DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NÜN 2.02.2021 TARİHLİ YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) HAFTALIK DURUM RAPORU

02 Şubat 2021 Salı

Küresel olarak, geçen hafta 3,7 milyon yeni vaka bildirilmiş olup bir önceki haftaya göre % 13'lük bir düşüşle art arda üçüncü haftada da vaka sayılarındaki azalma devam edilmiştir. 96.000 yeni ölüm vakası görülmüş olup önceki haftaya göre % 'lik bir düşüş gerçekleşmiştir. Böylece 222 ülke ve bölgeden bildirilen toplam vaka sayısı 102 milyonun üzerine çıkmış ve toplam ölüm sayısı ise 2,2 milyonu geçmiştir

31 Ocak 2021 Orta Avrupa Zaman Dilimine göre saat 10.00’da bildirilen veriler

COVID-19 ile ilgili en son veriler ve bilgiler için lütfen aşağıdaki adresleri ziyaret ediniz:

KÜRESEL EPİDEMİYOLOJİK DURUM

Küresel olarak, geçen hafta 3,7 milyon yeni vaka bildirilmiş olup bir önceki haftaya göre % 13'lük bir düşüşle art arda üçüncü haftada da vaka sayılarındaki azalma devam edilmiştir. 96.000 yeni ölüm vakası görülmüş olup önceki haftaya göre % 'lik bir düşüş gerçekleşmiştir (Şekil 1). Böylece 222 ülke ve bölgeden bildirilen toplam vaka sayısı 102 milyonun üzerine çıkmış ve toplam ölüm sayısı ise 2,2 milyonu geçmiştir. Geçen hafta, Güneydoğu Asya dışındaki tüm DSÖ bölgeleri yeni vakalarda düşüş bildirmiştir (Tablo 1). Yeni ölüm vakası sayıları küresel olarak % 1 oranında azalmasına rağmen Batı Pasifik (% 21), Doğu Akdeniz (% 9) ve Amerika bölgelerinde (% 4) artmıştır.

30 Ocak 2021 Cumartesi, DSÖ'nün COVID-19'u Uluslararası Öneme Sahip Halk Sağlığı Acil Durumu ilan etmesinden bu yana bir yıl oldu. O zamanlar 20 ülkede 9826 vaka ve bir ülkede 213 ölüm vardı (hepsi Çin'de idi).

Geçen hafta, yine aynı ülkeler en fazla yeni vaka bildiren beş ülke olmuştur: Amerika Birleşik Devletleri (1.072.287 vaka, % 15 azalma), Brezilya (364593 vaka, % 1 artış), Kuzey İrlanda ve Britanya Birleşik Krallığı  (178.629 vaka, % 31 azalma), Fransa (141.492 vaka, % 2 artış) ve Rusya Federasyonu (131.339 vaka, % 13 azalma).

Şekil 1: DSÖ bölgeleri tarafından haftalık olarak bildirilen COVID-19 vakalarının sayısı, 31 Ocak2021**

 

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

COVID-19 Haftalık Epidemiyolojik Güncellemesinin bu baskısında, aşağıdaki konulara özel önemli güncellemeler yer almaktadır:

• COVID-19 ve Sağlık Çalışanları

• SARS-CoV-2 endişe verici varyantları

• Bölgeye özgü ek bilgiler: Afrika Bölgesi, Amerika Bölgesi, Doğu Akdeniz Bölgesi, Avrupa Bölgesi, Güney Doğu Asya Bölgesi ve Batı Pasifik Bölgesi

• Haftalık Önemli Güncellemeler

Not: 3 Şubat 2021'den itibaren, DSÖ günlük toplu vaka ve ölüm sayımı verilerindeki önemli değişikliklerin ve hataların günlük bir günlük kaydı artık çevrimiçi olarak yayınlanmayacaktır. Yapılan geçmiş veri düzenlemesinin bir kaydı, istek üzerine epi-data-support@who.int adresine e-posta gönderilerek sağlanmaya devam edecektir. Lütfen ilgilendiğiniz ülke (ler) i, süreyi (dönemleri) ve talebin / kullanım amacını belirtin.

Tablo 1. DSÖ Bölgelerine göre, son yedi günde bildirilen doğrulanmış COVID-19 vakalarının ve COVID-19 kaynaklı ölümlerin sayısı,  31 Ocak 2021 verileri**

 

 

DSÖ Bölgesi

Son yedi gündeki yeni vakalar (%)

Son 7 gündeki yeni vakalarda yüzde değişim*

Toplam vakalar (%)

Son yedi gündeki yeni ölümler (%)

Son 7 gündeki yeni ölümlerde yüzde değişim*

Toplam ölümler (%)

Amerika

1 888 070 (51%)

% -11

45 345 051 (44%)

47 277 (49%)

% 4

1 047 171 (47%)

Avrupa

1 255 352 (34%)

% -18

34 276 814 (34%

36 674 (38%)

% -8

745 590 (34%)

Güneydoğu Asya

200 219 (5%)

% 3

12 856 723 (13%)

3 258 (3%)

% 0

197 707 (9%)

Doğu Akdeniz

161 943 (4%)

% -5

5 669 940 (6%)

3 272 (3%)

% 9

134 189 (6%)

Afrika

108 391 (3%)

% -27

2 570 474 (3%)

4 602 (5%)

% -8

62 504 (3%)

Batı Pasifik

72 135 (2%)

% -11

1 420 024 (1%)

1 281 (1%)

% 21

24 588 (1%)

Küresel

3 686 110 (100%)

% -13

102 139 771 (100%)

96 364 (100%)

% -1

2 211 762 (100%)

* Yedi gün öncesine kıyasla son yedi gün içinde yeni doğrulanmış vaka/ölüm sayısındaki yüzdelik değişim. Bölgesel yüzdeler en yakın tam sayıya yuvarlanır, böylece genel toplamlar %100'e eşit olmayabilir.

** Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız

Şekil 2. Ülkelere ve bölgelere göre, son yedi günde 1 milyon nüfus başına bildirilen COVID-19 vakası, 25 Ocak 2021 – 31 Ocak 2021 **

 

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Özel Konu: COVID-19 ve Sağlık Çalışanları

DSÖ Genel Direktörü Dr.Tedros, 29 Ocak 2021 tarihli basın brifinginde, sağlık çalışanlarının pandemiye verilen yanıtın ön saflarında yer aldığını, ancak genellikle hastalığa karşı korunmalarının yetersiz olduğunu ve hastalığa aşırı maruz kaldıklarını vurgulamıştır. Dr. Tedros, 18 Ocak 2021 eylem çağrısını yinelemiştir: Hükümetlerin ve endüstrinin ileri gelenleri, 2021'in ilk 100 gününde sağlık çalışanlarının ve yaşlıların aşılamasının tüm ülkelerde devam etmesini sağlamak için birlikte çalışmalıdır.

 

Bu Özel Konuda - 2021'in Uluslararası Sağlık ve Bakım Çalışanları Yılı olarak belirlendiğini kabul ederek - DSÖ Küresel Sürveyans sistemleri aracılığıyla toplanan verileri kullanarak sağlık çalışanı SARS-CoV-2 enfeksiyonlarına genel bir bakış sunuyoruz ve mevcut bilimsel yayınlardan risk faktörlerini analiz ediyoruz.

Bugüne kadar toplam 183 ülke verilerini, 37 milyon vakayı (mevcut küresel COVID-19 vakalarının% 36'sı) kapsayan DSÖ Vaka Raporu Formları (VRF'ler) aracılığıyla bildirmiştir. VRF'ler esas olarak Amerika Bölgesi ve Avrupa Bölgesi'ndeki Üye Devletlerden alınmıştır. 16 milyondan fazla VRF (alınan VRF'lerin % 43'ü, küresel COVID-19 vakalarının % 16'sını temsil etmektedir) sağlık çalışanları da dahil olmak üzere mesleki durumları hakkında bilgi içermektedir. Bu alt kümede, sağlık çalışanları yaklaşık 1,29 milyon COVID-19 vakasını veya vakaların% 8'ini oluşturmuştur. Sağlık çalışanı vakalarının yaş ortalamaları 42'dir (çeyrekler aralığı 27 ila 60 yaş) ve % 68'i kadındır. Bu, küresel olarak sağlık ve sosyal sektörlerde çalışan kadınların oranı ile uyumludur.

Başlangıçta, DSÖ'ye sağlanan CRF verilerine dayalı analizlerin, temel olarak raporlama kapsamı ve bütünlüklerindeki farklılıklar, raporlama yöntemleri, haftalık raporlardaki bazı aykırılıklar, sağlık çalışanı tanımları ve maruz kalınan tesislerle ilgili bilgi eksikliğinden dolayı sınırları olduğunu belirtmek önemlidir. DSÖ, Üye Devletlere SARS-CoV-2 enfeksiyonu için Gözetim Protokolünde belirtildiği gibi sağlık çalışanları tanımını kullanmalarını tavsiye etmektedir.

Ülkeye özgü eğilimlerin oldukça değişken kaldığını ve verilerin rapor edilen vakalara (SARS-CoV-2 için pozitif test edenler) dayandığını ve genellikle test edilen toplam sayı hakkında bilgi sağlamadan yapıldığını kabul etmek önemlidir. Bu nedenle, zaman içinde sağlık çalışanı enfeksiyonlarının görülme sıklığını güvenilir bir şekilde karşılaştırmak zordur ve raporlamanın kapsamı ve bütünlüğündeki farklılıklar, test stratejilerine uyarlamalar, halk sağlığı önlemleri ve müdahalelerinin uygulanmasındaki farklılıklar ve SARS-CoV-2'nin zaman içinde toplumdaki dolaşımındaki farklılıklar nedeniyle eğilimler dikkatle yorumlanmalıdır. Ek olarak, DSÖ VRF verilerinden sağlık çalışanları arasında maruziyet yerini (örneğin sağlık tesisi veya toplum) belirlemek mümkün değildir.

DSÖ'nün VFR verilerine göre, salgının ilk üç ayında, sağlık çalışanı enfeksiyonları rapor edilen vakaların % 10'unu biraz aşmış (Şekil 3), 2020 Haziran ayı başlarında (Epidemiyolojik 2. hafta)% 5'in altına kalmış ve Eylül 2020'ye kadar yaklaşık  %2,5'e gerilemiştir  (Epidemiyolojik hafta 37).

Şekil 3: 20 Ocak 2020 - 31 Ocak 2021 tarihleri arasında, DSÖ Vaka Raporu Formlarından alınan haftalık toplam vaka sayısı ve rapor edilen enfekte kişiler arasında sağlık çalışanı (meslekleri) vakalarının yüzdesi

 

Sağlık çalışanları ve sağlık sektörü dışında çalışanların toplam sayısı tahmin edilerek her hafta göreceli bir risk ölçüsü (sağlık çalışanı enfeksiyon oranını sağlık çalışanı olmayanların oranına bölerek) hesaplanmıştır. Sağlık çalışanı enfeksiyon oranı, sağlık ve sosyal sektörde çalışan tüm çalışanlara bölünerek hesaplanmıştır. Sağlık sektörü dışında çalışanlar için genel nüfus büyüklüğüne göre benzer bir enfeksiyon oranı hesaplanmıştır. Özellikle erken dönemlerde genel popülasyona kıyasla sağlık çalışanlarının test edilmesinde sürveyans önyargısı ve farklılıklar olduğu unutulmamalıdır. Elimizdeki verilere göre, 2020 Mart ortasından Mayıs ortasına kadar sağlık çalışanlarının genel nüfusa göre üç kattan fazla enfeksiyon riski yaşadıkları görülmektedir. Benzer bir nispi risk seviyesi, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık 2 milyon toplum bireyinin ve 100.000 ön saf sağlık bakımı çalışanının gözlemsel Kohort çalışmasında da rapor edilmiştir. Verilerimiz, bu yüksek risk dönemini, Mayıs 2020'nin sonuna kadar genel nüfusta görülen hızlı düşüşün izlediğini göstermektedir.

Sağlık çalışanı risk faktörlerinin analizi

DSÖ ilk olarak Nisan 2020'de sağlık çalışanlarında SARS-CoV-2 enfeksiyonları için risk faktörleri üzerine yayınlanmış literatürün hızlı bir sistematik incelemesini yaptırmış ve o zamandan beri bu düzenli olarak güncellenmektedir. 24 Aralık 2020'deki en son güncelleme, sağlık çalışanlarında SARS-CoV-2 enfeksiyonu ile ilişkili risk faktörlerini değerlendiren toplam 37 çalışma belirlemiştir. Öne çıkan özellikler arasında aşağıdakiler yer almaktadır:

 • SARS-CoV-2 enfeksiyonları, çeşitli görevlerde (klinik veya klinik olmayan) ve departmanlarda / ortamlarda (ayakta tedavi gören ve COVID-19 olmayan bakım ortamları dahil) sağlık çalışanları arasında meydana gelmiştir.
 • En sık bildirilen sağlık çalışanı görevini temsil eden hekimlerle karşılaştırıldığında hemşireler de dahil olmak üzere iş unvanları arasında enfeksiyon riski açısından tutarlı bir fark görülmemiştir.
 • Sağlık çalışanlarında cinsiyet veya yaş ile SARS-CoV-2 enfeksiyonu veya seropozitiflik riski arasında bir ilişki bulunamamıştır.
 • Afro-Amerikalılar ve İspanyol sağlık çalışanlarının, SARS CoV-2 enfeksiyonu riskinin yüksek olduğu görülmüştür.
 • Enfeksiyon önleme ve kontrol konusunda eğitim ve öğretim, sağlık çalışanlarında SARSCoV-2 enfeksiyonu riskinin azalmasıyla ilişkilendirilmiştir.
 • Entübasyonlarla, diğer aerosol üreten prosedürlerle, doğrudan hastayla temas gibi veya bedensel salgılarla temas gibi belirli maruziyetlerin, daha az yoğun veya doğrudan maruziyete kıyasla enfeksiyon riskinin artmasıyla ilişkili olduğu bulunmuştur; kanıt tutarsız olsa da, muhtemelen KKE'nin olması, dağıtımı ve kullanımı ile ilgili olanlar gibi karışıklığa neden olan faktörlerle ilgilidir.
 • Sağlık çalışanı enfeksiyonu ile bireysel KKE önlemlerinin (maskeler, eldivenler, önlük, göz koruması) kullanımı ve el hijyeni arasındaki ilişkiye dair kanıtlar sınırlı kalmıştır. Bununla birlikte, çoğu çalışma, yerel makamlar tarafından önerilen KKE'nin bulunabilirliğinin ve uygun kullanımının, SARS-CoV-2 enfeksiyonu riskinin azalmasıyla ilişkili olduğunu bulmuştur. Tıbbi / cerrahi maskelere karşı N95 veya FFP2 maskelerine kullanımına ilişkin kanıtlar sonuçsuzdur ve iki tutarsız gözlemsel çalışmayla sınırlıdır. Sağlık tesislerinde maske kullanımına ilişkin daha fazla bilgi, COVID-19 bağlamında maske kullanımına ilişkin geçici kılavuzda bulunabilir.
 • Üç çalışma, sağlık tesislerinde evrensel maskelemenin, sağlık çalışanlarında SARS-CoV-2 enfeksiyonu riskinin azalmasıyla ilişkili olduğunu bulmuştur.

Ek olarak, sağlık çalışanlarının enfeksiyonlarını azaltmak için DSÖ, sağlık çalışanlarının risk değerlendirmesi ve COVID-19 vakalarına maruziyetin yönetimi ve COVID-19 bağlamında sağlık çalışanı enfeksiyonunun önlenmesi, tanımlanması ve yönetimi konusunda bir kılavuz geliştirmiştir.

DSÖ, sağlık işgücü yöneticilerini ve politika yapıcıları, COVID-19 pandemik müdahale geçici kılavuzu bağlamında Sağlık işgücü politikası ve yönetiminin Aralık 2020 sürümü ile desteklemeye devam ederek, COVID-19 salgınına yanıt vermek ve temel sağlık hizmetlerini sürdürmek için gerekli işgücünün planlanması, yönetimi ve korunmasına ilişkin gelişen kanıtları pekiştirmeye devam etmektedir.

Referanslar

Uluslararası Çalışma Örgütü, 2020, ILOSTAT, 2/2/2021, https://ilostat.ilo.org/data/

Nguyen LH ve ark., Ön saf sağlık çalışanları ve genel topluluk arasında COVID-19 riski: ileriye dönük kohort çalışması. Lancet Halk Sağlığı. 2020; 5 (9): E475 – E483

Chou ve diğerleri, Sağlık Çalışanlarında Koronavirüs Enfeksiyonunun Epidemiyolojisi ve Risk Faktörleri: Yaşayan Hızlı İnceleme, Annals of Internal Medicine. 2020 Temmuz 21; 173 (2): 120-136. doi: 10.7326 / M20-1632. Epub 2020 Mayıs 5

Chou ve diğerleri, Uyarı Güncellemsi 6: Sağlık Çalışanlarında Koronavirüs Enfeksiyonunun Epidemiyolojisi ve Risk Faktörleri, Annals of Internal Medicine. 24 Kasım 2020: L20-1323. Epub 24 Kasım. Doi: 10.7326 / L20-1323

Özel Konu: Endişe verici SARS-CoV-2 varyantlarıyla ilgili güncelleme

DSÖ, ulusal makamlar, kurumlar ve araştırmacılarla işbirliği içinde, SARS-CoV-2 varyantlarıyla ilişkili halk sağlığı olaylarını izlemeye devam etmekte ve yeni bilgiler elde edildikçe güncellemeleri sunmaktadır. Endişe verici varyantların arka planı (VOC) hakkında ayrıntılı bilgi, daha önce yayınlanan Hastalık Salgın Haberlerinde ve Haftalık Epidemiyolojik Güncellemelerin son dört yayınında mevcuttur.

DSÖ, bulaşıcılık, ciddiyet, antikor nötralizasyon yetenekleri ve belirli mutasyonların aşıları, endişe verici varyantlar ve yararlı varyantlar üzerindeki potansiyel etkileri hakkındaki mevcut kanıtları değerlendirmek için ortaklarla birlikte çalışmaya devam etmektedir. Burada, ülkeler, bölgeler ve alanlar (bundan sonra ülkeler olarak anılacaktır) tarafından 2 Şubat 2021 itibarıyla bildirilen üç endişe verici varyantın coğrafi dağılımına ilişkin bir güncelleme sunmaktayız:

1. VOC 202012/01 varyantı, soy B.1.1.7: 27 Ocak'taki son güncellememizden bu yana, VOC 202012/01 varyantı on yeni ülkede daha tespit edilmiştir. 2 Şubat itibariyle, altı DSÖ bölgesinin tamamında toplam 80 ülke, bu varyantın importe edilmiş vakalarını veya topluluk içinde bulaştığını bildirmiştir (Şekil 5).

Şekil 5. 2 Şubat 2021 itibariyle SARS-CoV-2 VOC 202012/01 varyantını rapor eden ülkeler, yönetim bölgeleri ve alanlar

 

2. Varyant 501Y.V2, soy B.1.351: 27 Ocak'taki son güncellemeden bu yana, 501Y.V2 on yeni ülkeden rapor edilmiştir - şu anda altı DSÖ bölgesinin dördünde toplam 41 ülkede mevcuttur (Şekil 6).

Şekil 6. 2 Şubat 2021 itibarıyla SARS-CoV-2 501Y.V2 bildiren ülkeler, yönetim bölgeleri ve alanlar

 

3. Varyant P.1, soy B.1.1.28: Son güncellememizden bu yana, P.1 varyantı iki yeni ülkede rapor edilmiştir. Bugüne kadar bu varyant, altı DSÖ bölgesinin dördünde ve on ülkede rapor edilmiştir (Şekil 7).

Şekil 7. 2 Şubat 2021 itibarıyla SARS-CoV-2 P.1 varyantını bildiren ülkeler, yönetim bölgeleri ve bölgeler

 

Geçen hafta DSÖ, SARS-CoV-2 varyantları ve yayılımı üzerine multidisipliner bir Küresel Bulaş Müzakere Semineri düzenlemiştir. Brezilya, Danimarka, Güney Afrika ve Birleşik Krallık'tan katılımcılar, kendi ülkelerinde ortaya çıkan endişe verici varyantlarının bulaş şekillerini, yani varyantları (P.1 / P.2, küme 5, 501Y.V2 ve VOC202012 / 01) anlamayı amaçlayan devam eden çalışmaları sundular. İlk analizler, muhtemelen virüsün insan hücrelerine bağlanma kabiliyetini artıran mutasyonlar nedeniyle bazı varyantların daha bulaşıcı olabileceğini düşündürmektedir, ancak mevcut çalışmalar, bulaşma modlarının değişmediğini bulmuştur.

VOC2012 / 01 ve 501Y.V2'nin dolaşımda olduğu bazı ülkelerde SARS-CoV-2 insidansı ve hastaneye yatışlarda, son haftalarda bir düşüş başlamıştır ve bu da, bu varyantların bulaşmasını kontrol altına almak için halk sağlığı ve sosyal önlemlerin ne kadar etkili olduğunu göstermektedir.

Yeni varyantların ortaya çıkması, herkesin yerel ve ulusal halk sağlığı ve sosyal önlemlere uymaya devam etmesinin ve sosyal mesafenin korunması, maske takılması, odaların iyi havalandırılması, kalabalık ortamlardan uzak durulması, ellerimizin temiz tutulması, öksürürken ya da hapşırırken ağzımızı dirseğimizle ya da bir mendille kapatılması gibi basit önlemler alınmasının önemini vurgulamıştır (ayrıca bkz. Kendinizi ve başkalarını COVID-19'dan koruma). Kapasitenin izin verdiği yerlerde SARS-CoV-2'nin teşhis kapasitesini ve stratejik genetik sekanslama çalışmalarını arttırmak ve zamanında uluslararası olarak sekanslama verilerini paylaşmaya devam etmek kritik önemini korumaktadır. Genetik sekanslama, her ülkedeki SARS-CoV-2 vakalarının bir alt tipi için, özellikle de bulaşma ve / veya ciddiyetin olağandışı görünebileceği salgınlar veya kümeler arasında düşünülmelidir. DSÖ, kısa bir süre önce SARS-CoV 2 için, epidemiyolojik ve virolojik sürveyans sıralamasına ek olarak virüs evrimini takip için sekanslamanın nasıl uygulanacağını öneren bir rehber yayınlamıştır (Halk sağlığı hedefleri için SARS-CoV-2 genomik sekanslama: Geçici kılavuz; SARS-CoV-2'nin genomik sekanslaması: halk sağlığı üzerinde maksimum etki için uygulama kılavuzu).

 

DSÖ BÖLGELERİNE GÖRE DURUM

Afrika Bölgesi

            Geçen hafta, Afrika Bölgesi bir önceki haftaya göre 108.000'den fazla vaka ve 4600'den fazla ölüm, vakalarda ise % 27'lik ve ölümlerde ise % 8'lik bir düşüş bildirmiştir. Vakalarda müteakip iki hafta boyunca bir azalma olmuştur. En yüksek sayıda yeni vaka bildiren ülkeler; Güney Afrika (44397 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 74,9 yeni vaka;% 44 azalma), Nijerya (9955 yeni vaka; 100.000 başına 4.8 yeni vaka;% 15 azalma) ve Zambiya (8760 yeni vaka; 100.000'de 47,7 yeni vaka;% 3 artış) olmuştur.

            Geçen hafta en çok yeni ölüm vakası bildiren ülkeler; Güney Afrika (3377 yeni ölüm; 100.000'de 5,7 yeni ölüm;% 9 azalma), Zimbabwe (219 yeni ölüm; 100.000'de 1,5 yeni ölüm;% 25) azalma) ve Malavi (217 yeni ölüm; 100.000 başına 1.1 yeni ölüm;% 28 artış) olmuştur.

 

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Amerika Bölgesi

            Amerika Bölgesinde bu hafta 1.8 milyondan fazla yeni vaka ve 47.000'den fazla yeni ölüm bildirilmiş olup bir önceki haftaya göre rakamlarda sırasıyla % 11'lik bir düşüş ve % 4'lük bir artış olmuştur. En çok yeni vaka bildiren ülkeler; Amerika Birleşik Devletleri (1072 287 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 324.0 yeni vaka;% 15 azalma), Brezilya (364593 yeni vaka; 100.000 başına 171.5 yeni vaka; a % 1 artış) ve Meksika (109603 yeni vaka; 100.000 başına 85.0 yeni vaka;% 11 azalma) olmuştur.

 

En çok ölüm vakalarının bildirildiği ülkeler yine;  Amerika Birleşik Devletleri (22.506 yeni ölüm; 100.000'de 6,8 yeni ölüm;% 4 artış), Meksika (8965 yeni ölüm; 100.000'de 7,0 yeni ölüm; a % 4 artış) ve Brezilya (7423 yeni ölüm; 100.000'de 3,5 yeni ölüm;% 6 artış) olmuştur

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Doğu Akdeniz Bölgesi

            Doğu Akdeniz Bölgesi, geçen haftaya göre % 5'lik bir düşüşle 161.000'den fazla yeni vaka bildirmiştir. Bölge % 9'luk bir artışla 3200 yeni ölüm vakası bildirmiştir. En çok yeni vaka bildiren üç ülke; İran  (44699 yeni vaka, 100.000 kişi başına 53,2 yeni vaka,% 5 artış), Lübnan (22326 yeni vaka, 100 başına 327,1 yeni vaka) ve Birleşik Arap Emirlikleri (26 285 yeni vaka, 100.000 başına 265,8 yeni vaka,% 7 artış) olmuştur.

 

En çok yeni ölüm vakası bildiren ülkeler; Lübnan (751 yeni ölüm, 100.000'de 11.0 yeni ölüm,% 81 artış), İran (595 yeni ölüm, 100.000 kişi başına 0.7 yeni ölüm,% 3 artış) ve Tunus (526 yeni ölüm, 100.000'de 4,5 yeni ölüm,% 2 azalma) olmuştur.

 

            **Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Avrupa Bölgesi

            Avrupa Bölgesi 1,2 milyondan fazla yeni vaka ve 36.000'den fazla yeni ölüm vakası bildirmiş olup bir önceki haftaya göre sayılarda sırasıyla % 18'lik  ve % 8'lik bir düşüş yaşanmıştır. En fazla yeni vaka bildiren üç ülke; Birleşik Krallık (100.000'de 178.629 yeni vaka, 263.1 yeni vaka,% 31 azalma), Fransa (14.192 yeni vaka; 100.000 başına 216.2 yeni vaka,% 2 artış) ve Rusya Federasyonu (131339 yeni vaka, 100.000 başına 89,8 yeni vaka,% 13 azalma) olmuştur.

En çok ölüm vakası bildiren ülkeler; Birleşik Krallık (8242 yeni ölüm; 100.000 başına 12.1 yeni ölüm,% 6 azalma), Almanya (5075 yeni ölüm; 100.000 başına 6.1 yeni ölüm,% 7 azalma) ve Rusya Federasyonu (3720 yeni ölüm; 100.000'de 2,5 yeni ölüm,% 5 azalma) olmuştur.

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Güneydoğu Asya Bölgesi

            Son haftalarda Güneydoğu Asya Bölgesi'ndeki yeni vaka sayısındaki yavaş düşüşün ardından, bu hafta yeni bildirilen vakalarda (200.000 yeni vaka, geçen haftaya göre% 3 artış) ve ölümlerde (3000 yeni ölüm, %0 değişim) bir plato yaşanmıştır. En çok yeni vaka ve yeni ölüm bildiren üç ülke; Hindistan (91 650 yeni vaka; 100.000'de 6.6 yeni vaka,% 5 azalma), Endonezya (88.839 yeni vaka; 100.000'de 32.5 yeni vaka; 10 % artış) ve Sri Lanka (5706 yeni vaka; 100.000 başına 26,6 yeni vaka;% 8 artış) olmuştur.

Bu hafta en çok yeni ölüm vakası bildiren üç ülke; Endonezya (2064 yeni ölüm; 100.000'de 0,8 yeni ölüm,% 9 artış), Hindistan (935 yeni ölüm; 100.000'de <0,1 yeni ölüm,% 12 azalma) oldu ) ve Bangladeş (108 yeni ölüm; 100.000'de <0.1 yeni ölüm;% 10 azalma) olmuştur.

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Batı Pasifik Bölgesi

            Batı Pasifik Bölgesi geçtiğimiz hafta 72.000 yeni vaka bildirmiş ve bir önceki haftaya göre % 1'lik bir düşüş yaşanmış olup bu hafta 1200'ün üzerinde ölüm vakası bildirmiş ve yeni ölüm vakaları sayısında belirgin (% 21) bir artış görülmüştür. Bu hafta bölgede en çok yeni vaka bildiren üç ülke; Malezya (29206 yeni vaka; 100.000 başına 90,2 yeni vaka,% 15 azalma), Japonya (26.081 yeni vaka; 100.000 başına 20.6 yeni vaka, % 32 azalma) ve Filipinler (11 837 yeni vaka; 100.000 başına 10,8 yeni vaka,% 9 azalma) olmuştur.

Bu hafta en fazla yeni ölüm vakası rapor eden üç ülke; Japonya (635 yeni ölüm; 100.000'de 0,5 yeni ölüm,% 8 artış), Filipinler (479 yeni ölüm; 100.000'de 0,4 yeni ölüm,% 11 artış) oldu ve Malezya (79 yeni ölüm; 100.000'de 0,2 yeni ölüm,% 56 artış) olmuştur.

 

 

            **Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Tablo 2. Ülkelere ve bölgelere göre son yedi günde bildirilen doğrulanmış COVID-19 vakalarının ve COVID-19 kaynaklı ölümlerin sayısı, 31 Ocak 2021 verileri **

 

 

(*) Pending: Beklemede

Community transmission: Genel bulaşma

Clusters of cases: Vaka kümeleri

Sporadic cases: Sporadik vakalar

No cases: Vaka yok

Not applicable: Uygulanamaz

 

Haftalık Önemli Güncellemeler

 

DSÖ Genel Direktörü Dr Tedros:

 

Sağlık çalışanları ve yaşlılar hakkında “Haftanın başında tespit ettiğim sorunla sizleri baş başa bırakıyorum: hep birlikte, bu yılın ilk 100 günü içinde tüm ülkelerde sağlık çalışanlarının ve yaşlıların aşılanmasını sağlamalıyız.

 

Aşı eşitliği üzerine

 

"İcra Kurulunun 148. oturumunda kapanış konuşması " Aşı milliyetçiliği kendi kendini yok edici ve etkisiz olup dünyanın en yoksul ve en savunmasız insanlarını risk altında bırakmaktadır.“ Genel Direktör üç acil eylemle ilgili tavsiyede bulunmuştur:Birincisi, bu salgının üstesinden gelmek istiyorsak, hızlı ve adil doz paylaşımı çok önemlidir. İkincisi, bu yıl ACT Accelerator için 26 milyar ABD doları olan finansman açığını kapatmak için desteğe ihtiyacımız olup buna COVAX için ihtiyaç duyulan 7,8 milyar dolar da dahildir. Tamamen finanse edilirse, ACT Accelerator yatırılan her doların, 166 ABD dolarına kadar geri dönüşü olacaktır. Üçüncüsü, pandemiyi sona erdirmek için çalışırken bile, bize öğrettiği dersleri almalıyız. " NORAD Konferansı 2021, panel: Aşı milliyetçiliği ve küresel dağıtım ve Terapötikler ve aşılar Yürütme Kurulu'nun 148. oturumunda Kapanış konuşması

 

Terapötikler ve aşılar

“Düşük ve orta gelirli ülkelerde kullanılmak üzere stoklanan ciddi hastalıkları tedavi etmek için gerekli deksametazonu belirledik.

 

Ve bu yeni virüsün ortaya çıkmasından bir yıldan daha kısa bir süre sonra güvenli ve etkili aşıların geliştirilmesi ve onaylanması, çarpıcı bir bilimsel başarıdır. Bize çok ihtiyaç duyulan bir umut kaynağı vermektedir. " "COVID-19 aşıları: etik, yasal ve pratik hususlar" raporu üzerine tartışma.

 

Moderna aşısı

Moderna COVID-19 (mRNA-1273) aşısı: bilmeniz gerekenler COVID-19'a karşı Moderna mRNA-1273 aşısının kullanımı için geçici öneriler

 

Test yapmak

DSÖ, yeni Temel Teşhis Listesini yayınlar ve ülkeleri teste yönelik yatırımlara öncelik vermeye çağırır Temel laboruvarda (in vitro) teşhislerin seçimi ve kullanımı - TRS 1031

 

COVID-19 ve ağız sağlığı bakımı

Yeni videolar, ağız sağlığı hizmetlerinde COVID-19 enfeksiyonunun nasıl önleneceğini açıklıyor

 

Yayınlar

COVID-19 Klinik yönetimi: yaşam kılavuzu Koronavirüs hastalığı (COVID-19) ile ilgili laboratuvar biyogüvenlik kılavuzu: Geçici kılavuz

 

Küresel aşı araştırma ve geliştirme forumu

• Scientists tackle vaccine safety, efficacy and access at global R&D forum

• Global scientists double down on SARS-CoV-2 variants research at WHO-hosted forum

COVID-19 Acil Durum Komitesi

• Emergency Committee on COVID-19 advises on variants, vaccines

• Statement on the 6th meeting of the International Health Regulations (2005) Emergency Committee regarding the coronavirus disease (COVID-19) pandemic

 • 5th Open meeting of the Review Committee on the Functioning of the International Health Regulations during COVID-19

• WHO Director-General's opening remarks at the 6th Meeting of the IHR Emergency Committee on COVID-19

Aşı erişimi ve tahsisi

• Access and allocation: how will there be fair and equitable allocation of limited supplies?

Aşı araştırma ve geliştirme

• The race for a COVID-19 vaccine, explained

• Standardization of vaccines for coronavirus disease (COVID-19

Yayın: COVID-19'un temel sağlık hizmetleri üzerindeki etkilerini izlemek için rutin verileri kullanma

• Analyzing and using routine data to monitor the effects of COVID-19 on essential health services: practical guide for national and subnational decision-makers

TEKNİK REHBER VE DİĞER KAYNAKLAR

HALK İÇİN ÖNERİLER VE TAVSİYELER

VERİ, TABLO VE ŞEKİL NOTLARI

Sunulan veriler, ülkelerden/bölgelerden DSÖ'ye bildirilen, büyük ölçüde DSÖ sürveyans tanımlarına ve rehberliğine (https://www.who.int/publications-detail/surveillance-strategies-for-covid-19-human-infection) dayanan resmi laboratuvar onaylı COVID-19 vaka ve ölümlerine dayanmaktadır. Doğruluk ve güvenilirliği sağlamak için adımlar atılırken, tüm veriler sürekli doğrulama ve değişikliğe tabidir; ve bu verileri yorumlarken, gerçek vaka ve ölüm oranının değişken olarak az tahmin edilmesi ve bu verileri küresel düzeyde yansıtmada değişken gecikmeler gibi, sunulan sayıları etkileyen birkaç faktör nedeniyle dikkatli olunmalıdır. Vaka tespiti, dahil etme kriteri, test stratejileri, raporlama uygulaması ve veri kesme ve gecikme süreleri ülkeler/bölgeler arasında farklılık göstermektedir. Az sayıda ülke/bölge, şüpheli ve laboratuvar onaylı vakaları birlikte rapor etmektedir; veri tablosunda gösterilmek üzere bunları tanımlama çabaları devam etmektedir. DSÖ, ulusal halk sağlığı yetkilileri ve diğer kaynaklar tarafından yayınlanan bilgi ürünleri arasında farklılıklar olması beklenmektedir. Kamu sağlığı yetkililerinin çok sayıda vakayı veya ölümü toplam sayımlarından çıkaran veri uyuşturma çalışmaları yürütmesi nedeniyle, yeni vakalar/ölümler sütunlarında uygun şekilde negatif sayılar gösterilebilir. Çıkarmaların önceki günlere uygun şekilde paylaştırılmasına olanak tanıyan ek ayrıntılar ortaya çıktığında, grafikler buna göre güncellenecektir. Ayrıntılar için önemli değişiklikler ve hata verileri günlüğüne bakınız (https://www.who.int/publications/m/item/log-of-major-changes-and-errata-in-who-daily-aggregate-case-and-death-count-data). Önceki durum raporları düzenlenmeyecektir; en güncel veriler için https://covid19.who.int/ adresine bakınız.

Küresel toplam, uluslararası taşıtlardan bildirilen 745 vaka ve 13 ölümü de içermektedir.

Kullanılan isimler ve bu yayındaki materyalin sunumu, DSÖ tarafından herhangi bir ülkenin, bölgenin, şehrin veya otoritenin yasal statüsü, yetkileri veya hudutlarının sınırlandırılması ile ilgili herhangi bir fikrin ifade edildiği anlamına gelmemektedir. Haritalardaki noktalı ve kesik çizgiler, henüz tam olarak anlaşmaya varılamayan yaklaşık sınır çizgilerini temsil etmektedir. Ülkeler ve bölgeler, DSÖ yönetim bölgesi altında düzenlenmiştir. Belirli şirketlerin veya üreticilerin ürünlerinden bahsedilmesi, DSÖ tarafından onaylandığını veya söz konusu benzer nitelikteki diğer ürünlerin yerine önerildiğini ima etmemektedir. Hatalar ve eksiklikler hariç olmak üzere, tescilli ürünlerin isimleri, baş harfleri büyük olacak şekilde ayırt edilmektedir.

(1) Kosova'ya yapılan tüm atıflar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1244 (1999) sayılı kararı bağlamında anlaşılmalıdır. Haritada Sırbistan ve Kosova vakalarının sayısı (UNSCR 1244, 1999) görselleştirme amacıyla hazırlanmıştır.

i Doğrulanmış bir COVID-19 vakası bildirmeyen ülkeleri, bölgeleri ve alanları hariç tutar.

ii Bulaşma sınıflandırması, ülkelerin/bölgelerin kendilerini raporlama sürecine dayanmaktadır. Sınıflandırmalar, haftalık olarak gözden geçirilmekte ve yeni bilgiler elde edildikçe düzeltilmektedir ve bildirilen en yüksek kategoriye dayanmaktadır. Ülkeler/Bölgeler arasında farklı bulaşma dereceleri olabilir. Daha fazla bilgi için lütfen bakınız: COVID-19 bağlamında halk sağlığı ve sosyal önlemlerin uygulanması ve düzenlenmesiyle ilgili hususlar (https://www.who.int/publications/i/item/considerations-in-adjusting-public-health-and-social-measures-in-the-context-of-covid-19-interim-guidance):

 • (Aktif) vaka yok: Sağlam bir sürveyans sistemi varlığında en az 28 gün (maksimum inkübasyon süresinin iki katı) yeni vaka tespit edilmemiş olmasıdır. Genel nüfus için sıfıra yakın bir enfeksiyon riski vardır.
 • İmporte/Sporadik vakalar: Son 14 gün içinde tespit edilen vakaların tümü importedir, sporadiktir (örn. Laboratuvarda bulaşmış veya zoonotik) veya tümü importe/sporadik vakalarla bağlantılıdır ve daha fazla yerel bulaşma konusunda net sinyaller yoktur. Genel nüfus için minimum enfeksiyon riski vardır.
 • Vaka kümeleri: Son 14 gün içinde tespit edilen vakalar, ağırlıklı olarak, doğrudan importe vakalarla bağlantılı olmayan, ancak tümü zaman, coğrafi konum ve ortak risklere göre bağlantılı olan iyi tanımlanmış kümelerle sınırlıdır. Bölgede çok sayıda kimliği belirsiz vaka olduğu varsayılmaktadır. Bu kümelere maruz kalmaktan kaçınılırsa, daha geniş topluluktaki diğer kişiler için düşük bir enfeksiyon riski vardır.
 • Genel bulaşma: Aşağıda açıklandığı ve yukarıda belirtilen kılavuzda açıklanan bir dizi gösterge ile bilgi verildiği gibi, düşük insidanstan çok yüksek insidansa kadar bir dizi seviyeyi kapsar. Bu alt kategoriler halihazırda küresel düzeyde düzenlenmediğinden ve bundan ziyade yerel karar verme için ulusal ve yerel halk sağlığı yetkilileri tarafından kullanılması amaçlandığından, genel bulaşma bu belgede sınıflandırılmamıştır.
  • GB1: Yerel bulaşma insidansının düşük olması, son 14 günde vakaların yaygın olarak tespit edilmesi, vakaların çoğunun belirli kümelerle bağlantılı olmaması durumudur; bulaşma belirli nüfus alt gruplarına odaklanabilir. Genel nüfus için düşük enfeksiyon riski vardır.
  • GB2: Yerel bulaşma insidansı orta derecede olması, son 14 günde geniş çapta dağılmış vakaların tespit edilmesi durumudur; bulaşma
  • belirli nüfus alt gruplarına daha az odaklanmıştır. Genel nüfus için orta derecede enfeksiyon riski vardır.
  • GB3: Yerel bulaşma insidansının yüksek, son 14 gün içinde dağılmış vakaların yaygın olması durumudur; bulaşma yaygındır ve nüfus alt gruplarında odaklanmamıştır. Genel nüfus için yüksek enfeksiyon riski vardır.
  • GB4: Yerel bulaşma insidansının çok yüksek, son 14 gün içinde yaygın olarak dağılmış vakaların olması durumudur. Genel nüfus için enfeksiyon riski çok yüksektir.
 • Beklemede: bulaşma sınıflandırması DSÖ'ye bildirilmemiştir.

iii "Bölgeler", bölgeleri, alanları, denizaşırı bağımlılıkları ve benzer statüye sahip diğer yetki alanlarını içermektedir.

Etiketler: