DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NÜN 13.09.2020 TARİHLİ YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) HAFTALIK DURUM RAPORU

13 Eylül 2020 Pazar

7-13 Eylül arasındaki haftada, 40.600'den fazla yeni ölümle, ölümler bir önceki haftaya göre hafif artarken, önceki yedi güne kıyasla 1,8 milyondan fazla yeni COVID-19 vakası bildirilmiştir

 

13 Eylül 2020 Orta Avrupa Zaman Dilimine göre saat 10.00’da bildirilen veriler

COVID-19 ile ilgili en son veriler ve bilgiler için lütfen aşağıdaki adresleri ziyaret ediniz:

KÜRESEL EPİDEMİYOLOJİK DURUM

7-13 Eylül arasındaki haftada, 40.600'den fazla yeni ölümle, ölümler bir önceki haftaya göre hafif artarken, önceki yedi güne kıyasla 1,8 milyondan fazla yeni COVID-19 vakası bildirilmiştir (Tablo 1).

Amerika Bölgesi, haftalardır sürekli olarak rapor edilen en yüksek vaka sayısını kaydetmektedir. Raporlama haftasında vakalar azalmış olsa bile, küresel toplam vaka sayısının neredeyse yarısını oluşturmaya devam etmektedir. Afrika Bölgesi de bu hafta bildirilen vakalarda düşüş göstermiş ve ölümlerde düşüş bildiren tek bölge olmuştur.

Şekil 1: DSÖ bölgeleri tarafından haftalık olarak bildirilen COVID-19 vakalarının sayısı, 30 Aralık – 13 Eylül 2020**

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Avrupa bölgesi, küresel toplamın %16'sına tekabül eden üçüncü en yüksek yeni vaka sayısını bildirmiştir ve ikinci bir milyon nüfus başına en yüksek toplam vaka sayısına sahip bölgedir (bir milyon nüfus başına 5172 vaka).

Geçtiğimiz haftalardan itibaren, altı DSÖ bölgesindeki bir diz ülkede okullar yeniden açılmaktadır. DSÖ, COVID-19 bağlamında okullarla ilgili halk sağlığı önlemlerine ilişkin hususlar hakkında hem bir Soru ve Cevap (https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-schools-and-covid-19) hem de rehber (https://www.who.int/publications/i/item/considerations-for-school-related-public-health-measures-in-the-context-of-covid-19%20%EF%BB%BF) yayınlamıştır.

Afrika, Amerika, Doğu Akdeniz, Avrupa, Güney-Doğu Asya, Batı Pasifik bölgelerine özgü bilgileri aşağıda bulabilirsiniz.

Tablo 1. DSÖ Bölgelerine göre, son yedi günde bildirilen doğrulanmış COVID-19 vakalarının ve COVID-19 kaynaklı ölümlerin sayısı, 13 Eylül 2020 verileri**

DSÖ Bölgesi

Son yedi gündeki yeni vakalar (%)

Son 7 gündeki yeni vakalarda yüzde değişim*

Toplam vakalar (%)

Son yedi gündeki yeni ölümler (%)

Son 7 gündeki yeni ölümlerde yüzde değişim*

Toplam ölümler (%)

Amerika

697.780 (%38)

-%19

14.699.174 (%51)

24.626 (%61)

%10

508.705 (%55)

Güney-Doğu Asya

687.119 (%37)

%11

5.377.062 (%19)

8991 (%22)

%11

92.391 (%10)

Avrupa

291.387 (%16)

%8

4.796.426 (%17)

3050 (%8)

<%1

225.494 (%25)

Doğu Akdeniz

105.430 (%6)

%14

2.101.676 (%7)

2302 (%6)

%3

55.012 (%6)

Afrika

33.169 (%2)

-%14

1.116.321 (%4)

1007 (%2)

-%15

23.916 (%3)

Batı Pasifik

30.074 (%2)

%4

546.552 (%2)

680 (%2)

%6

11.886 (%1)

Diğer*

-

-

741 (<%1)

-

-

13 (<%1)

Küresel

1.844.959 (%100)

-%3

28.637.952 (%100)

40.656 (%100)

%8

917.417 (%100)

* Yedi gün öncesine kıyasla son yedi gün içinde yeni doğrulanmış vaka/ölüm sayısındaki yüzde değişim. Bölgesel yüzdeler en yakın tam sayıya yuvarlanır, böylece genel toplamlar %100'e eşit olmayabilir.

** Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız

Şekil 2. Ülkelere ve bölgelere göre, son yedi günde 1 milyon nüfus başına bildirilen COVID-19 vakası, 7 – 13 Eylül 2020 **

(**) Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

DSÖ BÖLGESİNE GÖRE DURUM

Afrika Bölgesi

Afrika Bölgesi, bildirilen yeni vaka sayısında düşüş eğilimlerine tanık olmuştur (son yedi günde vakalarda %14, ölümlerde %15 azalma) ve virüsten etkilenen 47 ülkeden 26'sı geçen hafta düşüş bildirmiştir. Bu cesaret verici olsa da, bazı alanlarda raporlamadaki gecikmelerle birlikte, test kapasitesi ve strateji gibi birçok faktör bu eğilimleri etkiliyor olabileceğinden, hala ihtiyatlı olmak gerekmektedir.

Güney Afrika, bölgede bildirilen en yüksek toplam vaka sayısını oluşturmaya devam ederken (Tablo 2), bir milyon nüfus başına en yüksek hastalık insidansı Mayotte'dedir (bir milyonda 12.367). Bir milyon nüfus başına toplam ölümler, Güney Afrika'da en yüksek düzeydedir (bir milyon nüfus başına 260).

Bölgenin başka yerlerinde DSÖ, hayat kurtaran ekipman ve tıbbi malzemeler bağışlamış (https://www.afro.who.int/news/who-donates-lifesaving-equipment-and-medical-supplies-help-fight-covid-19-sierra-leone?country=874&name=Sierra%20Leone) ve ülkedeki hastalık için test kapasitesinin artırılmasını kolaylaştırmak üzere Makeni City, Kuzey Sierra Leone'de yeni bir DSÖ destekli COVID-19 moleküler test laboratuvarı kurulmasına yardımcı olmuştur (https://www.afro.who.int/news/new-covid-19-testing-laboratory-commissioned-rural-sierra-leone-supported-who?country=874&name=Sierra%20Leone). Sierra Leone, devam eden diğer bulaşıcı hastalık salgınlarının ortasında, pandemi boyunca COVID-19 vakalarını bildirmeye devam etmiştir. Sierre Leone bu hafta, bir milyon nüfus başına toplam 263 vaka ve yine bir milyon nüfus başına 9 ölümle sonuçlanan 53 vaka ve 1 ölüm bildirmiştir.

Şekil 3: DSÖ Afrika Bölgesi tarafından 13 Eylül 2020 itibarıyla haftalık olarak bildirilen COVID-19 vakalarının ve ölümlerin sayısı**

(**) Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Amerika Bölgesi

Amerika Bölgesi'ndeki vakalar artmaya ve sosyal dinamikler değişmeye devam ettikçe, DSÖ Bölge Ofisi, farklı yaşlarda, risk gruplarında ve ortamlarda pandemi sırasında nasıl güvenli ve sağlıklı kalacağınıza dair ipuçları da dahil olmak üzere COVID-19 ile ilgili bir dizi sorunu kapsayan infografik derlemiştir (https://www.paho.org/en/covid-19-communication-materials).

Rakamlar, bölgedeki diğer ülkelere kıyasla nispeten düşükken (Tablo 2), Guadeloupe bu hafta en yüksek vaka sayısını bildirmiştir; önceki haftalık güncellemedeki 428 yeni vakadan bu hafta 1717 yeni vakaya yükselmiştir ve bulaşma modeli vaka kümelerinden genel bulaşmaya geçmiştir. Toplam vaka ve ölümlerde, son yedi günde bölgenin nüfusuna göre vakalarda %100'ün üzerinde (bir milyon nüfus başına 3406'den 7698'e) ve toplam ölümlerde %20 artış (bir milyon nüfus başına 50'den 60'a) olmuştur.

Curaçao, geçtiğimiz hafta, rapor edilen haftalık yeni vakalarda, toplam vakalarda bir milyon nüfus başına 475'ten 823'e %73'lük bir artış anlamına gelen %250 artış ile, ülkede salgının başlamasından bu yana vaka sayısında en yüksek haftalık artışı göstermiştir.

Kosta Rika'da bu hafta bildirilen vakalar, geçtiğimiz haftalardaki ülke ortalamasına paralel seyrederken, geçen hafta ülke nüfusuna göre bildirilen ölümlerin sayısı %84 ve ölüm insidansı %24 artmıştır (bir milyon kişi başına 92'den 114'e).

Şekil 4: DSÖ Amerika Bölgesi tarafından 13 Eylül 2020 itibarıyla haftalık olarak bildirilen COVID-19 vakalarının ve ölümlerin sayısı**

(**) Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Doğu Akdeniz Bölgesi

Bölgedeki vakalar, son yedi günde %14 artışla artmaya devam etmektedir ve şu anda küresel vakaların %6'sını oluşturmaktadır. Mevsimsel dini ve kültürel kitle toplantıları, düğün kutlamaları ve diğer sosyal etkinlikler, bölgedeki farklı ülkelerde vakaların artmasına neden olmuştur. Tunus ve Ürdün'de bildirilen vakaların görülmesi törenler ve kutlamalarla ilişkilendirilmiştir.

Fas'taki vakalar, haftalık yeni vakalarda, bir milyon nüfus başına 2.288 vaka ile sonuçlanan %41 artışla, günde yaklaşık 2.000 ile zirveye ulaşmıştır. Yeni vakaların çoğu (%42), müdahale olarak kamu sağlığı ve güvenliği önlemlerinin artırıldığı Kazablanka-Settat bölgesinden rapor edilmektedir. Ürdün'de haftalık yeni vaka sayısı %54 artarak bir milyon nüfus başına düşen toplam vaka sayısını 231'den 300'e çıkarmıştır. Ölümler, bir milyon nüfusta 2 oranında sabit kalmıştır. Buna ek olarak, ilk iki COVID-19 vakası, Suriyeli mültecilere ev sahipliği yapan bir mülteci kampında doğrulanmıştır. Libya'da, yeni doğrulanmış COVID-19 vakalarının sayısı son iki hafta içinde iki katından fazla artmıştır; Libya'da hem toplam vaka hem de bir milyon nüfus başına ölümler, son yedi günde %30 artmıştır. Testlerin ve laboratuar kapasitesinin akut yetersizliği göz önüne alındığında, gerçek vaka sayısı muhtemelen çok daha yüksek olacaktır. DSÖ, Libya makamlarının COVID-19 testlerinin sayısını artırma ve tüm temaslıları takip etme çabalarını desteklemektedir.

Şekil 5: DSÖ Doğu Akdeniz Bölgesi tarafından 13 Eylül 2020 itibarıyla haftalık olarak bildirilen COVID-19 vakalarının ve ölümlerin

(**) Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Avrupa Bölgesi

Avrupa Bölgesi, küresel COVID-19 vakalarının %16'sını ve ölümlerin %25'ini oluşturmaktadır. Fransa, son yedi günde en fazla yeni vaka sayısını bildirirken, bölgedeki bir milyon nüfus başına en yüksek toplam vakayı bildiren ilk üç ülke, San Marino (bir milyon nüfus başına 21.834 vaka), Andorra (bir milyon nüfus başına 17.395) ve İsrail'dir (bir milyon nüfus başına 16.430). Nüfuslarına göre en yüksek toplam ölüm sayısını bildiren ülkeler San Marino (bir milyon nüfus başına 1238), Belçika (bir milyon nüfus başına 856) ve Andorra'dır (bir milyon nüfus başına 686).

Şekil 6: DSÖ Avrupa Bölgesi tarafından 13 Eylül 2020 itibarıyla haftalık olarak bildirilen COVID-19 vakalarının ve ölümlerin sayısı**

(**) Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Güney-Doğu Asya Bölgesi

Maldivler, nüfusuna göre en yüksek toplam vaka sayısını oluştursa da (milyon nüfus başına 16.746), Güney-Doğu Asya Bölgesi'nde, Hindistan, Endonezya ve Bangladeş en fazla vakayı bildirmeye devam etmektedir. Bölge, son yedi günde tüm yeni ölümlerin %22'sini kaydetmiştir, ancak bölge nüfusuna göre düşük genel toplam ölüm sayısını korumaktadır (bir milyon nüfus başına 46).

Myanmar, haftalık yeni vakalarda %250'den fazla artışla, artan vaka sayıları göstermeye devam etmektedir ve bu da, toplam insidansın ikiye katlanmasına, yani bir milyonda 24'ten 51'e yükselmesine neden olmaktadır. Bir milyon nüfusta <1 insidansıyla ölümler düşük kalmaktadır. Rakhine Eyaletinden Yangon Bölgesine Ağustos sonundan bu yana meydana gelen yerel yolcu akını, artan eğilimlere katkıda bulunmuştur; insidans arttıkça, Nisan başındaki zirvelerden bu yana vakaların düşük kaldığı (bir milyon kişi başına 50) Myanmar'daki vakaların, Tayland sınırına yayıldığına dair endişeler bulunmaktadır.

Şekil 7: DSÖ Güney-Doğu Asya Bölgesi tarafından 13 Eylül 2020 itibarıyla haftalık olarak bildirilen COVID-19 vakalarının ve ölümlerin sayısı**

(**) Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Batı Pasifik Bölgesi

Genel olarak, Batı Pasifik Bölgesi milyon nüfus başına en düşük toplam vakalara (278) ve ölümlere (6) sahiptir. Filipinler, Japonya ve Güney Kore bölgedeki en fazla sayıda yeni vakaya sahip ülkelerdir, ancak Singapur, 9804 ile bir milyon nüfus başına en yüksek toplam vaka sayısına sahiptir. Malezya, haftalık yeni vakalarda yaklaşık %650 artış göstermiştir; ülkede günde ortalama 68 vaka görülmüştür. Bundan önce Malezya, Temmuz ayının sonundan bu yana günde 20'den az vaka bildirmekteydi. Son yedi günde bir milyon nüfus başına toplum vaka sayısı %5 artarak milyon nüfus başına 305 vakaya yükselmiştir.

Şekil 8: DSÖ Batı Pasifik Bölgesi tarafından 13 Eylül 2020 itibarıyla haftalık olarak bildirilen COVID-19 vakalarının ve ölümlerin sayısı**

(**) Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

HAFTALIK ÖNEMLİ GÜNCELLEMELER

 • Uluslararası Sağlık Tüzüğünün (UST 2005) COVID-19 salgını sırasında UST'nin işleyişine ilişkin Gözden Geçirme Komitesi'nin ilk toplantısı bu hafta yapılmıştır (https://www.who.int/teams/ihr/ihr-review-committees/covid-19). DSÖ Genel Müdürü Dr.Tedros, komitenin, bunlarla sınırlı olmamak üzere aşağıdaki altı alanla ilgili UST hükümleri dahil olmak üzere, COVID-19 müdahalesi sırasında UST'nin işleyişini gözden geçireceğini belirtmiştir:
  • Acil Durum Komitesi'nin toplanması ve çalışma yöntemleri; özellikle Uluslararası Önemi Haiz Halk Sağlığı Acil Durumunu ilan etmek için ikili mekanizma,
  • Ulusal UST odak noktalarının rolü ve işleyişi dahil, müdahale için uluslararası koordinasyon ve işbirliği,
  • Salgın uyarısı, doğrulama ve risk değerlendirmesi, bilgi paylaşımı ve iletişim,
  • Uluslararası seyahatle ilgili ek sağlık önlemleri,
  • Kapasite değerlendirmeleri için emsal değerlendirme süreçleri oluşturma olasılığı dahil olmak üzere, UST çekirdek kapasitelerinin uygulanması ve raporlanması,
  • Önceki UST inceleme komitelerinden gelen tavsiyelerin uygulanmasında kaydedilen ilerlemenin incelenmesi.
 • Halk sağlığı ve güvenliği önlemleri, bazı ülkelerde COVID-19 vakalarını yönetilebilir seviyelere indirmeye başladığında, temaslı takibi epidemiyolojik uygulaması tam olarak yürürlüğe girmelidir. Virüs, semptomlara bile neden olmadan insanlar arasında bulaşabildiğinden, özellikle COVID-19 bağlamında bu durum çok çabuk bir şekilde karmaşık ve zaman alıcı bir hal almaktadır. Geleneksel temaslı takibi yöntemleri her zaman uygun kalırken, dijital araçlar geleneksel yaklaşımları optimize etme fırsatı sunmaktadır (https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/tracking-covid-19-contact-tracing-in-the-digital-age). DSÖ aynı anda birden fazla yolu takip etmektedir: teknoloji ve dijital katılımı büyütmek için özel sektörü, yenilikçileri ve hükümetleri bir araya getiren perde arkasında; ve örneğin insani yardım ortamlarında olay yerinde bulunmaktadır.
 • DSÖ Genel Müdürü Dr.Tedros, geçen haftaki ikinci düzenli basın toplantısında (https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---10-september-2020), araştırmada böylesine hızlı bir gelişme görmesi nedeniyle COVID-19'un tarihte başka hiçbir hastalığa benzemediğini vurgulamıştır. Nisan ayında, Avrupa Komisyonu ve diğer birkaç ortakla birlikte DSÖ, aşıların, teşhislerin ve terapötiklerin geliştirilmesini ve bunlara adil erişimi katalize etmek için COVID-19 Araçlarına Erişim Hızlandırıcısını (ACT) başlatmıştır. DSÖ, geçen hafta ilk ACT Hızlandırıcı Kolaylaştırma Konseyi toplantısına ev sahipliği yapmıştır (https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-ec-co-hosting-1st-act-a-facilitation-council-meeting). Konsey, ACT Hızlandırıcın hedeflerine ulaşabilmesi için fonda önemli bir artışa ihtiyaç olduğunu yinelemiştir.
 • COVID-19 hastalığını doğrulama yeteneği, SARS-CoV-2 virüsünün doğru tespitine dayanmaktadır. DSÖ, hızlı immünolojik testlerin COVID-19 salgın yönetimi programlarına entegrasyonunu düşünen ülkeler için geçici bir rehber yayınlamış (https://www.who.int/publications/i/item/antigen-detection-in-the-diagnosis-of-sars-cov-2infection-using-rapid-immunoassays) ve ayrıca, klinik tanı algoritmaları hakkında daha fazla arka plan bilgisi ve literatürden ve en iyi uygulamalardan yeni bulgular sağlayan SARS-CoV-2 için tanısal testlere (https://www.who.int/publications/i/item/diagnostic-testing-for-sars-cov-2) ilişkin rehberi de revize etmiştir.
 • UNICEF ve DSÖ tarafından yapılan anketler, COVID-19 salgınının sağlık hizmetlerinde büyük aksamalara yol açtığını ortaya koymaktadır ve bu durum özellikle 2019'da rekor seviyedeki en düşük noktasında olan beş yaşın altındaki çocuklardaki küresel ölümlerin sayısında, onlarca yıllık zor kazanılmış ilerlemeyi geri alma tehdidinde bulunmaktadır (https://www.who.int/news-room/detail/09-09-2020-covid-19-could-reverse-decades-of-progress-toward-eliminating-preventable-child-deaths-agencies-warn).

 

Tablo 2. Ülkelere ve bölgelere göre son yedi günde bildirilen doğrulanmış COVID-19 vakalarının ve COVID-19 kaynaklı ölümlerin sayısı, 13 Eylül 2020 verileri **

(*) Pending: Beklemede

Community transmission: Genel bulaşma

Clusters of cases: Vaka kümeleri

Sporadic cases: Sporadik vakalar

No cases: Vaka yok

Not applicable: Uygulanamaz

(**) Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

TEKNİK REHBER VE DİĞER KAYNAKLAR

HALK İÇİN ÖNERİLER VE TAVSİYELER

VERİ, TABLO VE ŞEKİL NOTLARI

Sunulan veriler, ülkelerden/bölgelerden DSÖ'ye bildirilen, büyük ölçüde DSÖ sürveyans tanımlarına ve rehberliğine (https://www.who.int/publications-detail/surveillance-strategies-for-covid-19-human-infection) dayanan resmi laboratuvar onaylı COVID-19 vaka ve ölümlerine dayanmaktadır. Doğruluk ve güvenilirliği sağlamak için adımlar atılırken, tüm veriler sürekli doğrulama ve değişikliğe tabidir; ve bu verileri yorumlarken, gerçek vaka ve ölüm oranının değişken olarak az tahmin edilmesi ve bu verileri küresel düzeyde yansıtmada değişken gecikmeler gibi, sunulan sayıları etkileyen birkaç faktör nedeniyle dikkatli olunmalıdır. Vaka tespiti, dahil etme kriteri, test stratejileri, raporlama uygulaması ve veri kesme ve gecikme süreleri ülkeler/bölgeler arasında farklılık göstermektedir. Az sayıda ülke/bölge, şüpheli ve laboratuvar onaylı vakaları birlikte rapor etmektedir; veri tablosunda gösterilmek üzere bunları tanımlama çabaları devam etmektedir. DSÖ, ulusal halk sağlığı yetkilileri ve diğer kaynaklar tarafından yayınlanan bilgi ürünleri arasında farklılıklar olması beklenmektedir.

Kullanılan isimler ve bu yayındaki materyalin sunumu, DSÖ tarafından herhangi bir ülkenin, bölgenin, şehrin veya otoritenin yasal statüsü, yetkileri veya hudutlarının sınırlandırılması ile ilgili herhangi bir fikrin ifade edildiği anlamına gelmemektedir. Haritalardaki noktalı ve kesik çizgiler, henüz tam olarak anlaşmaya varılamayan yaklaşık sınır çizgilerini temsil etmektedir. Ülkeler ve bölgeler, DSÖ yönetim bölgesi altında düzenlenmiştir.

Belirli şirketlerin veya üreticilerin ürünlerinden bahsedilmesi, DSÖ tarafından onaylandığını veya söz konusu benzer nitelikteki diğer ürünlerin yerine önerildiğini ima etmemektedir. Hatalar ve eksiklikler hariç olmak üzere, tescilli ürünlerin isimleri, baş harfleri büyük olacak şekilde ayırt edilmektedir.

(1) Kosova'ya yapılan tüm atıflar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1244 (1999) sayılı kararı bağlamında anlaşılmalıdır. Haritada Sırbistan ve Kosova vakalarının sayısı (UNSCR 1244, 1999) görselleştirme amacıyla hazırlanmıştır.

(*) Bulaşma sınıflandırması, ülkelerin/bölgelerin kendilerini raporlama sürecine dayanmaktadır. Sınıflandırmalar, haftalık olarak gözden geçirilmekte ve yeni bilgiler elde edildikçe düzeltilmektedir ve bildirilen en yüksek kategoriye dayanmaktadır. Ülkeler/Bölgeler arasında farklı bulaşma dereceleri olabilir. Kategoriler:

 • Vaka yok: Doğrulanmış vakası olmayan ülkeler/bölgeler
 • Sporadik vakalar: İmporte veya yerel olarak tespit edilen bir veya daha fazla vakanın bulunduğu ülkeler/bölgeler
 • Vaka kümeleri: Zaman, coğrafi konum ve/veya ortak maruziyetlerle kümelenmiş vakalar yaşayan ülkeler/bölgeler
 • Genel bulaşma:  Bulaşma zincirlerine bağlanamayan çok sayıda vaka,  gözlemci laboratuvar sürveyansından çok sayıda vaka ve ülkenin/bölgenin çeşitli yerlerinde, birden fazla ilişkisiz vaka kümesi durumlarının dahil olduğu, ancak bunlarla sınırlı olmayarak faktörlerin değerlendirilmesi yoluyla tanımlanan, daha büyük yerel bulaşma salgınları yaşayan ülkeler/bölgeler
 • Beklemede: DSÖ’ye bulaşma sınıflandırmasını henüz rapor etmeyen ülkeler/bölgeler

 

(**) "Bölgeler", bölgeleri, alanları, denizaşırı bağımlılıkları ve benzer statüye sahip diğer yetki alanlarını içermektedir.

Diğer*: Uluslararası taşıt kapsamında bildirilen vakaları içermektedir.

ÜLKEYE VEYA BÖLGEYE ÖZGÜ NOTLAR, GÜNCELLEMELER VE YAZIM HATALARI

Kamu sağlığı yetkililerinin çok sayıda vakayı veya ölümü toplam sayımlarından çıkaran veri uyuşturma çalışmaları yürütmesi nedeniyle, yeni vakalar/ölümler sütunlarında uygun şekilde negatif sayılar gösterilebilir. Çıkarmaların önceki günlere uygun şekilde paylaştırılmasına olanak tanıyan ek ayrıntılar ortaya çıktığında, grafikler buna göre güncellenecektir. Ayrıntılar için önemli değişiklikler günlüğüne (https://www.who.int/publications/m/item/log-of-major-changes-and-errata-in-who-daily-aggregate-case-and-death-count-data) ve hata verilerine (https://www.who.int/publications/m/item/log-of-major-changes-and-errata-in-who-daily-aggregate-case-and-death-count-data) bakınız. Önceki durum raporları düzenlenmeyecektir; en güncel veriler için https://covid19.who.int/ adresine bakınız.

Etiketler: