DOLAŞIMDA OLAN AŞI KAYNAKLI TİP 2 POLİO (ÇOCUK FELCİ) – KÜRESEL GÜNCELLEME

26 Mart 2021 Cuma

Dolaşımda olan aşı kaynaklı poliovirüs hakkındaki en son epidemiyolojik bilgiler haftalık olarak güncellenmektedir.

Hastalık Salgını Haberleri

26 Mart 2021 

Dolaşımda olan aşı kaynaklı poliovirüs tip 2 (cVDPV2) salgınları ve vakaları hakkında küresel bir güncelleme Şubat 2021 itibariyle aşağıda özetlenmiştir.

2020 yılında, dolaşımda olan aşı kaynaklı poliovirüs tip 2'nin (cVDPV2) neden olduğu 959 insan vakası ve cVDPV2-pozitif 411 çevresel örnek, küresel olarak 27 ülkeden rapor edilmiştir; bunların 21'i Afrika Bölgesi'nden ve 6’sı ise Afrika Bölgesi, Doğu Akdeniz Bölgesi, Avrupa Bölgesi ve Batı Pasifik Bölgesinden rapor edilmiştir. 2020'de cVDPV vakalarının ve çevresel örneklerin sayısı, 366 cVDPV2 vakası ve 173 cVDPV2-pozitif çevresel örneğin bildirildiği 2019'a kıyasla artmıştır.

Dolaşımda olan aşı kaynaklı poliovirüs hakkındaki en son epidemiyolojik bilgiler haftalık olarak güncellenmektedir.

Afrika Bölgesi

2017'den bu yana, Bölge genelinde genetik olarak farklı birkaç cVDPV2 salgını bildirilmektedir. Toplamda 21 ülke devam eden cVDPV2 salgınından etkilenmekte ve salgın müdahale faaliyetleri Angola, Benin, Burkina Faso, Kamerun, Çad, Orta Afrika Cumhuriyeti, Fildişi Sahili, Gine, Liberya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Etiyopya, Gana, Kenya, Mali, Nijer, Nijerya, Kongo Cumhuriyeti, Senegal, Sierra Leone, Güney Sudan ve Togo'da uygulanmaya devam etmektedir.

Doğu Akdeniz Bölgesi

Afganistan, vahşi poliovirüs tip 1 (WPV1) ve cVDPV2'nin birlikte dolaşımda olduğunu  bildirmiştir. 2020'de 56 WPV1 vakası ve WPV 1 için 35 pozitif çevresel örnek rapor edilmiştir; 307 cVDPV2 vakası ve cVDVP2 için 172 pozitif çevresel numune bildirilmiştir. 2020'de AFP vakalarında bildirilen 307 cVDPV2 vakasından 199'u (% 65) genetik olarak , Pakistan'da yer alan Gilgit-Baltistan'da  ortaya çıkan Pakistan-Gilgit-Baltistan-1'den  türemiştir. Kalan 108 vaka, Afganistan'dan yeni bir ortaya çıkış olarak sınıflandırılmış olıup 105 vaka AFG-NGR-1 ve 3 vaka AFG-HLD-1 olarak sınıflandırılmıştır. Şubat 2021 itibariyle, 2021'de 11 cVDPV2 vakası ve cVDVP2 için dokuz pozitif çevresel örnek rapor edilmiştir.

Pakistan, çocuk felci için endemik iki ülkeden biridir ve WPV1 ve cVDPV2'nin birlikte dolaştığını bildirmiştir. 2020'de, 84 WPV1 vakası ve WPV1 için 407 pozitif çevresel örnek rapor edilmiştir. 84 WPV1 vakasından 60'ı 2020'nin ilk yarısında bildirilirken, kalan 24 vaka ikinci yarıda rapor edilmiştir (2019'un aynı dönemindeki 103 vaka ile karşılaştırıldığında). Pakistan, 28 Şubat 2021 itibariyle 2021'de bir WPV1 vakası bildirmiştir.

2020'de Pakistan'dan 135 cVDPV2 vakası ve cVDPV2 için135 pozitif çevresel örnek rapor edilmiştir. 2021'in başından bu yana, bugüne kadar bildirilen altı cVDPV2 vakası ve on cVDPV2 pozitif çevresel örnek olmuştur. CVDPV2 salgını komşu ülkelere yayılma riskini artırmakta olup cVDPV2 İran ve Tacikistan'da tespit edilmiştir.

Sudan, 2020'de bildirilen 57 vaka ile Çad'da başlayan bir cVDPV2 salgını bildirmektedir.

Somali, 2019'da üç cVDPV2 vakası ve 2020'de 14 cVDPV2 vakasıyla bir cVDPV2 salgını bildirmektedir. 2021'de Kenya'da Somali'yle bağlantılı cVDPV2 tespit edilmiştir.

Avrupa Bölgesi

Tacikistan'da, 22 Kasım 2020'de akut flask paralizi (AFP) başlangıcı olan ilk cVDPV2 vakası, Khatlon eyaletinden bildirilmiştir. Bu vakada tespit edilen cVDPV2, şu anda Pakistan'da dolaşan cVDPV2 ile bağlantılı olduğu görülmüştür. Şubat 2020'de cVDPV2, Khatlon eyaletindeki başka bir AFP vakasında ve başkent Duşanbe'ye yakın Vahdat ilçesinden sağlıklı bir çocukta tespit edilmiştir.

8 Mart 2021'de Hisor bölgesinde cVDPV2'li iki AFP vakası daha doğrulanmıştır. Duşanbe'de yeni kurulan sürveyans bölgesinden alınan üç çevresel numunenin cVDPV2 pozitif olduğu bildirilmiştir.

Batı Pasifik Bölgesi

Filipinler'de, 2019'da ortaya çıkan bir cVDPV2 salgınına karşı yürütülen salgınyanıt çalışmaları devam etmektedir. Ülkede bu salgınla ilgili toplam 13 vaka ilişkilendirilmiş olup 2019'da 12 vaka ve 2020'de ise 1 vaka bu salgınla ilişkilendirilmiştir. Ocak 2020'den bu yana hiçbir cVDPV2 vakası bildirilmemiştir. Bununla birlikte, mOPV2'nin büyük ölçekli çocuk felci ek aşılama faaliyetlerinde (SIA'lar) kullanılmasından sonra, 2020'de bir aVDPV2 vakası tespit edilmiştir. Ayrıca, ülke bir cVDPV1 salgınından da etkilenmiş olup ülkede 2019'da iki vaka bildirilmiştir. Aralık 2019'dan bu yana hiçbir cVDPV1 vakası bildirilmemiştir.

Malezya'daki cVDPV2 salgın yanıtı da devam etmektedir. Mart 2020'den bu yana hiçbir cVDPV2 vakası rapor edilmemiştir, ancak birkaç çevresel örnekte cVDPV2 için yapılan testler pozitif olarak sonuçlanmıştır. Filipinler'de vakaların hepsi genetik olarak cVDPV2 ile bağlantılı olduğu görülmüştür. Malezya da cVDPV1 salgınından etkilenmekte olup salgın yanıt çalışmaları sürmektedir. Ülkede bu salgınla ilgili olarak dört vaka, 2019'da üç ve 2020'de bir vaka ilişkilendirilmiştir. Tüm vakaların, Filipinler'de tespit edilen vakalarla genetik olarak bağlantılı olduğu görülmüştür. Mart 2020'den bu yana hiçbir cVDPV1 vakası tespit edilmemiştir.

DSÖ-UNICEF rutin aşılama tahminlerine göre, inaktif çocuk felci aşısı (IPV) kapsamının 2019 yılında Filipinler ve Malezya'da sırasıyla % 41 ve % 99 olduğu tahmin edilmektedir.

Halk sağlığı yanıtı

2019'da ve 2020'nin başlarında, Global Polio Eradication Initiative, gelişen cVDPV2 epidemiyolojisini daha etkili bir şekilde ele almak için dolaşımdaki aşıdan türetilmiş tip 2  poliovirüs 2020-2021'e Yanıt Stratejisini geliştirmiş olup bu stratejinin içinde iyileştirilmiş bir aşının, DSÖ Acil Kullanım Listesi aracılığıyla yeni oral çocuk felci aşısı tip 2'nin (nOPV2) önceliklendirilmesi de yer almaktadır. Bu strateji, gelişmekte olan cVDPV2 acil durumunun ele alınması için uluslararası finansal ve politik taahhütleri tamamlamak üzere yerel finansal kaynakların seferber edilmesi çağrısında bulunan 7 Şubat 2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile uyumludur

Afrika Bölgesi: Afrika Bölgesi, mevcut salgınların değerlendirmelerini tamamlamış ve bulgular ve tavsiyelere dayanarak ve küresel yönergelere uygun olarak, 2020'de altı ülkede genetik olarak farklı 18 salgının durudurlmasına yol açmıştır: Bu ülkeler , ,Angola, Orta Afrika Cumhuriyeti, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Etiyopya, Nijerya ve Zambiya'dır. Bölgedeki ülkeler, Bölgesel Hızlı Yanıt Ekibi tarafından desteklenen uluslararası salgın müdahale kılavuzlarına uygun şekilde yanıt vermektedir.

Doğu Akdeniz Bölgesi: DSÖ ve UNICEF tarafından ortaklaşa koordine edilen bölgesel Olay Yönetimi Destek Ekibi (IMST), salgına yanıt ve saha araştırma çabalarında ülkeleri desteklemektedir. Hükümet liderliğinin daha fazla katılımını sağlamak ve Bölgedeki etkilenen her iki ülkeye de ek destek sağlamak için DSÖ, 2021 Mart ayı ortalarında toplanması planlanan Çocuk Felcinin Ortadan Kaldırılması ve Salgınlara İlişkin Bakanlık Bölgesel Alt Komitesini kurmuştur.

  • Afganistan: Ulusal program, hem WPV1 hem de cVDPV2 iletimini hızla durdurmak için operasyonel yaklaşımları benimsemektedir. Çabalar, aşılama kampanyası yaklaşımlarını mevcut COVID-19 durumuna uyarlamaya odaklanmakytadır.
  • Pakistan: Pakistan çocuk felci programı, Temmuz 2020'den bu yana küçük çaplı bir turla başlayan ve daha sonra ülke çapındaki kampanyalara genişleyen COVID-19 salgını sırasında aşılama faaliyetlerini başarıyla sürdürmüştür. Farklı suşların ikili tehdidi nedeniyle tOPV, SIA'lar olarak yeniden uydulanmıştır. Devam ettirilmesinden bu yana, rutin aşılamalar için planlanan tüm SIA faaliyetleri ve gelişmiş sosyal yardım faaliyetleri, hem WPV1 hem de cVDPV2 vakalarının sayısında düşüşlere neden olmuştur. İki tip aşı kullanılan aşılama turunun tamamlanmasından sonra etkilenen ilçelerin% 72'sinde cVDPV2 izolasyonu bildirilmemiştir.

Pakistan'daki "Ulusal Polio Eradikasyon Programı", COVID-19'la ilgili olarak daha kapsamlı sağlık ve ekonomik bir iyileşme sürecinin önemli bir bileşeni olarak Haziran 2021'de cVDPV2'nin ve Haziran 2022'de WPV1'in dolaşımını durdurmaya kararlıdır.

Avrupa Bölgesi: Tacikistan'da, yerel sağlık yetkilileri nOPV2 kampanyaları ile müdahaleyi hızlandırmaya hazırlanmaktadır. DSÖ-UNICEF rutin aşılama tahminlerine göre, IPV kapsamının 2019'da % 96 olacağı tahmin ediliyor.

DSÖ risk değerlendirmesi

Afrika Bölgesi: DSÖ, poliovirüs tip 2'ye (PV2) karşı düşük nüfus bağışıklığı ve düşük IPV aşılama kapsamı nedeniyle uluslararası yayılma hızının ve / veya cVDPV2 ortaya çıkma riskinin çok yüksek olacağını değerlendirmektedir. Bu durumun, bir yıldan uzun süredir devam eden bilinen virüslerin varlığı, büyük ölçekli nüfus hareketleri ve Bölgedeki COVID-19 salgını ve diğer bulaşıcı hastalık salgınları nedeniyle ülkenin halk sağlığı sistemleri için devam eden zorluklarla bağlantılı olduğu ifade edilmiştir.

Doğu Akdeniz Bölgesi: DSÖ, nüfusta / çevrede bir yıldan fazla bir süredir varlığını sürdüren bilinen poliovirüslerin görülmesine bağlı olarak, bazı ülkelerde geniş çapta erişilemeyen popülasyonların varlığına dayanarak sonuç olarak ciddi oranda düşük nüfus bağışıklığının ortaya çıkmasına sebep olduğu ve cVDPV2'nin uluslararası yayılma ve / veya ortaya çıkma riskinin yüksek olduğunu değerlendirmektedir.

Avrupa Bölgesi: DSÖ, Bölgede cVDPV2'nin uluslararası yayılma ve / veya ortaya çıkma riskinin düşük - orta düzeyde olduğunu değerlendirmektedir.

Batı Pasifik Bölgesi: DSÖ, Bölgede cVDPV2'nin uluslararası yayılma ve / veya ortaya çıkma riskinin düşük - orta düzeyde olduğunu değerlendirmektedir.

Tüm örneklerde, devam eden mevcut salgınların yayılması ve yeni cVDPV2 salgınlarının ortaya çıkması, tek değerlikli oral çocuk felci aşısı tip 2 (mOPV2) ile salgın yanıtı olarak yetersiz reaktif aşılamaya ek olarak rutin bağışıklama kapsamındaki boşluklara da işaret etmektedir. Bu tür suşların daha fazla yayılma riski veya 2021'de yeni türlerin ortaya çıkması, tip 2 poliovirüse karşı küresel mukozal bağışıklıktaki boşlukların artması ve devam eden COVID-19 pandemisine bağlı bağışıklama oranlarının düşmesi ile büyüme göstermektedir.

Poliovirüsün uluslararası yayılmasına ilişkin Uluslararası Sağlık Tüzüğü (2005) uyarınca toplanan Acil Durum Komitesi, Şubat 2021'deki en son toplantısından çıkan raporunda, cVDPV2'nin hızla yayılmaya devam etmesiyle ilgili endişelerini dile getirmiş olup cVDPV2'nin uluslararası yayılma riskinin şu anda çok yüksek olduğunu vurgulamış ve bu riski azaltmayı amaçlayan tavsiyelerin uygulanmasını istemiştir.

DSÖ tavsiyesi

Özellikle Polio’dan etkilenen ülkeler ve bölgelere sık seyahat eden ve teması olan tüm ülkelerin, herhangi bir çocuk felci vakasını hızla tespit etmek, önlem tedbirlerini uygulamak ve gerekirse yanıtı hızlandırmak için akut flask paralizi (AFP) için sürveyansı güçlendirmeleri ve çevresel sürveyansın planlanan açılımını başlatmaları  önemlidir. Tüm ülkeler, bölgeler ve alanlar, yeni virüs girişinin etkisini en aza indirgemek için ilçe düzeyinde yüksek rutin bir aşılama kapsamı sağlamalıdır.

DSÖ Uluslararası Seyahat ve Sağlık Tavsiyelerine göre çocuk felcinden etkilenen bölgelere gidenlerin çocuk felcine karşı tamamen aşılanması önerilmektedir. Enfekte bölgelerden gelen sakinler (ve 4 haftadan daha uzun süreli ziyaretçiler) seyahatten sonraki 4 ila 12 ay içinde ilave ek bir doz  OPV veya IPV ile aşılanmalıdır.

Uluslararası Sağlık Tüzüğü (2005) uyarınca toplanan Acil Durum Komitesi tavsiyesine göre, poliovirüsün uluslararası yayılımını sınırlandırma çabaları Uluslararası Önemi Haiz bir Halk Sağlığı Olayı (PHEİC) olarak tanımlanmaktadır. Çocuk felci bulaşmasından etkilenen ülkeler Geçici Tavsiyelere tabidir. PHEIC kapsamında yayınlanan Geçici Tavsiyelere uymak için, poliovirüs bulaşmış herhangi bir ülke, salgını bir ulusal halk sağlığı acil durumu olarak ilan etmeli ve aşılanmamış veya aşı durumunu kanıtlayamıyorsa bölge sakinlerinin ve uzun süreli ziyaretçilerin aşılanmasını sağlamalıdır.

26 Mart 2021 itibariyle, poliovirüslerle ilgili güncellemeler artık Salgın Hastalık Haberleri web sitesinde yayınlanmayacaktır. Bunun yerine, Salgın Hastalık Haberleri, polio hastalığına ilişkin durumu haftalık olarak yakından izleyen Küresel Polio Eradikasyon Girişimi (GPEI)  tarafından dünya çapındaki epidemiyolojik durumda bir değişiklik fark edildiğinde bir uyarı görevi görecektir.

Daha fazla bilgi için, GPEI haftalık raporuna bakınız.

Daha fazla bilgi

Küresel Polio Eradikasyon Girişimi (GPEI)

Çocuk Felci Bilgi Formu

DSÖ / UNICEF ulusal rutin aşılama tahminleri

GPEI Halk sağlığı acil durumu

Uluslararası seyahat ve sağlık

Aşı kaynaklı poliovirüsler

COVID-19 kapsamında OPV kullanımı

COVID-19 salgını sırasında aşılama faaliyetleri için yol gösterici ilkeler

DSÖ kılavuz belgesi - COVID-19: Bir salgın sırasında temel sağlık hizmetlerini sürdürmek için operasyonel rehberlik

Etiketler: