DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NÜN 08.06.2021 TARİHLİ YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) HAFTALIK DURUM RAPORU

06 Haziran 2021 Pazar

Küresel vaka ve ölüm insidansları, haftalık 3 milyondan fazla yeni vaka ve 73.000'den fazla yeni ölüm ile yeni vaka ve ölüm vakalarının sayısı azalmaya devam etmiştir; bir önceki haftaya göre sırasıyla % 15'lik ve % 8'lik bir düşüş gerçekleşmiştir.

Bu raporda aşağıda yer alan başlıklar halinde COVID-19 ile ilgili en son veriler paylaşılmaktadır:

Küresel Epidemiyolojik Durum

•Özel Konu: SARS-CoV-2'nin Önemli Varyantları (VOI'ler) ve Endişe Verici    Varyantları (VOC'ler) hakkında güncelleme

DSÖ Bölgelerine Göre Genel Durum

Haftalık Önemli Güncellemeler

KÜRESEL EPİDEMİYOLOJİK DURUM

6 Haziran 2021 itibariyle veriler

Küresel vaka ve ölüm insidansları, haftalık 3 milyondan fazla yeni vaka ve 73.000'den fazla yeni ölüm ile yeni vaka ve ölüm vakalarının sayısı azalmaya devam etmiştir; bir önceki haftaya göre sırasıyla % 15'lik ve % 8'lik bir düşüş gerçekleşmiştir (Şekil 1). Avrupa Bölgesi ve Güneydoğu Asya Bölgesi son bir haftada yeni vaka sayısında belirgin düşüşler olduğunu bildirirken, Afrika Bölgesi yeni vaka sayılarında bir önceki haftaya göre artış olduğunu bildirmiştir (Tablo 1).  Amerika, Doğu Akdeniz ve Batı Pasifik Bölgeleri tarafından bildirilen vaka sayıları, önceki hafta bildirimlerine benzer şekilde gerçekleşmiştir. Geçen hafta rapor edilen yeni ölümlerin sayısı Avrupa ve Güneydoğu Asya Bölgelerinde düşerken Batı Pasifik Bölgesi'nde artmıştır. Doğu Akdeniz ve Afrika Bölgelerinin yanı sıra Amerika Bölgesi'nde de ölüm vakaları insidansı sabit kalmıştır. Sırasıyla, art arda son altı ve beş haftadır  küresel vaka ve ölüm vakalarındaki düşüş eğilimine rağmen, altı bölgenin tamamındaki birçok ülke, vaka ve ölüm sayılarında artış gözlendiğini bildirmiştir.

Şekil 1: DSÖ bölgeleri tarafından haftalık olarak bildirilen COVID-19 vakalarının sayısı, 6 Haziran 2021**

 

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

En fazla yeni vaka bildiren ülkeler: Hindistan (914.539 yeni vaka;% 33 azalma), Brezilya (449.478 yeni vaka;% 7 artış), Arjantin (212.975 yeni vaka;% 3 azalma), Kolombiya (175.479 yeni vaka;% 17 artış) ve Amerika Birleşik Devletleri (99.103 yeni vaka;% 35 azalma).

Tablo 1. DSÖ Bölgelerine göre, son yedi günde bildirilen ve kümülatif COVID-19 vakalarının ve COVID-19 kaynaklı ölümlerin sayısı,  6 Haziran 2021 verileri**

DSÖ Bölgesi

Son 7 gündeki yeni vakalar (%)

Son 7 gündeki yeni vakalarda yüzde değişim*

Toplam vakalar (%)

Son yedi gündeki yeni ölümler (%)

Son 7 gündeki yeni ölümlerde yüzde değişim*

Toplam ölümler (%)

Amerika

1.191.047  (%39)

 

% -1

68.370.018  (%40)

34.392  (%47)

%4

1.794.865  (%48)

Avrupa

368.874 (%12)

 

% -17

54.629.665  (% 32)

8.890  (%12)

%-21

1.157.890

(%31)

Güneydoğu Asya

1.049.694

(%35)

 

%-31

32.654.915  (%19)

23.369  (%32)

%-21

425.123  (%11)

Doğu Akdeniz

202.208

(%7)

 

 

% -5

10.278.904  (%6)

3.503  (%5)

%-1

205.145  (%6)

Afrika

65.943

(%2)

 

% 25

3.563.825  (%2)

1.167 (%2)

%2

88.274 

(%2)

Batı Pasifik

138.239

(%5)

 

% -1

3.139.006 

(% 2)

2.486

(%3)

%19

47.634  

(%1)

Küresel

3.016.005  (%100)

 

%-15

172.637.097

 (%100)

73.807  (%100)

%-8

3.718.944

(%100)

* Yedi gün öncesine kıyasla son yedi gün içinde yeni doğrulanmış vaka/ölüm sayısındaki yüzdelik değişim.

** Ek 3,veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

COVID-19 ile ilgili en son veriler ve bilgiler için lütfen aşağıdaki adresleri ziyaret ediniz:

•  DSÖ COVID-19 Paneli

•  DSÖ COVID-19 Haftalık Operasyonel Güncelleme ve Haftalık Epidemiyolojik Güncelleme

 

Şekil 2. Ülkelere ve bölgelere göre, son yedi günde 100.000 nüfus başına bildirilen COVID-19 vakaları, 31 Mayıs-6 Haziran 2021 **

** Ek 3, veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

 

Özel Konu: SARS-CoV-2'nin Önemli Varyantları (VOI'ler) ve Endişe Verici Varyantları (VOC'ler) Hakkında Güncelleme

DSÖ, ulusal makamlar, kurumlar ve araştırmacılarla işbirliği içinde, SARS-CoV-2 varyantlarının bulaşıcılıkta, klinik sunumda ve ciddiyette değişikliklere yol açıp açmadığını veya bunların ulusal sağlık yetkililerince halk sağlığı ve sosyal önlemlerinde (PHSM) gerçekleştirilen uygulamalarda değişikliğe yol açıp açmadığını değerlendirmektedir. Potansiyel endişe verici varyantların (VOC'ler) veya önemli varyantların (VOI'ler) "sinyallerini" tespit etmek ve bunları küresel halk sağlığına yönelik riske göre değerlendirmek üzere sistemler oluşturulmuştur. Tablo 2, halihazırda belirlenmiş global VOI'leri ve VOC'leri listelemektedir. Ulusal makamlar, yerel önemli / endişe verici diğer varyantlarını belirlemeyi tercih edebilir. Burada, fenotipik özellikleri ve belirlenen VOC'lerin coğrafi dağılımını çevreleyen yeni kanıtlar hakkında bir güncelleme sunulmaktadır.

31 Mayıs 2021'de DSÖ, SARS-CoV-2 varyantları hakkında kurumsal iletişimi kolaylaştırmak için söylemesi kolay/hatırlanması kolay yeni VOI ve VOC etiketlerini duyurdu ve WEU'nun 1 Haziran 2021 baskısı, VOC'ler ve VOI'lerin yanı sıra B.1.617.1, B.1.617.3 ve B.1.616 varyantlarının sınıflandırmalarına yönelik güncellemeleri de içermektedir.

 

Tablo 2: 8 Haziran 2021 itibarıyla SARS-CoV-2’nin endişe verici varyantları (VOC) ve önemli varyantları (VOI) *

DSÖ etiketi

Pango soyu

GISAID sınıfı

Yeni suş sınıfı

İlk rapor edilen örnekler

Resmi atanma tarihi

Endişe Verici Varyantlar (VOC'ler)

Alfa

B.1.1.7

GRY (eski adıyla GR/501Y.V1)

20I/501Y.V1

Birleşik Krallık, Eylül -2020

18Aralık2020

Beta

B.1.351

GH/501Y.V2

20H/501Y.V2

Güney Afrika, Mayıs-2020

18Aralık2020

Gama

P.1

GR/501Y.V3

20J/501Y.V3

Brezilya, Kasım-2020

11Ocak2021

Delta

B.1.617.2

G/452R.V3

21A/S:478K

Hindistan, Ekim-2020

VOI: 4 Nisan 2021

VOC:11 Mayıs 2021

Önemli Varyantlar (VOI'ler)

Epsilon

B.1.427/B.1.429

GH/452R.V1

20C/S.452R

Amerika Birleşik Devletleri, Mart 2020

5 Mart 2021

Zeta

P.2

GR

20B/S.484K

Brezilya, Nisan-2020

17 Mart2021

Eta

B.1.525

G/484K.V3

20A/S484K

Birden fazla ülkede, Aralık-2020

17 Mart2021

Teta

P.3

GR

20B/S:265C

Filipinler, Ocak-2020

24 Mart2021

Iota

B.1.526

GH

20C/S:484K

Amerika Birleşik Devletleri, Kasım-2020

24 Mart2021

Kappa

B.1.617.1

G/452R.V3

21A/S:154K

Hindistan,

Ekim-2020

4 Nisan2021

 

 

Tablo 3: Covid-19 Endişe Vericici Varyantlarının (VOC'ler) fenotipik etkilerinin* özeti

 

DSÖ etiketi

Alfa

Beta

Gama

Delta

Bulaşıcılık

Artan bulaşıcılık 1,

Artan sekonder atak oranı 1

Artan bulaşıcılık 2

Artan bulaşıcılık 1

Artan bulaşıcılık ve artan sekonder atak oranı 3,4,5

Hastalığın şiddeti

Doğrulanmadı; olası artan hastaneye kaldırılma riski 6, artan hastalık şiddeti ve mortalite 7

Doğrulanmamış, olası hastane içi mortalite riskinde artış 8,9

Doğrulanmamış, olası hastaneye kaldırılma riskinde artış 10

Doğrulanmamış, olası hastaneye kaldırılma riskinde artış 5

Tekrar enfekte olma riski

Nötralizasyon etkinliği korunmuş 11

yeniden enfeksiyon riski aynı kalmıştır 12,13

Nötrleştirme aktivitesindeki azalma bildirilmiştir. D614G prototip virüsünün ortaya çıkardığı T hücre yanıtı,  etkili olmaya devam etmektedir 14,17

Nötralize edici aktivitede orta derecede azalma bildirilmiştir 18,19

Nötralizasyon aktivitesinde azalma bildirilmiştir 20.

Tanı üzerine etkileri

Sınırlı etki - S geni hedefi başarısızlığı (SGTF); çoklu hedef RT-PCR'den genel sonuç üzerinde etkisi yok, Ag RDT'ler üzerinde etki gözlenmemiştir.21

RT-PCR veya Ag RDT'ler üzerinde hiçbir etki gözlenmemiştir 16

Bugüne kadar  bildirilmemiştir

Bugüne kadar  bildirilmemiştir

 

 

 

 

 

Aşı üzerindeki etkiler (etkinlik/etkililik)

Hastalığa karşı korunan koruma

•Şiddetli hastalık: Kayıp yok/minimum kayıp: Pfizer BioNTech-Comirnaty 22–27

•Semptomatik hastalık: Kayıp yok/minimum kayıp: AstraZeneca-Vaxzevria, Novavax-Covavax,PfizerBioNTech-Comirnaty 23,24,27–30

•Enfeksiyon: Kayıp yok/minimum kayıp: Pfizer BioNTech-Comirnaty31

•Asemptomatik enfeksiyon: Kayıp yok/minimum kayıp: Pfizer BioNTech-Comirnaty.23,32

Etkisiz/orta-önemli kayıp, sınırlı örneklem büyüklüğü: AstraZeneca-Vaxzevria29

Hastalığa karşı azaltılmış koruma; sınırlı kanıt

•Şiddetli hastalık: Kayıp yok/minimum kayıp: Janssen Ad26.COV 2.5, PfizerBioNTech Comirnaty 24,33

•Hafif-orta hastalık: Kayıp yok/minimum kayıp: Janssen-Ad26. COV 2.5.33 Orta düzeyde kayıp: Novavax-Covavax. 34

Etkisiz /önemli kayıp, sınırlı örneklem büyüklüğü:

AstraZeneca-Vaxzevria 35

• Enfeksiyon: Orta düzeyde kayıp: PfizerBioNTech Comirnaty 24

•Asemptomatik enfeksiyon: Kanıt yok

Hastalığa karşı olası koruma; sadece bir aşıyla ilgili çok sınırlı kanıt

•Semptomatik Hastalık: Kayıp yok/minimum kayıp: Sinovac CoronaVac 36,37

•Enfeksiyon: Kayıp yok/minimum kayıp: Sinovac-CoronaVac 37

Hastalığa karşı olası koruma; sadece iki aşı hakkında çok sınırlı kanıt

•Semptomatik Hastalık: Kayıp yok/minimum kayıp: PfizerBioNTech-Comirnaty, AstraZeneca- Vaxzevria.38

Minimum/orta düzeyde kayıp: tek doz PfizerBioNTech Comirnaty, AstraZeneca Vaxzevria 38

Aşı ile nötralizasyon üzerindeki etkiler

Kayıp yok/minimum kayıp: Bharat-Covaxin,Gamaleya-Sputnik V, Moderna-mRNA 1273, Novavax-Covavax, Pfizer BioNTech Comirnaty, BeijingCNBG-BBIBP-CorV, Sinovac-CoronaVac 17,38–63

• Minimum/orta düzeyde kayıp: AstraZeneca-Vaxzevria 29,53

•Minimum/orta düzeyde kayıp: Beijing CNBG-BBIBP CorV, Sinovac-CoronaVac, Anhui ZL – Rekombinant 64–66

•Minimalden önemliye kayıp: Moderna mRNA-1273, Pfizer BioNTech Comirnaty 17,40,44,46–48,50,52–54,60,62,63,67–73

• Orta ila önemli düzeyde kayıp: AstraZeneca Vaxzevria, Gamaleya- Sputnik V, Janssen Ad26.COV 2.5, Novavax-Covavax 46,55,70,7

• Minimum/orta düzeyde kayıp: Beijing CNBG-BBIBP CorV, Sinovac-CoronaVac, Anhui ZL – Rekombinant 64–66

•Minimalden önemliye kayıp: Moderna mRNA-1273, Pfizer BioNTech Comirnaty 17,40,44,46–48,50,52–54,60,62,63,67–73

• Orta ila önemli düzeyde kayıp: AstraZeneca Vaxzevria, Gamaleya- Sputnik V, Janssen Ad26.COV 2.5, Novavax-Covavax 46,55,70,7

• Makul/orta drecede kayıp: Pfizer BioNTech Comirnaty, Bharat-Covaxin 60,78,79 (Not: B.1.617 alt soyu Bharat-Covaxin çalışmasında belirtilen değildir.)

• Önemli kayıp: tek doz AstraZeneca-Vaxzevria78

* Daha önceki/birlikte dolaşımda olan varyantlara kıyasla genelleştirilmiş bulgular. Henüz gözden geçirilmemiş ön baskı makaleler ve raporlar da dahil olmak üzere ortaya çıkan kanıtlara dayanmakta olup tümü sürekli araştırma ve revizyona tabidir.

 

 

Şekil 3. 8 Haziran 2021 itibarıyla Alfa (B.1.1.7), Beta (B.1.351), Gama (P.1) ve Delta (B.1.617.2) varyantlarını bildiren ülkeler, yönetim bölgeleri ve bölgeler

 

*Şu anda daha fazla soy belirtimi olmaksızın B.1.617 tespitini bildiren ülkeleri/bölgeleri/alanları içerir. Daha fazla ayrıntı mevcut olduğunda bunlar yeniden revize edilecektir.

**Vurgulanan ülkeler / bölgeler / alanlar, VOC tespitlerinin hem resmi hem de resmi olmayan raporlarını içerir. Yolcular arasında VOC tespitini bildiren ülkeleri / bölgeleri / alanları (örn. Giriş noktalarında tespit edilen) veya yerel vakaları  içerir. Ayrıntılar için lütfen Ek 2'ye bakınız.

Fenotipik özellikler

 

VOC'lerin fenotipik etkilerine ve aşının VOC'lere karşı performansına ilişkin mevcut kanıtlar önceki haftalık epidemiyolojik güncelleme raporlarında olduğu gibi Tablo 3'te özetlenmiştir.

Büyük Britanya Birleşik Krallığı ve Kuzey İrlanda'daki Delta varyantı üzerine yapılan son çalışmalar, ciddi hastalık riskinde olası bir artış olduğunu ve daha önceki bulaşıcılık gözlemlerini desteklemektedir. Birleşik Krallık'ta 29 Mart-20 Mayıs tarihleri arasında Delta ve Alfa varyantı doğrulanmış vakaları karşılaştıran bir analiz, Delta varyantının alfa varyantı ile karşılaştırıldığında, numune alınmasından sonraki 14 gün içinde olası hastaneye yatış riski (tehlike oranı 2,61, %95 CI 1,56-4,36) ve artan acil bakıma gitme veya hastaneye yatış riski (tehlike oranı 1,67, 1,25-2,23) ile ilişkili olduğunu göstermiştir.

 

29 Mart - 11 Mayıs 2021 tarihleri arasında Birleşik Krallık'ta bildirilen vakalara dayanan ikinci bir analiz ile (25 Mayıs 2021 itibariyle değişken veriler), Delta vakalarının temaslıları arasında Alfa vakalarının temaslılarına kıyasla (%2,6’ya karşı %1.6 seyahat eden vakaların temaslıları arasında; %8.2'ye karşı %12.4 seyahat etmeyen vakaların temaslıları arasında) ikincil atak oranının daha yüksek olduğu sonucuna varılmıştır Bu bulguları daha iyi anlamak ve doğrulamak için daha fazla analiz gerekmektedir.

 

 

VOC'nin aşılar üzerindeki etkileri

 

25 Mayıs'ta aşılar üzerindeki VOC etkilerine ilişkin güncellemeden bu yana, iki çalışma Pfizer BioNTech-Comirnaty aşısının VOC'lere karşı etkinliğine dair daha fazla kanıt sağlamaktadır. Kanada'da 16 yaş ve üzeri yetişkinler arasında yapılan bir çalışmada, Alfa ve Beta/Gama varyantlarının neden olduğu ikinci dozdan 7 gün sonra görülen semptomatik hastalığa karşı iki doz aşının sırasıyla %90 (%95 GA: %85-94) ve %88 (%95 GA: %61-96) etkili olduğu bulunmuştur. Hastaneye yatışa/ölüme karşı aşı etkinliği (VE) ikinci dozdan 0 gün sonra Alfa için %94 (%95 GA: %55-99) ve Beta/Gama için %100 (%95 CI mevcut değil) bulunmuştur. Semptomatik hastalığa karşı (bağışıklamadan 14 gün sonra) tek doz Pfizer BioNTech Comirnaty'nin VE'si %61 (%95 GA: %59-66), %43 (%95 GA: %22-59) ve %61 dir ( Alfa, Beta ve Gama için sırasıyla %95 GA: %53-67), bu değerler semptomatik hastalığı önlemede iki doz aşının önemini göstermektedir. E484K mutasyonu olmayan 501Y mutasyonunu taşıyan numunelerin Alfa, E484K mutasyonlu 501Y mutasyonunu taşıyan numunelerin Beta veya Gama olduğu varsayılmıştır.

 

Katar'da daha önce yapılan bir çalışma, iki doz Pfizer BioNTech-Comirnaty'nin Alfa enfeksiyonuna (VE %89,5) ve şiddetli hastalığa (VE %100) karşı oldukça etkili olduğunu bulmuştur; aşı aynı zamanda Beta'nın neden olduğu ciddi hastalıklara karşı da oldukça etkilidir ve %100 VE'si vardır, ancak bu varyant nedeniyle enfeksiyona karşı aşı etkinliği bir miktar azalmıştır (VE %75).24 Bu çalışmanın Alfa ve Beta varyantlarının neden olduğu enfeksiyon ve ciddi hastalıklara karşı bir doz Pfizer BioNTech-Comirnaty'nin etkinliğini değerlendirmek amacıyla bir izlem analizi (henüz hakemli değil) gerçekleştirilmiştir. Aşılamadan 1-7 gün ve 8-14 gün sonra, bu varyantların neden olduğu hastalıklar için enfeksiyona ve şiddetli hastalığa karşı düşük veya hiç etkililik gözlenmemiştir. Aşılamadan 15-21 gün sonra, enfeksiyona ve Alfa'ya bağlı ciddi hastalığa karşı VE tahminleri sırasıyla %65.5 (%95 GA: %58.2-71.5) ve %72.0 (%95 GA: %32.0-90.0) dir. Beta'ya bağlı enfeksiyon ve ciddi hastalığa karşı VE tahminleri sırasıyla %46.5 (%95 GA: %38.7-53.3) ve %56.5 (%95 GA: %0.0-82.8) dir. Bu bulgular, Alfa ve Beta'nın neden olduğu enfeksiyon ve ciddi hastalıkları önlemede iki dozun önemini vurgulamaktadır. Ulusal sürveyans, çalışma süresinin büyük bir bölümünde dolaşımda olan başka herhangi bir suş tespit etmediğinden, Alfa'dan kaynaklanmayan enfeksiyonların Beta varyantından kaynaklandığı varsayılmıştır.

 

Son zamanlarda yapılan iki çalışma, COVID-19 aşılarının varyant Delta'ya karşı nötralizasyon kapasitesinin azaldığına dair kanıt sunmaktadır. Birinci çalışmada, iki doz Pfizer BioNTech-Comirnaty [ikinci dozdan sonraki medyan süre: 28 gün (IQR: 21-37)] alan bireylerden alınan 159 numunede bir referans suşa kıyasla Delta'ya karşı nötralizasyonda 5,8 kat azalma bulunmuştur; Referans suşuna göre Alfa ve Beta varyantlarına karşı sırasıyla 2,6 ve 4,9 kat azalmalar gözlenmiştir.60 İkinci çalışma bulguları (henüz hakemli değil)8, ikinci doz Pfizer BioNTech-Comirnaty alındıktan beş hafta sonra 16 kişiden toplanan serumlar arasında Delta'ya karşı nötralizasyon kapasitesinde Alfa'ya göre 3 kat azalma olduğunu göstermektedir; Alfa ile karşılaştırıldığında; Beta'ya karşı nötralizayon kapasitesi 16 kat azalma göstermiştir. Çoğu numune (%81-100) ikinci dozun alınmasından beş hafta sonra Alfa, Beta ve Delta'yı nötralize edebilmiştir; bulgular, örneklerin sadece %46'sının varyantı nötralize edebildiği Beta suşu hariç olmak üzere, ikinci dozdan 13 hafta sonra tutarlı kalmıştır. Araştırmacılar ayrıca tek doz AstraZeneca-Vaxzevria'nın Alfa'yı nötralize ederken Beta veya Delta'yı nötralize etmede daha az etkili olduğunu bulmuştur.

 

Yakın tarihli iki çalışma (henüz bilimsel değerlendirme incelemesi yapılmamıştır), heterolog aşılamanın varyantlara karşı nötralizasyon kapasitesi üzerindeki etkisine dair kanıtlar sunmaktadır. Her iki çalışmada da bireyler ilk doz olarak AstraZeneca-Vaxzevria ve ardından ikinci doz olarak Pfizer BioNTech-Comirnaty güçlendirici almıştır. Bu çalışmalardan ilki, heterolog aşı alan 26 kişiyi iki doz Pfizer BioNTech-Comirnaty alan 14 kişiyle karşılaştırmıştır. Genel olarak, araştırmacılar, heterolog aşılanmış bireylerde Alfa, Beta ve B.1.617'ye (soy belirtilmemiş) karşı homolog aşı grubunun nötralizasyon titrelerini aşan güçlü bir nötralizasyon tepkisi rapor etse de, B.1.617 için fark istatistiksel olarak anlamlı değildir. Sonuçlar ayrıca, heterolog grup arasında, nötralizasyon elde edilmiş olsa da, Beta'ya karşı nötralizasyon kapasitesinde Alfa'ya göre iki kat azalma gözlemlendiğini göstermektedir; B.1.617 için böyle bir azalma gözlemlenmemiştir. Ek olarak, heterolog aşılamadan iki hafta sonra CD4+ veya CD8+ T hücreleri tespit edilmiştir ve sonuçlara göre, tek doz AstraZeneca-Vaxzevria ve homolog Pfizer BioNTech-Comirnaty aşısını değerlendiren çalışmalardan elde edilenlere benzer.81 İkinci çalışma, AstraZeneca-Vaxzevria/Pfizer BioNTech-Comirnaty heterolog grubu, iki doz AstraZeneca-Vaxzevria alan homolog grup ile karşılaştırmıştır ve heterolog grupta Alfa, Beta ve Gama'ya karşı daha yüksek nötralizasyon bulunmuştur. Heterolog grupta artan CD4+ ve CD8+ T hücre reaktivitesi gözlenmiştir.82 Her iki çalışma da  heterolog bir aşılama rejiminin en az homolog aşılar kadar koruyucu olduğuna dair kanıt sunmuştur.

 

Coğrafi dağılım

SARS-CoV-2 varyantlarını tespit etmeye yönelik sürveyans faaliyetleri, stratejik genomik sekanslama da dahil olmak üzere yerel ve ulusal düzeylerde güçlendirildikçe, VOC'leri bildiren ülke / alan / bölge (bundan sonra ülkeler olarak anılacaktır) sayısı artmaya devam etmiştir (Şekil 3, Ek 2 Bu dağılım, ülkeler arasındaki sekanslama kapasiteleri ve örnekleme stratejilerindeki farklılıklar da dahil olmak üzere, sürveyans sınırlamaları dikkate alınarak yorumlanmalıdır.

Halk sağlığı yetkilileri, sürveyans ve sekanslama kapasitelerini güçlendirmeye devam etmeye ve yerel şartlar ve olağandışı epidemiyolojik olayların araştırılmasına bağlı olarak SARS-CoV-2 varyantlarının bulaşma derecesinin temsili bir göstergesini sağlamak için sistematik bir yaklaşım uygulamaya teşvik edilmektedir. Çevresel sürveyans, varyantlar da dahil olmak üzere SARS-CoV-2 enfeksiyonlarının yayılmasını gözlemleyebilmek için diğer erken uyarı sürveyans sistemlerini destekleme potansiyeline sahiptir. Birleşik Krallık'ta yakın zamanda yapılan bir çalışma, aynı dönemde dolaşımda olan SARS-CoV-2 varyantlarını tespit etme ve atık sulardaki viral RNA sekanslarındaki değişiklikleri belirleme kabiliyeti göstermiştir. İspanya'da, 32 farklı lokasyonda Alpha varyantı oranının haftalık atık su tahminleri, çoğu bölgede rapor edilen sekanslı klinik vakalardaki eğilimleri yansıtmaktadır. Ayrıca, atık su sürveyansı, klinik örnekler kullanılarak halk sağlığı yetkilileri tarafından tespit edilmeden önce İspanya'daki yeni alanlarda Alpha varyantı sirkülasyonunu tanımlamaya olanak tanımıştır.

DSÖ önerileri

Virüsün evrim geçirmesi beklenmektedir ve SARS-CoV-2 ne kadar çok dolaşımda bulunursa, mutasyona uğraması için o kadar fazla fırsat vardır. COVID-19 Stratejik Hazırlık ve Müdahale Planında ana hatlarıyla belirtildiği gibi oturmuş ve kanıtlanmış hastalık kontrol yöntemleri aracılığıyla bulaşmasının azaltılmasının yanı sıra hayvan popülasyonlarına bulaştırılmasından kaçınılması, olumsuz halk sağlığı etkilerine sahip mutasyonların oluşumunu azaltmaya yönelik küresel stratejinin kritik yönleridir. PHSM, yeni bildirilen varyantlar da dahil olmak üzere SARS-CoV-2'nin yayılmasını engellemek için kritik öneme sahip olmaya devam etmektedir. Çok sayıda VOC bulaşının olduğu birçok ülkeden elde edilen kanıtlar, sağlık tesislerinde PHSM ve enfeksiyon önleme ve kontrol (IPC) önlemlerinin uygulanmasının COVID-19 vakası insidansını azaltmada etkili olduğunu ve bu da hastaneye yatışlarda ve ölümlerde bir azalmaya yol açtığını göstermiştir. Ulusal ve yerel makamlar, mevcut PHSM, IPC ve hastalık kontrol faaliyetlerini güçlendirmeye devam etmeleri için teşvik edilmektedir.  Yetkililer ayrıca, yerel genel duruma bağlı olarak SARS-CoV-2 varyantlarının bulaş kapsamına ilişkin temsili bir gösterge sağlamak ve olağandışı olayları tespit etmek için sürveyans ve sekanslama kapasitelerini güçlendirmeye ve sistematik bir yaklaşım uygulamaya teşvik edilmektedir.

İlave kaynaklar

SARS-CoV-2 Varyantlarını İzleme

COVID-19 yeni varyantları: Bilgi eksiklikleri ve araştırma

SARS-CoV-2'nin genomik sekanslaması: halk sağlığı üzerinde maksimum etki için uygulama kılavuzu

COVID-19 bağlamında PHSM'nin uygulanması ve düzenlenmesiyle ilgili hususlar

• DSÖ Bölge Ofislerinden ve partnerlerinden COVID-19 Durum Raporları: AFRO, AMRO / PAHO, EMRO, EURO / ECDC, SEARO, WPRO

ACT hızlandırıcı teşhis ayağı, FIND test dizini

 

Referanslar

1. Curran J, Dol J, Boulos L, et al. Transmission characteristics of SARS-CoV-2 variants of concern Rapid Scoping Review. medRxiv. Published online January 1, 2021:2021.04.23.21255515. doi:10.1101/2021.04.23.21255515

2. Tegally H, Wilkinson E, Giovanetti M, et al. Emergence of a SARS-CoV-2 variant of concern with mutations in spike glycoprotein. Nature. Published online 2021. https://doi.org/10.1038/s41586-021-03402-9

3. Cherian S, Potdar V, Jadhav S, et al. Convergent evolution of SARS-CoV-2 spike mutations, L452R, E484Q and P681R, in the second wave of COVID-19 in Maharashtra, India. bioRxiv. Published online January 1, 2021:2021.04.22.440932. doi:10.1101/2021.04.22.440932

4. Public Health England. SARS-CoV-2 Variants of Concern and Variants under Investigation in England. Technical Briefing 10. Public Health England; 2021. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/984274/Variants_of_Concern_VOC_Technical_ Briefing_10_England.pdf

5. Public Health England. SARS-CoV-2 Variants of Concern and Variants under Investigation in England Technical Briefing 14.; 2021. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/991343/Variants_of_Concern_VOC_Technical_ Briefing_14.pdf

6. Bager P, Wohlfahrt J, Fonager J, Albertsen. Increased Risk of Hospitalisation Associated with Infection with SARS-CoV-2 Lineage B.1.1.7 in Denmark. doi:Bager, Peter and Wohlfahrt, Jan and Fonager, Jannik and Albertsen, Mads and Yssing Michaelsen, Thomas and Holten Møller, Camilla and Ethelberg, Steen and Legarth, Rebecca and Fischer Button, Mia Sara and Gubbels, Sophie Madeleine and Voldstedlund, Marianne and Mølbak, Kåre and Skov, Robert Leo and Fomsgaard, Anders and Grove Krause, Tyra, Increased Risk of Hospitalisation Associated with Infection with SARS-CoV-2 Lineage B.1.1.7 in Denmark. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3792894 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3792894

7. NERVTAG paper on COVID-19 variant of concern B.1.1.7. GOVUK. Published online 2021. https://www.gov.uk/government/publications/nervtag-paper-on-covid-19-variant-of-concern-b117, http://files/64/nervtag-paper-on-covid-19-variant-of-concern-b117.html %[2021/02/08/18:37:19

8. Pearson CA, Eggo. Estimates of severity and transmissibility of novel South Africa SARS-CoV-2 variant 501Y.V2. https://cmmid.github.io/topics/covid19/reports/sa-novel-variant/2021_01_11_Transmissibility_and_severity_of_501Y_V2_in_SA.pdf

9. Jassat W MC. Increased Mortality among Individuals Hospitalised with COVID-19 during the Second Wave in South Africa.; 2021. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.03.09.21253184v1

10. Funk T, Pharris A, Spiteri G, et al. Characteristics of SARS-CoV-2 variants of concern B.1.1.7, B.1.351 or P.1: data from seven EU/EEA countries, weeks 38/2020 to 10/2021. Eurosurveillance. 2021;26(16). doi:https://doi.org/10.2807/1560-7917.ES.2021.26.16.2100348

11. Muik A, Wallisch A-K, Sänger B, et al. Neutralization of SARS-CoV-2 lineage B.1.1.7 pseudovirus by BNT162b2 vaccine–elicited human sera. Science. Published online 2021:eabg6105. https://science.sciencemag.org/content/sci/early/2021/01/28/science.abg6105.full.pdf

12. Gallais F, Gantner P, Bruel T, et al. Anti-SARS-CoV-2 Antibodies Persist for up to 13 Months and Reduce Risk of Reinfection. medRxiv. Published online January 1, 2021:2021.05.07.21256823. doi:10.1101/2021.05.07.21256823

13. Graham MS, Sudre CH, May A, et al. Changes in symptomatology, reinfection, and transmissibility associated with the SARS-CoV-2 variant B.1.1.7: an ecological study. Lancet Public Health. 2021;6(5):e335-e345. doi:10.1016/S2468-2667(21)00055-4

14. Wibmer CK, Ayres F, Hermanus T, et al. SARS-CoV-2 501Y.V2 escapes neutralization by South African COVID-19 donor plasma. Nat Med. Published online March 2021. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33654292

15. Li R, Ma X, Deng J, et al. Differential efficiencies to neutralize the novel mutants B.1.1.7 and 501Y.V2 by collected sera from convalescent COVID-19 patients and RBD nanoparticle-vaccinated rhesus macaques. Cell Mol Immunol. Published online February 2021. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33580167

16. Cele S, Gazy I, Jackson L, et al. Escape of SARS-CoV-2 501Y.V2 variants from neutralization by convalescent plasma. :19. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.01.26.21250224v1

17. Caniels TG, Bontjer I, Straten K van der, et al. Emerging SARS-CoV-2 variants of concern evade humoral immune responses from infection and vaccination. medRxiv. Published online June 1, 2021:2021.05.26.21257441. doi:10.1101/2021.05.26.21257441

18. Sabino EC, Buss LF, Carvalho MPS, et al. Resurgence of COVID-19 in Manaus, Brazil, despite high seroprevalence. The Lancet. 2021;397(10273):452- 455. https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0140673621001835

19. Naveca F, Nasciment V, Souza V, et al. Phylogenetic relationship of SARS-CoV-2 sequences from Amazonas with emerging Brazilian variants harboring mutations E484K and N501Y in the Spike protein. Virological. Published online 2021. https://virological.org/t/phylogenetic-relationship-of-sars-cov-2- sequences-from-amazonas-with-emerging-brazilian-variants-harboring-mutations-e484k-and-n501y-in-the-spike-protein/585

20. Planas D, Veyer D, Baidaliuk A, et al. Reduced Sensitivity of Infectious SARS-CoV-2 Variant B.1.617.2 to Monoclonal Antibodies and Sera from Convalescent and Vaccinated Individuals. Microbiology; 2021. doi:10.1101/2021.05.26.445838

21. SARS-CoV-2 lateral flow antigen tests: evaluation of VUI-202012/01. GOVUK. https://www.gov.uk/government/publications/sars-cov-2-lateral-flow-antigen-tests-evaluation-of-vui-20201201/sars-cov-2-lateral-flow-antigen-tests-evaluation-of-vui-20201201, http://files/62/sars-cov-2-lateral-flow-antigen-tests-evaluation-of-vui-20201201.html %[2021/02/08/16:54:2610

22. Goldberg Y, Mandel M, Woodbridge Y, et al. Protection of previous SARS-CoV-2 infection is similar to that of BNT162b2 vaccine protection: A three-month nationwide experience from Israel. medRxiv. Published online April 2021:2021.04.20.21255670-2021.04.20.21255670. doi:10.1101/2021.04.20.21255670

23. Haas EJ, Angulo FJ, McLaughlin JM, et al. Impact and effectiveness of mRNA BNT162b2 vaccine against SARS-CoV-2 infections and COVID-19 cases, hospitalisations, and deaths following a nationwide vaccination campaign in Israel: an observational study using national surveillance data. The Lancet. 2021;0(0). doi:10.1016/S0140-6736(21)00947-8

24. Abu-Raddad LJ, Chemaitelly H, Butt AA, National Study Group for COVID-19 Vaccination. Effectiveness of the BNT162b2 Covid-19 Vaccine against the B.1.1.7 and B.1.351 Variants. The New England journal of medicine. Published online May 2021. doi:10.1056/NEJMc2104974

25. Lopez Bernal J, Andrews N, Gower C, et al. Effectiveness of BNT162b2 MRNA Vaccine and ChAdOx1 Adenovirus Vector Vaccine on Mortality Following COVID-19. https://khub.net/documents/135939561/430986542/Effectiveness+of+BNT162b2+mRNA+vaccine+and+ChAdOx1+adenovirus+vector+vaccine+on+m ortality+following+COVID-19.pdf/9884d371-8cc8-913c-211c-c2d7ce4dd1c3

26. Ismail SA, Vilaplana TG, Elgohari S, et al. Effectiveness of BNT162b2 mRNA and ChAdOx1 adenovirus vector COVID-19 vaccines on risk of hospitalisation among older adults in England: an observational study using surveillance data.

27. Chung H, He S, Nasreen S, et al. Effectiveness of BNT162b2 and mRNA-1273 COVID-19 vaccines against symptomatic SARS-CoV-2 infection and severe COVID-19 outcomes in Ontario, Canada. Published online 2021:30.

28. Heath PT, Eva Galiza FP, David Neil Baxter M, et al. Efficacy of the NVX-CoV2373 Covid-19 Vaccine Against the B.1.1.7 Variant. medRxiv. Published online May 2021:2021.05.13.21256639-2021.05.13.21256639. doi:10.1101/2021.05.13.21256639

29. Emary KRW, Golubchik T, Aley PK, et al. Efficacy of ChAdOx1 nCoV-19 (AZD1222) vaccine against SARS-CoV-2 variant of concern 202012/01 (B.1.1.7): an exploratory analysis of a randomised controlled trial. The Lancet. 2021;397(10282):1351-1362. doi:10.1016/S0140-6736(21)00628-0

30. Lopez Bernal J, Andrews N, Gower C, et al. Effectiveness of the Pfizer-BioNTech and Oxford-AstraZeneca vaccines on covid-19 related symptoms, hospital admissions, and mortality in older adults in England: test negative case-control study. BMJ (Clinical research ed). 2021;373:n1088-n1088. doi:10.1136/bmj.n1088

31. Pritchard E, Matthews PC, Stoesser N, et al. Impact of vaccination on SARS-CoV-2 cases in the community: a population-based study using the UK’s COVID-19 Infection Survey. medRxiv. Published online April 2021:2021.04.22.21255913-2021.04.22.21255913. doi:10.1101/2021.04.22.21255913

32. Jones NK, Rivett L, Seaman S, et al. Single-dose BNT162b2 vaccine protects against asymptomatic SARS-CoV-2 infection. eLife. 2021;10. doi:10.7554/elife.68808

33. Sadoff J, Gray G, Vandebosch A, et al. Safety and Efficacy of Single-Dose Ad26.COV2.S Vaccine against Covid-19. New England Journal of Medicine. Published online April 2021:NEJMoa2101544-NEJMoa2101544. doi:10.1056/NEJMoa2101544

34. Shinde V, Bhikha S, Hoosain Z, et al. Efficacy of NVX-CoV2373 Covid-19 Vaccine against the B.1.351 Variant. New England Journal of Medicine. Published online May 2021:NEJMoa2103055-NEJMoa2103055. doi:10.1056/NEJMoa2103055

35. Madhi SA, Baillie V, Cutland CL, et al. Efficacy of the ChAdOx1 nCoV-19 Covid-19 Vaccine against the B.1.351 Variant. New England Journal of Medicine. Published online March 2021:NEJMoa2102214-NEJMoa2102214. doi:10.1056/NEJMoa2102214

36. Hitchings MD, Ranzani OT, Sergio Scaramuzzini Torres M, et al. Effectiveness of CoronaVac in the setting of high SARS-CoV-2 P.1 variant transmission in Brazil: A test-negative case-control study. medRxiv. Published online April 2021:2021.04.07.21255081-2021.04.07.21255081. doi:10.1101/2021.04.07.21255081

37. Ranzani OT, Hitchings M, Neto MD, et al. Effectiveness of the CoronaVac vaccine in the elderly population during a P.1 variant-associated epidemic of COVID-19 in Brazil: A test-negative case-control study. medRxiv. Published online May 21, 2021:2021.05.19.21257472. doi:10.1101/2021.05.19.21257472

38. Lopez Bernal J, Andrews N, Gower C, et al. Effectiveness of COVID-19 vaccines against the B.1.617.2 variant. doi:https://doi.org/10.1101/2021.05.22.21257658

39. Edara VV, Floyd K, Lai L, et al. Infection and mRNA-1273 vaccine antibodies neutralize SARS-CoV-2 UK variant. medRxiv : the preprint server for health sciences. Published online February 2021:2021.02.02.21250799-2021.02.02.21250799. doi:10.1101/2021.02.02.21250799

40. Garcia-Beltran WF, Lam EC, St. Denis K, et al. Multiple SARS-CoV-2 variants escape neutralization by vaccine-induced humoral immunity. Cell. 2021;0(0). doi:10.1016/j.cell.2021.03.013

41. Liu Y, Liu J, Xia H, et al. Neutralizing Activity of BNT162b2-Elicited Serum. New England Journal of Medicine. 2021;384(15):1466-1468. doi:10.1056/nejmc2102017

42. Muik A, Wallisch A-K, Sänger B, et al. Neutralization of SARS-CoV-2 lineage B.1.1.7 pseudovirus by BNT162b2 vaccine–elicited human sera. Science. 2021;371(6534):1152-1153. doi:10.1126/science.abg6105

43. Trinité B, Pradenas E, Marfil S, et al. Previous SARS-CoV-2 infection increases B.1.1.7 cross-neutralization by vaccinated individuals. Equal contribution. bioRxiv. Published online March 2021:2021.03.05.433800-2021.03.05.433800. doi:10.1101/2021.03.05.433800

44. Wang Z, Schmidt F, Weisblum Y, et al. mRNA vaccine-elicited antibodies to SARS-CoV-2 and circulating variants. Nature. 2021;592(7855):616-616. doi:10.1038/s41586-021-03324-6

45. Wang P, Nair MS, Liu L, et al. Antibody Resistance of SARS-CoV-2 Variants B.1.351 and B.1.1.7. Nature. Published online March 2021:1-6. doi:10.1038/s41586-021-03398-2

46. Shen X, Tang H, Pajon R, et al. Neutralization of SARS-CoV-2 Variants B.1.429 and B.1.351. New England Journal of Medicine. Published online April 2021:NEJMc2103740-NEJMc2103740. doi:10.1056/nejmc2103740

47. Wu K, Werner AP, Moliva JI, et al. mRNA-1273 vaccine induces neutralizing antibodies against spike mutants from global SARS-CoV-2 variants. bioRxiv : the preprint server for biology. Published online January 2021:2021.01.25.427948-2021.01.25.427948. doi:10.1101/2021.01.25.427948

48. Planas D, Bruel T, Grzelak L, et al. Sensitivity of infectious SARS-CoV-2 B.1.1.7 and B.1.351 variants to neutralizing antibodies. Nature Medicine. Published online March 2021:1-8. doi:10.1038/s41591-021-01318-5

49. Becker M, Dulovic A, Junker D, et al. Immune response to SARS-CoV-2 variants of concern in vaccinated individuals. Nat Commun. 2021;12(1):3109. doi:10.1038/s41467-021-23473-6

50. McCallum M, Bassi J, De Marco A, et al. SARS-CoV-2 immune evasion by variant B.1.427/B.1.429. bioRxiv. Published online April 2021:2021.03.31.437925-2021.03.31.437925. doi:10.1101/2021.03.31.437925

51. Skelly DT, Harding Sir William AC, Gilbert-Jaramillo Sir William J, et al. Vaccine-induced immunity provides more robust heterotypic immunity than natural infection to emerging SARS-CoV-2 variants of concern. Published online February 2021. doi:10.21203/rs.3.rs-226857/v1

52. Hoffmann M, Arora P, Groß R, et al. SARS-CoV-2 variants B.1.351 and P.1 escape from neutralizing antibodies. Cell. 2021;184(9):2384-2393.e12. doi:10.1016/j.cell.2021.03.036

53. Dejnirattisai W, Zhou D, Supasa P, et al. Antibody evasion by the P.1 strain of SARS-CoV-2. Cell. 2021;0(0). doi:10.1016/j.cell.2021.03.055

54. Kuzmina A, Khalaila Y, Voloshin O, et al. SARS-CoV-2 spike variants exhibit differential infectivity and neutralization resistance to convalescent or post-vaccination sera. Cell Host and Microbe. 2021;29(4):522-528.e2. doi:10.1016/j.chom.2021.03.008

55. Ikegame S, A Siddiquey MN, Hung C-T, et al. Qualitatively distinct modes of Sputnik V vaccine-neutralization escape by SARS-CoV-2 Spike variants. medRxiv. Published online April 2021:2021.03.31.21254660-2021.03.31.21254660. doi:10.1101/2021.03.31.2125466011

56. Gonzalez C, Saade C, Bal A, et al. Live virus neutralisation testing in convalescent patients and subjects vaccinated 1 against 19A, 20B, 20I/501Y.V1 and 20H/501Y.V2 isolates of SARS-CoV-2 2 3. medRxiv. Published online May 2021:2021.05.11.21256578-2021.05.11.21256578. doi:10.1101/2021.05.11.21256578

57. Liu Y, Liu J, Xia H, et al. BNT162b2-Elicited Neutralization against New SARS-CoV-2 Spike Variants. New England Journal of Medicine. Published online May 2021:NEJMc2106083-NEJMc2106083. doi:10.1056/NEJMc2106083

58. Collier AY, McMahan K, Yu J, et al. Immunogenicity of COVID-19 mRNA Vaccines in Pregnant and Lactating Women. Published online 2021. doi:10.1001/jama.2021.7563

59. Pegu A, O’Connell S, Schmidt SD, et al. Durability of mRNA-1273-induced antibodies against SARS-CoV-2 variants. bioRxiv. Published online May 2021:2021.05.13.444010-2021.05.13.444010. doi:10.1101/2021.05.13.444010

60. Wall EC, Wu M, Harvey R, et al. Neutralising antibody activity against SARS-CoV-2 VOCs B.1.617.2 and B.1.351 by BNT162b2 vaccination. The Lancet. 2021;0(0). doi:10.1016/S0140-6736(21)01290-3

61. Liu J, Bodnar BH, Wang X, et al. Correlation of vaccine-elicited antibody levels and neutralizing activities against SARS-CoV-2 and its variants. bioRxiv. Published online May 31, 2021:2021.05.31.445871. doi:10.1101/2021.05.31.445871

62. Anichini G, Terrosi C, Gori Savellini G, Gandolfo C, Franchi F, Cusi MG. Neutralizing Antibody Response of Vaccinees to SARS-CoV-2 Variants. Vaccines. 2021;9(5):517. doi:10.3390/vaccines9050517

63. Tada T, Dcosta BM, Samanovic MI, et al. Convalescent-Phase Sera and Vaccine-Elicited Antibodies Largely Maintain Neutralizing Titer against Global SARS-CoV-2 Variant Spikes. mBio. Published online June 1, 2021:e0069621. doi:10.1128/mBio.00696-21

64. Huang B, Dai L, Wang H, et al. Neutralization of SARS-CoV-2 VOC 501Y.V2 by human antisera elicited by both 1 inactivated BBIBP-CorV and recombinant dimeric RBD ZF2001 vaccines 2 3 Authors. bioRxiv. Published online February 2021:2021.02.01.429069-2021.02.01.429069. doi:10.1101/2021.02.01.429069

65. Wang G-L, Wang Z-Y, Duan L-J, et al. Susceptibility of Circulating SARS-CoV-2 Variants to Neutralization. New England Journal of Medicine. Published online April 2021:NEJMc2103022-NEJMc2103022. doi:10.1056/nejmc2103022

66. Cao Y, Yisimayi A, Bai Y, et al. Humoral immune response to circulating SARS-CoV-2 variants elicited by inactivated and RBD-subunit vaccines. Cell Research. Published online May 21, 2021:1-10. doi:10.1038/s41422-021-00514-9

67. Becker M, Dulovic A, Junker D, et al. Immune response to SARS-CoV-2 variants of concern in vaccinated individuals. medRxiv. Published online March 2021:2021.03.08.21252958-2021.03.08.21252958. doi:10.1101/2021.03.08.21252958

68. Bates TA, Leier HC, Lyski ZL, et al. Neutralization of SARS-CoV-2 variants by convalescent and vaccinated serum. medRxiv. Published online April 2021:2021.04.04.21254881-2021.04.04.21254881. doi:10.1101/2021.04.04.21254881

69. Stamatatos L, Czartoski J, Wan Y-H, et al. mRNA vaccination boosts cross-variant neutralizing antibodies elicited by SARS-CoV-2 infection. Science. Published online March 2021:eabg9175-eabg9175. doi:10.1126/science.abg9175

70. Zhou D, Dejnirattisai W, Supasa P, et al. Evidence of escape of SARS-CoV-2 variant B.1.351 from natural and vaccine-induced sera. Cell. 2021;189(0):1- 14. doi:10.1016/j.cell.2021.02.037

71. Chang X, Sousa Augusto G, Liu X, et al. BNT162b2 mRNA COVID-19 vaccine induces antibodies of broader cross-reactivity than natural infection but recognition of mutant viruses is up to 10-fold reduced. bioRxiv. Published online March 2021:2021.03.13.435222-2021.03.13.435222. doi:10.1101/2021.03.13.435222

72. Edara VV, Norwood C, Floyd K, et al. Infection- and vaccine-induced antibody binding and neutralization of the B.1.351 SARS-CoV-2 variant. Cell Host and Microbe. 2021;29(4):516-521.e3. doi:10.1016/j.chom.2021.03.009

73. Ferreira I, Datir R, Papa G, et al. SARS-CoV-2 B.1.617 emergence and sensitivity to vaccine-elicited antibodies. bioRxiv. Published online May 2021:2021.05.08.443253-2021.05.08.443253. doi:10.1101/2021.05.08.443253

74. COVID-19 vaccinesWHO Meeting on correlates of protection. Accessed June 4, 2021. https://www.who.int/newsroom/events/detail/2021/06/01/default-calendar/covid-19-vaccineswho-meeting-on-correlates-of-protection

75. Palacios R, Batista AP, Albuquerque CSN, et al. Efficacy and Safety of a COVID-19 Inactivated Vaccine in Healthcare Professionals in Brazil: The PROFISCOV Study. SSRN Electronic Journal. Published online April 2021. doi:10.2139/ssrn.3822780

76. Wu K, Werner AP, Koch M, et al. Serum Neutralizing Activity Elicited by mRNA-1273 Vaccine. New England Journal of Medicine. 2021;384(15):1468- 1470. doi:10.1056/NEJMc2102179

77. Wang P, Casner RG, Nair MS, et al. Increased Resistance of SARS-CoV-2 Variant P.1 to Antibody Neutralization. bioRxiv. Published online April 9, 2021:2021.03.01.433466. doi:10.1101/2021.03.01.433466

78. Planas D, Veyer D, Baidaliuk A, et al. Reduced sensitivity of infectious SARS-CoV-2 variant B.1.617.2 to monoclonal antibodies and sera from convalescent and vaccinated individuals. bioRxiv. Published online May 27, 2021:2021.05.26.445838. doi:10.1101/2021.05.26.445838

79. Yadav P, Sapkal GN, Abraham P, et al. Neutralization of variant under investigation B.1.617 with sera of BBV152 vaccinees. bioRxiv. Published online April 2021:2021.04.23.441101-2021.04.23.441101. doi:10.1101/2021.04.23.441101

80. Abu-Raddad LJ, Chemaitelly H, Yassine HM, et al. Pfizer-BioNTech mRNA BNT162b2 Covid-19 vaccine protection against variants of concern after one versus two doses. J Travel Med. Published online May 28, 2021. doi:10.1093/jtm/taab083

81. Groß R, Zanoni M, Seidel A, et al. Heterologous ChAdOx1 NCoV-19 and BNT162b2 Prime-Boost Vaccination Elicits Potent Neutralizing Antibody Responses and T Cell Reactivity. Infectious Diseases (except HIV/AIDS); 2021. doi:10.1101/2021.05.30.21257971

82. Barros-Martins J, Hammerschmidt S, Cossmann A, et al. Humoral and cellular immune response against SARS-CoV-2 variants following heterologous and homologous ChAdOx1 nCoV-19/BNT162b2 vaccination. medRxiv. Published online June 3, 2021:2021.06.01.21258172. doi:10.1101/2021.06.01.21258172

83. Martin J, Klapsa D, Wilton T, et al. Tracking SARS-CoV-2 in Sewage: Evidence of Changes in Virus Variant Predominance during COVID-19 Pandemic. Viruses. 2020;12(10):1144. doi:10.3390/v12101144

84. Carcereny A, Martínez-Velázquez A, Bosch A, et al. Monitoring emergence of SARS-CoV-2 B.1.1.7 Variant through the Spanish National SARS-CoV-2 Wastewater Surveillance System (VATar COVID-19) from December 2020 to March 2021. medRxiv. Published online January 1, 2021:2021.05.27.21257918. doi:10.1101/2021.05.27.21257918

 

DSÖ BÖLGELERİNE GÖRE DURUM

Afrika Bölgesi

Afrika Bölgesi bir önceki haftaya göre 66.000’in biraz altında yeni vaka ve 1100’ün üzerinde yeni ölüm vakası bildirmiş olup, bir önceki haftaya göre vaka sayılarında %25’lik artış göstermiştir ve ölüm sayıları ise bir önceki haftaya benzerlik göstermiştir. Bölge, art arda iki haftadır haftalık vaka insidansında %20'nin üzerinde bir artış olduğunu bildirmiş olup ölüm insidansında ise vaka insidansına göre daha düşük bir oranda artış gösterdiğini ancak yine de art arda üç haftadır artış görüldüğünü bildirmiştir.

En yüksek sayıda yeni vaka bildiren ülkeler sırasıyla; Güney Afrika (32.421 yeni vaka; 100.000 kişi başına 54,7 yeni vaka;% 22 artış), Uganda (5745 yeni vaka; 100.000 kişi başına 12,6 yeni vaka;% 137 artış) ve Zambiya (4789 yeni vaka; 100.000 kişi başına 26,0 yeni vaka; % 191 artış) olmuştur.

En yüksek sayıda yeni ölüm vakası bildiren ülkeler; Güney Afrika (566 yeni ölüm; 100.000'de 1,0 yeni ölüm;% 4 azalma), Kenya (123 yeni ölüm; 100.000’de 0,2 yeni ölüm; %34 artış) ve Namibya (87 yeni ölüm; 100.000'de 3,4 yeni ölüm;% 58 artış) olmuştur.

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Amerika Bölgesi

Amerika Bölgesinde 1.2 milyonun biraz altında yeni vaka ve 34.000’den fazla yeni ölüm bildirilmiştir, her ikisi de önceki haftaya benzer rakamlardır. Genel vaka insidansı 2021 Nisan ortasından bu yana azalmaya devam etmiştir, bununla birlikte, özellikle Güney ve Orta Amerika'nın bazı bölgelerinde olmak üzere birçok ülkede hem vakalarda hem de ölümlerde yüksek rakamlar gözlemlenmeye devam etmektedir. En çok yeni vaka bildiren ülkeler; Brezilya (449.478 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 211,5 yeni vaka; %3 artış), Arjantin (212.975 yeni vaka; 100.000 başına 471,2 yeni vaka;% 3 azalma) ve Kolombiya (175.479 yeni vaka; 100.000 başına 344,9 yeni vaka;% 17 artış) olmuştur.

En çok ölüm vakalarının bildirildiği ülkeler yine; Brezilya (11.797 yeni ölüm; 100.000'de 5,5 yeni ölüm; %7 azalma), Meksika (5496 yeni ölüm; 100.000'de 4,3 yeni ölüm;  %203 artış) ve Arjantin (3718 yeni ölüm; 100.000'de 8,2 yeni ölüm;% 13 artış) olmuştur.

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Doğu Akdeniz Bölgesi

Doğu Akdeniz Bölgesi, 202.000'den fazla yeni vaka, 3500’den fazla yeni ölüm vakası bildirmiştir. Genel haftalık vaka ve ölüm insidansında düşüş eğilimi devam etmektedir; bununla birlikte, birkaç ülkede bulaşma hızında dalgalanmalar gözlemlenmiştir. En çok yeni vaka bildiren üç ülke; İran (67.533 yeni vaka, 100.000 kişi başına 80,4 yeni vaka,% 3 azalma), Irak (28.070 yeni vaka, 100.000 kişi başına 69,8 yeni vaka,% 5 azalma) ve Pakistan (14.272 yeni vaka, 100.000 kişi başına 6,5 yeni vaka, % 24 azalma) olmuştur.

En çok yeni ölüm vakası bildiren ülkeler; İran (1200 yeni ölüm, 100.000 kişi başına 1,4 yeni ölüm,% 12 azalma), Pakistan (509 yeni ölüm, 100.000'de 0,2 yeni ölüm, yüzde oranı bir önceki haftaya benzer ) ve Tunus (374 yeni ölüm, 100.000'de 3,2 yeni ölüm,% 5 azalma) olmuştur.

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Avrupa Bölgesi

Avrupa Bölgesi 368.000’in üzerinde yeni vaka ve 8900’ün biraz altında yeni ölüm vakası bildirmiştir. Bir önceki haftaya göre  vaka ve ölüm oranlarında sırasıyla %17’lik ve %21'lik düşüş olduğu bildirilmiştir. Hem vaka hem de ölüm vakalarındaki keskin düşüşler, sırasıyla art arda on haftadır ve art arda sekiz haftadır devam etmektedir. En fazla yeni vaka bildiren üç ülke; Rusya (62.995 yeni vaka; 100.000 kişi başına 43,2 yeni vaka,% 2 artış), Fransa (47.528 yeni vaka, 100.000 kişi başına 73,1 yeni vaka,% 22 azalma) ve Türkiye ( 46.616 yeni vaka, 100.000 kişi başına 55,3 yeni vaka,% 19 azalma) olmuştur.

En çok ölüm vakası bildiren ülkeler; Rusya (2625 yeni ölüm; 100.000 kişi başına 1,8 yeni ölüm, yüzde oranı bir önceki haftaya benzer), Almanya (816 yeni ölüm; 100.000'de 1,0 yeni ölüm; %20 azalma) ve Türkiye (797 yeni ölüm; 100.000 kişi başına 0,9 yeni ölüm,% 34 azalma) olmuştur.

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Güneydoğu Asya Bölgesi

Güneydoğu Asya bölgesi, bir önceki haftaya göre % 31’lik düşüşle 1 milyondan fazla yeni vaka, ölüm oranlarında ise %21'lik düşüşle 23.000’den fazla yeni ölüm vakası bildirmiştir. Genel vaka ve ölüm insidansı Hindistan'daki eğilimlere paralel olarak keskin bir şekilde azalmaya devam ederken bölgenin başka yerlerinde belirgin artışlar gözlenmiştir. En çok yeni vaka bildiren üç ülke; Hindistan  (914.539 yeni vaka; 100.000'de 66,3 yeni vaka;% 33 azalma), Endonezya (40.280 yeni vaka; 100.000'de 14,7 yeni vaka; yüzde oranı bir önceki haftaya benzer) ve Nepal (31.678 yeni vaka; 100.000 başına 108,7 yeni vaka;% 34 azalma) olmuştur.

En çok yeni ölüm vakası bildiren üç ülke; Hindistan (2787 yeni ölüm; 100.000'de 1,5 yeni ölüm, % 22 azalma), Endonezya (1187 yeni ölüm; 100.000'de 0,4 yeni ölüm,%12 artış) ve Nepal (636 yeni ölüm; 100.000'de 2,2 yeni ölüm; % 37 azalma) olmuştur.

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Batı Pasifik Bölgesi

Batı Pasifik Bölgesi bir önceki haftaya benzer şekilde 138.000’den fazla yeni vaka bildirmiş ve yüzde oranı bir önceki haftayla benzerlik göstermiştir. Ölüm oranlarında ise yine %19’luk artış yaşanmış olup 2400’den fazla yeni ölüm vakası bildirmiştir. Geçen hafta boyunca bölge, bugüne kadarki en yüksek ölüm insidansı ve ikinci en yüksek vaka insidansı göstermiştir.

 En çok yeni vaka bildiren üç ülke; Malezya (52.040 yeni vaka; 100.000 başına 160,8 yeni vaka,% 3 azalma), Filipinler (45.681 yeni vaka; 100.000 başına 41,7 yeni vaka,%19 artış) ve Japonya (18.649 yeni vaka; 100.000 başına 14,7 yeni vaka, % 32 azalma) olmuştur.

En fazla yeni ölüm vakası rapor eden üç ülke; Filipinler (1010 yeni ölüm; 100.000'de 0,9 yeni ölüm,% 30 artış), Malezya (641 yeni ölüm; 100.000'de 2,0 yeni ölüm,% 42 artış) ve Japonya (603 yeni ölüm; 100.000'de 0,5 yeni ölüm; %12 azalma) olmuştur.

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

 

Haftalık Önemli Güncellemeler

 

DSÖ Genel Direktörü Dr Tedros’un mesajı:

 

• Genel Direktör, COVID-19 ile ilgili medya brifinginde yaptığı açılış konuşmasında- 7 Haziran 2021, “Bizlere, vaka ve ölümlerin sayısı, bir aydan fazla bir süredir azalmakla birlikte, giderek artan bir şekilde iki yönlü bir pandemi gördüğümüzü hatırlattı: birçok ülke hala son derece tehlikeli bir durumla karşı karşıyayken, en yüksek aşı oranlarına sahip olan ülkelerden bazıları ise kısıtlamaların sona ermesinden bahsetmeye başlıyor” demiştir.

• 12 Haziran'da G7 ülkelerinin liderleri yıllık zirveleri için bir araya gelecek. Genel Direktör, G7'yi yalnızca aşı dozlarını paylaşmaya değil, aşı dozlarını Haziran ve Temmuz aylarında paylaşmaya çağırıyor. Aşıların adaletsiz dağılımı, virüsün yayılmaya devam etmesine izin vererek, aşıları daha az etkili hale getiren bir varyantın ortaya çıkma şansını artırmaktadır ve pandemiyi sona erdirmenin önündeki en büyük engel, dozların, kaynakların ve teknolojinin paylaşımı olmaya devam etmektedir.

 

Yaklaşan Etkinlikler

• 10 Haziran 2021, 13:00 CEST: SARS-CoV-2 Endişe Varyantları ve Bunların Halk Sağlığı Müdahaleleri Üzerindeki Etkileri Hakkında Küresel Danışma- (Kayıt linki)

 

Güncellemeler ve yayınlar

Sinovac COVID-19 aşısı: Bilmeniz gerekenler

COVID-19'a karşı inaktif aşı Sinovac-CoronaVac hakkında arka plan belgesi

Sinovac tarafından geliştirilen inaktif COVID-19 aşısı CoronaVac'ın kullanımına yönelik geçici öneriler

COVID-19 aşıları için ulusal bir dağıtım ve aşılama planı geliştirme kılavuzu

COVID-19 pandemisi sırasında topluma erişim faaliyetleri için tıbbi ve tıbbi olmayan/kumaş maskelerin kullanılması

Aşı hizmet noktalarında Aşı Viral Monitörleri (VVM) olmadan COVID-19 aşıları nasıl yönetilir?

Akıllı Aşı Sertifikası ve DSÖ'nün Küresel Sağlık Güven Çerçevesindeki rolü için gözden geçirilmiş kapsam ve yönetim

Karmaşık insani acil durumlarda sağlık hizmetlerinin korunmasına ilişkin açıklama

COVID-19 ile mücadele için yönergeler geliştirmek: Yerel ve küresel uzmanlığı kaynaştırmak etkileyici

Teknik Rehber ve Diğer Kaynaklar

  • Teknik rehberler: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance
  • DSÖ Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) Paneli: https://covid19.who.int/
  • Haftalık COVID-19 Operasyonel Güncellemeleri: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/strategies-and-plans
  • DSÖ COVID-19 Vaka Tanımları: https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Surveillance_Case_Definition-2020.2
  • COVID-19 Tedarik Zinciri Kurumlar Arası Koordinasyon Hücresi Haftalık Durum Güncellemesi: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-operations
  • Araştırma ve Geliştirme: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov
  • COVID-19 hakkında çevrimiçi kurslar: https://openwho.org/channels/covid-19; ve mevcut olan diğer ulusal diller: https://openwho.org/channels/covid-19-national-languages
  • Uluslararası toplumun, tüm ülkelere virüse hazırlanması ve müdahale etmesi konusunda sağladığı desteği özetleyen Stratejik Hazırlık ve Müdahale Planı (SPRP): https://www.who.int/publications/i/item/strategic-preparedness-and-response-plan-for-the-new-coronavirus

DSÖ bölge ofislerinden güncellemeler:

 

HALK İÇİN ÖNERİLER VE TAVSİYELER

EPI-WIN: bireyler, kuruluşlar ve topluluklara uyarlanmış bilgiler: https://www.who.int/teams/risk-communication

DSÖ Akademi COVID-19 mobil öğrenim uygulaması: https://www.who.int/about/who-academy/the-who-academy-s-covid-19-mobile-learning-app

 

Ekler

Ek 1. Ülkelere ve bölgelere göre son yedi günde bildirilen doğrulanmış COVID-19 vakalarının ve COVID-19 kaynaklı ölümlerin sayısı, 6 Haziran 2021 verileri **

 

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

 

Ek 2.Ülkelere ve bölgelere göre endişe verici varyantların listesi, 8 Haziran 2021 verileri**

* Bu güncellemede yeni ülke eklenmiştir.

"Delta+", şu anda daha fazla soy belirtimi olmaksızın B.1.617 tespitini bildiren ülkeleri/bölgeleri/alanları yansıtır. Daha fazla ayrıntı mevcut olduğunda bunlar yeniden tahsis edilecektir.

"      ", bu varyant için bilgilerin DSÖ tarafından resmi kaynaklardan alındığını gösterir.

" o  " ifadesi, bu varyant için bilgilerin DSÖ tarafından resmi olmayan kaynaklardan alındığını ve daha fazla bilgi elde edildikçe inceleneceğini belirtir.

** Yolcular arasında VOC tespitini bildiren ülkeleri / bölgeleri / alanları (örn. Giriş noktalarında tespit edilen importe vakalar) veya yerel vakaları (toplulukta tespit edilen) içerir. Bunları gelecek raporlarda farklılaştırmak için çalışmalar devam etmektedir.

** Ek 3 Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Ek 3. Veri, tablo ve şekil notları

Sunulan veriler, ülkelerden/bölgelerden DSÖ'ye bildirilen, büyük ölçüde DSÖ vaka tanımlarına (https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV Surveillance_Case_Definition-2020.2) ve sürveyans klavuzuna (https://www.who.int/publications/i/item/who-2019-nCoV-surveillanceguidance-2020.8) dayanan resmi laboratuvar onaylı COVID-19 vaka ve ölümlerine dayanmaktadır. Doğruluk ve güvenilirliği sağlamak için adımlar atılırken, tüm veriler sürekli doğrulama ve değişikliğe tabidir; ve bu verileri yorumlarken, gerçek vaka ve ölüm oranı insidansının olduğundan düşük tahmin edilmesi ve bu verileri küresel düzeyde yansıtmada değişken gecikmeler gibi, sunulan sayıları etkileyen birkaç faktör nedeniyle dikkatli olunmalıdır. Vaka tespiti, dahil etme kriterleri, test stratejileri, raporlama uygulamaları ve veri kesme ve gecikme süreleri ülkeler/bölgeler arasında farklılık göstermektedir. Az sayıda ülke/bölge, şüpheli ve laboratuvar onaylı vakaları birlikte rapor etmektedir. DSÖ, ulusal halk sağlığı yetkilileri ve diğer kaynaklar tarafından yayınlanan bilgi ürünleri arasında farklılıklar olması beklenmektedir. Halk sağlığı yetkililerinin çok sayıda vakayı veya ölümü toplam sayımlarından çıkaran veri uyuşturma çalışmaları yürütmesi nedeniyle, yeni vakalar/ölümler sütunlarında uygun şekilde negatif sayılar gösterilebilir. Çıkarmaların önceki günlere uygun şekilde paylaştırılmasına olanak tanıyan ek ayrıntılar ortaya çıktığında, grafikler buna göre güncellenecektir. epi-data-support@who.int adresine e-posta gönderilerek yapılan geçmiş veri düzenlemesinin bir kaydı talep edilebilmektedir. Talep ederken lütfen ilgilendiğiniz ülke (ler)i, süreyi ve talep / kullanım amacını belirtiniz. Önceki durum raporları düzenlenmeyecektir; en güncel veriler için https://covid19.who.int/ adresine bakınız. Küresel toplam, uluslararası taşıtlardan bildirilen 758 vaka ve 13 ölümü de içermektedir.

Kullanılan isimler ve bu yayındaki materyalin sunumu, DSÖ tarafından herhangi bir ülkenin, bölgenin, şehrin veya otoritenin yasal statüsü, yetkileri veya hudutlarının sınırlandırılması ile ilgili herhangi bir fikrin ifade edildiği anlamına gelmemektedir. Haritalardaki noktalı ve kesik çizgiler, henüz tam olarak anlaşmaya varılamayan yaklaşık sınır çizgilerini temsil etmektedir. Ülkeler ve bölgeler, DSÖ yönetim bölgesi altında düzenlenmiştir. Belirli şirketlerin veya üreticilerin ürünlerinden bahsedilmesi, DSÖ tarafından onaylandığını veya söz konusu benzer nitelikteki diğer ürünlerin yerine önerildiğini ima etmemektedir. Hatalar ve eksiklikler hariç olmak üzere, tescilli ürünlerin isimleri, baş harfleri büyük olacak şekilde ayırt edilmektedir.

(1) Kosova'ya yapılan tüm atıflar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1244 (1999) sayılı kararı bağlamında anlaşılmalıdır. Haritada Sırbistan ve Kosova vakalarının sayısı (UNSCR 1244, 1999) görselleştirme amacıyla hazırlanmıştır.

i Doğrulanmış COVID-19 vakası (Ek 1) veya endişe verici varyantların tespit edildiği ülkeler ve bölgeler listesini (Ek 2) bildirmeyen ülkeleri, bölgeleri ve alanları hariç tutar.

ii Bulaşma sınıflandırması, ülkelerin/bölgelerin kendilerini raporlama sürecine dayanmaktadır. Sınıflandırmalar, haftalık olarak gözden geçirilmekte ve yeni bilgiler elde edildikçe düzeltilmektedir. Ülkeler/Bölgeler arasında farklı bulaşma dereceleri olabilir. Daha fazla bilgi için lütfen bakınız: COVID-19 kapsamında halk sağlığı ve sosyal önlemlerin uygulanması ve düzenlenmesine ilişkin hususlar( Considerations for implementing and adjusting public health and social measures in the context of COVID-19 (who.int) )

iii "Bölgeler", bölgeleri, alanları, denizaşırı bağımlılıkları ve benzer statüye sahip diğer yetki alanlarını içermektedir.

Kaynak: https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update-on-covid-19---8-june-2021

Etiketler: