GİNE’DE EBOLA VİRÜSÜ HASTALIĞI

17 Şubat 2021 Çarşamba

14 Şubat 2021’de, Gine Sağlık Bakanlığı, 18 Ocak ve 13 Şubat 2021 tarihleri arasında Gine'nin Nzerekore Bölgesi'nde bir grup Ebola Virüsü Hastalığı vakası görüldüğüne dair DSÖ'ye bilgi vermiştir. 15 Şubat itibariyle, NZerekore Sağlık Bölgesinde 164 ve Conakry, Ratoma Sağlık Bölgesinde 28 kişi olmak üzere toplamda 192 kişi tespit edilmiştir.

Salgın Hastalık Haberleri

17 Şubat 2021

14 Şubat 2021’de, Gine Sağlık Bakanlığı (MoH), 18 Ocak ve 13 Şubat 2021 tarihleri ​​arasında Gine'nin Nzerekore Bölgesi'nde Gouecke alt vilayetinde bir grup Ebola Virüsü Hastalığı (EVH) vakası görüldüğüne dair DSÖ'ye bilgi vermiştir. Vakalar, 1 Şubat 2021'de bir yakınlarının (51 yaşındaki hemşire) cenazesine katıldıktan sonra ishal, kusma ve kanama belirtileri göstermiştir.

Grubun indeks vakası, ilk olarak 18 Ocak 2021'de Gouecke'de bir sağlık merkezine baş ağrısı, fiziksel güçsüzlük, bulantı, kusma, iştahsızlık, karın ağrısı ve ateş belirtileri ile başvuran bir hemşiredir. Tifo teşhisi konulmuştur. 23 Ocak 2021'de ise Nzerekore'deki bir sağlık tesisinde ateş, kusma, ishal ve fiziksel güçsüzlük nedeniyle ikinci bir konsültasyon istenmiş olup sıtma teşhisi konulmuştur. 24 Ocak'ta Nzerekore'de geleneksel şifacıya danışmış ve 28 Ocak 2021'de hayatını kaybetmiştir. 1 Şubat'ta Gouecke'de güvensiz bir şekilde gömülmüştür. Diğer altı vaka, beş aile üyesi ve ziyaret ettiği geleneksel şifacıdır.

Yedi vakadan beşi ölmüştür (4’ü olası ve 1’i doğrulanmıştır). Doğrulanan diğer iki vaka şu anda Nzerekore bölgesindeki Conakry ve Gouecke özel sağlık bakım tesislerinde tecrit halindedir.

Ebolavirüs türü henüz belirlenmemiştir. Virüs türlerini tespit etmek için ek laboratuvar analizleri devam etmektedir.

15 Şubat itibariyle, NZerekore Sağlık Bölgesinde 164 ve Conakry, Ratoma Sağlık Bölgesinde 28 kişi olmak üzere yüz doksan iki (192) kişi tespit edilmiştir. Bugüne kadar, komşu ülkelere seyahat eden herhangi bir kişi bildirilmemiştir. Bununla birlikte, Nzerekore, Gine'deki en büyük ikinci şehirdir ve Ganta'dan (Liberya'da), Danane'den (Fildişi Sahili) ve Gine'deki Kankan ve Macenta gibi (Gine) diğer büyük merkezlere giden yolların kesişme noktasında yer almaktadır. Bu nedenle, EVH vakalarının komşu ülkelere yayılması konusunda endişeler vardır.

Halk Sağlığı Yanıtı

14 Şubat 2021'de EVH salgınının ilan edilmesinin ardından Gine Sağlık Bakanlığı bir kriz toplantısı düzenlemiştir. Sağlık Bakanlığı, DSÖ, Küresel Salgın Uyarısı ve Yanıt Ağı (GOARN) iş ortakları, salgını kontrol etmek ve daha fazla yayılmasını önlemek için önlemler başlatmıştır. Sağlık Bakanlığı müdahaleyi koordine etmek için ulusal ve bölgesel acil durum yönetim komitelerini harekete geçirmiştir. Ayrıca halka, hastalığın yayılmasını önlemek için önlemler almalarını ve semptomları olan kişileri tedavi görmeleri için bildirmeleri yönünde  tavsiyede bulunulmuştur. Sahaya, aktif olarak vakaları araştırmak ve onların tedavisini yapmak, kişileri izlemek ve takip etmek ve toplumu enfeksiyon önleme ve kontrol konusunda duyarlı hale getirmek için multidisipliner ekipler görevlendirilmiştir.

Planlanan ve devam eden müdahale önlemleri aşağıdakileri içermektedir:

 • Mevcut salgının kaynağını belirlemek;
 • Doğrulanmış ve olası tüm vakaların temaslı olduğu kişileri belirlemek ve takip etmek;
 • Tüm şüpheli vakaları izole etmek ve bakımlarını sağlamak;
 • Personeli eğitmek, triyaj süreçleri oluşturmak, Kişisel Koruyucu Ekipman-KKE tedariklerini değerlendirmek ve el hijyeni kaynaklarına erişim dahil olmak üzere sağlık tesislerinde Enfeksiyon Önleme ve Kontrol (EÖK) önlemlerini uygulamaya koymak ve çevresel temizlik ve dezenfeksiyon için protokoller uygulamak;
 • Sağlık kuruluşunun EÖK hazırlığının değerlendirmelerini değerlendirme formu kullanarak gerçekleştirmek ve eylem planları geliştirmek;
 • Sağlık tesislerinde aktif vaka bulma dahil vaka incelemesini güçlendirmek;
 • Bölgedeki tüm mevcut bakım hizmetlerini uyarmak ve bilgilendirmek;
 • Şüpheli vakalardan örnekleri zamanında işlemek için laboratuvar kapasitelerini desteklemek;
 • İlk belirtiler ortaya çıkar çıkmaz sağlık hizmetlerine bildirmek dahil olmak üzere, halkı bilgilendirmeyi ve önleme ve koruma önlemlerine uyma bilincini güçlendirmek;
 • Şüpheli, muhtemel ve doğrulanmış ölümlerin güvenli ve saygın bir şekilde defin işlemlerini yapmak;
 • Aşılama stratejisi halkası oluşturmak ve ön saflardaki çalışanları aşılamak;
 • Müdahale kaynaklarını seferber etmek;
 • N'Zerek ore Ebola Tedavi Merkezinin kapasitesini güçlendirmek;
 • DSÖ, Kızıl Haç, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), UNICEF ve UNFPA dahil olmak üzere yetkililer ve ortaklarla müdahale komisyonları kurmak;

Gine Yönetimi için DSÖ desteği

 • DSÖ, aşıların, terapötiklerin, reaktiflerin ve KKE’lerin sağlanmasına yardımcı olacaktır.
 • DSÖ, ortak koordinasyonunun bir parçası olacaktır.
 • DSÖ, müdahalenin tüm temel unsurlarına dahil olacak ve her alanda müdahalenin güçlendirilmesine yardımcı olacaktır.
 • DSÖ, araştırma, temaslı takibi ve aşılamayı desteklemek için insan kaynaklarını güçlendirecek  ve N'Zerekore bölgesine etkin bir şekilde dağıtacaktır.
 • Ortaklarla koordineli olarak, DSÖ iletişimciler ve sosyo antropologlar görevlendirerek risk iletişimini ve toplumun katılımını güçlendirmek için çalışacaktır.
 • DSÖ, ihtiyaç duyulan yerlerde lojistik destek, hijyen kitleri ve EÖK malzemeleri sağlayacaktır.

DSÖ risk değerlendirmesi

DSÖ, salgının bilinmeyen boyutu, süresi, kaynağı, potansiyel olarak çok sayıda temaslı, Gine'nin diğer bölgelerine ve komşu ülkelere yayılma potansiyeli, şu anda sahada sınırlı salgın yanıt kapasitesi ve bilinmeyen virüs suşu göz önüne alındığında, ülkede yayılma riskinin çok yüksek olduğunu düşünmektedir. Ek olarak, COVID-19 salgını ve son zamanlarda görülen sarı humma ve kızamık salgınları nedeniyle halk sağlığı sistemi için devam eden zorluklar söz konusudur.

DSÖ, bölge için riski yüksek olarak değerlendirmektedir. Gine'nin Nzerekore Bölgesi, daha önce EVH salgınlarının meydana geldiği Sierra Leone ve Liberya ile sınır komşusudur. Devam eden COVID-19 salgını nedeniyle resmi sınır geçişlerinde bazı seyahat kısıtlamalarına rağmen, sınır ötesi seyahatin önemli bir kısmı gerçekleşmeye devam eetmekte olup EVH yayılma riski oluşturmaktadır. Bu nedenle, komşu ülkelerin hazırlıklı olma kapasitelerini değerlendirmeleri ve hazırlık / yanıt önlemlerini uygulamaları önemlidir.

Bölgedeki ülkeler şunları yapmalıdır:

 • Hazırlıklılık ve teyakkuz değerlendirmesi yapın
 • Hazırlık ve teyakkuz planı geliştirin
 • Acil aktivitelerin haritasını çıkarın
 • Hazırlık için IMS'yi etkinleştirin

DSÖ tavsiyesi

DSÖ, EVH bulaşmasını azaltmanın etkili bir yolu olarak aşağıdaki risk azaltma önlemlerini tavsiye etmektedir:

 • EVH vakalarının erken tespiti, izolasyonu ve tedavisi için ve ayrıca güvenli ve temkinli defin ve Enfeksiyon Önleme ve Kontrol- EÖK önlemleri için sağlık işgücünü eğitmeye ve tazeleme eğitimlerine devam edin;
 • Sağlık çalışanlarının aşılanması için hazırlanın ve doğrulanmış vakalarda halka (ring) aşılama uygulayın;
 • Salgına müdahale etmek ve güvenli ve temkinli cenaze törenlerini pekiştirmek için topluluklarla etkileşim kurun;
 • Hastaları yönetmek ve sağlık hizmetleri ve toplum ortamlarında dekontaminasyon için kişisel koruyucu ekipman ve EÖK malzemelerinin tedarik edilmesini sağlayın;
 • EVH'li hastaların bakımı için biyomedikal ekipman, temel ilaçlar ve terapötiklerin tedarikini sağlayın;
 • Bir sevk sisteminin uygulanmasını sağlayın: belirlenmiş Ebola tedavi merkezlerine sevk yolları olan sağlık merkezlerinde tarama ve triyaj;
 • Sağlık tesisi değerlendirmelerinin ("Değerlendirme Formu") EÖK önlemlerine uyumu gerçekleştirilmesi
 • Toplumun eğitimi yoluyla aşağıdakilerin nasıl yapılacağına dair  vahşi yaşamdan insana bulaşma riskini azaltın (meyve yarasaları, kuyruklu maymunlar ve kuyruksuz maymunlarla temas yoluyla): Yaban hayatıyla temasta eldivenler ve diğer uygun koruyucu giysiler kullanın ve hayvansal ürünleri (kan ve et) tüketmeden önce iyice pişirin;
 • EVH semptomları olan kişilerle, özellikle vücut sıvılarıyla doğrudan veya yakın temas yoluyla insandan insana bulaşma riskini azaltın: Hastalara bakarken uygun kişisel koruyucu ekipman giyin ve hastalarla herhangi bir temastan sonra veya herhangi bir vücut sıvısıyla temastan sonra ellerinizi düzenli olarak yıkayın.
 • Hayatta kalanların bazı vücut sıvılarında virüs kalıcılığından olası bulaşma riskini azaltmak için DSÖ, bir EVH'den iyileşenler  bakım programı aracılığıyla tıbbi bakım, psikolojik destek ve biyolojik test (iki ardışık negatif teste kadar) yapılmasını önermektedir.

Mevcut risk değerlendirmesine ve Ebola salgınları ile ilgili önceki kanıtlara dayanarak, DSÖ, Gine'ye yönelik herhangi bir seyahat ve ticaret kısıtlaması getirilmesini önermemektedir.

Daha fazla bilgi için aşağıdaki linklere bakınız:

 

 

Etiketler: