DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NÜN 24.11.2020 TARİHLİ YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) HAFTALIK DURUM RAPORU

22 Kasım 2020 Pazar

Geçtiğimiz hafta, vaka insidansındaki küresel hızlanma yavaşlamış ve yaklaşık 4 milyon yeni vaka bildirilmiştir, ancak rapor edilen 67.000'den fazla yeni ölümle birlikte ölüm oranları artmaya devam etmektedir

 

22 Kasım 2020 Orta Avrupa Zaman Dilimine göre saat 10.00’da bildirilen veriler

COVID-19 ile ilgili en son veriler ve bilgiler için lütfen aşağıdaki adresleri ziyaret ediniz:

KÜRESEL EPİDEMİYOLOJİK DURUM

Geçtiğimiz hafta, vaka insidansındaki küresel hızlanma yavaşlamış ve yaklaşık 4 milyon yeni vaka bildirilmiştir, ancak rapor edilen 67.000'den fazla yeni ölümle birlikte ölüm oranları artmaya devam etmektedir (Şekil 1). Avrupa ve Güney Doğu Asya Bölgeleri haftalık vakalarda düşüş eğilimini sürdürmüştür, ancak Avrupa Bölgesi, son 7 gün içindeki yeni vakaların ve yeni ölümlerin en büyük payını oluşturan bölge olmaya devam etmektedir. Amerika Bölgesi, hem yeni vakalarda hem de yeni ölümlerde artışlar bildirmiştir ve kümülatif vaka ve ölümlerin en büyük oranını oluşturmaya devam etmektedir. Vaka sayıları nispeten düşük kalırken, Afrika Bölgesi bu hafta yeni vaka (%15) ve ölümlerde (%30) en yüksek artışı bildirmiştir. Doğu Akdeniz ve Batı Pasifik bölgeleri de bu hafta yeni vaka ve ölümlerde artış bildirmiştir.

22 Kasım itibariyle, pandeminin başlamasından bu yana dünya çapında 57,8 milyon vaka ve 1,3 milyon ölüm bildirilmiştir.

Şekil 1: DSÖ bölgeleri tarafından haftalık olarak bildirilen COVID-19 vakalarının sayısı, 30 Aralık – 22 Kasım 2020**

 

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Geçtiğimiz hafta, en fazla vaka bildiren beş ülke, Amerika Birleşik Devletleri (önceki haftaya göre %14 artışla 1.1 milyondan fazla vaka bildirmiştir), Hindistan (280.000'den fazla vaka, %8 azalma), İtalya (230.000'den fazla yeni vaka, %3 azalma), Brezilya (200.000'den fazla yeni vaka, %17 artış) ve Fransa (170.000'den fazla yeni vaka, %16 azalma) olmuştur.

Afrika, Amerika, Doğu Akdeniz, Avrupa, Güney-Doğu Asya, Batı Pasifik bölgelerine özgü bilgileri aşağıda bulabilirsiniz.

Tablo 1. DSÖ Bölgelerine göre, son yedi günde bildirilen doğrulanmış COVID-19 vakalarının ve COVID-19 kaynaklı ölümlerin sayısı,  22 Kasım 2020 verileri**

 

 

DSÖ Bölgesi

Son yedi gündeki yeni vakalar (%)

Son 7 gündeki yeni vakalarda yüzde değişim*

Toplam vakalar (%)

Son yedi gündeki yeni ölümler (%)

Son 7 gündeki yeni ölümlerde yüzde değişim*

Toplam ölümler (%)

Avrupa

1.771.673 (%44)

-%6

16.873.383 (%29)

32.684 (%49)

%10

375.368 (%27)

Amerika

1.603.498 (%39)

%11

24.563.600 (%42)

22.005 (%33)

%15

697.740 (%51)

Güneydoğu Asya

351.822 (%9)

-%6

10.367.553 (%18)

4706 (%7)

%4

158.566 (%12)

Doğu Akdeniz

250.746 (%6)

%5

3.796.649 (%7)

6299 (%9)

%10

96.354 (%7)

Afrika

47.106 (%1)

%15

1.446.041 (%2)

1088 (%2)

%30

32.538 (%2)

Batı Pasifik

36.046 (%1)

%9

834.216 (%1)

439 (%1)

%1

16.816 (%1)

Küresel

4.060.891 (%100)

%1

57.882.183 (%100)

67.221 (%100)

%11

1.377.395 (%100)

* Yedi gün öncesine kıyasla son yedi gün içinde yeni doğrulanmış vaka/ölüm sayısındaki yüzde değişim. Bölgesel yüzdeler en yakın tam sayıya yuvarlanır, böylece genel toplamlar %100'e eşit olmayabilir.

** Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız

Şekil 2. Ülkelere ve bölgelere göre, son yedi günde 1 milyon nüfus başına bildirilen COVID-19 vakası, 16 – 22 Kasım 2020 **

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

DSÖ BÖLGESİNE GÖRE DURUM

Afrika Bölgesi

Amerika Bölgesinde, haftalık yeni vaka insidansı bu hafta 47.000'in üzerine ulaşmıştır ve yaklaşık 1000 yeni ölüm rapor edilmiştir, bu da bir önceki haftaya göre sırasıyla %15 ve %30 nispi artışlara tekabül etmektedir (Şekil 3). En yüksek yeni vaka ve ölüm sayıları Güney Afrika, Cezayir ve Kenya'dan bildirilmiştir.

Bu hafta Ruanda'da vakalar %25 artmış ve 226 yeni vaka (1 milyon nüfus başına 17,4 vaka) bildirilmiştir. Yerel yetkililer, Kigali, Güney ve Doğu illerinde bildirilen üç salgının ardından hapishanelerde ve gözaltı merkezlerinde önleyici tedbirleri artırmaktadır.

Zimbabwe'de bu hafta 334 yeni vaka (1 milyon nüfus başına 22,5 vaka) rapor edilmiş ve bu yılın başlarında meydana gelen ilk vaka dalgasından sonra son haftalarda kademeli bir artış gözlenmiştir. Ülkenin Kuzeybatısındaki Matabeleland Kuzey Eyaletinde, bir yatılı okuldaki yaklaşık 100 öğrenciyi etkileyen ve okulun kapanmasıyla sonuçlanan bir grup doğrulanmış vakaya dair raporlar alınmıştır. Genel olarak, ülke, 9.000'den fazla doğrulanmış vaka ve yaklaşık 300 ölüm bildirmiştir. Vakaların özellikleri, vakaların çoğunun (%57) 20-40 yaşlarında olduğunu ve daha büyük yaş gruplarındaysa kadınların daha fazla olduğunu göstermektedir. Ölümler büyük ölçüde 40-80 yaşları arasındakilerde gerçekleşmektedir ve bu yaş gruplarında ölümlerin daha büyük bir yüzdesini erkekler oluşturmaktadır.

Şekil 3: DSÖ Afrika Bölgesi tarafından 22 Kasım 2020 itibarıyla haftalık olarak bildirilen COVID-19 vakalarının ve ölümlerin sayısı**

 

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Amerika Bölgesi

Amerika Bölgesinde, haftalık yeni vaka insidansı, bu hafta 1,6 milyonun üzerine ulaşmış ve 22.000'den fazla yeni ölüm rapor edilmiştir, bu da önceki haftaya göre %11 ve %15 nispi artışlara tekabül etmektedir (Şekil 4). Bunların çoğu, 1,1 milyondan fazla yeni vaka (1 milyon nüfus başına 9.918 vaka) ile Amerika Birleşik Devletleri'nden bildirilmiştir ve onu Brezilya ve Meksika izlemiştir.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki vakalar, son 7 günde %14 artış göstererek artmaya devam ederken, ölümler de %23 artmıştır. En fazla vaka bildiren üç eyalet Illinois, Texas ve California olmuştur. 26 Kasım'daki Şükran Günü tatili ile birçok eyalet ek halk sağlığı ve sosyal önlemleri uygulamaya koymaktadır ve Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri yurtiçi seyahatleri önermemektedir. Bununla birlikte, Ulaştırma Güvenliği İdaresi (TSA), federal hükümetin bir seyahat uyarısı yayınlamasından sonraki iki gün içinde, 20 ve 21 Kasım'da havayoluyla seyahat eden 2 milyondan fazla yolcuyu taramıştır ve bu Şükran Günü'nde yaklaşık 50 milyon Amerikalının seyahat ediyor olabileceği tahmin edilmektedir.

Porto Riko adasında, geçen hafta rapor edilen 4600 yeni vaka (1 milyon nüfus başına 91 vaka) ile birkaç ay boyunca nispeten düşük bulaşma seviyeleri devam etmektedir. Ancak geçtiğimiz Ekim ayında gözlenen hafta başına 26 yeni ölüm oranından, geçen hafta bildirilen 90 yeni ölümle, haftalık ölümler son haftalarda artış eğilimi göstermiştir. Ülkedeki en yüksek vaka sayısı Metro, Bayamón ve Caguas sağlık bölgelerinden bildirilmiştir. Kadınlar, ortalama yaşı 41,5 olan vakaların biraz daha yüksek bir oranını (%54) oluşturmaktadır.

Arjantin şu anda üçüncü en yüksek haftalık vaka (62.000'den fazla yeni vaka, 1 milyon nüfus başına 1745 vaka) ve ölüm sayısını  (yaklaşık 3. 200) oluştururken, hem yeni vakalar hem de yeni ölümler Ekim ortasından bu yana düşüş eğilimi göstermektedir. Ancak Buenos Aires metropol bölgesinin sekiz mahallesindeki (Balverna, Boca, Colegiales, Contitucion, Nunez, Palermo, Parque Chacabuco ve Vila Urquiza) vakalarda hafif bir artış olmuştur ve Cordoba ve Rosario'daki vakalarda azalma durmuştur; bunun önümüzdeki haftalarda daha geniş bir eğilim değişikliğine işaret ettiğine dair endişeler uyandırmaktadır.

Şekil 4: DSÖ Amerika Bölgesi tarafından 22 Kasım 2020 itibarıyla haftalık olarak bildirilen COVID-19 vakalarının ve ölümlerin sayısı**

 

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Doğu Akdeniz Bölgesi

Doğu Akdeniz Bölgesi'nde haftalık yeni vaka (250.746) ve ölüm (6299) sayısı, bir önceki haftaya göre sırasıyla %5 ve %10 artarak artmaya devam etmektedir (Şekil 5). Her hafta 80.000'den az yeni vaka ve 2500 yeni ölüm rapor edilen Ağustos'tan bu yana, bölgede haftalık yeni vaka ve ölümlerin sayısı artmıştır. İran, Ürdün, Fas, Pakistan, Irak ve Lübnan en yüksek yeni vaka sayısını bildiren ülkeler olmuştur.

Irak'taki yeni vaka sayısı geçen hafta %20 azalarak 16.640 vakaya (1 milyon nüfus başına 1092 vaka) düşmüştür. 25.629 yeni vakanın görüldüğü 19 Ekim haftasından bu yana haftalık yeni vaka sayısı azalmıştır. Yeni ölümlerin sayısı da istikrarlı bir şekilde azalmış ve Irak, geçen haftaya göre %11 düşüşle yalnızca 302 ölüm bildirmiştir. DSÖ, Kürdistan bölgesindeki mülteciler ve ülke içinde yerinden edilmiş kişiler de dahil olmak üzere yaklaşık 4 milyon insanı hedefleyen bir COVID-19 önleme ve farkındalık kampanyasını sona erdirmiştir (http://www.emro.who.int/irq/iraq-news/covid-19-prevention-and-awareness-campaign-concludes-in-the-kurdistan-region-of-iraq.html).

Ürdün geçen haftaya göre %1 artışla, bu hafta, bölgedeki ikinci en yüksek vaka sayısı (İran İslam Cumhuriyeti'nden sonra) olan 36.800 yeni vaka bildirmiştir. 50'den az vakanın bildirildiği Ağustos'tan bu yana yeni haftalık vaka sayısı artmaya devam etmiştir. Ürdün, 1 milyon kişi başına 3.612 yeni vaka ile bölgedeki 1 milyon nüfus başına en yüksek yeni vaka sayısına sahip olan ülkedir. Geçen hafta vakaların yaklaşık yarısı başkent Amman'dan, ardından Irbid, Akabe ve Zarqa'dan bildirilmiştir. Vakaların çoğu 25-34 yaş grubunda olmasına rağmen, geçen hafta ölümlerin yaklaşık %80'ini 55 yaş ve üzeri oluşturmuştur. Ürdün ayrıca 1 milyon nüfus başına 45,9 ölümle bölgedeki 1 milyon nüfus başına en yüksek yeni ölüm sayısına sahiptir. Haftalık ölümlerin sayısı Ağustos'tan bu yana artmıştır, ancak geçen hafta %11 ile 468 yeni ölüme düşmüştür.

Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Filistin topraklarında yeni vaka sayısı geçen hafta %78 artarak 8.430 yeni vakaya (1 milyon nüfus başına 1652 vaka) yükselmiştir. Bu, salgının başlangıcından bu yana en yüksek yeni vaka sayısını temsil etmektedir ve Eylül ayının üçüncü haftasında bildirilen 6200'den fazla vakanın olduğu önceki pikten daha yüksektir. Gazze, kötü yaşam koşulları ve hassas bir sağlık sistemi nedeniyle vakalarda büyük bir artışla karşılaşacak donanıma sahip olmadığı için acil bir endişe olmaya devam etmektedir.

 

Şekil 5: DSÖ Doğu Akdeniz Bölgesi tarafından 22 Kasım 2020 itibarıyla haftalık olarak bildirilen COVID-19 vakalarının ve ölümlerin sayısı**

 

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Avrupa Bölgesi

Geçen hafta Avrupa Bölgesinden bildirilen yeni vaka sayısı, önceki hafta %10'luk düşüşün ardından %6 düşüşle 1,77 milyona gerilemiştir (Şekil 6); bu, son birkaç hafta içinde bazı ülkelerde daha sıkı halk sağlığı ve sosyal önlemlerin yeniden uygulanmasının, bulaşmayı yavaşlatmaya başladığının bir işaretidir. Yeni vakalardaki bu azalmaya rağmen, bölge hala küresel yeni vakaların %44'ünü ve küresel yeni ölümlerin %49'unu oluşturmaktadır. Bölgede yeni ölümler, geçtiğimiz hafta bildirilen 32.684 yeni ölümle artmaya devam etmiştir.

Bu hafta İtalya, 235.979 yeni vaka (1 milyon nüfus başına 3902 vaka) ile bölgedeki en yüksek yeni vaka sayısını ve dünya çapında üçüncü en yüksek vaka sayısını bildirmiştir, ancak bildirilen hafif düşüş (%3) göz önüne alındığında vakalar pik yapmış olabilir. Yeni ölümlerin sayısı %26 artarak 4578 yeni ölüme (1 milyon nüfus başına 75 ölüm) yükselmiştir. Kuzey İtalya eyaletleri Valle d'Aosta, Bolzano ve Piemonte en yüksek vaka sayısını bildirmektedir. Medya raporları, yoğun bakımdaki çok sayıda COVID-19 hastasına ve yerel sağlık hizmeti kapasitelerini zorlayan ve artan sayıda sağlık çalışanı enfeksiyonuna ilişkin endişeleri vurgulamıştır.

Birleşik Krallık'taki yeni vaka sayısı geçen haftaya göre %13 düşüşle 149.027 yeni vakaya (1 milyon kişi başına 2195 vaka) düşerken, yeni ölümlerin sayısı aynı kalmıştır. Yeni vakalardaki bu düşüş, Ağustos sonundan bu yana ilk haftalık düşüşü temsil etmektedir. 24 Ağustos'tan bu yana, günlük olarak yapılan COVID-19 testlerinin sayısı 13 Kasım'da 179.000'den 330.000'e yükselmiştir (7 günlük ortalama). Hastaneye kabul edilen hasta sayısı da Ağustos sonundaki günde 100'ün altından 14 Kasım'da 1600'e yükselmiştir; yine de bu sayı, günde 3000'den fazla hastanın kabul edildiği Nisan başındaki hastaneye yatışlardan önemli ölçüde daha düşüktür. Birleşik Krallık şu anda Avrupa Bölgesindeki beşinci en yüksek ve dünya çapındaki en yüksek sekizinci yeni vaka sayısına sahiptir, ancak kişi başına vaka insidansı bölgedeki diğer birçok ülkeden daha düşüktür.

Polonya, geçen haftaya göre %10 düşüşle 152.357 yeni vaka (1 milyon nüfus başına 4026 vaka) bildirmiştir. Yeni ölümlerin sayısı %35 artarak 3243 yeni ölüme (veya 1 milyon nüfus başına 85 yeni ölüm) yükselmiştir. Kümülatif vakalar en fazla Polonya'nın güneyinde, Silezya ve Küçük Polonya illerinde ve merkezi Polonya'da, Mazowieckie ve Büyük Polonya illerinde görülmüştür.

Şekil 6: DSÖ Avrupa Bölgesi tarafından 22 Kasım 2020 itibarıyla haftalık olarak bildirilen COVID-19 vakalarının ve ölümlerin sayısı**

 

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Güneydoğu Asya Bölgesi

Haftalık yeni ölümlerin sayısı son dört haftada 4.706 ölümle benzer seviyelerde kalırken, Güneydoğu Asya Bölgesi, Eylül ortasından bu yana haftalık yeni vaka sayısında 351.000'den fazla vaka bildirilmesiyle devam eden bir düşüş gözlemlemiştir (Şekil 7). Bölgesel eğilim büyük ölçüde, bölgenin yeni haftalık vakalarının %80'ini oluşturan Hindistan'daki vakalardaki düşüşten kaynaklanmaktadır. Haftalık yeni vakaların en yüksek olduğu ülkeler Hindistan, Endonezya, Bangladeş, Nepal ve Myanmar olmuştur.

Myanmar'da, bildirilen 11.000'den fazla yeni vaka ile (1 milyon nüfus başına 204 vaka) geçen hafta vakalarda %74 artış gözlenmiştir. Toplam yeni ölüm sayısı bir önceki haftaya göre %36 artışla 188 olmuştur. Bu eğilim, 12 Ekim'de başlayan haftadan bu yana görülen vakalardaki düşüşten farklıdır. Hükümet, uluslararası ve iç hat uçuşlarının geçici olarak askıya alınması da dahil olmak üzere, mevcut COVID-19 önleme tedbirlerini Kasım ayı sonuna kadar uzatmıştır. Sağlık yetkilileri, son seçim sırasında yapılan toplantıların ardından meydana gelen olası artıştan endişe duymakta ve durumu yakından izlemektedir.

Sri Lanka'dan geçen hafta, bir önceki haftaya göre %29 artış anlamına gelen ve pandeminin başlangıcından bu yana bir hafta içinde bildirilen en yüksek vaka sayısı olan 3580 yeni vaka (1 milyon nüfus başına 167 vaka) rapor edilmiştir. Bildirilen yeni ölüm sayısı, son beş haftada gözlenen ölüm sayısındaki artış eğilimini sürdürerek 30 olmuştur. Artan vakalar nedeniyle halk sağlığı ve sosyal önlemler getirilmiştir. Batı Eyaletindeki Kolombo ve Gampaha Bölgelerinde, önümüzdeki haftalarda da devam edecek olan 18 bölge ile bu hafta kısıtlamaların kaldırılacağı sekiz ilçede hareket kısıtlamaları vardır.

Bangladeş'te, Ekim ayından bu yana gözlenen haftalık vaka sayısındaki kademeli artış, geçen hafta 14.000'den fazla yeni vaka (1 milyon kişi başına 90 vaka) ile devam etmiştir (önceki haftaya göre% 26 artış). Eylül ayının başından bu yana ölümlerde düşüş eğilimi görülmesine rağmen geçtiğimiz hafta bir önceki haftaya göre 177 yeni ölümle %43 artış bildirilmiştir. Ulusal makamlar 17 Mart'tan beri okulları ve eğitim kurumlarını kapatmıştır. Bangladeş'teki çoğu okul çocuğunun internet erişimi yoktur, bu nedenle hükümet televizyonda dersler yayınlamakta ve üniversiteler çevrimiçi dersler vermektedir. Nispeten sabit testlere rağmen, pozitif testlerin oranı geçen ay biraz artmıştır, bu da vakalarda ve hastalığın yayılmasında bir artışa işaret etmektedir.

Şekil 7: DSÖ Güneydoğu Asya Bölgesi tarafından 22 Kasım 2020 itibarıyla haftalık olarak bildirilen COVID-19 vakalarının ve ölümlerin sayısı**

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

 

Batı Pasifik Bölgesi

Batı Pasifik Bölgesi geçen hafta 36.000'den fazla vaka ve 439 ölüm kaydetmiştir. Bölgede ölümler bir önceki haftaya göre sabit kalırken, vaka artışı bir önceki haftaya göre %9'luk bir artışla devam etmiştir. Japonya, Güney Kore, Moğolistan ve Avustralya gibi ülkeler bir önceki haftaya göre vakalarda artış bildirirken, Filipinler, Fransız Polinezyası, Guam, Çin ve Singapur gibi ülkelerde düşüş eğiliminin görüldüğü bölgede değişen eğilim modelleri gözlenmiştir. Japonya, Filipinler, Malezya, Güney Kore ve Fransız Polinezyası, haftalık olarak bildirilen en fazla yeni vaka sayısını bildiren ülkeler olmuştur.

Japonya, salgının başlangıcından bu yana en fazla sayıda günlük vakayı bildirmiş ve ardışık beş gün boyunca günde 2000'den fazla vaka rapor edilmiştir ve geçen hafta, önceki haftaya göre% 41 artış ile 13.502 yeni vaka (1 milyon kişi başına 107 vaka) bildirilmiştir. Eylül ve Ekim aylarında nispeten sabit sayıdaki vakanın ardından son üç hafta içinde vakalarda yeniden canlanma yaşanmıştır. Bugüne kadar en fazla sayıda günlük vaka, Tokyo ve Osaka ve Hokkaido gibi çevre illerde görülmüştür. Tokyo Eyaletindeki COVID-19 uyarı seviyesi, dört kategorinin en yükseği olan kırmızı seviyeye yükseltilmiştir. Geçen hafta yeni bildirilen ölümlerin sayısı %28 artışla 91 olmuştur.

Moğolistan, Temmuz'dan Ekim'e kadar haftalık 0 ila 17 vaka arasında değişen düşük seviyelerin ardından 166 yeni haftalık vaka ile (1 milyon nüfus başına 51 vaka) keskin bir artış eğilimi gözlemlemiştir. Bu hafta bildirilen rakam, önceki hafta bildirilen rakamın iki katından fazladır. 11 Kasım'da Moğolistan, toplumdaki ilk COVID-19 bulaşma vakasını bildirmiştir. Bildirilen çok sayıda importe vaka olmasına rağmen, başkent Ulan Batur'daki bu vaka, ülkedeki ilk bulaşma vakası olmuştur. Kısa süre sonra Rusya Federasyonu'na komşu Selenge eyaletinde iki ayrı küme tespit edilmiştir. Selenge'deki kümelerden biri, Kasım ayı başlarındaki, Darkhan-Uul, Govisumber, Orkhon ve Dornogovi illerinde bağlantılı vakalarla yerel kümelenmelere yol açan bir olaya kadar izlenmiştir. Moğolistan, 12 Kasım'da olağanüstü hal ilan etmiştir. Pandeminin başlangıcından bu yana Moğolistan'da herhangi bir ölüm bildirilmemiştir.

 

Şekil 8: DSÖ Batı Pasifik Bölgesi tarafından 22 Kasım 2020 itibarıyla haftalık olarak bildirilen COVID-19 vakalarının ve ölümlerin sayısı**

 

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

HAFTALIK ÖNEMLİ GÜNCELLEMELER

 

Tablo 2. Ülkelere ve bölgelere göre son yedi günde bildirilen doğrulanmış COVID-19 vakalarının ve COVID-19 kaynaklı ölümlerin sayısı, 22 Kasım 2020 verileri **

 

 

 

 

 

(*) Pending: Beklemede

Community transmission: Genel bulaşma

Clusters of cases: Vaka kümeleri

Sporadic cases: Sporadik vakalar

No cases: Vaka yok

Not applicable: Uygulanamaz

(**) Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

TEKNİK REHBER VE DİĞER KAYNAKLAR

HALK İÇİN ÖNERİLER VE TAVSİYELER

VERİ, TABLO VE ŞEKİL NOTLARI

Sunulan veriler, ülkelerden/bölgelerden DSÖ'ye bildirilen, büyük ölçüde DSÖ sürveyans tanımlarına ve rehberliğine (https://www.who.int/publications-detail/surveillance-strategies-for-covid-19-human-infection) dayanan resmi laboratuvar onaylı COVID-19 vaka ve ölümlerine dayanmaktadır. Doğruluk ve güvenilirliği sağlamak için adımlar atılırken, tüm veriler sürekli doğrulama ve değişikliğe tabidir; ve bu verileri yorumlarken, gerçek vaka ve ölüm oranının değişken olarak az tahmin edilmesi ve bu verileri küresel düzeyde yansıtmada değişken gecikmeler gibi, sunulan sayıları etkileyen birkaç faktör nedeniyle dikkatli olunmalıdır. Vaka tespiti, dahil etme kriteri, test stratejileri, raporlama uygulaması ve veri kesme ve gecikme süreleri ülkeler/bölgeler arasında farklılık göstermektedir. Az sayıda ülke/bölge, şüpheli ve laboratuvar onaylı vakaları birlikte rapor etmektedir; veri tablosunda gösterilmek üzere bunları tanımlama çabaları devam etmektedir. DSÖ, ulusal halk sağlığı yetkilileri ve diğer kaynaklar tarafından yayınlanan bilgi ürünleri arasında farklılıklar olması beklenmektedir.

Küresel toplam, uluslararası taşıtlardan bildirilen 741 vaka ve 13 ölümü de içermektedir.

Kullanılan isimler ve bu yayındaki materyalin sunumu, DSÖ tarafından herhangi bir ülkenin, bölgenin, şehrin veya otoritenin yasal statüsü, yetkileri veya hudutlarının sınırlandırılması ile ilgili herhangi bir fikrin ifade edildiği anlamına gelmemektedir. Haritalardaki noktalı ve kesik çizgiler, henüz tam olarak anlaşmaya varılamayan yaklaşık sınır çizgilerini temsil etmektedir. Ülkeler ve bölgeler, DSÖ yönetim bölgesi altında düzenlenmiştir.

Belirli şirketlerin veya üreticilerin ürünlerinden bahsedilmesi, DSÖ tarafından onaylandığını veya söz konusu benzer nitelikteki diğer ürünlerin yerine önerildiğini ima etmemektedir. Hatalar ve eksiklikler hariç olmak üzere, tescilli ürünlerin isimleri, baş harfleri büyük olacak şekilde ayırt edilmektedir.

(1) Kosova'ya yapılan tüm atıflar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1244 (1999) sayılı kararı bağlamında anlaşılmalıdır. Haritada Sırbistan ve Kosova vakalarının sayısı (UNSCR 1244, 1999) görselleştirme amacıyla hazırlanmıştır.

(*) Bulaşma sınıflandırması, ülkelerin/bölgelerin kendilerini raporlama sürecine dayanmaktadır. Sınıflandırmalar, haftalık olarak gözden geçirilmekte ve yeni bilgiler elde edildikçe düzeltilmektedir ve bildirilen en yüksek kategoriye dayanmaktadır. Ülkeler/Bölgeler arasında farklı bulaşma dereceleri olabilir. Kategoriler:

  • Vaka yok: Doğrulanmış vakası olmayan ülkeler/bölgeler
  • Sporadik vakalar: İmporte veya yerel olarak tespit edilen bir veya daha fazla vakanın bulunduğu ülkeler/bölgeler
  • Vaka kümeleri: Zaman, coğrafi konum ve/veya ortak maruziyetlerle kümelenmiş vakalar yaşayan ülkeler/bölgeler
  • Genel bulaşma:  Bulaşma zincirlerine bağlanamayan çok sayıda vaka,  gözlemci laboratuvar sürveyansından çok sayıda vaka ve ülkenin/bölgenin çeşitli yerlerinde, birden fazla ilişkisiz vaka kümesi durumlarının dahil olduğu, ancak bunlarla sınırlı olmayarak faktörlerin değerlendirilmesi yoluyla tanımlanan, daha büyük yerel bulaşma salgınları yaşayan ülkeler/bölgeler
  • Beklemede: DSÖ’ye bulaşma sınıflandırmasını henüz rapor etmeyen ülkeler/bölgeler

 

(**) "Bölgeler", bölgeleri, alanları, denizaşırı bağımlılıkları ve benzer statüye sahip diğer yetki alanlarını içermektedir.

Diğer*: Uluslararası taşıt kapsamında bildirilen vakaları içermektedir.

ÜLKEYE VEYA BÖLGEYE ÖZGÜ NOTLAR, GÜNCELLEMELER VE YAZIM HATALARI

Kamu sağlığı yetkililerinin çok sayıda vakayı veya ölümü toplam sayımlarından çıkaran veri uyuşturma çalışmaları yürütmesi nedeniyle, yeni vakalar/ölümler sütunlarında uygun şekilde negatif sayılar gösterilebilir. Çıkarmaların önceki günlere uygun şekilde paylaştırılmasına olanak tanıyan ek ayrıntılar ortaya çıktığında, grafikler buna göre güncellenecektir. Ayrıntılar için önemli değişiklikler ve hata verileri günlüğüne bakınız (https://www.who.int/publications/m/item/log-of-major-changes-and-errata-in-who-daily-aggregate-case-and-death-count-data). Önceki durum raporları düzenlenmeyecektir; en güncel veriler için https://covid19.who.int/ adresine bakınız.

Etiketler: