DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NÜN 05.01.2021 TARİHLİ YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) HAFTALIK DURUM RAPORU

03 Ocak 2021 Pazar

COVID-19'a neden olan virüs olan SARS-CoV-2'nin farklı varyantlarına ilişkin son raporlar, viral değişikliklerin etkisine olan ilgiyi ve endişeyi tekrar artırmıştır. Son aylarda olağandışı halk sağlığı olayları olarak DSÖ'ye, Büyük Britanya Birleşik Krallığı ve Kuzey İrlanda'dan VOC 202012/01 olarak adlandırılan ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nden 501Y.V2 olarak adlandırılan iki farklı SARS-CoV-2 varyantı bildirilmiştir.

3 Ocak 2021 Orta Avrupa Zaman Dilimine göre saat 10.00’da bildirilen veriler

COVID-19 ile ilgili en son veriler ve bilgiler için lütfen aşağıdaki adresleri ziyaret ediniz:

KÜRESEL EPİDEMİYOLOJİK DURUM

Arka arkaya üçüncü haftada da küresel olarak 4 milyondan fazla yeni vaka rapor edilmiştir, ancak bu hafta önceki haftaya göre hafif bir düşüş görülmüştür. Bununla birlikte, verilerdeki bu ve diğer kısa vadeli eğilimler, yılsonundaki tatil sezonu nedeniyle dikkatle yorumlanmalıdır çünkü rakamlar sunum, test ve raporlama gecikmelerinden etkilenebilmektedir. Yeni ölümlerde geçen hafta görülen düşüş, ölümlerin %3 artarak 76.000'e çıkmasıyla tersine dönmüştür (Şekil 1, Tablo 1). Amerika Bölgesi, geçen hafta küresel olarak tüm yeni vakaların %47'sini ve tüm yeni ölümlerin %42'sini oluşturmuştur. Avrupa Bölgesinde sırasıyla %38 ve %43 olan yeni vakalar ve ölümler yüksek kalmış, yeni vakalarda hafif bir düşüş ve yeni ölümler de hafif bir artış göstermiştir. Güneydoğu Asya ve Doğu Akdeniz bölgelerinde yeni vaka ve ölümler azalmaya devam etmektedir. Afrika Bölgesinde hem yeni vakalar hem de ölümlerdaki mutlak sayılar düşük kalırken, üst üste dördüncü haftada, bölge haftalık olarak bildirilen vaka sayılarında küresel olarak en büyük artış yüzdesini bildirmiştir ve bu hafta yeni vakalarda %13 ve yeni ölümlerde %28 artış daha olmuştur. Batı Pasifik Bölgesi'nde, yeni vakalar önceki haftaya benzer kalmış, ancak yeni ölümler %10 artmıştır. Yeni Yılı karşılarken ve dünya çapında COVID-19 aşılama kampanyalarına hevesle bakarken, rekor sayıdaki yeni vaka ve ölümle birlikte mevcut epidemiyolojik durum, daha fazla bulaş ve can kaybını önlemek için güvenlik önlemlerine bağlı kalmayı zorunlu kılmaktadır.

Şekil 1: DSÖ bölgeleri tarafından haftalık olarak bildirilen COVID-19 vakalarının sayısı, 3 Ocak 2021**

 

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

COVID-19'a neden olan virüs olan SARS-CoV-2'nin farklı varyantlarına ilişkin son raporlar, viral değişikliklerin etkisine olan ilgiyi ve endişeyi tekrar artırmıştır. Son aylarda olağandışı halk sağlığı olayları olarak DSÖ'ye, Büyük Britanya Birleşik Krallığı ve Kuzey İrlanda'dan VOC 202012/01 olarak adlandırılan ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nden 501Y.V2 olarak adlandırılan iki farklı SARS-CoV-2 varyantı bildirilmiştir. Ön epidemiyolojik, modelleme, filogenetik ve klinik bulgular SARS-CoV-2 VOC 202012/01'in, bulaşıcılığının arttığını ve Birleşik Krallık'ta olan diğer SARS-CoV-2 virüslerine kıyasla hastalık şiddetinde (hastanede kalış süresinin uzunluğu ve 28 günlük vaka ölümüyle ölçüldüğü üzere) veya yeniden enfeksiyon oluşumunda herhangi bir değişiklik olmadığını göstermektedir. Bugüne kadar, Birleşik Krallık dışında, altı DSÖ bölgesinden beşinde 40 ülke VOC 202012/01 vakaları bildirirken, Güney Afrika dışında altı ülke, altı DSÖ bölgesinden ikisinde 501Y.V2 vakaları bildirmiştir. Her iki ülkedeki yetkililer, bu yeni varyantlara bulaşabilirlik, ciddiyet, yeniden enfeksiyon riski ve antikor müdahalesinin yanı sıra teşhisler, terapötikler ve aşılar dahil olmak üzere karşı önlemler üzerindeki potansiyel etkiyi daha detaylı değerlendirmek için daha fazla epidemiyolojik ve virolojik araştırmalar yürütmektedir.

Geçen hafta en fazla vaka bildiren beş ülke, Amerika Birleşik Devletleri (1.325.424 vakayla küresel vakaların üçte birinden biraz azı ve geçen haftaya göre değişmemiştir), Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı (343.784 vaka, geçen haftaki hızlı artışı %36 artışla sürdürmektedir), Brezilya (252.018 vaka, %11 düşüş), Rusya Federasyonu (186.539 vaka, %7 azalma) ve Hindistan (136.115 vaka, %13 azalma) olmuştur.

Afrika, Amerika, Doğu Akdeniz, Avrupa, Güney-Doğu Asya, Batı Pasifik bölgelerine özgü bilgileri aşağıda bulabilirsiniz.

Tablo 1. DSÖ Bölgelerine göre, son yedi günde bildirilen doğrulanmış COVID-19 vakalarının ve COVID-19 kaynaklı ölümlerin sayısı,  3 Ocak 2020 verileri**

 

 

DSÖ Bölgesi

Son yedi gündeki yeni vakalar (%)

Son 7 gündeki yeni vakalarda yüzde değişim*

Toplam vakalar (%)

Son yedi gündeki yeni ölümler (%)

Son 7 gündeki yeni ölümlerde yüzde değişim*

Toplam ölümler (%)

Amerika

1.935.621 (%47)

-%1

36.337.439 (%43)

32.283 (%42)

%3

872.486 (%47)

Avrupa

1.553.332 (%38)

-%3

26.885.471 (%32)

32.898 (%43)

%3

588.770 (%32)

Güneydoğu Asya

208.592 (%5)

-%10

12.051.014 (%14)

3756 (%4)

-%3

184.493 (%10)

Doğu Akdeniz

154.695 (%3)

-%1

4.977.852 (%5)

3057 (%4)

-%12

122.061 (%6)

Afrika

130.007 (%3)

%13

1.961.234 (%2)

3293 (%4)

%28

43.592 (%2)

Batı Pasifik

52.979 (%1)

%0

1.112.724 (%1)

730 (%0)

%10

20.288 (%1)

Küresel

4.035.226 (%100)

-%2

83.326.479 (%100)

76.017 (%100)

%3

1.831.703 (%100)

* Yedi gün öncesine kıyasla son yedi gün içinde yeni doğrulanmış vaka/ölüm sayısındaki yüzde değişim. Bölgesel yüzdeler en yakın tam sayıya yuvarlanır, böylece genel toplamlar %100'e eşit olmayabilir.

** Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız

Şekil 2. Ülkelere ve bölgelere göre, son yedi günde 1 milyon nüfus başına bildirilen COVID-19 vakası, 28 Aralık 2020 – 3 Ocak 2021 **

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

DSÖ BÖLGESİNE GÖRE DURUM

Afrika Bölgesi

Geçen hafta, Afrika Bölgesinde bir önceki haftaya göre %13 artışla 130.000'den fazla yeni vaka ve bir önceki haftaya göre %4 artışla 3000'den fazla ölüm bildirilmiştir. Geçen hafta, Güney Afrika (93.978 yeni vaka; 1 milyon nüfus başına 1585 yeni vaka), Nijerya (5587 yeni vaka; 1 milyonda 27 yeni vaka), Moritanya (3393 yeni vaka, 1 milyonda 730 yeni vaka) ve Namibya (3256 yeni vaka, 1 milyonda 1281 yeni vaka) en yüksek yeni vaka sayısını bildirmiştir. En yüksek yeni ölüm sayısı Güney Afrika (2654 yeni ölüm; 1 milyonda 45 yeni ölüm), Moritanya (122 yeni ölüm; 1 milyonda 26 yeni ölüm) ve Eswatini Krallığı'ndan (64 yeni ölüm; 1 milyonda 55 yeni ölüm) bildirilmiştir.

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Amerika Bölgesi

Amerika Bölgesinde, yeni haftalık vaka sayısı geçen haftaya benzer seviyelerde kalmış ve 1,9 milyon yeni vaka ve 32.000 yeni ölüm bildirilmiştir (geçen haftaya göre sırasıyla %1 hafif düşüş ve %3 artış). En yüksek yeni vaka sayıları, Amerika Birleşik Devletleri (1.325.424 yeni vaka, 1 milyonda 4004 yeni vaka), Brezilya (252.018 yeni vaka; 1 milyonda 1186 yeni vaka) ve Kolombiya'da (801.73 yeni vaka, 1 milyonda 1576 yeni vaka) bildirilmiştir. En yüksek yeni ölüm sayısı Amerika Birleşik Devletleri (17.239 yeni ölüm; 1 milyonda 52 yeni ölüm), Brezilya (4923 yeni ölüm; 1 milyonda 23 yeni ölüm) ve Meksika'dan (4670 yeni ölüm; 1 milyonda 36 yeni ölüm) bildirilmiştir.

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Doğu Akdeniz Bölgesi

Geçen hafta, Doğu Akdeniz Bölgesi, bir önceki haftaya göre sırasıyla %1 ve %12 düşüşle 154.000'den fazla yeni vaka ve 3000'den fazla yeni ölüm bildirmiştir. Bölgede vaka ve ölümler üst üste altıncı haftada da azalmıştır. En fazla yeni vaka sayısı İran İslam Cumhuriyeti (42.511 yeni vaka, 1 milyonda 506 yeni vaka), Lübnan (16.936 yeni vaka, 1 milyonda 2841 yeni vaka) ve Pakistan'dan (14.880 yeni vaka, 1 milyonda 67 yeni vaka) bildirilmiştir. Bu üç ülke, Bölgedeki yeni haftalık vakaların neredeyse yarısını (%48) oluşturmuştur. En yüksek yeni ölüm sayısı İran İslam Cumhuriyeti (864 yeni ölüm; 1 milyonda 10 yeni ölüm), Pakistan (442 yeni ölüm; 1 milyonda 2 yeni ölüm) ve Mısır'dan (389 yeni ölüm; 1 milyonda 4 yeni ölüm) bildirilmiştir.

 

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Avrupa Bölgesi

Avrupa Bölgesi, bir önceki haftaya göre sırasıyla %3 düşüş ve %2 artışla 1,5 milyonun üzerinde yeni vaka ve 3200 yeni ölümle çok sayıda vaka bildirmeye devam etmektedir. Son iki haftadır haftalık yeni vakalar azalmıştır. Bölge, tüm bölgeler arasında küresel yeni ölümlerin en yüksek oranını (%43) bildirmiştir. Geçen hafta, en çok yeni vaka bildiren ülkeler Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı (343.784 yeni vaka, 1 milyonda 5064 yeni vaka), Rusya Federasyonu (186.539 yeni vaka; 1 milyonda 1278 yeni vaka) ve Almanya (124.808 yeni vaka; 1 milyonda 1490 yeni vaka) olmuştur. En yüksek ölüm sayısı Almanya (4494 yeni ölüm; 1 milyonda 54 yeni ölüm), Birleşik Krallık (4165 yeni ölüm; 1 milyonda 61 yeni ölüm) ve Rusya Federasyonu'ndan (3728 yeni ölüm; 1 milyonda 26 yeni ölüm) bildirilmiştir.

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Güneydoğu Asya Bölgesi

Güneydoğu Bölgesi'ndeki yeni vakalar ve ölümler, Eylül başından bu yana gözlemlenen bir eğilim olarak azalmaya devam etmiştir. Bu hafta, bir önceki haftaya göre sırasıyla %10 ve %3 düşüş ile 200.000'in biraz üzerinde yeni vaka ve 3700 yeni ölüm bildirilmiştir. En çok yeni vaka ve yeni ölüm bildiren üç ülke Hindistan (136.115 yeni vaka; 1 milyonda 99 yeni vaka; 1813 yeni ölüm; 1 milyonda 1 yeni ölüm), Endonezya (51.636 yeni vaka; 1 milyonda 189 yeni vaka; 1561 yeni ölüm; 1 milyonda 6 yeni ölüm) ve Bangladeş (7085 yeni vaka; 1 milyonda 43 yeni vaka; 171 yeni ölüm; 1 milyonda 1 yeni ölüm) olmuştur. Hindistan, Nisan 2020'nin ilk haftasının sonundan bu yana sürekli olarak en yüksek yeni vaka ve ölüm sayısını bildirmektedir.

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Batı Pasifik Bölgesi

Geçen hafta, Batı Pasifik Bölgesi'nde bildirilen yeni vaka sayısında (53.000'in biraz altında) çok az değişiklik olurken, yeni ölümler bir önceki haftaya göre %10 artmıştır (700'ün üzerinde). Geçtiğimiz hafta yeni vakalardaki düzlük, dört haftalık artan eğilimlerin ardından gelmektedir. Bu hafta en fazla yeni vaka bildiren üç ülke Japonya (23.642 yeni vaka; 1 milyonda 187 yeni vaka), Malezya (13.473 yeni vaka; 1 milyonda 416 yeni vaka) ve Filipinler (7911 yeni vaka; 1 milyonda 72 yeni vaka) olmuştur. Bu hafta en fazla yeni ölüm bildiren üç ülke Japonya (335 yeni ölüm; 1 milyonda 3 yeni ölüm), Filipinler (186 yeni ölüm; 1 milyonda 2 yeni ölüm) ve Güney Kore (154 yeni ölüm; 1 milyonda 3 yeni ölüm) olmuştur.

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Tablo 2. Ülkelere ve bölgelere göre son yedi günde bildirilen doğrulanmış COVID-19 vakalarının ve COVID-19 kaynaklı ölümlerin sayısı, 3 Ocak 2021 verileri **

 

(*) Pending: Beklemede

Community transmission: Genel bulaşma

Clusters of cases: Vaka kümeleri

Sporadic cases: Sporadik vakalar

No cases: Vaka yok

Not applicable: Uygulanamaz

TEKNİK REHBER VE DİĞER KAYNAKLAR

HALK İÇİN ÖNERİLER VE TAVSİYELER

VERİ, TABLO VE ŞEKİL NOTLARI

Sunulan veriler, ülkelerden/bölgelerden DSÖ'ye bildirilen, büyük ölçüde DSÖ sürveyans tanımlarına ve rehberliğine (https://www.who.int/publications-detail/surveillance-strategies-for-covid-19-human-infection) dayanan resmi laboratuvar onaylı COVID-19 vaka ve ölümlerine dayanmaktadır. Doğruluk ve güvenilirliği sağlamak için adımlar atılırken, tüm veriler sürekli doğrulama ve değişikliğe tabidir; ve bu verileri yorumlarken, gerçek vaka ve ölüm oranının değişken olarak az tahmin edilmesi ve bu verileri küresel düzeyde yansıtmada değişken gecikmeler gibi, sunulan sayıları etkileyen birkaç faktör nedeniyle dikkatli olunmalıdır. Vaka tespiti, dahil etme kriteri, test stratejileri, raporlama uygulaması ve veri kesme ve gecikme süreleri ülkeler/bölgeler arasında farklılık göstermektedir. Az sayıda ülke/bölge, şüpheli ve laboratuvar onaylı vakaları birlikte rapor etmektedir; veri tablosunda gösterilmek üzere bunları tanımlama çabaları devam etmektedir. DSÖ, ulusal halk sağlığı yetkilileri ve diğer kaynaklar tarafından yayınlanan bilgi ürünleri arasında farklılıklar olması beklenmektedir. Kamu sağlığı yetkililerinin çok sayıda vakayı veya ölümü toplam sayımlarından çıkaran veri uyuşturma çalışmaları yürütmesi nedeniyle, yeni vakalar/ölümler sütunlarında uygun şekilde negatif sayılar gösterilebilir. Çıkarmaların önceki günlere uygun şekilde paylaştırılmasına olanak tanıyan ek ayrıntılar ortaya çıktığında, grafikler buna göre güncellenecektir. Ayrıntılar için önemli değişiklikler ve hata verileri günlüğüne bakınız (https://www.who.int/publications/m/item/log-of-major-changes-and-errata-in-who-daily-aggregate-case-and-death-count-data). Önceki durum raporları düzenlenmeyecektir; en güncel veriler için https://covid19.who.int/ adresine bakınız.

Küresel toplam, uluslararası taşıtlardan bildirilen 745 vaka ve 13 ölümü de içermektedir.

Kullanılan isimler ve bu yayındaki materyalin sunumu, DSÖ tarafından herhangi bir ülkenin, bölgenin, şehrin veya otoritenin yasal statüsü, yetkileri veya hudutlarının sınırlandırılması ile ilgili herhangi bir fikrin ifade edildiği anlamına gelmemektedir. Haritalardaki noktalı ve kesik çizgiler, henüz tam olarak anlaşmaya varılamayan yaklaşık sınır çizgilerini temsil etmektedir. Ülkeler ve bölgeler, DSÖ yönetim bölgesi altında düzenlenmiştir. Belirli şirketlerin veya üreticilerin ürünlerinden bahsedilmesi, DSÖ tarafından onaylandığını veya söz konusu benzer nitelikteki diğer ürünlerin yerine önerildiğini ima etmemektedir. Hatalar ve eksiklikler hariç olmak üzere, tescilli ürünlerin isimleri, baş harfleri büyük olacak şekilde ayırt edilmektedir.

(1) Kosova'ya yapılan tüm atıflar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1244 (1999) sayılı kararı bağlamında anlaşılmalıdır. Haritada Sırbistan ve Kosova vakalarının sayısı (UNSCR 1244, 1999) görselleştirme amacıyla hazırlanmıştır.

i Doğrulanmış bir COVID-19 vakası bildirmeyen ülkeleri, bölgeleri ve alanları hariç tutar.

ii Bulaşma sınıflandırması, ülkelerin/bölgelerin kendilerini raporlama sürecine dayanmaktadır. Sınıflandırmalar, haftalık olarak gözden geçirilmekte ve yeni bilgiler elde edildikçe düzeltilmektedir ve bildirilen en yüksek kategoriye dayanmaktadır. Ülkeler/Bölgeler arasında farklı bulaşma dereceleri olabilir. Daha fazla bilgi için lütfen bakınız: COVID-19 bağlamında halk sağlığı ve sosyal önlemlerin uygulanması ve düzenlenmesiyle ilgili hususlar (https://www.who.int/publications/i/item/considerations-in-adjusting-public-health-and-social-measures-in-the-context-of-covid-19-interim-guidance):

 • (Aktif) vaka yok: Sağlam bir sürveyans sistemi varlığında en az 28 gün (maksimum inkübasyon süresinin iki katı) yeni vaka tespit edilmemiş olmasıdır. Genel nüfus için sıfıra yakın bir enfeksiyon riski vardır.
 • İmporte/Sporadik vakalar: Son 14 gün içinde tespit edilen vakaların tümü importedir, sporadiktir (örn. Laboratuvarda bulaşmış veya zoonotik) veya tümü importe/sporadik vakalarla bağlantılıdır ve daha fazla yerel bulaşma konusunda net sinyaller yoktur. Genel nüfus için minimum enfeksiyon riski vardır.
 • Vaka kümeleri: Son 14 gün içinde tespit edilen vakalar, ağırlıklı olarak, doğrudan importe vakalarla bağlantılı olmayan, ancak tümü zaman, coğrafi konum ve ortak risklere göre bağlantılı olan iyi tanımlanmış kümelerle sınırlıdır. Bölgede çok sayıda kimliği belirsiz vaka olduğu varsayılmaktadır. Bu kümelere maruz kalmaktan kaçınılırsa, daha geniş topluluktaki diğer kişiler için düşük bir enfeksiyon riski vardır.
 • Genel bulaşma: Aşağıda açıklandığı ve yukarıda belirtilen kılavuzda açıklanan bir dizi gösterge ile bilgi verildiği gibi, düşük insidanstan çok yüksek insidansa kadar bir dizi seviyeyi kapsar. Bu alt kategoriler halihazırda küresel düzeyde düzenlenmediğinden ve bundan ziyade yerel karar verme için ulusal ve yerel halk sağlığı yetkilileri tarafından kullanılması amaçlandığından, genel bulaşma bu belgede sınıflandırılmamıştır.
  • GB1: Yerel bulaşma insidansının düşük olması, son 14 günde vakaların yaygın olarak tespit edilmesi, vakaların çoğunun belirli kümelerle bağlantılı olmaması durumudur; bulaşma belirli nüfus alt gruplarına odaklanabilir. Genel nüfus için düşük enfeksiyon riski vardır.
  • GB2: Yerel bulaşma insidansı orta derecede olması, son 14 günde geniş çapta dağılmış vakaların tespit edilmesi durumudur; bulaşma
  • belirli nüfus alt gruplarına daha az odaklanmıştır. Genel nüfus için orta derecede enfeksiyon riski vardır.
  • GB3: Yerel bulaşma insidansının yüksek, son 14 gün içinde dağılmış vakaların yaygın olması durumudur; bulaşma yaygındır ve nüfus alt gruplarında odaklanmamıştır. Genel nüfus için yüksek enfeksiyon riski vardır.
  • GB4: Yerel bulaşma insidansının çok yüksek, son 14 gün içinde yaygın olarak dağılmış vakaların olması durumudur. Genel nüfus için enfeksiyon riski çok yüksektir.
 • Beklemede: bulaşma sınıflandırması DSÖ'ye bildirilmemiştir.

iii "Bölgeler", bölgeleri, alanları, denizaşırı bağımlılıkları ve benzer statüye sahip diğer yetki alanlarını içermektedir.

 

 

Etiketler: