DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NÜN 30.03.2021 TARİHLİ YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) HAFTALIK DURUM RAPORU

28 Mart 2021 Pazar

SARS-CoV-2 dahil olmak üzere tüm virüsler zamanla değişerek, çoğu virüse veya diğer halk sağlığı etkilerine doğrudan bir fayda sağlamayan yeni varyantların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. DSÖ, ulusal makamlar, kurumlar ve araştırmacılarla işbirliği içinde, SARHCW'lerin varyantlarının pandemik müdahalede ayrılmaz bir rol oynamaya devam edip etmediğini rutin olarak değerlendirilmektedir

28 Mart 2021 Orta Avrupa Zaman Dilimine göre saat 10.00’da bildirilen veriler

Bu raporda aşağıda yer alan başlıklar halinde COVID-19 ile ilgili en son veriler paylaşılmaktadır:

Küresel Epidemiyolojik Durum

Özel konu: COVID-19 ve Sağlık ve Bakım Çalışanları (SBÇ)

Özel konu: SARS-CoV-2 varyantları

DSÖ bölgelerine göre genel durum

Haftalık önemli güncellemeler

KÜRESEL EPİDEMİYOLOJİK DURUM

Küresel olarak, yeni COVID-19 vakaları art arda beşinci haftada artış göstermiş ve geçen hafta 3,8 milyondan fazla yeni vaka bildirilmiştir (Şekil 1). Yeni ölümlerin sayısı art arda ikinci haftada da artarak geçen haftaya göre % 5 artmış ve 64.000'den fazla yeni ölüm vakası bildirilmiştir. Son haftalarda yükselen bir grafik çizen Güneydoğu Asya, Batı Pasifik ve Afrika Bölgelerinde en büyük artışlar görülmüş olup tüm bölgelerden bu hafta vaka sayısında artış bildirilmiştir. Afrika Bölgesi dışındaki tüm bölgeler, ölüm sayısında artış bildirmiştir. En büyük artış % 21 ile artan bir trendin üçüncü haftasında olan Güneydoğu Asya Bölgesi'nde gerçekleşmiştir. Avrupa Bölgesi ve Amerika Bölgesi, tüm yeni ve kümülatif vaka ve ölüm vakası sayılarının yaklaşık % 80'ini oluşturmaktadır.

Şekil 1: DSÖ bölgeleri tarafından haftalık olarak bildirilen COVID-19 vakalarının sayısı, 28 Mart 2021**

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

En çok yeni vaka bildirimi yapan ülkeler sırasıyla Brezilya (533024 yeni vaka;% 5 artış), Amerika Birleşik Devletleri (421936 yeni vaka;% 13 artış), Hindistan (372494 yeni vaka;% 55 artış), Fransa (254 228 yeni vaka;% 24 artış ) ve Polonya’dan (192.441 yeni vaka;% 27 artış) olmuştur.

Tablo 1. DSÖ Bölgelerine göre, son yedi günde bildirilen doğrulanmış COVID-19 vakalarının ve COVID-19 kaynaklı ölümlerin sayısı,  28 Mart 2021 verileri**

 

 

DSÖ Bölgesi

Son yedi gündeki yeni vakalar (%)

Son 7 gündeki yeni vakalarda yüzde değişim*

 

Toplam vakalar (%)

Son yedi gündeki yeni ölümler (%)

Son 7 gündeki yeni ölümlerde yüzde değişim*

Toplam ölümler (%)

Amerika

1 306 017 (%34)

 

% 11

55 243 776 (%44)

32 176 (%50)

% 4

1 331 419 (%48)

Avrupa

1 641 672 (%43)

 

% 11

44 191 579 (% 35)

23 778 (%37)

%7

954 829 (%34)

Güneydoğu Asya

437 060

(%11)

 

%46

14 619 886 (%12)

2 947 (%5)

%21

217 737 (%8)

Doğu Akdeniz

270 884

(%7)

 

% 3

7 395 085 (%6)

3 428 (%5)

%5

156 891 (%6)

Afrika

62 286

(%2)

 

% 22

3 061 438 (%2)

1 340 (%2)

%-6

77 446 (%3)

Batı Pasifik

84 395

(%2)

 

%32

1 859 933 (% 1)

518

(%1)

%7

31 361 (%1)

Küresel

3 802 314 (%100)

 

%14

126 372 442 (%100)

64 187 (%100)

%5

2 769 696 (%100)

* Yedi gün öncesine kıyasla son yedi gün içinde yeni doğrulanmış vaka/ölüm sayısındaki yüzdelik değişim. Bölgesel yüzdeler en yakın tam sayıya yuvarlanır, böylece genel toplamlar %100'e eşit olmayabilir.

** Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız

COVID-19 ile ilgili en son veriler ve bilgiler için lütfen aşağıdaki adresleri ziyaret ediniz:

 

Şekil 2. Ülkelere ve bölgelere göre, son yedi günde 100.000 nüfus başına bildirilen COVID-19 vakası, 22 – 28 Mart 2021 **

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.Özel konu: GCOVID-19 ve Sağlık ve Bakım Çalışanları (SHÇ)

SHÇ'ler, pandeminin başlangıcından bu yana COVID-19 yanıtının merkezinde yer almıştır. İşlevlerinin ve rollerinin çoğu, onları çalışma koşullarını ve ayrıca fiziksel ve sosyal refahlarını etkileyebilecek tehlikelere maruz kalma riskiyle karşı karşıya bırakır. Bu nedenle, salgın devam ederken sağlık sektörü çalışanlarını etkileyen çok boyutlu faktörleri izlemek çok önemlidir (Şekil 3).

 

Şekil 3. SHÇ'leri etkileyen COVID-19 ile ilgili çok boyutlu faktörler

SHÇ'ler, düzensiz çalışma saatleri, daha yüksek hastalığa maruz kalma seviyeleri, maruziyetle ilgili COVID19 enfeksiyonu korkusu ve / veya diğerlerinin yanı sıra yeterli KKD eksikliği ile artan zihinsel sağlıklarını ve stres düzeylerini etkileyen bir dizi birbirine bağlı faktörle karşılaşmaya devam etmektedir. Yayınlanmış araştırmalar, SHÇ'ler arasında ruh sağlığı durumlarının yaygınlığının diğer meslek gruplarından önemli ölçüde daha yüksek olduğunu göstermektedir. Sağlık sektörü çalışanları, diğer gruplara kıyasla daha yüksek düzeyde anksiyete (% 13.0'a karşı% 8.5) ve depresyon (% 12.2'ye karşı% 9.5) 1, bildirmiş olup her iki hastalık için  uykusuzluk bir risk faktörüdür. Altı ülkeden alınan verilerle yakın zamanda yapılan bir araştırma, uykusuzluk, uyku bozuklukları ve tükenmişliğin sağlık sektörü çalışanları arasında COVID-19 enfeksiyonu için önemli risk faktörleri olduğunu açığa çıkarmıştır2.

Pandemi devam ederken, sağlık sektörü çalışanlarının günlük olarak karşılaştıkları zorlu çalışma ve psikososyal koşulları açıklamak üzere daha fazla kanıt toplanmıştır (Tablo 2).

 

Tablo 2. COVID-19'un SHÇ'ler üzerindeki etki boyutunun seçici bir özeti

Boyut

Kanıt

Damgalanma ve ayrımcılık

SHÇ'ler, damgalanma ve zorbalık yaşama riski altında kalmıştır, net olasılık oranı: 1.5 (95% CI 1.2 to 2.0). 3

Şiddet

Salgının başlangıcından bu yana, sağlık hizmetlerine yönelik saldırılar sürekli olarak bildirilmiş ve şimdi de Dünya genelinde COVID-19 salgınıyla bağlantılı olayları kapsamaktadır. 4

KKD eksikliği

Birçok ülkede sağlık sektörü çalışanları için KKD eksikliği gözlemlenmiştir. 5, 6

Grev eylemleri

Bağımsız bir analiz, Şubat 2020'den bu yana 84 Üye Devlette endüstriyel ihtilaf ve grev eylemini tanımlamış olup grevlerin % 38'i ve % 29'u, sırasıyla kötü çalışma koşulları ve KKD eksikliğinden kaynaklanmaktadır.7

Karantina ve kişilerin izolasyonu

Sağlık personeli ve bunlarla birlikte çalışanlar arasında yapılan bir ankette, SHÇ'lerin % 24'ü hala COVID-19 semptomları varken işe geri dönmek zorunda kaldıklarını beyan etmiştir. 8

Diğer çalışma koşulları

Hizmet sunumunda özelleştirmenin rolü, huzurevlerindeki yönetimsel uygulamalar COVID-19'un etkisini artırmıştır.9

Sağlık sektörü çalışanları, pandemik müdahalede ayrılmaz bir rol oynamaya devam etmektedir. Sağlık çalışanlarının fiziksel ve zihinsel sağlıklarını korumak için yeterince desteklenmeleri çok önemlidir.

Özel Konu: SARS-CoV-2 Varyantlarıyla İlgili Güncelleme

SARS-CoV-2 dahil olmak üzere tüm virüsler zamanla değişerek, çoğu virüse veya diğer halk sağlığı etkilerine doğrudan bir fayda sağlamayan yeni varyantların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. DSÖ, ulusal makamlar, kurumlar ve araştırmacılarla işbirliği içinde, SARHCW'lerin varyantlarının pandemik müdahalede ayrılmaz bir rol oynamaya devam edip etmediğini rutin olarak değerlendirilmektedir. Sağlık çalışanlarının fiziksel ve zihinsel sağlıklarını korumak için yeterince desteklenmeleri çok önemlidir. S-CoV-2 bulaşıcılıkta, klinik sunumda ve ciddiyette değişikliklere neden olur veya halk sağlığı ve sosyal önlemleri (PHSM) etkilemektedir. Potansiyel endişe verici varyantlarının (VOC'ler) veya ilgili varyantların (VOI'ler) "sinyallerini" ve bir varyantla potansiyel olarak ilişkili olağandışı olayları tespit etmek ve bunları küresel halk sağlığına yönelik riske dayalı olarak değerlendirmek için sistemler kurulmuştur (bkz. ayrıca çalışma tanımları). Bu tür bir dizi sinyal şu anda değerlendirme aşamasındadır ve yeni VOC'ler ve VOI'ler belirlendikçe, DSÖ, ileri izleme ve değerlendirme çalışmalarının yapılması için önceliklendirmeyi desteklemek üzere bunları öne çıkarmayı taahhüt etmektedir. Her yerel durum benzersiz ve farklı varyantlar dolaşımda olduğundan, yerel epidemiyolojik durumlarına uyumlu sürveyans ve yanıt sistemleri gerektirdiğinden, Ulusal makamlar, yerel faydalı/ kaygı verici  diğer varyantları tanımlamayı seçebilirler.

Endişe verici varyantların (VOC'ler) ve faydalı varyantların (VOI'ler) arka planı hakkında daha fazla bilgi, Haftalık Epidemiyolojik Güncellemenin daha önce yayınlanmış baskılarında mevcuttur. Burada, 30 Mart 2021 itibariyle DSÖ tarafından VOC olarak sınıflandırılan üç varyantın coğrafi dağılımına ilişkin kısa bir güncelleme ve ortaya çıkan VOI'ler hakkında bir güncelleme sunulmaktadır.

SARS-CoV 2 varyant vakalarını tespit etmeye yönelik sürveyans faaliyetleri, sistematik genomik sekanslama dahil olmak üzere yerel ve ulusal düzeylerde güçlendirildikçe, VOC bildiren ülkelerin sayısı artmaya devam etmiştir (Tablo 3, Şekil 4-6, Ek 2). Bu bilgiler, sekanslama kapasitesi ve sıralama için numunelerin önceliklendirilmesinde ülkeler arasındaki farklılıklar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, sürveyans sınırlamaları dikkate alınarak yorumlanmalıdır. DSÖ, sürveyans ve sekanslama kapasitesinin güçlendirilmesi ve yerel epidemiyolojik durum ve kapasiteye ve olağandışı olayların tespitine dayalı olarak SARS-CoV-2 varyantlarının bulaşma kapsamının temsili bir göstergesini sağlamak için sistematik bir yaklaşımı savunmaya devam etmektedir.

Tablo 3: 30 Mart 2021 itibarıyla önemli endişe verici varyantlar hakkında ortaya çıkan bilgilerin özeti

Yeni Şus sınıfı

20I/501Y.V1

20H/501Y.V2†

20J/501Y.V3

Mağara (Pango) soyu

B.1.1.7

B.1.351

B.1.1.28.1, diğer adı P.1†

GISAID sınıfı

GR

GH

GR

Alternatif isimler

VOC202012/01†

VOC202012/02

-

İlk Tespit Edildiği Yer

Birleşik Krallık

Güney Afrika

Brezilya/Japonya

İlk görüldüğü tarih

20 Eylül 2020

2020 Ağustos ayı başı

Aralık 2020

Ana spike proteini mutasyonları

 

 

 

 

 

 • N501Y
 • A570D
 • P681H
 • H69/V70 delesyonu
 • Y144 delesyonu

N501Y

E484K

K417N

L242/A243/L244 delesyonu

N501Y

E484K

K417T

Ortak görülen ana mutasyonlar

Yapısal Olmayan Protein 6'da (NSP6) S106 / G107 / F108 delesyonu

Ülkelerin bildirliği vakalar (geçen hafta yeni rapor edilenler) **

130 (5)

80 (5)

45 (4)

Anahtar değişkenler için standartlaştırılmış terminoloji (isimlendirme) oluşturma çalışmaları devam ederken, bunlar DSÖ'nün bu yayında bunlara atıfta bulunacağı adlardır.

** Yolcular (yalnızca importe vakalar) veya topluluk örnekleri (yerel bulaş) arasında ülkelerdeki VOC tespitlerinin resmi ve resmi olmayan raporlarını içerir.

Şekil 4. 30 Mart 2021 itibarıyla SARS-CoV-2 varyant VOC 202012/01 rapor eden ülkeler, yönetim bölgeleri ve bölgeler

Şekil 5. 30 Mart 2021 itibarıyla SARS-CoV-2 501Y.V2 rapor eden ülkeler, yönetim bölgeleri ve bölgeler

Şekil 6. 30 Mart 2021 itibarıyla SARS-CoV-2 P.1 varyantını bildiren ülkeler, yönetim bölgeleri ve bölgeler

 

Tablo 4: 30 Mart 2021 itibarıyla faydalı varyantlar hakkında ortaya çıkan bilgilerin özeti

 

Yeni Şus sınıfı

20C

20C/S.452R

20B/S.484K

 Henüz atanmamış

 

20C

20C

Mağara (Pango) soyu

B.1.525

 B.1.427/B.1. 429

 B.1.1.28.2, diğer adı P.2

B.1.1.28.3 alias P.3

 B.1.526 ( E484K ya da  S477N ile beraber)

B.1:

9 mutasyonlu soy  

GISAID sınıfı

G/484K.V3

GH/452R.V1

GR

Henüz atanmamış

GH

GH

Alternatif isimler

 

CAL.20C/L45 2R

 

PHL-B.1.1.28

 

 

İlk Tespit Edildiği Yer

Birleşik Krallık

Amerika Birleşik Devletleri

Brezilya

Filipinler ve Japonya

Amerika Birleşik Devletleri

Fransa

İlk görüldüğü tarih

Aralık 2020

Haziran 2020

Nisan 2020

Şubat  2021

Kasım 2020

Ocak 2021

 

Ana spike proteini mutasyonları

 

 

 

 

 

H69-V70 delesyonu,

 Y144 delesyonu,

 Q52R,

 E484K,

 Q677H,

 D614G

ve

 F888L

L452R,

W152C,

 S13I

ve

 D614G

L18F,

T20N,

 P26S,

 F157L,

E484K,

 D614G,

 S929I

ve

 V1176F

141-143 delesyonu,

E484K,

 N501Y

ve

P681H

L5F,

T95I,

D253G,

D614G,

A701V

ve

E484K

ya da 

S477N

G142 delesyonu,

D66H,

Y144V,

D215G,

V483A,

D614G,

H655Y,

G669S,

Q949R

ve

N1187D

 

DSÖ Tavsiyeleri ve VOI ve VOC Çalışma Tanımları

Virüsün mutasyona uğrama potansiyeli, insan ve hayvan enfeksiyonlarının sıklığı ile artmaktadır. Bu nedenle, dolaşımdaki tüm SARS-CoV-2 virüslerinin kurulu hastalık kontrol yöntemlerini kullanarak bulaşmasını azaltılması ve hayvan popülasyonlarıyla temastan kaçınılması, olumsuz halk sağlığı etkileri olan mutasyonların oluşumunu azaltmak için küresel stratejinin kritik yönleridir. PHSM yeni bildirilen varyantlar da dahil olmak üzere SARS-CoV-2'nin yayılmasını engellemek için kritik öneme sahip olmaya devam etmektedir. Çok sayıda VOC bulaşının olduğu birçok ülkeden elde edilen kanıtlar, sağlık tesislerinde PHSM uygulamaları ve enfeksiyon önleme ve kontrol (IPC) tedbirlerinin uygulanmasının COVID-19 vakası insidansını azaltmada ve COVID-19 hastaları arasında hastaneye yatış ve ölümlerde azalmanın olmasında etkili olduğunu göstermiştir. Tıbbi karşı tedbirler ile bulaşma, hastalığın şiddeti ve etkisini değerlendiren yeni çalışmalardan elde edilen bulgular, Üye Devletler tarafından kullanılan PHSM ve IPC önlemlerinin etkisine ilişkin bilgi aktarımında yardımcı olmaya devam edecektir. Ulusal ve yerel makamlar, epidemiyolojik sürveyans, stratejik testler ve uygun olan yerlerde SARS-CoV-2'nin sistematik sekanslaması dahil olmak üzere mevcut PHSM, IPC ve hastalık kontrol faaliyetlerini güçlendirmeye devam etmeleri için teşvik edilmektedir.

 

Ek kaynaklar

SARS-CoV-2 Faydalı Varyantlar ve Endişe Verici Varyantları için önerilen çalışma tanımları

  COVID-19 yeni varyantları: Bilgi boşlukları ve araştırma

  PAHO Epidemiyolojik Güncelleme: Amerika'da görülen SARS-CoV-2 varyantları - 24 Mart 2021

SARS-CoV-2'nin genomik dizilimi: halk sağlığı üzerinde maksimum etki için bir uygulama kılavuzu

COVID-19 bağlamında PHSM'nin uygulanması ve düzenlenmesiyle ilgili hususlar

SARS-CoV-2 Varyantlarına İlişkin Salgın Hastalık Haberleri, 31 Aralık 2020

DSÖ BÖLGELERİNE GÖRE DURUM

Afrika Bölgesi

Afrika Bölgesi art arda iki hafta boyunca yeni vaka sayılarında düşüş bildiririrken bir önceki haftaya göre yeni vakalarda %22’lik bir artış (>62.000 vaka), ölüm vakalarında bir önceki haftaya göre % 6‘lık bir azalma olduğu ve 1300’den fazla ölüm vakası görüldüğünü bildirmiştir.

En yüksek sayıda yeni vaka bildiren ülkeler sırasıyla; Etiyopya (13.153 yeni vaka; 100.000 kişi başına 11,4 yeni vaka;% 14 artış) ve Kenya (9167 yeni vaka; 100.000 kişi başına 17 yeni vaka;% 25 artış) olmuştur.

En yüksek sayıda yeni ölüm vakası bildiren ülkeler; Güney Afrika (566 yeni ölüm; 100.000'de 1,0 yeni ölüm;% 31 azalma) ve Etiyopya (137 yeni ölüm; 100.000’de <0,1 yeni ölüm; %28 artış) olmuştur.

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Amerika Bölgesi

Amerika Bölgesinde bu hafta 1.3 milyondan fazla yeni vaka ve 32.000'den fazla yeni ölüm bildirilmiş olup bir önceki haftaya göre vaka sayılarında % 11'lik bir artış ölüm oranında ise % 4'lük bir artış olmuştur. Genel olarak, son beş haftada haftalık olarak bildirilen yeni vakalarda artış eğilimi olmuştur. Önceki altı haftadaki ölüm oranlarındaki düşüşün ardından son iki hafta içinde yeni ölümlerde hafif bir artış bildirilmiştir. En çok yeni vaka bildiren ülkeler; Brezilya (533.024 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 250,8 yeni vaka;% 5 artış), Amerika Birleşik Devletleri (421.936 yeni vaka; 100.000 başına 127,5 yeni vaka;  % 13 artış) ve Peru (60.739 yeni vaka; 100.000 başına 184,2 yeni vaka;% 24 artış) olmuştur.

En çok ölüm vakalarının bildirildiği ülkeler yine; Brezilya (16.798 yeni ölüm; 100.000'de 7,9 yeni ölüm;% 10 artış), Amerika Birleşik Devletleri (6995 yeni ölüm; 100.000'de 2,1 yeni ölüm;  % 7 azalma) ve Meksika (3643 yeni ölüm; 100.000'de 2,8 yeni ölüm;% 8 artış) olmuştur.

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Doğu Akdeniz Bölgesi

Doğu Akdeniz Bölgesi, bir önceki haftaya göre % 3'lük bir artışla 271.000'in biraz altında yeni vaka, % 5'lik bir artışla 3400’in üzerinde ise yeni ölüm vakası bildirmiştir. Hem vakalar hem de ölüm vakalrında artış gözlenmekle birlikte, son yedi haftada yeni haftalık vakalar artış gösterirken son beş haftada ölüm vakaları da artış göstermektedir. En çok yeni vaka bildiren üç ülke; Ürdün (55.467 yeni vaka, 100.000 kişi başına 543,6 yeni vaka,% 4 azalma), İran (53.118 yeni vaka, 100.000 kişi başına 63,2 yeni vaka,% 2 azalma) ve Irak (37.767 yeni vaka, 100.000 kişi başına 93,9 yeni vaka,% 8 artış) olmuştur.

En çok yeni ölüm vakası bildiren ülkeler; Ürdün (684 yeni ölüm, 100.000 kişi başına 6,7 yeni ölüm,% 36 artış), İran (584 yeni ölüm, 100.000'de 0,7 yeni ölüm, yüzde oranı bir önceki haftaya benzer) ve Pakistan (359 yeni ölüm, 100.000'de 0,2 yeni ölüm,% 11 artış) olmuştur.

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Avrupa Bölgesi

Avrupa Bölgesi geçen hafta 1.6 milyon yeni vaka ve 24.000'in biraz altında yeni ölüm vakası bildirmiş olup bir önceki haftaya göre sayılarda sırasıyla % 11'lik  ve % 7'lik bir artış yaşanmıştır. En fazla yeni vaka bildiren üç ülke; Fransa (254.228 yeni vaka; 100.000 kişi başına 389,5 yeni vaka,% 24 artış), Polonya (192.441 yeni vaka, 100.000 kişi başına 508,5 yeni vaka,% 27 artış) ve Türkiye ( 186.421 yeni vaka, 100.000 kişi başına 221.0 yeni vaka,% 47 artış) olmuştur.

En çok ölüm vakası bildiren ülkeler; İtalya (2994 yeni ölüm; 100.000 kişi başına 5,0 yeni ölüm, % 8 artış), Rusya (2710 yeni ölüm; 100.000'de 1,9 yeni ölüm; %8 azalma) ve Polonya (2584 yeni ölüm; 100.000 kişi başına 6,8 yeni ölüm,% 22 artış) olmuştur.

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Güneydoğu Asya Bölgesi

Güneydoğu Asya bölgesi, geçen haftaya göre % 46’lık artışla 437.000'den fazla yeni vaka, ölüm oranlarında ise % 21'lik bir artışla 3000’in biraz altında yeni ölüm vakası bildirmiştir. Bölgedeki vakalar, son iki haftada keskin bir artış göstermekle birlikte son üç hafta içinde istikrarlı bir şekilde artmaktadır. Geçen hafta Bölgedeki vakaların neredeyse % 85'ini oluşturan 372.494 yeni vaka bildiren Hindistan'dan gelmiştir (100.000'de 27 yeni vaka;% 55 artış). En çok yeni vaka bildiren diğer iki ülke; Endonezya (36.214 yeni vaka; 100.000'de 13,2 yeni vaka; % 12 azalma) ve Bangladeş (23.100 yeni vaka; 100.000 başına 14,0 yeni vaka;% 85 artış) olmuştur.

Bu hafta en çok yeni ölüm vakası bildiren üç ülke; Hindistan (1797 yeni ölüm; 100.000'de <0,1 yeni ölüm, %57 artış), Endonezya (917 yeni ölüm; 100.000'de 0,3 yeni ölüm,% 18 azalma) ve Bangladeş (201 yeni ölüm; 100.000'de <0,1 yeni ölüm; %43 artış) olmuştur.

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Batı Pasifik Bölgesi

Batı Pasifik Bölgesi bir önceki haftaya göre 84.000’den fazla yeni vaka bildirmiş ve bir önceki haftaya göre % 32'lik bir artış yaşanmıştır. Ölüm oranlarında ise %7’lİk artış yaşanmış olup 500’ün biraz üzerinde yeni ölüm vakası bildirmiştir. Bölge, son üç hafta içinde yeni vaka sayısında keskin bir artış olduğunu bildirmiştir. En çok yeni vaka bildiren üç ülke; Filipinler (56.380 yeni vaka; 100.000 başına 51,5 yeni vaka,% 43 artış), Japonya (11.211 yeni vaka; 100.000 başına 8,9 yeni vaka,% 28 artış) ve Malezya (8929 yeni vaka; 100.000 başına 27,6 yeni vaka,%4 azalma) olmuştur.

En fazla yeni ölüm vakası rapor eden üç ülke; Filipinler (229 yeni ölüm; 100.000'de 0,2 yeni ölüm,% 40 artış), Japonya (219 yeni ölüm; 100.000'de 0,2 yeni ölüm,% 13 azalma), ve Kore (26 yeni ölüm; 100.000'de <0,1 yeni ölüm,% 4 azalma) olmuştur.

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Haftalık Önemli Güncellemeler

DSÖ Genel Direktörü Dr Tedros’un mesajı:

COVID-19 ile ilgili Medya brifingi açılış konuşması - 26 Mart 2021:

Toplam 177 ülke ve ekonomi aşılama çalışmalarına başladı. Yalnızca bir ay içinde, COVAX 61 ülkeye 32 milyondan fazla aşı dağıttı.

Şu anda farklı aşamalarda olan dört aşı daha, en az birinin Nisan ayı sonuna kadar onaylanması umuduyla, DSÖ Acil Kullanım Listesi için değerlendirme sürecindedir.

Aşı Yayınları

COVID-19 aşısının etkinliğinin değerlendirilmesi, Geçici rehber

COVID-19 aşısının etkinliğinin değerlendirilmesi için örnek boyut hesaplayıcısı (Excel)

COVAX, Hindistan Serum Enstitüsü (SII) ve AstraZeneca' daki aşılar için teslimat gecikmeleri konusunda katılımcıları bilgilendiriyor

Gemiadamları ve uçak mürettebatı için COVID-19 aşısının önceliklendirilmesine ilişkin Ortak Bildirim

SARS-CoV-2'nin sürveyansı

SARSCoV-2'nin GISRS sürveyansının genomik sekanslama bileşenini hızlandırmak için operasyonel hususlar

COVID-19 yeni varyantları: bilgi uçurumu ve araştırma

Teknik Rehber ve Diğer Kaynaklar

 • Teknik rehberler: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance
 • DSÖ Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) Paneli: https://covid19.who.int/
 • Haftalık COVID-19 Operasyonel Güncellemeleri: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/strategies-and-plans
 • DSÖ COVID-19 Vaka Tanımları: https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Surveillance_Case_Definition-2020.2
 • COVID-19 Tedarik Zinciri Kurumlar Arası Koordinasyon Hücresi Haftalık Durum Güncellemesi: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-operations
 • Araştırma ve Geliştirme: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov
 • COVID-19 hakkında çevrimiçi kurslar: https://openwho.org/channels/covid-19; ve mevcut olan diğer ulusal diller: https://openwho.org/channels/covid-19-national-languages
 • Uluslararası toplumun, tüm ülkelere virüse hazırlanması ve müdahale etmesi konusunda sağladığı desteği özetleyen Stratejik Hazırlık ve Müdahale Planı (SPRP): https://www.who.int/publications/i/item/strategic-preparedness-and-response-plan-for-the-new-coronavirus

DSÖ bölge ofislerinden güncellemeler:

 

HALK İÇİN ÖNERİLER VE TAVSİYELER

 

Ekler

Ek 1. Ülkelere ve bölgelere göre son yedi günde bildirilen doğrulanmış COVID-19 vakalarının ve COVID-19 kaynaklı ölümlerin sayısı, 30 Mart 2021 verileri **

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Ek 2.Ülkelere ve bölgelere göre endişe verici varyantların listesi, 30 Mart 2021 verileri**

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Ek 3. Veri, tablo ve şekil notları

Sunulan veriler, ülkelerden/bölgelerden DSÖ'ye bildirilen, büyük ölçüde DSÖ vaka tanımlarına (https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV Surveillance_Case_Definition-2020.2) ve sürveyans klavuzuna (https://www.who.int/publications/i/item/who-2019-nCoV-surveillanceguidance-2020.8) dayanan resmi laboratuvar onaylı COVID-19 vaka ve ölümlerine dayanmaktadır. Doğruluk ve güvenilirliği sağlamak için adımlar atılırken, tüm veriler sürekli doğrulama ve değişikliğe tabidir; ve bu verileri yorumlarken, gerçek vaka ve ölüm oranı insidansının olduğundan düşük tahmin edilmesi ve bu verileri küresel düzeyde yansıtmada değişken gecikmeler gibi, sunulan sayıları etkileyen birkaç faktör nedeniyle dikkatli olunmalıdır. Vaka tespiti, dahil etme kriterleri, test stratejileri, raporlama uygulamaları ve veri kesme ve gecikme süreleri ülkeler/bölgeler arasında farklılık göstermektedir. Az sayıda ülke/bölge, şüpheli ve laboratuvar onaylı vakaları birlikte rapor etmektedir. DSÖ, ulusal halk sağlığı yetkilileri ve diğer kaynaklar tarafından yayınlanan bilgi ürünleri arasında farklılıklar olması beklenmektedir. Halk sağlığı yetkililerinin çok sayıda vakayı veya ölümü toplam sayımlarından çıkaran veri uyuşturma çalışmaları yürütmesi nedeniyle, yeni vakalar/ölümler sütunlarında uygun şekilde negatif sayılar gösterilebilir. Çıkarmaların önceki günlere uygun şekilde paylaştırılmasına olanak tanıyan ek ayrıntılar ortaya çıktığında, grafikler buna göre güncellenecektir. epi-data-support@who.int adresine e-posta gönderilerek yapılan geçmiş veri düzenlemesinin bir kaydı talep edilebilmektedir. Talep ederken lütfen ilgilendiğiniz ülke (ler)i, süreyi ve talep / kullanım amacını belirtiniz. Önceki durum raporları düzenlenmeyecektir; en güncel veriler için https://covid19.who.int/ adresine bakınız. Küresel toplam, uluslararası taşıtlardan bildirilen 745 vaka ve 13 ölümü de içermektedir.

Kullanılan isimler ve bu yayındaki materyalin sunumu, DSÖ tarafından herhangi bir ülkenin, bölgenin, şehrin veya otoritenin yasal statüsü, yetkileri veya hudutlarının sınırlandırılması ile ilgili herhangi bir fikrin ifade edildiği anlamına gelmemektedir. Haritalardaki noktalı ve kesik çizgiler, henüz tam olarak anlaşmaya varılamayan yaklaşık sınır çizgilerini temsil etmektedir. Ülkeler ve bölgeler, DSÖ yönetim bölgesi altında düzenlenmiştir. Belirli şirketlerin veya üreticilerin ürünlerinden bahsedilmesi, DSÖ tarafından onaylandığını veya söz konusu benzer nitelikteki diğer ürünlerin yerine önerildiğini ima etmemektedir. Hatalar ve eksiklikler hariç olmak üzere, tescilli ürünlerin isimleri, baş harfleri büyük olacak şekilde ayırt edilmektedir.

(1) Kosova'ya yapılan tüm atıflar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1244 (1999) sayılı kararı bağlamında anlaşılmalıdır. Haritada Sırbistan ve Kosova vakalarının sayısı (UNSCR 1244, 1999) görselleştirme amacıyla hazırlanmıştır.

i Doğrulanmış COVID-19 vakası (Ek 1) veya endişe verici varyantların tespit edildiği ülkeler ve bölgeler listesini (Ek 2) bildirmeyen ülkeleri, bölgeleri ve alanları hariç tutar.

ii Bulaşma sınıflandırması, ülkelerin/bölgelerin kendilerini raporlama sürecine dayanmaktadır. Sınıflandırmalar, haftalık olarak gözden geçirilmekte ve yeni bilgiler elde edildikçe düzeltilmektedir. Ülkeler/Bölgeler arasında farklı bulaşma dereceleri olabilir. Daha fazla bilgi için lütfen bakınız: COVID-19 kapsamında halk sağlığı ve sosyal önlemlerin uygulanması ve düzenlenmesine ilişkin hususlar( Considerations for implementing and adjusting public health and social measures in the context of COVID-19 (who.int) )

Aktif  vaka yok: Sağlam bir sürveyans sistemi varlığında en az 28 gün (maksimum inkübasyon süresinin iki katı) yeni vaka tespit edilmemiş olmasıdır. Genel nüfus için sıfıra yakın bir enfeksiyon riski anlamına gelmektedir.

İmporte/Sporadik vakalar: Son 14 gün içinde tespit edilen vakaların tümü importedir, sporadiktir (örn. Laboratuvarda bulaşmış veya zoonotik) veya tümü importe/sporadik vakalarla bağlantılıdır ve daha fazla yerel bulaşma konusunda net sinyaller yoktur. Genel nüfus için minimum enfeksiyon riski vardır.

Vaka kümeleri: Son 14 gün içinde tespit edilen vakalar, ağırlıklı olarak, doğrudan importe vakalarla bağlantılı olmayan, ancak tümü zaman, coğrafi konum ve ortak risklere göre bağlantılı olan iyi tanımlanmış kümelerle sınırlıdır. Bölgede çok sayıda kimliği belirsiz vaka olduğu varsayılmaktadır. Bu kümelere maruz kalmaktan kaçınılırsa, daha geniş topluluktaki diğer kişiler için düşük bir enfeksiyon riski vardır.

 

Genel bulaşma: Aşağıda açıklandığı ve yukarıda belirtilen kılavuzda açıklanan bir dizi gösterge ile bilgi verildiği gibi, düşük insidanstan çok yüksek insidansa kadar bir dizi seviyeyi kapsar. Bu alt kategoriler halihazırda küresel düzeyde düzenlenmediğinden ve bundan ziyade yerel karar verme için ulusal ve yerel halk sağlığı yetkilileri tarafından kullanılması amaçlandığından, genel bulaşma bu belgede sınıflandırılmamıştır.

 • GB1: Yerel bulaşma insidansının düşük olması, son 14 günde vakaların yaygın olarak tespit edilmesi, vakaların çoğunun belirli kümelerle bağlantılı olmaması durumudur; bulaşma belirli nüfus alt gruplarına odaklanabilir. Genel nüfus için düşük enfeksiyon riski vardır.
 • GB2: Yerel bulaşma insidansı orta derecede olması, son 14 günde geniş çapta dağılmış vakaların tespit edilmesi durumudur; bulaşma belirli nüfus alt gruplarına daha az odaklanmıştır. Genel nüfus için orta derecede enfeksiyon riski vardır.
 • GB3: Yerel bulaşma insidansının yüksek, son 14 gün içinde dağılmış vakaların yaygın olması durumudur; bulaşma yaygındır ve nüfus alt gruplarında odaklanmamıştır. Genel nüfus için yüksek enfeksiyon riski vardır.
 • GB4: Yerel bulaşma insidansının çok yüksek, son 14 gün içinde yaygın olarak dağılmış vakaların olması durumudur. Genel nüfus için enfeksiyon riski çok yüksektir.
 • Beklemede: bulaşma sınıflandırması DSÖ'ye bildirilmemiştir.

iii "Bölgeler", bölgeleri, alanları, denizaşırı bağımlılıkları ve benzer statüye sahip diğer yetki alanlarını içermektedir.

Etiketler: