SUUDİ ARABİSTAN’DA ORTA DOĞU SOLUNUM YOLU SENDROMU KORONAVİRÜSÜ (MERS-COV)

17 Ağustos 2021 Salı

Suudi Arabistan Ulusal UST Odak Noktası, 12 Mart ve 31 Temmuz 2021 tarihleri arasında dört Orta Doğu Solunum Sendromu Koronavirüsü (MERS-CoV) enfeksiyonu vakası bildirmiştir.

 

Suudi Arabistan Ulusal UST Odak Noktası, 12 Mart ve 31 Temmuz 2021 tarihleri arasında bir ilişkili ölüm de dahil olmak üzere ilave dört Orta Doğu Solunum Sendromu Koronavirüsü (MERS-CoV) enfeksiyonu vakası bildirmiştir. Vakalar Riyad (iki vaka), Hafar Albatin (bir vaka) ve Taif (bir vaka) olmak üzere üç bölgeden rapor edilmiştir. 20 Mart'ta daha önce bildirilen bir vakadan ek ölüm bildirilmiştir (Vaka #7, lütfen 14 Nisan'da yayınlanan Salgın Hastalık haberlerine bakınız). 2012'den bu yana Suudi Arabistan, 810 ölüm dahil laboratuvarca doğrulanmış 2178 MERS-CoV vakası bildirmiştir.

 Aşağıdaki bağlantıda, yukarıda bildirilen dört vakaya ilişkin ayrıntılar yer almaktadır;

12 Mart ile 31 Temmuz 2021 tarihleri arasında bildirilen MERS-CoV vakaları

Dünya genelinde Eylül 2012 ile 31 Temmuz 2021 tarihleri arasında, 888 ölüm dahil laboratuvarca doğrulanmış 2578 MERS-CoV vakası, Uluslararası Sağlık Tüzüğü (UST 2005) uyarınca DSÖ'ye rapor edilmiştir. Bu vakaların çoğu Arap Yarımadası'nda meydana gelmiştir ve Mayıs 2015'te Kore Cumhuriyeti'nde bu bölge dışında büyük bir salgın meydana gelmiştir ve  laboratuvarca doğrulanmış 186 vaka (185 Kore Cumhuriyeti ve 1 Çin'de) ve 38 ölüm vakası bildirilmiştir. Toplam ölüm sayısı, DSÖ'nün etkilenen üye devletleri takip ederek bugüne kadar haberdar olduğu ölümleri içermektedir.

DSÖ Risk Değerlendirmesi

Orta Doğu solunum sendromu (MERS), Orta Doğu Solunum Sendromu Koronavirüsü (MERS-CoV) adı verilen bir koronavirüsün neden olduğu, insan ve tek hörgüçlü develerin viral bir solunum yolu enfeksiyonudur. MERS-CoV enfeksiyonu,  insanlarda yüksek ölüm oranları ile sonuçlanan ciddi hastalıklara neden olabilir. MERS'li hastaların yaklaşık %35'i ölmektedir, ancak hafif MERS-CoV vakaları mevcut sürveyans sistemleri tarafından gözden kaçırılabileceğinden ve hastalık hakkında daha fazla şey öğrenilene kadar vaka ölüm oranları yalnızca laboratuvar tarafından doğrulanmış vakalar arasında sayıldığından, bu gerçek ölüm oranının olduğundan fazla tahmin edilebilmektedir.

İnsanlara, MERS-CoV enfeksiyonunun doğal konakçısı ve zoonotik kaynağı olan tek hörgüçlü develerle doğrudan veya dolaylı temastan MERS-CoV bulaşmaktadır. MERS-CoV enfeksiyonunun insandan insana bulaşabildiği görülmüştür.  Şimdiye kadar, gözlemlenmiş süreklilik arz etmeyen insandan insana bulaşmalar, yakın temaslılar arasında ve sağlık tesislerinde meydana geliştir. Sağlık hizmeti ortamının dışında insandan insana bulaşma sınırlı olmuştur.

Yeni vakaların bildirilmesi genel risk değerlendirmesini değiştirmez. DSÖ, Orta Doğu'dan ve/veya MERS-CoV'nin tek hörgüçlü develerde dolaşımda olduğu diğer ülkelerden yeni MERS-CoV enfeksiyonu vakalarının bildirilmesini ve tek hörgüçlü develere, hayvansal ürünlere (örneğin çiğ deve sütü tüketimi ) veya bir sağlık tesisinde insan kaynağına temas ettikten sonra enfeksiyon bulaşabilecek (virüse maruz kalan) kişiler tarafından diğer ülkelere taşınmasını beklemektedir.

DSÖ, epidemiyolojik durumu izlemeye devam etmekte ve mevcut en son bilgilere dayanarak risk değerlendirmesi yapmaktadır. Bununla birlikte, mevcut COVID-19 pandemisi ile birlikte, kaynakların çoğu mevcut COVID-19 pandemisini önlemek ve kontrol etmek için yönlendirildiğinden, MERS-CoV için test kapasiteleri birçok ülkede ciddi şekilde etkilenmiştir. Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, MERS-CoV enfeksiyonlarının daha iyi tespiti için test kapasitelerini artırmak için çalışmaktadır.

DSÖ’nün Önerisi

DSÖ, mevcut duruma ve mevcut bilgilere dayanarak, akut solunum yolu enfeksiyonları için tüm Üye Devletler tarafından yürütülen güçlü sürveyansın önemini yeniden vurgulamakta ve her türlü olağandışı paterni dikkatlice incelemeleri konusunda teşvik etmektedir.

 

 

Sağlık hizmetleri tesislerinde insanlar arası bulaşma, MERS-CoV enfeksiyonunun erken semptomlarının tanınmasında gecikmeler, şüpheli vakaların yavaş triyajında ​​ve enfeksiyon, önleme ve kontrol (IPC) önlemlerinin uygulanmasında gecikmelerle ilişkilendirilmiştir, bu nedenle IPC önlemleri sağlık tesislerinde olası MERS-CoV'nin insanlar arasında yayılmasını önlemek açısından çok önemlidir. Sağlık çalışanları, tanılarına bakılmaksızın her zaman tüm hastalar için rutin olarak standart önlemleri uygulamalıdır. Akut solunum yolu enfeksiyonu semptomları olan hastaların tedavisi yapılırken standart önlemlere ek olarak damlacık önlemleri alınmalı; olası veya doğrulanmış MERS-CoV enfeksiyonu vakaları tedavi edilirken ilave olarak temas önlemleri ve göz koruyucu önlemler alınmalı; aerosol üreten işlemler uygulanırken veya aerosol üretme işlemlerinin yürütüldüğü ortamlarda hava kaynaklı mikroplara karşı önlemler uygulanmalıdır.

Erken teşhis, vaka yönetimi ve vakaların izolasyonu, uygun enfeksiyon önleme ve kontrol önlemleri ve temaslıların karantinaya alınması ile MERS-CoV'nin insandan insana bulaşması önlenebilir.

MERS-CoV, diyabet, böbrek yetmezliği, kronik akciğer hastalığı ve immün sistemi baskılanmış kişiler gibi altta yatan kronik tıbbi durumu olan kişilerde daha ciddi hastalıklara yol açtığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle, altta yatan tıbbi rahatsızlıkları olan kişiler, virüsün potansiyel olarak dolaşımda olduğu bilinen çiftlikleri, pazarları veya ahır alanlarını ziyaret ederken hayvanlarla, özellikle tek hörgüçlü develerle yakın temastan kaçınmalıdır. Hayvanlara dokunmadan önce ve sonra düzenli olarak ellerin yıkanması ve hasta hayvanlarla temastan kaçınılması gibi genel hijyen önlemlerine uyulmalıdır.

Gıda hijyeni uygulamalarına uyulmalıdır. İnsanlar çiğ deve sütü veya deve idrarı içmekten veya düzgün pişmemiş et yemekten kaçınmalıdır.

DSÖ, bu olaya bağlı olarak giriş noktalarında özel tarama yapılmasını tavsiye etmediği gibi şu anda herhangi bir seyahat veya ticaret kısıtlaması uygulanmasını da önermemektedir.

Ayrıntılı bilgi için bakınız:

Etiketler: