DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NÜN 23.03.2021 TARİHLİ YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) HAFTALIK DURUM RAPORU

21 Mart 2021 Pazar

Endişe verici varyant-VOC bildiren ülke sayısı artmaya devam etmiştir .VOC 202012/01, 501Y.V2 ve P.1, vahşi tip (VOC olmayan) varyantlara kıyasla bulaşıcılıkta yaygın bir artış ve diğer dolaşımdaki suşların yerini hızla almakla ilgili olarak bir gerçeklik söz konuşudur AstraZeneca, Moderna, Pfizer, Novavax ve Bharat aşıları da dahil olmak üzere, aşının neden olduğu VOC202012 / 01'e karşı nötralize edici antikor aktivitesi hakkında giderek artan sayıda kanıt vardır.

21 Mart 2021 Orta Avrupa Zaman Dilimine göre saat 10.00’da bildirilen veriler

Bu raporda aşağıda yer alan başlıklar halinde COVID-19 ile ilgili en son veriler paylaşılmaktadır:

Küresel Epidemiyolojik Durum

Özel konu: DSÖ COVID-19 Ayrıntılı Sürveyans Panosunun Duyurulması

Özel konu: Endişe verici SARS-CoV-2 varyantları

DSÖ bölgelerine göre genel durum

Haftalık önemli güncellemeler

KÜRESEL EPİDEMİYOLOJİK DURUM

Küresel olarak, geçen hafta neredeyse 3,3 milyon yeni vaka bildirilmiş olup doğrulanmış COVID-19 vakaları art arda dördüncü haftada da artmaya devam etmiştir (Şekil 1). Aynı zamanda, 60.000'den fazla yeni ölüm vakası bildirilmiş olup altı haftalık bir düşüşün ardından yeni ölüm vakalarının arttığı bildirilmiştir. Güneydoğu Asya, Batı Pasifik, Avrupa ve Doğu Akdeniz bölgelerinde yeni vaka sayısında belirgin artışlar bildirilmiş olup bu bölgelerin tümünde vaka sayıları son haftalarda yükseliş trendine geçmiştir. Afrika Bölgesi ve Amerika Bölgesi'ndeki vaka insidansı, bu bölgelerdeki bazı ülkelerde gözlemlenen eğilimlere rağmen, son haftalarda sabit kalmıştır. Avrupa Bölgesi ve Amerika Bölgesi, tüm vaka ve ölümlerin yaklaşık % 80'ini oluşturmaktadır. Bu hafta yeni ölümlerde düşüş bildiren tek DSÖ bölgesi, ölümlerin bir önceki haftaya göre neredeyse üçte bir oranında düştüğü Batı Pasifik olmuştur.

Şekil 1: DSÖ bölgeleri tarafından haftalık olarak bildirilen COVID-19 vakalarının sayısı, 21 Mart 2021**

 

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

En çok yeni vaka bildirimi yapan ülkeler sırasıyla Brezilya (508010 yeni vaka;% 3 artış), Amerika Birleşik Devletleri (374369 yeni vaka;% 19 azalma), Hindistan (240 082 yeni vaka;% 62 artış), Fransa (204.840 yeni vaka;% 27 artış) ve İtalya'dan (154.493 yeni vaka; önceki haftaya benzer) olmuştur.

Tablo 1. DSÖ Bölgelerine göre, son yedi günde bildirilen doğrulanmış COVID-19 vakalarının ve COVID-19 kaynaklı ölümlerin sayısı,  21 Mart 2021 verileri**

 

 

DSÖ Bölgesi

Son yedi gündeki yeni vakalar (%)

Son 7 gündeki yeni vakalarda yüzde değişim*

Toplam vakalar (%)

Son yedi gündeki yeni ölümler (%)

Son 7 gündeki yeni ölümlerde yüzde değişim*

Toplam ölümler (%)

Amerika

1 173 561  (%36)

% -5

53 937 714 (%44)

31 040 (%51)

%  2

1 299 243 (%48)

Avrupa

1 441 065 (%44)

% 13

42 516 762 (% 35)

21 772 (%36)

% 1

929 332 (%34)

Güneydoğu Asya

298 438

(%9)

%49

14 182 826 (%12)

2 435 (%4)

% 14

214 790 (%8)

Doğu Akdeniz

263 650

(%8)

% 8

7 124 121 (%6)

3 253 (%5)

% 12

153 446 (%6)

Afrika

50 916

(%2)

% -3

2 999 152 (%2)

1 428 (%2)

% 10

76 113 (%3)

Batı Pasifik

63 730

(%2)

%29

1 775 560 (% 1)

486

(%1)

% -33

30 843 (%1)

Küresel

3 291 360 (%100)

%8

122 536 880 (%100)

60 414 (%100)

% 3

2 703 780 (%100)

 

* Yedi gün öncesine kıyasla son yedi gün içinde yeni doğrulanmış vaka/ölüm sayısındaki yüzdelik değişim. Bölgesel yüzdeler en yakın tam sayıya yuvarlanır, böylece genel toplamlar %100'e eşit olmayabilir.

** Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız

COVID-19 ile ilgili en son veriler ve bilgiler için lütfen aşağıdaki adresleri ziyaret ediniz:

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.Özel konu: DSÖ COVID-19 Ayrıntılı Sürveyans Panosunun Duyurulması

Pandemide bir yıldan fazla bir süredir DSÖ, hazırlık, teyakkuz ve yanıt faaliyetlerinin bir parçası olarak COVID-19'un küresel sürveyansını yürütmeye devam etmektedir. Aşılama kampanyalarının uygulanması ve varyantların ortaya çıkması, bulaşma modelleri geliştikçe salgının seyrini etkilemeye meyilli olduğundan, COVID-19'un küresel sürveyans ihtiyacı her zamankinden daha fazladır. Zamanında ve eksiksiz sürveyans verileri, bu değişiklikleri izlemenin anahtarıdır.

COVID-19'un doğrulanmış vakalarının ve ölümlerinin günlük sayımına ek olarak, DSÖ, tüm Üye Devletlerden COVID-19 için Halk Sağlığı Sürveyansı Geçici Kılavuzu'nda belirtildiği gibi bir vaka raporu formu veya haftalık toplu sürveyans sistemi aracılığıyla minimum bilgi setini rapor etmelerini talep etmiştir. Üye Devletler öncelikle sistemlerden biri aracılığıyla rapor vermekte olup bazıları vaka raporu formlarından haftalık raporlamaya geçmiştir.

Bildirilen veriler artık DSÖ COVID-19 ayrıntılı Sürveyans veri panosu (Şekil 3) aracılığıyla, DSÖ tarafından düzenlenmemiş veya filtrelenmemiş haliyle halka açıktır. Özellikler arasında yaşa ve cinsiyete göre sınıflandırma, zaman içindeki eğilimler, yaşa göre vaka ölüm oranları, testler, hastaneye yatış ve sağlık çalışanlarına ilişkin veriler yer alır - tümü ülke ve bölge düzeylerinde görülebilir. Kontrol paneli, kullanıcılara ülkeye ve seçilen zaman dilimine göre daha fazla analiz yapma olanağı sağlar.

 

Şekil 3: COVID-19 Sürveyans veri panosunun anlık görüntüsü

14 Mart 2021 itibariyle, toplam 186 ülke, yönetim bölgesi ve bölge, vaka raporu formları veya DSÖ ile haftalık toplu sürveyans yoluyla ayrıntılı verileri paylaşmıştır. Şu anda dünya çapında bildirilen 119 milyon vakayla ilgili  olarak, 86.4 milyon vaka (% 73) hakkında DSÖ'ye bilgi ulaşmıştır. 59 milyondan fazla vakanın (% 50) cinsiyet , 45 milyon vakanın (% 38) yaşı ve 42 milyon vakanın (% 36) ise yaş ve cinsiyet bilgileri birlikte rapor edilmiştir. Ayrıca, sistemde kaydedilen 1,6 milyondan biraz fazla vaka ve 25.000 ölüm ile sağlık çalışanları arasında COVID-19 vakalarına ilişkin veriler de bulunmaktadır.

Özel Konu: SARS-CoV-2'nin Endişe Verici  Varyantlarıyla İlgili Güncelleme

DSÖ, ulusal makamlar, kurumlar ve araştırmacılarla işbirliği içinde, SARS CoV-2 varyantlarıyla ilişkili halk sağlığı olaylarını izlemeye devam etmektedir. Endişe verici varyantların (VOC) arka planı hakkında daha fazla bilgi, daha önce yayınlanmış Haftalık Epidemiyolojik Güncellemenin son yayınlarından edinilebilir. Burada, coğrafi dağılım ve bulaşıcılık ve ciddiyetle ilgili ortaya çıkan kanıtlar ve aşılar ve teşhisler üzerindeki potansiyel etkiler hakkında bir güncelleme sunmaktayız. Ayrıca, ortaya çıkan faydalı varyant-VOI'ler ve SARS-CoV-2 için dizileme geliştirme üzerine yakın zamanda yapılan bir çalıştay hakkında güncelleme yapmaktayız.

Tablo 2: 23 Mart 2021 itibarıyla önemli endişe verici varyantlar hakkında ortaya çıkan bilgilerin özeti

Yeni Şus sınıfı

20I/501Y.V1

20H/501Y.V2†

20J/501Y.V3

Mağara (Pango) soyu

B.1.1.7

B.1.351

B.1.1.28.1, diğer adı P.1†

GISAID sınıfı

GR

GH

GR

Alternatif isimler

VOC202012/01†

VOC202012/02

-

İlk Tespit Edildiği Yer

Birleşik Krallık

Güney Afrika

Brezilya/Japonya

İlk görüldüğü tarih

20 Eylül 2020

 • 2020 Ağustos ayı başı

Aralık 2020

Ana spike proteini mutasyonları

 

 • H69/V70 delesyonu
 • Y144 delesyonu
 • N501Y
 • A570D
 • P681H
 • L242/A243/L244
 • delesyonu
 • K417N
 • E484K
 • N501Y

 

 • K417T
 • E484K
 • N501Y

 

 

Ortak görülen ana mutasyonlar

Yapısal Olmayan Protein 6'da (NSP6) S106 / G107 / F108 delesyonu

Bulaşıcılık*

Artmıştır 1, 2 (% 36-% 75) 3,  sekonder atak oranı artmıştır 4 (% 10'dan% 13'e)

Daha önce dolaşımda olan 5, 6 varyantına göre bulaşıcılığı [1,50 (% 95 CI: 1,20-2,13) kat artmıştır.

Artmıştır, daha önce dolaşımda olan varyantlarından daha fazla bulaşıcıdır

Hastalığın Şiddeti*

Hastaneye kaldırılma 8, hastalığın şiddeti ve ölümcül olmasında  olası artış

Hastanede ölümcül olmasında olası artış %20

Araştırılmakta olup sınırlı etki söz konusudur

Nötralizasyon kapasitesi*

Hafif bir azalma olup genel nötrleştirme titreleri hala koruma sağlaması beklenen seviyelerin üzerinde kalmıştır 10

Azalmış olup potansiyel yeniden enfeksiyon riskinin arttığını göstermektedir 5, 11, 12

Azalmış olup yeniden enfeksiyonlar rapor edilmiştir 13, 14

Aşılara olan olası etkileri*

Moderna, Pfizer-BioNTech, Oxford-AstraZeneca, Novavax ve Bharat aşılarının aşı sonrası nötralizasyonu üzerinde önemli bir etkisi yoktur 15-18

OxfordAstraZeneca, Novavax ve Pfizer15-17 tarafından hastalığın önlenmesinde önemli bir değişiklik yoktur

Enfeksiyonun önlenmesine ilişkin kanıtlar sınırlıdır. Oxford-AstraZeneca için azaltılmış etki bildirilmiştir. 15, 18

Moderna ve Pfizer için aşı sonrası nötralizasyonda azalamalar,  minimalden orta seviyeye kadar değişir, ancak daha önemli azalmalara dair bazı kanıtlar da vardır.19

Tek bir çalışma Sinopharm'ı değerlendirmiştir.20

OxfordAstraZeneca ürünü için önemli azalmalar tespit edilmiştir. 21, 22 Novavax ve Janssen için sonuçlar beklenilmektedir.

501Y.V2 baskın olduğu zaman Güney Afrika'da hastalığa karşı etkililik korunmuş, ancak bu varyantın olmadığı ortamlara kıyasla biraz daha düşük olmuştur.23, 24

Küçük bir araştırmada AstraZeneca, hafif orta derecede COVID-19 hastalığına karşı geniş güven aralıklarıyla aşı etkinliği göstermemişken, şiddetli hastalığa karşı etkinlik değerlendirilmemiştir ve belirlenmemiştir.25, 26

Aşının, 501Y.V2 ile enfekte olunması durumunda, asemptomatik enfeksiyon üzerindeki etkisini bildiren hiçbir kanıt yoktur.

OxfordAstraZeneca, Moderna ve Pfizer aşılarının aşı sonrası nötralizasyonunda orta düzeyde azalma ile sınırlıdır. 19, 21, 27-31

 

Sinovac 32 ile aşılamanın ardından nötralizasyon kaybına ilişkin ön önerme söz konusudur

Tanıya olan olası etkileri*

S geni hedef başarısızlığı (SGTF) .25 Gözlenen Ag RDT'ler üzerinde etkisi yoktur 23

Bugüne kadar rapor edilmemiştir

Bugüne kadar rapor edilmemiştir

Ülkelerin bildirliği vakalar (geçen hafta yeni rapor edilenler) **

125(7)

75 (11)

41 (3)

 

Anahtar değişkenler için standartlaştırılmış terminoloji (isimlendirme) oluşturma çalışmaları devam ederken, bunlar DSÖ'nün bu yayında bunlara atıfta bulunacağı adlardır.

* Endişe verici varyant-VOC olmayan virüslere kıyasla genelleştirilmiş bulgular. Kamu sağlığı otoriteleri ve araştırmacılarından alınan, önceden gözden geçirilmiş olmayan makaleler ve raporlar da dahil olmak üzere, birden çok ülkeden ortaya çıkan kanıtlara dayanmaktadır - tümü devam eden soruşturmaya ve sürekli revizyona tabidir.

** Yolcular (yalnızca importe vakalar) veya topluluk örnekleri (yerel bulaş) arasında ülkelerdeki VOC tespitlerinin resmi ve resmi olmayan raporlarını içerir.

Endişe verivi varyant-VOC bildiren ülke sayısı artmaya devam etmiştir (Tablo 2, Şekil 5, 6 ve 7, Ek 2). Bu bilgiler, sekanslama kapasitesindeki ülkeler arasındaki farklılıklar ve sekanslama için hangi numunelerin önceliklendirildiği dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, devam eden sürveyansın sınırlamaları dikkate alınarak yorumlanmalıdır. DSÖ, sürveyans ve sekanslama kapasitesinin güçlendirilmesi ve SARS-CoV-2 varyantlarının bulaşma kapsamının temsili bir göstergesini sağlamak için sistematik bir yaklaşımı savunmakta olup  bu yerel epidemiyolojik duruma ve kapasiteye ve olağandışı olayların tespitine dayanmaktadır.

VOC 202012/01, 501Y.V2 ve P.1, vahşi tip (VOC olmayan) varyantlara kıyasla bulaşıcılıkta yaygın bir artış ve diğer dolaşımdaki suşların yerini hızla almakla ilgili olarak bir gerçeklik göstermiştir. Zaman içinde VOC'lerin oranındaki değişikliği belirlemek ve bulaşıcılılıktaki ilişkili değişikliği hesaplamak için GISAID'ye gönderilen sekans verilerini analiz etmiş bulunmaktayız. 202012/01, 501Y.V2 ve P.1 varyantları, sırasıyla Birleşik Krallık, Güney Afrika ve Brezilya'da vahşi tip varyantın yerini hızla almıştır (Şekil 4).

Rekabetçi büyümenin lojistik bir modelini kullanarak, yabani tip varyanta göre etkili üreme sayısındaki (Rt) ilave artış 202012/01 için % 41 (% 95 CI:% 41-42), 501Y.V2 için % 36 (% 95 CI: 32% 40)  ve P.1 için % 11 (% 95 CI:% 7-16) olarak değerlendirilmiştir. Yalnızca Brezilya'nın Amazonas bölgesi için değerlendirme yapıldığında P.1'in bulaşıcılığı daha yüksek olarak belirlenmiş olup (veriler gösterilmemiştir), bu da yerel düzeyde yabani tip varyantın daha hızlı diğer varyantların yerini aldığını  düşündürmektedir. Bununla birlikte, sekans sayısı, Rt'deki değişikliği anlamlı bir şekilde ölçmekle ilgili olarak çok düşük kalmıştır.  Bu analizler, GISAID'ye gönderilen sekans verilerinin, söz konusu bölgede dolaşımda olan varyantları temsil ettiğini varsaymakta olup sekanslama çabaları şüpheli VOC'leri hedefliyorsa, değiştirme oranı ve buna bağlı olarak VOC'lerin artan bulaşıcılığını olduğundan fazla değerlendirebilir.

Şekil 4. Sırasıyla Birleşik Krallık, Güney Afrika ve Brezilya'da SARS-CoV-2 202012/01, 501Y.V2 ve P.1 varyantlarının zaman içindeki oranı. Rt'deki tahmini artış ve ilişkili% 95 güven aralığı ülke adının altında belirtilmiştir

Varyant VOC 202012/01

16 Mart'taki son güncellememizden bu yana, VOC 202012/01 yedi yeni ülkede daha tespit edilmiştir. 23 Mart itibariyle, altı DSÖ bölgesinin tamamında toplam 125 ülke bu varyantın vakalarını rapor etmiştir (Şekil 5). Önceki çalışmalar, VOC 202012/01'in hastaneye yatış, hastalığın şiddeti ve mortalitesi riskinin artmasıyla ilişkili olabileceğini göstermiştir.4, 8 Yakın zamanda yayınlanan bir eşleşen kohort çalışması, VOC 202012/01 ile enfekte olduğunda daha yüksek bir mortalite riski olduğunu vurgulayan yeni kanıtlar sağlamaktadır. Çalışma, 1 Ekim 2020 ile 29 Ocak 2021 tarihleri arasında arasında SARS CoV-2 için yapılan testleri pozitif sonuçlanan ve 12 Şubat 2021'e kadar takip edilen yaklaşık 55.000 eşleştirilmiş katılımcı çiftini içermektedir. Sonuçlar, 1,64 oranında artmış bir mortalite tehlike oranı göstermiştir (% 95 güven aralığı 1,32 ila 2,04). Bu oran, toplumda COVID-19 için yapılan testleri pozitif sonuçlanan hastalarda daha önce dolaşımda olan varyantlarla enfeksiyonla karşılaştırıldığında VOC 202012/01 enfeksiyonuyla ilişkilendirilmiştir. Bu genel olarak nispeten düşük bir risk grubu oluştursa da, ölümlerde tespit edilen 1000 vaka başına 2,5'ten 4,1'e bir artışı temsil etmektedir.

Aşı güncellemeleri

AstraZeneca, Moderna, Pfizer, Novavax ve Bharat aşıları da dahil olmak üzere, aşının neden olduğu VOC202012 / 01'e karşı nötralize edici antikor aktivitesi hakkında giderek artan sayıda kanıt vardır. Bulgular, nötralize etme aktivitesinin büyük ölçüde bu varyanta karşı sürdürüldüğünü desteklemektedir. 10, 33. AstraZeneca ve Pfizer aşıları için VOC 202012 / 01'den itibaren aşıların hastalığa karşı koruma kabiliyetine ilişkin yeni kanıtlar, Birleşik Krallık'ta (AstraZeneca) randomize kontrollü bir denemeden (RCT) ve  VOC 202012/01'in Birleşik Krallık'ta yaygın olduğu dönemde gözlemsel kanıtlardan (Pfizer ve AstraZeneca) ibarettir.17 VOC202012 / 01'in çok yaygın olduğu Aralık 2020'den Şubat 2021'e kadar İngiltere'de yürütülen bir test negatif vaka kontrol çalışmasının sonuçları, Pfizer / BioNTech - BNT162b2 aşısının ve AstraZeneca - ChAdOx1 aşısının doğrulanmış COVID 19'a, hastaneye yatışlara ve ölümlere karşı gerçek dünyadaki etkinliğini göstermiştir.17  Bu çalışma aynı zamanda VOC2012 / 01 üzerindeki etkinliği de değerlendirmeye tabi tutmuştur. Her iki aşı da, tek doz BNT162b2 veya ChAdOx1 ile aşılamanın, şiddetli hastalığa karşı daha da büyük koruma ile yaşlı erişkinlerde (> 70 yaş) semptomatik COVID-19 vakalarında önemli bir azalma ile ilişkili olduğunu göstermektedir.

Aşıların, toplumda genel  bulaşmasını etkileyebilecek asemptomatik enfeksiyona karşı koruma sağlamasına yönelik kanıt, AstraZeneca ürününün Birleşik Krallık'taki RCT'si ile sınırlıdır.15 Hastalığa karşı etkililik büyük ölçüde VOC202012 / 01'e karşı sürdürülmüş olsa da, ön kanıtlar asemptomatik enfeksiyona karşı etkinliğin bu varyant karşısında azaldığını göstermektedir. 

Şekil 5. 23 Mart 2021 itibarıyla SARS-CoV-2 varyant VOC 202012/01 rapor eden ülkeler, yönetim bölgeleri ve bölgeler

Variant 501Y.V2

16 Mart'taki son güncellemeden bu yana, 501Y.V2 varyantı 11 yeni ülkeden bildirilmiş olup bildirim yapan ülke sayısı altı DSÖ bölgesinin tamamında toplam 75'dir (Şekil 6). Afrika Bölgesi'ndeki çeşitli alanlarda, varyant 501Y.V2'nin, bazı ortamlarda sekanslanmış örneklerin % 90'ından fazlası dahil olmak üzere yüksek oranda sekanslanmış örnek içerdiği bildirilmiştir.34, 35 

Güney Afrika'da, ön baskıda mevcut olan, yeni yayınlanan popülasyon temelli bir çalışma, Temmuz 2020'nin ortasındaki ilk dalganın zirve yaptığı dönemdeki hastane içi ölüm oranını, 501Y.V2 varyantının baskın varyant olduğu Ocak 2021'deki ikinci dalganın zirve yaptığı dönem ile karşılaştırmıştır. Haftalık hastane başvuru sayılarıyla ilgili düzeltme yapıldıktan sonra, hastane içi mortalite riski % 20 artmıştır (düzeltilmiş olasılık oranı 1,2,% 95 CI 1,2-1,3) .9

Aşı güncellemeleri

Yabani tip (VOC olmayan) varyantlara kıyasla aşılar veya doğal enfeksiyonla indüklenen 501Y.V2'ye karşı nötralize edici antikor aktivitesindeki azalmalar, önemli sayıda çalışmada belgelenmiştir.5, 30

20 hastadan iyileşen plazmayı ve aşı denemelerinin 22 katılımcısından gelen serumları  [Moderna SARS-CoV-2 mRNA-1273 aşısı (12 katılımcı); Pfizer BNT162b2 COVID-19 aşısı (10 katılımcı)] analiz eden yakın tarihli bir çalışmanın bulguları, 501Y.V2'ye karşı aşılanmış katılımcılardan iyileşen hastaların plazma (9.4 kat) ve serumlarının  (10.3 ila 12.4 kat) nötralize edici aktivitesinde vahşi tip varyantlara göre önemli bir azalma olduğunu göstermiştir.31 Ek olarak, T hücre analizleri, aşının neden olduğu bağışıklık tepkisinin bu bileşeninin, nötralizasyon aktivitesi üzerindeki etkiye göre varyantlardan daha az etkilendiğini göstermektedir.36  AstraZeneca, Janssen ve Novavax aşıları için B.1.351'den kaynaklı klinik hastalığa karşı aşı etkinliğinin kanıtı mevcuttur.24, 37, 38 Karşılaştırmalar, farklı vaka tanımları ve denemelerin boyutları nedeniyle engellenmektedir. B.1.351 olmayan suşlara kıyasla etkililikte bir miktar azalma var gibi görünse de, hem Novavax hem de Janssen ürünü önemli etkinliği muhafaza etmektedir. AstraZeneca denemesi istatistiksel olarak anlamlı bir etkinlik bulamadı; ancak, bu deneme küçük bir örneklem boyutundaydı, sadece hafif ve orta vakalara sahipti ve 4 haftalık bir doz aralığı kullanmıştı.37 Ayrı kanıtlar, daha uzun bir dozlama aralığının hem immünojenisiteyi hem de etkinliği artırdığını gösterir; şiddetli hastalığa karşı etkinlik kısmen korunabilir.

Şekil 5. 23 Mart 2021 itibarıyla SARS-CoV-2 501Y.V2 rapor eden ülkeler, yönetim bölgeleri ve bölgeler

Varyant P.1

Son güncellemeden bu yana, P.1 varyantı üç yeni ülkede daha bildirilmiştir. 23 Mart itibariyle, bu varyant altı DSÖ bölgesinin tamamında 41 ülkede rapor edilmiştir (Şekil 7).

Yakın zamanda yapılan bir çalışmada, varyantın ilk tespit edildiği ve geniş çapta yayılımın olduğu Brezilya'nın Amazonas Eyaletindeki Manaus şehrinde hastaneye yatışlara ilişkin ulusal sağlık sürveyans verileri ve P.1 varyantının sıklığı analiz edilmiştir. Ön bulgulara göre, P.1'in daha önce dolaşımda olan varyanta göre 2,5 kat daha fazla bulaşıcı olduğu (% 95 CI: 2,3-2,8) bulunurken, yeniden bulaşma olasılığı düşük, yani % 6,4 (CI: 5,7-7,1%) bulunmuştur. İki yeni çalışma ile Manaus'tan gelen genomik veriler analiz edilmiş olup P.1 varyantının daha yüksek bulaş riskinin olduğu değerlendirilmiştir. Bununla birlikte, bunlar ön bulgular olup P.1 varyantının bulaşma riskini ve şiddetini tam olarak anlamak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.

Aşı güncellemeleri

Manaus dahil SARS-CoV-2 virüsüne karşı Pfizer, Moderna, AstraZeneca veya Sinovac aşıları ile aşılananlardan alınan serumlar ile P.1 varyantının nötralizasyonuna çok sayıda çalışma ile bakılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, nötralizasyon aktivitesi, aşıya ve kişilere bağlı olarak 2.6 ila 10 kat azalmıştır. Özellikle, Sinovac ürünü (CoronaVac aşısı) ile aşılanan insanlar arasında plazma, yeniden enfeksiyon olasılığını düşündüren P.1 varyantını verimli bir şekilde nötralize edememiştir. T hücresi çalışması neticesinde, yanıtın büyük ölçüde korunduğu sonucuna varılmıştır. Aşılamanın ardından, nötralizasyon aktivitesinin az ile orta derecede kaybolmasının sonuçlarını anlamak için gerekli klinik sonuç verisi yoktur.

 

Şekil 7. 23 Mart 2021 itibarıyla SARS-CoV-2 P.1 varyantını bildiren ülkeler, yönetim bölgeleri ve bölgeler

 

SARS-CoV-2 sekanslama verilerinin geliştirilmesi kapsamında DSÖ Küresel çalıştayı, 19 Mart 2021

19 Mart 2021'de DSÖ, SARS-CoV-2’nin evrim sürecini izlemek için sekanslama verilerinin geliştirilmesi üzerine küresel bir çalıştaya ev sahipliği yaptı ve VOI'lerin ve VOC'lerin tespitini güçlendirmek için ortak bir vizyon ve SARS-CoV-2 sekanslama kapasitesini artırmak için küresel, koordineli bir plan üzerinde anlaşmak için paydaşları üst düzey bir tartışmada bir araya getirmiştir.  SARS-CoV-2 varyant tespitinin bir ağ sürücüsüne bağlı olarak güçlendirilmesi için uluslararası sekanslama ortamı, mevcut kapasiteler ve fırsatlar hakkında tartışmalara katılan ülkelerin Sağlık Bakanlıkları, akademi ve bağış yapan temsilciler de dahil olmak üzere 800'den fazla katılımcı bu sanal atölyeye katılım sağlamıştır.

Çalıştayda, mevcut bölgesel ağları güçlendirmek ve SARS-CoV-2 ve diğer bulaşıcı patojenler için sekanslama verilerini oluşturmak ve işlemek için yeni sürdürülebilir kapasite oluşturmak için mevcut SARS-CoV-2 referans ağı, Küresel Grip Gözlem ve Müdahale Sistemi (GISRS), HIV, TB ve Polio laboratuvar ağları gibi mevcut sürveyans sistemlerinden ve yapılarından nasıl yararlanabileceği vurgulanmıştır. Sekanslama ve destekleyici meta veri paylaşımı, virüsün evrimini daha iyi anlamak ve COVID-19 yanıtı hakkında bilgi vermek için kritik öneme sahiptir.

Çalıştayın sonuçları aşağıdaki gibidir:

• Tüm dünyadaki ulusal ve bölgesel sekanslama ve veri analizi kapasitelerine durumsal bir genel bakış ve diğer ülkeleri destekleme kapasitesine sahip Üye Devletlerden devam eden desteğin gösterilmesi.

• Zamanında veri paylaşımının önemi konusunda katılımcılar arasında anlaşma ve bilgiye dayalı eyleme götüren sekanslama, veri işleme için kapasite oluşturma ihtiyacı.

• Sekasnlama ve analiz kapasitelerini geliştirmek ve sonuçları halk sağlığı eylemleriyle ilişkilendirmek için küresel bir plana yönelik anlaşma.

Çalıştay, sekanslama kapasitesinin küresel koordinasyonuna olan ihtiyacın ana hatlarını çizmiştir. DSÖ, gelecekteki tartışmalar, kapasite geliştirme ve ağ tabanlı bilgi paylaşımı için bir platform, liderlik ve koordinasyon sağlayarak koordinatör rolü üstlenecektir. Çalıştay tarafından, 29 Mart 2021 tarihinde SARS-CoV-2 Endişe Verici Varyantlarının Halk Sağlığı Müdahaleleri Üzerindeki Etkisinin Değerlendirilmesine Yönelik Karar Çerçevesine ilişkin Küresel İstişaredeki tartışmalar hakkında bilgi verilecektir.

Yeni Faydalı varyantlar (VOI'ler)

SARS-CoV-2 dahil olmak üzere tüm virüsler zamanla değişerek, çoğu virüse veya diğer halk sağlığı etkilerine doğrudan bir fayda sağlamayan yeni varyantların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. DSÖ, ulusal makamlar, kurumlar ve araştırmacılarla işbirliği içinde, SARS-CoV-2 varyantlarının bulaşıcılıkta, klinik sunumda ve şiddetinde değişikliklere yol açıp açmadığını veya halk sağlığı ve sosyal önlemleri (PHSM) etkileyip etkilemediğini rutin olarak değerlendirmektedir. Potansiyel faydalı varyantların veya endişe verici varyantların “sinyallerini” ve bir varyantla potansiyel olarak ilişkili olağandışı olayları tespit etmek ve bunları küresel halk sağlığına yönelik riske dayalı olarak değerlendirmek için sistemler oluşturulmuştur (ayrıca bkz. çalışma tanımları). Bu tür sinyaller şu anda değerlendirme aşamasındadır ve yeni VOI veya VOC varyantları belirlendikçe, DSÖ, daha fazla izleme ve değerlendirme yapılabilmesi adına çalışmaların önceliklendirilmesini destekleyeceğini taahhüt etmektedir. Tablo 3, 23 Mart 2021 itibariyle değerlendirilen ve belirlenen VOI'leri özetlemektedir. Ulusal makamlar, her yerel durum benzersiz olduğundan, farklı değişkenler görüldüğünden, yerel epidemiyolojik durumlarına uyum sağlamak için sürveyans ve yanıt sistemlerini gerektirdiğinden, yerel faydalı/ endişe verici varyantların diğer değişkenlerini belirlemeyi seçebilirler.

Tablo 3: 23 Mart 2021 itibarıyla faydalı varyantlara (VOI) ilişkin genel bilgi

Yeni Şus sınıfı

20C

20C/S:452R

20J

PANGO soyu

B.1.525

B.1.427/B.1.429

B.1.1.28.2, diğer adı P.2

GISAID sınıfı

G/484K.V3

GH/452R.V1

 

 

Alternatif isimler

 

CAL.20C/L452R

 

İlk Tespit Edildiği Yer

Birleşik Krallık ve Nijerya

Amerika Birleşik Devletleri

Brezilya

İlk görüldüğü tarih

Aralık 2020

Haziran 2020

Nisan 2020

Ana spike proteini mutasyonları

 

 

 

 

 

 • H69/V70 delesyonu
 • Y144 delesyonu
 • Q52R
 • E484K
 • Q677H
 • D614G
 • F888L
 • L452R
 • W152C
 • S13I
 • D614G
 • L18F
 • T20N
 • P26S
 • F157L
 • E484K
 • D614G
 • S929I
 • V1176F

 

DSÖ Tavsiyeleri

Virüsün mutasyona uğrama potansiyeli, insan ve hayvan enfeksiyonlarının sıklığı ile artmaktadır. Bu nedenle, dolaşımdaki tüm SARS-CoV-2 virüslerinin ve varyantlarının kurulu hastalık kontrol yöntemlerini kullanarak bulaşmasını azaltılmasının yanı sıra hayvan popülasyonlarına temastan kaçınılması, olumsuz halk sağlığı etkileri olan mutasyonların oluşumunu azaltmak için küresel stratejinin kritik yönleridir.

PHSM, yeni bildirilen varyantlar da dahil olmak üzere SARS-CoV-2'nin yayılmasını engellemek için kritik öneme sahip olmaya devam etmektedir. Birden fazla ülkeden elde edilen kanıtlar, yaygın görülen VOC’un bulaşmasında, fiziksel mesafenin ve diğer PHSM'nin yanı sıra sağlık tesislerinde enfeksiyon önleme ve kontrol önlemlerinin uygulanmasının COVID-19 vakası insidansını azaltmada etkili olduğunu ve bu da hastaneye yatışlarda ve COVID-19 hastaları arasında görülen ölümlerde bir azalmaya yol açtığını göstermiştir. Tıbbi karşı tedbirler ile bulaşma, hastalığın şiddeti ve etkisini değerlendiren yeni çalışmalardan elde edilen bulgular, Üye Devletler tarafından kullanılan PHSM ve IPC önlemlerinin etkisine ilişkin bilgi aktarımında yardımcı olmaya devam edecektir. Ulusal ve yerel makamlar, epidemiyolojik sürveyans, stratejik testler ve mümkün olduğunda SARSCoV-2'nin sistematik sekanslaması dahil olmak üzere mevcut PHSM, IPC ve hastalık kontrol faaliyetlerini güçlendirmeye devam etmeleri için teşvik edilmektedir.

Ek kaynaklar

SARS-CoV-2'nin genomik dizilimi: halk sağlığı üzerinde maksimum etki için bir uygulama kılavuzu

COVID-19 bağlamında PHSM'nin uygulanması ve düzenlenmesiyle ilgili hususlar

SARS-CoV-2 İlgili Varyantlar ve Endişe Verici Varyantları için önerilen çalışma tanımları

SARS-CoV-2 Varyantlarına İlişkin Salgın Hastalık Haberleri, 31 Aralık 2020

Referanslar

1.Public Health England. Investigation of SARS-CoV-2 variants of concern in England - Technical briefing 6. 2021. Available from:https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/961299/Variants_of_Concern_VOC_Technical_Briefing_6_England-1.pdf.

2.Davies NG, Abbott S, Barnard RC, Jarvis CI, Kucharski AJ, Munday JD, et al. Estimated transmissibility and impact of SARS-CoV-2 lineage B.1.1.7 in England.Science. 2021:eabg3055. Available from: http://science.sciencemag.org/content/early/2021/03/03/science.abg3055.abstract.

3.European Centre for Disease Prevention and Control. Risk assessment on COVID-19, 15 February 2021. 2021. Available from:https://www.ecdc.europa.eu/en/current-risk-assessment-novel-coronavirus-situation.

4.NERVTAG paper on COVID-19 variant of concern B.1.1.7. GOVUK. 2021. Available from: https://www.gov.uk/government/publications/nervtag-paper-oncovid-19-variant-of-concern-b117

5.Wibmer CK, Ayres F, Hermanus T, Madzivhandila M, Kgagudi P, Oosthuysen B, et al. SARS-CoV-2 501Y.V2 escapes neutralization by South African COVID-19donor plasma. Nat Med. 2021. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33654292.

6.Pearson CAB RT, Davies NG et al. Estimates of severity and transmissibility of novel SARS-CoV-2 variant 501Y.V2 in South Africa. 2021. Available from:https://cmmid.github.io/topics/covid19/sa-novel-variant.html.

7.Faria NR, Mellan TA, Whittaker C. Genomics and epidemiology of a novel SARS-CoV-2 lineage in Manaus, Brazil.

8.Bager P WJ, Fonager J, Albertsen M, Michaelsen TY, Moller CH, et al. Increased Risk of Hospitalisation Associated with Infection with SARS-CoV-2 LineageB.1.1.7 in Denmark. Lancet. 2021. Available from: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3792894.

9.Jassat W MC, Ozougwu L, ., et al. Increased mortality among individuals hospitalised with COVID-19 during the second wave in South Africa. 2021.

10.Muik A, Wallisch A-K, Sänger B, Swanson KA, Mühl J, Chen W, et al. Neutralization of SARS-CoV-2 lineage B.1.1.7 pseudovirus by BNT162b2 vaccine–elicited human sera. Science. 2021:eabg6105. Available from: https://science.sciencemag.org/content/sci/early/2021/01/28/science.abg6105.full.pdf.

11.Cele S, Gazy I, Jackson L, Hwa S-H, Tegally H, Lustig G, et al. Escape of SARS-CoV-2 501Y.V2 variants from neutralization by convalescent plasma.19.Available from: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.01.26.21250224v1.

12.Li R, Ma X, Deng J, Chen Q, Liu W, Peng Z, et al. Differential efficiencies to neutralize the novel mutants B.1.1.7 and 501Y.V2 by collected sera fromconvalescent COVID-19 patients and RBD nanoparticle-vaccinated rhesus macaques. Cell Mol Immunol. 2021. Available from:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33580167.

13.Sabino EC, Buss LF, Carvalho MPS, Prete CA, Crispim MAE, Fraiji NA, et al. Resurgence of COVID-19 in Manaus, Brazil, despite high seroprevalence. TheLancet. 2021;397(10273):452-5. Available from: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0140673621001835.

14. Naveca F et al. COVID-19 epidemic in the Brazilian state of Amazonas was driven by long-term persistence of endemic SARS-CoV-2 lineages and therecent emergence of the new Variant of Concern P.1. Nature Portfolio. 2021. Available from: https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-275494/v1.

15.Emary K, Golubchik T, Aley P, Ariani C, Angus B, Bibi S, et al. Efficacy of ChAdOx1 nCoV-19 (AZD1222) Vaccine Against SARS-CoV-2 VOC 202012/01(B.1.1.7). SSRN Electronic Journal. 2021.

16.Lumley SF, Rodger G, Constantinides B, Sanderson N, Chau KK, Street TL, et al. An observational cohort study on the incidence of SARS-CoV-2 infectionand B.1.1.7 variant infection in healthcare workers by antibody and vaccination status. medRxiv. 2021:2021.03.09.21253218. Available from:http://medrxiv.org/content/early/2021/03/12/2021.03.09.21253218.abstract.

17.Lopez Bernal J, Andrews N, Gower C, Stowe J, Robertson C, Tessier E, et al. Early effectiveness of COVID-19 vaccination with BNT162b2 mRNA vaccine and

ChAdOx1 adenovirus vector vaccine on symptomatic disease, hospitalisations and mortality in older adults in England. medRxiv. 2021:2021.03.01.21252652.Available from: http://medrxiv.org/content/early/2021/03/02/2021.03.01.21252652.abstract.

18.Washington NL, Gangavarapu K, Zeller M, Bolze A, Cirulli ET, Barrett KMS, et al. Genomic epidemiology identifies emergence and rapid transmission of SARS-CoV-2 B.1.1.7 in the United States. medRxiv. 2021:2021.02.06.21251159. Available from:http://medrxiv.org/content/early/2021/02/07/2021.02.06.21251159.abstract.

19.Garcia-Beltran WF LE, Denis KS, et al. Multiple SARS-CoV-2 variants escape neutralization by vaccine-induced humoral immunity. 2021. Available from:https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.02.14.21251704v2.

20.Huang B DL, Wang H ., et al. Neutralization of SARS-CoV-2 VOC 501Y.V2 by human antisera elicited by both inactivated BBIBP-CorV and recombinant dimeric RBD ZF2001 vaccines. bioRxiv; 2021.

21.Dejnirattisai W, Zhou D, Supasa P, Liu C, Mentzer AJ, Ginn HM, et al. Antibody evasion by the Brazilian P.1 strain of SARS-CoV-2. bioRxiv.2021:2021.03.12.435194. Available from: http://biorxiv.org/content/early/2021/03/19/2021.03.12.435194.abstract.

22.Zhou D, Dejnirattisai W, Supasa P, Liu C, Mentzer AJ, Ginn HM, et al. Evidence of escape of SARS-CoV-2 variant B.1.351 from natural and vaccine-inducedsera. Cell. 2021. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33730597.

23.Mahase E. Covid-19: Novavax vaccine efficacy is 86% against UK variant and 60% against South African variant. BMJ. 2021:n296. Available from:https://www.bmj.com/lookup/doi/10.1136/bmj.n296.

24.US Food and Drug Administration. Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee Meeting February 26, 2021, FDA Briefing DocumentJanssen Ad26.COV2.S Vaccine for the Prevention of COVID-19. 2021.

25.ChAdOx1 nCov-19 provides minimal protection against mild-moderate COVID-19 infection from B.1.351 coronavirus variant in young South African adults| University of Oxford. Available from: https://www.ox.ac.uk/news/2021-02-07-chadox1-ncov-19-provides-minimal-protection-against-mild-moderate-covid19-infectionfiles/84.

26.Latest - Oxford Covid-19 vaccine trial results - Wits University. Available from: https://www.wits.ac.za/covid19/covid19-news/latest/oxford-covid-19-vaccine-trial-results.html

27.Jangra S, Ye C, Rathnasinghe R, Stadlbauer D, Krammer F, Simon V, et al. The E484K mutation in the SARS-CoV-2 spike protein reduces but does notabolish neutralizing activity of human convalescent and post-vaccination sera. medRxiv. 2021:2021.01.26.21250543. Available from:http://medrxiv.org/content/early/2021/01/29/2021.01.26.21250543.abstract.

28.Hoffmann M, Arora P, Groß R, Seidel A, Hörnich B, Hahn A, et al. SARS-CoV-2 variants B.1.351 and B.1.1.248: Escape from therapeutic antibodies andantibodies induced by infection and vaccination. bioRxiv. 2021:2021.02.11.430787. Available from:http://biorxiv.org/content/early/2021/02/11/2021.02.11.430787.abstract.

29.Chang X, Augusto GS, Liu X, Kündig TM, Vogel M, Mohsen MO, et al. BNT162b2 mRNA COVID-19 vaccine induces antibodies of broader cross-reactivitythan natural infection but recognition of mutant viruses is up to 10-fold reduced. bioRxiv. 2021:2021.03.13.435222. Available from:http://biorxiv.org/content/early/2021/03/15/2021.03.13.435222.abstract.

30.Liu Y, Liu J, Xia H, Zhang X, Fontes-Garfias CR, Swanson KA, et al. Neutralizing Activity of BNT162b2-Elicited Serum. New England Journal of Medicine.2021. Available from: https://doi.org/10.1056/NEJMc2102017.

31.Wang P, Nair MS, Liu L, Iketani S, Luo Y, Guo Y, et al. Antibody Resistance of SARS-CoV-2 Variants B.1.351 and B.1.1.7. Nature. 2021. Available from:https://doi.org/10.1038/s41586-021-03398-2.

32.de Souza WM, Amorim MR, Sesti-Costa R. Levels of SARS-CoV-2 Lineage P.1 Neutralization by Antibodies Elicited after Natural Infection and Vaccination.Lancet. 2021. Available from: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3793486.

33.Xie X, Liu Y, Liu J, Zhang X, Zou J, Fontes-Garfias CR, et al. Neutralization of SARS-CoV-2 spike 69/70 deletion, E484K and N501Y variants by BNT162b2 vaccine-elicited sera. Nature Medicine. 2021:1-2. Available from: https://www.nature.com/articles/s41591-021-01270-4

34.Mwenda M SN, Sinyange N,, et al. Detection of B.1.351 SARS-CoV-2 Variant Strain — Zambia, December 2020. Morbidity and Mortality Weekly Report.2021.

35.National Institute for Communicable Diseases. Dominance of the SARS-CoV-2 501Y.V2 lineage in Gauteng, South Africa, 28 January 2021. 2021.

36.Tarke A, Sidney J, Methot N, Zhang Y, Dan JM, Goodwin B, et al. Negligible impact of SARS-CoV-2 variants on CD4 (+) and CD8 (+) T cell reactivity in COVID19 exposed donors and vaccinees. bioRxiv : the preprint server for biology. 2021:2021.02.27.433180. Available from:https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33688655

37.Madhi SA, Baillie V, Cutland CL, Voysey M, Koen AL, Fairlie L, et al. Efficacy of the ChAdOx1 nCoV-19 Covid-19 Vaccine against the B.1.351 Variant. New England Journal of Medicine. 2021. Available from: https://doi.org/10.1056/NEJMoa2102214.

38.Shinde V BS, Hoosain Z ., et al. Preliminary Efficacy of the NVX-CoV2373 Covid-19 Vaccine Against the B.1.351 Variant. medRxiv; 2021.

39.Coutinho RM, Marquitti FMD, Ferreira LS, Borges ME, da Silva RLP, Canton O, et al. Model-based estimation of transmissibility and reinfection of SARSCoV-2 P.1 variant. medRxiv. 2021:2021.03.03.21252706. Available from: http://medrxiv.org/content/early/2021/03/09/2021.03.03.21252706.abstract.

 

DSÖ BÖLGELERİNE GÖRE DURUM

Afrika Bölgesi

Afrika Bölgesi bir önceki haftaya göre 51.000 yeni vaka ve 1400’den fazla ölüm, vakalarda % 3'lük düşüş, ölümlerde ise % 10'luk bir artış olduğunu bildirmiştir. Geçen sekiz hafta içinde ilk kez, yeni ölümlerde bir artış bildirilmiştir.

 En yüksek sayıda yeni vaka bildiren ülkeler sırasıyla; Etiyopya (11.587 yeni vaka; 100.000 kişi başına 10,1 yeni vaka;% 28 artış), Güney Afrika (8387 yeni vaka; 100.000'de 14,1 yeni vaka;% 2 artış) ve Kenya (7358 yeni vaka; 100.000 kişi başına 13,7 yeni vaka;% 66 artış) olmuştur.

En yüksek sayıda yeni ölüm vakası bildiren ülkeler; Güney Afrika (821 yeni ölüm; 100.000'de 1,4 yeni ölüm;% 34 artış), Etiyopya (107 yeni ölüm; 100.000’de 0,1 yeni ölüm; %11 azalma) ve Kenya (79 yeni ölüm; 100.000’de 0,1 yeni ölüm;% 132 artış) olmuştur.

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Amerika Bölgesi

Amerika Bölgesinde bu hafta 1.2 milyondan fazla yeni vaka ve 31.000'in biraz üstünde yeni ölüm bildirilmiş olup bir önceki haftaya göre vaka sayılarında % 5'lik bir düşüş ölüm oranında ise % 2'lik bir artış olmuştur. Ölüm vakalarındaki altı haftalık düşüşün ardından, bu hafta hafif bir artış bildirilmiştir. En çok yeni vaka bildiren ülkeler; Brezilya (508.010 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 239 yeni vaka;% 3 artış), Amerika Birleşik Devletleri (374.369 yeni vaka; 100.000 başına 113,1 yeni vaka;  % 19 azalma) ve Peru (49.035 yeni vaka; 100.000 başına 148,7 yeni vaka;% 11 artış) olmuştur.

En çok ölüm vakalarının bildirildiği ülkeler yine;  Brezilya (15.209 yeni ölüm; 100.000'de 7,2 yeni ölüm;% 23 artış), Amerika Birleşik Devletleri (7552 yeni ölüm; 100.000'de 2,3 yeni ölüm;  % 19 azalma) ve Meksika (3368 yeni ölüm; 100.000'de 2,6 yeni ölüm;% 21 azalma) olmuştur.

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Doğu Akdeniz Bölgesi

Doğu Akdeniz Bölgesinde, bir önceki haftaya göre % 8'lik bir artışla 264.000 yeni vaka % 12'lik bir artışla 3200’ün biraz üzerinde yeni ölüm vakası bildirilmiştir. Son altı haftada yeni haftalık vakalar artış gösterirken son dört haftadır ölüm vakaları da artış göstermektedir.

En çok yeni vaka bildiren üç ülke; Ürdün (57.666 yeni vaka, 100.000 kişi başına 565,2 yeni vaka,% 21 artış), İran (54.445 yeni vaka, 100.000 kişi başına 64,8 yeni vaka,% 6 azalma) ve Irak (35.072 yeni vaka, 100.000 kişi başına 87,2 yeni vaka,% 13 artış) olmuştur.

En çok yeni ölüm vakası bildiren ülkeler; İran (582 yeni ölüm, 100.000 kişi başına 0,7 yeni ölüm,% 6 artış), Ürdün (503 yeni ölüm, 100.000'de 4,9 yeni ölüm,% 31 artış) ve Lübnan (381 yeni ölüm, 100.000'de 5,6 yeni ölüm,% 19 artış) olmuştur.

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Avrupa Bölgesi

Avrupa Bölgesi 1.4 milyon yeni vaka ve yaklaşık 22.000 yeni ölüm vakası bildirmiş olup bir önceki haftaya göre sayılarda sırasıyla % 13'lük ve % 1'lik bir artış yaşanmıştır. Bölgedeki vaka sayıları son dört haftadır istikrarlı bir şekilde artmaktadır. En fazla yeni vaka bildiren üç ülke; Fransa (204.840 yeni vaka; 100.000 kişi başına 313,8 yeni vaka,% 27 artış), İtalya (154.493 yeni vaka, 100.000 kişi başına 255,5 yeni vaka yüzde oranı bir önceki haftaya benzer) ve Polonya ( 151.918 yeni vaka, 100.000 kişi başına 401,4 yeni vaka,% 36 artış) olmuştur.

En çok ölüm vakası bildiren ülkeler; Rusya Federasyonu (2940 yeni ölüm; 100.000 kişi başına 2,0 yeni ölüm, % 2 azalma), İtalya (2761 yeni ölüm; 100.000'de 4,6 yeni ölüm; %20 artış) ve Polonya (2122 yeni ölüm; 100.000 kişi başına 5,6 yeni ölüm,% 12 artış) olmuştur.

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Güneydoğu Asya Bölgesi

Güneydoğu Asya bölgesi, bir önceki haftaya göre % 49’luk artışla 298.000 yeni vaka, ölüm oranlarında ise % 14'lük bir artışla 2400’den fazla yeni ölüm vakası bildirmiştir. Yeni vakaların %80’i Hindistan'dan bildirilmiştir. En çok yeni vaka bildiren üç ülke; Hindistan (240.082 yeni vaka; 100.000'de 17,4 yeni vaka,% 62 artış), Endonezya (41.047 yeni vaka; 100.000'de 15,0 yeni vaka; yeni vaka yüzde oranı bir önceki haftaya benzer) ve Bangladeş (12.470 yeni vaka; 100.000 başına 7,6 yeni vaka;% 91 artış) olmuştur.

Bu hafta en çok yeni ölüm vakası bildiren üç ülke; Hindistan (1148 yeni ölüm; 100.000'de 0,1 yeni ölüm,% 35 artış), Endonezya (1118 yeni ölüm; 100.000'de 0,4 yeni ölüm,% 5 azalma) ve Bangladeş (141 yeni ölüm; 100.000'de 0,1 yeni ölüm; %86 artış) olmuştur.

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Batı Pasifik Bölgesi

Batı Pasifik Bölgesi yaklaşık 64.000 yeni vaka bildirmiş ve bir önceki haftaya göre % 29'luk bir artış yaşanmıştır. Bu hafta ölüm oranlarında ise %33’lük düşüş yaşanmış olup yaklaşık 500 yeni ölüm vakası bildirmiştir. Bölgedeki yeni vaka sayısı art arda üç haftadır artış göstermesine rağmen, haftalık yeni ölüm vakalarının sayısı azalmaya devam etmektedir.

Bu hafta bölgede en çok yeni vaka bildiren üç ülke; Filipinler (39.445 yeni vaka; 100.000 başına 36 yeni vaka,% 55 artış), Malezya (9304 yeni vaka; 100.000 başına 28,7 yeni vaka,% 12 azalma) ve Japonya (8765 yeni vaka; 100.000 başına 6,9 yeni vaka, %11 artış) olmuştur.

Bu hafta en fazla yeni ölüm vakası rapor eden üç ülke; Japonya (252 yeni ölüm; 100.000'de 0,2 yeni ölüm,% 24 azalma), Filipinler (164 yeni ölüm; 100.000'de 0,1 yeni ölüm,% 45 azalma), ve Kore (27 yeni ölüm; 100.000'de 0,1 yeni ölüm,% 23 azalma) olmuştur. Japonya ve Filipinler, bölgedeki yeni haftalık ölüm vakalarının % 86'sını oluşturmaktadır.

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Haftalık Önemli Güncellemeler

DSÖ Genel Direktörü Dr Tedros’un mesajı:

COVID-19 ile ilgili Medya brifingi açılış konuşması - 19 Mart 2021:

" Küresel Danışma Komitesi AstraZeneca aşısının faydalarının, COVID-19 kaynaklı enfeksiyonları ve ölümleri önleme konusunda muazzam bir potansiyeli olduğu ve bu durumun risklerinden daha ağır bastığı konusunda öneride bulunmuştur. "

AstraZeneca COVID-19 aşısı güvenlik sinyallerine ilişkin DSÖ beyanı

DSÖ Küresel Aşı Güvenliği Danışma Komitesi (GACVS) COVID-19 alt komitesinin, AstraZeneca COVID-19 aşısıyla ilgili güvenlik sinyalleri hakkındaki beyanı

Aşı Yayınları

Janssen Ad26.COV2.S (COVID-19) aşısı: DSÖ Ad26.COV2.S (COVID-19) aşısının kullanımına yönelik ara tavsiyelerin arka plan belgesi

Janssen Ad26.COV2.S (COVID-19) aşısının kullanımı için geçici öneriler

COVID-19 aşısının yan etkileri nasıl izlenmeli ve rapor edilmelidir

Dayanışma Müdahale Fonunun 1. Yıl Dönümü

COVID-19 Dayanışma Müdahale Fonu birinci yıldönümünü kutluyor ve devam eden destekler için cesaretlendiriyor

COVID-19 salgını sürecinde yenidoğanları annelerinden ayırmak

Yeni araştırma, COVID-19 salgını sırasında yenidoğanları annelerinden ayırmanın risklerini vurguluyor

Down Sendromu ve COVID-19

21 Mart 2021 Dünya Down Sendromu Günü

Down Sendromu ve COVID-19

Tüberküloz (TB) ve COVID-19

Dünya TB Günü, 24 Mart 2021

Tüberküloz ve COVID-19

Teknik Rehber ve Diğer Kaynaklar

 • Teknik rehberler: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance
 • DSÖ Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) Paneli: https://covid19.who.int/
 • Haftalık COVID-19 Operasyonel Güncellemeleri: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/strategies-and-plans
 • DSÖ COVID-19 Vaka Tanımları: https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Surveillance_Case_Definition-2020.2
 • COVID-19 Tedarik Zinciri Kurumlar Arası Koordinasyon Hücresi Haftalık Durum Güncellemesi: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-operations
 • Araştırma ve Geliştirme: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov
 • COVID-19 hakkında çevrimiçi kurslar: https://openwho.org/channels/covid-19; ve mevcut olan diğer ulusal diller: https://openwho.org/channels/covid-19-national-languages
 • Uluslararası toplumun, tüm ülkelere virüse hazırlanması ve müdahale etmesi konusunda sağladığı desteği özetleyen Stratejik Hazırlık ve Müdahale Planı (SPRP): https://www.who.int/publications/i/item/strategic-preparedness-and-response-plan-for-the-new-coronavirus

DSÖ bölge ofislerinden güncellemeler:

 

HALK İÇİN ÖNERİLER VE TAVSİYELER

Ekler

Ek 1. Ülkelere ve bölgelere göre son yedi günde bildirilen doğrulanmış COVID-19 vakalarının ve COVID-19 kaynaklı ölümlerin sayısı, 21 Mart 2021 verileri **

 

 

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Ek 2.Ülkelere ve bölgelere göre endişe verici varyantların listesi, 23 Mart 2021 verileri**

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Ek 3. Veri, tablo ve şekil notları

Sunulan veriler, ülkelerden/bölgelerden DSÖ'ye bildirilen, büyük ölçüde DSÖ vaka tanımlarına(https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Surveillance_Case_Definition-2020.2) ve sürveyans klavuzuna (https://www.who.int/publications/i/item/who-2019-nCoV-surveillanceguidance-2020.8) dayanan resmi laboratuvar onaylı COVID-19 vaka ve ölümlerine dayanmaktadır. Doğruluk ve güvenilirliği sağlamak için adımlar atılırken, tüm veriler sürekli doğrulama ve değişikliğe tabidir; ve bu verileri yorumlarken, gerçek vaka ve ölüm oranı insidansının olduğundan düşük tahmin edilmesi ve bu verileri küresel düzeyde yansıtmada değişken gecikmeler gibi, sunulan sayıları etkileyen birkaç faktör nedeniyle dikkatli olunmalıdır. Vaka tespiti, dahil etme kriterleri, test stratejileri, raporlama uygulamaları ve veri kesme ve gecikme süreleri ülkeler/bölgeler arasında farklılık göstermektedir. Az sayıda ülke/bölge, şüpheli ve laboratuvar onaylı vakaları birlikte rapor etmektedir. DSÖ, ulusal halk sağlığı yetkilileri ve diğer kaynaklar tarafından yayınlanan bilgi ürünleri arasında farklılıklar olması beklenmektedir. Halk sağlığı yetkililerinin çok sayıda vakayı veya ölümü toplam sayımlarından çıkaran veri uyuşturma çalışmaları yürütmesi nedeniyle, yeni vakalar/ölümler sütunlarında uygun şekilde negatif sayılar gösterilebilir. Çıkarmaların önceki günlere uygun şekilde paylaştırılmasına olanak tanıyan ek ayrıntılar ortaya çıktığında, grafikler buna göre güncellenecektir. epi-data-support@who.int adresine e-posta gönderilerek yapılan geçmiş veri düzenlemesinin bir kaydı talep edilebilmektedir. Talep ederken lütfen ilgilendiğiniz ülke (ler)i, süreyi ve talep / kullanım amacını belirtiniz. Önceki durum raporları düzenlenmeyecektir; en güncel veriler için https://covid19.who.int/ adresine bakınız.

Küresel toplam, uluslararası taşıtlardan bildirilen 745 vaka ve 13 ölümü de içermektedir.

Kullanılan isimler ve bu yayındaki materyalin sunumu, DSÖ tarafından herhangi bir ülkenin, bölgenin, şehrin veya otoritenin yasal statüsü, yetkileri veya hudutlarının sınırlandırılması ile ilgili herhangi bir fikrin ifade edildiği anlamına gelmemektedir. Haritalardaki noktalı ve kesik çizgiler, henüz tam olarak anlaşmaya varılamayan yaklaşık sınır çizgilerini temsil etmektedir. Ülkeler ve bölgeler, DSÖ yönetim bölgesi altında düzenlenmiştir. Belirli şirketlerin veya üreticilerin ürünlerinden bahsedilmesi, DSÖ tarafından onaylandığını veya söz konusu benzer nitelikteki diğer ürünlerin yerine önerildiğini ima etmemektedir. Hatalar ve eksiklikler hariç olmak üzere, tescilli ürünlerin isimleri, baş harfleri büyük olacak şekilde ayırt edilmektedir.

(1) Kosova'ya yapılan tüm atıflar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1244 (1999) sayılı kararı bağlamında anlaşılmalıdır. Haritada Sırbistan ve Kosova vakalarının sayısı (UNSCR 1244, 1999) görselleştirme amacıyla birleştirilmiştir.

i Doğrulanmış COVID-19 vakası (Ek 1) veya endişe verici varyantların tespit edildiği ülkeler ve bölgeler listesini (Ek 2) bildirmeyen ülkeleri, bölgeleri ve alanları hariç tutar.

ii Bulaşma sınıflandırması, ülkelerin/bölgelerin kendilerini raporlama sürecine dayanmaktadır. Sınıflandırmalar, haftalık olarak gözden geçirilmekte ve yeni bilgiler elde edildikçe düzeltilmektedir. Ülkeler/Bölgeler arasında farklı bulaşma dereceleri olabilir. Daha fazla bilgi için lütfen bakınız: COVID-19 kapsamında halk sağlığı ve sosyal önlemlerin uygulanması ve düzenlenmesine ilişkin hususlar( Considerations for implementing and adjusting public health and social measures in the context of COVID-19 (who.int) )

 • (Aktif) vaka yok: Sağlam bir sürveyans sistemi varlığında en az 28 gün (maksimum inkübasyon süresinin iki katı) yeni vaka tespit edilmemiş olmasıdır. Genel nüfus için sıfıra yakın bir enfeksiyon riski vardır.
 • İmporte/Sporadik vakalar: Son 14 gün içinde tespit edilen vakaların tümü importedir, sporadiktir (örn. Laboratuvarda bulaşmış veya zoonotik) veya tümü importe/sporadik vakalarla bağlantılıdır ve daha fazla yerel bulaşma konusunda net sinyaller yoktur. Genel nüfus için minimum enfeksiyon riski vardır.
 • Vaka kümeleri: Son 14 gün içinde tespit edilen vakalar, ağırlıklı olarak, doğrudan importe vakalarla bağlantılı olmayan, ancak tümü zaman, coğrafi konum ve ortak risklere göre bağlantılı olan iyi tanımlanmış kümelerle sınırlıdır. Bölgede çok sayıda kimliği belirsiz vaka olduğu varsayılmaktadır. Bu kümelere maruz kalmaktan kaçınılırsa, daha geniş topluluktaki diğer kişiler için düşük bir enfeksiyon riski vardır.
 • Genel bulaşma: Aşağıda açıklandığı ve yukarıda belirtilen kılavuzda açıklanan bir dizi gösterge ile bilgi verildiği gibi, düşük insidanstan çok yüksek insidansa kadar bir dizi seviyeyi kapsar. Bu alt kategoriler halihazırda küresel düzeyde düzenlenmediğinden ve bundan ziyade yerel karar verme için ulusal ve yerel halk sağlığı yetkilileri tarafından kullanılması amaçlandığından, genel bulaşma bu belgede sınıflandırılmamıştır.
 • GB1: Yerel bulaşma insidansının düşük olması, son 14 günde vakaların yaygın olarak tespit edilmesi, vakaların çoğunun belirli kümelerle bağlantılı olmaması durumudur; bulaşma belirli nüfus alt gruplarına odaklanabilir. Genel nüfus için düşük enfeksiyon riski vardır.
 • GB2: Yerel bulaşma insidansı orta derecede olması, son 14 günde geniş çapta dağılmış vakaların tespit edilmesi durumudur; bulaşma belirli nüfus alt gruplarına daha az odaklanmıştır. Genel nüfus için orta derecede enfeksiyon riski vardır.
 • GB3: Yerel bulaşma insidansının yüksek, son 14 gün içinde dağılmış vakaların yaygın olması durumudur; bulaşma yaygındır ve nüfus alt gruplarında odaklanmamıştır. Genel nüfus için yüksek enfeksiyon riski vardır.
 • GB4: Yerel bulaşma insidansının çok yüksek, son 14 gün içinde yaygın olarak dağılmış vakaların olması durumudur. Genel nüfus için enfeksiyon riski çok yüksektir.
 • Beklemede: bulaşma sınıflandırması DSÖ'ye bildirilmemiştir.

iii "Bölgeler", bölgeleri, alanları, denizaşırı bağımlılıkları ve benzer statüye sahip diğer yetki alanlarını içermektedir.

 

Etiketler: