DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NÜN 11.05.2021 TARİHLİ YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) HAFTALIK DURUM RAPORU

09 Mayıs 2021 Pazar

Yeni COVID-19 vakalarının ve ölümlerinin sayısı bu hafta küresel olarak biraz azalmış olup 5.5 milyondan fazla vaka ve 90.000'den fazla ölüm vakası görülmüştür (Şekil 1). Bununla birlikte, vaka ve ölüm oranları, pandeminin başlangıcından bu yana en yüksek seviyeye ulaşmıştır.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NÜN 11.05.2021 TARİHLİ YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) HAFTALIK DURUM RAPORU

9 Mayıs 2021 Orta Avrupa Zaman Dilimine göre saat 10.00’da bildirilen veriler

Bu raporda aşağıda yer alan başlıklar halinde COVID-19 ile ilgili en son veriler paylaşılmaktadır:

Küresel Epidemiyolojik Durum

Özel Konu: SARS-CoV-2 Varyantları

DSÖ Bölgelerine Göre Genel Durum

Haftalık Önemli Güncellemeler

Yazım Hatası/Düzeltme: SARS-CoV-2 soy B.1.617, önceki sürümün bazı paragraflarında yanlışlıkla B.1.612 olarak listelenmiştir. Bu hata düzeltilmiştir.

KÜRESEL EPİDEMİYOLOJİK DURUM

Yeni COVID-19 vakalarının ve ölümlerinin sayısı bu hafta küresel olarak biraz azalmış olup 5.5 milyondan fazla vaka ve 90.000'den fazla ölüm vakası görülmüştür (Şekil 1). Bununla birlikte, vaka ve ölüm oranları, pandeminin başlangıcından bu yana en yüksek seviyeye ulaşmıştır. Avrupa ve Doğu Akdeniz bölgelerinde yeni haftalık vakalar azalırken, Güneydoğu Asya Bölgesi 9 hafta boyunca artan bir eğilim göstermiş ve geçen hafta % 6'lık bir artış daha bildirmiştir (Tablo 1). Güneydoğu Asya ve Batı Pasifik bölgelerinde ölüm oranı artmıştır. Hindistan, Güneydoğu Asya Bölgesi'ndeki vakaların % 95'ini ve ölüm vakalarının % 93'ünü, küresel vakaların % 50'sini ve küresel ölüm vakalarının % 30'unu oluşturmaya devam ederken, komşu ülkelerde endişe verici eğilimler gözlenmiştir. Tüm DSÖ Bölgelerinde, birkaç hafta boyunca vaka ve ölüm vakaları sayılarında sürekli artış eğilimi gösteren ülkeler vardır.

Şekil 1: DSÖ bölgeleri tarafından haftalık olarak bildirilen COVID-19 vakalarının sayısı, 9 Mayıs 2021**

 

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

En fazla yeni vaka bildiren ülkeler: Hindistan (2.738.957 yeni vaka;% 5 artış), Brezilya (423.438 yeni vaka; önceki haftaya benzer), Amerika Birleşik Devletleri (334.784 yeni vaka;% 3 azalma), Türkiye (166.733 yeni vaka; 35 % düşüş) ve Arjantin (140.771 yeni vaka;% 8 azalma).

Tablo 1. DSÖ Bölgelerine göre, son yedi günde bildirilen doğrulanmış COVID-19 vakalarının ve COVID-19 kaynaklı ölümlerin sayısı,  9 Mayıs 2021 verileri**

DSÖ Bölgesi

Son yedi gündeki yeni vakalar (%)

Son 7 gündeki yeni vakalarda yüzde değişim*

 

Toplam vakalar (%)

Son yedi gündeki yeni ölümler (%)

Son 7 gündeki yeni ölümlerde yüzde değişim*

Toplam ölümler (%)

Amerika

1 272 491  (%23)

 

% -4

63 554 005  (%40)

33 879  (%39)

%-8

1 551 860  (%47)

Avrupa

919 119 (%17)

 

% -23

52 871 662  (% 34)

19 056  (%24)

%-18

1 104 629  (%34)

Güneydoğu Asya

2 877 410

(%52)

 

%6

25 552 640  (%16)

28 977  (%27)

%15

309 197  (%9)

Doğu Akdeniz

280 853

(%5)

 

% -13

9 428 375  (%6)

5 605  (%7)

%-13

189 052  (%6)

Afrika

40 656

(%1)

 

% -5

3 357 846  (%2)

1 034  (%1)

%3

83 904  (%3)

Batı Pasifik

127 073

(%2)

 

%-4

2 597 134  (% 2)

1 691

(%1)

%34

39 179  (%1)

Küresel

5 517 602  (%100)

 

%-4

157 362 408  (%100)

90 242  (%100)

%-4

3 277 834 (%100)

* Yedi gün öncesine kıyasla son yedi gün içinde yeni doğrulanmış vaka/ölüm sayısındaki yüzdelik değişim.

** Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız

COVID-19 ile ilgili en son veriler ve bilgiler için lütfen aşağıdaki adresleri ziyaret ediniz:

Şekil 2. Ülkelere ve bölgelere göre, son yedi günde 100.000 nüfus başına bildirilen COVID-19 vakası, 3 – 9 Mayıs 2021 **

** Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız

 

ÖZEL KONU: SARS-COV-2 VARYANTLARIYLA İLGİLİ GÜNCELLEME

DSÖ, ulusal makamlar, kurumlar ve araştırmacılarla işbirliği içinde, SARS-CoV-2 varyantlarının bulaşıcılıkta, klinik sunumda ve ciddiyette değişikliklere yol açıp açmadığını veya bunların  ulusal sağlık yetkililerince halk sağlığı ve sosyal önlemlerinde (PHSM) gerçekleştirilen uygulamalarda değişikliğe yol açıp açmadığını değerlendirmektedir. Potansiyel endişe verici varyantların (VOC'ler) veya önemli varyantların (VOI'ler) "sinyallerini" tespit etmek ve bunları küresel halk sağlığı için ortaya çıkan riske göre değerlendirmek üzere sistemler oluşturulmuştur (ayrıca bkz. Çalışma tanımları). Ulusal makamlar, yerel önemli / endişe verici diğer varyantlarını belirlemeyi seçebilirler. Hâlihazırda dolaşımda olan VOC'ler ve VOI'ler hakkında ayrıntılı bilgi, Haftalık Epidemiyolojik Güncellemenin daha önce yayınlanmış baskılarında mevcuttur. Burada, B.1.617 soyunda yeni belirlenmiş bir VOC hakkında bilgiler, coğrafi dağılım hakkında bir güncelleme ve belirlenmiş tüm VOI'lerin ve VOC'lerin fenotipik özelliklerini çevreleyen yeni kanıtlar sunmaktayız.

Soy B.1.617 içinde yeni belirlenmiş VOC

DSÖ, SARS-CoV-2 Virüs Evrimi Çalışma Grubu'na danışarak, WHO, B.1.617 soyundaki virüslerin bir VOC olarak karakterize edildiğini belirlemiştir. B.1.617, küresel olarak tespit prevalansının yanı sıra spike proteinindeki az sayıda ancak potansiyel olarak ilgili mutasyonlarla farklılık gösteren üç alt soy içerir (Tablo 2). 11 Mayıs itibariyle, altı DSÖ bölgesinin tümünden 44 ülkeden 4500'den fazla sekans GISAID'e yüklenmiş ve B.1.617'ye atanmış ve DSÖ, beş yeni ülkeden tespit raporları almıştır (Şekil 3). Üç alt tür arasında önemli farklılıklar olsa da, şu anda mevcut olan kanıtlar alt türlere göre VOI / VOC karakterizasyonu için çok sınırlıdır. Gelecekte VOI'ler / VOC'ler olarak alt türlerin tasvir edilmesi, alt türlere göre anlayışımız ve epidemiyolojilerinin göreceli önemi arttıkça mümkün olabilir. Şu anda, DSÖ, B.1.617'yi dolaşımdaki diğer virüs varyantlarına kıyasla fenotipik etkilerin erken kanıtlara dayanarak bir VOC olarak belirlemiştir, yani:

B.1.617 alt türleri, birden çok ülkede yaygınlıkta gözlenen hızlı artışlar dahil olmak üzere daha yüksek bulaşma oranlarına sahip gibi görünmektedir (B.1.617.1 ve B.1.617.2 için orta düzeyde kanıt mevcuttur) ve

Ön kanıtlar, COVID-19 tedavisi için kullanılan bir monoklonal antikor olan Bamlanivimab'ın etkinliğinin potansiyel olarak azaldığını ve nötralizasyon antikorlarına karşı potansiyel olarak biraz azaldığını göstermektedir (B.1.617.1 için sınırlı kanıt mevcuttur).

Tablo 2: 11 Mayıs 2021 itibarıyla B.1.617'nin alt türlerine genel bakış

Alt tür

 

B.1.617.1

B.1.617.2

B.1.617.3

GISAID'deki sekanslar

 

2001

2507

67

Bildirimde bulunan ülke sayısı

 

34 (6 DSÖ bölgesinde)

31 (5 WHO bölgesinde)

4 (3 WHO bölgesinde)

Spike mutasyonlarını tanımlayan soy sayısı *

7

8

6

Karakteristik spike mutasyonları *

 

 

G142D, E154K, L452R, E484Q, D614G, P681R, Q1071H

T19R, G142D, del157/158, L452R, T478K, D614G, P681R, D950N

T19R, L452R, E484Q, D614G, P681R, D950N

* Dizilerin >% 60'ında bulunan mutasyonlar

 

Şekil 3. B.1.617.1, B.1.617.2 veya B.1.617.3 sekanslarının GISAID'e yüklendiği ve / veya 11 Mayıs 2021 itibarıyla DSÖ'ye bildirildiği ülkeler, yönetim bölgeleri ve bölgeler *

* Doğrulanmamış tespitler, esas olarak GISAID'e dayalı olup, DSÖ'nün Üye Devletlerle saptamayı doğrulaması nedeniyle değişebilir.

B.1.617 soyuna ait virüsler ilk olarak Ekim 2020'de Hindistan'da bildirilmiştir. Hindistan'da COVID-19 vakalarında ve ölüm vakalarındaki yeniden canlanma, B.1.617 ve dolaşımda olan diğer varyantların (örneğin, B.1.1.7) potansiyel rolüne ilişkin soruları gündeme getirmiştir. Hindistan'daki duruma ilişkin DSÖ tarafından yürütülen yakın tarihli bir risk değerlendirmesi, Hindistan'da COVID-19 yayılımının yeniden canlanması ve hızlanmasının, bulaşıcılığı potansiyel olarak artmış SARS-CoV-2 varyantları vakalarının oranındaki artış da dahil olmak üzere birçok potansiyel katkıda bulunan faktöre sahip olduğunu tespit etmiştir; sosyal birlikteliği artıran çeşitli dini ve siyasi kitle toplanma olayları; ve halk sağlığı ve sosyal önlemlerin (PHSM) kullanımı ve bunlara daha az bağlılık. Bu faktörlerin her birinin Hindistan'da artan bulaşma üzerindeki kesin katkıları tam olarak anlaşılmamıştır. 

Hindistan'daki pozitif örneklerin yaklaşık % 0,1'i SARS-CoV-2 varyantlarını tanımlamak için sekanslanmış ve GISAID'e yüklenmiştir. Hindistan'da bildirilen COVID-19 vakalarındaki artışla eşzamanlı olarak B.1.1.7 ve B.1.617 alt hatları dahil olmak üzere çeşitli VOC'lerin yaygınlığı artmıştır. B.1.1.7 ve B.1.617.1 varyantları başlarken son haftalarda azalmak üzere, aynı dönemde B.1.617.2 olarak dizilen virüslerin oranında belirgin bir artış gözlendi. Bu varyantların Nisan 2021 sonuna kadar tanımlanmasından bu yana, Hindistan'dan sırasıyla B.1.617.1 ve B.1.617.2 dizilenmiş örneklerin% 21 ve% 7'sini oluşturmuştur. a

DSÖ tarafından GISAID'ye sunulan sekanslar kullanılarak yürütülen ön analizler, B.1.617.1 ve B.1.617.2'nin Hindistan'daki diğer dolaşımdaki varyantlardan önemli ölçüde daha yüksek bir büyüme oranına sahip olduğunu ve bu da potansiyel olarak daha yüksek bulaşıcılığa sahip olduğunu düşündürmektedir. Göreceli bulaşılabilirliğini değerlendirebilmek için bugüne kadar çok az sayıda B.1.617.3 sekansı tespit edilmiştir.

Diğer çalışmalar, B.1.1.7 ve B.1.617 varyantları dolaşımdayken (Haziran - Ekim 2020) vaka sayılarının ilk dalgaya kıyasla daha hızlı arttığını göstermektedir. B B.1.617 reseptör bağlanma alanı (RBD) mutasyonlarının (L452R ve E484Q, furin klevaj bölgesindeki P681R ile birlikte) yapısal bir analizi, bu varyantlardaki mutasyonların artmış ACE2 bağlayanına ve S1-S2 bölünme oranının daha iyi bulaşabilirlik ve muhtemelen bazı monoklonal antikorlar tarafından daha iyi  bağlanma ve daha iyi nötralizasyondan kaçma kapasitesinin olmasıyla sonuçlanmasına neden olabileceğini düşündürmektedir. c

Hamsterler üzerinde yapılan bir ön çalışmada, B.1.617.1 ile enfeksiyon, B.1 varyantlarına (D614G) kıyasla vücut ağırlığı kaybında artış, akciğerlerde daha yüksek viral yük ve belirgin akciğer lezyonları ile sonuçlanmıştır.

B.1.617 soyunun (türünün) aşıların veya terapötiklerin etkinliği üzerindeki potansiyel etkileri veya yeniden enfeksiyon riskleri belirsizliğini korumaktadır. Akran incelemesini bekleyen ön laboratuvar çalışmaları, antikorlar tarafından nötralizasyonda sınırlı bir azalma olduğunu düşündürmektedir; ancak gerçek dünyadaki etkiler sınırlı olabilir. e Bir çalışma, Moderna - mRNA1273 ve Pfizer BioNTech Comirnaty aşıları ile aşılamayla üretilen antikorların B.1.617.1'e karşı nötralizasyon etkinliğinde yedi kat azalma tespit etmiştir. f İkinci bir çalışma, Pfizer BioNTech - Comirnaty aşısı için E484Q mutasyonunu (B.1.617.1 ve B.1.617.3'te bulunur) taşıyan virüse karşı nötralizasyonda, E484K mutasyonunda bulunana benzer bir azalma tespit etmiştir. g COVID-19 vakalarının (n = 17) sınırlı bir iyileşme serumu örneğini ve Bharat - Covaxin aşısı (n = 23) alıcılarından alınan serumları inceleyen üçüncü bir çalışma, B.1.617'ye karşı çoğu nötralize edici aktivitenin korunduğu sonucuna varmıştır. E dördüncü çalışma, B.1.617'ye karşı Pfizer BioNTech - Komirnaty aşısı (n = 15) alıcılarından plazma ile nötralizasyon aktivitesinde yaklaşık üç kat azalma ve şiddetli COVID-19 (n = 15). 

Hindistan dışında, Birleşik Krallık en fazla sayıda vakayı B.1.617 alt türü olarak sekansladığını bildirmiş ve yakın zamanda B.1.617.2'yi endişe verici ulusal varyant olarak belirlemiştir. Bu, B.1.617 alt türleri olarak sıralanan vakaların sayısındaki son ani artışı ve B.1.617.2'yi en azından bulaşıcılık açısından VOC B.1.1.7 ile eşdeğer olarak nitelendiren ulusal bir değerlendirmeyi takip etmekte olup bağışıklıktan kaçış potansiyelini değerlendirmek için yeterli veri olmadığını belirtmişlerdir. h 5 Mayıs itibariyle Birleşik Krallık, 520 genomik olarak doğrulanmış B.1.617.2 vakası bildirmiştir (bunların yaklaşık üçte ikisi yurt içinde edinilmiştir), 261'i doğrulamış B. 1.617 vakası (daha fazla açıklama yapılmadan) ve dokuzu doğrulanmış B.1.617.3 vakasıdır. İ Epidemiyolojik özellikler üzerindeki etkiler (bulaşıcılık, ciddiyet, yeniden enfeksiyon riski, vb.) Ve karşı tedbirler üzerindeki etkiler dahil olmak üzere, bu varyantların fenotipik etkilerine ilişkin daha güçlü çalışmalara acilen ihtiyaç vardır.

 

Kaynaklar:

a Outbreak.info. SARS-CoV-2 Mutation Reports: Lineage Mutation Tracker. https://outbreak.info/situation-reports

b Ranjan, R., Sharma, A., Verma, M.K., 2021. Characterization of the Second Wave of COVID-19 in India. medRxiv 2021.04.17.21255665. https://doi.org/10.1101/2021.04.17.21255665

c Cherian, S., Potdar, V., Jadhav, S., et al 2021. Convergent evolution of SARS-CoV-2 spike mutations, L452R, E484Q and P681R, in the second wave of COVID-19 in Maharashtra, India. bioRxiv 2021.04.22.440932. https://doi.org/10.1101/2021.04.22.440932

d Yadav, P.D., Mohandas, S., Shete, A.M., et al 2021. SARS CoV-2 variant B.1.617.1 is highly pathogenic in hamsters than B.1 variant. bioRxiv 2021.05.05.442760. https://doi.org/10.1101/2021.05.05.442760

e Yadav, P.D., Sapkal, G.N., Abraham, P., et al 2021. Neutralization of variant under investigation B.1.617 with sera of BBV152 vaccinees. bioRxiv 2021.04.23.441101. https://doi.org/10.1101/2021.04.23.441101

f  Edara, V.-V., Lai, L., Sahoo, M., et al 2021. Infection and vaccine-induced neutralizing antibody responses to the SARS-CoV-2 B.1.617.1 variant. bioRxiv 2021.05.09.443299. https://doi.org/10.1101/2021.05.09.443299

g Ferreira, I., Datir, R., Papa, G., et al 2021. SARS-CoV-2 B.1.617 emergence and sensitivity to vaccine-elicited antibodies. bioRxiv 2021.05.08.443253. https://doi.org/10.1101/2021.05.08.443253

h Public Health England, 2021. SARS-CoV-2 variants of concern and variants under investigation in England. (Technical Briefing No. 10). https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/984274/Variants_of_Concern_VOC_T echnical_Briefing_10_England.pdf i Public Health England, 2021. Variants: distribution of cases data https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-variantsgenomically-confirmed-case-numbers/variants-distribution-of-cases-data#Variant12

Diğer VOC'ler

SARS-CoV-2 varyantlarını tespit etmeye yönelik srveyans faaliyetleri, stratejik genomik sekanslama da dahil olmak üzere yerel ve ulusal düzeylerde güçlendirildikçe, VOC'leri ve VOI'leri bildiren ülke / bölge / bölge (bundan sonra ülkeler olarak anılacaktır) sayısı artmaya devam etmiştir. 4 Mayıs'taki son güncellememizden bu yana, VOC 202012/01 yedi yeni ülkede, varyant 501Y.V2 beş yeni ülkede ve varyant P.1 dört yeni ülkede daha tespit edilmiştir. 11 Mayıs itibariyle, toplam 149 ülke VOC 202012/01 varyantını (Şekil 4), 102 ülke 501Y.V2 varyantını (Şekil 5) ve 60 ülke P.1 varyantını (Şekil 6) rapor etmiştir - ayrıca bkz. Ek 2. Burada sunulan bilgiler, sekanslama kapasitelerindeki farklılıklar ve ülkeler arasında sekanslama için örneklerin önceliklendirilmesi dahil olmak üzere, sürveyans sınırlamaları dikkate alınarak yorumlanmalıdır.

Tablo 3: 27 Nisan 2021 itibarıyla endişe verici varyantlar (VOC) ve önemli varyantlara (VOI) *

Mağara (Pango) soyu

Yeni suş sınıfı

GISAID sınıfı

Alternatif isimler

İlk Tespit Edildiği Yer

İlk örnekler

Karakteristik mutasyonlar

Endişe Verici Varyantlar (VOC'ler)

B.1.1.7 20I/501Y.V1 GR/501Y.V1

VOC 202012/01†

Birleşik Krallık

Eylül 2020

69/70del, 144del, N501Y, A570D, D614G, P681H, T716I, S982A, D1118H 

B.1.351 20H/501Y.V2† GH/501Y.V2

VOC 202012/02

Güney Afrika

01/05/20

D80A, D215G, 241/243del, K417N, E484K, N501Y, D614G, A701V

B.1.1.28.1, alias P.1† 20J/501Y.V3 GR/501Y.V3

VOC 202101/02

Brezilya

01/11/20

L18F, T20N, P26S, D138Y, R190S, K417T, E484K, N501Y, D614G H655Y, T1027I, V1176F

B.1.617*† - G/452R.V3

-

Hindistan

01/10/20

L452R, D614G, P681R, ± (E484Q, Q107H, T19R, del157/158, T478K, D950N)

Önemli Varyantlar (VOI'ler)

B.1.525 20A/S.484K G/484K.V3

-

Birden fazla ülkede

01/12/20

Q52R, A67V, 69/70del, 144del, E484K, D614G, Q677H, F888L

B.1.427/B.1.429 20C/S.452R GH/452R.V1

 

CAL.20C/L452R

Amerika Birleşik Devletleri

01/03/20

S13I, W152C, L452R, D614G

B.1.1.28.2, diğer adı P.2 20B/S.484K GR

-

Brezilya

Nisan 2020

E484K, D614G, V1176F

B.1.1.28.3, diğer adı P.3

PHL-B.1.1.28

Filipinler

Şubat 2020

141/143del, E484K, N501Y, D614G, P681H, E1092K, H1101Y, V1176F

1.526 (+E484K/S477N) 20C GH

-

Amerika Birleşik Devletleri

Kasım 2020

L5F, T95I, D253G, D614G, A701V, + (E484K or S477N)

B.1.616 - GH

-

Fransa

Ocak 2021

H66D, G142V, 144del, D215G, V483A, D614G, H655Y, G669S, Q949R, N1187D

† Anahtar değişkenler için standartlaştırılmış terminoloji (isimlendirme) oluşturma çalışmaları devam ederken, bunlar DSÖ'nün bu yayında bunlara atıfta bulunacağı adlardır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4. 11 Mayıs 2021 itibarıyla SARS-CoV-2 VOC 202012/01 bildiren ülkeler, yönetim bölgeleri ve bölgeler

Şekil 5. 11 Mayıs 2021 itibarıyla SARS-CoV-2 501Y.V2 rapor eden ülkeler, yönetim bölgeleri ve bölgeler

Şekil 6. 11 Mayıs 2021 itibarıyla SARS-CoV-2 P.1 Varyantını rapor eden ülkeler, yönetim bölgeleri ve bölgeler

 

VOC'lere karşı aşı performansı

VOC'lere karşı aşı performansına ilişkin mevcut bulgular, en son 27 Nisan tarihli olmak üzere Haftalık Epidemiyolojik Güncellemenin önceki baskılarında vurgulanmış ve Tablo 4'te özetlenmiştir.

Tablo 4. Aşının asıl suş ile ilgili olarak endişe verici varyantlara (VOC) karşı performansı

VOC 202012/01 (B.1.1.7)

501Y.V2 (B.1.351)

P.1 (B.1.1.28.1)

Hastalık veya enfeksiyona karşı etkinlik / etkililik

Hastalığa karşı koruma

• Şiddetli hastalık: Yok / minimum kayıp:

Pfizer BioNTech-Comirnaty

• Enfeksiyon ve semptomatik hastalık:

-Yok / minimum kayıp: AstraZeneca Vaxzevria, Novavax-Covavax, Pfizer BioNTech-Comirnaty

• Asemptomatik enfeksiyon:

-Yok / minimum kayıp: Pfizer BioNTech Comirnaty

-Sonuçsuz / orta / önemli kayıp, sınırlı örnek boyutu: AstraZeneca-Vaxzevria

Hastalığa karşı daha az koruma, sınırlı bulgu

• Şiddetli hastalık: Yok / minimum kayıp:

Janssen Ad26.COV 2.5, Pfizer BioNTech Comirnaty

• Hafif-orta derecede hastalık:

-Orta derecede kayıp: Janssen-Ad26.COV 2.5, Novavax-Covavax

-Sonuçsuz / önemli kayıp, sınırlı örneklem büyüklüğü: AstraZeneca-Vaxzevria

• Enfeksiyon: Orta derecede kayıp: Pfizer BioNTech-Comirnaty

• Asemptomatik enfeksiyon: Kanıt yok

Sınırlı bulgu

• Yok / minimum kayıp: Sinovac CoronaVac

Nötralizasyon

• Yok / minimum kayıp: Bharat-Covaxin, Gamaleya-Sputnik V, Moderna mRNA-1273, Novavax-Covavax, Pfizer BioNTech-Comirnaty, Pekin CNBG-BBIBP-CorV, Sinovac-CoronaVac

• Minimal / orta düzeyde kayıp: AstraZeneca-Vaxzevria

• Minimum / az kayıp: Pekin CNBG BBIBP-CorV, Sinovac-CoronaVac

• Minimum- büyük kayıp aralığı: Moderna-mRNA 1273, Pfizer BioNTech-Comirnaty

• Orta- önemli kayıp aralığı: AstraZeneca-Vaxzevria, Gamaleya Sputnik V, Novavax-Covavax

• Yok / Minimum azalma: AstraZeneca-Vaxzevria, Sinovac-CoronaVac,

• Minimal / orta azalma: Moderna mRNA-1273, Pfizer BioNTech-Comirnaty

 

27 Nisan'daki yapılan güncellemeden bu yana, İsrail'de ve Katar'da yapılan iki çalışmaya göre, Pfizer BioNTech-Comirnaty aşısının B.1.1.7 hastalığına karşı klinik çalışmalarda bildirilene benzer koruma sağladığına dair daha fazla kanıt sunulmaktadır. İsrail'de yapılan her iki çalışmada da (bir yayınlanmış ve bir ön baskı) ulusal sürveyans verileri kullanılmış ve ikinci dozdan sonra yüksek aşı etkinliği bulunmuştur.

Yayınlanan çalışma sonucuna göre, doğrulanmış B.1.1.7 varyantının SARS-CoV-2 vakalarının % 95'ini oluşturduğu bir ortamda, ölüm, hastaneye yatış, semptomatik hastalık, enfeksiyon ve asemptomatik enfeksiyona karşı ≥ ikinci dozdan 14 gün sonra aşı etkinliği değerlerini sırasıyla % 98.1 (% 95 CI: 97.6-98.5),% 98.0 (97.7-98.3),% 97.7 (97.5-97.9),% 96.5 (96.3-96.8) ve% 93.8 (93.3- 94.2) olarak hesaplamışlardır. İsrail'de yapılan ön baskıda olan diğer çalışmada da benzer bulgular bildirilmiştir.

Ek olarak, Katar'da yapılan çalışmaya göre, aşının etkinliğinin doğrulanmış B.1.1.7 enfeksiyonuna karşı% 89.5 (% 95 CI: 85.9-92.3) ve doğrulanmış B.1.1.7 şiddetli hastalığa karşı ikinci dozdan sonraki 14 günde % 100 (% 95 CI: 81.7-100.0) olduğu bildirilmektedir. Çalışma ayrıca Pfizer BioNTech-Comirnaty aşısının B.1351 varyantına özgü hastalığa karşı etkililiğini değerlendirmiştir ve B.1.351 enfeksiyonuna karşı ikinci dozdan 14 gün sonra% 75.0 (% 70.5-78.9) bir şekilde azalmış etkinlik olduğu bildirilmiştir. Oysa ki, B.1.351 şiddetli hastalığa karşı etkililik, ikinci dozdan 14 gün sonra % 100 (73.7-100.0) korunmuştur

Amerika Birleşik Devletleri'nde B.1.1.7'nin dolaşımda olduğu bir dönemde yapılan bir araştırmaya göre, B.1.1.7 varyantının olmadığı ortamda yürütülen klinik çalışma etkinliği bulgularına benzer şekilde Janssen - Ad26.COV 2.5 aşısının SARS-CoV-2 enfeksiyonuna karşı % 76,7 (% 95 CI: 30,3-95,3) etkili olduğunu bulunmuştur.  Bu tahmin, çalışma sırasında dolaşımda olan tüm virüsler arasında ortalama bir tahmin olsa da, B.1.1.7, katılımcıların büyük çoğunluğunda görülen ve bölgedeki en baskın varyanttı (B.1.1.7, bu bölgedeki çalışma süresi boyunca ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri tarafından bildirilen sekanslanmış virüslerin ~% 25-70'i arasında değişmektedir).

DSÖ önerileri

Virüsün evrim geçirmesi beklenmektedir ve SARS-CoV-2 ne kadar çok dolaşımda bulunursa, mutasyona uğraması için o kadar fazla fırsat vardır. COVID-19 Stratejik Hazırlık ve Müdahale Planında belirtildiği gibi oturmuş ve kanıtlanmış hastalık kontrol yöntemleri aracılığıyla bulaşmasının azaltılmasının yanı sıra hayvan popülasyonlarına bulaştırılmasından kaçınılması, olumsuz halk sağlığı etkilerine sahip mutasyonların oluşumunu azaltmaya yönelik küresel stratejinin kritik yönleridir. PHSM, yeni bildirilen varyantlar da dahil olmak üzere SARS-CoV-2'nin yayılmasını engellemek için kritik öneme sahip olmaya devam etmektedir. Çok sayıda VOC bulaşının olduğu birçok ülkeden elde edilen kanıtlar, sağlık tesislerinde PHSM ve enfeksiyon önleme ve kontrol (IPC) önlemlerinin uygulanmasının COVID-19 vakası insidansını azaltmada etkili olduğunu ve bu da hastaneye yatışlarda ve ölümlerde bir azalmaya yol açtığını göstermiştir. Ulusal ve yerel makamlar, mevcut PHSM, IPC ve hastalık kontrol faaliyetlerini güçlendirmeye devam etmeleri için teşvik edilmektedir.  Yetkililer ayrıca, yerel genel duruma bağlı olarak SARS-CoV-2 varyantlarının bulaş kapsamına ilişkin temsili bir gösterge sağlamak ve olağandışı olayları tespit etmek için sürveyans ve sekanslama kapasitelerini güçlendirmeye ve sistematik bir yaklaşım uygulamaya teşvik edilmektedir.

İlave kaynaklar

SARS-CoV-2’nin Önemli Varyantlarının ve Endişe Verici Varyantlarının çalışma tanımları

COVID-19 yeni varyantları: Bilgi eksiklikleri ve araştırma

DSÖ Bölge Ofislerinden ve partnerlerinden COVID-19 Durum Raporları: AFRO, AMRO / PAHO, EMRO, EURO / ECDC, SEARO, WPRO

SARS-CoV-2'nin genomik sekanslaması: halk sağlığı üzerinde maksimum etki için uygulama kılavuzu

COVID-19 bağlamında PHSM'nin uygulanması ve düzenlenmesiyle ilgili hususlar

Kaynaklar

1. Goldberg, Y. et al. Protection of previous SARS-CoV-2 infection is similar to that of BNT162b2 vaccine protection: A three-month nationwide experience from Israel. medRxiv 2021.04.20.21255670 (2021) doi: 10.1101/2021.04.20.21255670.

2. Haas, E.J. et al. Impact and effectiveness of mRNA BNT162b2 vaccine against SARS-CoV-2 infections and COVID-19 cases, hospitalisations, and deaths following a nationwide vaccination campaign in Israel: an observational study using national surveillance data. Lancet 0, 947-948 (2021).

3. Abu-Raddad L.J. et al. Chemaitelly H, Butt AA, National Study Group for COVID-19 Vaccination. Effectiveness of the BNT162b2 Covid-19 Vaccine against the B.1.1.7 and B.1.351 Variants. N. Engl. J. Med. NEJMc2104974 (2021) doi:10.1056/NEJMc2104974.

4. Mahase, E. Covid-19: What new variants are emerging and how are they being investigated? BMJ 372, n158 (2021).

5. Emary, K. R. W. et al. Efficacy of ChAdOx1 nCoV-19 (AZD1222) vaccine against SARS-CoV-2 variant of concern 202012/01 (B.1.1.7): an exploratory analysis of a randomised controlled trial. Lancet 397, 1351–1362 (2021).

6. Bernal, J. L. et al. Early effectiveness of COVID-19 vaccination with BNT162b2 mRNA vaccine and ChAdOx1 adenovirus vector vaccine on symptomatic disease, hospitalisations and mortality in older adults in England. medRxiv 2021.03.01.21252652 (2021) doi:10.1101/2021.03.01.21252652.

7. Hall, V. J. et al. Effectiveness of BNT162b2 mRNA Vaccine Against Infection and COVID-19 Vaccine Coverage in Healthcare Workers in England, Multicentre Prospective Cohort Study (the SIREN Study). SSRN Electron. J. (2021) doi:10.2139/ssrn.3790399.

8. Yelin, I. et al. Associations of the BNT162b2 COVID-19 vaccine effectiveness with patient age and comorbidities. medRxiv 2021.03.16.21253686 (2021) doi:10.1101/2021.03.16.21253686.

9. Hyams, C. et al. Assessing the Effectiveness of BNT162b2 and ChAdOx1nCoV-19 COVID-19 Vaccination in Prevention of Hospitalisations in Elderly and Frail Adults: A Single Centre Test Negative Case-Control Study. SSRN Electron. J. (2021) doi:10.2139/ssrn.3796835.

10. Shrotri, M. et al. Vaccine effectiveness of the first dose of ChAdOx1 nCoV-19 and BNT162b2 against SARS-CoV-2 infection in residents of Long[1]Term Care Facilities (VIVALDI study). medRxiv 2021.03.26.21254391 (2021) doi:10.1101/2021.03.26.21254391.

11. Glampson, B. et al. North West London Covid-19 Vaccination Programme: Real-world evidence for Vaccine uptake and effectiveness. medRxiv 2021.04.08.21254580 (2021) doi:10.1101/2021.04.08.21254580.

12. Pritchard, E. et al. Impact of vaccination on SARS-CoV-2 cases in the community: a population-based study using the UK’s COVID-19 Infection Survey. medRxiv 2021.04.22.21255913 (2021) doi:10.1101/2021.04.22.21255913.

13. Mason, T. et al. Effects of BNT162b2 mRNA vaccine on Covid-19 infection and hospitalisation among older people: matched case control study for England. medRxiv (2021).

14. Jones, N. K. et al. Single-dose BNT162b2 vaccine protects against asymptomatic SARS-CoV-2 infection. Elife 10, (2021).

15. Edara, V. V. et al. Infection and mRNA-1273 vaccine antibodies neutralize SARS-CoV-2 UK variant. medRxiv Prepr. Serv. Heal. Sci. 2021.02.02.21250799 (2021) doi:10.1101/2021.02.02.21250799.

16. Garcia-Beltran, W. F. et al. Multiple SARS-CoV-2 variants escape neutralization by vaccine-induced humoral immunity. Cell 0, (2021).

17. Liu, Y. et al. Neutralizing Activity of BNT162b2-Elicited Serum. N. Engl. J. Med. 384, 1466–1468 (2021).

18. Muik, A. et al. Neutralization of SARS-CoV-2 lineage B.1.1.7 pseudovirus by BNT162b2 vaccine-elicited human sera. bioRxiv 2021.01.18.426984 (2021) doi:10.1101/2021.01.18.426984.

19. Trinité, B. et al. Previous SARS-CoV-2 infection increases B.1.1.7 cross-neutralization by vaccinated individuals. Equal contribution. bioRxiv 2021.03.05.433800 (2021) doi:10.1101/2021.03.05.433800.

20. Wang, Z. et al. mRNA vaccine-elicited antibodies to SARS-CoV-2 and circulating variants. Nature 592, 616 (2021).

21. Wang, P. et al. Antibody Resistance of SARS-CoV-2 Variants B.1.351 and B.1.1.7. Nature 1–6 (2021) doi:10.1038/s41586-021-03398-2.

22. Shen, X. et al. Neutralization of SARS-CoV-2 Variants B.1.429 and B.1.351. N. Engl. J. Med. NEJMc2103740 (2021) doi:10.1056/nejmc2103740.

23. Tada, T. et al. Neutralization of viruses with European, South African, and United States SARS-CoV-2 variant spike proteins by convalescent sera and BNT162b2 mRNA vaccine-elicited antibodies. bioRxiv Prepr. Serv. Biol. 2021.02.05.430003 (2021) doi:10.1101/2021.02.05.430003.

24. Wu, K. et al. mRNA-1273 vaccine induces neutralizing antibodies against spike mutants from global SARS-CoV-2 variants. bioRxiv Prepr. Serv. Biol. 2021.01.25.427948 (2021) doi:10.1101/2021.01.25.427948.

25. Planas, D. et al. Sensitivity of infectious SARS-CoV-2 B.1.1.7 and B.1.351 variants to neutralizing antibodies. Nat. Med. 1–8 (2021) doi:10.1038/s41591-021-01318-5.

26. Becker, M. et al. Immune response to SARS-CoV-2 variants of concern in vaccinated individuals. medRxiv 2021.03.08.21252958 (2021) doi:10.1101/2021.03.08.21252958.

27. McCallum, M. et al. SARS-CoV-2 immune evasion by variant B.1.427/B.1.429. bioRxiv 2021.03.31.437925 (2021) doi:10.1101/2021.03.31.437925.

28. Skelly, D. T. et al. Vaccine-induced immunity provides more robust heterotypic immunity than natural infection to emerging SARS-CoV-2 variants of concern. (2021) doi:10.21203/rs.3.rs-226857/v1.

29. Hoffmann, M. et al. SARS-CoV-2 variants B.1.351 and B.1.1.248: Escape from therapeutic 1 antibodies and antibodies induced by infection and vaccination 2 3. bioRxiv 2021.02.11.430787 (2021) doi:10.1101/2021.02.11.430787.

30. Dejnirattisai, W. et al. Antibody evasion by the P.1 strain of SARS-CoV-2. Cell 0, (2021).

31. Bates, T. A. et al. Neutralization of SARS-CoV-2 variants by convalescent and vaccinated serum. medRxiv 2021.04.04.21254881 (2021) doi:10.1101/2021.04.04.21254881.

32. Kuzmina, A. et al. SARS-CoV-2 spike variants exhibit differential infectivity and neutralization resistance to convalescent or post-vaccination sera. Cell Host Microbe 29, 522-528.e2 (2021).

33. Ikegame, S. et al. Qualitatively distinct modes of Sputnik V vaccine-neutralization escape by SARS-CoV-2 Spike variants. medRxiv 2021.03.31.21254660 (2021) doi:10.1101/2021.03.31.21254660.

34. Yadav, P. et al. Neutralization of variant under investigation B.1.617 with sera of BBV152 vaccinees. bioRxiv 2021.04.23.441101 (2021) doi:10.1101/2021.04.23.441101.

35. Sadoff, J. et al. Safety and Efficacy of Single-Dose Ad26.COV2.S Vaccine against Covid-19. N. Engl. J. Med. NEJMoa2101544 (2021) doi:10.1056/NEJMoa2101544.

36. Shinde, V. et al. Efficacy of NVX-CoV2373 Covid-19 Vaccine against the B.1.351 Variant. N. Engl. J. Med. NEJMoa2103055 (2021) doi:10.1056/NEJMoa2103055.

37. Madhi, S. A. et al. Efficacy of the ChAdOx1 nCoV-19 Covid-19 Vaccine against the B.1.351 Variant. N. Engl. J. Med. NEJMoa2102214 (2021) doi:10.1056/NEJMoa2102214.

38. Huang, B. et al. Neutralization of SARS-CoV-2 VOC 501Y.V2 by human antisera elicited by both 1 inactivated BBIBP-CorV and recombinant dimeric RBD ZF2001 vaccines 2 3 Authors. bioRxiv 2021.02.01.429069 (2021) doi:10.1101/2021.02.01.429069.

39. Wang, G.-L. et al. Susceptibility of Circulating SARS-CoV-2 Variants to Neutralization. N. Engl. J. Med. NEJMc2103022 (2021) doi:10.1056/nejmc2103022.

40. Stamatatos, L. et al. mRNA vaccination boosts cross-variant neutralizing antibodies elicited by SARS-CoV-2 infection. Science (80-. ). eabg9175 (2021) doi:10.1126/science.abg9175.

41. Wang, P. et al. Antibody Resistance of SARS-CoV-2 Variants B.1.351 and B.1.1.7. bioRxiv (2021).

42. Zhou, D. et al. Evidence of escape of SARS-CoV-2 variant B.1.351 from natural and vaccine-induced sera. Cell 189, 1–14 (2021).

43. Chang, X. et al. BNT162b2 mRNA COVID-19 vaccine induces antibodies of broader cross-reactivity than natural infection but recognition of mutant viruses is up to 10-fold reduced. bioRxiv 2021.03.13.435222 (2021) doi:10.1101/2021.03.13.435222.

44. Hitchings, M. D. et al. Effectiveness of CoronaVac in the setting of high SARS-CoV-2 P.1 variant transmission in Brazil: A test-negative case-control study. medRxiv 2021.04.07.21255081 (2021) doi:10.1101/2021.04.07.21255081.

45. Palacios, R. et al. Efficacy and Safety of a COVID-19 Inactivated Vaccine in Healthcare Professionals in Brazil: The PROFISCOV Study. SSRN Electron. J. (2021) doi:10.2139/ssrn.3822780.

46. Wang, P. et al. Increased Resistance of SARS-CoV-2 Variant P.1 to Antibody Neutralization. bioRxiv Prepr. Serv. Biol. 2021.03.01.433466 (2021) doi:10.1101/2021.03.01.433466.

47. Polack, F.P. et al. Safety and Efficacy of the BNT162b2 mRNA Covid-19 Vaccine. N. Engl. J. Med. NEJMoa2034577 (2020)

48. Corchado-Garcia J. et al. Real-world effectiveness of Ad26.COV2.S adenoviral vector vaccine for COVID-19. medRxiv 2021.04.27.21256193 (2021)  doi:10.1101/2021.04.27.21256193.

49. USCDC Data Tracker. https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#variant-proportions

 

 

DSÖ BÖLGELERİNE GÖRE DURUM

Afrika Bölgesi

Afrika Bölgesi bir önceki haftaya göre 40.000’den fazla yeni vaka ve 1000’den fazla yeni ölüm bildirmiş olup, bir önceki haftaya göre vaka sayılarında %5 düşüş ve ölüm sayılarında ise % 3 artış göstermiştir. Bu durum, bölgede vaka ve ölüm sayılarında uzun vadeli bir düşüş eğilimi görüldüğünü gösterir; ancak bu eğilim, bazı ülkelerde vakalar ve ölümlerin tekrar tırmanmaya başlamasıyla yakın zamanda tersine dönebilir.

En yüksek sayıda yeni vaka bildiren ülkeler sırasıyla; Güney Afrika (11.975 yeni vaka; 100.000 kişi başına 20,2 yeni vaka;% 41 artış), Etiyopya (4155 yeni vaka; 100.000 kişi başına 3,6 yeni vaka;% 42 azalma) ve Kamerun (4126 yeni vaka; 100.000 kişi başına 15,5 yeni vaka; % 10 azalma) olmuştur.

En yüksek sayıda yeni ölüm vakası bildiren ülkeler; Güney Afrika (318 yeni ölüm; 100.000'de 0,5 yeni ölüm;% 13 artış), Etiyopya (162 yeni ölüm; 100.000’de 0,1 yeni ölüm; %9 azalma) ve Kenya (139 yeni ölüm; 100.000'de 0,3 yeni ölüm;% 1 azalma) olmuştur.

 

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Amerika Bölgesi

Amerika Bölgesinde 1.2 milyondan fazla yeni vaka ve 33.000 yeni ölüm bildirilmiş olup bir önceki haftaya göre vaka sayılarında % 4'lük bir düşüş ölüm oranında ise % 8’lik bir düşüş olmuştur. Bölge genelinde azalan vaka insidansının art arda üçüncü haftasıdır; ancak bazı ülkelerde vaka ve ölümler artmaya devam etmektedir. En çok yeni vaka bildiren ülkeler; Brezilya (423.438 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 199,2 yeni vakayüzde oranı bir önceki haftaya benzer), Amerika Birleşik Devletleri  (334.784 yeni vaka; 100.000 başına 101,1 yeni vaka;  % 3 azalma) ve Arjantin (140.771 yeni vaka; 100.000 başına 311,5 yeni vaka;% 8 azalma) olmuştur.

En çok ölüm vakalarının bildirildiği ülkeler yine; Brezilya (15.333 yeni ölüm; 100.000'de 7,2 yeni ölüm;% 12 azalma), Amerika Birleşik Devletleri (4940 yeni ölüm; 100.000'de 1,5 yeni ölüm;  %4 artış) ve Kolombiya (3147 yeni ölüm; 100.000'de 6,2 yeni ölüm;% 4 azalma) olmuştur.

 

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Doğu Akdeniz Bölgesi

Doğu Akdeniz Bölgesi, 280.000'den fazla yeni vaka, 5600’den fazla yeni ölüm vakası bildirmiş olup her iki oranda da bir önceki haftaya göre % 13'lük bir düşüş bildirmiştir. Bu hafta yeni ölüm vaka sayılarında art arda 11 haftadır artan rakamların ardından belirgin bir düşüş olduğunun bildirildiği ilk haftadır.

En çok yeni vaka bildiren üç ülke; İran (124.513 yeni vaka, 100.000 kişi başına 148,2 yeni vaka,% 10 azalma), Irak (38.192 yeni vaka, 100.000 kişi başına 95,0 yeni vaka,% 15 azalma) ve Pakistan (28.721 yeni vaka, 100.000 kişi başına 13,0 yeni vaka, % 19 azalma) olmuştur.

En çok yeni ölüm vakası bildiren ülkeler; İran (2434 yeni ölüm, 100.000 kişi başına 2,9 yeni ölüm,% 18 azalma), Pakistan (840 yeni ölüm, 100.000'de 0,4 yeni ölüm, %12 azalma ) ve Tunus (542 yeni ölüm, 100.000'de 4,6 yeni ölüm,% 6 azalma) olmuştur.

 

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Avrupa Bölgesi

Avrupa Bölgesi 897.000’den fazla yeni vaka ve 19.000’in biraz altında yeni ölüm vakası bildirmiş olup yeni vaka sayılarında %25’lik , yeni ölüm vakalarında ise %18’lik bir düşüş olduğu bildirilmiştir. Bölgede, son bir aydır yeni vaka ve ölüm vakaları sayılarında azalma eğilimi görülmektedir.

En fazla yeni vaka bildiren üç ülke; Türkiye (166.733 yeni vaka; 100.000 kişi başına 197,7 yeni vaka,% 35 azalma), Fransa (122.487 yeni vaka, 100.000 kişi başına 188,3 yeni vaka,% 26 azalma) ve Almanya ( 103.507 yeni vaka, 100.000 kişi başına 124,5 yeni vaka,% 20 azalma) olmuştur.

En çok ölüm vakası bildiren ülkeler; Rusya (2464 yeni ölüm; 100.000 kişi başına 1,7 yeni ölüm, % 6 azalma), Türkiye (2242 yeni ölüm; 100.000'de 2,7 yeni ölüm; %10 azalma) ve Polonya (1944 yeni ölüm; 100.000 kişi başına 5,1 yeni ölüm,% 27 azalma) olmuştur.

 

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Güneydoğu Asya Bölgesi

Güneydoğu Asya bölgesi, bir önceki haftaya göre % 6’lık artışla 2.8 milyondan fazla yeni vaka, ölüm oranlarında ise % 15'lik bir artışla 29.000’in biraz altında yeni ölüm vakası bildirmiştir. Bölgede, art arda dokuz haftadır vaka ve ölüm sayılarının artış eğilimi gösterdiği bildirilmiştir. En çok yeni vaka bildiren üç ülke; Hindistan  (2.738.957 yeni vaka; 100.000'de 198,5 yeni vaka;% 5 artış), Nepal (56.997 yeni vaka; 100.000'de 195,6 yeni vaka; %79 artış) ve Endonezya (36.882 yeni vaka; 100.000 başına 13,5 yeni vaka;% 2 artış) olmuştur.

En çok yeni ölüm vakası bildiren üç ülke; Hindistan (26.820 yeni ölüm; 100.000'de 1,9 yeni ölüm, % 15 artış), Endonezya (1190 yeni ölüm; 100.000'de 0,4 yeni ölüm,%3 artış) ve Bangladeş (368 yeni ölüm; 100.000'de 0,2 yeni ölüm; % 34 azalma) olmuştur.

 

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Batı Pasifik Bölgesi

Batı Pasifik Bölgesi bir önceki haftaya göre 127.000’den fazla yeni vaka bildirmiş ve bir önceki haftaya göre % 4'lük bir düşüş yaşanmıştır. Ölüm oranlarında ise %34’lük artış yaşanmış olup 1200’den fazla yeni ölüm vakası bildirmiştir.

En çok yeni vaka bildiren üç ülke; Filipinler (48.197 yeni vaka; 100.000 başına 44,0 yeni vaka,% 16 azalma), Japonya (35.802 yeni vaka; 100.000 başına 28,3 yeni vaka,% 2 artış) ve Malezya (25,350 yeni vaka; 100.000 başına 78,3 yeni vaka, % 19 artış) olmuştur.

En fazla yeni ölüm vakası rapor eden üç ülke; Filipinler (915 yeni ölüm; 100.000'de 0,8 yeni ölüm,% 35 artış), Japonya (527 yeni ölüm; 100.000'de 0,4 yeni ölüm,% 38 artış), ve Malezya (136 yeni ölüm; 100.000'de 0,4 yeni ölüm; %43 artış) olmuştur.

 

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

 

Haftalık Önemli Güncellemeler

 

DSÖ Genel Direktörü Dr Tedros’un mesajı:

 

COVID-19 ile ilgili Medya brifingi açılış konuşması – 7 Mayıs 2021:

 

Amerika Birleşik Devletleri'nin 5 Mayıs'ta COVID-19 aşıları için fikri mülkiyet korumasından geçici olarak feragat etmeyi destekleyeceğini açıklaması, aşı eşitliği için önemli bir dayanışma ve destek ifadesidir.

  7 Mayıs'ta DSÖ, Pekin CNBG (Sinopharm)- BBIBP-CorV COVID-19 aşısını acil kullanım için listeye almıştır, güvenlik, etkinlik ve kalite açısından DSÖ onayını alan altıncı aşı olmuştur. Aşı Uzmanları Stratejik Danışma Grubu (SAGE) da mevcut verileri gözden geçirmiştir ve aşıyı 18 yaş ve üstü yetişkinler için iki dozluk bir programla tavsiye etmiştir.

• DSÖ Genel Direktörü, küresel ekonomiyi şekillendirmenin yeni yollarını belirlemek ve sağlıklı, kapsayıcı, eşitlikçi ve sürdürülebilir toplumlar inşa etmek için DSÖ Herkes İçin Sağlık Ekonomisi Konseyi'nin kurulduğunu duyurdu.

 

 

Güncellemeler ve yayınlar

DSÖ, Almanya pandemi ve epidemi için yeni bir küresel bilgi toplama merkezi faaliyete geçirdi.

COVID-19 doğal bağışıklığı hakkında Bilimsel Özet

Sağlıkla ilgili acil durumlarda DSÖ'nün çalışması - Sağlıkla ilgili acil durumlara hazırlığın güçlendirilmesi: Uluslararası Sağlık Tüzüğünün (2005) uygulanması

Laboratuvar onaylı SARS-CoV-2 ile ilişkili şiddetli akut solunum yolu enfeksiyonlarına (SARI) hastaneye yatışlara karşı COVID-19 aşısının etkinliğini tahmin etme: test negatif modelinş kullanan bir değerlendirme

Sağlıklı Şehirler için iş birliği, 18 Şehirde COVID-19 Aşı Sosyal Yardımlarını desteklemektedir

Uluslararası İlaç Düzenleme Otoriteleri (ICMRA) ve DSÖ tarafından şeffaflık ve veri bütünlüğüne ilişkin ortak bildirim

DSÖ, daha iyi el hijyeni ve diğer enfeksiyon kontrol uygulamaları için çağrıda bulunuyor

Sağlık çalışanları için COVID-19 evde bakım paketi

Tüberküloz (TB) bakımı için COVID-19 ile ilgili hususlar

 

Teknik Rehber ve Diğer Kaynaklar

 • Teknik rehberler: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance
 • DSÖ Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) Paneli: https://covid19.who.int/
 • Haftalık COVID-19 Operasyonel Güncellemeleri: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/strategies-and-plans
 • DSÖ COVID-19 Vaka Tanımları: https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Surveillance_Case_Definition-2020.2
 • COVID-19 Tedarik Zinciri Kurumlar Arası Koordinasyon Hücresi Haftalık Durum Güncellemesi: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-operations
 • Araştırma ve Geliştirme: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov
 • COVID-19 hakkında çevrimiçi kurslar: https://openwho.org/channels/covid-19; ve mevcut olan diğer ulusal diller: https://openwho.org/channels/covid-19-national-languages
 • Uluslararası toplumun, tüm ülkelere virüse hazırlanması ve müdahale etmesi konusunda sağladığı desteği özetleyen Stratejik Hazırlık ve Müdahale Planı (SPRP): https://www.who.int/publications/i/item/strategic-preparedness-and-response-plan-for-the-new-coronavirus

DSÖ bölge ofislerinden güncellemeler:

 

HALK İÇİN ÖNERİLER VE TAVSİYELER

EPI-WIN: bireyler, kuruluşlar ve topluluklara uyarlanmış bilgiler: https://www.who.int/teams/risk-communication

DSÖ Akademi COVID-19 mobil öğrenim uygulaması: https://www.who.int/about/who-academy/the-who-academy-s-covid-19-mobile-learning-app

 

Ekler

Ek 1. Ülkelere ve bölgelere göre son yedi günde bildirilen doğrulanmış COVID-19 vakalarının ve COVID-19 kaynaklı ölümlerin sayısı, 9 Mayıs 2021 verileri **

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

 

Ek 2.Ülkelere ve bölgelere göre endişe verici varyantların listesi, 11 Mayıs 2021 verileri**

 

 

 

 

* Bu güncellemede yeni ülke eklenmiştir.

"Verified", bu varyant için bilgilerin DSÖ tarafından resmi kaynaklardan alındığını gösterir.

"Under verification" ifadesi, bu varyant için bilgilerin DSÖ tarafından resmi olmayan kaynaklardan alındığını ve daha fazla bilgi elde edildikçe inceleneceğini belirtir.

** Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Ek 3. Veri, tablo ve şekil notları

Sunulan veriler, ülkelerden/bölgelerden DSÖ'ye bildirilen, büyük ölçüde DSÖ vaka tanımlarına (https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV Surveillance_Case_Definition-2020.2) ve sürveyans klavuzuna (https://www.who.int/publications/i/item/who-2019-nCoV-surveillanceguidance-2020.8) dayanan resmi laboratuvar onaylı COVID-19 vaka ve ölümlerine dayanmaktadır. Doğruluk ve güvenilirliği sağlamak için adımlar atılırken, tüm veriler sürekli doğrulama ve değişikliğe tabidir; ve bu verileri yorumlarken, gerçek vaka ve ölüm oranı insidansının olduğundan düşük tahmin edilmesi ve bu verileri küresel düzeyde yansıtmada değişken gecikmeler gibi, sunulan sayıları etkileyen birkaç faktör nedeniyle dikkatli olunmalıdır. Vaka tespiti, dahil etme kriterleri, test stratejileri, raporlama uygulamaları ve veri kesme ve gecikme süreleri ülkeler/bölgeler arasında farklılık göstermektedir. Az sayıda ülke/bölge, şüpheli ve laboratuvar onaylı vakaları birlikte rapor etmektedir. DSÖ, ulusal halk sağlığı yetkilileri ve diğer kaynaklar tarafından yayınlanan bilgi ürünleri arasında farklılıklar olması beklenmektedir. Halk sağlığı yetkililerinin çok sayıda vakayı veya ölümü toplam sayımlarından çıkaran veri uyuşturma çalışmaları yürütmesi nedeniyle, yeni vakalar/ölümler sütunlarında uygun şekilde negatif sayılar gösterilebilir. Çıkarmaların önceki günlere uygun şekilde paylaştırılmasına olanak tanıyan ek ayrıntılar ortaya çıktığında, grafikler buna göre güncellenecektir. epi-data-support@who.int adresine e-posta gönderilerek yapılan geçmiş veri düzenlemesinin bir kaydı talep edilebilmektedir. Talep ederken lütfen ilgilendiğiniz ülke (ler)i, süreyi ve talep / kullanım amacını belirtiniz. Önceki durum raporları düzenlenmeyecektir; en güncel veriler için https://covid19.who.int/ adresine bakınız. Küresel toplam, uluslararası taşıtlardan bildirilen 746 vaka ve 13 ölümü de içermektedir.

Kullanılan isimler ve bu yayındaki materyalin sunumu, DSÖ tarafından herhangi bir ülkenin, bölgenin, şehrin veya otoritenin yasal statüsü, yetkileri veya hudutlarının sınırlandırılması ile ilgili herhangi bir fikrin ifade edildiği anlamına gelmemektedir. Haritalardaki noktalı ve kesik çizgiler, henüz tam olarak anlaşmaya varılamayan yaklaşık sınır çizgilerini temsil etmektedir. Ülkeler ve bölgeler, DSÖ yönetim bölgesi altında düzenlenmiştir. Belirli şirketlerin veya üreticilerin ürünlerinden bahsedilmesi, DSÖ tarafından onaylandığını veya söz konusu benzer nitelikteki diğer ürünlerin yerine önerildiğini ima etmemektedir. Hatalar ve eksiklikler hariç olmak üzere, tescilli ürünlerin isimleri, baş harfleri büyük olacak şekilde ayırt edilmektedir.

(1) Kosova'ya yapılan tüm atıflar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1244 (1999) sayılı kararı bağlamında anlaşılmalıdır. Haritada Sırbistan ve Kosova vakalarının sayısı (UNSCR 1244, 1999) görselleştirme amacıyla hazırlanmıştır.

i Doğrulanmış COVID-19 vakası (Ek 1) veya endişe verici varyantların tespit edildiği ülkeler ve bölgeler listesini (Ek 2) bildirmeyen ülkeleri, bölgeleri ve alanları hariç tutar.

ii Bulaşma sınıflandırması, ülkelerin/bölgelerin kendilerini raporlama sürecine dayanmaktadır. Sınıflandırmalar, haftalık olarak gözden geçirilmekte ve yeni bilgiler elde edildikçe düzeltilmektedir. Ülkeler/Bölgeler arasında farklı bulaşma dereceleri olabilir. Daha fazla bilgi için lütfen bakınız: COVID-19 kapsamında halk sağlığı ve sosyal önlemlerin uygulanması ve düzenlenmesine ilişkin hususlar( Considerations for implementing and adjusting public health and social measures in the context of COVID-19 (who.int) )

 • (Aktif) vaka yok: Sağlam bir sürveyans sistemi varlığında en az 28 gün (maksimum inkübasyon süresinin iki katı) yeni vaka tespit edilmemiş olmasıdır. Genel nüfus için sıfıra yakın bir enfeksiyon riski anlamına gelmektedir.
 • İmporte/Sporadik vakalar: Son 14 gün içinde tespit edilen vakaların tümü importedir, sporadiktir (örn. Laboratuvarda bulaşmış veya zoonotik) veya tümü importe/sporadik vakalarla bağlantılıdır ve daha fazla yerel bulaşma konusunda net sinyaller yoktur. Genel nüfus için minimum enfeksiyon riski olduğu anlamına gelmektedir
 • Vaka kümeleri: Son 14 gün içinde tespit edilen vakalar, ağırlıklı olarak, doğrudan importe vakalarla bağlantılı olmayan, ancak tümü zaman, coğrafi konum ve ortak risklere göre bağlantılı olan iyi tanımlanmış kümelerle sınırlıdır. Bölgede çok sayıda kimliği belirsiz vaka olduğu varsayılmaktadır. Bu kümelere maruz kalmaktan kaçınılırsa, daha geniş topluluktaki diğer kişiler için düşük bir enfeksiyon riski anlamına gelir.
 • Genel bulaşma: Aşağıda açıklandığı ve yukarıda belirtilen kılavuzda açıklanan bir dizi gösterge ile bilgi verildiği gibi, düşük insidanstan çok yüksek insidansa kadar bir dizi seviyeyi kapsar. Bu alt kategoriler halihazırda küresel düzeyde düzenlenmediğinden ve bundan ziyade yerel karar verme için ulusal ve yerel halk sağlığı yetkilileri tarafından kullanılması amaçlandığından, genel bulaşma bu belgede sınıflandırılmamıştır.
 • GB1: Yerel bulaşma insidansının düşük olması, son 14 günde vakaların yaygın olarak tespit edilmesi, vakaların çoğunun belirli kümelerle bağlantılı olmaması durumudur; bulaşma belirli nüfus alt gruplarına odaklanabilir. Genel nüfus için düşük enfeksiyon riski vardır.
 • GB2: Yerel bulaşma insidansı orta derecede olması, son 14 günde geniş çapta dağılmış vakaların tespit edilmesi durumudur; bulaşma belirli nüfus alt gruplarına daha az odaklanmıştır. Genel nüfus için orta derecede enfeksiyon riski vardır.
 • GB3: Yerel bulaşma insidansının yüksek, son 14 gün içinde dağılmış vakaların yaygın olması durumudur; bulaşma yaygındır ve nüfus alt gruplarında odaklanmamıştır. Genel nüfus için yüksek enfeksiyon riski vardır.
 • GB4: Yerel bulaşma insidansının çok yüksek, son 14 gün içinde yaygın olarak dağılmış vakaların olması durumudur. Genel nüfus için çok yüksek enfeksiyon riski vardır.

Beklemede: bulaşma sınıflandırması DSÖ'ye bildirilmemiştir.

iii "Bölgeler", bölgeleri, alanları, denizaşırı bağımlılıkları ve benzer statüye sahip diğer yetki alanlarını içermektedir.

Etiketler: