DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NÜN 09.11.2021 TARİHLİ YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) HAFTALIK DURUM RAPORU

09 Kasım 2021 Salı

1-7 Kasım 2021 tarihleri arasında haftalık yeni vakalarda hafif bir artış eğilimi (%1 artış) gözlemlenmiş ve 3,1 milyonun biraz üzerinde yeni vaka bildirilmiştir. DSÖ Avrupa Bölgesi, bir önceki haftaya kıyasla haftalık yeni vakalarda %7'lik bir artış bildirirken, diğer bölgeler düşüşler veya istikrarlı eğilimler bildirmiştir.

Bu raporda aşağıda yer alan başlıklar halinde COVID-19 ile ilgili en son veriler paylaşılmaktadır:

 • Küresel Epidemiyolojik Durum
 • Özel Konu: SARS-CoV-2'nin Önemli Varyantları (VOI'ler) ve Endişe Verici    Varyantları (VOC'ler) hakkında güncelleme
 • DSÖ Bölgelerine Göre Genel Durum
 • Haftalık Operasyonel Güncellemenin Özeti

KÜRESEL EPİDEMİYOLOJİK DURUM

7 Kasım 2021 itibariyle veriler

1-7 Kasım 2021 tarihleri arasında haftalık  yeni vakalarda hafif bir artış eğilimi (%1 artış) gözlemlenmiş ve 3,1 milyonun biraz üzerinde yeni vaka bildirilmiştir (Şekil 1). DSÖ Avrupa Bölgesi, bir önceki haftaya kıyasla haftalık yeni vakalarda %7'lik bir artış bildirirken, diğer bölgeler düşüşler veya istikrarlı eğilimler bildirmiştir (Tablo 1). Benzer şekilde, Avrupa Bölgesi yeni ölüm vakalarında %10'luk bir artış bildirirken, diğer bölgeler düşüş eğilimi göstermiştir. Küresel olarak, önceki haftaya göre %4'lük bir düşüşle 48.000'den fazla yeni ölüm vakası bildirilmiştir.

7 Kasım itibariyle, 249 milyondan fazla doğrulanmış vaka ve 5 milyondan fazla ölüm bildirilmiştir.

Şekil 1: DSÖ bölgeleri tarafından haftalık olarak bildirilen COVID-19 vakalarının sayısı, 7 Kasım 2021**

 

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

100.000 nüfus başına en yüksek haftalık vaka insidansı oranlarını bildiren bölgeler, Avrupa Bölgesi (100 000 nüfus başına 208.9 yeni vaka) ve Amerika Bölgesi (100.000 nüfus başına 68.6 yeni vaka) olmuştur; aynı iki bölge, sırasıyla 100.000 nüfus başına 2,9 ve 1,3 ile haftalık en yüksek ölüm insidansını bildirmiştir.

En çok yeni vaka bildiren ülkeler;  Amerika Birleşik Devletleri (510 968 yeni vaka; %3 düşüş), Rusya Federasyonu (281 305 yeni vaka; %3 artış), Birleşik Krallık (252 104 yeni vaka; %12) bildirilmiştir. azalma), Türkiye (197 335 yeni vaka; %8 artış) ve Almanya (169 483 yeni vaka; %29 artış) olmuştur.

Tablo 1. DSÖ Bölgelerine göre, son yedi günde bildirilen ve kümülatif COVID-19 vakalarının ve COVID-19 kaynaklı ölümlerin sayısı, 7 Kasım 2021 verileri**

* Yedi gün öncesine kıyasla son yedi gün içinde yeni doğrulanmış vaka/ölüm sayısındaki yüzdelik değişim.

** Ek 2,veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

 

COVID-19 ile ilgili en son veriler ve bilgiler için lütfen aşağıdaki adresleri ziyaret ediniz:

 

  DSÖ COVID-19 Paneli

  DSÖ COVID-19 Haftalık Operasyonel Güncelleme ve Haftalık Epidemiyolojik Güncelleme

 

Şekil 2. Ülkelere ve bölgelere göre, son yedi günde 100.000 nüfus başına bildirilen COVID-19 vakaları, 1-7 Kasım 2021 **

** Ek 2, veri, tablo ve şekil notlarına bakınız 

Şekil 3. Ülkelere ve bölgelere göre, son yedi günde 100.000 nüfus başına bildirilen COVID-19 ölüm vakaları, 1-7 Kasım 2021 **

** Ek 2, veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

 

Özel Konu: SARS-CoV-2'nin Önemli Varyantları (VOI'ler) ve Endişe Verici Varyantları (VOC'ler) Hakkında Güncelleme

 

DSÖ, ulusal makamlar, kurumlar ve araştırmacılarla işbirliği içinde, SARS-CoV-2 varyantlarının bulaşma veya hastalık özelliklerini değiştirip değiştirmediğini veya ulusal makamlar tarafından uygulanan aşıların, terapötiklerin, teşhislerin veya halk sağlığı ve sosyal önlemlerinin (PHSM) etkinliğini etkileyip etkilemediğini hastalığın yayılmasını kontrol altına alabilmek için rutin olarak değerlendirmektedir.  Potansiyel Endişe Verici Varyantlarının (VOC'ler), Önemli Varyantların (VOI'ler) ya da İzlem Altındaki Varyantlar (VUM) küresel halk sağlığına yönelik oluşturdukları riske dayalı olarak tespit edilmekte ve değerlendirilmektedir. Kanıtlar elde edildiğinde, VOI'ler veya VOC'ler için sınıflandırma, dolaşımdaki varyantların sürekli evrimini ve değişen epidemiyolojilerini yansıtacak şekilde revize edilecektir. Varyant sınıflandırması için kriterler ve mevcut VOC'ler, VOI'ler ve İzlem Altındaki Diğer Varyantların (VUM'lar) listeleri DSÖ SARSCov-2 varyantlarını izleme web sitesinde mevcuttur.  Ulusal yetkililer, yerel kendi önemli/endişe verici diğer varyantlarını belirleyebilmekte olup ulusal yetkililer bu varyantların etkilerini araştırmak ve raporlamak için teşvik edilmektedir.

9 Kasım 2021'de, daha önce izlenen varyantların bir listesi DSÖ SARS CoV-2 varyantlarını İzleme web sitesine dahil edilmiştir. Bu, soyları da dahil olmak üzere, artık küresel halk sağlığı açısından önemli seviyelerinde dolaşımda olmayan eski VOC'leri/VOI'leri/VUM'ları; bunların genel epidemiyolojik durum üzerinde önemli bir etki olmaksızın uzun süredir dolaşımda olmuş olmalarını veya bilimsel kanıtlar, varyantın ilgili özelliklerle ilişkili olmadığını göstermiştir. Daha önce yeniden sınıflandırılmış üç varyanta ek olarak, 10 VUM, azalan tespit sayısı ve epidemiyolojik risklere dayalı olarak yakın zamanda bu kategoride yeniden sınıflandırılmıştır. Epidemiyolojik veya fenotipik etkilere ilişkin yeni kanıtlar elde edilirse, bu varyant sınıflandırmaları yeniden gözden geçirilecektir.

VOC'lerin coğrafi yayılımı ve yaygınlığı

SARS-CoV-2'nin mevcut küresel genetik epidemiyolojisi, halka açık veri kümelerine sunulan diziler veya DSÖ'ye bildirilen tespitler arasında diğer varyantların prevalansının azalmasıyla birlikte Delta varyantının baskınlığı ile karakterize edilir (Şekil 4, Ek 1). Delta, çoğu ülkede dolaşımda olan diğer VOC'ler de dahil olmak üzere diğer varyantları geride bırakmıştır. Son 60 gün içinde toplanan örneklerle GISAID'e yüklenen 814 165 diziden (1), 810 946'sını (%99,6) Delta, 1163'ünü (%0,1) Gamma, 400'ünü (<0,1%) Alfa, 23'ünü (<0,1%) Beta ve  % 0,2'sini dolaşımdaki diğer varyantlar (VOI'ler Mu ve Lambda dahil) oluşturmuştur.  Alt bölge ve ülke düzeyinde farklılıklar gözlemlenmeye devam etmektedir; en önemlisi bazı Güney Amerika ülkelerinde, Delta varyantının ilerlemesinin daha kademeli olduğu ve diğer varyantların (örneğin Gamma, Lambda, Mu) hala sekansların büyük bir kısmına katkıda bulunmaktadır. Ayrıca, küresel VOC dağılımı, sıralama kapasitelerindeki farklılıklar, ülkeler arasındaki örnekleme stratejileri ve raporlamadaki gecikmeler dahil olmak üzere sürveyans sınırlamaları dikkate alınarak yorumlanmalıdır.

Ek kaynaklar:

SARS-CoV-2 Varyantlarını İzleme

COVID-19'un yeni varyantları: Bilgi boşlukları ve araştırma

SARS-CoV-2'nin genomik dizilimi: halk sağlığı üzerinde maksimum etki için uygulama kılavuzu

COVID-19 bağlamında halk sağlığı ve sosyal önlemlerin uygulanmasına ve düzenlenmesine ilişkin hususlar

 

Şekil 4: Son 60 gün içinde Endişe Verici Varyantlarının (VOC) prevelansı ve geçmiş tespitler ( 9 Kasım 2021 itibariyle veriler)

DSÖ BÖLGELERİNE GÖRE DURUM

 

Afrika Bölgesi

 

Temmuz 2021'den bu yana azalan bir eğilimin ardından, Afrika Bölgesi'ndeki vaka insidans oranları bu hafta rapor edilen 20.000'den fazla yeni vaka ile plato yapmaya başlamıştır. Bir önceki haftaya göre %27'lik bir düşüşle 500'den fazla yeni ölüm bildirilmiştir. Ancak, bölge ülkelerinin üçte birinde (15/49; %31) yeni vakalarda önemli artışlar (>%15) rapor edilmiştir. En çok yeni vaka bildiren ülkeler;  Botsvana (6341 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 269.6 yeni vaka; %279 artış; büyük ölçüde toplu raporlama nedeniyle) Etiyopya (2102 yeni vaka; 100.000'de 1.8 yeni vaka; %37 ile) azalma) ve Güney Afrika (1865 yeni vaka; 100.000'de 3,1 yeni vaka; %27'lik bir düşüş) olmuştur.

 

En çok yeni ölüm vakası bildiren ülkeler ise  Güney Afrika (156 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm; %37 düşüş), Etiyopya (80 yeni ölüm; 100.000 kişide <1 yeni ölüm; %32 düşüş) ve Kamerun (45 yeni ölüm; 100.000'de <1 yeni ölüm; %48'lik bir düşüş) olmuştur.

 

 

 

 

DSÖ Afrika Bölge Ofisi: https://www.afro.who.int/health-topics/coronavirus-covid-19

Amerika Bölgesi

 

Amerika Kıtası Bölgesi'nde bu hafta genel düşüş eğilimi devam etmiş olup 701 000'den fazla yeni vaka ve 13.000'den fazla yeni ölüm vakası bildirilmiştir ve önceki haftaya göre sırasıyla %5 ve %14'lük düşüşler yaşanmıştır. Buna rağmen, ülkelerin %9'u (5/59) geçtiğimiz hafta yeni vaka sayısında artış bildirmiştir. En çok yeni vaka bildiren ülkeler; Amerika Birleşik Devletleri' (510 968 yeni vaka; 100.000'de 154.4 yeni vaka; %3 düşüş), Brezilya (69 057 yeni vaka; 100.000'de 32.5 yeni vaka; %15) bildirildi. azalma) ve Meksika (19 543 yeni vaka; 100.000'de 15.2 yeni vaka; %4 artış) olmuştur.

 

En çok yeni ölüm vakası rapor eden ülkeler ise Amerika Birleşik Devletleri (8101 yeni ölüm; 100.000'de 2.4 yeni ölüm; %15'lik bir düşüş), Brezilya (1598 yeni ölüm; 100.000'de <1 yeni ölüm; %31'lik bir düşüş) rapor edildi. ) ve Meksika (1463 yeni ölüm; 100.000'de 1,1 yeni ölüm; %5'lik bir düşüş) olmuştur.

 

DSÖ Amerika Bölge Ofisi: https://www.paho.org/en/topics/coronavirus-infections/coronavirus-disease-covid-19-pandemic

Doğu Akdeniz Bölgesi

 

Ağustos 2021'in ortasından bu yana azalan bir trendin ardından, Doğu Akdeniz Bölgesi'ndeki vaka ve ölüm insidansı oranları, 112 000'den fazla yeni vaka ve 2200'den fazla yeni ölüm vakası ile sabit kalmaya başlamıştır. Bölgedeki 22 ülkeden dördü geçen hafta yeni vakalarda %10'un üzerinde bir artış bildirmiştir. Bölgedeki vakaların yarısını oluşturan ve çok yeni vaka İran'dan  rapor edilmiş (64 049 yeni vaka; 100.000'de 76.3 yeni vaka; önceki haftaya benzer şekilde), onu Ürdün (12 889 yeni vaka) 100.000'de 126.3 yeni vaka; %17 artış) ve Irak (7737 yeni vaka; 100.000'de 19.2 yeni vaka; %16 düşüş) takip etmiştir.

 

En çok yeni ölüm vakası, İran (1047 yeni ölüm; 100.000'de 1.2 yeni ölüm; önceki haftaya benzer şekilde), Mısır (419 yeni ölüm; 100.000'de <1 yeni ölüm; %20 artış) rapor edildi. ) ve Irak'tan (181 yeni ölüm; 100.000'de <1 yeni ölüm; %10'luk bir düşüş) rapor edilmiştir.

 

 

DSÖ Doğu Akdeniz Bölge Ofisi: http://www.emro.who.int/health-topics/corona-virus/index.html

 

Avrupa Bölgesi

 

Avrupa Bölgesi, bir önceki haftaya göre sırasıyla %7 ve %10'luk bir artışla 1.9 milyondan fazla yeni vaka ve 26.000'den fazla yeni ölümle hem vakalarda hem de ölümlerde artış eğilimi göstermeye devam etmiştir. Bölgedeki 61 ülkeden 26'sı (%42) geçen hafta vakalarda %10 veya daha fazla artış rapor etmiştir. En çok yeni vaka Rusya Federasyonu (281 305 yeni vaka; 100.000'de 192.8 yeni vaka; %3 artış), Birleşik Krallık (252.104 yeni vaka; 100.000'de 371.4 yeni vaka; %12 düşüş) bildirildi. ) ve Türkiye'den (197 335 yeni vaka; 100.000'de 234.0 yeni vaka; %8 artış) bildirilmiştir.

 

En çok yeni ölüm Rusya Federasyonu (8276 yeni ölüm; 100.000'de 5,7 yeni ölüm; önceki haftanın rakamlarına benzer), Ukrayna (4355 yeni ölüm; 100 000'de 10,0 yeni ölüm; %13 artış) bildirildi. ve Romanya'dan (3158 yeni ölüm; 100.000'de 16.3 yeni ölüm; önceki haftanın rakamlarına benzer) rapor edilmiştir.

 

 

DSÖ Avrupa Bölge Ofisi: https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19.

 

Güneydoğu Asya Bölgesi

 

Güneydoğu Asya Bölgesi, bir önceki haftaya göre sırasıyla %9'luk bir düşüş ve %50'lik bir artışla 180.000'den fazla yeni vaka ve 4900'den fazla yeni ölüm bildirmiştir. Haftalık vaka insidansı üç aydan fazla bir süredir her hafta azalmaya devam ederken, haftalık ölüm insidansı art arda ikinci hafta da artış göstermiştir. En çok yeni vaka Hindistan (97 832 yeni vaka; 100.000'de 7.1 yeni vaka; %9 düşüş), Tayland (61 542 yeni vaka; 100.000'de 88.2 yeni vaka; %8 düşüş) ve Myanmar'dan (5810 yeni vaka; 100.000'de 10.7 yeni vaka; %9'luk bir düşüş) rapor edilmiştir.

 

En çok yeni ölüm vakası Hindistan (3917 yeni ölüm; 100.000'de 0,3 yeni ölüm; %83 artış), Tayland (450 yeni ölüm; 100.000'de 0,6 yeni ölüm; %7 düşüş) ve Endonezya'dan ( 200 yeni ölüm; 100.000'de 0.1 yeni ölüm; %21'lik bir düşüş) bildirilmiştir. Hindistan'daki ölüm sayısı, Bölge'deki haftalık yeni ölümlerin %79'unu oluşturmaktadır.

 

 

DSÖ Güney Doğu Asya Bölge Ofisi: https://www.who.int/southeastasia/outbreaks-and-emergencies/novel-coronavirus-2019.

Batı Pasifik Bölgesi

 

Batı Pasifik Bölgesi, önceki haftanın rakamlarına benzer şekilde 178.000'den fazla yeni vaka ve bir önceki haftaya göre %10'luk bir artışla 2900'den fazla yeni ölüm vakası bildirmiştir. En çok yeni vaka Malezya (40 613 yeni vaka; 100.000'de 125,5 yeni vaka; önceki haftaya benzer şekilde), Filipinler (32 222 yeni vaka; 100.000'de 29.4 yeni vaka; %16 düşüş) ve Vietnam'dan (30 708 yeni vaka; 100.000'de 31.5 yeni vaka; %28 artış) rapor edilmiştir. Bu üç ülke, Bölge'de bildirilen yeni haftalık vakaların %58'ini oluşturmaktadır.

 

En çok yeni ölüm vakası Filipinler (1459 yeni ölüm; 100.000'de 1,3 yeni ölüm; %45 artış), Malezya (522 yeni ölüm; 100.000'de 1,6 yeni ölüm; %5 artış) ve Vietnam'dan (410 yeni ölüm; 100.000'de 0,4 yeni ölüm; %16'lık bir düşüş) bildirmiştir. Bu üç ülke, Bölge'de rapor edilen haftalık yeni ölümlerin %81'ini oluşturmaktadır.

 

DSÖ Batı Pasifik Bölge Ofisi: https://www.who.int/westernpacific/emergencies/covid-19

 

COVID-19 Haftalık Operasyonel Güncellemenin Özeti

 

Haftalık Operasyonel Güncelleme, COVID-19 SPRP 2021 çerçevesine karşı devam eden küresel ilerleme hakkında güncelleme yapmayı ve ülke düzeyindeki eylemlerive DSÖ'nün ülkelere desteğini vurgulamayı amaçlayan COVID-19 Stratejik Hazırlık ve Müdahale Planı (SPRP) İzleme ve Değerlendirme ekibi tarafından sağlanan bir rapordur.

 

 

 8 Kasım'da yayınlanan bu haftanın sayısında öne çıkanlar arasında aşağıdakiler yer almaktadır:

 

• DSÖ/Avrupa, COVID-19 yanıtının kritik bir aşamasında Romanya'ya desteğini artırıyor

 

• Belize, Hindistan-BM Kalkınma Ortaklığı Fonu kapsamında yirmi hasta monitörü aldı

 

• Sri Lanka'nın birinci basamak sağlık sisteminin COVID-19 yanıtını ve dayanıklılığını desteklemek için ortaklık

 

• Lao Demokratik Halk Cumhuriyeti'nde geri dönen göçmen işçiler tıbbi bakım ve destek alıyor

 

• Moritanya'ya Acil Sağlık Ekibi (EMT) desteği

 

• DSÖ, inanç ortakları ve ulusal hükümetler COVID-19 yanıtları  için işbirliği yapıyor

 

• Filipinler'deki DSÖ Sivil Toplum Örgütü (CSO) Girişimi'nden çevrimdışı bir müdahale

 

• SPRP 2021 İzleme ve Değerlendirme Çerçevesinden bir dizi göstergede ilerleme

 

• DSÖ'nün SPRP 2021 uygulaması ve kritik malzemelerin sağlanmasında ülkeleri desteklemek için sağladığı finansmanla ilgili güncellemeler.

 

Teknik Rehber ve Diğer Kaynaklar

 

 • Teknik rehberler: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance
 • DSÖ Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) Paneli: https://covid19.who.int/
 • Haftalık COVID-19 Operasyonel Güncellemeleri: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/strategies-and-plans
 • DSÖ COVID-19 Vaka Tanımları: https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Surveillance_Case_Definition-2020.2
 • COVID-19 Tedarik Zinciri Kurumlar Arası Koordinasyon Hücresi Haftalık Durum Güncellemesi: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-operations
 • Araştırma ve Geliştirme: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov
 • COVID-19 hakkında çevrimiçi kurslar: https://openwho.org/channels/covid-19; ve mevcut olan diğer ulusal diller: https://openwho.org/channels/covid-19-national-languages
 • DSÖ Akademi COVID-19 mobil öğrenim uygulaması: https://www.who.int/about/who-academy/the-who-academy-s-covid-19-mobile-learning-app
 • Uluslararası toplumun, tüm ülkelere virüse hazırlanması ve müdahale etmesi konusunda sağladığı desteği özetleyen Stratejik Hazırlık ve Müdahale Planı (SPRP): https://www.who.int/publications/i/item/strategic-preparedness-and-response-plan-for-the-new-coronavirus
 • Halk İçin Öneriler ve Tavsiyeler

 

Kendinizi koruyun: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public

Sorular ve Cevaplar: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19

Seyahat önerileri: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/travel-advice

 

Ek 1. Endişe Verici Varyantları Rapor eden ülkeler, yönetim bölgeleri ve bölgelerin listesi, 9  Kasım 2021 verileri**

 

 

 

* Bu güncellemede yeni ülke eklenmiştir.

" • " bu varyant için bilgilerin DSÖ tarafından resmi kaynaklardan alındığını gösterir.

" o " ifadesi, bu varyant için bilgilerin DSÖ tarafından resmi olmayan kaynaklardan alındığını ve daha fazla bilgi elde edildikçe inceleneceğini belirtir.

** Seyahat edenler arasında VOC tespitini bildiren ülkeleri / bölgeleri / alanları (örn. Giriş noktalarında tespit edilen importe vakalar) veya yerel vakaları (toplulukta tespit edilen) içerir. Endişe verici varyantın tespit edildiğini hiç bildirmemiş ülkeleri, bölgeleri ve alanları hariç tutmaktadır.

 

Ayrıca bkz. Ek 2 Veri, tablo ve şekil notları.

 

Ek 3. Veri, tablo ve şekil notları

 

Sunulan veriler, ülkelerden/bölgelerden DSÖ'ye bildirilen, büyük ölçüde DSÖ vaka tanımlarına (https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV Surveillance_Case_Definition-2020.2) ve sürveyans klavuzuna (https://www.who.int/publications/i/item/who-2019-nCoV-surveillanceguidance-2020.8) dayanan resmi laboratuvar onaylı COVID-19 vaka ve ölümlerine dayanmaktadır. Doğruluk ve güvenilirliği sağlamak için adımlar atılırken, tüm veriler sürekli doğrulama ve değişikliğe tabidir; ve bu verileri yorumlarken, gerçek vaka ve ölüm oranı insidansının olduğundan düşük tahmin edilmesi ve bu verileri küresel düzeyde yansıtmada değişken gecikmeler gibi, sunulan sayıları etkileyen birkaç faktör nedeniyle dikkatli olunmalıdır. Vaka tespiti, dahil etme kriterleri, test stratejileri, raporlama uygulamaları ve veri kesme ve gecikme süreleri ülkeler/bölgeler arasında farklılık göstermektedir. Az sayıda ülke/bölge, şüpheli ve laboratuvar onaylı vakaları birlikte rapor etmektedir.

 

Halk sağlığı yetkililerinin çok sayıda vakayı veya ölümü toplam sayımlarından çıkaran veri uyumlama çalışmaları yürütmesi nedeniyle, yeni vakalar/ölümler sütunlarında uygun şekilde negatif sayılar gösterilebilir. Çıkarmaların önceki günlere uygun şekilde paylaştırılmasına olanak tanıyan ek ayrıntılar ortaya çıktığında, grafikler buna göre güncellenecektir.  epi-data-support@who.int adresine e-posta gönderilerek yapılan geçmiş veri düzenlemesinin bir kaydı talep edilebilmektedir. Talep ederken lütfen ilgilendiğiniz ülke (ler)i, süreyi ve talep / kullanım amacını belirtiniz. Önceki durum raporları düzenlenmeyecektir; en güncel veriler için https://covid19.who.int/ adresine bakınız.

 

Kullanılan isimler ve bu yayındaki materyalin sunumu, DSÖ tarafından herhangi bir ülkenin, bölgenin, şehrin veya otoritenin yasal statüsü, yetkileri veya hudutlarının sınırlandırılması ile ilgili herhangi bir fikrin ifade edildiği anlamına gelmemektedir. Haritalardaki noktalı ve kesik çizgiler, henüz tam olarak anlaşmaya varılamayan yaklaşık sınır çizgilerini temsil etmektedir.

Ülkeler ve bölgeler, DSÖ yönetim bölgesi altında düzenlenmiştir. Belirli şirketlerin veya üreticilerin ürünlerinden bahsedilmesi, DSÖ tarafından onaylandığını veya söz konusu benzer nitelikteki diğer ürünlerin yerine önerildiğini ima etmemektedir. Hatalar ve eksiklikler hariç olmak üzere, tescilli ürünlerin isimleri, baş harfleri büyük olacak şekilde ayırt edilmektedir.

(1) Kosova'ya yapılan tüm atıflar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1244 (1999) sayılı kararı bağlamında anlaşılmalıdır. Haritada Sırbistan ve Kosova vakalarının sayısı (UNSCR 1244, 1999) görselleştirme amacıyla hazırlanmıştır.

Etiketler: