DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NÜN 06.07.2021 TARİHLİ YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) HAFTALIK DURUM RAPORU

06 Temmuz 2021 Salı

Küresel olarak, art arda yedi hafta boyunca yeni bildirilen vakalarda düşüşün ardından, son iki haftada yeni haftalık vakalarda geçen hafta (28 Haziran – 4 Temmuz 2021) bildirilen 2,6 milyondan fazla vaka ile bir önceki yıla göre yeni vaka sayısında hafif bir artış olmuştur. Haftalık ölüm vakası sayısı düşmeye devam etmiş, geçen hafta bildirilen 54.000'in biraz altında ölüm vakasıyla, önceki haftaya göre %7'lik bir düşüş göstermiştir.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NÜN 06.07.2021 TARİHLİ YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) HAFTALIK DURUM RAPORU

Bu raporda aşağıda yer alan başlıklar halinde COVID-19 ile ilgili en son veriler paylaşılmaktadır:

 • Küresel Epidemiyolojik Durum
 • Özel Konu: SARS-CoV-2'nin Önemli Varyantları (VOI'ler) ve Endişe Verici    Varyantları (VOC'ler) hakkında güncelleme
 • DSÖ Bölgelerine Göre Genel Durum
 • Haftalık Önemli Güncellemeler

KÜRESEL EPİDEMİYOLOJİK DURUM

4 Temmuz 2021 itibariyle veriler

Küresel olarak, art arda yedi hafta boyunca yeni bildirilen vakalarda düşüşün ardından, son iki haftada yeni haftalık vakalarda geçen hafta (28 Haziran – 4 Temmuz 2021) bildirilen 2,6 milyondan fazla vaka ile bir önceki yıla göre yeni vaka sayısında hafif bir artış olmuştur (Şekil 1). Haftalık ölüm vakası sayısı düşmeye devam etmiş, geçen hafta bildirilen 54.000'in biraz altında ölüm vakasıyla, önceki haftaya göre %7'lik bir düşüş göstermiştir. Bu, Ekim 2020'nin başından bu yana en düşük haftalık ölüm rakamıdır. Küresel olarak rapor edilen kümülatif vaka sayısı şu anda 183 milyonu aşmakta olup ölüm sayısı neredeyse 4 milyona ulaşmıştır.

Bu hafta, Amerika hariç tüm Bölgeler yeni vakalarda artış bildirmiştir. Avrupa Bölgesi bir önceki haftaya göre insidansta (%30) keskin bir artış bildirirken, Afrika bölgesi mortalitede (%23) keskin bir artış rapor etmiştir (Tablo 1). Amerika ve Güneydoğu Asya Bölgeleri hariç tüm Bölgeler, geçen hafta ölüm sayısında artış olduğunu bildirmiştir.

Şekil 1: DSÖ bölgeleri tarafından haftalık olarak bildirilen COVID-19 vakalarının sayısı, 4 Temmuz 2021**

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

En fazla yeni vaka bildiren ülkeler: Brezilya (364 709 yeni vaka; %30 düşüş), Hindistan (312 250 yeni vaka; %11 düşüş), Kolombiya (204 556 yeni vaka; geçen haftaya benzer), Endonezya (168 780 yeni vaka; %35 artış) ve Birleşik Krallık (161.805 yeni vaka; %67 artış). Geçen hafta, 100.000 nüfus başına en yüksek yeni vaka sayısı Seyşeller (100.000 nüfus başına 758 yeni vaka), Moğolistan (100.000 nüfus başına 472 yeni vaka), Kolombiya (100.000 nüfus başına 402 yeni vaka), Namibya (100.000 nüfus başına 367 yeni vaka) ve Kıbrıs adasından (100.000 nüfus başına 324 yeni vaka) bildirilmiştir.

Küresel olarak, 173 ülke, yönetim bölgesi veya bölgede (bundan sonra ülkeler olarak anılacak; geçen hafta bir yeni ülke), Beta varyantı 122 ülkede (üç yeni ülke), Gamma varyantı 74 ülkede (iki yeni ülke) ve Delta varyantı  104 ülkede (7 yeni ülke) bildirilmiştir.

Tablo 1. DSÖ Bölgelerine göre, son yedi günde bildirilen ve kümülatif COVID-19 vakalarının ve COVID-19 kaynaklı ölümlerin sayısı,  4 Temmuz 2021 verileri**

DSÖ Bölgesi

Son 7 gündeki yeni vakalar (%)

Son 7 gündeki yeni vakalarda yüzde değişim*

Toplam vakalar (%)

Son yedi gündeki yeni ölümler (%)

Son 7 gündeki yeni ölümlerde yüzde değişim*

Toplam ölümler (%)

Amerika

992.023 (%37)

 

% -13

72.804.991 (%40)

26.721 (%50)

%-11

1.914.473 (%48)

Avrupa

505.790

(%19)

 

% 30

56.235.850 (%31)

6.926 (%13)

%6

1.189.019 (%30)

Güneydoğu Asya

612.933 (%23)

 

% 7

35.219.144 (% 19)

11.542 (%21)

%-12

495.939

(%12)

Doğu Akdeniz

245.740

(%9)

 

 

% 11

11.133.173 (%6)

3.479 (%6)

%2

218.804 (%6)

Afrika

204.012

(%8)

 

% 15

4.172.433 (%2)

3.359 (%6)

%23

97.682

(%2)

Batı Pasifik

128.063

(%5)

 

% 10

3.631.664

(% 2)

1.931

(%4)

%7

55.757

(%1)

Küresel

2.688.561 (%100)

 

%3

183.198.019

 (%100)

53.958 (%100)

%-7

3.971.687

(%100)

* Yedi gün öncesine kıyasla son yedi gün içinde yeni doğrulanmış vaka/ölüm sayısındaki yüzdelik değişim.

** Ek 2,veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

COVID-19 ile ilgili en son veriler ve bilgiler için lütfen aşağıdaki adresleri ziyaret ediniz:

  DSÖ COVID-19 Paneli

  DSÖ COVID-19 Haftalık Operasyonel Güncelleme ve Haftalık Epidemiyolojik Güncelleme

Şekil 2. Ülkelere ve bölgelere göre, son yedi günde 100.000 nüfus başına bildirilen COVID-19 vakaları, 28 Haziran-4 Temmuz 2021 **

** Ek 2, veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Şekil 3. Ülkelere ve bölgelere göre, son yedi günde 100.000 nüfus başına bildirilen COVID-19 ölüm vakaları, 28 Haziran-4 Temmuz 2021 **

** Ek 2, veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Özel Konu: SARS-CoV-2'nin Önemli Varyantları (VOI'ler) ve Endişe Verici Varyantları (VOC'ler) Hakkında Güncelleme

DSÖ, ulusal makamlar, kurumlar ve araştırmacılarla işbirliği içinde, SARS-CoV-2 varyantlarının bulaşıcılıkta, veya hastalık özelliklerinde değişikliklere yol açıp açmadığını veya bunların ulusal sağlık yetkililerince kontrol için uygulanan aşı, tedavi, teşhis veya halk sağlığı ve sosyal önlemlerinde (PHSM) gerçekleştirilen uygulamalarda değişikliğe yol açıp açmadığını değerlendirmektedir. Potansiyel endişe verici varyantların (VOC'ler) veya önemli varyantların (VOI'ler) "sinyallerini" tespit etmek ve bunları küresel halk sağlığına yönelik riske göre değerlendirmek üzere sistemler oluşturulmuştur.

Ulusal yetkililer, yerel endişe verici/önemli diğer varyantlarını  belirlemeyi seçebilir ve bu varyantların etkilerini araştırmak ve raporlamak için teşvik edilmektedir.

Burada aşağıdaki konularda güncellemeler sunmaktayız:

Varyant çalışma tanımları ve diğer varyantlar ve izleme altındaki amino asit değişiklikleri

Varyant sınıflandırmalarında güncellemeler

Endişe Verici Varyantlar-VOC'lerin görüldüğünü bildiren ülkeler/bölgeler/bölgeler

Varyant çalışma tanımları ve diğer varyantlar ve izleme altındaki amino asit değişiklikleri

VOC'lerin ve VOI'lerin etkilerine ilişkin anlayışımızda devam eden evrim ve gözetim ve müdahale gereklilikleri göz önüne alındığında, DSÖ çalışma tanımlarını periyodik olarak gözden geçirir ve düzenler (bkz. Açıklama 1 ve WHO SARS-CoV-2 Varyantlarını İzleme web sitesi).

Gözden geçirilmiş tanım seti ayrıca, gelişen pandemiye bağlı olarak küresel halk sağlığı için bir risk oluşturabileceklerine dair göstergelere sahip varyantları içeren, ancak  listelenen VOC'ler veya VOI'lerle karşılaştırıldığında fenotipik veya epidemiyolojik etkilerin kanıtlarının daha az net olduğu varyantları içeren 'İleri İzleme için Uyarılar' olarak adlandırılan üçüncü bir kategoriyi şekillendirmektedir

Bu Uyarılar, VOI/VOC çalışma tanımlarında belirtilen kriterlere göre düzenli olarak yeniden değerlendirilmektedir.

Açıklama 1: SARS-CoV-2 Varyant Çalışma Tanımları, son güncelleme 6 Temmuz

Endişe Verici Varyant

Bir VOI tanımını karşılayan (aşağıya bakınız) ve karşılaştırmalı bir değerlendirme yoluyla bir SARS-CoV-2 varyantının, küresel halk sağlığı açısından önem derecesinde aşağıdaki değişikliklerden bir veya daha fazlasıyla ilişkili olduğu gösterilmiştir:

COVID-19 epidemiyolojisinde bulaşıcılıkta artış veya zararlı değişiklik; VEYA

Virülansta artış veya klinik hastalık sunumunda değişiklik; VEYA

Halk sağlığı ve sosyal önlemlerin veya mevcut teşhislerin, aşıların, tedavilerin etkinliğinin azalması.

Önemli Varyant

Bir SARS-CoV-2 varyantı:

bulaşıcılık, hastalık şiddeti, immün kaçış, tanısal veya terapötik kaçış gibi virüs özelliklerini etkilediği bilinen veya tahmin edilen genetik değişikliklerle; VE

Zamanla artan vaka sayısının yanı sıra artan göreceli prevalansı olan birden fazla ülkede önemli topluluk bulaşmasına veya birden fazla COVID-19 kümesine veya küresel halk sağlığı için ortaya çıkan bir riske işaret eden diğer belirgin epidemiyolojik etkilere neden olduğu belirlenmiştir.

İleri İzleme için Uyarılar

Gelecekte bir risk oluşturabileceğine dair bazı belirtilerle virüs özelliklerini etkilediğinden şüphelenilen genetik değişikliklere sahip , ancak fenotipik veya epidemiyolojik etki kanıtı halihazırda belirsiz olan ve yeni kanıtlar için ileri izleme ve ileri değerlendirme gerektiren bir SARS-CoV-2 varyantı.

Ayrıca, en son çalışma tanımları ve halihazırda belirlenmiş VOC'ler, VOI'ler ve İleri İzleme için Uyarılar ve ayrıntılı bilgi için DSÖ İzleme SARS-CoV-2 Varyantları web sitesine bakınız.

 

Bu uyarılara ek olarak, ek fenotipik etkiler için artan risk taşıyabilecek veya taşımayabilecek, ilave amino asit değişikliklerine sahip bildirilen VOC tespitleri düzenli olarak değerlendirilmektedir – K417N mutasyonlu Delta veya E484K mutasyonlu Alfa gibi. Özellikle, VOC'ler ve VOI'ler dahil olmak üzere tüm varyantların, küresel olarak devam eden yüksek iletim oranları göz önüne alındığında zaman içinde gelişmeye devam etmesi beklenmektedir. Varyantların bağımsız olarak rekabet avantajı sağlayabilecek aynı veya benzer amino asit ikamelerini (yakınsak evrim olarak da bilinir) edindiği bir olay, pandemi boyunca tekrar tekrar gözlemlenmiştir. Ana VOC soyundan yeterince ayrılan amino asit değişikliklerinin ortak bir kümenlenmesi olduğuna dair kanıt bulunduğunda, bu tür diziler, devam eden araştırmaları, izlemeyi ve bilimsel söylemi desteklemek için Pango soyu altında alt diziler halinde yeniden sınıflandırılabilir. Bu varyantların etkilerini izlemek ve daha iyi anlamak önemli olmakla birlikte, bugüne kadar kayda değer ek amino asit değişiklikleri olan VOC'ler, dizili vakaların toplam sayısının küçük bir bölümünü oluşturur ve daha fazla fenotipik etkilere ilişkin sınırlı doğrudan kanıt kalmaktadır.

Belirlenmiş 'İleri İzleme için Uyarılar', dikkate değer amino asit değişiklikleri (yerleşik alt soylar dahil) olan VOC'ler konusundaki anlayışımızın zaman içinde gelişmesi ve varyantların bu karakterizasyonlara kolayca eklenip/çıkarılabileceği beklenmektedir. Bu nedenle DSÖ, şu anda bu iki varyant kategorisi için etiketler belirlemeyecektir, ancak uygun olduğunda bu vakalara ana soylarına göre atıfta bulunacaktır (örneğin, Delta, B.1.617.2, AY.1 ve AY.2'yi içerir; veya Alpha (Pango soyu B.1.1.7; GISAID clade GRY (önceden GR/501Y.V1); Nextstrain clade 20I (V1)), E484K ile B.1.1.7'yi içine almaktadır.Bu varyantlar, gelecekte ana soy ile karşılaştırıldığında virüs özelliklerinde değişiklikler gösteriyorsa ve bu nedenle, VOC veya VOI tanımlarını bağımsız olarak karşılıyor olarak değerlendirilirse, etiketler buna göre atanacaktır.

Varyant sınıflandırmalarında güncellemeler

Spesifik SARS-CoV-2 varyantlarının oluşturduğu küresel halk sağlığı riskleri daha iyi anlaşıldıkça, DSÖ, sürveyans ve araştırma için önceliklerin belirlenmesini desteklemek ve nihayetinde müdahale stratejilerine rehberlik etmek için küresel VOI'ler ve VOC'ler listesini (Tablo 2) güncellemeye devam edecektir. Bu güncellemeler, yeni varyantların ortaya çıkışını, değişen epidemiyolojiyi ve yeni kanıtlar ortaya çıktıkça varyantların fenotipik etkilerine ilişkin gelişen anlayışımızı yansıtmaktadır. Dolaşımda olan diğer SARS-CoV-2 varyantlarına kıyasla artık küresel halk sağlığı için büyük bir ek risk oluşturmadığını kesin olarak gösteren, önceden belirlenmiş bir Önemli Varyant (VOI) veya Endişe Verici Varyantı (VOC) yeniden sınıflandırılabilir.

En son değerlendirmelere dayanarak, VOI'ler Epsilon (B.1.427/B.1.429), Zeta (P.2) ve Theta (P.3) 'İleri izleme için uyarılar' olarak yeniden sınıflandırılmıştır. Her üç varyant da şüpheli ve/veya yerleşik fenotipik etkilere sahip mutasyonlar taşırken, bu varyantların rapor edilen tespitleri zaman içinde azalmış, bu da dünya çapında ilgili insidanslarında bir düşüş olduğunu ve diğer VOC'ler ve VOI'lere göre halk sağlığı risklerinin azaldığını göstermektedir. Önemli olarak, bu değerlendirme öncelikle bu değişkenlerin oluşturduğu küresel riskleri dikkate alır ve ulusal makamlar bunları yerel çıkar/endişenin değişkenleri olarak belirlemeye devam etmeyi seçebilir. Ayrıca, bu değişkenler izlenmeye devam edecek ve yeni etki kanıtları ortaya çıkarsa, sınıflandırmaları yeniden değerlendirilecektir.

Epsilon (B.1.427/B.1.429), artan bulaşabilirlik, bazı antikor tedavilerine duyarlılıkta orta derecede bir azalma ve nekahat dönemi ve aşılama sonrası serumlarla nötralizasyonun azalması ile ilişkilendirilmiştir.1  6 Temmuz itibariyle, 50.000'in biraz altında sekanslama 45 ülkeden GISAID'e yüklenmiştir.2  Sıralanan örnekler arasındaki dünya çapında yaygınlık, Şubat ayının başındaki zirvede %5'ten son aylarda örneklerin %0.5'inden daha altına düşmüştür.3  Dünya çapındaki sekansların büyük çoğunluğu (%98) Amerika Birleşik Devletleri'nden bildirilmiş olup Epsilon'un Alpha, Gamma, Delta ve diğer varyantların ortaya çıkmasıyla aşamalı olarak yer değiştirdiği ve 19 Haziran'da sona eren iki hafta boyunca toplanan sekanslı örneklerin <%0,2'sini oluşturduğu görülmüştür.4 Ayrıca, mevcut veriler aşıların ve tedavilerin etkili kaldığnı önermekte olup 29 Haziran'da Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezlerinden Epsilon'u yerel bir VOC'den yeniden sınıflandırmasını talep etmiştir.

Zeta (P.2), nötralize edici antikorlara dirençli olduğu düşünülen spike amino asit değişikliği E484K'yı barındırır; bununla birlikte, diğer VOC'ler ve VOI'ler ile eşanlamlı mutasyonların kümelenmesinden yoksundur. Ekim 2020'de Güney Amerika'nın bazı bölgelerinde vaka insidansında bir artışla birlikte ortaya çıkmış ve potansiyel bir risk artışı olduğunu düşündürmüştür. Zeta olarak sekanslanan örneklerin küresel prevalansı nispeten düşük kalmıştır ve Mart 2021'den itibaren kademeli olarak çok düşük seviyelere (<%0,5) gerilemiştir. 6 Temmuz itibariyle 42 ülkeden 4439 sekans GISAID'e yüklenmiştir. Küresel sekansların yarısı (%52, n=2319), prevalansın Ocak 2021'in başında ~%55'te zirve yaptığı Brezilya'dan kaynaklanmaktadır. Brezilya'da VOC Gamma'nın (P.1) ortaya çıkması ve baskınlığının ardından, Zeta prevalansı Nisan 2021'de sekanlanan örneklerin <%2'sine kadar gerilemiş ve düşmeye devam etmiştir.5

Teta (P.3), nötralize edici antikorlara karşı artan direnci düşündüren birkaç amino asit değişikliğini barındırmakta olup potansiyel olarak daha bulaşıcıdır; bununla birlikte, bu varyantın genel tespitleri bugüne kadar nispeten düşük kalmıştır. 6 Temmuz itibariyle GISAID'e 14 ülkeden toplam 269 sekanslama yüklenmiştir. Bu sekansların çoğu (%71, n=191) Filipinler'den rapor edilmiştir; ağırlıklı olarak, bu yılın başlarında bir grup vakanın tespit edildiği Merkezi Visayas Bölgesi'nden rapor edilmiştir.2  Küresel olarak son 3 ay içinde, yalnızca sporadik tespitler veya küçük vaka kümeleri bildirilmiştir. Güncellenmiş çalışma tanımları, VOC'lerin ve VOI'lerin özet tablosu ve İleri İzleme için Uyarıların bir listesi, DSÖ SARS-CoV-2 Varyantlarının İzliyor web sitesinde mevcuttur.

Coğrafi dağılım

SARS CoV-2 varyantlarını tespit etmeye yönelik sürveyans faaliyetleri, stratejik genomik sekanslama dahil olmak üzere yerel ve ulusal düzeylerde güçlendirildiğinden, VOC'leri bildiren ülke/alan/bölge (bundan sonra ülkeler olarak anılacak) sayısı artmaya devam etmektedir (Şekil 2, Ek 1). Bu dağılım, ülkeler arasındaki sekanslama kapasiteleri ve örnekleme stratejilerindeki farklılıklar da dahil olmak üzere, sürveyans sınırlamaları dikkate alınarak yorumlanmalıdır.

Fenotipik özellikler

VOC'lerin fenotipik etkilerine ilişkin mevcut kanıtlar, bu COVID-19 Haftalık Epidemiyolojik Güncellemelerin önceki sürümlerinde olduğu gibi Tablo 3'te de özetlenmiştir. 22 Haziran'daki son ayrıntılı güncellemeden bu yana, Delta varyantının fenotipik özellikleri hakkında yeni kanıtlar yayınlanmıştır. Delta varyantının tahmini iletim avantajına dayanarak, Delta'nın diğer varyantları hızla geride bırakması ve önümüzdeki aylarda dolaşımdaki baskın soy haline gelmesi beklenmektedir.6 GISAID'e sunulan küresel verilere dayanarak, Delta varyantı için tahmini etkin üreme sayısı Alfa varyantından %55 (%95 CI %43-68) ve VOC/VOI olmayana göre %97 (%95 CI 76 %117) daha yüksektir.

Avrupa Bölgesinde, Delta varyantının tahmini bulaşma avantajına ve modelleme tahminlerinin kullanılmasına dayanarak, Ağustos ayı sonuna kadar yeni SARS CoV-2 enfeksiyonlarının tahmini %90'ının Delta'dan kaynaklanması beklenmektedir.7  1 Nisan ile 21 Haziran 2021 tarihleri arasında testi pozitif çıkan bireylerden alınan İskoçya'dan alınan ilk veriler,  Delta varyantı ile enfekte olan vakalar arasında (PCR S-gen pozitif örneklerin taranmasıyla tespit edildiği gibi), hastaneye yatış riskinin Alpha varyantı ile enfekte olanlarla (S-gen hedef başarısızlığı) karşılaştırıldığında arttığını göstermiştir (hastaneye yatış risk oranı 1.8; %95 CI 1.4-2.3; yaş, cinsiyet, yoksulluk endeksi, geçici eğilim için ayarlanmış veriler , ve komorbiditeler) 8 Alfa varyantıyla ilgili olarak, 2147 yatan hastada gerçekleştirilen yakın tarihli bir çalışmanın bulguları, mortalitede  [tehlike oranı (HR) 1.01; %95 CI 0.79 – 1.28] veya Yoğun Tedavi Ünitesi (ITU) kabulünde (HR 1.01; %95 GA: 0.75 – 1.37) yaş, cinsiyet, komorbiditeler, bakım evinde kalanlar, ikamet, hamilelik ve etnik kökenle iligili düzenleme yapıldıktan sonra diğer soylara kıyasla Alpha varyantı genel bir artış görülmemiştir. Bununla birlikte, Alpha varyantının cinsiyete özgü etkilerinin bir analizi, enfeksiyonlu kadınlarda mortalite (HR 1.30; %95 GA: 0.95 – 1.78) ve ITU'ya kabul (HR 1.82; %95 GA: 1.15 -2.90) riskinde artış olduğunu göstermektedir. Erkeklerde mortalite veya ITU'ya yatış riskinde artış görülmezken (mortalite HR 0.82, 95% CI 0.61 1.10; ITU HR 0.74, 95% CI 0.52-1.04); bu, kadınların potansiyel olarak İTÜ'ye kabul edilme riskinin ve ölüm riskinin orta derecede yüksek olabileceğini göstermektedir.9

Hastanede yatan hastalarla ilgili en büyük araştırmalardan biri olan Birleşik Krallık'ta yürütülen bu çalışma, hastalığın seyri ve ilerlemesi hakkında faydalı bilgiler sağlamaktadır ancak bu hastaların analizi, popülasyondaki tüm SARS-CoV-2 enfeksiyonlarında hastalık şiddeti hakkında bilgi vermeyebilir. Ek olarak, bu çalışmada bireysel hastalar için aşılama durumu bilgileri dikkate alınmamıştır. Norveç'te yürütülen bir baskı öncesi kohort çalışması, 21 Aralık 2020 ile 25 Nisan 2021 tarihleri ​​arasında COVID-19 nedeniyle hastaneye kaldırılan 1103 aşılanmamış kişiyi analiz etmiştir. Alfa varyantı ile enfekte olan kişiler arasında, VOC olmayanlarla enfekte olanlara kıyasla hastanede veya yoğun bakım ünitesinde kalış süresinde ve taburcu olduktan sonraki 30 güne kadar ölüm oranlarında anlamlı bir fark yoktur.10 Bu, Alpha'nın hastaneye yatış riskini artırabilmesine rağmen, yaş ve altta yatan risk faktörleri gibi diğer özelliklerin hastanede yatan hastaların klinik seyrini ve gereken sağlık hizmeti türünü muhtemelen etkilediğini düşündürmektedir.10,11

Tablo 3:  DSÖ etiketi Alfa Beta Gama olan Endişe Verici Varyantların fenotipik etkilerinin* özeti

DSÖ Etiketi

Alpha

Beta

Gamma

Delta

Bulaşıcılık

Artmış bulaşıcılık ve sekonder atak oranı 12

Artmış bulaşıcılık 13

Artmış bulaşıcılık 14

Artmış bulaşıcılık ve sekonder atak oranı 6, 15, 16

Hastalığın Şiddeti

Artmış hastaneye yatış riski 17, olası artan hastalık şiddeti ve ölüm riski 18

Doğrulanmamış olup hastane mortalite riskinde olası artış 19,20

Doğrulanmamış olup hastane mortalite riskinde olası artış 22

Doğrulanmamış olup hastane mortalite riskinde olası artış 22

Tekrar Enfeksiyon riski

Nötralize edici aktivite korunmakta olup, 23 yeniden enfeksiyon riski aynı kalmaktadır 24,25

Bildirilen nötralize edici aktivitede azalma olup; D614G virüsü tarafından tetiklenen T hücresi yanıtı etkili kalmaktadır 26-29

Nötralize edici aktivitede orta derecede azalma bildirilmiştir 30,31

Nötralize edici aktivitede azalma bildirilmiştir 32

Tanı Üzerindeki Etki

Sınırlı etki – S geni hedef başarısızlığı (SGTF); çoklu hedef RTPCR'den elde edilen genel sonuç üzerinde hiçbir etki yoktur, Ag RDT'ler üzerinde bir etki gözlemlenmemiştir 3

RT-PCR veya Ag RDT'ler üzerinde herhangi bir etki gözlenmemiştir 16

Bugüne kadar herhangi biri rapor edilmemiştir

Bugüne kadar herhangi biri rapor edilmemiştir

 

 

 

 

*Önceki/ortak dolaşımdaki varyantlara kıyasla genelleştirilmiş bulgular. Hakemler tarafından gözden geçirilmeyen baskı öncesi makaleler ve raporlar da dahil olmak üzere ortaya çıkan kanıtlara dayanarak, tümü devam eden soruşturma ve revizyona tabidir.

Şekil 4. 6 Temmuz 2021 itibarıyla Alfa, Beta, Gama ve Delta varyantlarını bildiren ülkeler, yönetim bölgeleri ve bölgeler

 

Endişe Verici Varyantların (VOC) aşılar üzerindeki etkileri

Tablo 4, varyantların aşı etkinliği/etkililiği (VE) üzerindeki etkisini özetlemekte ve VOC olmayan ortamlarda VE'ye kıyasla varyantlar nedeniyle VE'deki azalmayı nicelleştirmektedir. Not olarak, VE'deki azalmalar, mutlak VE tahmininde belirtildiği gibi koruma etkinliğinde kayıp anlamına gelmemektedir. Örneğin, mRNA aşıları için semptomatik hastalığa karşı VE'de yüzde 10'luk bir azalma, yine de ~%85'lik yüksek aşı etkinliği anlamına gelmektedir. Ek olarak, aşılar şiddetli hastalığa karşı daha yüksek VE göstermiştir; bu nedenle, VOC'lere bağlı şiddetli hastalıklara karşı VE'de ufak azalmalar, AstraZeneca-Vaxzevria'da olduğu gibi yine de iyi koruma sağladığı anlamına gelebilmektedir.

22 Haziran güncellemesinden bu yana, Bharat-Covaxin (henüz hakemli değil) için faz 3 klinik çalışmalarının sonuçları sunulmuştur. Çift kör, randomize kontrol çalışmalarına, iki doz aşı veya dozlar arasında 4 hafta arayla bir plasebo almak üzere randomize edilmiş, 18 yaş ve üzeri 25.798 katılımcı dahil edilmiştir. İkinci dozdan 14 gün sonra şiddetli ve semptomatik hastalığa karşı genel aşı etkinliği sırasıyla %93.4 (%95 GA: %57.1-99.8) ve %77.8 (%65.2-86.4) olmuştur. 130 SARS-CoV-2 pozitif numuneden 79'u (%60,8) genotiplendirilmiştir. Delta semptomatik hastalığına karşı VE (%65,2 (%33,1-83,0)), diğer tip varyantlardan daha düşük çıkmıştır; rakamlar örtüşen güven aralıklarıyla küçük olmasına rağmen, Kappa'ya (B.1.617.1) karşı %90,1 (%30,4-99,8) ve diğer tüm değişkenlere karşı %73,0 (-2.2-95,2%) çıkmıştır.

Test negatif vaka kontrolü Kanada, Ontario'da yapılan bir çalışmada (henüz emsal incelemesi yapılmamıştır), SARS CoV-2 için test edilen 16 yaş ve üzeri 421.073 kişi arasında endişe verici varyantlara karşı etkinliği değerlendirmiştir. Araştırmacılar, VOC'yi sınıflandırmak için tüm genom dizilimi ve PCR ile mutasyon taramasının bir kombinasyonunu kullanmıştır. Son dozdan ≥ 7 gün sonra semptomatik hastalığa karşı hem Pfizer BioNTech-Comirnaty hem de Moderna-mRNA-1273'ün iki dozunun VE'si ölçülmüştür. Pfizer BioNTech-Comirnaty için VE, sırasıyla VOC olmayanlara, Alfa, Beta/Gama ve Delta varyantlarına karşı.%93 (%95 GA: %88-96), %89 (%86-91), %84 (%69-92) ve %87 (%64-95) ölçülmüştür. Moderna-mRNA-1273'ün VE'si, VOC olmayanlara karşı %89 (%65-96), Alpha'ya karşı %92 (%86-96) idi (Beta/Gama ve Delta'ya karşı VE ölçülmedi). Tek bir AstraZeneca-Vaxzevria dozu, VOC olmayan, Alfa ve Delta için %64-67'lik bir VE ve Beta/Gama'ya karşı %48'lik bir VE ile sonuçlanmıştır. AstraZeneca-Vaxzevria için iki doz VE tahmini sayı yetersiz olduğundan sağlanamamıştır. Çalışma ayrıca Alpha ve VOC olmayanlara bağlı hastaneye yatış veya ölüme karşı iki doz Pfizer BioNTech-Comirnaty ve Moderna-mRNA-1273 aşısının çok iyi koruma (VE tahminleri %94-96) sağladığı ve ayrıca iki doz Pfizer BioNTech-Comirnaty Beta/Gama'ya karşı yüksek VE'ye (%95) sahip olduğunu göstermiştir; Moderna-mRNA-1273 için Beta/Gama'ya karşı veri sunulmamıştır. Ayrıca, tek doz Pfizer BioNTech-Comirnaty, Moderna mRNA-1273 ve AstraZeneca-Vaxzevria’nın, Delta varyantına bağlı hastaneye yatışları /ölümleri sırasıyla %78, %96 ve %88'ini önlediği sonucuna varılmıştır. 

Başka bir çalışma (henüz hakemli değil) Manaus, Brezilya'da, dolaşımdaki baskın suşun Gama olduğu bir dönemde Sinovac-CoronaVac'ın etkinliğini bildirmiştir (manaus'taki salgının pik yaptığı dönemde genotiplenmiş SARS-CoV-2'nin %86'sı Gama varyantıydı). Çalışma, yaklaşık 400 vaka kontrol sağlık çalışanı çifti arasında VE'yi tahmin etmek için bir test negatif vaka kontrol tasarımı kullanmıştır. Semptomatik hastalığa karşı ve enfeksiyona karşı aşının iki dozunun VE'si, son dozdan 14+ gün sonra sırasıyla %36.8 (%95: CI -54,9- %74,2) ve %37,9 (%95 GA: -46,4 ila %73,6) olmuştur. Araştırmacılar, düşük VE tahmininin, ilk dozun alınmasından sonraki 0-13 gün içinde aşılanmış bireylerin aşılanmamış bireylere göre enfekte olma olasılığının çok daha yüksek olduğunu belirttiği gibi, muhtemelen boş hipoteze yönelik bir yanlılığı yansıttığını da belirtmektedir (aOR 2.11, 95 % GA 1.36-3.27). Araştırmacılar ayrıca, analizin %70'den daha düşük bir VE'yi tespit edebilmek için yetersiz kalmış olabileceğini de belirtmektedir.

Dört yeni çalışma (henüz hakem incelemesi yapılmamış) aşı serumlarının Delta varyantını nötralize etme yeteneğini değerlendirmiştir. Bu dört çalışma, AstraZeneca-Vaxzevria (4.0 kat azalma), SII-Covishield (3.2 kat azalma), Moderna-mRNA-1273 (2,1 kat azalma) ve Janssen- Ad26.COV 2.5 (1.6 kat azalma) tarafından referans suşa göre Delta varyantının nötralizasyonunda nispeten mütevazı azalmalar bulmuştur, çalışmalardan birinde Pfizer BioNTech-Comirnaty için daha büyük bir azalma (11,3 kat azalma) bulunmuştur. Bugüne kadar beş çalışma Pfizer BioNTech-Comirnaty'nin Delta varyantına karşı nötralizasyonu değerlendirmiştir ve 1.4 ile 11.3 kat aralığında değişen azalmalar gösterdiği rapor edilmiştir; AstraZeneca-Vaxzevria'yı değerlendiren iki çalışmanın her ikisi de yaklaşık 4 kat azalma bildirmiştir; ve tekli çalışmalar sonucunda, Janssen-Ad26.COV 2.5, Moderna-mRNA-1273, Bharat-Covaxin ve SII-Covishield aşıları almış bireylerin serumlarında ~ 2-3 kat azalma bulunmuştur.

 

Tablo 4. Endişe Verici Varyantlara karşı aşı performansının özeti

Oklar VE'deki azalmanın veya nötralizasyonun büyüklüğünü göstermektedir: “↔” VE'de < %10 azalma veya karşılaştırıcı olmadan VE >%90 veya nötralizasyonda <2 kat azalma olduğu; “↓” VE'de %10 ila <20 azalma, veya nötralizasyonda 2 ila <5 kat azalma; “↓↓” VE'de %20 ila <%30 azalma veya nötralizasyonda 5 ila <10 kat azalma; “↓↓↓” VE'de %30 azalma veya nötralizasyonda 10 kat azalma olduğu anlamına gelmektedir. Birden fazla nötralizasyon çalışması mevcut olduğunda, spesifik aşı/varyant için tüm çalışmalarda çeyrekler arası kat azaltma aralığı (25. ve 75. yüzdelikler) kullanılmıştır. Çalışmaların sayısı parantez içinde gösterilmiştir. “Moderna-mRNA-1273/Pfizer BioNTech-Comirnaty”, çalışmada her iki aşının birlikte değerlendirildiğini göstermektedir.

İlave kaynaklar

SARS-CoV-2 varyantlarının takibi

COVID-19'un yeni varyantları: Bilgi boşlukları ve araştırma

SARS-CoV-2'nin genomik dizilimi: halk sağlığı üzerinde maksimum etki için uygulama kılavuzu

COVID-19 bağlamında halk sağlığı ve sosyal önlemlerin uygulanmasına ve ayarlanmasına ilişkin hususlar

VOC'nin aşılar üzerindeki etkileri hakkında ek notlar

• VOC'ye özgü VE tahminlerini sunan çalışmalar, VE'deki azalma seviyesini belirlemek için bir karşılaştırıcı VE tahminine karşı değerlendirilmektedir. Semptomatik hastalık için VOC VE, VOC olmayan ortamlardan elde edilen faz 3 randomize RCT sonuçlarıyla karşılaştırılmaktadır. Şiddetli hastalık ve enfeksiyon için, VOC VE, mümkün olduğunda aynı çalışmadan elde edilen VOC VE olmayan tahminlerle (veya Beta, Gama veya Delta değerlendirilirken aynı çalışmadan Alpha VE ile) karşılaştırılmaktadır; AstraZeneca Vaxzevria istisnadır, şiddetli hastalık (çalışma içinde karşılaştırıcı mevcut olmadığından şiddetli hastalığa karşı faz 3 RCT etkinlik tahminleri karşılaştırıcı olarak kullanılır) ve enfeksiyon için (VOC olmayana bağlı enfeksiyona karşı VE'nin faz 3 tahmini mevcuttur ve karşılaştırıcı olarak kullanılır) farklı karşılaştırılma uygulanmaktadır. Bazı durumlarda, bir VOC'ye karşı çok yüksek VE tahmini rapor edilirse (yani >%90) bir karşılaştırıcı olmadan bile ciddi hastalık veya enfeksiyon için bir çalışma dahil edilebilir.

• Çalışmaların popülasyon, sonuç tanımları, çalışma tasarımı ve farklı çalışmalar arasındaki VE tahminlerini karşılaştırırken farklılıkları kısmen açıklayabilen diğer metodolojik hususlarda farklılık gösterdiğini belirtmek de önemlidir. Ayrıca, sunulan dönüştürmeler yalnızca VE nokta tahminlerini dikkate alır ve bu tahminlerin etrafındaki belirsizliği hesaba katmaz. VE'de belirtilen azalmalar, bu sınırlamalar göz önünde bulundurularak yorumlanmalıdır.

Referanslar

1. United States Centers for Disease Control and Prevention. SARS-CoV-2 Variant Classifications and Definitions. Centers for Disease Control and Prevention. Published February 11, 2020. Accessed July 6, 2021. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/variants/variant-info.html

2. GISAID. GISAID Tracking of SARS-CoV-2 Variants. GISAID: Global initiative on sharing all influenza data. Accessed July 6, 2021. https://www.gisaid.org/hcov19-variants/

3. Outbreak info. Outbreak info B.1.427/429 Lineage Report. outbreak.info. Accessed July 6, 2021. https://outbreak.info/

4. United States Centers for Disease Control and Prevention. COVID Data Tracker, Variant Proportions. https://covid.cdc.gov/covid-datatracker/#variant-proportions

5. Outbreak info. Outbreak info P.2 Lineage Report. outbreak.info. Accessed July 6, 2021. https://outbreak.info/

6. Campbell F, Archer B, Laurenson-Schafer H, et al. Increased transmissibility and global spread of SARS-CoV-2 variants of concern as at June 2021. Eurosurveillance. 2021;26(24):2100509. https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2021.26.24.2100509

7. Implications for the EU/EEA on the Sread of the SARS-CoV-2 Delta (B.1.617.2) Variant of Concern. ECDC; 2021.  https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Implications-for-the-EU-EEA-on-the-spread-of-SARS-CoV-2-Delta-VOC-23-June2021_2.pdf

8. Public Health England. SARS-CoV-2 Variants of Concern and Variants under Investigation in England- Technical Briefing 17. Public Health England (PHE); 2021.  https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/997418/Variants_of_Concern_VOC_Technical_Briefing_17.pdf

9. Stirrup OT, Boshier FAT, Venturini C, et al. SARS-CoV-2 lineage B.1.1.7 is associated with greater disease severity among hospitalised women but not men. medRxiv. Published online June 28, 2021:2021.06.24.21259107. doi:10.1101/2021.06.24.21259107

10. Whittaker R, Kristofferson AB, Seppälä E, et al. Trajectories of hospitalisation for patients infected with SARS-CoV-2 variant B.1.1.7 in Norway, December 2020 – April 2021. medRxiv. Published online July 2, 2021:2021.06.28.21259380. doi:10.1101/2021.06.28.21259380

11. Nyberg T, Twohig KA, Harris RJ, et al. Risk of hospital admission for patients with SARS-CoV-2 variant B.1.1.7: cohort analysis. BMJ. 2021;373:n1412. doi:10.1136/bmj.n1412

12. Buchan SA, Tibebu S, Daneman N, et al. Increased household secondary attacks rates with Variant of Concern SARS-CoV-2 index cases. Clinical Infectious Diseases. 2021;(ciab496). doi:10.1093/cid/ciab496

13. Tegally H, Wilkinson E, Giovanetti M, et al. Emergence of a SARS-CoV-2 variant of concern with mutations in spike glycoprotein. Nature. Published online 2021. https://doi.org/10.1038/s41586-021-03402-9

14. Curran J, Dol J, Boulos L, et al. Transmission characteristics of SARS-CoV-2 variants of concern Rapid Scoping Review. medRxiv. Published online January 1, 2021:2021.04.23.21255515. doi:10.1101/2021.04.23.21255515

15. Cherian S, Potdar V, Jadhav S, et al. Convergent evolution of SARS-CoV-2 spike mutations, L452R, E484Q and P681R, in the second wave of COVID-19 in Maharashtra, India. bioRxiv. Published online January 1, 2021:2021.04.22.440932. doi:10.1101/2021.04.22.440932

16. Public Health England. SARS-CoV-2 Variants of Concern and Variants under Investigation in England Technical Briefing 16.; 2021. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/994839/Variants_of_Concern_VOC_Technical_Briefing_16.pdf

17. Bager P, Wohlfahrt J, Fonager J, Albertsen. Increased Risk of Hospitalisation Associated with Infection with SARS-CoV-2 Lineage B.1.1.7 in Denmark. doi:Bager, Peter and Wohlfahrt, Jan and Fonager, Jannik and Albertsen, Mads and Yssing Michaelsen, Thomas and Holten Møller, Camilla and Ethelberg, Steen and Legarth, Rebecca and Fischer Button, Mia Sara and Gubbels, Sophie Madeleine and Voldstedlund, Marianne and Mølbak, Kåre and Skov, Robert Leo and Fomsgaard, Anders and Grove Krause, Tyra, Increased Risk of Hospitalisation Associated with Infection with SARS-CoV-2 Lineage B.1.1.7 in Denmark. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3792894 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3792894

18. NERVTAG paper on COVID-19 variant of concern B.1.1.7. GOVUK. Published online 2021. https://www.gov.uk/government/publications/nervtagpaper-on-covid-19-variant-of-concern-b117, http://files/64/nervtag-paper-on-covid-19-variant-of-concern-b117.html %[2021/02/08/18:37:19

19. Pearson CA, Eggo. Estimates of severity and transmissibility of novel South Africa SARS-CoV-2 variant 501Y.V2. https://cmmid.github.io/topics/covid19/reports/sa-novel-variant/2021_01_11_Transmissibility_and_severity_of_501Y_V2_in_SA.pdf

20. Jassat W MC. Increased Mortality among Individuals Hospitalised with COVID-19 during the Second Wave in South Africa.; 2021. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.03.09.21253184v1

21. Funk T, Pharris A, Spiteri G, et al. Characteristics of SARS-CoV-2 variants of concern B.1.1.7, B.1.351 or P.1: data from seven EU/EEA countries, weeks 38/2020 to 10/2021. Eurosurveillance. 2021;26(16). doi:https://doi.org/10.2807/1560-7917.ES.2021.26.16.2100348

22. Public Health England. SARS-CoV-2 Variants of Concern and Variants under Investigation in England Technical Briefing 14.; 2021. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/991343/Variants_of_Concern_VOC_Technical_Briefing_14.pdf

23. Muik A, Wallisch A-K, Sänger B, et al. Neutralization of SARS-CoV-2 lineage B.1.1.7 pseudovirus by BNT162b2 vaccine–elicited human sera. Science. Published online 2021:eabg6105. https://science.sciencemag.org/content/sci/early/2021/01/28/science.abg6105.full.pdf

24. Gallais F, Gantner P, Bruel T, et al. Anti-SARS-CoV-2 Antibodies Persist for up to 13 Months and Reduce Risk of Reinfection. medRxiv. Published online January 1, 2021:2021.05.07.21256823. doi:10.1101/2021.05.07.21256823

25. Graham MS, Sudre CH, May A, et al. Changes in symptomatology, reinfection, and transmissibility associated with the SARS-CoV-2 variant B.1.1.7: an ecological study. Lancet Public Health. 2021;6(5):e335-e345. doi:10.1016/S2468-2667(21)00055-4

26. Wibmer CK, Ayres F, Hermanus T, et al. SARS-CoV-2 501Y.V2 escapes neutralization by South African COVID-19 donor plasma. Nat Med. Published online March 2021. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33654292

27. Li R, Ma X, Deng J, et al. Differential efficiencies to neutralize the novel mutants B.1.1.7 and 501Y.V2 by collected sera from convalescent COVID-19 patients and RBD nanoparticle-vaccinated rhesus macaques. Cell Mol Immunol. Published online February 2021. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33580167

28. Cele S, Gazy I, Jackson L, et al. Escape of SARS-CoV-2 501Y.V2 variants from neutralization by convalescent plasma. :19. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.01.26.21250224v1

29. Caniels TG, Bontjer I, Straten K van der, et al. Emerging SARS-CoV-2 variants of concern evade humoral immune responses from infection and vaccination. medRxiv. Published online June 1, 2021:2021.05.26.21257441. doi:10.1101/2021.05.26.21257441

30. Sabino EC, Buss LF, Carvalho MPS, et al. Resurgence of COVID-19 in Manaus, Brazil, despite high seroprevalence. The Lancet. 2021;397(10273):452-455. https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0140673621001835

31. Naveca F, Nasciment V, Souza V, et al. Phylogenetic relationship of SARS-CoV-2 sequences from Amazonas with emerging Brazilian variants harboring mutations E484K and N501Y in the Spike protein. Virological. Published online 2021. https://virological.org/t/phylogenetic-relationship-of-sars-cov-2-sequences-from-amazonas-with-emerging-brazilian-variants-harboring-mutations-e484k-and-n501y-in-the-spike-protein/585

32. Planas D, Veyer D, Baidaliuk A, et al. Reduced Sensitivity of Infectious SARS-CoV-2 Variant B.1.617.2 to Monoclonal Antibodies and Sera from Convalescent and Vaccinated Individuals. Microbiology; 2021. doi:10.1101/2021.05.26.445838

33. SARS-CoV-2 lateral flow antigen tests: evaluation of VUI-202012/01. GOVUK. https://www.gov.uk/government/publications/sars-cov-2-lateral-flowantigen-tests-evaluation-of-vui-20201201/sars-cov-2-lateral-flow-antigen-tests-evaluation-of-vui-20201201, http://files/62/sars-cov-2-lateral-flowantigen-tests-evaluation-of-vui-20201201.html %[2021/02/08/16:54:26

34. Ella R. Efficacy, safety, and lot to lot immunogenicity of an inactivated SARS-CoV-2 vaccine (BBV152): a double-blind, randomised, controlled phase 3 trial. :29.

35. Nasreen S. Effectiveness of COVID-19 vaccines against variants of concern, Canada. :27.

36. Hitchings MDT, Ranzani OT, Torres MSS, et al. Effectiveness of CoronaVac among healthcare workers in the setting of high SARS-CoV-2 Gamma variant transmission in Manaus, Brazil: A test-negative case-control study. medRxiv. Published online June 24, 2021:2021.04.07.21255081. doi:10.1101/2021.04.07.21255081

37. Choi A, Koch M, Wu K, et al. Serum Neutralizing Activity of mRNA-1273 against SARS-CoV-2 Variants. bioRxiv. Published online June 28, 2021:2021.06.28.449914. doi:10.1101/2021.06.28.449914

38. Jongeneelen M, Kaszas K, Veldman D, et al. Ad26.COV2.S elicited neutralizing activity against Delta and other SARS-CoV-2 variants of concern. bioRxiv. Published online July 1, 2021:2021.07.01.450707. doi:10.1101/2021.07.01.450707

39. Davis C, Logan N, Tyson G, et al. Reduced neutralisation of the Delta (B.1.617.2) SARS-CoV-2 variant of concern following vaccination. medRxiv. Published online June 28, 2021:2021.06.23.21259327. doi:10.1101/2021.06.23.21259327

40. Sapkal G, Yadav PD, Sahay RR, et al. Neutralization of Delta variant with sera of Covishield vaccinees and COVID-19 recovered vaccinated individuals. bioRxiv. Published online July 2, 2021:2021.07.01.450676. doi:10.1101/2021.07.01.450676

41. Wall EC, Wu M, Harvey R, et al. Neutralising antibody activity against SARS-CoV-2 VOCs B.1.617.2 and B.1.351 by BNT162b2 vaccination. The Lancet. 2021;0(0). doi:10.1016/S0140-6736(21)01290-3

42. Yadav PD, Sapkal GN, Ella R, et al. Neutralization against B.1.351 and B.1.617.2 with sera of COVID-19 recovered cases and vaccinees of BBV152. bioRxiv. Published online June 7, 2021:2021.06.05.447177. doi:10.1101/2021.06.05.447177

43. Liu J, Liu Y, Xia H, et al. BNT162b2-elicited neutralization of B.1.617 and other SARS-CoV-2 variants. Nature. Published online June 10, 2021:1-5. doi:10.1038/s41586-021-03693-y

44. Liu C, Ginn HM, Dejnirattisai W, et al. Reduced neutralization of SARS-CoV-2 B.1.617 by vaccine and convalescent serum. Cell. Published online June 17, 2021. doi:10.1016/j.cell.2021.06.020

45. Planas D, Veyer D, Baidaliuk A, et al. Reduced sensitivity of infectious SARS-CoV-2 variant B.1.617.2 to monoclonal antibodies and sera from convalescent and vaccinated individuals. bioRxiv. Published online May 27, 2021:2021.05.26.445838. doi:10.1101/2021.05.26.445838

46. Lustig Y, Zuckerman N, Nemet I, et al. Neutralising capacity against Delta (B.1.617.2) and other variants of concern following Comirnaty (BNT162b2, BioNTech/Pfizer) vaccination in health care workers, Israel. Eurosurveillance. 2021;26(26):2100557. doi:10.2807/1560-7917.ES.2021.26.26.2100557

47. Chung H, He S, Nasreen S, et al. Effectiveness of BNT162b2 and mRNA-1273 COVID-19 vaccines against symptomatic SARS-CoV-2 infection and severe COVID-19 outcomes in Ontario, Canada. Published online 2021:30.

48. Abu-Raddad LJ, Chemaitelly H, Butt AA, National Study Group for COVID-19 Vaccination. Effectiveness of the BNT162b2 Covid-19 Vaccine against the B.1.1.7 and B.1.351 Variants. The New England journal of medicine. Published online May 2021. doi:10.1056/NEJMc2104974

49. Stowe J, Andrews JR, Gower C, et al. Effectiveness of COVID-19 vaccines against hospital admission with the Delta variant - Public library - PHE national - Knowledge Hub. Accessed June 18, 2021. https://khub.net/web/phe-national/public-library/-/document_library/v2WsRK3ZlEig/view/479607266

50. Sadoff J, Gray G, Vandebosch A, et al. Safety and Efficacy of Single-Dose Ad26.COV2.S Vaccine against Covid-19. New England Journal of Medicine. Published online April 2021:NEJMoa2101544-NEJMoa2101544. doi:10.1056/NEJMoa2101544

51. Lopez Bernal J, Andrews N, Gower C, et al. Effectiveness of COVID-19 vaccines against the B.1.617.2 variant. doi:https://doi.org/10.1101/2021.05.22.21257658

52. Sheikh A, McMenamin J, Taylor B, Robertson C. SARS-CoV-2 Delta VOC in Scotland: demographics, risk of hospital admission, and vaccine effectiveness. The Lancet. 2021;0(0). doi:10.1016/S0140-6736(21)01358-1

53. Emary KRW, Golubchik T, Aley PK, et al. Efficacy of ChAdOx1 nCoV-19 (AZD1222) vaccine against SARS-CoV-2 variant of concern 202012/01 (B.1.1.7): an exploratory analysis of a randomised controlled trial. The Lancet. 2021;397(10282):1351-1362. doi:10.1016/S0140-6736(21)00628-0

54. Heath PT, Eva Galiza FP, David Neil Baxter M, et al. Efficacy of the NVX-CoV2373 Covid-19 Vaccine Against the B.1.1.7 Variant. medRxiv. Published online May 2021:2021.05.13.21256639-2021.05.13.21256639. doi:10.1101/2021.05.13.21256639

55. Madhi SA, Baillie V, Cutland CL, et al. Efficacy of the ChAdOx1 nCoV-19 Covid-19 Vaccine against the B.1.351 Variant. New England Journal of Medicine. Published online March 2021:NEJMoa2102214-NEJMoa2102214. doi:10.1056/NEJMoa2102214

56. Shinde V, Bhikha S, Hoosain Z, et al. Efficacy of NVX-CoV2373 Covid-19 Vaccine against the B.1.351 Variant. New England Journal of Medicine. Published online May 2021:NEJMoa2103055-NEJMoa2103055. doi:10.1056/NEJMoa2103055

57. Ranzani OT, Hitchings M, Neto MD, et al. Effectiveness of the CoronaVac vaccine in the elderly population during a P.1 variant-associated epidemic of COVID-19 in Brazil: A test-negative case-control study. medRxiv. Published online May 21, 2021:2021.05.19.21257472. doi:10.1101/2021.05.19.21257472

58. Pritchard E, Matthews PC, Stoesser N, et al. Impact of vaccination on SARS-CoV-2 cases in the community: a population-based study using the UK’s COVID-19 Infection Survey. medRxiv. Published online April 2021:2021.04.22.21255913-2021.04.22.21255913. doi:10.1101/2021.04.22.21255913

59. Wang G-L, Wang Z-Y, Duan L-J, et al. Susceptibility of Circulating SARS-CoV-2 Variants to Neutralization. New England Journal of Medicine. Published online April 2021:NEJMc2103022-NEJMc2103022. doi:10.1056/nejmc2103022

60. Yadav P, Sapkal GN, Abraham P, et al. Neutralization of variant under investigation B.1.617 with sera of BBV152 vaccinees. bioRxiv. Published online April 2021:2021.04.23.441101-2021.04.23.441101. doi:10.1101/2021.04.23.441101

61. Ikegame S, A Siddiquey MN, Hung C-T, et al. Qualitatively distinct modes of Sputnik V vaccine-neutralization escape by SARS-CoV-2 Spike variants. medRxiv. Published online April 2021:2021.03.31.21254660-2021.03.31.21254660. doi:10.1101/2021.03.31.21254660

62. Chen Y, Shen H, Huang R, Tong X, Wu C. Serum neutralising activity against SARS-CoV-2 variants elicited by CoronaVac. The Lancet Infectious Diseases. 2021;0(0). doi:10.1016/S1473-3099(21)00287-5

63. Shen X, Tang H, McDanal C, et al. SARS-CoV-2 variant B.1.1.7 is susceptible to neutralizing antibodies elicited by ancestral spike vaccines. Cell Host & Microbe. 2021;29(4):529-539.e3. doi:10.1016/j.chom.2021.03.002

64. Anichini G, Terrosi C, Gori Savellini G, Gandolfo C, Franchi F, Cusi MG. Neutralizing Antibody Response of Vaccinees to SARS-CoV-2 Variants. Vaccines. 2021;9(5):517. doi:10.3390/vaccines9050517

65. Bates TA, Leier HC, Lyski ZL, et al. Neutralization of SARS-CoV-2 variants by convalescent and vaccinated serum. medRxiv. Published online April 2021:2021.04.04.21254881-2021.04.04.21254881. doi:10.1101/2021.04.04.21254881

66. Becker M, Dulovic A, Junker D, et al. Immune response to SARS-CoV-2 variants of concern in vaccinated individuals. Nat Commun. 2021;12(1):3109. doi:10.1038/s41467-021-23473-6

67. Collier AY, McMahan K, Yu J, et al. Immunogenicity of COVID-19 mRNA Vaccines in Pregnant and Lactating Women. Published online 2021. doi:10.1001/jama.2021.7563

68. Dejnirattisai W, Zhou D, Supasa P, et al. Antibody evasion by the P.1 strain of SARS-CoV-2. Cell. 2021;0(0). doi:10.1016/j.cell.2021.03.055

69. Edara VV, Floyd K, Lai L, et al. Infection and mRNA-1273 vaccine antibodies neutralize SARS-CoV-2 UK variant. medRxiv : the preprint server for health sciences. Published online February 2021:2021.02.02.21250799-2021.02.02.21250799. doi:10.1101/2021.02.02.21250799

70. Garcia-Beltran WF, Lam EC, St. Denis K, et al. Multiple SARS-CoV-2 variants escape neutralization by vaccine-induced humoral immunity. Cell. 2021;0(0). doi:10.1016/j.cell.2021.03.013

71. Gonzalez C, Saade C, Bal A, et al. Live virus neutralisation testing in convalescent patients and subjects vaccinated 1 against 19A, 20B, 20I/501Y.V1 and 20H/501Y.V2 isolates of SARS-CoV-2 2 3. medRxiv. Published online May 2021:2021.05.11.21256578-2021.05.11.21256578. doi:10.1101/2021.05.11.21256578

72. Hoffmann M, Arora P, Groß R, et al. SARS-CoV-2 variants B.1.351 and P.1 escape from neutralizing antibodies. Cell. 2021;184(9):2384-2393.e12. doi:10.1016/j.cell.2021.03.036

73. Kuzmina A, Khalaila Y, Voloshin O, et al. SARS-CoV-2 spike variants exhibit differential infectivity and neutralization resistance to convalescent or post-vaccination sera. Cell Host and Microbe. 2021;29(4):522-528.e2. doi:10.1016/j.chom.2021.03.008

74. Liu Y, Liu J, Xia H, et al. Neutralizing Activity of BNT162b2-Elicited Serum. New England Journal of Medicine. 2021;384(15):1466-1468. doi:10.1056/nejmc2102017

75. Liu Y, Liu J, Xia H, et al. BNT162b2-Elicited Neutralization against New SARS-CoV-2 Spike Variants. New England Journal of Medicine. Published online May 2021:NEJMc2106083-NEJMc2106083. doi:10.1056/NEJMc2106083

76. Liu J, Bodnar BH, Wang X, et al. Correlation of vaccine-elicited antibody levels and neutralizing activities against SARS-CoV-2 and its variants. bioRxiv. Published online May 31, 2021:2021.05.31.445871. doi:10.1101/2021.05.31.445871

77. McCallum M, Bassi J, Marco AD, et al. SARS-CoV-2 immune evasion by the B.1.427/B.1.429 variant of concern. Science. Published online July 1, 2021. doi:10.1126/science.abi7994

78. Muik A, Wallisch A-K, Sänger B, et al. Neutralization of SARS-CoV-2 lineage B.1.1.7 pseudovirus by BNT162b2 vaccine–elicited human sera. Science. 2021;371(6534):1152-1153. doi:10.1126/science.abg6105

79. Pegu A, O’Connell S, Schmidt SD, et al. Durability of mRNA-1273-induced antibodies against SARS-CoV-2 variants. bioRxiv. Published online May 2021:2021.05.13.444010-2021.05.13.444010. doi:10.1101/2021.05.13.444010

80. Planas D, Bruel T, Grzelak L, et al. Sensitivity of infectious SARS-CoV-2 B.1.1.7 and B.1.351 variants to neutralizing antibodies. Nature Medicine. Published online March 2021:1-8. doi:10.1038/s41591-021-01318-5

81. Zhou D, Dejnirattisai W, Supasa P, et al. Evidence of escape of SARS-CoV-2 variant B.1.351 from natural and vaccine-induced sera. Cell. 2021;189(0):1-14. doi:10.1016/j.cell.2021.02.037

82. Tada T, Dcosta BM, Samanovic-Golden M, et al. Neutralization of viruses with European, South African, and United States SARS-CoV-2 variant spike proteins by convalescent sera and BNT162b2 mRNA vaccine-elicited antibodies. bioRxiv : the preprint server for biology. Published online February 2021:2021.02.05.430003-2021.02.05.430003. doi:10.1101/2021.02.05.430003

83. Trinité B, Pradenas E, Marfil S, et al. Previous SARS-CoV-2 infection increases B.1.1.7 cross-neutralization by vaccinated individuals. Equal contribution. bioRxiv. Published online March 2021:2021.03.05.433800-2021.03.05.433800. doi:10.1101/2021.03.05.433800

84. Wang Z, Schmidt F, Weisblum Y, et al. mRNA vaccine-elicited antibodies to SARS-CoV-2 and circulating variants. Nature. 2021;592(7855):616-616. doi:10.1038/s41586-021-03324-6

85. Wu K, Werner AP, Koch M, et al. Serum Neutralizing Activity Elicited by mRNA-1273 Vaccine. New England Journal of Medicine. 2021;384(15):1468-1470. doi:10.1056/NEJMc2102179

86. Zani A, Caccuri F, Messali S, Bonfanti C, Caruso A. Serosurvey in BNT162b2 vaccine-elicited neutralizing antibodies against authentic B.1, B.1.1.7, B.1.351, B.1.525 and P.1 SARS-CoV-2 variants. Emerging Microbes & Infections. 2021;0(ja):1-6. doi:10.1080/22221751.2021.1940305

87. Geers D, Shamier MC, Bogers S, et al. SARS-CoV-2 variants of concern partially escape humoral but not T-cell responses in COVID-19 convalescent donors and vaccinees. Science Immunology. 2021;6(59). doi:10.1126/sciimmunol.abj1750

88. Marot S, Malet I, Leducq V, et al. Neutralization heterogeneity of United Kingdom and South-African SARS-CoV-2 variants in BNT162b2-vaccinated or convalescent COVID-19 healthcare workers. Clinical Infectious Diseases. 2021;(ciab492). doi:10.1093/cid/ciab492

89. Xie X, Liu Y, Liu J, et al. Neutralization of SARS-CoV-2 spike 69/70 deletion, E484K and N501Y variants by BNT162b2 vaccine-elicited sera. Nat Med. 2021;27(4):620-621. doi:10.1038/s41591-021-01270-4

90. Alter G, Yu J, Liu J, et al. Immunogenicity of Ad26.COV2.S vaccine against SARS-CoV-2 variants in humans. Nature. Published online June 9, 2021:1-9. doi:10.1038/s41586-021-03681-2

91. Cao Y, Yisimayi A, Bai Y, et al. Humoral immune response to circulating SARS-CoV-2 variants elicited by inactivated and RBD-subunit vaccines. Cell Research. Published online May 21, 2021:1-10. doi:10.1038/s41422-021-00514-9

92. Huang B, Dai L, Wang H, et al. Neutralization of SARS-CoV-2 VOC 501Y.V2 by human antisera elicited by both 1 inactivated BBIBP-CorV and recombinant dimeric RBD ZF2001 vaccines 2 3 Authors. bioRxiv. Published online February 2021:2021.02.01.429069-2021.02.01.429069. doi:10.1101/2021.02.01.429069

93. Chang X, Sousa Augusto G, Liu X, et al. BNT162b2 mRNA COVID-19 vaccine induces antibodies of broader cross-reactivity than natural infection but recognition of mutant viruses is up to 10-fold reduced. bioRxiv. Published online March 2021:2021.03.13.435222-2021.03.13.435222. doi:10.1101/2021.03.13.435222

94. Hoffmann M, Hofmann-Winkler H, Krüger N, et al. SARS-CoV-2 variant B.1.617 is resistant to Bamlanivimab and evades antibodies induced by infection and vaccination. bioRxiv. Published online May 5, 2021:2021.05.04.442663. doi:10.1101/2021.05.04.442663

95. Sahin U, Muik A, Vogler I, et al. BNT162b2 vaccine induces neutralizing antibodies and poly-specific T cells in humans. Nature. Published online May 27, 2021. doi:10.1038/s41586-021-03653-6

96. Stamatatos L, Czartoski J, Wan Y-H, et al. mRNA vaccination boosts cross-variant neutralizing antibodies elicited by SARS-CoV-2 infection. Science. Published online March 2021:eabg9175-eabg9175. doi:10.1126/science.abg9175

97. Wang P, Nair MS, Liu L, et al. Antibody resistance of SARS-CoV-2 variants B.1.351 and B.1.1.7. Nature. 2021;593(7857):130-135. doi:10.1038/s41586-021-03398-2

98. COVID-19 vaccinesWHO Meeting on correlates of protection. Accessed June 4, 2021. https://www.who.int/newsroom/events/detail/2021/06/01/default-calendar/covid-19-vaccineswho-meeting-on-correlates-of-protection

99. Edara VV, Norwood C, Floyd K, et al. Infection- and vaccine-induced antibody binding and neutralization of the B.1.351 SARS-CoV-2 variant. Cell Host and Microbe. 2021;29(4):516-521.e3. doi:10.1016/j.chom.2021.03.009

100. Zhou H, Dcosta BM, Samanovic MI, Mulligan MJ, Landau NR, Tada T. B.1.526 SARS-CoV-2 variants identified in New York City are neutralized by vaccine-elicited and therapeutic monoclonal antibodies. bioRxiv. Published online March 24, 2021:2021.03.24.436620. doi:10.1101/2021.03.24.436620

101. Shen X, Tang H, Pajon R, et al. Neutralization of SARS-CoV-2 Variants B.1.429 and B.1.351. New England Journal of Medicine. Published online April 2021:NEJMc2103740-NEJMc2103740. doi:10.1056/nejmc2103740

102. Palacios R, Batista AP, Albuquerque CSN, et al. Efficacy and Safety of a COVID-19 Inactivated Vaccine in Healthcare Professionals in Brazil: The PROFISCOV Study. SSRN Electronic Journal. Published online April 2021. doi:10.2139/ssrn.3822780

103. Wang P, Casner RG, Nair MS, et al. Increased Resistance of SARS-CoV-2 Variant P.1 to Antibody Neutralization. bioRxiv. Published online April 9, 2021:2021.03.01.433466. doi:10.1101/2021.03.01.433466

DSÖ BÖLGELERİNE GÖRE DURUM

Afrika Bölgesi

Afrika Bölgesi bir önceki haftaya göre 204.000’den fazla yeni vaka ve 3300’den fazla yeni ölüm vakası bildirmiş olup, bir önceki haftaya göre vaka sayılarında %15’lik artış göstermiştir ve ölüm sayılarında ise %23’lük artış göstermiştir. Art arda altı haftadır bölge, haftalık vaka insidansında ve mortalitede artışlar görmeye devam etmektedir; Afrika'nın Güney ve Doğu bölgeleri kıtada en çok etkilenen bölgeler olmaya devam etmektedir.

En yüksek sayıda yeni vaka bildiren ülkeler sırasıyla; Güney Afrika (132.450 yeni vaka; 100.000 kişi başına 223,3 yeni vaka;% 28 artış), Zambiya (16.456 yeni vaka; 100.000 kişi başına 89,5 yeni vaka;% 14 azalma) ve Namibya (9342 yeni vaka; 100.000 kişi başına 367,7 yeni vaka; % 28 azalma) olmuştur.

En yüksek sayıda yeni ölüm vakası bildiren ülkeler; Güney Afrika (1729 yeni ölüm; 100.000'de 2,9 yeni ölüm;% 46 artış), Zambiya (430 yeni ölüm; 100.000’de 2,3 yeni ölüm; %16 artış) ve Uganda (325 yeni ölüm; 100.000'de <1 yeni ölüm;% 34 artış) olmuştur

DSÖ Afrika Bölge Ofisi: https://www.afro.who.int/health-topics/coronavirus-covid-19

 

Amerika Bölgesi

Amerika Bölgesi bir önceki haftaya göre 992.000’den fazla yeni vaka ve 26.000’den fazla yeni ölüm bildirmiş olup, bir önceki haftaya göre vaka sayılarında %13’lük azalma göstermiştir ve ölüm sayılarında ise %11’lik azalma göstermiştir. Amerika, hem haftalık vaka insidansında hem de mortalitede düşüş gösteren tek bölgedir. Bölge, Ekim 2020'den bu yana ilk kez haftalık 1 milyonun altında vaka bildirmiştir. Ancak bununla birlikte, Güney Amerika, Orta Amerika ve Karayipler'den birkaç ülke, son haftalarda hala yüksek vaka insidansı ve mortalite bildirmektedir. En çok yeni vaka bildiren ülkeler; Brezilya (364.709 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 171,6 yeni vaka; %30 azalma), Kolombiya (204.556 yeni vaka; 100.000 başına 402,0 yeni vaka; yüzde oranı bir önceki haftaya benzer) ve Arjantin (137.852 yeni vaka; 100.000 başına 305,0 yeni vaka;% 5 artış) olmuştur.

En yüksek sayıda yeni ölüm vakası bildiren ülkeler; Brezilya (10810 yeni ölüm; 100.000'de 5,1 yeni ölüm;% 14 azalma), Kolombiya (4402 yeni ölüm; 100.000’de 8,7 yeni ölüm; %4 azalma) ve Arjantin (3403 yeni ölüm; 100.000'de 7,5  yeni ölüm;% 9 azalma) olmuştur

DSÖ Amerika Bölge Ofisi: https://www.paho.org/en/topics/coronavirus-infections/coronavirus-disease-covid-19-pandemic

Doğu Akdeniz Bölgesi

Doğu Akdeniz Bölgesi, bir önceki haftaya göre %11 artışla 245.000'den fazla yeni vaka ve %2 artışla 3400’den fazla yeni ölüm vakası bildirmiştir. Bölgede, haftalık vaka insidansında iki aydan fazla görülen düşüşün ardından, art arda üç haftadır vaka insidansında artış görülmekte, mortalite ise geçen ay nispeten sabit kalmıştır. En çok yeni vaka bildiren ülkeler; İran (83.054 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 98,9 yeni vaka; %17 artış), Irak (43.979 yeni vaka; 100.000 başına 109,3 yeni vaka; %16 artış) ve Tunus (34.452 yeni vaka; 100.000 başına 300,0 yeni vaka;% 59 artış) olmuştur.

En çok yeni ölüm vakası bildiren ülkeler; İran (916 yeni ölüm, 100.000 kişi başına 1,1 yeni ölüm,% 7 artış), Tunus (682 yeni ölüm, 100.000'de 5,8 yeni ölüm, %10 artış) ve Afganistan (549 yeni ölüm, 100.000'de 1,4 yeni ölüm,% 4 artış) olmuştur.

DSÖ Doğu Akdeniz Bölge Ofisi: http://www.emro.who.int/health-topics/corona-virus/index.html

Avrupa Bölgesi

Avrupa Bölgesi bir önceki haftaya göre 505.000’den fazla yeni vaka ve 6900’den fazla yeni ölüm vakası bildirmiştir. Yaklaşık üç aylık düşüş trendinin ardından bölge, üst üste iki haftadır yeni haftalık vaka ve ölüm sayısında bir önceki haftaya göre sırasıyla %30 ve %6 artış göstermiştir. En fazla yeni vaka bildiren üç ülke; Birleşik Krallık (161.805 yeni vaka; 100.000 kişi başına 238,3 yeni vaka,% 67 artış), Rusya (159.650 yeni vaka, 100.000 kişi başına 109,4 yeni vaka,% 19 artış) ve Türkiye ( 36.224 yeni vaka, 100.000 kişi başına 43,0 yeni vaka,% 7 azalma) olmuştur.

En çok ölüm vakası bildiren ülkeler; Rusya (4643 yeni ölüm; 100.000 kişi başına 3,2 yeni ölüm, %18 artış), Türkiye (350 yeni ölüm; 100.000'de <1 yeni ölüm; %13 azalma) ve Almanya (276 yeni ölüm; 100.000 kişi başına <1 yeni ölüm,% 25 azalma) olmuştur.

DSÖ Avrupa Bölge Ofisi: https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19.

 

Güneydoğu Asya Bölgesi

Güneydoğu Asya bölgesi, bir önceki haftaya göre % 7’lik artışla 613.000’den fazla yeni vaka, ölüm oranlarında ise %12’lik düşüşle 11.000’den fazla yeni ölüm vakası bildirmiştir Çoğunlukla Hindistan'da bildirilen vakalardaki düşüşe bağlı olarak neredeyse iki aydır haftalık vaka insidansında görülen azalma eğiliminin ardından, bölge bu hafta vaka insidansında hafif bir artış göstermiştir. Bangladeş, Endonezya, Myanmar ve Tayland, bu hafta yeni bildirilen vaka ve ölüm sayısında büyük artışlar bildirmeye devam etmektedir. En çok yeni vaka bildiren üç ülke; Hindistan  (312.250 yeni vaka; 100.000'de 22,6 yeni vaka;% 11 azalma), Endonezya (168.780 yeni vaka; 100.000'de 61,7 yeni vaka; %35 artış) ve Bangladeş (56.511 yeni vaka; 100.000 başına 34,3 yeni vaka;%54 artış) olmuştur.

En çok yeni ölüm vakası bildiren üç ülke; Hindistan (6254 yeni ölüm; 100.000'de 0,5 yeni ölüm, % 31 azalma), Endonezya (3444 yeni ölüm; 100.000'de 1,3 yeni ölüm,%39 artış) ve Bangladeş (893 yeni ölüm; 100.000'de 0,5 yeni ölüm; % 43 artış) olmuştur.

 

 

DSÖ Güney Doğu Asya Bölge Ofisi: https://www.who.int/southeastasia/outbreaks-and-emergencies/novel-coronavirus-2019.

Batı Pasifik Bölgesi

Batı Pasifik Bölgesi bir önceki haftaya göre %10’luk azalma ile 128.000’den fazla yeni vaka ve %7'lik bir artışla 1900’den fazla yeni ölüm vakası bildirmiştir. Kamboçya, Fiji ve Malezya, hem haftalık vakalarda hem de ölümlerde artış eğilimi göstermeye devam etmektedir. En çok yeni vaka bildiren üç ülke; Malezya (44.145 yeni vaka; 100.000 başına 136,4 yeni vaka,% 18 artış), Filipinler (38.507 yeni vaka; 100.000 başına 35,1 yeni vaka, yüzde oranı bir önceki haftaya benzer) ve Moğolistan (15.478 yeni vaka; 100.000 başına 472,1 yeni vaka, % 4 azalma) olmuştur.

En fazla yeni ölüm vakası rapor eden üç ülke; Filipinler (819 yeni ölüm; 100.000'de <1 yeni ölüm,% 16 artış), Malezya (550 yeni ölüm; 100.000'de 1,7 yeni ölüm,% 3 artış) ve Japonya (185 yeni ölüm; 100.000'de <1 yeni ölüm; %28 azalma) olmuştur.

 

DSÖ Batı Pasifik Bölge Ofisi: https://www.who.int/westernpacific/emergencies/covid-19

 

Haftalık Önemli Güncellemeler

 

DSÖ Genel Direktörü Dr Tedros’un mesajı:

 

• Genel Direktör, COVID-19 ile ilgili medya brifinginde yaptığı açılış konuşmasında- 2 Temmuz 2021, ülkelerin COVID-19 dalgalanmalarına karşı geri adım atmasının iki yolunun olduğunu belirtmiştir. Bunlar;

o Güçlü sürveyans, stratejik testler, erken vaka tespiti, izolasyon ve klinik bakım dahil olmak üzere halk sağlığı ve sosyal önlemlerinin (PHSM) güçlendirilmesi kritik olmaya devam etmektedir. Ek olarak, maske kullanımı, fiziksel mesafe, kalabalık yerlerden kaçınma ve kapalı alanların iyi havalandırılması müdahale için temel uygulamalar olmaya devam etmektedir.

o Koruyucu giysiler, tıbbi oksijen, testler, tedaviler ve aşılar gibi kaynakların adil dağılımı veya paylaşımı gerekmektedir.

•  Etkinlikte yaptığı tanıtım konuşmasında: Cinsiyet Eşitliği Sağlık ve Bakım İşgücü Girişimi- 1 Temmuz 2021, Genel Direktör, özellikle dünyadaki sağlık çalışanlarının çoğunluğunun - neredeyse %70'inin - kadın olduğu durumlarda toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini bir öncelik olarak ele alma gerektiğini vurgulamıştır. DSÖ, tüm sağlık ve bakım çalışanları için insana yakışır ve güvenli çalışma koşullarını savunmaya kararlıdır.

Güncellemeler ve yayınlar

 

COVID-19 Aşıları ve Aşı Güvenliği

WHO'nun ACT-Accelerator'daki çalışmaları için Etik Çerçeve

COVID-19 aşılarıyla aşılamadan sonra özel ilgi konusu advers olayların (AESI'ler) sentinel gözetimi için Gözlemsel Çalışma Protokolü Şablonu

Uluslararası seyahat

COVID-19 kapsamında uluslararası seyahate risk temelli bir yaklaşımın uygulanmasına yönelik teknik hususlar: Geçici rehberlik, 2 Temmuz 2021

COVID-19 kapsamında uluslararası seyahate risk temelli bir yaklaşımın uygulanmasına yönelik politika değerlendirmeleri, 2 Temmuz 2021

Temel Sağlık Hizmetleri

Ön saflarda hizmete hazır olma değerlendirmeleri için uygulama kılavuzu: COVID-19 salgını bağlamında sağlık hizmetlerinin gerçek zamanlı izlenmesinin güçlendirilmesi, 1 Temmuz 2021

Ekler

Ülkeler, bölgeler ve alanlar ve DSÖ Bölgesi (önceki sayılarda rapor edilmiştir) tarafından son yedi gün içinde bildirilen doğrulanmış COVID-19 vakalarının ve COVID-19 kaynaklı ölümlerin sayışıma “ https://covid19.who.int/table “ adresinden ulaşılabilmektedir.

Ek 1.Ülkelere ve bölgelere göre endişe verici varyantların listesi, 6 Temmuz 2021 verileri**

* Bu güncellemede yeni ülke eklenmiştir.

"Tanımlanmamış (Unspecified) B.1.617”, şu anda daha fazla soy tanımlaması olmaksızın B.1.617 tespitini bildiren ülkeleri/bölgeleri/alanları yansıtmaktadır Daha fazla ayrıntı mevcut olduğunda bunlar yeniden tahsis edilecektir.

"      ", bu varyant için bilgilerin DSÖ tarafından resmi kaynaklardan alındığını gösterir.

" o  " ifadesi, bu varyant için bilgilerin DSÖ tarafından resmi olmayan kaynaklardan alındığını ve daha fazla bilgi elde edildikçe inceleneceğini belirtir.

** Kırgızistan için Beta varyantı ve Letonya için tanımlanmamış B.1.617 alınan bilgiye dayanarak bu hafta hariç tutulmuştur.

*** Yolcular arasında VOC tespitini bildiren ülkeleri / bölgeleri / alanları (örn. Giriş noktalarında tespit edilen importe vakalar) veya yerel vakaları (toplulukta tespit edilen) içerir. Bunları gelecek raporlarda farklılaştırmak için çalışmalar devam etmektedir. Endişe verici varyantın tespit edildiğini hiç bildirmemiş ülkeleri, bölgeleri ve alanları hariç tutmaktadır.

Ek 2 Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Ek 2. Veri, tablo ve şekil notları

Sunulan veriler, ülkelerden/bölgelerden DSÖ'ye bildirilen, büyük ölçüde DSÖ vaka tanımlarına (https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV Surveillance_Case_Definition-2020.2) ve sürveyans klavuzuna (https://www.who.int/publications/i/item/who-2019-nCoV-surveillanceguidance-2020.8) dayanan resmi laboratuvar onaylı COVID-19 vaka ve ölümlerine dayanmaktadır. Doğruluk ve güvenilirliği sağlamak için adımlar atılırken, tüm veriler sürekli doğrulama ve değişikliğe tabidir; ve bu verileri yorumlarken, gerçek vaka ve ölüm oranı insidansının olduğundan düşük tahmin edilmesi ve bu verileri küresel düzeyde yansıtmada değişken gecikmeler gibi, sunulan sayıları etkileyen birkaç faktör nedeniyle dikkatli olunmalıdır. Vaka tespiti, dahil etme kriterleri, test stratejileri, raporlama uygulamaları ve veri kesme ve gecikme süreleri ülkeler/bölgeler arasında farklılık göstermektedir. Az sayıda ülke/bölge, şüpheli ve laboratuvar onaylı vakaları birlikte rapor etmektedir. DSÖ, ulusal halk sağlığı yetkilileri ve diğer kaynaklar tarafından yayınlanan bilgi ürünleri arasında farklılıklar olması beklenmektedir. Halk sağlığı yetkililerinin çok sayıda vakayı veya ölümü toplam sayımlarından çıkaran veri uyuşturma çalışmaları yürütmesi nedeniyle, yeni vakalar/ölümler sütunlarında uygun şekilde negatif sayılar gösterilebilir. Çıkarmaların önceki günlere uygun şekilde paylaştırılmasına olanak tanıyan ek ayrıntılar ortaya çıktığında, grafikler buna göre güncellenecektir. epi-data-support@who.int adresine e-posta gönderilerek yapılan geçmiş veri düzenlemesinin bir kaydı talep edilebilmektedir. Talep ederken lütfen ilgilendiğiniz ülke (ler)i, süreyi ve talep / kullanım amacını belirtiniz. Önceki durum raporları düzenlenmeyecektir; en güncel veriler için https://covid19.who.int/ adresine bakınız.

Kullanılan isimler ve bu yayındaki materyalin sunumu, DSÖ tarafından herhangi bir ülkenin, bölgenin, şehrin veya otoritenin yasal statüsü, yetkileri veya hudutlarının sınırlandırılması ile ilgili herhangi bir fikrin ifade edildiği anlamına gelmemektedir. Haritalardaki noktalı ve kesik çizgiler, henüz tam olarak anlaşmaya varılamayan yaklaşık sınır çizgilerini temsil etmektedir. Ülkeler ve bölgeler, DSÖ yönetim bölgesi altında düzenlenmiştir. Belirli şirketlerin veya üreticilerin ürünlerinden bahsedilmesi, DSÖ tarafından onaylandığını veya söz konusu benzer nitelikteki diğer ürünlerin yerine önerildiğini ima etmemektedir. Hatalar ve eksiklikler hariç olmak üzere, tescilli ürünlerin isimleri, baş harfleri büyük olacak şekilde ayırt edilmektedir.

(1) Kosova'ya yapılan tüm atıflar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1244 (1999) sayılı kararı bağlamında anlaşılmalıdır. Haritada Sırbistan ve Kosova vakalarının sayısı (UNSCR 1244, 1999) görselleştirme amacıyla hazırlanmıştır.

 

Teknik Rehber ve Diğer Kaynaklar

 • Teknik rehberler: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance
 • DSÖ Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) Paneli: https://covid19.who.int/
 • Haftalık COVID-19 Operasyonel Güncellemeleri: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/strategies-and-plans
 • DSÖ COVID-19 Vaka Tanımları: https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Surveillance_Case_Definition-2020.2
 • COVID-19 Tedarik Zinciri Kurumlar Arası Koordinasyon Hücresi Haftalık Durum Güncellemesi: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-operations
 • Araştırma ve Geliştirme: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov
 • COVID-19 hakkında çevrimiçi kurslar: https://openwho.org/channels/covid-19; ve mevcut olan diğer ulusal diller: https://openwho.org/channels/covid-19-national-languages
 • DSÖ Akademi COVID-19 mobil öğrenim uygulaması: https://www.who.int/about/who-academy/the-who-academy-s-covid-19-mobile-learning-app
 • Uluslararası toplumun, tüm ülkelere virüse hazırlanması ve müdahale etmesi konusunda sağladığı desteği özetleyen Stratejik Hazırlık ve Müdahale Planı (SPRP): https://www.who.int/publications/i/item/strategic-preparedness-and-response-plan-for-the-new-coronavirus

 

HALK İÇİN ÖNERİLER VE TAVSİYELER

EPI-WIN: bireyler, kuruluşlar ve topluluklara uyarlanmış bilgiler: https://www.who.int/teams/risk-communication

Kaynak: https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update-on-covid-19---6-july-2021

Etiketler: