DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ'NDE EBOLA VİRÜSÜ HASTALIĞI

04 Mayıs 2021 Salı

3 Mayıs 2021'de Demokratik Kongo Cumhuriyeti Sağlık Bakanı (DRC), Kuzey Kivu'daki dört sağlık bölgesini (HZ) Biena, Musienene, Katwa ve Butembo'yu etkileyen Ebola Virüsü Hastalığı (EVH) salgınının sona erdiğini ilan etmiştir.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde Ebola Virüsü Hastalığı

Salgın Hastalık Haberleri

4 Mayıs 2021

3 Mayıs 2021'de Demokratik Kongo Cumhuriyeti Sağlık Bakanı (DRC), Kuzey Kivu'daki dört sağlık bölgesini (HZ) Biena, Musienene, Katwa ve Butembo'yu etkileyen Ebola Virüsü Hastalığı (EVH) salgınının sona erdiğini ilan etmiştir. Açıklama, DSÖ'nün tavsiyelerine uygun olarak, 21 Mart 2021'de ikinci kez negatif sonuçlanan son vakanın testinden 42 gün sonra yapılmıştır.

Salgın, Biena HZ'deki Masoya Sağlık Alanındaki Mwenye / Makumo'da ikamet eden birinin EVH için yapılan testinin pozitif çıkmasından sonra 7 Şubat 2021'de ilan edilmiştir. Bugüne kadar, bu salgındaki ilk vakanın enfeksiyon kaynağı henüz belirlenmemiştir. Genel olarak, 12 vaka rapor edilmiştir (11 doğrulanmış ve 1 olası). Bu 12 vakadan sekizi (% 73) tespit sırasında bilinen ve takip edilen temaslılar olup hepsi epidemiyolojik olarak benzersiz bir bulaşma zinciriyle bağlantılı çıkmıştır. Kuzey Kivu Eyaletinin dört sağlık bölgesinde 12 EVH vakasının tümü, 25 Ocak ile 26 Şubat 2021 arasında bildirilen semptomların başlamasıyla rapor edilmiştir. Bu vakalardan altısı ölmüş ve altısı uygun tedavi gördükten sonra iyileşmiştir. 12 vakadan ikisi, bu salgında ilk vakaya bakarken enfeksiyona yakalanan sağlık çalışanları olup her ikisi de hastalıktan kurtulmuştur. En son teyit edilen vakaları hepsi doğrulanmış bir vakanın aile üyeleri olup 1 Mart 2021'de rapor edilmiştir.

Bu, virüsün ilk olarak 1976'da ve ikincisi Kuzey Kivu Eyaletinde tanımlanmasından bu yana Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde bildirilen 12'nci EVH salgını olmuştur.

7 Şubat - 3 Mayıs 2021 tarihleri arasındaki salgın sırasında, tüm doğrulanmış ve muhtemel vakalarla ilgili vaka incelemeler, beş sağlık bölgesindeki 48 sağlık alanında 1. 194 temaslı olduğunu belirlemiştir. Bugüne kadar, tüm temaslılar 21 günlük takip dönemlerini tamamlamıştır. Kendini işine adamış bir ekip, iletim zincirlerinin takibini sağlamak için doğrulanmış bir EVH vakasına son maruziyetten bu yana 42 gün boyunca takipte kaybolan, hiç görülmeyen veya yerinden olmayan temaslıları aramaya devam etmiştir. Salgın süresince, Eyalet Sağlık Bakanlığının Butembo ve Beni birimlerinden 17 sağlık bölgesinde 33 229 uyarı rapor edildiği bildirilmiştir. Ek olarak, DRC'nin giriş noktalarında 1,5 milyondan fazla yolcunun taraması gerçekleştirilmiş ve yaklaşık 2.000 kişi EVH'ye karşı aşılanmıştır.

Halk Sağlığı Yanıtı

Halk Sağlığı yanıtı, DSÖ ile işbirliği içinde Butembo İl Sağlık Bakanlığı tarafından koordine edilmiştir.

Bu EVH salgınına yanıt olarak, 7 Şubat 2021'den 3 Mayıs 2020'ye kadar:

 • Butembo merkezli denetçiler havuzunun koordinatörü başkanlığında ortakların katılımıyla günlük koordinasyon toplantıları düzenlenmiştir.
 • Sınırdaki ülkeler sürveyans kapasitesini artırmış ve EVH hazırlık planları oluşturmuştur.
 • Sağlık bölgesi ve sağlık alanı personeli tarafından DSÖ'nün mali, lojistik ve insan kaynakları desteği ile sürveyans faaliyetleri yürütülmüştür. Ek olarak, DSÖ, uyarı sürveyans sisteminin kurulmasını ve sağlık bölgesi veri yöneticilerinin, uyarıların doğru ve zamanında günlük raporlanmasını sağlamak üzere eğitilmesini desteklemiştir.
 • Salgın boyunca toplam 1.519.869 tarama gerçekleştiren yirmi iki giriş noktası / kontrol noktası (PoE / PoC) kurulmuştur.
 • Salgının başlangıcından 1 Mayıs'a kadar 4.332 örnek toplanmış ​​ve EVH ile ilgili olarak analiz edilmiştir.
 • 7 Şubat - 31 Mart 2021 tarihleri ​​arasında 1.169'u Biena'da, 360'ı Katwa'da, 297'si Butembo'da ve 72'si Musienene'de olmak üzere 1.898 kişi aşılanmıştır. Ön saf çalışanları aşılananların 542'sini oluşturmaktadır.
 • Enfeksiyon önleme ve kontrol (IPC) faaliyetleri, dört sağlık bölgesinde 136 öncelikli sağlık tesisinin değerlendirilmesini ve sekiz sağlık bölgesinde 456 sağlık tesisinin izlenmesini ve desteklenmesini içermektedir.
 • Butembo, Mabalako ve Katwa'nın sağlık bölgelerinde toplum eylem komiteleri tarafından hanehalklarına ziyaretler ve EVH'ye karşı duyarlılaştırılma dahil olmak üzere tüm sağlık bölgelerinde risk iletişimi ve topluluk katılım faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.

 

DSÖ risk değerlendirmesi

 

3 Mayıs 2021'de, Demokratik Kongo Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, art arda 2 testi de negatif sonuçlanan doğrulanmış son vakadan  bu yana 42 günden fazla (maksimum iki kuluçka dönemi) geçtiğini göz önünde bulundurarak Kuzey Kivu Eyaletinde EVH'nin insandan insana bulaşmasının sona erdiğini ilan etmiştir. Dünya Sağlık Örgütü, mevcut sürveyans sisteminin vakaları tespit etme kapasitesini kanıtladığını değerlendirmektedir. Sağlık Bakanlığı, halk sağlığı sürveyans sistemlerinin güçlendirilmesini ve pekiştirilmesini içeren 90 günlük bir plan taslağı hazırlamıştır.

DSÖ, EVH'nin yeniden ortaya çıkma riskinin kaldığını belirtmektedir. Ebola virüsü, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde enzootiktir ve hayatta kalanların vücut sıvılarında birkaç ay kalabilir, bu da nadir durumlarda ikincil bulaşma ile sonuçlanabilir. Ek olarak, büyük bir salgının ardından sporadik vakaların ortaya çıkması alışılmadık bir durum değildir. EVH'nin yeniden ortaya çıkması DRC'de önemli bir halk sağlığı sorunudur ve ülkenin salgınlara hazırlık ve müdahale etme kapasitesinde hala boşluklar vardır. Yoksulluk, toplum güvensizliği, zayıf sağlık sistemleri ve siyasi istikrarsızlık gibi çevresel ve sosyoekonomik faktörlerin bir araya gelmesi, DRC'de EVH'nin ortaya çıkma oranını hızlandırmaktadır.

Koronavirüs 2019 (COVID-19), kolera ve kızamık salgınları gibi diğer acil sağlık durumları, ülkenin EVH vakalarının yeniden ortaya çıkmasını hızla tespit etme ve bunlara yanıt verme yeteneğini tehlikeye atabilir.

 

İlk doğrulanmış COVID-19 vakasının DRC'ye kayıtlara geçildiği 10 Mart 2020'den bu yana, 1 Mayıs 2021 itibariyle ülke çapında toplam 29.962 doğrulanmış COVID-19 vakası ve 766 ölüm vakası bildirilmiştir.

DSÖ tavsiyesi

DSÖ, insanlarda Ebola virüsü hastalığının bulaşmasını azaltmanın etkili bir yolu olarak aşağıdaki risk azaltma önlemlerini taysiye etmektedir:

 • Enfekte olmuş meyve yarasaları veya kuyruklu maymunlar / kuyruksuz maymunlar ile temastan ve çiğ etlerinin tüketilmesi yoluyla yaban hayatından insana bulaşma riskini azaltmak. Hayvanlarla eldiven ve diğer uygun koruyucu giysilerle temas edilmelidir. Hayvansal ürünler (kan ve et) tüketilmeden önce iyice pişirilmelidir.
 • Ebola semptomları olan kişilerle, özellikle vücut sıvılarıyla doğrudan veya yakın temastan insandan insana bulaşma riskini azaltmak. Hastarla ilgilenirken uygun kişisel koruyucu ekipman giyilmelidir. Hastanede hastaları ziyaret ettikten sonra ve herhangi bir vücut sıvısına dokunduktan veya temas ettikten sonra düzenli el yıkama gereklidir.
 • EVH vakalarının erken tespiti, izolasyonu ve tedavisi için sağlık işgücünün eğitimine ve yeniden eğitimine devam etmenin yanı sıra güvenli ve temkinli defin törenleri ve IPC halka yaklaşımı konusunda yeniden eğitime devam edilmelidir. IPC eğitiminin sağlık tesislerinde rutin olarak verildiğinden ve sağlık profesyonellerinin müfredatına dahil edildiğinden emin olunuz.
 • Hastaları yönetmek ve dekontaminasyon için KKD ve IPC malzemelerinin mevcut olduğundan emin olunuz.
 • Ebola hastalarını yönetmek için hazırlıklı olma konusunda sağlık tesisi değerlendirmelerini ("Değerlendirme Formu") yapın (buna WASH, atık yönetimi KKD tedarikleri, triyaj / tarama kapasitesi, vb. Dahildir) ve sorunları ele almak için eylem planları geliştirip uygulamada tesisleri desteklemeye devam ediniz.
 • Sağlık sistemine IPC Asgari Gerekliliklerini ve gelecekteki salgınlar için bir IPC hazırlık planını uygulamaya doğru ilerlemesine yardımcı olmak için bir Ulusal IPC programı ve Ulusal IPC odak noktası oluşturun.
 • Sağlık çalışanlarının aşılanmasına hazırlanın
 • Güvenli ve temkinli defin törenlerini pekiştirmek için topluluklarla etkileşim kurun.

Mevcut risk değerlendirmesine ve Ebola salgınlarına ilişkin önceki kanıtlara dayanarak, DSÖ, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne yönelik seyahat ve ticaret kısıtlanmasını önermemektedir.

Daha fazla bilgi için aşağıdaki linklere bakınız:

Ebola fact sheet

Resources and information on Ebola virus disease

Resources and information on Ebola survivors

History of Ebola virus disease in the Democratic Republic of the Congo

Optimized Supportive Care for Ebola Virus Disease: Clinical management standard operation procedures

 

Kaynak:https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2021-DON325

Etiketler: