DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NÜN 04.05.2021 TARİHLİ YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) HAFTALIK DURUM RAPORU

02 Mayıs 2021 Pazar

COVID-19 vakalarının sayısı, art arda dokuz haftalık artışın ardından 5,7 milyondan fazla haftalık yeni vaka ile pandeminin başlangıcından bu yana en yüksek seviyelere ulaşmıştır. Yeni ölüm vakaları art arda yedinci haftada da 93.000'den fazla ölüm vakasıyla artmaya devam etmektedir.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NÜN 04.05.2021 TARİHLİ YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) HAFTALIK DURUM RAPORU

2 Mayıs 2021 Orta Avrupa Zaman Dilimine göre saat 10.00’da bildirilen veriler

Bu raporda aşağıda yer alan başlıklar halinde COVID-19 ile ilgili en son veriler paylaşılmaktadır:

Küresel Epidemiyolojik Durum

Özel Konu: 5 Mayıs 2021, Dünya El Hijyeni Günü

Özel Konu: Dünya Sağlık Örgütü'nün SeroTracker ile ortaklığı - küresel pandemik 

   yanıtı desteklemek için "gerçek zamanlı" seroprevalans verilerini sentezlemek

Özel Konu: SARS-CoV-2 Varyantları

DSÖ Bölgelerine Göre Genel Durum

Haftalık Önemli Güncellemeler

KÜRESEL EPİDEMİYOLOJİK DURUM

Art arda ikinci haftada da, küresel olarak COVID-19 vakalarının sayısı, art arda dokuz haftalık artışın ardından 5,7 milyondan fazla haftalık yeni vaka ile pandeminin başlangıcından bu yana en yüksek seviyelere ulaşmıştır (Şekil 1). Yeni ölüm vakaları art arda yedinci haftada da 93.000'den fazla ölüm vakasıyla artmaya devam etmektedir. Güneydoğu Asya Bölgesi, hem vaka hem de ölüm vakalarında belirgin artışlar rapor etmeye devam etmektedir (Tablo 1). Hindistan, bölgedeki hem vakaların hem de ölümlerin % 90'ından fazlasını, ayrıca geçen hafta rapor edilen küresel vakaların % 46'sını ve küresel ölümlerin % 25'ini oluşturmaktadır. Avrupa, Doğu Akdeniz, Afrika ve Amerika bölgelerinde vaka insidansı azalırken, Batı Pasifik Bölgesi'ndeki oranlar bir önceki haftayla karşılaştırılabilir düzeyde kalmıştır. Avrupa, Afrika ve Batı Pasifik bölgesinde ölüm vakası sayıları azalırken, Amerika ve Doğu Akdeniz bölgelerinde ölüm vakaları sayılarında hafif artışlar bildirilmiştir.

Şekil 1: DSÖ bölgeleri tarafından haftalık olarak bildirilen COVID-19 vakalarının sayısı, 2 Mayıs 2021**

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

En fazla yeni vaka bildiren ülkeler: Hindistan (2.597285 yeni vaka;% 20 artış), Brezilya (421933 yeni vaka;% 4 artış), Amerika Birleşik Devletleri (345.692 yeni vaka;% 15 azalma), Türkiye (257.992 yeni vaka;% 32 azalma) ve Fransa (163 666 yeni vaka;% 23 azalma) oluştur.

Tablo 1. DSÖ Bölgelerine göre, son yedi günde bildirilen doğrulanmış COVID-19 vakalarının ve COVID-19 kaynaklı ölümlerin sayısı,  2 Mayıs 2021 verileri**

DSÖ Bölgesi

Son yedi gündeki yeni vakalar (%)

Son 7 gündeki yeni vakalarda yüzde değişim*

 

Toplam vakalar (%)

Son yedi gündeki yeni ölümler (%)

Son 7 gündeki yeni ölümlerde yüzde değişim*

Toplam ölümler (%)

Amerika

1 330 513  (%23)

 

% -5

62 281 517  (%41)

36 715  (%39)

% 1

1 517 981  (%48)

Avrupa

1 166 859 (%20)

 

% -22

51 920 795  (% 34)

22 819  (%24)

%-12

1 084 814  (%34)

Güneydoğu Asya

2 709 582

(%47)

 

%19

22 675 230  (%15)

25 262  (%27)

%48

280 220  (%9)

Doğu Akdeniz

324 394

(%6)

 

% -14

9 147 412  (%6)

6 461  (%7)

%1

183 431  (%6)

Afrika

42 090

(%1)

 

% -15

3 316 851  (%2)

1 000  (%1)

%-13

82 870  (%3)

Batı Pasifik

132 543

(%2)

 

%1

2 470 005  (% 2)

1 266

(%1)

%-3

37 488  (%1)

Küresel

5 705 981  (%100)

 

%0

151 812 556  (%100)

93 523  (%100)

%6

3 186 817 (%100)

* Yedi gün öncesine kıyasla son yedi gün içinde yeni doğrulanmış vaka/ölüm sayısındaki yüzdelik değişim.

** Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız

COVID-19 ile ilgili en son veriler ve bilgiler için lütfen aşağıdaki adresleri ziyaret ediniz:

Şekil 2. Ülkelere ve bölgelere göre, son yedi günde 100.000 nüfus başına bildirilen COVID-19 vakası, 26 Nisan – 2 Mayıs 2021 **

** Veri, tablo ve şekil notlarına bakınızÖZEL KONU: 5 MAYIS 2021. DÜNYA EL HİJYENİ GÜNÜ

SARS-CoV-2 dahil birçok bulaşıcı patojen için, daha geniş bir halk sağlığı ve enfeksiyon önleme ve kontrol (IPC) önlemleri paketinin bir parçası olarak, iyi el hijyeni uygulamaları bulaşma riskini azaltmak için son derece önemlidir. 2009 yılında başlatılan ve 5 Mayıs'ta her yıl kutlanan Dünya El Hijyeni Günü (WHHD), sağlık hizmetlerinde el hijyeninin görünürlüğünü ve sürdürülebilirliğini teşvik etmeyi ve dünya çapında el hijyeninin iyileştirilmesini desteklemek için insanları bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. Bu yıl, Sağlık ve Bakım Çalışanları Yılında, WHHD 2021, bakım noktasında etkili el hijyeni eylemi gerçekleştirmeye odaklanmakta olup el hijyeninin, eylem için bir öncelik olmasını sağlama çabalarımızı iki katına çıkarmaktadır.

Sağlık çalışanları, hastalar ve aileler, enfeksiyon önleme ve kontrol uygulayıcıları, sağlık tesisi yöneticileri, politika yapıcılar, aşılar ve genel halkın hepsi önemli bir rol oynar ve iyi el hijyeni uygulamaya teşvik edilir, çünkü:

 

• Uygun el hijyeni, hem genel popülasyonda1 hem de sağlık çalışanları arasında SARS-CoV-2 dahil birçok patojenden enfeksiyon riskini azaltır. 2

• Uygun el hijyeni, sağlık hizmeti sunumu sırasında edinilen önlenebilir enfeksiyonların% 50'ye kadarını önler. 3

• El hijyenine yatırım yapmak büyük getiri sağlar - el hijyeni politikaları, uygulama maliyetinin ortalama 16 katı ekonomik tasarruf sağlayabilir. 4

• Etkili el hijyeni, sağlık bakımı ile ilişkili enfeksiyonlar nedeniyle ölümleri ve sakatlıkları azaltır. 4

 

Etkili el hijyeni, son derece etkili olduğu kanıtlanan, temel el hijyeni göstergelerinde önemli bir iyileşmeye, sağlıkla ilişkili enfeksiyonlarda ve antimikrobiyal dirençte bir azalmaya yol açan ve önemli ölçüde salgınları durdurmaya yardımcı olan DSÖ el hijyeni multimodal iyileştirme stratejisi kullanılarak sağlanabilir. 5

İyi el hijyeni uygulamalarının etkisini gösteren çok büyük kanıtlara rağmen, özellikle sağlık hizmetlerinde el yıkama davranışında boşluklara yol açan yetersiz altyapı ve malzemeleri işaret eden birçok boşluk hala mevcuttur. Örneğin:

 

• Küresel olarak, her 4 sağlık tesisinden 1'inin temel su hizmetlerine erişimi yoktur. 6

• Her 3 tesisten 1'i bakım noktasında el hijyeni kaynaklarına sahip değildir, 6'sı ve düşük gelirli ülkelerde, yüksek gelirli ülkelerdeki % 75'e kıyasla, tesislerin yalnızca % 17'sinde sürekli alkol bazlı el temizleme malzemeleri bulunur. 7

• El hijyeni en iyi uygulamalarına uyum, düşük gelirli ülkelerde kritik hastaların bakımı sırasında yalnızca % 9 civarındayken, yüksek gelirli ülkeler için el hijyeni uyumu seviyeleri nadiren % 70'i geçmektedir. 8,9

Küresel Herkes İçin El Hijyeni girişimi aracılığıyla, DSÖ ve UNICEF politika yapıcıları ve karar vericileri, toplumun tamamı için bir çaba olarak el hijyeninin iyileştirilmesine yatırım yapmaya ve elverişli ortamı güçlendirmek ve hayati önem taşıyan el hijyeni ürünleri ve WASH hizmetlerini , sağlık sisteminin tamamında ve toplumdaki herkese,  sağlamak için somut eylemler göstermeye çağırmaktadır.

DSÖ, sağlık sistemi genelinde böyle bir yatırım yapmak için gereken kaynaklar konusunda rehberlik sağlar ve WHHD 2021, herkesin el hijyenini iyileştirme taahhüdünü göstermesi için kritik bir zamanı tarif eder.

Daha fazla bilgi için, WHHD'nin temel gerçeklerine ve rakamlarına ve kampanyaya nasıl katılacağınıza bakınız.

Saniyeler hayat kurtarır - Ellerinizi temizleyin!

 

Kaynaklar:

1. Jefferson T et al. Physical interventions to interrupt or reduce the spread of respiratory viruses. Cochrane Database Syst Rev. 2020 Nov 20;11:CD006207. doi: 10.1002/14651858.CD006207.pub5

2. Chou R et al. Epidemiology of and Risk Factors for Coronavirus Infection in Health Care Workers: A Living Rapid Review. Ann Intern Med. 5 May 2020. doi: 10.7326/M20-1632

3. Luangasanatip N et al., Comparative efficacy of interventions to promote hand hygiene in hospital: systematic review and network meta-analysis. BMJ 2015; 28;351:h3728. doi: 10.1136/bmj.h3728

4. OECD (2018), Stemming the Superbug Tide: Just A Few Dollars More, OECD Publishing, Paris. https://doi.org/10.1787/9789264307599-en

5. Allegranzi B et al. Global implementation of WHO’s multimodal strategy for improvement of hand hygiene: a quasiexperimental study. Lancet Infect Dis. 2013; 13:843–51. doi: 10.1016/S1473-3099(13)70163-4

6. Global progress report on WASH in health care facilities: Fundamentals first https://www.who.int/publications/i/item/9789240017542

7. WHO unpublished data. Global survey on hand hygiene in health care facilities, 2019.

8. Erasmus V et al. Systematic review of studies on compliance with hand hygiene guidelines in hospital care. Infect Control Hosp Epidemiol 2010; 31:283-294. doi: 10.1086/650451

9. Lambe KA et al. Hand Hygiene Compliance in the ICU: A Systematic Review. Crit Care Med, 2019; 47:1251-1257. doi: 10.1097/CCM.0000000000003868

 

ÖZEL KONU: DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ'NÜN SEROTRACKER İLE ORTAKLIĞI - KÜRESEL PANDEMİK  YANITI DESTEKLEMEK İÇİN "GERÇEK ZAMANLI" SEROPREVALANS VERİLERİNİ SENTEZLEMEK

2 Mayıs 2021 itibariyle, dünya çapında DSÖ'ye bildirilen 151 milyondan fazla doğrulanmış COVID 19 vakası olmuştur; ancak bu SARS-COV-2 virüsü ile enfeksiyonun gerçek boyutunu tam olarak temsil etmemektedir. Bunun nedeni, mevcut sürveyans stratejilerinin ve test kapasitelerinin genellikle tipik olarak asemptomatik olan enfekte bireyleri içermemesidir, genellikle hafif semptomatik vakaları  teste erişimi olmayanları atlamasıdır. Seroprevalansı ölçen çalışmalar, pandemik sürveyans için çok önemli araçlardır ve halk sağlığı müdahalelerini bilgilendirmek için veri sağlar. Bu çalışmalar, zaman içinde bir popülasyonda SARS-CoV-2'ye karşı antikorları ölçmek için tasarlanmıştır. Pandeminin gerçek boyutu, popülasyonun enfeksiyona yatkınlığı (antikor aracılı bağışıklık) hakkında daha sağlam bir tahmin sağlar ve diğer kritik parametreleri (örn. Enfeksiyon ölüm oranları) tahmin etmek için veri sağlar - bunların tümü  yerel, ulusal ve uluslararası düzeylerde halk sağlığını bilgilendiren temel karar verme ölçütleridir.

Bugüne kadar, 950'den fazla serolojik araştırma, sonuçları ön baskılar veya hakemli yayınlar yoluyla bildirmiştir. Mevcut çalışmaların çoğu, yüksek gelirli ülkelerde yürütülmüştür ve çoğu, standartlaştırılmış protokollerin kullanımı veya iyi performans gösteren antikor testleri dahil olmak üzere standartlaştırılmış yöntemler kullanmamıştır, bu da bulguları ülkeler, bölgeler ve zaman içinde karşılaştırmayı zorlaştırmaktadır.

Dünya Sağlık Örgütü, dünya genelindeki ülkelere, özellikle düşük ve orta gelirli ülkelere (LMIC'ler), araştırma kapasitesi oluşturmak ve standartlaştırılmış protokolleri ve iyi performans gösteren, kullanımı kolay antikor testleri protokollerini takip ederek seroepidemiyolojik araştırma protokolü ve sağlık çalışanlarının çalışmaları dahil olmak üzere seroepidemiyolojik araştırma protokolü yapmak üzere teknik, operasyonel ve finansal destek sağlayan Unity Studies girişimini  desteklemektedir.

Mevcut seroprevalans çalışmalarının raporlanmasını desteklemek için DSÖ, dünya çapında SARS-CoV-2 seroprevalans ve sero gözetim çabalarını izleyen, görüntüleyen, haritalayan ve sentezleyen bir bilgi merkezi olan SeroTracker ile ortaklık kurmuştur.1–3 

DSÖ, SeroTracker ile olan ortaklığı aracılığıyla, diğer SARS-CoV-2 sero araştırmaları ile bir veya daha fazla Birlik Çalışması gerçekleştiren ülkelerden elde edilen sonuçlar dahil, dünyanın en büyük seroprevalans veri havuzunu oluşturmayı amaçlamaktadır.

Bu çabalar, küresel olarak COVID-19 enfeksiyonlarının haritalanmasına yardımcı olacaktır. Mevcut SARS-COV-2 seroprevalans çalışmalarından elde edilen veriler ve bilgiler, DSÖ Birlik Çalışmaları ile uyumlu araştırmaları görüntülemeye adanmış bir web sayfası içerecek olan SeroTracker dijital gösterge panosunda ve veri platformunda görselleştirilecektir. Platform,sonuçları haritalar ve grafikler aracılığıyla görselleştirecek, kullanıcıların sonuçları çalışma tarihine, DSÖ Bölgesine, katılımcı demografisine göre filtrelemesine ve çalışma yayınlarına erişimine olanak sağlayacaktır.

WHO-SeroTracker veritabanı ayrıca, halk sağlığı stratejilerini bilgilendirmek için SARS-CoV-2 serolojik araştırma bulgularını düzenli olarak sentezlemek için kullanılacaktır. Ülkeler ve bölgeler arasında kapsamlı meta analizler yoluyla bulguları sentezlemek, SARS-CoV-2 enfeksiyonunun küresel boyutunu anlamak, karar verme organını daha iyi bilgilendirmek ve bilgi boşluklarını belirlemek için çok önemlidir.

 

Kaynaklar:

1. Arora RK, et al. 2020. SeroTracker: a global SARS-CoV-2 seroprevalence dashboard. Lancet Infectious Diseases. Available from: https://doi.org/10.1016/S1473-3099(20)30631-9 2. Bobrovitz N, et al. 2020. Lessons from a rapid systematic review of early SARS-CoV-2 serosurveys. medRxiv (preprint). https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.05.10.20097451v1

3. Bobrovitz N, et al. 2020. Global seroprevalence of SARS-CoV-2 antibodies: a systematic review and meta-analysis. medRxiv (preprint). https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.11.17.20233460v2

 

ÖZEL KONU: SARS-COV-2 VARYANTLARIYLA İLGİLİ GÜNCELLEME

DSÖ, ulusal makamlar, kurumlar ve araştırmacılarla işbirliği içinde, SARS-CoV-2 varyantlarının bulaşıcılıkta, klinik sunumda ve ciddiyette değişikliklere yol açıp açmadığını veya bunların  ulusal sağlık yetkililerince halk sağlığı ve sosyal önlemlerinde (PHSM) gerçekleştirilen uygulamalarda değişikliğe yol açıp açmadığını değerlendirmektedir. Potansiyel endişe verici varyantların (VOC'ler) veya önemli varyantların (VOI'ler) "sinyallerini" tespit etmek ve bunları küresel halk sağlığı için ortaya çıkan riske göre değerlendirmek üzere sistemler oluşturulmuştur (ayrıca bkz. Çalışma tanımları). Ulusal makamlar, yerel önemli / endişe verici diğer varyantlarını belirlemeyi seçebilirler. Halihazırda dolaşımda olan VOC'ler ve VOI'ler hakkında ayrıntılı bilgi, Haftalık Epidemiyolojik Güncellemenin daha önce yayınlanmış baskılarında mevcuttur. Burada, 4 Mayıs 2021 itibariyle üç VOC'nin coğrafi dağılımına ilişkin kısa bir güncelleme ve tespit edilen VOI'ler hakkında bir güncelleme sunmaktayız (Tablo 2).

SARS-CoV-2 varyantlarını tespit etmeye yönelik gözetim faaliyetleri, stratejik genomik sıralama da dahil olmak üzere yerel ve ulusal düzeylerde güçlendirildikçe, VOC'leri ve VOI'leri bildiren ülke / yönetim bölgesi / bölge (bundan sonra ülkeler olarak anılacaktır) sayısı artmaya devam etmiştir. 27 Nisan'daki son güncellememizden bu yana, VOC 202012/01 üç yeni ülkede, 501Y.V2 varyantı on yeni ülkede ve P.1 varyantı üç yeni ülkeden bildirilmiştir. 4 Mayıs itibariyle, toplam 142 ülke VOC 202012/01 (Şekil 3), 97 ülke varyantı 501Y.V2 (Şekil 4) ve 56 ülke  P.1 varyantı (Şekil 5) bildirmiştir - ayrıca bkz. Ek 2. Burada sunulan bilgiler, sıralama kapasitelerindeki farklılıklar ve ülkeler arasında sıralama için örneklerin önceliklendirilmesi dahil olmak üzere, sürveyans sınırlamaları dikkate alınarak yorumlanmalıdır.

Tablo 2: 27 Nisan 2021 itibarıyla endişe verici varyantlar (VOC) ve önemli varyantlara (VOI) *

 

Yeni Şus sınıfı

Mağara (Pango) soyu

GISAID sınıfı

Alternatif isimler

İlk Tespit Edildiği Yer

İlk örnekler

Karakteristik mutasyonlar

VOC

20I/501Y.V1

B.1.1.7

GR

VOC 202012/01†

Birleşik Krallık

Eylül 2020

69/70del, 144del, N501Y, A570D, D614G, P681H, T716I, S982A, D1118H

20H/501Y.V2†

B.1.351

GH

VOC 202012/02

Güney Afrika

01/08/20

D80A, D215G, 241/243del, K417N, E484K, N501Y, D614G, A701V

20J/501Y.V3

B.1.1.28.1, diğer adı P.1†

GR

VOC 202101/02

Brezilya ve Japonya

Aralık 2020

L18F, T20N, P26S, D138Y, R190S, K417T, E484K, N501Y, D614G H655Y, T1027I, V1176F

VOI

20C

B.1.525

G/484K.V3

-

Birleşik Krallık ve Nijerya

Aralık 2020

Q52R, A67V, 69/70del, 144del, E484K, D614G, Q677H, F888L

20C/S.452R

 

B.1.427/B.1.429

GH/452R.V1

CAL.20C/L452R

Amerika Birleşik Devletleri

Haziran 2020

S13I, W152C, L452R, D614G

 

20B/S.484K

B.1.1.28.2, diğer adı  P.2

GR

-

Brezilya

Nisan 2020

E484K, D614G, V1176F

Henüz atanmamış

 

B.1.1.28.3, diğer adı  P.3

Henüz atanmadı

PHL-B.1.1.28

Filipinler ve Japonya

Şubat 2020

141/143del, E484K, N501Y, D614G P681H, E1092K, H1101Y, V1176F

20C

B.1.526 ile  E484K yada S477N

GH

-

Amerika Birleşik Devletleri

Kasım 2020

L5F, T95I, D253G, D614G, A701V, E484K or S477N

20C

 

B.1.616

GH

-

Fransa

Ocak 2021

H66D, G142V, 144del, D215G, V483A, D614G, H655Y, G669S, Q949R, N1187D

-

B.1.617†

G/452R.V3

-

Hindistan

01/10/20

L452R, D614G, P681R, ±E484Q

† Anahtar değişkenler için standartlaştırılmış terminoloji (isimlendirme) oluşturma çalışmaları devam ederken, bunlar DSÖ'nün bu yayında bunlara atıfta bulunacağı adlardır.

 

Şekil 3. 4 Mayıs 2021 itibarıyla SARS-CoV-2 VOC 202012/01 bildiren ülkeler, yönetim bölgeleri ve bölgeler

Şekil 4. 4 Mayıs 2021 itibarıyla SARS-CoV-2 501Y.V2 rapor eden ülkeler, yönetim bölgeleri ve bölgeler

Şekil 5. 4 Mayıs 2021 itibarıyla SARS-CoV-2 P.1 Varyantını rapor eden ülkeler, yönetim bölgeleri ve bölgeler

DSÖ önerileri

Virüsün evrim geçirmesi beklenmektedir ve SARS-CoV-2 ne kadar çok dolaşımda bulunursa, mutasyona uğraması için o kadar fazla fırsat vardır. COVID-19 Stratejik Hazırlık ve Müdahale Planında belirtildiği gibi oturmuş ve kanıtlanmış hastalık kontrol yöntemleri aracılığıyla bulaşmasının azaltılmasının yanı sıra hayvan popülasyonlarına bulaştırılmasından kaçınılması, olumsuz halk sağlığı etkilerine sahip mutasyonların oluşumunu azaltmaya yönelik küresel stratejinin kritik yönleridir. PHSM, yeni bildirilen varyantlar da dahil olmak üzere SARS-CoV-2'nin yayılmasını engellemek için kritik öneme sahip olmaya devam etmektedir. Çok sayıda VOC bulaşının olduğu birçok ülkeden elde edilen kanıtlar, sağlık tesislerinde PHSM ve enfeksiyon önleme ve kontrol (IPC) önlemlerinin uygulanmasının COVID-19 vakası insidansını azaltmada etkili olduğunu ve bu da hastaneye yatışlarda ve ölümlerde bir azalmaya yol açtığını göstermiştir. Ulusal ve yerel makamlar, mevcut PHSM, IPC ve hastalık kontrol faaliyetlerini güçlendirmeye devam etmeleri için teşvik edilmektedir.  Yetkililer ayrıca, yerel genel duruma bağlı olarak SARS-CoV-2 varyantlarının bulaş kapsamına ilişkin temsili bir gösterge sağlamak ve olağandışı olayları tespit etmek için sürveyans ve sekanslama kapasitelerini güçlendirmeye ve sistematik bir yaklaşım uygulamaya teşvik edilmektedir.

İlave kaynaklar

SARS-CoV-2’nin Önemli Varyantlarının ve Endişe Verici Varyantlarının çalışma tanımları

COVID-19 yeni varyantları: Bilgi eksiklikleri ve araştırma

DSÖ Bölge Ofislerinden ve partnerlerinden COVID-19 Durum Raporları: AFRO, AMRO / PAHO, EMRO, EURO / ECDC, SEARO, WPRO

PAHO COVID-19 Durum Raporları

SARS-CoV-2'nin genomik sekanslaması: halk sağlığı üzerinde maksimum etki için uygulama kılavuzu

COVID-19 bağlamında PHSM'nin uygulanması ve düzenlenmesiyle ilgili hususlar

DSÖ BÖLGELERİNE GÖRE DURUM

Afrika Bölgesi

Afrika Bölgesi bir önceki haftaya göre 42.000’den fazla yeni vaka ve 1000 yeni ölüm bildirmiş olup, bir önceki haftaya göre sırasıyla% 15 ve% 13 düşüş göstermiştir. Ocak ayı ortalarında görülen pik seviyeden bu yana vaka ve ölüm sayılarında genel bir düşüş eğilimi gözlenmiştir. Ancak, Bölge genelindeki ülkeler bazı alanlarda sürekli bulaşma ve vaka sayılarında artışlar olduğunu bildirmeye devam etmektedir.

En yüksek sayıda yeni vaka bildiren ülkeler sırasıyla; Güney Afrika (8472 yeni vaka; 100.000 kişi başına 14,3 yeni vaka;% 3 azalma), Etiyopya (7107 yeni vaka; 100.000 kişi başına 6,2 yeni vaka;% 34 azalma) ve Kamerun (4609 yeni vaka; 100.000 kişi başına 17,4 yeni vaka; % 8 artış) olmuştur.

En yüksek sayıda yeni ölüm vakası bildiren ülkeler; Güney Afrika (281 yeni ölüm; 100.000'de 0,5 yeni ölüm;% 32 azalma), Etiyopya (178 yeni ölüm; 100.000’de 0,2 yeni ölüm; %12 azalma) ve Kenya (141 yeni ölüm; 100.000'de 0,3 yeni ölüm;% 1 artış) olmuştur.

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Amerika Bölgesi

Amerika Bölgesinde 1.3 milyondan fazla yeni vaka ve 36.000'den fazla yeni ölüm bildirilmiş olup bir önceki haftaya göre vaka sayılarında % 5'lik bir düşüş ölüm oranında ise % 1’lik bir artış olmuştur. Vaka insidansı art arda iki haftadır azalma eğilimi göstermiştir. En çok yeni vaka bildiren ülkeler; Brezilya (421.933 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 198,5 yeni vaka;% 4 artış), Amerika Birleşik Devletleri  (345.692 yeni vaka; 100.000 başına 104,4 yeni vaka;  % 15 azalma) ve Arjantin (152.711 yeni vaka; 100.000 başına 337,9 yeni vaka;% 8 azalma) olmuştur. Bu üç ülke, bu hafta bölgede bildirilen vakaların% 69'unu oluşturmaktadır.

En çok ölüm vakalarının bildirildiği ülkeler yine; Brezilya (17.365 yeni ölüm; 100.000'de 8,2 yeni ölüm;% 2 azalma), Amerika Birleşik Devletleri (4728 yeni ölüm; 100.000'de 1,4 yeni ölüm;  %5 azalma) ve Kolombiya (3274 yeni ölüm; 100.000'de 6,4 yeni ölüm;% 14 artış) olmuştur.

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Doğu Akdeniz Bölgesi

Doğu Akdeniz Bölgesi, bir önceki haftaya göre % 14'lük bir düşüşle 324.000'den fazla yeni vaka, % 1'lik bir artışla 6400’den fazla yeni ölüm vakası bildirmiştir. Yeni vaka sayıları art arda iki haftadır azalırken, yeni ölüm vaka sayılarında art arda on haftadır keskin bir şekilde görülen artış eğilimi devam etmektedir.

En çok yeni vaka bildiren üç ülke; İran (139.118 yeni vaka, 100.000 kişi başına 165,6 yeni vaka,% 14 azalma), Irak (45.078 yeni vaka, 100.000 kişi başına 112,1 yeni vaka,% 17 azalma) ve Pakistan (35.503 yeni vaka, 100.000 kişi başına 16,1 yeni vaka,% 11 azalma) olmuştur.

En çok yeni ölüm vakası bildiren ülkeler; İran (2970 yeni ölüm, 100.000 kişi başına 3,5 yeni ölüm,% 6 artış), Pakistan (958 yeni ölüm, 100.000'de 0,4 yeni ölüm, %6 artış ) ve Tunus (577 yeni ölüm, 100.000'de 4,9 yeni ölüm,% 12 artış) olmuştur.

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Avrupa Bölgesi

Avrupa Bölgesi 1.1 milyondan fazla yeni vaka ve 22.000’den fazla yeni ölüm vakası bildirmiş olup yeni vaka sayılarında %22’lik , yeni ölüm vakalarında ise %12’lik bir düşüş olduğu bildirilmiştir. Bölge, üst üste dört haftadır yeni vakaları sayılarında azalma, üst üste üç haftadır ise yeni ölüm vakaları sayılarında azalma eğilimi göstermiştir.

En fazla yeni vaka bildiren üç ülke; Türkiye (257.992 yeni vaka; 100.000 kişi başına 305,9 yeni vaka,% 32 azalma), Fransa (163.666 yeni vaka, 100.000 kişi başına 251,6 yeni vaka,% 23 azalma) ve Almanya ( 129.904 yeni vaka, 100.000 kişi başına 155,6 yeni vaka,% 11 azalma) olmuştur.

En çok ölüm vakası bildiren ülkeler; Polonya (2653 yeni ölüm; 100.000 kişi başına 7,0 yeni ölüm, % 22 azalma), Rusya (2630 yeni ölüm; 100.000'de 1,8 yeni ölüm; %1 azalma) ve Türkiye (2493 yeni ölüm; 100.000 kişi başına 3,0 yeni ölüm,% 4 artış) olmuştur.

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Güneydoğu Asya Bölgesi

Güneydoğu Asya bölgesi, bir önceki haftaya göre % 19’luk artışla 2.7 milyondan fazla yeni vaka, ölüm oranlarında ise % 48'lik bir artışla 25.000’den fazla yeni ölüm vakası bildirmiştir. Yeni vaka ve ölüm oranlarındaki yükseliş eğiliminin büyük çoğunluğunu Hindistan, oluşturmaktadır; ancak, Nepal ve Sri Lanka gibi bölgenin başka yerlerinde de dikkate değer artışlar gözlemlenmiştir. Bölgede vaka bildiren on ülke arasından, sekiz ülke bu hafta vaka insidansında bir artış eğilimi olduğunu bildirmiştir.

En çok yeni vaka bildiren üç ülke; Hindistan  (2.597.285 yeni vaka; 100.000'de 188,2 yeni vaka;% 20 artış), Endonezya (36.088 yeni vaka; 100.000'de 13,2 yeni vaka; %3 azalma) ve Nepal (31.806 yeni vaka; 100.000 başına 109,2 yeni vaka;% 137 artış) olmuştur.

En çok yeni ölüm vakası bildiren üç ülke; Hindistan (23.231 yeni ölüm; 100.000'de 1,7 yeni ölüm, % 53 artış), Endonezya (1152 yeni ölüm; 100.000'de 0,4 yeni ölüm,% 2 azalma) ve Bangladeş (558 yeni ölüm; 100.000'de 0,3 yeni ölüm; % 17 azalma) olmuştur.

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Batı Pasifik Bölgesi

Batı Pasifik Bölgesi bir önceki haftaya göre 132.000’den fazla yeni vaka bildirmiş ve bir önceki haftaya göre % 1'lik bir artış yaşanmıştır. Ölüm oranlarında ise %3’lük düşüş yaşanmış olup 1200’den fazla yeni ölüm vakası bildirmiştir. Bölge, art arda son sekiz haftadır yeni vaka sayısında artış eğilimini sürdürürken ölüm vakalarında ise art arda üç haftadır düşüş eğilimi göstermiştir.

En çok yeni vaka bildiren üç ülke; Filipinler (57.238 yeni vaka; 100.000 başına 52,2 yeni vaka,% 10 azalma), Japonya (35.084 yeni vaka; 100.000 başına 27,7 yeni vaka,% 9 artış) ve Malezya (21.342 yeni vaka; 100.000 başına 65,9 yeni vaka, % 23 artış) olmuştur.

En fazla yeni ölüm vakası rapor eden üç ülke; Filipinler (680 yeni ölüm; 100.000'de 0,6 yeni ölüm,%21 azalma), Japonya (383 yeni ölüm; 100.000'de 0,3 yeni ölüm,% 32 artış), ve Malezya (95 yeni ölüm; 100.000'de 0,3 yeni ölüm; %70 artış) olmuştur.

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

 

Haftalık Önemli Güncellemeler

 

DSÖ Genel Direktörü Dr Tedros’un mesajı:

 

COVID-19 ile ilgili Medya brifingi açılış konuşması – 3 Mayıs 2021:

 

Küresel olarak son iki haftada salgının ilk altı ayına göre daha fazla COVID-19 vakası bildirilmiştir.

İsveç, Fransa, Yeni Zelanda ve Norveç'in benzer bağışlarını takip eden ve diğer bazı ülkelerden olumlu işaretlerle COVAX'a 1 milyon doz AstraZeneca - Vaxzevria aşısı bağışlayacak.

Covid-19 ACT Hızlandırıcısının şu anda 19 milyar ABD doları tutarında finansman açığıyla karşı karşıyadır ve önümüzdeki yıl dünyadaki çoğu yetişkini aşılamak için 35 ila 45 milyar dolara daha ihtiyacımız olacağını tahmin ediyoruz. G7 ülkeleri bu fonların önemli bir bölümünü kendileri harekete geçirebilir ve dünya çapında aşılamayı hızlandırmak için küresel bir çabaya öncülük edebilir.

 

COVID-19 Infodemik

 

DSÖ ve Birleşmiş Milletler Küresel Nabız, COVID-19 infodemik yanıtına yardımcı olmak için sosyal dinleme radyo aracı oluşturuyor

COVID-19 zamanında yanlış bilgilerle mücadele-  her seferinde tek tıklama ile COVID-19 Dayanışma Müdahale Fonu

İş ortağının öne çıkan özellikleri: Güney Sudan'daki genç mülteciler şarkı yoluyla COVID-19 konusunda farkındalık yaratıyor

İş ortağının öne çıkan özellikleri: COVID-19 kapanması sırasında COVID-19 Aşıları sırasında mültecilerin Uganda'daki sağlık hizmetlerine erişmelerine yardımcı olmak - hayat kurtarmak

 

COVID-19 Aşıları

 

COVID-19 Aşılama Finansmanı ve Bütçeleme Soru-Cevapları

DSÖ, Acil kullanım için Moderna - mRNA 1273 aşısını listeye ekledi

DSÖ, İsveç’in COVID-19 aşı dozlarını COVAX ile paylaşma duyurusunu memnuniyetle karşılamaktadır.

COVID-19 aşılaması için engellilik hususları: DSÖ ve UNICEF politika özeti, 19 Nisan 2021

COVID-19 Yürütme Programı - Aşı Dağıtımı için Tatbikatlar

Eylem içi İncelemeler

Pandemi sırasında güvenli yerinde COVID-19 eylem içi incelemeler yapmak

Pandemi sırasında etkili çevrimiçi COVID-19 eylem içi incelemeler yapmak

 

 

Teknik Rehber ve Diğer Kaynaklar

 • Teknik rehberler: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance
 • DSÖ Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) Paneli: https://covid19.who.int/
 • Haftalık COVID-19 Operasyonel Güncellemeleri: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/strategies-and-plans
 • DSÖ COVID-19 Vaka Tanımları: https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Surveillance_Case_Definition-2020.2
 • COVID-19 Tedarik Zinciri Kurumlar Arası Koordinasyon Hücresi Haftalık Durum Güncellemesi: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-operations
 • Araştırma ve Geliştirme: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov
 • COVID-19 hakkında çevrimiçi kurslar: https://openwho.org/channels/covid-19; ve mevcut olan diğer ulusal diller: https://openwho.org/channels/covid-19-national-languages
 • Uluslararası toplumun, tüm ülkelere virüse hazırlanması ve müdahale etmesi konusunda sağladığı desteği özetleyen Stratejik Hazırlık ve Müdahale Planı (SPRP): https://www.who.int/publications/i/item/strategic-preparedness-and-response-plan-for-the-new-coronavirus

DSÖ bölge ofislerinden güncellemeler:

 

HALK İÇİN ÖNERİLER VE TAVSİYELER

 

Ekler

Ek 1. Ülkelere ve bölgelere göre son yedi günde bildirilen doğrulanmış COVID-19 vakalarının ve COVID-19 kaynaklı ölümlerin sayısı, 2 Mayıs 2021 verileri **

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Ek 2.Ülkelere ve bölgelere göre endişe verici varyantların listesi, 4 Mayıs 2021 verileri**

* Bu güncellemede yeni ülke eklenmiştir.

"Verified", bu varyant için bilgilerin DSÖ tarafından resmi kaynaklardan alındığını gösterir.

"Under verification" ifadesi, bu varyant için bilgilerin DSÖ tarafından resmi olmayan kaynaklardan alındığını ve daha fazla bilgi elde edildikçe inceleneceğini belirtir.

Saint Martin için Varyant P.1, alınan bilgiye göre bu hafta hariç tutulmuştur.

** Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Ek 3. Veri, tablo ve şekil notları

Sunulan veriler, ülkelerden/bölgelerden DSÖ'ye bildirilen, büyük ölçüde DSÖ vaka tanımlarına (https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV Surveillance_Case_Definition-2020.2) ve sürveyans klavuzuna (https://www.who.int/publications/i/item/who-2019-nCoV-surveillanceguidance-2020.8) dayanan resmi laboratuvar onaylı COVID-19 vaka ve ölümlerine dayanmaktadır. Doğruluk ve güvenilirliği sağlamak için adımlar atılırken, tüm veriler sürekli doğrulama ve değişikliğe tabidir; ve bu verileri yorumlarken, gerçek vaka ve ölüm oranı insidansının olduğundan düşük tahmin edilmesi ve bu verileri küresel düzeyde yansıtmada değişken gecikmeler gibi, sunulan sayıları etkileyen birkaç faktör nedeniyle dikkatli olunmalıdır. Vaka tespiti, dahil etme kriterleri, test stratejileri, raporlama uygulamaları ve veri kesme ve gecikme süreleri ülkeler/bölgeler arasında farklılık göstermektedir. Az sayıda ülke/bölge, şüpheli ve laboratuvar onaylı vakaları birlikte rapor etmektedir. DSÖ, ulusal halk sağlığı yetkilileri ve diğer kaynaklar tarafından yayınlanan bilgi ürünleri arasında farklılıklar olması beklenmektedir. Halk sağlığı yetkililerinin çok sayıda vakayı veya ölümü toplam sayımlarından çıkaran veri uyuşturma çalışmaları yürütmesi nedeniyle, yeni vakalar/ölümler sütunlarında uygun şekilde negatif sayılar gösterilebilir. Çıkarmaların önceki günlere uygun şekilde paylaştırılmasına olanak tanıyan ek ayrıntılar ortaya çıktığında, grafikler buna göre güncellenecektir. epi-data-support@who.int adresine e-posta gönderilerek yapılan geçmiş veri düzenlemesinin bir kaydı talep edilebilmektedir. Talep ederken lütfen ilgilendiğiniz ülke (ler)i, süreyi ve talep / kullanım amacını belirtiniz. Önceki durum raporları düzenlenmeyecektir; en güncel veriler için https://covid19.who.int/ adresine bakınız. Küresel toplam, uluslararası taşıtlardan bildirilen 746 vaka ve 13 ölümü de içermektedir.

Kullanılan isimler ve bu yayındaki materyalin sunumu, DSÖ tarafından herhangi bir ülkenin, bölgenin, şehrin veya otoritenin yasal statüsü, yetkileri veya hudutlarının sınırlandırılması ile ilgili herhangi bir fikrin ifade edildiği anlamına gelmemektedir. Haritalardaki noktalı ve kesik çizgiler, henüz tam olarak anlaşmaya varılamayan yaklaşık sınır çizgilerini temsil etmektedir. Ülkeler ve bölgeler, DSÖ yönetim bölgesi altında düzenlenmiştir. Belirli şirketlerin veya üreticilerin ürünlerinden bahsedilmesi, DSÖ tarafından onaylandığını veya söz konusu benzer nitelikteki diğer ürünlerin yerine önerildiğini ima etmemektedir. Hatalar ve eksiklikler hariç olmak üzere, tescilli ürünlerin isimleri, baş harfleri büyük olacak şekilde ayırt edilmektedir.

(1) Kosova'ya yapılan tüm atıflar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1244 (1999) sayılı kararı bağlamında anlaşılmalıdır. Haritada Sırbistan ve Kosova vakalarının sayısı (UNSCR 1244, 1999) görselleştirme amacıyla hazırlanmıştır.

i Doğrulanmış COVID-19 vakası (Ek 1) veya endişe verici varyantların tespit edildiği ülkeler ve bölgeler listesini (Ek 2) bildirmeyen ülkeleri, bölgeleri ve alanları hariç tutar.

ii Bulaşma sınıflandırması, ülkelerin/bölgelerin kendilerini raporlama sürecine dayanmaktadır. Sınıflandırmalar, haftalık olarak gözden geçirilmekte ve yeni bilgiler elde edildikçe düzeltilmektedir. Ülkeler/Bölgeler arasında farklı bulaşma dereceleri olabilir. Daha fazla bilgi için lütfen bakınız: COVID-19 kapsamında halk sağlığı ve sosyal önlemlerin uygulanması ve düzenlenmesine ilişkin hususlar( Considerations for implementing and adjusting public health and social measures in the context of COVID-19 (who.int) )

(Aktif) vaka yok:  Sağlam bir sürveyans sistemi varlığında en az 28 gün (maksimum inkübasyon süresinin iki katı) yeni vaka tespit edilmemiş olmasıdır. Genel nüfus için sıfıra yakın bir enfeksiyon riski anlamına gelmektedir.

İmporte/Sporadik vakalar:  Son 14 gün içinde tespit edilen vakaların tümü importedir, sporadiktir (örn. Laboratuvarda bulaşmış veya zoonotik) veya tümü importe/sporadik vakalarla bağlantılıdır ve daha fazla yerel bulaşma konusunda net sinyaller yoktur. Genel nüfus için minimum enfeksiyon riski olduğu anlamına gelmektedir

Vaka kümeleri:  Son 14 gün içinde tespit edilen vakalar, ağırlıklı olarak, doğrudan importe vakalarla bağlantılı olmayan, ancak tümü zaman, coğrafi konum ve ortak risklere göre bağlantılı olan iyi tanımlanmış kümelerle sınırlıdır. Bölgede çok sayıda kimliği belirsiz vaka olduğu varsayılmaktadır. Bu kümelere maruz kalmaktan kaçınılırsa, daha geniş topluluktaki diğer kişiler için düşük bir enfeksiyon riski anlamına gelir.

Genel bulaşma: : Aşağıda açıklandığı ve yukarıda belirtilen kılavuzda açıklanan bir dizi gösterge ile bilgi verildiği gibi, düşük insidanstan çok yüksek insidansa kadar bir dizi seviyeyi kapsar. Bu alt kategoriler halihazırda küresel düzeyde düzenlenmediğinden ve bundan ziyade yerel karar verme için ulusal ve yerel halk sağlığı yetkilileri tarafından kullanılması amaçlandığından, genel bulaşma bu belgede sınıflandırılmamıştır.

 • GB1: Yerel bulaşma insidansının düşük olması, son 14 günde vakaların yaygın olarak tespit edilmesi, vakaların çoğunun belirli kümelerle bağlantılı olmaması durumudur; bulaşma belirli nüfus alt gruplarına odaklanabilir. Genel nüfus için düşük enfeksiyon riski vardır.
 • GB2: Yerel bulaşma insidansı orta derecede olması, son 14 günde geniş çapta dağılmış vakaların tespit edilmesi durumudur; bulaşma belirli nüfus alt gruplarına daha az odaklanmıştır. Genel nüfus için orta derecede enfeksiyon riski vardır.
 • GB3: Yerel bulaşma insidansının yüksek, son 14 gün içinde dağılmış vakaların yaygın olması durumudur; bulaşma yaygındır ve nüfus alt gruplarında odaklanmamıştır. Genel nüfus için yüksek enfeksiyon riski vardır.
 • GB4: Yerel bulaşma insidansının çok yüksek, son 14 gün içinde yaygın olarak dağılmış vakaların olması durumudur. Genel nüfus için çok yüksek enfeksiyon riski vardır.

Beklemede: bulaşma sınıflandırması DSÖ'ye bildirilmemiştir.

iii "Bölgeler", bölgeleri, alanları, denizaşırı bağımlılıkları ve benzer statüye sahip diğer yetki alanlarını içermektedir.

Etiketler: