DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NÜN 27.04.2021 TARİHLİ YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) HAFTALIK DURUM RAPORU

27 Nisan 2021 Salı

Küresel olarak, yeni COVID-19 vakaları art arda dokuzuncu haftada da artmıştır. DSÖ, ulusal makamlar, kurumlar ve araştırmacılarla işbirliği içinde, SARSCoV-2 endişe verici varyantlarını (VOI'ler) ve faydalı varyantları (VOC'ler) izlemeye devam etmekte ve coğrafi dağılım ve belirlenen VOI'lerin ve VOC'lerin fenotipik özelliklerini çevreleyen yeni kanıtlar hakkında güncelleme sunmaktadır.

25 Nisan 2021 Orta Avrupa Zaman Dilimine göre saat 10.00’da bildirilen veriler

Bu raporda aşağıda yer alan başlıklar halinde COVID-19 ile ilgili en son veriler paylaşılmaktadır:

• Küresel Epidemiyolojik Durum

• Özel Konu: SARS-CoV-2 Varyantları

• DSÖ Bölgelerine Göre Genel Durum

• Haftalık Önemli Güncellemeler

KÜRESEL EPİDEMİYOLOJİK DURUM

Küresel olarak, yeni COVID-19 vakaları art arda dokuzuncu haftada da artmış olup geçen hafta yaklaşık 5,7 milyon yeni vaka bildirilmiş ve önceden görülen piklerin üzeriine çıkılmıştır (Şekil 1). Yeni ölüm vakalarının sayısı art arda altıncı haftada da artarken, 87.000'den fazla yeni ölüm vakası bildirilmiiştir. Bu hafta, Güneydoğu Asya ve Batı Pasifik bölgeleri dışında tüm bölgeler vaka insidansında düşüşler bildirmektedir. Art arda üçüncü haftada, Güneydoğu Asya bölgesi hem vaka hem de ölüm vakası sayılarında en yüksek artışları bildirmiştir (Tablo 1). Bölgedeki bazı ülkeler vaka sayılarında yükselme eğilimleri göstermekte olup Hindistan bu bölgesel eğilimden gelen vakaların büyük çoğunluğunu ve geçen hafta bildirilen küresel vakaların % 38'ini oluşturmaktadır. Benzer şekilde, Güneydoğu Asya ve Doğu Akdeniz olmak üzere iki bölge hariç tümü, bu hafta yeni ölümlerde düşüşler bildirmiştir.

Şekil 1: DSÖ bölgeleri tarafından haftalık olarak bildirilen COVID-19 vakalarının sayısı, 25 Nisan 2021**

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

En fazla yeni vaka bildiren ülkeler: Hindistan (212663 yeni vaka;% 52 artış), Amerika Birleşik Devletleri (406001 yeni vaka;% 15 azalma), Brezilya (404623 yeni vaka;% 12 azalma), Türkiye (378 771 yeni vaka;% 9 azalma) ve Fransa (211 674 yeni vaka;% 9 azalma) oluştur.

Tablo 1. DSÖ Bölgelerine göre, son yedi günde bildirilen doğrulanmış COVID-19 vakalarının ve COVID-19 kaynaklı ölümlerin sayısı,  25 Nisan 2021 verileri**

DSÖ Bölgesi

Son yedi gündeki yeni vakalar (%)

Son 7 gündeki yeni vakalarda yüzde değişim*

 

Toplam vakalar (%)

Son yedi gündeki yeni ölümler (%)

Son 7 gündeki yeni ölümlerde yüzde değişim*

Toplam ölümler (%)

Amerika

1.400.004  (%25)

 

% -8

60 951 004  (%42)

36 530  (%42)

% -7

1 481 266  (%48)

Avrupa

1.466.680  (%26)

 

% -12

50 714 995  (% 35)

25 341  (%29)

%-5

1 061 218  (%34)

Güneydoğu Asya

2.269.114

(%40)

 

%49

19 965 648  (%14)

17 126  (%19)

%81

254 958  (%8)

Doğu Akdeniz

378 248

(%7)

 

% -2

8 822 942  (%6)

6 370  (%7)

%17

176 950  (%6)

Afrika

49 453

(%1)

 

% -9

3 274 714  (%2)

1 155  (%1)

%-1

81 870  (%3)

Batı Pasifik

131 777

(%2)

 

%3

2 337 462  (% 2)

1 304

(%1)

%-10

1 304  (%1)

Küresel

5 695 277  (%100)

 

%8

146 067 511  (%100)

87 826  (%100)

%5

3 092 497 (%100)

* Yedi gün öncesine kıyasla son yedi gün içinde yeni doğrulanmış vaka/ölüm sayısındaki yüzdelik değişim.

** Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız

COVID-19 ile ilgili en son veriler ve bilgiler için lütfen aşağıdaki adresleri ziyaret ediniz:

Şekil 2. Ülkelere ve bölgelere göre, son yedi günde 100.000 nüfus başına bildirilen COVID-19 vakası, 19 – 25 Nisan 2021 **

** Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız

 

ÖZEL KONU: SARS-COV-2 VARYANTLARIYLA İLGİLİ GÜNCELLEME

DSÖ, ulusal makamlar, kurumlar ve araştırmacılarla işbirliği içinde, SARSCoV-2 endişe verici varyantlarını (VOI'ler) ve faydalı varyantları (VOC'ler) izlemeye devam etmekte ve bunları ve diğer ortaya çıkan varyantları, küresel halk sağlığı için ortaya çıkan riske göre. buna  epidemiyoloji ve halk sağlığı ve sosyal önlemler (PHSM) üzerindeki etkiler dahil değerlendirmeye devam etmektedir. Burada, coğrafi dağılım ve belirlenen VOI'lerin ve VOC'lerin fenotipik özelliklerini çevreleyen yeni kanıtlar hakkında bir güncelleme sunmaktayız (Tablo 2).

SARS-CoV-2 varyantlarını tespit etmeye yönelik sürveyans faaliyetleri, stratejik genomik sekanslama ve tam genom dizilerinin GISAID gibi halka açık platformlarla paylaşılması da dahil olmak üzere yerel ve ulusal düzeylerde güçlendirildiğinden, VOC'ler bildiren ülke / yönetim bölgesi / bölgelerin sayısı (bundan sonra ülkeler olarak anılacaktır)  artmaya devam etmektedir. 20 Nisan'daki son güncellememizden bu yana, üç yeni ülkede VOC 202012/01, üç yeni ülkede varyant 501Y.V2 ve iki yeni ülkede varyant P.1'de tespit edilmiştir. 27 Nisan itibariyle, toplam 139 ülke VOC 202012/01 (Şekil 3), 87 ülke VOC 501Y.V2 (Şekil 4) ve 54 ülke VOC P.1 (Şekil 5) rapor etmiştir - ayrıca Ek 2'ye bakınız. Sekanslama kapasitelerindeki farklılıklar ve ülkeler arasında sekanslama için örneklerin önceliklendirilmesi de dahil olmak üzere sürveyans sınırlamaları dikkate alınarak yorumlanmalıdır.

Tablo 2: 27 Nisan 2021 itibarıyla endişe verici varyantlar (VOC) ve faydalı varyantlara (VOI) *

 

Yeni Şus sınıfı

Mağara (Pango) soyu

GISAID sınıfı

Alternatif isimler

İlk Tespit Edildiği Yer

İlk örnekler

Karakteristik mutasyonlar

VOC

20I/501Y.V1

B.1.1.7

GR

VOC 202012/01†

Birleşik Krallık

Eylül 2020

69/70del, 144del, N501Y, A570D, D614G, P681H, T716I, S982A, D1118H

20H/501Y.V2†

B.1.351

GH

VOC 202012/02

Güney Afrika

01/08/20

D80A, D215G, 241/243del, K417N, E484K, N501Y, D614G, A701V

20J/501Y.V3

B.1.1.28.1, diğer adı P.1†

GR

VOC 202101/02

Brezilya ve Japonya

Aralık 2020

L18F, T20N, P26S, D138Y, R190S, K417T, E484K, N501Y, D614G H655Y, T1027I, V1176F

VOI

20C

B.1.525

G/484K.V3

-

Birleşik Krallık ve Nijerya

Aralık 2020

Q52R, A67V, 69/70del, 144del, E484K, D614G, Q677H, F888L 

20C/S.452R

 

B.1.427/B.1.429

GH/452R.V1

CAL.20C/L452R

Amerika Birleşik Devletleri

Haziran 2020

S13I, W152C, L452R, D614G

 

20B/S.484K

B.1.1.28.2, diğer adı  P.2

GR

-

Brezilya

Nisan 2020

E484K, D614G, V1176F

Henüz atanmamış

 

B.1.1.28.3, diğer adı  P.3

Henüz atanmadı

PHL-B.1.1.28

Filipinler ve Japonya

Şubat 2020

141/143del, E484K, N501Y, D614G P681H, E1092K, H1101Y, V1176F

20C

B.1.526 ile  E484K yada S477N

GH

-

Amerika Birleşik Devletleri

Kasım 2020

L5F, T95I, D253G, D614G, A701V, E484K or S477N

20C

 

B.1.616

GH

-

Fransa

Ocak 2021

H66D, G142V, 144del, D215G, V483A, D614G, H655Y, G669S, Q949R, N1187D

-

B.1.617†

G/452R.V3

-

Hindistan

01/10/20

L452R, D614G, P681R, ±E484Q

† Anahtar değişkenler için standartlaştırılmış terminoloji (isimlendirme) oluşturma çalışmaları devam ederken, bunlar DSÖ'nün bu yayında bunlara atıfta bulunacağı adlardır.

 

Şekil 3. 27 Nisan 2021 itibarıyla SARS-CoV-2 VOC 202012/01 bildiren ülkeler, yönetim bölgeleri ve bölgeler

Şekil 4. 27 Nisan 2021 itibarıyla SARS-CoV-2 501Y.V2 rapor eden ülkeler, yönetim bölgeleri ve bölgeler

 

Şekil 5. 27 Nisan 2021 itibarıyla SARS-CoV-2 P.1 Varyantını rapor eden ülkeler, yönetim bölgeleri ve bölgeler

VOC'lere karşı aşı performansı

VOC'lere karşı aşı performansına ilişkin mevcut kanıtlar, en son 13 Nisan olan Haftalık Epidemiyolojik Güncellemenin önceki baskılarında vurgulanmış ve Tablo 3'te özetlenmiştir.

Tablo 3: Kök suşlara göre endişe verici varyantlara (VOC) karşı aşı performansının özeti

VOC 202012/01 (B.1.1.7)

 501Y.V2 (B.1.351)

P.1 (B.1.1.28.1)

Hastalık veya enfeksiyona karşı etkinlik / etkililik

Hastalığa karşı korunan koruma:

• Minimum kayıp / kayıp yok: AstraZenecaVaxzevria, Novavax-Covavax, Pfizer BioNTech-Comirnaty1-10

Asemptomatik enfeksiyon:

•Minimum kayıp / kayıp yok: Pfizer BioNTechComirnaty11,12
• Orta / önemli kayıp (sonuçsuz, sınırlı örnek boyutu): AstraZeneca-Vaxzevria

Hastalığa karşı daha az koruma, sınırlı kanıt

 

Şiddetli hastalık:

• Minimum kayıp / kayıp yok: Janssen Ad26.COV 2.533 Hafif-orta derecede hastalık:

• Orta derecede kayıp: Janssen-Ad26.COV 2.5, Novavax-Covavax33,34

• Önemli kayıp (Sonuçsuz, sınırlı örnek boyutu): AstraZeneca Vaxzevria35

 

Asemptomatik enfeksiyon:

• Kanıt yok

Sınırlı kanıt

 

• Minimum kayıp / kayıp yok: SinovacCoronaVac 42

Nötralizasyon

• Minimum kayıp / kayıp yok : Bharat-Covaxin, Gamaleya-Sputnik

  V, ModernamRNA-1273, Novavax-Covavax, Pfizer BioNTech Comirnaty, Pekin CNBG-BBIBP-CorV, SinovacCoronaVac13-32

• Minimal / orta düzeyde kayıp:

AstraZeneca-Vaxzevria2,28

• Minimum / orta düzeyde kayıp: Beijing CNBGBBIBP-CorV, Sinovac CoronaVac36,37

• Minimal ila büyük kayıp: Moderna mRNA1273, Pfizer BioNTech Comirnaty13,14,18- 20,22-25,27-30,36,38-41

• Orta ila önemli kayıp:

AstraZeneca-Vaxzevria, GamaleyaSputnik V, Novavax Covavax20,28,31,40

• Hayır / Minimum azalma:

AstraZeneca-Vaxzevria, Sinovac-CoronaVac28,43

• Minimal / orta derecede azaltma: ModernamRNA-1273, Pfizer BioNTech-Comirnaty 14,15,22,25,27,28,39,41,43,44

 

Buna ek olarak, Pfizer BioNTech-Comirnaty aşısının, VOC 202012/01'in dolaşımda olduğu veya baskın olduğu zamanlarda Birleşik Krallık ve İsrail'deki sağlık çalışanları ve yetişkinlerde semptomatik hastalıkların yanı sıra ciddi hastalıklara karşı, nötralizasyon ve aşı etkinliği (VE) sonuçları için destek sağlayan, etkinliğine dair artan gerçek dünya kanıtı bulunmaktadır. Gerçek dünyadaki kanıtlar, asemptomatik enfeksiyona karşı yüksek etkinliğe de işaret etmektedir. İsrail'deki ülke çapındaki sürveyans verilerinin analizi, 16 yaş ve üstü büyük bir yetişkin kohortu arasında, ikinci dozdan 14 gün sonra asemptomatik enfeksiyona karşı% 94.1 (93.5- 94.6) VE VE rapor etmiştir. İkinci bir çalışma, Birleşik Krallık'taki sağlık çalışanları arasında asemptomatik enfeksiyon riskinde birinci dozdan 12 gün sonra dört kat azalma olduğunu bildirmiştir.

Birleşik Krallık'ta yürütülen iki etkinlik çalışması, iki doz Pfizer BioNTech-Comirnaty için VOC 202012 / 01'e özgü VE tahminleri bildirmiş ve diğer varyantlarla karşılaştırıldığında VOC 202012 / 01'den kaynaklanan hastalığa karşı aşının etkinliğinde hiçbir fark tespit etmemiştir.

Ayrıca, VOC 202012/01 ortamlarında tek bir AstraZeneca-Vaxzevria dozunun semptomatik hastalık ve enfeksiyona karşı etkili olduğunu gösteren gerçek dünya kanıtları da artmaktadır. Şu anda iki doz AstraZeneca'nın etkililiğine ilişkin veriler eksiktir. AstraZeneca Vaxzevria aşısında orta ila önemli kayıp gözlemlenmiş olsa da, güven aralıkları geniştir ve sınırlı örnek boyutu göz önüne alındığında sonuçları yorumlarken dikkatli olunmalıdır.

Güney Afrika'dan elde edilen Faz III klinik çalışma sonuçları, Janssen-Ad26.COV 2.5 aşısının aşı etkinliğinin, varyant 501Y.V2'nin sekanslanan virüsün % 95'ini oluşturduğunda orta ila şiddetli / kritik hastalığa karşı% 52 (% 95 CI: 30.3-67.4) olduğunu göstermektedir. Ciddi kritik hastalığa karşı etkililik, ABD'de bulunana kıyasla % 73.1 (40.0-89.4) olmuştur. AstraZeneca-Vaxzevria aşısında orta ila önemli kayıp gözlemlenmiş olsa da, güven aralıkları geniştir ve sınırlı örnek boyutu göz önüne alındığında sonuçları yorumlarken dikkatli olunmalıdır.

Varyant VOI B.1.617

Pango soyu B.1.617'de ortaya çıkan SARS-CoV-2 varyantları Hindistan tarafından yakın zamanda VOI olarak bildirilmiş olup DSÖ tarafından VOI olarak belirlenmiştir. 27 Nisan itibariyle, 1200'den fazla sekans GISAID'e yüklenmiştir ve en az 17 ülkeden elde edilen sekansların B.1.617 soyu (toplu olarak) ile ilişkilendirilmiştir; sekans dizilerinin çoğu  Hindistan, Birleşik Krallık, ABD ve Singapur'dan yüklenmiştir. Bununla birlikte, bu soy, karakteristik mutasyonlarına göre biraz farklılık gösteren B.1.617.1, B.1.617.2 ve B.1.617.3 dahil olmak üzere birkaç alt soydan oluşmaktadır. Hem B.1.617.1 hem de B.1.617.2 ilk olarak Hindistan'da Aralık 2020'de tespit edilmiş ve ülkede gözlemlenen büyük artışla eşzamanlı olarak artan prevelans tespit edilmiştir. B.1.617.3 ilk olarak Hindistan'da Ekim 2020'de tespit edilmiştir, ancak bugüne kadar bu alt soyla eşleşen nispeten daha az virüs bildirilmiştir.

B.1.617, fenotipik etkilerle ilişkilendirilmiş diğer VOI'lerde / VOC'lerde bulunan birkaç mutasyonu içermektedir. Bu varyantın üç karakteristik mutasyonu L452R, P681R ve E484Q vardır (sonuncusu B.1.617.1 ve B.1.617.3 alt soylarında da gözlenmektedir).

L452R mutasyonu, ABD'de artmış bulaşabilirlik, bazı (ama hepsi değil) monoklonal antikor tedavileri ile nötralizasyonda azalma ve aşılama sonrası serum nötralizasyonunda orta derecede azalma ile ilişkilendirilen, başka bir VOI  B.1.427 / B.1.429 varyantlarında da tanımlanmıştır. P681R, furin klevaj bölgesine bitişiktir ve (diğer mutasyonlarla birlikte), spike proteininin bağlanmasını ve ardından bölünmesini artırabilir ve sistemik enfeksiyonu ve membran füzyonunu güçlendirebilir; bu da potansiyel olarak gelişmiş bulaşma ile sonuçlanmaktadır. Laboratuvar çalışmaları, doğal enfeksiyonu olan bireylerden alınan iyileşme dönemindeki numunelerin, E484Q mutasyonlu varyantlara karşı nötralizasyonu azaltmış olabileceğini düşündürmektedir. İyileşen az sayıda COVID 19 vakalarından alınan serum örneklerinin (n = 17) ve Novavax-Covaxin alıcılarının (n = 28) ön laboratuvar çalışmaları sonucunda B.1.617'yi nötralize ettiği görülmüştür.

Hindistan’da, B.1.617 coğrafi dağılımındaki heterojenlik, bu ülkedeki mevcut canlanmada toplu olarak bir rol oynayabilecek diğer VOC'lerin (VOC 202012/01 ve 501Y.V2 dahil)  ve diğer varyantların (örn., B.1.618) birlikte dolaşımı ile tüm bölgelerde gözlemlenmektedir. Nitekim araştırmalar, ikinci dalganın yayılmasının ilkinden çok daha hızlı olduğunu vurgulamıştır. GISAID'ye sunulan sekanslara dayanan DSÖ tarafından yapılan ön modelleme, B.1.617'nin Hindistan'daki diğer dolaşımdaki varyantlardan daha yüksek bir gelişme hızına sahip olduğunu, potansiyel olarak artmış bulaşabilirliği ve diğer birlikte dolaşan varyantların da artmış bulaşabilirliği ortaya koyduğunu göstermektedir.  Diğer itici güçler, uygulama ve halk sağlığı ve sosyal önlemlere bağlılık (PHSM) ve sosyal toplantılar (kültürel ve dini kutlamalar sırasında toplu toplantılar ve seçimler dahil) ile ilgili zorlukları içerebilir. Bu faktörlerin göreceli katkısını anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

Sınırlı örnek büyüklüklerine ilişkin laboratuar tabanlı çalışmaların yanı sıra benzer anahtar mutasyonlara sahip diğer varyantlarla ilgili çalışmaların daha geniş dolaşımdaki B.1.617 varyantları için ne kadar genelleştirilebilir olduğu belirsizliğini korumaktadır. Epidemiyolojik özellikler üzerindeki etkiler (bulaşıcılık, ciddiyet, yeniden enfeksiyon riski, vb.) ve karşı önlemler üzerindeki etkiler dahil olmak üzere, bu varyantların fenotipik etkilerine ilişkin daha sağlam çalışmalara acilen ihtiyaç duyulmaktadır.

 

DSÖ önerileri

Virüsün evrim geçirmesi beklenmektedir ve SARS-CoV-2 ne kadar çok dolaşımda bulunursa, mutasyona uğraması için o kadar fazla fırsat vardır. COVID-19 Stratejik Hazırlık ve Müdahale Planında belirtildiği gibi oturmuş ve kanıtlanmış hastalık kontrol yöntemleri aracılığıyla bulaşmasının azaltılmasının yanı sıra hayvan popülasyonlarına bulaştırılmasından kaçınılması, olumsuz halk sağlığı etkilerine sahip mutasyonların oluşumunu azaltmaya yönelik küresel stratejinin kritik yönleridir. PHSM, yeni bildirilen varyantlar da dahil olmak üzere SARS-CoV-2'nin yayılmasını engellemek için kritik öneme sahip olmaya devam etmektedir. Çok sayıda VOC bulaşının olduğu birçok ülkeden elde edilen kanıtlar, sağlık tesislerinde PHSM ve enfeksiyon önleme ve kontrol (IPC) önlemlerinin uygulanmasının COVID-19 vakası insidansını azaltmada etkili olduğunu ve bu da hastaneye yatışlarda ve ölümlerde bir azalmaya yol açtığını göstermiştir.  Ulusal ve yerel makamlar, mevcut PHSM, IPC ve hastalık kontrol faaliyetlerini güçlendirmeye devam etmeleri için teşvik edilmektedir.  Yetkililer ayrıca, yerel genel duruma bağlı olarak SARS-CoV-2 varyantlarının bulaş kapsamına ilişkin temsili bir gösterge sağlamak ve olağandışı olayları tespit etmek için sürveyans ve sekanslama kapasitelerini güçlendirmeye ve sistematik bir yaklaşım uygulamaya teşvik edilmektedir.

İlave kaynaklar

SARS-CoV-2 Faydalı Varyantlarının ve Endişe Veici Varyantlarının çalışma tanımları

COVID-19 yeni varyantları: Bilgi boşlukları ve araştırma

• DSÖ Bölge Ofislerinden ve partnerlerinden COVID-19 Durum Raporları: AFRO, AMRO / PAHO, EMRO, EURO / ECDC, SEARO, WPRO

PAHO COVID-19 Durum Raporları

SARS-CoV-2'nin genomik sekanslaması: halk sağlığı üzerinde maksimum etki için uygulama kılavuzu

COVID-19 bağlamında PHSM'nin uygulanması ve düzenlenmesiyle ilgili hususlar

Referanslar

1. Mahase, E. Covid-19: What new variants are emerging and how are they being investigated? BMJ 372, n158 (2021).

2. Emary, K. R. W. et al. Efficacy of ChAdOx1 nCoV-19 (AZD1222) vaccine against SARS-CoV-2 variant of concern 202012/01 (B.1.1.7): an exploratory analysis of a randomised controlled trial. Lancet 397, 1351–1362 (2021).

3. Bernal, J. L. et al. Early effectiveness of COVID-19 vaccination with BNT162b2 mRNA vaccine and ChAdOx1 adenovirus vector vaccine on symptomatic disease, hospitalisations and mortality in older adults in England. medRxiv 2021.03.01.21252652 (2021) doi:10.1101/2021.03.01.21252652.

4. Hall, V. J. et al. Effectiveness of BNT162b2 mRNA Vaccine Against Infection and COVID-19 Vaccine Coverage in Healthcare Workers in England, Multicentre Prospective Cohort Study (the SIREN Study). SSRN Electron. J. (2021) doi:10.2139/ssrn.3790399.

5. Yelin, I. et al. Associations of the BNT162b2 COVID-19 vaccine effectiveness with patient age and comorbidities. medRxiv 2021.03.16.21253686 (2021) doi:10.1101/2021.03.16.21253686.

6. Hyams, C. et al. Assessing the Effectiveness of BNT162b2 and ChAdOx1nCoV-19 COVID-19 Vaccination in Prevention of Hospitalisations in Elderly and Frail Adults: A Single Centre Test Negative Case-Control Study. SSRN Electron. J. (2021) doi:10.2139/ssrn.3796835.

7. Shrotri, M. et al. Vaccine effectiveness of the first dose of ChAdOx1 nCoV-19 and BNT162b2 against SARS-CoV-2 infection in residents of Long[1]Term Care Facilities (VIVALDI study). medRxiv 2021.03.26.21254391 (2021) doi:10.1101/2021.03.26.21254391.

8. Glampson, B. et al. North West London Covid-19 Vaccination Programme: Real-world evidence for Vaccine uptake and effectiveness. medRxiv 2021.04.08.21254580 (2021) doi:10.1101/2021.04.08.21254580.

9. Pritchard, E. et al. Impact of vaccination on SARS-CoV-2 cases in the community: a population-based study using the UK’s COVID-19 Infection Survey. medRxiv 2021.04.22.21255913 (2021) doi:10.1101/2021.04.22.21255913.9

10. Mason, T. et al. Effects of BNT162b2 mRNA vaccine on Covid-19 infection and hospitalisation among older people: matched case control study for England. medRxiv (2021).

11. Haas E et al. Nationwide Vaccination Campaign with BNT162b2 in Israel Demonstrates High Vaccine Effectiveness and Marked Declines in Incidence of SARS-CoV-2 Infections and COVID-19 Cases, Hospitalizations, and Deaths by Eric J. Haas, Frederick J. Angulo, John M. McLaug. SSRN Electronic Journal https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3811387 (2021).

12. Jones, N. K. et al. Single-dose BNT162b2 vaccine protects against asymptomatic SARS-CoV-2 infection. Elife 10, (2021).

13. Edara, V. V. et al. Infection and mRNA-1273 vaccine antibodies neutralize SARS-CoV-2 UK variant. medRxiv Prepr. Serv. Heal. Sci. 2021.02.02.21250799 (2021) doi:10.1101/2021.02.02.21250799.

14. Garcia-Beltran, W. F. et al. Multiple SARS-CoV-2 variants escape neutralization by vaccine-induced humoral immunity. Cell 0, (2021).

15. Liu, Y. et al. Neutralizing Activity of BNT162b2-Elicited Serum. N. Engl. J. Med. 384, 1466–1468 (2021).

16. Muik, A. et al. Neutralization of SARS-CoV-2 lineage B.1.1.7 pseudovirus by BNT162b2 vaccine-elicited human sera. bioRxiv 2021.01.18.426984 (2021) doi:10.1101/2021.01.18.426984.

17. Trinité, B. et al. Previous SARS-CoV-2 infection increases B.1.1.7 cross-neutralization by vaccinated individuals. Equal contribution. bioRxiv 2021.03.05.433800 (2021) doi:10.1101/2021.03.05.433800.

18. Wang, Z. et al. mRNA vaccine-elicited antibodies to SARS-CoV-2 and circulating variants. Nature 592, 616 (2021).

19. Wang, P. et al. Antibody Resistance of SARS-CoV-2 Variants B.1.351 and B.1.1.7. Nature 1–6 (2021) doi:10.1038/s41586-021-03398-2.

20. Shen, X. et al. Neutralization of SARS-CoV-2 Variants B.1.429 and B.1.351. N. Engl. J. Med. NEJMc2103740 (2021) doi:10.1056/nejmc2103740.

21. Tada, T. et al. Neutralization of viruses with European, South African, and United States SARS-CoV-2 variant spike proteins by convalescent sera and BNT162b2 mRNA vaccine-elicited antibodies. bioRxiv Prepr. Serv. Biol. 2021.02.05.430003 (2021) doi:10.1101/2021.02.05.430003.

22. Wu, K. et al. mRNA-1273 vaccine induces neutralizing antibodies against spike mutants from global SARS-CoV-2 variants. bioRxiv Prepr. Serv. Biol. 2021.01.25.427948 (2021) doi:10.1101/2021.01.25.427948.

23. Planas, D. et al. Sensitivity of infectious SARS-CoV-2 B.1.1.7 and B.1.351 variants to neutralizing antibodies. Nat. Med. 1–8 (2021) doi:10.1038/s41591-021-01318-5.

24. Becker, M. et al. Immune response to SARS-CoV-2 variants of concern in vaccinated individuals. medRxiv 2021.03.08.21252958 (2021) doi:10.1101/2021.03.08.21252958.

25. McCallum, M. et al. SARS-CoV-2 immune evasion by variant B.1.427/B.1.429. bioRxiv 2021.03.31.437925 (2021) doi:10.1101/2021.03.31.437925.

26. Skelly, D. T. et al. Vaccine-induced immunity provides more robust heterotypic immunity than natural infection to emerging SARS-CoV-2 variants of concern. (2021) doi:10.21203/rs.3.rs-226857/v1.

27. Hoffmann, M. et al. SARS-CoV-2 variants B.1.351 and B.1.1.248: Escape from therapeutic 1 antibodies and antibodies induced by infection and vaccination 2 3. bioRxiv 2021.02.11.430787 (2021) doi:10.1101/2021.02.11.430787.

28. Dejnirattisai, W. et al. Antibody evasion by the P.1 strain of SARS-CoV-2. Cell 0, (2021).

29. Bates, T. A. et al. Neutralization of SARS-CoV-2 variants by convalescent and vaccinated serum. medRxiv 2021.04.04.21254881 (2021) doi:10.1101/2021.04.04.21254881.

30. Kuzmina, A. et al. SARS-CoV-2 spike variants exhibit differential infectivity and neutralization resistance to convalescent or post-vaccination sera. Cell Host Microbe 29, 522-528.e2 (2021).

31. Ikegame, S. et al. Qualitatively distinct modes of Sputnik V vaccine-neutralization escape by SARS-CoV-2 Spike variants. medRxiv 2021.03.31.21254660 (2021) doi:10.1101/2021.03.31.21254660.

32. Yadav, P. et al. Neutralization of variant under investigation B.1.617 with sera of BBV152 vaccinees. bioRxiv 2021.04.23.441101 (2021) doi:10.1101/2021.04.23.441101.

33. Sadoff, J. et al. Safety and Efficacy of Single-Dose Ad26.COV2.S Vaccine against Covid-19. N. Engl. J. Med. NEJMoa2101544 (2021) doi:10.1056/NEJMoa2101544.

34. Shinde, V. et al. Preliminary Efficacy of the NVX-CoV2373 Covid-19 Vaccine Against the B.1.351 Variant [Authors, highest degree, and affiliation/institution]. medRxiv 2021.02.25.21252477 (2021) doi:10.1101/2021.02.25.21252477.

35. Madhi, S. A. et al. Efficacy of the ChAdOx1 nCoV-19 Covid-19 Vaccine against the B.1.351 Variant. N. Engl. J. Med. NEJMoa2102214 (2021) doi:10.1056/NEJMoa2102214.

36. Huang, B. et al. Neutralization of SARS-CoV-2 VOC 501Y.V2 by human antisera elicited by both 1 inactivated BBIBP-CorV and recombinant dimeric RBD ZF2001 vaccines 2 3 Authors. bioRxiv 2021.02.01.429069 (2021) doi:10.1101/2021.02.01.429069.

37. Wang, G.-L. et al. Susceptibility of Circulating SARS-CoV-2 Variants to Neutralization. N. Engl. J. Med. NEJMc2103022 (2021) doi:10.1056/nejmc2103022.

38. Stamatatos, L. et al. mRNA vaccination boosts cross-variant neutralizing antibodies elicited by SARS-CoV-2 infection. Science (80-. ). eabg9175 (2021) doi:10.1126/science.abg9175.

39. Wang, P. et al. Antibody Resistance of SARS-CoV-2 Variants B.1.351 and B.1.1.7. bioRxiv (2021).

40. Zhou, D. et al. Evidence of escape of SARS-CoV-2 variant B.1.351 from natural and vaccine-induced sera. Cell 189, 1–14 (2021).

41. Chang, X. et al. BNT162b2 mRNA COVID-19 vaccine induces antibodies of broader cross-reactivity than natural infection but recognition of mutantviruses is up to 10-fold reduced. bioRxiv 2021.03.13.435222 (2021) doi:10.1101/2021.03.13.435222.

42. Hitchings, M. D. et al. Effectiveness of CoronaVac in the setting of high SARS-CoV-2 P.1 variant transmission in Brazil: A test-negative case-control study. medRxiv 2021.04.07.21255081 (2021) doi:10.1101/2021.04.07.21255081.

43. Palacios, R. et al. Efficacy and Safety of a COVID-19 Inactivated Vaccine in Healthcare Professionals in Brazil: The PROFISCOV Study. SSRN Electron. J. (2021) doi:10.2139/ssrn.3822780.

44. Wang, P. et al. Increased Resistance of SARS-CoV-2 Variant P.1 to Antibody Neutralization. bioRxiv Prepr. Serv. Biol. 2021.03.01.433466 (2021) doi:10.1101/2021.03.01.433466.

45. PANGO, 2021. Lineage B.1.617 [WWW Document]. PANGO Lineages https://covlineages.org/lineages/lineage_B.1.617.html

46. CDC. “SARS-CoV-2 Variant Classifications and Definitions,” 2021. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/cases-updates/variant[1]surveillance/variant-info.html

47. Cherian, S., Potdar, V., Jadhav, S., et al. 2021. Convergent evolution of SARS-CoV-2 spike mutations, L452R, E484Q and P681R, in the second wave of COVID-19 in Maharashtra, India. bioRxiv 2021.04.22.440932. doi: 10.1101/2021.04.22.440932

48. Greaney, A.J., Loes, A.N., Crawford, K.H.D., et al., 2021. Comprehensive mapping of mutations in the SARS-CoV-2 receptor-binding domain that affect recognition by polyclonal human plasma antibodies. Cell Host & Microbe 29, 463-476.e6. doi: 10.1016/j.chom.2021.02.003

49. Yadav, P.D., Sapkal, G.N., Abraham, P., et al 2021. Neutralization of variant under investigation B.1.617 with sera of BBV152 vaccinees. bioRxiv 2021.04.23.441101. doi: 10.1101/2021.04.23.441101

50. Ranjan, R., Sharma, A., Verma, M.K., 2021. Characterization of the Second Wave of COVID-19 in India. medRxiv 2021.04.17.21255665. doi: 10.1101/2021.04.17.21255665

DSÖ BÖLGELERİNE GÖRE DURUM

Afrika Bölgesi

Afrika Bölgesi bir önceki haftaya göre 49.000’den fazla yeni vaka ve 1100’den fazla yeni ölüm bildirmiş olup, bir önceki haftaya göre sırasıyla% 9 ve% 1 düşüş göstermiştir. Haftalık vaka sayısı son dokuz haftadır dalgalı bir seyir göstermeye devam ederken, Ocak ayı ortalarında görülen pik seviyeden bu yana ölüm sayılarında genel bir düşüş eğilimi gözlenmiştir.

En yüksek sayıda yeni vaka bildiren ülkeler sırasıyla; Etiyopya (10.719 yeni vaka; 100.000 kişi başına 9,3 yeni vaka;% 17 azalma), Güney Afrika (8690 yeni vaka; 100.000 kişi başına 14,7 yeni vaka;% 7 artış) ve Kenya (5031 yeni vaka; 100.000 kişi başına 9,4 yeni vaka; % 18 azalma) olmuştur.

En yüksek sayıda yeni ölüm vakası bildiren ülkeler; Güney Afrika (414 yeni ölüm; 100.000'de 0,7 yeni ölüm;% 9 azalma), Etiyopya (203 yeni ölüm; 100.000’de 0,2 yeni ölüm; %12 artış) ve Kenya (140 yeni ölüm; 100.000'de 0,3 yeni ölüm;% 5 artış) olmuştur.

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Amerika Bölgesi

Amerika Bölgesinde 1.4 milyondan fazla yeni vaka ve 36.000'den fazla yeni ölüm bildirilmiş olup bir önceki haftaya göre vaka sayılarında % 8'lik bir düşüş ölüm oranında ise % 7'lik bir düşüş olmuştur. Bölgede sekiz haftadır haftalık olarak bildirilen yeni vakalarda görülen kademeli artışın ardından son hafta azalma eğilimi göstermiş olup haftalık olarak bildirilen yeni ölümlerdeki eğilim de geçtiğimiz hafta azalma göstermiştir.

En çok yeni vaka bildiren ülkeler; Amerika Birleşik Devletleri (406.001 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 122,7 yeni vaka;% 15 azalma), Brezilya (404.623 yeni vaka; 100.000 başına 190,4 yeni vaka;  % 12 azalma) ve Arjantin (166.024 yeni vaka; 100.000 başına 367,3 yeni vaka;% 3 artış) olmuştur.

En çok ölüm vakalarının bildirildiği ülkeler yine; Brezilya (17.667 yeni ölüm; 100.000'de 8,3 yeni ölüm;% 12 azalma), Amerika Birleşik Devletleri (4951 yeni ölüm; 100.000'de 1,5 yeni ölüm;  %4 azalma) ve Kolombiya (2882 yeni ölüm; 100.000'de 5,7 yeni ölüm;% 26 artış) olmuştur.

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Doğu Akdeniz Bölgesi

Doğu Akdeniz Bölgesi, bir önceki haftaya göre % 2'lik bir düşüşle 378.000'den fazla yeni vaka, % 17'lik bir artışla 6300’den fazla yeni ölüm vakası bildirmiştir. Yeni vaka sayıları on haftalık bir artış eğiliminin ardından plato çizerken, yeni ölüm vaka sayılarında art arda dokuz haftadır keskin bir şekilde görülen artış eğilimi devam etmektedir.

En çok yeni vaka bildiren üç ülke; İran (161.594 yeni vaka, 100.000 kişi başına 192,4 yeni vaka,% 3 azalma), Irak (54.301 yeni vaka, 100.000 kişi başına 135,0 yeni vaka,% 3 artış) ve Pakistan (39.858 yeni vaka, 100.000 kişi başına 18,0 yeni vaka,% 17 artış) olmuştur.

En çok yeni ölüm vakası bildiren ülkeler; İran (2793 yeni ölüm, 100.000 kişi başına 3,3 yeni ölüm,% 33 artış), Pakistan (905 yeni ölüm, 100.000'de 0,4 yeni ölüm, %18 artış ) ve Tunus (514 yeni ölüm, 100.000'de 4,3 yeni ölüm,% 7 artış) olmuştur.

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Avrupa Bölgesi

Avrupa Bölgesi 1.4 milyondan fazla yeni vaka ve 25.000’den fazla yeni ölüm vakası bildirmiş olup yeni vaka sayılarında %12’lik , yeni ölüm vakalarında ise %5’lik bir düşüş olduğu bildirilmiştir. Bölge, üst üste iki haftadır hem yeni vakaları sayılarında hem de yeni ölüm vakaları sayılarında azalma eğilimi göstermiştir.

En fazla yeni vaka bildiren üç ülke; Türkiye (378.771 yeni vaka; 100.000 kişi başına 449,1 yeni vaka,% 9 azalma), Fransa (211.674 yeni vaka, 100.000 kişi başına 325,5 yeni vaka,% 9 azalma) ve Almanya ( 145.156 yeni vaka, 100.000 kişi başına 174,5 yeni vaka,% 1 artış) olmuştur.

En çok ölüm vakası bildiren ülkeler; Polonya (3383 yeni ölüm; 100.000 kişi başına 8,9 yeni ölüm, % 6 azalma), Rusya (2650 yeni ölüm; 100.000'de 1,8 yeni ölüm; %2 artış) ve Ukrayna (2537 yeni ölüm; 100.000 kişi başına 5,8 yeni ölüm,% 8 azalma) olmuştur.

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Güneydoğu Asya Bölgesi

Güneydoğu Asya bölgesi, bir önceki haftaya göre % 49’luk artışla 2.2 milyondan fazla yeni vaka, ölüm oranlarında ise % 81'lik bir artışla 1700’den fazla yeni ölüm vakası bildirmiştir. Bölgede, Mart ayının başından bu yana yeni vaka sayılarında ve yeni ölüm vakaları sayılarında çok keskin bir artış gözlenmeye devam etmektedir. Bölgedeki bu artış eğiliminin ana sebebi, Hindistan'dan bildirilen çok sayıda yeni vaka (212663 yeni vaka; 100.000'de 157,4 yeni vaka;% 52 artış) ile ilişkilidir.

En çok yeni vaka bildiren diğer iki ülke ise ; Endonezya (37.029 yeni vaka; 100.000'de 13,5 yeni vaka; yüzde değeri bir önceki haftaya benzer) ve Bangladeş (27.148 yeni vaka; 100.000 başına 16,5 yeni vaka;% 25 azalma) olmuştur.

En çok yeni ölüm vakası bildiren üç ülke; Hindistan (15.161 yeni ölüm; 100.000'de 1,1 yeni ölüm, % 93 artış), Endonezya (1172 yeni ölüm; 100.000'de 0,4 yeni ölüm,% 32 artış) ve Bangladeş (669 yeni ölüm; 100.000'de 0,4 yeni ölüm; % 8 artış) olmuştur.

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Batı Pasifik Bölgesi

Batı Pasifik Bölgesi bir önceki haftaya göre 132.000 yeni vaka bildirmiş ve bir önceki haftaya göre % 3'lük bir artış yaşanmıştır. Ölüm oranlarında ise %10’luk düşüş yaşanmış olup 1300’den fazla yeni ölüm vakası bildirmiştir. Bölgede, art arda son yedi hafta içinde yeni vaka sayısında artış eğilimi gözlenirken ölüm vakalarında ise Nisan ayı başında görülen pik seviyenin ardından son iki haftadır düşüş eğilimi görülmüştür.

En çok yeni vaka bildiren üç ülke; Filipinler (63.364 yeni vaka; 100.000 başına 57,8 yeni vaka,% 13 azalma), Japonya (32.312 yeni vaka; 100.000 başına 25,5 yeni vaka,% 22 artış) ve Malezya (17.393 yeni vaka; 100.000 başına 53,7 yeni vaka, % 27 artış) olmuştur.

En fazla yeni ölüm vakası rapor eden üç ülke; Filipinler (864 yeni ölüm; 100.000'de 0,8 yeni ölüm,%19 azalma), Japonya (291 yeni ölüm; 100.000'de 0,2 yeni ölüm,% 21 artış), ve Malezya (56 yeni ölüm; 100.000'de 0,2 yeni ölüm; %14 artış) olmuştur.

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Haftalık Önemli Güncellemeler

DSÖ Genel Direktörü Dr Tedros’un mesajı:

COVID-19 ile ilgili Medya brifingi açılış konuşması – 23 Nisan 2021:

• Bir yıl önce, DSÖ ve birçok partneri, COVID-19 Araçlarına Erişim (ACT) Hızlandırıcısını başlatmak için bir araya gelmiştir. ACT Hızlandırıcısı, aşıları, tanı araçlarını (diagnostikler) ve terapötikleri hızla geliştirmek ve bu araçlara eşit erişim sağlamak üzere tasarlanmıştır.

İkinci hedefe ulaşmak için daha uzun bir yolumuz olmasına rağmen, ilk hedefe ulaşılmıştır.

• Ülkelerin ve şirketlerin şunları yapmasına ihtiyacımız var:

•ACT hızlandırıcısını tam olarak finanse etmek için finansal kaynakları paylaşmak;

•sadece en zenginleri değil, en riskli olanları korumak için aşı dozlarını paylaşmak;

•üretimi büyütmek için teknolojiyi, know-how'ı ve fikri mülkiyeti paylaşmak; ve

•ikili doz bağışları konusunda şeffaf olun, böylece kimin neye sahip olduğunu biliriz.

• ACT Hızlandırıcısının bu yıl 19 milyar ABD dolarına ihtiyacı var.

Güncellemeler ve Yayınlar

COVID-19 aşıları: Bilgi boşlukları ve araştırma öncelikleri – DSÖ’ye özel konsültasyon

Taslak manzara ve COVID-19 aday aşılarının izleyicisi

COVID-19 ve zorunlu aşılama: Etik hususlar ve uyarılar - Politika özeti

Şimdi ACT, birlikte ACT 2020-2021 Etki Raporu

COVID-19 salgını sırasında temel sağlık hizmetlerinin devamlılığına ilişkin ulusal nabız anketinin ikinci turu: Ocak-Mart 2021 - Ara rapor

DSÖ COVID-19 Klinik bakım paketi

COVID-19 sonrası duruma ilişkin anlayışımızı genişletme: DSÖ web semineri raporu, 9 Şubat 2021 - 24 Nisan 2021

Astım ve COVID-19: Bilimsel özet

COVID-19 aşılaması için engellilik hususları: DSÖ & UNICEF Politika Özeti

DSÖ COVID-19 Temel Sarf Malzemesi Tahmin Aracı (COVID-ESFT)

COVID-19 Haber güncellemeleri: DSÖ’den COVID-19 hakkında en son haberler ve diğer son dakika sağlık söylentileri

 

Teknik Rehber ve Diğer Kaynaklar

 • Teknik rehberler: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance
 • DSÖ Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) Paneli: https://covid19.who.int/
 • Haftalık COVID-19 Operasyonel Güncellemeleri: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/strategies-and-plans
 • DSÖ COVID-19 Vaka Tanımları: https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Surveillance_Case_Definition-2020.2
 • COVID-19 Tedarik Zinciri Kurumlar Arası Koordinasyon Hücresi Haftalık Durum Güncellemesi: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-operations
 • Araştırma ve Geliştirme: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov
 • COVID-19 hakkında çevrimiçi kurslar: https://openwho.org/channels/covid-19; ve mevcut olan diğer ulusal diller: https://openwho.org/channels/covid-19-national-languages
 • Uluslararası toplumun, tüm ülkelere virüse hazırlanması ve müdahale etmesi konusunda sağladığı desteği özetleyen Stratejik Hazırlık ve Müdahale Planı (SPRP): https://www.who.int/publications/i/item/strategic-preparedness-and-response-plan-for-the-new-coronavirus

DSÖ bölge ofislerinden güncellemeler:

 

HALK İÇİN ÖNERİLER VE TAVSİYELER

Ekler

Ek 1. Ülkelere ve bölgelere göre son yedi günde bildirilen doğrulanmış COVID-19 vakalarının ve COVID-19 kaynaklı ölümlerin sayısı, 25 Nisan 2021 verileri **

 **Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Ek 2.Ülkelere ve bölgelere göre endişe verici varyantların listesi, 27 Nisan 2021 verileri**

 

* Bu güncellemede yeni ülke eklenmiştir.

"Doğrulandı", bu varyant için bilgilerin DSÖ tarafından resmi kaynaklardan alındığını gösterir.

"Doğrulanıyor" ifadesi, bu varyant için bilgilerin DSÖ tarafından resmi olmayan kaynaklardan alındığını ve daha fazla bilgi elde edildikçe inceleneceğini belirtir.

Suriye için VOC 202012/01 ve Uganda için 501Y.V2 varyantları, alınan daha fazla bilgiye göre bu hafta hariç tutulmuştur.

** Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Ek 3. Veri, tablo ve şekil notları

Sunulan veriler, ülkelerden/bölgelerden DSÖ'ye bildirilen, büyük ölçüde DSÖ vaka tanımlarına (https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV Surveillance_Case_Definition-2020.2) ve sürveyans klavuzuna (https://www.who.int/publications/i/item/who-2019-nCoV-surveillanceguidance-2020.8) dayanan resmi laboratuvar onaylı COVID-19 vaka ve ölümlerine dayanmaktadır. Doğruluk ve güvenilirliği sağlamak için adımlar atılırken, tüm veriler sürekli doğrulama ve değişikliğe tabidir; ve bu verileri yorumlarken, gerçek vaka ve ölüm oranı insidansının olduğundan düşük tahmin edilmesi ve bu verileri küresel düzeyde yansıtmada değişken gecikmeler gibi, sunulan sayıları etkileyen birkaç faktör nedeniyle dikkatli olunmalıdır. Vaka tespiti, dahil etme kriterleri, test stratejileri, raporlama uygulamaları ve veri kesme ve gecikme süreleri ülkeler/bölgeler arasında farklılık göstermektedir. Az sayıda ülke/bölge, şüpheli ve laboratuvar onaylı vakaları birlikte rapor etmektedir. DSÖ, ulusal halk sağlığı yetkilileri ve diğer kaynaklar tarafından yayınlanan bilgi ürünleri arasında farklılıklar olması beklenmektedir. Halk sağlığı yetkililerinin çok sayıda vakayı veya ölümü toplam sayımlarından çıkaran veri uyuşturma çalışmaları yürütmesi nedeniyle, yeni vakalar/ölümler sütunlarında uygun şekilde negatif sayılar gösterilebilir. Çıkarmaların önceki günlere uygun şekilde paylaştırılmasına olanak tanıyan ek ayrıntılar ortaya çıktığında, grafikler buna göre güncellenecektir. epi-data-support@who.int adresine e-posta gönderilerek yapılan geçmiş veri düzenlemesinin bir kaydı talep edilebilmektedir. Talep ederken lütfen ilgilendiğiniz ülke (ler)i, süreyi ve talep / kullanım amacını belirtiniz. Önceki durum raporları düzenlenmeyecektir; en güncel veriler için https://covid19.who.int/ adresine bakınız. Küresel toplam, uluslararası taşıtlardan bildirilen 746 vaka ve 13 ölümü de içermektedir.

Kullanılan isimler ve bu yayındaki materyalin sunumu, DSÖ tarafından herhangi bir ülkenin, bölgenin, şehrin veya otoritenin yasal statüsü, yetkileri veya hudutlarının sınırlandırılması ile ilgili herhangi bir fikrin ifade edildiği anlamına gelmemektedir. Haritalardaki noktalı ve kesik çizgiler, henüz tam olarak anlaşmaya varılamayan yaklaşık sınır çizgilerini temsil etmektedir. Ülkeler ve bölgeler, DSÖ yönetim bölgesi altında düzenlenmiştir. Belirli şirketlerin veya üreticilerin ürünlerinden bahsedilmesi, DSÖ tarafından onaylandığını veya söz konusu benzer nitelikteki diğer ürünlerin yerine önerildiğini ima etmemektedir. Hatalar ve eksiklikler hariç olmak üzere, tescilli ürünlerin isimleri, baş harfleri büyük olacak şekilde ayırt edilmektedir.

(1) Kosova'ya yapılan tüm atıflar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1244 (1999) sayılı kararı bağlamında anlaşılmalıdır. Haritada Sırbistan ve Kosova vakalarının sayısı (UNSCR 1244, 1999) görselleştirme amacıyla hazırlanmıştır.

i Doğrulanmış COVID-19 vakası (Ek 1) veya endişe verici varyantların tespit edildiği ülkeler ve bölgeler listesini (Ek 2) bildirmeyen ülkeleri, bölgeleri ve alanları hariç tutar.

ii Bulaşma sınıflandırması, ülkelerin/bölgelerin kendilerini raporlama sürecine dayanmaktadır. Sınıflandırmalar, haftalık olarak gözden geçirilmekte ve yeni bilgiler elde edildikçe düzeltilmektedir. Ülkeler/Bölgeler arasında farklı bulaşma dereceleri olabilir. Daha fazla bilgi için lütfen bakınız: COVID-19 kapsamında halk sağlığı ve sosyal önlemlerin uygulanması ve düzenlenmesine ilişkin hususlar( Considerations for implementing and adjusting public health and social measures in the context of COVID-19 (who.int) )

(Aktif) vaka yok:  Sağlam bir sürveyans sistemi varlığında en az 28 gün (maksimum inkübasyon süresinin iki katı) yeni vaka tespit edilmemiş olmasıdır. Genel nüfus için sıfıra yakın bir enfeksiyon riski anlamına gelmektedir.

İmporte/Sporadik vakalar:  Son 14 gün içinde tespit edilen vakaların tümü importedir, sporadiktir (örn. Laboratuvarda bulaşmış veya zoonotik) veya tümü importe/sporadik vakalarla bağlantılıdır ve daha fazla yerel bulaşma konusunda net sinyaller yoktur. Genel nüfus için minimum enfeksiyon riski olduğu anlamına gelmektedir

Vaka kümeleri:  Son 14 gün içinde tespit edilen vakalar, ağırlıklı olarak, doğrudan importe vakalarla bağlantılı olmayan, ancak tümü zaman, coğrafi konum ve ortak risklere göre bağlantılı olan iyi tanımlanmış kümelerle sınırlıdır. Bölgede çok sayıda kimliği belirsiz vaka olduğu varsayılmaktadır. Bu kümelere maruz kalmaktan kaçınılırsa, daha geniş topluluktaki diğer kişiler için düşük bir enfeksiyon riski anlamına gelir.

Genel bulaşma: : Aşağıda açıklandığı ve yukarıda belirtilen kılavuzda açıklanan bir dizi gösterge ile bilgi verildiği gibi, düşük insidanstan çok yüksek insidansa kadar bir dizi seviyeyi kapsar. Bu alt kategoriler halihazırda küresel düzeyde düzenlenmediğinden ve bundan ziyade yerel karar verme için ulusal ve yerel halk sağlığı yetkilileri tarafından kullanılması amaçlandığından, genel bulaşma bu belgede sınıflandırılmamıştır.

 • GB1: Yerel bulaşma insidansının düşük olması, son 14 günde vakaların yaygın olarak tespit edilmesi, vakaların çoğunun belirli kümelerle bağlantılı olmaması durumudur; bulaşma belirli nüfus alt gruplarına odaklanabilir. Genel nüfus için düşük enfeksiyon riski vardır.
 • GB2: Yerel bulaşma insidansı orta derecede olması, son 14 günde geniş çapta dağılmış vakaların tespit edilmesi durumudur; bulaşma belirli nüfus alt gruplarına daha az odaklanmıştır. Genel nüfus için orta derecede enfeksiyon riski vardır.
 • GB3: Yerel bulaşma insidansının yüksek, son 14 gün içinde dağılmış vakaların yaygın olması durumudur; bulaşma yaygındır ve nüfus alt gruplarında odaklanmamıştır. Genel nüfus için yüksek enfeksiyon riski vardır.
 • GB4: Yerel bulaşma insidansının çok yüksek, son 14 gün içinde yaygın olarak dağılmış vakaların olması durumudur. Genel nüfus için çok yüksek enfeksiyon riski vardır.

Beklemede: bulaşma sınıflandırması DSÖ'ye bildirilmemiştir.

iii "Bölgeler", bölgeleri, alanları, denizaşırı bağımlılıkları ve benzer statüye sahip diğer yetki alanlarını içermektedir.

 

Etiketler: