DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NÜN 13.04.2021 TARİHLİ YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) HAFTALIK DURUM RAPORU

11 Nisan 2021 Pazar

Yeni ölüm vakalarının sayısı art arda dördüncü haftada da artarak geçen haftaya göre % 7'lik bir artış göstermiş ve 76.000'den fazla yeni ölüm vakası bildirilmiştir. Vaka insidansında en büyük artışlar Güneydoğu Asya'da (özellikle Hindistan'da) ve Doğu Akdeniz bölgelerinde görülmüştür.

11 Nisan 2021 Orta Avrupa Zaman Dilimine göre saat 10.00’da bildirilen veriler

Bu raporda aşağıda yer alan başlıklar halinde COVID-19 ile ilgili en son veriler paylaşılmaktadır:

 

Küresel Epidemiyolojik Durum

Özel Konu: SARS-CoV-2 Varyantları

DSÖ Bölgelerine Göre Genel Durum

Haftalık Önemli Güncellemeler

 

KÜRESEL EPİDEMİYOLOJİK DURUM

Küresel olarak, yeni COVID-19 vakaları art arda yedinci haftada da artmış olup geçen hafta 4,5 milyondan fazla yeni vaka bildirilmiştir (Şekil 1). Yeni ölüm vakalarının sayısı art arda dördüncü haftada da artarak geçen haftaya göre % 7'lik bir artış göstermiş ve 76.000'den fazla yeni ölüm vakası bildirilmiştir. Vaka insidansında en büyük artışlar Güneydoğu Asya'da (özellikle Hindistan'da) ve Doğu Akdeniz bölgelerinde görülmüştür (Tablo 1). Afrika Bölgesi ve Amerika hariç tüm bölgeler, ölüm sayısında artış bildirmiş, en büyük artış % 189'luk bir artışla Batı Pasifik Bölgesi'nden (büyük ölçüde Filipinler'deki yeni ölümlerdeki ani artıştan kaynaklanıyor)  ve ardından % 47'lik bir artışla Güneydoğu Asya'da gerçekleşmiştir.

Şekil 1: DSÖ bölgeleri tarafından haftalık olarak bildirilen COVID-19 vakalarının sayısı, 11 Nisan 2021**

 

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

En çok yeni vaka bildirimi yapan ülkeler sırasıyla Hindistan (873296 yeni vaka;% 70 artış), Amerika Birleşik Devletleri (468395 yeni vaka;% 5 artış), Brezilya (463092 yeni vaka;% 8 azalma), Türkiye (353281 yeni vaka;% 33 artış ) ve Fransa (265444 yeni vaka;% 9 artış) olmuştur.

Tablo 1. DSÖ Bölgelerine göre, son yedi günde bildirilen doğrulanmış COVID-19 vakalarının ve COVID-19 kaynaklı ölümlerin sayısı,  11 Nisan 2021 verileri**

DSÖ Bölgesi

Son yedi gündeki yeni vakalar (%)

Son 7 gündeki yeni vakalarda yüzde değişim*

 

Toplam vakalar (%)

Son yedi gündeki yeni ölümler (%)

Son 7 gündeki yeni ölümlerde yüzde değişim*

Toplam ölümler (%)

Amerika

1 427 623 (%31)

 

% 5

58 025 495 (%43)

36 599 (%48)

% -2

1 405 254 (%48)

Avrupa

1 630 624 (%36)

 

% -4

47 547 449 (% 35)

26 853 (%35)

%7

1 008 251 (%35)

Güneydoğu Asya

965 591

(%21)

 

%63

16 177 826 (%12)

6 331 (%8)

%47

228 385 (%8)

Doğu Akdeniz

364 456

(%8)

 

% 22

8 057 550 (%6)

4 398 (%6)

%19

165 010 (%6)

Afrika

50 710

(%1)

 

% -14

3 171 006 (%2)

1 022 (%1)

%-5

79 545 (%3)

Batı Pasifik

111 833

(%2)

 

%6

2 077 516 (% 2)

1 570

(%2)

%189

33 474 (%1)

Küresel

4 550 837 (%100)

 

%11

135 057 587 (%100)

76 773 (%100)

%7

2 919 932 (%100)

* Yedi gün öncesine kıyasla son yedi gün içinde yeni doğrulanmış vaka/ölüm sayısındaki yüzdelik değişim.

** Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız

COVID-19 ile ilgili en son veriler ve bilgiler için lütfen aşağıdaki adresleri ziyaret ediniz:

Şekil 2. Ülkelere ve bölgelere göre, son yedi günde 100.000 nüfus başına bildirilen COVID-19 vakası, 5 – 11 Nisan 2021 **

** Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız

 

ÖZEL KONU: SARS-COV-2 VARYANTLARI

DSÖ, ulusal makamlar, kurumlar ve araştırmacılarla işbirliği içinde, SARS-CoV-2 varyantları ile ilişkili halk sağlığı olaylarını izlemeye devam etmekte ve yeni bilgiler elde edildikçe güncellemeler sağlamaktadır. Faydalı varyantların (VOI'ler) ve endişe verici varyantların (VOC'ler) arka planı hakkında daha fazla bilgi, Haftalık Epidemiyolojik Güncellemenin daha önce yayınlanmış baskılarından edinilebilir. Burada, coğrafi dağılım hakkında bir güncelleme ve VOC'lerin COVID-19 epidemiyolojisi, aşıları ve teşhisi üzerindeki etkilerini çevreleyen yeni kanıtlar sunmaktayız. Ayrıca, yakın tarihli bir küresel istişare ve ortaya çıkan VOI'ler hakkında da güncelleme yapmaktayız.

VOC bildiren ülke sayısı artmaya devam etmektedir (Tablo 2, Şekil 3, 4 ve 6, Ek 2). Bu bilgiler, sekanslama kapasitesindeki ülkeler arasındaki farklılıklar ve sekanslama için hangi numunelerin önceliklendirildiği dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, devam eden sürveyansın sınırlamaları dikkate alınarak yorumlanmalıdır. DSÖ, gözetim ve sekanslama kapasitesinin güçlendirilmesi ve SARS-CoV-2 varyantlarının bulaşma kapsamının temsili bir göstergesini sağlamak için sistematik bir yaklaşım savunmaya devam etmektedir; yerel epidemiyolojik duruma ve kapasiteye ve olağandışı olayların tespitine dayanır.

 DSÖ, 29 Mart 2021'de, SARS-CoV-2 VOC'lerinin Halk Sağlığı Müdahaleleri Üzerindeki Etkisinin Değerlendirilmesine Yönelik Karar Çerçevesine ilişkin Küresel Danışma Toplantısı düzenlemiştir. Bu, SARS-CoV-2 varyantlarının tespiti, izlenmesi ve değerlendirilmesi için kritik adımlar dahil olmak üzere küresel risk değerlendirmesi ve çerçevesini özetleyen ve mevcut VOC'lere ve bunların halk sağlığı müdahaleleri üzerindeki etkilerine ilişkin mevcut kanıtlara genel bir bakış sağlayan ilk küresel paydaş forumuydu. Örnek olarak COVID-19 aşılarını kullanan DSÖ ve ortakları, VOC'lerin etkisini analiz etme, aşıları değerlendirme ve değiştirme ve politika tavsiyeleri yayınlama açısından potansiyel karar verme süreçlerini gözden geçirdiler. Mevcut COVID-19 aşıları hala VOC'lere karşı etkili olsa da, konsültasyon, ihtiyaç duyulması halinde aşılarda değişiklik yapmak için genel süreci değerlendirme fırsatı sağlamıştır. İstişarenin ardından, DSÖ ortaklarla birlikte, aşı kompozisyonunda herhangi bir değişiklik önermek ve bu tür kararlar vermek için tetikleyiciler dahil olmak üzere karar verme süreçlerini tam olarak geliştirmek için SARS-CoV-2 varyantları için küresel risk izleme ve değerlendirme çerçevesini daha fazla tanımlamak için çalışmaktadır. Toplantı raporu önümüzdeki haftalarda yayınlanacaktır. Haziran 2021 için bir takip danışmanlığı geçici olarak planlanmaktadır.

Tablo 2: 13 Nisan 2021 itibarıyla önemli endişe verici varyantlar hakkında ortaya çıkan bilgilerin özeti*

Yeni Şus sınıfı

20I/501Y.V1

20H/501Y.V2†

20J/501Y.V3

Mağara (Pango) soyu

B.1.1.7

B.1.351

B.1.1.28.1, diğer adı P.1†

GISAID sınıfı

GR

GH

GR

Alternatif isimler

VOC202012/01†

VOC202012/02

VOC 202101/02

İlk Tespit Edildiği Yer

Birleşik Krallık

Güney Afrika

Brezilya/Japonya

İlk görüldüğü tarih

20 Eylül 2020

2020 Ağustos ayı başı

Aralık 2020

Ana spike proteini mutasyonları

 

 

 

 

 

 • H69/V70 delesyonu
 • Y144 delesyonu
 • N501Y
 • A570D
 • P681H

L242/A243/L244 delesyonu

• K417N

E484K

N501Y

 

K417T

E484K

N501Y

Ortak görülen ana mutasyonlar

Yapısal Olmayan Protein 6'da (nsp6) S106 / G107 / F108 delesyonu

Bulaşıcılık

Artmıştır (% 43-% 90) 1,artan sekonder atak oranı

[% 11 (% 95 CI:% 10.9-11.2)yakın temaslılar arasında] 2

Daha önce dolaşımda olan varyanttan [1,50 (% 95 CI: 1,20-2,13) kat daha fazla bulaşılabilirlik artışı 3, 4

Dolaşımda olan önceki varyantlarından daha fazla bulaşıcı 5

Hastalığın şiddeti

Hastaneye yatış 6, hastalığın şiddet ve ölüm oranında  riskinde olası artış7. Diğer çalışmalar sınırlı etki / karışık bulgular göstermektedir 1, 8, 9

Hastanede ölüm oranında olası risk artışı % 20 4,10

İncelenmekte, sınırlı etki 5

Tekrar enfekte olma / alevlenme potansiyelinin değerlendirilmesi

Nötralizasyon kapasitesinde hafif azalma, ancak genel nötrleştirme titreleri hala koruma sağlaması beklenen seviyelerin üzerinde kalmıştır 11

Potansiyel yeniden enfeksiyon riskinin arttığını gösteren azalmış nötralizasyon kapasitesi 3, 12, 13

Azalmış nötralizasyon kapasite, yeniden enfeksiyonlar rapor edilmiştir 14, 15

Aşılar üzerindeki olası etkileri

•Moderna, Pfizer-BioNTech, Oxford-AstraZeneca, Novavax, Bharat, Gamaleya ve Sino-pharm aşılarının aşı sonrası nötralizas-yonu üzerinde etkisi hiç yok veya çok az 11,16-30,31;ancak Astra-Zeneca için daha önemli bir kayıp olduğuna dair bazı kanıtlar var. 32

•Bharat, Gamaleya, Sinopharm ve Sino-vac aşılarının her biri, nötralizasyonda önemli bir azalma olmadığını bildiren tek çalışmalarla değerlendirildi. 33, 34

•OxfordAstraZeneca, Novavax ve Pfizer 35-37 ile has-talığın önlenmesin-de önemli bir değişiklik yoktur.

•Enfeksiyonun ön-lenmesine ilişkin kanıt sınırlıdır. Ox-fordAstraZeneca için azaltılmış etki bildirilmşiştir. 32

•Çeşitli çalışmalarda aşı sonrası nötralizasyonda azal-maları, Moderna ve Pfizer için mini-malden önemli sevi-yeye kadar değişmek-te olduğu görülmüş-tür.

•Oxford-AstraZeneca ürünü için önemli azalmalar tespit edil-miştir. 29, 40

•Sinopharm için mini-mumdan orta seviye-ye kadar azalmlar tespit edilmiştir.

•Tek bir çalışma Sino-vac için mütevazı bir azalma tespit edil-miştir.

•Tekli çalışmalar, Novavax ve Gama-leya için daha önemli bir azalma olduğunu ortaya çıkarmıştır.

•501Y.V2 bu varyan-tın olmadığı ortamlara kıyasla baskın oldu-ğunda Güney Afri-ka'da Nova-vax ve Janssen aşıları için hastalığa karşı etkin-lik korunmuş, ancak biraz daha düşük olmuştur. 41, 42

•Küçük bir çalışmada, AstraZeneca aşısı hafif-orta derecede COVID-19 hastalığı-na karşı geniş güven aralıkları ile aşı etkinliği göstermez-ken, şiddetli hastalığa karşı etkinlik değer-lendirilmemiştir ve belirlenmemiştir.43, 44

Aşının 501Y.V2'ye kadar asemptomatik enfeksiyon üzerindeki etkisine ilişkin bilgi-ler bir boşluk olarak kalmaktadır.

 

 

OxfordAstraZeneca, Moderna ve Pfizer aşılarının aşı sonrası nötralizasyonunda orta düzeyde azalma ile sınırlıdır; ancak daha önemli bir azalma olduğuna dair bazı kanıtlar vardır.18, 21, 28, 29, 38, 45, 46

•Sinovac 47 ile aşılamanın ardından nötralizasyon kaybına ilişkin ön önermeler vardır.

•P.1'in görüldüğü yer-lerde Sinovac'ın ön aşı etkinliği Brezilya'da değerlendirilmiştir 6

Teşhis üzerindeki olası etkileri

S geni hedef hatası (SGTF).

AgRDT'ler üzerinde hiçbir etki gözlenmemiştir48

 

Bugüne kadar hiçbir etki bildirilmemiştir

 

Bugüne kadar hiçbir etki bildirilmemiştir

 

Ülkelerin bildirliği vakalar (geçen hafta yeni rapor edilenler) **

132 (2)

82 (2)

52 (7)

* Endişe Verici Varyant-VOC olmayan virüslere kıyasla genelleştirilmiş bulgular. Hakemli olmayan ön baskılı makaleler ve halk sağlığı otoriteleri ve araştırmacılardan gelen raporlar dahil olmak üzere birden fazla ülkeden ortaya çıkan kanıtlara dayanmakta olup hepsi devam eden soruşturmaya ve sürekli revizyona tabidir.

† Anahtar değişkenler için standartlaştırılmış terminoloji (isimlendirme) oluşturma çalışmaları devam ederken, bunlar DSÖ'nün bu yayında bunlara atıfta bulunacağı adlardır.

** Ülkeler/ yönetim bölgeleri / bölgelerdeki VOC tespitlerinin resmi ve resmi olmayan raporlarını içerir.

 


Varyant VOC 202012/01

 

30 Mart'taki son güncellememizden bu yana, VOC 202012/01 iki yeni ülkede daha tespit edilmiştir. 13 Nisan itibariyle, altı DSÖ bölgesinin tamamında toplam 132 ülke bu varyantın vakalarını rapor etmiştir (Şekil 3).

Çeşitli çalışmalar, VOC olmayan varyantlara kıyasla VOC 202012/01 ile ilişkili bulaşıcılık (sekonder atak oranları dahil), hastalığın şiddet ve ölüm oranının arttığını göstermiştir. 1, 6-9, 49-53 Daha önceki yayınlarda belirtildiği gibi, temas halinde enfeksiyon olasılığı (sekonder atak oranı) VOC2012 / 01 ile enfekte kişilerde diğer varyantlara göre daha yüksektir. İngiltere Halk Sağlığı Kurumu-Public Health England tarafından kısa süre önce yapılan bir teknik brifing, 5 Ocak - 7 Mart 2021 tarihleri arasında seyahat etmemiş vakaların yakın temaslıları arasında sekonder atak oranlarının % 11 (% 95 Vaka Oranı:% 10.9 -% 11.2) daha yüksek olduğunu değerlendirmiştir. Seyahat eden vakalar arasında sekonder atak oranlarının % 1,9 olduğu değerlendirilmiştir (% 95 Vaka Oranı:% 1,7 -% 2,2); Bu popülasyonun yalnızca yakın kişilerle sınırlı olmadığını ve ilave temaslı izleme ile bağlantılı bir düzlemdeki kişiler gibi çeşitli kategorileri içerdiğini unutmayın. 2  

Birkaç Avrupa ülkesinden ve Amerika Birleşik Devletleri'nden veri setlerini kullanan yakın zamanda yayınlanan bir çalışma, VOC 202012/01'in daha önce dolaşımda olan varyantlara göre% 43-93 daha yüksek bir üreme sayısına (% 95 CI:% 38-130) sahip olduğunu değerlendirmiştir. 1 Çalışma aynı zamanda hastalığın ciddiyetini de değerlendirmiş, ancak diğer çalışmalardan farklı olarak, VOC 202012/01 ile ilişkili artan ciddiyette net bir kanıt göstermemiştir ancak bu tahminler, enfeksiyon ile hastaneye yatış veya ölüm arasındaki gecikmeler göz önüne alındığında dikkatle yorumlanmalıdır (modeller 24 Aralık 2020'ye kadar uyumlaştırılmıştır). Ek olarak, daha yüksek bulaşma oranlarının ve vaka insidansının daha fazla hastaneye başvuruya ve sağlık sistemleri üzerinde zorlanmaya yol açabileceği - potansiyel olarak hasta sonuçlarını etkileyebileceği gösterilmiştir. Yakın zamanda yayınlanan diğer iki hakemli çalışma (ekolojik bir çalışma ve hastane temelli bir kohort çalışması) VOC2012 / 01 ile ciddi hastalık veya ölüm 8, 9 arasında bir ilişki olduğuna dair hiçbir kanıt bulamamıştır; yine, bu bulgularla ilgili olarak bir genelleme yapmak için diğer kanıtlara karşı daha fazla inceleme yapmak gereklidir. Genel olarak, bu çalışmalar VOC 202012 / 01'in etkisini daha iyi anlamak için daha fazla araştırma yapılması gerektiğini vurgulamıştır.

 

AstraZeneca, Moderna, Pfizer, Novavax, Bharat, Gamaleya ve Sinopharm aşıları dahil olmak üzere VOC 202012/01'e karşı aşıyla indüklenen nötralize edici antikor aktivitesi hakkında artan sayıda kanıt vardır. 11, 16-30 31. 23 Mart'ta yayınlanan Haftalık epidemiyolojik Güncellemede belirtildiği gibi, bulgular, nötralize etme faaliyetinin büyük ölçüde bu varyanta karşı sürdürüldüğünü desteklemektedir. İyileşen serumlardan CD8 + T-hücresinin yakın zamanda yapılan bir değerlendirmesi, bu varyantın tanınmasını sürdürme olasılığını desteklemektedir; ancak aşı kaynaklı T hücre yanıtları doğrudan değerlendirilmemiştir. 55 Hastalığa karşı aşı korumasına yönelik kanıtlar, randomize kontrol denemeleri ve gözlemsel çalışmalardan (AstraZeneca ve Pfizer aşıları) ve bu varyantın AstraZeneca aşısı ile enfeksiyonunun önlenmesine ilişkin erken kanıtlardan elde edilebilir. 55

Şekil 3. 13 Nisan 2021 itibarıyla SARS-CoV-2 VOC 202012/01 bildiren ülkeler, yönetim bölgeleri ve bölgeler

Varyant 501Y.V2

30 Mart'taki son güncellemeden bu yana, altı DSÖ bölgesinin tamamında toplam 82 ülke olmak üzere iki yeni ülkeden 501Y.V2 bildirilmiştir (Şekil 4).

Son zamanlarda yapılan bir araştırmadan yapılan araştırmalar 56, 501Y.V2 varyantının importe edilen beş vakasının 14 iletim zincirinden ve Fransa'da toplam 36 vakadan sorumlu olduğunu göstermiştir. İnkübasyon süresi ve bulaşabilirlik gibi epidemiyolojik özelliklerin, 501Y.V2 varyantının ortaya çıkmasından önce 57-59 Çin'de tanımlananlarla karşılaştırılabilir göründüğünü öne sürmüştür. Bu çalışma ayrıca sekonder atak oranının (doğrulanmış veya muhtemel vakalar) % 76.9 ve üçüncül atak oranının % 73.3 olarak tahmin edildiğini ortaya koymuştur. Çalışma, kişisel alanın dışında üçüncül bulaşmanın olmamasının, mesafe ve bariyer önlemlerinin etkili olduğunu gösterdiğini vurgulumaktadır.

Yabani tip (VOC olmayan) varyantlara kıyasla aşılar veya doğal enfeksiyonla indüklenen 501Y.V2'ye karşı nötralize edici antikor aktivitesindeki azalmalar, önemli sayıda çalışmada belgelenmiştir.3, 18, 21, 24, 25, 27-29 , 40, 46, 60, 61 Son dört çalışmadan elde edilen bulgular, Moderna (9,7 kat azalma), Pfizer BioNTech (14 kat ve 8,8 kat azalma) 30, Novavax (14,5 kat azalma) ve Gamaleya aşıları (6,8 kat azalma) için nötralize edici antikor aktivitesinde önemli düşüşler bildirmektedir. 22, 24, 61 Bununla birlikte, bazı çalışmalar Moderna ve Pfizer-BioNTech aşılarında daha küçük düşüşler olduğunu bildirmektedir. 21, 26, 40 Yakın zamanda yapılan başka bir çalışma, Sinovac ve Sinopharm aşılarının neden olduğu nötralize edici aktivitede 2.4 ila 3.3 kat azalma bulmuştur. 34  Muhtemel bir fonksiyonun sürdürülmesini öneren 30 Mart güncellemesinden daha önce alıntılanan T-hücresi analizlerine ek olarak, iyileşme serumlarından gelen CD8 + T-hücresi yanıtlarının daha ileri bir analizi de muhtemelen fonksiyonun korunmasını desteklemektedir. 55, 62

 

Şekil 4. 13 Nisan 2021 itibarıyla SARS-CoV-2 501Y.V2 rapor eden ülkeler, yönetim bölgeleri ve bölgeler

Varyant P.1

Son güncellememizden bu yana, P.1 varyantı yedi yeni ülkede daha bildirilmiştir. 13 Nisan itibarıyla bu varyant, altı DSÖ bölgesinin tamamında 52 ülkede rapor edilmektedir (Şekil 5).

 Brezilya merkezli genomik sürveyans ve modelleme çalışmaları, Brezilya P.1 olmayan soylara kıyasla P.1 varyantının daha yüksek bulaşabilirliğini ortaya koymaktadır. 15, 63, 64 Dahası, Brezilya'daki vaka ölüm oranları Ocak 2021 ile karşılaştırıldığında Şubat 2021'de 20 yaşından büyük insanlarda artmış, bu da P.1 ile daha şiddetli hastalık arasında potansiyel bir ilişki olduğunu düşündürmektedir.65  Aynı kökenden gelen, başka yerlerdeki diğer VOC'lerle benzer gözlemlere göre, hastalık şiddetindeki değişiklikleri, sağlık sistemlerine baskı ekleyen ve hasta sonuçlarını olumsuz etkileyen artan bulaşıcılık / yüksek insidans etkilerinden ayırmak için önemlidir.

İtalya'da hem P.1 hem de VOC 202012/01'in önemli seviyelerde birlikte dolaştığı ortamlarda yürütülen yeni bir çalışma, P.1 varyantının bölgelerin çoğunda hızla hakim olan VOC 202012/01 tarafından geride bırakıldığını vurgulamıştır. Aynı çalışma, varyantlar arasında potansiyel çapraz korumayı da vurgulamıştır.66

Brezilya'da, Fiocruz Genomic Network ve GISAID'den elde edilen verilere dayalı olarak, P.1 varyantının oranı Ocak 2021'de toplanan örneklerin% 28'inden Mart 2021'de% 73'e yükselmiştir (Şekil 5).67 Numune toplamanın coğrafi bölgesine göre, Amazonas Eyaletini içeren Güneydoğu ve Kuzey bölgelerinde P.1 varyantının oranı diğer bölgelere kıyasla daha yüksek olduğu görülmüştür.

Şekil 5. Örnekleme ayına göre Brezilya'da belirlenen SARS-CoV-2 soylarının oranı, Şubat 2020 - Mart 2021

Brezilya'da Serokonversiyonu bildiren Sinovac'ın faz III randomize kontrol denemesinden yeni bir rapor da dahil olmak üzere, Pfizer, Moderna, AstraZeneca veya Sinovac ile aşılananlardan serumlarla P.1 varyantının nötralizasyonunu çeşitli çalışmalar ölçmüştür. 17, 21, 25, 26, 28, 29, 46, 68, 69 Bu bulgulara dayanarak, nötralizasyon aktivitesi, aşıya ve kişilere bağlı olarak 1.7 ila 10 kat azalmış ve bazı aşılar için, çalışmalar arasındaki sonuçlarda önemli kararsızlıklar olmuştur. Bir T-hücresi çalışması, bu varyanta karşı tepkilerin büyük ölçüde korunduğu sonucuna varmıştır ve iyileşen serumların yakın zamanda yapılan bir CD8 + T-hücresi çalışmasının da muhtemelen aktivitenin korunduğu sonucuna varmıştır. 55 Ön klinik sonuç verileri şu anda, P.1'in yaygın olduğu bir zamanda Brezilya'nın Manaus kentinde sağlık çalışanlarının yakın zamanda yapılmış eşleştirilmiş bir test negatif vaka-kontrol çalışmasıyla sınırlıdır. Sinovac aşısının semptomatik COVID-19'a karşı % 49.6 ve asemptomatik enfeksiyona karşı % 35.1 etkili olduğunu tespit etmiş olup bu bulgular henüz hakem tarafından gözden geçirilmemiştir. 70

Tablo 3: 13 Nisan 2021 itibarıyla faydalı varyantlara (VOI) genel bakış *

Yeni Şus sınıfı

Mağara (Pango) soyu

GISAID sınıfı

Alternatif isimler

İlk Tespit Edildiği Yer

İlk görüldüğü tarih

Ana spike proteini mutasyonları

20C

B.1.525

G/484K.V3

-

Birleşik Krallık ve Nijerya

Aralık 2020

H69-V70 delesyonu; Y144 delesyonu; Q52R; E484K; Q677H; D614G  ve F888L

20C/S.452R

 

B.1.427/B.1.429

GH/452R.V1

CAL.20C/L452R

Amerika Birleşik Devletleri

Haziran 2020

L452R; W152C; S13I ve D614G

 

20B/S.484K

B.1.1.28.2, diğer adı  P.2

GR

-

Brezilya

Nisan 2020

L18F; T20N; P26S; F157L; E484K; D614G; S929I ve V1176F

Henüz atanmadı

 

B.1.1.28.3, diğer adı  P.3

Henüz atanmadı

PHL-B.1.1.28

Filipinler ve Japonya

Şubat 2020

141-143 deletion E484K; N501Y ve P681H

20C

B.1.526 ile  E484K yada S477N

GH

-

Amerika Birleşik Devletleri

Kasım 2020

L5F; T95I; D253G; D614G; A701V ve E484K yada

S477N

20C

 

B.1.616

GH

-

Fransa

Ocak 2021

G142 deletion; D66H; Y144V; D215G; V483A; D614G; H655Y; G669S; Q949R; and N1187D

 

 

 

DSÖ önerileri

Virüs mutasyonu potansiyeli, insan ve hayvan enfeksiyonlarının sıklığı ile artar. Bu nedenle, SARS CoV-2'nin yerleşik hastalık kontrol yöntemlerini kullanarak bulaşmasının azaltılmasının yanı sıra hayvan popülasyonlarına bulaştırılmasından kaçınılması, olumsuz halk sağlığı etkilerine sahip mutasyonların oluşumunu azaltmaya yönelik küresel stratejinin kritik yönleridir. PHSM, yeni bildirilen varyantlar da dahil olmak üzere SARS-CoV-2'nin yayılmasını engellemek için kritik öneme sahip olmaya devam ediyor. Çok sayıda VOC bulaşının olduğu birçok ülkeden elde edilen kanıtlar, sağlık tesislerinde fiziksel mesafenin ve diğer PHSM'nin yanı sıra enfeksiyon önleme ve kontrol (IPC) önlemlerinin uygulanmasının COVID19 vakası insidansını, hastaneye yatışları ve ölümleri azaltmada etkili olduğunu göstermiştir. Tıbbi karşı tedbirler üzerindeki bulaşma, ciddiyet ve etkiyi değerlendiren yeni çalışmalardan elde edilen bulgular, Üye Devletler tarafından kullanılan PHSM ve IPC önlemlerinin bilgilendirilmesine yardımcı olmaya devam edecektir. Ulusal ve yerel makamlar, epidemiyolojik sürveyans, stratejik testler ve uygun olan yerlerde SARS-CoV-2'nin sistematik sekanslanması dahil olmak üzere mevcut PHSM, IPC ve hastalık kontrol faaliyetlerini güçlendirmeye devam etmeleri için teşvik edilmektedir.

 

İlave Kaynaklar

• Proposed working definitions of SARS-CoV-2 Variants of Interest and Variants of Concern

• COVID-19 new variants: Knowledge gaps and research

• PAHO Epidemiological Update: Variants of SARS-CoV-2 in the Americas - 24 March 2021

• Genomic sequencing of SARS-CoV-2: a guide to implementation for maximum impact on public health

• Considerations for implementing and adjusting PHSM in the context of COVID-19 • Disease Outbreak News on SARS-CoV-2 Variants, 31 December 2020

Referanslar:

1. Davies NG, Abbott S, Barnard RC, Jarvis CI, Kucharski AJ, Munday JD, et al. Estimated transmissibility and impact of SARS-CoV-2 lineage B.1.1.7 in England. Science. 2021:eabg3055. Available from: http://science.sciencemag.org/content/early/2021/03/03/science.abg3055.abstract

2. Public Health England. SARS-CoV-2 variants of concern and variants under investigation in England: Technical Briefing 8 2021 [Available from: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/975742/Variants_of_Concern_VOC_Technical_Briefing_8_England.pdf.

3. Wibmer CK, Ayres F, Hermanus T, Madzivhandila M, Kgagudi P, Oosthuysen B, et al. SARS-CoV-2 501Y.V2 escapes neutralization by South African COVID-19 donor plasma. Nat Med. 2021. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33654292

4. Pearson CAB RT, Davies NG et al. Estimates of severity and transmissibility of novel SARS-CoV-2 variant 501Y.V2 in South Africa. 2021. Available from: https://cmmid.github.io/topics/covid19/sa-novel-variant.html 5

. Faria NR, Mellan TA, Whittaker C. Genomics and epidemiology of a novel SARS-CoV-2 lineage in Manaus, Brazil.

6. Bager P WJ, Fonager J, Albertsen M, Michaelsen TY, Moller CH, et al. Increased Risk of Hospitalisation Associated with Infection with SARS-CoV-2 Lineage B.1.1.7 in Denmark. Lancet. 2021. Available from: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3792894

7. NERVTAG paper on COVID-19 variant of concern B.1.1.7. GOVUK. 2021. Available from: https://www.gov.uk/government/publications/nervtag-paper-on-covid-19-variant-ofconcern-b117

8. Graham MS, Sudre CH, May A, Antonelli M, Murray B, Varsavsky T, et al. Changes in symptomatology, reinfection, and transmissibility associated with the SARS-CoV-2 variant B.1.1.7: an ecological study. The Lancet Public Health. Available from: https://doi.org/10.1016/S2468-2667(21)00055-4

9. Frampton D, Rampling T, Cross A, Bailey H, Heaney J, Byott M, et al. Genomic characteristics and clinical effect of the emergent SARS-CoV-2 B.1.1.7 lineage in London, UK: a whole-genome sequencing and hospital-based cohort study. The Lancet Infectious Diseases. Available from: https://doi.org/10.1016/S1473-3099(21)00170-5

10. Jassat W MC, Ozougwu L, ., et al. Increased mortality among individuals hospitalised with COVID-19 during the second wave in South Africa. 2021.

11. Muik A, Wallisch A-K, Sänger B, Swanson KA, Mühl J, Chen W, et al. Neutralization of SARS-CoV-2 lineage B.1.1.7 pseudovirus by BNT162b2 vaccine–elicited human sera. Science. 2021:eabg6105. Available from: https://science.sciencemag.org/content/sci/early/2021/01/28/science.abg6105.full.pdf

12. Li R, Ma X, Deng J, Chen Q, Liu W, Peng Z, et al. Differential efficiencies to neutralize the novel mutants B.1.1.7 and 501Y.V2 by collected sera from convalescent COVID-19 patients and RBD nanoparticle-vaccinated rhesus macaques. Cell Mol Immunol. 2021. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33580167

13. Cele S, Gazy I, Jackson L, Hwa S-H, Tegally H, Lustig G, et al. Escape of SARS-CoV-2 501Y.V2 variants from neutralization by convalescent plasma.19. Available from: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.01.26.21250224v1

14. Sabino EC, Buss LF, Carvalho MPS, Prete CA, Crispim MAE, Fraiji NA, et al. Resurgence of COVID-19 in Manaus, Brazil, despite high seroprevalence. The Lancet. 2021;397(10273):452-5. Available from: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0140673621001835

15. Naveca F et al. COVID-19 epidemic in the Brazilian state of Amazonas was driven by long-term persistence of endemic SARS-CoV-2 lineages and the recent emergence of the new Variant of Concern P.1. Nature Portfolio. 2021. Available from: https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-275494/v1

16. Edara VV, Hudson WH, Xie X, Ahmed R, Suthar MS. Neutralizing Antibodies Against SARS-CoV-2 Variants After Infection and Vaccination. JAMA. 2021. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33739374

17. Garcia-Beltran WF, Lam EC, St Denis K, Nitido AD, Garcia ZH, Hauser BM, et al. Multiple SARS-CoV-2 variants escape neutralization by vaccine-induced humoral immunity. Cell. 2021:S0092-8674(21)00298-1. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7953441/

18. Liu Y, Liu J, Xia H, Zhang X, Fontes-Garfias CR, Swanson KA, et al. Neutralizing Activity of BNT162b2-Elicited Serum. New England Journal of Medicine. 2021. Available from: https://doi.org/10.1056/NEJMc2102017

19. Trinité B, Pradenas E, Marfil S, Rovirosa C, Urrea V, Tarrés-Freixas F, et al. Previous SARS-CoV-2 infection increases B.1.1.7 cross-neutralization by vaccinated individuals. bioRxiv. 2021:2021.03.05.433800. Available from: http://biorxiv.org/content/early/2021/03/05/2021.03.05.433800.abstract

20. Wang Z, Schmidt F, Weisblum Y, Muecksch F, Barnes CO, Finkin S, et al. mRNA vaccine-elicited antibodies to SARS-CoV-2 and circulating variants. Nature. 2021. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33567448

21. Wang P, Nair MS, Liu L, Iketani S, Luo Y, Guo Y, et al. Antibody Resistance of SARS-CoV-2 Variants B.1.351 and B.1.1.7. Nature. 2021. Available from: https://doi.org/10.1038/s41586-021-03398-2

22. Shen X, Tang H, Pajon R, Smith G, Glenn GM, Shi W, et al. Neutralization of SARS-CoV-2 Variants B.1.429 and B.1.351. New England Journal of Medicine. 2021. Available from: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2103740

23. Tada T, Dcosta BM, Samanovic-Golden M, Herati RS, Cornelius A, Mulligan MJ, et al. Neutralization of viruses with European, South African, and United States SARS-CoV-2 variant spike proteins by convalescent sera and BNT162b2 mRNA vaccine-elicited antibodies. bioRxiv. 2021:2021.02.05.430003. Available from: https://www.biorxiv.org/content/biorxiv/early/2021/02/07/2021.02.05.430003.full.pdf

24. Planas D, Bruel T, Grzelak L, Guivel-Benhassine F, Staropoli I, Porrot F, et al. Sensitivity of infectious SARS-CoV-2 B.1.1.7 and B.1.351 variants to neutralizing antibodies. Nature Medicine. 2021. Available from: https://doi.org/10.1038/s41591-021-01318-5

25. Wu K, Werner AP, Koch M, Choi A, Narayanan E, Stewart-Jones GBE, et al. Serum Neutralizing Activity Elicited by mRNA-1273 Vaccine - Preliminary Report. N Engl J Med. 2021. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33596346

26. McCallum M, Bassi J, Marco AD, Chen A, Walls AC, Iulio JD, et al. SARS-CoV-2 immune evasion by variant B.1.427/B.1.429. bioRxiv. 2021:2021.03.31.437925. Available from: https://www.biorxiv.org/content/biorxiv/early/2021/04/01/2021.03.31.437925.full.pdf

27. Becker M, Dulovic A, Junker D, Ruetalo N, Kaiser PD, Pinilla YT, et al. Immune response to SARS-CoV-2 variants of concern in vaccinated individuals. medRxiv. 2021:2021.03.08.21252958. Available from: https://www.medrxiv.org/content/medrxiv/early/2021/03/10/2021.03.08.21252958.full.pdf

28. Hoffmann M, Arora P, Groß R, Seidel A, Hörnich B, Hahn A, et al. SARS-CoV-2 variants B.1.351 and B.1.1.248: Escape from therapeutic antibodies and antibodies induced by infection and vaccination. bioRxiv. 2021:2021.02.11.430787. Available from: http://biorxiv.org/content/early/2021/02/11/2021.02.11.430787.abstract

29. Dejnirattisai W, Zhou D, Supasa P, Liu C, Mentzer AJ, Ginn HM, et al. Antibody evasion by the Brazilian P.1 strain of SARS-CoV-2. bioRxiv. 2021:2021.03.12.435194. Available from: http://biorxiv.org/content/early/2021/03/19/2021.03.12.435194.abstract

30. Bates TA, Leier HC, Lyski ZL, McBride SK, Coulter FJ, Weinstein JB, et al. Neutralization of SARS-CoV-2 variants by convalescent and vaccinated serum. medRxiv. 2021:2021.04.04.21254881. Available from: https://www.medrxiv.org/content/medrxiv/early/2021/04/09/2021.04.04.21254881.full.pdf

31. Skelly DT et al. Vaccine-induced immunity provides more robust heterotypic immunity than natural infection to emerging SARS-CoV-2 variants of concern. https://www.researchsquare.com/article/rs-226857/v1

32. Emary KRW, Golubchik T, Aley PK, Ariani CV, Angus B, Bibi S, et al. Efficacy of ChAdOx1 nCoV-19 (AZD1222) vaccine against SARS-CoV-2 variant of concern 202012/01 (B.1.1.7): an exploratory analysis of a randomised controlled trial. Lancet (London, England). 2021;397(10282):1351-62. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33798499

33. Sapkal GN, Yadav PD, Ella R, Deshpande GR, Sahay RR, Gupta N, et al. Neutralization of UK-variant VUI-202012/01 with COVAXIN vaccinated human serum. bioRxiv. 2021:2021.01.26.426986. Available from: http://biorxiv.org/content/early/2021/01/27/2021.01.26.426986.abstract

34. Wang G-L, Wang Z-Y, Duan L-J, Meng Q-C, Jiang M-D, Cao J, et al. Susceptibility of Circulating SARS-CoV-2 Variants to Neutralization. New England Journal of Medicine. 2021. Available from: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2103022

35. Emary K, Golubchik T, Aley P, Ariani C, Angus B, Bibi S, et al. Efficacy of ChAdOx1 nCoV-19 (AZD1222) Vaccine Against SARS-CoV-2 VOC 202012/01 (B.1.1.7). SSRN Electronic Journal. 2021.

36. Lumley SF, Rodger G, Constantinides B, Sanderson N, Chau KK, Street TL, et al. An observational cohort study on the incidence of SARS-CoV-2 infection and B.1.1.7 variant infection in healthcare workers by antibody and vaccination status. medRxiv. 2021:2021.03.09.21253218. Available from: http://medrxiv.org/content/early/2021/03/12/2021.03.09.21253218.abstract

37. Lopez Bernal J, Andrews N, Gower C, Stowe J, Robertson C, Tessier E, et al. Early effectiveness of COVID-19 vaccination with BNT162b2 mRNA vaccine and ChAdOx1 adenovirus vector vaccine on symptomatic disease, hospitalisations and mortality in older adults in England. medRxiv. 2021:2021.03.01.21252652. Available from: http://medrxiv.org/content/early/2021/03/02/2021.03.01.21252652.abstract

38. Garcia-Beltran WF LE, Denis KS, et al. Multiple SARS-CoV-2 variants escape neutralization by vaccine-induced humoral immunity. 2021. Available from: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.02.14.21251704v2

39. Huang B DL, Wang H et al. Neutralization of SARS-CoV-2 VOC 501Y.V2 by human antisera elicited by both inactivated BBIBP-CorV and recombinant dimeric RBD ZF2001 vaccines. bioRxiv; 2021

40. Zhou D, Dejnirattisai W, Supasa P, Liu C, Mentzer AJ, Ginn HM, et al. Evidence of escape of SARS-CoV-2 variant B.1.351 from natural and vaccine-induced sera. Cell. 2021. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33730597

41. Mahase E. Covid-19: Novavax vaccine efficacy is 86% against UK variant and 60% against South African variant. BMJ. 2021:n296. Available from: https://www.bmj.com/lookup/doi/10.1136/bmj.n296

42. US Food and Drug Administration. Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee Meeting February 26, 2021, FDA Briefing Document Janssen Ad26.COV2.S Vaccine for the Prevention of COVID-19. 2021.

43.Latest - Oxford Covid-19 vaccine trial results - Wits University. Available from: https://www.wits.ac.za/covid19/covid19-news/latest/oxford-covid-19-vaccine-trial-results.html

44. ChAdOx1 nCov-19 provides minimal protection against mild-moderate COVID-19 infection from B.1.351 coronavirus variant in young South African adults | University of Oxford. Available from: https://www.ox.ac.uk/news/2021-02-07-chadox1-ncov-19-provides-minimal-protection-against-mild-moderate-covid-19-infectionfiles/84

45. Jangra S, Ye C, Rathnasinghe R, Stadlbauer D, Krammer F, Simon V, et al. The E484K mutation in the SARS-CoV-2 spike protein reduces but does not abolish neutralizing activity of human convalescent and post-vaccination sera. medRxiv. 2021:2021.01.26.21250543. Available from: http://medrxiv.org/content/early/2021/01/29/2021.01.26.21250543.abstract

46. Chang X, Augusto GS, Liu X, Kündig TM, Vogel M, Mohsen MO, et al. BNT162b2 mRNA COVID-19 vaccine induces antibodies of broader cross-reactivity than natural infection but recognition of mutant viruses is up to 10-fold reduced. bioRxiv. 2021:2021.03.13.435222. Available from: http://biorxiv.org/content/early/2021/03/15/2021.03.13.435222.abstract

47. de Souza WM, Amorim MR, Sesti-Costa R. Levels of SARS-CoV-2 Lineage P.1 Neutralization by Antibodies Elicited after Natural Infection and Vaccination. Lancet. 2021. Available from: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3793486

48. SARS-CoV-2 lateral flow antigen tests: evaluation of VUI-202012/01. GOVUK. Available from: https://www.gov.uk/government/publications/sars-cov-2-lateral-flow-antigentests-evaluation-of-vui-20201201/sars-cov-2-lateral-flow-antigen-tests-evaluation-of-vui-20201201

49. Snell LB, Wang W, Alcolea-Medina A, Charalampous T, Nebbia G, Batra R, et al. First and second SARS-CoV-2 waves in inner London: A comparison of admission characteristics and the impact of the B.1.1.7 variant. medRxiv. 2021:2021.03.16.21253377. Available from: http://medrxiv.org/content/early/2021/03/24/2021.03.16.21253377.abstract

50. Challen R, Brooks-Pollock E, Read JM, Dyson L, Tsaneva-Atanasova K, Danon L. Risk of mortality in patients infected with SARS-CoV-2 variant of concern 202012/1: matched cohort study. BMJ. 2021;372:n579. Available from: http://www.bmj.com/content/372/bmj.n579.abstract

50. Challen R, Brooks-Pollock E, Read JM, Dyson L, Tsaneva-Atanasova K, Danon L. Risk of mortality in patients infected with SARS-CoV-2 variant of concern 202012/1: matched cohort study. BMJ. 2021;372:n579. Available from: http://www.bmj.com/content/372/bmj.n579.abstract

51. Volz E, Mishra S, Chand M, Barrett JC, Johnson R, Geidelberg L, et al. Assessing transmissibility of SARS-CoV-2 lineage B.1.1.7 in England. Nature. 2021. Available from: https://doi.org/10.1038/s41586-021-03470-x

52. Grubaugh ND, Hodcroft EB, Fauver JR, Phelan AL, Cevik M. Public health actions to control new SARS-CoV-2 variants. Cell. 2021;184(5):1127-32. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33581746

53. Lee LYW, Rozmanowski S, Pang M, Charlett A, Anderson C, Hughes GJ, et al. SARS-CoV-2 infectivity by viral load, S gene variants and demographic factors and the utility of lateral flow devices to prevent transmission. medRxiv. 2021:2021.03.31.21254687. Available from: http://medrxiv.org/content/early/2021/04/05/2021.03.31.21254687.abstract

54. Xie X, Liu Y, Liu J, Zhang X, Zou J, Fontes-Garfias CR, et al. Neutralization of SARS-CoV-2 spike 69/70 deletion, E484K and N501Y variants by BNT162b2 vaccine-elicited sera. Nature Medicine. 2021:1-2. Available from: https://www.nature.com/articles/s41591-021-01270-4

55. Redd AD, Nardin A, Kared H, Bloch EM, Pekosz A, Laeyendecker O, et al. CD8+ T cell responses in COVID-19 convalescent individuals target conserved epitopes from multiple prominent SARS-CoV-2 circulating variants. Open Forum Infectious Diseases. 2021. Available from: https://doi.org/10.1093/ofid/ofab143

56. The SARS-CoV-2 variant with lineage B.1.351 clusters investigation team. Linked transmission chains of imported SARS-CoV-2 variant B.1.351 across mainland France, January 2021. Euro surveillance : bulletin Europeen sur les maladies transmissibles = European communicable disease bulletin. 2021;26(13):2100333. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33797392 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8017907/

57. Guan WJ, Ni ZY, Hu Y, Liang WH, Ou CQ, He JX, et al. Clinical Characteristics of Coronavirus Disease 2019 in China. N Engl J Med. 2020;382(18):1708-20. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32109013

58. Lu J, Gu J, Li K, Xu C, Su W, Lai Z, et al. COVID-19 Outbreak Associated with Air Conditioning in Restaurant, Guangzhou, China, 2020. Emerg Infect Dis. 2020;26(7):1628-31. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32240078

59. Xu XK, Liu XF, Wu Y, Ali ST, Du Z, Bosetti P, et al. Reconstruction of Transmission Pairs for Novel Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) in Mainland China: Estimation of Superspreading Events, Serial Interval, and Hazard of Infection. Clin Infect Dis. 2020;71(12):3163-7. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32556265

60. Madhi SA, Baillie V, Cutland CL, Voysey M, Koen AL, Fairlie L, et al. Efficacy of the ChAdOx1 nCoV-19 Covid-19 Vaccine against the B.1.351 Variant. New England Journal of Medicine. 2021. Available from: https://doi.org/10.1056/NEJMoa2102214

61. Ikegame et al. Qualitatively distinct modes of Sputnik V vaccine-neutralization escape by SARS-CoV-2 Spike variants. 2021. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.03.31.21254660v2

62. Tarke A, Sidney J, Methot N, Zhang Y, Dan JM, Goodwin B, et al. Negligible impact of SARS-CoV-2 variants on CD4 (+) and CD8 (+) T cell reactivity in COVID-19 exposed donors and vaccinees. bioRxiv : the preprint server for biology. 2021:2021.02.27.433180. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33688655

63. Coutinho RM, Marquitti FMD, Ferreira LS, Borges ME, da Silva RLP, Canton O, et al. Model-based estimation of transmissibility and reinfection of SARS-CoV-2 P.1 variant. medRxiv. 2021:2021.03.03.21252706. Available from: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.03.03.21252706v3.full.pdf

64. Faria NR, Mellan TA, Whittaker C, Claro IM, Candido DdS, Mishra S, et al. Genomics and epidemiology of a novel SARS-CoV-2 lineage in Manaus, Brazil. medRxiv. 2021:2021.02.26.21252554. Available from: http://medrxiv.org/content/early/2021/03/03/2021.02.26.21252554.abstract

65. de Oliveira MHS, Lippi G, Henry BM. Sudden rise in COVID-19 case fatality among young and middle-aged adults in the south of Brazil after identification of the novel B.1.1.28.1 (P.1) SARS-CoV-2 strain: analysis of data from the state of Parana. medRxiv. 2021:2021.03.24.21254046. Available from: https://www.medrxiv.org/content/medrxiv/early/2021/03/26/2021.03.24.21254046.full.pdf

66. Stefanelli P, Trentini F, Guzzetta G, Marziano V, Mammone A, Poletti P, et al. Co-circulation of SARS-CoV-2 variants B.1.1.7 and P.1. medRxiv. 2021:2021.04.06.21254923. Available from: https://www.medrxiv.org/content/medrxiv/early/2021/04/07/2021.04.06.21254923.full.pdf

67. Fiocruz. Frequency of main lineages of SARS-CoV-2 by month of sampling. 2021. http://www.genomahcov.fiocruz.br/frequencia-das-principais-linhagens-do-sars-cov-2-pormes-de-amostragem/

68. Palacios R et al. Efficacy and Safety of a COVID-19 Inactivated Vaccine in Healthcare Professionals in Brazil: The PROFISCOV Study. 2021. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3822780

69. Wang P, Liu L, Iketani S, Luo Y, Guo Y, Wang M, et al. Increased Resistance of SARS-CoV-2 Variants B.1.351 and B.1.1.7 to Antibody Neutralization. bioRxiv. 2021:2021.01.25.428137. Available from: http://biorxiv.org/content/early/2021/01/26/2021.01.25.428137.1.abstract

70. Hitchings MDT, et al. Effectiveness of CoronaVac in the setting of high SARS-CoV-2 P.1 variant transmission in Brazil: A test-negative case-control study. 2021. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.04.07.21255081v1

 

DSÖ BÖLGELERİNE GÖRE DURUM

Afrika Bölgesi

Afrika Bölgesi bir önceki haftaya göre 50.000’den fazla yeni vaka ve 1000’den fazla yeni ölüm bildirmiş olup, bir önceki haftaya göre sırasıyla% 14 ve% 5 düşüş göstermiştir. Haftalık vaka insidansı 2021 yılı Şubat ayı sonundan bu güne kadar dalgalı bir seyir izlemiştir ancak ölüm oranları genel olarak düşüş eğilimini sürdürmüştür.

En yüksek sayıda yeni vaka bildiren ülkeler sırasıyla; Etiyopya (13.947 yeni vaka; 100.000 kişi başına 12,1 yeni vaka;% 4 azalma), Kenya (7107 yeni vaka; 100.000 kişi başına 13,2 yeni vaka;% 19 azalma) ve Güney Afrika (6026 yeni vaka; 100.000 kişi başına 10,2 yeni vaka; % 14 azalma) olmuştur.

En yüksek sayıda yeni ölüm vakası bildiren ülkeler; Güney Afrika (302 yeni ölüm; 100.000'de 0,5 yeni ölüm;% 1 azalma), Etiyopya (210 yeni ölüm; 100.000’de 0,2 yeni ölüm; %38 artış) ve Kenya (124 yeni ölüm; 100.000'de 0,2 yeni ölüm;% 22 artış) olmuştur.

 

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Amerika Bölgesi

Amerika Bölgesinde 1.4 milyondan fazla yeni vaka ve 36.000'den fazla yeni ölüm bildirilmiş olup bir önceki haftaya göre vaka sayılarında % 5'lik bir artış ölüm oranında ise % 2'lik bir azalma olmuştur. Genel olarak, 2021 Şubat ortasından bu yana vakalarda kademeli olarak artış eğilimi olmuştur.

En çok yeni vaka bildiren ülkeler; Amerika Birleşik Devletleri (468.395 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 141,5 yeni vaka;% 5 azalma), Brezilya (463.092 yeni vaka; 100.000 başına 217,9 yeni vaka;  % 8 azalma) ve Arjantin (124.728 yeni vaka; 100.000 başına 276,0 yeni vaka;% 52 artış) olmuştur.

En çok ölüm vakalarının bildirildiği ülkeler yine; Brezilya (20.512 yeni ölüm; 100.000'de 9,7 yeni ölüm;% 3 azalma), Amerika Birleşik Devletleri (5173 yeni ölüm; 100.000'de 1,6 yeni ölüm;  % 31 azalma) ve Meksika (3166 yeni ölüm; 100.000'de 2,5 yeni ölüm;% 6 artış) olmuştur.

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Doğu Akdeniz Bölgesi

Doğu Akdeniz Bölgesi, bir önceki haftaya göre % 22'lik bir artışla 364.000'den fazla yeni vaka, % 19'luk bir artışla 4400’ün biraz altında yeni ölüm vakası bildirmiştir. Şubat ayından bu yana bildirilen vaka ve ölümlerdeki artış eğilimleri ile birlikte bu hafta da önceki haftaya göre keskin artışlarla devam etmiştir. En çok yeni vaka bildiren üç ülke; İran (128.684 yeni vaka, 100.000 kişi başına 153,2 yeni vaka,% 75 artış), Irak (49.955 yeni vaka, 100.000 kişi başına 124,2 yeni vaka,% 22 artış) ve Ürdün (35.520 yeni vaka, 100.000 kişi başına 348.1 yeni vaka,% 21 azalma) olmuştur.

En çok yeni ölüm vakası bildiren ülkeler; İran (1233 yeni ölüm, 100.000 kişi başına 1,5 yeni ölüm,% 78 artış), Pakistan (632 yeni ölüm, 100.000'de 0,3 yeni ölüm, %17 artış ) ve Ürdün (578 yeni ölüm, 100.000'de 5,7 yeni ölüm,% 12 azalma) olmuştur.

 

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Avrupa Bölgesi

Avrupa Bölgesi 1.6 milyon yeni vaka ve 26.000’den fazla yeni ölüm vakası bildirmiş olup bir önceki haftaya göre sayılarda sırasıyla % 4'lük düşüş ve % 7'lik bir artış yaşanmıştır. Bu hafta vaka sayıları, Şubat sonundan bu güne kadar art arda 6 haftadır görülen artış sonrası düşüşün görüldüğü ilk haftadır. Son beş haftadır ölüm vakalarının sayıları artış göstermeye devam etmektedir. En fazla yeni vaka bildiren üç ülke; Türkiye (353.281 yeni vaka; 100.000 kişi başına 418,9 yeni vaka,% 33 artış), Fransa (265.444 yeni vaka, 100.000 kişi başına 408,1 yeni vaka,% 9 artış) ve Polonya ( 136.089 yeni vaka, 100.000 kişi başına 358,5 yeni vaka,% 27 azalma) olmuştur.

En çok ölüm vakası bildiren ülkeler; Polonya (3480 yeni ölüm; 100.000 kişi başına 9,2 yeni ölüm, % 14 artış), İtalya (3219 yeni ölüm; 100.000'de 5,4 yeni ölüm; %5 artış) ve Ukrayna (2681 yeni ölüm; 100.000 kişi başına 6,1 yeni ölüm,% 13 artış) olmuştur.

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Güneydoğu Asya Bölgesi

Güneydoğu Asya bölgesi, geçen haftaya göre % 63’lük artışla 965.000'den fazla yeni vaka, ölüm oranlarında ise % 47'lik bir artışla 6300’den fazla yeni ölüm vakası bildirmiştir. Hem vaka oranlarında hem de ölüm oranlarında keskin artışlar olmuş ve pandeminin başlangıcından bu yana Bölge'de en fazla haftalık vaka sayısı rapor edilmiştir. En çok yeni vaka bildiren ülkeler; Hindistan (873.296 yeni vaka; 100.000'de 63,3 yeni vaka;% 70 artış). Bangladeş (48.660 yeni vaka; 100.000'de 29,5 yeni vaka; % 26 artış) ve Endonezya (35.344 yeni vaka; 100.000 başına 12,9 yeni vaka;% 1 azalma) olmuştur.

En çok yeni ölüm vakası bildiren üç ülke; Hindistan (4652 yeni ölüm; 100.000'de 0,3 yeni ölüm, %51 artış), Endonezya (1201 yeni ölüm; 100.000'de 0,4 yeni ölüm,% 37 artış) ve Bangladeş (448 yeni ölüm; 100.000'de 0,3 yeni ölüm; %30 artış) olmuştur.

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Batı Pasifik Bölgesi

Batı Pasifik Bölgesi bir önceki haftaya göre 111.000’den fazla yeni vaka bildirmiş ve bir önceki haftaya göre % 6'lık bir artış yaşanmıştır. Ölüm oranlarında ise %189’luk artış yaşanmış olup 1500’den fazla yeni ölüm vakası bildirmiştir. Bölgede, art arda son beş hafta içinde yeni vaka sayısında artış olduğu bildirilmiştir. Ölümlerdeki keskin artış, Filipinler'de görülen ölüm vakalarındaki ani artışlara ilişkilendirilmiştir. En çok yeni vaka bildiren üç ülke; Filipinler (69.164 yeni vaka; 100.000 başına 63,1 yeni vaka,% 3 azalma), Japonya (20.536 yeni vaka; 100.000 başına 16,2 yeni vaka,% 28 artış) ve Malezya (9507 yeni vaka; 100.000 başına 29,4 yeni vaka, % 6 artış) olmuştur.

En fazla yeni ölüm vakası rapor eden üç ülke; Filipinler (1321 yeni ölüm; 100.000'de 1,2 yeni ölüm,% 400 artış), Japonya (161 yeni ölüm; 100.000'de 0,1 yeni ölüm,% 15 azalma), ve Malezya (35 yeni ölüm; 100.000'de 0,1 yeni ölüm; yüzde oranı bir önceki haftaya benzer) olmuştur.

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Haftalık Önemli Güncellemeler

DSÖ Genel Direktörü Dr Tedros’un mesajı:

COVID-19 ile ilgili Medya brifingi açılış konuşması – 9 Nisan 2021:

 

• Toplam 196 ülke aşılamaya başlamıştır.

• Dünya çapında 700 milyondan fazla aşı dozu uygulanmıştır, ancak% 87'den fazlası yüksek gelirli veya üst orta gelirli ülkelere gitmiştir, düşük gelirli ülkeler ise yalnızca % 0,2 almıştır.

• WHO, Gavi, CEPI ve diğer COVAX ortakları, üretimi ve tedariki hızlandırmak için çeşitli seçenekler üzerinde çalışmaktadır.

 

Dünya Sağlık Günü

 

2021 Dünya Sağlık Günü: Daha adil, daha sağlıklı bir dünya inşa etmek

7 Nisan 2021 Dünya Sağlık Günü için DSÖ, herkes için sağlığı iyileştirmek için beş acil eylem çağrısı yaptı.

Amerika'da başlayan COVID-19 hastaları için oksijen ve diğer hayat kurtaran malzemeleri ve terapötikleri satın almaya yönelik küresel girişimi başlatmak için Dünya Sağlık Günü'nde "Sağlık İçin Nefes Verin" kampanyası başlatıldı.

Yayınlar

DSÖ Küresel AstraZeneca COVID-19 aşısı Üzerine Aşı Güvenliği Küresel Danışma Komitesi COVID-19 alt komitesinin ara bildirimi

COVAX, ilk uluslararası teslimattan 42 gün sonra 100'den fazla ekonomiye ulaşmıştır

WHO COVID-19 enfeksiyon önleme ve kontrol (IPC) temel başarıları, Şubat 2020 - Ocak 2021

COVID-19 bağlamında güvenli Ramazan uygulamaları

Etkinlikler

Web semineri: VOC ışığında enfeksiyon önleme ve kontrolü ile halk sağlığı önlemleri ve sosyal önlemler, 21 Nisan 2021

Teknik Rehber ve Diğer Kaynaklar

 • Teknik rehberler: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance
 • DSÖ Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) Paneli: https://covid19.who.int/
 • Haftalık COVID-19 Operasyonel Güncellemeleri: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/strategies-and-plans
 • DSÖ COVID-19 Vaka Tanımları: https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Surveillance_Case_Definition-2020.2
 • COVID-19 Tedarik Zinciri Kurumlar Arası Koordinasyon Hücresi Haftalık Durum Güncellemesi: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-operations
 • Araştırma ve Geliştirme: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov
 • COVID-19 hakkında çevrimiçi kurslar: https://openwho.org/channels/covid-19; ve mevcut olan diğer ulusal diller: https://openwho.org/channels/covid-19-national-languages
 • Uluslararası toplumun, tüm ülkelere virüse hazırlanması ve müdahale etmesi konusunda sağladığı desteği özetleyen Stratejik Hazırlık ve Müdahale Planı (SPRP): https://www.who.int/publications/i/item/strategic-preparedness-and-response-plan-for-the-new-coronavirus

DSÖ bölge ofislerinden güncellemeler:

 

HALK İÇİN ÖNERİLER VE TAVSİYELER

Ekler

Ek 1. Ülkelere ve bölgelere göre son yedi günde bildirilen doğrulanmış COVID-19 vakalarının ve COVID-19 kaynaklı ölümlerin sayısı, 11 Nisan 2021 verileri **

 

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Ek 2.Ülkelere ve bölgelere göre endişe verici varyantların listesi, 13 Nisan 2021 verileri**

Ek 3. Veri, tablo ve şekil notları

Sunulan veriler, ülkelerden/bölgelerden DSÖ'ye bildirilen, büyük ölçüde DSÖ vaka tanımlarına (https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV Surveillance_Case_Definition-2020.2) ve sürveyans klavuzuna (https://www.who.int/publications/i/item/who-2019-nCoV-surveillanceguidance-2020.8) dayanan resmi laboratuvar onaylı COVID-19 vaka ve ölümlerine dayanmaktadır. Doğruluk ve güvenilirliği sağlamak için adımlar atılırken, tüm veriler sürekli doğrulama ve değişikliğe tabidir; ve bu verileri yorumlarken, gerçek vaka ve ölüm oranı insidansının olduğundan düşük tahmin edilmesi ve bu verileri küresel düzeyde yansıtmada değişken gecikmeler gibi, sunulan sayıları etkileyen birkaç faktör nedeniyle dikkatli olunmalıdır. Vaka tespiti, dahil etme kriterleri, test stratejileri, raporlama uygulamaları ve veri kesme ve gecikme süreleri ülkeler/bölgeler arasında farklılık göstermektedir. Az sayıda ülke/bölge, şüpheli ve laboratuvar onaylı vakaları birlikte rapor etmektedir. DSÖ, ulusal halk sağlığı yetkilileri ve diğer kaynaklar tarafından yayınlanan bilgi ürünleri arasında farklılıklar olması beklenmektedir. Halk sağlığı yetkililerinin çok sayıda vakayı veya ölümü toplam sayımlarından çıkaran veri uyuşturma çalışmaları yürütmesi nedeniyle, yeni vakalar/ölümler sütunlarında uygun şekilde negatif sayılar gösterilebilir. Çıkarmaların önceki günlere uygun şekilde paylaştırılmasına olanak tanıyan ek ayrıntılar ortaya çıktığında, grafikler buna göre güncellenecektir. epi-data-support@who.int adresine e-posta gönderilerek yapılan geçmiş veri düzenlemesinin bir kaydı talep edilebilmektedir. Talep ederken lütfen ilgilendiğiniz ülke (ler)i, süreyi ve talep / kullanım amacını belirtiniz. Önceki durum raporları düzenlenmeyecektir; en güncel veriler için https://covid19.who.int/ adresine bakınız. Küresel toplam, uluslararası taşıtlardan bildirilen 745 vaka ve 13 ölümü de içermektedir.

Kullanılan isimler ve bu yayındaki materyalin sunumu, DSÖ tarafından herhangi bir ülkenin, bölgenin, şehrin veya otoritenin yasal statüsü, yetkileri veya hudutlarının sınırlandırılması ile ilgili herhangi bir fikrin ifade edildiği anlamına gelmemektedir. Haritalardaki noktalı ve kesik çizgiler, henüz tam olarak anlaşmaya varılamayan yaklaşık sınır çizgilerini temsil etmektedir. Ülkeler ve bölgeler, DSÖ yönetim bölgesi altında düzenlenmiştir. Belirli şirketlerin veya üreticilerin ürünlerinden bahsedilmesi, DSÖ tarafından onaylandığını veya söz konusu benzer nitelikteki diğer ürünlerin yerine önerildiğini ima etmemektedir. Hatalar ve eksiklikler hariç olmak üzere, tescilli ürünlerin isimleri, baş harfleri büyük olacak şekilde ayırt edilmektedir.

(1) Kosova'ya yapılan tüm atıflar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1244 (1999) sayılı kararı bağlamında anlaşılmalıdır. Haritada Sırbistan ve Kosova vakalarının sayısı (UNSCR 1244, 1999) görselleştirme amacıyla hazırlanmıştır.

i Doğrulanmış COVID-19 vakası (Ek 1) veya endişe verici varyantların tespit edildiği ülkeler ve bölgeler listesini (Ek 2) bildirmeyen ülkeleri, bölgeleri ve alanları hariç tutar.

ii Bulaşma sınıflandırması, ülkelerin/bölgelerin kendilerini raporlama sürecine dayanmaktadır. Sınıflandırmalar, haftalık olarak gözden geçirilmekte ve yeni bilgiler elde edildikçe düzeltilmektedir. Ülkeler/Bölgeler arasında farklı bulaşma dereceleri olabilir. Daha fazla bilgi için lütfen bakınız: COVID-19 kapsamında halk sağlığı ve sosyal önlemlerin uygulanması ve düzenlenmesine ilişkin hususlar( Considerations for implementing and adjusting public health and social measures in the context of COVID-19 (who.int) )

(Aktif) vaka yok:  Sağlam bir sürveyans sistemi varlığında en az 28 gün (maksimum inkübasyon süresinin iki katı) yeni vaka tespit edilmemiş olmasıdır. Genel nüfus için sıfıra yakın bir enfeksiyon riski anlamına gelmektedir.

İmporte/Sporadik vakalar:  Son 14 gün içinde tespit edilen vakaların tümü importedir, sporadiktir (örn. Laboratuvarda bulaşmış veya zoonotik) veya tümü importe/sporadik vakalarla bağlantılıdır ve daha fazla yerel bulaşma konusunda net sinyaller yoktur. Genel nüfus için minimum enfeksiyon riski olduğu anlamına gelmektedir

Vaka kümeleri: Son 14 gün içinde tespit edilen vakalar, ağırlıklı olarak, doğrudan importe vakalarla bağlantılı olmayan, ancak tümü zaman, coğrafi konum ve ortak risklere göre bağlantılı olan iyi tanımlanmış kümelerle sınırlıdır. Bölgede çok sayıda kimliği belirsiz vaka olduğu varsayılmaktadır. Bu kümelere maruz kalmaktan kaçınılırsa, daha geniş topluluktaki diğer kişiler için düşük bir enfeksiyon riski anlamına gelir.

Genel bulaşma:  Aşağıda açıklandığı ve yukarıda belirtilen kılavuzda açıklanan bir dizi gösterge ile bilgi verildiği gibi, düşük insidanstan çok yüksek insidansa kadar bir dizi seviyeyi kapsar. Bu alt kategoriler halihazırda küresel düzeyde düzenlenmediğinden ve bundan ziyade yerel karar verme için ulusal ve yerel halk sağlığı yetkilileri tarafından kullanılması amaçlandığından, genel bulaşma bu belgede sınıflandırılmamıştır.

 • GB1: Yerel bulaşma insidansının düşük olması, son 14 günde vakaların yaygın olarak tespit edilmesi, vakaların çoğunun belirli kümelerle bağlantılı olmaması durumudur; bulaşma belirli nüfus alt gruplarına odaklanabilir. Genel nüfus için düşük enfeksiyon riski vardır.
 • GB2: Yerel bulaşma insidansı orta derecede olması, son 14 günde geniş çapta dağılmış vakaların tespit edilmesi durumudur; bulaşma belirli nüfus alt gruplarına daha az odaklanmıştır. Genel nüfus için orta derecede enfeksiyon riski vardır.
 • GB3: Yerel bulaşma insidansının yüksek, son 14 gün içinde dağılmış vakaların yaygın olması durumudur; bulaşma yaygındır ve nüfus alt gruplarında odaklanmamıştır. Genel nüfus için yüksek enfeksiyon riski vardır.
 • GB4: Yerel bulaşma insidansının çok yüksek, son 14 gün içinde yaygın olarak dağılmış vakaların olması durumudur. Genel nüfus için çok yüksek enfeksiyon riski vardır.

Beklemede: bulaşma sınıflandırması DSÖ'ye bildirilmemiştir.

iii "Bölgeler", bölgeleri, alanları, denizaşırı bağımlılıkları ve benzer statüye sahip diğer yetki alanlarını içermektedir.

Etiketler: