DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NÜN 30.08.2020 TARİHLİ YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) HAFTALIK DURUM RAPORU

30 Ağustos 2020 Pazar

30 Ağustos tarihinde sona eren haftada DSÖ'ye 1,8 milyondan fazla yeni COVID-19 vakası ve 38.000 yeni ölüm bildirilmiştir; önceki haftaya (17 ila 23 Ağustos) göre vaka sayısında %1 artış ve ölüm sayısında %3 azalma görülmektedir . Salgının başlamasından bu yana toplamda yaklaşık 25 milyon vaka ve 800.000 ölüm rapor edilmiştir.

 

30 Ağustos 2020 Orta Avrupa Zaman Dilimine göre saat 10.00’da bildirilen veriler

COVID-19 ile ilgili en son veriler ve bilgiler için lütfen aşağıdaki adresleri ziyaret ediniz:

KÜRESEL EPİDEMİYOLOJİK DURUM

30 Ağustos tarihinde sona eren haftada DSÖ'ye 1,8 milyondan fazla yeni COVID-19 vakası ve 38.000 yeni ölüm bildirilmiştir; önceki haftaya (17 ila 23 Ağustos) göre vaka sayısında %1 artış ve ölüm sayısında %3 azalma görülmektedir (Şekil 1). Salgının başlamasından bu yana toplamda yaklaşık 25 milyon vaka ve 800.000 ölüm rapor edilmiştir.

Şekil 1: DSÖ bölgeleri tarafından haftalık olarak bildirilen COVID-19 vakalarının sayısı, 30 Aralık - 30 Ağustos 2020**

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Bölgede geçen hafta yeni vaka ve ölümlerde hafif düşüşler görülmesine rağmen, genel olarak, Amerika Bölgesi küresel olarak en yüksek COVID-19 yükünü taşımaya devam etmektedir ve son yedi günde bildirilen tüm yeni vakaların neredeyse yarısını oluşturmaktadır. DSÖ Güney-Doğu Asya Bölgesi, bildirilen 500.000'den fazla yeni vaka ile geçen haftaki yeni vakalarda en yüksek artışı göstermiştir. Avrupa Bölgesinde, geçtiğimiz yedi günde, bir önceki haftaya göre yeni vakalar ve yeni ölümler artmaya devam etmiştir. Amerika Bölgesi ile birlikte, Afrika, Doğu Akdeniz ve Batı Pasifik Bölgelerindeki yeni vakalardaki yüzde değişimi geçen haftaya göre azalmıştır.

Afrika, Amerika, Doğu Akdeniz, Avrupa, Güney-Doğu Asya ve Batı Pasifik Bölgelerine özgü bilgileri aşağıda bulabilirsiniz.

Tablo 1. DSÖ Bölgelerine göre, son yedi günde bildirilen doğrulanmış COVID-19 vakalarının ve COVID-19 kaynaklı ölümlerin sayısı, 30 Ağustos 2020 verileri**

 

DSÖ Bölgesi

Son yedi gündeki yeni vakalar (%)

Son 7 gündeki yeni vakalarda yüzde değişim*

Toplam vakalar (%)

Son yedi gündeki yeni ölümler (%)

Son 7 gündeki yeni ölümlerde yüzde değişim*

Toplam ölümler (%)

Amerika

854.959 (%48)

-%1

13.138.912 (%53)

23.178 (%61)

-%4

461.754 (%55)

Güney-Doğu Asya

539.341 (%30)

%9

4.073.148 (%16)

7821 (%21)

%3

75.276 (%9)

Avrupa

220.777 (%12)

%5

4.205.708 (%17)

2723 (%7)

%12

219.131 (%26)

Afrika

44.134 (%2)

-%20

1.044.513 (%4)

1401 (%4)

-%24

21.722 (%3)

Doğu Akdeniz

87.340 (%5)

-%6

1.903.547 (%8)

2273 (%6)

-%9

50.466 (%6)

Batı Pasifik

36.260 (%2)

-%13

487.571 (%2)

692 (%2)

%20

10.562 (%1)

Diğer*

-

-

741 (%0)

-

-

13 (%0)

Küresel

1.782.811 (%100)

%1

24.854.140 (%100)

38.088 (%100)

-%3

838.924 (%100)

 

* Yedi gün öncesine kıyasla, son yedi gün içinde yeni doğrulanan vaka/ölüm sayısındaki yüzde değişim. Tüm yüzdeler en yakın tam sayıya yuvarlanır.

** Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız

Şekil 2. Ülkelere ve bölgelere göre, son yedi günde 1 milyon nüfus başına bildirilen COVID-19 vakası, 24 Ağustos - 30 Ağustos 2020 **

(**) Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

DSÖ BÖLGESİNE GÖRE DURUM

Afrika Bölgesi

Gana, Kenya, Gabon ve Madagaskar'ın da dahil olduğu, bölgedeki önceki COVID-19 sıcak noktaları olan birkaç ülke, vaka oranında bir azalma kaydetmiştir. Gözlemlenen düşüş eğilimleri cesaret verici olsa da, rakamlar, mevcut test kapasitesi ve stratejisi ile raporlamadaki gecikmeler gibi birçok faktörden etkilenebilecekleri için dikkatli bir şekilde yorumlanmalıdır.

Etiyopya'daki vakalar artmaya devam ederek bu hafta yeni zirvelere ulaşmıştır (10.621 vaka) ve Addis Ababa en kötü etkilenen bölge olarak kalmıştır. Müdahale etmek için Etiyopya hükümeti, DSÖ'nün desteğiyle, COVID-19 Geliştirilmiş Topluluk Temelli Faaliyetler ve Test Kampanyası'nı (ComBAT) başlatmıştır. ComBAT, çeşitli ortamlarda 60 milyondan fazla kişiye ulaşmayı, 200.000 test yapmayı ve 10.000 vakayı tedavi etmeyi amaçlamaktadır.

622.551 vaka ile Güney Afrika, küresel olarak en yüksek beşinci COVID-19 enfeksiyonuna ve Afrika'daki en yüksek sayıya sahiptir. Ancak, 25 Temmuz'da 13.944 vaka ile zirveye ulaştığından bu yana yeni vakalarda belirgin bir düşüş olmuştur ve bu hafta düşüş eğilimi devam etmiştir; yeni vakalarda %34 düşüş görülmüştür (Şekil 3). Sonuç olarak hükümet, halkın dikkatli olmasını hatırlatırak halk sağlığı ve sosyal önlemleri gevşetmiştir.

Şekil 3: DSÖ Afrika Bölgesi tarafından haftalık olarak bildirilen COVID-19 vakalarının ve ölümlerin sayısı, 30 Ağustos 2020 verileri**

(**) Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Amerika Bölgesi

Amerika kıtası dünya nüfusunun yaklaşık %13'ünü oluşturmaktadır, ancak aynı zamanda resmi olarak bildirilen küresel vaka ve ölümlerin %50'sinden fazlasını da oluşturmaktadır. Şu anda, bölgedeki vaka sayılarının en önde gelenleri vaka oranında ılımlı bir düşüş veya stabilizasyon gözlemlerken (Şekil 4), Peru, Meksika, Kolombiya ve Arjantin dahil olmak üzere bölgenin diğer bölgelerinde artık artan eğilimler görülmektedir. Sosyal toplantılar da bölgedeki vakaların artışına katkıda bulunmuştur. DSÖ, 'üç k'den' - kalabalık yerlerden, kişilerle yakın temasa gireceğiniz ortamlardan ve kapalı yerlerden kaçınmanızı önermektedir (https://www.who.int/images/default-source/wpro/countries/malaysia/infographics/three-3cs/final-avoid-the-3-cs-poster.jpg?sfvrsn=638335c1_2). DSÖ'nün, kendinizi ve başkalarını COVID-19'un yayılmasından nasıl koruyacağınıza dair verdiği daha fazla tavsiyeyi https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public adresinde bulabilirsiniz.

Amerika Birleşik Devletleri, küresel toplamın dörtte biri olan 5,8 milyondan fazla vaka ile dünyadaki en yüksek vaka sayısına sahiptir. Bununla birlikte ülke, Temmuz ayındaki diğer zirvelere kıyasla, günde 70.000'den fazla vakanın ortalama 41.000 yeni vakaya düştüğüne tanık olmuştur. Okul ve üniversite kampüsleri yeniden açıldıkça, öğrencilerin pozitif testler yaptığına dair haberler gelmektedir. DSÖ, COVID-19 bağlamında okullarla ilgili halk sağlığı önlemleri için bir rehber yayınlamıştır (https://www.who.int/publications/i/item/considerations-for-school-related-public-health-measures-in-the-context-of-covid-19).

Kolombiya'daki vakalar geçen hafta azalmış olsa da, Haziran ayından bu yana kademeli olarak artmaktadır ve sürekli tedbir alınması gerekmektedir. Kolombiya, beş aydır halk sağlığı tedbirlerinin ve sosyal tedbirlerin uygulanmasının ardından, 1 Eylül'den itibaren tedbirleri hafifletmeye başlayacaktır.

Arjantin, Haziran ayından bu yana haftalık olarak bildirilen vaka sayısında yeni zirveler ve vakalarda ve ölümlerde yukarı yönlü bir eğri bildirmiştir. Meksika'daki vakalar geçen hafta %6, Ağustos ayı boyunca kademeli olarak azalmıştır. Meksika, bulaşmayı azaltmak için çocuklara uzaktan eğitim ve öğretim uygulamaktadır.

Şekil 4: DSÖ Amerika Bölgesi tarafından haftalık olarak bildirilen COVID-19 vakalarının ve ölümlerin sayısı, 30 Ağustos 2020 verileri**

(**) Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Doğu Akdeniz Bölgesi

Doğu Akdeniz Bölgesi, son haftalarda dalgalı bir yeni vaka insidansı gözlemlemiştir (Şekil 5). En fazla yeni vaka Irak, İran, Fas, Suudi Arabistan ve Kuveyt'te görülmüştür. DSÖ, Irak Sağlık Bakanlığı ve uygulayıcı ortaklarıyla ortaklaşa, insanları COVID-19 bulaşmasını sınırlandırma önlemleri konusunda eğitmek için, toplumsal sosyal yardım çabalarını yoğunlaştıran bir COVID-19 farkındalık artırma kampanyasının başka bir turunu tamamlamıştır (http://www.emro.who.int/irq/iraq-news/who-concludes-covid-19-awareness-raising-campaign-in-the-south.html). Kampanya, Basra, Vasit, Dikar ve Missan'da yoğun nüfuslu ve etkilenen dört bölgede 5 milyondan fazla kişiye ulaşmıştır. Kampanya ekipleri Kürdistan bölgesine taşınmaktadır ve Süleymaniye ilinde yoğun nüfuslu, yüksek riskli 9 bölgeyi hedef alacaktır. DSÖ ayrıca geçtiğimiz hafta içinde Kürdistan bölgesi Sağlık Bakanlığı'na 6 ambulans ve 22 ton COVID-19 ekipmanı teslim etmiştir (http://www.emro.who.int/irq/iraq-news/who-delivers-ambulances-and-health-technologies-to-ministry-of-health-in-the-kurdistan-region-to-support-covid-19-containment-efforts.html?format=html).

Pakistan'da vakalar, Haziran ayı ortasında günde 5.000'deyken, geçen hafta 2.871 vakaya düşmüştür. Halk sağlığı ve sosyal tedbirler kaldırılırken, özellikle halkın 21 Ağustos'ta başlayan Muharrem ayının ilk 10 gününü kutlarken bulaşın yeniden artmaması için tedbirler alması teşvik edilmektedir.

Şekil 5: DSÖ Doğu Akdeniz Bölgesi tarafından haftalık olarak bildirilen COVID-19 vakalarının ve ölümlerin sayısı, 30 Ağustos 2020 verileri**

 

(**) Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

 

Avrupa Bölgesi

Avrupa Bölgesinde kademeli artışlar görülmeye devam etmektedir (Şekil 6); İspanya, Rusya, Fransa ve Ukrayna bu hafta en yüksek yeni vaka sayısını bildirmiştir. İspanya'da, Temmuz ayının ortasından bu yana bulaş yeniden artmaya başlamıştır ve vakalar şimdi daha önce Mart ve Nisan aylarında görülen zirvelere ulaşmaktadır. Temmuz ve Ağustos, İspanya'da tatil mevsimidir ve sosyal etkileşimler büyük olasılıkla bildirilen vaka sayısının artmasına katkıda bulunmuştur. İspanya, temaslı takibi faaliyetlerini desteklemek için orduyu görevlendirmiştir.

Fransa'da da Temmuz ayının sonundan bu yana, vakaların günde yaklaşık 500 vakadan, geçen hafta günde yaklaşık 4.773 vakaya yükselmesiyle, vaka sayısının arttığı görülmüştür.

İtalya'daki vakalar, geçtiğimiz yedi gün içinde, geçen haftaya göre %85 artışla belirgin bir artış göstermiştir.

Avrupa Bölgesinde COVID-19'dan ölenlerin çoğunluğunu yaşlı insanlar oluşturmaktadır (bu hafta itibariyle tüm ölümlerin %88'i 65 yaş ve üstü kişilerde gerçekleşmiştir). DSÖ, uzun süreli bakım hizmetlerinde COVID-19'u önleme ve yönetme konusunda kapsamlı bir rehber yayınlamıştır (https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Policy_Brief-Long-term_Care-2020.1).

Şekil 6: DSÖ Avrupa Bölgesi tarafından haftalık olarak bildirilen COVID-19 vakalarının ve ölümlerin sayısı, 30 Ağustos 2020 verileri**

(**) Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Güney-Doğu Asya Bölgesi

Güney-Doğu Asya, büyük ölçüde Hindistan'daki artan vaka tespitleri nedeniyle haftalık bazda en büyük artışı bildirmiştir (Şekil 7). Hindistan, geçtiğimiz yedi gün içinde yaklaşık 500.000 yeni vaka bildirmiştir; sayılarda önceki yedi güne göre %9 artış olmuştur ve bu sayı küresel olarak bildirilen en yüksek yeni vaka sayısıdır. Bu eğilimler endişe verici olsa da, vakalardaki artış, son haftalarda testlerde önemli bir artış olduğu için görülmektedir.

Endonezya'da 60 yaş ve üzeri insanların %40'ı üç kuşaklı hanelerde, yani çocukları ve torunlarıyla birlikte yaşadıkları için, Endonezya'da okul çocuklarının aile üyeleri arasında virüsü bulaştırması konusundaki endişeler giderek artmaktadır. DSÖ, COVID-19 bağlamında okullarla ilgili halk sağlığı önlemlerine ilişkin hususlar konusunda geçici bir rehber (https://www.who.int/publications/i/item/considerations-for-school-related-public-health-measures-in-the-context-of-covid-19) ve okullarda COVID-19 önleme ve kontrolüne yönelik temel mesajlar ve eylemler (https://www.who.int/publications/m/item/key-messages-and-actions-for-covid-19-prevention-and-control-in-schools) hakkında UNICEF ve IFRC ile ortak bir belge yayınlamıştır. DSÖ ayrıca okullar hakkında bir teknik danışma grubu da toplamıştır.

Şekil 7: DSÖ Güney-Doğu Asya Bölgesi tarafından haftalık olarak bildirilen COVID-19 vakalarının ve ölümlerin sayısı, 30 Ağustos 2020 verileri**

(**) Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Batı Pasifik Bölgesi

Filipinler ve Japonya, bu hafta bölgedeki en yüksek sayıda yeni vakayı bildirmiştir; ancak Japonya'daki vakalar Haziran ayının sonundan bu yana azalırken, bu hafta bildirilen genel vakalarda geçen haftaya göre %22 düşüş görülmektedir. Filipinler'de, vakaların büyük bir yüzdesi Ulusal Başkent Bölgesi'nden rapor edilmiştir.

Şekil 8: DSÖ Batı Pasifik Bölgesi tarafından haftalık olarak bildirilen COVID-19 vakalarının ve ölümlerin sayısı, 30 Ağustos 2020 verileri**

(**) Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Tablo 2. Ülkelere ve bölgelere göre son yedi günde bildirilen doğrulanmış COVID-19 vakalarının ve COVID-19 kaynaklı ölümlerin sayısı, 30 Ağustos 2020 verileri **

(*) Pending: Beklemede

Community transmission: Genel bulaşma

Clusters of cases: Vaka kümeleri

Sporadic cases: Sporadik vakalar

No cases: Vaka yok

Not applicable: Uygulanamaz

(**) Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

HAFTALIK ÖNEMLİ GÜNCELLEMELER

TEKNİK REHBER VE DİĞER KAYNAKLAR

HALK İÇİN ÖNERİLER VE TAVSİYELER

VERİ, TABLO VE ŞEKİL NOTLARI

Sunulan veriler, ülkelerden/bölgelerden DSÖ'ye bildirilen, büyük ölçüde DSÖ sürveyans tanımlarına ve rehberliğine (https://www.who.int/publications-detail/surveillance-strategies-for-covid-19-human-infection) dayanan resmi laboratuvar onaylı COVID-19 vaka ve ölümlerine dayanmaktadır. Doğruluk ve güvenilirliği sağlamak için adımlar atılırken, tüm veriler sürekli doğrulama ve değişikliğe tabidir; ve bu verileri yorumlarken, gerçek vaka ve ölüm oranının değişken olarak az tahmin edilmesi ve bu verileri küresel düzeyde yansıtmada değişken gecikmeler gibi, sunulan sayıları etkileyen birkaç faktör nedeniyle dikkatli olunmalıdır. Vaka tespiti, dahil etme kriteri, test stratejileri, raporlama uygulaması ve veri kesme ve gecikme süreleri ülkeler/bölgeler arasında farklılık göstermektedir. Az sayıda ülke/bölge, şüpheli ve laboratuvar onaylı vakaları birlikte rapor etmektedir; veri tablosunda gösterilmek üzere bunları tanımlama çabaları devam etmektedir. DSÖ, ulusal halk sağlığı yetkilileri ve diğer kaynaklar tarafından yayınlanan bilgi ürünleri arasında farklılıklar olması beklenmektedir.

Kullanılan isimler ve bu yayındaki materyalin sunumu, DSÖ tarafından herhangi bir ülkenin, bölgenin, şehrin veya otoritenin yasal statüsü, yetkileri veya hudutlarının sınırlandırılması ile ilgili herhangi bir fikrin ifade edildiği anlamına gelmemektedir. Haritalardaki noktalı ve kesik çizgiler, henüz tam olarak anlaşmaya varılamayan yaklaşık sınır çizgilerini temsil etmektedir. Ülkeler ve bölgeler, DSÖ yönetim bölgesi altında düzenlenmiştir.

Belirli şirketlerin veya üreticilerin ürünlerinden bahsedilmesi, DSÖ tarafından onaylandığını veya söz konusu benzer nitelikteki diğer ürünlerin yerine önerildiğini ima etmemektedir. Hatalar ve eksiklikler hariç olmak üzere, tescilli ürünlerin isimleri, baş harfleri büyük olacak şekilde ayırt edilmektedir.

(1) Kosova'ya yapılan tüm atıflar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1244 (1999) sayılı kararı bağlamında anlaşılmalıdır. Haritada Sırbistan ve Kosova vakalarının sayısı (UNSCR 1244, 1999) görselleştirme amacıyla hazırlanmıştır.

(*) Bulaşma sınıflandırması, ülkelerin/bölgelerin kendilerini raporlama sürecine dayanmaktadır. Sınıflandırmalar, haftalık olarak gözden geçirilmekte ve yeni bilgiler elde edildikçe düzeltilmektedir ve bildirilen en yüksek kategoriye dayanmaktadır. Ülkeler/Bölgeler arasında farklı bulaşma dereceleri olabilir. Kategoriler:

  • Vaka yok: Doğrulanmış vakası olmayan ülkeler/bölgeler
  • Sporadik vakalar: İmporte veya yerel olarak tespit edilen bir veya daha fazla vakanın bulunduğu ülkeler/bölgeler
  • Vaka kümeleri: Zaman, coğrafi konum ve/veya ortak maruziyetlerle kümelenmiş vakalar yaşayan ülkeler/bölgeler
  • Genel bulaşma:  Bulaşma zincirlerine bağlanamayan çok sayıda vaka,  gözlemci laboratuvar sürveyansından çok sayıda vaka ve ülkenin/bölgenin çeşitli yerlerinde, birden fazla ilişkisiz vaka kümesi durumlarının dahil olduğu, ancak bunlarla sınırlı olmayarak faktörlerin değerlendirilmesi yoluyla tanımlanan, daha büyük yerel bulaşma salgınları yaşayan ülkeler/bölgeler
  • Beklemede: DSÖ’ye bulaşma sınıflandırmasını henüz rapor etmeyen ülkeler/bölgeler

 

(**) "Bölgeler", bölgeleri, alanları, denizaşırı bağımlılıkları ve benzer statüye sahip diğer yetki alanlarını içermektedir.

Diğer*: Uluslararası taşıt kapsamında bildirilen vakaları içermektedir.

ÜLKEYE VEYA BÖLGEYE ÖZGÜ NOTLAR, GÜNCELLEMELER VE YAZIM HATALARI

Kamu sağlığı yetkililerinin çok sayıda vakayı veya ölümü toplam sayımlarından çıkaran veri uyuşturma çalışmaları yürütmesi nedeniyle, yeni vakalar/ölümler sütunlarında uygun şekilde negatif sayılar gösterilebilir. Çıkarmaların önceki günlere uygun şekilde paylaştırılmasına olanak tanıyan ek ayrıntılar ortaya çıktığında, grafikler buna göre güncellenecektir. Ayrıntılar için önemli değişiklikler günlüğüne (https://www.who.int/publications/m/item/log-of-major-changes-and-errata-in-who-daily-aggregate-case-and-death-count-data) ve hata verilerine (https://www.who.int/publications/m/item/log-of-major-changes-and-errata-in-who-daily-aggregate-case-and-death-count-data) bakınız. Önceki durum raporları düzenlenmeyecektir; en güncel veriler için https://covid19.who.int/ adresine bakınız.

Etiketler: