DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NÜN 16.03.2021 TARİHLİ YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) HAFTALIK DURUM RAPORU

16 Mart 2021 Salı

İnsanlarda aşıların ve benzeri görülmemiş bir hızda ve yeni teknolojilerle yapılan diğer biyomedikal araçların güvenliği konusunda endişeleri söz konusudur. Bu nedenle yanıtın bir sonraki kritik aşamasına geçerken, aşılar ve diğer biyomedikal araçlar daha yaygın olarak kullanılabilir hale geldiğinde, güven oluşturulması ve toplumun katılımının sağlanması önemli olmaya devam etmektedir.

14 Mart 2021 Orta Avrupa Zaman Dilimine göre saat 10.00’da bildirilen veriler

Bu raporda aşağıda yer alan başlıklar halinde COVID-19 ile ilgili en son veriler paylaşılmaktadır:

• Küresel Epidemiyolojik Durum

• Özel konu: Güven oluşturmak ve sürdürmek -Ülkeler toplulukları COVID-19 aşısı, tedavisi veya yeni bir teste hazırlamak için ne yapmalıdır?

• Özel konu: Endişe verici SARS-CoV-2 varyantları

• DSÖ bölgelerine göre genel durum

• Haftalık önemli güncellemeler

KÜRESEL EPİDEMİYOLOJİK DURUM

Küresel vaka artışı devam etmekte olup geçen hafta 3 milyon yeni vaka bildirilmiştir ve vaka sayılarında önceki haftaya göre % 10'luk bir artış görülmüştür (Tablo 1). Yeni vaka sayısı, bir haftada 5 milyon vakanın biraz altında rapor edildiği 2021 yılı Ocak ayının başlarında zirveye ulaşmıştır. 15 Şubat itibariyle başlayan haftada yeni vaka sayıları 2,5 milyon vakanın biraz altına düşmüştür. Ancak son üç haftadır yeni vaka sayılarında artış olduğu gözlenmiştir. Amerika ve Avrupa Bölgeleri, küresel olarak bildirilen yeni vaka ve yeni ölüm vaka sayılarının % 80'inden fazlasını oluşturmaya devam ederken, vaka oranlarının bir önceki hafta ile benzer kaldığı Afrika Bölgesi dışındaki tüm bölgelerde yeni vaka sayılarında artış olduğu görülmektedir. Öte yandan, yeni ölüm vaka sayıları azalmaya devam etmektedir ve yeni ölüm vaka sayılarının zirveye ulaştığı 18 Ocak’ta başlayan haftadan bu yana (haftada 95.000'den fazla yeni ölüm vakasının görüldüğü hafta) yeni ölüm vaka sayıları 60.000'in altında görülmektedir. En son dört ay önce 9 Kasım tarihinde başlayan haftada, haftalık 60.000'den daha az yeni ölüm vakası görülmüştür. Küresel olarak yeni ölüm vaka sayıları azalırken, Doğu Akdeniz (% 7) ve Batı Pasifik (% 14) DSÖ Bölgelerinde artış göstermiştir.

Şekil 1: DSÖ bölgeleri tarafından haftalık olarak bildirilen COVID-19 vakalarının sayısı, 14 Mart 2021**

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

En çok yeni vaka bildirimi yapan ülkeler sırasıyla Brezilya (494.153 yeni vaka;% 20 artış), Amerika Birleşik Devletleri (461.190 yeni vaka;% 8 artış), Fransa (161.159 yeni vaka;% 12 artış), İtalya (155.076 yeni vaka;% 12 artış) ve Hindistan (148.249 yeni vaka;% 30 artış) olmuştur.

Tablo 1. DSÖ Bölgelerine göre, son yedi günde bildirilen doğrulanmış COVID-19 vakalarının ve COVID-19 kaynaklı ölümlerin sayısı,  14 Mart 2021 verileri**

 

 

 

DSÖ Bölgesi

Son yedi gündeki yeni vakalar (%)

Son 7 gündeki yeni vakalarda yüzde değişim*

Toplam vakalar (%)

Son yedi gündeki yeni ölümler (%)

Son 7 gündeki yeni ölümlerde yüzde değişim*

Toplam ölümler (%)

Amerika

1 241 439 (%41)

% 13

52 763 406 (%44)

30 596 (%52)

% -6

1 268 186 (%48)

Avrupa

1 236 697 (%41)

% 6

41 043 949 (% 34)

20 977 (%36)

%-1

906 843 (%34)

Güneydoğu Asya

199 924

(%7)

%19

13 884 294 (%12)

2 141 (%4)

%-3

212 355 (%8)

Doğu Akdeniz

251 375

(%8)

% 14

6 860 070 (%6)

2 955 (%5)

%7

150 173 (%6)

Afrika

54 225

(%2)

% 0

2 948 236 (%2)

1 309 (%2)

%-6

74 685 (%3)

Batı Pasifik

49 553

(%2)

%19

1 711 830 (% 1)

720

(%1)

%14

30 357 (%1)

Küresel

3 033 213 (%100)

%10

119 212 530 (%100)

58 698 (%100)

%-3

2 642 612 (%100)

 

 

* Yedi gün öncesine kıyasla son yedi gün içinde yeni doğrulanmış vaka/ölüm sayısındaki yüzdelik değişim. Bölgesel yüzdeler en yakın tam sayıya yuvarlanır, böylece genel toplamlar %100'e eşit olmayabilir.

** Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız

COVID-19 ile ilgili en son veriler ve bilgiler için lütfen aşağıdaki adresleri ziyaret ediniz:

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

 

Özel konu: Güven oluşturmak ve sürdürmek - Ülkeler halkı COVID-19 aşısı, tedavisi veya yeni bir teste hazırlamak için ne yapmalıdır?

 

Yanıtın bir sonraki kritik aşamasına geçerken, aşılar ve diğer biyomedikal araçlar daha yaygın olarak kullanılabilir hale geldiğinde, güven oluşturulması ve toplumun katılımının sağlanması önemli olmaya devam etmektedir. Önceki salgın yanıtlarından, toplulukların yeni biyomedikal araçlar için planlama, uygulama ve değerlendirme döngüsünün tamamına aktif olarak katıldıklarında, bu araçlara olan talebin arttığını, yaygın ve etkili alım ve kullanıma yol açtığını öğrendik.

Toplum endişelerinin ele alınması

Sosyal-davranışsal veriler bize dünyanın her yerindeki topluluklarda güven oluşturulması ve bu güvenin sürdürülmesi için yapmamız gereken çok şey olduğunu söylemektedir.

İnsanların aşıların ve benzeri görülmemiş bir hızda ve yeni teknolojilerle yapılan diğer biyomedikal araçların güvenliği konusunda endişeleri var. Bu endişeler, bireylere ve topluluklara güvenilir kaynaklardan eyleme geçirilebilir, zamanında ve güvenilir sağlık bilgileri sağlayarak ve bu endişeler üzerinde güvenilir sağlık veya topluluk liderleri ile çalışmak için gerekli alan ve takibi sağlayarak kabul edilmeli ve ele alınmalıdır. Geçmiş salgınlar bize, zamanında ve kapsamlı bir şekilde ele alınmazsa, bireysel veya topluluk korkularının ne kadar hızlı ve geniş ölçüde yayılabileceğini göstermiştir.

Son araştırmalar, ankete katılan küresel nüfusun yaklaşık% 65'inin bir COVID-19 aşısı ile aşılanmaya istekli olduğunu göstermektedir. Ancak bu zamanla değişiklik göstermiştir. COVID-19 aşısını kabul etme olasılığı yüksek olanların oranı bölgeler ve ülkeler arasında ve ülke içinde önemli ölçüde farklılık göstermektedir. Aşı alımının önündeki engeller muhtemelen çok çeşitli faktörlerden etkilenecektir. Bunlar, aşıya güveni olumsuz etkileyebilecek yanlış bilgilere ve söylentilere maruz kalmanın yanı sıra, yerel sağlık uzmanlarının hastalar ve topluluklar arasında aşı alımını teşvik etmede oynadığı rolü de içermektedir.

Pandemi uzadıkça, pandemik tükenmişlik durumu artmaktadır. Artan tükenmişlik, belirsizliğin neden olduğu stres, daha düşük risk algısı ve hükümetin eylemlerine olan güvenin azalması, toplumumuzun yapısına zarar vermektedir. Bu durum, bazı ortamlarda damgalanmaya ve ayrımcılığa yol açtığı gibi, birçok ülkede halk sağlığı ve sosyal önlemlere karşı protestolara da yol açmıştır.

Bu nedenle pandeminin başlangıcından bu yana, DSÖ, yeni biyomedikal araçların uygulanmasına aktif olarak katılımı sağlamak için geniş bir yelpazede tüm toplumu kapsayan bir yaklaşımı uygulamaya koyarken, aynı zamanda toplulukların kendi sağlık sistemlerine daha çok güvenin oluşmasını desteklemiş ve rehberlik etmiştir.

DSÖ'nün ülkelerin katılımlarını ve yetkilendirme stratejilerini güçlendirmek için sağladığı destekleme yollarından biri Toplumun Hazırlıklı Olması için 10 Adım- “Ülkeler halkı COVID-19 aşısı, tedavisi veya yeni teste hazırlamak için ne yapmalıdır?" raporunun yayınlanmasıdır.

Bu, COVID-19 pandemi müdahalesi için koordinasyonu ve uygulama kalitesini güçlendirmek için WHO, UNICEF, IFRC ve Küresel Salgın Uyarısı ve Müdahale Ağı (GOARN) tarafından, Risk İletişimi ve Toplum Katılımı (RCCE) Toplu Hizmeti (Haziran 2020'de başlatılan yeni bir ortaklık) aracılığıyla geliştirilen yeni bir araçtır.

 

Şekil 3: Toplumun Hazırlıklı Olması İçin 10 Adım

Bu yol insanların ve toplulukların güçlendirilmesinin soyut bir fikir olmadığı ve vatandaşların yeni biyomedikal araçları desteklemeye hazır olmalarını sağlamak için atılabilecek somut ve ölçülebilir adımlar olduğu düşüncesi kabul edilerek oluşturulmuştur.

Her adım için iletişim ihtiyaçları biraz farklı olsa da, bunların güvenli ve başarılı bir şekilde uygulanmasını destekleyen ilkeler aynı kalır.

Söz konusu adımlar, toplumu yeni aşıların, tedavilerin ve testlerin uygulanmasının merkezine yerleştiren ve tüm toplum eylemleri için kritik bileşen olan güveni teşvik eden köklü RCCE ilkelerine dayanmaktadır.

Yeni biyomedikal araçların gelecek olmasıyla birlikte, “Toplumun Hazırlıklı Olması İçin 10 Adım” gibi koordineli ve proaktif toplum katılımı yaklaşımlarına yapılan yatırımlara artık her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Bu yaklaşımlar, yeni araçların mümkün olan en geniş şekilde alınmasını desteklemekle kalmaz, aynı zamanda maske takma ve fiziksel mesafe gibi koruyucu davranışların sürekli olarak sürdürülmesini de desteklemektedir.

 

Ek kaynaklar:

Toplumun hazırlıklı olmasını sağlayan 10 adımın her birinin uygulanmasını desteklemek için araçlar kılavuzu ve iş yardımları

RCCE Toplu Hizmetinin bölgeleri ve ülkeleri destekleme yolları

COVID-19 yanıtının temelini insan merkezli ve toplum liderliğindeki yaklaşımların nasıl sağlanacağına dair kılavuz

 

Özel Konu: SARS-CoV-2'nin Endişe Verici  Varyantlarıyla İlgili Güncelleme

DSÖ, ulusal makamlar, kurumlar ve araştırmacılarla işbirliği içinde, SARS CoV-2 varyantlarıyla ilişkili halk sağlığı olaylarını izlemeye devam etmektedir. Endişe verici varyantların (VOC) arka planı hakkında daha fazla bilgi, daha önce yayınlanmış Haftalık Epidemiyolojik Güncellemenin son yayınlarından edinilebilir. Burada, DSÖ tarafından değerlendirilen, 16 Mart 2021 itibarıyla ülkeler, yönetim bölgeleri ve bölgeler (bundan sonra ülkeler olarak anılacaktır) tarafından bildirilen üç VOC'nin ve ortaya çıkan ilgili varyantların  (VOI'ler) coğrafi dağılımına ilişkin bir güncelleme sunmaktayız.

SARS-CoV-2 varyantları ile enfekte vakaları tespit etmek için sistematik genomik sekanslama da dahil olmak üzere yerel ve ulusal düzeylerdeki sürveyans faaliyetleri güçlendirildikçe, VOC bildiren ülkelerin sayısı artmaya devam etmiştir (Tablo 2, Şekil 4-6 ve  Ek 2 ). Bu bilgiler, sekanslama kapasitesindeki ülkeler arasındaki farklılıklar ve sekanslama için hangi numunelerin önceliklendirildiği dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, devam eden sürveyansın sınırlamaları dikkate alınarak yorumlanmalıdır. DSÖ, sürveyans ve sekanslama kapasitesinin güçlendirilmesi ve yerel epidemiyolojik duruma ve kapasiteye ve olağandışı olayların tespitine dayalı olarak SARS-CoV-2 varyantlarının bulaşma kapsamının temsili bir göstergesini sağlamak için sistematik bir yaklaşımı savunmaya devam etmektedir.

 

Tablo 2: 16 Mart 2021 itibarıyla önemli endişe verici varyantlar hakkında ortaya çıkan bilgilerin özeti

 

Yeni Şus sınıfı

20I/501Y.V1

20H/501Y.V2*

20J/501Y.V3

Mağara (Pango) soyu

B.1.1.7

B.1.351

B.1.1.28.1, diğer adı P.1*

GISAID sınıfı

GR

GH

GR

Alternatif isimler

VOC202012/01*

VOC202012/02

-

İlk Tespit Edildiği Yer

Birleşik Krallık

Güney Afrika

Brezilya/Japonya

İlk görüldüğü tarih

20 Eylül 2020

2020 Ağustos ayı başı

Aralık 2020

Ana spike proteini mutasyonları

 

 

 

 

 

 • N501Y
 • A570D
 • P681H
 • H69/V70 delesyonu
 • Y144 delesyonu

N501Y

E484K

K417N

L242/A243/L244 delesyonu

N501Y

E484K

K417T

Ortak görülen ana mutasyonlar

Yapısal Olmayan Protein 6'da (NSP6) S106 / G107 / F108 delesyonu

Ülkelerin bildirliği vakalar (geçen hafta yeni rapor edilenler) **

118 (7)

64 (6)

38 (6)

 

*Anahtar değişkenler için standartlaştırılmış terminoloji (isimlendirme) oluşturma çalışmaları devam ederken, bunlar DSÖ'nün bu yayında bunlara atıfta bulunacağı adlardır.

** Yolcular (yalnızca importe vakalar) veya topluluk örnekleri (yerel bulaş) arasında ülkelerdeki VOC tespitlerinin resmi ve resmi olmayan raporlarını içerir.

Şekil 4. 16 Mart 2021 itibarıyla SARS-CoV-2 varyant VOC 202012/01 rapor eden ülkeler, yönetim bölgeleri ve bölgeler

Şekil 5. 16 Mart 2021 itibarıyla SARS-CoV-2 501Y.V2 rapor eden ülkeler, yönetim bölgeleri ve bölgeler

Şekil 6. 16 Mart 2021 itibarıyla SARS-CoV-2 P.1 varyantını bildiren ülkeler, yönetim bölgeleri ve bölgeler

Yeni İlgili varyantlar (VOI'ler)

SARS-CoV-2 dahil olmak üzere tüm virüsler zamanla değişerek, çoğu virüse veya diğer halk sağlığı etkilerine doğrudan bir fayda sağlamayan yeni varyantların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. DSÖ, ulusal makamlar, kurumlar ve araştırmacılarla işbirliği içinde, SARS-CoV-2 varyantlarının bulaşıcılıkta, klinik sunumda ve şiddetinde değişikliklere yol açıp açmadığını veya halk sağlığı ve sosyal önlemleri (PHSM) etkileyip etkilemediğini rutin olarak değerlendirmektedir. Potansiyel ilgili varyantların veya endişe verici varyantların “sinyallerini” ve bir varyantla potansiyel olarak ilişkili olağandışı olayları tespit etmek ve bunları küresel halk sağlığına yönelik riske dayalı olarak değerlendirmek için sistemler oluşturulmuştur (ayrıca bkz. çalışma tanımları). Bu tür sinyaller şu anda değerlendirme aşamasındadır ve yeni VOI veya VOC varyantları belirlendikçe, DSÖ, daha fazla izleme ve değerlendirme yapılabilmesi adına çalışmaların önceliklendirilmesini destekleyeceğini taahhüt etmektedir.

PANGO soyları B.1.427 ve B.1.429'u kapsayan CAL.20C / L452R etiketli (NextStrain alt sınıfı ve ana mutasyonuna dayalı) bir SARS-CoV-2 varyantı, DSÖ tarafından son değerlendirmelere ve ortaya çıkan sonuçlara dayalı olarak bir VOI olarak belirlenmiştir. Bu varyant, odak noktası L452R mutasyonu olan S13I, W152C, L452R olarak adlandırılan reseptör bağlanma alanındaki (RBD) üç mutasyonun bir kombinasyonuyla oluşmuştur. İlk olarak, Haziran 2020'de Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde COVID-19 vakalarında yerel bir artış olduğu dönemde tespit edilmiştir. Sürveyans çalışması, o zamandan beri Kaliforniya'daki yerel COVID-19 vakalarının artmasının önemli bir oranına sebep olduğunu ve bugüne kadar tüm ABD eyaletlerinde ve en az 26 başka ülkede tespit edildiğini göstermiştir. ABD dışında, bildirilen tespit edilmiş VOI'ler şu anda düşük sayıda sekansla sınırlıdır, bu da diğer ülkelerde henüz yaygın bir hastalıkla sonuçlanmadığını düşündürmektedir.

VOI olarak değerlendirmek için, bu varyantın diğer varyantlara kıyasla halk sağlığı riskini ve COVID-19 kontrol önlemlerini artırabilecek fenotipik etkilerle ilişkili olabileceğine dair ön bulgular ve yeni ortaya çıkan kanıtları sunması gerekmektedir. Bulaşıcılıkta olası bir artış, potansiyel olarak daha yüksek enfektiviteye ilişkin karışık bulgular (PCR döngüsü eşiklerine dayanarak) ve klinik olarak COVID-19 teşhisi konmuş iyileşmiş hastalardan ve aşılanmış kişilerden alınan serum sonucunda nötralizasyonda hafif bir azalma görülmesi sayılabilir. L452R mutasyonu, monoklonal antikorların nötrleştirilmesinde görülen azalma ile ilişkilendirilmiştir, ancak daha ileri araştırmalara devam edilmektedir. Bu varyantın hastalık şiddeti üzerindeki etkisi araştırılmaktadır. Bunlar ön bulgulardır, emsal olmayan incelemeleri içermektedir ve daha fazla araştırma gerektirmektedir. DSÖ, VOI'yi daha fazla değerlendirmek için ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) ve DSÖ Virüs Evrimi Çalışma Grubu ile birlikte çalışmaktadır.

 

DSÖ Tavsiyeleri ve VOI ve VOC Çalışma Tanımları

Virüsün mutasyona uğrama potansiyeli, insan ve hayvan enfeksiyonlarının sıklığı ile artmaktadır. Bu nedenle, dolaşımdaki tüm SARS-CoV-2 virüslerinin ve varyantlarının kurulu hastalık kontrol yöntemlerini kullanarak bulaşmasını azaltmak, olumsuz halk sağlığı etkileri olan mutasyonların oluşumunu azaltmak için küresel stratejinin kritik yönleridir. Sağlık tesislerinin içindeki ve dışındaki PHSM ve enfeksiyon önleme ve kontrol tedbirleri, yeni bildirilen varyantlar da dahil olmak üzere SARS-CoV-2'nin yayılmasını engellemek için kritik öneme sahip olmaya devam etmektedir. Çok sayıda VOC bulaşının olduğu birçok ülkeden elde edilen kanıtlar, sağlık tesislerinde fiziksel mesafe ve diğer PHSM uygulamalarının yanı sıra enfeksiyon önleme ve kontrol (IPC) tedbirlerinin COVID-19 vakası insidansını azaltmada ve COVID-19 hastaları arasında hastaneye yatış ve ölümlerde azalmanın olmasında etkili olduğunu göstermiştir. Tıbbi karşı tedbirler ile bulaşma, hastalığın şiddeti ve etkisini değerlendiren yeni çalışmalardan elde edilen bulgular, Üye Devletler tarafından kullanılan PHSM ve IPC önlemlerinin etkisine ilişkin bilgi aktarımında yardımcı olmaya devam edecektir. Ulusal ve yerel makamlar, epidemiyolojik sürveyans, stratejik testler ve uygun olan yerlerde SARS-CoV-2'nin sistematik sekanslaması dahil olmak üzere mevcut PHSM, IPC ve hastalık kontrol faaliyetlerini güçlendirmeye devam etmeleri için teşvik edilmektedir.

25 Şubat 2021'de, SARS-CoV-2 ilgili varyantları ve endişe verici varyantları için önerilen çalışma tanımları yayınlanmıştır. SARS-CoV-2 sürekli olarak evrim geçirdiğinden ve potansiyel VOI'lerin ve VOC'lerin yeni sinyalleri sıklıkla tespit edildiğinden, DSÖ, küresel halk sağlığına yönelik riske oluşturan potansiyel VOC'leri incelemeyi amaçlamaktadır. Ulusal makamlar, her yerel durum benzersiz olduğundan, farklı varyantların görülmesinde, yerel epidemiyolojik durumlarına uyum sağlamak için sürveyans ve yanıt sistemlerini gerektirdiğinden, diğer ilgili / endişe verici varyantları tespit edebilirler.

Potansiyel VOI'ler veya VOC'ler tespit edilirse, Üye Devletlerden DSÖ'yü yerleşik DSÖ Ülke veya Bölge Ofisi raporlama kanalları aracılığıyla bilgilendirmeleri, genom dizilerini kamuya açık veri tabanları (örneğin, GISAID) ile sunmaları ve olası etkilerin anlaşılmasını geliştirmek için saha ve laboratuvar araştırmaları (uygun olduğunda) gerçekleştirmesi istenmektedir.

Ek kaynaklar

SARS-CoV-2'nin genomik dizilimi: halk sağlığı üzerinde maksimum etki için bir uygulama kılavuzu

COVID-19 bağlamında PHSM'nin uygulanması ve düzenlenmesiyle ilgili hususlar

SARS-CoV-2 İlgili Varyantlar ve Endişe Verici Varyantları için önerilen çalışma tanımları

SARS-CoV-2 Varyantlarına İlişkin Salgın Hastalık Haberleri, 31 Aralık 2020

 

Referanslar

1. Deng X, et al. Transmission, infectivity, and antibody neutralization of an emerging SARS-CoV-2 variant in California carrying a L452R spike protein mutation. medRxiv. Available

at: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.03.07.21252647v1 (preprint)

2. Latif AA, et al. B.1.427 Lineage Report. Outbreak.info. Available at: https://outbreak.info/situationreports?pango=B.1.427&country=United%20States&division=California&selected=California&selectedType=division

3. Latif AA, et al. B.1.429 Lineage Report. Outbreak.info. Available at: https://outbreak.info/situationreports?pango=B.1.429&country=United%20States&division=California&selected=California&selectedType=division

4. O’Toole A et al. Pangolin: lineage assignment in an emerging pandemic as an epidemiological tool. Available at: https://cov-lineages.org/

5. Drew RJ et al. The importance of cycle threshold values in interpreting molecular tests for SARS-CoV-2. Diagn Microbiol Infect Dis. 2020 Nov;98(3):115130. doi: 10.1016/j.diagmicrobio.2020.115130.

6. Peng J et al. Estimation of secondary household attack rates for emergent SARS-CoV-2 variants detected by genomic surveillance at a community-based testing site in San Francisco. medRxiv.Available

at: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.03.01.21252705v1.full (preprint)

7. Garcia-Beltran WF et al. Multiple SARS-CoV-2 variants escape neutralization by vaccine-induced humoral immunity. medRxiv. Available

at: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.02.14.21251704v2 (preprint)

8. Li Q et al. The Impact of Mutations in SARS-CoV-2 Spike on Viral Infectivity and Antigenicity. Cell 2020 Sep;182(5):1284-1294. doi:10.1016/j.cell.2020.07.012.

9. Starr TN et al. Complete map of SARS-CoV-2 RBD mutations that escape the monoclonal antibody LY-CoV555 and its cocktail with LYCoV016. bioRxiv. Available at: https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.02.17.431683v1.full (preprint)

 

DSÖ BÖLGELERİNE GÖRE DURUM

Afrika Bölgesi

Afrika Bölgesi bir önceki haftaya benzer bir sayı ile 54.000'den fazla yeni vaka bildirirken ölüm vakalarında bir önceki haftaya göre % 6‘lık bir azalma olduğu ve 1300’ün biraz üstünde ölüm vakası görüldüğü bildirmiştir. Ölüm oranlarında görülen düşüş trendi 2021 yılı Şubat ayının başından itibaren gözlenmektedir.

En yüksek sayıda yeni vaka bildiren ülkeler sırasıyla; Etiyopya (9025 yeni vaka; 100.000 kişi başına 7,9 yeni vaka;% 29 artış), Güney Afrika (8208 yeni vaka; 100.000'de 13,8 yeni vaka;% 3 artış) ve Kenya (5476 yeni vaka; 100.000 kişi başına 10,2 yeni vaka;% 226 artış) olmuştur.

En yüksek sayıda yeni ölüm vakası bildiren ülkeler; Güney Afrika (614 yeni ölüm; 100.000'de 1,0 yeni ölüm;% 13 azalma), Etiyopya (120 yeni ölüm; 100.000’de 0,1 yeni ölüm; %82 artış) ve Botsvana (65 yeni ölüm; 100.000’de 2,8 yeni ölüm;% 33 artış) olmuştur.

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Amerika Bölgesi

Amerika Bölgesinde bu hafta 1.2 milyondan fazla yeni vaka ve 30.000'den fazla yeni ölüm bildirilmiş olup bir önceki haftaya göre vaka sayılarında % 13'lük bir artış ölüm oranında ise % 6'lık bir düşüş olmuştur. Ölüm oranları art arda iki haftadır azalmaya devam etmektedir.  En çok yeni vaka bildiren ülkeler; Brezilya (494.153 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 232,5 yeni vaka;% 20artış), Amerika Birleşik Devletleri (461.190 yeni vaka; 100.000 başına 139,3 yeni vaka;  % 8 artış) ve Peru (52.763 yeni vaka; 100.000 başına 160,0 yeni vaka;% 58 artış) olmuştur.

En çok ölüm vakalarının bildirildiği ülkeler yine; Brezilya (12.335 yeni ölüm; 100.000'de 5,8 yeni ölüm;% 24 artış), Amerika Birleşik Devletleri (9381 yeni ölüm; 100.000'de 2,8 yeni ölüm;  % 24 azalma) ve Meksika (4273 yeni ölüm; 100.000'de 3,3 yeni ölüm;% 16 azalma) olmuştur. Bu üç ülke, bu hafta Amerika Bölgesinde bildirilen ölümlerin % 85'ini oluşturmuştur.

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Doğu Akdeniz Bölgesi

Doğu Akdeniz Bölgesi, bir önceki haftaya göre % 14'lük bir artışla 251.000'den fazla yeni vaka bildirmiştir. Bölge % 7'lik bir artışla 3000’in biraz altında yeni ölüm vakası bildirmiştir. Son beş haftada yeni haftalık vakalar artış gösterirken son üç haftada ölüm vakaları da artış göstermiştir. En çok yeni vaka bildiren üç ülke; İran  (65.890 yeni vaka, 100.000 kişi başına 78,4 yeni vaka,% 31 artış), Ürdün (47.585 yeni vaka, 100.000 kişi başına 466,4 yeni vaka,% 36 artış) ve Irak (31.129 yeni vaka, 100.000 kişi başına 77,4 yeni vaka,% 1 artış) olmuştur.

En çok yeni ölüm vakası bildiren ülkeler; İran (630 yeni ölüm, 100.000 kişi başına 0,8 yeni ölüm,% 18 artış), Ürdün (385 yeni ölüm, 100.000'de 3,8 yeni ölüm,% 71 artış) ve Lübnan (321 yeni ölüm, 100.000'de 4,7 yeni ölüm,% 11 azalma) olmuştur.

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Avrupa Bölgesi

Avrupa Bölgesi 1.2 milyondan fazla yeni vaka ve 21.000'in biraz altında yeni ölüm vakası bildirmiş olup bir önceki haftaya göre sayılarda sırasıyla % 6'lık artış  ve % 1'lik bir düşüş yaşanmıştır. Bölgedeki vaka sayıları son üç haftadır istikrarlı bir şekilde artarken, yeni ölüm vakalrındaki eğilimler son sekiz haftadır sürekli olarak azalmaktadır. En fazla yeni vaka bildiren üç ülke; Fransa (161.159 yeni vaka; 100.000 kişi başına 246,9 yeni vaka,% 12 artış), İtalya (155.076 yeni vaka, 100.000 kişi başına 256,5 yeni vaka,% 12 artış) ve Polonya ( 111.718 yeni vaka, 100.000 kişi başına 295,2 yeni vaka,% 27 artış) olmuştur.

En çok ölüm vakası bildiren ülkeler; Rusya Federasyonu (2990 yeni ölüm; 100.000 kişi başına 2,0 yeni ölüm, yüzde oranı bir önceki hafta ile benzer), İtalya (2303 yeni ölüm; 100.000'de 3,8 yeni ölüm; %11 artış) ve Polonya (1893 yeni ölüm; 100.000 kişi başına 5,0 yeni ölüm,% 25 artış) olmuştur.

Güneydoğu Asya Bölgesi

Güneydoğu Asya bölgesi, geçen haftaya göre % 19’luk artışla 200.000'in biraz altında yeni vaka, ölüm oranlarında ise % 3'lük bir düşüşle 2100’ün biraz üstünde yeni ölüm vakası bildirmiştir. En çok yeni vaka bildiren üç ülke; Hindistan (148.249 yeni vaka; 100.000'de 10,7 yeni vaka,% 30 artış), Endonezya (40.905 yeni vaka; 100.000'de 15,0 yeni vaka; % 9 azalma) ve Bangladeş (6512 yeni vaka; 100.000 başına 4,0 yeni vaka;% 67 artış) olmuştur.

Bu hafta en çok yeni ölüm vakası bildiren üç ülke; Endonezya (1175 yeni ölüm; 100.000'de 0,4 yeni ölüm, yüzde oranı bir önceki haftaya benzer), Hindistan (851 yeni ölüm; 100.000'de 0,1 yeni ölüm,% 21 artış) ve Bangladeş (76 yeni ölüm; 100.000'de <0,1 yeni ölüm; %49 artış) olmuştur.

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Batı Pasifik Bölgesi

Batı Pasifik Bölgesi bir önceki haftaya göre 50.000’in biraz altında yeni vaka bildirmiş ve bir önceki haftaya göre % 19'luk bir artış yaşanmıştır. Bu hafta ölüm oranlarında ise %14’lük artış yaşanmış olup 700’den fazla yeni ölüm vakası bildirmiştir. Geçen yedi hafta içinde ilk kez yeni vakalarda bir artış rapor edilmiş olup yeni ölüm oranlarında da bir artış görülmüştür. Bu hafta bölgede en çok yeni vaka bildiren üç ülke; Filipinler (25.473 yeni vaka; 100.000 başına 23,2 yeni vaka,% 51 artış), Malezya (10.632 yeni vaka; 100.000 başına 32,8 yeni vaka,% 21 azalma) ve Japonya (7917 yeni vaka; 100.000 başına 6,3 yeni vaka,%10 artış) olmuştur.

Bu hafta en fazla yeni ölüm vakası rapor eden üç ülke; Japonya (333 yeni ölüm; 100.000'de 0,3 yeni ölüm,% 9 azalma), Filipinler (301 yeni ölüm; 100.000'de 0,3 yeni ölüm,% 71 artış), ve Malezya (40 yeni ölüm; 100.000'de 0,1 yeni ölüm,% 11 azalma) olmuştur.

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

 

Haftalık Önemli Güncellemeler

DSÖ Genel Direktörü Dr Tedros’un mesajı:

COVID-19 ile ilgili Medya brifingi açılış konuşması - 12 Mart 2021:

“Aşıların adaletsiz dağıtımı, salgını sona erdirmek ve küresel bir iyileşme sağlamak için en büyük tehdit olmaya devam etmektedir.”

 

Dünya Kadınlar Günü: Kadınlar ve COVID-19

Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Kadınlar Günü'nde Küresel Sağlıkta Kadınlar ile Mutabakat Zaptı imzaladı

Yıkıcı bir şekilde yaygın: Dünya genelinde her 3 kadından 1'i şiddete maruz kalıyor

Kadın bilim adamları, dünya çapında COVID-19'un pandemisinde halkın dikkatini çekiyor

 

Kovid-19 aşıları

Dünyayı savaşa hazır hale getirmek için COVID aşı patentlerinden feragat edin

DSÖ, COVID-19'a karşı güvenli ve etkili acil durum araçları listesine Janssen aşısını ekledi

GACVS COVID-19 Aşı Güvenliği alt komite toplantısı, COVID-19 aşıları ile aşılanan bireylerde influenza benzeri hastalıklarla ilgili raporları gözden geçirmek için toplandı

 

COVID-19 Dayanışma Yanıt Fonu

COVID-19 Dayanışma Yanıt Fonu birinci yıldönümünü kutluyor ve devam edene destekler için cesaretlendiriyor

ACT Akselatör stratejisi ve bütçesi

ACT-Akseletör, evrilmekte olan COVID19 pandemisinin seyrini değiştirmek için 2021 için öncelikli strateji ve bütçe yayınladı

Teknik Rehber ve Diğer Kaynaklar

 • Teknik rehberler: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance
 • DSÖ Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) Paneli: https://covid19.who.int/
 • Haftalık COVID-19 Operasyonel Güncellemeleri: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/strategies-and-plans
 • DSÖ COVID-19 Vaka Tanımları: https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Surveillance_Case_Definition-2020.2
 • COVID-19 Tedarik Zinciri Kurumlar Arası Koordinasyon Hücresi Haftalık Durum Güncellemesi: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-operations
 • Araştırma ve Geliştirme: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov
 • COVID-19 hakkında çevrimiçi kurslar: https://openwho.org/channels/covid-19; ve mevcut olan diğer ulusal diller: https://openwho.org/channels/covid-19-national-languages
 • Uluslararası toplumun, tüm ülkelere virüse hazırlanması ve müdahale etmesi konusunda sağladığı desteği özetleyen Stratejik Hazırlık ve Müdahale Planı (SPRP): https://www.who.int/publications/i/item/strategic-preparedness-and-response-plan-for-the-new-coronavirus

DSÖ bölge ofislerinden güncellemeler:

 

HALK İÇİN ÖNERİLER VE TAVSİYELER

 

Ekler

Ek 1. Ülkelere ve bölgelere göre son yedi günde bildirilen doğrulanmış COVID-19 vakalarının ve COVID-19 kaynaklı ölümlerin sayısı, 14 Mart 2021 verileri **

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Ek 2.Ülkelere ve bölgelere göre endişe verici varyantların listesi, 16 Mart 2021 verileri**

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Ek 3. Veri, tablo ve şekil notları

Sunulan veriler, ülkelerden/bölgelerden DSÖ'ye bildirilen, büyük ölçüde DSÖ vaka tanımlarına (https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV Surveillance_Case_Definition-2020.2) ve sürveyans klavuzuna (https://www.who.int/publications/i/item/who-2019-nCoV-surveillanceguidance-2020.8) dayanan resmi laboratuvar onaylı COVID-19 vaka ve ölümlerine dayanmaktadır. Doğruluk ve güvenilirliği sağlamak için adımlar atılırken, tüm veriler sürekli doğrulama ve değişikliğe tabidir; ve bu verileri yorumlarken, gerçek vaka ve ölüm oranı insidansının olduğundan düşük tahmin edilmesi ve bu verileri küresel düzeyde yansıtmada değişken gecikmeler gibi, sunulan sayıları etkileyen birkaç faktör nedeniyle dikkatli olunmalıdır. Vaka tespiti, dahil etme kriterleri, test stratejileri, raporlama uygulamaları ve veri kesme ve gecikme süreleri ülkeler/bölgeler arasında farklılık göstermektedir. Az sayıda ülke/bölge, şüpheli ve laboratuvar onaylı vakaları birlikte rapor etmektedir. DSÖ, ulusal halk sağlığı yetkilileri ve diğer kaynaklar tarafından yayınlanan bilgi ürünleri arasında farklılıklar olması beklenmektedir. Halk sağlığı yetkililerinin çok sayıda vakayı veya ölümü toplam sayımlarından çıkaran veri uyuşturma çalışmaları yürütmesi nedeniyle, yeni vakalar/ölümler sütunlarında uygun şekilde negatif sayılar gösterilebilir. Çıkarmaların önceki günlere uygun şekilde paylaştırılmasına olanak tanıyan ek ayrıntılar ortaya çıktığında, grafikler buna göre güncellenecektir. epi-data-support@who.int adresine e-posta gönderilerek yapılan geçmiş veri düzenlemesinin bir kaydı talep edilebilmektedir. Talep ederken lütfen ilgilendiğiniz ülke (ler)i, süreyi ve talep / kullanım amacını belirtiniz. Önceki durum raporları düzenlenmeyecektir; en güncel veriler için https://covid19.who.int/ adresine bakınız. Küresel toplam, uluslararası taşıtlardan bildirilen 745 vaka ve 13 ölümü de içermektedir.

Kullanılan isimler ve bu yayındaki materyalin sunumu, DSÖ tarafından herhangi bir ülkenin, bölgenin, şehrin veya otoritenin yasal statüsü, yetkileri veya hudutlarının sınırlandırılması ile ilgili herhangi bir fikrin ifade edildiği anlamına gelmemektedir. Haritalardaki noktalı ve kesik çizgiler, henüz tam olarak anlaşmaya varılamayan yaklaşık sınır çizgilerini temsil etmektedir. Ülkeler ve bölgeler, DSÖ yönetim bölgesi altında düzenlenmiştir. Belirli şirketlerin veya üreticilerin ürünlerinden bahsedilmesi, DSÖ tarafından onaylandığını veya söz konusu benzer nitelikteki diğer ürünlerin yerine önerildiğini ima etmemektedir. Hatalar ve eksiklikler hariç olmak üzere, tescilli ürünlerin isimleri, baş harfleri büyük olacak şekilde ayırt edilmektedir.

(1) Kosova'ya yapılan tüm atıflar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1244 (1999) sayılı kararı bağlamında anlaşılmalıdır. Haritada Sırbistan ve Kosova vakalarının sayısı (UNSCR 1244, 1999) görselleştirme amacıyla hazırlanmıştır.

i Doğrulanmış COVID-19 vakası bildirmeyen ülkeleri, bölgeleri ve alanları (Ek 1) veya endişe verici varyantların tespit edildiği ülkeler ve bölgeler listesini (Ek 2) hariç tutar.

ii Bulaşma sınıflandırması, ülkelerin/bölgelerin kendilerini raporlama sürecine dayanmaktadır. Sınıflandırmalar, haftalık olarak gözden geçirilmekte ve yeni bilgiler elde edildikçe düzeltilmektedir. Ülkeler/Bölgeler arasında farklı bulaşma dereceleri olabilir. Daha fazla bilgi için lütfen bakınız: COVID-19 kapsamında halk sağlığı ve sosyal önlemlerin uygulanması ve düzenlenmesine ilişkin hususlar( Considerations for implementing and adjusting public health and social measures in the context of COVID-19 (who.int) )

(Aktif) vaka yok: Sağlam bir sürveyans sistemi varlığında en az 28 gün (maksimum inkübasyon süresinin iki katı) yeni vaka tespit edilmemiş olmasıdır. Genel nüfus için sıfıra yakın bir enfeksiyon riski anlamına gelmektedir.

İmporte /Sporadik vakalar: Son 14 gün içinde tespit edilen vakaların tümü importedir, sporadiktir (örn. Laboratuvarda bulaşmış veya zoonotik) veya tümü importe/sporadik vakalarla bağlantılıdır ve daha fazla yerel bulaşma konusunda net sinyaller yoktur. Genel nüfus için minimum enfeksiyon riski vardır.

Vaka kümeleri: Son 14 gün içinde tespit edilen vakalar, ağırlıklı olarak, doğrudan importe vakalarla bağlantılı olmayan, ancak tümü zaman, coğrafi konum ve ortak risklere göre bağlantılı olan iyi tanımlanmış kümelerle sınırlıdır. Bölgede çok sayıda kimliği belirsiz vaka olduğu varsayılmaktadır. Bu kümelere maruz kalmaktan kaçınılırsa, daha geniş topluluktaki diğer kişiler için düşük bir enfeksiyon riski vardır.

 

Genel bulaşma: Aşağıda açıklandığı ve yukarıda belirtilen kılavuzda açıklanan bir dizi gösterge ile bilgi verildiği gibi, düşük insidanstan çok yüksek insidansa kadar bir dizi seviyeyi kapsar. Bu alt kategoriler halihazırda küresel düzeyde düzenlenmediğinden ve bundan ziyade yerel karar verme için ulusal ve yerel halk sağlığı yetkilileri tarafından kullanılması amaçlandığından, genel bulaşma bu belgede sınıflandırılmamıştır.

 

GBI:Yerel bulaşma insidansının düşük olması, son 14 günde vakaların yaygın olarak tespit edilmesi, vakaların çoğunun belirli kümelerle bağlantılı olmaması durumudur; bulaşma belirli nüfus alt gruplarına odaklanabilir. Genel nüfus için düşük enfeksiyon riski vardır.

GB2:Yerel bulaşma insidansı orta derecede olması, son 14 günde geniş çapta dağılmış vakaların tespit edilmesi durumudur; bulaşma belirli nüfus alt gruplarına daha az odaklanmıştır. Genel nüfus için orta derecede enfeksiyon riski vardır.

GB3:Yerel bulaşma insidansının yüksek, son 14 gün içinde dağılmış vakaların yaygın olması durumudur; bulaşma yaygındır ve nüfus alt gruplarında odaklanmamıştır. Genel nüfus için yüksek enfeksiyon riski vardır.

GB4:Yerel bulaşma insidansının çok yüksek, son 14 gün içinde yaygın olarak dağılmış vakaların olması durumudur. Genel nüfus için enfeksiyon riski çok yüksektir.

Beklemede:bulaşma sınıflandırması DSÖ'ye bildirilmemiştir.

iii "Bölgeler", bölgeleri, alanları, denizaşırı bağımlılıkları ve benzer statüye sahip diğer yetki alanlarını içermektedir.

 

 

Etiketler: