DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NÜN 09.03.2021 TARİHLİ YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) HAFTALIK DURUM RAPORU

09 Mart 2021 Salı

İnfluenza ve SARS-CoV-2'yi izlemek için aynı sistemleri kullanmak, her iki virüsün göreceli birlikte dolaşımının değerlendirilmesini sağlar. Bu, hem influenza hem de COVID-19 için eşzamanlı ulusal ve küresel yanıt önlemlerine izin verir. DSÖ, influenza ve SARS-CoV-2 için nöbetçi sürveyans ve laboratuvar test algoritmaları için mevcut sistemleri kullanmaları için ülkelere pratik rehberlik sağlamıştır.

 

7 Mart 2021 Orta Avrupa Zaman Dilimine göre saat 10.00’da bildirilen veriler

 

Bu raporda aşağıda yer alan başlıklar halinde COVID-19 ile ilgili en son veriler paylaşılmaktadır:

Küresel Epidemiyolojik Durum

Özel konu: Küresel İnfluenza Sürveyans ve Yanıt Sistemi - İnfluenza ve COVID-19'la ilgili koruyucu sürveyansı entegre etmek için en iyi uygulamalar

• Özel konu: Kenya'da SARS-CoV-2 sero-epidemiyolojisi

Özel konu: Endişe verici SARS-CoV-2 varyantları

DSÖ bölgelerine göre genel durum

Haftalık önemli güncellemeler

KÜRESEL EPİDEMİYOLOJİK DURUM

Geçen hafta 2,7 milyondan fazla yeni vaka bildirilmiş olup vaka sayılarında önceki haftaya göre % 2'lik bir artış görülmüştür (Şekil 1). Küresel vaka artışı Doğu Akdeniz Bölgesi (% 10), Afrika Bölgesi (% 10) ve Avrupa Bölgesindeki (% 4) artışlardan kaynaklanırken, Amerika (% -2) ve Güneydoğu Asya (% -2) ve Batı Pasifik bölgeleri Bölgelerinde (% 6) küçük düşüşler görülmüştür.  Küresel olarak, ülkelerin yaklaşık yarısında düşüşler görülürken, diğer yarısı artan sayıda yeni vakayla karşı karşıyadır. Küresel yeni ölüm vakaları, 2021 Şubat ayının başından bu yana gözlenen düşüş eğilimini sürdürmüş ve geçen haftaya göre % 6'lık bir düşüş yaşamıştır. Yeni ölüm vakalarının % 9 arttığı bildirilen Doğu Akdeniz Bölgesi dışındaki tüm bölgelerde ölüm oranları azalmıştır. Amerika ve Avrupa Bölgeleri, küresel olarak bildirilen yeni vaka ve yeni ölüm vaka sayılarının yaklaşık % 80'ini oluşturmaktadır.

Şekil 1: DSÖ bölgeleri tarafından haftalık olarak bildirilen COVID-19 vakalarının sayısı, 7 Mart 2021**

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

En çok yeni vaka bildirimi Amerika Birleşik Devletleri (427 233 yeni vaka;% 10 azalma), Brezilya (413 597 yeni vaka;% 11 artış), Fransa (143 622 yeni vaka;% 4 azalma), İtalya (138937 yeni vaka;% 24 artış) ve Hindistan'dan (114068 yeni vaka;% 9 artış) olmuştur.

Tablo 1. DSÖ Bölgelerine göre, son yedi günde bildirilen doğrulanmış COVID-19 vakalarının ve COVID-19 kaynaklı ölümlerin sayısı,  7 Mart 2021 verileri**

 

 

DSÖ Bölgesi

Son yedi gündeki yeni vakalar (%)

Son 7 gündeki yeni vakalarda yüzde değişim*

Toplam vakalar (%)

Son yedi gündeki yeni ölümler (%)

Son 7 gündeki yeni ölümlerde yüzde değişim*

Toplam ölümler (%)

Amerika

1 105 355 (%40)

% -2

51 531 438 (%44)

32 535 (%54)

%-4

1 237 781 (%48)

Avrupa

1 136 080 (%42)

% 4

39 775 409 (%34)

20 770 (%34)

% -6

884 218 (%34)

Güneydoğu Asya

171 419 (%6)

% -2

13 684 394 (%12)

2 201 (%4)

%-32

210 214 (%8)

Doğu Akdeniz

228 543 (%8)

% 10

6 616 840 (%6)

2 797 (%5)

% 9

147 284 (%6)

Afrika

55 341 (%2)

% 10

2 895 549 (%2)

1 390 (%2)

% -16

73 381 (%3)

Batı Pasifik

41 677 (%2)

% -6

1 662 277 (%1)

630 (%1)

% -20

29 637 (%1)

Küresel

2 734 381 (%100)

% 2

113 472 187 (%100)

60 323 (%100)

% -6

2 582 528 (%100)

 

* Yedi gün öncesine kıyasla son yedi gün içinde yeni doğrulanmış vaka/ölüm sayısındaki yüzdelik değişim. Bölgesel yüzdeler en yakın tam sayıya yuvarlanır, böylece genel toplamlar %100'e eşit olmayabilir.

** Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız

COVID-19 ile ilgili en son veriler ve bilgiler için lütfen aşağıdaki adresleri ziyaret ediniz:

Şekil 2. Ülkelere ve bölgelere göre, son yedi günde 100.000 nüfus başına bildirilen COVID-19 vakası, 1 – 7 Mart 2021 **

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Özel konu: Küresel İnfluenza Sürveyans ve Yanıt Sistemi - İnfluenza ve COVID-19'la ilgili koruyucu sürveyansı entegre etmek için en iyi uygulamalar

 

DSÖ, mevsimsel influenzanın,  yalnızca solunum yolu hastalıkları nedeniyle her yıl 290.000 - 650.000 ölümle sonuçlanabileceğini ve influenzayla ilişkili olabilen kardiyovasküler hastalık gibi diğer hastalıklardan daha fazla ölümle sonuçlanabileceğini tahmin etmektedir. SARS-CoV-2 de influenza gibi bir solunum virüsüdür, ancak aynı virüs değildir. 2020'de yaklaşık 1,8 milyon COVID-19 ölüm vakası görülmüştür. Grip sürveyans sistemleri SARS CoV-2'nin izlenmesini desteklemek için kullanılmıştır ve verimli, pratik ve sürdürülebilir oldukları kanıtlanmıştır. Bu Özel Konu'da, İnfluenza takip sistemlerinin nasıl çalıştığını, SARS-CoV-2 ve diğer solunum virüslerini izlemek için etkili destek sağlamak üzere nasıl kullanıldığını inceliyor ve bazı ülke örnekleri sunuyoruz.

İnfluenza (Grip) sürveyans sistemleri nasıl çalışır?

Grip sürveyansı, grip virüslerini ve hastalıklarını izlemek, ciddiyet dahil olmak üzere ilişkili salgın ve pandemik riskleri değerlendirmek ve aşıların geliştirilmesi ve güncellenmesi ve kontrol önlemleri için bilgi vermek üzere birden fazla sistemden tamamlayıcı bilgiler kullanır. İnfluenza, genellikle aşağıdaki ülkelerden gelen ülke bilgileri kullanılarak izlenir:

• Sendromik hastalık sürveyansı - sağlık hizmetine başvuran kişilerde influenza ile ilişkili bir semptom kombinasyonunun sıklığının izlenmesi;

• Virolojik sürveyans - hasta vakaların tümünü veya bir alt kümesini influenza ve diğer solunum virüslerinin tespit edilmesi için testlerinin yapılması;

• Aşırı ölüm oranı ve katılımcı sürveyans gibi diğer veri kaynakları - semptomları için sağlık hizmetine baş vurmayan kişilerde sendromların sıklığının izlenmesi ve,

• Olay eksenli gözetim - olağandışı olayları aramak.

 

İnfluenza sürveyans sistemleri 100'den fazla ülkede kurulmuştur ve Küresel İnfluenza Sürveyans ve Yant  Sistemi (GISRS) bünyesinde faaliyet göstermektedir. Yarım yüzyıldan fazla bir süredir GISRS, influenza ve diğer solunum yolu virüslerinin gözetimi ve kontrolü için küresel bir platform olmuştur.

 

SARS-CoV-2'yi izlemek için mevcut influenza sistemleri nasıl kullanılıyor?

 

SARS-CoV-2 dahil grip ve diğer solunum yolu virüsleri, benzer semptomlara neden olabilen solunum yolu patojenleridir. Bu, mevcut solunum sendromu sürveyansını SARSCoV-2 dolaşımını izlemek, diğer salgın sürveyansını tamamlamak ve COVID-19 salgın yanıtının çabalarını izlemek için bir değer haline getirir.

Aynı zamanda, influenza ve SARS-CoV-2'yi izlemek için aynı sistemleri kullanmak, her iki virüsün göreceli birlikte dolaşımının değerlendirilmesini sağlar. Bu, hem influenza hem de COVID-19 için eşzamanlı ulusal ve küresel yanıt önlemlerine izin verir. DSÖ, influenza ve SARS-CoV-2 için nöbetçi sürveyans ve laboratuvar test algoritmaları için mevcut sistemleri kullanmaları için ülkelere pratik rehberlik sağlamıştır.

16 Şubat 2021 tarihli Özel Konu'da belirtildiği gibi, 2020'nin başından bu yana, giderek daha fazla ülke COVID-19'u izlemek için mevcut influenza sürveyans sistemlerini kullanmaya başlamış, COVID-19  ve İnfluenza için genel bulaşma eğilimlerini anlamak için sendromik ve virolojik sürveyansı sürdürmekte ve hatta geliştirmektedir. Şimdiye kadar, COVID-19 salgınının başlangıcından bu yana, influenza çok düşük seviyelerde dolaşımda yer almaktadır.

İnfluenza sürveyans sistemleri, birçok gelişmekte olan ve gelişmiş ülkede tam anlamıyla kurulmuştur. 2009 H1N1 pandemisinde değerini kanıtlayan bu sistemler, influenza, SARS-CoV-2 ve halk sağlığı için diğer mevcut veya gelecekteki önemli solunum virüslerine yönelik ulusal entegre sürveyansı için ülkelerde hazır kaynaklardır. Grip, mevsimsel salgınlar, zoonotik salgınlar ve salgınlar yoluyla en büyük küresel sağlık tehditleri arasında yer almış olup ilerde de tehdit olmaya devam edecektir. İnfluenza sürveyans sistemlerine yatırım yapmak ve pandemiye hazırlık, ulusal ve küresel sağlık güvenliğini korumanın anahtarıdır.

Ülke örnekleri

 

Pek çok ülke, insanları influenza tehdidinden korumaya devam eden yeteneklerinden ödün vermeden COVID-19 ile mücadele etmek için influenza takip sistemlerinden faydalanmıştır. Aşağıda bazı ülke örneklerini ele alıyoruz.

 

 • Afganistan'daki koruyucu tesislerden ve numune toplama konusunda deneyimli personelden Ulusal İnfluenza Merkezindeki uzmanlık ve kaynaklara kadar mevcut influenza sürveyans altyapısı, ülkede Şubat 2020'de ilk  vakanın tespit edilmesinin ardından COVID-19 için sürveyansıyla ilgili olarak hızlı bir şekilde yanıt verilmesini sağlamıştır. Önemli olarak, ülke, koruyucu tesislerde sağlık bakım hizmetine bşvuran influenza benzeri hastalığı (ILI) ve şiddetli akut solunum yolu enfeksiyonu (SARI) olan hastalardaki eğilimleri takibe ve bu hastalardan örnekler toplamaya devam etmiştir. Aralık 2020'de Kabil'deki Ulusal Grip Merkezi, DSÖ'nün geçici kılavuzunda önerilen bu numuneler için sıralı test algoritmasını uygulamış, önce influenza için numunelerin testlerini gerçekleştirmiş, ardından da SARS CoV-2 için influenza-negatif numunelerin testlerini yapmıştır. O zamandan beri, SARS-CoV-2 influenza-negatif örneklerde tespit edilmiştir.  Eş zamanlı olarak, nöbetçi örnekler arasında influenza B virüsleri de tespit edilmiştir ve bu da tipik olarak Afganistan'da yılın bu zamanında meydana gelen mevsimsel influenzanın toplumda olası dolaşımını göstermektedir. Ülke, uzun yıllardır influenza için düzenli olarak yaptıkları gibi, koruyucu numunelerin COVID-19 testine ilişkin bu bilgilerin bölgesel influenza veri platformu EMFLU'ya raporlanmasını başlatmayı planlamaktadır.
 • Nisan 2020'de Butan, web tabanlı, entegre bir influenza / COVID-19 sürveyans raporlama platformu geliştirmiş ve COVID-19 virüsünün takibini dahil etmek üzere mevcut influenza izleme sistemini büyüten entegre bir COVID-19 ve influenza sürveyans sistemi kılavuzlarını yayınlamıştır. Web tabanlı entegre platform, sağlık personelinin günlük ILI, SARI ve COVID-19 vakalarını bildirme çalışmalarını kolaylaştırmıştır. SARI tesislerinin sayısı 11'den 50 hastaneye çıkarılmış ve ILI tesislerinin sayısı da 7'den 186 sağlık tesisine çıkarılmıştır. Laboratuvar ağı, influenza için örneklerin testlerinin gerçekleştirilmesine yönelik daha düzenli bir kaynak tedariki sağlayarak influenza sürveyansından yararlanan SARS-CoV-2 test merkezlerini de içerecek şekilde genişletilmiştir. Entegre sürveyanstan elde edilen veriler, toplumda hem influenza hem de COVID-19 vakalarını tespit etmek, her iki virüsteki eğilimleri izlemek ve zamanında önleme ve kontrol tedbirlerini desteklemek için epidemiyolojik bilgi sağlamak üzere kullanılmıştır. Entegre epidemiyolojik ve virolojik sürveyansın sonuçları, Haftalık COVID-19 entegre Grip görüşünde yayınlanır ve ülke içinde kanıta dayalı karar verme ve küresel olarak bilgi paylaşımı yapmak üzere COVID-19 görev gücü de dahil olmak üzere ilgili paydaşlarla paylaşılır.
 • Kamboçya'da, COVID-19 sürveyansı Mart 2020'de mevcut influenza sürveyansına entegre edilmiş ve bu sayede koruyucu tesislerdeki tüm ILI ve SARI vakaların SARS-CoV-2 ve influenzayla ilgili testleri yapılmıştır. Aralık 2019'da toplanan grip örnekleri de geriye dönük olarak COVID-19 için test edilmiştir. Mart 2020'den bu yana, koruyucu ILI ve SARI vakaları arasında hiçbir COVID-19 vakası tespit edilmemiş ve bu durum, yalnızca tek tük COVID-19 vakalarının meydana geldiği ve ülkede SARS-CoV-2'nin toplumda bulaşmadığı değerlendirmesine güven veriyor. ILI sürveyans verileri, ülkedeki mevcut epidemiyolojik durumu değerlendirmek ve COVID-19 müdahalesi için karar vermeyi desteklemek üzere birden fazla kaynaktan gelen verilerin kullanıldığı çok kaynaklı sürveyansın önemli bir bileşenidir. Pandemi boyunca güçlü influenza sürveyansını sürdürmek, Ağustos 2020'den bu yana çeşitli topluluklarda ve kapalı ortamlarda sekiz influenza A (H3N2) enfeksiyonu kümesini tespit etmek ve bunlara yanıt vermek için de kritik öneme sahip olmuştur.
 • Avrupa'da, ülkeler SARS-CoV-2'yi, hem birinci hem de ikinci basamak sağlık bakım hizmetlerinde, mevcut koruyucu sürveyans programlarına giderek daha fazla entegre etmektedir. Örneğin Arnavutluk, mevcut SARI izleme sistemlerini hem influenza hem de COVID-19'u izlemek için uyarlamıştır. Ek olarak, Avrupa'da, mevsimsel influenzanın etkisine ilişkin neredeyse gerçek zamanlı tahminler sağlamak için haftalık tüm nedenlere bağlı aşırı ölüm oranlarının takibi tesis edilmiştir.Söz konusu sistemler, COVID-19 dolaşımıyla, geçici olarak ilişkilendirilen ölüm oranı etkisine ilişkin önemli bilgiler sağlamıştır.

Özel konu: Kenya'da SARS-CoV-2 sero-epidemiyolojisi

Solidarity II, SARS-CoV-2 serolojik araştırmalarının uygulanmasını teşvik eden DSÖ tarafından yönetilen küresel bir işbirliğidir (Daha fazla ayrıntı için lütfen 27 Ocak 2021'de yayınlanan Haftalık Epidemiyolojik Güncelleme ve COVID-19 için "Solidarity II" küresel serolojik araştırmasına bakınız.). Dünyanın dört bir yanındaki halk sağlığı kurumları ve akademik kurumların birlikte çalışması için ortak bir ortam sağlar ve COVID-19 sero-epidemiyolojik araştırmalarındaki son bulguları istişare etmek için haftalık bir açık foruma ev sahipliği yapar. Her hafta halk sağlığı kurumlarından ve akademik kurumlardan 100'den fazla araştırmacı, son araştırmalardaki ilerlemeyi istişare etmek, bilimsel zorlukları tartışmak ve bunları işbirliği içinde nasıl çözeceklerini ele almak için bir araya gelmektedir. 26 Şubat 2021'de Solidarity II, Kenya'da SARS-CoV-2 sero-epidemiyolojisi üzerine bir dizi sunum yapan Kenya Tıbbi Araştırma Enstitüsü (KEMRI) -Wellcome Trust Research Programına (KWTRP) ev sahipliği yapmıştır.

Aşağıda, Kenya'da kan nakli donörlerinde tahmin edilen SARS-CoV-2 enfeksiyonunun dinamikleri, doğum öncesi bakım taramasında seroprevalans, sağlık çalışanları ve kamyon şoförleri hakkında bir güncelleme sunuyoruz.

KEMRI laboratuvarı bir DSÖ Uluslararası Standart ve Referans Paneli oluşturmak için WHO Inter-lab çalışmasına katılmıştır. Sunulan tüm çalışmalar, Kenya'nın Kilifi kentindeki KWTRP'de yürütülen kurum içi bir ELISA'ya dayanmaktadır. Test, SARS-CoV-2 anti-Spike antikorlarını ölçmek için daha önce Solidarity II'de sunulan Krammer ELISA'nın bir uyarlamasını kullanmaktadır. Tahlil değerleri, daha önce SARS-CoV-2 ile enfekte olanlar ve enfekte olmayanlar arasında seçici olarak ayrım yapmak üzere optimize edilmiştir. Bu tahlil, % 99 özgüllük ile 2011-2018 yılları arasında 900'ün üzerinde yerel olarak edinilmiş serum / plazma numunesi kullanılarak doğrulanmıştır. Nairobi'de pozitif bir COVID 19 PCR testinden en az 7 gün sonra alınan 179 PCR örneğine göre hassasiyetin % 92,7 olduğu değerlendirilmiştir.

Kenya Hükümeti'nin talebi üzerine KWTRP, kan bağışçılarını, doğum öncesi bakım kliniklerine katılanları (ANC), sağlık çalışanlarını (HCW) ve ülke çapında farklı ortamlarda kamyon şoförlerini örneklemek için protokoller geliştirmiştir. Seroprevalans sonuçları, farklı popülasyonlarda farklı zaman dilimlerinde % 9 ila % 50 arasında değişmektedir; bunlar, örnekleme süresi ve Kenya'da belirlenen PCR pozitif vakaların kümülatif sayısı ile ilişkili olarak özetlenmiştir (Şekil 3).

 

Şekil 3: Kenya'da bir milyon nüfus başına kümülatif doğrulanmış COVID-19 vakası ve seroprevalans çalışmalarının dönemi

 

 

Siyah çizgi ve y ekseni, 1 milyon nüfus başına ulusal kümülatif insidansı temsil eder; her bir kutu çalışmaların süresini temsil eder (örnekleme süresi); incelenen popülasyonlar ve seroprevalans tahmini. Dikey çizgiler, kümülatif insidans eğrisine düşen örnekleme için orta noktayı temsil eder.

 

Kan nakli bağışçıları üzerinde yapılan bir araştırmada, tüm ülkedeki tesislerden yaklaşık 10.000 bağışçıdan örnek alınmıştır. Sonuçlar istatistiksel olarak yaşa, cinsiyete ve bölgeye göre Kenya'nın nüfus yapısına göre ayarlanmış ve tahlil test performansı için ayarlanmıştır. Şekil 4, sekiz bölgede ve ulusal düzeyde seroprevalans için düzeltilmemiş tahminleri (noktalar) ve istatistiksel model tahminlerini göstermektedir. İlk dalga boyunca, Mombasa'da biraz daha erken bir pikle birlikte (Mart-Eylül 2020) Nairobi ve Sahil bölgelerinde prevelansta belirgin bir artış vardır. Kenya'daki kümülatif insidans ölçümlerine dayanarak, aynı zaman diliminde yaklaşık 1000 Kenyalı'dan ikisi PCR pozitif COVID-19 vakası olarak doğrulanmıştır.

 

Şekil 4: Kenya'da, Mayıs - Eylül 2020 tarihleri arasında, sekiz bölgede ve ülke genelinde seroprevalans ölçümleri

 

Ağustos 2020'de, Nairobi'deki 196 hamile annede seroprevalans değeri, test duyarlılığı ve özgüllüğü için ayarlamalar yapıldıktan sonra % 50 olarak ölçülmüştür. Kilifi'deki (Sahil bölgesi) 419 annede seroprevalans değeri Eylül'deki % 1.3'ten Kasım'da % 11.0'a yükselmiştir. Yaklaşık 700 sağlık hizmeti çalışanları-SHÇ'de seroprevalans ölçümleri coğrafi olarak değişiklik göstermiştir; Ağustos ayında Nairobi'nin kentsel alanlarında seroprevalans % 43.8, kırsal Kilifi ve Busia'da Kasım ayında sırasıyla% 11.9 ve % 12.6 olarak ölçülmüştür. Sağlık hizmetlerinin rolü ile seroprevalans arasında hiçbir ilişki görülmemiş, bu da SHÇ'lerdeki kümülatif insidansın hastane bazlı riskten çok toplum prevalansından kaynaklandığını akla getirmiştir. Kamyon sürücüleri, pandemide temel hizmetleri sağlamkta olup iki haftada bir zorunlu PCR testine tabidir. 830 kamyon şoförü arasında seroprevalans, Ekim ayında % 42,3 iken, Batı Bölgesi'ndeki Sahil Bölgesi (% 45,2) ve Busia'daki iki bölge (% 36,0,% 47,9) arasında çok az değişiklik göstermiştir. Bu,  pandeminin kontrol altına alınmasında nüfusun geri kalanının seyahat kısıtlamalarını desteklemek için toplumda olmazsa olmaz işlerde çalışanların seyahat etmesinin gerekli olduğu sorunu göstermektedir.

Bahsedilen tüm çalışmalar, Kenya'daki vakalarda görülen ikinci dalgadan (Ekim 2020 - Ocak 2021) önce yapılmıştır. Bu sonuçları kümülatif insidans tahminleri olarak görüntülerken, PCR testi ile enfeksiyonlarla ilgili araştırmanın önemli ölçüde yetersiz olduğunu gösterirler. Ek olarak, kan bağışçılarında yapılan çalışma, şehirlerde çok daha yüksek kümülatif insidans ile enfeksiyonda büyük bölgesel heterojenliği göstermektedir.

Kenya'da DSÖ'nün (Birlik Çalışmaları) desteğiyle ek SARS-CoV-2 seroprevalans çalışmaları devam etmektedir. DSÖ’nün SARS-CoV-2 seroepidemiyolojisi üzerindeki çalışması hakkında daha fazla bilgiye aşağıdaki linkten ulaşılabilir: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/serology-in-the-context-of-covid-19

 

Özel Konu: SARS-CoV-2'nin Endişe Verici  Varyantlarıyla İlgili Güncelleme

DSÖ, ulusal makamlar, kurumlar ve araştırmacılarla işbirliği içinde, SARS CoV-2 varyantlarıyla ilişkili halk sağlığı olaylarını izlemeye devam etmekte olup yeni bilgiler elde edildikçe güncellemeler sağlamaktadır.

Endişe verici varyantların (VOC) arka planı hakkında daha fazla bilgi, daha önce yayınlanmış Hastalık Salgını Haberleri ve Haftalık Epidemiyolojik Güncellemenin son yayınlarından edinilebilir. Burada, 9 Mart 2021 itibarıyla ülkeler, yönetim bölgeleri ve bölgeler (bundan sonra ülkeler olarak anılacaktır) tarafından bildirilen üç VOC'nin coğrafi dağılımına ilişkin bir güncelleme sunmaktayız.

Devam eden VOC çalışmalarının sonuçları aşağıdaki Tablo 2'de özetlenmiştir. Dünya çapında birçok ülke halihazırda genel SARS-CoV-2 enfeksiyonlarında bir düşüş yaşarken, muhtemelen uygulanan halk sağlığı ve sosyal önlemlerin (PHSM) bir sonucu olarak, bazı ülkelerde artan sayıda varyant raporu kaydedilmiştir. SARS-CoV-2 varyantları ile enfekte vakaları tespit etmek için sistematik genomik sekanslama da dahil olmak üzere yerel ve ulusal düzeylerdeki sürveyans faaliyetleri güçlendirildikçe, VOC bildiren ülkelerin sayısı artmaya devam etmiştir (Tablo 2, Şekil 5, 6 ve 7, Ek 2 ). Bu bilgiler, sekanslama kapasitesindeki ülkeler arasındaki farklılıklar ve sekanslama için hangi numunelerin önceliklendirildiği dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, devam eden sürveyansın sınırlamaları dikkate alınarak yorumlanmalıdır. DSÖ, sürveyans ve sekanslama kapasitesinin güçlendirilmesi ve varyant iletiminin kapsamına ilişkin temsili bir gösterge sağlamak için sistematik bir yaklaşım savunmaya devam etmektedir. Yeni potansiyel faydalı varyantları (VOI'ler) veya VOC'ler şu anda incelenmektedir ve gelecekteki güncellemelere eklenebilir.

 

Tablo 3: 9 Mart 2021 itibarıyla önemli endişe verici varyantlar hakkında ortaya çıkan bilgilerin özeti

Yeni Şus sınıfı

20I/501Y.V1

20H/501Y.V2†

20J/501Y.V3

Mağara (Pango) soyu

B.1.1.7

B.1.351

B.1.1.28.1, diğer adı P.1†

GISAID sınıfı

GR

GH

GR

Alternatif isimler

VOC202012/01†

VOC202012/02

-

İlk Tespit Edildiği Yer

Birleşik Krallık

Güney Afrika

Brezilya/Japonya

İlk görüldüğü tarih

20 Eylül 2020

2020 Ağustos ayı başı

Aralık 2020

Ana spayk mutasyonları

 

 

 

 

 

 • N501Y
 • D614G
 • A570D
 • P681H
 • H69/V70 delesyonu
 • Y144 delesyonu

N501Y

E484K

K417N

L242/A243/L244 delesyonu

N501Y

E484K

K417N

Ortak görülen ana mutasyonlar

Yapısal Olmayan Protein 6'da (NSP6) S106 / G107 / F108 delesyonu

Bulaşıcılık*

Artmıştır ¹ (% 36-% 75) ², sekonder atak hızı artmıştır ³ (% 10'dan % 13'e)

Artmıştır [Daha önce dolaşımda olan varyantlardan 1.50 (% 95 CI: 1.20-2.13) kat daha çok bulaşıcı] 4, 5

Dolaşımda olan önceki varyantlarından daha fazla, artan  bulaşıcılık 6

Hastalığın şiddeti*

Hastaneye yatış7, hastalığın şiddeti ve ölüm oranı riskinde olası artış 3

Bugüne kadar bildirilen hiçbir etki yok4,5, hastane mortalitesinde önemli bir değişiklik yok 8

İncelenmektedir, sınırlı etki6

Nötralizasyon kapasitesi *

Hafif bir azalma vardır ancak genel nötrleştirme titreleri hala koruma sağlaması beklenen seviyelerin üzerinde kalmıştır 9

Azalmış olup olası yeniden enfeksiyon riskinin arttığını göstermektedir 4, 10, 11

Azalmış olup yeniden enfeksiyonlar rapor edilmiştir 12-14

Aşılar üzerindeki olası etkiler *

Moderna, PfizerBioNTech ve OxfordAstraZeneca aşıları üzerinde önemli bir etkisi yoktur 15-18

Moderna ve Pfizer-BioNTech: Nötrleştirici aktivitede azalma, ancak hastalığa karşı koruma üzerindeki etkisi bilinmemektedir. 15-18

Novavax ve Janssen: Varyant içermeyen ortamlara kıyasla Güney Afrika'da daha düşük aşı etkinliği (yalnızca basın bülteni verileri). Orta-şiddetli hastalık olarak değerlendirilmiştir. Serolojik nötralizasyon sonuçları beklenmektedir. 19, 20

AstraZeneca: Hafif-orta derecede COVID-19 hastalığına karşı sınırlı aşı etkinliği, geniş güven aralıklarına sahip olup şiddetli hastalık üzerindeki etkisi belirsizdir. Serolojik nötralizasyon, analiz edilen az sayıdaki numuneye göre orijinal suşlara kıyasla önemli ölçüde azalmıştır 21, 22

İncelenmektedir.

Teşhis üzerindeki olası etkiler *

S geni hedef hatası (SGTF). 21

AgRDT'ler üzerinde hiçbir etki gözlenmemiştir 23

Bugüne kadar hiçbir etki bildirilmemiştir

Bugüne kadar hiçbir etki bildirilmemiştir

Ülkelerin bildirliği vakalar (geçen hafta yeni rapor edilenler) **

111 (5)

58 (3)

32 (3)

 

* Endişe Verici Varyant-VOC olmayan virüslere kıyasla genelleştirilmiş bulgular. Hakemli olmayan ön baskılı makaleler ve halk sağlığı otoriteleri ve araştırmacılardan gelen raporlar dahil olmak üzere birden fazla ülkeden ortaya çıkan kanıtlara dayanmakta olup hepsi devam eden soruşturmaya ve sürekli revizyona tabidir.

Anahtar değişkenler için standartlaştırılmış terminoloji (isimlendirme) oluşturma çalışmaları devam ederken, bunlar DSÖ'nün bu yayında bunlara atıfta bulunacağı adlardır.

** Yolcular (yalnızca importe vakalar) veya topluluk örnekleri (yerel bulaş) arasında ülkelerdeki VOC tespitlerinin resmi ve resmi olmayan raporlarını içerir.

± Bu hafta bir ülke kaldırılmış ve bir başkası eklenmiştir ve 23 Şubat güncellemesinde bildirilen ile aynı toplam elde edilmiştir.

VOC 202012/01 varyantı

9 Mart’taki son güncellememizden bu yana, VOC 202012/01 beş ülkede daha tespit edilmiştir. 9 Mart itibariyle, altı DSÖ bölgesinin tamamında toplam 111 ülke bu varyantla ilgili vakaları bildirmiştir (Şekil 5).

Şekil 5. 9 Mart 2021 itibarıyla SARS-CoV-2 varyant VOC 202012/01 rapor eden ülkeler, yönetim bölgeleri ve bölgeler

501Y.V2 Varyantı

2 Mart'taki son güncellemeden bu yana, 501Y.V2 varyantı, üç yeni ülkeden bildirilmiştir - şu anda altı DSÖ bölgesinin tamamında toplam 58 ülkede bulunmaktadır (Şekil 6). Afrika Bölgesi'ndeki çeşitli alanlarda, varyant 501Y.V2'nin yüksek oranda sekanslanmış numuneler içerdiği rapor edilmiştir.

Doğal enfeksiyon veya aşılamadan sonra 501Y.V2'ye karşı nötralize edici antikor aktivitesindeki azalmaları vurgulayan çalışmalar daha önce Haftalık Epidemiyolojik Güncellemenin önceki baskılarında belgelenmiş ve tartışılmıştır. 20 iyileşmekte olan hastadan alınan plazmayı ve aşı denemelerine katılan 22 katılımcıdan [Moderna SARS-CoV-2 mRNA-1273 aşısı (12 katılımcı); Pfizer BNT162b2 COVID-19 aşısı (10 katılımcı)] gelen serumları analiz eden yakın tarihli bir çalışmanın bulgularına göre, orijinal SARS-CoV-2'ye göre iyileşmekte olan kimseden alınan plazmanın 501Y.V2 varyantına karşı nötralize edici aktivitesinde 9,4 kat, aşılanmış katılımcılardan alınan serumun 501Y.V2 varyantına karşı nötralize edici aktivitesinde ise 10.3 ila 12.4 kat önemli bir azalma olduğunu gözlenmiştir.

Şekil 6. 9 Mart 2021 itibarıyla SARS-CoV-2 501Y.V2 rapor eden ülkeler, yönetim bölgeleri ve bölgeler

Varyant P.1

Son güncellememizden bu yana, P.1 varyantı üç yeni ülkede daha bildirilmiştir. 9 Mart itibariyle, bu varyant altı DSÖ bölgesinin tamamında 32 ülkede rapor edilmiştir (Şekil 7).

 

Şekil 7. 9 Mart 2021 itibarıyla SARS-CoV-2 P.1 varyantını bildiren ülkeler, yönetim bölgeleri ve bölgeler

 

Brezilya, COVID-19 nedeniyle yüksek insidans ve ölüm oranı yaşamış, 11 milyondan fazla vaka ve 260.000 ölüm vakası kaydedilmiş (7 Mart 2021 itibariyle); küresel olarak en yüksek vakalara sahip ikinci ülke olmuştur. (Şekil 8). COVID-19'un yükü, Amazonas Eyaleti ve başkenti Manaus olmak üzere ülke genelinde oldukça değişken olmuştur. Ocak ayında bildirilen vaka ve ölümlerde keskin bir artış olmuştu ancak ülke genelinde yüksek kalmaya veya artmaya devam ederken bu eyaletlerde hem vakalar hem de ölümler yavaş yavaş azalmaya başlamıştır (Şekil 9).

Brezilya'nın Amazonas Eyaleti'nin 25 belediyesinde 16 Mart 2020'den 13 Ocak 2021'e kadar yapılan genomik araştırmada, birkaç sekans belirlenmiştir. İlk olarak 2020 Aralık ayı başlarında Amazonas eyaletindeki Manaus'ta tespit edilen Varyant P.1, Ocak 2021'e kadar yaygınlıkta hızlı bir artış göstermiştir; bu çalışmaya dizi örneklerinin % 24'ü (n = 60) dahil edilerek hesaplanmıştır. Ek olarak, Amazonas Eyaletinde P.1'in ortaya çıkışını daha iyi anlamak için, orf1ab'deki (NSP6: S106del, G107del, F108del) delesyonu tespit etmek için gerçek zamanlı bir PCR testi gerçekleştirilmiştir - her üç VOC'de (P. 1, B.1.1.7 ve B.1.351). bir delesyon bulunmuştur. 1 Kasım 2020 ile 31 Ocak 2021 arasında SARS-CoV-2 pozitif örnekleri değerlendirildiğinde (ancak sekanslanmamış örnekler), 16 Aralık'tan önce NSP6 delesyonu için hiçbir örnek pozitif bulunmamıştır, bu da Amazonas'ta Aralık 2020 ortasından önce VOC P.1'in düşük yaygınlığını desteklemektir.Ancak, Aralık 2020 ortası ile Ocak 2021 arasında pozitif NSP6 delesyonu olan örneklerle çok sık karşılaşılmıştır.  Toplu olarak bu çalışmalar, P.1 varyantının prevalansında Kasım 2020'de% 0'dan (n = 0/88) 1-15 Ocak 2021'de% 73'e (n = 119/162) keskin bir artış olduğunu vurgulamaktadır.

Şekil 8. 7 Mart 2021 itibarıyla Brezilya'da 1 milyon nüfus başına düşen haftalık COVID-19 vakası

 

Şekil 9: Brezilya'nın Amazonas Eyaleti ve Manaus kentinde, COVID-19 vakaları, ölümler (28 Şubat 2021 itibarıyla) ve hastaneye yatışlar (21 Şubat itibarıyla)

Kaynak: Brezilya Sağlık Bakanlığı

 

Bu varyantın başlangıçta tanımlandığı Manaus'taki ön araştırmalara dayanarak, P.1'in daha önce görülen varyantlara kıyasla daha yüksek bulaşma riskine sahip olduğu gösterilmiştir. Önceki enfeksiyonun sağladığı koruyucu bağışıklık ile % 25 ila% 61 arasında korunabilmektedir ve bu sebepten dolayı insanların yeniden enfeksiyona duyarlı hale gelmesine sebep olabilmektedir. Ek olarak, ölümle sonuçlanma olasılığı 1.1-1.8 kat daha fazladır. Araştırmacılar, bunların ön bulgular olduğu ve sonuçların diğer ortamlara genellenemeyeceği konusunda uyarıda bulunmuşladır. P.1 varyantının bulaşabilirliğini ve ciddiyetini değerlendirmek için daha fazla çalışma ve genom dizileme verisi gerekmektedir. Manaus'ta sağlık sistemlerinin çökmesine neden olan ikinci dalga sırasında hastaneye yatışlarda keskin bir artış olduğu için bu çalışmaların Manaus dışında yapılması da önemlidir (Şekil 9). Bu nedenle, P.1 varyantına veya çökmüş sağlık sistemlerine veya her ikisine birden bağlı olabilecek yüksek ölüm oranının nedenini belirlemek zordur.

DSÖ Tavsiyeleri

PHSM, yeni bildirilen varyantlar da dahil olmak üzere SARS-CoV-2'nin yayılmasını engellemek için kritik öneme sahip olmaya devam etmektedir. Birden fazla ülkeden elde edilen kanıtlar, yaygın görülen VOC’un bulaşmasında, fiziksel mesafenin ve diğer PHSM'nin yanı sıra sağlık tesislerinde enfeksiyon önleme ve kontrol önlemlerinin uygulanmasının COVID-19 vakası insidansını azaltmada etkili olduğunu ve bu da hastaneye yatışlarda ve COVID-19 hastaları arasında görülen ölümlerde bir azalmaya yol açtığını göstermiştir. Tıbbi karşı önlemler üzerindeki bulaşma, şiddet ve etkiyi değerlendiren yeni çalışmalardan elde edilen bulgular, Üye Devletler tarafından kullanılan PHSM ve IPC önlemlerine bilgi vermeye yardımcı olmaya devam edecektir. Ulusal ve yerel yetkililer, epidemiyolojik sürveyans, stratejik testler ve mümkün olduğunda SARSCoV-2'nin artan rutin sistematik sıralaması dahil olmak üzere mevcut mevcut PHSM, IPC ve hastalık kontrol faaliyetlerini güçlendirmeye devam etmeleri için teşvik edilmektedir.

Potansiyel VOI'ler veya VOC'ler tespit edilirse, Üye Devletlerden DSÖ'yi yerleşik DSÖ Ülke veya Bölge Ofisi raporlama kanalları aracılığıyla bilgilendirmeleri, genom dizilerini herkese açık veri tabanları (örneğin, GISAID) ve olası etkilerin anlaşılmasını geliştirmek için saha ve laboratuvar araştırmaları (uygun olduğunda) gerçekleştirin. Daha fazla bilgi için bkz: İlgili SARSCoV-2 varyantları ve endişe verici varyantlar için önerilen çalışma tanımları (https://www.who.int/publications/m/item/covid-19-weekly-epidemiological-update)

Kaynaklar

COVID-19 Weekly Epidemiological Update (who.int) SARS-CoV-2 ilgili varyantları ve ilgili varyantları için önerilen çalışma tanımları

Genomic sequencing of SARS-CoV-2: a guide to implementation for maximum impact on public health (who.int) SARS-CoV-2'nin genomik sekanslaması: halk sağlığı üzerinde maksimum etki için bir uygulama kılavuzu

Considerations for implementing and adjusting public health and social measures in the context of COVID-19 (who.int) COVID-19 bağlamında PHSM'nin uygulanması ve ayarlanmasıyla ilgili hususlar

WHO | SARS-CoV-2 Variants SARS-CoV-2 Varyantlarına İlişkin Hastalık Salgını Haberleri, 31 Aralık 2020

 

Referanslar

1.Investigation of novel SARS-CoV-2 variant - Variant of Concern 202012/01.19.

2.European Centre for Disease Prevention and Control. Risk related to the spread of new SARS-CoV-2 variants of concern in the EU/EEA - first update. 2021.

Available from: https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/covid-19-risk-assessment-spread-new-variants-concern-eueea-first-update.

3.NERVTAG paper on COVID-19 variant of concern B.1.1.7. GOVUK. 2021. Available from: https://www.gov.uk/government/publications/nervtag-paper-oncovid-19-variant-of-concern-b117

4.Wibmer CK, Ayres F, Hermanus T, Madzivhandila M, Kgagudi P, Lambson BE, et al. SARS-CoV-2 501Y.V2 escapes neutralization by South African COVID-19 donor plasma. bioRxiv. 2021. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7836116/.

5.Davies NG, Abbott S, Barnard RC, Jarvis CI, Kucharski AJ, Munday JD, et al. Estimated transmissibility and impact of SARS-CoV-2 lineage B.1.1.7 in England. Science. 2021:eabg3055. Available from: http://science.sciencemag.org/content/early/2021/03/03/science.abg3055.abstract.

6.Faria NR, Mellan TA, Whittaker C. Genomics and epidemiology of a novel SARS-CoV-2 lineage in Manaus, Brazil.

7.Bager P WJ, Fonager J, Albertsen M, Michaelsen TY, Moller CH, et al. Increased Risk of Hospitalisation Associated with Infection with SARS-CoV-2 Lineage B.1.1.7 in Denmark. Lancet. 2021. Available from: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3792894#references-widget.

8.Jassat W, Cohen C, Mudara C, Blumberg L. Multivariable analysis comparing in-hospital mortality in the first and second wave of COVID-19 in three districtsof South Africa.18(0800):24.

9.Muik A, Wallisch A-K, Sänger B, Swanson KA, Mühl J, Chen W, et al. Neutralization of SARS-CoV-2 lineage B.1.1.7 pseudovirus by BNT162b2 vaccine-elicited human sera. bioRxiv. 2021:2021.01.18.426984. Available from: https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.01.18.426984v1

10.Cele S, Gazy I, Jackson L, Hwa S-H, Tegally H, Lustig G, et al. Escape of SARS-CoV-2 501Y.V2 variants from neutralization by convalescent plasma.19.

11.Li R, Ma X, Deng J, Chen Q, Liu W, Peng Z, et al. Differential efficiencies to neutralize the novel mutants B.1.1.7 and 501Y.V2 by collected sera from convalescent COVID-19 patients and RBD nanoparticle-vaccinated rhesus macaques. Cell Mol Immunol. 2021. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33580167.

12.SARS-CoV-2 reinfection by the new Variant of Concern (VOC) P.1 in Amazonas, Brazil - SARS-CoV-2 coronavirus / nCoV-2019 Genomic Epidemiology. Virological. 2021. Available from: https://virological.org/t/sars-cov-2-reinfection-by-the-new-variant-of-concern-voc-p-1-in-amazonas-brazil/596

13.Sabino EC, Buss LF, Carvalho MPS, Prete CA, Crispim MAE, Fraiji NA, et al. Resurgence of COVID-19 in Manaus, Brazil, despite high seroprevalence. The Lancet. 2021;397(10273):452-5. Available from: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0140673621001835.

14.Brazil MoH. Epidemiological Bulletin 52 COVID-19, epidemiological week 8 (21 to 27 February 2021) 2021. Available from: https://www.gov.br/saude/ptbr/media/pdf/2021/marco/05/boletim_epidemiologico_covid_52_final2.pdf.

15.Wu K, Werner AP, Koch M, Choi A, Narayanan E, Stewart-Jones GBE, et al. Serum Neutralizing Activity Elicited by mRNA-1273 Vaccine – Preliminary Report. N Engl J Med. 2021. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33596346.

16.Moderna COVID-19 Vaccine Retains Neutralizing Activity Against Emerging Variants First Identified in the U.K. and the Republic of South Africa.3.

17.Xie X, Liu Y, Liu J, Zhang X, Zou J, Fontes-Garfias CR, et al. Neutralization of SARS-CoV-2 spike 69/70 deletion, E484K and N501Y variants by BNT162b2 vaccine-elicited sera. Nature Medicine. 2021:1-2. Available from: https://www.nature.com/articles/s41591-021-01270-4

18.Wang P, Nair MS, Liu L, Iketani S, Luo Y, Guo Y, et al. Antibody Resistance of SARS-CoV-2 Variants B.1.351 and B.1.1.7. Nature. 2021. Available from: https://doi.org/10.1038/s41586-021-03398-2.

19.Johnson & Johnson Announces Single-Shot Janssen COVID-19 Vaccine Candidate Met Primary Endpoints in Interim Analysis of its Phase 3 ENSEMBLE Trial| Johnson & Johnson. Content Lab US. Available from: https://www.jnj.com/johnson-johnson-announces-single-shot-janssen-covid-19-vaccine-candidatemet-primary-endpoints-in-interim-analysis-of-its-phase-3-ensemble-trial.

20.Mahase E. Covid-19: Novavax vaccine efficacy is 86% against UK variant and 60% against South African variant. BMJ. 2021:n296. Available from:https://www.bmj.com/lookup/doi/10.1136/bmj.n296.

21.ChAdOx1 nCov-19 provides minimal protection against mild-moderate COVID-19 infection from B.1.351 coronavirus variant in young South African adults | University of Oxford. Available from: https://www.ox.ac.uk/news/2021-02-07-chadox1-ncov-19-provides-minimal-protection-against-mild-moderate-covid19-infection

22.Latest - Oxford Covid-19 vaccine trial results - Wits University. Available from: https://www.wits.ac.za/covid19/covid19-news/latest/oxford-covid-19-vaccine-trial-results.html http://files/86/oxford-covid-19-vaccine-trial-results.html.

23.SARS-CoV-2 lateral flow antigen tests: evaluation of VUI-202012/01. GOVUK. Available from: https://www.gov.uk/government/publications/sars-cov-2- lateral-flow-antigen-tests-evaluation-of-vui-20201201/sars-cov-2-lateral-flow-antigen-tests-evaluation-of-vui-20201201

24.Liu Y, Liu J, Xia H, Zhang X, Fontes-Garfias CR, Swanson KA, et al. Neutralizing Activity of BNT162b2-Elicited Serum - Preliminary Report. N Engl J Med. 2021. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33596352.

25.Felipe N, Valdinete N, Victor S. COVID-19 epidemic in the Brazilian state of Amazonas was driven by long-term persistence of endemic SARS-CoV-2 lineages and the recent emergency of the new Variant of Concern P.1. Research Square. 2021(PREPRINT [Version 1]). Available from:https://www.researchsquare.com/article/rs-275494/v1.

DSÖ BÖLGELERİNE GÖRE DURUM

Afrika Bölgesi

Afrika Bölgesi bir önceki haftaya göre 55.000'den fazla yeni vaka ve 1300’den fazla ölüm, vakalarda % 10'luk, ölümlerde ise % 16'lık bir düşüş olduğunu bildirmiştir. Yeni haftalık vaka sayıları Ocak 2021'in başlarında zirveye ulaştığı için bu, 6 haftadır azalan vaka sayılarının ardından ilk haftalık artıştır.

 En yüksek sayıda yeni vaka bildiren ülkeler sırasıyla; Güney Afrika (7981 yeni vaka; 100.000 kişi başına 13,5 yeni vaka;% 19 azalma), Etiyopya (6976 yeni vaka; 100.000'de 6,1 yeni vaka;% 13 artış) ve Zambiya (4840 yeni vaka; 100.000 kişi başına 26,3 yeni vaka;% 48 artış) olmuştur.

En yüksek sayıda yeni ölüm vakası bildiren ülkeler; Güney Afrika (706 yeni ölüm; 100.000'de 1,2 yeni ölüm;% 30 azalma), Etiyopya (66 yeni ölüm; 100.000’de 0,1 yeni ölüm; %21 azalma) ve Nijerya (59 yeni ölüm; 100.000’de < 0,1 yeni ölüm;% 20 azalma olmuştur.

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Amerika Bölgesi

Amerika Bölgesinde bu hafta 1.1 milyondan fazla yeni vaka ve 32.000'den fazla yeni ölüm bildirilmiş olup bir önceki haftaya göre vaka sayılarında % 2'lik bir düşüş ölüm oranında ise % 4'lük bir düşüş olmuştur. En çok yeni vaka bildiren ülkeler; Amerika Birleşik Devletleri (427.233 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 129,1 yeni vaka;% 10 azalma), Brezilya (413.597 yeni vaka; 100.000 başına 194,6 yeni vaka;  % 11 artış) ve Arjantin (42.517 yeni vaka; 100.000 başına 94,1 yeni vaka;% 14 azalma) olmuştur. Amerika Birleşik Devletleri ve Brezilya, Amerika Bölgesinde bildirilen yeni haftalık vakaların% 76'sını oluşturmuştur.

En çok ölüm vakalarının bildirildiği ülkeler yine;  Amerika Birleşik Devletleri (12.315 yeni ölüm; 100.000'de 3,7 yeni ölüm;% 17 azalma), Brezilya (9935 yeni ölüm; 100.000'de 4,7 yeni ölüm;  % 23 artış) ve Meksika (5104 yeni ölüm; 100.000'de 4,0 yeni ölüm;% 7 azalma) olmuştur.

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Doğu Akdeniz Bölgesi

Doğu Akdeniz Bölgesi, bir önceki haftaya göre % 10'luk bir artışla 229.000'in biraz altında yeni vaka bildirmiştir. Bölge % 9'luk bir artışla 2800’ün biraz altında yeni ölüm vakası bildirmiştir. En çok yeni vaka bildiren üç ülke; İran  (58.523 yeni vaka, 100.000 kişi başına 69,7 yeni vaka,% 3 artış), Ürdün (34.919 yeni vaka, 100.000 kişi başına 342,2 yeni vaka,% 31 artış) ve Irak (30.948 yeni vaka, 100.000 kişi başına 76,9 yeni vaka,% 13 artış) olmuştur.

En çok yeni ölüm vakası bildiren ülkeler; İran (614 yeni ölüm, 100.000 kişi başına 0,7 yeni ölüm,% 8 artış), Lübnan (361 yeni ölüm, 100.000'de 5,3 yeni ölüm,% 2 artış) ve Pakistan (329 yeni ölüm, 100.000'de 0,1 yeni ölüm,% 20 artış) olmuştur.

 

            **Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Avrupa Bölgesi

Avrupa Bölgesi 1.1 milyondan fazla yeni vaka ve 21.000'in altında yeni ölüm vakası bildirmiş olup bir önceki haftaya göre sayılarda sırasıyla % 4'lük artış  ve % 6'lık bir düşüş yaşanmıştır. 2021 Ocak ayının başından bu yana, yeni haftalık vakalar genel olarak azalmıştır; ancak, son iki hafta içinde artışlar bildirilmiştir. En fazla yeni vaka bildiren üç ülke; Fransa (143.622 yeni vaka; 100.000 kişi başına 220 yeni vaka,% 4 azalma), İtalya (138.937 yeni vaka, 100.000 kişi başına 229,8 yeni vaka,% 24 artış) ve Polonya ( 87.928 yeni vaka, 100.000 kişi başına 232,3 yeni vaka,% 29 artış) olmuştur.

En çok ölüm vakası bildiren ülkeler; Rusya Federasyonu (2978 yeni ölüm; 100.000 kişi başına 2,0 yeni ölüm, % 5 artış), Fransa (2100 yeni ölüm; 100.000'de 3,2 yeni ölüm; %3 azalma) ve İtalya (2071 yeni ölüm; 100.000 kişi başına 3,4 yeni ölüm,% 3 artış) olmuştur.

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Güneydoğu Asya Bölgesi

Güneydoğu Asya bölgesi, geçen haftaya göre % 2’lik düşüşle 167.000'den fazla yeni vaka, ölüm oranlarında ise % 32'lik bir düşüşle 2200 yeni ölüm vakası bildirmiştir. 2020 Eylül ayı ortalarında gözlenen vaka insidansında aşamalı düşüşler son haftalarda yavaşlamış ve bölgedeki birçok ülkede artışlar gözlenmiştir. En çok yeni vaka bildiren üç ülke; Hindistan (114.068 yeni vaka; 100.000'de 8,3 yeni vaka,% 9 artış), Endonezya (44.762 yeni vaka; 100.000'de 16,4 yeni vaka; % 23 azalma) ve Bangladeş (3893 yeni vaka; 100.000 başına 2,4 yeni vaka;% 39 artış) olmuştur.

Bu hafta en çok yeni ölüm vakası bildiren üç ülke; Endonezya (1173 yeni ölüm; 100.000'de 0,4 yeni ölüm,% 30 azalma), Hindistan (705 yeni ölüm; 100.000'de <0,1 yeni ölüm,% 6 azalma) ve Nepal (237 yeni ölüm; 100.000'de 0,8 yeni ölüm; %67 azalma) olmuştur. Geçen hafta görülen ölümlerdeki artış, Nepal'deki retro düzenlemelerden kaynaklanmaktadır.

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Batı Pasifik Bölgesi

Batı Pasifik Bölgesi geçtiğimiz hafta 41.000’den fazla yeni vaka bildirmiş ve bir önceki haftaya göre % 6'lık bir düşüş yaşanmıştır. Bu hafta ölüm oranlarında ise %20’lik düşüş yaşanmış olup 600’den fazla yeni ölüm vakası bildirmiştir. Yeni haftalık vakalar 2021 Ocak ayının ortasından bu yana azalmaya devam etmiştir ve son haftalarda ölümler genel olarak azalmıştır. Bu hafta bölgede en çok yeni vaka bildiren üç ülke; Filipinler (16.891 yeni vaka; 100.000 başına 15,4 yeni vaka,% 13 artış), Malezya (13.462 yeni vaka; 100.000 başına 41,6 yeni vaka,% 25 azalma) ve Japonya (7216 yeni vaka; 100.000 başına 5,7 yeni vaka, yüzde oranı bir önceki hafta ile benzer) olmuştur.

Bu hafta en fazla yeni ölüm vakası rapor eden üç ülke; Japonya (367 yeni ölüm; 100.000'de 0,3 yeni ölüm,% 17 azalma), Filipinler (176 yeni ölüm; 100.000'de 0,2 yeni ölüm,% 20 azalma), ve Malezya (45 yeni ölüm; 100.000'de 0,1 yeni ölüm,% 36 azalma) olmuştur.

            **Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

 

Haftalık Önemli Güncellemeler

 

DSÖ Genel Direktörü Dr Tedros’un mesajı:

 

" Hükümetler ve bireyler, aşıların tek başına güvende olmayacağını hatırlamalıdır. Temel halk sağlığı önlemleri, müdahalenin temeli olmaya devam etmektedir.”

 

Üye Devletler Bilgilendirme Oturumunda COVID-19 hakkında açılış konuşması, 4 Mart 2021 2021

 

COVAX ve aşılar

Virüs varyantlarının COVID-19 aşıları üzerindeki etkileri Afrika'da uygulanan ilk COVID-19 COVAX aşı dozları

COVAX ilk tur tahsisleri hakkındaki yayınlar

 Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen, COVID-19'a karşı AZD1222 aşısına ilişkin arka plan belgesi

 

Yayınlar

DSÖ Yaşam kılavuzu: COVID-19'u önleyen ilaçlar

COVID-19 aşısı kontrol listesi

COVID-19 aşılama akış diyagramı için sağlık çalışanı iletişimi

COVID-19 bağlamında iyi iç mekan havalandırmasını iyileştirmek ve sağlamak için yol haritası

COVID-19 salgınına yanıt vermek: DSÖ’nin ülkeler, alanlar ve bölgelerdeki eylemi, 2020

 

 

 

Teknik Rehber ve Diğer Kaynaklar

 • Teknik rehberler: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance
 • DSÖ Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) Paneli: https://covid19.who.int/
 • Haftalık COVID-19 Operasyonel Güncellemeleri: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/strategies-and-plans
 • DSÖ COVID-19 Vaka Tanımları: https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Surveillance_Case_Definition-2020.2
 • COVID-19 Tedarik Zinciri Kurumlar Arası Koordinasyon Hücresi Haftalık Durum Güncellemesi: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-operations
 • Araştırma ve Geliştirme: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov
 • COVID-19 hakkında çevrimiçi kurslar: https://openwho.org/channels/covid-19; ve mevcut olan diğer ulusal diller: https://openwho.org/channels/covid-19-national-languages
 • Uluslararası toplumun, tüm ülkelere virüse hazırlanması ve müdahale etmesi konusunda sağladığı desteği özetleyen Stratejik Hazırlık ve Müdahale Planı (SPRP): https://www.who.int/publications/i/item/strategic-preparedness-and-response-plan-for-the-new-coronavirus

DSÖ bölge ofislerinden güncellemeler:

 

HALK İÇİN ÖNERİLER VE TAVSİYELER

 

Ekler

Ek 1. Ülkelere ve bölgelere göre son yedi günde bildirilen doğrulanmış COVID-19 vakalarının ve COVID-19 kaynaklı ölümlerin sayısı, 7 Mart 2021 verileri **

 

 

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Ek 2.Ülkelere ve bölgelere göre endişe verici varyantların listesi, 9 Mart 2021 verileri**

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Ek 3. Veri, tablo ve şekil notları

Sunulan veriler, ülkelerden/bölgelerden DSÖ'ye bildirilen, büyük ölçüde DSÖ vaka tanımlarına(https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Surveillance_Case_Definition-2020.2) ve sürveyans klavuzuna (https://www.who.int/publications/i/item/who-2019-nCoV-surveillanceguidance-2020.8) dayanan resmi laboratuvar onaylı COVID-19 vaka ve ölümlerine dayanmaktadır. Doğruluk ve güvenilirliği sağlamak için adımlar atılırken, tüm veriler sürekli doğrulama ve değişikliğe tabidir; ve bu verileri yorumlarken, gerçek vaka ve ölüm oranı insidansının olduğundan düşük tahmin edilmesi ve bu verileri küresel düzeyde yansıtmada değişken gecikmeler gibi, sunulan sayıları etkileyen birkaç faktör nedeniyle dikkatli olunmalıdır. Vaka tespiti, dahil etme kriterleri, test stratejileri, raporlama uygulamaları ve veri kesme ve gecikme süreleri ülkeler/bölgeler arasında farklılık göstermektedir. Az sayıda ülke/bölge, şüpheli ve laboratuvar onaylı vakaları birlikte rapor etmektedir. DSÖ, ulusal halk sağlığı yetkilileri ve diğer kaynaklar tarafından yayınlanan bilgi ürünleri arasında farklılıklar olması beklenmektedir. Halk sağlığı yetkililerinin çok sayıda vakayı veya ölümü toplam sayımlarından çıkaran veri uyuşturma çalışmaları yürütmesi nedeniyle, yeni vakalar/ölümler sütunlarında uygun şekilde negatif sayılar gösterilebilir. Çıkarmaların önceki günlere uygun şekilde paylaştırılmasına olanak tanıyan ek ayrıntılar ortaya çıktığında, grafikler buna göre güncellenecektir. epi-data-support@who.int adresine e-posta gönderilerek yapılan geçmiş veri düzenlemesinin bir kaydı talep edilebilmektedir. Talep ederken lütfen ilgilendiğiniz ülke (ler)i, süreyi ve talep / kullanım amacını belirtiniz. Önceki durum raporları düzenlenmeyecektir; en güncel veriler için https://covid19.who.int/ adresine bakınız.

Küresel toplam, uluslararası taşıtlardan bildirilen 745 vaka ve 13 ölümü de içermektedir.

Kullanılan isimler ve bu yayındaki materyalin sunumu, DSÖ tarafından herhangi bir ülkenin, bölgenin, şehrin veya otoritenin yasal statüsü, yetkileri veya hudutlarının sınırlandırılması ile ilgili herhangi bir fikrin ifade edildiği anlamına gelmemektedir. Haritalardaki noktalı ve kesik çizgiler, henüz tam olarak anlaşmaya varılamayan yaklaşık sınır çizgilerini temsil etmektedir. Ülkeler ve bölgeler, DSÖ yönetim bölgesi altında düzenlenmiştir. Belirli şirketlerin veya üreticilerin ürünlerinden bahsedilmesi, DSÖ tarafından onaylandığını veya söz konusu benzer nitelikteki diğer ürünlerin yerine önerildiğini ima etmemektedir. Hatalar ve eksiklikler hariç olmak üzere, tescilli ürünlerin isimleri, baş harfleri büyük olacak şekilde ayırt edilmektedir.

(1) Kosova'ya yapılan tüm atıflar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1244 (1999) sayılı kararı bağlamında anlaşılmalıdır. Haritada Sırbistan ve Kosova vakalarının sayısı (UNSCR 1244, 1999) görselleştirme amacıyla hazırlanmıştır.

i Doğrulanmış COVID-19 vakası bildirmeyen ülkeleri, bölgeleri ve alanları (Ek 1) veya endişe verici varyantların tespit edildiği ülkeler ve bölgeler listesini (Ek 2) hariç tutar.

ii Bulaşma sınıflandırması, ülkelerin/bölgelerin kendilerini raporlama sürecine dayanmaktadır. Sınıflandırmalar, haftalık olarak gözden geçirilmekte ve yeni bilgiler elde edildikçe düzeltilmektedir. Ülkeler/Bölgeler arasında farklı bulaşma dereceleri olabilir. Daha fazla bilgi için lütfen bakınız: COVID-19 kapsamında halk sağlığı ve sosyal önlemlerin uygulanması ve düzenlenmesine ilişkin hususlar( Considerations for implementing and adjusting public health and social measures in the context of COVID-19 (who.int) 

 • Aktif) vaka yok: Sağlam bir sürveyans sistemi varlığında en az 28 gün (maksimum inkübasyon süresinin iki katı) yeni vaka tespit edilmemiş olmasıdır. Genel nüfus için sıfıra yakın bir enfeksiyon riski vardır.
 • İmporte/Sporadik vakalar: Son 14 gün içinde tespit edilen vakaların tümü importedir, sporadiktir (örn. Laboratuvarda bulaşmış veya zoonotik) veya tümü importe/sporadik vakalarla bağlantılıdır ve daha fazla yerel bulaşma konusunda net sinyaller yoktur. Genel nüfus için minimum enfeksiyon riski vardır.
 • Vaka kümeleri: Son 14 gün içinde tespit edilen vakalar, ağırlıklı olarak, doğrudan importe vakalarla bağlantılı olmayan, ancak tümü zaman, coğrafi konum ve ortak risklere göre bağlantılı olan iyi tanımlanmış kümelerle sınırlıdır. Bölgede çok sayıda kimliği belirsiz vaka olduğu varsayılmaktadır. Bu kümelere maruz kalmaktan kaçınılırsa, daha geniş topluluktaki diğer kişiler için düşük bir enfeksiyon riski vardır.
 • Genel bulaşma: Aşağıda açıklandığı ve yukarıda belirtilen kılavuzda açıklanan bir dizi gösterge ile bilgi verildiği gibi, düşük insidanstan çok yüksek insidansa kadar bir dizi seviyeyi kapsar. Bu alt kategoriler halihazırda küresel düzeyde düzenlenmediğinden ve bundan ziyade yerel karar verme için ulusal ve yerel halk sağlığı yetkilileri tarafından kullanılması amaçlandığından, genel bulaşma bu belgede sınıflandırılmamıştır.
 • GB1: Yerel bulaşma insidansının düşük olması, son 14 günde vakaların yaygın olarak tespit edilmesi, vakaların çoğunun belirli kümelerle bağlantılı olmaması durumudur; bulaşma belirli nüfus alt gruplarına odaklanabilir. Genel nüfus için düşük enfeksiyon riski vardır.
 • GB2: Yerel bulaşma insidansı orta derecede olması, son 14 günde geniş çapta dağılmış vakaların tespit edilmesi durumudur; bulaşma belirli nüfus alt gruplarına daha az odaklanmıştır. Genel nüfus için orta derecede enfeksiyon riski vardır.
 • GB3: Yerel bulaşma insidansının yüksek, son 14 gün içinde dağılmış vakaların yaygın olması durumudur; bulaşma yaygındır ve nüfus alt gruplarında odaklanmamıştır. Genel nüfus için yüksek enfeksiyon riski vardır.
 • GB4: Yerel bulaşma insidansının çok yüksek, son 14 gün içinde yaygın olarak dağılmış vakaların olması durumudur. Genel nüfus için enfeksiyon riski çok yüksektir.
 • Beklemede: bulaşma sınıflandırması DSÖ'ye bildirilmemiştir.

iii "Bölgeler", bölgeleri, alanları, denizaşırı bağımlılıkları ve benzer statüye sahip diğer yetki alanlarını içermektedir.

 

Etiketler: