DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NÜN 27.01.2021 TARİHLİ YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) HAFTALIK DURUM RAPORU

24 Ocak 2021 Pazar

Küresel olarak, geçtiğimiz hafta 4,1 milyon yeni vaka bildirilmiştir; önceki haftaya göre % 15'lik bir düşüş görülmüş

24 Ocak 2021 Orta Avrupa Zaman Dilimine göre saat 10.00’da bildirilen veriler

COVID-19 ile ilgili en son veriler ve bilgiler için lütfen aşağıdaki adresleri ziyaret ediniz:

KÜRESEL EPİDEMİYOLOJİK DURUM

Küresel olarak, geçtiğimiz hafta 4,1 milyon yeni vaka bildirilmiştir; önceki haftaya göre % 15'lik bir düşüş görülmüş ve Ocak 2021'in ilk haftasında küresel vaka insidansının zirveye ulaşmasının ardından gerçekleşen ikinci düşüş olmuştur (Şekil 1). Bu düşüş eğilimi, büyük ölçüde, son aylarda en yüksek rakamlara katkıda bulunan, ancak aynı bölgelerdeki diğer ülkelerde devam eden yükseliş eğilimlerini gizleyen birkaç ülkede vaka insidansındaki göreli azalmalara atfedilmektedir. Devam eden ve uzun süren yüksek oranlı yeni enfeksiyonlar, dünyanın birçok ülkesinde sağlık sistemlerini zorlamaktadır. Geçen haftaya benzer bir insidans bildiren Batı Pasifik Bölgesi dışındaki tüm bölgeler yeni vakalarda bir düşüş bildirmiştir (Tablo 1). Yeni vakalarda en büyük düşüş Avrupa Bölgesinde (% 20), ardından Afrika Bölgesinde (% 16 azalma) rapor edilmiştir. Amerika ve Avrupa, geçen hafta küresel olarak bildirilen tüm yeni vakaların % 86'sını oluşturmuştur.

Aynı dönemde, yaklaşık 96.000 ölüm rapor edilmiştir olup geçen hafta ile benzerlik göstermektedir. Amerika ve Doğu Akdeniz bölgesi yeni ölümlerde sırasıyla % 4 ve % 3'lük artış bildirirken, Avrupa, Güneydoğu Asya ve Batı Pasifik bölgelerinde geçen haftaya göre yeni ölümlerde bir azalma görülmüştür. Afrika bölgesinde yeni ölüm vakaları sayılarında herhangi bir değişiklik görülmemiştir.

Şekil 1: DSÖ bölgeleri tarafından haftalık olarak bildirilen COVID-19 vakalarının sayısı, 24 Ocak2021**

 

 

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Geçen hafta, en fazla yeni vaka bildiren beş ülke;  Amerika Birleşik Devletleri (1 259 902 vaka,% 20 azalma), Brezilya (360428 vaka,% 5 azalma), Birleşik Krallık Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda (260 098 vaka,% 24 azalma), Rusya Federasyonu (151191 vaka,% 9 azalma) ve Fransa (138 288 vaka,% 10 artış) olmuştur.

COVID 19 Haftalık Epidemiyolojik Güncellemesinin bu baskısında, aşağıdaki konulara özel önemli güncellemelere yer verilmektedir:

• Dayanışma II forumu ve sero-epidemiyoloji araştırmaları için uluslararası

standartların kullanımı

• SARS-CoV-2 endişe verici varyantları

• Bölgeye özgü ek bilgiler: Afrika Bölgesi, Amerika Bölgesi, Doğu Akdeniz Bölgesi,

Avrupa Bölgesi, Güneydoğu Asya Bölgesi ve Batı Pasifik Bölgesi

• Haftalık Önemli Güncellemeler

Tablo 1. DSÖ Bölgelerine göre, son yedi günde bildirilen doğrulanmış COVID-19 vakalarının ve COVID-19 kaynaklı ölümlerin sayısı,  17 Ocak 2021 verileri**

 

 

DSÖ Bölgesi

Son yedi gündeki yeni vakalar (%)

Son 7 gündeki yeni vakalarda yüzde değişim*

Toplam vakalar (%)

Son yedi gündeki yeni ölümler (%)

Son 7 gündeki yeni ölümlerde yüzde değişim*

Toplam ölümler (%)

Amerika

2 127 479 (52%)

% -14

43 456 972 (44%)

45 349 (47%)

% 4

999 894 (47%)

Avrupa

1 382 460 (34%)

% -20

32 848 998 (33%)

38 349 (40%)

% -1

706 293 (33%)

Güneydoğu Asya

194 166 (5%)

% -5

12 656 504 (13%)

3 253 (3%)

% -5

194 449 (9%)

Doğu Akdeniz

170 422 (4%)

% -7

5 507 649 (6%)

2 980 (3%)

% 3

130 901 (6%)

Afrika

148 953 (4%)

% 16

2 462 083 (3%)

4 997 (5%)

% 0

57 902 (3%)

Batı Pasifik

81 467 (2%)

% 0

1 347 893 (1%)

1 063 (1%)

% -5

23 307 (1%)

Küresel

4 104 947 (100%)

% -15

98 280 844 (100%)

95 991 (100%)

% 1

2 112 759 (100%)

* Yedi gün öncesine kıyasla son yedi gün içinde yeni doğrulanmış vaka/ölüm sayısındaki yüzdelik değişim. Bölgesel yüzdeler en yakın tam sayıya yuvarlanır, böylece genel toplamlar %100'e eşit olmayabilir.

** Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız

Şekil 2. Ülkelere ve bölgelere göre, son yedi günde 1 milyon nüfus başına bildirilen COVID-19 vakası, 18 Ocak 2021 – 24 Ocak 2021 **

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Özel Konu: Dayanışma II Forumu ve seroepidemiyoloji araştırmaları için uluslararası standartların kullanımı

            Dayanışma II sero-epidemiyolojik  uluslararası bir forumdur

Solidarity II, popülasyonda SARS-CoV-2'ye maruz kalmayı tahmin etmek için serolojik araştırmaların uygulanmasını destekleyen küresel bir işbirliği forumudur. Solidarity II ağı, halk sağlığı kurumları ve akademik kurumlar arasındaki tartışmaları üç ana hedefle kolaylaştırır: 1) en son bilimsel bulguları paylaşmak, 2) araştırma boşluklarını belirlemek ve gidermek ve 3) SARS-CoV-2 serolojik epidemiyolojisi araştırmasını ilerletmek için işbirlikleri oluşturmak .

Serolojik tahliller arasında neden ortak bir dil kullanılmalı?

Seroloji, antikorların mevcut olup olmadığını belirlemek için kullanılan vücuttaki serum ve diğer sıvıların incelenmesidir. SARS-CoV-2'ye karşı antikor yanıtının düzeyini belirlemek için de serolojik tahliller kullanılır. DSÖ'nün Seroloji konulu Soru-Cevaplara  bu lünkten ulaşabilirsiniz. Antikorlar için bir Uluslararası Standardın mevcudiyeti, SARS CoV 2 serolojik yöntemlerinin standardizasyonunu kolaylaştırır ve laboratuvarlar arasında veri setlerinin karşılaştırılmasına ve uyumlaştırılmasına izin verir. Seroloji testlerinden elde edilen okuma, birim / mL, yoğunluk veya ng / ml dahil olmak üzere farklı ve karşılaştırılamaz birimlerle ifade edilebilir ve karşılaştırmalara izin vermek için uluslararası birimlere göre kalibre edilmelidir.

 DSÖ Çalışma Tahlil Grubu'nun DSÖ ile serolojik tahlillerin kalibrasyonu toplantısı

20 Ocak 2021'de, Dayanışma II forumundan 34 ülkeden 90 katılımcı, DSÖ Uluslararası Standardı anti-SARS-CoV2 İmmünoglobulin (WHO IS) ile serolojik tahlillerin kalibrasyonu konulu Working Assay Group toplantısında SARS-CoV-2 aşı geliştiricilerine katılmıştır. Katılımcılar arasında ulusal araştırma enstitüleri, akademik araştırma grupları ve klinik laboratuvarlar yer almıştır. Bu toplantı, SARS-CoV-2 serolojik tahlillerinin uygulamasını standartlaştırmayı amaçlayan ilk web semineri olmuştur. Bu toplantı sırasında DSÖ, DSÖ Biyolojik Standardizasyon Uzman Komitesi'nin (ECBS) 73. toplantısının sonuçlarını sunmuştur. DSÖ Uluslararası Standartlarına yönelik Kalibrasyonla ilgili olarak ayrıntılı bilgiye DSÖ rehberinden ulaşılabilir.

            WHO International Standard anti-SARS-CoV-2 Immunoglobulin (WHO IS) nasıl sipariş edilir

WHO IS şu anda mevcuttur ve doğrudan NIBSC web sitesinden sipariş edilebilir. Dayanışma II forumu, düşük ve orta gelirli ülke (LMIC) araştırma gruplarına bu materyali elde etmeleri için mali destek ve kalibrasyon protokolünün uygulanması için teknik destek sunmktadır. Çalışma / ikincil serolojik reaktifler de çok yakında Dayanışma II ağı aracılığıyla temin edilebilecek. DSÖ’nün SARS-CoV-2 serolojisi üzerine yaptığı çalışmalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Seroloji ve Erken Araştırma Protokolleri web sitesine bakın veya solidarity2@who.int ile iletişime geçiniz.

Özel Konu: İlgili SARS-CoV-2 varyantlarında güncelleme

 

DSÖ, ulusal makamlar, kurumlar ve araştırmacılarla işbirliği içinde, SARS-CoV-2 varyantlarıyla ilişkili halk sağlığı olaylarını izlemeye ve yeni bilgiler elde edildikçe güncellemeleri yapmaya devam etmektedir. Endişe verici varyantların arka planı (VOC) hakkında ayrıntılı bilgi, daha önce yayınlanmış Hastalık Salgın Haberlerinde ve Haftalık Epidemiyolojik Güncellemelerin son üç yayınında mevcuttur. DSÖ, bulaşıcılık, ciddiyet, antikor nötralizasyon yetenekleri ve belirli mutasyonların aşıları, endişe veren  varyantlar ve faydalı varyantlar üzerindeki potansiyel etkileri hakkındaki mevcut kanıtları değerlendirmek için ortaklarla birlikte çalışmaktadır. Burada, 25 Ocak 2021 itibarıyla ülkeler, bölgeler ve alanlar (bundan sonra ülkeler olarak anılacaktır) tarafından bildirildiği üzere, devam eden çalışmaların yanı sıra endişe verici üç varyantın coğrafi dağılımına ilişkin bir güncelleme sunuyoruz:

1. VOC 202012/01 varyantı, soy B.1.1.7: 19 Ocak'taki son güncellememizden bu yana, VOC 202012/01 varyantı on yeni ülkede daha tespit edilmiştir. 25 Ocak itibariyle, altı DSÖ bölgesinin tamamında toplam 70 ülke, bu varyantın ya importe vakaları ya da toplumdan bulaştığını bildirmiştir (Şekil 3). Diğer birçok Avrupa ülkesinde yerel iletim bildirilmiştir.

Şekil 3. 25 Ocak 2021 itibariyle SARS-CoV-2 VOC 202012/01 varyantını rapor eden ülkeler, yönetim bölgeleri  ve alanlar

 

Bu varyantın, VOC 202012/01 varyantının,  başlangıçta tanımlandığı Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı'nda, daha önce dolaşımda olan varyantlara kıyasla daha yüksek bulaşıcılığa sahip olduğunu göstermiştir. Birleşik Krallık da yakın zamanda, hastalık şiddetinde artış olduğuna dair bazı kanıtlar olduğunu öne süren araştırmalardan elde edilen sonuçları paylaşmıştır ancak sonuçlar başlangıç niteliğindedir ve bu bulguları daha da desteklemek için daha fazla analize ihtiyaç vardır (1).

 

Birleşik Krallık'ta COVID-19 vaka insidansı, 2020 Aralık ayının başından bu yana her hafta artarak Ocak 2021'in başlarında zirveye ulaşmıştır. 11 Ocak'tan 24 Ocak'a kadar, katı halk sağlığı ve sosyal önlemlerin uygulanmasının ardından bir düşüş eğilimi gözlemlenmiştir. VOC 202012/01 yerel yayılımının bildirildiği Danimarka, İrlanda ve Hollanda'da da görülme sıklığında benzer düşüşler bildirilmiştir.

Aşıların B.1.1.7 soyuna karşı etkinliğini tam olarak anlamak için çalışmalar devam etmektedir bununla birlikte, ön laboratuvar (in vitro) çalışmalara (ön çıktı olarak mevcuttur) dayanarak, Pfizer ve Moderna aşıları ile aşılama sonrası serumlarında, VOC2012 / 01 varyantına (2-6) karşı önemli bir değişiklik görülmemiştir. Bunların tümü, daha büyük numune boyutlarını içeren daha fazla araştırma gerektiren ön bulgulardır.

2. Varyant 501Y.V2, soy B.1.351: 19 Ocak'taki son güncellemeden bu yana, 501Y.V2 sekiz yeni ülkeden rapor edilmiştir - şu anda altı DSÖ bölgesinin beşinde toplam 31 ülkede (Şekil 4). Bu varyantın başlangıçta belirlendiği Güney Afrika'da, 2020 Kasım ayının başından itibaren haftalık yeni vakalar artarak 2021 Ocak ayının başlarında zirveye ulaşmıştır. Son iki haftada bir düşüş eğilimi gözlenmiştir.

Şekil 4. 25 Ocak 2021 itibarıyla SARS-CoV-2 501Y.V2 bildiren ülkeler, bölgeler ve bölgeler

 

Güney Afrika'dan sahte virüs ve canlı zayıflatılmış virüs kullanan sınırlı sayıda hasta üzerinde yapılan son laboratuvar çalışmaları, 501Y.V2 varyantının antikor nötralizasyonuna daha az duyarlı olduğunu göstermiştir -  pandemide daha önce dolaşımda olan varyantlarla (7-8) doğal  olarak enfekte olmuş hastaların kan örneklerinde aktivite kaybolmuştur veya azalmıştır. 501Y.V2 varyantının önceki enfeksiyondan elde edilen bağışıklık yanıtlarından kaçıp kaçamayacağını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekmekle birlikte, bu bulgular SARS-CoV-2 yeniden enfeksiyon oranlarının artmasıyla ilgili endişeleri artırmaktadır. Mevcut bilgilere göre, tüm SARS-CoV-2 varyantları için yeniden enfeksiyon riski devam ederken, Güney Afrika'daki gözlemsel çalışmalara göre 501Y.V2 ile ilişkili olarak yeniden enfeksiyon riskinin arttığına dair bir gösterge yoktur.

COVID-19 aşılarının 501Y.V2 varyantına karşı etkinliğini tam olarak anlamak için çalışmalar da devam etmektedir. Moderna mRNA-1273 COVID19 aşısı ile aşılanmış bireylerden alınan serumları kullanan ilk laboratuvar (in vitro) çalışmaları, test edilen önceki varyantlara kıyasla 501Y.V2 varyantına nötrleştirme titrelerinde bir azalma gösterdi; ancak nötralize edici tire koruyucu olması beklenen seviyelerin üzerinde kalmaktadır (2,4). Diğer laboratuvar (in vitro) çalışmaları, önceki varyantlara kıyasla Moderna veya PfizerBioNTech aşıları ile aşılanmış kişilerde endişe verici mutasyonları kodlayan SARS-CoV-2 varyantlarına karşı nötralize edici aktivitede eşdeğer veya küçük bir azalma olduğuna dair benzer gözlemler bildirmiştir (6, 9).

Bunlar, daha fazla sayıda numunede nötralize etme aktivitesi ve klinik tesiri üzerinde nötralizasyondaki değişikliklerin bir değerlendirmesi dahil olmak üzere daha fazla araştırma gerektiren ön bulgulardır. Pek çok ihtiyatın dışında Moderna, ortaya çıkan varyantlara karşı nötralize edici titreleri artırmak için ek bir takviye dozunun potansiyel kullanımını araştırıyor ve ortaya çıkan bir çeşit güçlendirici aday aşıyı değerlendirmeye başlıyor (4).

3. Varyant P.1, soy B.1.1.28: Son güncellememizden bu yana, P.1 varyantı altı yeni ülkede bildirilmiştir. Bugüne kadar, söz konusu varyant sekiz ülkede bildirilmiştir (Şekil 5). Brezilya'dan Japonya'ya giden bir grup yolcunun tespit edilmesine ek olarak varyantın başlangıçta tespit edildiği Brezilya'da, son iki hafta içindeki yeni haftalık vaka sayısı Eylül-Kasım 2020'ye kıyasla daha yüksek seviyelerde rapor edilmiş ve Kasım 2020'nin başından bu yana haftalık yeni ölümler artmıştır. Pandeminin başlamasından bu yana en yüksek haftalık vakalar, 11 Ocak 2021 ile başlayan haftada bildirilmiştir. Amazonas Eyaleti, Manaus'ta yürütülen ön araştırmalara göre, P.1 varyantı olarak sekanslanan vakaların oranında Aralık 2020'de % 52,2'den (35/67) Ocak'ta % 85,4'e (41/48) artış olmuştur ki bu da söz knusu varyantın devam eden yerel bulaşıcılığını altını çizmekte ve belgelenen mutasyonlar göz önüne alındığında, bulaşıcılıkta potansiyel artışlar veya yeniden enfeksiyon eğiliminde benzer endişeleri ortaya çıkarmaktadır (10). Bu yeni varyantların bir sonucu olarak bulaşabilirlik, ciddiyet veya antikor nötralize edici aktivitede değişiklik olup olmadığını değerlendirmek için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.

Şekil 5. 25 Ocak 2021 itibarıyla SARS-CoV-2 P.1 varyantını bildiren ülkeler, bölgeler ve bölgeler

 

Yeni varyantların ortaya çıkması, daha önce enfekte olanlar veya aşılananlar da dahil olmak üzere herkesin halk sağlığı ve sosyal önlemlere sıkı sıkıya bağlı kalmasının önemini vurgulamıştır. Ayrıca, kapasitenin izin verdiği yerlerde SARS-CoV-2'nin tanı kapasitesinin ve sistematik sekanlama çalışmalarının artırılmasının yanı sıra sekanlama verilerinin uluslararası olarak zamanında paylaşılmasının önemini vurgulamaktadır. Sistematik sekanlama, gelen yolcuların bir alt kümesinin yanı sıra yerel iletimin varlığını ve kapsamını belirlemek için topluluk temelli numuneler için düşünülmelidir. Popülasyon bazlı aşı etkinliği çalışmalarına ek olarak, aşılamayı takiben tüm çığır açan hastalıklarda virüs sekanlaması yapılmalıdır. Virüs evrimi üzerine Küresel Sürveyans, halk sağlığı ve sosyal önlemler hakkında yapılacak ayarlamalarla ilgili bilgilendirme yapacaktır.

Kaynaklar:

 1. B.1.1.7, endişe verici COVID-19 varyantına ilişkin NERVTAG gazetesi. Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Hükümeti; 2021. Aşağıdaki adresten ulaşılabilir: https://www.gov.uk/government/publicati ns / nervtag-paper-on-covid-19-variant-of related-b117
 2. Wu K, vd. mRNA-1273 aşısı, global SARS-CoV-2 varyantlarından spike mutantlarına karşı nötralize edici antikorları indükler. bioRxiv. 2021: 2021.01.25.427948. Aşağıdaki adresten ulaşılabilir: https://www.biorxiv.org/content/10.1101/ 021.01.25.427948v1
 3. Muik A, vd. SARS CoV-2 soy B.1.1.7 psödovirüsün BNT162b2 aşısı ile ortaya çıkan insan serumu tarafından nötralizasyonu. bioRxiv. 2021: 2021.01.18.426984. Aşağıdaki adresten ulaşılabilir: https://www.biorxiv.org/content/10.1101/ 021.01.18.426984v1 (ön baskı)
 4. COVID-19 Aşısı, İlk Olarak Birleşik Krallık ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Tanımlanan Yeni Varyantlara Karşı Nötrleştirici Aktiviteyi Korur. Moderna, Inc; 2021. https://investors.modernatx.com/node/10 41 / pdf adresinden ulaşılabilir.
 5. Collier D, vd. SARS-CoV-2 B.1.1.7 Spike varyantının Pfizer aşısı BNT162b2 ile aşılanan bireylerden serumların nötralizasyon potansiyeline etkisi. Medrxiv. 2021: 2021.01.19.21249840. Aşağıdaki adresten ulaşılabilir: https://www.medrxiv.org/content/10.1101 2021.01.19.21249840v1 (ön baskı)
 6. Wang Z, vd. mRNA aşısı ile SARS-CoV-2'ye karşı antikorlar ve dolaşımdaki varyantlar. bioRxiv. 2021: 2021.01.15.426911. Aşağıdaki adresten ulaşılabilir: https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.01.15.426911v1 (ön baskı)
 7. Cele S, vd. SARS-CoV-2 501Y.V2 varyantlarının iyileşen plazma ile nötralizasyondan kaçışı. Medrxiv. 2021: 2021.01.26.21250224. Aşağıdaki adresten ulaşılabilir: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.01.26.21250224v1 (ön baskı)
 8. Wibmer CK, vd. SARS-CoV-2 501Y.V2, Güney Afrika COVID-19 donör plazması ile nötralizasyonundan kaçar. bioRxiv. 2021: 2021.01.18.427166. Aşağıdaki adresten ulaşılabilir: https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.01.18.427166v1 (ön baskı)
 9. Xie X, vd. N501Y mutant SARS-CoV-2'nin BNT162b2 aşısı ile ortaya çıkan serumla nötralizasyonu. bioRxiv. 2021: 2021.01.07.425740. Aşağıdaki adresten ulaşılabilir:  https://www.biorxiv.org/content/10.1101/ 021.01.07.425740v1.full.pdf (ön baskı)
 10. Faria N, vd. Manaus'ta ortaya çıkan SARS-CoV-2 soyunun genomik karakterizasyonu: ön bulgular. 2021. https://virological.org/t/genomic-characterisation-of-an-emergent-sarscov-2-lineage-in-manaus-preliminary-findings/586 adresinden ulaşılabilir.

DSÖ BÖLGELERİNE GÖRE DURUM

Afrika Bölgesi

            Geçen hafta, Afrika Bölgesi 148.000'den fazla vaka ve 5000'in biraz altında ölüm bildirilmiş olup vakalarda % 16'lık azalma ve önceki haftaya göre benzer ölüm sayıları görülmüştür. Bu, haftalık vakaların azaldığı Eylül 2020'nin ortasından bu yana ilk kez meydana gelmiştir. En yüksek sayıda yeni vakaların bildirildiği ülkeler; Güney Afrika'da bildirildi (100.000 nüfus başına 79.180 yeni vaka; 133.5 yeni vaka;% 29 azalma), Nijerya (11.659 yeni vaka; 100.000 başına 5.7 yeni vaka;% 2 artış) ve Zambiya’dır (8518 yeni vaka; 100.000'de 46,3 yeni vaka;% 10 azalma).

Geçen hafta en fazla yeni ölüm vakası bildiren ülkeler;  Güney Afrika (3723 yeni ölüm; 100.000'de 6,3 yeni ölüm;% 8 azalma), Zimbabwe (291 yeni ölüm; 100.000'de 2.0 yeni ölüm;% 35) azalma) ve Malavi'dir (170 yeni ölüm; 100.000'de 0,9 yeni ölüm;% 113 artış).

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Amerika Bölgesi

            Amerika Bölgesinde bu hafta 2.1 milyondan fazla yeni vaka ve 45.000'den fazla yeni ölüm bildirilmiştir, bir önceki haftaya göre sırasıyla % 14'lük bir  düşüş ve % 4'lük  bir artış görülmüştür. En yüksek sayıda yeni vaka bildiren ülkeler; Amerika Birleşik Devletleri (1 259 902 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 380,6 yeni vaka;% 20 azalma), Brezilya (360.428 yeni vaka; 100.000 başına 169.6 yeni vaka; a % 5 azalma) ve Meksika'dır (122 555 yeni vaka; 100.000 başına 95,1 yeni vaka;% 20 artış).

En yüksek ölüm sayılarının bildirildiği üşlkeler; Amerika Birleşik Devletleri (21 583 yeni ölüm; 100.000'de 6,5 yeni ölüm;% 7 azalma), Meksika (8592 yeni ölüm; 100.000'de 6.7 yeni ölüm; a % 24 artış) ve Brezilya'dır (6997 yeni ölüm; 100.000'de 3,3 yeni ölüm;% 3 artış).

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Doğu Akdeniz Bölgesi

            Doğu Akdeniz Bölgesi geçtiğimiz hafta 170.000'den fazla yeni vaka bildirmiş ve geçen haftaya göre% 7'lik bir düşüş yaşanmıştır. Bölge, 23 Kasım 2020'den 11 Ocak 2021 haftasına kadar ölümlerdeki sürekli düşüşün ardından % 3 artışla 2980 yeni ölüm bildirmiştir. En yüksek sayıda yeni vaka bildiren üç ülke; İran (42.637 yeni vaka, 100.000 nüfus başına 50.8 yeni vaka,% 3 azalma), Lübnan (27.429 yeni vaka, 100.000 başına 401.9 yeni vaka,% 18 azalma) ve Birleşik Arap Emirlikleri'dir (24.568 yeni vaka, 248.4 yeni 100.000 başına vaka,% 11 artış). Bu üç ülkeden bildirilen vakalar, Bölgedeki yeni haftalık vakaların neredeyse yarısını (% 55) oluşturmaktadır.

 

En yüksek sayıda yeni ölüm vakası bildiren ülkeler; İran'da (577 yeni ölüm, 100.000 nüfus başına 0.7 yeni ölüm,% 7 azalma) ardından Tunus (538 yeni ölüm, 100.000 başına 4.6 yeni ölüm,% 16 artış) ve Lübnan'dır (414 yeni ölümler, 100.000'de 6.1 yeni ölüm,% 50 artış). Bu ülkeler, Bölge'de bildirilen ölümlerin neredeyse % 51'ini oluşturmaktadır.

 **Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Avrupa Bölgesi

            Avrupa Bölgesi, bir önceki haftaya göre sırasıyla % 20 ve % 1'lik bir düşüşle 1,3 milyondan fazla yeni vaka ve 38.000'den fazla yeni ölüm bildirmiştir. En çok yeni vaka bildiren üç ülke; Birleşik Krallık (260 098 yeni vaka; 100.000 başına 383.1 yeni vaka,% 24 azalma), Rusya Federasyonu (151191 yeni vaka, 100.000 başına 103.6 yeni vaka,% 9 azalma) ve Fransa'dır (138 288 yeni vaka, 100.000 başına 211,9 yeni vaka,% 10 artış). Bu üç ülke, bölgede bildirilen tüm vakaların neredeyse % 40'ını oluşturmaktadır.

En yüksek ölüm sayılarını bildiren ülkeler;  Birleşik Krallık (8739 yeni ölüm; 100.000 başına 12,9 yeni ölüm,% 13 artış), Almanya (5451 yeni ölüm; 100.000 başına 6,5 yeni ölüm,% 10 azalma) ve Rusya Federasyonu'dur (3896 yeni ölüm; 100.000 başına 2.7 yeni ölüm,% 5 artış).

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Güneydoğu Asya Bölgesi

            Güneydoğu Asya Bölgesi, yeni vaka ve ölüm raporlarında 3 haftalık bir platonun ardından bir önceki haftaya göre vaka ve ölümlerde bir düşüş bildirmiştir. Geçen hafta 194.000'den biraz fazla yeni vaka ve 3000'den fazla yeni ölüm bildirilmiş olup önceki haftaya göre hem vakalarda hem de ölümlerde % 5 azalma görülmüştür. En fazla sayıda yeni vaka ve yeni ölüm bildiren üç ülke; Hindistan (96 548 yeni vaka; 100.000'de 7 yeni vaka,% 10 azalma), Endonezya (80.832 yeni vaka; 100.000'de 29.6 yeni vaka; a 3 % artış) ve Sri Lanka'dır (5274 yeni vaka; 100.000 başına 24,6 yeni vaka;% 18 artış). Bu hafta en çok yeni ölüm rapor eden üç ülke; Endonezya (1897 yeni ölüm; 100.000'de 0.7 yeni ölüm,% 4 artış), Hindistan (1065 yeni ölüm; 100.000'de 0.1 yeni ölüm,% 17 azalma) ve Bangladeş olmuştur (120 yeni ölüm; 100.000'de 0,1 yeni ölüm;% 6 azalma).

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Batı Pasifik Bölgesi

            Batı Pasifik Bölgesi, geçtiğimiz hafta, önceki haftaya göre benzer sayıda yeni vaka (81.000'den fazla vaka) ve yeni ölümlerde % 5 (1000'den fazla) bir azalma bildirmiştir. Bu hafta en çok yeni vaka bildiren üç ülke; Japonya (38 365 yeni vaka; 100.000 başına 30,3 yeni vaka,% 8 düşüş), Malezya (25360 yeni vaka; 100.000 başına 78,4 yeni vaka,% 18 artış) ve Filipinler'dir (12 988 yeni vaka; 100.000 başına 11,9 yeni vaka,% 1 artış).

Bu hafta en fazla yeni ölüm bildiren üç ülke; Japonya (573 yeni ölüm; 100.000'de 0,5 yeni ölüm,% 27 artış), Filipinler (306 yeni ölüm; 100.000'de 0,3 yeni ölüm,% 37 azalma) oldu. ) ve Güney Kore'dir (100 yeni ölüm; 100.000'de 0,2 yeni ölüm,% 19 azalma).

            **Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Tablo 2. Ülkelere ve bölgelere göre son yedi günde bildirilen doğrulanmış COVID-19 vakalarının ve COVID-19 kaynaklı ölümlerin sayısı, 24 Ocak 2021 verileri **

(*) Pending: Beklemede

Community transmission: Genel bulaşma

Clusters of cases: Vaka kümeleri

Sporadic cases: Sporadik vakalar

No cases: Vaka yok

Not applicable: Uygulanamaz

 

Haftalık Önemli Güncellemeler

 

DSÖ Genel Direktörü Dr Tedros:

 

"Birkaç ders şimdiden karşımıza çıkıyor ... Birincisi <hazırlık ve müdahalenin> önemi, ikincisi insanların, hayvanların ve gezegenin sağlığı iç içe geçmiş durumda ve üçüncüsü, dünyanın güçlü bir DSÖ'ye ihtiyacı var."

 

İcra Kurulunun 148. oturumundaki açılış konuşması "Yeni bir virüsün ortaya çıkmasından bir yıldan daha kısa bir süre sonra güvenli ve etkili aşıların geliştirilmesi ve onaylanması, çarpıcı bir bilimsel başarı ve çok ihtiyaç duyulan bir umut kaynağıdır." Stratejik Danışma Uzmanlar Grubu'nun (SAGE) Aşı konulu olağanüstü toplantısında açılış konuşması

 

"İki yeni çalışma, <aşılara eşit erişim sağlamazsak> bunun sadece ahlaki bir başarısızlık olmayacağını, ekonomik bir başarısızlık olacağını gösteriyor."25 Ocak 2021 tarihli COVID-19 hakkındaki basın açıklamasında açılış konuşması 

COVAX, 2 milyar doz aşıyı teslim etme yolunda

COVAX, sonuna kadar en az 2 milyar aşı dozu teslim edecek olup bunun en az 1,3 milyar dozu 92 düşük gelirli ekonomiye sahip ülkeler içindir

Kırılgan, yaşlı hastalar için aşı güvenliği

Aşı Güvenliği alt komitesi, Pfizer BioNTech COVID-19 mRNA aşısı olmuş zayıf, yaşlı bireylerde bildirilen ölümlerle ilgili mevcut bilgileri ve verileri incelemekedir

UST İnceleme Komitesi

COVID-19- yanıtı sırasında Uluslararası Sağlık Tüzüğünün İşleyişine İlişkin Gözden Geçirme Komitesi Başkanı'nın (2005) 148. Yürütme Kurulu'na yaptığı açıklama

Dünya Sağlık Örgütü'nün COVID-19 yanıt etkinliklerini desteklemek için dünya çapındaki çalışmaları

Katkılar, DSÖ'nün dünya çapında devam eden COVID-19 salgınıyla mücadeledeki çalışmalarını nasıl destekliyor?

COVID-19 salgını sırasında temel sağlık hizmetleri ve Evrensel Sağlık Kapsamı faaliyetleri

COVID-19 toplulukları ve ekonomileri mahvetmeye devam ederken hükümetler Evrensel Sağlık Kapsamı için baskı yapıyor

DSÖ Yayınları

COVID-19 için temas takibi üzerine çevrimiçi küresel konsültasyon, 9-11 Haziran 2020 mRNA-1273 aşısı (Moderna) COVID-19'a karşı  Arka plan belgesi (taslak)

 

TEKNİK REHBER VE DİĞER KAYNAKLAR

HALK İÇİN ÖNERİLER VE TAVSİYELER

VERİ, TABLO VE ŞEKİL NOTLARI

Sunulan veriler, ülkelerden/bölgelerden DSÖ'ye bildirilen, büyük ölçüde DSÖ sürveyans tanımlarına ve rehberliğine (https://www.who.int/publications-detail/surveillance-strategies-for-covid-19-human-infection) dayanan resmi laboratuvar onaylı COVID-19 vaka ve ölümlerine dayanmaktadır. Doğruluk ve güvenilirliği sağlamak için adımlar atılırken, tüm veriler sürekli doğrulama ve değişikliğe tabidir; ve bu verileri yorumlarken, gerçek vaka ve ölüm oranının değişken olarak az tahmin edilmesi ve bu verileri küresel düzeyde yansıtmada değişken gecikmeler gibi, sunulan sayıları etkileyen birkaç faktör nedeniyle dikkatli olunmalıdır. Vaka tespiti, dahil etme kriteri, test stratejileri, raporlama uygulaması ve veri kesme ve gecikme süreleri ülkeler/bölgeler arasında farklılık göstermektedir. Az sayıda ülke/bölge, şüpheli ve laboratuvar onaylı vakaları birlikte rapor etmektedir; veri tablosunda gösterilmek üzere bunları tanımlama çabaları devam etmektedir. DSÖ, ulusal halk sağlığı yetkilileri ve diğer kaynaklar tarafından yayınlanan bilgi ürünleri arasında farklılıklar olması beklenmektedir. Kamu sağlığı yetkililerinin çok sayıda vakayı veya ölümü toplam sayımlarından çıkaran veri uyuşturma çalışmaları yürütmesi nedeniyle, yeni vakalar/ölümler sütunlarında uygun şekilde negatif sayılar gösterilebilir. Çıkarmaların önceki günlere uygun şekilde paylaştırılmasına olanak tanıyan ek ayrıntılar ortaya çıktığında, grafikler buna göre güncellenecektir. Ayrıntılar için önemli değişiklikler ve hata verileri günlüğüne bakınız (https://www.who.int/publications/m/item/log-of-major-changes-and-errata-in-who-daily-aggregate-case-and-death-count-data). Önceki durum raporları düzenlenmeyecektir; en güncel veriler için https://covid19.who.int/ adresine bakınız.

Küresel toplam, uluslararası taşıtlardan bildirilen 745 vaka ve 13 ölümü de içermektedir.

Kullanılan isimler ve bu yayındaki materyalin sunumu, DSÖ tarafından herhangi bir ülkenin, bölgenin, şehrin veya otoritenin yasal statüsü, yetkileri veya hudutlarının sınırlandırılması ile ilgili herhangi bir fikrin ifade edildiği anlamına gelmemektedir. Haritalardaki noktalı ve kesik çizgiler, henüz tam olarak anlaşmaya varılamayan yaklaşık sınır çizgilerini temsil etmektedir. Ülkeler ve bölgeler, DSÖ yönetim bölgesi altında düzenlenmiştir. Belirli şirketlerin veya üreticilerin ürünlerinden bahsedilmesi, DSÖ tarafından onaylandığını veya söz konusu benzer nitelikteki diğer ürünlerin yerine önerildiğini ima etmemektedir. Hatalar ve eksiklikler hariç olmak üzere, tescilli ürünlerin isimleri, baş harfleri büyük olacak şekilde ayırt edilmektedir.

(1) Kosova'ya yapılan tüm atıflar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1244 (1999) sayılı kararı bağlamında anlaşılmalıdır. Haritada Sırbistan ve Kosova vakalarının sayısı (UNSCR 1244, 1999) görselleştirme amacıyla hazırlanmıştır.

i Doğrulanmış bir COVID-19 vakası bildirmeyen ülkeleri, bölgeleri ve alanları hariç tutar.

ii Bulaşma sınıflandırması, ülkelerin/bölgelerin kendilerini raporlama sürecine dayanmaktadır. Sınıflandırmalar, haftalık olarak gözden geçirilmekte ve yeni bilgiler elde edildikçe düzeltilmektedir ve bildirilen en yüksek kategoriye dayanmaktadır. Ülkeler/Bölgeler arasında farklı bulaşma dereceleri olabilir. Daha fazla bilgi için lütfen bakınız: COVID-19 bağlamında halk sağlığı ve sosyal önlemlerin uygulanması ve düzenlenmesiyle ilgili hususlar (https://www.who.int/publications/i/item/considerations-in-adjusting-public-health-and-social-measures-in-the-context-of-covid-19-interim-guidance):

 • (Aktif) vaka yok: Sağlam bir sürveyans sistemi varlığında en az 28 gün (maksimum inkübasyon süresinin iki katı) yeni vaka tespit edilmemiş olmasıdır. Genel nüfus için sıfıra yakın bir enfeksiyon riski vardır.
 • İmporte/Sporadik vakalar: Son 14 gün içinde tespit edilen vakaların tümü importedir, sporadiktir (örn. Laboratuvarda bulaşmış veya zoonotik) veya tümü importe/sporadik vakalarla bağlantılıdır ve daha fazla yerel bulaşma konusunda net sinyaller yoktur. Genel nüfus için minimum enfeksiyon riski vardır.
 • Vaka kümeleri: Son 14 gün içinde tespit edilen vakalar, ağırlıklı olarak, doğrudan importe vakalarla bağlantılı olmayan, ancak tümü zaman, coğrafi konum ve ortak risklere göre bağlantılı olan iyi tanımlanmış kümelerle sınırlıdır. Bölgede çok sayıda kimliği belirsiz vaka olduğu varsayılmaktadır. Bu kümelere maruz kalmaktan kaçınılırsa, daha geniş topluluktaki diğer kişiler için düşük bir enfeksiyon riski vardır.
 • Genel bulaşma: Aşağıda açıklandığı ve yukarıda belirtilen kılavuzda açıklanan bir dizi gösterge ile bilgi verildiği gibi, düşük insidanstan çok yüksek insidansa kadar bir dizi seviyeyi kapsar. Bu alt kategoriler halihazırda küresel düzeyde düzenlenmediğinden ve bundan ziyade yerel karar verme için ulusal ve yerel halk sağlığı yetkilileri tarafından kullanılması amaçlandığından, genel bulaşma bu belgede sınıflandırılmamıştır.
  • GB1: Yerel bulaşma insidansının düşük olması, son 14 günde vakaların yaygın olarak tespit edilmesi, vakaların çoğunun belirli kümelerle bağlantılı olmaması durumudur; bulaşma belirli nüfus alt gruplarına odaklanabilir. Genel nüfus için düşük enfeksiyon riski vardır.
  • GB2: Yerel bulaşma insidansı orta derecede olması, son 14 günde geniş çapta dağılmış vakaların tespit edilmesi durumudur; bulaşma
  • belirli nüfus alt gruplarına daha az odaklanmıştır. Genel nüfus için orta derecede enfeksiyon riski vardır.
  • GB3: Yerel bulaşma insidansının yüksek, son 14 gün içinde dağılmış vakaların yaygın olması durumudur; bulaşma yaygındır ve nüfus alt gruplarında odaklanmamıştır. Genel nüfus için yüksek enfeksiyon riski vardır.
  • GB4: Yerel bulaşma insidansının çok yüksek, son 14 gün içinde yaygın olarak dağılmış vakaların olması durumudur. Genel nüfus için enfeksiyon riski çok yüksektir.
 • Beklemede: bulaşma sınıflandırması DSÖ'ye bildirilmemiştir.

iii "Bölgeler", bölgeleri, alanları, denizaşırı bağımlılıkları ve benzer statüye sahip diğer yetki alanlarını içermektedir.

Etiketler: