ÇİN’DE İNSANDA GÖRÜLEN AVİAN İNFLUENZA A(H10N3) VİRÜSÜ ENFEKSİYONU

10 Haziran 2021 Perşembe

31 Mayıs 2021'de Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Sağlık Komisyonu, kuş gribi A(H10N3) virüsü ile doğrulanmış bir insan enfeksiyonu vakasını DSÖ'ye bildirmiştir. Bu, küresel olarak bildirilen kuş gribi A(H10N3) virüsünün ilk insan enfeksiyonu vakasıdır.

ÇİN’DE İNSANDA GÖRÜLEN AVİAN İNFLUENZA A(H10N3) VİRÜSÜ ENFEKSİYONU

Hastalık Salgını Haberleri

10 Haziran 2021

 

31 Mayıs 2021'de Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Sağlık Komisyonu, kuş gribi A(H10N3) virüsü ile doğrulanmış bir insan enfeksiyonu vakasını DSÖ'ye bildirmiştir. Bu, küresel olarak bildirilen kuş gribi A(H10N3) virüsünün ilk insan enfeksiyonu vakasıdır. Vaka, Jiangsu Eyaleti, Zhenjiang Şehrinde yaşayan 41 yaşında bir erkektir. Söz konusu vakada, 23 Nisan 2021'de ateş ve mide bulantısı görülmüş ve 28 Nisan 2021'de yerel bir hastanenin yoğun bakım ünitesine kabulü gerçekleştirilmiştir. Vakanın durumu stabildir. DSÖ'nünü Grip Referans ve Araştırma İşbirliği Merkezlerinden biri olan Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin Ulusal Grip Merkezi örneğin genetik dizilimini ve analizini tamamlamış olup virüsün  kuş kaynaklı bir influenza A(H10N3) virüsü olduğunu doğrulamıştır.

 

Epidemiyolojik araştırmaya dayalı olarak, vakanın hastalık başlangıcından önce kümes hayvanlarına maruz kalma konusunda net bir geçmişi tespit edilmemiştir. Yerel çevrede veya kümes hayvanlarında kuş gribi A(H10N3) virüsü bulunmamıştır. Vakanın yakın temaslıları herhangi bir belirti göstermemiştir. Yerel ve ulusal değerlendirmeye göre, vakanın insandan insana bulaşma olasılığı düşük, kuştan insana bulaşma tesadüfi bir enfeksiyon olduğu kabul edilmiştir.

 

Halk Sağlığı Yanıtı

Çin hükümeti aşağıdaki izleme, önleme ve kontrol önlemlerini almıştır:

 

  • Vakanın enfeksiyonunun kaynağı hakkında ileri epidemiyolojik araştırma,

 

  • Ateşli vakaların daha iyi izlenmesi ve vakanın ikametgahı da dahil olmak üzere çevredeki ortamın dezenfeksiyonu dahil olmak üzere güçlendirilmiş sürveyans,

 

  • Yakın temas takibi ve yönetimi ve

 

  • Kamu bilincini artırmak ve kendini koruma önlemlerinin benimsenmesini sağlamak için kamu risk iletişim faaliyetleri.

 

 

DSÖ Risk Değerlendirmesi

 

Bu, tespit edilen kuş gribi A(H10N3) ile enfekte ilk insan vakasıdır.  Daha önce, Avustralya ve Mısır influenza A(H10N7) ile enfekte insan vakalarını tespit etmiş ve Çin, 2013'ün sonlarında ve 2014'ün başlarında kuş gribi A(H10N8) ile enfekte üç insan vakası bildirmiştir. Hedeflenen sürveyans projeleri, kuşlarda kuş gribi A(H10N3) virüslerini tespit etmiştir ancak bu virüsün kuşlardaki dolaşım ve epidemiyolojisi belirsizdir. Bu virüsün daha önce tespit edilen avian influenza A(H10Nx) virüslerinden farklı olup olmadığını belirlemek için ileri genetik ve antijenik karakterizasyon çalışmaları devam etmektedir.

 

Avian influenza virüsleriyle enfekte daha önce bildirilen insan vakalarının çoğu, enfekte kümes hayvanlarına veya kontamine ortamlara maruz kalma nedeniyle meydana gelmiştir. A(H10Nx) virüsleri de dahil olmak üzere kuş gribi virüsleri kanatlı popülasyonlarında tespit edilmeye devam ettiğinden, gelecekte daha fazla sporadik insan vakası tespit edilebilir. Halihazırda mevcut epidemiyolojik bilgiler, kuş gribi A(H10Nx) virüslerinin insandan insana sürekli bulaşma yeteneğini kazanmadığını, dolayısıyla insanlar arasında yayılma olasılığının düşük olduğunu göstermektedir. Etkilenen bölgelerden enfekte olmuş kişiler uluslararası seyahatler gerçekleştirise, seyahat sırasında veya varıştan sonra bu kişilerin enfeksiyonları başka bir ülkede tespit edilebilir. Bu gerçekleşirse, topluluk düzeyinde daha fazla yayılmanın olası olmadığı düşünülmektedir. Daha fazla epidemiyolojik veya virolojik bilgi elde edilirse, risk değerlendirmesi gerektiği şekilde gözden geçirilecektir.

 

DSÖ’nün Tavsiyesi

 

Söz konusu vakanın tespiti, DSÖ'nün halk sağlığı önlemleri ve influenza sürveyansına ilişkin mevcut tavsiyelerini değiştirmez. İnsanlar, canlı hayvan pazarları/çiftlikleri ve canlı kümes hayvanları gibi yüksek riskli ortamlarla veya kümes hayvanları veya kuş dışkısı ile kontamine olabilecek yüzeylerle temastan kaçınmalıdır. Sık sık el yıkama veya alkol bazlı el dezenfektanı kullanımı ile el hijyeni önerilir. DSÖ, seyahat edenler için herhangi bir özel önlem önermemektedir ve şu anda mevcut olan bilgilere dayanarak bu olayla ilgili olarak herhangi bir seyahat veya ticaret kısıtlamasının uygulanmasını tavsiye etmemektedir.

 

İnfluenza virüslerinin sürekli gelişen doğası nedeniyle, DSÖ, insan veya hayvan sağlığını etkileyebilecek dolaşımdaki influenza virüsleriyle ilişkili virolojik, epidemiyolojik ve klinik değişiklikleri tespit etmek için küresel sürveyansın önemini ve risk değerlendirmesi için virüs paylaşımının zamanında yapılmasının önemini vurgulamaya devam etmektedir.

 

İnfluenza virüsünün yeni bir alt tipinin neden olduğu tüm insan enfeksiyonlarının, Uluslararası Sağlık Tüzüğü (UST, 2005) kapsamında bildirimi zorunludur. UST'ye (2005) Taraf Devletlerin, bir pandemiye neden olma potansiyeli olan bir influenza A virüsünün neden olduğu yakın zamanda insan enfeksiyonuna ilişkin laboratuvar tarafından doğrulanmış herhangi bir vakayı derhal DSÖ'ye bildirmeleri gerekmektedir. Bu rapor için hastalık kanıtı gerekli değildir. Her insan enfeksiyonunun kapsamlı bir şekilde araştırılması esastır.

 

Ayrıntı bilgi için aşağıdaki linklere bakınız:

 

Kaynak: https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/human-infection-with-avian-influenza-a(h10n3)-china

Etiketler: