UKRAYNA’DA DOLAŞIMDA OLAN AŞI KAYNAKLI TİP 2 POLİO (cVDPV2)

22 Ekim 2021 Cuma

2 Ekim 2021'de DSÖ, Ukrayna'daki bir akut flask paralizi (AFP) vakasından alınan numunelerde poliovirüsün izole edildiğini haber vermiştir. Söz konusu kişi, 3 Eylül'de kendisinde felç görülen 17 aylık bir kız çocuğudur.

22 Ekim 2021

 

2 Ekim 2021'de DSÖ, Ukrayna'daki bir akut flask paralizi (AFP) vakasından alınan numunelerde poliovirüsün izole edildiğini haber vermiştir. Söz konusu kişi, 3 Eylül'de kendisinde felç görülen 17 aylık bir kız çocuğudur. Tip 2 Poliovirüs, 1 Ekim'de Helsinki, Finlandiya'daki Regional Reference Lab (RRL) tarafından doğrulanmış ve RRL'de daha fazla genetik sekanslama, 6 Ekim'de aşı kaynaklı tip 2 poliovirüsü (VDPV2) doğrulamıştır. Aynı virüs, vakanın altı sağlıklı kardeşinden de izole edilmiş olup  söz konusu aile, Ukrayna'nın kuzeybatısındaki Rivne eyaletinde yaşamaktadır.

 

Genetik sıralama, virüsün Tacikistan'daki bir çevresel izolatla yakından bağlantılı olduğunu gösteriyor. Yerel yetkililer, DSÖ bölge ve ülke ekipleriyle birlikte, enfeksiyonun kaynağını belirlemek ve herhangi bir potansiyel yayılma riskini tespit etmek için daha fazla araştırma yürütmektedir. Bu nedenle, mevcut salgın dolaşımdaki VDPV2 (cVDPV2) olarak sınıflandırılmıştır.

 

Daha önce, 2015 yılında Ukrayna'da dolaşımda olan bir VDPV tip 1 (cVDPV1) salgını bildirilmiş ve iki vakayla sonuçlanmıştır. En son bildirilen VDPV, 2016 yılında Ukrayna'nın Odesa eyaletinde VDPV2 olarak sınıflandırılmıştır. Rivne'de mevcut bildirilen vakadan izole edilen virüs, 2015 salgını veya 2016 izolatları ile ilgili değildir.

 

Ukrayna'da üç doz çocuk felci aşısı (POL3) ile ulusal bağışıklama kapsamı 2020'de %83 olarak gerçekleşmiştir.

 

Halk sağlığı yanıtı

 

Sağlık Bakanlığı, halk sağlığı müdahalesini koordine etmek için çok disiplinli acil durum görev gücünü yönetmiştir. DSÖ de dahil olmak üzere Küresel Çocuk Felcini Eradike Girişiminin (GPEI) ortakları, ulusal ve yerel düzeylerdeki yetkililere destek sağlamaktadır. Bu destek, salgın araştırmasını, yoğun sürveyansı ve kamuoyunu bilinçlendirmeyi içermektedir.

 

Etkilenen bölgedeki tüm küçük çocukların ek aşılarının yapılması, rutin çocuk felci aşısını kaçırmış olabilecek uygun çocukların yakalanmasını sağlamak ve hepsinin hastalıktan korunmasını sağlamak için planlanmıştır.

 

DSÖ Risk Değerlendirmesi

 

Ukrayna'daki tarihsel olarak düşük aşılama kapsamı oranları ve mevcut ulusal aşılama boşlukları nedeniyle ulusal yayılma riski yüksek olarak değerlendirilmektedir. AFP sürveyansı paralitik vakaları tespit edecek kadar hassas olmasına rağmen, poliovirüs salgını tespit edilmeden devam edebilir.

 

Komşu ülkelerde, özellikle Belarus, Macaristan ve Slovakya'da nispeten yüksek bağışıklama kapsamı ve sıhhi altyapı nedeniyle bu virüsün uluslararası yayılma riski şu anda düşük olarak değerlendirilmektedir. Bununla birlikte, Avrupa Polio Eradikasyonu Sertifikasyonu için Bölgesel Komisyonu, Polonya ve Romanya'daki çocuk felci sürveyansının kalitesi ve yetersiz aşılama kapsamı konusundaki endişelerini dile getirmiştir.

 

DSÖ tavsiyesi

 

Tüm ülkelerin, özellikle sık seyahat eden ve çocuk felcinden etkilenen ülke ve bölgelerle teması olan ülkelerin, herhangi yeni bir importe poliovirüs vakasını hızla tespit etmek ve hızlı bir müdahaleyi kolaylaştırmak için AFP vakalarının sürveyansını güçlendirmesi önemlidir. Ülkeler, yönetim bölgeleri ve bölgeler ayrıca herhangi yeni bir poliovirüs vakasının görülmesinin sonuçlarını en aza indirmek için ulusal düzeylerde sistematik olarak yüksek rutin bağışıklama kapsamı oranlarını sürdürmelidir.

 

DSÖ'nün Uluslararası Seyahat ve Sağlık Birimi, çocuk felcinden etkilenen bölgelere seyahat eden tüm yolcuların çocuk felcine karşı tam olarak aşılanmasını tavsiye etmektedir. Enfekte bölgelerden gelenler (ve 4 haftadan uzun süre kalan ziyaretçiler) seyahatten sonraki dört hafta ila 12 ay içinde ek bir doz oral poliovirüs aşısı (OPV) veya inaktive poliovirüs aşısı (IPV) olmalıdır.

 

Poliovirüs dolaşımından etkilenen ülkeler, ilan edilen Uluslararası Önemi Haiz Halk Sağlığı Acil Durumu (PHEIC) nedeniyle, Poliovirüslere İlişkin Uluslararası Sağlık Tüzüğü Acil Durum Komitesi tarafından yayınlanan geçici tavsiyelere tabidir. Komitenin son raporu Ağustos 2021'e aittir.

 

Ayrıntılı bilgi için bakınız:

 

Küresel Polio Eradikasyon Girişimi

Çocuk felci Bilgi Formu

DSÖ/UNICEF ulusal rutin bağışıklama tahminleri

GPEI Halk sağlığı acil durumu

Uluslararası seyahat ve sağlık

Aşı kaynaklı poliovirüsler

Standart işletim prosedürleri: bir poliovirüs olayına veya salgına yanıt verme, sürüm 3.1. Cenevre: Dünya Sağlık Örgütü; 2020. Lisans: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

Etiketler: