DSÖ, RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR İÇİN ÇIĞIR AÇAN SITMA AŞISI ÖNERİSİ

06 Ekim 2021 Çarşamba

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 6 Ekim 2021'de, RTS,S/AS01 (RTS,S) sıtma aşısının Sahra altı Afrika'daki çocuklar arasında ve orta ila yüksek P. falciparum sıtma bulaşmasının olduğu diğer bölgelerde yaygın olarak kullanılması yönünde öneride bulunmuştur.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 6 Ekim 2021'de, RTS,S/AS01 (RTS,S) sıtma aşısının Sahra altı Afrika'daki çocuklar arasında ve orta ila yüksek P. falciparum sıtma bulaşmasının olduğu diğer bölgelerde yaygın olarak kullanılması yönünde öneride bulunmuştur. RTS,S/AS01 (RTS,S), dünyadaki en ölümcül sıtma paraziti ve Afrika'da en yaygın olan Plasmodium falciparum'a karşı etkili bir aşıdır. RTS,S, klinik geliştirme sürecini tamamlayan ve düzenleyici otorite olan Avrupa İlaç Ajansı'ndan (EMA) olumlu bilimsel görüş alan ilk sıtma aşısıdır. 3 Sağlık Bakanlığı'nın çocukluk çağı aşılama programları aracılığıyla uygulamaya koyduğu ilk sıtma aşısıdır. Aşı, çocuklarda sıtmayı ve yaşamı tehdit eden şiddetli sıtmayı önemli ölçüde azaltmaktadır. DSÖ , 2019'dan bu yana 800.000'den fazla çocuğa ulaşan Gana, Kenya ve Malavi'de devam eden bir pilot programın sonuçlarına dayanarak öneride bulunmuştur. Bugüne kadar rutin bağışıklama programları aracılığıyla toplam 2,3 milyon doz aşı uygulanmıştır.

Sıtma, Sahra altı Afrika'da çocukluk çağı hastalıklarının ve ölümlerin birincil nedeni olmaya devam etmektedir. Her yıl beş yaşın altındaki 260.000'den fazla Afrikalı çocuk sıtmadan ölmektedir. 2019'da dünya çapında tahmini 409.000 sıtma ölümü meydana gelmiştir. Ölümlerin yaklaşık %94'ü Sahra altı Afrika'da gerçekleşmiştir.

Rutin çocuk bağışıklama hizmetleri aracılığıyla Gana, Kenya ve Malavi'de RTS,S sıtma aşısının pilot uygulaması yapılmıştır. Aşı, yaşamı tehdit eden şiddetli sıtmada ve sıtma enfeksiyonu nedeniyle pediatrik hastaneye yatışta önemli bir azalma sağlamıştır. Sıtma hastalığının ve yükünün azaltılması için 5 aylıktan itibaren çocuklara 4 dozluk bir programda RTS,S/AS01 sıtma aşısı yapılmalıdır.

DSÖ, ülkelere "herkese uyacak bir kalıp" yaklaşımından uzaklaşmalarını ve maksimum fayda için yerel bağlamlara göre uyarlanmış bir dizi araç uygulamasını tavsiye etmektedir. Şu anda önerilen sıtma kontrol müdahalelerine RTS,S sıtma aşısının eklenmesi, Afrika'da her yıl on binlerce hayat kurtarabilir ve çocuk ölümlerini azaltarak, çocuk sağlığını iyileştirecek ve hayat kurtaracaktır.

Pilot program, DSÖ tarafından koordine edilmekte ve öncüler için 10 milyon doz aşı bağışlayan PATH, UNICEF ve GSK dahil olmak üzere ülke içi ve uluslararası ortaklar tarafından desteklenmektedir.

Etiketler: