TOGO’DA KOLERA

04 Ocak 2021 Pazartesi

11 Kasım - 28 Aralık 2020 tarihleri arasında Togo'da bulunan Lome'deki "Golfe 1" ve "Golfe 6" belediyelerinden iki ölüm dahil olmak üzere diyare ve kusma ile başvuran toplam 67 şüpheli kolera vakası bildirilmiştir.

Hastalık Salgını Haberleri

 

4 Ocak 2021  

           

            11 Kasım - 28 Aralık 2020 tarihleri arasında Togo'da bulunan Lome'deki "Golfe 1" ve "Golfe 6" belediyelerinden iki ölüm  (vaka ölüm oranı: % 3) dahil olmak üzere diyare ve kusma ile başvuran toplam 67 şüpheli kolera vakası bildirilmiştir. Etkilenen belediyelerdeki toplam dört sağlık bölgesinden (Golfe 1'de Katanga, Adakpame, Gbetsogbe ve Golfe 6'da Kangnikope) en az bir vaka rapor edilmiştir.

 

            17 Kasım'da kolera Togo'daki Lome'de yer alan Ulusal Hijyen Enstitüsü'nün (INH) laboratuvarında kültürle doğrulanmış ve DSÖ'ye bilgi verilmiştir. 19 Kasım'da, Togo'nun Sağlık, Kamu Hijyeni ve Bakıma Evrensel Erişim Bakanı kolera salgını ilan eden bir basın bildirisi yayınlamış olup 24 Kasım'da DSÖ'ye resmi olarak tebliğ etmiştir. 11 Kasım - 28 Aralık 2020 tarihleri arasında, Togo'da bulunan Lome'deki Ulusal Hijyen Enstitüsü'nde (INH) kültür yoluyla 41 dışkı örneğinden toplam 17'si Vibrio cholerae O1 serotipi Ogawa için yapılan testler pozitif çıkmıştır.

 

            Günlük vaka sayısı 16 Kasım'da biri ölüm dahil altı vaka ile pik yapmıştır. Sonrasında, günlük vaka sayısındaki düşüşün ardından, 16 ve 22 Aralık'ta bildirilen 6 vaka ile bir kez daha pik yapmıştır. 11-15 Kasım 2020 tarihleri arasında semptom başlangıcı olan vakalar, sağlık tesislerindeki konsültasyon kayıtlarından aktif vaka taramaları ile geriye dönük olarak tespit edilmiştir. 67 vakadan 19'u (% 28) Togo ve komşu ülkeler (özellikle Gana, Benin ve Nijerya) arasında sık sık seyahat eden balıkçılardır. Erkek / kadın oranı 1.48'dir (40 erkek, 27 kadın) ve yaş ortalaması ise 24’tür.

 

Halk sağlığı yanıtı

 

Lome'de aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tam yanıt devam etmektedir:

 

 • Salgın yanıt planının uygulanması devam etmektedir
 • Aktif sürveyansın güçlendirilmesi: sağlık çalışanları ve toplum sağlığı çalışanlarının bilgilendirilmesi, aktif vaka bulma çalışmaları
 • Toplumda hijyenin teşviki
 • Vaka Yönetimi
 • Sağlık tesislerinde enfeksiyon önleme ve kontrolünün güçlendirilmesi
 • Su arıtma ürünlerinin (klor tabletleri) topluma dağıtımı
 • Nüfusa dağıtım için içme suyu depolarının montajı
 • Vakaların evlerinin dezenfeksiyonu
 • Risk iletişimi ve topluluk katılımı
 • Koordinasyon toplantıları
 • Biyokimyasal ve bakteriyolojik analizler için su noktalarında numune alımı

 

Oral kolera aşısı (OCV) kampanyası olasılığı tartışılmaktadır.

 

DSÖ Risk Değerlendirmesi

 

Kolera, V. cholerae bakterileriyle kontamine olmuş su veya yiyeceklerin yenilmesi/içilmesi sonucu oluşan akut enterik bulaşıcı bir hastalıktır. Kolera, potansiyel olarak ciddi bir hastalıktır ve zamanında tedavisi yapılmadığında yüksek morbidite ve mortalite oranlarına neden olur. Koleranın kısa süren kuluçka döneminden dolayı salgınlar, hastalığa maruziyet sıklığına, maruz kalan popülasyona ve ilgili koşullara bağlı olarak hızla gelişebilir.

 

Kolera salgınları daha önce Togo'da meydana gelmiş olup en son salgın 2016'da bildirilmiştir.  Şu anda salgından etkilenen Lome şehri, kolera için bilinen sorunlu noktalardan biridir. Ayrıca Togo, bu hastalığın endemik olduğu ülkelerle de sınır komşusudur. Nüfusu yaklaşık 2.000.000 olarak tahmin edilen Togo'nun başkenti Lome'de, şimdiye kadar iki ölüm (% 3 CFR) dahil olmak üzere 67 şüpheli kolera vakası görülen ve bunlardan 17'si 11 Kasım ile 28 Aralık 2020 arasında kültür testi ile doğrulanmış olan bir kolera salgını meydana gelmiştir.

 

Şu anda etkilenen sağlık bölgeleri (Katanga, Adakpame, Gbetsogbe ve Kangnikope) çoğunlukla kötü hijyen ve sanitasyon koşullarına sahip liman bölgelerinde bulunmaktadır. Lome'nin çeşitli bölgelerinden ve Togo'nun diğer bölgelerinden sakinleri çeken etkilenen bölgelerde gerçekleştirilen balıkçılık faaliyetleri ve Lome’nin Gana ve Benin'e yakınlığı düşünüldüğünde, olası yayılmayı önlemek için güçlü yanıt faaliyetleri gereklidir. Hollanda'da Togo'dan gelen gezginlerde doğrulanmış bir importe  kolera vakası ve bir ikincil vaka bildirilmiştir. İlk vaka Togo'da enfekte olmuş ve Hollanda'ya döndükten sonra 17 Kasım'da kolera için yapılan testi pozitif çıkmıştır. Söz konusu ilk vakasının partnerinde, 'pirinç suyu görünümüde' diyare ve kusma gibi kolera benzeri semptomlar görülmüş ve hastalığın İlk vakadan kendisine bulaştığını düşünmektedir. Hollanda'da hastalığın daha fazla yayılma riski olmamasına rağmen, bu olay uluslararası bir yayılımı temsil etmektedir.

Togo sağlık otoriteleri, gerekli tüm yanıt önlemlerini uygulamaktadır, ancak yine de, diğer ülkelere yeni vakaların yayılması olasılığı göz ardı edilemez. Mevcut COVID-19 salgınıyla birlikte, hem sağlık sistemi hem de sağlık çalışanları üzerindeki COVID-19 kaynaklı oluşan yük ve sosyal mesafe gereksinimleri veya toplumsal direnç nedeniyle azalan talep nedeniyle sağlık hizmetlerine erişimde kesinti riski vardır. Mevcut COVID-19 salgını sırasında dikkate alınması gereken bir başka husus, yerel ve ulusal referans laboratuvarlarının COVID-19 numunelerinin işlenmesindeki aşırı talep nedeniyle kolera testleriyle başa çıkabilme kapasitesidir. 3 Ocak 2021 itibariyle, Togo 683 COVID 19 vakası ve 68 ölüm bildirmiştir.

DSÖ Tavsiyesi

           

            Şüpheli kolera vakaları, riskli bölgelerde, kolera bulaşının devam ettiği bölgelerde veya bulaşmanın devam ettiği bölgelere seyahat etmiş kişilerde şiddetli akut sulu ishal ile başvuran hastalarda klinik şüpheye dayanılarak tespit edilir. Hastalığın tespiti, kolera hızlı tanı testleri (RDT'ler) kullanılarak kolaylaştırılabilir; doğrulama kültür  testi veya PCR testi ile yapılır. Özel kolera tedavi merkezlerinde (KTM'ler) uygun ve zamanında vaka yönetimi, içme suyu ve sanitasyon altyapısına erişimi iyileştirme ve etkilenen topluluklarda iyileştirilmiş hijyen ve gıda güvenliği uygulamaları kolerayı kontrol etmenin en etkili yoludur. El yıkama dahil olmak üzere davranışsal uygulamaları hastalığın yayılmasını kontrol altına alacak şekilde değiştirmek için temel halk sağlığı iletişim mesajları oluşturulmalıdır.

           

            DSÖ, söz konusu salgınla ilgili mevcut bilgilere dayanarak uluslararası seyahat ve ticarete yönelik herhangi bir kısıtlama getirilmesini önermemektedir.

Etiketler: