DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NÜN 17.08.2021 TARİHLİ YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) HAFTALIK DURUM RAPORU

17 Ağustos 2021 Salı

Geçen hafta (9 -15 Ağustos 2021) bildirilen 4,4 milyondan fazla vaka ile son iki ayda küresel yeni vaka sayısı artış göstermektedir

Bu raporda aşağıda yer alan başlıklar halinde COVID-19 ile ilgili en son veriler paylaşılmaktadır:

 • Küresel Epidemiyolojik Durum
 • Özel Konu: SARS-CoV-2'nin Önemli Varyantları (VOI'ler) ve Endişe Verici    Varyantları (VOC'ler) hakkında güncelleme
 • Özel Konu: Ceza evlerinde COVID-19
 • DSÖ Bölgelerine Göre Genel Durum
 • Haftalık Önemli Güncellemeler

KÜRESEL EPİDEMİYOLOJİK DURUM

15 Ağustos 2021 itibariyle veriler

Geçen hafta (9 – 15 Ağustos 2021) bildirilen 4,4 milyondan fazla vaka ile son iki ayda küresel yeni vaka sayısı artış göstermektedir (Şekil 1). Bu artış eğilimi, büyük ölçüde, bir önceki haftaya göre sırasıyla %14 ve %8 artış bildiren Batı Pasifik Bölgesi ve Amerika Bölgesi'ndeki artışlara bağlanmaktadır; diğer dört bölge, önceki haftaya kıyasla yeni haftalık vakalarda benzer vaka insidansı veya düşüş eğilimi olduğunu bildirmiştir. Küresel olarak bildirilen kümülatif vaka sayısı şu anda 206 milyonun üzerinde ve kümülatif ölüm sayısı yaklaşık 4,4 milyona ulaşmıştır. Batı Pasifik ve Doğu Akdeniz Bölgeleri dışındaki tüm bölgeler, bu hafta bir önceki haftaya göre ölüm sayısında benzer haftalık vaka insidansı veya düşüş olduğunu bildirmiştir. Afrika Bölgesi, vakalarda ve ölümlerde sırasıyla %23 ve %18 düşüşle en büyük düşüşü bildirirken, hafta sonu elde edilen veriler eksiktir ve bu nedenle bir önceki haftaya kıyasla olduğundan fazla farklılık tahmin edebilir.

Şekil 1: DSÖ bölgeleri tarafından haftalık olarak bildirilen COVID-19 vakalarının sayısı, 15 Ağustos 2021**

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

100.000 nüfus başına en yüksek haftalık vaka ve ölüm insidansı oranlarını bildiren Bölgeler geçen hafta ile aynı kalmıştır: sırasıyla Amerika Bölgesi ve Avrupa Bölgesi (100.000 nüfus başına 147,4 yeni vaka ve 121,6) vakalarda en yüksek haftalık vaka insidansını bildirmiş olup ölüm vakalarında ise Amerika (100.000 nüfusta 2.0) ve Avrupa (100.000 nüfusta 1.1) haftalık en yüksek ölüm insidansını bildirmiştir. En yüksek yeni vaka sayısını bildiren ülkeler: Amerika Birleşik Devletleri (883.996 yeni vaka; %9 artış), İran (269.975 yeni vaka; %9 artış), ve Hindistan  (258.121 yeni vaka; %7 azalma) olmuştur. Bununla birlikte, geçen hafta en yüksek sayıda yeni ölüm vakası bildiren ülkeler: Endonezya (10 492996 yeni vaka; %8 azalma), Brezilya (6100 yeni vaka; %3 azalma) ve Rusya (5618 yeni vaka; %2 artış) olmuştur. Küresel olarak, 190 ülke, yönetim bölgesi veya bölgede (bundan sonra ülkeler olarak anılacaktır) Alfa varyantı vakaları rapor edilirken; 138 ülke (bir yeni ülke) Beta Varyantı vakaları, 82 ülke (bir yeni ülke) Gama varyantı vakaları ve 148 ülke (üç yeni ülke) Delta varyantı vakaları bildirmiştir.

Tablo 1. DSÖ Bölgelerine göre, son yedi günde bildirilen ve kümülatif COVID-19 vakalarının ve COVID-19 kaynaklı ölümlerin sayısı,  15 Ağustos 2021 verileri**

DSÖ Bölgesi

Son 7 gündeki yeni vakalar (%)

Son 7 gündeki yeni vakalarda yüzde değişim*

Toplam vakalar (%)

Son yedi gündeki yeni ölümler (%)

Son 7 gündeki yeni ölümlerde yüzde değişim*

Toplam ölümler (%)

Amerika

1 507 234 (%34)

 

% 8

80 121 215 (%39)

19 956 (%30)

%1

2 050 072 (%47)

Avrupa

1 134 516 (%26)

 

% 1

62 474 616 (%30)

10 495 (%16)

%-3

1 242 204 (%29)

Güneydoğu Asya

731 279 (%16)

 

% -9

39 908 781 (% 19)

19 401 (%29)

%-6

610 389

(%14)

Doğu Akdeniz

502 683 (%11)

 

 

% 0

13 601 389 (%7)

7034 (%11)

%15

249 389

(%6)

Batı Pasifik

429 153 (%10)

 

% 14

5 330 671 (% 3)

5711

(%9)

%23

75 433

(%2)

Afrika

139 767 (%3)

 

% -23

5 276 855 (%3)

3909 (%6)

%-18

125 934

(%3)

Küresel

 4 444 632 (%100)

 

%2

206 714 291 (%100)

66 506 (%100)

%0

4 353 434

(%100)

* Yedi gün öncesine kıyasla son yedi gün içinde yeni doğrulanmış vaka/ölüm sayısındaki yüzdelik değişim.

** Ek 2,veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

COVID-19 ile ilgili en son veriler ve bilgiler için lütfen aşağıdaki adresleri ziyaret ediniz:

•  DSÖ COVID-19 Paneli

•  DSÖ COVID-19 Haftalık Operasyonel Güncelleme ve Haftalık Epidemiyolojik Güncelleme

Şekil 2. Ülkelere ve bölgelere göre, son yedi günde 100.000 nüfus başına bildirilen COVID-19 vakaları, 9-15 Ağustos 2021 **

** Ek 2, veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Şekil 3. Ülkelere ve bölgelere göre, son yedi günde 100.000 nüfus başına bildirilen COVID-19 ölüm vakaları, 9-15 Ağustos  2021 **

 

** Ek 2, veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

 

Özel Konu: SARS-CoV-2'nin Önemli Varyantları (VOI'ler) ve Endişe Verici Varyantları (VOC'ler) Hakkında Güncelleme

DSÖ, ulusal makamlar, kurumlar ve araştırmacılarla işbirliği içinde, SARS-CoV-2 varyantlarının bulaşıcılıkta, veya hastalık özelliklerinde değişikliklere yol açıp açmadığını veya bunların ulusal sağlık yetkililerince kontrol için uygulanan aşı, tedavi, teşhis veya halk sağlığı ve sosyal önlemlerinde (PHSM) gerçekleştirilen uygulamalarda değişikliğe yol açıp açmadığını değerlendirmektedir. Potansiyel Endişe Verici Varyantların (VOC'ler) veya Önemli Varyantların (VOI'ler) "sinyalleri", küresel halk sağlığına yönelik riske dayalı olarak tespit edilir ve değerlendirilir. Bu riskler değiştikçe, DSÖ, sürveyans ve araştırma için önceliklerin belirlenmesini desteklemek ve nihayetinde müdahale stratejilerine rehberlik etmek için küresel VOI'ler ve VOC'lerin listelerini güncellemeye devam edecektir (daha fazla bilgi için, lütfen “Tracking SARS-CoV-2 variants” web sitesine bakınız).

 Ulusal yetkililer, yerel Endişe Verici / Önemli endişenin diğer değişkenlerini belirlemeyi seçebilir ve bu değişkenlerin etkilerini araştırmak ve raporlamak için teşvik edilir.

SARS-CoV-2 varyantlarını tespit etmeye yönelik sürveyans faaliyetleri, genomik sekanslama kapasitelerinin genişletilmesi yoluyla ulusal ve ulus altı düzeylerde güçlendirildiğinden, VOC'leri bildiren ülke/yönetim bölgesi/bölge (bundan böyle ülkeler olarak anılacaktır) sayısı artmaya devam etmektedir (Şekil 4, Ek 1). Yine de bu dağılım, ülkeler arasındaki sekanslama kapasiteleri ve örnekleme stratejilerindeki farklılıklar da dahil olmak üzere, sürveyans sınırlamaları dikkate alınarak yorumlanmalıdır.

Ülkeler, zorunlu olmayan uluslararası seyahatlere kademeli olarak devam ederken, SARS-CoV-2'nin seyahatle ilişkili ülkelere girişi, çıkışı ve daha da fazla yayılarak bulaşmasını azaltmayı amaçlayan risk azaltma önlemlerinin getirilmesi, sistematik ve rutin olarak yürütülen kapsamlı risk değerlendirmelerine dayanmalıdır.

İlave kaynaklar

SARS-CoV-2 varyantlarının takibi

COVID-19'un yeni varyantları: Bilgi boşlukları ve araştırma

SARS-CoV-2'nin genomik dizilimi: halk sağlığı üzerinde maksimum etki için uygulama kılavuzu

COVID-19 bağlamında halk sağlığı ve sosyal önlemlerin uygulanmasına ve ayarlanmasına ilişkin hususlar

Şekil 4. 17 Ağustos 2021 itibarıyla Alfa, Beta, Gama ve Delta varyantlarını bildiren ülkeler, yönetim bölgeleri ve bölgeler

 

Özel Konu: Ceza evlerinde COVID-19

Ceza evleri, yüksek nüfus yoğunluğu, aşırı kalabalık ve tutuklular ile gardiyanlar arasındaki yakınlık mesafesi nedeniyle patojen bulaşması için kıyas edilemeyen ortamlardır. Pandeminin başlangıcından bu yana, dünya genelinde en az 122 ülkede cezaevlerinde ve ıslah tesislerinde COVID-19 salgınları bildirilmiştir. Tüm DSÖ bölgelerindeki ülkelerde gözaltı merkezlerinde COVID-19 salgınları bildirilmiştir. DSÖ, pandeminin başlarında ve Üye Devletler tarafından yapılan talebe karşılık olarak, cezaevlerinde ve diğer gözaltı yerlerinde COVID-19'a hazırlık, önleme ve kontrol konusunda ülkeleri desteklemek için 15 Mart 2020'de DSÖ Hapishanelerde Sağlık Programı (WHO/HIPP; DSÖ Avrupa Bölge Ofisine dayalı) adlı geçici bir kılavuz yayınlamıştır. Pandemi ilerledikçe, COVID-19'un patofizyolojisinin daha iyi anlaşılması adına 8 Şubat 2021'de tarihinde bir revizyon yapılmıştır. Revize edilen kılavuz, belirti ve semptomlarla ilgili güncellemeleri, COVID-19'a neden olan virüsün bulaşmasını ve enfeksiyonu önlemeye ilişkin güncellemeleri içermektedir. Ayrıca aşı mevcudiyeti ve tahsisi konularını ele almıştır ve gözaltı ortamlarında COVID 19'un sürveyansı için göstergeler hakkında tavsiyelerde bulunulmuştur.

Gözaltı ortamlarında pandeminin gelişiminin izlenmesini sağlamak için DSÖ, Üye Devletlerin Nisan 2020'den bu yana DSÖ/HIPP'ye gönüllü olarak rapor ettiği minimum gösterge seti geliştirmiştir. İstenen göstergeler arasında, zaman içindeki doluluk oranını izlemek için operasyonel kapasite ve cezaevlerinde yaşayan kişi sayısı (yaş kategorilerine ve cinsiyete göre ayrıştırılmış) hakkında bilgiler; SARS-CoV-2 enfeksiyonu için test edilen ve teşhis edilen kişi sayısı (aynı zamanda yaş kategorisine, cinsiyete göre ayrıştırılmış ve personel ve tutuklulara bölünmüş); hastaneye kaldırılanlar ve hayatını kaybedenler gibi bilgiler bulunmaktadır. Bu minimum veri seti, Şubat 2021'de tutuklulara, personele ve sağlık çalışanlarına aşılamayı içerecek şekilde revize edilmiştir. Gönüllü bir sistem olduğundan, Üye Devletler tarafından yapılan raporlama verileri tutarlı değildir ve sistem kurulduğundan beri yalnızca 18 Üye Devlet DSÖ/HIPP'e veri sunmuştur. Sunulan veriler, gözaltı merkezlerinde COVID-19'un epidemiyolojisini genel nüfusta gözlemlenenlerle karşılaştırmak için haftalık olarak analiz edilmektedir. Bu karşılaştırma, DSÖ'nün teknik desteğinden yararlanabilecek salgınların erken tanımlanmasını sağlamaktadır.

Üye Devletlerin raporlama kapasitesinde belirgin bir olumlu ilerleme olmasına rağmen, bazı ülkelerde COVID-19 verilerinin tutuklulara veya gözaltı merkezi personeline atfedilebilen alt bölümünü daha geniş halk sağlığı veri kümeleri içinde ayırmak zordur. Cezaevi sağlık bilgi sistemlerindeki verilerin genel halk sağlığı verilerinden ayrıştırılması, bu ortamlarda COVID-19 pandemisinin gelişen durumu ve yükünün daha spesifik ve özel olarak değerlendirilmesine olanak sağlayacaktır.

Bulguların özeti: Cezaevlerinde yaşayan kişiler üzerinde yapılan erken analizlere göre (Ocak-Haziran 2020), Amerika Birleşik Devletleri'nde cezaevlerinde yaşayan yaklaşık 1,3 milyon insan arasında 42.107 SARS-CoV-2 enfeksiyonu vakası ve 510 ölüm vakası tespit edilmiştir. Bu, Amerika Birleşik Devletleri'nde rapor edilen 100.000 nüfus başına 3251 vaka oranına benzerdir ve aynı zaman diliminde genel nüfusta aynı yaş ve cinsiyetteki kişilerde olduğundan 5.5 kat daha yüksektir. Kasım 2020'ye kadar bildirilen vaka oranı, Cezaevi personeli arasında, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki topluluk ortamlarındakinden 3,2 kat daha yüksektir. 31 Mart ve 6 Haziran 2020 tarihleri ​​arasındaki verilere dayanarak, Amerika Birleşik Devletleri'nin genel nüfusu için 100.000'de 29 iken, cezaevlerindeki insanlar arasındaki tahmini ölüm oranı 100.000'de 39'dur. DSÖ Avrupa bölgesinde, bazı Ülkeler, Mart 2020 ile Şubat 2021 arasında genel nüfus içindeki aynı yaş ve cinsiyetteki kişilere kıyasla gözaltı merkezlerinde 3,3 kat daha yüksek ölüm oranı gözlemlemiştir.

Cezaevlerinde aşırı kalabalık sağlık üzerinde olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. COVID-19 için yapılan bir çalışma, cezaevi kapasitesi %85'i aştığında, SARS-CoV-2 enfeksiyonu ve ölüm riskinin arttığını göstermiştir. Aşırı kalabalığı azaltmak amacıyla,  şiddete dayalı suçları olmayanların hapsedilmesi, aflar ve ev hapsi gibi hapis dışı önlemlerin benimsenmesi, küresel olarak en yaygın olarak kabul edilen önlemlerden bazılarıdır. Mart ve Haziran 2020 arasında gerçekleştirilen bir anket, 109 ülkenin bu tür önlemler aldığını ve bunun sonucunda cezaevi nüfusunun ortalama %6 oranında azaldığını göstermiştir. Bu durum COVID-19 riskini azaltma önlemleri Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komisyonu'nun ve BM Sisteminin hapsetme konusundaki ortak tutumunun çağrısıyla uyumludur. Uygulanan hafifletme önlemleri, aşırı kalabalıklaşmanın COVID-19 salgınlarını önleyebilmek ve kontrol edebilmek için sorunlara yol açması nedeniyle çok önemli kabul edilmiştir. Aşırı kalabalık, sağlık hizmetlerine ve su ve sabun gibi temel hijyen uygulamalarına erişimi de olumsuz etkilemektedir. Uygulanan bu önlemlere rağmen, aşırı kalabalık ve bunun SARS-CoV-2 bulaşması ve diğer sağlık sorunları üzerindeki etkileri cezaevlerinde sorun olmaya devam etmektedir.

SARS-CoV-2'nin gözaltı merkezlerinde bulaşmasını kontrol etmek için kullanılan en etkili önlem, yoğun epidemiyolojik sürveyans ve temaslı izlemenin uygulanması olmuştur. Bununla birlikte, birçok ülkede sınırlı kaynaklar nedeniyle, gözaltı merkezlerinde SARS-CoV-2 enfeksiyonlarını rutin olarak belirleme kapasitesi yetersizdir ve bu ortamlarda hastalığın gerçek yükünü tespit etmeyi zorlaştırmaktadır.

COVID-19 vakası ve ölüm tanımlaması sağlamak için potansiyel strateji, test etme çalışmalarını artırmaktır. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 16 tesiste yapılan bir araştırma, toplu testlerin vaka tespitini yaklaşık 13 kat artırdığını göstermiştir. Avrupa Bölgesindeki bazı ülkeler son aylarda test stratejilerini yoğunlaştırmıştır. Bu yaklaşım etkili olsa da, her ülkede uygulanabilir olmayabilir ve durumun böyle olduğu durumlarda, DSÖ rehberinde sınırlı kaynaklara sahip ortamlarda test etmeye alternatif yaklaşımlar önerilmiştir.

Bazı ülkelerde test ve COVID-19 aşılarının mevcudiyeti arttığından, gözaltı merkezlerinde yaşayan ve çalışan insanlar arasında aşılara adil erişim için aktif destek devam etmektedir. Birçok Üye Devlet, bu verilerin mevcut olduğu Avrupa Bölgesi'nde, %15'ten az - %60'ın üzerinde bir aralıkta değişen ve gözaltı merkezlerinde aşılamanın kullanıma sunulması hakkında rapor vermeyen. gözaltı merkezlerinde yaşayan insanlar arasında aşı kapsamını artırmak için çalışmaktadır.

Tespit edilen vaka sayısı ve ilişkili sonuçlar dahil olmak üzere, pandeminin cezaevlerindeki etkisini anlamak önemlidir. Hükümetler, tutukluların sağlığı ve esenliği konusunda tam sorumluluk üstlenirler; bu nedenle tutuklulara COVID-19'dan koruma sağlamak, insan haklarını korumanın temel bir bileşenidir. Ayrıca, cezaevlerinde yaşayan insanlar topluluklardan izole değildir: personel ve ziyaretçiler sürekli hareket halindedir ve tutuklular sık ​​sık içeri alınmakta, serbest bırakılmakta ve nakledilmektedir. Bu nedenle, gözaltındakilerin korunması, çevredeki topluluklar ve potansiyel olarak sağlık sisteminin kapasitesi üzerinde bir etkiye sahip olacaktır.

Dünyadaki bazı gözaltı merkezlerinde COVID-19'un tanımlanması, tespiti ve kontrolünde çok ilerleme kaydedilmiştir. Pandemi değişime uğradığı müddetçe, gelişmelerin cezaevlerindeki sağlık sonuçlarını genel halk sağlığı hedefleriyle karşılaştırılmasına devam edilmelidir.

DSÖ BÖLGELERİNE GÖRE DURUM

Afrika Bölgesi

Afrika Bölgesi verileri, bu hafta raporlama gecikmeleri nedeniyle eksiktir ve eksik veriler dahil edilene kadar eğilimler dikkatle yorumlanmalıdır. Afrika Bölgesi bu hafta 139.000’den fazla yeni vaka ve 3900’den fazla yeni ölüm vakası bildirmiştir. Bölgede Temmuz ortasından bu yana bildirilen haftalık vakalardaki genel düşüş, büyük ölçüde Güney Afrika'da gözlenen düşüşlerden kaynaklanmıştır. Ancak, bölgedeki diğer birçok ülke vaka insidansında artış bildirmeye devam etmektedir. Mortaliteye yönelik bölgedeki eğilim büyük ölçüde, Mozambik, Güney Afrika, Zambiya ve Zimbabve dahil olmak üzere bölgedeki ülkelerin çoğunluğu tarafından rapor edilen yeni haftalık ölümlerdeki düşüşten kaynaklanmaktadır. Genel haftalık ölüm oranındaki bu düşüş, kısmen 15 Ağustos için bölgesel verilerin bildirilmemesinden kaynaklanabilir. En yüksek sayıda yeni vaka bildiren ülkeler sırasıyla; Güney Afrika (58.939 yeni vaka; 100.000 kişi başına 99,4 yeni vaka; %22 azalma), Botsvana (14.184 yeni vaka; 100.000 kişi başına 603,2 yeni vaka;%11 azalma) ve Kenya (7685 yeni vaka; 100.000 kişi başına 14,3 yeni vaka;% 2 azalma) olmuştur.

En yüksek sayıda yeni ölüm vakası bildiren ülkeler; Güney Afrika (2008 yeni ölüm; 100.000'de 3,4 yeni ölüm;% 23 azalma), Botsvana (269 yeni ölüm; 100.000’de 11,4 yeni ölüm; %99 artış) ve Zimbabve (247 yeni ölüm; 100.000'de 1,7 yeni ölüm;% 16 azalma ) olmuştur.

 

DSÖ Afrika Bölge Ofisi: https://www.afro.who.int/health-topics/coronavirus-covid-19

 

Amerika Bölgesi

Amerika Bölgesi geçtiğimiz hafta 1.5 milyondan fazla yeni vaka ve yaklaşık 20.000 yeni ölüm vakası bildirmiş olup, bir önceki haftaya göre yeni vaka sayıları %8’lik bir artış gösterirken ölüm sayıları bir önceki hafta ile benzerlik göstermiştir. Dominika, Saint Vincent ve Grenadinler ve Guadeloupe, son yedi gün içinde haftalık vaka insidansında en büyük yüzde artışını bildiren ülkeler olmuştur. En çok yeni vaka bildiren ülkeler; Amerika Birleşik Devletleri (883.996 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 267,1 yeni vaka; %20 artış), Brezilya (210.254 yeni vaka; 100.000 başına 98,9 yeni vaka; %8 azalma) ve Meksika (124.103 yeni vaka; 100.000 başına 96,3 yeni vaka; % 8 artış) olmuştur.

En yüksek sayıda yeni ölüm vakası bildiren ülkeler; Brezilya (6100 yeni ölüm; 100.000'de 2,9 yeni ölüm;% 3 azalma), Amerika Birleşik Devletleri (4245 yeni ölüm; 100.000’de 1,3 yeni ölüm; %25 artış) ve Meksika (3681 yeni ölüm; 100.000'de 2,9 yeni ölüm; %12 artış) olmuştur.

DSÖ Amerika Bölge Ofisi: https://www.paho.org/en/topics/coronavirus-infections/coronavirus-disease-covid-19-pandemic

Doğu Akdeniz Bölgesi

Doğu Akdeniz Bölgesi, bir önceki haftaya göre benzer şekilde 502.000’den fazla yeni vaka, %15’lik artış ile 7000’den fazla yeni ölüm vakası bildirmiştir. Bölge, bu hafta, pandeminin başlangıcından bu yana haftalık en yüksek ölüm sayısını bildirmiştir. Ölümlerdeki artış temel olarak İran, Fas, Pakistan, Suriye ve Yemen de dahil olmak üzere bölgedeki birçok ülke tarafından bildirilen yeni ölümlerdeki artıştan kaynaklanmaktadır.  En yüksek sayıda yeni vaka bildiren ülkeler; İran (269.975 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 321,4 yeni vaka; %9 artış), Fas (64.784 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 175,5 yeni vaka; % 2 artış) ve Irak (64.390 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 160,1 yeni vaka; %17 azalma) olmuştur.

En yüksek sayıda yeni ölüm vakası bildiren ülkeler; İran (3735 yeni ölüm, 100.000 kişi başına 4,4 yeni ölüm,% 31 artış), Tunus (896 yeni ölüm, 100.000'de 7,6 yeni ölüm, %17 azalma) ve Fas (678 yeni ölüm, 100.000'de 1,8 yeni ölüm,% 44 artış) olmuştur.

DSÖ Doğu Akdeniz Bölge Ofisi: http://www.emro.who.int/health-topics/corona-virus/index.html

Avrupa Bölgesi

Avrupa Bölgesi, bir önceki haftaya benzer rakamlarla 1,1 milyondan fazla yeni vaka ve 10.000'den fazla yeni ölüm vakası bildirmiştir. Genel olarak, bölge yeni haftalık vakalar ve ölümler açısından plato çizmeye başlamıştır, ancak Azerbaycan, Gürcistan, İsrail, Kosova, Karadağ ve Kuzey Makedonya dahil olmak üzere bölgedeki ülkelerin birçoğu haftalık vaka sayısında önemli artışlar görmeye devam etmektedir. Haftalık ölüm insidansında art arda altı haftadır gözlenen kademeli artışın ardından, son yedi gün içinde yeni ölüm vakalrının sayısında hafif bir düşüş gözlendiği bildirilmiştir. En fazla yeni vaka bildiren üç ülke; Birleşik Krallık (198.759 yeni vaka; 100.000 kişi başına 292,8 yeni vaka, %7 artış), Türkiye (163,965 yeni vaka, 100.000 kişi başına 194,4 yeni vaka, %3 azalma) ve Rusya ( 153.086 yeni vaka, 100.000 kişi başına 104,9 yeni vaka; %4 azalma) olmuştur.

En çok ölüm vakası bildiren ülkeler; Rusya (5618 yeni ölüm; 100.000 kişi başına 3,8 yeni ölüm, %2 artış), Kazakistan (934 yeni ölüm; 100.000'de 5,0 yeni ölüm; %46 azalma) ve Türkiye (917 yeni ölüm; 100.000 kişi başına 1,1 yeni ölüm,% 21 artış) olmuştur.

 

DSÖ Avrupa Bölge Ofisi: https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19.

 

Güneydoğu Asya Bölgesi

Güneydoğu Asya Bölgesi'ndeki vakalar bu hafta düşmeye devam etmiştir. Bölge, yeni vakalarda bir önceki haftaya göre %9’luk düşüş ile 731.000'den fazla yeni vaka; ölüm vakalarında ise %6’lık düşüş ile 19.000 yeni ölüm vakası bildirmiştir. İki hafta önce bildirilen bölgesel ölüm oranındaki artışın ardından, Maldivler ve Myanmar'dan bildirilen düşüşlerin neticesinde yeni ölüm vakalarının sayısı azalmıştır. Ülkelerin çoğu bu hafta vakalarda düşüş veya benzer sayıda vaka bildirirken, Sri Lanka, Tayland ve Doğu Timor vaka insidansında artış olduğunu bildirmiştir. Benzer şekilde, Sri Lanka, Tayland ve Doğu Timor dahil olmak üzere bazı ülkelerde bu hafta sırasıyla %63, %11 ve %200'lük ciddi artışlar bildirildiğinden, tüm ülkeler için ölümlerde bölgesel düşüş eğilimi gösterdiği söylenemez. En çok yeni vaka bildiren üç ülke;  Hindistan (258.121 yeni vaka; 100.000'de 18,7 yeni vaka;% 7 azalma), Endonezya (188.323 yeni vaka; 100.000'de 68,9 yeni vaka; %17 azalma) ve Tayland (150.652 yeni vaka; 100.000 başına 215,8 yeni vaka;%7 artış) olmuştur.

En çok yeni ölüm vakası bildiren üç ülke; Endonezya (10.492 yeni ölüm; 100.000'de 3,8 yeni ölüm, % 8 azalma), Hindistan (3363 yeni ölüm; 100.000'de 0,2 yeni ölüm,% 4 azalma) ve Bangladeş (1523 yeni ölüm; 100.000'de 0,9 yeni ölüm; % 12 azalma) olmuştur.

 

DSÖ Güney Doğu Asya Bölge Ofisi: https://www.who.int/southeastasia/outbreaks-and-emergencies/novel-coronavirus-2019.

Batı Pasifik Bölgesi

Batı Pasifik Bölgesi'nde yeni vaka sayılarına bir önceki haftaya göre %14'lük bir artış ile 429.000’den fazla yeni vaka , ölüm vakalarında ise %23’lük artış ile 5700 yeni ölüm vakası bildirilmiştir. Hem vakalardaki hem de ölümlerdeki bu üstel artış eğilimi, yaklaşık iki aydır gözlenmektedir. Bölgedeki DSÖ'ye düzenli veri sağlayan ülke ve bölgelerin yarısından fazlası vaka sayılarında artış bildirmektedir (10/18; %56) ve neredeyse yarısı ölüm sayılarında artış bildirmektedir (8/18; %44). Vaka ve ölümlerde en büyük orantılı artışlar Avustralya, Fransız Polinezyası, Japonya, Filipinler ve Kore Cumhuriyeti'nde görülmüştür. En çok yeni vaka bildiren üç ülke; Malezya (140.501 yeni vaka; 100.000 başına 434,1 yeni vaka,% 8 artış), Japonya (111.601 yeni vaka; 100.000 başına 88,2 yeni vaka, %23 artış) ve Filipinler (77.540 yeni vaka; 100.000 başına 70,8 yeni vaka, % 28 artış) olmuştur.

En fazla yeni ölüm vakası rapor eden üç ülke; Vietnam (2187 yeni ölüm; 100.000'de 2,2 yeni ölüm,% 13 artış), Malezya (1839 yeni ölüm; 100.000'de 5,7 yeni ölüm, %35 artış) ve Filipinler (1235 yeni ölüm; 100.000'de 1,1 yeni ölüm; %31 artış) olmuştur.

DSÖ Batı Pasifik Bölge Ofisi: https://www.who.int/westernpacific/emergencies/covid-19

Haftalık Önemli Güncellemeler

DSÖ Genel Direktörü Dr Tedros’un mesajı:

• Genel Direktör, COVID-19 ile ilgili medya brifinginde yaptığı açılış konuşmasında-11 Ağustos 2021-şunları vurgulamıştır:

• DSÖ, Ekim 2020'de, 30 ülkede 500 hastanede yaklaşık 13.000 hastayı kapsayan COVID-19 için dört tedaviyi test eden Terapötikler için Dayanışma Deneme Çalışmasının sonuçlarını paylaşmıştır.

• Araştırmanın bir sonraki aşaması - Solidarity PLUS - üç ilaç test edilecektir: artesunat, şiddetli sıtma tedavisi; imatinib, belirli kanserler için bir ilaç; ve Crohn hastalığı gibi bağışıklık sistemi bozuklukları için bir tedavi olan infliximab. Deneme, 52 ülkede 600'den fazla hastanede binlerce araştırmacıyı kapsamaktadır.

Güncellemeler ve yayınlar

COVID-19 aşıları için heterolog çalışmaya ilişkin ara açıklama

COVID-19 aşıları için koruyucu doz uygulama stratejilerine ilişkin ara açıklama (fraksiyonel aşı dozları)

COVID-19 aşı takviye dozlarına ilişkin ara açıklama

DSÖ'nün Dayanışma klinik araştırması, üç yeni aday ilaçla yeni bir aşamaya giriyor

SARS-CoV-2'nin kökenlerini bulmak için bir sonraki çalışma dizisinin ilerletilmesine ilişkin DSÖ Beyanı

ACT-Accelerator, tehlikeli varyantların artışını durdurmak ve her yerde hayat kurtarmak için 7,7 milyar ABD Doları tutarında acil çağrı başlattı

Ekler

Ülkeler, bölgeler ve alanlar ve DSÖ Bölgesi (önceki sayılarda rapor edilmiştir) tarafından son yedi gün içinde bildirilen doğrulanmış COVID-19 vakalarının ve COVID-19 kaynaklı ölümlerin sayısına “ https://covid19.who.int/table “ adresinden ulaşılabilmektedir.

Ek 1.Ülkelere ve bölgelere göre endişe verici varyantların listesi, 17 Ağustos 2021 verileri**

 

* Bu güncellemede yeni ülke eklenmiştir.

"Tanımlanmamış (Unspecified) B.1.617”, şu anda daha fazla soy tanımlaması olmaksızın B.1.617 tespitini bildiren ülkeleri/bölgeleri/alanları yansıtmaktadır Daha fazla ayrıntı mevcut olduğunda bunlar yeniden tahsis edilecektir.

"      ", bu varyant için bilgilerin DSÖ tarafından resmi kaynaklardan alındığını gösterir.

" o  " ifadesi, bu varyant için bilgilerin DSÖ tarafından resmi olmayan kaynaklardan alındığını ve daha fazla bilgi elde edildikçe inceleneceğini belirtir.

** Gama, daha fazla bilgiye dayalı olarak Bangladeş için bu hafta hariç tutulmuştur.

*** Yolcular arasında VOC tespitini bildiren ülkeleri / bölgeleri / alanları (örn. Giriş noktalarında tespit edilen importe vakalar) veya yerel vakaları (toplulukta tespit edilen) içerir. Endişe verici varyantın tespit edildiğini hiç bildirmemiş ülkeleri, bölgeleri ve alanları hariç tutmaktadır.

Ek 2 Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Ek 2. Veri, tablo ve şekil notları

Sunulan veriler, ülkelerden/bölgelerden DSÖ'ye bildirilen, büyük ölçüde DSÖ vaka tanımlarına (https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV Surveillance_Case_Definition-2020.2) ve sürveyans klavuzuna (https://www.who.int/publications/i/item/who-2019-nCoV-surveillanceguidance-2020.8) dayanan resmi laboratuvar onaylı COVID-19 vaka ve ölümlerine dayanmaktadır. Doğruluk ve güvenilirliği sağlamak için adımlar atılırken, tüm veriler sürekli doğrulama ve değişikliğe tabidir; ve bu verileri yorumlarken, gerçek vaka ve ölüm oranı insidansının olduğundan düşük tahmin edilmesi ve bu verileri küresel düzeyde yansıtmada değişken gecikmeler gibi, sunulan sayıları etkileyen birkaç faktör nedeniyle dikkatli olunmalıdır. Vaka tespiti, dahil etme kriterleri, test stratejileri, raporlama uygulamaları ve veri kesme ve gecikme süreleri ülkeler/bölgeler arasında farklılık göstermektedir. Az sayıda ülke/bölge, şüpheli ve laboratuvar onaylı vakaları birlikte rapor etmektedir. DSÖ, ulusal halk sağlığı yetkilileri ve diğer kaynaklar tarafından yayınlanan bilgi ürünleri arasında farklılıklar olması beklenmektedir. Halk sağlığı yetkililerinin çok sayıda vakayı veya ölümü toplam sayımlarından çıkaran veri uyuşturma çalışmaları yürütmesi nedeniyle, yeni vakalar/ölümler sütunlarında uygun şekilde negatif sayılar gösterilebilir. Çıkarmaların önceki günlere uygun şekilde paylaştırılmasına olanak tanıyan ek ayrıntılar ortaya çıktığında, grafikler buna göre güncellenecektir. epi-data-support@who.int adresine e-posta gönderilerek yapılan geçmiş veri düzenlemesinin bir kaydı talep edilebilmektedir. Talep ederken lütfen ilgilendiğiniz ülke (ler)i, süreyi ve talep / kullanım amacını belirtiniz. Önceki durum raporları düzenlenmeyecektir; en güncel veriler için https://covid19.who.int/ adresine bakınız.

Kullanılan isimler ve bu yayındaki materyalin sunumu, DSÖ tarafından herhangi bir ülkenin, bölgenin, şehrin veya otoritenin yasal statüsü, yetkileri veya hudutlarının sınırlandırılması ile ilgili herhangi bir fikrin ifade edildiği anlamına gelmemektedir. Haritalardaki noktalı ve kesik çizgiler, henüz tam olarak anlaşmaya varılamayan yaklaşık sınır çizgilerini temsil etmektedir. Ülkeler ve bölgeler, DSÖ yönetim bölgesi altında düzenlenmiştir. Belirli şirketlerin veya üreticilerin ürünlerinden bahsedilmesi, DSÖ tarafından onaylandığını veya söz konusu benzer nitelikteki diğer ürünlerin yerine önerildiğini ima etmemektedir. Hatalar ve eksiklikler hariç olmak üzere, tescilli ürünlerin isimleri, baş harfleri büyük olacak şekilde ayırt edilmektedir.

(1) Kosova'ya yapılan tüm atıflar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1244 (1999) sayılı kararı bağlamında anlaşılmalıdır. Haritada Sırbistan ve Kosova vakalarının sayısı (UNSCR 1244, 1999) görselleştirme amacıyla hazırlanmıştır.

(2) 20 Temmuz'da Ekvador Halk Sağlığı Bakanlığı (MSP), ölümlerle ilgili raporlama sürecini revize etmiştir. Ülke, kümülatif ölüm sayılarının bir parçası olarak diğer tesislerdeki olası ölümler ve ölümlerin yanı sıra doğrulanmış ölümleri raporlamaya başlamıştır. Raporlamadaki bu değişiklik nedeniyle, Bölge'de geçen haftaki ölümlerde yapay bir şişkinlik gözlenmiştir. Bu nedenle, bu hafta gözlenen ölümlerdeki düşüşü dikkatli yorumlamak gerekmektedir.

Teknik Rehber ve Diğer Kaynaklar

 • Teknik rehberler: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance
 • DSÖ Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) Paneli: https://covid19.who.int/
 • Haftalık COVID-19 Operasyonel Güncellemeleri: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/strategies-and-plans
 • DSÖ COVID-19 Vaka Tanımları: https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Surveillance_Case_Definition-2020.2
 • COVID-19 Tedarik Zinciri Kurumlar Arası Koordinasyon Hücresi Haftalık Durum Güncellemesi: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-operations
 • Araştırma ve Geliştirme: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov
 • COVID-19 hakkında çevrimiçi kurslar: https://openwho.org/channels/covid-19; ve mevcut olan diğer ulusal diller: https://openwho.org/channels/covid-19-national-languages
 • DSÖ Akademi COVID-19 mobil öğrenim uygulaması: https://www.who.int/about/who-academy/the-who-academy-s-covid-19-mobile-learning-app
 • Uluslararası toplumun, tüm ülkelere virüse hazırlanması ve müdahale etmesi konusunda sağladığı desteği özetleyen Stratejik Hazırlık ve Müdahale Planı (SPRP): https://www.who.int/publications/i/item/strategic-preparedness-and-response-plan-for-the-new-coronavirus

 

HALK İÇİN ÖNERİLER VE TAVSİYELER

EPI-WIN: bireyler, kuruluşlar ve topluluklara uyarlanmış bilgiler: https://www.who.int/teams/risk-communication

 

 

 

 

Etiketler: