DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NÜN 20.07.2021 TARİHLİ YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) HAFTALIK DURUM RAPORU

20 Temmuz 2021 Salı

Geçen hafta (12-18 Temmuz 2021) bildirilen küresel yeni vaka sayısı, önceki haftaya göre %12 artışla 3.4 milyonun üzerinde gerçekleşmiştir. Geçen hafta, dört Bölge (Amerika ve Afrika Bölgeleri hariç) vaka insidansında bir artış bildirmiştir.

 

Bu raporda aşağıda yer alan başlıklar halinde COVID-19 ile ilgili en son veriler paylaşılmaktadır:

 • Küresel Epidemiyolojik Durum
 • Özel Konu: Ayrıntılı bir DSÖ COVID-19 küresel gözetim panosunun yayınlanması
 • Özel Konu: SARS-CoV-2'nin Önemli Varyantları (VOI'ler) ve Endişe Verici    Varyantları (VOC'ler) hakkında güncelleme
 • DSÖ Bölgelerine Göre Genel Durum
 • Haftalık Önemli Güncellemeler

KÜRESEL EPİDEMİYOLOJİK DURUM

18 Temmuz 2021 itibariyle veriler

Geçen hafta (12-18 Temmuz 2021) bildirilen küresel yeni vaka sayısı, önceki haftaya göre %12 artışla 3.4 milyonun üzerinde gerçekleşmiştir (Şekil 1). Küresel olarak, COVID-19 haftalık vaka insidansı, önceki hafta günlük olarak bildirilen 400.000 vakaya kıyasla, geçen hafta bildirilen günlük ortalama 490.000 vaka ile artış göstermiştir. İki aydan uzun bir süredir istikrarlı bir düşüşün ardından, bildirilen haftalık ölüm sayısı, yaklaşık 57.000 ölüm vakasıyla bir önceki haftayla neredeyse  aynı sayıda gerçekleşmiştir. Küresel olarak bildirilen kümülatif vaka sayısı şu anda 190 milyonun üzerinde ve ölüm sayısı ise  4 milyonu aşmıştır. Bu hızla, küresel olarak bildirilen kümülatif vaka sayısının önümüzdeki üç hafta içinde 200 milyonu aşması beklenmektedir. Geçen hafta, dört Bölge (Amerika ve Afrika Bölgeleri hariç) vaka insidansında bir artış bildirmiştir. Batı Pasifik Bölgesi bir önceki haftaya göre vaka insidansında en büyük artışı kaydederken, bunu Avrupa Bölgesi (sırasıyla %30 ve %21) izlemiştir (Tablo 1). Güneydoğu Asya ve Doğu Akdeniz Bölgeleri de önceki haftaya göre vaka insidansında sırasıyla %16 ve %15'lik bir artış kaydetmiştir. Güneydoğu Asya ve Batı Pasifik Bölgelerinde bir önceki haftaya göre ölüm vakası sayıları sırasıyla %12 ve %10'luk bir artış göstermiştir. Afrika, Doğu Akdeniz ve Avrupa Bölgeleri önceki haftaya göre benzer sayıda ölüm bildirirken, Amerika Bölgesi %6'lık bir düşüş bildirmiştir.

Şekil 1: DSÖ bölgeleri tarafından haftalık olarak bildirilen COVID-19 vakalarının sayısı, 18 Temmuz 2021**

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Amerika Bölgesi ve Avrupa Bölgesi, her ikisi de 100.000 nüfus başına 95 yeni vaka bildirerek, kişi başına düşen en yüksek haftalık vaka insidansını ve ayrıca geçen hafta boyunca nüfus başına düşen en yüksek ölüm vakası sayısını rapor etmiş olup bu oran sırasıyla 100 000 nüfusta kişi başına 2,2 ve 0,8 yeni ölüm vakası şeklindedir. Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Asya Bölgeleri, sırasıyla 100.000 nüfus başına 48 ve 41 yeni vaka bildirmiştir.

Aşı kapsamını genişletme çabalarına rağmen, altı DSÖ Bölgesindeki birçok ülke COVID 19 vakalarında artışlar yaşamaya devam etmektedir. Geçen hafta en fazla yeni vaka bildiren ülkeler:  Endonezya (350 273 yeni vaka; %44 artış), Birleşik Krallık (296 447 yeni vaka; %41 artış), Brezilya (287 610 yeni vaka; %14 düşüş) rapor edildi. ), Hindistan (268 843 yeni vaka; %8 düşüş) ve Amerika Birleşik Devletleri (216 433 yeni vaka; %68 artış).

Bulaşmadaki artışlar dört faktör tarafından yönlendiriliyor gibi görünüyor: daha bulaşıcı Endişe Verici Varyantların (VOC'ler) dolaşımda olması, başlangıçta bulaşmayı kontrol etmeye yönelik halk sağlığı sosyal önlemlerinin gevşetilmesi, sosyal etkileşimdeki (toplu organizasyonlar) artışlar ve Dünya çapındaki eşit olmayan aşı dağılımının bir sonucu olarak SARS-CoV-2 enfeksiyonuna karşı korunmasız kalan çok sayıda insan.

Tablo 1. DSÖ Bölgelerine göre, son yedi günde bildirilen ve kümülatif COVID-19 vakalarının ve COVID-19 kaynaklı ölümlerin sayısı,  18 Temmuz 2021 verileri**

DSÖ Bölgesi

Son 7 gündeki yeni vakalar (%)

Son 7 gündeki yeni vakalarda yüzde değişim*

Toplam vakalar (%)

Son yedi gündeki yeni ölümler (%)

Son 7 gündeki yeni ölümlerde yüzde değişim*

Toplam ölümler (%)

Amerika

967 205 (%28)

 

% 0

74 734 644 (%39)

22 411 (%39)

%-6

1 960 619 (%48)

Avrupa

885 048

(%26)

 

% 21

58 319 701 (%31)

7 173 (%13)

%0

1 204 780 (%29)

Güneydoğu Asya

829 552 (%24)

 

% 16

36 760 906 (% 19)

16 403 (%29)

%12

526 942

(%13)

Doğu Akdeniz

354 030

(%10)

 

 

% 15

11 794 433 (%6)

16 403 (%7)

%4

226 399 (%6)

Afrika

202 801

(%6)

 

% -5

4 589 220 (%2)

4 817 (%8)

%-4

107 498

(%3)

Batı Pasifik

191 009

(%6)

 

% 30

3 970 165

(% 2)

2 088

(%4)

%10

59 749

(%1)

Küresel

3 429 645 (%100)

 

%12

190 169 833

 (%100)

56 767 (%100)

%1

4 086 000

(%100)

* Yedi gün öncesine kıyasla son yedi gün içinde yeni doğrulanmış vaka/ölüm sayısındaki yüzdelik değişim.

** Ek 2,veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

COVID-19 ile ilgili en son veriler ve bilgiler için lütfen aşağıdaki adresleri ziyaret ediniz:

  DSÖ COVID-19 Paneli

  DSÖ COVID-19 Haftalık Operasyonel Güncelleme ve Haftalık Epidemiyolojik Güncelleme

Şekil 2. Ülkelere ve bölgelere göre, son yedi günde 100.000 nüfus başına bildirilen COVID-19 vakaları, 12-18Temmuz 2021 **

** Ek 2, veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.Şekil

3. Ülkelere ve bölgelere göre, son yedi günde 100.000 nüfus başına bildirilen COVID-19 ölüm vakaları, 12-18 Temmuz 2021 **

** Ek 2, veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Özel Konu: Özel Konu: İndirilebilir bir veritabanı özelliği de dahil olmak üzere bir DSÖ COVID-19 ayrıntılı gözetim veri panosunun yayınlanması

COVID-19 pandemisinin üzerinden geçen on sekiz ayı aşkın bir süredir, COVID-19 için küresel epidemiyolojik sürveyansa duyulan ihtiyaç yüksek öneme sahiptir. Pandemi devam ederken bulaşma modellerinin evrimi, muhtemelen COVID-19 aşı kampanyalarının etkisinden ve daha bulaşıcı varyantların veya bağışıklık kaçış özelliklerine sahip varyantların ortaya çıkmasından etkilenecektir. Bu nedenle, zamanında ve eksiksiz sürveyans verileri, bu değişiklikleri izlemenin anahtarıdır.

DSÖ, DSÖ'nün COVID-19 için hazırlık, teyakkuz ve yanıt faaliyetlerinin bir parçası olarak COVID-19'un küresel sürveyansını yürütmektedir. Doğrulanmış COVID-19 vakalarının ve ölümlerinin günlük sayısının yanı sıra, DSÖ tüm Üye Devletlerden aşağıdaki iki mekanizmadan birini kullanarak minimum bir dizi bilgiyi rapor etmelerini talep etmiştir: bir vaka raporu formu veya COVID-19 geçici rehberliği için Halk Sağlığı Gözetiminde belirtildiği gibi haftalık toplu sürveyans sistemi aracılığıyla.

Üye Devletler tarafından rapor edilen veriler, artık DSÖ tarafından düzenlenmeden veya filtrelenmeden DSÖ COVID-19 ayrıntılı sürveyans veri panosu aracılığıyla kamuya açıktır. Bu pano, mevcut DSÖ COVID-19 panosunu tamamlar ve DSÖ Bölgesine ve ülkeye göre, yaşa ve cinsiyete göre sınıflandırılmış, zaman içindeki eğilimler, yaşa, testlere, hastaneye yatışlara ve sağlık çalışanlarına göre vaka ölüm oranlarına göre veriler sağlar. DSÖ COVID-19 ayrıntılı gözetim veri panosu ve indirilebilir veri seti, kullanıcılara ülkeye ve seçilen zaman dilimlerine göre daha fazla analiz yapma olanağı sağlar.

Şekil 4. İndirilebilir bir veri tabanı içeren DSÖ COVID-19 ayrıntılı sürveyans panosu

16 Temmuz 2021 itibariyle, toplam 186 ülke, yönetim bölgesi ve bölge, gerekli minimum bilgileri vaka raporu formları ve/veya haftalık toplu sürveyans yoluyla DSÖ'ye bildirmiştir. Şu anda küresel olarak rapor edilen 188 milyon vakadan DSÖ, 123 milyon vaka için (%65) bilgi almıştır. Bunlardan 95 milyondan fazla vakada (%77) cinsiyet, 76,5 milyon vakada (%62) yaş ve 73,6 milyon vakada (%60) yaş ve cinsiyet bir arada rapor edilmiştir. Bugüne kadar, sağlık çalışanları arasında 2,1 milyondan fazla vaka ve 7000'den az ölüm, gösterge tablosuna kaydedilmiştir.

Özel Konu: SARS-CoV-2'nin Önemli Varyantları (VOI'ler) ve Endişe Verici Varyantları (VOC'ler) Hakkında Güncelleme

DSÖ, ulusal makamlar, kurumlar ve araştırmacılarla işbirliği içinde, SARS-CoV-2 varyantlarının bulaşıcılıkta, veya hastalık özelliklerinde değişikliklere yol açıp açmadığını veya bunların ulusal sağlık yetkililerince kontrol için uygulanan aşı, tedavi, teşhis veya halk sağlığı ve sosyal önlemlerinde (PHSM) gerçekleştirilen uygulamalarda değişikliğe yol açıp açmadığını değerlendirmektedir. Potansiyel Endişe Varyantlarının (VOC'ler) veya Önemli Varyantların (VOI'ler) "sinyalleri", küresel halk sağlığına yönelik riske dayalı olarak tespit edilir ve değerlendirilir. Ulusal yetkililer, yerel Endişe Verici / Önemli endişenin diğer değişkenlerini belirlemeyi seçebilir ve bu değişkenlerin etkilerini araştırmak ve raporlamak için teşvik edilir.

VOC'ler ve VOI'ler ile ilgili güncellemeler ve İleri İzleme için Uyarılar listesi için "WHO TrackingSARS-CoV-2 Varyantları" web sitesinde mevcuttur.

Coğrafi dağılım

SARS-CoV-2 varyantlarını tespit etmeye yönelik sürveyans faaliyetleri, genomik sekanslama kapasitelerinin genişletilmesi yoluyla ulusal ve ulus altı düzeylerde güçlendirildiğinden, VOC'leri bildiren ülke/yönetim bölgesi/bölge (bundan böyle ülkeler olarak anılacaktır) sayısı artmaya devam etmektedir (Şekil 5, Ek 1). Yine de bu dağılım, ülkeler arasındaki sekanslama kapasiteleri ve örnekleme stratejilerindeki farklılıklar da dahil olmak üzere, sürveyans sınırlamaları dikkate alınarak yorumlanmalıdır.

Fenotipik özellikler

VOC'lerin fenotipik etkilerine ilişkin mevcut kanıtlar, bu COVID-19 Haftalık Epidemiyolojik Güncellemelerin önceki sürümlerinde olduğu gibi Tablo 2'de de özetlenmiştir. 6 Temmuz'daki son ayrıntılı güncellemeden bu yana, Delta varyantının fenotipik özellikleri hakkında yeni kanıtlar yayınlanmıştır.

20 Temmuz 2021 itibariyle, küresel bir bilim girişimi ve genomik verilere açık erişim sağlayan birincil kaynak olan GISAID'e toplam 2.418.133 SARS-CoV-2 dizisi gönderilmiştir. GISAID'e gönderilen 220.000'den fazla (%9) SARS-CoV-2 dizisinin Delta Varyantı olduğu onaylandı. Son güncellememizde de belirttiğimiz gibi, Delta varyantının olasu bulaşıcılık avantajına dayalı olarak, önümüzdeki aylarda diğer varyantları hızla geride bırakması ve dolaşımdaki baskın soy haline gelmesi bekleniyor.1 GISAID verilerine göre, 20 Temmuz itibariyle, Avustralya, Bangladeş, Botsvana, Çin, Danimarka, Hindistan, Endonezya, İsrail, Portekiz, Rusya Federasyonu, Singapur, Güney Afrika ve Birleşik Krallık dahil olmak üzere dünya çapında birçok ülkede son 4 hafta içinde dizilenen örnekler arasında Delta prevalansı %75'i aşmıştır.

Artan kanıtlar, VOC olmayanlara kıyasla Delta varyantının artan aktarılabilirliğini desteklemektedir. Bununla birlikte, bulaşılabilirlikteki   artışın kesin mekanizması belirsizliğini korumaktadır.

Delta varyantının bir salgını sırasında Çin'den yakın zamanda yapılan bir çalışma, karantinaya alınan bir popülasyonun maruz kalmasından ilk pozitif PCR sonucuna kadar geçen zaman aralığını incelemiş ve VOC olmayanlara kıyasla Delta varyantı için aralığın daha kısa olabileceğini bulmuştur. [sırasıyla 6 (IQR 5.00 - 8.00) güne kıyasla 4 (IQR 3.00-5.00) gün].

Ayrıca, Delta enfeksiyonunun ilk pozitif testinin viral yükü, VOC olmayanlardan 1200 kat daha fazlaydı, bu VOC'nin daha hızlı çoğalabileceğini ve enfeksiyonun erken aşamalarında daha bulaşıcı olabileceğini akla getirmiştir.

Kanada'dan 200.000'den fazla COVID-19 vakasından elde edilen verileri analiz eden bir araştırma, VOC olmayanlara kıyasla Delta varyantının virülansında bir artış olduğunu gösterdi. COVID-19 vakaları arasında VOC olmayanlara kıyasla Delta varyantı ile ilişkili hastaneye yatış, yoğun bakım ünitesine kabul ve ölüm riski %120 (%93-153), %287 (%98-399) ve %137 (50) arttı. -%230), sırasıyla. VOC olmayanlara kıyasla Alfa, Beta ve Gamma varyantları için de artan hastalık şiddeti tespit edildi: hastaneye yatış için %59 (%49-69), yoğun bakım ünitesine yatış için %105 (%82-134) ve %61 (40-87) %) ölüm için.3

Birleşik Krallık'ta, SARSCoV-2 ile enfekte olmuş 112 kişiden oluşan bir kohortta antikorları ölçen bir çalışmanın ön bulguları, karşılaştırıldığında, a S:484K mutasyonu olan Delta, Beta veya Alpha varyantları  (ancak herhangi bir ek mutasyon olmadan Alfa dışında) ile enfekte olmuş bireylerin serumlarında, VOC olmayanlara kıyasla,  nötralizasyon titrelerinin (2,5 ila 5 kat azalma) önemli ölçüde azaldığını göstermiştir. 4

Yakın tarihli bir modelleme çalışması, aşı kapsamının genişletilmesi ve Delta varyantının Almanya'daki baskınlığı bağlamında farmasötik olmayan müdahalelerin (NPI'ler) etkilerini simüle ederken, yaşa bağlı faktörleri ve işe gidip gelme faaliyetlerini hesaba katmıştır.  Yazarlar, NPI'lerin maskeler ve testlerle birlikte zamanında uygulanmasının enfeksiyonlarda daha fazla artış olasılığını önemli ölçüde azaltacağını belirttiler.5

Tablo 2: Endişe Verici  Varyantlarının fenotipik etkilerinin* özeti

DSÖ Sınıfladırması

Alfa

Beta

Gama

Delta

Bulaşıcılık

Artmış bulaşıcılık ve sekonder atak oranı 6

Artmış bulaşıcılık 7

Artmış bulaşıcılık 8

Artmış bulaşıcılık ve sekonder atak oranı 1,9,10

Hastalığın şiddeti

Artmış hastaneye yatış riski 11,

olası artmış hastalık şiddeti ve ölüm riski 12

Doğrulanmamış olup artmış olası hastane mortalitesi riski 13,14

Doğrulanmamış olup artmış olası hastaneye yatış  riski 15

Artmış olası hastaneye yatış riski 3,16

Tekrar enfekte olma riski

Nötralize edici aktivite korunmuş olup,17

yeniden enfeksiyon riski aynı kalmaktadır 18,19

Nötralize edici aktivitede azalma bildirilmiş olup D614G virüsü tarafından tetiklenen T hücresi yanıtı etkili kalmaktadır 20-23

Nötralize edici aktivitede orta derecede azalma bildirilmiştir 24,25

 Nötralize edici aktivitede azalma bildirilmiştir 26

Tanı üzerine etkileri

Sınırlı etki – S geni hedef başarısızlığı (SGTF); çoklu hedef RTPCR'den elde edilen genel sonuç üzerinde hiçbir etki yoktur, Ag RDT'ler üzerinde bir etki gözlenmemiştir 27

RT-PCR veya Ag RDT'ler üzerinde herhangi bir etki gözlenmemiştir 16

Bugüne kadar herhangi bir şey rapor edilmemiştir

Bugüne kadar herhangi bir şey rapor edilmemiştir

 

*Önceki/ortak dolaşımdaki varyantlara kıyasla genelleştirilmiş bulgular. Hakemler tarafından gözden geçirilmeyen baskı öncesi makaleler ve raporlar da dahil olmak üzere ortaya çıkan kanıtlara dayanarak, tümü devam eden araştırma ve revizyona tabidir.

VOC'nin aşılar üzerindeki etkileri

Tablo 3, varyantların aşı etkinliği/etkililiği (VE) üzerindeki etkisini göstermektedir ve VOC olmayan ortamlarda VE'ye kıyasla varyantlar nedeniyle VE'deki azalmayı ölçer. Unutulmamalıdır ki, VE'deki azalmalar, mutlak VE tahmininde belirtildiği gibi, mutlaka koruma kaybı anlamına gelmez. Örneğin, mRNA aşıları için semptomatik hastalığa karşı VE'de yüzde 10'luk bir azalma, yine de ~%85'lik yüksek aşı etkinliği anlamına gelir. Ek olarak, aşılar şiddetli hastalığa karşı daha yüksek VE göstermiştir; bu nedenle, VOC'lere bağlı ciddi hastalıklara karşı VE'de küçük azalmalar, AstraZeneca-Vaxzevria'da olduğu gibi yine de iyi koruma anlamına gelebilir.

6 Temmuz güncellemesinden bu yana, iki önemli çalışma, mRNA aşılarının Alfa ve Beta varyantlarına karşı performansına dair daha fazla kanıt sağlamıştır. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan ilk test negatif vaka kontrol çalışması, iki doz Moderna-mRNA-1273 veya Pfizer BioNTech-Comirnaty aşıları ile aşılamanın ikinci dozun alınmasından 14 veya daha fazla gün sonra Alpha varyantı nedeniyle hastaneye yatışın önlenmesinde %92.8 (%95 CI: %83,0-96,9) etkili olduğunu tespit etmiş olup  tüm varyantlara karşı VE %86.9 (%95 GA: %80,4 %91,2) olarak belirlenmiştir. Çalışmaya katılan 1210 yetişkinin yaklaşık %21'inin bağışıklığı baskılanmış olduğu belirtilmelidir.28

Katar'dan yapılan ikinci bir çalışma, Moderna-mRNA-1273'ün Aşının etkililiğini-VE'yi SARS-CoV-2 enfeksiyonuna ve Alfa ve Beta varyantlarına bağlı ciddi hastalığa karşı, eşleşen bir test negatif vaka kontrol tasarımı kullanarak geniş bir yetişkin kohortunda değerlendirmiştir. İkinci dozun alınmasından 14 veya daha fazla gün sonra Alfa ve Beta varyantlarına bağlı enfeksiyona karşı ayarlanmış VE, sırasıyla %100 ve %96 (%95 GA: %90,9-98,2) olmuştur. Alfa ve Beta nedeniyle enfeksiyona karşı tek doz aşı yapılması durumunda Aşının etkililiği-VE azalmıştır: sırasıyla %88,2 (%95 GA: %83,8-91,4) ve %68,2 (%95 GA: %64,3-71,7). Çalışma ayrıca Moderna-mRNA-1273'ün VE'sini tüm varyantlar (ağırlıklı olarak Alfa ve Beta) nedeniyle asemptomatik, semptomatik ve şiddetli, kritik veya ölümcül hastalığa karşı değerlendirmiştir. Bu sonuçlar için iki doz aşının VE değeri %90-99 arasında değişmektedir.  Tek bir dozun VE'si şiddetli, kritik veya ölümcül hastalık için (%84) yüksek olarak tespit edilmiş  ancak asemptomatik ve semptomatik hastalık için sırasıyşla VE'nin %47.3 (%95 GA: %37,6-55,5) ve %66,0 (%60,6-70,7) ile belirgin şekilde daha düşük olduğu gözlemlenmiş olup bu da iki dozun önemini vurgulamaktadır.29

Tablo 3. Endişe Verici Varyantlara karşı aşı performansının özeti

Oklar VE'deki azalmanın veya nötralizasyonun büyüklüğünü göstermektedir: “↔” VE'de < %10 azalma veya karşılaştırıcı olmadan VE >%90 veya nötralizasyonda <2 kat azalma olduğu; “↓” VE'de %10 ila <20 azalma, veya nötralizasyonda 2 ila <5 kat azalma; “↓↓” VE'de %20 ila <%30 azalma veya nötralizasyonda 5 ila <10 kat azalma; “↓↓↓” VE'de %30 azalma veya nötralizasyonda 10 kat azalma olduğu anlamına gelmektedir. Birden fazla nötralizasyon çalışması mevcut olduğunda, spesifik aşı/varyant için tüm çalışmalarda çeyrekler arası kat azaltma aralığı (25. ve 75. yüzdelikler) kullanılmıştır. Çalışmaların sayısı parantez içinde gösterilmiştir. “Moderna-mRNA-1273/Pfizer BioNTech-Comirnaty”, çalışmada her iki aşının birlikte değerlendirildiğini göstermektedir.

VOC'nin aşılar üzerindeki etkileri hakkında ek notlar

• Tam aşılama için (nihai dozdan ≥ 7 gün sonra) VOC'ye özgü VE tahminlerini sunan çalışmalar, VE'deki azalma seviyesini belirlemek için bir karşılaştırıcı VE tahminine karşı değerlendirilmektedir. Semptomatik hastalık için VOC VE, VOC olmayan ortamlardan elde edilen faz 3 randomize RCT sonuçlarıyla karşılaştırılmaktadır. Şiddetli hastalık ve enfeksiyon için, VOC VE, mümkün olduğunda aynı çalışmadan elde edilen VOC VE olmayan tahminlerle (veya Beta, Gama veya Delta değerlendirilirken aynı çalışmadan Alpha VE ile) karşılaştırılmaktadır; AstraZeneca Vaxzevria istisnadır, şiddetli hastalık (çalışma içinde karşılaştırıcı mevcut olmadığından şiddetli hastalığa karşı faz 3 RCT etkinlik tahminleri karşılaştırıcı olarak kullanılır) ve enfeksiyon için (VOC olmayana bağlı enfeksiyona karşı VE'nin faz 3 tahmini mevcuttur ve karşılaştırıcı olarak kullanılır) farklı karşılaştırılma uygulanmaktadır. Bazı durumlarda, bir VOC'ye karşı çok yüksek VE tahmini rapor edilirse (yani >%90) bir karşılaştırıcı olmadan bile ciddi hastalık veya enfeksiyon için bir çalışma dahil edilebilir.

• Çalışmaların popülasyon, sonuç tanımları, çalışma tasarımı ve farklı çalışmalar arasındaki VE tahminlerini karşılaştırırken farklılıkları kısmen açıklayabilen diğer metodolojik hususlarda farklılık gösterdiğini belirtmek de önemlidir. Ayrıca, sunulan dönüştürmeler yalnızca VE nokta tahminlerini dikkate alır ve bu tahminlerin etrafındaki belirsizliği hesaba katmaz. VE'de belirtilen azalmalar, bu sınırlamalar göz önünde bulundurularak yorumlanmalıdır.

 

İlave kaynaklar

SARS-CoV-2 varyantlarının takibi

COVID-19'un yeni varyantları: Bilgi boşlukları ve araştırma

SARS-CoV-2'nin genomik dizilimi: halk sağlığı üzerinde maksimum etki için uygulama kılavuzu

COVID-19 bağlamında halk sağlığı ve sosyal önlemlerin uygulanmasına ve ayarlanmasına ilişkin hususlar

Şekil 5. 20 Temmuz 2021 itibarıyla Alfa, Beta, Gama ve Delta varyantlarını bildiren ülkeler, yönetim bölgeleri ve bölgeler

DSÖ BÖLGELERİNE GÖRE DURUM

Afrika Bölgesi

Mayıs 2021'in başından bu yana haftalık yeni COVID-19 vakaları ve ölümlerinde artan bir eğilimin ardından Afrika Bölgesi bir önceki haftaya göre 202.000’den fazla yeni vaka ve 4800’den fazla yeni ölüm vakası bildirmiş olup, bir önceki haftaya göre vaka sayılarında ve ölüm sayılarında hafif bir düşüş eğilimi göstermiştir. Bu eğilimler, büyük ölçüde, geçen hafta bölgede en yüksek sayıda yeni vakayı (10.583 vaka) bildiren ve bildirilen vakaların %50'sinden fazlasını oluşturan Güney Afrika'da görülen düşüşlerden kaynaklanmaktadır.

En yüksek sayıda yeni vaka bildiren diğer ülkeler sırasıyla; Zimbabwe (15.760 yeni vaka; 100.000 kişi başına 106,0 yeni vaka;% 20 artış), Botsvana (10.745 yeni vaka; 100.000 kişi başına 456,9 yeni vaka;% 174 artış) olmuştur. Nüfus başına en yüksek yeni vaka sayısı Seyşeller (545 vaka/100 000; %28 azalma), Botsvana (yukarıya bakınız) ve Namibya'da (317 vaka/ 100 000; %19 azalma) olmuştur.

En yüksek sayıda yeni ölüm vakası bildiren ülkeler; Güney Afrika (2538 yeni ölüm; 100.000'de 4,3 yeni ölüm;% 4 azalma), Namibya (595 yeni ölüm; 100.000’de 23,4 yeni ölüm; %109 azalma) ve Zimbabve (462 yeni ölüm; 100.000'de 3,1 yeni ölüm;% 73 artış) olmuştur

DSÖ Afrika Bölge Ofisi: https://www.afro.who.int/health-topics/coronavirus-covid-19

 

Amerika Bölgesi

Amerika Bölgesi bir önceki haftaya göre 967.000’den fazla yeni vaka ve 22.000’den fazla yeni ölüm bildirmiş olup, bir önceki haftaya göre vaka sayılarında benzer değerler gösterirken ölüm sayılarında %6’lık azalma göstermiştir. 2021 Nisan ortasındaki son pikten bu yana haftalık vaka insidansında düşüş olduğu rapor edilmiştir, ancak Bölgedeki birçok ülkede hala çok yüksek bulaşma seviyeleri ve yüksek ölüm oranları gözlemlenmektedir. En çok yeni vaka bildiren ülkeler; Brezilya (287.610 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 135,3 yeni vaka; %14 azalma), Amerika Birleşik Devletleri (216.433 yeni vaka; 100.000 başına 65,4 yeni vaka; %68 artış) ve Kolombiya (129.713 yeni vaka; 100.000 başına 254,9 yeni vaka; % 26 azalma) olmuştur. Nüfus başına en yüksek yeni vaka sayısı Britanya Virjin Adaları'nda (2900 vaka/100 000; %16 artış), Martinik'te (574.8 vaka/100 000); %425 artış) ve Küba’da (388.8 vaka/100 000; %43 artış) olduğu rapor edilmiştir.

En yüksek sayıda yeni ölüm vakası bildiren ülkeler; Brezilya (8710 yeni ölüm; 100.000'de 4,1 yeni ölüm;% 11 azalma), Kolombiya (3602 yeni ölüm; 100.000’de 7,1 yeni ölüm; %10 azalma) ve Arjantin (2927 yeni ölüm; 100.000'de 6,5  yeni ölüm; yüzde oranı bir önceki haftaya benzer) olmuştur

DSÖ Amerika Bölge Ofisi: https://www.paho.org/en/topics/coronavirus-infections/coronavirus-disease-covid-19-pandemic

Doğu Akdeniz Bölgesi

Doğu Akdeniz Bölgesi, bir aydan uzun süredir haftalık vaka insidansında 354.000'den fazla yeni vaka ile bir önceki haftaya göre %15'lik bir artışla belirgin bir artış bildirmiştir. Bu artış, esas olarak İran, Irak, Libya, Pakistan ve Fas dahil olmak üzere Bölge'deki birçok ülkede yaşanan dalgalanmalardan kaynaklanmıştır. Bölge, bir önceki haftaya kıyasla benzer bir sayı olan 3800'den fazla yeni ölüm vakası bildirmiştir. En çok yeni vaka bildiren ülkeler; İran (145.293 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 173,0 yeni vaka; %27 artış), Irak (61.268 yeni vaka; 100.000 başına 152,3 yeni vaka; %8 artış) ve Tunus (49.777 yeni vaka; 100.000 başına 421,2 yeni vaka; yüzde oranı bir önceki haftaya benzer) olmuştur. Nüfus başına en yüksek haftalık vaka insidansı Tunus (yukarıya bakınız), Kuveyt (245.1 vaka/100 000) ve Libya'da (235,7 vaka/100 000) kaydedilmiştir.

En çok yeni ölüm vakası bildiren ülkeler; İran (1272 yeni ölüm, 100.000 kişi başına 1,5 yeni ölüm,% 9 artış), Tunus (1110 yeni ölüm, 100.000'de 9,4 yeni ölüm, %13 artış) ve Afganistan (423 yeni ölüm, 100.000'de 1,1 yeni ölüm,% 19 azalma) olmuştur.

DSÖ Doğu Akdeniz Bölge Ofisi: http://www.emro.who.int/health-topics/corona-virus/index.html

Avrupa Bölgesi

Avrupa Bölgesi bir önceki haftaya göre 885.000’den fazla yeni vaka ve 7100’den fazla yeni ölüm vakası bildirmiştir. Bir önceki haftaya göre haftalık vaka insidansı %21'lik bir artışla geçtiğimiz ay boyunca önemli ölçüde artmıştır. Haziran 2021'in ortasından bu yana Bölge'de bildirilen COVID-19 vakalarındaki artış tüm yaş gruplarında gözlenmiştir, ancak en çok 15-24 yaş arasındakilerde belirgin görülmüştür.  En fazla yeni vaka bildiren üç ülke; Birleşik Krallık (296.447 yeni vaka; 100.000 kişi başına 436,7 yeni vaka,% 41 artış), Rusya (174.800 yeni vaka, 100.000 kişi başına 119,8 yeni vaka, yüzde oranı bir önceki haftaya benzer) ve İspanya ( 85.802 yeni vaka, 100.000 kişi başına 181,3 yeni vaka,% 29 azalma) olmuştur. Nüfus başına en yüksek haftalık vaka insidansı Jersey (1274 vaka/100 000), Kıbrıs (779 vaka/100 000) ve Cebelitarık'ta (451 vaka/100 000) kaydedilmiştir.

En çok ölüm vakası bildiren ülkeler; Rusya (5417 yeni ölüm; 100.000 kişi başına 3,7 yeni ölüm, %7 artış), Türkiye (296 yeni ölüm; 100.000'de 0,4 yeni ölüm; %7 azalma) ve Birleşik Krallık (284 yeni ölüm; 100.000 kişi başına 0,4 yeni ölüm,% 48 artış) olmuştur.

DSÖ Avrupa Bölge Ofisi: https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19.

 

Güneydoğu Asya Bölgesi

Güneydoğu Asya bölgesi, bir önceki haftaya göre % 16’lık artışla 829.000’den fazla yeni vaka, ölüm oranlarında ise %12’lik artışla 16.000’den fazla yeni ölüm vakası bildirmiştir Hindistan ve Sri Lanka'da haftalık vaka insidansı ve mortalite azalmaya devam ederken, bölgesel artış eğilimleri esas olarak Endonezya, Tayland ve Myanmar'daki belirgin artışlardan kaynaklanmaktadır. En çok yeni vaka bildiren üç ülke;  Endonezya (350.273 yeni vaka; 100.000'de 128,1 yeni vaka;% 44 artış), Hindistan (268.843 yeni vaka; 100.000'de 19,5 yeni vaka; %8 azalma) ve Bangladeş (82.800 yeni vaka; 100.000 başına 50,3 yeni vaka;%9 artış) olmuştur. Nüfus başına en yüksek haftalık vaka insidansı ise Maldivler (150 vaka/100 000), Endonezya (yukarıya bakınız) ve Tayland'da (96 vaka/100 000) kaydedilmiştir.

En çok yeni ölüm vakası bildiren üç ülke; Endonezya (7118 yeni ölüm; 100.000'de 2,6 yeni ölüm, % 21 artış), Hindistan (5569 yeni ölüm; 100.000'de 0,4 yeni ölüm,% 8 azalma) ve Bangladeş (1475 yeni ölüm; 100.000'de 0,9 yeni ölüm; % 9 artış) olmuştur.

 

DSÖ Güney Doğu Asya Bölge Ofisi: https://www.who.int/southeastasia/outbreaks-and-emergencies/novel-coronavirus-2019.

Batı Pasifik Bölgesi

Batı Pasifik Bölgesinde geçen hafta boyunca, haftalık vaka insidansı keskin bir şekilde artmış ve  bir önceki haftaya göre %30’luk artış ile 191.000’den fazla yeni vaka ve  %10'luk bir artış ile 2000'den fazla yeni ölüm vakası bildirmiştir. Bu eğilim özellikle Fiji, Japonya, Malezya ve Vietnam'daki artışlardan kaynaklanmıştır. En çok yeni vaka bildiren üç ülke; Malezya (78.660 yeni vaka; 100.000 başına 243,0 yeni vaka,% 44 artış), Filipinler (35.235 yeni vaka; 100.000 başına 32,2 yeni vaka, yüzde oranı bir önceki haftaya benzer) ve Vietnam (22.532 yeni vaka; 100.000 başına 23,1 yeni vaka, % 146 artış) olmuştur. Nüfus başına en yüksek haftalık vaka insidansı Fiji (719 vaka/100 000), Moğolistan (297 vaka/100 000) ve Malezya'da (yukarıya bakınız) kaydedilmiştir.

En fazla yeni ölüm vakası rapor eden üç ülke; Malezya (799 yeni ölüm; 100.000'de 2,5 yeni ölüm,% 26 artış), Filipinler (782 yeni ölüm; 100.000'de 0,7 yeni ölüm, yüzde oranı bir önceki haftaya benzer) ve Kamboçya (195 yeni ölüm; 100.000'de 1,2 yeni ölüm; %5 artış) olmuştur.

 

DSÖ Batı Pasifik Bölge Ofisi: https://www.who.int/westernpacific/emergencies/covid-19

 

Haftalık Önemli Güncellemeler

DSÖ Genel Direktörü Dr Tedros’un mesajı:

• Genel Direktör, 16 Temmuz 2021'de Üye Devletler SARS-CoV-2 virüs kaynağı bilgilendirme oturumu'ndaki açılış konuşmasında, DSÖ Sekreterliği'nin SARS-CoV-2'nin kaynaklarını belirleme çalışmalarını ilerletmek için atacağı önerilen sonraki adımları vurgulamıştır. Virüsün nereden geldiğini bulmanın, sadece pandeminin nasıl başladığını anlamak ve gelecekteki salgınları önlemek için değil, aynı zamanda sevdiklerini kaybeden 4 milyon insanın aileleri ve acı çeken milyonlarca insanın aileleri için bir zorunluluk olarak gerekli olduğunu vurgulamıştır.

• 14 Temmuz 2021'deki UST Acil Durum Komitesi'nin COVID-19 8. toplantısında yaptığı açılış konuşmasında, Genel Direktör, en azından Eylül 2021'e kadar her ülkenin nüfusunun en az %10'unun aşılanması için büyük bir baskı yapılması çağrısında bulunmuştur. Bu yıl sonuna kadar %40, 2022 ortalarına kadar en az %70 aşılanma hedeflenmektedir Bu hedeflere ulaşmak için 11 milyar doz aşıya ihtiyaç olduğunu vurgulamıştır. Başta COVAX olmak üzere, 870 milyon doz bağış yapacak olan G7 ülkelerinin yaptığı duyurulardan dolayı minnettarlığını dile getirmiş, ancak çok daha fazlasına, çok daha hızlısına ihtiyaç olduğunu vurgulamıştır.

Güncellemeler ve yayınlar

 

COVID-19 Aşıları ve Aşı Güvenliği

Almanya, DSÖ'nün çalışmalarını destekleme taahhüdünü pekiştiriyor, 16 Temmuz 2021

Şüpheli veya doğrulanmış SARS-CoV-2 enfeksiyonu ile hastaneye yatırılan HIV ile yaşayan kişilerde COVID-19'un klinik özellikleri ve prognostik faktörleri, 15 Temmuz 2021

Yeni DSÖ, UNICEF verilerine göre COVID-19 salgını çocukluk aşılarında büyük gerilemeye yol açıyor, 15 Temmuz 2021

COVID-19 aşılarının acil kullanım listesi (EUL) durumuyla ilgili son güncellemeler, 15 Temmuz 2021

Aşı etkinliği, etkinliği ve koruması, 14 Temmuz 2021

COVID-19 için oksijen erişimini artırma konusunda DSÖ teknik danışmanlığı, 14 Temmuz 2021

COVID-19 bağlamında Güvenli Kurban Bayramı uygulamaları, 13 Temmuz 2021

Ekler

Ülkeler, bölgeler ve alanlar ve DSÖ Bölgesi (önceki sayılarda rapor edilmiştir) tarafından son yedi gün içinde bildirilen doğrulanmış COVID-19 vakalarının ve COVID-19 kaynaklı ölümlerin sayısına “ https://covid19.who.int/table “ adresinden ulaşılabilmektedir.

20 Temmuz itibariyle DSÖ, ulusal düzeydeki bulaşma sınıflandırmalarına ilişkin rapor toplamayı ve küresel COVID-19 gösterge tablosunda bulaşma sınıflandırmalarını görüntülemeyi durduracaktır. Ancak DSÖ, Üye Devletleri PHSM'deki düzenlemeleri bilgilendirmek için alt ulusal düzeyde bulaşmayı kendi kendine izlemeye devam etmeye teşvik etmektedir.

Ek 1.Ülkelere ve bölgelere göre endişe verici varyantların listesi, 20 Temmuz 2021 verileri**

* Bu güncellemede yeni ülke eklenmiştir.

"Tanımlanmamış (Unspecified) B.1.617”, şu anda daha fazla soy tanımlaması olmaksızın B.1.617 tespitini bildiren ülkeleri/bölgeleri/alanları yansıtmaktadır Daha fazla ayrıntı mevcut olduğunda bunlar yeniden tahsis edilecektir.

"      ", bu varyant için bilgilerin DSÖ tarafından resmi kaynaklardan alındığını gösterir.

" o  " ifadesi, bu varyant için bilgilerin DSÖ tarafından resmi olmayan kaynaklardan alındığını ve daha fazla bilgi elde edildikçe inceleneceğini belirtir.

** Alfa, Benin, Botsvana, Eswatini ve Madagaskar için hariç tutulmuştur ve tanımlanmamış B.1.617 daha fazla bilgiye dayalı olarak Estonya için bu hafta hariç tutulmuştur.

*** Yolcular arasında VOC tespitini bildiren ülkeleri / bölgeleri / alanları (örn. Giriş noktalarında tespit edilen importe vakalar) veya yerel vakaları (toplulukta tespit edilen) içerir. Endişe verici varyantın tespit edildiğini hiç bildirmemiş ülkeleri, bölgeleri ve alanları hariç tutmaktadır.

Ek 2 Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

 

Ek 2. Veri, tablo ve şekil notları

Sunulan veriler, ülkelerden/bölgelerden DSÖ'ye bildirilen, büyük ölçüde DSÖ vaka tanımlarına (https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV Surveillance_Case_Definition-2020.2) ve sürveyans klavuzuna (https://www.who.int/publications/i/item/who-2019-nCoV-surveillanceguidance-2020.8) dayanan resmi laboratuvar onaylı COVID-19 vaka ve ölümlerine dayanmaktadır. Doğruluk ve güvenilirliği sağlamak için adımlar atılırken, tüm veriler sürekli doğrulama ve değişikliğe tabidir; ve bu verileri yorumlarken, gerçek vaka ve ölüm oranı insidansının olduğundan düşük tahmin edilmesi ve bu verileri küresel düzeyde yansıtmada değişken gecikmeler gibi, sunulan sayıları etkileyen birkaç faktör nedeniyle dikkatli olunmalıdır. Vaka tespiti, dahil etme kriterleri, test stratejileri, raporlama uygulamaları ve veri kesme ve gecikme süreleri ülkeler/bölgeler arasında farklılık göstermektedir. Az sayıda ülke/bölge, şüpheli ve laboratuvar onaylı vakaları birlikte rapor etmektedir. DSÖ, ulusal halk sağlığı yetkilileri ve diğer kaynaklar tarafından yayınlanan bilgi ürünleri arasında farklılıklar olması beklenmektedir. Halk sağlığı yetkililerinin çok sayıda vakayı veya ölümü toplam sayımlarından çıkaran veri uyuşturma çalışmaları yürütmesi nedeniyle, yeni vakalar/ölümler sütunlarında uygun şekilde negatif sayılar gösterilebilir. Çıkarmaların önceki günlere uygun şekilde paylaştırılmasına olanak tanıyan ek ayrıntılar ortaya çıktığında, grafikler buna göre güncellenecektir. epi-data-support@who.int adresine e-posta gönderilerek yapılan geçmiş veri düzenlemesinin bir kaydı talep edilebilmektedir. Talep ederken lütfen ilgilendiğiniz ülke (ler)i, süreyi ve talep / kullanım amacını belirtiniz. Önceki durum raporları düzenlenmeyecektir; en güncel veriler için https://covid19.who.int/ adresine bakınız.

Kullanılan isimler ve bu yayındaki materyalin sunumu, DSÖ tarafından herhangi bir ülkenin, bölgenin, şehrin veya otoritenin yasal statüsü, yetkileri veya hudutlarının sınırlandırılması ile ilgili herhangi bir fikrin ifade edildiği anlamına gelmemektedir. Haritalardaki noktalı ve kesik çizgiler, henüz tam olarak anlaşmaya varılamayan yaklaşık sınır çizgilerini temsil etmektedir. Ülkeler ve bölgeler, DSÖ yönetim bölgesi altında düzenlenmiştir. Belirli şirketlerin veya üreticilerin ürünlerinden bahsedilmesi, DSÖ tarafından onaylandığını veya söz konusu benzer nitelikteki diğer ürünlerin yerine önerildiğini ima etmemektedir. Hatalar ve eksiklikler hariç olmak üzere, tescilli ürünlerin isimleri, baş harfleri büyük olacak şekilde ayırt edilmektedir.

(1) Kosova'ya yapılan tüm atıflar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1244 (1999) sayılı kararı bağlamında anlaşılmalıdır. Haritada Sırbistan ve Kosova vakalarının sayısı (UNSCR 1244, 1999) görselleştirme amacıyla hazırlanmıştır.

 

Teknik Rehber ve Diğer Kaynaklar

 • Teknik rehberler: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance
 • DSÖ Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) Paneli: https://covid19.who.int/
 • Haftalık COVID-19 Operasyonel Güncellemeleri: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/strategies-and-plans
 • DSÖ COVID-19 Vaka Tanımları: https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Surveillance_Case_Definition-2020.2
 • COVID-19 Tedarik Zinciri Kurumlar Arası Koordinasyon Hücresi Haftalık Durum Güncellemesi: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-operations
 • Araştırma ve Geliştirme: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov
 • COVID-19 hakkında çevrimiçi kurslar: https://openwho.org/channels/covid-19; ve mevcut olan diğer ulusal diller: https://openwho.org/channels/covid-19-national-languages
 • DSÖ Akademi COVID-19 mobil öğrenim uygulaması: https://www.who.int/about/who-academy/the-who-academy-s-covid-19-mobile-learning-app
 • Uluslararası toplumun, tüm ülkelere virüse hazırlanması ve müdahale etmesi konusunda sağladığı desteği özetleyen Stratejik Hazırlık ve Müdahale Planı (SPRP): https://www.who.int/publications/i/item/strategic-preparedness-and-response-plan-for-the-new-coronavirus

 

HALK İÇİN ÖNERİLER VE TAVSİYELER

EPI-WIN: bireyler, kuruluşlar ve topluluklara uyarlanmış bilgiler: https://www.who.int/teams/risk-communication

Kaynaklar

1. Campbell F, Archer B, Laurenson-Schafer H, et al. Increased transmissibility and global spread of SARS-CoV-2 variants of concern as at June 2021. Eurosurveillance. 2021;26(24):2100509. https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2021.26.24.2100509

2. Li B, Deng A, Li K, et al. Viral infection and transmission in a large well-traced outbreak caused by the Delta SARS-CoV-2 variant. medRxiv. Published online July 12, 2021:2021.07.07.21260122. doi:10.1101/2021.07.07.21260122

3. Fisman DN, Tuite AR. Progressive Increase in Virulence of Novel SARS-CoV-2 Variants in Ontario, Canada. medRxiv. Published online July 12, 2021:2021.07.05.21260050. doi:10.1101/2021.07.05.21260050

4. Muecksch F, Wise H, Templeton K, et al. Longitudinal Variation in SARS-CoV-2 Antibody Levels and Emergence of Viral Variants: Implications for the Ability of Serological Assays to Predict Immunity. Infectious Diseases (except HIV/AIDS); 2021. doi:10.1101/2021.07.02.21259939

5. Koslow W, Kühn MJ, Binder S, et al. Appropriate relaxation of non-pharmaceutical interventions minimizes the risk of a resurgence in SARS-CoV-2 infections in spite of the Delta variant. medRxiv. Published online July 14, 2021:2021.07.09.21260257. doi:10.1101/2021.07.09.21260257

6. Buchan SA, Tibebu S, Daneman N, et al. Increased household secondary attacks rates with Variant of Concern SARS-CoV-2 index cases. Clinical Infectious Diseases. 2021;(ciab496). doi:10.1093/cid/ciab496

7. Tegally H, Wilkinson E, Giovanetti M, et al. Emergence of a SARS-CoV-2 variant of concern with mutations in spike glycoprotein. Nature. Published online 2021. https://doi.org/10.1038/s41586-021-03402-9

8. Curran J, Dol J, Boulos L, et al. Transmission characteristics of SARS-CoV-2 variants of concern Rapid Scoping Review. medRxiv. Published online January 1, 2021:2021.04.23.21255515. doi:10.1101/2021.04.23.21255515

9. Cherian S, Potdar V, Jadhav S, et al. Convergent evolution of SARS-CoV-2 spike mutations, L452R, E484Q and P681R, in the second wave of COVID-19 in Maharashtra, India. bioRxiv. Published online January 1, 2021:2021.04.22.440932. doi:10.1101/2021.04.22.440932

10. Public Health England. SARS-CoV-2 Variants of Concern and Variants under Investigation in England Technical Briefing 16.; 2021. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/994839/Variants_of_Concern_VOC_Technical_Briefing_16.pdf

11. Bager P, Wohlfahrt J, Fonager J, Albertsen. Increased Risk of Hospitalisation Associated with Infection with SARS-CoV-2 Lineage B.1.1.7 in Denmark. doi:Bager, Peter and Wohlfahrt, Jan and Fonager, Jannik and Albertsen, Mads and Yssing Michaelsen, Thomas and Holten Møller, Camilla and Ethelberg, Steen and Legarth, Rebecca and Fischer Button, Mia Sara and Gubbels, Sophie Madeleine and Voldstedlund, Marianne and Mølbak, Kåre and Skov, Robert Leo and Fomsgaard, Anders and Grove Krause, Tyra, Increased Risk of Hospitalisation Associated with Infection with SARS-CoV-2 Lineage B.1.1.7 in Denmark. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3792894 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3792894

12. NERVTAG paper on COVID-19 variant of concern B.1.1.7. GOVUK. Published online 2021. https://www.gov.uk/government/publications/nervtagpaper-on-covid-19-variant-of-concern-b117, http://files/64/nervtag-paper-on-covid-19-variant-of-concern-b117.html %[2021/02/08/18:37:19

13. Pearson CA, Eggo. Estimates of severity and transmissibility of novel South Africa SARS-CoV-2 variant 501Y.V2. https://cmmid.github.io/topics/covid19/reports/sa-novel-variant/2021_01_11_Transmissibility_and_severity_of_501Y_V2_in_SA.pdf

14. Jassat W MC. Increased Mortality among Individuals Hospitalised with COVID-19 during the Second Wave in South Africa.; 2021. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.03.09.21253184v1

15. Funk T, Pharris A, Spiteri G, et al. Characteristics of SARS-CoV-2 variants of concern B.1.1.7, B.1.351 or P.1: data from seven EU/EEA countries, weeks 38/2020 to 10/2021. Eurosurveillance. 2021;26(16). doi:https://doi.org/10.2807/1560-7917.ES.2021.26.16.2100348

16. Public Health England (PHE). SARS-CoV-2 Variants of Concern and Variants under Investigation Technical Briefing 18.; 2021. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1001358/Variants_of_Concern_VOC_Technical_Briefing_18.pdf

17. Muik A, Wallisch A-K, Sänger B, et al. Neutralization of SARS-CoV-2 lineage B.1.1.7 pseudovirus by BNT162b2 vaccine–elicited human sera. Science. Published online 2021:eabg6105.https://science.sciencemag.org/content/sci/early/2021/01/28/science.abg6105.full.pdf

18. Gallais F, Gantner P, Bruel T, et al. Anti-SARS-CoV-2 Antibodies Persist for up to 13 Months and Reduce Risk of Reinfection. medRxiv. Published online January 1, 2021:2021.05.07.21256823. doi:10.1101/2021.05.07.21256823

19. Graham MS, Sudre CH, May A, et al. Changes in symptomatology, reinfection, and transmissibility associated with the SARS-CoV-2 variant B.1.1.7: an ecological study. Lancet Public Health. 2021;6(5):e335-e345. doi:10.1016/S2468-2667(21)00055-4

20. Wibmer CK, Ayres F, Hermanus T, et al. SARS-CoV-2 501Y.V2 escapes neutralization by South African COVID-19 donor plasma. Nat Med. Published online March 2021. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33654292

21. Li R, Ma X, Deng J, et al. Differential efficiencies to neutralize the novel mutants B.1.1.7 and 501Y.V2 by collected sera from convalescent COVID-19 patients and RBD nanoparticle-vaccinated rhesus macaques. Cell Mol Immunol. Published online February 2021. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33580167

22. Cele S, Gazy I, Jackson L, et al. Escape of SARS-CoV-2 501Y.V2 variants from neutralization by convalescent plasma. :19. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.01.26.21250224v1

23. Caniels TG, Bontjer I, Straten K van der, et al. Emerging SARS-CoV-2 variants of concern evade humoral immune responses from infection and vaccination. medRxiv. Published online June 1, 2021:2021.05.26.21257441. doi:10.1101/2021.05.26.21257441

24. Sabino EC, Buss LF, Carvalho MPS, et al. Resurgence of COVID-19 in Manaus, Brazil, despite high seroprevalence. The Lancet. 2021;397(10273):452-455. https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0140673621001835

25. Naveca F, Nasciment V, Souza V, et al. Phylogenetic relationship of SARS-CoV-2 sequences from Amazonas with emerging Brazilian variants harboring mutations E484K and N501Y in the Spike protein. Virological. Published online 2021. https://virological.org/t/phylogenetic-relationship-of-sars-cov-2-sequences-from-amazonas-with-emerging-brazilian-variants-harboring-mutations-e484k-and-n501y-in-the-spike-protein/585

26. Planas D, Veyer D, Baidaliuk A, et al. Reduced Sensitivity of Infectious SARS-CoV-2 Variant B.1.617.2 to Monoclonal Antibodies and Sera from Convalescent and Vaccinated Individuals. Microbiology; 2021. doi:10.1101/2021.05.26.445838

27. SARS-CoV-2 lateral flow antigen tests: evaluation of VUI-202012/01. GOVUK. https://www.gov.uk/government/publications/sars-cov-2-lateral-flowantigen-tests-evaluation-of-vui-20201201/sars-cov-2-lateral-flow-antigen-tests-evaluation-of-vui-20201201, http://files/62/sars-cov-2-lateral-flowantigen-tests-evaluation-of-vui-20201201.html %[2021/02/08/16:54:26

28. Tenforde MW, Patel MM, Ginde AA, et al. Effectiveness of SARS-CoV-2 mRNA Vaccines for Preventing Covid-19 Hospitalizations in the United States. medRxiv. Published online July 8, 2021:2021.07.08.21259776. doi:10.1101/2021.07.08.21259776

29. Chemaitelly H, Yassine HM, Benslimane FM, et al. mRNA-1273 COVID-19 vaccine effectiveness against the B.1.1.7 and B.1.351 variants and severe COVID-19 disease in Qatar. Nat Med. Published online July 9, 2021:1-8. doi:10.1038/s41591-021-01446-y

30. Abu-Raddad LJ, Chemaitelly H, Butt AA, National Study Group for COVID-19 Vaccination. Effectiveness of the BNT162b2 Covid-19 Vaccine against the B.1.1.7 and B.1.351 Variants. The New England journal of medicine. Published online May 2021. doi:10.1056/NEJMc2104974

31. Stowe J, Andrews JR, Gower C, et al. Effectiveness of COVID-19 vaccines against hospital admission with the Delta variant - Public library - PHE national - Knowledge Hub. Accessed June 18, 2021. https://khub.net/web/phe-national/public-library/-/document_library/v2WsRK3ZlEig/view/479607266

32. Nasreen S, He S, Chung H, et al. Effectiveness of COVID-19 vaccines against variants of concern, Canada. medRxiv. Published online July 3, 2021:2021.06.28.21259420. doi:10.1101/2021.06.28.2125942020

33. Sadoff J, Gray G, Vandebosch A, et al. Safety and Efficacy of Single-Dose Ad26.COV2.S Vaccine against Covid-19. New England Journal of Medicine. Published online April 2021:NEJMoa2101544-NEJMoa2101544. doi:10.1056/NEJMoa2101544

34. Chung H, He S, Nasreen S, et al. Effectiveness of BNT162b2 and mRNA-1273 COVID-19 vaccines against symptomatic SARS-CoV-2 infection and severe COVID-19 outcomes in Ontario, Canada. Published online 2021:30.

35. Lopez Bernal J, Andrews N, Gower C, et al. Effectiveness of COVID-19 vaccines against the B.1.617.2 variant. doi:https://doi.org/10.1101/2021.05.22.21257658

36. Sheikh A, McMenamin J, Taylor B, Robertson C. SARS-CoV-2 Delta VOC in Scotland: demographics, risk of hospital admission, and vaccine effectiveness. The Lancet. 2021;0(0). doi:10.1016/S0140-6736(21)01358-1

37. Nasreen S. Effectiveness of COVID-19 vaccines against variants of concern, Canada. :27.

38. Emary KRW, Golubchik T, Aley PK, et al. Efficacy of ChAdOx1 nCoV-19 (AZD1222) vaccine against SARS-CoV-2 variant of concern 202012/01 (B.1.1.7): an exploratory analysis of a randomised controlled trial. The Lancet. 2021;397(10282):1351-1362. doi:10.1016/S0140-6736(21)00628-0

39. Heath PT, Eva Galiza FP, David Neil Baxter M, et al. Efficacy of the NVX-CoV2373 Covid-19 Vaccine Against the B.1.1.7 Variant. medRxiv. Published online May 2021:2021.05.13.21256639-2021.05.13.21256639. doi:10.1101/2021.05.13.21256639

40. Madhi SA, Baillie V, Cutland CL, et al. Efficacy of the ChAdOx1 nCoV-19 Covid-19 Vaccine against the B.1.351 Variant. New England Journal of Medicine. Published online March 2021:NEJMoa2102214-NEJMoa2102214. doi:10.1056/NEJMoa2102214

41. Shinde V, Bhikha S, Hoosain Z, et al. Efficacy of NVX-CoV2373 Covid-19 Vaccine against the B.1.351 Variant. New England Journal of Medicine. Published online May 2021:NEJMoa2103055-NEJMoa2103055. doi:10.1056/NEJMoa2103055

42. Ranzani OT, Hitchings M, Neto MD, et al. Effectiveness of the CoronaVac vaccine in the elderly population during a P.1 variant-associated epidemic of COVID-19 in Brazil: A test-negative case-control study. medRxiv. Published online May 21, 2021:2021.05.19.21257472. doi:10.1101/2021.05.19.21257472

43. Hitchings MDT, Ranzani OT, Torres MSS, et al. Effectiveness of CoronaVac among healthcare workers in the setting of high SARS-CoV-2 Gamma variant transmission in Manaus, Brazil: A test-negative case-control study. medRxiv. Published online June 24, 2021:2021.04.07.21255081. doi:10.1101/2021.04.07.21255081

44. Ella R. Efficacy, safety, and lot to lot immunogenicity of an inactivated SARS-CoV-2 vaccine (BBV152): a double-blind, randomised, controlled phase 3 trial. :29.

45. Wang G-L, Wang Z-Y, Duan L-J, et al. Susceptibility of Circulating SARS-CoV-2 Variants to Neutralization. New England Journal of Medicine. Published online April 2021:NEJMc2103022-NEJMc2103022. doi:10.1056/nejmc2103022

46. Yadav P, Sapkal GN, Abraham P, et al. Neutralization of variant under investigation B.1.617 with sera of BBV152 vaccinees. bioRxiv. Published online April 2021:2021.04.23.441101-2021.04.23.441101. doi:10.1101/2021.04.23.441101

47. Ikegame S, A Siddiquey MN, Hung C-T, et al. Qualitatively distinct modes of Sputnik V vaccine-neutralization escape by SARS-CoV-2 Spike variants. medRxiv. Published online April 2021:2021.03.31.21254660-2021.03.31.21254660. doi:10.1101/2021.03.31.21254660

48. Shen X, Tang H, McDanal C, et al. SARS-CoV-2 variant B.1.1.7 is susceptible to neutralizing antibodies elicited by ancestral spike vaccines. Cell Host & Microbe. 2021;29(4):529-539.e3. doi:10.1016/j.chom.2021.03.002

49. Hu J, Wei X, Xiang J, et al. Reduced neutralization of SARS-CoV-2 B.1.617 variant by inactivated and RBD-subunit vaccine. bioRxiv. Published online July 9, 2021:2021.07.09.451732. doi:10.1101/2021.07.09.451732

50. Chen Y, Shen H, Huang R, Tong X, Wu C. Serum neutralising activity against SARS-CoV-2 variants elicited by CoronaVac. The Lancet Infectious Diseases. 2021;0(0). doi:10.1016/S1473-3099(21)00287-5

51. Anichini G, Terrosi C, Gori Savellini G, Gandolfo C, Franchi F, Cusi MG. Neutralizing Antibody Response of Vaccinees to SARS-CoV-2 Variants. Vaccines. 2021;9(5):517. doi:10.3390/vaccines9050517

52. Bates TA, Leier HC, Lyski ZL, et al. Neutralization of SARS-CoV-2 variants by convalescent and vaccinated serum. medRxiv. Published online April 2021:2021.04.04.21254881-2021.04.04.21254881. doi:10.1101/2021.04.04.21254881

53. Becker M, Dulovic A, Junker D, et al. Immune response to SARS-CoV-2 variants of concern in vaccinated individuals. Nat Commun. 2021;12(1):3109. doi:10.1038/s41467-021-23473-6

54. Collier AY, McMahan K, Yu J, et al. Immunogenicity of COVID-19 mRNA Vaccines in Pregnant and Lactating Women. Published online 2021. doi:10.1001/jama.2021.7563

55. Dejnirattisai W, Zhou D, Supasa P, et al. Antibody evasion by the P.1 strain of SARS-CoV-2. Cell. 2021;0(0). doi:10.1016/j.cell.2021.03.055

56. Edara VV, Floyd K, Lai L, et al. Infection and mRNA-1273 vaccine antibodies neutralize SARS-CoV-2 UK variant. medRxiv : the preprint server for health sciences. Published online February 2021:2021.02.02.21250799-2021.02.02.21250799. doi:10.1101/2021.02.02.21250799

57. Garcia-Beltran WF, Lam EC, St. Denis K, et al. Multiple SARS-CoV-2 variants escape neutralization by vaccine-induced humoral immunity. Cell. 2021;0(0). doi:10.1016/j.cell.2021.03.013

58. Gonzalez C, Saade C, Bal A, et al. Live virus neutralisation testing in convalescent patients and subjects vaccinated 1 against 19A, 20B, 20I/501Y.V1 and 20H/501Y.V2 isolates of SARS-CoV-2 2 3. medRxiv. Published online May 2021:2021.05.11.21256578-2021.05.11.21256578. doi:10.1101/2021.05.11.21256578

59. Hoffmann M, Arora P, Groß R, et al. SARS-CoV-2 variants B.1.351 and P.1 escape from neutralizing antibodies. Cell. 2021;184(9):2384-2393.e12. doi:10.1016/j.cell.2021.03.036

60. Kuzmina A, Khalaila Y, Voloshin O, et al. SARS-CoV-2 spike variants exhibit differential infectivity and neutralization resistance to convalescent or post-vaccination sera. Cell Host and Microbe. 2021;29(4):522-528.e2. doi:10.1016/j.chom.2021.03.008

61. Liu Y, Liu J, Xia H, et al. Neutralizing Activity of BNT162b2-Elicited Serum. New England Journal of Medicine. 2021;384(15):1466-1468. doi:10.1056/nejmc2102017

62. Liu Y, Liu J, Xia H, et al. BNT162b2-Elicited Neutralization against New SARS-CoV-2 Spike Variants. New England Journal of Medicine. Published online May 2021:NEJMc2106083-NEJMc2106083. doi:10.1056/NEJMc2106083

63. Liu J, Bodnar BH, Wang X, et al. Correlation of vaccine-elicited antibody levels and neutralizing activities against SARS-CoV-2 and its variants. bioRxiv. Published online May 31, 2021:2021.05.31.445871. doi:10.1101/2021.05.31.445871

64. McCallum M, Bassi J, Marco AD, et al. SARS-CoV-2 immune evasion by the B.1.427/B.1.429 variant of concern. Science. Published online July 1, 2021. doi:10.1126/science.abi7994

65. Muik A, Wallisch A-K, Sänger B, et al. Neutralization of SARS-CoV-2 lineage B.1.1.7 pseudovirus by BNT162b2 vaccine–elicited human sera. Science. 2021;371(6534):1152-1153. doi:10.1126/science.abg6105

66. Pegu A, O’Connell S, Schmidt SD, et al. Durability of mRNA-1273-induced antibodies against SARS-CoV-2 variants. bioRxiv. Published online May 2021:2021.05.13.444010-2021.05.13.444010. doi:10.1101/2021.05.13.444010

67. Planas D, Bruel T, Grzelak L, et al. Sensitivity of infectious SARS-CoV-2 B.1.1.7 and B.1.351 variants to neutralizing antibodies. Nature Medicine. Published online March 2021:1-8. doi:10.1038/s41591-021-01318-5

68. Zhou D, Dejnirattisai W, Supasa P, et al. Evidence of escape of SARS-CoV-2 variant B.1.351 from natural and vaccine-induced sera. Cell. 2021;189(0):1-14. doi:10.1016/j.cell.2021.02.037

69. Tada T, Dcosta BM, Samanovic-Golden M, et al. Neutralization of viruses with European, South African, and United States SARS-CoV-2 variant spike proteins by convalescent sera and BNT162b2 mRNA vaccine-elicited antibodies. bioRxiv : the preprint server for biology. Published online February 2021:2021.02.05.430003-2021.02.05.430003. doi:10.1101/2021.02.05.43000321

70. Trinité B, Pradenas E, Marfil S, et al. Previous SARS-CoV-2 infection increases B.1.1.7 cross-neutralization by vaccinated individuals. Equal contribution. bioRxiv. Published online March 2021:2021.03.05.433800-2021.03.05.433800. doi:10.1101/2021.03.05.433800

71. Wall EC, Wu M, Harvey R, et al. Neutralising antibody activity against SARS-CoV-2 VOCs B.1.617.2 and B.1.351 by BNT162b2 vaccination. The Lancet. 2021;0(0). doi:10.1016/S0140-6736(21)01290-3

72. Wang Z, Schmidt F, Weisblum Y, et al. mRNA vaccine-elicited antibodies to SARS-CoV-2 and circulating variants. Nature. 2021;592(7855):616-616. doi:10.1038/s41586-021-03324-6

73. Wu K, Werner AP, Koch M, et al. Serum Neutralizing Activity Elicited by mRNA-1273 Vaccine. New England Journal of Medicine. 2021;384(15):1468-1470. doi:10.1056/NEJMc2102179

74. Zani A, Caccuri F, Messali S, Bonfanti C, Caruso A. Serosurvey in BNT162b2 vaccine-elicited neutralizing antibodies against authentic B.1, B.1.1.7, B.1.351, B.1.525 and P.1 SARS-CoV-2 variants. Emerging Microbes & Infections. 2021;0(ja):1-6. doi:10.1080/22221751.2021.1940305

75. Geers D, Shamier MC, Bogers S, et al. SARS-CoV-2 variants of concern partially escape humoral but not T-cell responses in COVID-19 convalescent donors and vaccinees. Science Immunology. 2021;6(59). doi:10.1126/sciimmunol.abj1750

76. Marot S, Malet I, Leducq V, et al. Neutralization heterogeneity of United Kingdom and South-African SARS-CoV-2 variants in BNT162b2-vaccinated or convalescent COVID-19 healthcare workers. Clinical Infectious Diseases. 2021;(ciab492). doi:10.1093/cid/ciab492

77. Xie X, Liu Y, Liu J, et al. Neutralization of SARS-CoV-2 spike 69/70 deletion, E484K and N501Y variants by BNT162b2 vaccine-elicited sera. Nat Med. 2021;27(4):620-621. doi:10.1038/s41591-021-01270-4

78. Choi A, Koch M, Wu K, et al. Serum Neutralizing Activity of mRNA-1273 against SARS-CoV-2 Variants. bioRxiv. Published online June 28, 2021:2021.06.28.449914. doi:10.1101/2021.06.28.449914

79. Jongeneelen M, Kaszas K, Veldman D, et al. Ad26.COV2.S elicited neutralizing activity against Delta and other SARS-CoV-2 variants of concern. bioRxiv. Published online July 1, 2021:2021.07.01.450707. doi:10.1101/2021.07.01.450707

80. Alter G, Yu J, Liu J, et al. Immunogenicity of Ad26.COV2.S vaccine against SARS-CoV-2 variants in humans. Nature. Published online June 9, 2021:1-9. doi:10.1038/s41586-021-03681-2

81. Vacharathit V, Aiewsakun P, Manopwisedjaroen S, et al. SARS-CoV-2 variants of concern exhibit reduced sensitivity to live-virus neutralization in sera from CoronaVac vaccinees and naturally infected COVID-19 patients. medRxiv. Published online July 15, 2021:2021.07.10.21260232. doi:10.1101/2021.07.10.21260232

82. Souza WM, Amorim MR, Sesti-Costa R, et al. Neutralisation of SARS-CoV-2 lineage P.1 by antibodies elicited through natural SARS-CoV-2 infection or vaccination with an inactivated SARS-CoV-2 vaccine: an immunological study. The Lancet Microbe. 2021;0(0). doi:10.1016/S2666-5247(21)00129-4

83. Acevedo ML, Alonso-Palomares L, Bustamante A, et al. Infectivity and immune escape of the new SARS-CoV-2 variant of interest Lambda. medRxiv. Published online July 1, 2021:2021.06.28.21259673. doi:10.1101/2021.06.28.21259673

84. Lustig Y, Zuckerman N, Nemet I, et al. Neutralising capacity against Delta (B.1.617.2) and other variants of concern following Comirnaty (BNT162b2, BioNTech/Pfizer) vaccination in health care workers, Israel. Eurosurveillance. 2021;26(26):2100557. doi:10.2807/1560-7917.ES.2021.26.26.2100557

85. Cao Y, Yisimayi A, Bai Y, et al. Humoral immune response to circulating SARS-CoV-2 variants elicited by inactivated and RBD-subunit vaccines. Cell Research. Published online May 21, 2021:1-10. doi:10.1038/s41422-021-00514-9

86. Huang B, Dai L, Wang H, et al. Neutralization of SARS-CoV-2 VOC 501Y.V2 by human antisera elicited by both 1 inactivated BBIBP-CorV and recombinant dimeric RBD ZF2001 vaccines 2 3 Authors. bioRxiv. Published online February 2021:2021.02.01.429069-2021.02.01.429069. doi:10.1101/2021.02.01.429069

87. Yadav PD, Sapkal GN, Ella R, et al. Neutralization against B.1.351 and B.1.617.2 with sera of COVID-19 recovered cases and vaccinees of BBV152. bioRxiv. Published online June 7, 2021:2021.06.05.447177. doi:10.1101/2021.06.05.447177

88. Chang X, Sousa Augusto G, Liu X, et al. BNT162b2 mRNA COVID-19 vaccine induces antibodies of broader cross-reactivity than natural infection but recognition of mutant viruses is up to 10-fold reduced. bioRxiv. Published online March 2021:2021.03.13.435222-2021.03.13.435222. doi:10.1101/2021.03.13.435222

89. Hoffmann M, Hofmann-Winkler H, Krüger N, et al. SARS-CoV-2 variant B.1.617 is resistant to Bamlanivimab and evades antibodies induced by infection and vaccination. bioRxiv. Published online May 5, 2021:2021.05.04.442663. doi:10.1101/2021.05.04.442663

90. Sahin U, Muik A, Vogler I, et al. BNT162b2 vaccine induces neutralizing antibodies and poly-specific T cells in humans. Nature. Published online May 27, 2021. doi:10.1038/s41586-021-03653-6

91. Stamatatos L, Czartoski J, Wan Y-H, et al. mRNA vaccination boosts cross-variant neutralizing antibodies elicited by SARS-CoV-2 infection. Science. Published online March 2021:eabg9175-eabg9175. doi:10.1126/science.abg9175

92. Wang P, Nair MS, Liu L, et al. Antibody resistance of SARS-CoV-2 variants B.1.351 and B.1.1.7. Nature. 2021;593(7857):130-135. doi:10.1038/s41586-021-03398-2

93. Davis C, Logan N, Tyson G, et al. Reduced neutralisation of the Delta (B.1.617.2) SARS-CoV-2 variant of concern following vaccination. medRxiv. Published online June 28, 2021:2021.06.23.21259327. doi:10.1101/2021.06.23.21259327

94. Edara VV, Norwood C, Floyd K, et al. Infection- and vaccine-induced antibody binding and neutralization of the B.1.351 SARS-CoV-2 variant. Cell Host and Microbe. 2021;29(4):516-521.e3. doi:10.1016/j.chom.2021.03.009

95. Shen X, Tang H, Pajon R, et al. Neutralization of SARS-CoV-2 Variants B.1.429 and B.1.351. New England Journal of Medicine. 2021;384(24):2352-2354. doi:10.1056/NEJMc2103740

96. Tada T, Zhou H, Dcosta BM, Samanovic MI, Mulligan MJ, Landau NR. SARS-CoV-2 Lambda Variant Remains Susceptible to Neutralization by mRNA Vaccine-elicited Antibodies and Convalescent Serum. bioRxiv. Published online July 3, 2021:2021.07.02.450959. doi:10.1101/2021.07.02.450959

97. COVID-19 vaccinesWHO Meeting on correlates of protection. Accessed June 4, 2021. https://www.who.int/newsroom/events/detail/2021/06/01/default-calendar/covid-19 vaccineswho-meeting-on-correlates-of-protection

98. Shen X, Tang H, Pajon R, et al. Neutralization of SARS-CoV-2 Variants B.1.429 and B.1.351. New England Journal of Medicine. Published online April 2021:NEJMc2103740-NEJMc2103740. doi:10.1056/nejmc2103740

99. Liu J, Liu Y, Xia H, et al. BNT162b2-elicited neutralization of B.1.617 and other SARS-CoV-2 variants. Nature. Published online June 10, 2021:1-5. doi:10.1038/s41586-021-03693-y

100. Wang P, Casner RG, Nair MS, et al. Increased Resistance of SARS-CoV-2 Variant P.1 to Antibody Neutralization. bioRxiv. Published online April 9, 2021:2021.03.01.433466. doi:10.1101/2021.03.01.433466

101. Palacios R, Batista AP, Albuquerque CSN, et al. Efficacy and Safety of a COVID-19 Inactivated Vaccine in Healthcare Professionals in Brazil: The PROFISCOV Study. SSRN Electronic Journal. Published online April 2021. doi:10.2139/ssrn.3822780

102. Liu C, Ginn HM, Dejnirattisai W, et al. Reduced neutralization of SARS-CoV-2 B.1.617 by vaccine and convalescent serum. Cell. Published online June 17, 2021. doi:10.1016/j.cell.2021.06.020

103. Edara V-V, Pinsky BA, Suthar MS, et al. Infection and Vaccine-Induced Neutralizing-Antibody Responses to the SARS-CoV-2 B.1.617 Variants. New England Journal of Medicine. Published online July 7, 2021. doi:10.1056/NEJMc2107799

104. Sapkal G, Yadav PD, Sahay RR, et al. Neutralization of Delta variant with sera of Covishield vaccinees and COVID-19 recovered vaccinated individuals. bioRxiv. Published online July 2, 2021:2021.07.01.450676. doi:10.1101/2021.07.01.450676

Etiketler: