DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NÜN 07.09.2021 TARİHLİ YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) HAFTALIK DURUM RAPORU

07 Eylül 2021 Salı

Bu hafta (30 Ağustos-5 Eylül) bildirilen 4,4 milyondan fazla yeni vakayla, küresel olarak bildirilen yeni vaka sayısı, geçtiğimiz ay boyunca stabil kalmış olup bir önceki haftaya benzer şekilde devam etmiştir. Bu hafta küresel olarak bildirilen ölümlerin sayısı, 68.000'den az yeni ölüm vakasıyla birlikte geçen haftaya benzer bir şekilde gerçekleşmiştir.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NÜN 07.09.2021 TARİHLİ YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) HAFTALIK DURUM RAPORU

Bu raporda aşağıda yer alan başlıklar halinde COVID-19 ile ilgili en son veriler paylaşılmaktadır:

 • Küresel Epidemiyolojik Durum
 • Özel Konu: SARS-CoV-2'nin Önemli Varyantları (VOI'ler) ve Endişe Verici Varyantları (VOC'ler) hakkında güncelleme
 • DSÖ Bölgelerine Göre Genel Durum
 • Haftalık Operasyonel Güncellemenin Özeti

 

KÜRESEL EPİDEMİYOLOJİK DURUM

 

5 Eylül 2021 itibariyle veriler

 

Bu hafta (30 Ağustos-5 Eylül) bildirilen 4,4 milyondan fazla yeni vakayla, küresel olarak bildirilen yeni vaka sayısı, geçtiğimiz ay boyunca stabil kalmış olup bir önceki haftaya benzer şekilde devam etmiştir (Şekil 1). Yeni vakalarda bir önceki haftaya kıyasla %7'lik artış bildiren Geçen hafta, tüm bölgeler bir önceki haftaya kıyasla (Avrupa ve Batı Pasifik Bölgeleri) ya bir düşüş (Afrika, Güneydoğu Asya ve Doğu Akdeniz) ya da yeni bildirilen vakalarda benzer bir eğilim bildirmiştir; Amerika Bölgesi %19'luk bir artış bildirmiştir.

Bu hafta küresel olarak bildirilen ölümlerin sayısı, 68.000'den az yeni ölüm vakasıyla birlikte geçen haftaya benzer bir şekilde gerçekleşmiştir. Amerika ve Avrupa Bölgeleri haftalık ölüm sayısında sırasıyla %17 ve %20 artış bildirirken, bu bölgeler dışındaki tüm bölgeler düşüş eğilimi bildirmiştir.

Bölgesel olarak, bu hafta yeni ölümlerde en büyük orantılı düşüşler Güneydoğu Asya (%21 azalma) ve Afrika (%26 azalma) bölgelerinde gözlenirken, Batı Pasifik (%8 azalma) ve Doğu Akdeniz ( %14 azalma) de bir önceki haftaya göre kayda değer düşüşler bildirmiştir. Küresel olarak bildirilen kümülatif vaka sayısı şu anda 220 milyonun biraz üzerinde ve kümülatif ölüm sayısı 4,5 milyonun üzerindedir.

 

Şekil 1. DSÖ bölgeleri tarafından haftalık olarak bildirilen COVID-19 vakalarının sayısı, 5 Eylül 2021**

 

 

 

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

 

100.000 nüfus başına en yüksek haftalık vaka ve ölüm insidansı oranlarını bildiren Bölgeler geçen hafta ile aynı kalmış olup bunlar: Amerika Bölgesi (100.000 nüfus başına 172,4 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 2,5 ölüm) ve Avrupa Bölgesidir ( 100.000 kişi başına 122,8 yeni vaka nüfus; 100.000 nüfus başına 1.6 ölüm).

En çok yeni vaka bildiren ülkeler:  Amerika Birleşik Devletleri (1.297.399 yeni vaka; %38 artış), Hindistan (293.643 yeni vaka; %8 artış), Birleşik Krallık (243.125 yeni vaka; yüzde oranı bir önceki haftaya benzer), İran (208.089 yeni vaka; %18 azalma) ve Brezilya (152.154 yeni vaka; %13 azalma) olmuştur. Küresel olarak, 194 ülke (geçen haftadan bu yana bir yeni ülke), yönetim bölgesi ve bölgede  (bundan sonra ülkeler olarak anılacaktır) Alfa varyantı vakaları rapor edilirken, 141 ülkede ( yeni ülke yok) Beta varyantı vakaları, 92 ülke (bir yeni ülke) Gama varyantı vakaları ve 174 ülke (dört yeni ülke) Delta varyantı vakaları bildirmiştir.

 

Tablo 1. DSÖ Bölgelerine göre, son yedi günde bildirilen ve kümülatif COVID-19  vakalarının ve COVID-19 kaynaklı ölümlerin sayısı,  5 Eylül 2021 verileri**

 

DSÖ Bölgesi

Son 7 gündeki yeni vakalar (%)

Son 7 gündeki yeni vakalarda yüzde değişim*

Kümülatif vakalar (%)

Son yedi gündeki yeni ölümler (%)

Son 7 gündeki yeni ölümlerde yüzde değişim*

Kümülatif ölümler (%)

Amerika

1 763 048 (%39)

% 19

84 995 058 (%39)

26 028 (%38)

%17

2 120 533 (%47)

Avrupa

1 146 065

(%26)

% -4

66 029 959  (%30)

14 883 (%22)

%20

1 282 565 (%28)

Güneydoğu Asya

543 013  (%12)

% -9

41 662 330 (% 19)

11 116 (%16)

%-21

652 990

(%14)

Doğu Akdeniz

377 304

(%8)

% -16

14 879 624 (%7)

6 782 (%10)

%-14

271 279

(%6)

Batı Pasifik

531 922

(%12)

% -4

6 931 169 (%3)

6 282 (%9)

%-8

94 450

(%2)

Afrika

110 594

(%2)

% -25

5 718 668

(% 3)

2 826

(%4)

%-26

136 976

(%3)

Küresel

4 471 946 (%100)

%1

220 217 572

 (%100)

67 917 (%100)

%1

4 558 806

(%100)

 

* Yedi gün öncesine kıyasla son yedi gün içinde yeni doğrulanmış vaka/ölüm sayısındaki yüzdelik değişim.

** Ek 2,veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

 

 

COVID-19 ile ilgili en son veriler ve bilgiler için lütfen aşağıdaki adresleri ziyaret ediniz:

•  DSÖ COVID-19 Paneli

•  DSÖ COVID-19 Haftalık Operasyonel Güncelleme ve Haftalık Epidemiyolojik Güncelleme

 

 

Şekil 2. Ülkelere ve bölgelere göre, son yedi günde 100.000 nüfus başına bildirilen COVID-19 vakaları, 30 Ağustos-5 Eylül 2021 **

 

 

** Ek 2, veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

 

Şekil 3. Ülkelere ve bölgelere göre, son yedi günde 100.000 nüfus başına bildirilen COVID-19 ölüm vakaları, 30 Ağustos - 5 Eylül  2021 **

 

** Ek 2, veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Özel Konu: SARS-CoV-2'nin Önemli Varyantları (VOI'ler) ve Endişe Verici Varyantları (VOC'ler) Hakkında Güncelleme

DSÖ, ulusal makamlar, kurumlar ve araştırmacılarla işbirliği içinde, SARS-CoV-2 varyantlarının bulaşıcılıkta, veya hastalık özelliklerinde değişikliklere yol açıp açmadığını veya bunların ulusal sağlık yetkililerince kontrol için uygulanan aşı, tedavi, teşhis veya halk sağlığı ve sosyal önlemlerinde (PHSM) gerçekleştirilen uygulamalarda değişikliğe yol açıp açmadığını değerlendirmektedir. Potansiyel Endişe Verici Varyantların (VOC'ler) veya Önemli Varyantların (VOI'ler) "sinyalleri", küresel halk sağlığına yönelik riske dayalı olarak tespit edilir ve değerlendirilir. Ulusal yetkililer, yerel Endişe Verici / Önemli varyantları belirlemeyi seçebilir ve bu varyantların etkilerini araştırmak ve raporlamak için teşvik edilir. VOC'ler ve VOI'ler ile ilgili güncellemeler ve ayrıntılı takip  için Uyarılar listesi DSÖ'nün SARS-CoV-2 Varyantlarını İzleme web sitesinde mevcuttur.

 

Coğrafi Dağılım

 

SARS-CoV-2 varyantlarını tespit etmeye yönelik sürveyans faaliyetleri, genomik sekanslama kapasitelerinin genişletilmesi yoluyla ulusal ve ulus altı düzeylerde güçlendirildiğinden, VOC'leri bildiren ülke/yönetim bölgesi/bölge (bundan böyle ülkeler olarak anılacaktır) sayısı artmaya devam etmektedir (Şekil 4, Ek 1). Yine de bu dağılım, ülkeler arasındaki sekanslama kapasiteleri ve örnekleme stratejilerindeki farklılıklar da dahil olmak üzere, sürveyans sınırlamaları dikkate alınarak yorumlanmalıdır.

 

Fenotipik Özellikler

 

VOC'lerin fenotipik etkilerine ilişkin mevcut kanıtlar, COVID-19 Haftalık Epidemiyolojik Güncellemelerin önceki yayınlarında olduğu gibi Tablo 2'de de özetlenmiştir. 24 Ağustos’taki son ayrıntılı güncellemeden bu yana, VOC'lerin fenotipik özellikleri hakkında yeni kanıtlar yayınlanmıştır.

 

RT-PCR SARS-CoV-2 pozitif bireylerin ön baskısında yer alan retrospektif kohort çalışması, Kanada'da Şubat-Mayıs 2021 tarihleri arasında vakaların yeniden canlanması sırasında en çok etkilenen iller olan Ontario ve Alberta- Kanada eyaletlerinde sağlık veri kümeleri kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

 

Bu süre zarfında, %91'i (34.658 / 37.902) Alfa varyantı ile enfekte olan VOC'lerle (n=37 902) enfekte olanların 30 günlük sonuçları, VOC olmayan varyantlarla enfekte olanlara kıyasla daha yüksek ölüm riski göstermiştir [ Düzeltilmiş Odds Ratio (aOR) Ontario'da 1.34 (%95 Güven Aralığı 1.29-1.39) ve Alberta'da 1.53 (%95 GA: 1.41-1.65) ve Ontario'da hastaneye yatış [aOR 1.57 (%95 GA: 1.47- 1.69) ve Alberta'da (aOR 1.88 (%95 CI: 1.74-2.02))] (1).

 

Birleşik Krallık'ta daha büyük bir çalışmanın parçası olarak İskoçya'da 1 Kasım 2020 ile 30 Ocak 2021 tarihleri ​​arasında gerçekleştirilen ve bir ön baskı olarak yayınlanan hastaneye kaldırılan ve toplumdaki vakaların (n=1475) prospektif bir klinik kohort çalışmasında, Alfa varyantı ile enfeksiyon Alfa varyantı olmayan SARS-CoV-2 enfeksiyonuna kıyasla artmış klinik şiddet [kümülatif OR 1.40 (%95 GA: 1.02-1.93)] gösterdiği ile ilişkilendirilmiştir. Ek olarak, döngü eşiği (Ct) değeriyle ölçüldüğü üzere Alfa varyantı için pozitif olan örneklerin viral yükü, Alfa olmayan numunelerinkinden daha düşüktür [Ct'deki ortalama değişiklik: -2.46 (%95 CI -4.22, -0.70). )], daha düşük Ct değeri, numunelerin daha yüksek viral yükünü göstermektedir (2).

 

Çin'de ön baskı olarak yayınlanan yakın tarihli bir araştırma, Delta varyantı ile enfekte olan hastalarda, VOC olmayan SARS-CoV-2 ile enfekte olanlara kıyasla daha yüksek bir viral yük ve daha yüksek semptomatik bulaşma riski olduğunu tespit etmiştir (3). Çalışma, Guangdong'daki bir salgında Delta varyantı ile enfekte olan 167 hastayı kapsamaktadır. Gizli dönem ve kuluçka döneminin ortalama süre tahminleri sırasıyla 4.0 ve 5.8 gündür. Delta vakalarında, 49 VOC olmayan SARS-CoV-2 enfeksiyonuna göre nispeten daha yüksek bir viral yük gözlenmiştir. Çalışma ayrıca Delta vakalarının yakın temaslıları arasında ikincil atak oranının %1.4 olduğunu ve bulaşmaların %73,9'unun (%95 GA: %67,2-%81,3) semptomların başlamasından önce gerçekleştiğini rapor etmiştir. Aşı yapılmayan (OR: 2.84, %95 CI: 1.19, 8.45) veya tek doz aşı yapılan (OR: 6.02, %95 güven aralığı: 2.45, 18.16) indeks vakaların, iki doz aşı yapanlara göre temaslılarına enfeksiyon bulaştırma olasılığı daha yüksektir (3). Bu çalışma kuluçka dönemi ve Delta varyantının ikincil bulaşmasındaki farklılıklar hakkında bilgi verse de, bunlar bir salgına özgü ön bulgulardır ve daha ileri çalışmalar bu bulguların diğer bağlamlara nasıl genelleştirilebileceğini anlamaya yardımcı olacaktır.

 

Birleşik Krallık'ta yapılan geniş bir ulusal kohort çalışması, Delta varyantı ile enfekte olan COVID-19 hastalarının Alpha varyantı ile enfekte olanlara kıyasla hastaneye veya acil bakıma başvurma riskinin daha yüksek olduğunu bulmuştur (4). Bu çalışmada, %2,3 (196/8682) ) Delta varyantı ile enfekte olan hastalar ile %2,2 (764/34 656) Alfa varyantı ile enfekte olan hastalar, ilk pozitif numunenin alınmasından sonraki 14 gün içinde hastaneye yatırılmıştır (düzeltilmiş tehlike oranı [HR] 2.26 [%95 CI 1.32– 3.89]). Ek olarak, acil bakıma gelenlerin eklenmesiyle hastaneye kabul için HR, 14 gün içinde Delta varyantı ile enfekte olan hastalarda (% 5,7) Alfa varyantı ile enfekte olanlardan (% 4,2) daha yüksektir (düzeltilmiş HR 1,45 [1,08-1,95] ]) (4). Çalışmaya dahil edilen her iki gruptaki tüm bireylerin yaklaşık dörtte üçü (%74) aşısızdır. Genel olarak, bu bulgular Delta varyantının salgınlarının sağlık hizmetleri üzerinde Alpha varyantından daha büyük bir yüke yol açabileceğini, bu yükün büyük ölçüde aşılanmamış popülasyonlarda daha da büyük olabileceğini düşündürmektedir.

 

Tablo 2: Endişe Verici Varyantların fenotipik etkilerinin* özeti

 

DSÖ Sınıflandırması

Alfa

Beta

Gama

Delta

Bulaşıcılık

Artmış bulaşıcılık (5)

Artmış bulaşıcılık (6,7)

Artmış bulaşıcılık (7,8)

Artmış bulaşıcılık ve sekonder atak oranı (7,9)

 

Hastalığın şiddeti

Artmış hastaneye yatış riski (10),

olası artmış hastalık şiddeti ve ölüm riski (11,2)

Doğrulanmamış olup artmış olası hastane mortalitesi riski (12)

Doğrulanmamış olup artmış olası hastaneye yatış  riski (13)

Artmış hastaneye yatış riski (14)

Tekrar enfekte olma riski

Nötralize edici aktivite korunmuş olup (15)

,yeniden enfeksiyon riski aynı kalmaktadır (16)

Nötralize edici aktivitede azalma bildirilmiş olup D614G virüsü tarafından tetiklenen T hücresi yanıtı etkili kalmaktadır (17)

Nötralize edici aktivitede orta derecede azalma bildirilmiştir (18)

 Nötralize edici aktivitede azalma bildirilmiştir (19-21)

Tanı üzerine etkileri

Sınırlı etki – S geni hedef başarısızlığı (SGTF); çoklu hedef RT-PCR'dan elde edilen genel sonuç üzerinde etkisi yoktur, Ag RDT'ler üzerinde herhangi bir etki gözlenmemiştir (22)

RT-PCR veya Ag RDT'ler üzerinde etkisi gözlenmemiştir (21)

Bugüne kadar herhangi bir şey rapor edilmemiştir

Bugüne kadar herhangi bir şey rapor edilmemiştir

 

*Önceki/ortak dolaşımdaki varyantlara kıyasla genelleştirilmiş bulgular. Hakemler tarafından gözden geçirilmeyen baskı öncesi makaleler ve raporlar da dahil olmak üzere ortaya çıkan kanıtlara dayanarak, tümü devam eden araştırma ve revizyona tabidir.

 

Tablo 3. Endişe Verici Varyantlara karşı aşı performansının özeti

 

 

24 Ağustos güncellemesinden bu yana, endişe verici SARS-CoV-2 varyantlarına karşı aşı etkinliğini değerlendiren üç çalışma yayınlanmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir retrospektif kohort çalışması (ön baskı), Pfizer BioNTech-Comirnaty aşısının, büyük bir sağlık sistemindeki ≥ 12 yaşındaki kişiler arasında ikinci dozu aldıktan yedi veya daha fazla gün sonra, Delta varyantı nedeniyle doğrulanmış enfeksiyona ve hastaneye yatışa karşı etkinliğini değerlendirmiştir (30). Delta varyantı enfeksiyonuna karşı VE, Delta olmayan varyantlara bağlı enfeksiyona karşı olandan daha düşüktür [%75, (%95 GA: %71-78) ve %91 (%95 GA: %88-92)].  Delta enfeksiyonu için azalmış VE, muhtemelen, azalan VE'nin şaşırtıcı etkisi ve Delta varyantlarının immün kaçışı etkileyen doğal özellikleri dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere birçok faktörle açıklanmaktadır. Delta varyantının Haziran ayında baskın hale geldiği göz önüne alındığında, bu çalışmaya dahil edilen çoğu Delta enfeksiyonlarının zamanlaması, Delta dışı enfeksiyonlara kıyasla aşılama sonrası daha uzun aralıklarla meydana gelmiştir. Aşılamadan sonraki zamana göre sınıflandırma yapıldığında, tam aşılamadan bir ay sonra Delta kaynaklı enfeksiyona karşı VE yüksek sonuçlanmıştır (%93), ancak tam aşılamadan dört veya daha fazla ay sonra %53'e düşmüştür. Tam aşılamadan bu yana geçen süre arttıkça Delta olmayan varyantlar için de VE'de bir düşüş gözlemlenirken, bu düşüş daha az belirgindir (aşılamadan sonraki dört ayda %67- bir ayda %97), bu istatistiksel olarak anlamlı olmasa da Delta için elde edilen bulgular, azalmanın Delta için diğer varyantlardan daha belirgin olabileceğini düşündürebilir. Delta nedeniyle hastaneye yatışa karşı VE, %90'da (%95 GA: %89-92) kalmıştır ve Delta dışı varyantlar nedeniyle hastaneye yatışa karşı VE %95 (%95 GA: %90-98) ile karşılaştırılabilir olmuştur.

 

İsrail'de 16 yaş ve üzeri 9 milyonu aşkın kişiden oluşan ikinci bir retrospektif kohort çalışması (ön baskı), Delta'nın baskın varyant olduğu Temmuz ayı boyunca Pfizer BioNTech-Comirnaty'nin enfeksiyon ve şiddetli hastalıkları önlemedeki etkinliğini değerlendirmiştir (31). Çalışmada, daha önce aşılanmış olanlara kıyasla daha yakın zamanda aşılanmış kişiler arasındaki VE değerlendirilmiştir. İki ay önce tam olarak aşılanmış kişiler için, enfeksiyona karşı VE, yaş grubuna göre %73-80 arasında değişirken, altı ay önce aşılanmış kişiler için VE, yaş grubuna göre %50-58 arasında değişmiştir. Tüm yaş grupları için, aşılama zamanında artan yaşla birlikte enfeksiyona karşı VE azalmıştır. Bununla birlikte, Amerika Birleşik Devletleri'nden yapılan yukarıdaki çalışma ile tutarlı olarak, araştırmacılar, altı ay önce aşılanmış 40 yaş ve üstü kişilerde şiddetli hastalığa karşı VE'nin yüksek kaldığını bulmuşlardır (40-59 yaş arası kişiler için %94 ve ≥ 60 yaş kişiler için %86 VE). Not olarak, bu çalışma Delta için VE'yi diğer varyantlarla karşılaştırmamıştır, bu nedenle varyanta göre göreceli VE sunulmamıştır.

 

Üçüncü bir çalışma (ön baskı), Katar'da 16 yaş ve üzeri bireyler arasında ayrı ayrı Alfa, Beta ve Delta varyantlarına bağlı enfeksiyon ve şiddetli hastalığa karşı Pfizer BioNTech Comirnaty'nin etkinliğini değerlendirmek için test negatif bir tasarım kullanmıştır(32). İkinci dozdan beş ila dokuz hafta sonra Alfa, Beta ve Delta nedeniyle enfeksiyona karşı VE, sırasıyla %82.2 (%95 GA: %72.1-89.0), %52.7 (%95 GA: %40.3-62.7) ve %72.0 (%95 GA: %60,5-%80,5) olmuştur. Enfeksiyona karşı VE, tüm varyantlar için ikinci dozdan beş ila dokuz hafta sonra, ≥ 25 haftaya kadar VE'yi düşürme yönünde genel bir eğilim göstermiştir, Alfa ve Delta varyantları için 20 haftadan sonra %0 VE göstermiştir. Katar çalışması çoğu enfeksiyonun asemptomatik olması bakımından farklı olmasına rağmen, varyantların her birine bağlı enfeksiyona karşı VE, diğer çalışmalarda gözlemlenenden daha düşük sonuçlanmıştır. İkinci dozdan beş ila dokuz hafta sonra şiddetli, kritik ve ölümcül hastalığa karşı VE, tüm varyantlar için yüksek elde edilmiştir: Alfa, Beta ve Delta varyantları için sırasıyla %100,0 (%95 GA: %0,0-100), %94,6 (%95 GA: %63,5-99,9) ve %100 (95% CI: 74.3-100%) elde edilmiştir. Hastaneye yatmaya karşı VE aşılamadan sonraki zaman noktalarında yüksek kalmıştır, ancak ciddi hastalığa karşı azalan VE'yi yorumlamak mümkün değildir, çünkü bu daha sonraki zaman noktaları için çok az sayıda denek ve geniş güven aralıkları vardır.

 

Yukarıdaki çalışmalara ek olarak, İsrail'de yakın zamanda yapılan iki çalışma, Delta'nın dolaşan baskın suş olduğu geçen ay boyunca iki doz aşı alanlara kıyasla, üçüncü doz Pfizer BioNTech-Comirnaty'nin enfeksiyon ve şiddetli hastalıkları önlemedeki kısa vadeli nispi etkinliğini değerlendirmiştir (33,34). Bir çalışma, aşının üçüncü dozunun, iki doz aşı alan kişilere kıyasla, aşılamadan sonraki ≥ 12 gün veya daha fazla şiddetli hastalık ve enfeksiyon riskini sırasıyla 11.4 ve 15.5 kat azalttığını bulmuştur. İkinci bir çalışmada, aşılamadan 14-20 gün sonra enfeksiyonların %79'unun (%95 GA: %72-84) iki doz alan kişilere kıyasla üçüncü doz aşı ile önlendiği tahmin edilmiştir. Unutulmamalıdır ki, bu çalışmaların hiçbiri, tam olarak aşılanmış kişilerle ilgili daha önce bahsedilen çalışmalarda yapıldığı gibi, aşılanmamış bir grupla karşılaştırıldığında kusursuz VE sağlamaz.

24 Ağustos güncellemesine dahil edilen çalışmalara benzer şekilde, bu çalışmalar Delta varyantı nedeniyle şiddetli COVID-19'a karşı Pfizer BioNTech-Comirnaty'nin devam eden yüksek VE'si için ek kanıt sağlamaktadır. Delta ile SARS-CoV-2 enfeksiyonuna ve şiddetli olmayan hastalığa karşı VE'nin azaltılabileceğine dair çok sayıda çalışmadan elde edilen bazı kanıtlar vardır. Bununla birlikte, çoğu ülkede Delta yayılımı aşının piyasaya sürülmesinden birkaç ay sonra baskın hale geldiğinden, Delta'nın etkisini potansiyel zayıflayan bağışıklığın etkisinden ayırmak zordur. Ek olarak, aşılanmış ve aşılanmamış popülasyonlar arasındaki farklı maruziyet profillerinin yanı sıra erken ve geç aşılar, aşılanmamış popülasyonda zamanla artan doğal bağışıklık seviyeleri veya diğer potansiyel karışıklığa neden olan faktörler, zaman içinde VE tahminlerinin yorumlanmasını zorlaştırmaktadır. Ayrıca, Katar'dan yapılan çalışma, önceki çalışmalarla tutarlı olarak Beta'ya bağlı enfeksiyona karşı Pfizer BioNTech-Comirnaty etkinliğinin azaldığına dair ek kanıtlar sunmaktadır. Bu ilk bulguları daha da desteklemek için daha uzun süreler boyunca ve farklı ortamlarda ek çalışmalara ihtiyaç vardır.

 

VOC'nin aşılar üzerindeki etkileri hakkında ilave notlar

 

• Tam aşılama (nihai dozdan ≥ 7 gün sonra) için VOC'ye özgü aşı etkinliği veya etkililiği (VE) tahminlerini sunan çalışmalar, VE'deki azalma düzeyini belirlemek için o aşı ürünü için bir karşılaştırıcı VE tahminiyle değerlendirilir. Semptomatik hastalık için VOC VE, VOC olmayan ortamlardan elde edilen faz 3 randomize RCT sonuçlarıyla karşılaştırılır. Şiddetli hastalık ve enfeksiyon için, VOC VE, mümkün olduğunda aynı çalışmadan elde edilen VOC VE olmayan tahminlerle (veya Beta, Gama veya Delta değerlendirilirken aynı çalışmadan Alpha VE ile) karşılaştırılır; AstraZeneca Vaxzevria hariç, şiddetli hastalık için (çalışma içi bir karşılaştırıcı mevcut olmadığından şiddetli hastalığa karşı faz 3 RCT etkinlik tahminleri karşılaştırıcı olarak kullanılır) ve enfeksiyon için (VOC olmayana bağlı enfeksiyona karşı VE'nin faz 3 tahmini mevcut olduğunda ve karşılaştırıcı olarak kullanılır). Bazı durumlarda, bir VOC'ye karşı çok yüksek bir VE tahmini rapor edilirse (yani >%90) bir karşılaştırıcı olmadan bile ciddi hastalık veya enfeksiyon sonucu için bir çalışma dahil edilebilir.

• Çalışmaların popülasyon, sonuç tanımları, çalışma tasarımı ve farklı çalışmalar arasında bir ürün için VE tahminlerini karşılaştırırken farklılıkları kısmen açıklayabilecek diğer metodolojik hususlarda farklılık gösterdiğini belirtmek de önemlidir. Ek olarak, tabloda özetlenen azalmalar VE nokta tahminlerini temsil eder ve çalışmalar arasında önemli ölçüde farklılık gösteren bu tahminler etrafındaki belirsizlik aralıklarını temsil etmez. VE'de belirtilen azalmalar, bu sınırlamalar göz önünde bulundurularak yorumlanmalıdır.

• Varyantların aşı performansı üzerindeki etkisinden zayıflamanın etkisini ortaya çıkarmak mümkün olmadığında, bazı VE tahminleri yukarıdaki tabloya dahil edilmeyebilir.

 

Tablo 3, varyantların ürüne özel aşı etkinliği/etkililiği (VE) üzerindeki etkisini sunar ve VOC olmayan ortamlarda VE'ye kıyasla varyantların ayarında VE'deki azalmayı ölçer. Unutulmamalıdır ki, VE'deki azalmalar, mutlak VE tahmininde belirtildiği gibi, mutlaka koruma kaybı anlamına gelmez. Örneğin, mRNA aşıları için semptomatik hastalığa karşı VE'de yüzde 10'luk bir azalma, yine de ~%85'lik yüksek aşı etkinliği anlamına gelir. Ek olarak, aşılar şiddetli hastalığa karşı daha yüksek VE göstermiştir; bu nedenle, VOC'lere bağlı ciddi hastalıklara karşı VE'de küçük azalmalar, AstraZeneca-Vaxzevria'da olduğu gibi yine de önemli koruma anlamına gelebilir.

 

Ek kaynaklar

 

SARS-CoV-2 Varyantlarını İzleme

COVID-19'un yeni çeşitleri: Bilgi boşlukları ve araştırma

SARS-CoV-2'nin genomik dizilimi: halk sağlığı üzerinde maksimum etki için uygulama kılavuzu

COVID-19 bağlamında halk sağlığı ve sosyal önlemlerin uygulanmasına ve düzenlenmesine ilişkin hususlar

 

 

Şekil 4.  7 Eylül 2021 itibarıyla Alfa, Beta, Gama ve Delta varyantlarını bildiren ülkeler, yönetim bölgeleri ve bölgeler**

 

 

DSÖ BÖLGELERİNE GÖRE DURUM

 

Afrika Bölgesi

 

Afrika Bölgesi, hem vaka hem de ölüm insidansında önemli düşüşler bildirmeye devam etmiştir. Bu hafta Bölge, önceki haftaya göre sırasıyla haftalık vaka sayılarında %25’lik düşüşle 110.000'den fazla yeni vaka ve ölüm vakalarında %26’lık düşüşle 2800'den fazla yeni ölüm vakası bildirmiştir.  Üçüncü dalga için vaka düşüş eğilimleri cesaret vericidir ve büyük ölçüde Güney Afrika'daki devam eden düşüşlerden kaynaklanmaktadır. Bununla birlikte, birkaç ülke bu hafta vakalarda artan eğilimler (> %30) bildirmeye devam ederken, ölüm oranı beş ülkede daha düşük bir oranda (>%10) olsa da artmaya devam etmiştir. En yüksek sayıda yeni vaka bildiren ülkeler sırasıyla; Güney Afrika (56.823 yeni vaka; 100.000 kişi başına 95,8 yeni vaka; %26 azalma), Etiyopya (8391 yeni vaka; 100.000 kişi başına 7,3 yeni vaka;% 17 azalma) ve Botsvana (5524 yeni vaka; 100.000 kişi başına 234,9 yeni vaka;% 25 azalma) olmuştur.

En yüksek sayıda yeni ölüm vakası bildiren ülkeler; Güney Afrika (1700 yeni ölüm; 100.000'de 2,9 yeni ölüm;% 23 azalma), Cezayir (194 yeni ölüm; 100.000’de <1 yeni ölüm; yüzde oranı bir önceki haftaya benzer) ve Nijerya (127 yeni ölüm; 100.000'de <1 yeni ölüm;% 26 artış ) olmuştur.

 

 

DSÖ Afrika Bölge Ofisi: https://www.afro.who.int/health-topics/coronavirus-covid-19

Amerika Bölgesi

 

Amerika Bölgesi, geçen hafta vaka ve ölüm sayısında belirgin artışlar bildirmiştir. Bu hafta Bölge, önceki haftaya göre sırasıyla haftalık vaka sayılarında %19’luk artışla 1.7 milyondan fazla yeni vaka ve ölüm vakalarında %17’lik artışla 26.000'den fazla yeni ölüm vakası bildirmiştir  Bunlar, bir önceki haftaya kıyasla bölgesel düzeyde vakalarda en büyük bölgesel orantılı artışlardır. En çok yeni vaka bildiren ülkeler; Amerika Birleşik Devletleri (1.297.399 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 392,0 yeni vaka; %38 artış), Brezilya (152.154 yeni vaka; 100.000 başına 71,6 yeni vaka; %13 azalma) ve Meksika (93.977 yeni vaka; 100.000 başına 72,9 yeni vaka; % 18 azalma) olmuştur.

En yüksek sayıda yeni ölüm vakası bildiren ülkeler; Amerika Birleşik Devletleri (11.946 yeni ölüm; 100.000'de 3,6 yeni ölüm;% 63 artış), Meksika (5071 yeni ölüm; 100.000’de 3,9 yeni ölüm; yüzde oranı bir önceki haftaya benzer) ve Brezilya (4344 yeni ölüm; 100.000'de 2,0 yeni ölüm; %10 azalma) olmuştur.

 

DSÖ Amerika Bölge Ofisi: https://www.paho.org/en/topics/coronavirus-infections/coronavirus-disease-covid-19-pandemic

Doğu Akdeniz Bölgesi

 

Doğu Akdeniz Bölgesi, bu hafta, bir önceki haftaya göre haftalık vaka sayılarında %16’lık düşüşle 377.000'den fazla yeni vaka ve ölüm vakalarında %14’lük düşüşle 6700’den fazla yeni ölüm vakası bildirmiştir. Yeni vaka sayısındaki düşüş eğilimi, Bölge'de en yüksek rakamları bildiren ilk üç ülkeden vaka insidansındaki düşüşü yansıtmaktadır. En yüksek sayıda yeni vaka bildiren ülkeler;  İran (208.089 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 247,7 yeni vaka; %18 azalma), Irak (44.043 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 109.5 yeni vaka; %10 azalma) ve Fas (31.510 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 85,4 yeni vaka; %27 azalma). Bu üç ülke, Doğu Akdeniz'deki tüm yeni vakaların %75'inden fazlasını oluşturmaktadır. Bununla birlikte, Cibuti, Mısır, işgal altındaki Filistin toprakları, Umman, Suriye ve Yemen dahil olmak üzere Bölgedeki 22 ülkeden altısı vaka insidansında artış bildirmiştir.

 

En yüksek sayıda yeni ölüm vakası bildiren ülkeler; İran (4163 yeni ölüm, 100.000 kişi başına 5,0 yeni ölüm,% 8 azalma), Fas (632 yeni ölüm, 100.000'de 1,7 yeni ölüm, %8 azalma) ve Pakistan (579 yeni ölüm, 100.000'de 0,3 yeni ölüm,% 16 azalma) olmuştur.

DSÖ Doğu Akdeniz Bölge Ofisi: http://www.emro.who.int/health-topics/corona-virus/index.html

 

Avrupa Bölgesi

 

Avrupa Bölgesi, bir önceki haftaya benzer rakamlarla 1,1 milyondan fazla yeni vaka ve önceki haftaya göre %20 artışla 14.000'den fazla yeni ölüm vakası bildirmiştir. Ülkelerin neredeyse yarısı (29/61) geçen haftaya göre ölüm insidansında artış bildirmiştir. Ancak, nispeten yüksek aşılama kapsamının ve yüksek vaka insidansının rapor edildiği Bölgedeki birkaç ülkede, ölüm insidansı, düşük aşılama kapsamına sahip ülkelere kıyasla nispeten düşüktür. En fazla yeni vaka bildiren üç ülke; Birleşik Krallık (243.125 yeni vaka; 100.000 kişi başına 358,1 yeni vaka, yüzde oranı bir önceki haftaya benzer), Türkiye (149.114 yeni vaka, 100.000 kişi başına 176,8 yeni vaka, %13 artış) ve Rusya ( 129.772 yeni vaka, 100.000 kişi başına 88,9 yeni vaka; yüzde oranı bir önceki haftaya benzer) olmuştur.

En çok ölüm vakası bildiren ülkeler; Rusya (5563 yeni ölüm; 100.000 kişi başına 3,8 yeni ölüm, yüzde oranı bir önceki haftaya benzer), Türkiye (1879 yeni ölüm; 100.000 kişi başına 2,2 yeni ölüm; %15 artış) ve Kazakistan (1768 yeni ölüm; 100.000 kişi başına 9,4 yeni ölüm) olmuştur.

DSÖ Avrupa Bölge Ofisi: https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19.

 

Güneydoğu Asya Bölgesi

 

Güneydoğu Asya Bölgesi bir önceki haftaya göre sırasıyla haftalık yeni vaka insidansında %9’luk düşüşle 543.000’den fazla yeni vaka,  ölüm vakalarında ise %21’lik düşüşle 11.000’den fazla yeni ölüm vakası bildirmiştir. Vaka insidansındaki genel bölgesel düşüşe rağmen, Hindistan, Myanmar ve Maldivler vaka sayısında bir önceki haftaya göre sırasıyla %8, %24 ve %43'lük artışlar bildirmiştir.

 En çok yeni vaka bildiren üç ülke;  Hindistan (293.643 yeni vaka; 100.000'de 21,3 yeni vaka;% 8 artış), Tayland (106.443 yeni vaka; 100.000'de 152,5 yeni vaka; %15 azalma) ve Endonezya (55.189 yeni vaka; 100.000 başına 20,2 yeni vaka;%42 azalma) olmuştur.

Sri Lanka ve Doğu Timor dışındaki tüm ülkeler haftalık ölüm oranlarında %5'ten fazla düşüş bildirmiştir. En çok yeni ölüm vakası bildiren üç ülke; Endonezya (3938 yeni ölüm; 100.000'de 1,4 yeni ölüm, % 29 azalma), Hindistan (2703 yeni ölüm; 100.000'de <1 yeni ölüm,% 22 azalma) ve Tayland (1712 yeni ölüm; 100.000'de 2,5 yeni ölüm; %6 azalma) olmuştur.

 

DSÖ Güney Doğu Asya Bölge Ofisi: https://www.who.int/southeastasia/outbreaks-and-emergencies/novel-coronavirus-2019.

Batı Pasifik Bölgesi

 

Batı Pasifik Bölgesi, bir önceki haftaya benzer şekilde 531.000'den fazla yeni vaka ve %8’lik düşüşle 6200'den fazla yeni ölüm vakası bildirmiştir. Mutlak vaka ve ölüm sayıları çok yüksek olmaya devam etse de, iki ayı aşkın bir süredir, ölüm sayısındaki düşüş eğilimlerinin bildirildiği ilk haftadır. En çok yeni vaka bildiren üç ülke; Malezya (138.929 yeni vaka; 100.000 kişi başına 429,2 yeni vaka,% 8 azalma), Filipinler (125.470 yeni vaka; 100.000 kişi başına 114,5 yeni vaka,%12 artış) ve Japonya (122.628 yeni vaka; 100.000 kişi başına 97,0 yeni vaka, % 22 azalma) olmuştur.

En fazla yeni ölüm vakası rapor eden üç ülke; Vietnam (2388 yeni ölüm; 100.000'de 2,5 yeni ölüm,% 17 azalma ), Malezya (2081 yeni ölüm; 100.000'de 6,4 yeni ölüm, % 12 artış) ve Filipinler (1054 yeni ölüm; 100.000'de 1,0 yeni ölüm; %25 azalma) olmuştur.

 

DSÖ Batı Pasifik Bölge Ofisi: https://www.who.int/westernpacific/emergencies/covid-19

COVID-19 Haftalık Operasyonel Güncellemenin Özeti

 

Haftalık Operasyonel Güncelleme (WOU), COVID-19 SPRP 2021 çerçevesine karşı devam eden küresel ilerleme hakkında güncelleme yapmayı amaçlayan COVID-19 Stratejik hazırlık ve müdahale planı (SPRP) izleme ve değerlendirme ekibi tarafından sağlanan bir rapordur.

6 Eylül’de yayınlanan COVID-19 Haftalık Operasyonel Güncelleme'nin bu haftaki baskısında, ülke düzeyindeki eylemlerin ve DSÖ'nün ülkelere verdiği desteğin öne çıkan noktaları şunlardır:

 

• Vietnam'a tıbbi malzeme sevkiyatı

• 17 ülkede Afrika Bölgesel Aşı Etkinliğinin İzlenmesi (AFRO-MoVE) Sözleşmesi

• Karadağ'da yerel düzeyde SARS-CoV-2 ve biyogüvenlik için gerçek zamanlı PCR testi için ölçek büyütme kapasitesi

• Tayland'da Risk İletişimi ve Toplum Katılımı destek hattı

• Kuzey-Batı Suriye'de sivil toplum katılımı

• Ülke bilgi kirliliği (infodemik) yönetimini desteklemek için DSÖ'nün Erken Yapay Zeka Destekli Sosyal Dinleme Aracı (EARS) ile ilgili güncellemeler

• Berlin'de DSÖ Pandemi ve Salgın İstihbarat Merkezinin Açılışı

• SPRP 2021 İzleme ve Değerlendirme Çerçevesinden bir dizi göstergede ilerleme

• DSÖ'nün SPRP 2021 uygulaması ve kritik malzemelerin sağlanmasında ülkeleri desteklemek için sağladığı finansmanla ilgili güncellemeler.

 

Daha fazla bilgi için COVID-19 ile ilgili haftalık operasyonel güncellemeye bakınız.

 

 

Ekler

Ülkeler, bölgeler ve alanlar ve DSÖ Bölgesi (önceki sayılarda rapor edilmiştir) tarafından son yedi gün içinde bildirilen doğrulanmış COVID-19 vakalarının ve COVID-19 kaynaklı ölümlerin sayısına “ https://covid19.who.int/table “ adresinden ulaşılabilmektedir.

 

Ek 1.Ülkelere ve bölgelere göre endişe verici varyantların listesi, 7 Eylül 2021 verileri**

 

 

 

 

* Bu güncellemede yeni ülke eklenmiştir.

"Tanımlanmamış (Unspecified) B.1.617”, şu anda daha fazla soy tanımlaması olmaksızın B.1.617 tespitini bildiren ülkeleri/bölgeleri/alanları yansıtmaktadır Daha fazla ayrıntı mevcut olduğunda bunlar yeniden tahsis edilecektir.

"     " bu varyant için bilgilerin DSÖ tarafından resmi kaynaklardan alındığını gösterir.

" o  " ifadesi, bu varyant için bilgilerin DSÖ tarafından resmi olmayan kaynaklardan alındığını ve daha fazla bilgi elde edildikçe inceleneceğini belirtir.

** Yolcular arasında VOC tespitini bildiren ülkeleri / bölgeleri / alanları (örn. Giriş noktalarında tespit edilen importe vakalar) veya yerel vakaları (toplulukta tespit edilen) içerir. Endişe verici varyantın tespit edildiğini hiç bildirmemiş ülkeleri, bölgeleri ve alanları hariç tutmaktadır.

Ayrıca bkz. Ek 2 Veri, tablo ve şekil notları.

 

Ek 2. Veri, tablo ve şekil notları

 

Sunulan veriler, ülkelerden/bölgelerden DSÖ'ye bildirilen, büyük ölçüde DSÖ vaka tanımlarına (https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV Surveillance_Case_Definition-2020.2) ve sürveyans klavuzuna (https://www.who.int/publications/i/item/who-2019-nCoV-surveillanceguidance-2020.8) dayanan resmi laboratuvar onaylı COVID-19 vaka ve ölümlerine dayanmaktadır. Doğruluk ve güvenilirliği sağlamak için adımlar atılırken, tüm veriler sürekli doğrulama ve değişikliğe tabidir; ve bu verileri yorumlarken, gerçek vaka ve ölüm oranı insidansının olduğundan düşük tahmin edilmesi ve bu verileri küresel düzeyde yansıtmada değişken gecikmeler gibi, sunulan sayıları etkileyen birkaç faktör nedeniyle dikkatli olunmalıdır. Vaka tespiti, dahil etme kriterleri, test stratejileri, raporlama uygulamaları ve veri kesme ve gecikme süreleri ülkeler/bölgeler arasında farklılık göstermektedir. Az sayıda ülke/bölge, şüpheli ve laboratuvar onaylı vakaları birlikte rapor etmektedir. DSÖ, ulusal halk sağlığı yetkilileri ve diğer kaynaklar tarafından yayınlanan bilgi ürünleri arasında farklılıklar olması beklenmektedir. Halk sağlığı yetkililerinin çok sayıda vakayı veya ölümü toplam sayımlarından çıkaran veri uyuşturma çalışmaları yürütmesi nedeniyle, yeni vakalar/ölümler sütunlarında uygun şekilde negatif sayılar gösterilebilir. Çıkarmaların önceki günlere uygun şekilde paylaştırılmasına olanak tanıyan ek ayrıntılar ortaya çıktığında, grafikler buna göre güncellenecektir. epi-data-support@who.int adresine e-posta gönderilerek yapılan geçmiş veri düzenlemesinin bir kaydı talep edilebilmektedir. Talep ederken lütfen ilgilendiğiniz ülke (ler)i, süreyi ve talep / kullanım amacını belirtiniz. Önceki durum raporları düzenlenmeyecektir; en güncel veriler için https://covid19.who.int/ adresine bakınız.

Kullanılan isimler ve bu yayındaki materyalin sunumu, DSÖ tarafından herhangi bir ülkenin, bölgenin, şehrin veya otoritenin yasal statüsü, yetkileri veya hudutlarının sınırlandırılması ile ilgili herhangi bir fikrin ifade edildiği anlamına gelmemektedir. Haritalardaki noktalı ve kesik çizgiler, henüz tam olarak anlaşmaya varılamayan yaklaşık sınır çizgilerini temsil etmektedir. Ülkeler ve bölgeler, DSÖ yönetim bölgesi altında düzenlenmiştir. Belirli şirketlerin veya üreticilerin ürünlerinden bahsedilmesi, DSÖ tarafından onaylandığını veya söz konusu benzer nitelikteki diğer ürünlerin yerine önerildiğini ima etmemektedir. Hatalar ve eksiklikler hariç olmak üzere, tescilli ürünlerin isimleri, baş harfleri büyük olacak şekilde ayırt edilmektedir.

(1) Kosova'ya yapılan tüm atıflar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1244 (1999) sayılı kararı bağlamında anlaşılmalıdır. Haritada Sırbistan ve Kosova vakalarının sayısı (UNSCR 1244, 1999) görselleştirme amacıyla hazırlanmıştır.

 

 

Teknik Rehber ve Diğer Kaynaklar

 • Teknik rehberler: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance
 • DSÖ Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) Paneli: https://covid19.who.int/
 • Haftalık COVID-19 Operasyonel Güncellemeleri: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/strategies-and-plans
 • DSÖ COVID-19 Vaka Tanımları: https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Surveillance_Case_Definition-2020.2
 • COVID-19 Tedarik Zinciri Kurumlar Arası Koordinasyon Hücresi Haftalık Durum Güncellemesi: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-operations
 • Araştırma ve Geliştirme: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov
 • COVID-19 hakkında çevrimiçi kurslar: https://openwho.org/channels/covid-19; ve mevcut olan diğer ulusal diller: https://openwho.org/channels/covid-19-national-languages
 • DSÖ Akademi COVID-19 mobil öğrenim uygulaması: https://www.who.int/about/who-academy/the-who-academy-s-covid-19-mobile-learning-app
 • Uluslararası toplumun, tüm ülkelere virüse hazırlanması ve müdahale etmesi konusunda sağladığı desteği özetleyen Stratejik Hazırlık ve Müdahale Planı (SPRP): https://www.who.int/publications/i/item/strategic-preparedness-and-response-plan-for-the-new-coronavirus

HALK İÇİN ÖNERİLER VE TAVSİYELER

 

Referanslar

1. McAlister FA, Nabipoor M, Chu A, Lee DS, Saxinger L, Bakal JA. Lessons from the COVID-19 Third Wave in Canada: The Impact of Variants of Concern and Shifting Demographics. Infectious Diseases (except HIV/AIDS); 2021. doi:10.1101/2021.08.27.21261857

2. Pascall DJ, Mollett G, Blacow R, Bulteel N, et al. The SARS-CoV-2 Alpha variant causes increased clinical severity of disease. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.17.21260128v1

3. Kang M, Xin H, Yuan J, et al. Transmission dynamics and epidemiological characteristics of Delta variant infections in China. medRxiv. Published online January 1, 2021:2021.08.12.21261991. doi:10.1101/2021.08.12.21261991

4. Twohig KA, Nyberg T, Zaidi A, et al. Hospital admission and emergency care attendance risk for SARS-CoV-2 delta (B.1.617.2) compared with alpha (B.1.1.7) variants of concern: a cohort study. Lancet Infect Dis. Published online August 27, 2021:S1473-3099(21)00475-8. doi:10.1016/S1473-3099(21)00475-8

5. Buchan SA, Tibebu S, Daneman N, et al. Increased household secondary attacks rates with Variant of Concern SARS-CoV-2 index cases. Clinical Infectious Diseases. 2021;(ciab496). doi:10.1093/cid/ciab496

6. Tegally H, Wilkinson E, Giovanetti M, et al. Emergence of a SARS-CoV-2 variant of concern with mutations in spike glycoprotein. Nature. Published online 2021. https://doi.org/10.1038/s41586-021-03402-9

7. Sinha S, Tam B, Wang SM. Altered interaction between RBD and ACE2 receptor contributes towards the increased transmissibility of SARS CoV-2 delta, kappa, beta, and gamma strains with RBD double mutations. bioRxiv. Published online January 1, 2021:2021.08.30.458303. doi:10.1101/2021.08.30.458303

8. Curran J, Dol J, Boulos L, et al. Transmission characteristics of SARS-CoV-2 variants of concern Rapid Scoping Review. medRxiv. Published online January 1, 2021:2021.04.23.21255515. doi:10.1101/2021.04.23.21255515

9. Campbell F, Archer B, Laurenson-Schafer H, et al. Increased transmissibility and global spread of SARS-CoV-2 variants of concern as at June 2021. Eurosurveillance. 2021;26(24):2100509. https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2021.26.24.2100509

10. Bager P, Wohlfahrt J, Fonager J, Albertsen. Increased Risk of Hospitalisation Associated with Infection with SARS-CoV-2 Lineage B.1.1.7 in Denmark. doi:Bager, Peter and Wohlfahrt, Jan and Fonager, Jannik and Albertsen, Mads and Yssing Michaelsen, Thomas and Holten Møller, Camilla and Ethelberg, Steen andLegarth, Rebecca and Fischer Button, Mia Sara and Gubbels, Sophie Madeleine and Voldstedlund, Marianne and Mølbak, Kåre and Skov, Robert Leo and Fomsgaard, Anders and Grove Krause, Tyra, Increased Risk of Hospitalisation Associated with Infection with SARS-CoV-2 Lineage B.1.1.7 in Denmark. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3792894 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3792894

11. NERVTAG paper on COVID-19 variant of concern B.1.1.7. GOVUK. Published online 2021. https://www.gov.uk/government/publications/nervtag-paper-on[1]covid-19-variant-of-concern-b117, http://files/64/nervtag-paper-on-covid-19-variant-of-concern-b117.html %[2021/02/08/18:37:19

12. Pearson CA, Eggo. Estimates of severity and transmissibility of novel South Africa SARS-CoV-2 variant 501Y.V2. https://cmmid.github.io/topics/covid19/reports/sa-novel-variant/2021_01_11_Transmissibility_and_severity_of_501Y_V2_in_SA.pdf

13. Funk T, Pharris A, Spiteri G, et al. Characteristics of SARS-CoV-2 variants of concern B.1.1.7, B.1.351 or P.1: data from seven EU/EEA countries, weeks 38/2020 to 10/2021. Eurosurveillance. 2021;26(16). doi:https://doi.org/10.2807/1560-7917.ES.2021.26.16.2100348

14. Fisman DN, Tuite AR. Progressive Increase in Virulence of Novel SARS-CoV-2 Variants in Ontario, Canada. medRxiv. Published online July 12, 2021:2021.07.05.21260050. doi:10.1101/2021.07.05.21260050

15. Muik A, Wallisch A-K, Sänger B, et al. Neutralization of SARS-CoV-2 lineage B.1.1.7 pseudovirus by BNT162b2 vaccine–elicited human sera. Science. Published online 2021:eabg6105. https://science.sciencemag.org/content/sci/early/2021/01/28/science.abg6105.full.pdf

16. Gallais F, Gantner P, Bruel T, et al. Anti-SARS-CoV-2 Antibodies Persist for up to 13 Months and Reduce Risk of Reinfection. medRxiv. Published online January 1, 2021:2021.05.07.21256823. doi:10.1101/2021.05.07.21256823

17. Wibmer CK, Ayres F, Hermanus T, et al. SARS-CoV-2 501Y.V2 escapes neutralization by South African COVID-19 donor plasma. Nat Med. Published online March 2021. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33654292

18. Sabino EC, Buss LF, Carvalho MPS, et al. Resurgence of COVID-19 in Manaus, Brazil, despite high seroprevalence. The Lancet. 2021;397(10273):452-455. https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0140673621001835

19. Planas D, Veyer D, Baidaliuk A, et al. Reduced Sensitivity of Infectious SARS-CoV-2 Variant B.1.617.2 to Monoclonal Antibodies and Sera from Convalescent and Vaccinated Individuals. Microbiology; 2021. doi:10.1101/2021.05.26.445838

20. Public Health England (PHE). SARS-CoV-2 Variants of Concern and Variants under Investigation in England. Technical Briefing 20. Public Health England; 2021. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1009243/Technical_Briefing_20.pdf

21. Public Health England (PHE). SARS-CoV-2 Variants of Concern and Variants under Investigation..Technical Briefing 18.; 2021. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1001358/Variants_of_Concern_VOC_Technical_Briefing_18.pdf

22. Public Health England. SARS-CoV-2 lateral flow antigen tests: evaluation of VOC1 (Kent, UK) and VOC2 (South Africa). GOV.UK. Accessed June 21, 2021. https://www.gov.uk/government/publications/sars-cov-2-lateral-flow-antigen-tests-evaluation-of-voc1-and-voc2/sars-cov-2-lateral-flow-antigen-tests[1]evaluation-of-voc1-kent-uk-and-voc2-south-africa

23. Emary KRW, Golubchik T, Aley PK, et al. Efficacy of ChAdOx1 nCoV-19 (AZD1222) vaccine against SARS-CoV-2 variant of concern 202012/01 (B.1.1.7): an exploratory analysis of a randomised controlled trial. The Lancet. 2021;397(10282):1351-1362. doi:10.1016/S0140-6736(21)00628-0

24. Heath PT, Eva Galiza FP, David Neil Baxter M, et al. Efficacy of the NVX-CoV2373 Covid-19 Vaccine Against the B.1.1.7 Variant. medRxiv. Published online May 2021:2021.05.13.21256639-2021.05.13.21256639. doi:10.1101/2021.05.13.21256639

25. Madhi SA, Baillie V, Cutland CL, et al. Efficacy of the ChAdOx1 nCoV-19 Covid-19 Vaccine against the B.1.351 Variant. New England Journal of Medicine. Published online March 2021:NEJMoa2102214-NEJMoa2102214. doi:10.1056/NEJMoa2102214

26. Sadoff J, Gray G, Vandebosch A, et al. Safety and Efficacy of Single-Dose Ad26.COV2.S Vaccine against Covid-19. New England Journal of Medicine. Published online April 2021:NEJMoa2101544-NEJMoa2101544. doi:10.1056/NEJMoa2101544

27. Shinde V, Bhikha S, Hoosain MZ, et al. Preliminary Efficacy of the NVX-CoV2373 Covid-19 Vaccine Against the B.1.351 Variant [Authors, highest degree, and affiliation/institution]. medRxiv. Published online March 2021:2021.02.25.21252477-2021.02.25.21252477. doi:10.1101/2021.02.25.21252477

28. Thomas SJ, Moreira ED, Kitchin N, et al. Six Month Safety and Efficacy of the BNT162b2 mRNA COVID-19 Vaccine. medRxiv. Published online July 28, 2021:2021.07.28.21261159. doi:10.1101/2021.07.28.21261159

29. Ella R, Reddy S, Blackwelder W, et al. Efficacy, safety, and lot to lot immunogenicity of an inactivated SARS-CoV-2 vaccine (BBV152): a double-blind, randomised, controlled phase 3 trial. medRxiv. Published online July 2, 2021:2021.06.30.21259439. doi:10.1101/2021.06.30.21259439

30. Tartof SY, Slezak JM, Fischer H, et al. Six-Month Effectiveness of BNT162B2 MRNA COVID-19 Vaccine in a Large US Integrated Health System: A Retrospective Cohort Study. Social Science Research Network; 2021. doi:10.2139/ssrn.3909743

31. Goldberg Y, Mandel M, Bar-On YM, et al. Waning Immunity of the BNT162b2 Vaccine: A Nationwide Study from Israel.; 2021:2021.08.24.21262423. doi:10.1101/2021.08.24.21262423

32. Chemaitelly H, Tang P, Hasan MR, et al. Waning of BNT162b2 Vaccine Protection against SARS-CoV-2 Infection in Qatar.; 2021:2021.08.25.21262584. doi:10.1101/2021.08.25.21262584

33. Bar-On YM, Goldberg Y, Mandel M, et al. BNT162b2 Vaccine Booster Dose Protection: A Nationwide Study from Israel.; 2021:2021.08.27.21262679. doi:10.1101/2021.08.27.21262679

34. Patalon T, Gazit S, Pitzer VE, Prunas O, Warren JL, Weinberger DM. Short Term Reduction in the Odds of Testing Positive for SARS-CoV-2; a Comparison Between Two Doses and Three Doses of the BNT162b2 Vaccine.; 2021:2021.08.29.21262792. doi:10.1101/2021.08.29.2126279

 

 

Kaynak: https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update-on-covid-19---7-september-2021

 

 

 

 

 

 

Etiketler: