DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NÜN 21.09.2021 TARİHLİ YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) HAFTALIK DURUM RAPORU

21 Eylül 2021 Salı

13-19 Eylül tarihleri arasında bildirilen 3,6 milyondan fazla vaka ve 60.000'den az ölümle birlikte, haftalık COVID-19 vakaları ve ölümlerinin sayısı bu hafta küresel olarak düşmeye devam etmiştir.

Bu raporda aşağıda yer alan başlıklar halinde COVID-19 ile ilgili en son veriler paylaşılmaktadır:

 • Küresel Epidemiyolojik Durum
 • Özel Konu: SARS-CoV-2'nin Önemli Varyantları (VOI'ler) ve Endişe Verici    Varyantları (VOC'ler) hakkında güncelleme
 • DSÖ Bölgelerine Göre Genel Durum
 • Haftalık Önemli Güncellemeler

KÜRESEL EPİDEMİYOLOJİK DURUM

19 Eylül 2021 itibariyle veriler

13-19 Eylül tarihleri arasında bildirilen 3,6 milyondan fazla vaka ve 60.000'den az ölümle birlikte, haftalık COVID-19 vakaları ve ölümlerinin sayısı bu hafta küresel olarak düşmeye devam etmiştir. Bu, küresel olarak bildirilen onaylanmış vakaların kümülatif sayısını 228 milyonun biraz altına çekmektedir. Afrika ve Avrupa Bölgeleri önceki haftaya benzer vaka sayıları bildirirken, diğer bölgeler haftalık vaka insidansında düşüş bildirmiş, Doğu Akdeniz (%22) ve Güney Doğu Asya Bölgelerinde (%16) önemli düşüşler rapor edilmiştir.

COVID-19 mortalitesi açısından, geçen hafta dünya genelinde yaklaşık 60.000 ölüm rapor edilmiş olup önceki haftaya göre %7'lik bir düşüş yaşanmıştır. Bu, kümülatif ölüm sayısını 4,6 milyonun üzerine çıkarmaktadır. Afrika, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Asya Bölgeleri, geçen hafta haftalık ölüm oranlarında düşüşler rapor ederken, Güneydoğu Asya Bölgesi ölüm sayılarında en büyük düşüşü (%27) bildirmiştir. Buna karşılık, Batı Pasifik Bölgesi yeni haftalık ölüm sayısında (%7) bir artış bildirirken, Amerika ve Avrupa Bölgelerinde bildirilen ölümlerin sayısı bir önceki haftaya benzer şekilde gerçekleşmiştir.

Şekil 1: DSÖ bölgeleri tarafından haftalık olarak bildirilen COVID-19 vakalarının sayısı, 8 Ağustos 2021**

 

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

100.000 nüfus başına en yüksek haftalık vaka ve ölüm insidansı oranlarını bildiren Bölgeler geçen hafta ile aynı kalmıştır: : Amerika Bölgesi (100.000 nüfus başına 135.5 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 2.4 ölüm) ve Avrupa Bölgesi (100.000 nüfus başına 116.9 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 1.6 ölüm).

En yüksek yeni vaka sayısını bildiren ülkeler: Amerika Birleşik Devletleri (1 017 644 yeni vaka; geçen haftaya benzer), Hindistan (211 242 yeni vaka; %15 düşüş), Birleşik Krallık (2003 077 yeni vaka; %21 düşüş), Türkiye (183 962 yeni vaka; %16 artış) ve Filipinler (141 522 yeni vaka; geçen haftaya benzer); Yeni ölümlerin en fazla olduğu ülkeler Amerika Birleşik Devletleri (12 896 yeni ölüm; %2 artış), Rusya Federasyonu (5469 yeni ölüm; geçen haftaya benzer), Brezilya (3.727 yeni ölüm; %17 artış), Meksika (3.689 yeni ölüm; %20 düşüş) ve İran (2.967 yeni ölüm; %21 azalma).

Küresel olarak, 193 ülke, yönetim bölgesi veya bölgede (bundan sonra ülkeler; son iki haftadan beri yeni ülke eklenmedi) Alfa varyantı vakaları rapor edilirken, 142 ülke (geçen haftadan bu yana bir yeni ülke) Beta varyantı vakaları bildirmiş ve 96 ülke (geçen haftadan bu yana dört yeni ülke) Gama varyantı vakaları rapor etmiştir. Delta varyantı, 21 Eylül itibariyle altı DSÖ bölgesinin tamamında 185 ülkede (geçen haftadan bu yana beş yeni ülke) rapor edilmiştir.

Tablo 1. DSÖ Bölgelerine göre, son yedi günde bildirilen ve kümülatif COVID-19 vakalarının ve COVID-19 kaynaklı ölümlerin sayısı,  19 Ağustos 2021 verileri**

DSÖ Bölgesi

Son 7 gündeki yeni vakalar (%)

Son 7 gündeki yeni vakalarda yüzde değişim*

Toplam vakalar (%)

Son yedi gündeki yeni ölümler (%)

Son 7 gündeki yeni ölümlerde yüzde değişim*

Toplam ölümler (%)

Amerika

1 386 267 (%38)

 

% -7

87 874 973 (%39)

24 489 (%41)

%-2

2 170 188 (%46)

Avrupa

1 090 667

(%30)

 

% -4

68 290 457 (%30)

14 477 (%24)

%1

1 311 390 (%28)

Güneydoğu Asya

383 053 (%10)

 

% -16

42 498 922 (% 19)

6 540 (%11)

%-27

668 468

(%14)

Doğu Akdeniz

250 781

(%7)

 

 

% -22

15 449 977 (%7)

5 074 (%8)

%-20

282 711

(%6)

Afrika

461 979

(%13)

 

% -11

7 914 374 (%3)

6 852 (%11)

%7

107 712

(%2)

Batı Pasifik

98 485

(%3)

 

% 4

5 911 505

(% 3)

2 407

(%4)

%-21

142 417

(%3)

Küresel

3 671 232 (%100)

 

%-9

227 940 972

 (%100)

59 839 (%100)

%7

4 682 899

(%100)

* Yedi gün öncesine kıyasla son yedi gün içinde yeni doğrulanmış vaka/ölüm sayısındaki yüzdelik değişim.

** Ek 2,veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

COVID-19 ile ilgili en son veriler ve bilgiler için lütfen aşağıdaki adresleri ziyaret ediniz:

  DSÖ COVID-19 Paneli

  DSÖ COVID-19 Haftalık Operasyonel Güncelleme ve Haftalık Epidemiyolojik Güncelleme

Şekil 2. Ülkelere ve bölgelere göre, son yedi günde 100.000 nüfus başına bildirilen COVID-19 vakaları, 13-19 Eylül 2021 **

 

** Ek 2, veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Şekil 3. Ülkelere ve bölgelere göre, son yedi günde 100.000 nüfus başına bildirilen COVID-19 ölüm vakaları, 13-19 Eylül 2021 **

** Ek 2, veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Özel Konu: SARS-CoV-2'nin Önemli Varyantları (VOI'ler) ve Endişe Verici Varyantları (VOC'ler) Hakkında Güncelleme

DSÖ, ulusal makamlar, kurumlar ve araştırmacılarla işbirliği içinde, SARS-CoV-2 varyantlarının bulaşıcılıkta, veya hastalık özelliklerinde değişikliklere yol açıp açmadığını veya bunların ulusal sağlık yetkililerince kontrol için uygulanan aşı, tedavi, teşhis veya halk sağlığı ve sosyal önlemlerinde (PHSM) gerçekleştirilen uygulamalarda değişikliğe yol açıp açmadığını değerlendirmektedir. Potansiyel Endişe Verici Varyantların (VOC'ler) veya Önemli Varyantların (VOI'ler) "sinyalleri", küresel halk sağlığına yönelik riske dayalı olarak tespit edilir ve değerlendirilir. Ulusal yetkililer, yerel Endişe Verici / Önemli endişenin diğer değişkenlerini belirlemeyi seçebilir ve bu değişkenlerin etkilerini araştırmak ve raporlamak için teşvik edilir.

WHO SARS-CoV-2 varyant takip web sitesiyle ilgili güncellemeler

VOC'lerin ve VOI'lerin epidemiyolojik ve klinik etkilerini anlamaya yönelik sürekli ihtiyaç göz önüne alındığında, DSÖ, varyantların dolaşımını düzenli olarak takip eder ve gözden geçirir. Yeni varyantların yükselişindeki değişiklikler, Delta gibi diğer ortak dolaşımdaki varyantların ışığında izlenmektedir.

Bu, Önemli Varyantları (VOI'ler) veya Endişe Verici Varyantları'nın (VOC'ler), VOC Delta gibi yeni ortaya çıkan varyantlar tarafından rekabette geride kalabileceği anlamına gelebilir. Kanıtlar ortaya çıktıkça, sınıflandırmaları buna göre revize edeceğiz. Bu revizyonlar, dolaşımdaki varyantların sürekli evrimini ve bunların değişen epidemiyolojisini yansıtır (burada varyant sınıflandırması için kriterlere bakın).

'İleri takip için uyarılar' kategorisi, 'Takip Altındaki Varyantlar' (VUM'lar) olarak yeniden adlandırılmıştır. Tanım aynı kalırken değişiklik yalnızca ad için geçerlidir. Yeni bir VUM'un tanımlanmasını takiben Üye Devletler ve DSÖ'nün birincil eylemleri de ana hatlarıyla belirtilmiştir.

VOI sınıflandırmasındaki değişiklikler

Belirli SARS-CoV-2 varyantlarının halk sağlığı üzerindeki etkileri daha iyi anlaşıldıkça DSÖ, VOI'lerin ve VOC'lerin sınıflandırmasını değerlendirmeye ve listeleri buna göre revize etmeye devam edecektir. Aşağıda açıklanan revizyon, dünyanın çoğu bölgesinde Delta varyantının hızlı yayılmasını ve mevcut hakimiyetini yansıtmaktadır. Delta varyantı, örnek toplama tarihi (15 Haziran-15 Eylül 2021 arası) ile GISAID'e gönderilen dizilerin %90'ını oluşturmuştur.

SARS-CoV-2'nin bir çeşidi, burada belirtilen kriterleri karşılaması halinde VOI veya VOC olarak belirlenebilir. Bunlar ayrıca, dolaşımdaki diğer SARS-CoV-2 varyantlarına kıyasla spesifik varyantla ilişkili küresel sağlığa yönelik devam eden büyük bir risk olmadığını gösteren yeterli kanıt olduğunda (ve dolayısıyla artık bir VOI veya VOC kriterlerini karşılamadığında) yeniden sınıflandırılabilir.

VOI'ler Eta (B.1.525), Iota (B.1.526) ve Kappa (B.1.617.1), en son değerlendirmelere dayalı olarak ve ulusal ve bölgesel paydaşlarla, 13 Eylül 2021'de Virüs Evrimi Çalışma Grubu ile istişareden sonra 'eski VOI'ler' olarak yeniden sınıflandırılmıştır.  Bunlar şimdi Takip Altındaki Varyantlar olarak değerlendirilecektir. Her üç varyant da şüpheli ve/veya yerleşik fenotipik etkilere sahip mutasyonlar taşırken, bu varyantların rapor edilen tespitlerinin sayısı zaman içinde küresel, bölgesel ve ülke düzeylerinde azalmıştır. Hem GISAID'e sunulan sıralama verilerinden hem de DSÖ'ye sunulan bilgilerden elde edilen kanıtlar, dünya çapında ilgili insidanslarında önemli bir düşüşe işaret etmektedir ve bu nedenle diğer VOC'lere ve VOI'lere kıyasla halk sağlığı risklerinin azaldığını göstermektedir.

Varyantların etkisine ilişkin DSÖ değerlendirmesi, varyantların oluşturduğu küresel riskleri dikkate alır. Ülke düzeyinde, ulusal yetkililer Eta, Iota ve Kappa'yı yerel önemli varyantlar olarak belirlemeye devam etmeyi seçebilir. Ayrıca bu varyantlar izlenmeye devam edilecek ve zaman içinde özellikleri değişirse bu sınıflandırma yeniden değerlendirilecektir. Eta (B.1.525), ilk olarak Aralık 2020'de tanımlandığından bu yana 81 ülkede tespit edilmiştir. 17 Mart 2021'de bir VOI olarak belirlenmiştir. Bu varyant, Delta varyantı için gözlemlenen azalmaya nazaran aşılanmış bireylerin serumlarının nötralize edici aktivitesinde sınırlı bir azalma göstermiştir.  GISAID'e gönderilen dizilerin %0,8'inin Nisan 2021'de dolaşımdaki zirvesinden bu yana, bu varyantın saptanmasında sürekli bir düşüş olmuştur. GISAID'e sunulan sıralama verileri ve DSÖ Bölge Ofislerinden alınan bilgiler, Eta prevalansının Temmuz 2021'den bu yana küresel, bölgesel ve ülke düzeyinde çok düşük kaldığını göstermektedir. 

Iota (B.1.526), ilk olarak Kasım 2020'de Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) tanımlanmıştır. Birkaç ülkede GISAID'e gönderilen dizilerin sayısındaki artışın ardından 24 Mart 2021'de VOI olarak belirlenmiştir (aşağıda tanımlanmıştır). en az 49 ülke). Bu varyantın dizilerinin kabaca yarısı, başakta E484K mutasyonunu içerir ve üçte biri S477N değişikliğini içerir, ancak bu iki değişiklik, bu varyantta pratik olarak hiçbir zaman birlikte görülmez.Nisan 2021'e kadar, bu varyantın GISAID'e gönderilen genel dizilere oranı, dizilerin çoğunluğunun ABD'den bildirilmesiyle %3'ün biraz üzerinde bir zirveye ulaşmıştır. O zamandan beri, bu varyantın oranı sürekli olarak azalmıştır. ABD'den gelen sıralama verileri, Temmuz 2021'in sonundan bu yana yalnızca çok seyrek vakalarda bulunan Iota oranında önemli ve sürekli bir düşüş olduğunu göstermektedir. 

Kappa (B.1.617.1) ilk olarak Hindistan tarafından Ekim 2020'nin başlarında rapor edilmiş ve o zamandan beri 57 ülkeye yayılmıştır. 4 Nisan 2021'de VOI olarak belirlenmiştir. Delta varyantı gibi bu varyant da varyantın iletilebilirliğini arttırdığı düşünülen spike mutasyon P681R'ye sahiptir. Kappa, Delta ile ortak bir kök soyunu paylaşır, ancak Delta, başak proteininde dikkate değer ek amino asit değişikliklerine sahiptir. Yine Delta'ya benzer şekilde Kappa, aşılanmış bireylerin nekahat dönemindeki serumlarının ve serumlarının nötralize edici aktivitesinde sınırlı bir azalma göstermektedir. Kappa, Nisan 2021'de GISAID'e sunulan tüm dizilerin %1'lik bir zirvesine ulaşmış ancak o zamandan beri gönderilen dizilerin oranında dik ve sürekli bir düşüş göstermiştir. GISAID'e sunulan sıralama verileri ve DSÖ'ye sunulan bilgiler, Kappa'nın küresel ve ülke düzeyindeki yaygınlığının Temmuz 2021'den bu yana çok düşük kaldığını göstermektedir. Bu düşüş, daha önce yüksek oranlarda yaşanan Hindistan bölgelerinde de Maharashtra gibi bu varyantın iletimi gözlenmiştir.

Mevcut VOI'lerin listesi

Güncel VOI'lerin gözden geçirilmiş listesi artık, Delta varyantının dolaşıma girmeye başladığı ancak henüz baskın hale gelmediği Latin Amerika'da dolaşan Lambda ve Mu varyantlarını içermektedir. Bu VOI'lerin epidemiyolojisi, özellikle Delta varyantının ortak dolaşımı göz önüne alındığında, yakından izlenmeye devam edilecektir.

VOC'ler ve VOI'ler ile ilgili güncellemeler ve VUM'ların bir listesi, DSÖ SARS-CoV-2 Varyantlarını Takip web sitesinde mevcuttur.  

SARS-COV2 varyantlarının sürveyansı için rehber

9 Ağustos 2021'de DSÖ, SARS-CoV-2 varyantlarının sürveyansına ilişkin bir geçici kılavuz belge yayınlamıştır. Söz konusu belge, SARS-CoV-2 varyantlarının göreceli prevalansını tespit etmek ve izlemek için ulusal düzeyde önerilen bir dizi asgari sürveyans faaliyetlerini tanımlamayı amaçlar ve bu varyantların oluşturduğu riskin karakterizasyonu ve değerlendirilmesi için bir dizi faaliyetin ana hatlarını çizer. Varyant dolaşımının izlenmesini ve kamuya açık raporlanmasını standart hale getirmek için bir dizi gösterge de sağlanmıştır.

Belge, öncelikle ulusal ve ulusal-altı halk sağlığı yetkilileri ve SARS-CoV-2 varyant sürveyansının uygulanmasını destekleyen ortaklara yöneliktir. İnsanlarda koronavirüs hastalığı 2019'un (COVID-19) halk sağlığı sürveyansı için genel rehberlik sağlayan COVID-19 için halk sağlığı sürveyansına ilişkin geçici kılavuzu tamamlar. SARS-CoV-2 için tanı testleri ve halk sağlığı hedeflerine yönelik sıralama hakkında laboratuvar paydaşları için ek kılavuz ve SARS-CoV-2 dizilimi için bir uygulama kılavuzu yayınlanmıştır.

Coğrafi dağılım

SARS-CoV-2 varyantlarını tespit etmeye yönelik sürveyans faaliyetleri, genomik sekanslama kapasitelerinin genişletilmesi yoluyla ulusal ve ulus altı düzeylerde güçlendirildiğinden, VOC'leri bildiren ülke/yönetim bölgesi/bölge (bundan böyle ülkeler olarak anılacaktır) sayısı artmaya devam etmektedir (Şekil 4, Ek 1). Yine de bu dağılım, ülkeler arasındaki sekanslama kapasiteleri ve örnekleme stratejilerindeki farklılıklar da dahil olmak üzere, sürveyans sınırlamaları dikkate alınarak yorumlanmalıdır.

Fenotipik Özellikler

VOC'lerin fenotipik etkilerine ilişkin mevcut kanıtlar, COVID-19 Haftalık Epidemiyolojik Güncellemelerin önceki sürümlerinde olduğu gibi Tablo 2'de de özetlenmiştir. 7 Eylül’deki son ayrıntılı güncellemeden bu yana, VOC'lerin fenotipik özellikleri hakkında yeni kanıtlar yayınlanmıştır. 

Hindistan'da bir üçüncü basamak hastane ortamında yürütülen gözlemsel bir ön baskı çalışması, Mart-Aralık 2020 arasında kaydedilen vakalardaki artış ile Delta varyantının dolaşımda olduğu Ocak-Temmuz 2021'de kaydedilen artışı karşılaştırmıştır. Çalışmadan elde edilen ön sonuçlar, Delta öncesi Vs Delta sirkülasyon döneminde ortalama (IQR) kalış süresinin [7 (5-10) vs 8 (6-10) gün] ve yoğun bakımda kalış süresinin [6 (2-10)  vs 9 (5-13) gün] olduğunu ortaya çıkarmıştır .  Hastane içi ölümler Delta sirkülasyonu döneminde 1,84 kat daha yüksek seyretmiş olup (%95 GA:1,32-2,55), bu yaş ve cinsiyet (düzeltilmiş olasılık oranı, %95 GA: 2,03, 1,44 2,86) için düzenleme yapıldıktan sonra önemli ölçüde değişmemiştir, cinsiyet ve komorbiditeler (düzeltilmiş olasılık oranı %95 GA: 2.09, 1.47 2.95). Ancak, bunlar ön sonuçlar olduğu için çalışma dikkatli bir şekilde yorumlanmalıdır. Delta varyantının ortaya çıkışı öncesi ve sonrası hastaneye yatış oranları da hükümet politikalarından etkilenmiştir, çünkü insanlar ortaya çıkma öncesi dönemde (Mart-Aralık 2020) hastane bakımı aramaya teşvik edilirken, Kısmen sağlık sistemleri üzerindeki baskı ve birçok hastanede mevcut yatak eksikliği nedeniyle Delta varyantı döenminde evde izolasyon yaygın olarak teşvik edilmiştir.

Sağlık Bakanlığı Grip Epidemiyolojik Sürveyans Bilgi Sistemini kullanan bir ekolojik hakemli çalışma, Brezilya'nın Amazonas eyaletindeki ölüm oranını iki dönem boyunca analiz etmiştir: Gama varyantının dolaşımından önce (Nisan-Mayıs 2020), B.1.1.28 olduğunda , B.1.1.29, B.1.1.33 dolaşımda olduğu dönem ve Gama baskın olmaya başladığındaki dönem (Ocak 2021). Çalışma, eski soyların Gama ile değiştirildiği Aralık 2020 ayını içermemektedir. Çalışma, Gamma varyantının dolaşımı sırasında daha genç yaş gruplarında (20-39 yaş) daha yüksek insidans ve artan COVID-19 vakası oranı tespit etmiştir. Ek olarak, Gamma varyantının ortaya çıkış öncesi ve sonrası karşılaştırıldığında, Şiddetli Akut Solunum Yolu Enfeksiyonu (SARI) vakaları oranında (%40'a karşı %47) ve ayrıca ölüm oranlarında (%34'e karşı %47) artış gözlemlenmiştir. 20-39 yaşları arasında hastaneye kaldırılan Gama varyantı ile enfekte olanlar arasında vaka ölüm oranı (CFR), hem erkek hem kadınlarda, daha önce gözlemlenen orandan (Nisan-Mayıs 2020 arasında; Gama öncesi dolaşım) 2,7 kat daha fazla olarak gerçekleşmiştir.

Genel popülasyondaki Vaka Ölüm Oranı (CFR) kadınlarda 1.15 (%95 GA: 1.1-1.2) ve erkeklerde 0.78 (%95 GA: 0.7 0.8) olarak görülmüştür. Bu bulgular, her iki cinsiyetten genç yetişkinler ve genel kadın popülasyonu arasında Gama varyantı ile enfekte olanlar için daha fazla hastalık şiddeti olduğunu göstermektedir. Mortalitenin sağlık sistemi üzerindeki önemli baskıdan büyük ölçüde etkilendiğini ve bu durumun mortalite, vaka ölümleri ve hastane ölümlerinde artışa katkıda bulunabileceğini belirtmek önemlidir, ancak çalışma, Gama dolaşımından önceki dönemde gözlendiği gibi cinsiyete göre yaş grupları arasında homojen bir artış bulmamıştır. Varyant profilini ve etkilerini daha iyi anlamak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.

Brezilya'nın bir eyaletinden yapılan gözlemsel bir ön baskı çalışması, Amazona'nın başkenti Manaus'taki düzenli kan bağışçılarından alınan degerleri kullanarak Gama varyantına bağlı yeniden enfeksiyonların oranını araştırmıştır. Çalışmaya toplam 223 örnek dahil edilmiştir. Yeniden enfeksiyonun serolojik tanımını kullanan çalışma, 2021'de gözlenen tüm varsayılan Gama enfeksiyonlarının %13.6'sının (CI %95: %7 - %24,5) yeniden enfeksiyon olduğunu bulmuştur. Muhtemel veya olası yeniden enfeksiyonlar dahil edildiğinde, bu yüzdeler sırasıyla %22.7'ye (%95 GA %14.3 - %34.2) ve %39.3'e (%95 CI %29.5 - %50.0) yükselmiştir. Önceki enfeksiyon, yeniden enfeksiyona karşı %85,3 (%95 GA %71,3 - %92,7) koruma sağlamış, sırasıyla %72,5'e (%95 GA %54.7 - %83,6) ve %39.5'e (%95 CI %14.1 - %57,8) düşmüştür , muhtemel ve olası yeniden enfeksiyonlar dahil edilirse.Çalışma, tahmini yeniden enfeksiyon oranlarının, Gama varyantının, önceki Gama olmayan varyantlardan daha yüksek bir yeniden enfeksiyon riski indükleyebileceğini gösterdiği sonucuna varmıştır. Bu sonuçlar, sürekli virüs evrimi ile yeniden enfeksiyon riski konusundaki endişeleri pekiştirmektedir. Bununla birlikte, çalışma, olası yeniden enfeksiyonun tespit edilememesine yol açmış olabilecek tüm potansiyel yeniden enfeksiyonları tespit etmek için donörleri yeterince sık örneklememiştir.

Tablo 2: Endişe Verici Varyantlarının fenotipik etkilerinin* özeti

DSÖ Sınıfladırması

Alfa

Beta

Gama

Delta

Bulaşıcılık

Artmış bulaşıcılık 4

Artmış bulaşıcılık 5,6

Artmış bulaşıcılık 6,7

Artmış bulaşıcılık ve sekonder atak oranı 6,8

Hastalığın şiddeti

Artmış hastaneye yatış riski 9,

olası artmış hastalık şiddeti ve ölüm riski 10,11

Doğrulanmamış olup artmış olası hastane mortalitesi riski 12

Artmış olası hastaneye yatış  riski 13 ve artmış hastalık şiddeti 2

Artmış olası hastaneye yatış riski 14,15

Tekrar enfekte olma riski

Nötralize edici aktivite korunmuş olup 16,

yeniden enfeksiyon riski aynı kalmaktadır 17

Nötralize edici aktivitede azalma bildirilmiş olup D614G virüsü tarafından tetiklenen T hücresi yanıtı etkili kalmaktadır 18

Nötralize edici aktivitede orta derecede azalma bildirilmiştir 19

 Nötralize edici aktivitede azalma bildirilmiştir 20-22

Tanı üzerine etkileri

Sınırlı etki – S geni hedef başarısızlığı (SGTF); çoklu hedef RTPCR'den elde edilen genel sonuç üzerinde hiçbir etki yoktur, Ag RDT'ler üzerinde bir etki gözlenmemiştir 23

RT-PCR veya Ag RDT'ler üzerinde herhangi bir etki gözlenmemiştir 22

Bugüne kadar herhangi bir şey rapor edilmemiştir

Bugüne kadar herhangi bir şey rapor edilmemiştir

 

*Önceki/ortak dolaşımdaki varyantlara kıyasla genelleştirilmiş bulgular. Hakemler tarafından gözden geçirilmeyen baskı öncesi makaleler ve raporlar da dahil olmak üzere ortaya çıkan kanıtlara dayanarak, tümü devam eden araştırma ve revizyona tabidir.

Tablo 3. Endişe Verici Varyantlarına karşı aşı performansının özeti

Birden fazla nötralizasyon çalışması mevcut olduğunda, spesifik aşı/varyant için tüm çalışmalarda çeyrekler arası kat azalma aralığı (25. ve 75. yüzdelikler) kullanılmıştır. “Moderna-mRNA1273/Pfizer BioNTech-Comirnaty”, çalışmada her iki aşının birlikte değerlendirildiğini gösterir.

Çalışmaların sayısı alt simge olarak gösterilmiştir: Bu tabloyu bildiren aşı etkinliği ve nötralizasyon çalışmaları VIEW-hub Kaynakları sayfasında bulunabilir (https://view hub.org/resources). Aşı etkinliği çalışmaları için, 'COVID-19 Aşı Etkinliği Sonuçları Özet Tablosunda' '#' ile belirtilen referanslara bakınız. Tüm nötralizasyon çalışmalarının listesi için bkz. "COVID-19 Aşı Nötralizasyon Çalışmaları Tablosu".

Üst simgelerle belirtilen referanslar, bu tabloyu bildiren aşı etkinliği çalışmalarıdır ve aşağıdaki referans bölümüne dahil edilmiştir.

VOC'nin aşılar üzerindeki etkileri hakkında ek notlar

VOC içeren ve içermeyen tüm sonuçların karşılaştırmaları belirli bir aşı ürünü içindir.

Tam aşılama (nihai dozdan ≥ 7 gün sonra) için VOC'ye özgü aşı etkinliği veya etkinliği (VE) tahminlerini sunan çalışmalar, VE'deki azalma düzeyini belirlemek için o ürün için bir karşılaştırmalı VE tahminiyle değerlendirilir. Semptomatik hastalık için VOC VE, VOC olmayan ortamlardan elde edilen faz 3 randomize RCT sonuçlarıyla karşılaştırılır. Şiddetli hastalık ve enfeksiyon için, VOC VE, mümkün olduğunda aynı çalışmadan elde edilen VOC VE olmayan tahminlerle (veya Beta, Gama veya Delta değerlendirilirken aynı çalışmadan Alpha VE ile) karşılaştırılır; AstraZeneca Vaxzevria hariç, ciddi hastalık için (çalışma içi bir karşılaştırıcı mevcut olmadığından şiddetli hastalığa karşı faz 3 RCT etkinlik tahminleri karşılaştırıcı olarak kullanılır) ve enfeksiyon için (VOC olmayana bağlı enfeksiyona karşı VE'nin faz 3 tahmini mevcut olduğunda ve karşılaştırıcı olarak kullanılır). Bazı durumlarda, bir VOC'ye karşı çok yüksek bir VE tahmini rapor edilirse (yani >%90) bir karşılaştırıcı olmadan bile ciddi hastalık veya enfeksiyon sonucu için bir çalışma dahil edilebilir.

Çalışmaların popülasyon, sonuç tanımları, çalışma tasarımı ve farklı çalışmalar arasında bir ürün için VE tahminlerini karşılaştırırken farklılıkları kısmen açıklayabilecek diğer metodolojik hususlarda farklılık gösterdiğini belirtmek de önemlidir. Ek olarak, tabloda özetlenen azalmalar VE nokta tahminlerini temsil eder ve çalışmalar arasında önemli ölçüde farklılık gösteren bu tahminler etrafındaki belirsizlik aralıklarını temsil etmez. VE'de belirtilen azalmalar, bu sınırlamalar göz önünde bulundurularak yorumlanmalıdır.

Varyantların aşı performansı üzerindeki etkisinden zayıflamanın etkisini ortaya çıkarmak mümkün olmadığında, bazı VE tahminleri yukarıdaki tabloya dahil edilmeyebilir.

Tablo 3, varyantların ürüne özel aşı etkinliği/tesiri (VE) üzerindeki etkisini sunar ve VOC olmayan ortamlarda VE'ye kıyasla VOC ayarında VE'deki azalmayı ölçer. Unutulmamalıdır ki, VE'deki azalmalar, mutlak VE tahmininde belirtildiği gibi, mutlaka koruma kaybı anlamına gelmez. Örneğin, mRNA aşıları için semptomatik hastalığa karşı VE'de yüzde 10'luk bir azalma, yine de ~%85'lik yüksek aşı etkinliği anlamına gelir. Ek olarak, aşılar şiddetli hastalığa karşı daha yüksek VE göstermiştir; bu nedenle, VOC'lere bağlı ciddi hastalıklara karşı VE'de küçük azalmalar, AstraZeneca-Vaxzevria'da olduğu gibi yine de önemli koruma anlamına gelebilir.

07 Eylül'de yayınlanan en son güncellemeden bu yana, SARS-CoV-2 VOC'ye karşı aşı etkinliğini değerlendiren altı yayın daha yapılmıştır.  İngiltere Halk Sağlığı tarafından yapılan bir test-negatif vaka kontrol çalışması (ön baskı), Pfizer BioNTech-Comirnaty, Moderna-mRNA-1273 ve AstraZeneca-Vaxzevria'nın etkinliğini, 16 yaş ve üzeri kişilerde Alfa ve Delta varyantları için ayrı ayrı zaman içinde, değerlendirmek için birden fazla olası karıştırıcıyı (confounder) düzenleyerek Birleşik Krallık ulusal gözetim verilerini kullanmıştır.

Tam aşılamadan 10+ hafta sonrasına kadar semptomatik hastalığa karşı Aşı Etkinliği-VE, hem Pfizer BioNTech Comirnaty hem de AstraZeneca-Vaxzevria'da Alpha için Delta'dan daha yüksek olarak gerçekleşmiştir. Tam aşılamadan 2-9 hafta sonra Alfa semptomatik hastalığına karşı VE, Pfizer BioNTech-Comirnaty ve AstraZeneca-Vaxzevria için sırasıyla %95,0 (%95 GA: %93,8-96,0) ve %81.9 (%79,2-84,3) iken, Delta'ya karşı VE semptomatik hastalık tam aşılamadan 2-9 hafta sonra sırasıyla %89.8 (%89.6-90.0) ve %66.7 (%66.3-67.0) olarak gerçekleşmiştir. Tam aşılamadan 2-9 hafta sonra Delta semptomatik hastalığına karşı 2 doz Moderna-mRNA-1273'ün VE'si %100 olarak görülmüştür (Alfa için karşılaştırılabilir bir tahmin mevcut değildir). Sonuçlar, Delta'ya bağlı semptomatik hastalığa karşı VE'nin tam aşılamadan sonraki ilk haftalarda zirve yaptığını ve ardından Pfizer BioNTech-Comirnaty için %69.7'ye (%95 GA: %68.7-70.5) ve AstraZeneca-Vaxzevria, tam aşılamadan 20+ hafta sonra  için %47.3'e (%45-49.6) düştüğünü göstermektedir. Delta, Birleşik Krallık'ta Alpha'nın yerini hızla aldığından, Alpha VE'nin 20+ haftada semptomatik hastalığa karşı değerlendirilmesi mümkün olmamıştır. Hastaneye yatış ve Delta'ya bağlı ölüme karşı koruma, Pfizer BioNTech-Comirnaty'nin ikinci dozundan sonra en az 20 hafta boyunca yüksek kalmış olup VE tahminleri sırasıyla %92.7 (%90.3-94.6) ve %90,4 (85.1 ila 93.8) olarak görülmüştür. İkinci dozdan 20+ hafta sonra sırasıyla 77.0 (%70.3-82.3) ve 78.7 (52.7 ila 90.4) VE tahminleri ile AstraZeneca Vaxzevria için hastaneye yatış ve ölüme karşı korumada bir miktar azalma gözlemlenmiştir.  Yazarlar ayrıca, hem Pfizer BioNTech Comirnaty hem de AstraZeneca-Vaxzevria için klinik risk gruplarında 65 yaş ve üstü ve 40-64 yaşındakiler arasında daha fazla azalma tespit etmiştir.

ABD'de yapılan beş çalışma (akran denetimli dergiler ve ön baskı dahil), yüksek Alfa ve/veya yüksek Delta prevalansı dönemlerinde COVID-19 aşılarının VE'sini değerlendirmiştir. Sigorta tazminatı verilerini sağlık veri kaynaklarıyla ilişkilendiren geriye dönük bir kohort çalışması, Janssen Ad26.COV2.S aşısının yüksek Alfa ve Delta yaygınlığı dönemleri için 18 yaş ve üzeri kişilerde SARS-CoV-2 enfeksiyonunu ve hastaneye yatışı önlemedeki etkinliğini değerlendirmiştir. Enfeksiyona karşı VE her iki dönemde de benzerlik göstermiştir: Alfa döneminde %79 (%77-80) ve Delta döneminde %78 (%73-82). Hastaneye yatmaya karşı VE de benzerlik göstermiştir: Alfa ve Delta dönemleri için %81'e (%79-84) karşı %85'e (%73-91).  İkinci bir çalışma, 5 Gazi İşleri tıp merkezinde COVID-19 benzeri hastalıkla başvuran hastalar arasında hastaneye yatmaya karşı mRNA aşılarının VE'sini değerlendirmek için test negatif bir tasarım kullanmıştır. Hastanede yatmaya karşı mRNA aşılarının (Pfizer BioNTech-Comirnaty veya Moderna-mRNA-1273) VE'si, Alfa'nın baskın varyant olduğu Şubat-Haziran 2021 sırasında (%84,1, %95 CI: %74.1-90.2) ve Temmuz-Ağustos 2021'de  Delta baskın olduğunda (%89.3, %95 GA: %80,1-94,3) benzerlik göstermiştir.

Test-negatif tasarımı kullanan üçüncü bir çalışma, ABD'de Delta'nın baskın olduğu Haziran-Temmuz 2021 arasında dokuz eyalette 18 yaş ve üstü yetişkinler arasında Pfizer BioNTech Comirnaty, Moderna-mRNA-1273 ve Janssen Ad26.COV2.S aşılarının etkinliğini değerlendirmiştir. Hastaneye yatmaya karşı Aşı Etkinliği-VE, son dozun alınmasından 14 gün sonra sırasıyla Pfizer BioNTech-Comirnaty, Moderna-mRNA 1273 ve ve Janssen-Ad26.COV2.S için %80 (%73-85), %95 (%92-97) ve %60 (%31-77) olmuştur. Acil ve acil bakım ziyaretleri için benzer VE'ler gözlenmiştir. Yazarlar, bu VE tahminlerinin, önceki iki yayında belirtildiği gibi, Delta'nın baskın hale gelmesinden önceki aylardakilere benzer olduğunu belirtmektedirler. Dördüncü bir çalışma ayrıca, Temmuz 2021'de Oregon'da mRNA aşılarının VE'sini ve Ad26.COV2.S-Janssen'i SARS-CoV-2 enfeksiyonuna karşı değerlendirmek için test negatif bir tasarım kullanmıştır. 2 doz mRNA aşısının VE'si %74 (%65-82); 1 doz Janssen-Ad26.COV2.S'nin VE değeri %51 (-2-76) olarak görülmüştür.  Yazarlar, mRNA aşıları için VE tahmininin, Delta'nın sıralanmış virüslerin yalnızca %4'ünü oluşturduğu Haziran 2021'e kıyasla (%84 VE %84, %95 CI: 60-94), güven aralıkları örtüşmesine rağmen, Delta varyantının enfeksiyonuna karşı VE'nin azaldığını öne sürerek azaldığını belirtmektedirler. Haziran ayında Janssen-Ad26.COV2.S için VE tahmini, küçük rakamlar nedeniyle istikrarsız olarak görülmüştür. Son olarak, Minnesota'da yapılan retrospektif bir kohort çalışması, Delta'nın baskın olduğu Haziran-Ağustos döneminde asemptomatik SARS-CoV-2 enfeksiyonuna karşı mRNA aşılarının VE'sinin Alfa'nın baskın olduğu Nisan-Mayıs ayına kıyasla biraz azaldığını tespit etmiştir: %63 (%44-76) ) vs. %71 (%53-83), ancak güven aralıkları örtüşüyor. VE'yi Alpha ile daha erken bir zaman periyodundaki Delta ile daha sonraki bir zaman periyodundan karşılaştıran çalışmaların zaman içinde VE'nin azalmasıyla karıştırılabileceğine dikkat edilmelidir. 

Bu çalışmaların her biri, mRNA aşıları, AstraZeneca-Vaxzevria ve Ad26.COV2.S-Janssen'in VE'sinin Delta'dan kaynaklanan şiddetli hastalık sonuçlarına karşı yüksek ve Alpha'nınkine benzer olduğuna dair kanıt sunmaktadır ve bugüne kadar olan ciddi sonuçlarda minimal azalma olduğuna dair kanıtlar bulunmamaktadır. Önceki araştırmalarla tutarlı olarak, bu sayıda açıklanan çalışmaların çoğu, boylamsal VE tahminleri sağlayan Birleşik Krallık çalışmasında Delta varyantı için belirgin olan semptomatik hastalığa karşı VE'nin azalmasıyla ilişkili olarak bu aşıların VE'sinin Delta için Alfa'ya kıyasla semptomatik hastalık, enfeksiyon ve asemptomatik hastalığa karşı azalabileceğini öne sürmektedir.

 

Ek kaynaklar

 

SARS-CoV-2 Varyantlarını İzleme

COVID-19'un yeni varyantları: Bilgi boşlukları ve araştırma

SARS-CoV-2'nin genomik dizilimi: halk sağlığı üzerinde maksimum etki için uygulama kılavuzu

COVID-19 bağlamında halk sağlığı ve sosyal önlemlerin uygulanmasına ve düzenlenmesine ilişkin hususlar

 

 

Şekil 4.  21 Eylül 2021 itibarıyla Alfa, Beta, Gama ve Delta varyantlarını bildiren ülkeler, yönetim bölgeleri ve bölgeler**

 

 

DSÖ BÖLGELERİNE GÖRE DURUM

 

Afrika Bölgesi

 

Afrika Bölgesi, son iki ayda yeni haftalık vaka sayısında istikrarlı bir düşüşün ardından, bir önceki haftaya benzer vaka insidansı ile 98.000'den fazla yeni vaka bildirmiştir. Bölgedeki ülkelerin çoğu vaka insidansında düşüş bildirirken, Botsvana, Burundi ve Zimbabve dahil birçok ülke artış bildirmiştir. Bölgedeki ülkelerin çoğu geçen hafta yeni ölümlerin sayısında düşüş gözlendiğini bildirmiştir. En yüksek sayıda yeni vaka bildiren ülkeler sırasıyla; Güney Afrika (26.115 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 44 yeni vaka; %35 azalma), Uganda (22.511 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 49,2 yeni vaka) ve Etiyopya (9266 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 8,1 yeni vaka; yüzde oranı bir önceki haftaya benzer) olmuştur.

En yüksek sayıda yeni ölüm vakası bildiren ülkeler; Güney Afrika (1365 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına 2,3 yeni ölüm;% 14 azalma), Etiyopya (208 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm; %18 artış) ve Cezayir (112 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm;% 39 azalma ) olmuştur.

 

 

 

DSÖ Afrika Bölge Ofisi: https://www.afro.who.int/health-topics/coronavirus-covid-19

Amerika Bölgesi

 

Amerika Bölgesi, geçen hafta haftalık vaka sayılarında %7’lik düşüşle 1.3 milyondan fazla yeni vaka ve ölüm vakalarında bir önceki haftaya benzer şekilde 24.000'den fazla yeni ölüm vakası bildirmiştir. Bölgedeki ülkelerin çoğu haftalık vaka insidansında düşüş bildirirken, Kanada, Şili ve Surinam dahil olmak üzere bazı ülkeler geçen hafta bir artış bildirmiştir. Bölgedeki ülkelerin yaklaşık üçte biri, geçen hafta yeni ölümlerin sayısında artış olduğunu bildirmiştir.

En çok yeni vaka bildiren ülkeler; Amerika Birleşik Devletleri (1.017.644 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 307,4 yeni vaka; yüzde oranı bir önceki haftaya benzer), Brezilya (105.369 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 49,6 yeni vaka; %11 azalma) ve Meksika (58.751 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 45,6 yeni vaka; % 34 azalma) olmuştur.

En yüksek sayıda yeni ölüm vakası bildiren ülkeler; Amerika Birleşik Devletleri (12.896 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına 3,9 yeni ölüm; yüzde oranı bir önceki haftaya benzer), Brezilya (3727 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına 1,8 yeni ölüm; %17 artış) ve Meksika (3689 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına 2,9 yeni ölüm; %20 azalma) olmuştur.

 

DSÖ Amerika Bölge Ofisi: https://www.paho.org/en/topics/coronavirus-infections/coronavirus-disease-covid-19-pandemic

Doğu Akdeniz Bölgesi

 

Doğu Akdeniz Bölgesi, bu hafta, bir önceki haftaya göre haftalık vaka sayılarında %22’lik düşüşle 250.000'den fazla yeni vaka bildirmiştir. Bölgesel vaka insidansı bir aydan fazla bir süredir düşmeye devam etse de, Cibuti, Suriye ve Mısır da dahil olmak üzere 22 ülkenin beşinde (%23) haftalık vaka insidansı artış göstermiştir.

En yüksek sayıda yeni vaka bildiren ülkeler;  İran (133.293 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 158,7 yeni vaka; %23 azalma), Irak (25.494 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 63,4 yeni vaka; %27 azalma) ve Pakistan (19.894 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 9,0 yeni vaka; % 23 azalma) olmuştur.

Benzer şekilde, haftalık ölüm vakaları son üç haftadır düşmeye devam etmiştir ve bu hafta bir önceki haftaya göre %20'lik bir düşüşle 5000'den fazla yeni ölüm vakası bildirilmiştir. En yüksek sayıda yeni ölüm vakası bildiren ülkeler; İran (2967 yeni ölüm, 100.000 nüfus başına 3,5 yeni ölüm,% 21 azalma), Pakistan (473 yeni ölüm, 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm, %14 azalma) ve Fas (342 yeni ölüm, 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm,% 31 azalma) olmuştur.

 

 

 

 

 

DSÖ Doğu Akdeniz Bölge Ofisi: http://www.emro.who.int/health-topics/corona-virus/index.html

 

Avrupa Bölgesi

 

Avrupa Bölgesi, bir önceki haftaya benzer oranlarla haftalık yeni vakalarda 1,1 milyondan az yeni vaka ve haftalık ölüm vakalarında 14.000'den fazla yeni ölüm vakası bildirmiştir. En fazla yeni vaka bildiren üç ülke; Birleşik Krallık (203.077 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 299,1 yeni vaka, %21 azalma), Türkiye (183.962 yeni vaka, 100.000 nüfus başına 218,1 yeni vaka, %16 artış) ve Rusya ( 134.858 yeni vaka, 100.000 nüfus başına 92,4 yeni vaka; %6 artış) olmuştur.

En çok ölüm vakası bildiren ülkeler; Rusya (5469 yeni ölüm; 100.000  nüfus başına 3,7 yeni ölüm, yüzde oranı bir önceki haftaya benzer), Türkiye (1718 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına 2,0 yeni ölüm; %5 azalma) ve Birleşik Krallık (1003 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına 1,5 yeni ölüm; yüzde oranı bir önceki haftaya benzer) olmuştur.

 

 

 

 

 

DSÖ Avrupa Bölge Ofisi: https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19.

 

Güneydoğu Asya Bölgesi

 

Güneydoğu Asya Bölgesi bir önceki haftaya göre sırasıyla haftalık yeni vaka insidansında %16’lık düşüşle 383.000’den fazla yeni vaka,  ölüm vakalarında ise %27’lik düşüşle 6500’den fazla yeni ölüm vakası bildirmiştir. Bölgedeki tüm ülkeler son iki haftadır haftalık vakalarda düşüş bildirirken, vaka ve ölüm vakaları yaklaşık iki aydır azalmaktadır. Bu hafta, Doğu Timor'da (vakalarda %42 ve ölümlerde %40) ve Endonezya'da (vakalarda %40 ve ölümlerde %48) geçen haftaya göre dikkate değer düşüşler bildirilmiştir. En çok yeni vaka bildiren üç ülke;  Hindistan (211.242 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 15,3 yeni vaka;% 15 azalma), Tayland (94.304 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 135,1 yeni vaka; %7 azalma) ve Endonezya (23.252 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 8,5 yeni vaka;% 40 azalma) olmuştur. En çok yeni ölüm vakası bildiren üç ülke; Hindistan (2183 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm, yüzde oranı bir önceki haftaya benzer), Endonezya (1579 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm,% 48 azalma) ve Tayland (1010 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına 1,4 yeni ölüm; %33 azalma) olmuştur.

 

 

 

DSÖ Güney Doğu Asya Bölge Ofisi: https://www.who.int/southeastasia/outbreaks-and-emergencies/novel-coronavirus-2019.

Batı Pasifik Bölgesi

 

Batı Pasifik Bölgesi'ndeki vaka insidansı son üç haftadır azalmaktadır ve Bölge, bir önceki haftaya göre %11’lik düşüşle 462.000'in biraz altında yeni vaka bildirmiştir. Japonya'da (%45) ve Fransız Polinezyası'nda (%43) bildirilen haftalık vaka insidansında kayda değer düşüşler gözlenmiştir. En çok yeni vaka bildiren üç ülke; Filipinler (141.522 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 129,1 yeni vaka; yüzde oranı bir önceki haftaya benzer), Malezya (122.376 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 378,1 yeni vaka, %10 azalma) ve Vietnam (75.674 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 77,7 yeni vaka, %16 azalma) olmuştur.

Temmuz 2021'in başından beri haftalık ölüm vakaları artmaya devam etmiştir ve Yeni Kaledonya (%2000), Papua Yeni Gine (%225) ve Moğolistan'da (%143) kayda değer artışlar bildirilmiştir. En fazla yeni ölüm vakası rapor eden üç ülke; Malezya (2648 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına 8,2 yeni ölüm, yüzde oranı bir önceki haftaya benzer), Vietnam (1839 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına 1,9 yeni ölüm, % 17 azalma) ve Filipinler (1605 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına 1,5 yeni ölüm; %75 artış) olmuştur.

 

 

DSÖ Batı Pasifik Bölge Ofisi: https://www.who.int/westernpacific/emergencies/covid-19

 

COVID-19 Haftalık Operasyonel Güncellemenin Özeti

 

Haftalık Operasyonel Güncelleme (WOU), COVID-19 SPRP 2021 çerçevesine karşı devam eden küresel ilerleme hakkında güncelleme yapmayı amaçlayan COVID-19 Stratejik Hazırlık ve Müdahale Planı (SPRP) izleme ve değerlendirme ekibi tarafından sağlanan bir rapordur.

20 Eylül’de yayınlanan COVID-19 Haftalık Operasyonel Güncelleme'nin bu haftaki baskısında, ülke düzeyindeki eylemlerin ve DSÖ'nün ülkelere verdiği desteğin öne çıkan noktaları şunlardır:

 

Sri Lanka'ya COVID-19 aşı sevkiyatı için 2 milyon şırınga teslimi

Katar'ın desteğiyle Afganistan'ın başkenti Kabil'e DSÖ can kurtaran tıbbi malzemelerin sevkiyatı

DSÖ lojistik merkezi, Etiyopya'ya tek seferde en büyük insani kargo sevkiyatını gerçekleştirdi

DSÖ/Avrupa ve Almanya, Belarus'taki engelli çocukları destekliyor

Kamboçya'da COVID-19 müdahale stratejisini ve önlemlerini yeniden başlatma

Afrika Bölgesinde Entegre Hastalık Sürveyansı ve Müdahale (IDSR) kapasitesinin genişletilmesi

SARS-CoV-2 için test yapan laboratuvarlar için Dış Kalite Değerlendirmesi

RRML/GOARN için ilk sanal masa üstü (V-TTX) alıştırmasında Hızlı Müdahale Mobil Laboratuvarları (RRML) dağıtım prosedürlerinin ve minimum standartların test edilmesi

Mini-cPIE (COVID-19 aşısı Eylem İçi İnceleme) sürecini kullanarak COVID-19 aşısının kullanıma sunulmasından edindikleri deneyimleri ve öğrendiklerini paylaşmak için ülkeler arası iletişimi sağlamak

SPRP 2021 İzleme ve Değerlendirme Çerçevesinden bir dizi göstergede ilerleme

DSÖ'nün SPRP 2021 uygulaması ve kritik malzemelerin sağlanmasında ülkeleri desteklemek için sağladığı finansmanla ilgili güncellemeler.

 

Daha fazla bilgi için COVID-19 ile ilgili haftalık operasyonel güncellemeye bakınız.

 

Ekler

Ülkeler, bölgeler ve alanlar ve DSÖ Bölgesi (önceki sayılarda rapor edilmiştir) tarafından son yedi gün içinde bildirilen doğrulanmış COVID-19 vakalarının ve COVID-19 kaynaklı ölümlerin sayısına “ https://covid19.who.int/table “ adresinden ulaşılabilmektedir.

 

Ek 1.Ülkelere ve bölgelere göre endişe verici varyantların listesi, 21 Eylül 2021 verileri**

 

 

 

 

* Bu güncellemede yeni ülke eklenmiştir.

"Tanımlanmamış (Unspecified) B.1.617”, şu anda daha fazla soy tanımlaması olmaksızın B.1.617 tespitini bildiren ülkeleri/bölgeleri/alanları yansıtmaktadır Daha fazla ayrıntı mevcut olduğunda bunlar yeniden tahsis edilecektir.

"     ", bu varyant için bilgilerin DSÖ tarafından resmi kaynaklardan alındığını gösterir.

" o  " ifadesi, bu varyant için bilgilerin DSÖ tarafından resmi olmayan kaynaklardan alındığını ve daha fazla bilgi elde edildikçe inceleneceğini belirtir.

** Yolcular arasında VOC tespitini bildiren ülkeleri / bölgeleri / alanları (örn. Giriş noktalarında tespit edilen importe vakalar) veya yerel vakaları (toplulukta tespit edilen) içerir. Endişe verici varyantın tespit edildiğini hiç bildirmemiş ülkeleri, bölgeleri ve alanları hariç tutmaktadır.

*** Alfa varyantı, daha fazla bilgiye dayanarak Komorlar için bu hafta hariç tutulmuştur.

Ayrıca bkz. Ek 2 Veri, tablo ve şekil notları.

 

Ek 2. Veri, tablo ve şekil notları

 

Sunulan veriler, ülkelerden/bölgelerden DSÖ'ye bildirilen, büyük ölçüde DSÖ vaka tanımlarına (https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV Surveillance_Case_Definition-2020.2) ve sürveyans klavuzuna (https://www.who.int/publications/i/item/who-2019-nCoV-surveillanceguidance-2020.8) dayanan resmi laboratuvar onaylı COVID-19 vaka ve ölümlerine dayanmaktadır. Doğruluk ve güvenilirliği sağlamak için adımlar atılırken, tüm veriler sürekli doğrulama ve değişikliğe tabidir; ve bu verileri yorumlarken, gerçek vaka ve ölüm oranı insidansının olduğundan düşük tahmin edilmesi ve bu verileri küresel düzeyde yansıtmada değişken gecikmeler gibi, sunulan sayıları etkileyen birkaç faktör nedeniyle dikkatli olunmalıdır. Vaka tespiti, dahil etme kriterleri, test stratejileri, raporlama uygulamaları ve veri kesme ve gecikme süreleri ülkeler/bölgeler arasında farklılık göstermektedir. Az sayıda ülke/bölge, şüpheli ve laboratuvar onaylı vakaları birlikte rapor etmektedir. DSÖ, ulusal halk sağlığı yetkilileri ve diğer kaynaklar tarafından yayınlanan bilgi ürünleri arasında farklılıklar olması beklenmektedir. Halk sağlığı yetkililerinin çok sayıda vakayı veya ölümü toplam sayımlarından çıkaran veri uyuşturma çalışmaları yürütmesi nedeniyle, yeni vakalar/ölümler sütunlarında uygun şekilde negatif sayılar gösterilebilir. Çıkarmaların önceki günlere uygun şekilde paylaştırılmasına olanak tanıyan ek ayrıntılar ortaya çıktığında, grafikler buna göre güncellenecektir. epi-data-support@who.int adresine e-posta gönderilerek yapılan geçmiş veri düzenlemesinin bir kaydı talep edilebilmektedir. Talep ederken lütfen ilgilendiğiniz ülke (ler)i, süreyi ve talep / kullanım amacını belirtiniz. Önceki durum raporları düzenlenmeyecektir; en güncel veriler için https://covid19.who.int/ adresine bakınız.

Kullanılan isimler ve bu yayındaki materyalin sunumu, DSÖ tarafından herhangi bir ülkenin, bölgenin, şehrin veya otoritenin yasal statüsü, yetkileri veya hudutlarının sınırlandırılması ile ilgili herhangi bir fikrin ifade edildiği anlamına gelmemektedir. Haritalardaki noktalı ve kesik çizgiler, henüz tam olarak anlaşmaya varılamayan yaklaşık sınır çizgilerini temsil etmektedir. Ülkeler ve bölgeler, DSÖ yönetim bölgesi altında düzenlenmiştir. Belirli şirketlerin veya üreticilerin ürünlerinden bahsedilmesi, DSÖ tarafından onaylandığını veya söz konusu benzer nitelikteki diğer ürünlerin yerine önerildiğini ima etmemektedir. Hatalar ve eksiklikler hariç olmak üzere, tescilli ürünlerin isimleri, baş harfleri büyük olacak şekilde ayırt edilmektedir.

(1) Kosova'ya yapılan tüm atıflar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1244 (1999) sayılı kararı bağlamında anlaşılmalıdır. Haritada Sırbistan ve Kosova vakalarının sayısı (UNSCR 1244, 1999) görselleştirme amacıyla hazırlanmıştır.

 

 

Teknik Rehber ve Diğer Kaynaklar

 1. rehberler: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance
 1. Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) Paneli: https://covid19.who.int/
 1. COVID-19 Operasyonel Güncellemeleri: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/strategies-and-plans
 1. COVID-19 Vaka Tanımları: https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Surveillance_Case_Definition-2020.2
 1. Tedarik Zinciri Kurumlar Arası Koordinasyon Hücresi Haftalık Durum Güncellemesi: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-operations
 1. ve Geliştirme: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov
 1. hakkında çevrimiçi kurslar: https://openwho.org/channels/covid-19; ve mevcut olan diğer ulusal diller: https://openwho.org/channels/covid-19-national-languages
 1. Akademi COVID-19 mobil öğrenim uygulaması: https://www.who.int/about/who-academy/the-who-academy-s-covid-19-mobile-learning-app
 1. toplumun, tüm ülkelere virüse hazırlanması ve müdahale etmesi konusunda sağladığı desteği özetleyen Stratejik Hazırlık ve Müdahale Planı (SPRP): https://www.who.int/publications/i/item/strategic-preparedness-and-response-plan-for-the-new-coronavirus

HALK İÇİN ÖNERİLER VE TAVSİYELER

 1. bireyler, kuruluşlar ve topluluklara uyarlanmış bilgiler: https://www.who.int/teams/risk-communication

 

Referanslar

 

1. Khedar RS, Mittal K, Ambaliya HC, et al. Greater Covid-19 Severity and Mortality in Hospitalized Patients in Second (Delta Variant) Wave Compared to the First: Single Centre Prospective Study in India. Infectious Diseases (except HIV/AIDS); 2021. doi:10.1101/2021.09.03.21263091

2. Freitas ARR, Beckedorff OA, Cavalcanti LP de G, et al. The emergence of novel SARS-CoV-2 variant P.1 in Amazonas (Brazil) was temporally associated with a change in the age and sex profile of COVID-19 mortality: A population based ecological study. The Lancet Regional Health - Americas. 2021;1:100021. doi:10.1016/j.lana.2021.100021

3. Prete CA, Buss LF, Buccheri R, et al. Reinfection by the SARS-CoV-2 Gamma Variant in Blood Donors in Manaus, Brazil. Epidemiology; 2021. doi:10.1101/2021.05.10.21256644

4. Buchan SA, Tibebu S, Daneman N, et al. Increased household secondary attacks rates with Variant of Concern SARS-CoV-2 index cases. Clinical Infectious Diseases. 2021;(ciab496). doi:10.1093/cid/ciab496

5. Tegally H, Wilkinson E, Giovanetti M, et al. Emergence of a SARS-CoV-2 variant of concern with mutations in spike glycoprotein. Nature. Published online 2021. https://doi.org/10.1038/s41586-021-03402-9

6. Sinha S, Tam B, Wang SM. Altered interaction between RBD and ACE2 receptor contributes towards the increased transmissibility of SARS CoV-2 delta, kappa, beta, and gamma strains with RBD double mutations. bioRxiv. Published online January 1, 2021:2021.08.30.458303. doi:10.1101/2021.08.30.458303

7. Curran J, Dol J, Boulos L, et al. Transmission characteristics of SARS-CoV-2 variants of concern Rapid Scoping Review. medRxiv. Published online January 1, 2021:2021.04.23.21255515. doi:10.1101/2021.04.23.21255515

8. Campbell F, Archer B, Laurenson-Schafer H, et al. Increased transmissibility and global spread of SARS-CoV-2 variants of concern as at June 2021. Eurosurveillance. 2021;26(24):2100509.

9. Bager P, Wohlfahrt J, Fonager J, Albertsen. Increased Risk of Hospitalisation Associated with Infection with SARS-CoV-2 Lineage B.1.1.7 in Denmark. doi:Bager, Peter and Wohlfahrt, Jan and Fonager, Jannik and Albertsen, Mads and Yssing Michaelsen, Thomas and Holten Møller, Camilla and Ethelberg, Steen and Legarth, Rebecca and Fischer Button, Mia Sara and Gubbels, Sophie Madeleine and Voldstedlund, Marianne and Mølbak, Kåre and Skov, Robert Leo and Fomsgaard, Anders and Grove Krause, Tyra, Increased Risk of Hospitalisation Associated with Infection with SARS-CoV-2 Lineage B.1.1.7 in Denmark. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3792894 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3792894

10. NERVTAG paper on COVID-19 variant of concern B.1.1.7. GOVUK. Published online 2021. https://www.gov.uk/government/publications/nervtag-paper-on-covid-19- variant-of-concern-b117, http://files/64/nervtag-paper-on-covid-19-variant-of-concern-b117.html %[2021/02/08/18:37:19

11. Pascall DJ, Mollett G, Blacow R, Bulteel N, et al. The SARS-CoV-2 Alpha variant causes increased clinical severity of disease. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.17.21260128v1

12. Pearson CA, Eggo. Estimates of severity and transmissibility of novel South Africa SARS-CoV-2 variant 501Y.V2. https://cmmid.github.io/topics/covid19/reports/sa-novelvariant/2021_01_11_Transmissibility_and_severity_of_501Y_V2_in_SA.pdf

13. Funk T, Pharris A, Spiteri G, et al. Characteristics of SARS-CoV-2 variants of concern B.1.1.7, B.1.351 or P.1: data from seven EU/EEA countries, weeks 38/2020 to 10/2021. Eurosurveillance. 2021;26(16). doi: https://doi.org/10.2807/1560-7917.ES.2021.26.16.2100348

14. Fisman DN, Tuite AR. Progressive Increase in Virulence of Novel SARS-CoV-2 Variants in Ontario, Canada. medRxiv. Published online July 12, 2021:2021.07.05.21260050. doi:10.1101/2021.07.05.21260050

15. McAlister FA, Nabipoor M, Chu A, Lee DS, Saxinger L, Bakal JA. Lessons from the COVID-19 Third Wave in Canada: The Impact of Variants of Concern and Shifting Demographics. Infectious Diseases (except HIV/AIDS); 2021. doi:10.1101/2021.08.27.21261857

16. Muik A, Wallisch A-K, Sänger B, et al. Neutralization of SARS-CoV-2 lineage B.1.1.7 pseudovirus by BNT162b2 vaccine–elicited human sera. Science. Published online 2021:eabg6105. 17. Gallais F, Gantner P, Bruel T, et al. Anti-SARS-CoV-2 Antibodies Persist for up to 13 Months and Reduce Risk of Reinfection. medRxiv. Published online January 1, 2021:2021.05.07.21256823. doi:10.1101/2021.05.07.21256823

18. Wibmer CK, Ayres F, Hermanus T, et al. SARS-CoV-2 501Y.V2 escapes neutralization by South African COVID-19 donor plasma. Nat Med. Published online March 2021. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33654292

19. Sabino EC, Buss LF, Carvalho MPS, et al. Resurgence of COVID-19 in Manaus, Brazil, despite high seroprevalence. The Lancet. 2021;397(10273):452-455.

20. Planas D, Veyer D, Baidaliuk A, et al. Reduced Sensitivity of Infectious SARS-CoV-2 Variant B.1.617.2 to Monoclonal Antibodies and Sera from Convalescent and Vaccinated Individuals. Microbiology; 2021. doi:10.1101/2021.05.26.445838

21. Public Health England (PHE). SARS-CoV-2 Variants of Concern and Variants under Investigation in England. Technical Briefing 20. Public Health England; 2021. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1009243/Technical_Briefing_20.pdf

22. Public Health England (PHE). SARS-CoV-2 Variants of Concern and Variants under Investigation..Technical Briefing 18.; 2021. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1001358/Variants_of_Concern_VOC_Technical_Briefing_18.pdf

23. Public Health England. SARS-CoV-2 lateral flow antigen tests: evaluation of VOC1 (Kent, UK) and VOC2 (South Africa). GOV.UK. Accessed June 21, 2021. https://www.gov.uk/government/publications/sars-cov-2-lateral-flow-antigen-tests-evaluation-of-voc1-and-voc2/sars-cov-2-lateral-flow-antigen-tests-evaluation-of-voc1- kent-uk-and-voc2-south-africa

24. Emary K, Golubchik T, Aley P, et al. Efficacy of ChAdOx1 nCoV-19 (AZD1222) Vaccine Against SARS-CoV-2 VOC 202012/01 (B.1.1.7). SSRN Electronic Journal. Published online 01 2021.23

25. Heath PT, Eva Galiza FP, David Neil Baxter M, et al. Efficacy of the NVX-CoV2373 Covid-19 Vaccine Against the B.1.1.7 Variant. medRxiv. Published online May 2021:2021.05.13.21256639-2021.05.13.21256639. doi:10.1101/2021.05.13.21256639

26. Madhi SA, Baillie V, Cutland CL, et al. Efficacy of the ChAdOx1 nCoV-19 Covid-19 Vaccine against the B.1.351 Variant. New England Journal of Medicine. 2021;0(0):null. doi:10.1056/NEJMoa2102214

27. Sadoff J, Gray G, Vandebosch A, et al. Safety and Efficacy of Single-Dose Ad26.COV2.S Vaccine against Covid-19. New England Journal of Medicine. Published online April 2021:NEJMoa2101544-NEJMoa2101544. doi:10.1056/NEJMoa2101544

28. Shinde V, Bhikha S, Hoosain Z, et al. Preliminary Efficacy of the NVX-CoV2373 Covid-19 Vaccine Against the B.1.351 Variant. :30.

29. Thomas SJ, Moreira ED, Kitchin N, et al. Six Month Safety and Efficacy of the BNT162b2 mRNA COVID-19 Vaccine. medRxiv. Published online July 28, 2021:2021.07.28.21261159. doi:10.1101/2021.07.28.21261159

30. Ella R, Reddy S, Blackwelder W, et al. Efficacy, safety, and lot to lot immunogenicity of an inactivated SARS-CoV-2 vaccine (BBV152): a double-blind, randomised, controlled phase 3 trial. medRxiv. Published online July 2, 2021:2021.06.30.21259439. doi:10.1101/2021.06.30.21259439

31. Andrews N, Tessier E, Stowe J, et al. Vaccine effectiveness and duration of protection of Comirnaty, Vaxzevria and Spikevax against mild and severe COVID-19 in the UK. :25.

32. Polinski JM, Weckstein AR, Batech M, et al. Effectiveness of the Single-Dose Ad26.COV2.S COVID Vaccine.; 2021:2021.09.10.21263385. doi:10.1101/2021.09.10.21263385

33. Grannis SJ. Interim Estimates of COVID-19 Vaccine Effectiveness Against COVID-19–Associated Emergency Department or Urgent Care Clinic Encounters and Hospitalizations Among Adults During SARS-CoV-2 B.1.617.2 (Delta) Variant Predominance — Nine States, June–August 2021. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2021;70. doi:10.15585/mmwr.mm7037e2

34. Tenforde MW. Sustained Effectiveness of Pfizer-BioNTech and Moderna Vaccines Against COVID-19 Associated Hospitalizations Among Adults — United States, March– July 2021. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2021;70. doi:10.15585/mmwr.mm7034e2

35. Thompson MG, Stenehjem E, Grannis S, et al. Effectiveness of Covid-19 Vaccines in Ambulatory and Inpatient Care Settings. New England Journal of Medicine. Published online September 8, 2021. doi:10.1056/NEJMoa2110362

36. Barlow RS, Jian K, Larson L. Effectiveness of COVID-19 Vaccines Against SARS-CoV-2 Infection During a Delta Variant Epidemic Surge in Multnomah County, Oregon, July 2021.; 2021:2021.08.30.21262446. doi:10.1101/2021.08.30.21262446

37. Tande AJ, Pollock BD, Shah ND, Binnicker M, Berbari EF. mRNA Vaccine Effectiveness Against Asymptomatic SARS-CoV-2 Infection Over a Seven-Month Period. Infection Control & Hospital Epidemiology. Published online undefined/ed:1-7. doi:10.1017/ice.2021.39

 

Etiketler: