SUUDİ ARABİSTAN- DOĞU AKDENİZ BÖLGESİ’NDE ORTA DOĞU SOLUNUM YOLU SENDROMU KORONAVİRÜSÜ (MERS-CoV)

14 Nisan 2021 Çarşamba

Suudi Arabistan Ulusal UST Odak Noktası, 1 Ocak 2021- 11 Mart 2021 tarihleri arasında 7 Orta Doğu Solunum Sendromu virüsü (MERS-CoV) enfeksiyonu vakası bildirmiştir.

 

Salgın Hastalık Haberleri: Güncelleme

14 Nisan 2021

Suudi Arabistan Ulusal UST Odak Noktası, 1 Ocak 2021- 11 Mart 2021 tarihleri arasında 3 ilişkili ölüm dâhil olmak üzere ilave 7 Orta Doğu Solunum Sendromu virüsü (MERS-CoV) enfeksiyonu vakası bildirmiştir. Daha önce bildirilen bir vakadan ek ölüm bildirilmiştir.(Vaka # 2, lütfen 1 Şubat 2021'de yayınlanan Salgın Hastalık haberlerine bakınız). Vakalar Riyad (4 vaka), Cidde (1 vaka), Al-Ahsaa (1 vaka) ve Mekke (1 vaka) bölgelerinden bildirilmiştir.

Aşağıdaki bağlantıda, yukarıda bildirilmiş olan yedi vakaya ilişkin ayrıntılar yer almaktadır;

1 Ocak - 11 Mart 2021 tarihleri arasında bildirilen MERS-CoV vakaları

2012'den 11 Mart 2021'e kadar, dünya genelinde DSÖ’ye bildirilen laboratuar onaylı toplam MERS-CoV enfeksiyonu vaka sayısı, 886 ilişkili ölüm dahil 2574’tür. Küresel rakam, bugüne kadar Uluslararası Sağlık Düzenlemeleri (UST 2005) kapsamında Dünya Sağlık Örgütü'ne rapor edilen laboratuar onaylı toplam vaka sayısını yansıtmaktadır. Toplam ölüm sayısı, DSÖ'nün etkilenen üye devletleri takip ederek bugüne kadar haberdar olduğu ölümleri içermektedir.

DSÖ Risk Değerlendirmesi

MERS-CoV enfeksiyonu, insanlarda yüksek ölüm oranları ile sonuçlanan ciddi hastalıklara neden olabilir. İnsanlar, tek hörgüçlü develerle doğrudan veya dolaylı temas ile MERS-CoV enfeksiyonuna yakalanmaktadır. MERS-CoV, insanlar arasında bulaşma yeteneği göstermektedir. Şimdiye kadar, gözlemlenmiş süreklilik arz etmeyen insandan insana bulaşmalar çoğunlukla yakın temaslılar arasında ve sağlık tesislerinde meydana gelmiştir.

 

Yeni vakaların bildirilmesi genel risk değerlendirmesini değiştirmez. Bununla birlikte, mevcut COVID-19 salgınıyla, kaynakların çoğu SARS-CoV-2'ye yönlendirildiğinden, MERS-CoV için test kapasitesi birçok ülkede ciddi şekilde etkilenmiştir. Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, MERS-CoV enfeksiyonlarının daha iyi tespiti için test kapasitelerini artırmak için çalışmaktadır.

 

DSÖ, Orta Doğu'dan yeni MERS-CoV enfeksiyonu vakalarının bildirilmesini ve tek hörgüçlü develere, hayvansal ürünlere (örneğin çiğ deve sütü tüketimi ) veya insan kaynağına (örneğin, bir sağlık tesisinde) temas ettikten sonra enfeksiyon bulaşabilecek kişiler tarafından diğer ülkelere taşınmasını beklemektedir.

 

DSÖ, epidemiyolojik durumu izlemeye devam etmekte ve mevcut en son bilgilere dayanarak risk değerlendirmesi yapmaktadır.

 

DSÖ’nün Önerisi

DSÖ, mevcut duruma ve mevcut bilgilere dayanarak, akut solunum yolu enfeksiyonları için tüm Üye Devletler tarafından yürütülen güçlü sürveyansın önemini yeniden vurgulamakta ve her türlü olağandışı paterni dikkatlice incelemeleri konusunda teşvik etmektedir.

 

 

Sağlık tesislerinde de insanlar arasında olası MERS-CoV yayılımını önlemek açısından enfeksiyon önleme ve kontrol tedbirleri (IPC) kritik öneme sahiptir. MERS-CoV enfeksiyonunun erken semptomları, diğer respiratuar enfeksiyonlarda olduğu gibi non-spesifik olduğu için MERS-CoV’a yakalanmış kişileri erken tespit etmek her zaman mümkün değildir. Bu nedenle sağlık çalışanları, tanılarına bakılmaksızın her zaman tüm hastalar için rutin olarak standart önlemleri uygulamalıdır.

Akut solunum yolu enfeksiyonu semptomları olan hastaların tedavisi yapılırken standart önlemlere ek olarak damlacık önlemleri alınmalı; olası ya da doğrulanmış MERS-CoV enfeksiyonu vakaları tedavi edilirken ilave olarak temasla ilgili önlemler ve göz koruyucu önlemler alınmalı;  aerosol üreten işlemler uygulanırken veya aerosol üretme işlemlerinin yürütüldüğü ortamlarda hava kaynaklı mikroplara karşı önlemler uygulanmalıdır.

 

Erken teşhis, vaka yönetimi ve vakaların izolasyonu, uygun enfeksiyon önleme ve kontrol önlemleri ve açık ve tutarlı risk iletişimi ile birlikte temaslıların karantinaya alınması MERS-CoV'nin insandan insana bulaşmasını önleyebilir.

 

MERS-CoV, diyabet, böbrek yetmezliği, kronik akciğer hastalığı ve immün sistemi baskılanmış kişilerde daha ciddi hastalıklara yol açtığı anlaşılmaktadır.

Bu nedenle, altta yatan bu tıbbi koşullara sahip kişiler, virüsün potansiyel olarak dolaşımda olduğu bilinen çiftlikleri, pazarları veya ahır alanlarını ziyaret ederken hayvanlarla, özellikle tek hörgüçlü develerle yakın temastan kaçınmalıdır.Hayvanlara dokunmadan önce ve sonra düzenli el yıkama ve hasta hayvanlarla temastan kaçınma gibi genel hijyen önlemlerine uyulmalıdır.

 

Gıda hijyeni uygulamaları dikkate alınmalıdır. İnsanlar çiğ deve sütü veya deve idrarı içmekten veya uygun şekilde pişirilmemiş et yemekten kaçınmalıdır.

 

DSÖ, bu olayla ilgili olarak giriş noktalarında özel bir tarama yapılmasını tavsiye etmediği gibi şuan için herhangi bir seyahat veya ticaret kısıtlamasının uygulanmasını önermemektedir.

 

Daha fazla bilgi için;

Etiketler: