DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NÜN 22.06.2021 TARİHLİ YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) HAFTALIK DURUM RAPORU

22 Haziran 2021 Salı

Küresel vaka ve ölüm insidansları, haftalık 2.5 milyondan fazla yeni vaka ve 64.000'den fazla yeni ölüm ile yeni vaka ve ölüm vakalarının sayısı azalmaya devam etmiştir; bir önceki haftaya göre sırasıyla % 6'lık ve % 12'lik bir düşüş gerçekleşmiştir.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NÜN 22.06.2021 TARİHLİ YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) HAFTALIK DURUM RAPORU

 

Bu raporda aşağıda yer alan başlıklar halinde COVID-19 ile ilgili en son veriler paylaşılmaktadır:

Küresel Epidemiyolojik Durum

•Özel Konu: SARS-CoV-2'nin Önemli Varyantları (VOI'ler) ve Endişe Verici    Varyantları (VOC'ler) hakkında güncelleme

•Özel Konu: SARS-CoV-2 Endişe Verici Varyantları ve Bunların Halk Sağlığı Müdahaleleri Üzerindeki Etkileri hakkında Küresel Danışma

DSÖ Bölgelerine Göre Genel Durum

Haftalık Önemli Güncellemeler

KÜRESEL EPİDEMİYOLOJİK DURUM

20 Haziran 2021 itibariyle veriler

Küresel vaka ve ölüm insidansları, haftalık 2.5 milyondan fazla yeni vaka ve 64.000'den fazla yeni ölüm ile yeni vaka ve ölüm vakalarının sayısı azalmaya devam etmiştir; bir önceki haftaya göre sırasıyla % 6'lık ve % 12'lik bir düşüş gerçekleşmiştir (Şekil 1). Küresel olarak rapor edilen vaka sayısı şu anda 177 milyonu aşarken, geçen hafta Şubat 2021'den bu yana en düşük haftalık vaka insidansını görmüştür. Bu hafta, Amerika ve Batı Pasifik Bölgeleri önceki haftaya benzer yeni haftalık vaka sayıları bildirirken, Güney-Doğu Asya ve Avrupa Bölgeleri yeni vaka sayısında düşüş bildirmiştir. Afrika Bölgesi ise yeni vaka sayılarında bir önceki haftaya göre artış olduğunu bildirmiştir (Tablo 1).  Küresel olarak, geçen hafta her gün bildirilen 9000'den fazla ölüm vakası görülmesiyle birlikte ölüm oranı yüksek seyir izlemeye devam etmektedir, ancak geçen hafta bildirilen yeni ölümlerin sayısı Doğu Akdeniz ve Afrika Bölgeleri hariç tüm Bölgelerde azalmıştır.

Şekil 1: DSÖ bölgeleri tarafından haftalık olarak bildirilen COVID-19 vakalarının sayısı, 20 Haziran 2021**

 

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

En fazla yeni vaka bildiren ülkeler: Brezilya (505.344 yeni vaka;% 11 artış), Hindistan (441.976 yeni vaka;% 30 azalma), Kolombiya (193.907 yeni vaka;% 10 artış), Arjantin (149.673 yeni vaka;% 16 azalma) ve Rusya  (108.139 yeni vaka;% 31 artış).

Küresel olarak, Alfa varyantı 170 ülke, bölge veya alanda (yedi yeni ülke), Beta 119 ülkede (dört yeni ülke), Gamma 71 ülkede (üç yeni ülke) ve Delta 85 ülkede (altı yeni ülke) rapor edilmiştir.  

Tablo 1. DSÖ Bölgelerine göre, son yedi günde bildirilen ve kümülatif COVID-19 vakalarının ve COVID-19 kaynaklı ölümlerin sayısı,  20 Haziran 2021 verileri**

DSÖ Bölgesi

Son 7 gündeki yeni vakalar (%)

Son 7 gündeki yeni vakalarda yüzde değişim*

Toplam vakalar (%)

Son yedi gündeki yeni ölümler (%)

Son 7 gündeki yeni ölümlerde yüzde değişim*

Toplam ölümler (%)

Amerika

1.143.672  (%45)

 

% 0

70.663.034  (%40)

30.748  (%48)

%-4

1.857.523  (%48)

Güneydoğu Asya

600.677

(%24)

 

%-21

34.032.967  (%19)

19.452  (%30)

%-26

471.290  (%12)

Avrupa

324.829 (%13)

 

% -6

55.325.145  (% 31)

6.452  (%10)

%-12

1.173.618

(%30)

Doğu Akdeniz

195.464

(%8)

 

 

% 2

10.666.162  (%6)

3.413  (%5)

%2

211.911  (%5)

Afrika

132.078

(%5)

 

% 39

3.791.054  (%2)

1.925 (%3)

%38

91.599

(%2)

Batı Pasifik

123.964

(%5)

 

% 0

3.387.034 

(% 2)

2.085

(%3)

%-9

52.020

(%1)

Küresel

2.520.684  (%100)

 

%-6

177.866.160

 (%100)

64.075  (%100)

%-12

3.857.974

(%100)

* Yedi gün öncesine kıyasla son yedi gün içinde yeni doğrulanmış vaka/ölüm sayısındaki yüzdelik değişim.

** Ek 2,veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

COVID-19 ile ilgili en son veriler ve bilgiler için lütfen aşağıdaki adresleri ziyaret ediniz:

•  DSÖ COVID-19 Paneli

•  DSÖ COVID-19 Haftalık Operasyonel Güncelleme ve Haftalık Epidemiyolojik Güncelleme

 

Şekil 2. Ülkelere ve bölgelere göre, son yedi günde 100.000 nüfus başına bildirilen COVID-19 vakaları, 14 Haziran-20 Haziran 2021 **

 

** Ek 2, veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

 

Şekil 3. Ülkelere ve bölgelere göre, son yedi günde 100.000 nüfus başına bildirilen COVID-19 ölüm vakaları, 14 Haziran-20 Haziran 2021 **

 

** Ek 2, veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

 

Özel Konu: SARS-CoV-2'nin Önemli Varyantları (VOI'ler) ve Endişe Verici Varyantları (VOC'ler) Hakkında Güncelleme

DSÖ, ulusal makamlar, kurumlar ve araştırmacılarla işbirliği içinde, SARS-CoV-2 varyantlarının bulaşıcılıkta, veya hastalık özelliklerinde değişikliklere yol açıp açmadığını veya bunların ulusal sağlık yetkililerince kontrol için uygulanan aşı, tedavi, teşhis veya halk sağlığı ve sosyal önlemlerinde (PHSM) gerçekleştirilen uygulamalarda değişikliğe yol açıp açmadığını değerlendirmektedir. Potansiyel endişe verici varyantların (VOC'ler) veya önemli varyantların (VOI'ler) "sinyallerini" tespit etmek ve bunları küresel halk sağlığına yönelik riske göre değerlendirmek üzere sistemler oluşturulmuştur. Bu riskler değiştikçe, DSÖ, sürveyans ve araştırma için önceliklerin belirlenmesini desteklemek ve nihayetinde müdahale stratejilerine rehberlik etmek için halihazırda belirlenmiş global VOI'ler ve VOC'ler listelerini (Tablo 2) güncellemektedir. Ulusal makamlar, yerel önemli / endişe verici diğer varyantlarını belirlemeyi tercih edebilir ve bu varyantların etkisini araştırmak ve raporlamak için teşvik edilir.  Burada, küresel olarak karakterize edilen VOC'ler ve VOI'lerin yanı sıra VOC'lerin tespitini bildiren güncellenmiş ülkeler/bölgeler/alanlar hakkında güncellemeler sunulmaktadır. Geçen hafta listeye yeni VOC veya VOI eklenmemiştir veya listeden çıkarılmamıştır.

Tablo 2: 22 Haziran 2021 itibarıyla SARS-CoV-2’nin endişe verici varyantları (VOC) ve önemli varyantları (VOI) *

DSÖ etiketi

Pango soyu

GISAID sınıfı

Yeni suş sınıfı

İlk rapor edilen örnekler

Resmi atanma tarihi

Endişe Verici Varyantlar (VOC'ler)

Alfa

B.1.1.7

GRY (eski adıyla GR/501Y.V1)

20I (V1)

Birleşik Krallık, Eylül -2020

18Aralık2020

Beta

B.1.351

GH/501Y.V2

20H (V2)

Güney Afrika, Mayıs-2020

18Aralık2020

Gama

P.1

GR/501Y.V3

20J (V3)

Brezilya, Kasım-2020

11Ocak2021

Delta

B.1.617.2

G/478K.V1

21A

Hindistan, Ekim-2020

VOI: 4 Nisan 2021

VOC:11 Mayıs 2021

Önemli Varyantlar (VOI'ler)

Epsilon

B.1.427/B.1.429

GH/452R.V1

21C

Amerika Birleşik Devletleri, Mart 2020

5 Mart 2021

Zeta

P.2

GR/484K.V2

20B

Brezilya, Nisan-2020

17 Mart2021

Eta

B.1.525

G/484K.V3

21D

Birden fazla ülkede, Aralık-2020

17 Mart2021

Theta

P.3

GR/1092K.V1

21E

Filipinler, Ocak-2020

24 Mart2021

Iota

B.1.526

GH/253G.V1

21F

Amerika Birleşik Devletleri, Kasım-2020

24 Mart2021

Kappa

B.1.617.1

G/452R.V3

21B

Hindistan,

Ekim-2020

4 Nisan2021

Lambda

C.37

GR/452Q.V1

20D

Peru,

Ağustos-2020

14 Haziran2021

 

Tablo 3: Covid-19 Endişe Verici Varyantlarının (VOC'ler) fenotipik etkilerinin* özeti

 

DSÖ etiketi

Alfa

Beta

Gama

Delta

Bulaşıcılık

Artan bulaşıcılık 1,

Artan sekonder atak oranı 1

Artan bulaşıcılık 2

Artan bulaşıcılık 3

Artan bulaşıcılık ve artan sekonder atak oranı 4,5

Hastalığın şiddeti

Olası artan hastaneye kaldırılma riski 6, artan hastalık şiddeti ve mortalite 7

Doğrulanmamış, olası hastane içi mortalite riskinde artış 8,9

Doğrulanmamış, olası hastaneye kaldırılma riskinde artış 10

Doğrulanmamış, olası hastaneye kaldırılma riskinde artış 5

Tekrar enfekte olma riski

Nötralizasyon etkinliği korunmuş 12

yeniden enfeksiyon riski aynı kalmıştır 13,14

Nötrleştirme aktivitesindeki azalma bildirilmiştir. D614G prototip virüsünün ortaya çıkardığı T hücre yanıtı,  etkili olmaya devam etmektedir 15-18

Nötralize edici aktivitede orta derecede azalma bildirilmiştir 19,20

Nötralizasyon aktivitesinde azalma bildirilmiştir 21.

Tanı üzerine etkileri

Sınırlı etki - S geni hedefi başarısızlığı (SGTF); çoklu hedef RT-PCR'den genel sonuç üzerinde etkisi yok, Ag RDT'ler üzerinde etki gözlenmemiştir.22

RT-PCR veya Ag RDT'ler üzerinde hiçbir etki gözlenmemiştir 16

Bugüne kadar  bildirilmemiştir

Bugüne kadar  bildirilmemiştir

 

 

 

 

 

Aşı üzerindeki etkiler (etkinlik/etkililik)

Hastalığa karşı korunan koruma

•Şiddetli hastalık: Kayıp yok/minimum kayıp: Pfizer BioNTech-Comirnaty 23–28

•Semptomatik hastalık: Kayıp yok/minimum kayıp: AstraZeneca-Vaxzevria, Novavax-Covavax,PfizerBioNTech-Comirnaty 24,25,28–31

•Enfeksiyon: Kayıp yok/minimum kayıp: Pfizer BioNTech-Comirnaty32

•Asemptomatik enfeksiyon: Kayıp yok/minimum kayıp: Pfizer BioNTech-Comirnaty.24,33

Etkisiz/orta-önemli kayıp, sınırlı örneklem büyüklüğü: AstraZeneca-Vaxzevria30

Hastalığa karşı azaltılmış koruma; sınırlı kanıt

•Şiddetli hastalık: Kayıp yok/minimum kayıp: Janssen Ad26.COV 2.5, PfizerBioNTech Comirnaty 25,34

•Hafif-orta hastalık: Kayıp yok/minimum kayıp: Janssen-Ad26. COV 2.5.33 Orta düzeyde kayıp: Novavax-Covavax. 35

Etkisiz /önemli kayıp, sınırlı örneklem büyüklüğü:

AstraZeneca-Vaxzevria 36

• Enfeksiyon: Orta düzeyde kayıp: PfizerBioNTech Comirnaty 25

•Asemptomatik enfeksiyon: Kanıt yok

Hastalığa karşı olası koruma; üç aşıyla ilgili çok sınırlı kanıt

•Semptomatik Hastalık: Kayıp yok/minimum kayıp: Sinovac CoronaVac 37,38

Kayıp yok/minimum ila orta düzeyde kayıp: tek doz Moderna- mRNA-1273 veya PfizerBioNTech-Comirnaty39

•Enfeksiyon: Kayıp yok/minimum kayıp: Sinovac-CoronaVac 38

Hastalığa karşı olası koruma; sadece iki aşı hakkında çok sınırlı kanıt

•Şiddetli hastalık: Kayıp yok/minimum kayıp: PfizerBioNTech Comirnaty, AstraZeneca-Vaxzevria 31,40

•Semptomatik Hastalık: Kayıp yok/ minimum ila orta düzeyde kayıp: PfizerBioNTech-Comirnaty, AstraZeneca- Vaxzevria.41,42

• Enfeksiyon: Kayıp yok/ minimum ila orta düzeyde kayıp: AstraZeneca- Vaxzevria, PfizerBioNTech Comirnaty 42

 

Aşı ile nötralizasyon üzerindeki etkiler

•Kayıp yok/minimum kayıp: Bharat-Covaxin,Gamaleya-Sputnik V, Moderna-mRNA 1273, Novavax-Covavax, Pfizer BioNTech Comirnaty, BeijingCNBG-BBIBP-CorV, Sinovac-CoronaVac 18,41,,43–67

• Minimum/orta düzeyde kayıp: AstraZeneca-Vaxzevria 29,53

•Minimum/orta düzeyde kayıp: Bharat-Covaxin, Beijing CNBG-BBIBP CorV, Sinovac-CoronaVac, Anhui ZL – Rekombinant 68–71

•Minimalden önemliye kayıp: Moderna mRNA-1273, Pfizer BioNTech Comirnaty18,44,48,50–52,54,56–58,64,66,67,72–78

• Orta ila önemli düzeyde kayıp: AstraZeneca Vaxzevria, Gamaleya- Sputnik V, Janssen Ad26.COV 2.5, Novavax-Covavax 50,59,75,75,79–81

•Kayıp yok/ minimum kayıp: AstraZeneca-Vaxzevria,  Sinovac CoronaVac 57,82

•Minimalden önemliye kayıp: Moderna mRNA-1273, Pfizer BioNTech Comirnaty 18,44,45,54,56,57,63,66,83,84

• Orta düzeyde kayıp: Janssen Ad26.COV 2.5 81

•Kayıp yok/minimum kayıp: Bharat-Covaxin 71,

• Kayıp yok/ minimum ila orta düzeyde kayıp Pfizer BioNTech Comirnaty, Bharat-Covaxin 64,85,86

• Önemli kayıp: tek doz AstraZeneca-Vaxzevria85

* Daha önceki/birlikte dolaşımda olan varyantlara kıyasla genelleştirilmiş bulgular. Henüz gözden geçirilmemiş ön baskı makaleler ve raporlar da dahil olmak üzere ortaya çıkan kanıtlara dayanmakta olup tümü sürekli araştırma ve revizyona tabidir.

 

Fenotipik özellikler

 

VOC'lerin fenotipik etkilerine ve aşının VOC'lere karşı performansına ilişkin mevcut kanıtlar önceki haftalık epidemiyolojik güncelleme raporlarında olduğu gibi Tablo 3'te özetlenmiştir. 8 Haziran'daki son ayrıntılı güncellemeden bu yana, Delta varyantının fenotipik özellikleri hakkında yeni kanıtlar yayınlanmıştır. Singapur'da yapılan bir araştırma, Delta varyantı ile enfeksiyonun daha yüksek oksijen gereksinimi, yoğun bakım ünitesi (YBÜ) bağlanması veya ölümle ilişkili olduğunu göstermiştir [düzeltilmiş olasılık oranı (aOR) 4·90, %95 CI 1.43-30.78].  Ek olarak, Delta ile enfekte olanlarda pnömoni  aOR’u, VOC olmayan SARS-CoV-2 soyları ile enfeksiyona kıyasla 1.88 kat daha yüksektir (%95 GA 0.95-3.76). Ek olarak, Delta varyantı, önemli ölçüde daha düşük PCR döngü eşiği (Ct) değerleri ile ilişkilendirilmiştir - Ct seviyesi ne kadar düşükse, bir numunedeki viral RNA miktarı o kadar fazladır. Bu çalışmadan elde edilen bulgular ayrıca, SARS-CoV-2'nin VOC olmayan soylarına (13 gün) kıyasla Delta'da (ortalama süre 18 gün) daha uzun süreli düşük Ct değerleri (30) olduğunu göstermiştir.

Japonya'da göreceli üreme sayısını tahmin eden bir çalışma (belirli zaman aralığında bulaşıcılık ölçümü), Delta varyantının Alfa varyantı ile karşılaştırıldığında daha fazla bulaşıcılığı olduğunu göstermiştir. Aralık 2020'den önce Japonya'da dolaşımda olan varyantlarla karşılaştırıldığında, Alfa için nispi anlık üreme sayısının 1.56 ve Delta için 1.78 olduğu tahmin edilmiştir. Genel olarak, bu çalışma Delta'nın Alfa'dan 1,23 kat daha yüksek bulaşla ilişkili olduğunu göstermiştir. Bu sonuçlar, DSÖ tarafından COVID-19 ile ilgili Haftalık Epidemiyolojik Güncellemenin önceki sayılarında ve geçtiğimiz hafta Eurosurveillance'ta yayınlanan Alfa, Beta, Gama ve Delta varyantlarının Rt özeti ile tutarlıdır.

 

23 Kasım 2020 ve 31 Ocak 2021 tarihleri ​​arasında İngiltere'de laboratuvarca doğrulanmış SARS-CoV-2 olan 840.000 katılımcıyı içeren yakın zamanda yayınlanan bir retrospektif kohort analizinden elde edilen bulgulara göre, VOC olmayan SARS CoV-2 soylarına kıyasla Alfa varyantının ilk pozitif SARS-CoV-2 testinden sonraki bir ila on dört gün arasında hastaneye yatış riskinde artış ile ilişkili olduğu sunulmuştur (hastaneye yatışta belirlenen tehlike oranı 1.52, %95 GA 1.47 - 1.57). Bu sonuçlara yaşa göre bakıldığında, daha genç katılımcılara kıyasla 30 yaşındakiler arasında daha yüksek bir hastaneye yatış riski göstermiştir.  Kanada- Ontario'daki Alfa indeksli vakalar ile VOC indeksli olmayan vakalar arasındaki hanelerde ikincil atak oranlarını karşılaştıran bir başka çalışma, Alfa indeksi vakaları için ikincil atak oranının VOC indeksi olmayan vakalardan (RR=1.31, %95 CI 1.14-1.49) 1.31 kat (%31) daha yüksek olduğunu bulmuştur. Bu analizler Alfa ve Alfa indeksi olmayan vakalar olarak daha fazla gruplandırıldığında, hem asemptomatik (RR=1.91, %95 CI 0.96-3.80) hem de semptom öncesi indeks vakaları (RR=3.41, %95 CI 1.13-10.26) arasında bulaşmanın arttığını gösteren kanıtlar vardır.

 

20 Ocak-15 Nisan 2021 tarihleri ​​arasında Almanya'da üç SARS-CoV-2 antijeni tespit eden hızlı testin (Ag RDT) tanısal doğruluğunu incelemek için yürütülen bir çalışma, Ag-RDT'lerin Alfa, Beta ve doğal fenotip varyantları için performansında karşılaştırılabilir hassasiyetler gösterdiğini bildirmiştir. Bu bulgu, ticari olarak temin edilebilen Ag-RDT'lerin çoğu için hedef antijendeki orijinal viral dizide sınırlı sayıda amino asit değişikliği olmasına rağmen, Alpha için yaygın olarak bulunan altı Ag-RDT'nin tanısal doğruluğunda büyük bir değişiklik bulamamıştır, bu sonuç İngiltere Halk Sağlığı tarafından daha önce yayınlanmış değerlendirme ile tutarlıdır.

 

Güney Afrika ve İsviçre'den yaklaşık 1000 kişiden alınan klinik ve epidemiyolojik verilere dayanan bir bulaş modelini kullanan yakın tarihli bir çalışmada, Alfa varyantının bulaşıcılıkta  %37 (%95 uyumluluk aralığı, GA: %25-63) veya enfeksiyon süresinde %51 (%95 GA: %32-80) artış veya iki mekanizmanın bir kombinasyonuyla ilişkili olduğunu tahmin etmiştir. Beta varyantının bulaşıcılıkta %23 (%95 GA: %10-37) veya enfeksiyon süresinde %38 (%95 GA: %15-78) artış ile ilişkili olduğu da tahmin edilmiştir. Araştırmacılar, daha önce dolaşımda olan varyantlara karşı doğal olarak edinilen bağışıklık seviyesinin %20 ila %40'ı aştığı bölgelerde Beta varyantının Alfa varyantını geçmesinin beklenebileceği sonucuna varmıştır.  Çalışma ayrıca 950 kişide viral yük ölçümü gerçekleştirmiştir ve varyant Alfa ile enfeksiyonların VOC olmayanlara kıyasla daha yüksek viral yük ve daha uzun viral saçılım sergilediğini bulmuştur. Başka bir çalışmadan elde edilen bulgular, Alfa ve Beta varyantlarının reseptör bağlama alanının (RBD), ACE2'yi VOC olmayanlardan sırasıyla 1.98 ve 4.62 kat daha fazla afinite ile bağladığını göstermiştir. Bu arttırılmış afinite, hücre girişi için gerekli olan etkili virion konsantrasyonunu düşürerek muhtemelen artan enfeksiyona aracılık etmektedir.

 

VOC'lerin sağlık sistemleri üzerindeki etkilerini inceleyen hızlı kapsam belirleme incelemesinde, yakın zamanda yayınlanan bir çalışmanın yazarları, nüfus ve sağlık sistemi sonuçlarını iyileştirmek için aşı stratejisinin yanı sıra halk sağlığı ve sosyal önlemlerin (örn., maske kullanımı, fiziksel mesafe, karantina, test) bir kombinasyonunun uygulanması gerektiğini öne sürmüştür.

 

VOC'nin aşılar üzerindeki etkileri

 

8 Haziran aşılar üzerindeki VOC etkilerine ilişkin güncellemeden bu yana, iki çalışma Pfizer BioNTech-Comirnaty ve AstraZeneca-Vaxzevria aşılarının Delta varyantına karşı etkinliğine dair daha fazla kanıt sağlamaktadır. İlki, Lopez Bernal ve arkadaşları tarafından geçen ay yayınlanan ve hem Pfizer BioNTech-Comirnaty hem de AstraZeneca-Vaxzevria aşılarının Delta varyantı kaynaklı semptomatik hastalığa karşı aşı etkinliğini (VE) bildiren Birleşik Krallık’ta yapılan çalışmasının takibi niteliğindedir; Delta'ya karşı VE, biraz azalırken, her iki aşı için de korunmuştur (Pfizer BioNTech-Comirnaty için %88 ve AstraZeneca-Vaxzevria için %67). Bir diğer takip çalışmasında, Stowe ve ark. Birleşik Krallık'ta 16 yaş ve üzeri kişiler arasında Delta'ya bağlı ağır hastalığa (hastaneye yatış) karşı bu aşıların etkinliğini raporlamıştır. Yazarlar, hastaneye yatışa karşı genel VE'yi tahmin etmek için semptomatik vakalar arasında hastaneye yatışta tehlike oranları ile test negatif vaka kontrol analizinden semptomatik COVID-19 hastalığı için olasılık oranlarını birleştirmiştir. Delta ve Alfa varyantları nedeniyle ikinci dozdan 14 gün sonra hastaneye yatışa karşı VE tahminlerinin, Pfizer BioNTech için sırasıyla %96 (%95 GA: %86-89) ve %95 (%95 GA: %78-99). AstraZeneca-Vaxzevria için sırasıyla %92 (%85 GA: %75-97) ve %86 (%95 GA: %53-96) olduğu tahmin edilmiştir. Aşılamadan 21 gün sonra hastaneye yatışa karşı tek doz etkinliği, Pfizer BioNTech-Comirnaty için Delta'ya karşı %94 (%95 GA: %46-99) ve Alfa'ya karşı %83 (%95 GA: %62-93) ile yüksek seviyede kalmıştır. Tek doz AstraZeneca-Vaxzevria'nın hastaneye yatışa karşı etkinliği Delta ve Alpha varyantları için benzerdir, ancak iki doz ile karşılaştırıldığında sırasıyla %71 (%95 GA: %51-83) ve %76 (%95 GA: %61-85) olmak üzere azalmıştır.

Sheikh ve arkadaşları tarafından İskoçya'da yapılan ikinci bir çalışmada ise büyük bir COVID 19 sürveyans platformuna test negatif vaka kontrol tasarımı uygulanmıştır ve iki doz Pfizer BioNTech-Comirnaty'nin 15 yaş ve üzeri kişilerde ikinci dozun alınmasından 14 gün sonra sırasıyla semptomatik hastalığa ve Delta'ya bağlı enfeksiyona karşı %83 (%95 GA: 78-87) ve %79 (%95 GA: %75-82) etkili olduğunu bulunmuştur. Bu tahminler, Alfa'ya karşı VE tahminlerine kıyasla bir miktar azalmıştır: semptomatik hastalık ve enfeksiyon için sırasıyla %92 (%95 GA: %88-94) ve %92 (%90-93) etkili olduğu görülmüştür. Çalışma ayrıca, İki doz AstraZeneca-Vaxzevria'nın, ikinci dozdan 14 gün sonra semptomatik hastalık ve enfeksiyona karşı, (Alfa'ya karşı %81 (%95 GA: %72-87) ve %73 (%95 GA: %66-78) etkinlik),  Alpha ile karşılaştırıldığında Delta'ya karşı etkinliğinin %61 (%95 GA: %51-70)  ve %60(%95 GA: %53-66)  VE tahminleriyle  azaldığını göstermiştir.

Delta'ya karşı tek doz etkinliği, her iki aşı için ve hem semptomatik hastalık hem de enfeksiyon için bağışıklamadan 28 gün sonra düşük VE’li Alfa'nınkine benzerdir,  %18 ila %39 arasında tahmin edilmektedir.

Ayrı bir kohort analizinde, Pfizer BioNTech Comirnaty ve AstraZeneca-Vaxzevria aşılarının birleşimi için SARS-CoV-2 pozitif bireyler arasında aşılamadan 28 gün sonra hastaneye kaldırılmaya karşı tek doz etkinliği tahmin edilmiştir; VE'nin Delta ve Alpha'ya karşı sırasıyla %62 (%95 GA: %42-76) ve %72 (%95 GA: %57-82) olduğu tahmin edilmiştir ve Alfa'ya kıyasla Delta'ya karşı daha düşük koruma göstermiştir.

Bu çalışmalar Alfa'ya kıyasla Delta varyantı nedeniyle semptomatik hastalık ve enfeksiyonu önlemede VE'nin orta derecede azaldığını göstermektedir. İskoçya çalışması, Alfa'ya kıyasla Delta nedeniyle hastaneye yatışa karşı aşıların etkinliğinin azaltılabileceğini öne sürse de, güven seviyeleri örtüşmektedir ve bireysel aşılar için VE tahmin edilmemiştir. Birleşik Krallık'taki Pfizer BioNTech-Comirnaty veya AstraZeneca Vaxzevria aşıları için yapılan çalışmada hastaneye yatış için VE'de böyle bir azalma gözlemlenmemiştir. Çalışmalar ayrıca iki doz Pfizer BioNTech-Comirnaty ve AstraZeneca-Vaxzevria'nın hem Delta hem de Alpha varyantlarına bağlı hastaneye yatış, semptomatik hastalık ve enfeksiyonu önlemedeki önemine dair daha fazla kanıt sunmaktadır.

Skowronski ve ark. tarafından yapılan üçüncü bir çalışmada, tek doz Pfizer BioNTech Comirnaty veya Moderna-mRNA-1273'ün Kanada'daki yaşlı yetişkinler arasında SARS-CoV-2 Alfa ve Gama varyantları ile enfeksiyona karşı etkinliğini test negatif bir vaka kontrol tasarımı kullanarak değerlendirilmiştir. Katılımcıların %85'ine Pfizer BioNTech-Comirnaty ve %15'ine Moderna-mRNA-1273 aşısı uygulanmıştır. İlk dozdan 21 gün sonra Alfa ve Gama varyantlarına karşı VE, VOC olmayan SARS-CoV-2 virüslerine karşı %72 (%95 GA: 58-81) bulunan ile karşılaştırıldığında sırasıyla %67 (%95 GA: %57-75) ve %61 (%95 GA: %45-72) dir. Gama'ya karşı VE tahmini, Alfa ve VOC olmayanlara kıyasla biraz daha düşük olsa da, tüm güven aralıkları örtüşmektedir ve istatistiksel bir anlam ifade etmemektedir.

 

 Coğrafi dağılım

SARS-CoV-2 varyantlarını tespit etmeye yönelik sürveyans faaliyetleri, stratejik genomik sekanslama ve sekasnların paylaşılması ve meta-verilerin desteklenmesi de dahil olmak üzere yerel ve ulusal düzeylerde güçlendirildikçe, VOC'leri bildiren ülke / alan / bölge (bundan sonra ülkeler olarak anılacaktır) sayısı artmaya devam etmiştir (Şekil 4, Ek 1). Son iki hafta içinde Alpha, Amerika ve Güneydoğu Asya Bölgelerindeki daha küçük ada ülkeleri de dahil olmak üzere yeni ülkelerde rapor edilmeye devam etmektedir. Şu anda dünya genelinde 85 ülkede rapor edilen Delta, 11'i son iki hafta içinde yeni rapor edilen, tüm DSÖ Bölgelerinde yeni ülkelerde görülmeye ve rapor edilmeye devam etmektedir. Bu dağılım, ülkeler arasındaki sekanslama kapasiteleri ve örnekleme stratejilerindeki farklılıklar da dahil olmak üzere, sürveyans sınırlamaları dikkate alınarak yorumlanmalıdır.

 

DSÖ önerileri

Virüsün evrim geçirmesi beklenmektedir ve SARS-CoV-2 ne kadar çok dolaşımda bulunursa, mutasyona uğraması için o kadar fazla fırsat vardır. COVID-19 Stratejik Hazırlık ve Müdahale Planında ana hatlarıyla belirtildiği gibi oturmuş ve kanıtlanmış hastalık kontrol yöntemleri aracılığıyla bulaşmasının azaltılmasının yanı sıra hayvan popülasyonlarına bulaştırılmasından kaçınılması, olumsuz halk sağlığı etkilerine sahip mutasyonların oluşumunu azaltmaya yönelik küresel stratejinin kritik yönleridir. PHSM, yeni bildirilen varyantlar da dahil olmak üzere SARS-CoV-2'nin yayılmasını engellemek için kritik öneme sahip olmaya devam etmektedir. Çok sayıda VOC bulaşının olduğu birçok ülkeden elde edilen kanıtlar, sağlık tesislerinde PHSM ve enfeksiyon önleme ve kontrol (IPC) önlemlerinin uygulanmasının COVID-19 vakası insidansını azaltmada etkili olduğunu ve bu da hastaneye yatışlarda ve ölümlerde bir azalmaya yol açtığını göstermiştir. Ulusal ve yerel makamlar, mevcut PHSM, IPC ve hastalık kontrol faaliyetlerini güçlendirmeye devam etmeleri için teşvik edilmektedir.  Yetkililer ayrıca, yerel genel duruma bağlı olarak SARS-CoV-2 varyantlarının bulaş kapsamına ilişkin temsili bir gösterge sağlamak ve olağandışı olayları tespit etmek için sürveyans ve sekanslama kapasitelerini güçlendirmeye ve sistematik bir yaklaşım uygulamaya teşvik edilmektedir.

İlave kaynaklar

SARS-CoV-2 Varyantlarını İzleme

COVID-19 yeni varyantları: Bilgi eksiklikleri ve araştırma

SARS-CoV-2'nin genomik sekanslaması: halk sağlığı üzerinde maksimum etki için uygulama kılavuzu

COVID-19 bağlamında PHSM'nin uygulanması ve düzenlenmesiyle ilgili hususlar

• DSÖ Bölge Ofislerinden ve partnerlerinden COVID-19 Durum Raporları: AFRO, AMRO / PAHO, EMRO, EURO / ECDC, SEARO, WPRO

ACT hızlandırıcı teşhis ayağı, FIND test dizini

Referanslar

1 1. Buchan SA, Tibebu S, Daneman N, et al. Increased household secondary attacks rates with Variant of Concern SARS-CoV-2 index cases. Clinical Infectious Diseases. 2021;(ciab496). doi:10.1093/cid/ciab496

2. Tegally H, Wilkinson E, Giovanetti M, et al. Emergence of a SARS-CoV-2 variant of concern with mutations in spike glycoprotein. Nature. Published online 2021. https://doi.org/10.1038/s41586-021-03402-9

3. Curran J, Dol J, Boulos L, et al. Transmission characteristics of SARS-CoV-2 variants of concern Rapid Scoping Review. medRxiv. Published online January 1, 2021:2021.04.23.21255515. doi:10.1101/2021.04.23.21255515

4. Cherian S, Potdar V, Jadhav S, et al. Convergent evolution of SARS-CoV-2 spike mutations, L452R, E484Q and P681R, in the second wave of COVID-19 in Maharashtra, India. bioRxiv. Published online January 1, 2021:2021.04.22.440932. doi:10.1101/2021.04.22.440932

5. Public Health England. SARS-CoV-2 Variants of Concern and Variants under Investigation in England Technical Briefing 16.; 2021. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/994839/Variants_of_Concern_VOC_Technical_Briefing_16.pdf

6. Bager P, Wohlfahrt J, Fonager J, Albertsen. Increased Risk of Hospitalisation Associated with Infection with SARS-CoV-2 Lineage B.1.1.7 in Denmark. doi:Bager, Peter and Wohlfahrt, Jan and Fonager, Jannik and Albertsen, Mads and Yssing Michaelsen, Thomas and Holten Møller, Camilla and Ethelberg, Steen and Legarth, Rebecca and Fischer Button, Mia Sara and Gubbels, Sophie Madeleine and Voldstedlund, Marianne and Mølbak, Kåre and Skov, Robert Leo and Fomsgaard, Anders and Grove Krause, Tyra, Increased Risk of Hospitalisation Associated with Infection with SARS-CoV-2 Lineage B.1.1.7 in Denmark. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3792894 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3792894

7. NERVTAG paper on COVID-19 variant of concern B.1.1.7. GOVUK. Published online 2021. https://www.gov.uk/government/publications/nervtag-paper-on-covid-19-variant-of-concern-b117, http://files/64/nervtag-paper-on-covid-19-variant-of-concern-b117.html %[2021/02/08/18:37:19

8. Pearson CA, Eggo. Estimates of severity and transmissibility of novel South Africa SARS-CoV-2 variant 501Y.V2. https://cmmid.github.io/topics/covid19/reports/sanovel-variant/2021_01_11_Transmissibility_and_severity_of_501Y_V2_in_SA.pdf

9. Jassat W MC. Increased Mortality among Individuals Hospitalised with COVID-19 during the Second Wave in South Africa.; 2021. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.03.09.21253184v1

10. Funk T, Pharris A, Spiteri G, et al. Characteristics of SARS-CoV-2 variants of concern B.1.1.7, B.1.351 or P.1: data from seven EU/EEA countries, weeks 38/2020 to 10/2021. Eurosurveillance. 2021;26(16). doi:https://doi.org/10.2807/1560-7917.ES.2021.26.16.2100348

11. Public Health England. SARS-CoV-2 Variants of Concern and Variants under Investigation in England Technical Briefing 14.; 2021. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/991343/Variants_of_Concern_VOC_Technical_Briefing_14.pdf

12. Muik A, Wallisch A-K, Sänger B, et al. Neutralization of SARS-CoV-2 lineage B.1.1.7 pseudovirus by BNT162b2 vaccine–elicited human sera. Science. Published online 2021:eabg6105.https://science.sciencemag.org/content/sci/early/2021/01/28/science.abg6105.full.pdf

13. Gallais F, Gantner P, Bruel T, et al. Anti-SARS-CoV-2 Antibodies Persist for up to 13 Months and Reduce Risk of Reinfection. medRxiv. Published online January 1, 2021:2021.05.07.21256823. doi:10.1101/2021.05.07.21256823

14. Graham MS, Sudre CH, May A, et al. Changes in symptomatology, reinfection, and transmissibility associated with the SARS-CoV-2 variant B.1.1.7: an ecological study. Lancet Public Health. 2021;6(5):e335-e345. doi:10.1016/S2468-2667(21)00055-4

15. Wibmer CK, Ayres F, Hermanus T, et al. SARS-CoV-2 501Y.V2 escapes neutralization by South African COVID-19 donor plasma. Nat Med. Published online March 2021. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33654292

16. Li R, Ma X, Deng J, et al. Differential efficiencies to neutralize the novel mutants B.1.1.7 and 501Y.V2 by collected sera from convalescent COVID-19 patients and RBD nanoparticle-vaccinated rhesus macaques. Cell Mol Immunol. Published online February 2021. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33580167

17. Cele S, Gazy I, Jackson L, et al. Escape of SARS-CoV-2 501Y.V2 variants from neutralization by convalescent plasma. :19. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.01.26.21250224v1

18. Caniels TG, Bontjer I, Straten K van der, et al. Emerging SARS-CoV-2 variants of concern evade humoral immune responses from infection and vaccination. medRxiv. Published online June 1, 2021:2021.05.26.21257441. doi:10.1101/2021.05.26.21257441

19. Sabino EC, Buss LF, Carvalho MPS, et al. Resurgence of COVID-19 in Manaus, Brazil, despite high seroprevalence. The Lancet. 2021;397(10273):452-455. https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0140673621001835

20. Naveca F, Nasciment V, Souza V, et al. Phylogenetic relationship of SARS-CoV-2 sequences from Amazonas with emerging Brazilian variants harboring mutations E484K and N501Y in the Spike protein. Virological. Published online 2021. https://virological.org/t/phylogenetic-relationship-of-sars-cov-2-sequences-from-amazonas with-emerging-brazilian-variants-harboring-mutations-e484k-and-n501y-in-the-spike-protein/585

21. Planas D, Veyer D, Baidaliuk A, et al. Reduced Sensitivity of Infectious SARS-CoV-2 Variant B.1.617.2 to Monoclonal Antibodies and Sera from Convalescent and Vaccinated Individuals. Microbiology; 2021. doi:10.1101/2021.05.26.44583811

22. SARS-CoV-2 lateral flow antigen tests: evaluation of VUI-202012/01. GOVUK. https://www.gov.uk/government/publications/sars-cov-2-lateral-flow-antigen-tests evaluation-of-vui-20201201/sars-cov-2-lateral-flow-antigen-tests-evaluation-of-vui-20201201, http://files/62/sars-cov-2-lateral-flow-antigen-tests-evaluation-of-vui[1]20201201.html %[2021/02/08/16:54:26

23. Goldberg Y, Mandel M, Woodbridge Y, et al. Protection of previous SARS-CoV-2 infection is similar to that of BNT162b2 vaccine protection: A three-month nationwide experience from Israel. medRxiv. Published online April 2021:2021.04.20.21255670-2021.04.20.21255670. doi:10.1101/2021.04.20.21255670

24. Haas EJ, Angulo FJ, McLaughlin JM, et al. Impact and effectiveness of mRNA BNT162b2 vaccine against SARS-CoV-2 infections and COVID-19 cases, hospitalisations, and deaths following a nationwide vaccination campaign in Israel: an observational study using national surveillance data. The Lancet. 2021;0(0). doi:10.1016/S0140-6736(21)00947-8

25. Abu-Raddad LJ, Chemaitelly H, Butt AA, National Study Group for COVID-19 Vaccination. Effectiveness of the BNT162b2 Covid-19 Vaccine against the B.1.1.7 and B.1.351 Variants. The New England journal of medicine. Published online May 2021. doi:10.1056/NEJMc2104974

26. Lopez Bernal J, Andrews N, Gower C, et al. Effectiveness of BNT162b2 MRNA Vaccine and ChAdOx1 Adenovirus Vector Vaccine on Mortality Following COVID-19. https://khub.net/documents/135939561/430986542/Effectiveness+of+BNT162b2+mRNA+vaccine+and+ChAdOx1+adenovirus+vector+vaccine+on+mortality+following+COVID-19.pdf/9884d371-8cc8-913c-211c-c2d7ce4dd1c3

27. Ismail SA, Vilaplana TG, Elgohari S, et al. Effectiveness of BNT162b2 mRNA and ChAdOx1 adenovirus vector COVID-19 vaccines on risk of hospitalisation among older adults in England: an observational study using surveillance data. :18.

28. Chung H, He S, Nasreen S, et al. Effectiveness of BNT162b2 and mRNA-1273 COVID-19 vaccines against symptomatic SARS-CoV-2 infection and severe COVID-19 outcomes in Ontario, Canada. Published online 2021:30.

29. Heath PT, Eva Galiza FP, David Neil Baxter M, et al. Efficacy of the NVX-CoV2373 Covid-19 Vaccine Against the B.1.1.7 Variant. medRxiv. Published online May 2021:2021.05.13.21256639-2021.05.13.21256639. doi:10.1101/2021.05.13.21256639

30. Emary KRW, Golubchik T, Aley PK, et al. Efficacy of ChAdOx1 nCoV-19 (AZD1222) vaccine against SARS-CoV-2 variant of concern 202012/01 (B.1.1.7): an exploratory analysis of a randomised controlled trial. The Lancet. 2021;397(10282):1351-1362. doi:10.1016/S0140-6736(21)00628-0

31. Lopez Bernal J, Andrews N, Gower C, et al. Effectiveness of the Pfizer-BioNTech and Oxford-AstraZeneca vaccines on covid-19 related symptoms, hospital admissions, and mortality in older adults in England: test negative case-control study. BMJ (Clinical research ed). 2021;373:n1088-n1088. doi:10.1136/bmj.n1088

32. Pritchard E, Matthews PC, Stoesser N, et al. Impact of vaccination on SARS-CoV-2 cases in the community: a population-based study using the UK’s COVID-19 Infection Survey. medRxiv. Published online April 2021:2021.04.22.21255913-2021.04.22.21255913. doi:10.1101/2021.04.22.21255913

33. Jones NK, Rivett L, Seaman S, et al. Single-dose BNT162b2 vaccine protects against asymptomatic SARS-CoV-2 infection. eLife. 2021;10. doi:10.7554/elife.68808

34. Sadoff J, Gray G, Vandebosch A, et al. Safety and Efficacy of Single-Dose Ad26.COV2.S Vaccine against Covid-19. New England Journal of Medicine. Published online April 2021:NEJMoa2101544-NEJMoa2101544. doi:10.1056/NEJMoa2101544

35. Shinde V, Bhikha S, Hoosain Z, et al. Efficacy of NVX-CoV2373 Covid-19 Vaccine against the B.1.351 Variant. New England Journal of Medicine. Published online May 2021:NEJMoa2103055-NEJMoa2103055. doi:10.1056/NEJMoa2103055

36. Madhi SA, Baillie V, Cutland CL, et al. Efficacy of the ChAdOx1 nCoV-19 Covid-19 Vaccine against the B.1.351 Variant. New England Journal of Medicine. Publishedonline March 2021:NEJMoa2102214-NEJMoa2102214. doi:10.1056/NEJMoa2102214

37. Hitchings MD, Ranzani OT, Sergio Scaramuzzini Torres M, et al. Effectiveness of CoronaVac in the setting of high SARS-CoV-2 P.1 variant transmission in Brazil: A test negative case-control study. medRxiv. Published online April 2021:2021.04.07.21255081-2021.04.07.21255081. doi:10.1101/2021.04.07.21255081

38. Ranzani OT, Hitchings M, Neto MD, et al. Effectiveness of the CoronaVac vaccine in the elderly population during a P.1 variant-associated epidemic of COVID-19 in Brazil: A test-negative case-control study. medRxiv. Published online May 21, 2021:2021.05.19.21257472. doi:10.1101/2021.05.19.21257472

39. Skowronski DM, Setayeshgar S, Zou M, et al. Single-dose mRNA vaccine effectiveness against SARS-CoV-2, including P.1 and B.1.1.7 variants: a test-negative design in adults 70 years and older in British Columbia, Canada. medRxiv. Published online June 9, 2021:2021.06.07.21258332. doi:10.1101/2021.06.07.21258332

40. Stowe J, Andrews JR, Gower C, et al. Effectiveness of COVID-19 vaccines against hospital admission with the Delta variant - Public library - PHE national - Knowledge Hub. Accessed June 18, 2021. https://khub.net/web/phe-national/public-library/-/document_library/v2WsRK3ZlEig/view/479607266

41. Lopez Bernal J, Andrews N, Gower C, et al. Effectiveness of COVID-19 vaccines against the B.1.617.2 variant. doi:https://doi.org/10.1101/2021.05.22.21257658

42. Sheikh A, McMenamin J, Taylor B, Robertson C. SARS-CoV-2 Delta VOC in Scotland: demographics, risk of hospital admission, and vaccine effectiveness. The Lancet. 2021;0(0). doi:10.1016/S0140-6736(21)01358-1

43. Edara VV, Floyd K, Lai L, et al. Infection and mRNA-1273 vaccine antibodies neutralize SARS-CoV-2 UK variant. medRxiv : the preprint server for health sciences. Published online February 2021:2021.02.02.21250799-2021.02.02.21250799. doi:10.1101/2021.02.02.21250799

44. Garcia-Beltran WF, Lam EC, St. Denis K, et al. Multiple SARS-CoV-2 variants escape neutralization by vaccine-induced humoral immunity. Cell. 2021;0(0). doi:10.1016/j.cell.2021.03.013

45. Liu Y, Liu J, Xia H, et al. Neutralizing Activity of BNT162b2-Elicited Serum. New England Journal of Medicine. 2021;384(15):1466-1468. doi:10.1056/nejmc2102017

46. Muik A, Wallisch A-K, Sänger B, et al. Neutralization of SARS-CoV-2 lineage B.1.1.7 pseudovirus by BNT162b2 vaccine–elicited human sera. Science. 2021;371(6534):1152-1153. doi:10.1126/science.abg6105

47. Trinité B, Pradenas E, Marfil S, et al. Previous SARS-CoV-2 infection increases B.1.1.7 cross-neutralization by vaccinated individuals. Equal contribution. bioRxiv. Published online March 2021:2021.03.05.433800-2021.03.05.433800. doi:10.1101/2021.03.05.433800

48. Wang Z, Schmidt F, Weisblum Y, et al. mRNA vaccine-elicited antibodies to SARS-CoV-2 and circulating variants. Nature. 2021;592(7855):616-616. doi:10.1038/s41586-021-03324-6

49. Wang P, Nair MS, Liu L, et al. Antibody Resistance of SARS-CoV-2 Variants B.1.351 and B.1.1.7. Nature. Published online March 2021:1-6. doi:10.1038/s41586-021-03398-2

50. Shen X, Tang H, Pajon R, et al. Neutralization of SARS-CoV-2 Variants B.1.429 and B.1.351. New England Journal of Medicine. Published online April 2021:NEJMc2103740-NEJMc2103740. doi:10.1056/nejmc2103740

51. Wu K, Werner AP, Moliva JI, et al. mRNA-1273 vaccine induces neutralizing antibodies against spike mutants from global SARS-CoV-2 variants. bioRxiv : the preprint server for biology. Published online January 2021:2021.01.25.427948-2021.01.25.427948. doi:10.1101/2021.01.25.427948

52. Planas D, Bruel T, Grzelak L, et al. Sensitivity of infectious SARS-CoV-2 B.1.1.7 and B.1.351 variants to neutralizing antibodies. Nature Medicine. Published online March 2021:1-8. doi:10.1038/s41591-021-01318-5

53. Becker M, Dulovic A, Junker D, et al. Immune response to SARS-CoV-2 variants of concern in vaccinated individuals. Nat Commun. 2021;12(1):3109. doi:10.1038/s41467-021-23473-6

54. McCallum M, Bassi J, De Marco A, et al. SARS-CoV-2 immune evasion by variant B.1.427/B.1.429. bioRxiv. Published online April 2021:2021.03.31.437925-2021.03.31.437925. doi:10.1101/2021.03.31.437925

55. Skelly DT, Harding Sir William AC, Gilbert-Jaramillo Sir William J, et al. Vaccine-induced immunity provides more robust heterotypic immunity than natural infection to emerging SARS-CoV-2 variants of concern. Published online February 2021. doi:10.21203/rs.3.rs-226857/v1

56. Hoffmann M, Arora P, Groß R, et al. SARS-CoV-2 variants B.1.351 and P.1 escape from neutralizing antibodies. Cell. 2021;184(9):2384-2393.e12. doi:10.1016/j.cell.2021.03.036

57. Dejnirattisai W, Zhou D, Supasa P, et al. Antibody evasion by the P.1 strain of SARS-CoV-2. Cell. 2021;0(0). doi:10.1016/j.cell.2021.03.055

58. Kuzmina A, Khalaila Y, Voloshin O, et al. SARS-CoV-2 spike variants exhibit differential infectivity and neutralization resistance to convalescent or post-vaccination sera. Cell Host and Microbe. 2021;29(4):522-528.e2. doi:10.1016/j.chom.2021.03.008

59. Ikegame S, A Siddiquey MN, Hung C-T, et al. Qualitatively distinct modes of Sputnik V vaccine-neutralization escape by SARS-CoV-2 Spike variants. medRxiv. Published online April 2021:2021.03.31.21254660-2021.03.31.21254660. doi:10.1101/2021.03.31.21254660

60. Gonzalez C, Saade C, Bal A, et al. Live virus neutralisation testing in convalescent patients and subjects vaccinated 1 against 19A, 20B, 20I/501Y.V1 and 20H/501Y.V2 isolates of SARS-CoV-2 2 3. medRxiv. Published online May 2021:2021.05.11.21256578-2021.05.11.21256578. doi:10.1101/2021.05.11.2125657812

61. Liu Y, Liu J, Xia H, et al. BNT162b2-Elicited Neutralization against New SARS-CoV-2 Spike Variants. New England Journal of Medicine. Published online May 2021:NEJMc2106083-NEJMc2106083. doi:10.1056/NEJMc2106083

62. Collier AY, McMahan K, Yu J, et al. Immunogenicity of COVID-19 mRNA Vaccines in Pregnant and Lactating Women. Published online 2021. doi:10.1001/jama.2021.7563

63. Pegu A, O’Connell S, Schmidt SD, et al. Durability of mRNA-1273-induced antibodies against SARS-CoV-2 variants. bioRxiv. Published online May 2021:2021.05.13.444010-2021.05.13.444010. doi:10.1101/2021.05.13.444010

64. Wall EC, Wu M, Harvey R, et al. Neutralising antibody activity against SARS-CoV-2 VOCs B.1.617.2 and B.1.351 by BNT162b2 vaccination. The Lancet. 2021;0(0). doi:10.1016/S0140-6736(21)01290-3

65. Liu J, Bodnar BH, Wang X, et al. Correlation of vaccine-elicited antibody levels and neutralizing activities against SARS-CoV-2 and its variants. bioRxiv. Published online May 31, 2021:2021.05.31.445871. doi:10.1101/2021.05.31.445871

66. Anichini G, Terrosi C, Gori Savellini G, Gandolfo C, Franchi F, Cusi MG. Neutralizing Antibody Response of Vaccinees to SARS-CoV-2 Variants. Vaccines. 2021;9(5):517. doi:10.3390/vaccines9050517

67. Tada T, Dcosta BM, Samanovic MI, et al. Convalescent-Phase Sera and Vaccine-Elicited Antibodies Largely Maintain Neutralizing Titer against Global SARS-CoV-2 Variant Spikes. mBio. Published online June 1, 2021:e0069621. doi:10.1128/mBio.00696-21

68. Huang B, Dai L, Wang H, et al. Neutralization of SARS-CoV-2 VOC 501Y.V2 by human antisera elicited by both 1 inactivated BBIBP-CorV and recombinant dimeric RBD ZF2001 vaccines 2 3 Authors. bioRxiv. Published online February 2021:2021.02.01.429069-2021.02.01.429069. doi:10.1101/2021.02.01.429069

69. Wang G-L, Wang Z-Y, Duan L-J, et al. Susceptibility of Circulating SARS-CoV-2 Variants to Neutralization. New England Journal of Medicine. Published online April 2021:NEJMc2103022-NEJMc2103022. doi:10.1056/nejmc2103022

70. Cao Y, Yisimayi A, Bai Y, et al. Humoral immune response to circulating SARS-CoV-2 variants elicited by inactivated and RBD-subunit vaccines. Cell Research. Published online May 21, 2021:1-10. doi:10.1038/s41422-021-00514-9

71. Yadav PD, Sapkal GN, Ella R, et al. Neutralization against B.1.351 and B.1.617.2 with sera of COVID-19 recovered cases and vaccinees of BBV152. bioRxiv. Published online June 7, 2021:2021.06.05.447177. doi:10.1101/2021.06.05.447177

72. Becker M, Dulovic A, Junker D, et al. Immune response to SARS-CoV-2 variants of concern in vaccinated individuals. medRxiv. Published online March 2021:2021.03.08.21252958-2021.03.08.21252958. doi:10.1101/2021.03.08.21252958

73. Bates TA, Leier HC, Lyski ZL, et al. Neutralization of SARS-CoV-2 variants by convalescent and vaccinated serum. medRxiv. Published online April 2021:2021.04.04.21254881-2021.04.04.21254881. doi:10.1101/2021.04.04.21254881

74. Stamatatos L, Czartoski J, Wan Y-H, et al. mRNA vaccination boosts cross-variant neutralizing antibodies elicited by SARS-CoV-2 infection. Science. Published online March 2021:eabg9175-eabg9175. doi:10.1126/science.abg9175

75. Zhou D, Dejnirattisai W, Supasa P, et al. Evidence of escape of SARS-CoV-2 variant B.1.351 from natural and vaccine-induced sera. Cell. 2021;189(0):1-14. doi:10.1016/j.cell.2021.02.037

76. Chang X, Sousa Augusto G, Liu X, et al. BNT162b2 mRNA COVID-19 vaccine induces antibodies of broader cross-reactivity than natural infection but recognition of mutant viruses is up to 10-fold reduced. bioRxiv. Published online March 2021:2021.03.13.435222-2021.03.13.435222. doi:10.1101/2021.03.13.435222

77. Edara VV, Norwood C, Floyd K, et al. Infection- and vaccine-induced antibody binding and neutralization of the B.1.351 SARS-CoV-2 variant. Cell Host and Microbe. 2021;29(4):516-521.e3. doi:10.1016/j.chom.2021.03.009

78. Ferreira I, Datir R, Papa G, et al. SARS-CoV-2 B.1.617 emergence and sensitivity to vaccine-elicited antibodies. bioRxiv. Published online May 2021:2021.05.08.443253-2021.05.08.443253. doi:10.1101/2021.05.08.443253

79. COVID-19 vaccinesWHO Meeting on correlates of protection. Accessed June 4, 2021. https://www.who.int/news-room/events/detail/2021/06/01/default[1]calendar/covid-19-vaccineswho-meeting-on-correlates-of-protection

80. Moore PL, Moyo-Gwete T, Hermanus T, et al. Neutralizing antibodies elicited by the Ad26.COV2.S COVID-19 vaccine show reduced activity against 501Y.V2 (B.1.351), despite protection against severe disease by this variant. bioRxiv. Published online June 11, 2021:2021.06.09.447722. doi:10.1101/2021.06.09.447722

81. Alter G, Yu J, Liu J, et al. Immunogenicity of Ad26.COV2.S vaccine against SARS-CoV-2 variants in humans. Nature. Published online June 9, 2021:1-9. doi:10.1038/s41586-021-03681-2

82. Palacios R, Batista AP, Albuquerque CSN, et al. Efficacy and Safety of a COVID-19 Inactivated Vaccine in Healthcare Professionals in Brazil: The PROFISCOV Study. SSRN Electronic Journal. Published online April 2021. doi:10.2139/ssrn.3822780

83. Wu K, Werner AP, Koch M, et al. Serum Neutralizing Activity Elicited by mRNA-1273 Vaccine. New England Journal of Medicine. 2021;384(15):1468-1470. doi:10.1056/NEJMc2102179

84. Wang P, Casner RG, Nair MS, et al. Increased Resistance of SARS-CoV-2 Variant P.1 to Antibody Neutralization. bioRxiv. Published online April 9, 2021:2021.03.01.433466. doi:10.1101/2021.03.01.433466

85. Planas D, Veyer D, Baidaliuk A, et al. Reduced sensitivity of infectious SARS-CoV-2 variant B.1.617.2 to monoclonal antibodies and sera from convalescent and vaccinated individuals. bioRxiv. Published online May 27, 2021:2021.05.26.445838. doi:10.1101/2021.05.26.445838

86. Liu J, Liu Y, Xia H, et al. BNT162b2-elicited neutralization of B.1.617 and other SARS-CoV-2 variants. Nature. Published online June 10, 2021:1-5. doi:10.1038/s41586-021-03693-y

87. Ong SWX, Chiew CJ, Ang LW, et al. Clinical and Virological Features of SARS-CoV-2 Variants of Concern: A Retrospective Cohort Study Comparing B.1.1.7 (Alpha), B.1.315 (Beta), and B.1.617.2 (Delta). Social Science Research Network; 2021. Accessed June 21, 2021. https://papers.ssrn.com/abstract=3861566

88. Ito K, Piantham C, Nishiura H. Predicted domination of variant Delta of SARS-CoV-2 before Tokyo Olympic games, Japan. medRxiv. Published online June 15, 2021:2021.06.12.21258835. doi:10.1101/2021.06.12.21258835

89. Campbell F, Archer B, Laurenson-Schafer H, et al. Increased transmissibility and global spread of SARS-CoV-2 variants of concern as at June 2021. Eurosurveillance. 2021;26(24):2100509. https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2021.26.24.2100509

90. Nyberg T, Twohig KA, Harris RJ, et al. Risk of hospital admission for patients with SARS-CoV-2 variant B.1.1.7: cohort analysis. BMJ. 2021;373:n1412. doi:10.1136/bmj.n1412

91. Lindner AK, Krüger LJ, Nikolai O, et al. SARS-CoV-2 Variant of Concern B.1.1.7: Diagnostic Accuracy of Three Antigen-Detecting Rapid Tests. Infectious Diseases (except HIV/AIDS); 2021. doi:10.1101/2021.06.15.21258502

92. Althaus CL, Baggio S, Reichmuth ML, et al. A tale of two variants: Spread of SARS-CoV-2 variants Alpha in Geneva, Switzerland, and Beta in South Africa. medRxiv. Published online June 15, 2021:2021.06.10.21258468. doi:10.1101/2021.06.10.21258468

93. Ramanathan M, Ferguson ID, Miao W, Khavari PA. SARS-CoV-2 B.1.1.7 and B.1.351 spike variants bind human ACE2 with increased affinity. The Lancet Infectious Diseases. Published online May 2021:S1473309921002620. doi:10.1016/S1473-3099(21)00262-0

94. Curran J, Dol J, Boulos L. Public Health and Health Systems Impacts of SARS-CoV-2 Variants of Concern: A Rapid Scoping Review | medRxiv. Accessed June 21, 2021. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.05.20.21257517v1.full

 

Şekil 4. 22 Haziran 2021 itibarıyla Alfa, Beta, Gama ve Delta varyantlarını bildiren ülkeler, yönetim bölgeleri ve bölgeler

 

*Şu anda daha fazla soy belirtimi olmaksızın B.1.617 tespitini bildiren ülkeleri/bölgeleri/alanları içerir. Daha fazla ayrıntı mevcut olduğunda bunlar yeniden revize edilecektir.

**Vurgulanan ülkeler / bölgeler / alanlar, VOC tespitlerinin hem resmi hem de resmi olmayan raporlarını içerir. Yolcular arasında VOC tespitini bildiren ülkeleri / bölgeleri / alanları (örn. Giriş noktalarında tespit edilen) veya yerel vakaları  içerir. Ayrıntılar için lütfen Ek 2'ye bakınız.

Özel konu: SARS-CoV-2 Endişe Verici Varyantları ve Bunların Halk Sağlığı Müdahaleleri Üzerindeki Etkileri Hakkında Küresel Danışma

10 Haziran 2021 tarihinde DSÖ, SARS-CoV-2'ye küresel müdahale çalışmalarını koordine etme çabalarının bir parçası olarak “SARS-CoV-2 Endişe Verici Varyantları (VOC'ler) ve Bunların Halk Sağlığı Müdahaleleri Üzerindeki Etkileri “hakkında ikinci bir Küresel İstişare toplantısı düzenlemiştir. Küresel paydaşlar, VOC'ler hakkında mevcut kanıtları sunmak, bilgi ihtiyaçlarını ve karar verme süreçlerini gözden geçirmek ve COVID-19 aşı bileşimini değiştirmek için potansiyel karar verme süreçlerini gözden geçirmek için bir araya gelmiştir.

Uzmanlara göre, devam eden SARS-CoV-2 virüsünün evrimi beklenmektedir ve bu durum epidemiyolojik ve genomik sürveyansın güçlendirilmesini gerektirmektedir. Buna cevaben, SARS-CoV-2 Virüsünün Evrimi Teknik Danışma Grubu (TAG-VE) olarak resmileştirilme sürecinde olan DSÖ SARS-CoV-2 Virüsünün Evrimi Çalışma Grubu (VEWG), mutasyonlar ve yeni varyantları izlemek, potansiyel halk sağlığı etkilerini değerlendirmek ve spesifik mutasyon ve varyantların bulaşıcılığı, şiddeti ve nötralizasyonu ile ilgili araştırma boşluklarının doldurulmasını hızla belirleyip koordine etmek üzere gelişmeleri izlemek üzere kurulmuştur. Varyantlara ilişkin mevcut kanıtlar, bu gruba danışılarak DSÖ tarafından VOC'ler veya Önemli Varyantlar (VOI'ler) olarak karakterize etmek için paylaşılır, tartışılır ve kullanılır. Yakından takibi yapılan ve yaygın olarak görülen Alfa, Beta, Gamma ve Delta olmak üzere dört mevcut VOC (Tablo 2)  tüm DSÖ bölgelerinde tespit edilmiştir. Delta varyantı, Alpha varyantından önemli ölçüde daha fazla bulaşıcılığı sahiptir ve mevcut eğilimler devam ederse baskın bir soy haline gelmesi beklenmektedir.

Artan bulaşıcılığa ek olarak, SARS-CoV-2 evrimi, yeni bir hayvan konakçıda hastalık şiddetinin artmasına, immün cevaplardan kaçışa, antiviral tedavinin etkinliğinin azalmasına veya enfeksiyona izin veren değişikliklere neden olabilir. Mevcut VOC'ler, aşı immünojenlerinden (aşıların hedeflediği virüs geninin parçası) antijenik mesafe gösterse de, mevcut aşılar ağır hastalık ve hastaneye yatışlara karşı korumada hala etkilidir. Dört VOC'nin yaygın olarak bulaştığı birden fazla ülkeden edinilen deneyimler, sağlık tesislerinde enfeksiyon önleme ve kontrol (IPC) önlemleri de dahil olmak üzere kanıtlanmış halk sağlığı ve sosyal önlemlerinin (PHSM) VOC'leri ve VOI'leri kontrol etmede etkili olmaya devam ettiğini göstermiştir.

Birkaç aşı kullanımda ve geliştirme aşamasında olduğundan, aşı modifikasyonu ve uygulaması konusunda koordineli karar verme gereklidir. Aşı bileşimi hakkında yeni oluşturulmuş bir Teknik Danışma Grubu (TAG-CO VAC) mevcut kanıtları gözden geçirecek ve gerekirse aşı modifikasyonları hakkında önerilerde bulunacaktır; özel hususlar arasında geniş koruma için uygun antijen seçimi, bağışıklığı olmayan bireylerde geniş ölçüde varyanta özgü koruyucu aşıların kullanılması ve önceki aşılama hala koruyucuysa ekstra aşılamadan kaçınırken etkinliğin devam etmesini sağlamak için güçlendirici aşıların dengeli zamanlaması gibi önerileri içermektedir.Randomize çalışmaların devam eden sistematik bir incelemesinden elde edilen ön sonuçlar, mevcut COVID-19 aşılarının mevcut VOC'lere karşı orta düzeyde koruma sağladığını, ancak sonuçların eksik verilere sahip düşük güçlü analizler nedeniyle dikkatle yorumlanması gerektiğini göstermektedir. Klinik öncesi ve klinik değerlendirmeler, hem mevcut hem de geliştirme aşamasında olan çeşitli aşılar arasında SARS-CoV-2 varyantlarına karşı korumanın beklenebileceğini göstermektedir. İleriye dönük olarak, Aşı modifikasyonu karar verme için kanıtlar, özellikle düşük ve orta gelirli ülkelerden daha güçlü epidemiyolojik ve genomik sürveyans verilerini, çığır açan enfeksiyonlara ilişkin bilgileri (>14 günden uzun süredir tam aşılanmış bireylerin enfeksiyonları) ve dolaşımdaki varyantlar bağlamında birey ve nüfus seviyelerinde koruyucu bağışıklığın daha iyi anlaşılmasını içermelidir. Daha da önemlisi, varyantlara ilişkin en güncel kanıtları belgeleyen bir denkleştirme merkezleri, bilinçli karar vermeyi mümkün kılacaktır.

İstişare sırasında planlarını paylaşan aşı düzenleyicileri ve 11 aşı geliştiricisinin bakış açısından, mevcut aşıları artırma ihtiyacını değerlendirmek için devam eden çalışmalar bulunmaktadır. Bu gerekli olduğunda/olursa, düzenleyici topluluğun işbirliği içinde çalışmaya devam etmesi önemli olacaktır. Ayrıca, hangi strateji kullanılırsa kullanılsın (prototip aşıların destekleyici dozu veya varyanta özgü aşı), geniş koruma sağlamalıdır. Varyantların farklı prevalansı, aşı mevcudiyeti ve aşılama oranları göz önüne alındığında, "karıştır ve eşleştir" aşılama yaklaşımının uygulanması gerekli olabilir. Ülke ve küresel düzeydeki karar vericiler, alt-ulusal düzey de dahil olmak üzere daha iyi entegre genomik ve epidemiyolojik sürveyans ve varyantlara ilişkin veri ve analizlerin toplanmasını ve hızlı bir şekilde paylaşılmasını sağlayacak insan kaynaklarına yönelik çağrıyı yinelemiştir. Modelleme temelli analizleri içerebilecek kanıta dayalı öneriler için varyantlar ve bunların halk sağlığı müdahaleleri üzerindeki etkileri hakkında daha eksiksiz kanıtlar gereklidir. Ek olarak, verilerin hızlı bir şekilde paylaşılması, aşı geliştiricilerinin, gerektiğinde yeni varyant aşılar geliştirmesini destekleyecektir.

Özetle, bu istişare, SARS-CoV-2 varyantları ve bunların halk sağlığı müdahaleleri üzerindeki etkileri ile ilgili en son bilgileri ve kanıtları paylaşmak için küresel bir oturum sağlamıştır. Bu istişareden çıkan önemli mesajlar şunlardır:

• Halk sağlığı ve sosyal önlemler ve aşılar dahil olmak üzere COVID-19 için uygulanan halk sağlığı müdahaleleri, mevcut VOC'lere (Alfa, Beta, Gama ve Delta varyantları) karşı hala etkilidir;

• Varyantlar zamanla ortaya çıkmaya devam edecek ve bu beklenilen bir durumdur. Hepsi endişe verici olmasa da, sürekli izleme ve değerlendirme gereklidir. DSÖ’nün TAG-VE'si, VOI'lerin ve VOC'lerin karakterizasyonu konusunda DSÖ’ye tavsiyede bulunmaya devam edecektir. Daha fazla varyantın ortaya çıkması muhtemel olduğundan, terapötikler, tanılar üzerindeki etkileri ve mevcut ve gelecekteki COVID-19 aşıları üzerindeki etkileri hakkında mevcut kanıtları değerlendirmeye devam etmek için kritik bir ihtiyaç vardır. DSÖ, mevcut kanıtları yorumlamak ve gerekirse COVID-19 aşı bileşimini uyarlamak için öneriler sağlamak için TAG-CO-VAC'ı kurmaktadır.

• DSÖ, Üye Devletlerini destekleyerek ve paydaşlarla işbirliği yaparak SARS-CoV-2 varyantlarına karşı müdahaleyi koordine etmeye kararlıdır.

Oturum kaydı dinlenebilmektedir: şifre: m#t9b!Tl.

DSÖ BÖLGELERİNE GÖRE DURUM

Afrika Bölgesi

Afrika Bölgesi bir önceki haftaya göre 132.000’den fazla yeni vaka ve 1900’den fazla yeni ölüm vakası bildirmiş olup, bir önceki haftaya göre vaka sayılarında %39’luk artış göstermiştir ve ölüm sayılarında ise %38’lik artış göstermiştir, bu, küresel olarak bildirilen en yüksek yüzde artışıdır. Bölge, geçen ay için haftalık vaka insidansında belirgin bir artış olduğunu bildirmiş olup en büyük artışlar Afrika'nın Güney ve Doğu bölgelerindeki ülkelerde gerçekleşmiştir.

En yüksek sayıda yeni vaka bildiren ülkeler sırasıyla; Güney Afrika (70.739 yeni vaka; 100.000 kişi başına 119,3 yeni vaka;% 48 artış), Zambiya (16.641 yeni vaka; 100.000 kişi başına 90,5 yeni vaka;% 54 artış) ve Uganda (9926 yeni vaka; 100.000 kişi başına 21,7 yeni vaka; % 16 artış) olmuştur.

En yüksek sayıda yeni ölüm vakası bildiren ülkeler; Güney Afrika (937 yeni ölüm; 100.000'de 1,6 yeni ölüm;% 29 artış), Zambiya (230 yeni ölüm; 100.000’de 1,3 yeni ölüm; %271artış) ve Uganda (203 yeni ölüm; 100.000'de 0,4 yeni ölüm;% 314 artış) olmuştur.

DSÖ Afrika Bölge Ofisi: https://www.afro.who.int/health-topics/coronavirus-covid-19

 

Amerika Bölgesi

Amerika Bölgesinde 1.1 milyondan fazla yeni vaka ve 30.000’den fazla yeni ölüm bildirilmiştir, vaka sayıları bir önceki haftaya benzerdir, ölüm oranlarında ise %4'lük bir düşüş bildirilmiştir. Buna rağmen, Karayipler'in yanı sıra Güney ve Orta Amerika'daki birçok ülkede hala yüksek düzeyde bulaşıcılık ve ölüm vakası kaydedilmektedir. En çok yeni vaka bildiren ülkeler; Brezilya (505.344 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 237,7 yeni vaka; %11 artış), Kolombiya (193.907 yeni vaka; 100.000 başına 381,1 yeni vaka;% 10 artış) ve Arjantin (149.673 yeni vaka; 100.000 başına 331,2 yeni vaka;% 16 azalma) olmuştur.

En çok ölüm vakalarının bildirildiği ülkeler yine; Brezilya (14.264 yeni ölüm; 100.000'de 6,7 yeni ölüm; %7 artış), Kolombiya (4131 yeni ölüm; 100.000'de 8,1 yeni ölüm;  %11 artış) ve Arjantin (3619 yeni ölüm; 100.000'de 8,0 yeni ölüm;% 14 azalma) olmuştur.

DSÖ Amerika Bölge Ofisi: https://www.paho.org/en/topics/coronavirus-infections/coronavirus-disease-covid-19-pandemic

Doğu Akdeniz Bölgesi

Haftalık vaka insidansında iki aylık düşüşün ardından Doğu Akdeniz Bölgesi, 195.000'den fazla yeni vaka, 3400’den fazla yeni ölüm vakası bildirmiştir. Bölgedeki ülkelerin neredeyse yarısı, Afganistan, Kuveyt, Somali ve Suriye Arap Cumhuriyeti de dahil olmak üzere artan vaka ve ölüm insidansı bildirmeye başlamıştır. En çok yeni vaka bildiren üç ülke; İran (66.452 yeni vaka, 100.000 kişi başına 79,1 yeni vaka,% 11 artış), Irak (32.614 yeni vaka, 100.000 kişi başına 81,1 yeni vaka,% 12 artış) ve Birleşik Arap Emirlikleri (14.162 yeni vaka, 100.000 kişi başına 143,2 yeni vaka, % 4 azalma) olmuştur.

En çok yeni ölüm vakası bildiren ülkeler; İran (943 yeni ölüm, 100.000 kişi başına 1,1 yeni ölüm,% 3 azalma), Afganistan (595 yeni ölüm, 100.000'de 1,5 yeni ölüm, %56 artış) ve Tunus (524 yeni ölüm, 100.000'de 4,4 yeni ölüm,% 7 artış) olmuştur.

DSÖ Doğu Akdeniz Bölge Ofisi: http://www.emro.who.int/health-topics/corona-virus/index.html

Avrupa Bölgesi

Avrupa Bölgesi 324.000’den fazla yeni vaka ve 6400’den fazla yeni ölüm vakası bildirmiştir. Bir önceki haftaya göre  vaka ve ölüm oranlarında sırasıyla %6’lık ve %12'lik düşüş olduğu bildirilmiştir. Bölgedeki çoğu ülke azalan veya istikrarlı durum sergileyen eğilimler göstermeye devam ederken, Grönland, İsrail, Kırgızistan, Portekiz, Rusya Federasyonu ve Slovakya gibi bazı ülkeler önceki haftaya göre bu hafta vaka ve ölüm sayısında artış olduğunu bildirmiştir.

En fazla yeni vaka bildiren üç ülke; Rusya (108.139 yeni vaka; 100.000 kişi başına 74,1 yeni vaka,% 31 artış), Birleşik Krallık (62.474 yeni vaka, 100.000 kişi başına 92,0 yeni vaka,% 33 artış) ve Türkiye ( 39.773 yeni vaka, 100.000 kişi başına 47,2 yeni vaka,% 7 azalma) olmuştur.

En çok ölüm vakası bildiren ülkeler; Rusya (2931 yeni ölüm; 100.000 kişi başına 2,0 yeni ölüm, %11 artış), Almanya (551 yeni ölüm; 100.000'de 0,7 yeni ölüm; %10 azalma) ve Türkiye (454 yeni ölüm; 100.000 kişi başına 0,5 yeni ölüm,% 24 azalma) olmuştur.

DSÖ Avrupa Bölge Ofisi: https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19.

 

Güneydoğu Asya Bölgesi

Güneydoğu Asya bölgesi, bir önceki haftaya göre % 21’lik düşüşle 600.000’den fazla yeni vaka, ölüm oranlarında ise %26'lık düşüşle 19.000’den fazla yeni ölüm vakası bildirmiştir. Bölgedeki haftalık vaka ve ölüm insidansındaki azalma eğilimleri ağırlıklı olarak Hindistan'da bildirilen düşüşlerle ilişkilidir. Myanmar, Bangladeş ve Endonezya da dahil olmak üzere diğer ülkeler, önceki haftaya kıyasla bu hafta artan vaka ve ölüm insidansı bildirmiştir. En çok yeni vaka bildiren üç ülke; Hindistan  (441.976 yeni vaka; 100.000'de 32,0 yeni vaka;% 30 azalma), Endonezya (78.551 yeni vaka; 100.000'de 28,7 yeni vaka; %42 artış) ve Bangladeş (24.746 yeni vaka; 100.000 başına 15,0 yeni vaka;%55 artış) olmuştur.

En çok yeni ölüm vakası bildiren üç ülke; Hindistan (16.329 yeni ölüm; 100.000'de 1,2 yeni ölüm, % 31 azalma), Endonezya (1783 yeni ölüm; 100.000'de 0,7 yeni ölüm,%41 artış) ve Bangladeş (430 yeni ölüm; 100.000'de 0,3 yeni ölüm; % 54 artış) olmuştur.

 

 

 

DSÖ Güney Doğu Asya Bölge Ofisi: https://www.who.int/southeastasia/outbreaks-and-emergencies/novel-coronavirus-2019.

Batı Pasifik Bölgesi

Batı Pasifik Bölgesi bir önceki haftaya benzer şekilde 124.000’in biraz altında yeni vaka bildirmiş ve bir önceki haftaya göre %9'luk bir artışla 2000'in biraz üzerinde yeni ölüm vakası bildirmiştir. Bölge son birkaç haftadır vaka sayılarında düşüş trendi gösterirken, Fiji, Moğolistan ve Singapur gibi bazı ülkeler önceki haftaya göre bu hafta vaka sayılarında artış bildirmiştir. En çok yeni vaka bildiren üç ülke; Filipinler (44.875 yeni vaka; 100.000 başına 41,0 yeni vaka,% 3 azalma), Malezya (38.911 yeni vaka; 100.000 başına 120,2 yeni vaka,%7 azalma) ve Moğolistan (17.255 yeni vaka; 100.000 başına 526,3 yeni vaka, % 74 artış) olmuştur.

En fazla yeni ölüm vakası rapor eden üç ülke; Filipinler (886 yeni ölüm; 100.000'de 0,8 yeni ölüm,% 4 azalma), Malezya (504 yeni ölüm; 100.000'de 1,6 yeni ölüm,% 9 azalma) ve Japonya (367 yeni ölüm; 100.000'de 0,3 yeni ölüm; %28 azalma) olmuştur.

 

DSÖ Batı Pasifik Bölge Ofisi: https://www.who.int/westernpacific/emergencies/covid-19

 

Haftalık Önemli Güncellemeler

 

DSÖ Genel Direktörü Dr Tedros’un mesajı:

 

• Genel Direktör, COVID-19 ile ilgili medya brifinginde yaptığı açılış konuşmasında- 19-21 Haziran 2021, COVID-19 salgınının küresel kamu mallarını tedarik etmek için birkaç frimaya güvenmenin sınırlayıcı ve tehlikeli olduğunu nasıl gösterdiğinin altını çizmiştir. Üretimi artırmak için DSÖ, teknik bilgi, teknoloji ve lisansların paylaşılması ve fikri mülkiyet haklarından feragat edilmesi için çağrıda bulunmaya devam etmektedir.

• DSÖ'nün Güney Afrika'da COVID-19 mRNA aşıları için bir teknoloji transfer merkezi kurmak üzere bir şirketler ve kurumlar konsorsiyumu ile görüşme halinde olduğunu duyurmuştur. Teknoloji transfer merkezleri, düşük ve düşük-orta gelirli ülkelerden üreticilerin belirli aşıların nasıl üretileceği konusunda eğitim alabilecekleri ve bunun için ilgili lisansları alabilecekleri eğitim tesisleridir.

Dünya Yerel Üretim Forumu: İlaçlara ve diğer sağlık teknolojilerine erişimin arttırılması – başlıklı 21 Haziran 2021 gerçekleştirilen oturumun açılış konuşmasında Genel Direktör, DSÖ'nün, yalnızca birkaç hafta önce Dünya Sağlık Asamblesi tarafından kabul edilen ve 100'den fazla ülkenin ortak sponsorluğunda, üretim kapasitesini var olduğu yerde güçlendirmek, eksik olduğu yerde inşa etmek sloganı ile erişimi iyileştirmek için yerel ilaç ve diğer sağlık teknolojilerinin üretimini güçlendirmeye yönelik önemli bir kararı desteklemeye tamamen kararlı olduğunu vurgulamıştır.

 

 

Güncellemeler ve yayınlar

COVID bağlamında halk sağlığı ve sosyal önlemleri uygulamaya ve düzenlemeye ilişkin hususlar 19 – 14 Haziran 2021

Moderna mRNA-1273 aşısının COVID-19'a karşı kullanımına yönelik geçici öneriler – Geçici kılavuz – 15 Haziran 2021 (güncelleme)

Janssen Ad26.COV2.S (COVID-19) aşısının kullanımına ilişkin geçici öneriler – Geçici kılavuz – 15 Haziran 2021 (güncelleme)

Pfizer–BioNTech COVID-19 aşısı BNT162b2'nin Acil Kullanım Listesi – Geçici kılavuz – 15 Haziran 2021 (güncelleme) kapsamında kullanımına yönelik geçici öneriler

IPA-UNICEF Bilimsel Özeti: Zarar Verme – COVID-19 sırasında Anne, Yenidoğan ve Bebek Bakımı

COVID-19 sırasında sağlık ve mutluluğu yönetmek için bir aile araç kutusu

Aile riskinin yönetimi: Ailelerin COVID-19 sırasında riskleri yönetmelerini sağlamak için bir kolaylaştırıcı araç kutusu

Hipertansiyon ve COVID-19

DSÖ, dünyanın dört bir yanındaki ülkelerde COVID-19 müdahalesini desteklemeye devam ediyor

COVID-19 dalgalanmalarına hazırlık ve müdahale: İletişim ve katılım kaynakları

 

Ekler

Ülkeler, bölgeler ve alanlar ve DSÖ Bölgesi (önceki sayılarda rapor edilmiştir) tarafından son yedi gün içinde bildirilen doğrulanmış COVID-19 vakalarının ve COVID-19 kaynaklı ölümlerin sayışıma “ https://covid19.who.int/table “ adresinden ulaşılabilmektedir.

 

Ek 1.Ülkelere ve bölgelere göre endişe verici varyantların listesi, 22 Haziran 2021 verileri**

 

 

* Bu güncellemede yeni ülke eklenmiştir.

"Delta+", şu anda daha fazla soy belirtimi olmaksızın B.1.617 tespitini bildiren ülkeleri/bölgeleri/alanları yansıtır. Daha fazla ayrıntı mevcut olduğunda bunlar yeniden tahsis edilecektir.

"      ", bu varyant için bilgilerin DSÖ tarafından resmi kaynaklardan alındığını gösterir.

" o  " ifadesi, bu varyant için bilgilerin DSÖ tarafından resmi olmayan kaynaklardan alındığını ve daha fazla bilgi elde edildikçe inceleneceğini belirtir.

** Komor adaları için Alfa varyantı ve Afganistan için Delta varyantı, alınan bilgiye dayanarak bu hafta hariç tutulmuştur.

*** Yolcular arasında VOC tespitini bildiren ülkeleri / bölgeleri / alanları (örn. Giriş noktalarında tespit edilen importe vakalar) veya yerel vakaları (toplulukta tespit edilen) içerir. Bunları gelecek raporlarda farklılaştırmak için çalışmalar devam etmektedir. Endişe verici varyantın tespit edildiğini hiç bildirmemiş ülkeleri, bölgeleri ve alanları hariç tutmaktadır.

Ek 2 Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Ek 2. Veri, tablo ve şekil notları

Sunulan veriler, ülkelerden/bölgelerden DSÖ'ye bildirilen, büyük ölçüde DSÖ vaka tanımlarına (https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV Surveillance_Case_Definition-2020.2) ve sürveyans klavuzuna (https://www.who.int/publications/i/item/who-2019-nCoV-surveillanceguidance-2020.8) dayanan resmi laboratuvar onaylı COVID-19 vaka ve ölümlerine dayanmaktadır. Doğruluk ve güvenilirliği sağlamak için adımlar atılırken, tüm veriler sürekli doğrulama ve değişikliğe tabidir; ve bu verileri yorumlarken, gerçek vaka ve ölüm oranı insidansının olduğundan düşük tahmin edilmesi ve bu verileri küresel düzeyde yansıtmada değişken gecikmeler gibi, sunulan sayıları etkileyen birkaç faktör nedeniyle dikkatli olunmalıdır. Vaka tespiti, dahil etme kriterleri, test stratejileri, raporlama uygulamaları ve veri kesme ve gecikme süreleri ülkeler/bölgeler arasında farklılık göstermektedir. Az sayıda ülke/bölge, şüpheli ve laboratuvar onaylı vakaları birlikte rapor etmektedir. DSÖ, ulusal halk sağlığı yetkilileri ve diğer kaynaklar tarafından yayınlanan bilgi ürünleri arasında farklılıklar olması beklenmektedir. Halk sağlığı yetkililerinin çok sayıda vakayı veya ölümü toplam sayımlarından çıkaran veri uyuşturma çalışmaları yürütmesi nedeniyle, yeni vakalar/ölümler sütunlarında uygun şekilde negatif sayılar gösterilebilir. Çıkarmaların önceki günlere uygun şekilde paylaştırılmasına olanak tanıyan ek ayrıntılar ortaya çıktığında, grafikler buna göre güncellenecektir. epi-data-support@who.int adresine e-posta gönderilerek yapılan geçmiş veri düzenlemesinin bir kaydı talep edilebilmektedir. Talep ederken lütfen ilgilendiğiniz ülke (ler)i, süreyi ve talep / kullanım amacını belirtiniz. Önceki durum raporları düzenlenmeyecektir; en güncel veriler için https://covid19.who.int/ adresine bakınız.

Kullanılan isimler ve bu yayındaki materyalin sunumu, DSÖ tarafından herhangi bir ülkenin, bölgenin, şehrin veya otoritenin yasal statüsü, yetkileri veya hudutlarının sınırlandırılması ile ilgili herhangi bir fikrin ifade edildiği anlamına gelmemektedir. Haritalardaki noktalı ve kesik çizgiler, henüz tam olarak anlaşmaya varılamayan yaklaşık sınır çizgilerini temsil etmektedir. Ülkeler ve bölgeler, DSÖ yönetim bölgesi altında düzenlenmiştir. Belirli şirketlerin veya üreticilerin ürünlerinden bahsedilmesi, DSÖ tarafından onaylandığını veya söz konusu benzer nitelikteki diğer ürünlerin yerine önerildiğini ima etmemektedir. Hatalar ve eksiklikler hariç olmak üzere, tescilli ürünlerin isimleri, baş harfleri büyük olacak şekilde ayırt edilmektedir.

(1) Kosova'ya yapılan tüm atıflar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1244 (1999) sayılı kararı bağlamında anlaşılmalıdır. Haritada Sırbistan ve Kosova vakalarının sayısı (UNSCR 1244, 1999) görselleştirme amacıyla hazırlanmıştır.

 

Teknik Rehber ve Diğer Kaynaklar

  • Teknik rehberler: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance
  • DSÖ Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) Paneli: https://covid19.who.int/
  • Haftalık COVID-19 Operasyonel Güncellemeleri: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/strategies-and-plans
  • DSÖ COVID-19 Vaka Tanımları: https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Surveillance_Case_Definition-2020.2
  • COVID-19 Tedarik Zinciri Kurumlar Arası Koordinasyon Hücresi Haftalık Durum Güncellemesi: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-operations
  • Araştırma ve Geliştirme: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov
  • COVID-19 hakkında çevrimiçi kurslar: https://openwho.org/channels/covid-19; ve mevcut olan diğer ulusal diller: https://openwho.org/channels/covid-19-national-languages
  • DSÖ Akademi COVID-19 mobil öğrenim uygulaması: https://www.who.int/about/who-academy/the-who-academy-s-covid-19-mobile-learning-app
  • Uluslararası toplumun, tüm ülkelere virüse hazırlanması ve müdahale etmesi konusunda sağladığı desteği özetleyen Stratejik Hazırlık ve Müdahale Planı (SPRP): https://www.who.int/publications/i/item/strategic-preparedness-and-response-plan-for-the-new-coronavirus

 

HALK İÇİN ÖNERİLER VE TAVSİYELER

EPI-WIN: bireyler, kuruluşlar ve topluluklara uyarlanmış bilgiler: https://www.who.int/teams/risk-communication

 

Kaynak: https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update-on-covid-19---22-june-2021

Etiketler: