DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NÜN 13.07.2021 TARİHLİ YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) HAFTALIK DURUM RAPORU

13 Temmuz 2021 Salı

Geçen hafta (5-11 Temmuz 2021) bildirilen küresel yeni vaka sayısı, önceki haftaya göre %10'luk bir artışla yaklaşık 3 milyon olarak gerçekleşmiştir. Arka arkaya dokuz hafta boyunca istikrarlı bir düşüşün ardından, haftalık ölüm sayısı bu hafta bir önceki haftaya göre %3 artmış ve 55.000'den fazla ölüm vakası bildirilmiştir.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NÜN 13.07.2021 TARİHLİ YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) HAFTALIK DURUM RAPORU

Bu raporda aşağıda yer alan başlıklar halinde COVID-19 ile ilgili en son veriler paylaşılmaktadır:

 • Küresel Epidemiyolojik Durum
 • Özel Konu: DSÖ’nün COVİD-19 küresel hızlı risk değerlendirmesi
 • Özel Konu: SARS-CoV-2'nin Önemli Varyantları (VOI'ler) ve Endişe Verici    Varyantları (VOC'ler) hakkında güncelleme
 • DSÖ Bölgelerine Göre Genel Durum
 • Haftalık Önemli Güncellemeler

KÜRESEL EPİDEMİYOLOJİK DURUM

11 Temmuz 2021 itibariyle veriler

Geçen hafta (5-11 Temmuz 2021) bildirilen küresel yeni vaka sayısı, önceki haftaya göre %10'luk bir artışla yaklaşık 3 milyon olarak gerçekleşmiştir (Şekil 1). Arka arkaya dokuz hafta boyunca istikrarlı bir düşüşün ardından, haftalık ölüm sayısı bu hafta bir önceki haftaya göre %3 artmış ve 55.000'den fazla ölüm vakası bildirilmiştir. Küresel olarak, COVID-19 insidansı, önceki haftadaki 370.000'e kıyasla her gün bildirilen ortalama 400.000'den fazla vaka ile artış göstermiştir. Küresel olarak bildirilen kümülatif vaka sayısı hali hazırda 186 milyonu ve ölüm vakası sayısı 4 milyonu aşmaktadır.

Bu hafta, Amerika hariç tüm Bölgelerde insidansta bir artış kaydedilmiştir. Doğu Akdeniz Bölgesi, bir önceki haftaya göre en yüksek insidans artışını (%25) kaydetmiş olup bu bölgeyi %20'lik bir artışla Avrupa Bölgesi  takip etmiştir (Tablo 1).  Afrika Bölgesi, %5'lik bir artışla insidansta en küçük yüzde artışına sahip olmuştur. Ancak bölge, bir önceki haftaya göre ölüm sayısında %50 artış kaydetmiştir. Güney Doğu Asya Bölgesi de bir önceki haftaya göre %26 artış bildirerek ölüm sayısında önemli bir artış kaydetmiştir. Amerika Bölgesi, geçen hafta rapor edilen vaka sayısında %3'lük bir düşüş ve ölüm sayısında %11'lik bir düşüş bildirmiştir.

Şekil 1: DSÖ bölgeleri tarafından haftalık olarak bildirilen COVID-19 vakalarının sayısı, 11 Temmuz 2021**

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

En fazla yeni vaka bildiren ülkeler: Brezilya (333 030 yeni vaka; %9 düşüş), Hindistan (291 789 yeni vaka; %7 düşüş), Endonezya (243 119 yeni vaka; %44 artış), Birleşik Krallık (210 277 yeni vaka; %30 artış), ve Kolombiya (174 320 yeni vaka; %15 düşüş). Geçen hafta, 100.000 nüfus başına en yüksek yeni vaka sayısı Britanya Virjin Adaları (100.000 kişi başına 2497 yeni vaka), Seyşeller (100.000 kişi başına 763 yeni vaka), Kıbrıs adası (100.000 kişi başına 673 yeni vaka), Jersey (100.000 nüfus başına 628 yeni vaka) ve Fiji (100.000 nüfus başına 490 yeni vaka) rapor edilmiştir.

Küresel olarak, 178 ülke, bölge veya bölgede (geçen hafta altı yeni ülke) Alfa varyantı vakaları rapor edilirken, 123 ülke (üç yeni ülke) Beta varyantı vakaları bildirmiş olup 75 ülke (üç yeni ülke) Gama varyantı vakaları bildirmiş ve 111 ülke (15 yeni ülke) Delta varyantı vakalarını rapor etmiştir.

Tablo 1. DSÖ Bölgelerine göre, son yedi günde bildirilen ve kümülatif COVID-19 vakalarının ve COVID-19 kaynaklı ölümlerin sayısı,  11 Temmuz 2021 verileri**

DSÖ Bölgesi

Son 7 gündeki yeni vakalar (%)

Son 7 gündeki yeni vakalarda yüzde değişim*

Toplam vakalar (%)

Son yedi gündeki yeni ölümler (%)

Son 7 gündeki yeni ölümlerde yüzde değişim*

Toplam ölümler (%)

Amerika

962.280 (%32)

 

% -3

73.767.194 (%40)

23.715 (%42)

%-11

1.938.190 (%48)

Avrupa

653.803

(%22)

 

% 20

56.935.257 (%31)

6.926 (%12)

%-1

1.196.301 (%30)

Güneydoğu Asya

712.210 (%24)

 

% 16

35.931.354 (% 19)

14.600 (%26)

%26

510.539

(%13)

Doğu Akdeniz

306.986

(%10)

 

 

% 25

11.440.249 (%6)

3.706 (%7)

%7

222.510 (%6)

Afrika

213.694

(%7)

 

% 5

4.386.419 (%2)

5.013 (%9)

%50

102.681

(%3)

Batı Pasifik

147.492

(%5)

 

% 15

3.779.156

(% 2)

1.870

(%3)

%-3

57.627

(%1)

Küresel

2.996.465 (%100)

 

%10

186.240.393

 (%100)

55.830 (%100)

%3

4.027.861

(%100)

* Yedi gün öncesine kıyasla son yedi gün içinde yeni doğrulanmış vaka/ölüm sayısındaki yüzdelik değişim.

** Ek 2,veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

COVID-19 ile ilgili en son veriler ve bilgiler için lütfen aşağıdaki adresleri ziyaret ediniz:

  DSÖ COVID-19 Paneli

  DSÖ COVID-19 Haftalık Operasyonel Güncelleme ve Haftalık Epidemiyolojik Güncelleme

Şekil 2. Ülkelere ve bölgelere göre, son yedi günde 100.000 nüfus başına bildirilen COVID-19 vakaları, 5-11Temmuz 2021 **

** Ek 2, veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.Şekil 3. Ülkelere ve bölgelere göre, son yedi günde 100.000 nüfus başına bildirilen COVID-19 ölüm vakaları, 5-11 Temmuz 2021 **

** Ek 2, veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.Özel Konu: Özel Konu: DSÖ’nün COVİD-19 küresel hızlı risk değerlendirmesi

COVID-19 pandemisi, SARS-CoV-2 virüsüne ilişkin anlayışımız ve virüsün yayılmasını ve etkisini kontrol etmek için gereken yanıt gibi gelişmeye devam etmektedir. DSÖ'nün 9 Temmuz 2021'de gerçekleştirdiği en son hızlı risk değerlendirmesinde, küresel halk sağlığı riski çok yüksek olarak değerlendirilmiştir.

Acil Yanıt Çerçevesi kapsamında, DSÖ, ortaya çıkan durumlara yanıtımıza yönelik  bilgilendirmeler yapmak üzere düzenli olarak risk değerlendirmeleri ve durum analizleri yapmaktadır. Ayrıca DSÖ, halk sağlığı olaylarının mevcut risk durumunu derinlemesine bir tehlike, maruziyet ve bağlam değerlendirmesi yoluyla periyodik olarak gözden geçirmektedir. Bu aynı zamanda halk sağlığı olayına yanıt vermek ve insan sağlığına yönelik mevcut riski, küresel olarak devam eden yayılma risklerini ve yetersiz kontrol kapasitesi riskini araştırmak için mevcut güvenlik açıklarının ve kapasitelerinin gözden geçirilmesi de dahildir.  Bu tür değerlendirmeler, dahili bir DSÖ karar verme aracı olarak kullanılır; ayrıca Uluslararası Sağlık Tüzüğü (UST 2005) Acil Durum Komitesi toplantıları dahil (ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) bağımsız müzakereleri desteklemek için kullanılırlar. Bugüne kadar, COVID-19 için toplam 11 küresel hızlı risk değerlendirmesi yapılmış ve SARS-CoV-2 Endişe Verici Varyantlarının (VOC) ortaya çıkışını çevreleyen belirli olaylar için ek değerlendirmeler yapılmıştır. Burada, COVID-19 için yapılan son derinlemesine küresel hızlı risk değerlendirmesinin bir özetini sunmaktayız.

COVID-19 ile ilişkili küresel halk sağlığı riskleri çok yüksektir. Küresel düzeyde iki aylık istikrarlı bir düşüşün ardından, vaka insidans oranları hala yüksek (bir kez daha haftada yaklaşık 3 milyon yeni teyit edilmiş vakaya yaklaşıyor) ve çoğu bölgede ve birçok ülkede artmaktadır. Nisan 2021'in sonunda kaydedilen zirveden bu yana ölüm oranındaki düşüşün ardından, bu hafta önceki haftaya kıyasla ölümlerde hafif bir artış bildirilmiş ve tüm DSÖ bölgelerinde düşük aşı seviyelerine sahip birkaç ülke şu anda vakalarda, hastaneye yatışlarda ve ölümlerde keskin artışlar rapor etmektedir.

SARS-CoV-2 virüsü dolaşımda kalmaya ve gelişmeye devam ederken, artan bulaşıcılık ve diğer potansiyel fenotipik etkileri değerlendirmek için DSÖ ve ortakları tarafından ortaya çıkan önemli ve endişe verici varyantları karakterize edilmektedir. Bugüne kadar karakterize edilen dört VOC (Alfa; Beta; Gama, Delta) artan bulaşıcılık göstermiştir. Delta varyantı, son iki ayda altı DSÖ bölgesinin tümünde en az 111 ülkede tespit edilmiş ve bugüne kadar tanımlanan diğer VOC'lerden daha yüksek bulaşabilirlik göstermiştir. Artan bulaşıcılık, önümüzdeki aylarda küresel olarak baskın varyant haline gelmesi muhtemel olduğu anlamına gelmektedir. Halk sağlığı ve sosyal önlemlerin (PHSM) gevşetilmesi ve uygunsuz kullanımı ve artan sosyal hareketlilik ve etkileşim ile birleştiğinde daha bulaşıcı varyantların ortaya çıkması ve birçok ülkede düşük aşı kapsamı, insidans, hastaneye yatışlar ve hastaneye yatışlarda ve ölümlerdeki hızlı artışlara katkıda bulunmaktadır. Ayrıca, dünyanın büyük bölümünde epidemiyolojik sürveyans, test ve genomik sekanslamada hala boşluklar bulunmaktadır ve bu, mevcut ve gelecekteki varyantların etkisini zamanında izleme ve değerlendirme yeteneğimizi sınırlandırmaktadır.

Dünya nüfusunun neredeyse dörtte biri (%24,7) en az bir doz COVID-19 aşısı (üç milyardan fazla doz uygulanmış) almış olsa da, aşıların çoğunluğunun az sayıda yüksek ve üst orta gelirli ülkelerde uygulanmış olmasıyla aşı dağıtımı ve uygulamasında büyük eşitsizlikler vardır. COVAX tesisi bu açığı azaltmak için çalışmakta ancak dünya nüfusunun büyük bir kısmı SARS-CoV-2 enfeksiyonuna karşı korunmasız kalmaktadır. Mevcut aşıların ortaya çıkan varyantlara karşı etkililiği ve etkililiğine ilişkin kanıtların genişliği ve kalitesi sınırlı kalmaktadır; bununla birlikte, mevcut kanıtlar, tam aşılamanın, enfeksiyon, hafif-orta hastalık ve bulaşma üzerindeki etkilere ilişkin karışık kanıtlarla birlikte, dört VOC'nin tümü için şiddetli hastalık ve ölüme karşı yüksek düzeyde koruma sağladığını göstermektedir. Potansiyel 'bağışıklık kaçışı' da dahil olmak üzere tüm varyantların virüs evrimi ve fenotipik etkileri, aşı bileşimi, aşılama stratejileri ve/veya kapsama hedeflerinde gelecekteki ayarlamalara yönelik olası ihtiyaçlar dahil olmak üzere yakın izleme ve değerlendirme gerektirmektedir.

COVID-19 pandemisine yanıt olarak, ülkeler son 18 ay içinde değişen sıkılıkta kısıtlamalarına zaman zaman gidilmiş ve birçok ülke artık kalan tüm PHSM'yi kaldırmak için önemli bir baskıyla karşı karşıyadır. Küçükten büyüğe toplantılar ve zorunlu olmayan seyahatler şeklinde sosyal etkileşim ve hareketlilik artmaktadır. Herhangi bir toplantı veya seyahat sırasında bulaşma riskinin yanlış planlanması veya değerlendirilmesi, virüsün yayılması için fırsatlar sağlar. Ülkelerde VOC'lerin etkisini değerlendiren devam eden analizler, bireysel ve topluluk düzeyinde PHSM ve enfeksiyon önleme ve kontrol (IPC) stratejilerinin, mevcut VOC'ler/VOI'lere karşı da dahil olmak üzere, etkili olmaya devam ettiğini göstermektedir. Yetersiz epidemiyolojik sürveyans, test ve temaslı takibi, vakaların izolasyonu ve temaslıların karantinaya alınması ve PHSM'ye desteğin ve bağlılığın azalması, şu anda pandeminin kontrolünde bugüne kadar elde edilen kazanımların kaybedilmesine yol açmaktadır. Son olarak, aşılar, tıbbi oksijen, kişisel koruyucu ekipman, laboratuvar testleri ve diğer kritik öğelerdeki arz kıtlığı, en kötü etkilenen ülkelerde pandemiye yanıt vermede önemli zorluklar yaşatmaya devam etmektedir. 2021'de, bazı COVID-19 aşıları için üretim tesislerinden aşı uygulama noktalarına kadar ultra soğuk zincir depolama gereksinimi göz önüne alındığında, COVID-19 Tedarik Zinciri Sistemini sürdürmek daha bir karöaşık hale gelmiştir. Tedarik zincirine ek olarak, 2021 için 1,96 milyar ABD Doları değerindeki COVID-19 Stratejik Hazırlık ve Yanıt Planı'nda hala %67'lik bir finansman açığı bulunmaktadırr ve bu da aşı dağıtımı, epidemiyolojik sürveyans, temaslı takibi ve temel sağlığın korunması Hizmetleri gibi diğer acil öncelikler için kaynakları zorlamaktadır.

Ek kaynaklar

DSÖ risk değerlendirme süreci hakkında daha fazla bilgi

 

Özel Konu: SARS-CoV-2'nin Önemli Varyantları (VOI'ler) ve Endişe Verici Varyantları (VOC'ler) Hakkında Güncelleme

DSÖ, ulusal makamlar, kurumlar ve araştırmacılarla işbirliği içinde, SARS-CoV-2 varyantlarının bulaşıcılıkta, veya hastalık özelliklerinde değişikliklere yol açıp açmadığını veya bunların ulusal sağlık yetkililerince kontrol için uygulanan aşı, tedavi, teşhis veya halk sağlığı ve sosyal önlemlerinde (PHSM) gerçekleştirilen uygulamalarda değişikliğe yol açıp açmadığını değerlendirmektedir. Potansiyel endişe verici varyantların (VOC'ler) veya önemli varyantların (VOI'ler) "sinyallerini" tespit etmek ve bunları küresel halk sağlığına yönelik riske göre değerlendirmek üzere sistemler oluşturulmuştur. Bu riskler geliştikçe, DSÖ, sürveyans ve araştırma için önceliklerin belirlenmesini desteklemek ve nihayetinde yanıt stratejilerine rehberlik etmek için küresel VOI'ler ve VOC'lerin listelerini güncellemeye devam edecektir (ayrıntılı bilgi için, lütfen İzleme SARS-CoV-2 varyantları web sitesine bakın).

 

SARS-CoV-2 varyantlarını tespit etmeye yönelik sürveyans faaliyetleri, stratejik genomik sekanslama dahil olmak üzere yerel ve ulusal düzeylerde güçlendirildiğinden, VOC bildiren ülke/yönetim bölgesi/bölge (bundan böyle ülkeler olarak anılacaktır) sayısı artmaya devam etmiştir (Şekil 3, Ek 2) . Bu dağılım, ülkeler arasındaki sekanslama kapasiteleri ve örnekleme stratejilerindeki farklılıklar da dahil olmak üzere, sürveyans sınırlamaları dikkate alınarak yorumlanmalıdır. Bununla birlikte, tüm DSÖ bölgelerinde Delta varyantı nedeniyle COVID-19 vakalarında genel bir artış bildirilmektedir. 13 Temmuz itibariyle, en az 111 ülke,yönetim  bölgesi  ve bölge Delta varyantının tespit edildiğini bildirmiş olup bunun artarak devam etmesi ve önümüzdeki aylarda küresel olarak baskın varyant haline gelmesi beklenmektedir. Delta varyantı ile ilişkili artan bulaşabilirliğin, özellikle düşük aşı kapsamı bağlamlarında, vaka insidansında önemli artışlara ve sağlık sistemleri üzerinde daha fazla baskıya neden olması muhtemeldir.

Ülkeler, zorunlu olmayan uluslararası seyahatlere kademeli olarak yeniden başlarken, SARS-CoV-2'nin seyahatle ilişkili başka ülkelere ya da başka ülkelerden söz konusu üşlkelere yayılımı ve ileriye dönük bulaşmasını azaltmayı amaçlayan risk azaltma önlemlerinin getirilmesi, sistematik ve rutin olarak yürütülen kapsamlı risk değerlendirmelerine dayanmalıdır.

İlave kaynaklar

COVID-19'un yeni varyantları: Bilgi boşlukları ve araştırma

SARS-CoV-2 varyantlarının takibi

SARS-CoV-2'nin genomik dizilimi: halk sağlığı üzerinde maksimum etki için uygulama kılavuzu

COVID-19 bağlamında halk sağlığı ve sosyal önlemlerin uygulanmasına ve ayarlanmasına ilişkin hususlar

COVID-19 bağlamında uluslararası seyahate risk temelli bir yaklaşımı uygulamaya yönelik teknik hususlar: Geçici kılavuz, 2 Temmuz 2021

COVID-19 aşısının etkinliğine ilişkin gözlemsel çalışma tasarımlarının görünümü

Şekil 3. 13 Temmuz 2021 itibarıyla Alfa, Beta, Gama ve Delta varyantlarını bildiren ülkeler, yönetim bölgeleri ve bölgeler

DSÖ BÖLGELERİNE GÖRE DURUM

Afrika Bölgesi

Haftalık vaka insidansı ve ölümler, sırasıyla son dokuz hafta ve sekiz hafta boyunca artmaya devam etmektedir. Afrika Bölgesi, bir önceki haftaya göre sırasıyla %5 ve %50 artışla 213.000'den fazla yeni vaka ve 5000'den fazla yeni ölüm bildirmiştir. Geçen hafta, tüm yeni vakaların %62'si ve tüm yeni ölüm vakalarının %53'ü Güney Afrika'dan bildirilmiştir. En çok yeni vaka bildiren ülkeler Güney Afrika (132 986 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 224.2 yeni vaka; geçen haftaya benzer yüzde fark), Zimbabve (13 188 yeni vaka; 100.000 kişide 88.7 yeni vaka; 72 % artış) ve Zambiya (12 302 yeni vaka; 100.000'de 66.9 yeni vaka; %25 azalma) olmuştur.

En çok yeni ölüm vakası bildiren ülkeler;  Güney Afrika (2631 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına 4.4 yeni ölüm; %52 artış), Uganda (897 yeni ölüm; 100.000'de 2.0 yeni ölüm; %176 artış) ve Zambiya (378 yeni ölüm; 100.000'de 2,1 yeni ölüm; %12'lik bir düşüş) olmuştur.

DSÖ Afrika Bölge Ofisi: https://www.afro.who.int/health-topics/coronavirus-covid-19

Amerika Bölgesi

Amerika Bölgesi, bir önceki haftaya göre sırasıyla %3 ve %11'lk bir düşüşle 962.000'den fazla yeni vaka ve 23.000'den fazla yeni ölüm vakası bildirmiştir. Genel olarak, bölgede vakalar azalmaya devam etmektedir ancak İngiliz Virgin Adaları, Martinik, Barbados ve Turks ve Caicos Adaları gibi küçük adalarda vaka insidansında büyük artışlar rapor edilmiştir. En çok yeni vaka bildiren ülkeler; Brezilya (333 030 yeni vaka; 100.000'de 156.7 yeni vaka; %9 düşüş), Kolombiya (174.320 yeni vaka; 100.000'de 342,6 yeni vaka; %15 düşüş) ve Amerika Birleşik Devletleri (128 482 yeni vaka; 100.000'de 38,8 yeni vaka; %38 artış) olmuştur. En çok yeni ölüm vakası bildiren ülkeler; Brezilya (9736 yeni ölüm; 100.000'de 4.6 yeni ölüm; %10'luk bir düşüş), Kolombiya (4008 yeni ölüm; 100.000'de 7.9 yeni ölüm; %9'luk bir düşüş) ve Arjantin ( 2849 yeni ölüm; 100.000'de 6,3 yeni ölüm; %16'lık bir düşüş) olmuştur.

DSÖ Amerika Bölge Ofisi: https://www.paho.org/en/topics/coronavirus-infections/coronavirus-disease-covid-19-pandemic

Doğu Akdeniz Bölgesi

Doğu Akdeniz Bölgesi, bir önceki haftaya göre sırasıyla %25 ve %7'lik bir artışla 307.000'den az yeni vaka ve 3700'den fazla yeni ölüm vakası bildirmiştir. Bu, bölgede artış bildirilen vakalardaki art arda dördüncü haftadır. En çok yeni vaka bildiren ülkeler;  İran (114 749 yeni vaka; 100.000'de 136.6 yeni vaka; %38 artış), Irak (56.535 yeni vaka; 100.000'de 140,6 yeni vaka; %29) artış) ve Tunus (5 076 yeni vaka; 100.000'de 440,6 yeni vaka; %47 artış) olmuştur.

En çok ölüm vakası bildiren ülkeler;  İran (1067 yeni ölüm; 100.000'de 1,3 yeni ölüm; %16 artış), Tunus (983 yeni ölüm; 100.000'de 8,3 yeni ölüm; %44 artış) ve Afganistan (525 yeni ölüm; 100.000'de 1,3 yeni ölüm; %4'lük bir düşüş) olmuştur.

DSÖ Doğu Akdeniz Bölge Ofisi: http://www.emro.who.int/health-topics/corona-virus/index.html

Avrupa Bölgesi

Avrupa Bölgesi'ndeki vakalar geçtiğimiz ay istikrarlı bir şekilde artmakta olup bu hafta Bölge, önceki haftaya göre %20'lik bir artışla 653.000'den fazla yeni vaka bildirmiştir. Bu hafta bölgesel olarak bildirilen yeni ölümlerin sayısı bir önceki haftaya benzer şekilde gerçekleşmiştir. En çok yeni vaka bildiren ülkeler;  Birleşik Krallık (210 277 yeni vaka; 100.000'de 309.8 yeni vaka; %30 artış), Rusya Federasyonu'ndan (172 392 yeni vaka; 100.000'de 118.1 yeni vaka; %8 artış) bildirilmiştir. ) ve İspanya (52.824 yeni vaka; 100.000'de 111.6 yeni vaka; %19'luk bir düşüş) olmuştur.

En çok yeni ölüm vakası bildiren ülkeler; Rusya Federasyonu (5077 yeni ölüm; 100.000'de 3.5 yeni ölüm; %9 artış), Türkiye (318 yeni ölüm; 100.000'de 0,4 yeni ölüm; %9 düşüş) ve Almanya (201 yeni ölüm; 100.000'de 0,2 yeni ölüm; %27'lik bir düşüş) olmuştur.

 

DSÖ Avrupa Bölge Ofisi: https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19.

Güneydoğu Asya Bölgesi

Güneydoğu Asya Bölgesi'ndeki yeni vaka insidansındaki eğilimler, bölgenin Mayıs ayının başındaki zirve yaptığı dönemlere kıyasla çok daha düşük seviyelerde olsa da, bölgede 712 000'den fazla yeni vakanın rapor edildiği vakalarda başka bir canlanma bildirmekte olan söz konusu bölge vaka sayılarında bir önceki haftaya göre bu hafta  %16 artış göstermiştir. Yeni ölümlerin sayısı daha da endişe vericidir: Geçen hafta, önceki haftaya göre %26'lık bir artışla 14.000'den fazla yeni ölüm görülmüştür. En çok yeni vaka bildiren ülkeler;  Hindistan (291 789 yeni vaka; 100.000'de 21.1 yeni vaka; %7 düşüş), Endonezya (243 119 yeni vaka; 100.000'de 88.9 yeni vaka; %44 artış) ve Bangladeş (76 272 yeni vaka; 100.000'de 46.3 yeni vaka; %35 artış) olmuştur.

En çok yeni ölüm vakası bildiren ülkeler;  Hindistan (6035 yeni ölüm; 100.000'de 0,4 yeni ölüm; %4 düşüş), Endonezya (5882 yeni ölüm; 100.000'de 2,2 yeni ölüm; %71 artış) ve Bangladeş'te rapor edildi. 1354 yeni ölüm; 100.000'de 0,8 yeni ölüm; %52 artış) olmuştur.

DSÖ Güney Doğu Asya Bölge Ofisi: https://www.who.int/southeastasia/outbreaks-and-emergencies/novel-coronavirus-2019.

Batı Pasifik Bölgesi

Batı Pasifik Bölgesi, ölümlerin nispeten sabit kalmasına rağmen, son üç hafta içinde vaka insidansında artan eğilimler bildirmiştir. Bu hafta, bir önceki haftaya göre sırasıyla %15'lik bir artış ve %3'lük bir düşüşle 147.000'den fazla yeni vaka ve 1800'den fazla yeni ölüm vakası bildirmiştir. En çok yeni vaka bildiren ülkeler;  Malezya (54 584 yeni vaka; 100.000'de 168.6 yeni vaka; %24 artış), Filipinler (36706 yeni vaka; 100.000'de 33.5 yeni vaka; %5 düşüş), ve Japonya (13 314 yeni vaka; 100.000'de 10.5 yeni vaka; %22 artış) olmuştur.

En çok yeni ölüm vakası bildiren ülkeler; Filipinler (753 yeni ölüm; 100.000'de 0,7 yeni ölüm; %8 düşüş), Malezya (633 yeni ölüm; 100.000'de 2,0 yeni ölüm; %15 artış) ve Kamboçya (185 yeni ölüm; 100.000'de 1,1 yeni ölüm; %7'lik bir artış) olmuştur.

DSÖ Batı Pasifik Bölge Ofisi: https://www.who.int/westernpacific/emergencies/covid-19

Haftalık Önemli Güncellemeler

 

DSÖ Genel Direktörünün önemli mesajı:

 

Genel Direktör, COVID-19 – 7 Temmuz 2021 hakkındaki medya brifinginde yaptığı açılış konuşmasında şunların atını çizmiştir:

 

o 2022'nin ortasına kadar tüm ülkelerdeki insanların yüzde 70'ini aşılama yolunda dünyayı konumlandırmak için Eylül ayına kadar tüm ülkelerdeki insanların yüzde 10'unun ve yıl sonuna kadar yüzde 40'ının aşılanması ihtiyacı.

 

o İnterlökin-6 reseptör blokerlerinin, özellikle kortikosteroidlerle birlikte uygulandığında hayat kurtaran bir ilaç sınıfı olan COVID-19 ile ciddi veya kritik derecede hasta olan hastalarda kullanılması.

 

Yüksek düzeydeki etkinlikte yaptığı giriş konuşmasında: Şiddetin çocukların ruh sağlığı üzerindeki etkisi - 8 Temmuz 2021, Genel Direktör çocuklarda ruh sağlığı sorunlarının önlenmesi, teşhisi ve tedavisinin iyileştirilmesine yönelik çabaların hızlandırılmasının ve çocukların şiddetten arınma ve yüksek kalitede akıl sağlığı hizmetlerinden yararlanma hakkını elde etmeleri için aileler, okullar ve topluluklar içinde besleyici ortamlar inşa etmenin gerekliği olduğunu vurgulamıştır.

Güncellemeler ve yayınlar

Koronavirüs hastalığından (COVID-19) şüphelenildiğinde veya hastalık doğrulandığında sırasında enfeksiyonun önlenmesi ve kontrolü

COVID-19 Aşıları: güvenlik sürveyans kılavuzu. Hamile ve emziren kadınlarda COVID-19 aşılarının güvenlik gözetimi modülü

COVID-19 için teşhis, tedavi, aşı hazırlığı ve diğer sağlık ürünleri

COVID-19 sırasında temel sağlık hizmetlerinde kesintilerin sağlık üzerindeki etkilerini modelleme

COVID-19'un Klinik Karakterizasyonu için DSÖ Küresel Klinik Platformu: İstatistiksel Analiz Planı, 7 Temmuz 2021

Terapötikler ve COVID-19: yaşam rehberi

Ekler

Ülkeler, bölgeler ve alanlar ve DSÖ Bölgesi (önceki sayılarda rapor edilmiştir) tarafından son yedi gün içinde bildirilen doğrulanmış COVID-19 vakalarının ve COVID-19 kaynaklı ölümlerin sayışıma “ https://covid19.who.int/table “ adresinden ulaşılabilmektedir.

Ek 1.Ülkelere ve bölgelere göre endişe verici varyantların listesi, 13 Temmuz 2021 verileri**

* Bu güncellemede yeni ülke eklenmiştir.

"Tanımlanmamış (Unspecified) B.1.617”, şu anda daha fazla soy tanımlaması olmaksızın B.1.617 tespitini bildiren ülkeleri/bölgeleri/alanları yansıtmaktadır Daha fazla ayrıntı mevcut olduğunda bunlar yeniden tahsis edilecektir.

"      ", bu varyant için bilgilerin DSÖ tarafından resmi kaynaklardan alındığını gösterir.

" o  " ifadesi, bu varyant için bilgilerin DSÖ tarafından resmi olmayan kaynaklardan alındığını ve daha fazla bilgi elde edildikçe inceleneceğini belirtir.

** Kırgızistan için Beta varyantı ve Letonya için tanımlanmamış B.1.617 alınan bilgiye dayanarak bu hafta hariç tutulmuştur.

*** Yolcular arasında VOC tespitini bildiren ülkeleri / bölgeleri / alanları (örn. Giriş noktalarında tespit edilen importe vakalar) veya yerel vakaları (toplulukta tespit edilen) içerir. Bunları gelecek raporlarda farklılaştırmak için çalışmalar devam etmektedir. Endişe verici varyantın tespit edildiğini hiç bildirmemiş ülkeleri, bölgeleri ve alanları hariç tutmaktadır.

Ek 2 Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Ek 2. Veri, tablo ve şekil notları

Sunulan veriler, ülkelerden/bölgelerden DSÖ'ye bildirilen, büyük ölçüde DSÖ vaka tanımlarına (https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV Surveillance_Case_Definition-2020.2) ve sürveyans klavuzuna (https://www.who.int/publications/i/item/who-2019-nCoV-surveillanceguidance-2020.8) dayanan resmi laboratuvar onaylı COVID-19 vaka ve ölümlerine dayanmaktadır. Doğruluk ve güvenilirliği sağlamak için adımlar atılırken, tüm veriler sürekli doğrulama ve değişikliğe tabidir; ve bu verileri yorumlarken, gerçek vaka ve ölüm oranı insidansının olduğundan düşük tahmin edilmesi ve bu verileri küresel düzeyde yansıtmada değişken gecikmeler gibi, sunulan sayıları etkileyen birkaç faktör nedeniyle dikkatli olunmalıdır. Vaka tespiti, dahil etme kriterleri, test stratejileri, raporlama uygulamaları ve veri kesme ve gecikme süreleri ülkeler/bölgeler arasında farklılık göstermektedir. Az sayıda ülke/bölge, şüpheli ve laboratuvar onaylı vakaları birlikte rapor etmektedir. DSÖ, ulusal halk sağlığı yetkilileri ve diğer kaynaklar tarafından yayınlanan bilgi ürünleri arasında farklılıklar olması beklenmektedir. Halk sağlığı yetkililerinin çok sayıda vakayı veya ölümü toplam sayımlarından çıkaran veri uyuşturma çalışmaları yürütmesi nedeniyle, yeni vakalar/ölümler sütunlarında uygun şekilde negatif sayılar gösterilebilir. Çıkarmaların önceki günlere uygun şekilde paylaştırılmasına olanak tanıyan ek ayrıntılar ortaya çıktığında, grafikler buna göre güncellenecektir. epi-data-support@who.int adresine e-posta gönderilerek yapılan geçmiş veri düzenlemesinin bir kaydı talep edilebilmektedir. Talep ederken lütfen ilgilendiğiniz ülke (ler)i, süreyi ve talep / kullanım amacını belirtiniz. Önceki durum raporları düzenlenmeyecektir; en güncel veriler için https://covid19.who.int/ adresine bakınız.

Kullanılan isimler ve bu yayındaki materyalin sunumu, DSÖ tarafından herhangi bir ülkenin, bölgenin, şehrin veya otoritenin yasal statüsü, yetkileri veya hudutlarının sınırlandırılması ile ilgili herhangi bir fikrin ifade edildiği anlamına gelmemektedir. Haritalardaki noktalı ve kesik çizgiler, henüz tam olarak anlaşmaya varılamayan yaklaşık sınır çizgilerini temsil etmektedir. Ülkeler ve bölgeler, DSÖ yönetim bölgesi altında düzenlenmiştir. Belirli şirketlerin veya üreticilerin ürünlerinden bahsedilmesi, DSÖ tarafından onaylandığını veya söz konusu benzer nitelikteki diğer ürünlerin yerine önerildiğini ima etmemektedir. Hatalar ve eksiklikler hariç olmak üzere, tescilli ürünlerin isimleri, baş harfleri büyük olacak şekilde ayırt edilmektedir.

(1) Kosova'ya yapılan tüm atıflar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1244 (1999) sayılı kararı bağlamında anlaşılmalıdır. Haritada Sırbistan ve Kosova vakalarının sayısı (UNSCR 1244, 1999) görselleştirme amacıyla hazırlanmıştır.

Teknik Rehber ve Diğer Kaynaklar

 • Teknik rehberler: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance
 • DSÖ Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) Paneli: https://covid19.who.int/
 • Haftalık COVID-19 Operasyonel Güncellemeleri: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/strategies-and-plans
 • DSÖ COVID-19 Vaka Tanımları: https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Surveillance_Case_Definition-2020.2
 • COVID-19 Tedarik Zinciri Kurumlar Arası Koordinasyon Hücresi Haftalık Durum Güncellemesi: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-operations
 • Araştırma ve Geliştirme: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov
 • COVID-19 hakkında çevrimiçi kurslar: https://openwho.org/channels/covid-19; ve mevcut olan diğer ulusal diller: https://openwho.org/channels/covid-19-national-languages
 • DSÖ Akademi COVID-19 mobil öğrenim uygulaması: https://www.who.int/about/who-academy/the-who-academy-s-covid-19-mobile-learning-app
 • Uluslararası toplumun, tüm ülkelere virüse hazırlanması ve müdahale etmesi konusunda sağladığı desteği özetleyen Stratejik Hazırlık ve Müdahale Planı (SPRP): https://www.who.int/publications/i/item/strategic-preparedness-and-response-plan-for-the-new-coronavirus

HALK İÇİN ÖNERİLER VE TAVSİYELER

EPI-WIN: bireyler, kuruluşlar ve topluluklara uyarlanmış bilgiler: https://www.who.int/teams/risk-communication

Kaynak: https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update-on-covid-19---13-july-2021

Etiketler: