LAOS’TA AVİAN İNFLUENZA A (H5N1)

17 Kasım 2020 Salı

Laos Sağlık Bakanlığı, bir avian influenza (kuş gribi) A(H5N1) virüsü olan bir insan enfeksiyonu vakası bildirmiştir.

Hastalık Salgını Haberleri

17 Kasım 2020

Laos Sağlık Bakanlığı, bir avian influenza (kuş gribi) A(H5N1) virüsü olan bir insan enfeksiyonu vakası bildirmiştir. Vaka, 13 Ekim 2020'de ateş, balgamlı öksürük, nefes almada güçlük ve burun akıntısı semptomları gelişen bir yaşında bir kızdır. 16 Ekim'de hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve 19 Ekim'de taburcu edilmiştir. Şiddetli akut solunum yolu enfeksiyonu (SARI) sentinel sürveyansının bir parçası olarak, hastaneye yatış tarihinde bir örnek alınmış ve Ulusal Laboratuvar ve Epidemiyoloji Merkezi'nde (NCLE) ters transkripsiyon polimeraz zincir reaksiyonu (RT-PCR) ile 28 Ekim'de avian influenza A(H5N1) için pozitif olduğu doğrulanmıştır.

Hastanın yakın temaslıları arasından, vakada hastalığın başlangıcından sonra bir kişide ateş ve öksürük gelişmiştir. Semptomatik temaslı dahil olmak üzere, evdeki tüm temaslılardan toplanan örneklerde influenza A virüsleri için sonuç negatiftir.

Daha fazla araştırmanın ardından, konutta evcil kümes hayvanları olduğu anlaşılmıştır. Vakanın semptom başlangıcından 14 gün öncesine kadar ailenin seyahat öyküsü bulunmamaktadır.

Bu, Laos'tan 2005'ten beri bildirilen üçüncü insan avian influenza A (H5N1) virüsü vakasıdır; 2007 yılında ikisi ölüm olmak üzere iki vaka rapor edilmiştir.

Halk Sağlığı Müdahalesi

Laos hükümeti, Laos için Avian influenza A (H7N9) ve A (H5N1) konusunda Ortak Ulusal Hazırlık ve Acil Durum Planında ayrıntıları verildiği şekilde, aşağıdaki izleme, önleme ve kontrol önlemlerini almıştır:

  • Vaka yönetimi ve vakaların ve yakın temaslılarının izolasyonu
  • Yakın temaslıların test edilmesi
  • İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında hızlı müdahalenin görüşülmesi ve planlanması için bir toplantı yapılmıştır
  • Epidemiyolojik bir araştırma devam etmektedir ve İl Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan veteriner hekimler de bu araştırmaya dahildir
  • Halk ve sağlık çalışanları için risk iletişimi başlatılmıştır
  • Hastanın ikametgahı ve şüpheli maruz kalma alanları dahil olmak üzere çevredeki ortamın güçlendirilmiş sürveyansı ve dezenfeksiyonu
  • Laboratuvar örnekleri DSÖ İşbirliği Merkezi ile paylaşılacaktır.

DSÖ Risk Değerlendirmesi

Laos'taki üç kişi de dahil olmak üzere, 2003 yılından bugüne kadar DSÖ'ye 862 insan influenza A (H5N1) vakası bildirilmiştir. İnsanlarda neredeyse tüm avian influenza A (H5N1) enfeksiyonu vakaları, enfekte canlı veya ölü kuşlarla veya influenza A (H5N1) virüsü ile kontamine ortamlarla yakın temasla ilişkilendirilmiştir. İnsan enfeksiyonu ciddi hastalığa neden olabilir ve bildirildiğine göre yüksek ölüm oranına sahiptir. Virüs, kümes hayvanı popülasyonlarında tespit edilmeye devam ettiğinden, daha fazla insan vakası beklenebilir.

Şu anda mevcut epidemiyolojik ve virolojik kanıtlar, A (H5N1) virüslerinin insanlar arasında sürekli bulaşma kabiliyetini kazanmadığını, dolayısıyla insandan insana yayılma olasılığının düşük olduğunu göstermektedir. Etkilenen bölgelerdeki enfekte kişiler uluslararası seyahat ederse, enfeksiyonları başka bir ülkede seyahat sırasında veya varıştan sonra tespit edilebilir. Eğer bu durum meydana gelirse, bu virüs insanlar arasında kolayca bulaşma kabiliyetine sahip olmadığından, topluluk düzeyinde daha fazla yayılma olası değildir.

Bu vaka, halk sağlığı önlemleri ve influenza sürveyansı hakkındaki mevcut DSÖ tavsiyelerini değiştirmez. Alt tipi olmayan bir influenza A virüsü ile her insan enfeksiyonunun derinlemesine araştırılması önemlidir.

DSÖ Tavsiyesi

İnfluenza virüslerinin sürekli gelişen doğası nedeniyle, DSÖ, insan (veya hayvan) sağlığını etkileyebilecek dolaşımdaki influenza virüsleriyle ilişkili virolojik, epidemiyolojik ve klinik değişiklikleri tespit etmek için küresel sürveyansın önemini ve bu tür virüslerin zamanında paylaşılması ve daha fazla tanımlama ve risk değerlendirmesi için ilgili bilgileri vurgulamaya devam etmektedir.

Yeni bir influenza alt tipinin neden olduğu tüm insan enfeksiyonlarının, Uluslararası Sağlık Tüzüğü (UST) (https://www.who.int/publications/i/item/9789241580410) ve UST'ye Taraf Devletlere (2005) ve bir pandemiye neden olma potansiyeline sahip bir influenza A virüsünün neden olduğu yeni bir insan enfeksiyonunun laboratuvar tarafından doğrulanmış herhangi bir vakasının derhal DSÖ'ye bildirmesi gerekmektedir. Bu rapor için hastalık kanıtı gerekli değildir (https://www.who.int/ihr/survellance_response/Revised-Case-Definitions-for-IHR-notification-Final-version.pdf?ua=1&ua=1&ua=1).

Varyant bir virüs de dahil olmak üzere pandemik potansiyele sahip yeni bir influenza virüsünün neden olduğu doğrulanmış veya şüphelenilen bir insan enfeksiyonu durumunda, hayvanlara maruz kalma, seyahat geçmişinin ve temaslı takibinin kapsamlı bir epidemiyolojik araştırması (doğrulayıcı laboratuvar sonuçlarını beklerken bile) yapılmalıdır. Epidemiyolojik araştırma, yeni virüsün kişiden kişiye bulaşmasını işaret edebilecek olağandışı solunum olaylarının erken tanımlanmasını içermelidir ve vakanın ortaya çıktığı zamandan ve yerden alınan klinik örnekler test edilmeli ve daha fazla tanımlama için bir DSÖ İşbirliği Merkezine gönderilmelidir.

Hayvanlara dokunmadan önce ve sonra ve potansiyel olarak kontamine olmuş ortamlarda düzenli el yıkamak ve hasta hayvanlarla temastan kaçınmak gibi genel temizlik önlemlerine uyulmalıdır. DSÖ, yolcular için herhangi bir özel farklı önlem önermemektedir.

DSÖ, bu olayla ilgili giriş noktalarında özel bir tarama yapılmasını ve herhangi bir seyahat veya ticaret kısıtlamasının uygulanmasını tavsiye etmemektedir.

Etiketler: