DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NÜN 06.04.2021 TARİHLİ YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) HAFTALIK DURUM RAPORU

04 Nisan 2021 Pazar

Yeni ölüm vakalarının sayısı da geçen haftaya göre % 11 artmış ve 71.000'den fazla yeni ölüm vakası bildirilmiştir. En fazla yeni vaka bildiren üç ülke; Türkiye , Fransa ve Polonya olmuştur.

4 Nisan 2021 Orta Avrupa Zaman Dilimine göre saat 10.00’da bildirilen veriler

Bu raporda aşağıda yer alan başlıklar halinde COVID-19 ile ilgili en son veriler paylaşılmaktadır:

Küresel Epidemiyolojik Durum

DSÖ bölgelerine göre genel durum

Yazım hatası: Moritanya’yla ilgili olarak Endişe Verici Varyantlar (VOC'ler) 23 Mart ve 30 Mart 2021 tarihlerindeki yayınlarda yanlış olarak bildirilmiştir. Ülke bugüne kadar herhangi bir VOC bildirmemiştir.

KÜRESEL EPİDEMİYOLOJİK DURUM

Küresel olarak, yeni COVID-19 vakaları art arda altıncı haftada da artmış ve geçen hafta 4 milyondan fazla yeni vaka bildirilmiştir (Şekil 1). Yeni ölüm vakalarının sayısı da geçen haftaya göre % 11 artmış ve 71.000'den fazla yeni ölüm vakası bildirilmiştir. Vaka insidansında en büyük artışlar Güneydoğu Asya'da (özellikle Hindistan'da) ve Batı Pasifik bölgelerinde gözlenmiştir (Tablo 1). Afrika Bölgesi dışındaki tüm bölgeler, ölüm vakalarında artış bildirmiş olup en büyük artış %46 ile Güneydoğu Asya Bölgesi olmuştur.

Şekil 1: DSÖ bölgeleri tarafından haftalık olarak bildirilen COVID-19 vakalarının sayısı, 4 Nisan 2021**

 

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

En çok yeni vaka bildirimi yapan ülkeler sırasıyla Hindistan (513885 yeni vaka;% 38 artış), Brezilya (505668 yeni vaka;% 5 azalma), Amerika Birleşik Devletleri (444756 yeni vaka;% 5 artış), Türkiye (265937 yeni vaka;% 43 artış ) ve Fransa (244 607 yeni vaka;% 4 azalma) olmuştur.

Tablo 1. DSÖ Bölgelerine göre, son yedi günde bildirilen doğrulanmış COVID-19 vakalarının ve COVID-19 kaynaklı ölümlerin sayısı,  4 Nisan 2021 verileri**

 

 

DSÖ Bölgesi

Son yedi gündeki yeni vakalar (%)

Son 7 gündeki yeni vakalarda yüzde değişim*

 

Toplam vakalar (%)

Son yedi gündeki yeni ölümler (%)

Son 7 gündeki yeni ölümlerde yüzde değişim*

Toplam ölümler (%)

Amerika

1 344 618 (%33)

 

% 3

55 243 776 (%43)

32 176 (%52)

% 15

1 331 419 (%48)

Avrupa

1 638 947 (%40)

 

% -2

44 191 579 (% 35)

23 778 (%34)

%2

954 829 (%34)

Güneydoğu Asya

592 349

(%14)

 

%36

14 619 886 (%11)

2 947 (%6)

%46

217 737 (%7)

Doğu Akdeniz

297 763

(%7)

 

% 10

7 395 085 (%5)

3 428 (%5)

%7

156 891 (%5)

Afrika

58 858

(%1)

 

% -6

3 061 438 (%2)

1 340 (%1)

%-20

77 446 (%2)

Batı Pasifik

105 757

(%2)

 

%25

1 859 933 (% 1)

518

(%0)

%5

31 361 (%1)

Küresel

4 038 292 (%100)

 

%5

126 372 442 (%100)

64 187 (%100)

%11

2 769 696 (%100)

* Yedi gün öncesine kıyasla son yedi gün içinde yeni doğrulanmış vaka/ölüm sayısındaki yüzdelik değişim. Bölgesel yüzdeler en yakın tam sayıya yuvarlanır, böylece genel toplamlar %100'e eşit olmayabilir.

** Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız

COVID-19 ile ilgili en son veriler ve bilgiler için lütfen aşağıdaki adresleri ziyaret ediniz:

Şekil 2. Ülkelere ve bölgelere göre, son yedi günde 100.000 nüfus başına bildirilen COVID-19 vakası, 29 Mart – 4 Nisan 2021 **

** Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız

DSÖ BÖLGELERİNE GÖRE DURUM

Afrika Bölgesi

Afrika Bölgesi geçen hafta yaklaşık 59.000 yeni vaka ve 1000 yeni ölüm bildirmiş olup, bir önceki haftaya göre sırasıyla% 6 ve% 20 düşüş göstermiştir.

En yüksek sayıda yeni vaka bildiren ülkeler sırasıyla; Etiyopya (14.517 yeni vaka; 100.000 kişi başına 12,6 yeni vaka;% 10 artış), Kenya (8747 yeni vaka; 100.000 kişi başına 16,3 yeni vaka;% 5 azalma) ve Güney Afrika (7035 yeni vaka; 100.000 kişi başına 11,9 yeni vaka; % 8 azalma) olmuştur.

En yüksek sayıda yeni ölüm vakası bildiren ülkeler; Güney Afrika (306 yeni ölüm; 100.000'de 0,5 yeni ölüm;% 46 azalma), Etiyopya (152 yeni ölüm; 100.000’de <0,1 yeni ölüm; %11 artış) ve Kenya (102 yeni ölüm; 100.000'de 0,2 yeni ölüm;% 13 azalma) olmuştur.

 

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Amerika Bölgesi

Amerika Bölgesinde bu hafta 1.3 milyondan fazla yeni vaka ve 37.000'den fazla yeni ölüm bildirilmiş olup bir önceki haftaya göre vaka sayılarında % 3'lük bir artış ölüm oranında ise % 15'lik bir artış olmuştur. Genel olarak, son altı haftada haftalık olarak bildirilen yeni vakalarda artış eğilimi olmuştur.

En çok yeni vaka bildiren ülkeler; Brezilya (505.668 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 237,9 yeni vaka;% 5 azalma), Amerika Birleşik Devletleri (444.756 yeni vaka; 100.000 başına 134,4 yeni vaka;  % 5 artış) ve Arjantin (82.102 yeni vaka; 100.000 başına 181,7 yeni vaka;% 46 artış) olmuştur.

En çok ölüm vakalarının bildirildiği ülkeler yine; Brezilya (21.94 yeni ölüm; 100.000'de 9,9 yeni ölüm;% 26 artış), Amerika Birleşik Devletleri (7536 yeni ölüm; 100.000'de 2,3 yeni ölüm;  % 8 artış) ve Meksika (2992 yeni ölüm; 100.000'de 2,3 yeni ölüm;% 18 azalma) olmuştur.

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Doğu Akdeniz Bölgesi

Doğu Akdeniz Bölgesi, bir önceki haftaya göre % 10'luk bir artışla 297.000'den fazla yeni vaka, % 7'lik bir artışla yaklaşık 3700 yeni ölüm vakası bildirmiştir. Hem vakalar hem de ölüm vakalarında artış gözlenmekle birlikte, son sekiz haftadır yeni haftalık vakalar artış eğilimi göstermektedir. En çok yeni vaka bildiren üç ülke; İran (73.471 yeni vaka, 100.000 kişi başına 87,5 yeni vaka,% 38 artış), Ürdün (44.742 yeni vaka, 100.000 kişi başına 438,5 yeni vaka,% 19 azalma) ve Irak (41.043 yeni vaka, 100.000 kişi başına 102,0 yeni vaka,% 9 artış) olmuştur.

En çok yeni ölüm vakası bildiren ülkeler; İran (691 yeni ölüm, 100.000 kişi başına 0,8 yeni ölüm,% 18 artış), Ürdün (658 yeni ölüm, 100.000'de 6,4 yeni ölüm, %4 azalma ) ve Pakistan (539 yeni ölüm, 100.000'de 0,2 yeni ölüm,% 50 artış) olmuştur.

 

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Avrupa Bölgesi

Avrupa Bölgesi son beş haftadır haftalık yeni vakalarda artış göstermekte ve geçen hafta bir önceki haftaya benzer şekilde 6,2 milyondan fazla yeni vaka bildirilmiştir. Bununla birlikte 24.000 yeni ölüm vakası bildirmiş olup son dört haftadır ölüm vakalarının sayıları artış göstermeye devam etmektedir. En fazla yeni vaka bildiren üç ülke; Türkiye (265.937 yeni vaka; 100.000 kişi başına 315,3 yeni vaka,% 43 artış), Fransa (244.607 yeni vaka, 100.000 kişi başına 374,7 yeni vaka,% 4 azalma) ve Polonya ( 187.551 yeni vaka, 100.000 kişi başına 495,6 yeni vaka,% 3 azalma) olmuştur.

En çok ölüm vakası bildiren ülkeler; İtalya (3068 yeni ölüm; 100.000 kişi başına 5,1 yeni ölüm, % 2 artış), Polonya (3057 yeni ölüm; 100.000'de 8,1 yeni ölüm; %18 artış) ve Rusya (2634 yeni ölüm; 100.000 kişi başına 1,8 yeni ölüm,% 3 azalma) olmuştur.

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Güneydoğu Asya Bölgesi

Güneydoğu Asya bölgesi, geçen haftaya göre % 36’lık artışla 592.000'den fazla yeni vaka, ölüm oranlarında ise % 46'lık bir artışla 4300 yeni ölüm vakası bildirmiştir. Bölgedeki vaka oranları, son üç haftada keskin bir artışla, Mart ayı boyunca önemli ölçüde artmıştır. Son üç haftada yeni ölüm vakalarının sayısı artış göstermeye devam etmiş olup son bir hafta içinde keskin bir artış olmuştur. Geçen hafta Bölgedeki yeni vakaların %87’sini ve yeni ölüm vakalarının %71’ini Hindistan oluşturmaktadır. En çok yeni vaka bildiren ülkeler; Hindistan (513.885 yeni vaka; 100.000'de 37,2 yeni vaka;% 38 artış). Bangladeş (38.471 yeni vaka; 100.000'de 23,4 yeni vaka; % 67 artış) ve Endonezya (35.522 yeni vaka; 100.000 başına 13 yeni vaka;% 2 azalma) olmuştur.

En çok yeni ölüm vakası bildiren üç ülke; Hindistan (3071 yeni ölüm; 100.000'de 0,2 yeni ölüm, %71 artış), Endonezya (878 yeni ölüm; 100.000'de 0,3 yeni ölüm,% 4 azalma) ve Bangladeş (344 yeni ölüm; 100.000'de 0,2 yeni ölüm; %71 artış) olmuştur.

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Batı Pasifik Bölgesi

Batı Pasifik Bölgesi bir önceki haftaya göre 106.000’den fazla yeni vaka bildirmiş ve bir önceki haftaya göre % 25'lik bir artış yaşanmıştır. Ölüm oranlarında ise %5’lik artış yaşanmış olup 500’den fazla yeni ölüm vakası bildirmiştir. Bölge, son dört hafta içinde yeni vaka sayısında keskin bir artış olduğunu bildirmiştir. En çok yeni vaka bildiren üç ülke; Filipinler (71.606 yeni vaka; 100.000 başına 65,3 yeni vaka,% 27 artış), Japonya (16.018 yeni vaka; 100.000 başına 12,7 yeni vaka,% 43 artış) ve Malezya (8968 yeni vaka; 100.000 başına 27,7 yeni vaka, yüzde oranı bir önceki haftaya benzer) olmuştur.

En fazla yeni ölüm vakası rapor eden üç ülke; Filipinler (264 yeni ölüm; 100.000'de 0,2 yeni ölüm,% 15 artış), Japonya (190 yeni ölüm; 100.000'de 0,2 yeni ölüm,% 13 azalma), ve Malezya (35 yeni ölüm; 100.000'de <0,1 yeni ölüm,% 59 artış) olmuştur.

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Teknik Rehber ve Diğer Kaynaklar

 • Teknik rehberler: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance
 • DSÖ Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) Paneli: https://covid19.who.int/
 • Haftalık COVID-19 Operasyonel Güncellemeleri: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/strategies-and-plans
 • DSÖ COVID-19 Vaka Tanımları: https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Surveillance_Case_Definition-2020.2
 • COVID-19 Tedarik Zinciri Kurumlar Arası Koordinasyon Hücresi Haftalık Durum Güncellemesi: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-operations
 • Araştırma ve Geliştirme: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov
 • COVID-19 hakkında çevrimiçi kurslar: https://openwho.org/channels/covid-19; ve mevcut olan diğer ulusal diller: https://openwho.org/channels/covid-19-national-languages
 • Uluslararası toplumun, tüm ülkelere virüse hazırlanması ve müdahale etmesi konusunda sağladığı desteği özetleyen Stratejik Hazırlık ve Müdahale Planı (SPRP): https://www.who.int/publications/i/item/strategic-preparedness-and-response-plan-for-the-new-coronavirus

DSÖ bölge ofislerinden güncellemeler:

 

HALK İÇİN ÖNERİLER VE TAVSİYELER

 

 

Ekler

Ek 1. Ülkelere ve bölgelere göre son yedi günde bildirilen doğrulanmış COVID-19 vakalarının ve COVID-19 kaynaklı ölümlerin sayısı, 4 Nisan 2021 verileri **

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Ek 3. Veri, tablo ve şekil notları

Sunulan veriler, ülkelerden/bölgelerden DSÖ'ye bildirilen, büyük ölçüde DSÖ vaka tanımlarına (https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV Surveillance_Case_Definition-2020.2) ve sürveyans klavuzuna (https://www.who.int/publications/i/item/who-2019-nCoV-surveillanceguidance-2020.8) dayanan resmi laboratuvar onaylı COVID-19 vaka ve ölümlerine dayanmaktadır. Doğruluk ve güvenilirliği sağlamak için adımlar atılırken, tüm veriler sürekli doğrulama ve değişikliğe tabidir; ve bu verileri yorumlarken, gerçek vaka ve ölüm oranı insidansının olduğundan düşük tahmin edilmesi ve bu verileri küresel düzeyde yansıtmada değişken gecikmeler gibi, sunulan sayıları etkileyen birkaç faktör nedeniyle dikkatli olunmalıdır. Vaka tespiti, dahil etme kriterleri, test stratejileri, raporlama uygulamaları ve veri kesme ve gecikme süreleri ülkeler/bölgeler arasında farklılık göstermektedir. Az sayıda ülke/bölge, şüpheli ve laboratuvar onaylı vakaları birlikte rapor etmektedir. DSÖ, ulusal halk sağlığı yetkilileri ve diğer kaynaklar tarafından yayınlanan bilgi ürünleri arasında farklılıklar olması beklenmektedir. Halk sağlığı yetkililerinin çok sayıda vakayı veya ölümü toplam sayımlarından çıkaran veri uyuşturma çalışmaları yürütmesi nedeniyle, yeni vakalar/ölümler sütunlarında uygun şekilde negatif sayılar gösterilebilir. Çıkarmaların önceki günlere uygun şekilde paylaştırılmasına olanak tanıyan ek ayrıntılar ortaya çıktığında, grafikler buna göre güncellenecektir. epi-data-support@who.int adresine e-posta gönderilerek yapılan geçmiş veri düzenlemesinin bir kaydı talep edilebilmektedir. Talep ederken lütfen ilgilendiğiniz ülke (ler)i, süreyi ve talep / kullanım amacını belirtiniz. Önceki durum raporları düzenlenmeyecektir; en güncel veriler için https://covid19.who.int/ adresine bakınız. Küresel toplam, uluslararası taşıtlardan bildirilen 745 vaka ve 13 ölümü de içermektedir.

Kullanılan isimler ve bu yayındaki materyalin sunumu, DSÖ tarafından herhangi bir ülkenin, bölgenin, şehrin veya otoritenin yasal statüsü, yetkileri veya hudutlarının sınırlandırılması ile ilgili herhangi bir fikrin ifade edildiği anlamına gelmemektedir. Haritalardaki noktalı ve kesik çizgiler, henüz tam olarak anlaşmaya varılamayan yaklaşık sınır çizgilerini temsil etmektedir. Ülkeler ve bölgeler, DSÖ yönetim bölgesi altında düzenlenmiştir. Belirli şirketlerin veya üreticilerin ürünlerinden bahsedilmesi, DSÖ tarafından onaylandığını veya söz konusu benzer nitelikteki diğer ürünlerin yerine önerildiğini ima etmemektedir. Hatalar ve eksiklikler hariç olmak üzere, tescilli ürünlerin isimleri, baş harfleri büyük olacak şekilde ayırt edilmektedir.

(1) Kosova'ya yapılan tüm atıflar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1244 (1999) sayılı kararı bağlamında anlaşılmalıdır. Haritada Sırbistan ve Kosova vakalarının sayısı (UNSCR 1244, 1999) görselleştirme amacıyla hazırlanmıştır.

i Doğrulanmış COVID-19 vakası (Ek 1) veya endişe verici varyantların tespit edildiği ülkeler ve bölgeler listesini (Ek 2) bildirmeyen ülkeleri, bölgeleri ve alanları hariç tutar.

ii Bulaşma sınıflandırması, ülkelerin/bölgelerin kendilerini raporlama sürecine dayanmaktadır. Sınıflandırmalar, haftalık olarak gözden geçirilmekte ve yeni bilgiler elde edildikçe düzeltilmektedir. Ülkeler/Bölgeler arasında farklı bulaşma dereceleri olabilir. Daha fazla bilgi için lütfen bakınız: COVID-19 kapsamında halk sağlığı ve sosyal önlemlerin uygulanması ve düzenlenmesine ilişkin hususlar( Considerations for implementing and adjusting public health and social measures in the context of COVID-19 (who.int) )

(Aktif) vaka yok: Sağlam bir sürveyans sistemi varlığında en az 28 gün (maksimum inkübasyon süresinin iki katı) yeni vaka tespit edilmemiş olmasıdır. Genel nüfus için sıfıra yakın bir enfeksiyon riski anlamına gelmektedir.

İmporte/Sporadik vakalar: Son 14 gün içinde tespit edilen vakaların tümü importedir, sporadiktir (örn. Laboratuvarda bulaşmış veya zoonotik) veya tümü importe/sporadik vakalarla bağlantılıdır ve daha fazla yerel bulaşma konusunda net sinyaller yoktur. Genel nüfus için minimum enfeksiyon riski vardır.

Vaka kümeleri: Son 14 gün içinde tespit edilen vakalar, ağırlıklı olarak, doğrudan importe vakalarla bağlantılı olmayan, ancak tümü zaman, coğrafi konum ve ortak risklere göre bağlantılı olan iyi tanımlanmış kümelerle sınırlıdır. Bölgede çok sayıda kimliği belirsiz vaka olduğu varsayılmaktadır. Bu kümelere maruz kalmaktan kaçınılırsa, daha geniş topluluktaki diğer kişiler için düşük bir enfeksiyon riski vardır.

Genel bulaşma: Aşağıda açıklandığı ve yukarıda belirtilen kılavuzda açıklanan bir dizi gösterge ile bilgi verildiği gibi, düşük insidanstan çok yüksek insidansa kadar bir dizi seviyeyi kapsar. Bu alt kategoriler halihazırda küresel düzeyde düzenlenmediğinden ve bundan ziyade yerel karar verme için ulusal ve yerel halk sağlığı yetkilileri tarafından kullanılması amaçlandığından, genel bulaşma bu belgede sınıflandırılmamıştır.

 • GB1: Yerel bulaşma insidansının düşük olması, son 14 günde vakaların yaygın olarak tespit edilmesi, vakaların çoğunun belirli kümelerle bağlantılı olmaması durumudur; bulaşma belirli nüfus alt gruplarına odaklanabilir. Genel nüfus için düşük enfeksiyon riski vardır.
 • GB2: Yerel bulaşma insidansı orta derecede olması, son 14 günde geniş çapta dağılmış vakaların tespit edilmesi durumudur; bulaşma belirli nüfus alt gruplarına daha az odaklanmıştır. Genel nüfus için orta derecede enfeksiyon riski vardır.
 • GB3: Yerel bulaşma insidansının yüksek, son 14 gün içinde dağılmış vakaların yaygın olması durumudur; bulaşma yaygındır ve nüfus alt gruplarında odaklanmamıştır. Genel nüfus için yüksek enfeksiyon riski vardır.
 • GB4: Yerel bulaşma insidansının çok yüksek, son 14 gün içinde yaygın olarak dağılmış vakaların olması durumudur. Genel nüfus için enfeksiyon riski çok yüksektir. 

Beklemede: Bulaşma sınıflandırması DSÖ'ye bildirilmemiştir.

iii "Bölgeler", bölgeleri, alanları, denizaşırı bağımlılıkları ve benzer statüye sahip diğer yetki alanlarını içermektedir.

 

Etiketler: