DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NÜN 25.10.2020 TARİHLİ YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) HAFTALIK DURUM RAPORU

25 Ekim 2020 Pazar

25 Ekim itibariyle, küresel olarak 42 milyondan fazla vaka ve 1,1 milyon ölüm, geçen hafta ise 2,8 milyondan fazla yeni vaka ve yaklaşık 40.000 yeni ölüm bildirilmiştir. Geçen hafta en yüksek vaka sayısını bildiren ülkeler, önceki 3 hafta ile aynı kalmıştır: Hindistan, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Brezilya ve Birleşik Krallık.

25 Ekim 2020 Orta Avrupa Zaman Dilimine göre saat 10.00’da bildirilen veriler

COVID-19 ile ilgili en son veriler ve bilgiler için lütfen aşağıdaki adresleri ziyaret ediniz:

KÜRESEL EPİDEMİYOLOJİK DURUM

Geçtiğimiz hafta, son 7 günde 2 milyondan fazla yeni vaka ile küresel olarak en yüksek yeni COVID-19 vaka sayısı bildirilmiştir (Şekil 1); yeni ölümlerin sayısı önceki haftalarla karşılaştırılabilirken, bu süre, pandeminin başlangıcından bu yana vaka sayısındaki bu üstel artış için en kısa süre olmuştur. 25 Ekim itibariyle, küresel olarak 42 milyondan fazla vaka ve 1,1 milyon ölüm, geçen hafta ise 2,8 milyondan fazla yeni vaka ve yaklaşık 40.000 yeni ölüm bildirilmiştir.

Şekil 1: DSÖ bölgeleri tarafından haftalık olarak bildirilen COVID-19 vakalarının sayısı, 30 Aralık – 25 Ekim 2020**

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Avrupa Bölgesi, geçtiğimiz hafta bildirdiği, vakalarda önceki haftaya göre %33 artışa denk gelen 1,3 milyondan fazla yeni vaka ile bu hafta dünya çapında bildirilen tüm yeni vakaların neredeyse yarısını (%46) oluşturmaktadır (Tablo 1). Benzer şekilde, bölgedeki ölüm sayısı geçen haftaya göre %35 artışla artmaya devam etmektedir ve dünyadaki tüm yeni ölümlerin yaklaşık üçte birini oluşturmaktadır. Çok önemli olmasa da, bildirilen yeni vaka sayısında Amerika Kıtası, Doğu Akdeniz ve Afrika bölgelerinde de artışlar gözlenmiştir. Güneydoğu Asya bölgesinde vaka ve ölümlerdeki düşüşler rapor edilmeye devam ederken, Batı Pasifik bölgesi son 7 gün içinde yeni vaka ve ölümlerde hafif bir düşüş göstermiştir.

Bölgesel farklılıklara rağmen, geçen hafta en yüksek vaka sayısını bildiren ülkeler, önceki 3 hafta ile aynı kalmıştır: Hindistan, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Brezilya ve Birleşik Krallık.

Afrika, Amerika, Doğu Akdeniz, Avrupa, Güney-Doğu Asya, Batı Pasifik bölgelerine özgü bilgileri aşağıda bulabilirsiniz.

Tablo 1. DSÖ Bölgelerine göre, son yedi günde bildirilen doğrulanmış COVID-19 vakalarının ve COVID-19 kaynaklı ölümlerin sayısı,  25 Ekim 2020 verileri**

 

DSÖ Bölgesi

Son yedi gündeki yeni vakalar (%)

Son 7 gündeki yeni vakalarda yüzde değişim*

Toplam vakalar (%)

Son yedi gündeki yeni ölümler (%)

Son 7 gündeki yeni ölümlerde yüzde değişim*

Toplam ölümler (%)

Avrupa

1.335.914 (%46)

%36

9.664.042 (%22)

11.733 (%30)

%37

270.972 (%23)

Amerika

884.318 (%31)

%11

19.737.794 (%46)

16.918 (%43)

%4

625.973 (%54)

Güneydoğu Asya

445.886 (%15)

-%13

8.969.707 (%21)

5756 (%14)

-%16

140.827 (%12)

Doğu Akdeniz

159.166 (%6)

%11

2.955.552 (%7)

4035 (%10)

%15

75.133 (%6)

Afrika

32.123 (%1)

%2

1.298.315 (%3)

832 (%2)

-%21

29.277 (%3)

Batı Pasifik

27.197 (%1)

-%4

715.300 (%2)

438 (%1)

-%6

15.314 (%1)

Diğer*

-

-

741 (<%1)

-

-

13 (<%1)

Küresel

2.884.604 (%100)

%16

43.341.451 (%100)

39.712 (%100)

%8

1.157.509 (%100)

 

* Yedi gün öncesine kıyasla son yedi gün içinde yeni doğrulanmış vaka/ölüm sayısındaki yüzde değişim. Bölgesel yüzdeler en yakın tam sayıya yuvarlanır, böylece genel toplamlar %100'e eşit olmayabilir.

** Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız

Şekil 2. Ülkelere ve bölgelere göre, son yedi günde 1 milyon nüfus başına bildirilen COVID-19 vakası, 19 – 25 Ekim 2020 **

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

 

DSÖ BÖLGESİNE GÖRE DURUM

Afrika Bölgesi

Bölge, geçen hafta 32.000 yeni vaka ve 800 yeni ölümle, yeni küresel vakaların yaklaşık %1'ini ve yeni küresel ölümlerin %2'sini oluşturmaktadır (Tablo 1). Güney Afrika, Kenya ve Etiyopya, en yüksek yeni vaka sayısını bildirmeye devam etmektedir. Bölge, farklı salgın aşamalarında olan ve farklı sonuçlar yaşayan ülkelerle karışık bir bulaşma yolu sergilemektedir. Buna rağmen COVID-19, halk sağlığına ek bir yük olmaya devam etmektedir, zaten gerilmiş olan sağlık sistemlerini zorlamış ve sosyoekonomik baskılara neden olmuştur.

Etiyopya'daki vakalar, haftada 10.000'den fazla vaka olduğu Ağustos ayındaki piklerden, geçen hafta bildirilen 4400'ün biraz üzerindeki yeni vakaya (1 milyon nüfus başına 38 yeni vaka) düşmüştür; önceki 7 güne göre %12 azalma vardır. Etiyopya'daki yeni vaka sayısı, DSÖ Afrika bölgesindeki en yüksek üçüncü vaka sayısıdır. Ülkedeki ölümler, genel sayıların düşük kalmasına (n=73) ve yeni ölümlerin oranının 1 milyon nüfus başına birden az olmasına (0,6) rağmen, geçtiğimiz hafta içinde hafif bir artış (%6) göstermiştir. Etiyopya ve Afrika Boynuzu'ndaki diğer ülkeler, alışılmadık derecede şiddetli yağmurlardan kaynaklanan sel, çöl çekirgelerinin mahsulleri tahrip etmesi ve COVID-19 nedeniyle gıda güvenliğini tehdit eden bir üçlüyle karşı karşıyadır.

Geçen haftaya göre %51 artışlık 4594 yeni vaka ile (1 milyon nüfus başına 85 yeni vaka), Kenya şu anda bölgedeki ikinci en yüksek yeni vaka sayısını bildirmektedir ve rapor edilen yalnızca 1000 yeni vakanın olduğu 28 Eylül haftasından bu yana çarpıcı bir artışa tanık olmuştur. Ölümlerin çok daha düşük bir oranda artmasına (%9) ve yeni ölümlerin 1 milyon nüfus başına birin biraz üzerinde olmasına rağmen (1.3), Temmuz ayının sonunda 4700 yeni vakanın olduğu önceki zirvesinden çekingendir. Oksijen, COVID-19 hastalarını ve diğer birçok durumu kurtarmak için en gerekli ilaçlardan biridir. Tıbbi oksijenin önündeki en büyük engellerden biri tüplerin sağlık tesislerine yüksek nakliye maliyetleridir. Kenya'da bir özel sektör şirketi, oksijen tesislerini sağlık tesislerinin bulunduğu bölgenin yakınına kurmuştur ve 140'tan fazla kliniğe oksijen sağlamak için bir süt dağıtım sistemi kullanmaktadır. DSÖ, sürdürülebilir oksijen arzını artırmak için tüm hükümetler, ortaklar ve özel sektör ile dayanışma içinde çalışmaya kararlıdır (https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---23-october-2020).

Şekil 3: DSÖ Afrika Bölgesi tarafından 25 Ekim 2020 itibarıyla haftalık olarak bildirilen COVID-19 vakalarının ve ölümlerin sayısı**

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

 

Amerika Bölgesi

Amerika Bölgesi geçtiğimiz hafta 880.000 yeni vaka (küresel toplamın %31'i) ve 17.000 yeni ölüm (küresel toplamın %43'ü) bildirmiştir. Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya ve Arjantin, bölgedeki en yüksek sayıda yeni vakayı (bölgedeki yeni vakaların %78'i) ve yeni ölümler (bölgedeki yeni ölümlerin %67'si) bildirmeye devam etmektedir.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yeni haftalık vaka sayısı, 240.000 doğrulanmış vakanın olduğu 7 Eylül'de başlayan haftadan bu yana, geçen hafta 400.000'in üzerinde doğrulanmış vakaya yükselmiştir. Vakalar şimdi Temmuz ayında olan bir önceki salgın zirvesine yaklaşmaktadır. 1 milyon nüfus başına 1318 yeni vakayla, Birleşik Krallık (1 milyonda 2200 vaka) ve Fransa (1 milyonda 3 300 vaka) gibi birçok Avrupa ülkesine kıyasla insidans daha düşüktür. Bir ABD CDC raporuna göre (https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6942e2.htm?s_cid=mm6942e2_w), COVID-19 kaynaklı ölümlerin sayısı, pandeminin mortalite üzerindeki toplam etkisini, olduğundan az tahmin edebilmektedir; Ocak ayı sonundan 3 Ekim 2020'ye kadar tahmini 300.000 fazla ölüm meydana gelmiştir ve bunların 200.000'den fazlası COVID-19'a bağlanabilir.

Kolombiya, pandeminin başlangıcından bu yana 1 milyonun biraz üzerinde kümülatif vaka bildirmiştir ve bu hafta bildirilen haftalık yeni vaka sayısı yaklaşık 53.000 yeni vaka (1 milyon nüfus başına 1.053 yeni vaka) ve 1100 yeni ölüm (1 milyon nüfus başına 23 yeni ölüm) ile sabit kalmıştır. Kolombiya'daki vakalar 10 Ağustos haftasında 77.915 vaka ile pik yapmıştır ve 28 Eylül haftasında 43.000 vakaya düşmüş, ancak Ekim ayında yeniden yükselmiştir.

28 Eylül'de başlayan haftada Kanada, Nisan sonunda kabaca 12.000 yeni vakanın gözlemlendiği önceki zirvesini aşmıştır. Ekim ayında, geçen hafta 17.000'den fazla yeni vaka ile (1 milyon nüfus başına 467 yeni vaka) vaka sayısı artmaya devam etmiştir. Haftalık yeni ölümlerin sayısı da Ekim ayında artmıştır ve geçen hafta 166 ölüm rapor edilmiştir; ancak bu rakamlar, haftalık 1.000'den fazla yeni ölüm rapor edilen Nisan ve Mayıs aylarından çok daha düşüktür. Kanada nüfusunun yaklaşık %60'ını oluşturan Quebec ve Ontario, vakaların yaklaşık %80'ini oluşturmaktadır. Bu artışın kısmen 12 Ekim'de Kanada'da kutlanan Şükran Günü sırasındaki sosyal toplantılara atfedilebileceğini öne süren raporlar bulunmaktadır.

 

 

Şekil 4: DSÖ Amerika Bölgesi tarafından 25 Ekim 2020 itibarıyla haftalık olarak bildirilen COVID-19 vakalarının ve ölümlerin sayısı**

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

 

Doğu Akdeniz Bölgesi

Son 7 gün içinde Doğu Akdeniz bölgesinden 159.000 yeni vaka ve 4.000 ölüm bildirilmiştir. Bu, geçen haftaya göre vakalarda %6'lık bir artışı temsil etmektedir ve son iki ayda bölgede sürekli bir artış eğilimi görülmektedir. İran, bölgedeki en yüksek yeni vaka sayısını bildirmeye devam ederken, 1 milyon nüfus başına en yüksek yeni vaka sayısı Ürdün'de görülmektedir, ancak en yüksek yeni ölümler ve 1 milyon nüfus başına yeni ölümler İran'da kalmaya devam etmektedir.

Ürdün, geçtiğimiz hafta yeni vakalarda hızlanma bildirmiştir ve son yedi gün içinde rapor edilen günlük yeni vakaların zirvesine ulaşmıştır. Bahreyn, 1 milyon nüfus başına ikinci en yüksek yeni vaka sayısını (1413) ve 1 milyon nüfus başına 47.001 ile en yüksek kümülatif vaka sayısını bildirmektedir. Ülke genelinde artan halk sağlığı ve güvenliği önlemleri görülmektedir ve Bahreyn Krallığı Sağlık Bakanlığı yakın zamanda iki yeni rehber doküman yayınlamıştır: Birincisi, nargile hizmeti veren işletmelerde Koronavirüsün (COVID-19) yayılmasını önlemek ve durdurmak için uygulanacak sağlık gereksinimlerini ele almaktır, diğeri ise COVID-19'un yayılmasını azaltmak için restoranlar ve kafeler tarafından gözlemlenecek sağlık önlemleri oluşturmayı amaçlamaktadır.

Cibuti'deki yeni vaka sayısı düşük kalırken, son üç haftadır yeni vakalarda artış eğilimi vardır. Geçen hafta ülkeden bildirilen yeni vakalar, 28 Eylül'de başlayan üç hafta öncesine göre %480 artış (5'ten 29'a) göstermiştir. Bu hafta Cibuti, önceki haftaya göre %169 artışla 78 yeni vaka bildirmiştir. Yeni vakalardaki bu istikrarlı artışlar, Haziran ayının ilk haftasında 975 vakanın görüldüğü önceki zirvelerde değil, ancak yine de endişe vericidir. Sonuç olarak Sağlık Bakanlığı, 20 Ekim'den itibaren kara sınırlarını 15 gün süreyle kapatacağını duyurmuştur.

Şekil 5: DSÖ Doğu Akdeniz Bölgesi tarafından 25 Ekim 2020 itibarıyla haftalık olarak bildirilen COVID-19 vakalarının ve ölümlerin sayısı**

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

 

Avrupa Bölgesi

Avrupa bölgesinde bildirilen yeni vaka ve ölümlerin sayısı katlanarak artmaktadır; bir önceki haftaya göre vaka ve ölümlerde sırasıyla %36 ve %37lik artış - bölgedeki tek bir haftada bildirilen en yüksek yüzdelik artış - görülmüştür. Ölümlerin sayısının giderek artmasına rağmen, ilkbahardaki pandeminin erken evresine kıyasla, ölümlerin vakalara oranı nispeten düşük kalmaktadır.

Son 7 günde yaklaşık 1,3 milyon vaka ve 11.700 ölüm rapor edilmiş olup, dünya çapında rapor edilen toplam vaka ve ölüm sayısının sırasıyla %46 ve %30'unu oluşturmaktadır. Fransa, son 7 gün içinde bildirilen 200.000'den fazla vaka ile en fazla yeni vaka sayısını oluşturmaktadır. Geçen hafta, COVID-19 ve YBÜ doluluğu nedeniyle hastaneye yatışlar bir önceki haftaya göre bölge genelinde 21 ülkede artmıştır, ancak mevcut rakamlar pandeminin başlarındaki en yüksek seviyede bildirilen rakamların yaklaşık %25'ini temsil etmektedir. Bildirilen sürveyans verilerine göre, rapor edilen COVID-19 vakalarının tahmini %18'i hastaneye kaldırılmıştır ve hastanede yatan hastaların %7'si YBÜ ve/veya solunum desteğine ihtiyaç duymaktadır.

Birleşik Krallık'ta geçen hafta yeni vakalar %30 artmıştır. Galler'de hastaneye yatışların sayısı geçen hafta keskin bir şekilde artmış ve saha personeli üzerindeki baskıyı artırmıştır. İngiltere'de 65 yaş üstü COVID-19 vakaları arasında YBÜ'ye kabul sayısında da büyük bir artış olmuştur. Yüksek hastaneye yatış oranları bildiren diğer ülkeler arasında 1 milyon nüfus başına yeni ölümlerin şu anda pandeminin başlangıcından bu yana en yüksek (67) olduğu ve hastanelerin Kasım ortasına kadar maksimum kapasiteye ulaşmasının beklendiği Çekya ve Milano'daki hastanelerin kapasitelerinin genişletildiği ve sağlık sistemi üzerindeki yükü yönetmek için geçici kliniklerin yeniden açıldığı İtalya bulunmaktadır.

Geçen hafta, Slovenya 1964 vaka ile yeni vaka sayısında günlük en yüksek artışı bildirmiştir; vakalardaki hızlı artış sağlık sisteminin kapasitesini genişletmesine neden olmuştur. Bulaşmayı azaltmak için ülke, bildirilen vaka sayılarına göre "kırmızı" ve "turuncu" bölgelere ayrılmışır ve buna göre Halk Sağlığı ve Sosyal Önlemler uygulanmıştır.

Şekil 6: DSÖ Avrupa Bölgesi tarafından 25 Ekim 2020 itibarıyla haftalık olarak bildirilen COVID-19 vakalarının ve ölümlerin sayısı**

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

 

Güneydoğu Asya Bölgesi

Bu hafta da Güneydoğu Asya'da yeni vaka ve ölümlerde düşüş eğilimi devam etmiştir. Yeni vaka ve ölümlerdeki bu düşüş, son 7 günde görülen yeni vakalarda (%13 düşüş) ve ölümlerde (% 6 düşüş) en büyük düşüşle, son beş hafta boyunca haftalık bir eğilim olmuştur. Geçen ay Hindistan, Endonezya, Myanmar, Maldivler ve Butan'da vakalarda istikrarlı düşüşler görülmüştür ve bölgedeki diğer ülkeler dalgalanmaya devam etmiştir.

Bölgede bu hafta yeni vakalarda önemli bir artış bildiren tek ülke, geçen haftaki 847 yeni vakaya kıyasla (1 milyon nüfus başına 40 yeni vaka),  2.046 yeni vaka (1 milyon nüfus başına 96 yeni vaka) ile Sri Lanka olmuştur. Devlet yetkilileri, en büyük hastanelerinden birinin yükünü azaltmak için, Colombo Ulusal Hastanesine giden ve tüm ayakta tedavi gören hastaların sayısını kısıtlamaya karar vermiştir. Alternatif olarak, Colombo Ulusal Hastanesi kliniklerinde ilaç temin etmek için sabit hat ve mobil hizmet verilmiştir.

Hindistan halen bölgedeki en yüksek yeni vaka ve ölüm sayısını bildirirken, bu rakamlarda ülke için eğilimler azalmaya devam etmektedir. Hindistan geçen hafta 370.260 yeni vaka ile (1 milyon nüfus başına 268 yeni vaka) %16lık bir düşüş bildirmiştir. Bu hafta 4503 yeni ölüm (1 milyon nüfus başına 3,3 yeni ölüm) rapor edilmiştir ve yeni ölümlerde önceki 7 güne kıyasla %21'lik bir düşüş görülmüştür. Kültür Bakanlığı, COVID-19 salgını sırasında Diwali gibi yaklaşan kültürel etkinliklerin organizasyonunu kolaylaştırmak üzere, kültürel işlevler için ayrıntılı bir standart çalışma prosedürü (SOP) yayınlamıştır.

Maldivler'de de sürekli düşüş eğilimleri gözlenmiştir; yeni vakalar geçen haftaya göre %24 düşmüştür ve daha çok Büyük Malé bölgesinde görülmeye devam etmektedir. Ek olarak neredeyse tüm vakalar bilinen ve mevcut kümelere aittir.

Şekil 7: DSÖ Güneydoğu Asya Bölgesi tarafından 25 Ekim 2020 itibarıyla haftalık olarak bildirilen COVID-19 vakalarının ve ölümlerin sayısı**

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

 

Batı Pasifik Bölgesi

Batı Pasifik bölgesinde bildirilen vaka sayısındaki üç haftalık artışın ardından, haftalık yeni vaka sayısı son 7 günde %4 azalmıştır. Gözlemlenen vaka sayısındaki düşüş, ağırlıklı olarak Papua Yeni Gine'de (%94) ve Filipinler'de (%23) bildirilen düşüşten kaynaklanmıştır. Benzer şekilde, son 7 günde bildirilen ölüm sayısı da %6 azalmıştır. Bölgede yaklaşık 27.000 vaka ve 430 ölüm rapor edilmiştir ve bu, küresel olarak rapor edilen toplam vaka ve ölüm sayısının sadece %1'ini oluşturmaktadır.

Malezya'daki vaka ve ölümlerin sayısı son haftalarda sürekli olarak artmıştır ve son 7 günde, her gün ortalama 873 vaka ve 6 ölüm bildirilmiştir; bu da 189 yeni vaka ve 1 milyon nüfus başına 1,3 yeni ölüm anlamına gelmektedir. Bu, bir önceki haftaya göre vaka ve ölümlerde sırasıyla %35 ve %64 artışla sonuçlanmıştır. Vaka ve ölümlerdeki hızlı artış, halk sağlığı sistemini büyük bir baskı altına sokmaktadır.

Filipinler'de bildirilen vakalardaki azalmaya rağmen, ülke son 7 günde bölgede bildirilen toplam vaka sayısının yaklaşık %50'sini ve toplam ölüm sayısının %75'ini oluşturmuştur. Ülkenin nüfusuna göre, 1 milyon nüfus başına yeni vaka (123) ve yeni ölümler (3) bölgedeki diğer ülkelere kıyasla düşük kalmaktadır. Mindanao adasında 35.000'den fazla haneyi etkileyen ve 12.000'den fazla insanın tahliyesine yol açan şiddetli sel felaketi olduğu bildirilmiştir. Birçok yerinden edilmiş aile geçici çadırlarda kaldığından, bu durum bölgedeki COVID-19 müdahale önlemlerini etkileyebilir. Mindanao ayrıca yeni sağlık çalışanı enfeksiyonları ve COVID-19 vakalarında genel bir artış eğilimi bildirmeye devam etmektedir.

Şekil 8: DSÖ Batı Pasifik Bölgesi tarafından 25 Ekim 2020 itibarıyla haftalık olarak bildirilen COVID-19 vakalarının ve ölümlerin sayısı**

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

 

HAFTALIK ÖNEMLİ GÜNCELLEMELER

Tablo 2. Ülkelere ve bölgelere göre son yedi günde bildirilen doğrulanmış COVID-19 vakalarının ve COVID-19 kaynaklı ölümlerin sayısı, 25 Ekim 2020 verileri **

(*) Pending: Beklemede

Community transmission: Genel bulaşma

Clusters of cases: Vaka kümeleri

Sporadic cases: Sporadik vakalar

No cases: Vaka yok

Not applicable: Uygulanamaz

(**) Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

 

TEKNİK REHBER VE DİĞER KAYNAKLAR

HALK İÇİN ÖNERİLER VE TAVSİYELER

VERİ, TABLO VE ŞEKİL NOTLARI

Sunulan veriler, ülkelerden/bölgelerden DSÖ'ye bildirilen, büyük ölçüde DSÖ sürveyans tanımlarına ve rehberliğine (https://www.who.int/publications-detail/surveillance-strategies-for-covid-19-human-infection) dayanan resmi laboratuvar onaylı COVID-19 vaka ve ölümlerine dayanmaktadır. Doğruluk ve güvenilirliği sağlamak için adımlar atılırken, tüm veriler sürekli doğrulama ve değişikliğe tabidir; ve bu verileri yorumlarken, gerçek vaka ve ölüm oranının değişken olarak az tahmin edilmesi ve bu verileri küresel düzeyde yansıtmada değişken gecikmeler gibi, sunulan sayıları etkileyen birkaç faktör nedeniyle dikkatli olunmalıdır. Vaka tespiti, dahil etme kriteri, test stratejileri, raporlama uygulaması ve veri kesme ve gecikme süreleri ülkeler/bölgeler arasında farklılık göstermektedir. Az sayıda ülke/bölge, şüpheli ve laboratuvar onaylı vakaları birlikte rapor etmektedir; veri tablosunda gösterilmek üzere bunları tanımlama çabaları devam etmektedir. DSÖ, ulusal halk sağlığı yetkilileri ve diğer kaynaklar tarafından yayınlanan bilgi ürünleri arasında farklılıklar olması beklenmektedir.

Kullanılan isimler ve bu yayındaki materyalin sunumu, DSÖ tarafından herhangi bir ülkenin, bölgenin, şehrin veya otoritenin yasal statüsü, yetkileri veya hudutlarının sınırlandırılması ile ilgili herhangi bir fikrin ifade edildiği anlamına gelmemektedir. Haritalardaki noktalı ve kesik çizgiler, henüz tam olarak anlaşmaya varılamayan yaklaşık sınır çizgilerini temsil etmektedir. Ülkeler ve bölgeler, DSÖ yönetim bölgesi altında düzenlenmiştir.

Belirli şirketlerin veya üreticilerin ürünlerinden bahsedilmesi, DSÖ tarafından onaylandığını veya söz konusu benzer nitelikteki diğer ürünlerin yerine önerildiğini ima etmemektedir. Hatalar ve eksiklikler hariç olmak üzere, tescilli ürünlerin isimleri, baş harfleri büyük olacak şekilde ayırt edilmektedir.

(1) Kosova'ya yapılan tüm atıflar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1244 (1999) sayılı kararı bağlamında anlaşılmalıdır. Haritada Sırbistan ve Kosova vakalarının sayısı (UNSCR 1244, 1999) görselleştirme amacıyla hazırlanmıştır.

(*) Bulaşma sınıflandırması, ülkelerin/bölgelerin kendilerini raporlama sürecine dayanmaktadır. Sınıflandırmalar, haftalık olarak gözden geçirilmekte ve yeni bilgiler elde edildikçe düzeltilmektedir ve bildirilen en yüksek kategoriye dayanmaktadır. Ülkeler/Bölgeler arasında farklı bulaşma dereceleri olabilir. Kategoriler:

  • Vaka yok: Doğrulanmış vakası olmayan ülkeler/bölgeler
  • Sporadik vakalar: İmporte veya yerel olarak tespit edilen bir veya daha fazla vakanın bulunduğu ülkeler/bölgeler
  • Vaka kümeleri: Zaman, coğrafi konum ve/veya ortak maruziyetlerle kümelenmiş vakalar yaşayan ülkeler/bölgeler
  • Genel bulaşma:  Bulaşma zincirlerine bağlanamayan çok sayıda vaka,  gözlemci laboratuvar sürveyansından çok sayıda vaka ve ülkenin/bölgenin çeşitli yerlerinde, birden fazla ilişkisiz vaka kümesi durumlarının dahil olduğu, ancak bunlarla sınırlı olmayarak faktörlerin değerlendirilmesi yoluyla tanımlanan, daha büyük yerel bulaşma salgınları yaşayan ülkeler/bölgeler
  • Beklemede: DSÖ’ye bulaşma sınıflandırmasını henüz rapor etmeyen ülkeler/bölgeler

 

(**) "Bölgeler", bölgeleri, alanları, denizaşırı bağımlılıkları ve benzer statüye sahip diğer yetki alanlarını içermektedir.

Diğer*: Uluslararası taşıt kapsamında bildirilen vakaları içermektedir.

ÜLKEYE VEYA BÖLGEYE ÖZGÜ NOTLAR, GÜNCELLEMELER VE YAZIM HATALARI

Kamu sağlığı yetkililerinin çok sayıda vakayı veya ölümü toplam sayımlarından çıkaran veri uyuşturma çalışmaları yürütmesi nedeniyle, yeni vakalar/ölümler sütunlarında uygun şekilde negatif sayılar gösterilebilir. Çıkarmaların önceki günlere uygun şekilde paylaştırılmasına olanak tanıyan ek ayrıntılar ortaya çıktığında, grafikler buna göre güncellenecektir. Ayrıntılar için önemli değişiklikler günlüğüne (https://www.who.int/publications/m/item/log-of-major-changes-and-errata-in-who-daily-aggregate-case-and-death-count-data) ve hata verilerine (https://www.who.int/publications/m/item/log-of-major-changes-and-errata-in-who-daily-aggregate-case-and-death-count-data) bakınız. Önceki durum raporları düzenlenmeyecektir; en güncel veriler için https://covid19.who.int/ adresine bakınız.

Etiketler: