DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NÜN 02.03.2021 TARİHLİ YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) HAFTALIK DURUM RAPORU

02 Mart 2021 Salı

DSÖ, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde olası kullanıma yönelik dijital bir aşı sertifikası için bir yönetişim çerçevesi ve spesifikasyonlar oluşturmak için ortaklarla birlikte çalışmaktadır

28 Şubat 2021 Orta Avrupa Zaman Dilimine göre saat 10.00’da bildirilen veriler

 

Bu raporda aşağıda yer alan başlıklar halinde COVID-19 ile ilgili en son veriler paylaşılmaktadır:

Küresel Epidemiyolojik Durum

Özel konu:  COVID-19 ve Uluslar arası ticaret, seyahat ve giriş noktaları

Özel konu: COVID-19 bağlamında tıbbi olmayan (kumaş) maskelerin uygunluğu, filtrelenmesi ve nefes alabilirliğinin önemi

Özel konu: SARS-CoV-2 endişe verici varyantları

DSÖ bölgelerine göre genel durum

Haftalık önemli güncellemeler

KÜRESEL EPİDEMİYOLOJİK DURUM

Geçen hafta 2,6 milyondan fazla yeni vaka bildirilmiş olup bu art arda altı haftadır azalan vaka sayılarının ardından bir önceki haftaya göre % 7'lik bir artış demektir (Şekil 1). Küresel vaka artışı Doğu Akdeniz (% 14), Güneydoğu Asya (% 9), Avrupa (% 9) ve Amerika Bölgelerindeki (% 6) artışlardan kaynaklanmıştır. Bu artışın olası nedenleri arasında, daha fazla bulaşıcı olan endişe verici varyantların (VOC'ler) sürekli yayılması, halk sağlığı ve sosyal önlemlerin (PHSM) gevşemesi ve PSHM önlemlerine bağlı kalma konusundaki yorgunluk sayılabilir. Temel halk sağlığı önlemleri, salgın yanıtının temeli olmaya devam etmektedir. Halk sağlığı yetkilileri için bu, testlerin yapılması, temaslı izleme, izolasyon, desteklenmiş karantina ve kaliteli bakım anlamına gelmekte olup bireyler için kalabalıktan uzak durmak, sosyal mesafeyi korumak, el hijyeni, maske ve havalandırmaya dikkat etmek anlamına gelir. Ayrıca, aşılamayla sağlanan bağışıklık, bireysel düzeyde haftalar alır ve nüfus düzeyinde etkilerin gözlemlenmesi daha uzun sürebilir.

Şekil 1: DSÖ bölgeleri tarafından haftalık olarak bildirilen COVID-19 vakalarının sayısı, 28 Şubat 2021**

 

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Geçen hafta bildirilen 63.000'den fazla yeni ölümle birlikte, küresel yeni ölüm vakalarının sayısı azalmaya devam etmekte ve bir önceki haftaya göre % 6'lık düşüş yaşanmaktadır. Yeni ölüm vakaları dört bölgede; Avrupa, Afrika, Batı Pasifik ve Amerika'da azalmıştır (sırasıyla % 15,% 19, % 35 ve % 1) ve kısmen Nepal'deki ölüm vakalarının geriye dönük bildirilmesiyle Güney Doğu Asya Bölgesinde % 47 artmıştır. Amerika, 1,1 milyondan fazla yeni vaka ve yaklaşık 34.000 ölüm bildirmiş olup bu, küresel vakaların % 42'sine ve küresel ölümlerin % 53'üne denk gelmektedir.

Geçen hafta, en çok yeni vaka bildiren beş ülke; Amerika Birleşik Devletleri (472 904 yeni vaka,% 2 azalma), Brezilya (373 954 yeni vaka,% 18 artış), Fransa (149 959 yeni vakalar,% 14 artış), İtalya (112 029 yeni vaka,% 32 artış) ve Hindistan (105.080 yeni vaka,% 21 artış) olmuştur.

Tablo 1. DSÖ Bölgelerine göre, son yedi günde bildirilen doğrulanmış COVID-19 vakalarının ve COVID-19 kaynaklı ölümlerin sayısı,  28 Şubat 2021 verileri**

 

 

DSÖ Bölgesi

Son yedi gündeki yeni vakalar (%)

Son 7 gündeki yeni vakalarda yüzde değişim*

Toplam vakalar (%)

Son yedi gündeki yeni ölümler (%)

Son 7 gündeki yeni ölümlerde yüzde değişim*

Toplam ölümler (%)

Amerika

1 129 929 (%42)

% 6

50 426 060 (%44)

33 951 (%53)

%-1

1 205 245 (%48)

Avrupa

1 055 781 (%40)

% 9

38 679 334 (%34)

21 302 (%34)

% -15

861 906 (%34)

Güneydoğu Asya

171 419 (%6)

% 9

13 517 009 (%12)

3 217 (%5)

% 47

208 013 (%8)

Doğu Akdeniz

207 177 (%8)

% 14

6 388 249 (%6)

2 562 (%4)

% 5

144 479 (%6)

Afrika

50 324 (%2)

% -24

2 840 208 (%3)

1 659 (%3)

% -19

71 991 (%3)

Batı Pasifik

44 193 (%2)

% -2

1 620 582 (%1)

786 (%1)

% -35

29 006 (%1)

Küresel

2 658 823 (%100)

% 7

113 472 187 (%100)

63 477 (%100)

% -6

2 520 653 (%100)

 

* Yedi gün öncesine kıyasla son yedi gün içinde yeni doğrulanmış vaka/ölüm sayısındaki yüzdelik değişim. Bölgesel yüzdeler en yakın tam sayıya yuvarlanır, böylece genel toplamlar %100'e eşit olmayabilir.

** Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız

COVID-19 ile ilgili en son veriler ve bilgiler için lütfen aşağıdaki adresleri ziyaret ediniz:

Şekil 2. Ülkelere ve bölgelere göre, son yedi günde 100.000 nüfus başına bildirilen COVID-19 vakası, 22 Şubat 2021 – 28 Şubat 2021 **

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.Özel Konu: COVID-19 ve uluslararası ticaret, seyahat ve giriş noktaları

COVID-19 salgını, uluslararası ticaret ve seyahat üzerinde önemli bir etkiye sahip olmuştur ve bu etki devam etmektedir. 2020'de dünya yolcu trafiği, 2,7 milyar yolcu veya 2019'a kıyasla % 60 azalmış ve havayollarının brüt yolcu işletme gelirlerinde 371 milyar ABD Doları tutarında bir kayba neden olmuştur.

Ekonomik kayba ek olarak, seyahat kısıtlamaları da özellikle denizcilik sektöründe olmak üzere ulaştırma işçilerinin yaşamları ve geçim kaynakları üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir. Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), sözleşme süreleri çoktan sona ermiş  yaklaşık 400.000 denizcinin ticari gemilerde mahsur kaldığını  ve ülkelerine geri dönemediğini tahmin etmektedir. Benzer sayıda denizcinin bu kişilerin yerini alması için acilen gemilere katılmaları gerekmektedir.

DSÖ, pandeminin başlangıcından bu yana tüm giriş noktalarında (havaalanları, limanlar ve kara geçişleri) seyahat sektöründeki paydaşlarla etkileşimde bulunmakta ve onları desteklemektedir ve seyahatle ilgili ilk kılavuzunu Mart 2020'de hazırlamıştır. Kılavuza ait tüm belgelere bu linkten ulaşabilirsiniz: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance-publications

Riske dayalı bir yaklaşımla uluslararası seyahatin güvenli ve etkili bir şekilde iyileştirilmesinin yönetimi

İnsanların ve malların sınır ötesi hareketiyle ilişkili halk sağlığı risklerini yönetirken uluslararası seyahatin güvenli ve etkili bir şekilde kademeli olarak kurtarılmasını teşvik etmek üzere üye devletler, seyahat endüstrisi ve iştirakleri ve genel halk dahil olmak üzere kilit paydaşlar, uluslararası seyahatte risk temelli bir yaklaşımın nasıl uygulanacağına dair DSÖ'den rehberlik konusunda daha fazla talepte bulunmuştur. Söz konusu talep, aynı zamanda UST (2005) COVID-19 Acil Durum Komitesi'nin hem Ekim 2020'deki beşinci toplantısında hem de Ocak 2021'deki altıncı toplantısında DSÖ'ye verdiği tavsiyede de yinelenmiştir.

Aralık 2020'de DSÖ, COVID19 bağlamında uluslararası seyahatler için halk sağlığı riskini azaltma önlemlerini düzenlemek için karar almaya yönelik adım adım bir yaklaşımla ilgili ulusal makamlar için bir kılavuz yayınlamıştır. Bu kılavuz üç ana bölüme ayrılmıştır: risk değerlendirmesi, risk azaltma ve risk iletişimi. Anahtar noktaların kapsamı aşağıdaki gibidir:

 • COVID-19 salgını sırasında, acil durumlar ve insani yardım faaliyetleri, ilgili personelin seyahatleri, insanların ülkelerine dönmeleri ve yiyecek, ilaç ve yakıt gibi temel malzemeler için kargo taşımacılığıyla ilgili olarak uluslararası seyahat her zaman öncelikli olmalıdır,
 • Ülkeler uluslararası seyahatlere kademeli olarak kaldığı yerden devam ettikçe, SARS-CoV-2'nin seyahatle ilişkili başka ülkelere, ya da başka ülkelerden ilgili ülkeye ve daha fazla yayılmasını azaltmayı amaçlayan risk azaltma önlemlerinin getirilmesi, uluslararası trafiğe gereksiz yere müdahale etmemeli ve sistematik ve rutin olarak yürütülen kapsamlı bir risk değerlendirmesine dayanmalıdır,
 • Üye Devletlerdeki karar vericiler, COVID-19 vakalarının olası imoprte olmasının getirdiği ek yükü hesaplamak için karma yöntemli bir yaklaşımla (kılavuzda ve eşlik eden risk değerlendirme aracında açıklanmıştır) risk değerlendirmeleri gerçekleştirebilir ve aşağıdakilere göre politikalara bu yük ile başa çıkma kapasitesine sahip olup olmadıklarına karar verebilirler,
 • Uluslararası gezginler, doğaları gereği, şüpheli COVID-19 vakaları veya temaslıları olarak görülmemelidir. Bu nedenle DSÖ, yolcuların testlerin yapılması için öncelikli grup olarak görülmesini önermemektedir,
 • COVID-19 bağlamında uluslararası seyahatler için “bağışıklık (aşı) sertifikalarının” kullanımı şu anda bilimsel kanıtlarla desteklenmemektedir ve bu nedenle DSÖ tarafından tavsiye edilmemektedir ve
 • Uluslararası seyahatle ilgili önlemlere karar verirken ve bunları uygularken toplumların genel sağlık ve refahı göz önünde bulundurulacak hususlarda ön planda olmalıdır.

Uluslararası seyahat bağlamında COVID-19'un teşhisine yönelik testlerin yapılması

COVID-19'la ilgili olarak bulaşmayı sınırlandırmak ve morbidite ve mortaliteyi azaltmak için, dünyanın dört bir yanındaki ülkeler salgın kontrolü için halk sağlığı ve sosyal önlemler (PHSM) uygulamıştır.  Birçok ülke ve ulaşım sektörü paydaşları tarafından dikkate alınan bir önlem, seyahatten önce, giriş noktalarında veya seyahatten sonra uluslararası yolcularda SARS CoV-2 testidir. Risk temelli seyahat kılavuzuna ek olarak, DSÖ, SARS-CoV-2'nin sınır ötesi iletimini azaltmak için bir araç olarak testlerle ilgili gereklilikleri ve sorunları inceleyen tanısal testler hakkında bilimsel bir özet yayınlamıştır. SARS CoV-2 teşhis testlerine ve bunların kalkıştan önce, giriş noktalarında ve varışta SARS-CoV-2 testinde potansiyel kullanım için performans ve uygunluğuna genel bir bakış sağlar. Aynı zamanda aşağıdaki temel noktaları da gündeme getirmektedir:

 • Sınırlarda test yapmak, diğer halk sağlığı önlemlerinin, özellikle sağlam temaslı izleme sistemlerinin yerini tutmaz;
 • DSÖ, COVID-19 için doğrulanmış, olası ve şüpheli vakaların ve doğrulanmış veya muhtemel vakaların temaslılarının seyahat etmemesini tavsiye etmektedir. DSÖ ayrıca, 60 yaş ve üzeri kişiler veya kronik hastalıkları veya altta yatan sağlık sorunları olanlar da dahil olmak üzere, hasta olmayan veya şiddetli hastalık geliştirme ve SARS CoV-2 enfeksiyonundan ölme riski yüksek olan kişilerin COVID-19'un genel bulaşının görüldüğü bölgelere uluslararası seyahat etmekten kaçınmalarını tavsiye etmektedir ve
 • Kapsamlı bir risk değerlendirmesi, uluslararası seyahat edenler için SARS-CoV-2 test politikalarına ilişkin karar verme sürecinin önemli bir unsuru olmalıdır. Ayrıca, yüksek riskli ortamlarda ve yüksek risk gruplarında testler üzerindeki olumsuz etkiyi önlemek için uluslararası seyahat edenler için test hizmeti sunan kaynaklar ve kapasiteleri kritik bir şekilde değerlendirilmelidir.

Yeni endişe verici varyantların uluslararası seyahat kısıtlamalarına etkisi

Daha önce bildirildiği gibi, kanıtlar, yeni tanımlanan bazı endişe verici varyantların, daha önce dolaşımda olan varyantlara kıyasla daha yüksek bulaşıcılığa sahip olabileceğini göstermektedir. Endişe uyandıran yeni varyantlar da dahil olmak üzere, uluslararası seyahat yoluyla ülkeler arasında vakaların karşılıklı olarak bir ülkeden diğerine yayılmasına ilişkin risklerin artmaya devam etmesi muhtemeldir. Ülkeler üzerindeki etki, epidemiyolojik durumları, sağlık sistemlerinin kapasitesi ve DSÖ risk temelli seyahat rehberinde açıklandığı gibi diğer halk sağlığı ve sosyal önlemlerin uygulanması dahil olmak üzere birçok faktöre bağlı olacaktır.

Söz konusu SARS-CoV-2 varyantlarının importe olmasını önlemek için uygulanan herhangi bir önlem, bu nedenle, zamanla sınırlı olmalıdır; bulguları isteyerek sekanslayan ve paylaşan ülkelere karşı önyargılı olmamalıdır; kapsamlı risk değerlendirmelerine dayalı ve sürekli olarak ortaya çıkan bilgilere uyarlanabilir olmalıdır.

Uluslararası seyahat edenler için COVID-19 aşılamasına ilişkin hususlar

Ocak 2021'deki altıncı toplantısından sonra UST (2005) COVID-19 Acil Durum Komitesi'nin tavsiyesini takiben, DSÖ, uluslararası gezginler için COVID-19 aşısının belgelendirilmesiyle ilgili değerlendirmeler üzerine bir ara durum raporu yayınlamıştır. Şu anda, ulusal makamlar ve taşıt operatörleri, geçiş veya giriş için bir koşul olarak uluslararası seyahatler için COVID-19 aşısının belgelendirilmesi şartını getirmemelidir, çünkü  aşı tarafından sunulan koruma süresi, aşılamanın asemptomatik enfeksiyona karşı koruma sağlayıp sağlamadığı ve SARS-CoV-2'ye karşı antikorları olan kişilerin olası muafiyeti gibi aşılamanın bulaşmayı azaltmadaki etkinliği konusunda hala kritik bilinmeyenler vardır.  Ek olarak, aşıların sınırlı bulunabilirliği göz önünde bulundurulduğunda, gezginlerin öncelikli olarak aşılanması, şiddetli COVID-19 açısından yüksek risk altında olduğu düşünülen öncelikli popülasyonlar için yetersiz aşı temini ile sonuçlanabilir. DSÖ ayrıca, aşılanmış kişilerin diğer seyahat riski azaltma önlemlerine uymaktan muaf tutulmamalarını tavsiye etmektedir. Uluslararası seyahat edenler için COVID-19 aşısının belgelendirilmesi gerekliliği gelecekte UST hükümlerine uygun olarak getirilirse, aşılar DSÖ tarafından onaylanmalı, uygun kalitede ve evrensel olarak mevcut olmalıdır.

DSÖ, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde olası kullanıma yönelik dijital bir aşı sertifikası için bir yönetişim çerçevesi ve spesifikasyonlar oluşturmak için ortaklarla birlikte çalışmaktadır. Gelecekte uygulanan herhangi bir teknolojiden bağımsız olarak, uluslararası yolcuların COVID-19 aşılama durumu, UST Ek 6'da sunulan modele göre Uluslararası Aşılama ve Profilaksi Sertifikası ile kaydedilmelidir. Aynı format, DSÖ ön onaylı COVID-19 aşıları evrensel olarak kullanılabilir hale geldiğinde ve UST kapsamında ilgili öneriler sağlandığında uyarlanabilir.

DSÖ'nün seyahat rehberini güncellemek için mevcut kanıtları sistematik olarak gözden geçirmek

DSÖ, COVID-19'un uluslararası bulaşmasını azaltmada seyahat önlemlerinin etkinliği konusunda Haziran 2020'ye kadar mevcut olan kanıtlar üzerinde Cochrane işbirliğinin desteğiyle sistematik bir inceleme yaptırmıştır. Ardından, Ekim 2020'den bu yana, DSÖ, Uluslararası Seyahat ve Sağlık Rehberi Geliştirme Grubunu (ITH GDG), seyahat öncesinde, sırasında ve sonrasında SARS CoV-2 iletimiyle ilgili belirli halk sağlığı müdahalelerinin etkililiği, güvenliği ve zararlarının azaltılmasına yönelik mevcut kanıtların sistematik incelemelerine dayalı rehber dokümanları geliştirmek için bir araya getirmektedir. ITH GDG şu anda hava yolculuğuna odaklanmakta olup bunu deniz ve kara yoluyla seyahat izleyecektir.

İlk yayın, Tavsiyelerle ilgili kanıt: Havacılık sektöründe COVID-19 iletiminin azaltılması, ITH GDG'nin çalışmasının temelini oluşturan metodolojik yaklaşımları açıklar ve ara rehberlik ve tavsiyeleri güncelleyecek bir analitik çerçeve sunar. Diğerlerinin yanı sıra enfeksiyon önleme ve kontrol (IPC), sağlık taraması, karantina ve izolasyon, test, temaslı takibi, risk iletişimi ve hava yolculuğunun kısıtlanması ile ilgili ele alınan dokuz soruyu sunar. İkinci yayın, Tavsiyelerle ilgili kanıt: COVID-19 ve havacılıkta sağlık eşitliği ve insan hakları hususlarını değerlendirmek için kullanılan yöntemler, DSÖ'nün COVID-19 ve havacılık ile ilgili olarak belirli halk sağlığı müdahalelerinin birincil literatüründe sağlıkta eşitlik ve insan hakları ile ilgili temel faktörlerin raporlanmasını değerlendirmek için üstlendiği süreci açıklar.Bu dokuz soruyu ele almak için kılavuz belgeler, bu belgelerde açıklanan metodolojiler kullanılarak şu anda geliştirilmektedir ve önümüzdeki haftalarda yayınlanacaktır.

Özel Konu: COVID-19 bağlamında tıbbi olmayan (kumaş) maskelerin yüze oturması, filtre edebilme özelliğinin ve nefes alabilir olmasının önemi

Ocak 2020'den beri DSÖ, SARS-CoV 2'nin yayılmasını önlemek için kapsamlı bir dizi müdahalenin parçası olarak maskelerin kullanılmasını önermektedir. Tıbbi olmayan (kumaş veya bez olarak da adlandırılır) pek çok ticari maske mevcuttur; ancak, çok sayıda gönüllü uluslararası standart ve düzenleyici gözetimin olmaması, insanların maskelerinin etkili bariyerler olup olmadığını anlamalarını zorlaştırmıştır.

Diğer halk sağlığı ve sosyal önlemlerle birlikte uygulandığında maske, iyi oturması, iyi filtrelemeye sahip olması ve takan kişinin rahatlıkla nefes alabilmesi koşuluyla SARS-CoV-2 virüsünün bulaşmasını önlemek için etkili bir bariyer görevi görebilir (Şekil 3). Bu üç parametreden herhangi biri optimize edilmediğinde, maske etkisiz bir bariyer olabilir ve / veya giyilmesi rahatsız edici olabilir.

 

Şekil 3. Filtreleme, nefes alabilirlik ve yüze uygun olma (yüze oturma) diye adlandırılan üç temel parametrenin çizimi

 

 

Yüze iyi oturması, maskenin burnu, ağzı ve çeneyi tamamen kapladığı anlamına gelir. Maskenin kenarlarında herhangi bir sızıntı olmamalıdır. Ekshale edilen nefes, maske yüzeyinden filtrelenmelidir.

İyi filtreleme, maskenin solunan havada bulunan damlacıkları filtreleyen doğru kumaşa veya kumaş kombinasyonuna sahip olduğu anlamına gelir.

İyi nefes alabilirlik, kullanıcının maske malzemesi yoluyla kolayca nefes alabileceği anlamına gelir. Maskeler genellikle filtreleme açısından değerlendirildiğinden, kullanıcının rahatını sağlamak için nefes alabilirliği en üst düzeye çıkarmak da aynı derecede önemlidir.

DSÖ, ilk olarak Haziran 2020'de tıbbi olmayan veya kumaş maskelerin bileşimi hakkında, katman sayısı, bileşimleri ve performansı ve uyumun önemi üzerine özel öneriler sağlayan bir rehber yayınlamıştır. Mümkün olduğunda, yeterli kullanıcı konforunu sağlamak için, kumaş maskelerin imalatında kullanılan kumaşların tasarımı ve kombinasyonu, yeterince yüzle uyumlu olması, filtreleme ve nefes alabilirlik açısından bağımsız olarak test edilmelidir.

Bu, özellikle uzun süre ve / veya nemli ortamlarda kullanılan maskeler için önemlidir.

DSÖ, hükümetleri tıbbi olmayan maskeler için düzenlemeler oluşturmaya teşvik etmeye devam etmekte olup aşağıda özetlenen, kumaş maske satın alırken nelere bakılması gerektiğine dair kanıta dayalı tavsiyeler yayınlamıştır:

Kumaş maske satın alırken, laboratuvarda test edildiklerini gösteren bilgiler için ambalajı kontrol ediniz:

 

 • Üç mikron ölçüsünde partikül veya damlacıkların en az % 70 filtrasyonu (daha düşük filtrasyon, sorun olan partiküller / damlacıklar daha küçükse kabul edilebilir),
 • Santimetre kare başına en fazla 60 paskal basınç farkı (<60 Pa / cm2) (hava geçirgenliği veya hava akışı direnci gibi alternatif ölçümler kullanılabilir),
 • Verimde azalma olmaksızın en az beş yıkamaya karşı garantili olmalıdır,
 • Ekshalasyon valfi yoktur,
 • Antimikrobiyal kaplamalar veya uygulamalar gerekli değildir; Dahil edilirse, işlenmiş katmanlar deriden uzak olmalı ve ISO veya REACH düzenleme gerekliliklerine göre solunum ve cilt güvenliği açısından test edilmelidir.

Pakette listelenen standart yoksa, şunlardan oluşan üç katmana sahip bir maske bulunuz:

 • Emici pamuktan yapılmış iç tabaka;
 • Dokumasız eğirilerek birleştirilmiş (spunbond) polipropilenden yapılmış orta katman (yani bir filtre katmanı); ve
 • Neme dayanıklı polyesterden veya başka bir dokuma olmayan eğrilerek birleştirilmiş (spunbond) polipropilenden yapılmış dış katman.

Daha ayrıntılı bilgi rehber belgenin ek bölümünde bulunabilir. Filtrasyonu artırmak için ek katmanlar eklendiğinde nefes alabilirlik değişebilir. Örneğin, birincisinin üzerine ikinci bir maske eklemek filtrasyonu ve oturmayı artırabilir, ancak aynı zamanda nefes almayı daha zor ve rahatsız edici hale getirebilir. İnsanların nefes almak için bir maske çıkarması gerekirse, bariyer doğal olarak kaybolur.

Son olarak, tıbbi olmayan / kumaş bir maske, kullanımdan önce ve sonra her zaman belirlenmiş plastik torbalarda veya kaplarda uygun şekilde saklanmalı ve kullanıldığında her gün sabun veya deterjanla ve tercihen sıcak suyla (60 derece) temizlenmelidir. Sıcak su yoksa, maskeyi oda sıcaklığında su kullanarak sabun veya deterjanla yıkayın, ardından maskeyi bir dakika kaynatın.

Tek kullanımlık maskeler, kullanımdan sonra her zaman uygun şekilde, tercihen kapalı bir kutuya atılmalıdır. Kullanılmış maskeler, kullanıcıya veya başkalarına bulaşabilecek virüs içerebileceğinden, maskeler kullanımdan sonra asla açıkta bırakılmamalıdır.

 

DSÖ, endüstri tarafından geliştirilen maskeleri yakından izlemeye devam etmekte ve yüze uyumu, filtrelemeyi, nefes alabilirliği ve genel konforu en üst düzeye çıkaran tekstil kombinasyonları ve yenilikçi tasarımlarla ilgili araştırmaları teşvik etmektedir.

 

Bilim adamları, sağlık bakanlıkları ve halk sağlığı kurumları ile istişareler devam etmekte olup bu alandaki bilim geliştikçe güncellemeler sağlanacaktır.

Bir maskenin seçimi, nasıl takılacağı ve bakımı hakkında eksiksiz bilgi almak için DSÖ'nün aşağıda linki verilen “maske web sayfasını” ziyaret ediniz:

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks

COVID-19 bağlamında maske kullanımı için DSÖ teknik kılavuzuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://apps.who.int/iris/handle/10665/337199

Özel Konu: SARS-CoV-2'nin Endişe Verici  Varyantlarıyla İlgili Güncelleme

DSÖ, ulusal makamlar, kurumlar ve araştırmacılarla işbirliği içinde, SARS CoV-2 varyantlarıyla ilişkili halk sağlığı olaylarını izlemeye devam etmekte olup yeni bilgiler elde edildikçe güncellemeler sağlamaktadır. Endişe verici varyantların (VOC) arka planı hakkında daha fazla bilgi, daha önce yayınlanmış Hastalık Salgını Haberleri ve Haftalık Epidemiyolojik Güncellemenin son yayınlarından edinilebilir. Burada, 2 Mart 2021 itibarıyla ülkeler, yönetim bölgeleri ve bölgeler (bundan sonra ülkeler olarak anılacaktır) tarafından bildirilen üç VOC'nin coğrafi dağılımına ilişkin bir güncelleme sunmaktayız (Tablo 2, Ek 2). Bu bilgiler, sekanslama kapasitesindeki ülkeler arasındaki farklılıklar ve sekanslama için hangi numunelerin önceliklendirildiği dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, devam eden sürveyansın sınırlamaları dikkate alınarak yorumlanmalıdır. DSÖ, sürveyans ve sekanslama kapasitesinin güçlendirilmesi ve varyant iletiminin kapsamına ilişkin temsili bir gösterge sağlamak için sistematik bir yaklaşım savunmaya devam etmektedir. Yeni potansiyel faydalı varyantlar (VOI'ler) veya VOC'ler şu anda incelenmektedir ve gelecekteki güncellemelere eklenebilir.

Dünya çapında birçok ülke halihazırda genel SARS-CoV-2 enfeksiyonlarında muhtemelen uygulanan halk sağlığı ve sosyal önlemlerin (PHSM) ve çeşitli aşılama programı uygulamalarının bir sonucu olarak bir düşüş yaşıyor olsa da, artan sayıda endişe verici varyant rapor edilmiştir.  Altı DSÖ bölgesindeki birçok ülke, geçen ay yeni COVID19 vakalarında artış bildirmeye başlamış ancak VOI'lere ve VOC'lere atfedilebilecek tüm yeni vakaların tam oranını tespit etmek zordur, endişe verici varyantlar olan VOC 202012/01, 501Y.V2 ve P.1 ile ilgili geçen haftanın güncellemelerinin yer aldığı özet aşağıdadır:

Tablo 2: 23 Şubat 2021 itibarıyla önemli endişe verici varyantlar hakkında ortaya çıkan bilgilerin özeti

Yeni Şus sınıfı

20I/501Y.V1

20H/501Y.V2†

20J/501Y.V3

Mağara (Pango) soyu

B.1.1.7

B.1.351

B.1.1.28.1, diğer adı P.1†

GISAID sınıfı

GR

GH

GR

Alternatif isimler

VOC202012/01†

VOC202012/02

-

İlk Tespit Edildiği Yer

Birleşik Krallık

Güney Afrika

Brezilya/Japonya

İlk görüldüğü tarih

20 Eylül 2020

2020 Ağustos ayı başı

Aralık 2020

Ana spayk mutasyonları

 

 

 

 

 

 

 

 • N501Y
 • D614G
 • A570D
 • P681H
 • H69/V70 delesyonu
 • Y144 delesyonu

N501Y

D614G

E484K

K417N

L242/A243/L244 delesyonu

N501Y

D614G

E484K

K417N

Ortak görülen ana mutasyonlar

Yapısal Olmayan Protein 6'da (NSP6) S106 / G107 / F108 delesyonu

Ülkelerin bildirliği vakalar (geçen hafta yeni rapor edilenler) **

106(5)

56(5)

29± (1)

 

* Endişe Verici Varyant-VOC olmayan virüslere kıyasla genelleştirilmiş bulgular. Hakemli olmayan ön baskılı makaleler ve halk sağlığı otoriteleri ve araştırmacılardan gelen raporlar dahil olmak üzere birden fazla ülkeden ortaya çıkan kanıtlara dayanmakta olup hepsi devam eden soruşturmaya ve sürekli revizyona tabidir.

Anahtar değişkenler için standartlaştırılmış terminoloji (isimlendirme) oluşturma çalışmaları devam ederken, bunlar DSÖ'nün bu yayında bunlara atıfta bulunacağı adlardır.

** Yolcular (yalnızca importe vakalar) veya topluluk örnekleri (yerel bulaş) arasında ülkelerdeki VOC tespitlerinin resmi ve resmi olmayan raporlarını içerir.

± Bu hafta bir ülke kaldırılmış ve bir başkası eklenmiştir ve 23 Şubat güncellemesinde bildirilen ile aynı toplam elde edilmiştir.

SARS-CoV-2 VOI'ler ve VOC'ler için önerilen çalışma tanımları

Geçen haftanın sayısına ek olarak, SARS-CoV 2'nin faydalı ve endişe verici varyantları için çalışma tanımlarına genel bir bakış ile özel bir baskı yayınlanmış olup  DSÖ, Üye Devletleri, ulusal halk sağlığı enstitülerini ve referans laboratuvarlarını, Üye Devletlerin alması gereken tavsiye edilen eylemlerle birlikte desteklemek için ilgili eylemleri gerçekleştirecektir. Bu tanımlar düzenli olarak gözden geçirilecek ve gerektiğinde güncellenecektir.

VOC 202012/01 varyantı

23 Şubat'taki son güncellememizden bu yana, VOC 202012/01 beş yeni ülkede daha tespit edilmiştir. 2 Mart itibariyle, altı DSÖ bölgesinin tamamında toplam 106 ülke bu varyantla ilgili vakalarını bildirmiştir (Şekil 4). Dört DSÖ bölgesinde en az 42 ülkede genel bulaşma rapor edilmiş olup, bu varyantı bildiren 35 (% 33) ülke için hastalık bulaş sınıflandırmasının şu anda eksik olduğuna dikkat çekilmiştir.

Şekil 4. 02 Mart 2021 itibarıyla SARS-CoV-2 varyant VOC 202012/01 rapor eden ülkeler, yönetim bölgeleri ve bölgeler

 

501Y.V2 Varyantı

23 Şubat'taki son güncellemeden bu yana, 501Y.V2 varyantı, yeni beş ülkeden bildirilmiştir - şu anda altı DSÖ bölgesinin tamamında toplam 56 ülke bulunmaktadır (Şekil 5). 501Y.V2 varyantının genel bulaşı, üç DSÖ bölgesinde sekiz ülkede rapor edilmiş olup bu varyantı bildiren 42 (% 75) ülke için hastalık bulaş sınıflandırmasının şu anda eksik olduğuna dikkat çekilmiştir.

Şekil 5. 02 Mart 2021 itibarıyla SARS-CoV-2 501Y.V2 rapor eden ülkeler, yönetim bölgeleri ve bölgeler

P.1 varyantı

Son güncellemeden bu yana, P.1 varyantı ile ilgili olarak bir ülke raporlarını düzeltmiş olup başka bir ülkenin de raporlaması ile bir yeni ülke olarak değerlendirilmiştir. Bugüne kadar P.1 varyantı, altı DSÖ bölgesinin tamamında 29 ülkede bulunmaktadır (Şekil 6). P.1 varyantının genel bulaşı bir DSÖ bölgesindeki en az üç ülkede rapor edilmiş olup bu varyantı bildiren 9 (% 31) ülke için hastalık bulaşma yollarının sınıflandırmasının şu anda eksik olduğuna dikkat çekilmiştir.

Şekil 6. 02 Mart 2021 itibarıyla SARS-CoV-2 P.1 varyantını rapor eden ülkeler, yönetim bölgeleri ve bölgeler

 

DSÖ BÖLGELERİNE GÖRE DURUM

Afrika Bölgesi

Geçen hafta, Afrika Bölgesi bir önceki haftaya göre 50.000'den fazla yeni vaka ve 1500’den fazla ölüm, vakalarda % 24'lük, ölümlerde ise % 19'luk bir düşüş olduğunu bildirmiştir. Bu durum bölgenin,  küresel olarak yeni vaka oranlarında yüzde olarak en büyük düşüşün ve ölüm oranlarında ise ikinci en büyük düşüşün olduğunu göstermektedir. Geçen hafta bölgede yeni vaka sayıları 49 ülkenin 17'sinde (% 36) artarken, 30'unda (% 64) düşüş göstermiştir. Bu hafta bölgede yeni ölümler 49 ülkenin 13'ünde (% 28) artarken, 24'ünde (% 53) düşüş göstermiştir.

En yüksek sayıda yeni vaka bildiren ülkeler sırasıyla; Güney Afrika (9.858 yeni vaka; 100.000 kişi başına 16,6 yeni vaka;% 20 azalma), Etiyopya (6196 yeni vaka; 100.000'de 5,4 yeni vaka;% 1 artış) ve Nijerya (3864 yeni vaka; 100.000 kişi başına 1,9 yeni vaka;% 34 azalma) olmuştur.

Geçen hafta en çok yeni ölüm vakası bildiren ülkeler ile ilk 3 ülke aynı kalmış olup sırasıyla; Güney Afrika (1001 yeni ölüm; 100.000'de 1,7 yeni ölüm;% 11 azalma), Etiyopya (83 yeni ölüm; 100.000’de 0,1 yeni ölüm; %8 azalma) ve Nijerya (74 yeni ölüm; 100.000’de < 0,1 yeni ölüm;% 12 azalma olmuştur.

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Amerika Bölgesi

Amerika Bölgesinde bu hafta 1.1 milyondan fazla yeni vaka ve 34.000'ün biraz altında yeni ölüm bildirilmiş olup bir önceki haftaya göre vaka sayılarında % 6'lık bir artış ölüm oranında ise % 1'lik bir düşüş olmuştur. Bu oranlar, 10 Ocak sonrası haftadan bu güne kadar görülen yeni vakalardaki ilk artışı göstermektedir. Yeni vaka sayıları bu hafta 56 ülkenin 22'sinde (% 39) artarken 24'ünde (% 43) azalmıştır. Yeni ölümler ise bu hafta 56 ülkenin 11'inde (% 20) artarken, 20'sinde (% 36) azalmıştır.

En çok yeni vaka bildiren ülkeler; Amerika Birleşik Devletleri (472.904 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 142,9 yeni vaka;% 2 azalma), Brezilya (373.954 yeni vaka; 100.000 başına 175,9 yeni vaka;  % 18 artış) ve Arjantin (49.516 yeni vaka; 100.000 başına 109,6 yeni vaka;% 50 artış) olmuştur.

En çok ölüm vakalarının bildirildiği ülkeler yine;  Amerika Birleşik Devletleri (14.866 yeni ölüm; 100.000'de 4,5 yeni ölüm;% 1 artış), Brezilya (8070 yeni ölüm; 100.000'de 3,8 yeni ölüm;  % 11 artış) ve Meksika (5509 yeni ölüm; 100.000'de 4,3 yeni ölüm;% 14 azalma) olmuştur.

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Doğu Akdeniz Bölgesi

Doğu Akdeniz Bölgesi, geçen haftaya göre % 14'lük bir artışla 207.000'den fazla yeni vaka bildirmiştir. Bölge % 5'lik bir artışla 2500’ün biraz üstünde yeni ölüm vakası bildirmiştir. Bu hafta bölge genelinde yeni vaka sayılarının 22 ülkeden 14'ünde (% 64) artış gösterdiği, 8'inde (% 36) azalma gösterdiği bildirilmiştir. Yeni ölümler ise 22 ülkenin 13'ünde (% 59) artarken, 22 ülkenin 7'sinde (% 32) azalmıştır.

En çok yeni vaka bildiren üç ülke; İran  (57.078 yeni vaka, 100.000 kişi başına 68 yeni vaka,% 3 artış), Irak (27.491 yeni vaka, 100.000 kişi başına 68,3 yeni vaka,% 19 artış) ve Ürdün (26.685 yeni vaka, 100.000 kişi başına 261,5 yeni vaka,% 78 artış) olmuştur.

En çok yeni ölüm vakası bildiren ülkeler; İran (571 yeni ölüm, 100.000 kişi başına 0,7 yeni ölüm,% 9 artış), Lübnan (355 yeni ölüm, 100.000'de 5,2 yeni ölüm,% 6 artış) ve Mısır (341 yeni ölüm, 100.000'de 0,3 yeni ölüm,% 6 azalma) olmuştur.

 

            **Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Avrupa Bölgesi

Avrupa Bölgesi 1 milyondan fazla yeni vaka ve 21.000'den fazla yeni ölüm vakası bildirmiş olup bir önceki haftaya göre sayılarda sırasıyla % 9'luk artış ve % 15'lik bir düşüş yaşanmıştır. Bu oranlar, 10 Ocak sonrası haftadan bu güne kadar görülen yeni vakalardaki ilk artışı göstermektedir ve geçmiş iki raporlama haftasındaki düşüşlerin tersini göstermektedir. Yeni vaka sayıları bu hafta 61 ülkenin 36'sında (% 59) artarken 22’sinde (% 36) azalmıştır. Yeni ölümler ise bu hafta 61 ülkenin 16'sında (% 26) artarken, 30'unda (% 49) azalmıştır.

En fazla yeni vaka bildiren üç ülke; Fransa (149.959 yeni vaka; 100.000 kişi başına 229,7 yeni vaka,% 14 artış), İtalya (112.29 yeni vaka, 100.000 kişi başına 185,3 yeni vaka,% 32 artış) ve Çekya ( 82.321 yeni vaka, 100.000 kişi başına 768,7 yeni vaka,% 26 artış) olmuştur.

En çok ölüm vakası bildiren ülkeler; Rusya Federasyonu (2829 yeni ölüm; 100.000 kişi başına 1,9 yeni ölüm, % 11 azalma), Büyük Britanya Birleşik Krallığı ve Kuzey İrlanda (2340 yeni ölüm; 100.000'de 3,4 yeni ölüm; %32 azalma) ve Almanya (2204 yeni ölüm; 100.000 kişi başına 2,6 yeni ölüm,% 24 azalma) olmuştur.

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Güneydoğu Asya Bölgesi

Güneydoğu Asya bölgesi, geçen haftaya göre % 9’luk artışla 171.000'den fazla yeni vaka, ölüm oranlarında ise % 47'lik bir artışla 3200’den fazla yeni ölüm vakası bildirmiştir* . Bölge genelinde ülkelerin yarısı (5/10;% 50) yeni vakalarda artış bildirirken diğer yarısı (5/10;% 50) yeni vakalarda düşüş bildirmiştir. Yeni ölümler ise 10 ülkenin 3'ünde (% 30) artarken 10'un 5'inde (% 50) azalmıştır.

En çok yeni vaka bildiren üç ülke; Hindistan (105.080 yeni vaka; 100.000'de 7,6 yeni vaka,% 21 artış), Endonezya (57.721 yeni vaka; 100.000'de 21,2 yeni vaka; % 5 azalma) ve Sri Lanka (3410 yeni vaka; 100.000 başına 15,9 yeni vaka;% 26 azalma) olmuştur.

Bu hafta en çok yeni ölüm vakası bildiren üç ülke; Endonezya (1665 yeni ölüm; 100.000'de 0,6 yeni ölüm,% 21 artış), Hindistan (749 yeni ölüm; 100.000'de 0,1 yeni ölüm,% 14 artış) ve Nepal (712 yeni ölüm; 100.000'de 2,4 yeni ölüm*) olmuştur.

* Yeni ölümlerin sayısı, Nepal'de COVID-19 pandemisini yöneten farklı yönetim organları tarafından bildirilen son bir yıldaki ilave COVID-19 ölüm oranlarını içermektedir. Bu ölümlerin zamansal dağılımı doğrulanmaktadır.

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Batı Pasifik Bölgesi

Batı Pasifik Bölgesi geçtiğimiz hafta 44.000’in biraz üzerinde yeni vaka bildirmiş ve bir önceki haftaya göre % 2'lik bir düşüş yaşanmıştır. Bu hafta ölüm oranlarında ise %35’lik azalma yaşanmış olup 800’ün biraz altında yeni ölüm vakası bildirmiştir. Bu hafta bölgedeki yeni vaka sayıları 22 ülkeden 6'sında (% 27) artarken, 22 ülkeden 10'unda (% 45) azalmıştır. Yeni ölümlerin sayısı ise 22 ülkenin 1'inde (% 14) artarken, 22 ülkeden 5'inde (% 23) azalmıştır.

Bu hafta bölgede en çok yeni vaka bildiren üç ülke; Malezya (18.043 yeni vaka; 100.000 başına 55,7 yeni vaka, % 2 azalma), Filipinler (14.959 yeni vaka; 100.000 başına 13,7 yeni vaka,% 24 artış) ve Japonya (7233 yeni vaka; 100.000 başına 5,7 yeni vaka, % 28 azalma) olmuştur.

Bu hafta en fazla yeni ölüm vakası rapor eden üç ülke; Japonya (443 yeni ölüm; 100.000'de 0,4 yeni ölüm,% 12 azalma), Filipinler (221 yeni ölüm; 100.000'de 0,2 yeni ölüm,% 61 azalma), ve Malezya (70 yeni ölüm; 100.000'de 0,2 yeni ölüm,% 25 azalma) olmuştur.

            **Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Haftalık Önemli Güncellemeler

DSÖ Genel Direktörünün mesajı:

"Şimdi, lisanslama ve teknoloji transferi ve gerektiğinde fikri mülkiyet feragatleri dahil olmak üzere <aşı> üretiminde ölçek büyütmek için her aracı kullanma zamanı. Şimdi değilse ne zaman?"

26 Şubat 2021 tarihinde COVID-19 ile ilgili medya brifinginde açılış konuşması  

 

2021 COVID-19 Stratejik Hazırlık ve Yanıt Planı

 

COVID-19 Stratejik Hazırlık ve Yanıt Planı (SPRP 2021)

 

Kovid-19 Aşıları

ChAdOx1-S [rekombinant], COVID-19 aşısı

COVAX Tesisi başkanı tarafından Gana'ya sevk edilen COVID-19 aşı dozları, küresel kullanıma sunmanın başlangıcını işaret ediyor

COVID-19 aşıları için hatasız tazminat programı dünyada bir ilktir

 

Oksijen Kaynağı

COVID-19 oksijen acil durumu ,oksijen ihtiyacının artmasıyla her gün düşük ve orta gelirli ülkelerde yarım milyondan fazla insanı etkiliyor

Medikal oksijenin hayat kurtaran gücü

 

DSÖ Finansmanı uygulamada

 

DSÖ, dünyanın çeşitli bölgelerinde finansmanı nasıl eyleme dönüştürür

Teknik Rehber ve Diğer Kaynaklar

 • Teknik rehberler: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance
 • DSÖ Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) Paneli: https://covid19.who.int/
 • Haftalık COVID-19 Operasyonel Güncellemeleri: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/strategies-and-plans
 • DSÖ COVID-19 Vaka Tanımları: https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Surveillance_Case_Definition-2020.2
 • COVID-19 Tedarik Zinciri Kurumlar Arası Koordinasyon Hücresi Haftalık Durum Güncellemesi: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-operations
 • Araştırma ve Geliştirme: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov
 • Resmi BM dillerinde COVID-19 hakkında çevrimiçi kurslar: https://openwho.org/channels/covid-19 ; ve mevcut olan diğer ulusal diller: https://openwho.org/channels/covid-19-national-languages
 • Uluslararası toplumun, tüm ülkelere virüse hazırlanması ve müdahale etmesi konusunda sağladığı desteği özetleyen Stratejik Hazırlık ve Müdahale Planı (SPRP): https://www.who.int/publications/i/item/strategic-preparedness-and-response-plan-for-the-new-coronavirus

DSÖ bölge ofislerinden güncellemeler:

 

HALK İÇİN ÖNERİLER VE TAVSİYELER

 

Ekler

Ek 1. Ülkelere ve bölgelere göre son yedi günde bildirilen doğrulanmış COVID-19 vakalarının ve COVID-19 kaynaklı ölümlerin sayısı, 28 Şubat 2021 verileri **

 

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Ek 2.Ülkelere ve bölgelere göre endişe verici varyantların listesi, 02 Mart 2021 verileri**

 

 

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Ek 3. Veri, tablo ve şekil notları

Sunulan veriler, ülkelerden/bölgelerden DSÖ'ye bildirilen, büyük ölçüde DSÖ vaka tanımlarına(https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Surveillance_Case_Definition-2020.2) ve sürveyans klavuzuna (https://www.who.int/publications/i/item/who-2019-nCoV-surveillanceguidance-2020.8) dayanan resmi laboratuvar onaylı COVID-19 vaka ve ölümlerine dayanmaktadır. Doğruluk ve güvenilirliği sağlamak için adımlar atılırken, tüm veriler sürekli doğrulama ve değişikliğe tabidir; ve bu verileri yorumlarken, gerçek vaka ve ölüm oranı insidansının olduğundan düşük tahmin edilmesi ve bu verileri küresel düzeyde yansıtmada değişken gecikmeler gibi, sunulan sayıları etkileyen birkaç faktör nedeniyle dikkatli olunmalıdır. Vaka tespiti, dahil etme kriterleri, test stratejileri, raporlama uygulamaları ve veri kesme ve gecikme süreleri ülkeler/bölgeler arasında farklılık göstermektedir. Az sayıda ülke/bölge, şüpheli ve laboratuvar onaylı vakaları birlikte rapor etmektedir. DSÖ, ulusal halk sağlığı yetkilileri ve diğer kaynaklar tarafından yayınlanan bilgi ürünleri arasında farklılıklar olması beklenmektedir. Halk sağlığı yetkililerinin çok sayıda vakayı veya ölümü toplam sayımlarından çıkaran veri uyuşturma çalışmaları yürütmesi nedeniyle, yeni vakalar/ölümler sütunlarında uygun şekilde negatif sayılar gösterilebilir. Çıkarmaların önceki günlere uygun şekilde paylaştırılmasına olanak tanıyan ek ayrıntılar ortaya çıktığında, grafikler buna göre güncellenecektir. epi-data-support@who.int adresine e-posta gönderilerek yapılan geçmiş veri düzenlemesinin bir kaydı talep edilebilmektedir. Talep ederken lütfen ilgilendiğiniz ülke (ler)i, süreyi ve talep / kullanım amacını belirtiniz. Önceki durum raporları düzenlenmeyecektir; en güncel veriler için https://covid19.who.int/ adresine bakınız.

Küresel toplam, uluslararası taşıtlardan bildirilen 745 vaka ve 13 ölümü de içermektedir.

Kullanılan isimler ve bu yayındaki materyalin sunumu, DSÖ tarafından herhangi bir ülkenin, bölgenin, şehrin veya otoritenin yasal statüsü, yetkileri veya hudutlarının sınırlandırılması ile ilgili herhangi bir fikrin ifade edildiği anlamına gelmemektedir. Haritalardaki noktalı ve kesik çizgiler, henüz tam olarak anlaşmaya varılamayan yaklaşık sınır çizgilerini temsil etmektedir. Ülkeler ve bölgeler, DSÖ yönetim bölgesi altında düzenlenmiştir. Belirli şirketlerin veya üreticilerin ürünlerinden bahsedilmesi, DSÖ tarafından onaylandığını veya söz konusu benzer nitelikteki diğer ürünlerin yerine önerildiğini ima etmemektedir. Hatalar ve eksiklikler hariç olmak üzere, tescilli ürünlerin isimleri, baş harfleri büyük olacak şekilde ayırt edilmektedir.

(1) Kosova'ya yapılan tüm atıflar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1244 (1999) sayılı kararı bağlamında anlaşılmalıdır. Haritada Sırbistan ve Kosova vakalarının sayısı (UNSCR 1244, 1999) görselleştirme amacıyla hazırlanmıştır.

i Doğrulanmış COVID-19 vakası bildirmeyen ülkeleri, bölgeleri ve alanları (Ek 1) veya endişe verici varyantların tespit edildiği ülkeler ve bölgeler listesini (Ek 2) hariç tutar.

ii Bulaşma sınıflandırması, ülkelerin/bölgelerin kendilerini raporlama sürecine dayanmaktadır. Sınıflandırmalar, haftalık olarak gözden geçirilmekte ve yeni bilgiler elde edildikçe düzeltilmektedir. Ülkeler/Bölgeler arasında farklı bulaşma dereceleri olabilir. Daha fazla bilgi için lütfen bakınız: COVID-19 kapsamında halk sağlığı ve sosyal önlemlerin uygulanması ve düzenlenmesine ilişkin hususlar (Considerations for implementing and adjusting public health and social measures in the context of COVID-19 (who.int)

 • (Aktif) vaka yok: Sağlam bir sürveyans sistemi varlığında en az 28 gün (maksimum inkübasyon süresinin iki katı) yeni vaka tespit edilmemiş olmasıdır. Genel nüfus için sıfıra yakın bir enfeksiyon riski vardır.
 • İmporte/Sporadik vakalar: Son 14 gün içinde tespit edilen vakaların tümü importedir, sporadiktir (örn. Laboratuvarda bulaşmış veya zoonotik) veya tümü importe/sporadik vakalarla bağlantılıdır ve daha fazla yerel bulaşma konusunda net sinyaller yoktur. Genel nüfus için minimum enfeksiyon riski vardır.
 • Vaka kümeleri: Son 14 gün içinde tespit edilen vakalar, ağırlıklı olarak, doğrudan importe vakalarla bağlantılı olmayan, ancak tümü zaman, coğrafi konum ve ortak risklere göre bağlantılı olan iyi tanımlanmış kümelerle sınırlıdır. Bölgede çok sayıda kimliği belirsiz vaka olduğu varsayılmaktadır. Bu kümelere maruz kalmaktan kaçınılırsa, daha geniş topluluktaki diğer kişiler için düşük bir enfeksiyon riski vardır.
 • Genel bulaşma: Aşağıda açıklandığı ve yukarıda belirtilen kılavuzda açıklanan bir dizi gösterge ile bilgi verildiği gibi, düşük insidanstan çok yüksek insidansa kadar bir dizi seviyeyi kapsar. Bu alt kategoriler halihazırda küresel düzeyde düzenlenmediğinden ve bundan ziyade yerel karar verme için ulusal ve yerel halk sağlığı yetkilileri tarafından kullanılması amaçlandığından, genel bulaşma bu belgede sınıflandırılmamıştır.
 • GB1: Yerel bulaşma insidansının düşük olması, son 14 günde vakaların yaygın olarak tespit edilmesi, vakaların çoğunun belirli kümelerle bağlantılı olmaması durumudur; bulaşma belirli nüfus alt gruplarına odaklanabilir. Genel nüfus için düşük enfeksiyon riski vardır.

 

 • GB2: Yerel bulaşma insidansı orta derecede olması, son 14 günde geniş çapta dağılmış vakaların tespit edilmesi durumudur; bulaşma belirli nüfus alt gruplarına daha az odaklanmıştır. Genel nüfus için orta derecede enfeksiyon riski vardır.

 

 • GB3: Yerel bulaşma insidansının yüksek, son 14 gün içinde dağılmış vakaların yaygın olması durumudur; bulaşma yaygındır ve nüfus alt gruplarında odaklanmamıştır. Genel nüfus için yüksek enfeksiyon riski vardır.

 

 • GB4: Yerel bulaşma insidansının çok yüksek, son 14 gün içinde yaygın olarak dağılmış vakaların olması durumudur. Genel nüfus için enfeksiyon riski çok yüksektir.

 

 • Beklemede: bulaşma sınıflandırması DSÖ'ye bildirilmemiştir.

 

iii "Bölgeler", bölgeleri, alanları, denizaşırı bağımlılıkları ve benzer statüye sahip diğer yetki alanlarını içermektedir.

Etiketler: