DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NÜN 12.01.2021 TARİHLİ YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) HAFTALIK DURUM RAPORU - 22

12 Ocak 2021 Salı

İki haftalık düşük vaka bildiriminin ardından, büyük olasılıkla yılsonu tatil döneminden kaynaklı, önceki haftalarda görülen vakalardaki genel yükseliş eğilimi, geçen hafta bildirilen neredeyse 5 milyon yeni vaka ile yeniden başlamıştır.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NÜN 12.01.2021 TARİHLİ YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) HAFTALIK DURUM RAPORU - 22

10 Ocak 2021 Orta Avrupa Zaman Dilimine göre saat 10.00’da bildirilen veriler

COVID-19 ile ilgili en son veriler ve bilgiler için lütfen aşağıdaki adresleri ziyaret ediniz:

KÜRESEL EPİDEMİYOLOJİK DURUM

İki haftalık düşük vaka bildiriminin ardından, büyük olasılıkla yılsonu tatil döneminden kaynaklı, önceki haftalarda görülen vakalardaki genel yükseliş eğilimi, geçen hafta bildirilen neredeyse 5 milyon yeni vaka ile yeniden başlamıştır. Yeni görülen ölüm sayılarında da, son bildirilen 85.000'den fazla vaka ve % 11'lik bir artış ile benzer bir eğilim görülmüştür (Şekil 1, Tablo 1). Güneydoğu Asya dışındaki tüm bölgeler yeni vakalarda artış göstermiş olup Batı Pasifik, Afrika ve Amerika'da % 30'un üzerinde artışlar bildirilmiştir. Geçen hafta küresel olarak tüm yeni vakaların % 51'i ve tüm yeni ölümlerin % 45'i Amerika Bölgesi'nde görülmüştür. Avrupa Bölgesi yeni vakalarda daha düşük bir artışa sahiptir (% 10), ancak yine de küresel olarak yeni vakaların üçte birinden fazlasını bu bölgede görülmüştür. Güneydoğu Asya'da 2020 Kasım ayının sonundan bu yana görülen yeni vaka ve yeni ölümlerdeki düşüş devam etmektedir. Doğu Akdeniz Bölgesi yeni vakalarda % 11 artış göstermesine rağmen, yeni ölümler % 9 düşerek Kasım ortasında vaka sayılarında görülen pikten bu yana düşüş eğilimini sürdürmektedir. Afrika Bölgesi, 175.000 yeni vaka ve 4300 yeni ölüm bildirmiş, yeni vakalarda ve ölümlerde % 30'un üzerinde görülen artışla Temmuz 2020'de vaka sayılarında görülen piklerin üzerine çıkmıştır. Batı Pasifik bölgesi de yeni vakalarda % 30'dan fazla artış rapor ederken, yeni ölümlerin sayısı da % 14 artmıştır.

Şekil 1: DSÖ bölgeleri tarafından haftalık olarak bildirilen COVID-19 vakalarının sayısı, 10 Ocak 2021**

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Geçen hafta, en çok vaka bildiren beş ülke; Amerika Birleşik Devletleri (1.786.773 vakayla, % 35 artış), Kuzey İrlanda ve Büyük Britanya Birleşik Krallığı (417.620 vakayla,% 22 artış), Brezilya (313.130 vakayla,% 24 artış), Rusya Federasyonu (165.167 vakayla, geçen haftaki düşüşü % 12 azalmayla devam ettirmektedir.) ve Almanya'dır (142.861 vakayla, geçen haftaki düşüşü % 15 artışla tersine çevirmiştir).

Bölgeye özgü ek bilgiler aşağıda bulunabilir: Afrika Bölgesi, Amerika Bölgesi, Doğu Akdeniz Bölgesi, Avrupa Bölgesi, Güneydoğu Asya Bölgesi ve Batı Pasifik Bölgesi. Lütfen unutmayın: Yeni vakalar ve ölümler bu rapordan başlayarak 1 milyon nüfus yerine 100.000 kişi başına rapor edilecektir.

Tablo 1. DSÖ Bölgelerine göre, son yedi günde bildirilen doğrulanmış COVID-19 vakalarının ve COVID-19 kaynaklı ölümlerin sayısı,  10 Ocak 2021 verileri**

 

 

DSÖ Bölgesi

Son yedi gündeki yeni vakalar (%)

Son 7 gündeki yeni vakalarda yüzde değişim*

Toplam vakalar (%)

Son yedi gündeki yeni ölümler (%)

Son 7 gündeki yeni ölümlerde yüzde değişim*

Toplam ölümler (%)

Amerika

2 522 297 (51%

30%

38 861 668 (44%)

38 183 (45%)

18%

910 741 (47%)

Avrupa

1 806 928 (36%

10%

28 797 583 (33%)

36 041 (42%)

6%

626 804 (33%)

Güneydoğu Asya

206 670 (4%)

-1%

12 257 684 (14%)

3 293 (4%)

-12%

187 786 (10%)

Doğu Akdeniz

171 280 (3%)

11%

5 149 132 (6%)

2 775 (3%)

-9%

124 836 (7%)

Afrika

174 644 (4%)

34%

2 135 878 (2%)

4 313 (5%)

31%

47 905 (2%)

Batı Pasifik

71 939 (1%)

36%

1 184 662 (1%)

831 (1%)

14%

21 119 (1%)

Küresel

4 953 758 (100%)

20%

88 387 352 (100%)

85 436 (100%)

11%

1 919 204 (100%)

* Yedi gün öncesine kıyasla son yedi gün içinde yeni doğrulanmış vaka/ölüm sayısındaki yüzdelik değişim. Bölgesel yüzdeler en yakın tam sayıya yuvarlanır, böylece genel toplamlar %100'e eşit olmayabilir.

** Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız

Şekil 2. Ülkelere ve bölgelere göre, son yedi günde 1 milyon nüfus başına bildirilen COVID-19 vakası, 4 Ocak 2021 – 10 Ocak 2021 **

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Endişe verici SARS-CoV-2 varyantları

COVID-19 salgınının başlangıcından bu yana, DSÖ, SARS-CoV 2'nin varyantlarıyla ilişkili halk sağlığı olayları hakkında birkaç rapor almıştır. Potansiyel olarak farklı epidemiyolojik, immünolojik veya patojenik özelliklere sahip olduğu düşünüldüğünde, varyantlar DSÖ'ye bildirilir ve ulusal makamlar tarafından ileri araştırmaların yapılması için belirtilir. Endişe verici varyantlar (VOC) hakkında daha fazla bilgi Hastalık Salgını Haberleri ve 5 Ocak'ta yayınlanan Haftalık Epidemiyolojik Güncellemede mevcuttur. DSÖ, yerel yetkililer, kurumlar ve araştırmacılarla işbirliği içinde, SARS-CoV-2 varyantlarının hastalığın bulaşıcılığında, klinik tablosunda ve hastalığın şiddetinde değişikliklere yol açıp açmadığını veya teşhis, tedavi ve aşılar dahil olmak üzere karşı önlemleri etkileyip etkilemeyeceğini rutin olarak değerlendirir. Araştırmalar devam ederken, aşağıdaki güncellemede, ülkeler, bölgeler ve bölgeler tarafından 12 Ocak 2021 itibariyle bildirilen iki varyantın - VOC 202012/01 (başlangıçta Birleşik Krallık'ta tanımlanmıştır) ve 501Y.V2 (başlangıçta Güney Afrika'da tanımlanmıştır) - coğrafi yayılımını vurgulamakta ve  potansiyel endişe yaratabilecek diğer yeni varyantlarına ilişkin son raporların altını çizmekteyiz.

İlk olarak 14 Aralık 2020'de tespit edildiğinden bu yana, VOC 202012/01, bugüne kadar altı DSÖ bölgesinin beşinde 50 ülke, yönetim bölgesi ve alanda tespit edilmiştir (Şekil 3). İngiltere'de, varyant tüm bölgelerde ve neredeyse tüm yerel makamlarda tespit edilmiştir. Burada, araştırmalar VOC'nin taşınmasını belirtmek için bir vekil S geni hedef hatası (SGTF) kullanmaktadır, çünkü bu varyantların sadece küçük bir kısmı yani ilk test tarihinden yaklaşık iki hafta geride kalanlar, tüm genom dizilimi kullanılarak tespit edilmektedir. Sonuçlar, SGTF tarafından belirlenen VOC 202012/01'in yaş ve cinsiyet dağılımının aynı dönem içinde dolaşımda olan diğer varyantlara benzer olduğunu göstermektedir. Temaslı izleme verilerinin kullanıldığı analizler, indeks vakanın değişken suşa sahip olduğu durumlarda, adı verilen temaslıların yaklaşık % 11 ila % 15'i arasında daha yüksek bulaşıcılığın (ikincil saldırı oranları) olduğunu göstermiştir.

İlk kez 18 Aralık 2020'de rapor edildiğinden bu yana, 501Y.V2 varyantı, altı DSÖ bölgesinin dördünde 20 ülke, yönetim bölgesi ve alanda e tespit edilmiştir (Şekil 4). Güney Afrika'daki ön incelemeler ve devam eden araştırmalardan, 501Y.V2 varyantının daha önce Güney Afrika'da dolaşan varyantlardan daha fazla bulaşıcı olması olasıdır. Dahası, bu yeni varyant daha ciddi hastalığa neden olacak gibi görünmemekle birlikte, vaka sayılarında gözlemlenen hızlı artışlar sağlık sistemlerini baskı altına almıştır.

9 Ocak'ta Japonya, Brezilya'dan gelen dört yolcuda görülen, B.1.1.28 isimli suşda ( ilk olarak B.1.1.248 adı altında rapor edilmiş) yeni bir SARS-CoV-2 varyantı tespit edildiği DSÖ'ye bildirmiştir. Bu varyant, VOC 202012/01 ve 501Y.V2 ile ortak endişe verici üç mutasyon dahil olmak üzere, başak proteininde 12 mutasyona sahiptir, yani: K417N / T, E484K ve N501Y, bulaşıcılığı ve konakçı bağışıklık yanıtını etkileyebilir. Brezilya'daki araştırmacılar, Japon gezginler arasında tespit edilen varyanttan muhtemelen bağımsız olarak gelişen E484K mutasyonu ile benzer bir varyantın ortaya çıktığını da bildirmiştirler. Bu yeni varyantların kapsamı ve halk sağlığı açısından önemi daha fazla araştırma yapılmasını gerektirmektedir.

Virüslerin sürekli olarak mutasyon yoluyla değiştiği ve bu nedenle yeni varyantların ortaya çıkmasının beklenen bir olay olduğu iyi bilinmektedir. Çoğu mutasyonun virüsün kendisi üzerinde hiçbir etkisi yoktur, ancak bazıları virüs açısından zararlı olabilir ve çok azı da virüse avantaj sağlayabilir. Farklı ülkelerde tanımlanan bu endişeya yol açan varyantlar, kapasitenin izin verdiği yerlerde SARS-CoV-2'nin teşhis kapasitesinin ve sistematik sekanslamasının artırılmasının ve sekans verilerinin uluslararası olarak zamanında paylaşılmasının önemini vurgulamaktadır.

            Sistematik sekanslama, gelen yolcuların bir alt kümesinin yanı sıra yerel iletimin varlığını ve kapsamını anlamak için toplumsal temelli numuneler için göz önünde bulundurulmalıdır. Yukarıda bildirilen hem VOC 202012/01 hem de 501Y.V2'nin coğrafi kapsamı, sekanlama kapasitesine sahip varyantları tespit edebilen ülkelere / yönetim bölgelerine / alanlara yönelik mevcut önyargı nedeniyle gözetim sistemlerinin bu yeni varyantları tespit etmek için uyarlandığı yerlerde muhtemelen hafife alınmıştır.

Ülkelerdeki sekanslama kapasitesinden bağımsız olarak, yerleşik sistemler aracılığıyla sürveyans ve düzenli epidemiyoloji analizleri, halk sağlığı ve sosyal önlemlerde yapılacak ayarlamalarıyla ilgili bilgilendirme yapmaya devam etmelidir. Yeni varyantların hastalığın bulaşıcılığı, hastalığın şiddeti ve ayrıca aşılar, terapötikler ve teşhisler üzerindeki olası etkilerini belirlemeye yönelik araştırmalar devam etmektedir. Bu çabalar, DSÖ, ortaklar ve uluslararası bilim adamı grupları (WHO Virüs Evrimi Çalışma Grubu) arasında araştırmaların koordine edilmesini gerektirecektir.

Şekil 3. 12 Ocak 2021 itibarıyla SARS-CoV-2 202012/01 varyantını bildiren ülkeler, yönetim bölgeleri ve alanlar

Şekil 4. 12 Ocak 2021 itibarıyla SARS-CoV-2 501Y.V2 varyantını bildiren ülkeler, yönetim bölgeleri ve alanlar

DSÖ BÖLGELERİNE GÖRE DURUM

Afrika Bölgesi

            Geçen hafta, Afrika Bölgesi, bir önceki haftaya göre hem vaka hem de ölümlerde en yüksek artış yüzdesini bildirmiştir. 174.000'den fazla yeni vaka ve 4.300'den fazla ölüm bildirilmiş olup sırasıyla % 34 ve % 31 artış görülmüştür. Bölgede vakalar 2020 Eylül ayı ortasından itibaren artmaktadır, ancak Kasım ayı sonundan bu yana daha keskin artışlar gözlenmektedir. En yüksek sayıda yeni vaka Güney Afrika'da (125287 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 211,2 yeni vaka;% 27 artış), Nijerya'da (8315 yeni vaka; 100.000 başına 4.0 yeni vaka; % 49 artış) ve Zimbabwe'de (6008 yeni vaka; 100.000'de 40.4 yeni vaka;% 293 artış) bildirilmiştir.

Geçen hafta en çok yeni ölüm vakası bildiren ülkeler Güney Afrika (3649 yeni ölüm; 100.000 başına 6,2 yeni ölüm;% 37 artış), Zimbabwe (106 yeni ölüm; 100.000 başına 0.7 yeni ölüm;% 194 artış) ve Zambiya'dır (72 yeni ölüm; 100.000'de 0,4 yeni ölüm;% 620 artış).

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Amerika Bölgesi

            Bu hafta Amerika Bölgesinde 2,5 milyondan fazla yeni vaka ve 38.000'den fazla yeni ölüm bildirilmiş olup bu bir önceki haftaya göre sırasıyla % 30 ve % 18 artış demektir. Geçen hafta en fazla yeni vaka bildiren ülkeler Amerika Birleşik Devletleri (1786 773 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 539,8 yeni vaka;% 35 artış), Brezilya (313130 yeni vaka; 147,3 yeni vaka 100.000 başına;% 24 artış) ve Kolombiya'dır (100 688 yeni vaka; 100.000 başına 197,9 yeni vaka;% 26 artış).

Bu hafta en yüksek sayıda yeni ölüm vakası bildiren ülkeler; Amerika Birleşik Devletleri (20 633 yeni ölüm; 100.000'de 6,2 yeni ölüm;% 20 artış), Brezilya (6049 yeni ölüm; 100.000'de 2,8 yeni ölüm; a 23 % artış) ve Meksika'dır (5562 yeni ölüm; 100.000 başına 4,3 yeni ölüm;% 19 artış).

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Doğu Akdeniz Bölgesi

            Geçen hafta, Doğu Akdeniz Bölgesi, 23 Kasım - 28 Aralık 2020 tarihli haftayaa kadar vakalarda görülen sürekli düşüşün ardından % 11'lik bir artışla 171.000'den fazla yeni vaka bildirmiştir.  Yeni ölüm vaka sayılarında, art arda yedinci haftada da düşüş devam etmektedir. Bu hafta 2700'den fazla yeni ölüm (% 9 azalma) rapor edilmiştir. En fazla yeni vaka bildiren üç ülke; İran (42.964 yeni vaka, 100.000 nüfus başına 51.2 yeni vaka,% 1 artış), Lübnan (29145 yeni vaka, 100.000 başına 427.0 yeni vaka,% 72 artış) ve Birleşik Arap Emirlikleri'dir (16 061 yeni vaka, 100.000 başına 162,4 yeni vaka,% 49 artış). Bu üç ülkeden bildirilen vakalar, Bölgedeki yeni bildirilen haftalık vakaların neredeyse yarısını (% 52) oluşturmaktadır.

            En yüksek yeni ölüm vakası sayıları İran'da (662 yeni ölüm, 100.000 kişi başına 0,8 yeni ölüm,% 23 azalma), ardından Pakistan (340 yeni ölüm, 0,2 yeni ölüm, 100.000 kişi,% 23 azalma) ve Mısır'da (401 yeni ölümler, 100.000'de 0,4 yeni ölüm,% 3 artış) bildirilmiştir. Bu ülkelerden bildirilen ölüm vakası sayıları, Bölge'de bildirilen ölümlerin neredeyse % 60'ını oluşturmaktadır.

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Avrupa Bölgesi

            Avrupa Bölgesi, bir önceki haftaya göre sırasıyla % 10 ve % 7 artışla 1,8 milyondan fazla yeni vaka ve 36.000 yeni ölüm vakasıyla önemli sayıda vaka bildirmeye devam etmektedir. En fazla sayıda yeni vaka bildiren üç ülke. geçen haftaki ülkelerle aynı olup  İngiltere (417620 yeni vaka; 100.000 başına 615,2 yeni vaka,% 21 artış), Rusya Federasyonu (165167 yeni vaka, 100 başına 113,2 yeni vaka 000,% 11 azalma) ve Almanya'dır (142 861 yeni vaka, 100.000 başına 170,5 yeni vaka,% 14 artış). Bu üç ülkeden bildirilen vakalar, bölgede bildirilen tüm vakaların neredeyse % 40'ını oluştururken, Birleşik Krallık tüm yeni vakaların % 23'ünü oluşturmaktadır.

            En yüksek ölüm sayıları Birleşik Krallık (6298 yeni ölüm; 100.000 başına 9,3 yeni ölüm,% 51 artış), Almanya (6071 yeni ölüm; 100.000 başına 7,2 yeni ölüm,% 35 artış) ve İtalya'dan (3409 yeni ölümler; 100.000 başına 5,6 yeni ölüm,% 1 artış) bildirilmiştir.

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Güneydoğu Asya Bölgesi

            Güneydoğu Asya Bölgesi, benzer sayıda yeni vaka ve ölüm bildirmiş olup Eylül 2020'nin başından bu yana genel bir düşüş eğilimi gözlemlenmiştir. Geçen hafta 200.000'in biraz üzerinde yeni vaka ve 3200 yeni ölüm rapor edilmiş ve önceki haftaya göre sırasıyla % 1 ve % 12'lik bir düşüş  görülmüştür. En fazla yeni vaka ve yeni ölüm bildiren üç ülke; Hindistan (126 319 yeni vaka; 100.000'de 9.2 yeni vaka,% 7 azalma; 1564 yeni ölüm; 100.000 başına 0.1 yeni ölüm,% 14 azalma), Endonezya (59.913 yeni vaka; 100.000 başına 21.9 yeni vaka;% 16 artış; 1392 yeni ölüm; 100.000 başına 0,5 yeni ölüm,% 11 azalma) ve Bangladeş'tir (6198 yeni vaka; 100.000 başına 3,8 yeni vaka; a % 13 azalma; 157 yeni ölüm; 100.000 başına 0.1 yeni ölüm;% 8 azalma). Hindistan, Nisan 2020'nin ilk haftasının sonundan bu yana bölgede kümülatif olarak en yüksek sayıda yeni vaka ve ölüm vakası bildirmiştir.

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Batı Pasifik Bölgesi

            Geçen hafta, Batı Pasifik Bölgesi'nden, önceki haftaya göre yeni vaka sayısında %36 (71.000'in üzerinde) ve yeni ölüm vakalarında  %14 (800'ün üzerinde) artış bildirilmiştir. Ekim 2020'nin sonundan bu yana yeni haftalık vakalarda artış eğilimi bildirilmiştir. Bu hafta en çok yeni vaka bildiren üç ülke; Japonya (39821 yeni vaka; 100.000 başına 31,5 yeni vaka,% 68 artış), Malezya (16 186 yeni vaka; 100.000 başına 50.0 yeni vaka,% 20 artış) ve Filipinler'dir (8881 yeni vaka; 100.000 başına 8.1 yeni vaka,% 12 artış).

Bu hafta en fazla yeni ölüm vakası rapor eden üç ülke; Japonya (448 yeni ölüm; 100.000'de 0.4 yeni ölüm,% 34 artış), Kore Cumhuriyeti (163 yeni ölüm; 100.000'de 0.3 yeni ölüm, a 6 % artış) ve Filipinler'dir (145 yeni ölüm; 100.000'de 0.1 yeni ölüm,% 22 azalma).

 

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Tablo 2. Ülkelere ve bölgelere göre son yedi günde bildirilen doğrulanmış COVID-19 vakalarının ve COVID-19 kaynaklı ölümlerin sayısı, 10 Ocak 2021 verileri **

(*) Pending: Beklemede

Community transmission: Genel bulaşma

Clusters of cases: Vaka kümeleri

Sporadic cases: Sporadik vakalar

No cases: Vaka yok

Not applicable: Uygulanamaz

 

Haftalık Önemli Güncellemeler

 

 • DSÖ Genel Direktörü Dr.Tedros Adhanom Ghebreyesus, Üye Devletlere yönelik COVID-19 brifingde - 7 Ocak 2021

"Aşılar, pandemiyi önümüzdeki 12 ay içinde kontrol altına almamız için bize gerçek bir umut veriyor."

 • COVAX; COVID-19 Araçlarına Erişim (ACT) Hızlandırıcısıyla ilgili aşı ayağı

COVAX - geçen yılın Nisan ayında GAVI, CEPI ve WHO tarafından kurulan - 2 milyar doz güvenli ve etkili COVID-19 aşıları için sözleşme imzalamıştır

 • Pfizer-BioNTech COVID-19 aşısı

DSÖ, bir COVID-19 aşısı için ilk acil kullanım onayını yayınlıyor ve eşit küresel erişim ihtiyacını vurguluyor

Pfizer-BioNTech COVID-19 aşısını kimler alabilir?

Acil Kullanım Listesi altında Pfizer – BioNTech COVID-19 aşısı, BNT162b2'nin kullanımına yönelik geçici öneriler

 • Genomik sekanslama

SARS-CoV-2'nin genomik dizilimi: halk sağlığı üzerinde maksimum etki için uygulama kılavuzu

SARS CoV-2 genomik sekanslama: Geçici kılavuz, 8 Ocak 2021

 • Uzun süreli tedavi tesisleri için enfeksiyon önleme ve kontrol

COVID-19 güncellemesi bağlamında uzun süreli tedavi tesisleri için enfeksiyon önleme ve kontrol kılavuzu

 

TEKNİK REHBER VE DİĞER KAYNAKLAR

HALK İÇİN ÖNERİLER VE TAVSİYELER

VERİ, TABLO VE ŞEKİL NOTLARI

Sunulan veriler, ülkelerden/bölgelerden DSÖ'ye bildirilen, büyük ölçüde DSÖ sürveyans tanımlarına ve rehberliğine (https://www.who.int/publications-detail/surveillance-strategies-for-covid-19-human-infection) dayanan resmi laboratuvar onaylı COVID-19 vaka ve ölümlerine dayanmaktadır. Doğruluk ve güvenilirliği sağlamak için adımlar atılırken, tüm veriler sürekli doğrulama ve değişikliğe tabidir; ve bu verileri yorumlarken, gerçek vaka ve ölüm oranının değişken olarak az tahmin edilmesi ve bu verileri küresel düzeyde yansıtmada değişken gecikmeler gibi, sunulan sayıları etkileyen birkaç faktör nedeniyle dikkatli olunmalıdır. Vaka tespiti, dahil etme kriteri, test stratejileri, raporlama uygulaması ve veri kesme ve gecikme süreleri ülkeler/bölgeler arasında farklılık göstermektedir. Az sayıda ülke/bölge, şüpheli ve laboratuvar onaylı vakaları birlikte rapor etmektedir; veri tablosunda gösterilmek üzere bunları tanımlama çabaları devam etmektedir. DSÖ, ulusal halk sağlığı yetkilileri ve diğer kaynaklar tarafından yayınlanan bilgi ürünleri arasında farklılıklar olması beklenmektedir. Kamu sağlığı yetkililerinin çok sayıda vakayı veya ölümü toplam sayımlarından çıkaran veri uyuşturma çalışmaları yürütmesi nedeniyle, yeni vakalar/ölümler sütunlarında uygun şekilde negatif sayılar gösterilebilir. Çıkarmaların önceki günlere uygun şekilde paylaştırılmasına olanak tanıyan ek ayrıntılar ortaya çıktığında, grafikler buna göre güncellenecektir. Ayrıntılar için önemli değişiklikler ve hata verileri günlüğüne bakınız (https://www.who.int/publications/m/item/log-of-major-changes-and-errata-in-who-daily-aggregate-case-and-death-count-data). Önceki durum raporları düzenlenmeyecektir; en güncel veriler için https://covid19.who.int/ adresine bakınız.

Küresel toplam, uluslararası taşıtlardan bildirilen 745 vaka ve 13 ölümü de içermektedir.

Kullanılan isimler ve bu yayındaki materyalin sunumu, DSÖ tarafından herhangi bir ülkenin, bölgenin, şehrin veya otoritenin yasal statüsü, yetkileri veya hudutlarının sınırlandırılması ile ilgili herhangi bir fikrin ifade edildiği anlamına gelmemektedir. Haritalardaki noktalı ve kesik çizgiler, henüz tam olarak anlaşmaya varılamayan yaklaşık sınır çizgilerini temsil etmektedir. Ülkeler ve bölgeler, DSÖ yönetim bölgesi altında düzenlenmiştir. Belirli şirketlerin veya üreticilerin ürünlerinden bahsedilmesi, DSÖ tarafından onaylandığını veya söz konusu benzer nitelikteki diğer ürünlerin yerine önerildiğini ima etmemektedir. Hatalar ve eksiklikler hariç olmak üzere, tescilli ürünlerin isimleri, baş harfleri büyük olacak şekilde ayırt edilmektedir.

(1) Kosova'ya yapılan tüm atıflar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1244 (1999) sayılı kararı bağlamında anlaşılmalıdır. Haritada Sırbistan ve Kosova vakalarının sayısı (UNSCR 1244, 1999) görselleştirme amacıyla hazırlanmıştır.

i Doğrulanmış bir COVID-19 vakası bildirmeyen ülkeleri, bölgeleri ve alanları hariç tutar.

ii Bulaşma sınıflandırması, ülkelerin/bölgelerin kendilerini raporlama sürecine dayanmaktadır. Sınıflandırmalar, haftalık olarak gözden geçirilmekte ve yeni bilgiler elde edildikçe düzeltilmektedir ve bildirilen en yüksek kategoriye dayanmaktadır. Ülkeler/Bölgeler arasında farklı bulaşma dereceleri olabilir. Daha fazla bilgi için lütfen bakınız: COVID-19 bağlamında halk sağlığı ve sosyal önlemlerin uygulanması ve düzenlenmesiyle ilgili hususlar (https://www.who.int/publications/i/item/considerations-in-adjusting-public-health-and-social-measures-in-the-context-of-covid-19-interim-guidance):

 • (Aktif) vaka yok: Sağlam bir sürveyans sistemi varlığında en az 28 gün (maksimum inkübasyon süresinin iki katı) yeni vaka tespit edilmemiş olmasıdır. Genel nüfus için sıfıra yakın bir enfeksiyon riski vardır.
 • İmporte/Sporadik vakalar: Son 14 gün içinde tespit edilen vakaların tümü importedir, sporadiktir (örn. Laboratuvarda bulaşmış veya zoonotik) veya tümü importe/sporadik vakalarla bağlantılıdır ve daha fazla yerel bulaşma konusunda net sinyaller yoktur. Genel nüfus için minimum enfeksiyon riski vardır.
 • Vaka kümeleri: Son 14 gün içinde tespit edilen vakalar, ağırlıklı olarak, doğrudan importe vakalarla bağlantılı olmayan, ancak tümü zaman, coğrafi konum ve ortak risklere göre bağlantılı olan iyi tanımlanmış kümelerle sınırlıdır. Bölgede çok sayıda kimliği belirsiz vaka olduğu varsayılmaktadır. Bu kümelere maruz kalmaktan kaçınılırsa, daha geniş topluluktaki diğer kişiler için düşük bir enfeksiyon riski vardır.
 • Genel bulaşma: Aşağıda açıklandığı ve yukarıda belirtilen kılavuzda açıklanan bir dizi gösterge ile bilgi verildiği gibi, düşük insidanstan çok yüksek insidansa kadar bir dizi seviyeyi kapsar. Bu alt kategoriler halihazırda küresel düzeyde düzenlenmediğinden ve bundan ziyade yerel karar verme için ulusal ve yerel halk sağlığı yetkilileri tarafından kullanılması amaçlandığından, genel bulaşma bu belgede sınıflandırılmamıştır.
  • GB1: Yerel bulaşma insidansının düşük olması, son 14 günde vakaların yaygın olarak tespit edilmesi, vakaların çoğunun belirli kümelerle bağlantılı olmaması durumudur; bulaşma belirli nüfus alt gruplarına odaklanabilir. Genel nüfus için düşük enfeksiyon riski vardır.
  • GB2: Yerel bulaşma insidansı orta derecede olması, son 14 günde geniş çapta dağılmış vakaların tespit edilmesi durumudur; bulaşma
  • belirli nüfus alt gruplarına daha az odaklanmıştır. Genel nüfus için orta derecede enfeksiyon riski vardır.
  • GB3: Yerel bulaşma insidansının yüksek, son 14 gün içinde dağılmış vakaların yaygın olması durumudur; bulaşma yaygındır ve nüfus alt gruplarında odaklanmamıştır. Genel nüfus için yüksek enfeksiyon riski vardır.
  • GB4: Yerel bulaşma insidansının çok yüksek, son 14 gün içinde yaygın olarak dağılmış vakaların olması durumudur. Genel nüfus için enfeksiyon riski çok yüksektir.
 • Beklemede: bulaşma sınıflandırması DSÖ'ye bildirilmemiştir.

iii "Bölgeler", bölgeleri, alanları, denizaşırı bağımlılıkları ve benzer statüye sahip diğer yetki alanlarını içermektedir.

 

 

Etiketler: