DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ'NDE EBOLA VİRÜSÜ HASTALIĞI

03 Eylül 2020 Perşembe

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Equateur Eyaletindeki on birinci Ebola virüsü hastalığı salgınının ilanından üç ay sonra, doğrulanan vaka sayısı artmaya ve salgının coğrafi yayılımı genişlemeye devam etmektedir.1 Eylül 2020 tarihi itibariyle 11 sağlık bölgesinde yer alan 36 sağlık alanında 47 ölüm dahil olmak üzere 110 vaka bildirilmiştir.

 

Hastalık Salgını Haberleri: Güncelleme

3 Eylül 2020 

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Equateur Eyaletindeki on birinci Ebola virüsü hastalığı (EVH) salgınının ilanından üç ay sonra, doğrulanan vaka sayısı artmaya ve salgının coğrafi yayılımı genişlemeye devam etmektedir.

1 Eylül 2020 tarihi itibariyle 11 sağlık bölgesinde yer alan 36 sağlık alanında 47 ölüm (vaka ölüm oranı% 43) dahil olmak üzere 110 vaka (104 doğrulanmış ve 6 olası) bildirilmiştir. Son 21 günde (12 Ağustos - 1 Eylül 2020), 8 sağlık bölgesinde yer alan 15 sağlık alanında 24 doğrulanmış vaka rapor edilmiştir. Salgından bugüne kadar, 3 sağlık çalışanı etkilenmiş olup bunlar tüm  toplam vakaların % 3'ünü oluşturmaktadır. Ayrıca bugüne kadar EVH olan 48 kişi iyileşmiştir.

Halk Sağlığı Yanıtı

Sağlık Bakanlığı, etkilenen sağlık bölgelerinde DSÖ ve ortakların desteğiyle yanıta liderlik etmektedir. Yanıt öncelikleri arasında sürveyansın ve temas takibinin güçlendirilmesi, laboratuvar kapasitesinin artırılması, şüpheli ve doğrulanmış vakaların uygun klinik yönetiminin sağlanması, doğrulanmış vakalar etrafında halka aşılamanın sürdürülmesi, ön saf çalışanlarının aşılanması, güvenli ve teminli cenaze törenlerinin gerçekleştirilmesi, sağlık tesislerinde enfeksiyon önleme ve kontrolün desteklenmesi ve etkilenen topluluklarla etkileşim kurulması yer almaktadır.

Bugüne kadarki temel yanıt önlemleri arasında aşağıdakiler yer almaktadır:

 • Temaslı takibi ve uyarı soruşturması faaliyetleri devam etmektedir.
 1. 1 Eylül 2020'de, son 21 günde vaka bildiren sekiz sağlık bölgesinden altısında temaslı takip faaliyetlerinde 3.227 kişi  kayda geçirilmiştir; Bu kişilerden 2.614'ü (% 81) takip edilmiştir.
 2. 1 Eylül 2020'de, bu salgın sırasında etkilenen on bir sağlık bölgesinden dokuzundan 611 uyarı (üç ölüm dahil) rapor edilmiş ve bunlardan 592'si (% 97) 24 saat içinde araştırılmıştır. Araştırılan 592 uyarıdan 123'ü (% 20) doğrulanmış olup bunlarla ilgili olarak özel bakıma ve EVH hastalığına yakalanıp yakalanmadıklarını belirlemek için laboratuvar testlerinin yapılmasına ihitiyaç duyulmuştur.
 • Mbandaka, Bikoro, Itipo ve Bolomba'da laboratuvarlar kurulmuştur. Ingende'de beşinci bir laboratuvar kurulması planlanıyor: Laboratuvarı olmayan sağlık alanlarının örnekleri kurulan dört laboratuvara taşıyabilmesini sağlamak için çalışmalar devam etmektedir.Salgının başlamasından bu yana, toplam 6.265 örnek test edilmiştir.
 • Etkilenen tüm sağlık bölgelerinde aşılama faaliyetleri devam etmektedir. 5 Haziran 2020'den 1 Eylül'e kadar, 7244 yüksek riskli temaslı olmak üzere toplam 27 492 kişi (2641 ön safta çalışan dahil) aşılanmıştır.
 • Equateur eyaletin kırk altı (46) giriş ve kontrol noktası şu anda çalışır durumda olup bugüne kadar yolcuların % 91'i (829.709 / 907.137)  taranmııştır. Bu tarama sonucunda 65'i incelenen toplam 107 uyarı tespit edilmiştir. İncelenen 65 uyarıdan 61'i değerlendirilmiş  olup hiçbirinde hastalığa rastlanmamıştır.
 • Bikoro, Bolomba, Iboko ve Mbandaka'daki kliniklerde bir EVH mağduru bakım programı başlatma çabaları devam etmektedir.
 • 1 Eylül 2020 itibariyle, etkilenen sağlık bölgelerinden 239 ölüm uyarısı güvenli ve temkinli defin (SDB) ekipleri tarafından alınmış ve 122'si (% 51) başarıyla gerçekleştirilmiştir. Alınan ölüm uyarıları arasında, 16'sı doğrulanmış olmak üzere 136 kişi başarıyla temizlenmiştir. Bu faaliyetlerin, yerel toplulukların cenazeleri güvenli bir şekilde yönetmesini ve EVH'nin potansiyel yayılmasını önlemek için güçlendirilmesi gerekmektedir.
 • Mevcut klinik yönetim kapasiteleri arasında aşağıdakiler yer almaktadır: Wangata, Bikoro ve Bolomba'daki Ebola Tedavi Merkezleri ve doğrulanmış vakaları yönetmek için geliştirilmiş kapasitelere sahip üç Tam Donanımlı Başvuru Hastanesi (toplam 183 yatak); Mbandaka'da bir transit merkezi (10 yatak); Iboko, Itipo, Yuli, Bosomondomba, Kalamba, Lilanga, Ikoko Bondinga, Ndote ve Monieka'da izolasyon kapasiteli sağlık tesisleri (toplam 68 yatak). EVH olduğu doğrulanan bazı kişilerin tedaviye erişim konusunda isteksiz oldukları ve kendi toplumlarında kaldıkları bildirilmektedir. EVH olduğu doğrulanan bazı kişilerin tedaviye erişim konusunda isteksiz oldukları ve kendi toplumlarında kaldıkları bildiriliyor. 1 Eylül itibariyle 23/66 (% 35) hastaya monoklonal antikor uygulanmıştır

DSÖ Risk Değerlendirmesi:

 

Finansman eksikliği ve yeterli insan kaynağının olmaması gibi sorunlar

DSÖ'nün ve ortakların yanıt verme yeteneğini kısıtlamaktadır. Yerel tabanlı yanıt ekipleri arasında devam eden grevler, yanıt faaliyetlerinin büyütülmesinin  önünde bir engel olmuştur. DSÖ, bu zorluğun üstesinden gelmek için Sağlık Bakanlığını ve ortakları desteklemektedir.

 

DSÖ, 2020'nin başından bu yana yeterli EVH finansmanı almamış olup şu anda epidemiyolojik ve halk sağlığı müdahalelerini desteklemek için acil durum fonlarını kullanmaktadır. Finansal kaynaklara ve insan kaynaklarına erişim, ulusal sağlık sistemine ek bir yük getiren devam eden COVID-19 salgını nedeniyle daha da zorlaşmaktadır. COVID-19 nedeniyle sürveyans ve rutin halk sağlığı faaliyetlerinde kesinti riski, ülkenin bu EVH vakalarının yeniden ortaya çıkmasını hızla kontrol altına alma yeteneğini tehlikeye atabilir. 29 Ağustos 2020 itibariyle, Demokratik Kongo Cumhuriyeti 1044 COVID-19 vakası ve 258 ölüm bildirmiştir.

 

Buna ek olarak, müdahale ekipleri şu anda lojistik açıdan zorlu bir ortamda faaliyet göstermekte olup, etkilenen alanların çoğuna yalnızca tekne veya helikopterle erişilebilmekte ve sınırlı telekomünikasyon kapasitesi bulunmaktadır. Diğer zorluklar arasında aşağıdakiler yer almaktadır:

 • Salgının kapsamını doğru bir şekilde değerlendirme ve bulaşma zincirlerini kontrol etme yeteneğini sınırlayan topluluklarda ölümlerin yetersiz gözetimi;
 • Etkilenen sağlık bölgelerinin çoğunda standartların altında klinik bakım;
 • Sınırlı laboratuvar kapasitesi, EVH’nin doğrulanmasını ve hasta yönetimini yavaşlatmaktadır.

 

Son zamanlarda etkilenen sağlık bölgelerinde salgının ulaştığı boyutu tam olarak  değerlendirmek için araştırmalar devam etmektedir ve bu nedenle çok ihtiyatlı olunmalıdır.

 

1 Eylül 2020'de DSÖ, bu olay için risk değerlendirmesini bölgesel düzeyde orta düzeyden yükseğe doğru değiştiriken, risk düzeyi ulusal düzeyde yüksek ve küresel düzeyde düşük kalmıştır. Ortaklardan mevcut ve paylaşılan bilgilere göre risk seviyesi önümüzdeki günlerde sürekli olarak yeniden değerlendirilecektir.

 

DSÖ Tavsiyesi

 

DSÖ, insanlar arasında EVH bulaşmasını azaltmanın etkili bir yolu olarak aşağıdaki risk azaltma önlemlerini önermektedir:

 

 • Enfekte meyve yarasaları ya da insan olmayan primatlar ile temas yoluyla yaban hayatından insana bulaşma riskini ve çiğ et tüketimini azaltmak. Hayvanlarla ilgilenirken eldiven ve diğer uygun koruyucu giysilerle kullanılmalıdır. Hayvansal ürünler (kan ve et) tüketilmeden önce iyice pişirilmelidir.
 • EVH semptomları olan kişilerle, özellikle vücut sıvılarıyla doğrudan veya yakın temas yoluyla hastalığın insandan insana bulaşma riskini azaltmak. Hastalarla ilgilenirken eldiven ve uygun kişisel koruyucu ekipman giyilmelidir. Bir hastanede hastaları ziyaret ettikten sonra ve evde hastalarla ilgilendikten sonra düzenli olarak ellerin yıkanması gerekir.
 • DSÖ Ebola Virüsü Hastalığı Yanıtıyla ilgili olarak devam eden araştırma ve değerlendirmenin ileri analizlerine dayanarak olası cinsel bulaşma riskini azaltmak için, DSÖ, EVH'den kurtulan erkeklerin hastalık semptomlarının başlangıcından Ebola virüsü için yapılan sperm testleri sonucu iki kez negatif çıkana kadar 12 ay boyunca güvenli seks ve hijyen uygulamalarını önermektedir. Vücut sıvılarıyla temastan kaçınılması ve sabun ve su ile yıkanması tavsiye edilir. DSÖ, Ebola virüsü için yapılan kan testleri sonucu negatif çıkan iyileşmiş kadın ve ya erkek hastaların izole edilmesini  tavsiye etmemektedir.
 • Sağlık çalışanlarının enfeksiyon önleme ve kontrol önlemleri, EVD olduğundan  şüphelenilen vakaların erken tespiti, izolasyonu ve tedavisi ile ilgili eğitimleri ve tazeleme eğitimlerine devam edilmesi.

 

Dünya Sağlık Örgütü, hali hazırda mevcut bilgilere dayanarak, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne seyahat ve ticaretle ilgili olarak herhangi bir kısıtlama getirilmesini tavsiye etmemektedir.

 

Ayrıntılı bilgi için aşağıdaki bağlantılara bakınız:

 

 

Etiketler: