DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ’NDE MENENJİT

20 Eylül 2021 Pazartesi

18 Eylül 2021 itibariyle, Banalia sağlık bölgesinde 12 doğrulanmış menenjit vakası ve 161 ölüm vakası (vaka ölüm oranı %26) dahil olmak üzere toplam 608 şüpheli vaka bildirilmiştir.

Salgın Hastalık Haberleri

20 Eylül 2021

Temmuz 2021'in başlarında, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin (DRC) kuzeydoğu bölgesindeki Tshopo Eyaletinin Sağlık Birimi'ne şüpheli bir salgın uyarısı verilmiştir. İlk uyarı, ateş, baş ağrısı ve boyun tutulması ve bazılarında kanlı ishal gibi semptomlarla başvuran kişilerde, ölümlerdeki artışın ardından gelmiştir. Kan ve dışkı örnekleri toplanmıştır ve Ebola virüsü hastalığı, şigelloz ve salmonelloz için test edilmiştir. 19 Ağustos'ta Kinşasa'daki Ulusal Biyomedikal Araştırma Enstitüsü (INRB) laboratuvarı tarafından bu numuneler, negatif olarak test edilmiştir.

Menenjitten şüphelenilmiştir ve 16 Eylül itibariyle Kisangani Üniversitesi Klinik Laboratuvarı'ndan Kinşasa'daki INRB laboratuvarına toplam 37 beyin omurilik sıvısı (BOS) örneği gönderilmiştir. Bunlardan yedisi 1 Eylül'de Kinşasa'dan Paris'teki Pasteur Enstitüsüne gönderilmiştir ve 6 Eylül'de ters transkriptaz polimeraz zincir reaksiyonu (RT-PCR) ile Neisseria meningitidis oldukları doğrulanmıştır. Paris'teki Pasteur Enstitü Laboratuvarı tarafından Serogroup W olarak tanımlanan bu numuneler üzerinde 6-13 Eylül tarihleri arasında ek testler (serotiplendirme) yapılmıştır. Kalan 30 numunenin Paris'teki Pasteur Enstitüsü'ne gönderilmesi planlanmaktadır.

Antibiyotik duyarlılık testi, bu meningokok suşunun Ceftriakson'a duyarlı olduğunu göstermiştir. Ön retrospektif araştırmalar, salgının Haziran başında Tshopo Eyaletinin başkenti Kisangani'nin kuzeyindeki Banalia Sağlık Bölgesi'ndeki iki maden alanında başladığını ileri sürmüştür. Salgın şu anda aktiftir ve vakalar bildirilmeye devam etmektedir.

18 Eylül 2021 itibariyle, Banalia sağlık bölgesinde 12 doğrulanmış menenjit vakası ve 161 ölüm vakası (vaka ölüm oranı %26) dahil olmak üzere toplam 608 şüpheli vaka bildirilmiştir. Bu vakaların %68'i (416/608) 15 yaş ve üzeridir. Ayrıca, Banalia sağlık bölgesinin 20 sağlık alanından 16'sında en az bir şüpheli menenjit vakası bildirmiştir.

Halk sağlığı yanıtı

Ulusal sağlık yetkilileri, DSÖ ile koordineli olarak bu olaya müdahalede destek sağlamaktadır. Müdahale önlemleri aşağıda yer almaktadır:

• Sağlıkla ilgili acil durumların yönetimi için yerel komite, Banalia sağlık bölgesinin yanı sıra il düzeyinde müdahale faaliyetlerini koordine etmek için düzenli toplantılar yapmaktadır;

• Meningokokal W antijeni içeren aşı ile menenjite karşı reaktif bir aşı kampanyası planlanmaktadır;

• Epidemiyolojik bağlantıları belirlemek için toplum düzeyinde derinlemesine araştırmaların sürdürülmesi;

• Maden ocaklarında ve toplumda temaslılar ve şüpheli vakalar için aktif arama yapılması;

• Toplum temelli sürveyansın güçlendirilmesi;

• Etkilenen bölgelerde vaka yönetimi, numune toplama ve Enfeksiyon Önleme ve Kontrol (IPC) önlemlerini desteklemek için organize gezici kliniklerin oluşturulması;

• Antibiyotik stokunu güçlendirmek için Uluslararası Koordinasyon Grubu (ICG) tarafından ilave 5000 doz Ceftriaxone sağlanması;

• Risk iletişim faaliyetlerinin uygulanması.

 

DSÖ risk değerlendirmesi

2015'ten bu yana, Demokratik Kongo Cumhuriyeti çok sayıda şüpheli menenjit vakası bildirmiştir. Ülkenin bazı bölümleri, bakteriyel menenjitin endemik olduğu ve aynı zamanda salgınların yaşandığı Afrika menenjit kuşağı [1] içinde yer almaktadır ve yılda 6000 ila 10.000 şüpheli vaka bildirilmektedir. Ancak, vakaların yalnızca çok küçük bir oranı (%0-2) her yıl laboratuvar tarafından doğrulanmaktadır.

1 Ocak - 1 Ağustos 2021 tarihleri ​​arasında DRC, 189 ölüm dahil olmak üzere kümülatif toplam 3.842 şüpheli vaka bildirilmiş olup vaka-ölüm oranı %5 olarak gerçekleşmiştir.

Afrika menenjit kuşağında yer alan Tshopo Eyaletinde en son menenjit salgını,214 vaka ve 18 ölüm (vaka-ölüm oranı %8) görülen Kasım 2009'da  bildirilmiştir. Mayıs 2016'da il, menenjit A'ya karşı önleyici bir aşı kampanyası düzenlemiş ve bu kampanyada yaşları 1 ile 29 arasında olan yaklaşık 1,7 milyon kişi aşılanmıştır. O zamandan beri, ilde entegre hastalık sürveyansının bir parçası olarak pasif sürveyans uygulanmaktadır.

Meningokokal menenjit, yüksek vaka-ölüm oranı (tedavi edilmediğinde %50'ye kadar) ve ciddi sekel insidansı (%10'un üzerinde) ile ilişkilidir. Mevcut durum, 161 ölümle 608 kişiyi etkilemiştir. Bakteriyel menenjitin bulaşıcılığı ve öldürücülüğü göz önüne alındığında vaka ve ölüm sayısının artması beklenmektedir.

Sağlık bölgesi içindeki birçok alana erişim ve iletişim kurmanın yanı sıra lojistik zorluklar, yeterli bir müdahalenin uygulanmasını daha da zorlaştırmaktadır.

Ek olarak, ülke sağlık sistemlerini ve hastalık sürveyans kapasitelerini etkileyen COVID-19 pandemisine yanıt vermekte olup ülkede devam eden diğer salgınların varlığı, menenjit salgınına müdahale için kaynakları sınırlandırmaktadır.

Ulusal düzeyde, insanların etkilenen bölge ile ülkenin diğer bölgeleri arasındaki hareketleri nedeniyle hastalığın diğer sağlık bölgelerine ve Tschopo eyaletinin başkenti Kisangani şehrine yayılma riski yüksektir.

Bölgesel düzeyde, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Tshopo eyaleti nüfusları arasındaki sınır ötesi hareketler ve Banalia'da komşu illerden ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nden insanların yaşadığı 100'den fazla maden sahası nedeniyle çalışmak için seyahat edenler göz önüne alıdığında riskin orta düzeyde olduğu değerlendirilmektedir.

COVID-19'a karşı sınır ötesi önlemler seyahati sınırlayabilir ve ayrıca semptomatik vakaların tespitini artırabilir.

Küresel düzeyde riskin düşük olduğu değerlendirilmektedir.

 

 

DSÖ tavsiyesi

Mevcut salgına etkin bir şekilde yanıt verebilmek için ülkenin kapasitesinin güçlendirilmesi ve gerekli tanı araçlarının sağlanması gerekmektedir. Menenjitin bulaşmasını önlemeye yönelik önlemler, hangi semptomların izlenmesi gerektiği ve ne zaman bakıma başvurulması gerektiği konusunda toplum bilincini artırmak için yeterli lojistik, vaka tanımlama ve bildirim konusunda sağlık çalışanlarının uygun eğitimi ve etkilenen sağlık alanlarında risk iletişimlerinin yürütülmesi müdahaleyi organize etmek için topluluk gözetimi ve laboratuvar kapasitesinin güçlendirilmesi kritik öneme sahiptir.

Ek olarak, ülke risk altındaki popülasyonlar için hızlı bir menenjit W aşılama kampanyası hazırlamalı ve yürütmelidir.

Yetkililer sertifikasyon ile klinik yönetimi güçlendirmeli, hastalar ve aileleri için psikososyal bakım sağlamalı ve hastalık sırasında ve sonrasında sekelden etkilenen hastaları izlemelidir.

DSÖ, mevcut salgın hakkında güncel bilgilere dayanarak Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ne yönelik seyahat veya ticaretle ilgili herhangi bir kısıtlama getirilmesini önermemektedir.

Ayrıntılı bilgi için bakınız:

Etiketler: