RUSYA FEDERASYONU'NDA İNSANDA GÖRÜLEN KUŞ GRİBİ A (H5N8) ENFEKSİYONU

26 Şubat 2021 Cuma

18 Şubat 2021'de, Rusya Federasyonu Ulusal UST Odak Noktası, yedi klinik insan örneğinde kuş gribi A'nın (H5N8) tespit edildiğini DSÖ'ye bildirmiştir. Bunlar, insanlarda kuş gribi A'nın (H5N8) bildirilen ilk vakalarıdır.

Hastalık Salgını Haberleri

26 Şubat 2021

18 Şubat 2021'de, Rusya Federasyonu Ulusal UST Odak Noktası, yedi klinik insan örneğinde kuş gribi A'nın (H5N8) tespit edildiğini DSÖ'ye bildirmiştir. Bunlar, insanlarda kuş gribi A'nın (H5N8) bildirilen ilk vakalarıdır. Rusya Federasyonu'ndaki Astrakhan Oblast'taki bir kümes hayvanı çiftliğinde tespit edilen bir kuş gribi A (H5N8) salgınını kontrol altına almak için yanıt operasyonuna katılan kümes hayvanı çiftliği işçilerinden pozitif klinik örnekler toplanmıştır. Yedi örneğin laboratuvar onayı, Eyalet Viroloji ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi VECTOR (WHO H5 Referans Laboratuvarı) tarafından gerçekleştirilmiştir. Yedi pozitif vakanın yaşı 29 ila 60 arasında değişmekte olup beşi kadınlardan oluşmaktadır.

3-11 Aralık tarihleri arasında, çiftlikte bulunan 900.000 yumurtlayan tavuğun toplam 101.000'i ölmüştür. Bu yüksek ölüm oranı bir soruşturma başlatmıştır. Bu kuşlardan örnekler alınmış ve kuş gribi A'nın (H5N8) ilk tespiti Rus bölgesel veteriner laboratuvarı tarafından gerçekleştirilmiştir. 11 Aralık'ta salgın, Rusya Federasyonu, Vladimir'deki Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (OIE) Referans laboratuvarı ve Federal Hayvan Sağlığı Merkezi (FGBI-ARRIAH) tarafından doğrulanmıştır. Salgın önleme operasyonları hemen başlamış olup kümes hayvanı çiftliğinin büyük olması nedeniyle birkaç gün devam etmiştir.

Vakalar tüm takip süresi boyunca (birkaç hafta) asemptomatik kalmıştır. Takip eden nazofarengeal sürüntüler, tıbbi gözlem periyodu sırasında toplanmış ve kuş gribi A (H5N8) için yapılan testler  negatif çıkmıştır. Tıbbi gözetim altındaki hiçbir çiftlik işçisinden, aile üyelerinden veya yedi vakanın diğer yakın temaslılarından hiçbir belirgin klinik belirti bildirilmemiştir. Ek olarak, serolojik test için yedi pozitif insan vakasından akut ve iyileşen serumlar toplanmıştır. Sonuçlar son günlerdeki enfeksiyonu akla getirmiştir.

Astrakhan'daki bu kümes hayvanı salgınından izole edilen İnfluenza A (H5N8) virüsleri, kuş gribi A (H5Nx) virüslerinin 2.3.4.4b sınıfına aittir. 2020 yılında, kuş gribi A (H5N8) virüsleri, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Mısır, Almanya, Macaristan, Irak, Japonya, Kazakistan, Hollanda, Polonya, Romanya, Birleşik Krallık ve Rusya Federasyonu'nda tespit edilmiştir.

Halk Sağlığı Yanıtı

3 Aralık 2020'de kümes hayvanı çiftliğinde olası bir yüksek derecede patojenik kuş gribi (HPAI) salgınının ilk sinyalini aldıktan sonra, ulusal makamlar kümes hayvanı üretim döngülerinin ve etkilenen çiftlikten ürün nakliyesi dahil olmak üzere durdurulması şeklinde acil önlemler almıştır.

 

11 ve 18 Aralık arasında, salgın yanıt faaliyetlerinin bir parçası olarak kümes hayvanlarının, yumurtaların, çöplerin itlafı ve bertarafı ve kirlenmiş binaların dezenfeksiyonu dahil olmak üzere çeşitli önlemler alınmıştır.

 

Tüm kümes hayvanlarının itlafı sırasında ve sonrasında, kümes hayvanı çiftliği işçilerinden ve çiftlikte salgın yanıtına katılan personelden nazofaringeal sürüntüler ve serum örnekleri toplanmıştır. Muhafaza alanı içinde ve dışında gözetim faaliyetleri yoğunlaştırılmıştır. Doğrulanan vakalardan toplam 24 yakın temaslı tespit edilmiş ve izlenmiştir. Toplamda 150 kişi, solunum hastalığının klinik endikasyonuyla ilgili olarak izlenmiş ve antiviral profilaksi tedavisi almıştır. Bu kişiler arasında hiçbir belirti bildirilmemiştir.

 

Kümes hayvanlarından ve yedi insan vakasından birinden izole edilen kuş gribi A (H5N8) virüslerinin Tam Genom Dizilimi gerçekleştirildi ve 20 Şubat 2021'de Tüm Grip Verilerinin Paylaşmıyla ilgili Küresel Girişim (GISAID) veritabanına yüklenmiştir. Virüsün genetik ve fenotipik karakterizasyonu devam etmektedir.

 

DSÖ, bu tür olayların gerekli kıldığı halk sağlığı önlemlerinin uygulanması da dahil olmak üzere Rusya Federasyonu'ndaki halk sağlığı yetkilileriyle ve virüs materyallerinin ve serum örneklerinin ileri analizi ve değerlendirilmesi konusunda DSÖ Küresel Grip Sürveyans ve Yanıt Sistemi (GISRS) ile takip etmektedir. 20 Şubat'ta, Tüketici Haklarının Korunması ve İnsan Refahı Sürveyansından sorumlu Federal Servis başkanı tarafından Rus devlet medyasının bu vakalar ve sonuçları hakkında halkı bilgilendirmesi için özel bir brifing düzenlenmiştir.

DSÖ risk değerlendirmesi

2004 yılından bu yana, kuş gribi A (H5) virüsleri, yabani kuşlar aracılığıyla Asya'dan Avrupa'ya yayılmıştır. Genetik sınıf 2.3.4.4 H5 virüsleri sıklıkla diğer kuş gribi virüsleri arasında yeniden sınıflandırılmıştır ve bu da ,bazıları birçok ülkede kuşlarda tespit edilmiş kuş gribi A (H5N1), A (H5N2), A (H5N3), A (H5N5), A (H5N6) ve A (H5N8)virüsleri ile sonuçlanmıştır.

Rusya Federasyonu'nda 2.3.4.4 sınıfındaki kuş gribi A (H5N8) ilk kez 2014 yılında Rusya'nın Uzak Doğu'sunun kuzey bölgesinde yabani bir kuşta izole edilmiştir.

Daha önce belirtildiği gibi, PCR testi sonuçları pozitif olan yedi vakanın tümü klinik olarak asemptomatik kalmıştır. Bu vakaların tüm yakın temaslıları klinik olarak izlenmiş ve hiç kimse klinik hastalık belirtileri göstermemiştir. Çin'den, enfekte kuşlara maruz kalan kişilerde, aynı sınıftaki (H5 sınıfı 2.3.4.4) kuş gribi virüsleri enfeksiyonları 2014 yılından beri bildirilmektedir. İnfluenza A (H5N8) virüsleri ile insan enfeksiyonu olasılığının düşük olduğu düşünülmektedir.

Riski tam olarak değerlendirebilmek için pozitif vakaların temaslıları arasında genetik ve antijenik karakterizasyon ve serokonversiyon hakkında daha fazla bilgiye ihtiyaç duyulmaktadır.

DSÖ tarafından koordine edilen, insan aşılarında potansiyel kullanım için zoonotik influenza adayı aşı virüslerinin geliştirilmesi, influenza pandemisine hazırlık için genel küresel stratejinin önemli bir bileşeni olmaya devam etmektedir.

Şu anda mevcut bilgilere göre, insandan insana bulaşma riski düşük kalmaktadır.

 

DSÖ tavsiyesi

Söz konusu vakalar, uygulanmaya devam edilmesi gereken halk sağlığı önlemlerine ve hayvan ve mevsimsel insan gribinin sürveyansına ilişkin mevcut DSÖ tavsiyelerini değiştirmemektedir. Solunum yolu ile bulaşması esas olarak korunmasız öksürük ve hapşırıklarla yayılan damlacıklar yoluyla gerçekleşmektedir. İnfluenza virüsleri, özellikle kalabalık kapalı alanlarda kısa mesafeden havadan bulaşma yoluyla meydana gelmektedir. El kontaminasyonu, doğrudan virüs aşılaması, enfekte kuşlara maruz kalma veya virüs bulaşmış malzemeler veya ortamlar potansiyel enfeksiyon kaynaklarıdır.

Kuş gribi virüsünün görüldüğü bölgede, enfekte kuşlardan numune alınması, enfekte olmuş kuşların itlafı ve imha edilmesi, yumurtalar, çöpler ve kontamine alanların temizlenmesi gibi ve ayrıca kendilerini nasıl koruyacakları ve  kişisel koruyucu ekipmanın (KKE) doğru kullanımı hakkında yüksek riskli ve özel görevlerde bulunan kişilerin eğitilmesi gerekmektedir. Söz konusu görevlerde bulunan kişiler, kümes hayvanları veya çevreleriyle son temas gününü takip eden yedi gün boyunca yerel sağlık yetkilileri tarafından kayıt altında tutulmalı ve yakından takip edilmelidir.

İnfluenza virüslerinin sürekli evrim geçrimesi nedeniyle, DSÖ, insan (veya hayvan) sağlığını etkileyebilecek dolaşımda olan influenza virüsleriyle ilişkili virolojik, epidemiyolojik ve klinik değişiklikleri tespit etmenin ve küresel sürveyansın ve bu virüslerle ilgili bilgilerin, virüsün risk değerlendirmesinin yapılması için zamanında paylaşılmasının önemini vurgulamaya devam etmektedir.

Tüm potansiyel yeni influenza insan enfeksiyonlarının derinlemesine araştırılması gerekmektedir. Yeni bir influenza alt tipinin neden olduğu tüm insan enfeksiyonları, Uluslararası Sağlık Tüzüğü (UST) kapsamında bildirimi zorunlu olup UST'ye Taraf Devletlerin, yeni influenza A alt tipinin neden olduğu yeni bir insan enfeksiyonu ile ilgili, bir pandemiye neden olma potansiyeli olan virüsün neden olduğu,  laboratuvarca doğrulanmış herhangi bir vakayı derhal DSÖ'ye bildirmeleri gerekmektedir (lütfen UST kapsamında bildirimi zorunlu hastalıklar için vaka tanımlarına bakınız). Bu rapor için hastalık kanıtı gerekli değildir.

Doğrulanmış veya şüphelenilen bir insan enfeksiyonu durumunda, doğrulayıcı laboratuvar sonuçlarını beklerken bile hayvanlarla temas, seyahat öyküsü ve temaslı takibi geçmişine ilişkin kapsamlı bir epidemiyolojik araştırma yapılmalıdır. Epidemiyolojik araştırma, yeni virüsün kişiden kişiye bulaşmasını işaret edebilecek olağandışı solunum hastalıkları vakalarının erken tanısı yer almalıdır. Vakanın meydana geldiği zaman ve yerden alınan klinik örnekler test edilmeli ve virüsün ileri karakterizasyonunun yapılabilmesi için bir DSÖ İşbirliği Merkezine gönderilmelidir.

Kuş gribi salgınları olduğu bilinen ülkelere seyahat edenler çiftliklerden, canlı hayvan pazarlarındaki hayvanlarla temastan, hayvanların kesilebileceği alanlara girmekten veya hayvan dışkısı ile kirlenmiş gibi görünen yüzeylerle temastan kaçınmalıdır. Yolcular ayrıca ellerini sık sık sabun ve suyla yıkamalıdır. Yolcular iyi gıda güvenliği ve gıda hijyeni uygulamalarını takip etmelidir.

Hâlihazırda mevcut bilgilere dayanarak, DSÖ, bu olayla ilgili giriş noktalarında özel bir yolcu taraması yapılmasını veya Rusya Federasyonuna yönelik seyahat ve / veya ticaret kısıtlamalarının uygulanmasını tavsiye etmemektedir.

Etiketler: