DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NÜN 09.02.2021 TARİHLİ YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) HAFTALIK DURUM RAPORU

07 Şubat 2021 Pazar

Küresel olarak, geçen hafta 3,1 milyon yeni vaka bildirilmiş olup bir önceki haftaya göre % 17'lik bir düşüşle art arda dördüncü haftada da vaka sayılarındaki azalma devam etmiştir

07 Şubat 2021 Orta Avrupa Zaman Dilimine göre saat 10.00’da bildirilen veriler

COVID-19 ile ilgili en son veriler ve bilgiler için lütfen aşağıdaki adresleri ziyaret ediniz:

KÜRESEL EPİDEMİYOLOJİK DURUM

Küresel olarak, geçen hafta 3,1 milyon yeni vaka bildirilmiş olup bir önceki haftaya göre % 17'lik bir düşüşle art arda dördüncü haftada da vaka sayılarındaki azalma devam etmiştir(Şekil 1). Söz konusu değerler, 26 Ekim haftasından (15 hafta önce) bu yana görülen en düşük değerlerdir. Hala vaka sayısında artışların olduğu birçok ülke olmasına rağmen, küresel düzeyde gözlenen düşüş eğiliminin olması ümitlendiricidir. Art arda ikinci haftada da bildirilen ölüm sayılarındaki azalma devam etmiş olup 88.000 yeni ölüm vakası görülmüştür, önceki haftaya göre % 10'luk bir düşüş gerçekleşmiştir.  Tüm DSÖ bölgeleri, yeni vaka oluşumu oranlarında düşüş bildirmiş olup altı bölgeden beşinde % 10'dan fazla düşüş olduğu bildirilmiştir (Tablo 1). Geçen hafta bildirilen yaklaşık 0,5 milyondan daha az (sırasıyla 153.000 ve 320.000 daha az yeni vaka rapor edilmiştir) yeni vaka ile birlikte Avrupa ve Amerika Bölgesi mutlak sayılarda en büyük düşüşü görmüştür. Batı Pasifik bölgesinde ölüm oranlarının geçen hafta bildirilen değerlere benzer kaldığı, söz konusu bölge dışındaki tüm DSÖ bölgelerinde yeni ölüm vakalarının sayısında azalma olduğu görülmüştür.

Şekil 1: DSÖ bölgeleri tarafından haftalık olarak bildirilen COVID-19 vakalarının sayısı, 07 Şubat 2021**

 

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

 

Geçen hafta, en fazla yeni vaka bildiren beş ülke sırasıyla Amerika Birleşik Devletleri (871.365 vaka, % 19 azalma), Brezilya (328.652 vaka, % 10 azalma), Fransa (136.154 vaka, % 4 azalma), Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı (133.747 vaka, % 25 azalma) ve Rusya Federasyonu (116.842 vaka, % 11 azalma) olmuştur.

 

Tablo 1. DSÖ Bölgelerine göre, son yedi günde bildirilen doğrulanmış COVID-19 vakalarının ve COVID-19 kaynaklı ölümlerin sayısı,  07 Şubat 2021 verileri**

 

 

DSÖ Bölgesi

Son yedi gündeki yeni vakalar (%)

Son 7 gündeki yeni vakalarda yüzde değişim*

Toplam vakalar (%)

Son yedi gündeki yeni ölümler (%)

Son 7 gündeki yeni ölümlerde yüzde değişim*

Toplam ölümler (%)

Amerika

1 568 167 (50%)

% -17

46 913 218 (44%)

45 350 (51%)

%-4

1 092 521 (47%)

Avrupa

1 102 953 (35%)

% -19

35 515 952 (34%)

33 169 (38%)

% -13

781 242 (34%)

Güneydoğu Asya

177 074 (6%)

% -12

13 033 797 (12%)

2 560 (3%)

% -21

200 267 (9%)

Doğu Akdeniz

158 625 (5%)

% -2

5 828 565 (6%)

2 761 (3%)

% -16

136 950 (6%)

Afrika

84 842 (3%)

% -22

2 655 316 (3%)

3 232 (4%)

% -30

65 736 (3%)

Batı Pasifik

61 765 (2%)

% -14

1 481 789 (1%)

1 297 (1%)

% 1

25 885 (1%)

Küresel

3 153 426 (100%)

% -17

105 429 382 (100%)

88 369 (100%)

% -10

2 302 614 (100%)

* Yedi gün öncesine kıyasla son yedi gün içinde yeni doğrulanmış vaka/ölüm sayısındaki yüzdelik değişim. Bölgesel yüzdeler en yakın tam sayıya yuvarlanır, böylece genel toplamlar %100'e eşit olmayabilir.

** Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız

COVID-19 ile ilgili en son veriler ve bilgiler için lütfen aşağıdaki adresleri ziyaret ediniz:

Şekil 2. Ülkelere ve bölgelere göre, son yedi günde 100.000 nüfus başına bildirilen COVID-19 vakası, 01 Şubat 2021 – 07 Şubat 2021 **

 

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

 

Özel Konu: COVAX, ilk COVID-19 aşılarını altı DSÖ bölgesindeki öncelikli ülkelere nasıl dağıtıyor?

COVID-19 Araçları Akseleratörü'ne Erişim' (ACT-Accelerator) Erişim, on ay önce iki amaçla oluşturuldu: birincisi COVID-19 aşıları, teşhis ve tedavileri hızlı geliştirmek ve ikincisi bunları adil bir şekilde dağıtmak. İlk hedefe ulaşılmıştır. DSÖ Genel Müdürü Dr.Tedros'un 29 Ocak'ta ACT Akseleratörü için Üst Düzey Maliye Bakanlıkları Toplantısında yaptığı açılış konuşmasında söylediği gibi: “Yeni bir virüsün ortaya çıkmasından bir yıldan daha kısa bir süre sonra güvenli ve etkili aşıların geliştirilmesi ve onaylanması, çarpıcı bir bilimsel başarı ve çok ihtiyaç duyulan bir umut kaynağıdır.

" Bununla birlikte, 5 Şubat'ta COVID-19 ile ilgili bir medya brifinginin açılış konuşmasında, 2,5 milyar insanın bulunduğu yaklaşık 130 ülkenin henüz tek bir doz uygulamadığını vurgulamıştır. Şu anda aşı yapan ülkelerin% 90'ından fazlası yüksek veya orta gelirli ülkelerdir. Dozların yüzde yetmiş beşi sadece 10 ülkede uygulanmıştır. Yönetim Kurulu'nun 148. oturumunda Dr. Tedros, "Aşı eşitliği sadece ahlaki bir zorunluluk değil, stratejik ve ekonomik bir zorunluluktur" demiştir.Uluslararası Ticaret Odası Araştırma Vakfı yaptığı bir araştırmada, “hükümetler COVID-19 aşılarına gelişmekte olan ekonominin erişimini sağlayamazsa küresel ekonomi 9,2 trilyon dolar kaybedebilir, bu zararın yarısı da gelişmiş ekonomilere yansıyacaktır. Ülkeler, kendi sağlık çalışanlarını ve yaşlıları aşıladıktan sonra, ülkelerin kendi nüfusunun geri kalanını korumalarının en iyi yolu, diğer ülkelerin de aynı şeyi yapabilmesi için aşılarını paylaşmasıdır. Her yerde, en çok risk altında olanları aşılamak ne kadar uzun sürerse, virüsün aşılardan kurtulması ve mutasyona uğraması için o kadar çok fırsatı olacaktır.

ACT Akseleratör'ün 190 katılımcı ekonomisiyle aşı ayağı olan COVAX, aşıların adil dağıtımını desteklemektedir ve fazladan 1 milyar doz opsiyonuyla beş üreticiden 2 milyar doz almıştır. Geçen yıl toplam 44 ikili anlaşma imzalanmış olup bu yıl 12 anlaşma daha imzalanmıştır. Bu Özel Konuda, COVAX'in 2021'in ilk çeyreğinde öncelikli katılımcılara 1,2 milyon doz Pfizer BioNTech aşısı ve 336 milyon doz AstraZeneca / Oxford aşısı gibi istisnai bir ilk tur tahsisini nasıl aldığını ve dağıttığını ortaya koyuyoruz.

190 COVAX katılımcısına gönderilen bir mektubun ardından, son başvuru tarihi olan 18 Ocak itibariyle, PfizerBioNTech'ten ultra soğuk zincir aşısının istisnai ilk tur tahsisi için 72 niyet mektubu alınmıştır. Altı bölgesel inceleme komitesi (DSÖ personeli, UNICEF, Gavi ve Gavi’nin Bağımsız İnceleme Komitesi üyelerinden oluşan) başvuruların teknik değerlendirmesini üstlenmiştir. 

İlk aşı dalgasının sınırlı miktarları nedeniyle, katılımcıların listesi aşağıdaki hususlara göre daraltılmıştır; COVID-19 aşılamasına başlamamış (29 Ocak 2021 itibariyle), tüm hazırlık kriterlerini karşılayan (ultra soğuk zincir aşı depolamasını -70 ° C'de yönetebilmek dahil) COVAX katılımcılarına ve kendi kendini finanse eden ve Pfizer'ın belirlediği sabit ürün fiyatına uygun olan katılımcılara öncelik verilmiş olup toplam 51 katılımcı belirlenmiştir.Katılımcılar daha sonra DSÖ Bölgesine göre gruplandırılmış ve tüm Bölgelerin / grupların temsil edilmesini sağlamak için piyasa taahhüdü / finansman durumu geliştirilmiştir. Her gruptaki katılımcılar, sağlık çalışanlarının maruz kalma riskinin bir göstergesi olarak 28 günlük ölüm oranlarına göre sıralanmıştır (yani yüksek COVID-19 ölüm oranı = yüksek maruziyet). Uygun COVAX katılımcıları, her gruptan 1,2 milyon dozla karşılanabilecek ve desteklenebilecek maksimum 18'e kadar  katılımcı seçilmiştir. Aşılar 2021'in ilk çeyreğinde teslim edilecektir. Seçim faktörleri ve ilk COVAX aşı dağıtımı için seçilen ülkeler hakkında daha ayrıntılı bilgi için geçici dağıtım tahminine bakınız. Bu belge, yakın zamanda yayınlanan COVAX küresel tedarik tahminini tamamlamaktadır.

336 milyon doz AstraZeneca / Oxford aşısı (Hindistan Serum Enstitüsü tarafından üretilen 240 milyon doz ve AstraZeneca tarafından üretilen 96 milyon doz) 2021'in ilk ve ikinci çeyreğinde teslim edilecektir. Bu başlangıç aşıların birleşik popülasyon kapsamı, aşıların teslim alan 145 katılımcının toplam popülasyonunun ortalama % 3,3'ünü kapsayacaktır. Bu, COVAX'ın yılın ilk yarısında tüm ülkelerde, yönetim bölgelerinde ve bölgelerde en az % 3 nüfus kapsamına ulaşma hedefi ile uyumludur ve bu, sağlık çalışanları gibi en savunmasız grupları korumak için yeterlidir.

COVAX, 2021 sonuna kadar 92 düşük gelirli ekonomiye en az 1,3 milyar doz aşı dahil olmak üzere 2 milyar doz aşının dağıtılmasını ve her bir katılımcı nüfusun en az% 20'sini korumayı hedeflemektedir (bir katılımcı daha düşük bir aşı dozu yüzdesi talep etmedikçe). Ancak bunu başarmak için hızlı ve adil aşı paylaşımı ve bu yıl ACT-Akseleratör için 7,8 milyar ABD doları COVAX dahil olmak üzere 26 milyar ABD doları tutarındaki finansman açığını kapatmak için destek sağlanmalıdır. Dünya Sağlık Günü'nün bu yılki teması 'Sağlıkta Adaletsizlik'tir. Dünya Sağlık Örgütü Direktörü 7 Nisan'da Dünya Sağlık Günü geldiğinde her ülkede COVID19 aşılarının uygulanmasını sağlamak için Üye Devletlere çağrıda bulunmuştur. Bu çabada Üye Devletleri desteklemek için DSÖ, rehberlik ve araçlar, eğitim (OpenWHO.org'da iki ücretsiz çevrimiçi kurs dahil) ve sık sorulan soruların cevaplarını içeren bir COVID-19 aşısı yapılacak ülkeyle ilgili hazırlık ve dağıtım portalı vardır.

Diğer Kaynaklar:

List of participating economies

Preparing countries for COVID-19 vaccine introduction

WHO SAGE values framework for the allocation and prioritization of COVID-19 vaccination

Guidance on developing a national deployment and vaccination plan for COVID-19 vaccines

COVID-19 vaccine introduction and deployment costing tool

Diagnostics, therapeutics, vaccine readiness, and other health products for COVID-19

Behavioural considerations for acceptance and uptake of COVID-19 vaccines

COVAX announces additional deals to access promising COVID-19 vaccine candidates; plans global

rollout starting Q1 2021

COVAX publishes first interim distribution forecast

International Labour Organization (2021) ‘ILO Monitor: COVID-19 and the world of work. Seventh edition

Updated estimates and analysis’ Retrieved from:

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/briefingnote/wcms_7

67028.pdf

Gavi the Vaccine Alliance (2021) ‘COVAX announces new agreement, plans for first deliveries’ Retrieved from: https://www.gavi.org/news/media -room/covax-announces-new-agreement-plans-first-deliveries

Özel Konu: Endişe verici SARS-CoV-2 varyantlarıyla ilgili güncelleme

DSÖ, SARS-CoV-2 varyantlarıyla ilişkili halk sağlığı olaylarını yakından izlemektedir ve yeni bilgiler elde edildikçe güncellemeler sağlamaya devam etmektedir (bkz: Hastalık Salgını Haberleri ve Haftalık Epidemiyolojik Güncellemeler). DSÖ, hastalığın bulaşıcılığı, ciddiyetiyle ilgili mevcut kanıtları değerlendirmek ve aşılar, teşhisler, terapötikler ve halk sağlığı ve sosyal önlemler (PHSM) dahil olmak üzere karşı önlemler üzerindeki potansiyel etkileri değerlendirmek için üye devletler, dış ortaklar ve uzmanlarla birlikte çalışmaktadır.  Burada, 8 Şubat 2021 itibarıyla ülkeler, bölgeler ve alanlar (bundan sonra ülkeler olarak anılacaktır) tarafından bildirildiği üzere, devam eden çalışmalar ve üç endişe varyantının (VOC'ler) coğrafi dağılımına ilişkin bir güncelleme sunuyoruz. Ortaya çıkan kanıtlar aşağıdaki Tablo 3'te özetlenmiştir.

VOC tespitlerinin rapor edildiği coğrafi alan, yerel ve ulusal sürveyans faaliyetleri SARSCoV-2 varyantlarının neden olduğu  vakaları tespit etmek için stratejik sekanslamayı da kapsayacak şekilde adapte edilip güçlendirildikçe, büyümeye devam etmiştir.Son güncellememizden bu yana, 6 ülke VOC202012 / 01 varyantları vakalarını, 3 ek ülke varyant 501Y.V2'yi ve 5 ek ülke varyant P.1'i rapor etmiştir (Tablo 3, Şekiller 3,5,7). Pek çok ülkede, tespitler yalnızca importe vakalarla sınırlı kalmaktadır; ancak, VOC'ler, seyahat edenlerle doğrudan bağlantısı olmayan, topluluk temelli örneklerin bir alt kümesi arasında giderek daha fazla tespit edilmektedir. Avrupa Bölgesi'nde ve Kuzey Amerika'nın bazı bölgelerinde artan sayıda ülkede VOC2012 / 01'in yerel olarak yayıldığı bildirilmiştir. Benzer şekilde, 501Y.V2 yayılımının Afrika Bölgesi'ndeki birçok ülkede gerçekleştiğini, diğer bölgelerdeki ülkelerde de vaka kümelerinin veya devam eden yerel bulaşmanın olduğunu akla getiren kanıtlar vardır.

2 Şubat'ta, DSÖ'nün Virüs Evrimi Çalışma Grubu, GISAID, Nextstrain ve Pango (SARS-CoV-2'nin genomik evrimini izlemek için üç önemli sistem) ve diğer uzmanlarla endişe verici varyantları belirleme ve bunları telaffuz etmesi kolay isimlerle etiketleme mekanizmasını müzakere için bir toplantı düzenlemiştir. VOC'ler için standartlaştırılmış isimlendirme oluşturma çalışmaları devam ederken, DSÖ yetkilileri, araştırmacıları, medyayı ve genel halkı VOC'leri tanımlamak için damgalayıcı olmayan isimlendirme ve bir dil kullanmaya davet etmektedir. Grup, müzakerelere devam etmek ve bir isimlendirme önermek için bugün tekrar bir araya gelmiştir.

Yeni varyantların ortaya çıkışı, Halk Sağlığı ve Sosyal Önlemler-PHSM'yi güçlendirmeye devam eden ülkelerin önemini vurgulamıştır (daha fazla bilgi için lütfen teknik rehberimize bakın). Ülkeler, sürekli olarak diğer PHSM'yi uyarlarken COVID-19 aşılarını hazırlamak ve yaymak için çalışırken, ortaya çıkan VOC'lerin bulaşma, hastalık ve karşı önlemlerin etkinliği üzerindeki potansiyel etkilerini araştırmak ve bulguların sürekli olarak küresel toplumla paylaşımı için çalışmaların dahil edilmesi önemlidir. 

 

 

 

Tablo 3: 8 Şubat 2021 itibarıyla önemli endişe verici varyantlar hakkında ortaya çıkan bilgilerin özeti

Yeni Şus sınıfı

20I/501Y.V1

20H/501Y.V2†

20J/501Y.V3

Mağara (Pango) soyu

B.1.1.7

B.1.351

B.1.1.28

GISAID sınıfı

GR

GH

GR

Alternatif isimler

VOC202012/01†

VOC202012/02

P.1†

İlk Tespit Edildiği Yer

Birleşik Krallık

Güney Afrika

Brezilya/Japonya

İlk görüldüğü tarih

20 Eylül 2020

2020 Ağustos ayı başı

Aralık 2020

Ana mutasyonlar

  • N501Y
  • D614G
  • 69/70 delesyon
  • 144Y delesyon
  • A570D
  • E484K (sadece 11 sekanta tespit edildi)1

N501Y

D614G

E484K

K417N

N501Y

D614G

E484K

K417N

Bulaşılabirlik*

Yüksek (1) (% 36-75) (2), ikincil bulaş oranı yüksek (3) (% 10'dan % 13)

Yüksek, [dolaşımda olan önceki varyant-lardan 1,50 (% 95 CI: 1,20-2,13)  kat daha fazla bulaşıcı ] (4,6)

Yüksek olduğu öngörülmüştür

Hastalığın şiddeti*

Muhtelif kanıtlar, epidemiyolojik gözlemlere dayalı potansiyel yüksek ölüm oranı (1,5)

Bugüne kadar bildirilen bir etki yok (4,6), hastane mortalitesinde önemli bir değişiklik yok (17)

Araştırılıyor,     bugüne kadar bildirilen etki yok

Nötralizasyon kapasitesi *

Hafif bir azalma, ancak genel nötralize edici titreler, koruma sağlaması beklenen seviyelerin hala üzerinde kalmıştır (7)

Azalmıştır, potansiyel yeniden enfeksiyon riskinin arttığını göstermektedir (4,8)

Potansiyel düşüş söz konusudur, az sayıda reinfeksiyon vakası rapor edilmiştir (18,19)

Aşılar üzerindeki olası etkiler *

Moderna, Pfizer-BioNTech ve Oxford-Astrazeneca aşıları üzerinde önemli bir etkisi yoktur (9-12)

Moderna ve Pfizer-BioNTech: Nötralize edici aktivitede azalma vardır, ancak hastalığa karşı koruma üzerindeki etkisi bilinmemektedir. (9-12) Novavax ve Johnson & Johnson: Varyant bulunmayan ortamlara kıyasla Güney Afrika'da daha düşük aşı etkinliği (sadece basın açıklaması verileri). Orta şiddetli hastalık görüleceği değerlendirilmiştir. Serolojik nötralizasyon sonuçları beklenmaktadir. (13,14) Oxford / AstraZeneca: Hafif-orta derecede COVID-19 hastalığına karşı minimal aşı etkinliği, geniş güven aralıklarıyla (yalnızca basın bülteni verileri), şiddetli hastalık üzerindeki etkisi belirsizdir. Serolojik nötralizasyon, analiz edilen az sayıdaki örneğe bağlı olarak orijinal suşlara kıyasla önemli ölçüde azalmıştır. (15,16)

Potansiyel azalma söz konusu olup araştırmalar devam etmektedir

Teşhis üzerindeki olası etkiler *

S geni hedef hatası. (15) Ag RDT'ler üzerinde herhangi bir etkisi gözlenmemiştir (20)

Şu ana kadar herhangi bir etki rapor edilmemiştir

Şu ana kadar herhangi bir etki rapor edilmemiştir

Vakaları bildiren ülkeler (geçen hafta rapor edilen yeni vakalar) **

86(6)

44(3)

15(5)

 

* Endişe Verici Varyant-VOC olmayan virüslere kıyasla genelleştirilmiş bulgular. Hakemli olmayan ön baskılı makaleler ve halk sağlığı otoriteleri ve araştırmacılardan gelen raporlar dahil olmak üzere birden fazla ülkeden ortaya çıkan kanıtlara dayanmakta olup hepsi devam eden soruşturmaya ve sürekli revizyona tabidir.

  ** Yolcular (yalnızca importe vakalar) veya topluluk örnekleri (yerel bulaş) arasında ülkelerdeki VOC tespitlerinin resmi ve resmi olmayan raporlarını içerir.

† Anahtar değişkenler için standartlaştırılmış terminoloji (isimlendirme) oluşturma çalışmaları devam ederken, bunlar DSÖ'nün bu yayında bunlara atıfta bulunacağı adlardır.

 

VOC 202012/01 varyantı

Şekil 3. 9 Şubat 2021 itibariyle SARS-CoV-2 VOC 202012/01 varyantını rapor eden ülkeler, yönetim bölgeleri ve alanlar

Önceki yayınlarda belirtildiği gibi, VOC 202012/01 varyantı, artan sekonder yayılma hızıda dahil olmak üzere artan bulaşabilirlik ve ön bulgulara dayalı hastalık şiddetinde artışın olduğuna dair bulgular göstermiştir (1,3). Yakın geçmişte, Novavax tarafından yürütülen Faz 3 çalışmasının sonuçlarına göre, Birleşik Krallık'ta bu varyanta karşı % 85.6'lık bir etkinlik gösterdiği görülmüştür (14). Daha önce bahsedilen ön çalışmalar, Pfizer-BioNTech ve Moderna aşıları ile aşılama sonrası serumların, VOC202012 / 01 varyantına karşı önemli bir değişiklik göstermediği görülmüştür ancak son yapılan çalışmalarda başak (spike) proteinindeki E484K mutasyonunun, İngiltere’de görülen B.1.1.7 varyantında 11 dizide olduğu tespit edilmiştir. Bu mutasyon 501Y.V2 ve P.1 varyantlarında da bulunmuştur, ancak üç varyant ayrı ayrı ortaya çıkmıştır ve birbirine bağlı değildir (3). E484K mutasyonu, nötralize edici aktiviteyi monoklonal antikorlar veya iyileşmekte olan hastadan alınan serum ile azaltma yeteneği gösteren "kaçış mutasyonu" olarak tanımlanmıştır. Yapılan bir başka ön çalışmaya göre, VOC202012 / 01 varyantı ile birlikte E484K mutasyonu da mevcutsa, aşı tarafından tetiklenen antikorlarla nötralizasyon aktivitesinde daha fazla azalma olduğunu görülmüştür (22). Söz konusu varyant da tespit edilen E484K mutasyonu şu anda az sayıda vaka ile sınırlıdır ve bunların tümü daha büyük boyut da örneklem ile daha fazla araştırma gerektiren ön bulgulardır. İlk olarak İngiltere’de tanımlanan bu varyantın, test edilen numunelerde VOC2012 / 01 görülme oranı 14 Aralık'ta % 63 iken 18 Ocak 2021'de % 90'a yükselmiştir (1). Son haftalarda, VOC2012 / 01 vakasının görülmesi yüksek seviyede devam ederken, vaka ve ölüm sayıları düşüş eğilimi göstermektedir (1). 11 Ocak'tan 7 Şubat'a kadar, sıkı halk sağlığı ve sosyal önlemlerin uygulanmasının ardından bir düşüş eğilimi gözlemlenmiştir (Şekil 4). Benzer şekilde, İrlanda ve Danimarka gibi diğer Avrupa ülkelerinde, ülkeler VOC2012 / 01'in yerel bulaşma oranlarını bildirdikleri için 2020 Aralık sonunda yeni COVID-19 vakalarının sayısında belirgin bir artış eğilimi tespit edilmiştir. İrlanda'da yerel makamlar, 25 Ocak tarihi ile başlayan haftada test edilen numunelerde VOC202012 / 01 vakalarının oranının % 63'ün üzerine çıktığını bildirmiş olup Danimarka yerel makamlarınca ise 11 Ocak 2021'den itibaren % 7'nin üzerinde görüldüğü bildirilmiştir. Aralık ayı sonunda ve Ocak ayının başında daha yoğun halk sağlığı ve sosyal önlemlerin uygulanması ile her iki ülkede de COVID-19 vakalarında ve ölüm vakalarında belirgin seviyede düşüş olduğu gözlenmiştir.

Şekil 4: 7 Şubat 2021 itibarıyla Birleşik Krallık'ta 1 milyon nüfus başına haftalık COVID-19 vakası

 

501Y.V2 Varyantı

Şekil 5: 9 Şubat 2021 itibarıyla SARS-CoV-2 501Y.V2 rapor eden ülkeler, bölgeler ve alanlar

Önceki yayınlarda bahsedildiği gibi, 501Y.V2 varyantı, bulaşabilirliğin arttığını göstermiştir (4,6) ve laboratuvar temelli çalışmalar, Moderna veya Pfizer-BioNTech aşıları uygulanmış kişilerde, SARS-CoV-2 501Y.V2 varyantlarına karşı nötralize edici aktivitede ufak bir azalma olduğu rapor edilmiştir ancak nötralize edici titreler koruma sağlaması beklenen seviyelerin üzerinde kalmıştır (4,8 -12). Novavax, Johnson & Johnson ve Oxford / AstraZeneca aşılarının yeni ön sonuçlarına göre aşılar 501Y.V2'ye karşı potansiyel olarak azaltılmış etkinlik göstermiştir. Johnson & Johnson aşısının Faz 3 çalışmalarına göre, aşılamadan 28 gün sonra orta ila şiddetli enfeksiyonları önlemede % 66 etkinlik gösterdiği tespit edilmiştir. Ancak, etkinlik sonuçları üç çalışma bölgesinde değişiklik göstermiştir; Güney Afrika etkinliği (% 57) en düşük çıkmıştır ve hastalığa neden olan suşların % 95'inin varyant olması ile ilişkilendirilmiştir(13). Benzer sonuçlar Novavax aşısında da görülmüş olup 501Y.V2'ye karşı % 60 etkinlik göstermiştir (14).

Güney Afrika'da yaklaşık 2200 deneğin katıldığı, vakaların çoğunun 501Y'den kaynaklandığı bir gruba yapılan küçük bir çalışmada, Oxford / AstraZeneca aşısının iki dozunun hafif orta düzey COVID-19'a karşı % 21,9'luk anlamlı olmayan bir etkinlik gösterdiği görülmüştür ancak ağır  COVID-19 vakalarına, hastaneye yatırılanlara ve ölümlere karşı etkinliği araştırılmamıştır (15,16). Serolojik nötralizasyon, analiz edilen az sayıdaki numuneye göre, orijinal suşlara kıyasla önemli ölçüde azaltılmıştır. Özellikle, söz konusu varyant olmadan yapılan Faz III çalışmalarıyla elde edilen verilerin birincil analizine göre, AstraZeneca / Oxford aşısının ağır hastalık, hastaneye yatma ve ölüme karşı koruma sağladığı görülmüştür. Bu nedenle, aşının 501Y.V2 varyantının neden olduğu daha ciddi hastalıkları önlemek için etkinliğini belirlemek hayati önem taşımaktadır (22).

Bu çalışmaların, şiddetli hastalığa karşı aşı performansının değerlendirilmesi ihtiyacı dahil olmak üzere daha fazla araştırma gerektiren, daha fazla sayıda numunede ve bu suşa karşı diğer aşılarda nötralize etme aktivitesinin değerlendirilmesi gereken, klinik etkinlik bakımından nötralizasyondaki değişikliklerin değerlendirilmesi gereken ve nihayetinde bu aşıların ortaya çıkan mevcut varyantlar üzerindeki etkinliğinin tahmini açısından ön bulgular olduğunu bilmek gerekir.

Üreticiler aynı zamanda, dozajları ve dozaj aralıklarını artırmak, rapel dozları veya rapel aşılarını uygulamak gibi potansiyel yollar araştırarak ortaya çıkan VOC'lere karşı korunmayı iyileştirme yollarını aramaktadır ve bu durum gerekli olması halinde aşıların uyarlanması ve üretim hatlarının optimize edilmesi için değişikliklerin hızla yapılması adına çalışmalar yapmalıdır.

Bu varyantın ilk olarak tespit edildiği Güney Afrika'da, sıkı Halk Sağlığı ve Sosyal Önlemlerin-PHSM'nin uygulanmasının ardından vaka ve ölüm vakalarında bir azalma eğilimi (Şekil 6) gözlemlenmiştir.  Buradaki çalışmalar, ikinci dalganın (501Y.V2'nin dolaşımda baskın olduğu) daha yüksek insidans, vakalarda ve hastaneye yatışlarda daha hızlı artış ve sağlık sistemi üzerindeki artan baskıyı yansıtan yüksek hastaneye yatış oranlarının görüldüğü haftalarda artmış ölüm riski ile ilişkili olduğunu göstermiştir. Bununla birlikte, hastane içi mortalitede artışla ilişkili bulunmamış olup (17)  hastalığın şiddeti daha önce dolaşımda olan varyantlara benzer olabileceğini akla getirmektedir.

Şekil 6. 7 Şubat 2021 itibarıyla Güney Afrika'da 1 milyon nüfus başına düşen  haftalık COVID-19 vakası

Varyant P.1

Şekil 7. 9 Şubat 2021 itibarıyla SARS-CoV-2 P.1 varyantını bildiren ülkeler, yönetim bölgeleri ve bölgeler

 

 P.1 varyantının, ilk olarak Brezilya'dan Japonya'ya giden bir grup yolcuda belirlendiği Brezilya'da, Kasım 2020'nin sonlarından itibaren artan eğilimlerle ikinci bir vaka dalgası ve buna karşılık gelen ölümler gözlenmiş olup bu hafta eğilimde bir düşüş görülmüştür (Şekil 8). Brezilya'nın Manaus şehrinde, testleri gerçekleştirilen örnekler arasında P.1'li vakaların oranı Aralık 2020'de % 52'den Ocak 2021'de % 85'e yükselmiştir (23). Ön araştırmalara dayanarak, P.1 varyantında tespit edilen mutasyonlar, potansiyel olarak antikor nötralizasyonunu azaltabilir (18); bununla birlikte, bu yeni varyantların bir sonucu olarak hastalığın bulaşabilirliği, ciddiyeti veya antikor nötralize etme aktivitesinde değişiklik olup olmadığını değerlendirmek için ek çalışmalara ihtiyaç vardır.

Şekil 8. 7 Şubat 2021 itibarıyla Brezilya'da 1 milyon nüfus başına düşen haftalık COVID-19 vaka sayısı

 

Kaynaklar:

•COVAX Statement on New Variants of SARS-CoV-2

•SARS-CoV-2 genomic sequencing for public health goals: Interim guidance, 8 January 2021

•Genomic sequencing of SARS-CoV-2: a guide to implementation for maximum impact on public healthQ&A on virus evolution

Kaynakça:

1.Inves ti gation of novel SARS-CoV-2 variant. Variant of Concern 202012/01, Technical briefing 5. The Government of the Uni ted Ki ngdom of Great Britain and Northern Ireland; 2021.Available at :https ://www.gov.uk/government/publications/investigation-of-novel-sars-cov-2-variant-variant-of-concern-20201201

2.Ri s k related to the s pread of new SARS-CoV-2 variants of concern i n the EU/EEA –fi rs t update. (2021). Available at :https ://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/covid-19-risk-assessment-spread-new-variants-concern-eueea-first-update

3.NERVTAG paper on COVID-19 variant of concern B.1.1.7.The Government of the Uni ted Ki ngdom of Great Britain and Northern Ireland; 2021.Available at:https://www.gov.uk/government/publications/nervtag-paper-on-covid-19-variant-of-concern-b117

4.Wi bmer CK, et al . SARS-CoV-2 501Y.V2 es capes neutralization by South Afri can COVID-19 donor plasma. bioRxiv. 2021:2021.01.18.427166. Available at: https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.01.18.427166v1(preprint)

5.Increased hazard of death i n community-tested cases of SARS-CoV-2 Variant of Concern 202012/01 | medRxi v. Avai l able at: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.02.01.21250959v1(preprint)

6.Pears on C, et al . Es ti mates of s everity and transmissibility of novel SARS-CoV-2 variant 501Y.V2 i n South Africa . CMMID Repos itory. 2021 . Available from: https://cmmid.github.io/topics/covid19/sa-novel-variant.html(preprint)

7.Mui k A, et al . Neutralization of SARS-CoV-2 l ineage B.1.1.7 pseudovirus by BNT162b2 vaccine-elicited human s era. bioRxiv. 2021:2021.01.18.426984. Available at: https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.01.18.426984v1(prepri nt)

8.Cel e S, et al . Es cape of SARS-CoV-2 501Y.V2 variants from neutralization by convalescent plasma. Medrxiv. 2021:2021.01.26.21250224.Available at: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.01.26.21250224v1(preprint)

9.Wu K, et al . mRNA-1273 vaccine i nduces neutralizing antibodies against s pike mutants from global SARS-CoV-2 vari ants. bioRxiv. 2021:2021.01.25.427948.Available at: https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.01.25.427948v1(prepri nt)

10.COVID-19 Vaccine Retains Neutralizing Activity Against Emerging Variants First Identified i n the U.K. and the Republic of South Afri ca. Moderna, Inc; 2021.Available at :https://investors.modernatx.com/node/10841/pdf

11.Wang Z, et al . mRNA vaccine-elicited antibodies to SARS-CoV-2 and circulating variants. bi oRxiv.Available at:https ://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.01.19.21249840v2.full.pdf(preprint)

12.Xi e X, et al . Neutralization of N501Y mutant SARS-CoV-2 by BNT162b2 vaccine-elicited sera. bioRxiv. 2021:2021.01.07.425740. Availabe at : https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.01.07.425740v1.full.pdf(preprint)1

3.Johns on & Johnson Announces Single-Shot Janssen COVID-19 Vaccine Candidate Met Pri mary Endpoints in Interim Anal ysis of i ts Phase 3 ENSEMBLE Tri al | Johnson & Johnson. (2021). Available at :https://www.jnj.com/johnson-j ohnson-announces-single-shot-janssen-covid-19-vaccine-candidate-met-primary-endpoints-in-interim-analysis-of-its-phase-3-ens emble-trial#_ftn1

14.Mahase E. Covi d-19: Novavax vaccine effi cacy i s 86% against UK variant and 60% against South African variant .BMJ2021;372doi:https://doi.org/10.1136/bmj.n296(Published 01 February 2021). Available at:https ://www.bmj.com/content/372/bmj.n296#:~:text=The%20SARS%2DCoV%2D2%20vaccine,data%20from%20clinical%20trials%20show.

15.ChAdOx1 nCov-19 provides mi nimal protection against mild-moderate COVID-19 i nfection from B.1.351 coronavirus vari ant i n young South Afri can adults | Uni versity of Oxford, Available at:https://www.ox.ac.uk/news/2021-02-07-chadox1-ncov-19-provides-minimal-protection-against-mild-moderate-covid-19-infection

16.Oxford Covid-19 vaccine tri al res ults -Wi ts University Available at: https ://www.wits.ac.za/covid19/covid19-news /l ates t/oxford-covid-19-vaccine-trial-results.html

17.Jas s at W, et al . Multivariable analysis comparing i n-hospital mortality i nthe fi rst and s econd wave of COVID-19 i n three di s tricts of South Africa. COVID-19 Special Public Health Surveillance Bulletin. The Government of the Republic of South Afri ca. 2021. Available at:https ://www.nicd.ac.za/wp-content/uploads/2021/01/COVID-19-SPECIAL-PUBLIC-HEALTH-SURVEILLANCE-BULLETIN-Vol ume-6-V5.pdf

18.Naveca F, et al . SARS-CoV-2 reinfection by the new Vari ant ofConcern (VOC) P.1 in Amazonas, Brazil. Available at:https ://virological.org/t/sars-cov-2-reinfection-by-the-new-variant-of-concern-voc-p-1-in-amazonas-brazil/596(preprint)

19.Sabi no, E., Bus s , L., Carvalho, M., Prete, C., Cri spim, M., & Fraiji, N. et al . (2021). Resurgence of COVID-19 i n Manaus, Brazi l, despite hi gh s eroprevalence.The Lancet,397(10273), 452-455. at: https ://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00183-5/fulltext

20.Publ ic Health England. Gui dance: SARS-CoV-2 l ateral flow antigen tes ts: evaluati on of VUI-202012/01 Available at:https ://www.gov.uk/government/publicati ons/sars-cov-2-lateral-flow-antigen-tes ts-evaluation-of-vui-20201201/sars-cov-2-lateral-flow-antigen-tests-evaluation-of-vui-20201201

21.Col l ier D, et al . Impact of SARS-CoV-2 B.1.1.7 Spike variant on neutralisation potency of s era from i ndividuals vaccinated with Pfizer vaccine BNT162b2. Medrxiv. 2021:2021.01.19.21249840. Available at: https ://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.01.19.21249840v1(preprint)

 

22.COVAX Statement on New Variants of SARS-CoV-2 , Available at:https://www.who.int/news/item/08-02-2021-covax-s tatement-on-new-variants-of-sars-cov-2

 

23.Collier D,et al . SARS-CoV-2B.1.1.7 es cape from mRNA vaccine-elicited neutralizing antibodies. Medrxiv.Available at:https ://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.01.19.21249840v2.full.pdf

 

24.Xi e X,et al . Neutralization of SARS-CoV-2 spike 69/70 deletion, E484K, and N501Y variants by 2 BNT162b2 vaccine-elicited sera. bioRxiv. Availableat:https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.01.27.427998v1.full.pdf

 

25.FariaN,et al . Genomi c characterisation of an emergent SARS-CoV-2 lineage in Manaus: preliminary findings. 2021. Available at : https://virological.org/t/genomic-characterisation-of-an-emergent-sars-cov-2-lineage-in-manaus-preliminary-fi ndings/586. (preprint)

 

DSÖ BÖLGELERİNE GÖRE DURUM

Afrika Bölgesi

Geçen hafta, Afrika Bölgesi bir önceki haftaya göre 84.800'den fazla vaka ve 3200'den fazla ölüm, vakalarda % 22'lik, ölümlerde ise % 30'luk bir düşüş olduğunu bildirmiştir. Bu bölgede, art arda 3 haftadır hem yeni vaka sayılarında hem de ölüm sayılarında düşüş gözlendiği bildirilmiştir. En yüksek sayıda yeni vaka bildiren ülkeler sırasıyla; Güney Afrika (24.464 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 41.2 yeni vaka;% 45 azalma), Nijerya (8685 yeni vaka; 100.000 başına 4.2 yeni vaka;% 13 azalma) ve Zambiya (8075 yeni vaka; 100.000'de 43.9 yeni vaka;% 8 azalma) olmuştur.

Geçen hafta en çok yeni ölüm vakası bildiren ülkeler; Güney Afrika (2229 yeni ölüm; 100.000'de 3.8 yeni ölüm;% 34 azalma), Malavi (150 yeni ölüm; 100.000 başına 0.8 yeni ölüm;% 31 azalma) ve Zimbabwe (123 yeni ölüm; 100.000'de 0.8 yeni ölüm;% 44 azalma) olmuştur.

 

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Amerika Bölgesi

Amerika Bölgesinde bu hafta 1.5 milyondan fazla yeni vaka ve 45.000'den fazla yeni ölüm bildirilmiş olup bir önceki haftaya göre vaka sayılarında % 17'lik bir düşüş ölüm oranında ise % 4'lük bir düşüş olmuştur. En çok yeni vaka bildiren ülkeler; Amerika Birleşik Devletleri (871.365 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 263.3 yeni vaka;% 19 azalma), Brezilya (328.652 yeni vaka; 100.000 başına 154.6 yeni vaka;  % 10 azalma) ve Meksika (70.978 yeni vaka; 100.000 başına 55.1 yeni vaka;% 35 azalma) olmuştur.

En çok ölüm vakalarının bildirildiği ülkeler yine;  Amerika Birleşik Devletleri (22.562 yeni ölüm; 100.000'de 6.8 yeni ölüm;% 0,2 artış), Meksika (7711 yeni ölüm; 100.000'de 6000 yeni ölüm;  % 14 azalma) ve Brezilya (7368 yeni ölüm; 100.000'de 3,5 yeni ölüm;% 1 azalma) olmuştur.

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Doğu Akdeniz Bölgesi

Doğu Akdeniz Bölgesi, geçen haftaya göre % 2'lik bir düşüşle 158.600'den fazla yeni vaka bildirmiştir. Bölge % 16'lık bir düşüşle 2761 yeni ölüm vakası bildirmiştir. En çok yeni vaka bildiren üç ülke; İran  (47.639 yeni vaka, 100.000 kişi başına 56.7 yeni vaka,% 7 artış), Birleşik Arap Emirlikleri (22.741 yeni vaka, 100.000 kişi başına 229,8 yeni vaka,% 13 azalma) ve Lübnan (18.923 yeni vaka, 100.000 kişi başına 277,2 yeni vaka, %15 azalma)  olmuştur.

En çok yeni ölüm vakası bildiren ülkeler; Lübnan (531 yeni ölüm, 100.000'de 7,8 yeni ölüm,% 29 azalma), İran (523 yeni ölüm, 100.000 kişi başına 0,6 yeni ölüm,% 12 azalma) ve Tunus (482 yeni ölüm, 100.000'de 4,1 yeni ölüm,% 8 azalma) olmuştur.

 

            **Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Avrupa Bölgesi

            Avrupa Bölgesi 1,1 milyondan fazla yeni vaka ve 33.000'den fazla yeni ölüm vakası bildirmiş olup bir önceki haftaya göre sayılarda sırasıyla % 19'luk  ve % 13'lük bir düşüş yaşanmıştır. En fazla yeni vaka bildiren üç ülke; Fransa (136.154 yeni vaka; 100.000 kişi başına 208,6 yeni vaka,% 3 azalma), Birleşik Krallık ( 133.747 yeni vaka, 100.000 kişi başına 197 yeni vaka,% 25 azalma) ve Rusya Federasyonu (116.842 yeni vaka, 100.000 kişi başına 80,1 yeni vaka,% 11 azalma) olmuştur.

En çok ölüm vakası bildiren ülkeler; Birleşik Krallık (6521 yeni ölüm; 100.000 kişi başına 9,6 yeni ölüm, % 21 azalma), Almanya (4572 yeni ölüm; 100.000 kişi başına 5,5 yeni ölüm,% 10 azalma) ve Rusya Federasyonu (3479 yeni ölüm; 100.000'de 2,4 yeni ölüm,% 6 azalma) olmuştur.

 

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Güneydoğu Asya Bölgesi

            Güneydoğu Asya bölgesi, geçen haftaya göre % 12’lik düşüşle 177.000'den fazla yeni vaka, ölüm oranlarında ise % 21'lik bir düşüşle 2560 yeni ölüm vakası bildirmiştir. En çok yeni vaka ve yeni ölüm bildiren üç ülke; Endonezya (80.697 yeni vaka; 100.000'de 29,5 yeni vaka; % 9 azalma), Hindistan (80.180 yeni vaka; 100.000'de 5,8 yeni vaka,% 12 azalma) ve Sri Lanka (5283 yeni vaka; 100.000 başına 24,7 yeni vaka;% 7 azalma) olmuştur.

Bu hafta en çok yeni ölüm vakası bildiren üç ülke; Endonezya (1665 yeni ölüm; 100.000'de 0,6 yeni ölüm,% 19 azalma), Hindistan (722 yeni ölüm; 100.000'de 0,1 yeni ölüm,% 23 azalma) oldu ) ve Bangladeş (79 yeni ölüm; 100.000'de <0.1 yeni ölüm;% 27 azalma) olmuştur.

 

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Batı Pasifik Bölgesi

            Batı Pasifik Bölgesi geçtiğimiz hafta 61.700’den fazla yeni vaka bildirmiş ve bir önceki haftaya göre % 14'lük bir düşüş yaşanmış olup bu hafta %1’lik artışla 1297 yeni ölüm vakası bildirmiştir. Bu hafta bölgede en çok yeni vaka bildiren üç ülke; Malezya (29.060 yeni vaka; 100.000 başına 89,8 yeni vaka,% 0.5 azalma), Japonya (16.693 yeni vaka; 100.000 başına 13.2 yeni vaka, % 36 azalma) ve Filipinler (12.005 yeni vaka; 100.000 başına 11 yeni vaka,% 1.4 artış) olmuştur.

Bu hafta en fazla yeni ölüm vakası rapor eden üç ülke; Japonya (684 yeni ölüm; 100.000'de 0,5 yeni ölüm,% 8 artış), Filipinler (441 yeni ölüm; 100.000'de 0,4 yeni ölüm,% 8 azalma) oldu ve Malezya (111 yeni ölüm; 100.000'de 0,3 yeni ölüm,% 40 artış) olmuştur.

            **Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Tablo 4. Ülkelere ve bölgelere göre son yedi günde bildirilen doğrulanmış COVID-19 vakalarının ve COVID-19 kaynaklı ölümlerin sayısı, 07 Şubat 2021 verileri **

 

Haftalık Önemli Güncellemeler

 

DSÖ Genel Direktörü Dr Tedros:

 

Normalleşme için acele etmeyin

Aşıları uygulamaya başladığımızda, aşıların tek başına pandemiyi kontrol edemeyeceğini unutmamalıyız. Hükümetlerin normalleşme için acele etmemeleri ve virüsün yayılmasını önlemek için halk sağlığı önlemlerine devam etmeleri hayati önem taşımaktadır.

 

DSÖ Genel Direktörünün Üye Devletler COVID-19 brifingindeki açılış konuşması - 4 Şubat 2021

 

Halk sağlığının korunması için aşıların paylaşılması

Aşı bulunan ülkelerin kendi halk sağlığını korumasının en iyi yolu, kendi sağlık çalışanlarını ve yaşlıları aşıladıktan sonra, diğer ülkelerin de aynısını yapabilmesi için aşıları paylaşmasıdır.

Çünkü en çok risk altında olanları aşılama süreci ne kadar uzun sürerse, virüse mutasyona uğraması için o kadar fazla fırsat veririz.

 

Üretimde ölçek büyütme

Üretimde kitlesel bir büyümeye ihtiyacımız var. Üreticiler daha fazlasını yapabilir: tüm üreticilere önemli miktarda kamu finansmanı sağlayarak aşılara küresel düzeyde eşit erişim sağlamak için verilerini ve teknolojilerini paylaşması yönünde teşvik ediyoruz.

 

Acil durum listesi için DSÖ ile dosya paylaşımı

Firmaları, dosyalarını DSÖ ile daha hızlı ve eksiksiz paylaşmaya çağırıyoruz, böylece acil durum kullanım listesi için onları inceleyebiliriz.

 

COVID-19 hakkındaki medya brifingi açılış konuşması - 5 Şubat 2021 1

 

Herkes İçin Sağlık Film Festivali

WHO receives nearly 1200 entries for the second edition of Health for All Film Festival

 

WHO ve FIFA ortaklığı

FIFA and WHO #ACTogether to tackle COVID-19

 

WHO SCORE Küresel Raporu

WHO SCORE Global Report highlights urgent need for better data to strengthen pandemic response and improve health outcomes

SCORE Dashboard (who.int)

 

COVID-19 ve Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar

Michael R. Bloomberg and Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus call for global focus on noncommunicable diseases to save lives from COVID-19 (who.int)

 

Yayınlar

Background document on the mRNA-1273 vaccine (Moderna) against COVID-19 (who.int)

COVID-19: Occupational health and safety for health workers (who.int)

Contact tracing in the context of COVID-19 (who.int)

Interim position paper: considerations regarding proof of COVID-19 vaccination for international travellers (who.int)

WHO publishes public health research agenda for managing infodemics

Clinical management of patients with COVID-19 - Rehabilitation of (openwho.org)

 

 

Teknik Rehber ve Diğer Kaynaklar

DSÖ bölge ofislerinden güncellemeler:

 

HALK İÇİN ÖNERİLER VE TAVSİYELER

VERİ, TABLO VE ŞEKİL NOTLARI

Sunulan veriler, ülkelerden/bölgelerden DSÖ'ye bildirilen, büyük ölçüde DSÖ sürveyans tanımlarına ve rehberliğine (https://www.who.int/publications-detail/surveillance-strategies-for-covid-19-human-infection) dayanan resmi laboratuvar onaylı COVID-19 vaka ve ölümlerine dayanmaktadır. Doğruluk ve güvenilirliği sağlamak için adımlar atılırken, tüm veriler sürekli doğrulama ve değişikliğe tabidir; ve bu verileri yorumlarken, gerçek vaka ve ölüm oranı insidansının olduğundan düşük tahmin edilmesi ve bu verileri küresel düzeyde yansıtmada değişken gecikmeler gibi, sunulan sayıları etkileyen birkaç faktör nedeniyle dikkatli olunmalıdır. Vaka tespiti, dahil etme kriteri, test stratejileri, raporlama uygulaması ve veri kesme ve gecikme süreleri ülkeler/bölgeler arasında farklılık göstermektedir. Az sayıda ülke/bölge, şüpheli ve laboratuvar onaylı vakaları birlikte rapor etmektedir. DSÖ, ulusal halk sağlığı yetkilileri ve diğer kaynaklar tarafından yayınlanan bilgi ürünleri arasında farklılıklar olması beklenmektedir. Kamu sağlığı yetkililerinin çok sayıda vakayı veya ölümü toplam sayımlarından çıkaran veri uyuşturma çalışmaları yürütmesi nedeniyle, yeni vakalar/ölümler sütunlarında uygun şekilde negatif sayılar gösterilebilir. Çıkarmaların önceki günlere uygun şekilde paylaştırılmasına olanak tanıyan ek ayrıntılar ortaya çıktığında, grafikler buna göre güncellenecektir. epi-data-support@who.int adresine e-posta gönderilerek yapılan geçmiş veri düzenlemesinin bir kaydı talep edilebilmektedir. Talep ederken lütfen ilgilendiğiniz ülke (ler)i, süreyi ve talep / kullanım amacını belirtiniz. Önceki durum raporları düzenlenmeyecektir; en güncel veriler için https://covid19.who.int/ adresine bakınız.

Küresel toplam, uluslararası taşıtlardan bildirilen 745 vaka ve 13 ölümü de içermektedir.

Kullanılan isimler ve bu yayındaki materyalin sunumu, DSÖ tarafından herhangi bir ülkenin, bölgenin, şehrin veya otoritenin yasal statüsü, yetkileri veya hudutlarının sınırlandırılması ile ilgili herhangi bir fikrin ifade edildiği anlamına gelmemektedir. Haritalardaki noktalı ve kesik çizgiler, henüz tam olarak anlaşmaya varılamayan yaklaşık sınır çizgilerini temsil etmektedir. Ülkeler ve bölgeler, DSÖ yönetim bölgesi altında düzenlenmiştir. Belirli şirketlerin veya üreticilerin ürünlerinden bahsedilmesi, DSÖ tarafından onaylandığını veya söz konusu benzer nitelikteki diğer ürünlerin yerine önerildiğini ima etmemektedir. Hatalar ve eksiklikler hariç olmak üzere, tescilli ürünlerin isimleri, baş harfleri büyük olacak şekilde ayırt edilmektedir.

(1) Kosova'ya yapılan tüm atıflar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1244 (1999) sayılı kararı bağlamında anlaşılmalıdır. Haritada Sırbistan ve Kosova vakalarının sayısı (UNSCR 1244, 1999) görselleştirme amacıyla hazırlanmıştır.

i Doğrulanmış bir COVID-19 vakası bildirmeyen ülkeleri, bölgeleri ve alanları hariç tutar.

ii Bulaşma sınıflandırması, ülkelerin/bölgelerin kendilerini raporlama sürecine dayanmaktadır. Sınıflandırmalar, haftalık olarak gözden geçirilmekte ve yeni bilgiler elde edildikçe düzeltilmektedir. Ülkeler/Bölgeler arasında farklı bulaşma dereceleri olabilir. Daha fazla bilgi için lütfen bakınız: COVID-19 kapsamında halk sağlığı ve sosyal önlemlerin uygulanması ve düzenlenmesine ilişkin hususlar (Considerations for implementing and adjusting public health and social measures in the context of COVID-19 (who.int) )

  • (Aktif) vaka yok: Sağlam bir sürveyans sistemi varlığında en az 28 gün (maksimum inkübasyon süresinin iki katı) yeni vaka tespit edilmemiş olmasıdır. Genel nüfus için sıfıra yakın bir enfeksiyon riski vardır.
  • İmporte/Sporadik vakalar: Son 14 gün içinde tespit edilen vakaların tümü importedir, sporadiktir (örn. Laboratuvarda bulaşmış veya zoonotik) veya tümü importe/sporadik vakalarla bağlantılıdır ve daha fazla yerel bulaşma konusunda net sinyaller yoktur. Genel nüfus için minimum enfeksiyon riski vardır.
  • Vaka kümeleri: Son 14 gün içinde tespit edilen vakalar, ağırlıklı olarak, doğrudan importe vakalarla bağlantılı olmayan, ancak tümü zaman, coğrafi konum ve ortak risklere göre bağlantılı olan iyi tanımlanmış kümelerle sınırlıdır. Bölgede çok sayıda kimliği belirsiz vaka olduğu varsayılmaktadır. Bu kümelere maruz kalmaktan kaçınılırsa, daha geniş topluluktaki diğer kişiler için düşük bir enfeksiyon riski vardır.
  • Genel bulaşma: Aşağıda açıklandığı ve yukarıda belirtilen kılavuzda açıklanan bir dizi gösterge ile bilgi verildiği gibi, düşük insidanstan çok yüksek insidansa kadar bir dizi seviyeyi kapsar. Bu alt kategoriler halihazırda küresel düzeyde düzenlenmediğinden ve bundan ziyade yerel karar verme için ulusal ve yerel halk sağlığı yetkilileri tarafından kullanılması amaçlandığından, genel bulaşma bu belgede sınıflandırılmamıştır.

GB1: Yerel bulaşma insidansının düşük olması, son 14 günde vakaların yaygın olarak tespit edilmesi, vakaların çoğunun belirli kümelerle bağlantılı olmaması durumudur; bulaşma belirli nüfus alt gruplarına odaklanabilir. Genel nüfus için düşük enfeksiyon riski vardır.

 

GB2: Yerel bulaşma insidansı orta derecede olması, son 14 günde geniş çapta dağılmış vakaların tespit edilmesi durumudur; bulaşma belirli nüfus alt gruplarına daha az odaklanmıştır. Genel nüfus için orta derecede enfeksiyon riski vardır.

 

GB3: Yerel bulaşma insidansının yüksek, son 14 gün içinde dağılmış vakaların yaygın olması durumudur; bulaşma yaygındır ve nüfus alt gruplarında odaklanmamıştır. Genel nüfus için yüksek enfeksiyon riski vardır.

 

GB4: Yerel bulaşma insidansının çok yüksek, son 14 gün içinde yaygın olarak dağılmış vakaların olması durumudur. Genel nüfus için enfeksiyon riski çok yüksektir.

 

Beklemede: bulaşma sınıflandırması DSÖ'ye bildirilmemiştir.

 

iii "Bölgeler", bölgeleri, alanları, denizaşırı bağımlılıkları ve benzer statüye sahip diğer yetki alanlarını içermektedir.

 

Etiketler: