DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NÜN 25.05.2021 TARİHLİ YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) HAFTALIK DURUM RAPORU

25 Mayıs 2021 Salı

Geçen hafta, 4,1 milyondan fazla yeni vaka ve rapor edilen 84.000 yeni ölüm ile bir önceki haftaya göre sırasıyla % 14'lük ve % 2'lik bir düşüş gerçekleşmiştir

Bu raporda aşağıda yer alan başlıklar halinde COVID-19 ile ilgili en son veriler paylaşılmaktadır:

Küresel Epidemiyolojik Durum

Özel Konu: SARS-CoV-2'nin Önemli Varyantları (VOI'ler) ve Endişe Verici 

 Varyantları (VOC'ler) hakkında güncelleme

DSÖ Bölgelerine Göre Genel Durum

Haftalık Önemli Güncellemeler

KÜRESEL EPİDEMİYOLOJİK DURUM

23 Mayıs 2021 itibariyle veriler

Geçen hafta, 4,1 milyondan fazla yeni vaka ve rapor edilen 84.000 yeni ölüm ile yeni vaka ve ölüm vakalarının sayısı azalmaya devam etmiştir; bir önceki haftaya göre sırasıyla % 14'lük ve % 2'lik bir düşüş gerçekleşmiştir (Şekil 1). Avrupa Bölgesi, geçtiğimiz hafta yeni vaka ve ölüm sayılarında en büyük düşüşü rapor etmiş olup bunu Güneydoğu Asya Bölgesi izlemiştir (Tablo 1). Amerika, Doğu Akdeniz, Afrika ve Batı Pasifik Bölgeleri tarafından bildirilen vaka sayıları, önceki hafta bildirimlerine benzer şekilde gerçekleşmiştir. Batı Pasifik Bölgesi ölüm vakaları sayısında en büyük artışı rapor ederken, diğer bölgeler önceki haftaya göre düşüşler veya benzer rakamlar bildirmiştir. Son dört haftadır düşen küresel eğilime rağmen, COVID-19 vakalarının ve ölümlerin insidansı (görülme sıklığı)  yüksek olup dünyanın birçok ülkesinde önemli artışlar gözlemlenmiştir.

Şekil 1: DSÖ bölgeleri tarafından haftalık olarak bildirilen COVID-19 vakalarının sayısı, 23 Mayıs 2021**

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.En fazla yeni vaka bildiren ülkeler: Hindistan (1846 055 yeni vaka;% 23 azalma), Brezilya (451424 yeni vaka;% 3 artış), Arjantin (213046 yeni vaka;% 41 artış), Amerika Birleşik Devletleri (188 410 yeni vaka;% 20 azalma) ve Kolombiya (107590 yeni vaka;% 7 azalma).

Tablo 1. DSÖ Bölgelerine göre, son yedi günde bildirilen doğrulanmış COVID-19 vakalarının ve COVID-19 kaynaklı ölümlerin sayısı,  23 Mayıs 2021 verileri**

DSÖ Bölgesi

Son yedi gündeki yeni vakalar (%)

Son 7 gündeki yeni vakalarda yüzde değişim*

 

Toplam vakalar (%)

Son yedi gündeki yeni ölümler (%)

Son 7 gündeki yeni ölümlerde yüzde değişim*

Toplam ölümler (%)

Amerika

1 222 225  (%29)

 

% 2

65 980 739  (%40)

31 759  (%38)

%1

1 615 127  (%47)

Avrupa

524 944 (%13)

 

% -25

54 110 276  (% 33)

12 983  (%15)

%-21

1 134 786  (%33)

Güneydoğu Asya

2 006 085

(%48)

 

%-21

30 088 649  (%18)

32 199  (%38)

%4

372 277  (%11)

Doğu Akdeniz

215 536

(%5)

 

% -2

9 863 946  (%6)

4 203  (%5)

%-11

197 964  (%6)

Afrika

44 207

(%1)

 

% 4

3 446 089  (%2)

1 034 (%1)

%2

85 964  (%2)

Batı Pasifik

131 655

(%3)

 

% -1

2 861 544  (% 2)

2 128

(%3)

%22

43 058  (%1)

Küresel

4 144 658  (%100)

 

%-14

166 352 007 (%100)

84 306  (%100)

%-2

3 449 189 (%100)

* Yedi gün öncesine kıyasla son yedi gün içinde yeni doğrulanmış vaka/ölüm sayısındaki yüzdelik değişim.

** Ek 3,veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

COVID-19 ile ilgili en son veriler ve bilgiler için lütfen aşağıdaki adresleri ziyaret ediniz:

Şekil 2. Ülkelere ve bölgelere göre, son yedi günde 100.000 nüfus başına bildirilen COVID-19 vakası, 17 – 23 Mayıs 2021 **

** Ek3, veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

 

ÖZEL KONU: SARS-COV-2'NİN ÖNEMLİ VARYANTLARI (VOI'LER) VE ENDİŞE VERİCİ VARYANTLARI (VOC'LER) HAKKINDA GÜNCELLEME

DSÖ, ulusal makamlar, kurumlar ve araştırmacılarla işbirliği içinde, SARS-CoV-2 varyantlarının bulaşıcılıkta, klinik sunumda ve ciddiyette değişikliklere yol açıp açmadığını veya bunların  ulusal sağlık yetkililerince halk sağlığı ve sosyal önlemlerinde (PHSM) gerçekleştirilen uygulamalarda değişikliğe yol açıp açmadığını değerlendirmektedir. Potansiyel endişe verici varyantların (VOC'ler) veya önemli varyantların (VOI'ler) "sinyallerini" tespit etmek ve bunları küresel halk sağlığı için ortaya çıkan riske göre değerlendirmek üzere sistemler oluşturulmuştur (ayrıca bkz. Çalışma tanımları). Tablo 2, halihazırda belirlenmiş global VOC'leri ve VOI'leri listeler. Ulusal makamlar, lokal önemli / endişe verici diğer varyantlarını belirlemeyi tercih edebilir. Burada, fenotipik özellikleri (Tablo 3) ve belirlenen VOC'lerin coğrafi dağılımını çevreleyen yeni kanıtlar hakkında bir güncelleme sunulmaktadır.

 

Tablo 3: 25 Mayıs 2021 itibarıyla SARS-CoV-2’nin endişe verici varyantları (VOC) ve önemli varyantları (VOI) *

Mağara (Pango) soyu

Yeni suş sınıfı

GISAID sınıfı

Alternatif isimler

İlk Tespit Edildiği Yer

İlk örnekler

Karakteristik mutasyonlar

Endişe Verici Varyantlar (VOC'ler)

B.1.1.7

20I/501Y.V1

GR/501Y.V1

VOC 202012/01

Birleşik Krallık

Eylül 2020

69/70del, 144del, N501Y, A570D, D614G, P681H, T716I, S982A, D1118H 

B.1.351

20H/501Y.V2†

GH/501Y.V2

VOC 202012/02

Güney Afrika

Mayıs 2020

D80A, D215G, 241/243del, K417N, E484K, N501Y, D614G, A701V

B.1.1.28.1, diğer adı P.1

20J/501Y.V3

GR/501Y.V3

VOC 202101/02

Brezilya

Kasım 2020

L18F, T20N, P26S, D138Y, R190S, K417T, E484K, N501Y, D614G H655Y, T1027I, V1176F

B.1.617*

-

G/452R.V3

-

Hindistan

Ekim 2020

L452R, D614G, P681R, ± (E484Q, Q107H, T19R, del157/158, T478K, D950N)

Önemli Varyantlar (VOI'ler)

B.1.525

20A/S.484K

G/484K.V3

-

Birden fazla ülkede

Aralık 2020

Q52R, A67V, 69/70del, 144del, E484K, D614G, Q677H, F888L

B.1.427/B.1.429

20C/S.452R

GH/452R.V1

 

CAL.20C/L452R

Amerika Birleşik Devletleri

Mart 2020

S13I, W152C, L452R, D614G

B.1.1.28.2, diğer adı P.2

20B/S.484K

GR

-

Brezilya

Nisan 2020

E484K, D614G, V1176F

B.1.1.28.3, diğer adı P.3

-

-

 

PHL-B.1.1.28

Filipinler

Ocak 2020

141/143del, E484K, N501Y, D614G, P681H, E1092K, H1101Y, V1176F

1.526

(+E484K/S477N)

20C

GH

-

Amerika Birleşik Devletleri

Kasım 2020

L5F, T95I, D253G, D614G, A701V, + (E484K  ya da S477N)

B.1.616

-

GH

-

Fransa

Şubat 2021

H66D, G142V, 144del, D215G, V483A, D614G, H655Y, G669S, Q949R, N1187D

* B.1.617 soyu üç alt sınıfa bölünmüştür (B.1.617.1, B.1.617.2 ve B.1.617.3). B.1.617.1 ve B.1.617.2 alt türleri için bulgular esas olarak B.1.617'yi küresel bir VOC ilan etmek için kullanılmıştır. Daha fazla bilgi elde edildiğinde, belirli alt türler küresel bir VOI / VOC olarak ilan edilebilir.

Fenotipik özellikler

VOC'lerin fenotipik etkilerine ve aşının VOC'lere karşı performansına ilişkin mevcut kanıtlar Tablo 3 ve 4'te özetlenmiştir. Etkiler hakkında daha fazla bilgi, COVID-19 Haftalık Epidemiyolojik Güncellememizin önceki baskılarında da verilmiştir.

VOC (Alt türü)

B.1.1.7

B.1.351

P.1 

B.1.617

Bulaşıcılık

Artan bulaşıcılık 1,

Artan sekonder atak oranı 1

Artan bulaşıcılık 2

Artan bulaşıcılık 1

Artan bulaşıcılık 3,4

Hastalığın şiddeti

Doğrulanmadı; olası artan hastaneye kaldırılma riski 5, artan hastalık şiddeti ve artan hastalık ölüm oranı 6

Doğrulanmamış, olası hastane içi mortalite riskinde artış 7,8

Doğrulanmamış, olası hastane içi mortalite riskinde artış 9

Araştırılıyor

Tekrar enfekte olma riski

Nötralizasyon etkinliği korunmuş 10

yeniden enfeksiyon riski aynı kalmıştır 11,12

Nötrleştirme aktivitesindeki azalma bildirilmiştir. D614G prototip virüsünün ortaya çıkardığı T hücre yanıtı, B.1.351’e 13–15 karşı etkili olmaya devam etmektedir

Nötralize edici aktivitede orta derecede azalma bildirilmiştir 16,17

İnceleniyor, nötralizasyon aktivitesindeki olası makul azalma (B.1.617.1) 4

Tanı üzerine etkileri

Sınırlı etki - S geni hedefi başarısızlığı (SGTF; çoklu hedef RT-PCR'den genel sonuç üzerinde etkisi yok, Ag RDT'ler üzerinde etki gözlenmemiştir.18

RT-PCR veya Ag RDT'ler üzerinde hiçbir etki gözlenmemiştir 16

Bugüne kadar  bildirilmemiştir

Bugüne kadar  bildirilmemiştir

 

* Vahşi tip / VOC olmayan virüslere kıyasla genelleştirilmiş bulgular. Henüz gözden geçirilmemiş ön baskı makaleler ve raporlar da dahil olmak üzere ortaya çıkan kanıtlara dayanmakta olup tümü sürekli araştırma ve revizyona tabidir.

İki hafta önce yayınlanan son ayrıntılı güncellememize ek olarak, 29 Mart - 28 Nisan 2021 tarihleri arasında Birleşik Krallık'ta bildirilen B.1.617.2 varyantı için yolcular ve seyahat etmeyenler arasında sekonder atak oranlarının B.1.1.7'den daha yüksek olduğuna dair yeni kanıtlar ortaya çıkmaktadır. 19   B.1.617.2 ve B.1.1.7 için sekonder atak oranları, varyantlarla enfekte olmuş doğrulanmış veya olası vakaların temaslıları arasında pozitif testlerin oranıyla ölçülmüştür.

Almanya'daki anaokulu çağındaki çocuklar arasındaki üç salgınla ilgili olarak yapılmış bir ön çalışma, B.1.1.7 varyantı ile enfekte olan 1-5 yaş arası çocukların  (sekonder atak oranlarına göre ölçüm yapılmıştır)  hem anaokulunda (% 23'e karşı% 30; p = 0.15) hem de ev ortamında (% 32'ye karşı% 39; p = 0.27) 20,  B.1.1.7 ile enfekte yetişkinler kadar duyarlı ve bulaşıcı olduğunu ortaya koymuştur.

13 Eylül 2020'den 13 Mart 2021'e kadar (n = 23343) bildirilen vakaların hastalık şiddetini değerlendiren yedi Avrupa ülkesinde yapılan bir çalışma, üç VOC'den biriyle enfekte vakaların oranının önemli ölçüde daha yüksek olduğunu bildirmiştir:  VOC olmayanlarla enfekte olanlarla karşılaştırıldığında (tüm VOC'ler için% 7,5, p <0,01) B.1.1.7, B.1.351 ve P.1 varyantıyla enfekte olanlar hastaneye kaldırılmıştır (11% for B.1.1.7/SGTF; 19% for B.1.351; 20% for P.1) . Benzer bir şekilde , VOC olmayanlarla enfekte olanlarla karşılaştırıldığında (% 0.6) 9, söz konusu  VOC'lerle enfekte olan vakaların daha yüksek bir oranı yoğun bakım ünitesine kaldırımıştır (B.1.1.7 / SGTF için% 1.4, B.1.351 için p <0.01;% 2.3, p <0.01; P.1 için% 2.1, p < 0.01).

Tablo 4. Önceden dolaşımda olan (non VOC) varyantlara göre Endişe Verici Varyantlarına (VOC) karşı aşı performansının özeti

 

B.1.1.7

B.1.351

P.1

B.1.617

Hastalığa ya da enfeksiyona karşı etkinlik/etkililik

Hastalığa karşı koruma sağlanmıştır

 

Şiddetli hastalık:

Yok / minimum kayıp: Pfizer BioNTech-Comirnaty 21–25

Semptomatik Hastalık ve Enfeksiyon:

Yok / minimum kayıp: AstraZeneca- Vaxzevria, Novavax-Covavax, Pfizer BioNTech-Comirnaty 6–15

 

Asemptomatik enfeksiyon:

Yok / minimum kayıp: Pfizer BioNTech-Comirnaty22,36

Tesirsiz / Orta derecede önemli kayıp, sınırlı örnek boyutu: AstraZenecaVaxzevria 27

Hastalığa karşı koruma

azalmıştır, sınırlı kanıt

 

Hastalık:

Yok / minimum kayıp: Janssen

Ad26.COV2.5, PfizerBioNTechComirnaty23,37

 

Hafif orta derecede hastalık:

Orta derecede kayıp: JanssenAd26.COV2.5, NovavaxCovavax37,38

 

Yetersiz / önemli kayıp, sınırlı örneklem boyutu: AstraZeneca-Vaxzevria39

 

Enfeksiyon:

Orta derecede kayıp: PfizerBioNTechComirnaty23

 

Asemptomatik enfeksiyon:

Kanıt yok

Hastalığa karşı korunma olasılığı, yalnızca bir aşı için çok sınırlı kanıt

 

Semptomatik Hastalık:

Yok / minimum kayıp: SinovacCoronaVac40,41

 

Enfeksiyon:

Yok / minimum kayıp: SinovacCoronaVac41

Hastalığa karşı koruma olasılığı (B.1.617.2 için), sadece iki aşı hakkında çok sınırlı kanıt

 

Semptomatik Hastalık:

B.1.617.2:

Yok / minimum kayıp:

AstraZeneca- Vaxzevria bir dozdan sonra ve Pfizer BioNTech-Comirnaty sonra

iki doz 42

 

Minimum / mütevazı kayıp:

AstraZeneca- Vaxzevria iki dozdan sonra 42

Nötralizasyon

Yok / minimum kayıp:

BharatCovaxin, Gamaleya-Sputnik V, Moderna-mRNA-1273, Novavax-Covavax, Pfizer BioNTech-Comirnaty, BeijingCNBG-BBIBP-CorV, Sinovac-CoronaVac 43–64

 

Minimal / orta derecede kayıp:

AstraZeneca-Vaxzevria 27,58

 

 

 

Minimum / orta derecede  kayıp:

Beijing CNBG-BBIBP-CorV, SinovacCoronaVac, Anhui ZL – Rekombinant 65–67

 

Minimumdan önemli ölçüde kayıp:

 

Moderna-mRNA-1273, Pfizer BioNTech Comirnaty 44,48,50–55,57– 59,68–73

 

Orta ila önemli ölçüde kayıp: AstraZeneca-Vaxzevria, Gamaleya Sputnik V,NovavaxCovavax

50,60,70,70

Yok / minimum kayıp:

AstraZeneca-Vaxzevria,

Sinovac-CoronaVac 58,74

 

Minimal / orta derecede kayıp:

Moderna-mRNA-1273,

PfizerBioNTechComirnaty 44,45,55,57,58,64,75,76

B.1.617 (alt sınıf belirtilmemiş)

Minimum / makul ölçüde kayıp: Bharat-Covaxin77

 

B.1.617.1: Minimum / orta derecede kayıp: SII - Covishield78

 

Orta / orta derecede kayıp: Moderna-mRNA-1273, Pfizer BioNTechComirnaty 73,79,80

B.1.617.2, B.1.617.3: Alt sınıfa özgü kanıt yok

 

VOC'lere karşı aşı performansı hakkındaki son güncellememize ek olarak, Birleşik Krallık'tan yeni Faz III etkililik sonuçları kullanıma sunulmuştur ve Novavax-Covavax'ın B.1.1.7'ye bağlı COVID-19 hastalığını önlemede oldukça etkili olduğuna dair kanıt sağlamaktadır. B.1.1.7 semptomatik hastalığa karşı etkililik, ikinci dozdan 7 gün sonra, B.1.1.7 olmayan hastalığa benzer şekilde% 86.3 (% 95 CI:% 71.3 -% 93.5) olmuştur:% 96.4 (% 95 CI :% 73,8 -% 99,5). 26

Ayrıca, Birleşik Krallık'taki yaşlı yetişkinler arasında COVID-19 mortalitesine ve hastaneye yatmaya karşı Pfizer BioNTech Comirnaty ve AstraZeneca-Vaxzevria aşılarının iki yeni ön çalışması (henüz hakem tarafından gözden geçirilmemiş) aşı etkinliğini (VE) değerlendirmiştir. Her iki çalışma da Aralık 2020 ile Nisan 2021 arasında, Birleşik Krallık'ta B.1.1.7'nin sıralı virüslerin büyük çoğunluğunu oluşturduğu zaman arasında gerçekleştirilmiştir. İlk çalışma, semptomatik hastalık geliştiren ≥ 70 yaşındaki bireyler arasında pozitif PCR testinden sonraki 28 gün içinde VE'yi mortaliteye karşı değerlendirdi ve AstraZeneca-Vaxzevria'nın mortaliteye karşı etkinliğini değerlendiren ilk hakemli yayın olmuştur. Sonuçlar, tek doz AstraZeneca-Vaxzevria'nın tek doz Pfizer BioNTech-Comirnaty'ye (VE:% 44) benzer şekilde hastalık geliştiren kişilerde ölüme karşı koruma seviyeleri sağladığını göstermektedir (VE:% 55,% 95 CI:% 41-66) % 95 CI:% 3-53).

Hastalık geliştiren kişilerde ölüme karşı iki doz Pfizer BioNTech-Comirnaty'nin VE'si% 69'dur (% 95 CI:% 31-86). Veriler, iki doz AstraZeneca Vaxzevria'nın etkinliğini değerlendirmek için yetersizdir. Bu çalışma, aşılamanın ölüme karşı korunmasını değerlendirmektedir (semptomatik hastalığa karşı korumaya ek olarak) ve aynı yaş grubundaki semptomatik hastalığa karşı VE tahminleriyle birlikte alındığında, her iki aşının tek bir dozunun yaklaşık % 80 korunma sağladığını  ve İki doz Pfizer BioNTech-Comirnaty için yaşlı yetişkinlerde ölüme karşı yaklaşık % 97 koruma sağladığını önermektedir.24  İkinci bir çalışma, hastaneye yatışa karşı genel VE'yi ≥ 28 AstraZeneca-Vaxzevria için % 73 (% 95 CI:% 60-81) olarak tahmin etmiş ve ≥ 80 yaşındaki bireyler arasında Pfizer BioNTech-Comirnaty için % 81 (% 95 CI:% 76-85); Pfizer BioNTech-Comirnaty'nin ikinci dozundan ≥ 14 gün sonra hastaneye yatışa karşı VE % 93 (% 89-95) olmuştur. Bu çalışmalar, AstraZenecaVaxzevria ve Pfizer BioNTech-Comirnaty aşısının, B.1.1.7'nin yaygın olduğu ortamlarda şiddetli hastalığa karşı iyi koruma sağladığına dair gerçek ortam kanıtları sağlamaktadır.

Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde, Ocak ortasından Nisan 2021'e kadar ≥ 70 yaşındaki yetişkinler arasında negatif test , vaka kontrollü bir ön çalışma, Semptomatik COVID-19 karşı , Sinovac-CoronaVac41'in ikinci dozundan 14 gün sonra, P.1'in yaygın dolaşımda olduğu bir dönemde  VE'nin %41.6 (% 95 CI:% 26.9-53.3) olduğunu tespit etmiştir (P.1, Mart ve Nisan 2021'de genotipli izolatların% 83'ünü oluşturmuştur). İkinci dozdan ≥ 21 gün sonra VE % 49,4 (% 95 CI:% 26,9-% 65,0) olarak bildirilmiştir. Bu bulgular, P.1'in henüz yaygın olmadığı Brezilya'da sağlık çalışanlarında yürütülen klinik araştırma sonuçlarıyla uyumludur.74

Birleşik Krallık'tan yeni bir öni çalışma, B.1.1.7'nin neden olduğu semptomatik hastalığa kıyasla B.1.617.2'nin neden olduğu semptomatik hastalığa karşı Pfizer BioNTechComirnaty ve AstraZeneca Vaxzevria aşılarının biraz daha düşük etkililiğinin söz konusu olduğunu önermiştir. İki doz Pfizer BioNTech-Comirnaty'nin Aşı etkinliği -VE'si B.1.1.7'ye karşı % 93.4 (% 95 CI:% 90.4-95.5) ve B.1.617.2'ye karşı % 87.9 (% 95 CI:% 78.2-93.2) olmuş. AstraZeneca-Vaxzevria'nın iki dozunun aşı etkinliği-VE'si B.1.1.7'ye karşı % 66.1 (% 95 CI:% 54.0 75.0) ve B.1.617.2.42'ye karşı % 59.8 (% 95 CI:% 28.9-77.3) olmuştur.  Birleşik Krallık'ta Haziran ve Aralık 2020 arasında yürütülen bir klinik araştırmada, iki doz AstraZeneca-Vaxzevria'nın semptomatik hastalığa karşı etkinliği, B.1.1.7 dışı soylar için% 81.5 (% 67.9-89.4) ve B.1.1.7 için % 70.4 (% 43.6-84.5) olmuş olup bu etkililik çalışmasının sonucuyla karşılaştırılabilir bir sonuçtur. 27  AstraZeneca-Vaxzevria için etkinlik ve etkililiğe yönelik nokta tahminlerindeki farklılıklar istatistiksel olarak anlamlı değildir ve bu nedenle aşırı yorumlanmamalıdır.

Son çalışmalar, B.1.617.1'e karşı COVID-19 aşılarının nötralizasyon kapasitesinin bir miktar kaybına dair kanıtlar sunmaktadır. Bir çalışma, prototip B.1 soyuna (n = 21) kıyasla iki SII - Covishield dozundan sonra B.1.617.1'e karşı nötrleştirme kapasitesinde iki kat azalma görüldüğünü tespit etmiştir. 78 Bu bulgular, B.1 veya B.1.617.1'e karşı nötralize edici antikor titresi göstermeyen 10 numuneyi ve yalnızca B.1'e karşı nötralize edici antikor titresi gösteren 12 numuneyi hariç tutmuştur. Başka bir çalışma, iki doz ModernamRNA-1273 (n = 15) veya Pfizer BioNTechComirnaty (n = 10) alan aşılardan elde edilen serumlar arasında B.1.617.1'in nötralizasyonunda 7 kat azalma tespit etmiştir; ancak, serumların çoğu varyantı etkisiz hale getirmeyi başarmıştır. 80 İki yeni çalışma, B.1.617.3 ile paylaşılan B.1.617.1 spike mutasyonlarını taşıyan psödotip virüse karşı Pfizer BioNTech-Comirnaty ve ModernamRNA-1273 aşıları tarafından az ila orta dereceli nötralizasyon kaybına dair daha fazla kanıt sağlamıştır. 73,79 Son olarak, beşinci bir çalışma, Bharat - Covaxin aşısı için B.1.617'ye karşı iki kat nötralizasyon kaybı göstermiştir; bu kayıp, VOC 202012/01 (B.1.1.7) ile görülene benzer bir kayıp; ancak, bu çalışmaya dahil edilen B.1.617 alt sınıfları hakkında hiçbir bilgi mevcut değildir.77  Birlikte ele alındığında, bu erken çalışmalar B.1.617'ye karşı nötralizasyon kapasitesinin bir miktar kaybı olduğunu göstermektedir; bununla birlikte, bu kaybın azalmış aşı etkinliği / etkililiği anlamına gelip gelmediği açık değildir. B.1.617.1, B.1.617.2 veya B.1.617.3 için  Aşı etkinliği ve uygulamadaki etkinlik kanıtı sınırlıdır.

Coğrafi dağılım

SARS-CoV-2 varyantlarını tespit etmeye yönelik sürveyans faaliyetleri, stratejik genomik sekanslama da dahil olmak üzere yerel ve ulusal düzeylerde güçlendirildikçe, VOC'leri bildiren ülke / alan / bölge (bundan sonra ülkeler olarak anılacaktır) sayısı artmaya devam etmiştir (Şekil 3 ve 4, Ek 2).

Bu dağılım, sekanslama kapasitelerindeki farklılıklar, sekanslama verilerinin herkese açık platformlarda paylaşılması ve ülkeler arasında örnekleme stratejileri dahil olmak üzere sürveyans sınırlamaları dikkate alınarak yorumlanmalıdır.

DSÖ önerileri

Virüsün evrim geçirmesi beklenmektedir ve SARS-CoV-2 ne kadar çok dolaşımda bulunursa, mutasyona uğraması için o kadar fazla fırsat vardır. COVID-19 Stratejik Hazırlık ve Müdahale Planında belirtildiği gibi oturmuş ve kanıtlanmış hastalık kontrol yöntemleri aracılığıyla bulaşmasının azaltılmasının yanı sıra hayvan popülasyonlarına bulaştırılmasından kaçınılması, olumsuz halk sağlığı etkilerine sahip mutasyonların oluşumunu azaltmaya yönelik küresel stratejinin kritik yönleridir. PHSM, yeni bildirilen varyantlar da dahil olmak üzere SARS-CoV-2'nin yayılmasını engellemek için kritik öneme sahip olmaya devam etmektedir. Çok sayıda VOC bulaşının olduğu birçok ülkeden elde edilen kanıtlar, sağlık tesislerinde PHSM ve enfeksiyon önleme ve kontrol (IPC) önlemlerinin uygulanmasının COVID-19 vakası insidansını azaltmada etkili olduğunu ve bu da hastaneye yatışlarda ve ölümlerde bir azalmaya yol açtığını göstermiştir. Ulusal ve yerel makamlar, mevcut PHSM, IPC ve hastalık kontrol faaliyetlerini güçlendirmeye devam etmeleri için teşvik edilmektedir.  Yetkililer ayrıca, yerel genel duruma bağlı olarak SARS-CoV-2 varyantlarının bulaş kapsamına ilişkin temsili bir gösterge sağlamak ve olağandışı olayları tespit etmek için sürveyans ve sekanslama kapasitelerini güçlendirmeye ve sistematik bir yaklaşım uygulamaya teşvik edilmektedir.

İlave kaynaklar

SARS-CoV-2’nin Önemli Varyantlarının ve Endişe Verici Varyantlarının çalışma tanımları

COVID-19 yeni varyantları: Bilgi eksiklikleri ve araştırma

SARS-CoV-2'nin genomik sekanslaması: halk sağlığı üzerinde maksimum etki için uygulama kılavuzu

COVID-19 bağlamında PHSM'nin uygulanması ve düzenlenmesiyle ilgili hususlar

• DSÖ Bölge Ofislerinden ve partnerlerinden COVID-19 Durum Raporları: AFRO, AMRO / PAHO, EMRO, EURO / ECDC, SEARO, WPRO

ACT hızlandırıcı teşhis ayağı, FIND test dizini

 

Şekil 3. 25 Mayıs 2021 itibarıyla B.1.1.7, B.1.351 ve P.1 alt türlerini bildiren ülkeler, yönetim bölgeleri ve bölgeler

*Listelenen ülkeler / bölgeler / alanlar, doğrulama bekleyen VOC tespitlerinin hem resmi hem de resmi olmayan raporlarını içerir. Ayrıntılar için lütfen Ek 2'ye bakınız.

** Yolcular arasında VOC tespitini bildiren ülkeleri / bölgeleri / alanları (örn. Giriş noktalarında tespit edilen importe vakalar) veya yerel vakaları (toplulukta tespit edilen) içerir. Bu verileri gelecek raporlarda farklılaştırmak için çalışmalar devam etmektedir.

Şekil 4. 25 Mayıs 2021 itibarıyla B.1.617.1, B.1.617.2 ve B.1.617.3 alt türlerini veya B.1.617'yi belirtilmemiş bir alt türle bildiren ülkeler, yönetim bölgeleri ve bölgeler *

 

*Listelenen ülkeler / bölgeler / alanlar, doğrulama bekleyen VOC tespitlerinin hem resmi hem de resmi olmayan raporlarını içerir. Ayrıntılar için lütfen Ek 2'ye bakınız.

** Yolcular arasında VOC tespitini bildiren ülkeleri / bölgeleri / alanları (örn. Giriş noktalarında tespit edilen importe vakalar) veya yerel vakaları (toplulukta tespit edilen) içerir. Bu verileri gelecek raporlarda farklılaştırmak için çalışmalar devam etmektedir.

Referanslar

1. Curran J, Dol J, Boulos L, et al. Transmission characteristics of SARS-CoV-2 variants of concern Rapid Scoping Review. medRxiv. Published online January 1, 2021:2021.04.23.21255515. doi:10.1101/2021.04.23.21255515

2. Tegally H, Wilkinson E, Giovanetti M, et al. Emergence of a SARS-CoV-2 variant of concern with mutations in spike glycoprotein. Nature. Published online 2021. https://doi.org/10.1038/s41586-021-03402-9

3. Cherian S, Potdar V, Jadhav S, et al. Convergent evolution of SARS-CoV-2 spike mutations, L452R, E484Q and P681R, in the second wave of COVID-19 in Maharashtra, India. bioRxiv. Published online January 1, 2021:2021.04.22.440932. doi:10.1101/2021.04.22.440932

4. Public Health England. SARS-CoV-2 Variants of Concern and Variants under Investigation in England. Technical Briefing 10. Public Health England; 2021. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/984274/Variants_of_Concern_VOC_Technical_Briefing_10_England.pdf

5. Bager P, Wohlfahrt J, Fonager J, Albertsen. Increased Risk of Hospitalisation Associated with Infection with SARS-CoV-2 Lineage B.1.1.7 in Denmark. doi:Bager, Peter and Wohlfahrt, Jan and Fonager, Jannik and Albertsen, Mads and Yssing Michaelsen, Thomas and Holten Møller, Camilla and Ethelberg, Steen and Legarth, Rebecca and Fischer Button, Mia Sara and Gubbels, Sophie Madeleine and Voldstedlund, Marianne and Mølbak, Kåre and Skov, Robert Leo and Fomsgaard, Anders and Grove Krause, Tyra, Increased Risk of Hospitalisation Associated with Infection with SARS-CoV-2 Lineage B.1.1.7 in Denmark. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3792894 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3792894

6. NERVTAG paper on COVID-19 variant of concern B.1.1.7. GOVUK. Published online 2021. https://www.gov.uk/government/publications/nervtag-paper-on-covid-19-variant-of-concern-b117, http://files/64/nervtag-paper-on-covid-19-variant-of-concern-b117.html %[2021/02/08/18:37:19

7. Pearson CA, Eggo. Estimates of severity and transmissibility of novel South Africa SARS-CoV-2 variant 501Y.V2. https://cmmid.github.io/topics/covid19/reports/sa-novelvariant/2021_01_11_Transmissibility_and_severity_of_501Y_V2_in_SA.pdf

8. Jassat W MC. Increased Mortality among Individuals Hospitalised with COVID-19 during the Second Wave in South Africa.; 2021. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.03.09.21253184v1

9. Funk T, Pharris A, Spiteri G, et al. Characteristics of SARS-CoV-2 variants of concern B.1.1.7, B.1.351 or P.1: data from seven EU/EEA countries, weeks 38/2020 to 10/2021. Eurosurveillance. 2021;26(16). doi:https://doi.org/10.2807/1560-7917.ES.2021.26.16.2100348

10. Muik A, Wallisch A-K, Sänger B, et al. Neutralization of SARS-CoV-2 lineage B.1.1.7 pseudovirus by BNT162b2 vaccine–elicited human sera. Science. Published online 2021:eabg6105.https://science.sciencemag.org/content/sci/early/2021/01/28/science.abg6105.full.pdf

11. Gallais F, Gantner P, Bruel T, et al. Anti-SARS-CoV-2 Antibodies Persist for up to 13 Months and Reduce Risk of Reinfection. medRxiv. Published online January 1, 2021:2021.05.07.21256823. doi:10.1101/2021.05.07.21256823

12. Graham MS, Sudre CH, May A, et al. Changes in symptomatology, reinfection, and transmissibility associated with the SARS-CoV-2 variant B.1.1.7: an ecological study. Lancet Public Health. 2021;6(5):e335-e345. doi:10.1016/S2468-2667(21)00055-4

13. Wibmer CK, Ayres F, Hermanus T, et al. SARS-CoV-2 501Y.V2 escapes neutralization by South African COVID-19 donor plasma. Nat Med. Published online March 2021. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33654292

14. Li R, Ma X, Deng J, et al. Differential efficiencies to neutralize the novel mutants B.1.1.7 and 501Y.V2 by collected sera from convalescent COVID -19 patients and RBD nanoparticle-vaccinated rhesus macaques. Cell Mol Immunol. Published online February 2021. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33580167

15. Cele S, Gazy I, Jackson L, et al. Escape of SARS-CoV-2 501Y.V2 variants from neutralization by convalescent plasma. :19. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.01.26.21250224v1

16. Sabino EC, Buss LF, Carvalho MPS, et al. Resurgence of COVID-19 in Manaus, Brazil, despite high seroprevalence. The Lancet. 2021;397(10273):452-455. https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0140673621001835

17. Naveca F, Nasciment V, Souza V, et al. Phylogenetic relationship of SARS-CoV-2 sequences from Amazonas with emerging Brazilian variants harboring mutations E484K and

N501Y in the Spike protein. Virological. Published online 2021. https://virological.org/t/phylogenetic-relationship-of-sars-cov-2-sequences-from-amazonas-with-emergingbrazilian-variants-harboring-mutations-e484k-and-n501y-in-the-spike-protein/585

18. SARS-CoV-2 lateral flow antigen tests: evaluation of VUI-202012/01. GOVUK. https://www.gov.uk/government/publications/sars-cov-2-lateral-flow-antigen-testsevaluation-of-vui-20201201/sars-cov-2-lateral-flow-antigen-tests-evaluation-of-vui-20201201, http://files/62/sars-cov-2-lateral-flow-antigen-tests-evaluation-of-vui20201201.html %[2021/02/08/16:54:26

19. SARS-CoV-2 Variants of Concern and Variants under Investigation in England - Technical Briefing 12. Public Health England; 2021. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/988619/Variants_of_Concern_VOC_Technical_Briefing_12_England.pdf

20. Loenenbach A, Markus I, Lehfeld A-S. Susceptibility and infectiousness of children and adults with SARS-CoV-2 variant B.1.1.7 deduced from three daycare centre outbreaks and related household situations; Germany, 2021. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.05.12.21256608v1

21. Goldberg Y, Mandel M, Woodbridge Y, et al. Protection of previous SARS-CoV-2 infection is similar to that of BNT162b2 vaccine protection: A three-month nationwide experience from Israel. medRxiv. Published online April 2021:2021.04.20.21255670-2021.04.20.21255670. doi:10.1101/2021.04.20.21255670

22. Haas EJ, Angulo FJ, McLaughlin JM, et al. Impact and effectiveness of mRNA BNT162b2 vaccine against SARS-CoV-2 infections and COVID-19 cases, hospitalisations, and deaths following a nationwide vaccination campaign in Israel: an observational study using national surveillance data. The Lancet. 2021;0(0). doi:10.1016/S0140-6736(21)00947-8

23. Abu-Raddad LJ, Chemaitelly H, Butt AA, National Study Group for COVID-19 Vaccination. Effectiveness of the BNT162b2 Covid-19 Vaccine against the B.1.1.7 and B.1.351 Variants. The New England journal of medicine. Published online May 2021. doi:10.1056/NEJMc2104974

24. Lopez Bernal J, Andrews N, Gower C, et al. Effectiveness of BNT162b2 MRNA Vaccine and ChAdOx1 Adenovirus Vector Vaccine on Mortality Following COVID-19. https://khub.net/documents/135939561/430986542/Effectiveness+of+BNT162b2+mRNA+vaccine+and+ChAdOx1+adenovirus+vector+vaccine+o n+mortality+following+COVID-19.pdf/9884d371-8cc8-913c-211c-c2d7ce4dd1c3

25. Ismail SA, Vilaplana TG, Elgohari S, et al. Effectiveness of BNT162b2 mRNA and ChAdOx1 adenovirus vector COVID-19 vaccines on risk of hospitalisation among older adults in England: an observational study using surveillance data. :18.

26. Heath PT, Eva Galiza FP, David Neil Baxter M, et al. Efficacy of the NVX-CoV2373 Covid-19 Vaccine Against the B.1.1.7 Variant. medRxiv. Published online May 2021:2021.05.13.21256639-2021.05.13.21256639. doi:10.1101/2021.05.13.21256639

27. Emary KRW, Golubchik T, Aley PK, et al. Efficacy of ChAdOx1 nCoV-19 (AZD1222) vaccine against SARS-CoV-2 variant of concern 202012/01 (B.1.1.7): an exploratory

analysis of a randomised controlled trial. The Lancet. 2021;397(10282):1351-1362. doi:10.1016/S0140-6736(21)00628-0

28. Lopez Bernal J, Andrews N, Gower C, et al. Effectiveness of the Pfizer-BioNTech and Oxford-AstraZeneca vaccines on covid-19 related symptoms, hospital admissions, and mortality in older adults in England: test negative case-control study. BMJ (Clinical research ed). 2021;373:n1088-n1088. doi:10.1136/bmj.n1088

29. Hall VJ, Foulkes S, Saei A, et al. Effectiveness of BNT162b2 mRNA Vaccine Against Infection and COVID-19 Vaccine Coverage in Healthcare Workers in England, Multicentre Prospective Cohort Study (the SIREN Study). SSRN Electronic Journal. Published online February 2021. doi:10.2139/ssrn.3790399

30. Yelin I, Katz R, Herzel E, et al. Associations of the BNT162b2 COVID-19 vaccine effectiveness with patient age and comorbidities. medRxiv. Published online March 2021:2021.03.16.21253686-2021.03.16.21253686. doi:10.1101/2021.03.16.21253686

31. Hyams C, Marlow R, Maseko Z, et al. Assessing the Effectiveness of BNT162b2 and ChAdOx1nCoV-19 COVID-19 Vaccination in Prevention of Hospitalisations in Elderly and Frail Adults: A Single Centre Test Negative Case-Control Study. SSRN Electronic Journal. Published online March 2021. doi:10.2139/ssrn.3796835

32. Shrotri M, Krutikov M, Palmer T, et al. Vaccine effectiveness of the first dose of ChAdOx1 nCoV-19 and BNT162b2 against SARS-CoV-2 infection in residents of Long-Term Care Facilities (VIVALDI study). medRxiv. Published online March 2021:2021.03.26.21254391-2021.03.26.21254391. doi:10.1101/2021.03.26.21254391

33. Glampson B, Brittain J, Kaura A, et al. North West London Covid-19 Vaccination Programme: Real-world evidence for Vaccine uptake and effectiveness. medRxiv. Published online April 2021:2021.04.08.21254580-2021.04.08.21254580. doi:10.1101/2021.04.08.21254580

34. Pritchard E, Matthews PC, Stoesser N, et al. Impact of vaccination on SARS-CoV-2 cases in the community: a population-based study using the UK’s COVID-19 Infection Survey. medRxiv. Published online April 2021:2021.04.22.21255913-2021.04.22.21255913. doi:10.1101/2021.04.22.21255913

35. Mason T, Whitston M, Hodgson J, et al. Effects of BNT162b2 mRNA vaccine on Covid-19 infection and hospitalisation among older people: matched case control study for England. medRxiv. Published online 2021.

36. Jones NK, Rivett L, Seaman S, et al. Single-dose BNT162b2 vaccine protects against asymptomatic SARS-CoV-2 infection. eLife. 2021;10. doi:10.7554/elife.68808

37. Sadoff J, Gray G, Vandebosch A, et al. Safety and Efficacy of Single-Dose Ad26.COV2.S Vaccine against Covid-19. New England Journal of Medicine. Published online April 2021:NEJMoa2101544-NEJMoa2101544. doi:10.1056/NEJMoa2101544

38. Shinde V, Bhikha S, Hoosain Z, et al. Efficacy of NVX-CoV2373 Covid-19 Vaccine against the B.1.351 Variant. New England Journal of Medicine. Published online May 2021:NEJMoa2103055-NEJMoa2103055. doi:10.1056/NEJMoa210305512

39. Madhi SA, Baillie V, Cutland CL, et al. Efficacy of the ChAdOx1 nCoV-19 Covid-19 Vaccine against the B.1.351 Variant. New England Journal of Medicine. Published online

March 2021:NEJMoa2102214-NEJMoa2102214. doi:10.1056/NEJMoa2102214

40. Hitchings MD, Ranzani OT, Sergio Scaramuzzini Torres M, et al. Effectiveness of CoronaVac in the setting of high SARS-CoV-2 P.1 variant transmission in Brazil: A test negative case-control study. medRxiv. Published online April 2021:2021.04.07.21255081-2021.04.07.21255081. doi:10.1101/2021.04.07.21255081

41. Ranzani OT, Hitchings M, Neto MD, et al. Effectiveness of the CoronaVac vaccine in the elderly population during a P.1 variant-associated epidemic of COVID-19 in Brazil: A test-negative case-control study. medRxiv. Published online May 21, 2021:2021.05.19.21257472. doi:10.1101/2021.05.19.21257472

42. Lopez Bernal J, Andrews N, Gower C, et al. Effectiveness of COVID-19 vaccines against the B.1.617.2 variant. doi:https://doi.org/10.1101/2021.05.22.21257658

43. Edara VV, Floyd K, Lai L, et al. Infection and mRNA-1273 vaccine antibodies neutralize SARS-CoV-2 UK variant. medRxiv : the preprint server for health sciences. Published online February 2021:2021.02.02.21250799-2021.02.02.21250799. doi:10.1101/2021.02.02.21250799

44. Garcia-Beltran WF, Lam EC, St. Denis K, et al. Multiple SARS-CoV-2 variants escape neutralization by vaccine-induced humoral immunity. Cell. 2021;0(0). doi:10.1016/j.cell.2021.03.013

45. Liu Y, Liu J, Xia H, et al. Neutralizing Activity of BNT162b2-Elicited Serum. New England Journal of Medicine. 2021;384(15):1466-1468. doi:10.1056/nejmc2102017

46. Muik A, Wallisch A-K, Sänger B, et al. Neutralization of SARS-CoV-2 lineage B.1.1.7 pseudovirus by BNT162b2 vaccine-elicited human sera. bioRxiv. Published online January 2021:2021.01.18.426984-2021.01.18.426984. doi:10.1101/2021.01.18.426984

47. Trinité B, Pradenas E, Marfil S, et al. Previous SARS-CoV-2 infection increases B.1.1.7 cross-neutralization by vaccinated individuals. Equal contribution. bioRxiv. Published online March 2021:2021.03.05.433800-2021.03.05.433800. doi:10.1101/2021.03.05.433800

48. Wang Z, Schmidt F, Weisblum Y, et al. mRNA vaccine-elicited antibodies to SARS-CoV-2 and circulating variants. Nature. 2021;592(7855):616-616. doi:10.1038/s41586-021-03324-6

49. Wang P, Nair MS, Liu L, et al. Antibody Resistance of SARS-CoV-2 Variants B.1.351 and B.1.1.7. Nature. Published online March 2021:1-6. doi:10.1038/s41586-021-03398-2

50. Shen X, Tang H, Pajon R, et al. Neutralization of SARS-CoV-2 Variants B.1.429 and B.1.351. New England Journal of Medicine. Published online April 2021:NEJMc2103740-NEJMc2103740. doi:10.1056/nejmc2103740

51. Tada T, Dcosta BM, Samanovic-Golden M, et al. Neutralization of viruses with European, South African, and United States SARS-CoV-2 variant spike proteins by convalescent sera and BNT162b2 mRNA vaccine-elicited antibodies. bioRxiv : the preprint server for biology. Published online February 2021:2021.02.05.430003-2021.02.05.430003. doi:10.1101/2021.02.05.430003

52. Wu K, Werner AP, Moliva JI, et al. mRNA-1273 vaccine induces neutralizing antibodies against spike mutants from global SARS-CoV-2 variants. bioRxiv : the preprint server for biology. Published online January 2021:2021.01.25.427948-2021.01.25.427948. doi:10.1101/2021.01.25.427948

53. Planas D, Bruel T, Grzelak L, et al. Sensitivity of infectious SARS-CoV-2 B.1.1.7 and B.1.351 variants to neutralizing antibodies. Nature Medicine. Published online March 2021:1-8. doi:10.1038/s41591-021-01318-5

54. Becker M, Dulovic A, Junker D, et al. Immune response to SARS-CoV-2 variants of concern in vaccinated individuals. medRxiv. Published online March 2021:2021.03.08.21252958-2021.03.08.21252958. doi:10.1101/2021.03.08.21252958

55. McCallum M, Bassi J, De Marco A, et al. SARS-CoV-2 immune evasion by variant B.1.427/B.1.429. bioRxiv. Published online April 2021:2021.03.31.437925 2021.03.31.437925. doi:10.1101/2021.03.31.437925

56. Skelly DT, Harding Sir William AC, Gilbert-Jaramillo Sir William J, et al. Vaccine-induced immunity provides more robust heterotypic immunity than natural infection to emerging SARS-CoV-2 variants of concern. Published online February 2021. doi:10.21203/rs.3.rs-226857/v1

57. Hoffmann M, Arora P, Groß R, et al. SARS-CoV-2 variants B.1.351 and B.1.1.248: Escape from therapeutic 1 antibodies and antibodies induced by infection and vaccination 2 3. bioRxiv. Published online February 2021:2021.02.11.430787-2021.02.11.430787. doi:10.1101/2021.02.11.430787

58. Dejnirattisai W, Zhou D, Supasa P, et al. Antibody evasion by the P.1 strain of SARS-CoV-2. Cell. 2021;0(0). doi:10.1016/j.cell.2021.03.055

59. Kuzmina A, Khalaila Y, Voloshin O, et al. SARS-CoV-2 spike variants exhibit differential infectivity and neutralization resistance to convalescent or post-vaccination sera. Cell Host and Microbe. 2021;29(4):522-528.e2. doi:10.1016/j.chom.2021.03.008

60. Ikegame S, A Siddiquey MN, Hung C-T, et al. Qualitatively distinct modes of Sputnik V vaccine-neutralization escape by SARS-CoV-2 Spike variants. medRxiv. Published online April 2021:2021.03.31.21254660-2021.03.31.21254660. doi:10.1101/2021.03.31.21254660

61. Gonzalez C, Saade C, Bal A, et al. Live virus neutralisation testing in convalescent patients and subjects vaccinated 1 against 19A, 20B, 20I/501Y.V1 and 20H/501Y.V2 isolates of SARS-CoV-2 2 3. medRxiv. Published online May 2021:2021.05.11.21256578-2021.05.11.21256578. doi:10.1101/2021.05.11.21256578

62. Liu Y, Liu J, Xia H, et al. BNT162b2-Elicited Neutralization against New SARS-CoV-2 Spike Variants. New England Journal of Medicine. Published online May 2021:NEJMc2106083-NEJMc2106083. doi:10.1056/NEJMc2106083

63. Collier AY, McMahan K, Yu J, et al. Immunogenicity of COVID-19 mRNA Vaccines in Pregnant and Lactating Women. Published online 2021. doi:10.1001/jama.2021.7563

64. Pegu A, O’Connell S, Schmidt SD, et al. Durability of mRNA-1273-induced antibodies against SARS-CoV-2 variants. bioRxiv. Published online May 2021:2021.05.13.444010-2021.05.13.444010. doi:10.1101/2021.05.13.444010

65. Huang B, Dai L, Wang H, et al. Neutralization of SARS-CoV-2 VOC 501Y.V2 by human antisera elicited by both 1 inactivated BBIBP-CorV and recombinant dimeric RBD ZF2001 vaccines 2 3 Authors. bioRxiv. Published online February 2021:2021.02.01.429069-2021.02.01.429069. doi:10.1101/2021.02.01.429069

66. Wang G-L, Wang Z-Y, Duan L-J, et al. Susceptibility of Circulating SARS-CoV-2 Variants to Neutralization. New England Journal of Medicine. Published online April 2021:NEJMc2103022-NEJMc2103022. doi:10.1056/nejmc2103022

67. Cao Y, Yisimayi A, Bai Y, et al. Humoral immune response to circulating SARS-CoV-2 variants elicited by inactivated and RBD-subunit vaccines. Cell Research. Published online May 21, 2021:1-10. doi:10.1038/s41422-021-00514-9

68. Bates TA, Leier HC, Lyski ZL, et al. Neutralization of SARS-CoV-2 variants by convalescent and vaccinated serum. medRxiv. Published online April 2021:2021.04.04.21254881-2021.04.04.21254881. doi:10.1101/2021.04.04.21254881

69. Stamatatos L, Czartoski J, Wan Y-H, et al. mRNA vaccination boosts cross-variant neutralizing antibodies elicited by SARS-CoV-2 infection. Science. Published online March 2021:eabg9175-eabg9175. doi:10.1126/science.abg9175

70. Zhou D, Dejnirattisai W, Supasa P, et al. Evidence of escape of SARS-CoV-2 variant B.1.351 from natural and vaccine-induced sera. Cell. 2021;189(0):1-14. doi:10.1016/j.cell.2021.02.037

71. Chang X, Sousa Augusto G, Liu X, et al. BNT162b2 mRNA COVID-19 vaccine induces antibodies of broader cross-reactivity than natural infection but recognition of mutant viruses is up to 10-fold reduced. bioRxiv. Published online March 2021:2021.03.13.435222 2021.03.13.435222. doi:10.1101/2021.03.13.435222

72. Edara VV, Norwood C, Floyd K, et al. Infection- and vaccine-induced antibody binding and neutralization of the B.1.351 SARS-CoV-2 variant. Cell Host and Microbe. 2021;29(4):516-521.e3. doi:10.1016/j.chom.2021.03.009

73. Ferreira I, Datir R, Papa G, et al. SARS-CoV-2 B.1.617 emergence and sensitivity to vaccine-elicited antibodies. bioRxiv. Published online May 2021:2021.05.08.443253-2021.05.08.443253. doi:10.1101/2021.05.08.443253

74. Palacios R, Batista AP, Albuquerque CSN, et al. Efficacy and Safety of a COVID-19 Inactivated Vaccine in Healthcare Professionals in Brazil: The PROFISCOV Study. SSRN Electronic Journal. Published online April 2021. doi:10.2139/ssrn.3822780

75. Wu K, Werner AP, Koch M, et al. Serum Neutralizing Activity Elicited by mRNA-1273 Vaccine. New England Journal of Medicine. 2021;384(15):1468-1470. doi:10.1056/NEJMc2102179

76. Wang P, Casner RG, Nair MS, et al. Increased Resistance of SARS-CoV-2 Variant P.1 to Antibody Neutralization. bioRxiv. Published online April 9, 2021:2021.03.01.433466. doi:10.1101/2021.03.01.433466

77. Yadav P, Sapkal GN, Abraham P, et al. Neutralization of variant under investigation B.1.617 with sera of BBV152 vaccinees. bioRxiv. Published online April 2021:2021.04.23.441101-2021.04.23.441101. doi:10.1101/2021.04.23.441101

78. Yadav PD, Sapkal GN, Abraham P, et al. Neutralization potential of Covishield vaccinated individuals against B.1.617.1. bioRxiv. Published online May

2021:2021.05.12.443645-2021.05.12.443645. doi:10.1101/2021.05.12.443645

79. Tada T, Zhou H, Dcosta BM, Samanovic MI, Mulligan MJ, Landau NR. The Spike Proteins of SARS-CoV-2 B.1.617 and B.1.618 Variants Identified in India Provide Partial Resistance to Vaccine-elicited and Therapeutic Monoclonal Antibodies. bioRxiv. Published online May 2021:2021.05.14.444076-2021.05.14.444076. doi:10.1101/2021.05.14.444076

80. Edara V-V, Lai L, Sahoo MK, et al. Infection and vaccine-induced neutralizing antibody responses to the SARS-CoV-2 B.1.617.1 variant. bioRxiv. Published online 2021

DSÖ BÖLGELERİNE GÖRE DURUM

Afrika Bölgesi

Afrika Bölgesi bir önceki haftaya göre 44.000’den fazla yeni vaka ve 1000’den fazla yeni ölüm bildirmiş olup, bir önceki haftaya göre vaka sayılarında %4 artış ve ölüm sayılarında ise % 2 artış göstermiştir. Vaka sayıları ve ölüm vakaları insidansı önceki dört haftaya benzer oranlarda kalmıştır.

En yüksek sayıda yeni vaka bildiren ülkeler sırasıyla; Güney Afrika (21.429 yeni vaka; 100.000 kişi başına 36,1 yeni vaka;% 31 artış), Etiyopya (3069 yeni vaka; 100.000 kişi başına 2,7 yeni vaka;% 15 azalma) ve Kenya (2729 yeni vaka; 100.000 kişi başına 5,1 yeni vaka; % 27 artış) olmuştur.

En yüksek sayıda yeni ölüm vakası bildiren ülkeler; Güney Afrika (589 yeni ölüm; 100.000'de 1,0 yeni ölüm;% 28 artış), Etiyopya (92 yeni ölüm; 100.000’de 0,1 yeni ölüm; %12 azalma) ve Angola (60 yeni ölüm; 100.000'de 0,2 yeni ölüm;% 140 artış) olmuştur.

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Amerika Bölgesi

Amerika Bölgesinde 1.2 milyondan fazla yeni vaka ve 31.000’den fazla yeni ölüm bildirilmiştir. Genel vaka ve ölüm insidansı son haftalarda stabil kalmıştır; ancak, bazı ülkelerde önemli artışlar gözlemlenmiştir. En çok yeni vaka bildiren ülkeler; Brezilya (451.424 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 212,4 yeni vaka; %3 artış), Arjantin (213.046 yeni vaka; 100.000 başına 471,4 yeni vaka;  % 41 artış) ve Amerika Birleşik Devletleri (188.410 yeni vaka; 100.000 başına 56,9 yeni vaka;% 20 azalma) olmuştur.

En çok ölüm vakalarının bildirildiği ülkeler yine; Brezilya (13.681 yeni ölüm; 100.000'de 6,4 yeni ölüm; yüzde oranı bir önceki haftaya benzer), Amerika Birleşik Devletleri (4032 yeni ölüm; 100.000'de 1,2 yeni ölüm;  %3 azalma) ve Arjantin (3538 yeni ölüm; 100.000'de 7,8 yeni ölüm;% 19 artış) olmuştur.

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Doğu Akdeniz Bölgesi

Doğu Akdeniz Bölgesi, 215.000'den fazla yeni vaka, 4200’den fazla yeni ölüm vakası bildirmiş olup her iki oranda da bir önceki haftaya göre sırasıyla% 2 ve % 11 düşüş bildirmiştir. Genel vaka insidansı, bölgedeki birçok ülkede gözlemlenen büyük artışların ardından stabil kalmıştır. Ölüm vakaları ise son dört haftadır keskin bir şekilde azalmıştır.

En çok yeni vaka bildiren üç ülke; İran (84.012 yeni vaka, 100.000 kişi başına 100,0 yeni vaka,% 15 azalma), Irak (27,232 yeni vaka, 100.000 kişi başına 67,7 yeni vaka,% 4 azalma) ve Pakistan (22.717 yeni vaka, 100.000 kişi başına 10,3 yeni vaka, % 11 artış) olmuştur.

En çok yeni ölüm vakası bildiren ülkeler; İran (1748 yeni ölüm, 100.000 kişi başına 2,1 yeni ölüm,% 17 azalma), Pakistan (710 yeni ölüm, 100.000'de 0,3 yeni ölüm, %6 artış ) ve Tunus (403 yeni ölüm, 100.000'de 3,4 yeni ölüm,% 6 azalma) olmuştur.

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Avrupa Bölgesi

Avrupa Bölgesi 525.000’in biraz altında yeni vaka ve 13.000’in biraz altında yeni ölüm vakası bildirmiştir. Son beş hafta içinde vaka ve ölümlerde keskin bir düşüş eğilimi gözlemlenmiştir.

En fazla yeni vaka bildiren üç ülke; Türkiye (71.786 yeni vaka; 100.000 kişi başına 85,1 yeni vaka,% 21 azalma), Rusya (61.260 yeni vaka, 100.000 kişi başına 42,0 yeni vaka,% 2 artış) ve Almanya ( 55.524 yeni vaka, 100.000 kişi başına 66,8 yeni vaka,% 24 azalma) olmuştur.

En çok ölüm vakası bildiren ülkeler; Rusya (2611 yeni ölüm; 100.000 kişi başına 1,8 yeni ölüm, % 3 artış), Türkiye (1534 yeni ölüm; 100.000'de 1,8 yeni ölüm; %14 azalma) ve Ukrayna (1293 yeni ölüm; 100.000 kişi başına 3,0 yeni ölüm,% 23 azalma) olmuştur.

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Güneydoğu Asya Bölgesi

Güneydoğu Asya bölgesi, bir önceki haftaya göre % 21’lik düşüşle 2 milyondan fazla yeni vaka, ölüm oranlarında ise %4'lük bir artışla 32.000’den fazla yeni ölüm vakası bildirmiştir. Genel vaka insidansı azalmaya devam ederken (esas olarak Hindistan'da trend nedeniyle), ölüm insidansı art arda on haftadır artmaya devam etmiştir ve bölgedeki diğer ülkelerde oldukça büyük artışlar gözlenmiştir. En çok yeni vaka bildiren üç ülke; Hindistan  (1.846.055 yeni vaka; 100.000'de 133,8 yeni vaka;% 23 azalma), Nepal (57.939 yeni vaka; 100.000'de 198,9 yeni vaka; %6 azalma) ve Endonezya (33.270 yeni vaka; 100.000 başına 12,2 yeni vaka;% 24 artış) olmuştur.

En çok yeni ölüm vakası bildiren üç ülke; Hindistan (28.982 yeni ölüm; 100.000'de 2,1 yeni ölüm, % 4 artış), Nepal (1297 yeni ölüm; 100.000'de 4,5 yeni ölüm,%6 artış) ve Endonezya (1238 yeni ölüm; 100.000'de 0,5 yeni ölüm; % 10 artış) olmuştur.

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Batı Pasifik Bölgesi

Batı Pasifik Bölgesi 131.000’den fazla yeni vaka bildirmiş ve yüzde oranı bir önceki haftayla benzerlik göstermiştir. Ölüm oranlarında ise yine %22’lik artış yaşanmış olup 2100’den fazla yeni ölüm vakası bildirmiştir. Mutlak vaka ve ölüm sayıları, pandeminin başlangıcından bu yana bildirilen en yüksek sayı olmaya devam etmektedir.

 En çok yeni vaka bildiren üç ülke; Filipinler (40.034 yeni vaka; 100.000 başına 36,5 yeni vaka,% 8 azalma), Malezya (38.785 yeni vaka; 100.000 başına 119,8 yeni vaka,% 32 artış) ve Japonya (36.286 yeni vaka; 100.000 başına 28,7 yeni vaka, % 19 azalma) olmuştur.

En fazla yeni ölüm vakası rapor eden üç ülke; Filipinler (895 yeni ölüm; 100.000'de 0,8 yeni ölüm,% 14 artış), Japonya (773 yeni ölüm; 100.000'de 0,6 yeni ölüm,% 21 artış), ve Malezya (333 yeni ölüm; 100.000'de 1,0 yeni ölüm; %59 artış) olmuştur.

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

 

Haftalık Önemli Güncellemeler

 

DSÖ Genel Direktörü Dr Tedros’un mesajı:

 

Dünya Sağlık Asamblesi'nde açılış konuşması - 24 Mayıs 2021:

 

• Şimdiden çok sayıda sağlık ve bakım çalışanını kaybetmiş olsak da, pandemi devam ettikçe çok daha fazlasını kaybedeceğiz. Çağımızın belirlenen sağlık krizinin neredeyse 18 ayında, dünya çok kırılgan ve tehlikeli bir durumda kalmaktadır.

• Aşılama oranı ne olursa olsun hiçbir ülke ormanın dışında olduğunu varsaymamalıdır.

• DSÖ'nün Stratejik Hazırlık ve Müdahale Planı, maruziyeti azaltmak, enfeksiyonları önlemek, yayılmayı sınırlandırmak ve hayat kurtarmak için her ülkenin özel ve dinamik bir şekilde uygulaması gereken on önemli araç belirlemiştir. Her ülke daha fazlasını yapabilir:

o Sürveyans, test, sıralama ve bilgi paylaşımını artırın;

o Sağlık çalışanlarını korumak için ihtiyaç duyulan malzeme artışı;

o Yanlış bilgilendirme ve dezenformasyonla mücadele;

o İnsanları ve toplulukları üzerlerine düşen rolü oynamaları için güçlendirin;

o Uygun olan yerlerde güvenli bir şekilde açılmak için adımlar atmaları için işletmeleri ve işyerlerini desteklemek;

o Ulusal aşılama stratejilerini uygulayın, en çok risk altında olanları aşılayın ve aşıları COVAX'a bağışlayın.

• Çok net olmalıyız: salgın bitmedi ve her ülkede bulaşma kontrol altına alınana kadar bitmeyecek.

Ek güncellemeler

21 Mayıs'ta dünya liderleri, COVID-19 salgınının üstesinden gelmek ve bir Roma İlkeler Bildirgesi geliştirmek ve onaylamak için G20 başkanlığının bir parçası olarak Avrupa Komisyonu ve İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Küresel Sağlık Zirvesi'nde bir araya geldi.

 

Yaklaşan Etkinlikler

5'te Bilim: DSÖ’nün bilim ve COVID-19 serisi

Güncellemeler ve yayınlar

İşyerinde COVID-19'u önlemek ve azaltmak

DSÖ Küresel Aşı Güvenliği Danışma Komitesi'nin (GACVS) COVID-19 alt komitesinin Johnson & Johnson / Janssen COVID-19 aşısıyla ilgili güvenlik sinyalleri hakkındaki beyanı

Ülkelerin salgından sağlık SDG'lerine doğru adil ve dirençli toparlanmasına destek: 2021 SDG3 GAP ilerleme raporu

COVID-19 salgını sırasında tüberkülozun önlenmesi ve bakımındaki zorlukları ele alan programatik yenilikler

COVID-19'un küresel sağlık hedefleri üzerindeki etkisi

Enfeksiyonla bilgi ile mücadele etmek

Bir sonraki insan influenza salgınına hazırlık: Pandemik Grip Hazırlık Çerçevesinin 10 yılını kutluyoruz

DSÖ ve İsviçre, patojen depolaması, paylaşımı ve analizi için küresel BioHub'ı faaliyete geçirdi.

Zoonotik hastalıkların ortaya çıkışını ve yayılmasını ele alan yeni uluslararası uzman paneli

Teknik Rehber ve Diğer Kaynaklar

 • Teknik rehberler: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance
 • DSÖ Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) Paneli: https://covid19.who.int/
 • Haftalık COVID-19 Operasyonel Güncellemeleri: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/strategies-and-plans
 • DSÖ COVID-19 Vaka Tanımları: https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Surveillance_Case_Definition-2020.2
 • COVID-19 Tedarik Zinciri Kurumlar Arası Koordinasyon Hücresi Haftalık Durum Güncellemesi: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-operations
 • Araştırma ve Geliştirme: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov
 • COVID-19 hakkında çevrimiçi kurslar: https://openwho.org/channels/covid-19; ve mevcut olan diğer ulusal diller: https://openwho.org/channels/covid-19-national-languages
 • Uluslararası toplumun, tüm ülkelere virüse hazırlanması ve müdahale etmesi konusunda sağladığı desteği özetleyen Stratejik Hazırlık ve Müdahale Planı (SPRP): https://www.who.int/publications/i/item/strategic-preparedness-and-response-plan-for-the-new-coronavirus

DSÖ bölge ofislerinden güncellemeler:

 

HALK İÇİN ÖNERİLER VE TAVSİYELER

EPI-WIN: bireyler, kuruluşlar ve topluluklara uyarlanmış bilgiler: https://www.who.int/teams/risk-communication

DSÖ Akademi COVID-19 mobil öğrenim uygulaması: https://www.who.int/about/who-academy/the-who-academy-s-covid-19-mobile-learning-app

 

Ekler

Ek 1. Ülkelere ve bölgelere göre son yedi günde bildirilen doğrulanmış COVID-19 vakalarının ve COVID-19 kaynaklı ölümlerin sayısı, 23 Mayıs 2021 verileri **

 

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

 

Ek 2.Ülkelere ve bölgelere göre endişe verici varyantların listesi, 25 Mayıs 2021 verileri**

* Bu güncellemede yeni ülke eklenmiştir.

"      ", bu varyant için bilgilerin DSÖ tarafından resmi kaynaklardan alındığını gösterir.

" o  " ifadesi, bu varyant için bilgilerin DSÖ tarafından resmi olmayan kaynaklardan alındığını ve daha fazla bilgi elde edildikçe inceleneceğini belirtir. Angola için B.1.617.1 varyantı, alınan daha fazla bilgiye göre bu hafta hariç tutulmuştur.

** Yolcular arasında VOC tespitini bildiren ülkeleri / bölgeleri / alanları (örn. Giriş noktalarında tespit edilen importe vakalar) veya yerel vakaları (toplulukta tespit edilen) içerir. Bunları gelecek raporlarda farklılaştırmak için çalışmalar devam etmektedir.

** Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Ek 3. Veri, tablo ve şekil notları

Sunulan veriler, ülkelerden/bölgelerden DSÖ'ye bildirilen, büyük ölçüde DSÖ vaka tanımlarına (https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV Surveillance_Case_Definition-2020.2) ve sürveyans klavuzuna (https://www.who.int/publications/i/item/who-2019-nCoV-surveillanceguidance-2020.8) dayanan resmi laboratuvar onaylı COVID-19 vaka ve ölümlerine dayanmaktadır. Doğruluk ve güvenilirliği sağlamak için adımlar atılırken, tüm veriler sürekli doğrulama ve değişikliğe tabidir; ve bu verileri yorumlarken, gerçek vaka ve ölüm oranı insidansının olduğundan düşük tahmin edilmesi ve bu verileri küresel düzeyde yansıtmada değişken gecikmeler gibi, sunulan sayıları etkileyen birkaç faktör nedeniyle dikkatli olunmalıdır. Vaka tespiti, dahil etme kriterleri, test stratejileri, raporlama uygulamaları ve veri kesme ve gecikme süreleri ülkeler/bölgeler arasında farklılık göstermektedir. Az sayıda ülke/bölge, şüpheli ve laboratuvar onaylı vakaları birlikte rapor etmektedir. DSÖ, ulusal halk sağlığı yetkilileri ve diğer kaynaklar tarafından yayınlanan bilgi ürünleri arasında farklılıklar olması beklenmektedir. Halk sağlığı yetkililerinin çok sayıda vakayı veya ölümü toplam sayımlarından çıkaran veri uyuşturma çalışmaları yürütmesi nedeniyle, yeni vakalar/ölümler sütunlarında uygun şekilde negatif sayılar gösterilebilir. Çıkarmaların önceki günlere uygun şekilde paylaştırılmasına olanak tanıyan ek ayrıntılar ortaya çıktığında, grafikler buna göre güncellenecektir. epi-data-support@who.int adresine e-posta gönderilerek yapılan geçmiş veri düzenlemesinin bir kaydı talep edilebilmektedir. Talep ederken lütfen ilgilendiğiniz ülke (ler)i, süreyi ve talep / kullanım amacını belirtiniz. Önceki durum raporları düzenlenmeyecektir; en güncel veriler için https://covid19.who.int/ adresine bakınız. Küresel toplam, uluslararası taşıtlardan bildirilen 758 vaka ve 13 ölümü de içermektedir.

Kullanılan isimler ve bu yayındaki materyalin sunumu, DSÖ tarafından herhangi bir ülkenin, bölgenin, şehrin veya otoritenin yasal statüsü, yetkileri veya hudutlarının sınırlandırılması ile ilgili herhangi bir fikrin ifade edildiği anlamına gelmemektedir. Haritalardaki noktalı ve kesik çizgiler, henüz tam olarak anlaşmaya varılamayan yaklaşık sınır çizgilerini temsil etmektedir. Ülkeler ve bölgeler, DSÖ yönetim bölgesi altında düzenlenmiştir. Belirli şirketlerin veya üreticilerin ürünlerinden bahsedilmesi, DSÖ tarafından onaylandığını veya söz konusu benzer nitelikteki diğer ürünlerin yerine önerildiğini ima etmemektedir. Hatalar ve eksiklikler hariç olmak üzere, tescilli ürünlerin isimleri, baş harfleri büyük olacak şekilde ayırt edilmektedir.

(1) Kosova'ya yapılan tüm atıflar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1244 (1999) sayılı kararı bağlamında anlaşılmalıdır. Haritada Sırbistan ve Kosova vakalarının sayısı (UNSCR 1244, 1999) görselleştirme amacıyla hazırlanmıştır.

i Doğrulanmış COVID-19 vakası (Ek 1) veya endişe verici varyantların tespit edildiği ülkeler ve bölgeler listesini (Ek 2) bildirmeyen ülkeleri, bölgeleri ve alanları hariç tutar.

ii Bulaşma sınıflandırması, ülkelerin/bölgelerin kendilerini raporlama sürecine dayanmaktadır. Sınıflandırmalar, haftalık olarak gözden geçirilmekte ve yeni bilgiler elde edildikçe düzeltilmektedir. Ülkeler/Bölgeler arasında farklı bulaşma dereceleri olabilir. Daha fazla bilgi için lütfen bakınız: COVID-19 kapsamında halk sağlığı ve sosyal önlemlerin uygulanması ve düzenlenmesine ilişkin hususlar( Considerations for implementing and adjusting public health and social measures in the context of COVID-19 (who.int) )

 • (Aktif) vaka yok: Sağlam bir sürveyans sistemi varlığında en az 28 gün (maksimum inkübasyon süresinin iki katı) yeni vaka tespit edilmemiş olmasıdır. Genel nüfus için sıfıra yakın bir enfeksiyon riski anlamına gelmektedir.
 • İmporte/Sporadik vakalar: Son 14 gün içinde tespit edilen vakaların tümü importedir, sporadiktir (örn. Laboratuvarda bulaşmış veya zoonotik) veya tümü importe/sporadik vakalarla bağlantılıdır ve daha fazla yerel bulaşma konusunda net sinyaller yoktur. Genel nüfus için minimum enfeksiyon riski olduğu anlamına gelmektedir
 • Vaka kümeleri: Son 14 gün içinde tespit edilen vakalar, ağırlıklı olarak, doğrudan importe vakalarla bağlantılı olmayan, ancak tümü zaman, coğrafi konum ve ortak risklere göre bağlantılı olan iyi tanımlanmış kümelerle sınırlıdır. Bölgede çok sayıda kimliği belirsiz vaka olduğu varsayılmaktadır. Bu kümelere maruz kalmaktan kaçınılırsa, daha geniş topluluktaki diğer kişiler için düşük bir enfeksiyon riski anlamına gelir.
 • Genel bulaşma: Aşağıda açıklandığı ve yukarıda belirtilen kılavuzda açıklanan bir dizi gösterge ile bilgi verildiği gibi, düşük insidanstan çok yüksek insidansa kadar bir dizi seviyeyi kapsar. Bu alt kategoriler halihazırda küresel düzeyde düzenlenmediğinden ve bundan ziyade yerel karar verme için ulusal ve yerel halk sağlığı yetkilileri tarafından kullanılması amaçlandığından, genel bulaşma bu belgede sınıflandırılmamıştır.
 • GB1: Yerel bulaşma insidansının düşük olması, son 14 günde vakaların yaygın olarak tespit edilmesi, vakaların çoğunun belirli kümelerle bağlantılı olmaması durumudur; bulaşma belirli nüfus alt gruplarına odaklanabilir. Genel nüfus için düşük enfeksiyon riski vardır.
 • GB2: Yerel bulaşma insidansı orta derecede olması, son 14 günde geniş çapta dağılmış vakaların tespit edilmesi durumudur; bulaşma belirli nüfus alt gruplarına daha az odaklanmıştır. Genel nüfus için orta derecede enfeksiyon riski vardır.
 • GB3: Yerel bulaşma insidansının yüksek, son 14 gün içinde dağılmış vakaların yaygın olması durumudur; bulaşma yaygındır ve nüfus alt gruplarında odaklanmamıştır. Genel nüfus için yüksek enfeksiyon riski vardır.
 • GB4: Yerel bulaşma insidansının çok yüksek, son 14 gün içinde yaygın olarak dağılmış vakaların olması durumudur. Genel nüfus için çok yüksek enfeksiyon riski vardır.

Beklemede: bulaşma sınıflandırması DSÖ'ye bildirilmemiştir.

iii "Bölgeler", bölgeleri, alanları, denizaşırı bağımlılıkları ve benzer statüye sahip diğer yetki alanlarını içermektedir.

Etiketler: