DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NÜN 16.02.2021 TARİHLİ YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) HAFTALIK DURUM RAPORU

16 Şubat 2021 Salı

Bildirilen küresel yeni vaka sayısı, geçen hafta 2,7 milyon yeni vaka ile düşmeye devam etmiş olup önceki haftaya göre 500.000'nin üzerinde daha az yeni vaka rapor edilmesiyle % 16'lık bir düşüş olmuştur

 

14 Şubat 2021 Orta Avrupa Zaman Dilimine göre saat 10.00’da bildirilen veriler

COVID-19 ile ilgili en son veriler ve bilgiler için lütfen aşağıdaki adresleri ziyaret ediniz:

Global overview

Special focus: Global Influenza Surveillance and Response System

Special focus: SARS-CoV-2 variants of concern

WHO regional overviews

Key weekly updates

KÜRESEL EPİDEMİYOLOJİK DURUM

Bildirilen küresel yeni vaka sayısı, geçen hafta 2,7 milyon yeni vaka ile düşmeye devam etmiş olup önceki haftaya göre 500.000'nin üzerinde daha az yeni vaka rapor edilmesiyle % 16'lık bir düşüş olmuştur (Şekil 1). Bildirilen yeni ölümlerin sayısı da düşmüştür, geçen hafta 81.000 yeni ölüm vakası bildirilmiş olup bir önceki haftaya göre % 10'luk bir düşüş olmuştur. Altı DSÖ bölgesinden toplam beşinde, yeni vakalarda çift haneli bir düşüş bildirmiştir (Tablo 1), sadece Doğu Akdeniz Bölgesi % 7'lik bir artış göstermiştir. Avrupa ve Amerika Bölgesinde, mutlak vaka sayısında en büyük düşüşler yaşanmaktadır.  Bu arada, tüm bölgelerde yeni ölüm vakalarının sayısı azalmıştır.

Şekil 1: DSÖ bölgeleri tarafından haftalık olarak bildirilen COVID-19 vakalarının sayısı, 14 Şubat 2021**

 

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Geçen hafta, en fazla yeni vaka bildiren beş ülke sırasıyla Amerika Birleşik Devletleri (871.365 vaka, % 19 azalma), Brezilya (328.652 vaka, % 10 azalma), Fransa (136.154 vaka,

Geçen hafta, en fazla yeni vaka bildiren beş ülke; Amerika Birleşik Devletleri (673630 vaka,% 23 düşüş), Brezilya (318290 vaka,% 3 düşüş), Fransa (127565 vakalar,% 6 azalma), Rusya Federasyonu (104 602 vaka,% 11 azalma) ve Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı (97 271 vaka,% 27 azalma) olmuştur.

Tablo 1. DSÖ Bölgelerine göre, son yedi günde bildirilen doğrulanmış COVID-19 vakalarının ve COVID-19 kaynaklı ölümlerin sayısı,  14 Şubat 2021 verileri**

 

 

DSÖ Bölgesi

Son yedi gündeki yeni vakalar (%)

Son 7 gündeki yeni vakalarda yüzde değişim*

Toplam vakalar (%)

Son yedi gündeki yeni ölümler (%)

Son 7 gündeki yeni ölümlerde yüzde değişim*

Toplam ölümler (%)

Amerika

1 315 480 (48%)

% -16

48 228 712 (45%)

44 385 (55%)

%-2

1 092 521 (47%)

Avrupa

968 943 (36%)

% -18

36 575 529 (34%)

28 404 (35%)

% -19

781 242 (34%)

Güneydoğu Asya

154 414 (6%)

% -13

13 188 211 (12%)

2 340 (3%)

% -9

200 267 (9%)

Doğu Akdeniz

170 445 (6%)

% 7

5 998 998 (6%)

2 519 (3%)

% -9

136 950 (6%)

Afrika

68 115 (2%)

% -20

2 723 431 (3%)

2 558 (3%)

% -21

65 736 (3%)

Batı Pasifik

49 577 (2%)

% -20

1 531 366 (1%)

1 134 (1%)

% -13

25 885 (1%)

Küresel

2 726 974 (100%)

% -16

108 246 992 (100%)

81 340 (100%)

% -10

2 386 717 (100%)

 

* Yedi gün öncesine kıyasla son yedi gün içinde yeni doğrulanmış vaka/ölüm sayısındaki yüzdelik değişim. Bölgesel yüzdeler en yakın tam sayıya yuvarlanır, böylece genel toplamlar %100'e eşit olmayabilir.

** Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız

COVID-19 ile ilgili en son veriler ve bilgiler için lütfen aşağıdaki adresleri ziyaret ediniz:

Şekil 2. Ülkelere ve bölgelere göre, son yedi günde 100.000 nüfus başına bildirilen COVID-19 vakası, 08 Şubat 2021 – 14 Şubat 2021 **

 

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.Özel Konu: Küresel İfluenza Gözetim ve Müdahale Sistemi - COVID-19'a yanıt vermek için influenza koruyucu sürveyans sistemlerinin en üst seviyede kullanılması

Genel Bakış

Küresel İnfluenza Sürveyans ve Yanıt Sistemi (GISRS), influenzanın tüm yıl boyunca yayılmasını ve evrimini izleyen 158 kurumdan oluşan bir ağdır. 126 ülke, yönetim bölgesi bölge ve bölgeden altı DSÖ İşbirliği Merkezi ve Ulusal Grip merkezinden (NIC'ler) oluşur. Mevsimsel, pandemik ve zoonotik influenza için sürveyans, hazırlık ve yanıt için küresel bir mekanizma ve yeni influenza virüsleri ve diğer solunum yolu patojenleri için küresel bir uyarı işlevi görür. Her yıl 3,5 milyondan fazla solunum yolu örneği, akredite edilmiş kalite ve standartlarla influenza için test edilmektedir. Bu örnekler, nöbetçi hastanelerde ve birinci basamak sağlık merkezlerinde influenza benzeri hastalık (ILI) ve şiddetli akut solunum yolu enfeksiyonu (SARI) olan hastalardan alınır. Her yıl 10.000'den fazla temsili influenza virüsü sekanslanır ve genetik sekans verileri, Global Initiative on Sharing Avian Influenza Data (GISAID) aracılığıyla paylaşılır. Ülkeler ayrıca tipik olarak yıl boyunca yaklaşık 40.000 grip örneğini DSÖ İşbirliği Merkezleri ile paylaşırlar ve bunların yaklaşık dörtte biri, kuzey ve güney yarımküreler için mevsimsel grip aşısı bileşimi için yılda iki kez yapılan tavsiyeleri bildiren ayrıntılı bir virüs karakterizasyonuna tabi tutulur.

GISRS ve COVID-19

COVID-19 yanıtı boyunca, GISRS laboratuvarları ülke teşhis ve sekanslama kapasitelerine önemli ölçüde katkıda bulunmuştur. Pandeminin başlangıcından bu yana, GISRS laboratuvarlarının % 7'si SARS-CoV-2 tespiti için ulusal referans laboratuarları olarak hizmet vermektedir. GISRS, % 100 doğru sonuç veren laboratuvarların oranı olan % 94 ile 164 ülke, yönetim bölgesi ve bölgeden 233'ten fazla ulusal halk sağlığı laboratuvarına (130 NIC dahil) SARS-CoV-2 EQAP'ı geliştirmek ve uygulamak üzere influenza moleküler teşhisi için Harici Kalite Değerlendirme Programını (EQAP) güçlendirmiştir.

COVID-19 salgınının başlarında, SARS-CoV-2 ve influenzanın toplum dolaşımındaki eğilimleri izleme konusundaki kritik ihtiyacı ele almak için influenza sürveyans sitemleri kullanılmıştır. Bugüne kadar, yaklaşık 60 ülke, koruyucu olmayan kaynaklar aracılığıyla tespit edilen SARS-CoV-2 vakalarını tamamlayan entegre SARS-CoV-2 ve influenza verilerini rapor etmiştir. Koruyucu sürveyansa dayalı aktarım eğilimleri, koruyucu olmayan veri kaynaklarından görülen aktarım eğilimlerini tamamlamaya ve doğrulamaya hizmet eder.

SARS-CoV-2'nin Endişe Verici Varyantlarının ortaya çıkışı, genetik sekanslamanın kalitesinin, temsilinin ve coğrafi kapsamının önemini ve herkesin erişebileceği veri tabanlarında genetik sekanslama verilerinin  zamanında paylaşılmasının önemini ortaya koymaktadır. 10 Şubat 2021 itibariyle, 131 ülkeden SARSCoV-2'nin 450.000'den fazla tam genom sekansı GISAID ile paylaşılmıştır. Bununla birlikte, paylaşımların çoğu (yaklaşık% 70) üç ülkeden yapılmıştır (Danimarka, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri). GISRS laboratuvarlarının en az % 60'ı tüm genom sekanslarını GISAID ile paylaşmıştır (Şekil 3).

COVID-19 için UST Acil Durum Komitesi, küresel sekanslama kapasitelerinde daha fazla artış önermiş ve verilerin daha hızlı paylaşılması konusunda çağrıda bulunmuştur.  Komite, SARS-CoV-2 için sekanslama kapasitelerini güçlendirmek ve dünya çapında meta verilerin coğrafi ve demografik temsilini, zamanındalığını ve kalitesini iyileştiren küresel genetik veritabanını artırmak için GISRS'nin rolünü takdir etmektedir.  DSÖ, influenzayla birlikte SARS-CoV 2 için koruyucu sürveyansın sekanslama bileşenini hızlandırmak için GISRS ile birlikte çalışmaktadır ve bu çabayı desteklemek için bir rehber yayınlamıştır.

Şekil 3: SARS-CoV-2 tespit ve sekanslama kapasiteleri ve kapasiteleri

Özel Konu: Endişe verici SARS-CoV-2 varyantlarıyla ilgili güncelleme

DSÖ, ulusal makamlar, kurumlar ve araştırmacılarla işbirliği içinde, SARS-CoV-2 varyantlarıyla ilişkili halk sağlığı olaylarını izlemeye devam etmektedir ve yeni bilgiler elde edildikçe güncellemeleri paylaşmaktadır. Endişe verici varyantların (VOC) arka planı hakkında daha fazla bilgi, daha önce yayınlanmış Hastalık Salgın Haberlerinden ve Haftalık Epidemiyolojik Güncellemenin son yayınlarından edinilebilir. Burada, 15 Şubat 2021 itibarıyla ülkeler, yönetim bölgeleri ve bölgeler (bundan sonra ülkeler olarak anılacaktır) tarafından bildirilen üç endişe verivi varyantın coğrafi dağılımına ilişkin bir güncelleme sunmaktayız. Potansiyel endişe verici veya faydalı yeni varyantlar şu anda incelenmekte olup gelecekteki güncellemelere dahil edilebilir .

Tablo 2: 15 Şubat 2021 itibarıyla önemli endişe verici varyantlar hakkında ortaya çıkan bilgilerin özeti

Yeni Şus sınıfı

20I/501Y.V1

20H/501Y.V2†

20J/501Y.V3

Mağara (Pango) soyu

B.1.1.7

B.1.351

B.1.1.28.1

GISAID sınıfı

GR

GH

GR

Alternatif isimler

VOC202012/01†

VOC202012/02

P.1†

İlk Tespit Edildiği Yer

Birleşik Krallık

Güney Afrika

Brezilya/Japonya

İlk görüldüğü tarih

20 Eylül 2020• H69/V70 deletion • Y144 deletion • N501Y • A570D • D614G • P681H

2020 Ağustos ayı başı

Aralık 2020

Ana mutasyonlar

 

 

 

 

 

 

 

 • H69/V70 delesyonu
 • Y144 delesyonu
 • N501Y
 • A570D
 • D614G
 • P681H

L242/A243/L244 delesyonu

N501Y

D614G

E484K

K417N

N501Y

D614G

E484K

K417N

Her 3 Varyantta ortak görülen ana mutasyonlar

Yapısal Olmayan Protein 6'da (NSP6) S106 / G107 / F108 delesyonu

Ülkelerin bildirliği vakalar (geçen hafta yeni rapor edilenler) **

94(8)

46(2)

21(6)

 

* Endişe Verici Varyant-VOC olmayan virüslere kıyasla genelleştirilmiş bulgular. Hakemli olmayan ön baskılı makaleler ve halk sağlığı otoriteleri ve araştırmacılardan gelen raporlar dahil olmak üzere birden fazla ülkeden ortaya çıkan kanıtlara dayanmakta olup hepsi devam eden soruşturmaya ve sürekli revizyona tabidir.

Anahtar değişkenler için standartlaştırılmış terminoloji (isimlendirme) oluşturma çalışmaları devam ederken, bunlar DSÖ'nün bu yayında bunlara atıfta bulunacağı adlardır.

  ** Yolcular (yalnızca importe vakalar) veya topluluk örnekleri (yerel bulaş) arasında ülkelerdeki VOC tespitlerinin resmi ve resmi olmayan raporlarını içerir.

VOC 202012/01 varyantı

9 Şubat'taki son güncellememizden bu yana, VOC 202012/01 varyantı sekiz yeni ülkede daha tespit edilmiştir. 16 Şubat itibarıyla, altı DSÖ bölgesinin tamamında toplam 94 ülke, bu varyantın importe vakalarını veya toplulukta bulaştığını bildirmiştir (Şekil 4). Yerel bulaşma, altı DSÖ bölgesinin tamamında en az 47 ülkede bildirilmiştir.

SARS-CoV-2 ve AB / AEA ve aşı uygulamasında endişe verici varyantların artan dolaşımıyla ilgili güncellenmiş bir raporda, Avrupa Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (ECDC), muhtemelen halk sağlığı ve sosyal önlemlerin güçlü bir kombinasyonuna bağlı olarak bazı Avrupa ülkelerinin genel COVID-19 insidansındaki azalma, Avrupa'daki ülkelerin çoğunda ise  ileri yaş grupları arasında yüksek veya artan bildirim oranları ve / veya yüksek ölüm oranları yaşandığının altını çizmektedir. Dahası, Avrupa'da PCR tabanlı tarama ve tüm genom sekanslama ile test edilen örnekler arasında, VOC 202012/01 ile enfekte olan vakaların oranı geçtiğimiz haftalarda arttı ve bu, bazı ülkelerde genel bulaşmanın olduğunu göstermektedir.

Şekil 5. 16 Şubat 2021 itibarıyla SARS-CoV-2 varyant VOC 202012/01 rapor eden ülkeler, yönetim bölgeleri ve bölgeler

501Y.V2 Varyantı

9 Şubat'taki son güncellemeden bu yana, 501Y.V2 iki yeni ülkeden bildirilmiştir - şu anda altı DSÖ bölgesinin tamamında toplam 46 ülke bulunmaktadır (Şekil 5). Dört DSÖ bölgesinde en az 12 ülkede yerel iletim bildirilmiştir

Şekil 6:  16 Şubat 2021 itibarıyla SARS-CoV-2 501Y.V2 rapor eden ülkeler, yönetim bölgeleri ve bölgeler

Varyant P.1

Son güncellememizden bu yana, P.1 varyantı altı yeni ülkede daha bildirilmiştir. Bugüne kadar bu varyant, altı DSÖ bölgesinin beşinde 21 ülkede rapor edilmiştir (Şekil 6). Şimdiye kadar, bir DSÖ bölgesindeki en az iki ülkede yerel bulaşma bildirilmiştir.

Şekil 7. 16 Şubat 2021 itibarıyla SARS-CoV-2 P.1 varyantını bildiren ülkeler, yönetim bölgeleri ve bölgeler

 

DSÖ BÖLGELERİNE GÖRE DURUM

Afrika Bölgesi

Geçen hafta, Afrika Bölgesi bir önceki haftaya göre 68.000'den fazla vaka ve 2500 ölüm, vakalarda % 20'lik, ölümlerde ise % 21'lik bir düşüş olduğunu bildirmiştir. Bu bölgede, art arda 4 haftadır hem yeni vaka sayılarında hem de ölüm sayılarında düşüş gözlendiği bildirilmiştir. En yüksek sayıda yeni vaka bildiren ülkeler sırasıyla; Güney Afrika (16.363 yeni vaka; 100.000 kişi başına 27,6 yeni vaka;% 33 azalma), Zambiya (7027 yeni vaka; 100.000'de 38,2 yeni vaka;% 13 azalma) ve Nijerya (6422 yeni vaka; 100.000 kişi başına 3,1 yeni vaka;% 26 azalma) olmuştur.

Geçen hafta en çok yeni ölüm vakası bildiren ülkeler; Güney Afrika (1641 yeni ölüm; 100.000'de 2,8 yeni ölüm;% 26 azalma), Zambiya (101 yeni ölüm; 100.000’de 0,5 yeni ölüm; %7 artış), Nijerya (100 yeni ölüm; 100.000’de < 0,1 yeni ölüm;% 45 artış) ve Malavi (100 yeni ölüm; 100.000 başına 0.5 yeni ölüm;% 33 azalma) ve Zimbabwe (123 yeni ölüm; 100.000'de 0.8 yeni ölüm;% 44 azalma) olmuştur.

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Amerika Bölgesi

Amerika Bölgesinde bu hafta 1.3 milyondan fazla yeni vaka ve 44.000'den fazla yeni ölüm bildirilmiş olup bir önceki haftaya göre vaka sayılarında % 16'lık bir düşüş ölüm oranında ise % 2'lik bir düşüş olmuştur. En çok yeni vaka bildiren ülkeler; Amerika Birleşik Devletleri (673.630 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 203,5 yeni vaka;% 23 azalma), Brezilya (318.290 yeni vaka; 100.000 başına 149,7 yeni vaka;  % 3 azalma) ve Meksika (66.083 yeni vaka; 100.000 başına 51,3 yeni vaka;% 7 azalma) olmuştur.

En çok ölüm vakalarının bildirildiği ülkeler yine;  Amerika Birleşik Devletleri (21.412 yeni ölüm; 100.000'de 6,5 yeni ölüm;% 5 azalma), Meksika (8267 yeni ölüm; 100.000'de 6,4 yeni ölüm;  % 7 artış) ve Brezilya (7455 yeni ölüm; 100.000'de 3,5 yeni ölüm;% 1 artış) olmuştur.

 

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Doğu Akdeniz Bölgesi

Doğu Akdeniz Bölgesi, geçen haftaya göre % 7'lik bir artışla 170.000'den fazla yeni vaka bildirmiştir. Bölge % 9'luk bir düşüşle 2500’ün biraz üstünde yeni ölüm vakası bildirmiştir. En çok yeni vaka bildiren üç ülke; İran  (51.503 yeni vaka, 100.000 kişi başına 61,3 yeni vaka,% 8 artış), Birleşik Arap Emirlikleri (22.203 yeni vaka, 100.000 kişi başına 224,5 yeni vaka,% 2 azalma) ve Lübnan (19.156 yeni vaka, 100.000 kişi başına 280,7 yeni vaka, %1 artış)  olmuştur.

En çok yeni ölüm vakası bildiren ülkeler; İran (471 yeni ölüm, 100.000 kişi başına 0,6 yeni ölüm,% 10 azalma) Lübnan (399 yeni ölüm, 100.000'de 5,8 yeni ölüm,% 25 azalma), ve Pakistan (362 yeni ölüm, 100.000'de 0,2 yeni ölüm,% 24 artış) olmuştur.

 

 

       

     **Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Avrupa Bölgesi

Avrupa Bölgesi 960.000’den fazla yeni vaka ve 28.000'den fazla yeni ölüm vakası bildirmiş olup bir önceki haftaya göre sayılarda sırasıyla % 18'lik  ve % 19'luk bir düşüş yaşanmıştır. En fazla yeni vaka bildiren üç ülke; Fransa (127.565 yeni vaka; 100.000 kişi başına 195,4 yeni vaka,% 6 azalma), Rusya Federasyonu (104.602 yeni vaka, 100.000 kişi başına 71,7 yeni vaka,% 11 azalma) ve Birleşik Krallık ( 97.271 yeni vaka, 100.000 kişi başına 143,3 yeni vaka,% 27 azalma) olmuştur.

En çok ölüm vakası bildiren ülkeler; Birleşik Krallık (4816 yeni ölüm; 100.000 kişi başına 7,1 yeni ölüm, % 26 azalma), Rusya Federasyonu (3465 yeni ölüm; 100.000'de 2,4 yeni ölüm; yüzde değer önceki hafta ile aynıdır) ve Almanya (3443 yeni ölüm; 100.000 kişi başına 4,1 yeni ölüm,% 25 azalma) olmuştur.

 

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Güneydoğu Asya Bölgesi

Güneydoğu Asya bölgesi, geçen haftaya göre % 13’lük düşüşle 150.000'den fazla yeni vaka, ölüm oranlarında ise % 9'luk bir düşüşle 2300’den fazla yeni ölüm vakası bildirmiştir. En çok yeni vaka bildiren üç ülke; Hindistan (78.577 yeni vaka; 100.000'de 5,7 yeni vaka,% 2 azalma), Endonezya (63.693 yeni vaka; 100.000'de 23,3 yeni vaka; % 21 azalma) ve Sri Lanka (6276 yeni vaka; 100.000 başına 29,3 yeni vaka;% 19 artış) olmuştur.

Bu hafta en çok yeni ölüm vakası bildiren üç ülke; Endonezya (1543 yeni ölüm; 100.000'de 0,6 yeni ölüm,% 7 azalma), Hindistan (646 yeni ölüm; 100.000'de <0,1 yeni ölüm,% 11 azalma) oldu ) ve Bangladeş (76 yeni ölüm; 100.000'de <0.1 yeni ölüm;% 4 azalma) olmuştur.

 

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Batı Pasifik Bölgesi

Batı Pasifik Bölgesi geçtiğimiz hafta 49.000’den fazla yeni vaka bildirmiş ve bir önceki haftaya göre % 20'lik bir düşüş yaşanmıştır. Bu hafta ölüm oranlarında ise %13’lük düşüş yaşanmış olup 1100 yeni ölüm vakası bildirmiştir. Bu hafta bölgede en çok yeni vaka bildiren üç ülke; Malezya (23.084 yeni vaka; 100.000 başına 71,3 yeni vaka,% 21 azalma), Filipinler (11.734 yeni vaka; 100.000 başına 10,7 yeni vaka,% 2 azalma) ve Japonya (11.037 yeni vaka; 100.000 başına 8,7 yeni vaka, % 34 azalma) olmuştur.

Bu hafta en fazla yeni ölüm vakası rapor eden üç ülke; Japonya (574 yeni ölüm; 100.000'de 0,5 yeni ölüm,% 16 azalma), Filipinler (397 yeni ölüm; 100.000'de 0,4 yeni ölüm,% 10 azalma) oldu ve Malezya (101 yeni ölüm; 100.000'de 0,3 yeni ölüm,% 9 azalma) olmuştur.

 

     

       **Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Haftalık Önemli Güncellemeler

 

DSÖ Genel Direktörü Dr Tedros’un mesajı:

 

Üye Devletler COVID-19 bilgilendirme oturumu - 11 Şubat 2021:

“Yılda iki kez yenilenen grip aşılarında olduğu gibi, aşıların etkin kalmaları için aşıların  uyarlanmasına hazırlıklı olmalıyız. İlerideki ek aşılar da dahil olmak üzere en son oluşan varyantları hesaba katarak üreticilerin virüsün evrimine alışması gerekecektir. "

 

Klinik Veri Toplama

 

COVID sonrası durum için küresel COVID-19 Klinik Platform Vaka Değerlendirme Formu (CRF) (COVID-19 Sonrası CRF))

 

Kovid-19 Aşıları

 

Toplumun hazırlıklı olması için 10 adım: Toplumun COVID-19 aşısı, tedavisi veya yeni teste hazırlıklı olması için ülkeler ne yapmalı?

 

Eylem verileri: Çok miktarda COVID-19 aşılarının alımının sağlanması: Geçici Rehberlik

 

Toplumun ihtiyaçları, algıları ve talepleri: Toplum değerlendirme aracı  

COVID-19 aşıları için toplum katılımının yönetilmesi: Geçici rehberlik, 31 Ocak 2021

 

COVID-19 aşılarının kabulü ve talebi:

Geçici rehberlik, 31 Ocak 2021 https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-vaccination-community-engagement-2021.1,

ve Ulaştırma planı şablonu https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-vaccination-demand_planning-template-2021.1

SARS-CoV-2'nin Yeni Varyantlarına İlişkin COVAX Beyanı

COVID-19 aşı yarışında ya birlikte kazanırız ya da birlikte kaybederiz

Oxford / AstraZeneca COVID-19 aşısı: bilmeniz gerekenler  

Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen, COVID-19'a karşı AZD1222 aşısı: Arka plan belgesi  

Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen, COVID-19'a karşı AZD1222 (ChAdOx1-S (rekombinant)) aşısının kullanımına yönelik geçici öneriler  

 

Anneden Çocuğa SARS-CoV-2 Bulaşması

 

SARS-CoV-2'nin anneden çocuğa bulaşma zamanlamasının tanımı ve sınıflandırılması

 

Ruh Sağlığı

 

DSÖ Yürütme Kurulu, halk sağlığı acil durumlarının ruh sağlığı etkilerine daha gelişmiş müdahalelerin yapılması gerektiğini vurgulamaktadır

 

Ortaklıklar

 

ILO, Sağlıklı Yaşamlar ve Herkes için Refah Küresel Eylem Planına katıldı

 

 

 

Teknik Rehber ve Diğer Kaynaklar

DSÖ bölge ofislerinden güncellemeler:

 

HALK İÇİN ÖNERİLER VE TAVSİYELER

 

Ekler

Ek 1. Ülkelere ve bölgelere göre son yedi günde bildirilen doğrulanmış COVID-19 vakalarının ve COVID-19 kaynaklı ölümlerin sayısı, 14 Şubat 2021 verileri **

 

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Ek 2.Ülkelere ve bölgelere göre endişe verici varyantların listesi, 16 Şubat 2021 verileri**

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Ek 3. Veri, tablo ve şekil notları

Sunulan veriler, ülkelerden/bölgelerden DSÖ'ye bildirilen, büyük ölçüde DSÖ vaka tanımlarına(https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Surveillance_Case_Definition-2020.2) ve sürveyans klavuzuna (https://www.who.int/publications/i/item/who-2019-nCoV-surveillanceguidance-2020.8) dayanan resmi laboratuvar onaylı COVID-19 vaka ve ölümlerine dayanmaktadır. Doğruluk ve güvenilirliği sağlamak için adımlar atılırken, tüm veriler sürekli doğrulama ve değişikliğe tabidir; ve bu verileri yorumlarken, gerçek vaka ve ölüm oranı insidansının olduğundan düşük tahmin edilmesi ve bu verileri küresel düzeyde yansıtmada değişken gecikmeler gibi, sunulan sayıları etkileyen birkaç faktör nedeniyle dikkatli olunmalıdır. Vaka tespiti, dahil etme kriterleri, test stratejileri, raporlama uygulamaları ve veri kesme ve gecikme süreleri ülkeler/bölgeler arasında farklılık göstermektedir. Az sayıda ülke/bölge, şüpheli ve laboratuvar onaylı vakaları birlikte rapor etmektedir. DSÖ, ulusal halk sağlığı yetkilileri ve diğer kaynaklar tarafından yayınlanan bilgi ürünleri arasında farklılıklar olması beklenmektedir. Kamu sağlığı yetkililerinin çok sayıda vakayı veya ölümü toplam sayımlarından çıkaran veri uyuşturma çalışmaları yürütmesi nedeniyle, yeni vakalar/ölümler sütunlarında uygun şekilde negatif sayılar gösterilebilir. Çıkarmaların önceki günlere uygun şekilde paylaştırılmasına olanak tanıyan ek ayrıntılar ortaya çıktığında, grafikler buna göre güncellenecektir. epi-data-support@who.int adresine e-posta gönderilerek yapılan geçmiş veri düzenlemesinin bir kaydı talep edilebilmektedir. Talep ederken lütfen ilgilendiğiniz ülke (ler)i, süreyi ve talep / kullanım amacını belirtiniz. Önceki durum raporları düzenlenmeyecektir; en güncel veriler için https://covid19.who.int/ adresine bakınız.

Küresel toplam, uluslararası taşıtlardan bildirilen 745 vaka ve 13 ölümü de içermektedir.

Kullanılan isimler ve bu yayındaki materyalin sunumu, DSÖ tarafından herhangi bir ülkenin, bölgenin, şehrin veya otoritenin yasal statüsü, yetkileri veya hudutlarının sınırlandırılması ile ilgili herhangi bir fikrin ifade edildiği anlamına gelmemektedir. Haritalardaki noktalı ve kesik çizgiler, henüz tam olarak anlaşmaya varılamayan yaklaşık sınır çizgilerini temsil etmektedir. Ülkeler ve bölgeler, DSÖ yönetim bölgesi altında düzenlenmiştir. Belirli şirketlerin veya üreticilerin ürünlerinden bahsedilmesi, DSÖ tarafından onaylandığını veya söz konusu benzer nitelikteki diğer ürünlerin yerine önerildiğini ima etmemektedir. Hatalar ve eksiklikler hariç olmak üzere, tescilli ürünlerin isimleri, baş harfleri büyük olacak şekilde ayırt edilmektedir.

(1) Kosova'ya yapılan tüm atıflar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1244 (1999) sayılı kararı bağlamında anlaşılmalıdır. Haritada Sırbistan ve Kosova vakalarının sayısı (UNSCR 1244, 1999) görselleştirme amacıyla hazırlanmıştır.

i Doğrulanmış COVID-19 vakası bildirmeyen ülkeleri, bölgeleri ve alanları (Ek 1) veya endişe verici varyantların tespit edildiği ülkeler ve bölgeler listesini (Ek 2) hariç tutar.

ii Bulaşma sınıflandırması, ülkelerin/bölgelerin kendilerini raporlama sürecine dayanmaktadır. Sınıflandırmalar, haftalık olarak gözden geçirilmekte ve yeni bilgiler elde edildikçe düzeltilmektedir. Ülkeler/Bölgeler arasında farklı bulaşma dereceleri olabilir. Daha fazla bilgi için lütfen bakınız: COVID-19 kapsamında halk sağlığı ve sosyal önlemlerin uygulanması ve düzenlenmesine ilişkin hususlar (Considerations for implementing and adjusting public health and social measures in the context of COVID-19 )

 • (Aktif) vaka yok: Sağlam bir sürveyans sistemi varlığında en az 28 gün (maksimum inkübasyon süresinin iki katı) yeni vaka tespit edilmemiş olmasıdır. Genel nüfus için sıfıra yakın bir enfeksiyon riski vardır.
 • İmporte/Sporadik vakalar: Son 14 gün içinde tespit edilen vakaların tümü importedir, sporadiktir (örn. Laboratuvarda bulaşmış veya zoonotik) veya tümü importe/sporadik vakalarla bağlantılıdır ve daha fazla yerel bulaşma konusunda net sinyaller yoktur. Genel nüfus için minimum enfeksiyon riski vardır.
 • Vaka kümeleri: Son 14 gün içinde tespit edilen vakalar, ağırlıklı olarak, doğrudan importe vakalarla bağlantılı olmayan, ancak tümü zaman, coğrafi konum ve ortak risklere göre bağlantılı olan iyi tanımlanmış kümelerle sınırlıdır. Bölgede çok sayıda kimliği belirsiz vaka olduğu varsayılmaktadır. Bu kümelere maruz kalmaktan kaçınılırsa, daha geniş topluluktaki diğer kişiler için düşük bir enfeksiyon riski vardır.
 • Genel bulaşma: Aşağıda açıklandığı ve yukarıda belirtilen kılavuzda açıklanan bir dizi gösterge ile bilgi verildiği gibi, düşük insidanstan çok yüksek insidansa kadar bir dizi seviyeyi kapsar. Bu alt kategoriler halihazırda küresel düzeyde düzenlenmediğinden ve bundan ziyade yerel karar verme için ulusal ve yerel halk sağlığı yetkilileri tarafından kullanılması amaçlandığından, genel bulaşma bu belgede sınıflandırılmamıştır.
 • GB1: Yerel bulaşma insidansının düşük olması, son 14 günde vakaların yaygın olarak tespit edilmesi, vakaların çoğunun belirli kümelerle bağlantılı olmaması durumudur; bulaşma belirli nüfus alt gruplarına odaklanabilir. Genel nüfus için düşük enfeksiyon riski vardır.

 

 • GB2: Yerel bulaşma insidansı orta derecede olması, son 14 günde geniş çapta dağılmış vakaların tespit edilmesi durumudur; bulaşma belirli nüfus alt gruplarına daha az odaklanmıştır. Genel nüfus için orta derecede enfeksiyon riski vardır.

 

 • GB3: Yerel bulaşma insidansının yüksek, son 14 gün içinde dağılmış vakaların yaygın olması durumudur; bulaşma yaygındır ve nüfus alt gruplarında odaklanmamıştır. Genel nüfus için yüksek enfeksiyon riski vardır.

 

 • GB4: Yerel bulaşma insidansının çok yüksek, son 14 gün içinde yaygın olarak dağılmış vakaların olması durumudur. Genel nüfus için enfeksiyon riski çok yüksektir.

 

 • Beklemede: bulaşma sınıflandırması DSÖ'ye bildirilmemiştir.

 

iii "Bölgeler", bölgeleri, alanları, denizaşırı bağımlılıkları ve benzer statüye sahip diğer yetki alanlarını içermektedir.

 

Etiketler: