KAMERUN’DA KOLERA

16 Aralık 2021 Perşembe

Kamerun, 2021 yılının başından bu yana sporadik kolera vakaları bildirmektedir. Kamerun sağlık yetkilileri tarafından,  şu anda Güney-Batı bölgesinde aktif olan bir kolera salgını ilan edilmiştir ve ayrıca Merkez ve Kıyı bölgelerinden de vakalar bildirilmiştir.

 

16 Aralık 2021

Kamerun, 2021 yılının başından bu yana sporadik kolera vakaları bildirmektedir. 2021'in 43. Haftasında (31 Ekim'de sona eren hafta), sağlık yetkilileri tarafından,  şu anda Güney-Batı bölgesinde aktif olan bir kolera salgını ilan edilmiştir ve ayrıca Merkez ve Kıyı bölgelerinden de vakalar bildirilmiştir. 25 Ekim ve 10 Aralık 2021 tarihleri arasında, bu üç bölge 19 ölüm vakası (vaka ölüm oranı (CFR) %6,1) ile birlikte kümülatif 309 şüpheli ve 4 laboratuvarca doğrulanmış kolera vakası bildirmiştir.

Güney-Batı bölgesi, ilk iki vakayı 27 Ekim'de Ekondo Titi sağlık bölgesindeki Bamusso komünün Kesse bölgesinden bildirmiştir. Vakalardan iki dışkı örneği toplanmış olup Douala'daki Laquintinie Hastanesi laboratuvarında yapılan kültür örneklerinde kolera pozitif olduğu çıkmıştır. 10 Aralık itibariyle, Ekondo Titi sağlık bölgesinde 7 ölüm vakası ile birlikte (CFR %4,3) toplam 163 şüpheli vaka tespit edilmiştir. Vakaların yüzde %66’sı erkek hastalardır ve %16,6'sının beş yaşın altında olduğu tespit edilmiştir. Salgın, 95 şüpheli vaka ve 11 ölüm vakası(CFR %11.6) ile komşu sağlık bölgesi Bakassi'ye yayılmıştır.

28 Ekim 2021'de Merkez bölgesi, Kamerun'un başkenti Yaoundé'nin kentsel topluluğunun Biyem-Assi sağlık bölgesi parçası olan Akok-Ndoe sağlık alanından Güney-Batı bölgesinde bildirilen vakalarla epidemiyolojik bağlantısı olmayan şüpheli bir kolera vakası bildirmiştir. Hızlı tanı testi ile bakılan dışkı örneğinde kolera pozitif çıkmıştır ve 29 Ekim'de Kamerun Pasteur Center, Yaounde'de PCR ve Vibrio cholerae kültürü ile pozitif olduğu doğrulanmıştır. Biyem-Assi sağlık bölgesinden kümülatif 50 şüpheli vaka ve bir ölüm vakası (CFR %2) bildirilmiştir. Bunların %52'si erkek ve %8'i beş yaşın altındadır. Merkez bölgesinde bugüne kadarki son vaka 11 Kasım 2021'de bildirilmiştir.

Kıyı bölgesinde, 21 Kasım 2021'de Douala'daki Laquintinie Hastanesi laboratuvarında sekiz yaşındaki bir erkek çocukta bakılan kültürde, kolera pozitif olduğu doğrulanmıştır ve başka şüpheli vaka olmayan izole bir vaka olarak kalmıştır. Ailesi ve mahallesindekiler de seyahat öyküsü bildirmemiştir.

 

Halk sağlığı yanıtı

 

Koordinasyon

• Etkilenen bölgelerde müdahaleyi koordine etmek ve bölge ekiplerini desteklemek için olay yönetim sistemleri etkinleştirilir.

• Müdahale planının farklı alanlarını desteklemek için DSÖ, UNICEF ve Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) dahil sağlık ortaklarıyla Sağlık Bakanlığı tarafından müdahale planı hazırlanmıştır.

• Haftada iki kez koordinasyon toplantıları yapılmakta ve ilgili paydaşların durum hakkında bilgilendirilmesi için durum raporları oluşturulmaktadır.

 

Sürveyans

• Toplum temelli sürveyans ve aktif vaka bulma dahil olmak üzere epidemiyolojik sürveyans faaliyetleri devam etmektedir.

• Güney-Batı, Merkez ve Kıyı bölgelerinde ilk kolera salgını epidemiyolojik araştırmaları tamamlanmıştır

• Komşu sağlık bölgeleri ve yüksek riskli alanlar, sürveyans faaliyetlerini güçlendirmiştir.

 

Laboratuvar ve Vaka yönetimi

• Güney-Batı (Ekondo Titi) ve Merkez bölgesine hızlı müdahale ekipleri görevlendirilmiştir

• Etkilenen bölgelere hızlı tanı test kitleri ve numune taşıma araçları dağıtılmıştır

• Bamusso Sağlık Merkezi'nde 14 yataklı kolera tedavi ünitesi (CTU) kurulmuştur ve MSF'nin desteğiyle tedavi kılavuzları geliştirilmiştir. Sağlık kuruluşlarında kolera vaka yönetim kitleri dağıtılmıştır; tedavi ücretsizdir.

• MSF tarafından Güney Batı Bölgesi'ndeki Bakassi sağlık bölgesinde oral rehidrasyon noktaları (ORP) kurulmuştur.

 

Su, Sanitasyon ve Hijyen (WASH)

• Topluluk liderleri ve seçilmiş topluluk üyeleri el yıkama, suyun arıtılması ve evlerin ve kamusal alanların dezenfeksiyonu konusunda eğitilmiştir.

• Aquatab'lar etkilenen bölgelere dağıtılmıştır.

• CTU'da WASH geliştirilmiştir.

• Toplum sağlığı çalışanları, koleraya bağlı ölümlerin güvenli bir şekilde gömülmesi konusunda eğitilmiştir.

 

Risk İletişimi ve Topluluk Katılımı

• Ülke, reaktif aşı kampanyası için Kolera Aşı Tedarikine İlişkin Uluslararası Koordinasyon Grubuna (ICG) gönderilmek üzere Oral Kolera Aşısı (OCV) için  talep geliştirmiştir.

• Risk iletişimi ve toplum katılımı faaliyetleri devam etmektedir. Toplum ve din liderleri, ilgili paydaşlarla birlikte toplumu aşı için harekete geçirme konusunda ekibe destek vermektedir.

• Şüpheli vakaların evlerinde dekontaminasyon ve risk iletişimi faaliyetleri süregelmekte olan erişilemeyen alanlardır.

 

DSÖ risk değerlendirmesi

Kolera, V. cholerae bakterileriyle kontamine olmuş su veya yiyeceklerin tüketilmesi sonucu oluşan akut enterik bulaşıcı bir enfeksiyondur.  Şiddetli formunda tedavi edilmezse saatler içinde ciddi dehidratasyona ve ölüme neden olabilmektedir. Öncelikle güvenli içme suyuna ve sıhhi alt yapıya erişimdeki yetersizlikle bağlantılıdır. Maruz kalma sıklığına, maruz kalan popülasyona ve ilgili koşullara bağlı olarak hızla yayılma potansiyeline sahiptir.

Kolera Kamerun'da endemiktir. 2018'den bu yana, halihazırda etkilenen bölgeler (Güney-Batı, Merkez ve Kıyısal) dahil olmak üzere ülkenin çeşitli bölgelerinde yıllık olarak kolera salgınları bildirilmektedir. Güney-Batı bölgesinin etkilenen bölgelerinde ve başkent Yaoundé'deki güvenli içme suyuna ve sağlık tesislerine sınırlı erişimin yanı sıra güvenli olmayan WASH koşullarına katkıda bulunan kültürel uygulamalar da dahil olmak üzere, Vibrio kolera'nın ülkedeki sirkülasyonu ile birçok risk faktörü örtüşmektedir.

 

Merkez bölgesindeki Biyem-Assi sağlık bölgesi, başkent Yaoundè'nin kalbinde yer alan, güvenli içme suyu ve sanitasyona erişimin yetersiz olduğu yoğun nüfuslu bir bölgedir. Bu durum, hızlı kontrol önlemlerinin uygulanmaması durumunda kolera salgınının hızla yayılmasına sebep olur.

Güney-Batı bölgesindeki etkilenen sağlık bölgeleri (Ekondo Titi, Bakassi ve Mobonge), silahlı çatışmaların devam ettiği insani kriz bölgesindeki bir takımadaya aittir ve diğer komşu bölgelere kolera salgınının taşınması riski göz ardı edilemez. Güvenlik kısıtlamaları, bazı alanların sınırlı coğrafi erişilebilirliği ve yetersiz iletişim ağları, düzensiz epidemiyolojik güncellemelere ve vakaların potansiyel olarak eksik raporlanmasına yol açmaktadır. Nüfusun güvenli içme suyuna ve tuvaletlere erişimi yok veya sınırlı ve genel hijyen koşulları yetersizdir. Sağlık hizmetlerine erişim sınırlıdır ve hastaların sağlık hizmetlerine ulaşması için tekneyle uzun mesafeler kat etmesi gerekmektedir.

Ayrıca, etkilenen Güney-Batı bölgesi Nijerya ile sınır komşusudur ve devamlı ve azımsanmayacak bir sınır ötesi nüfus hareketi vardır. Kuzey bölgelerinde, Kamerun, şu anda kolera salgınından etkilenen Nijerya'nın Adamawa, Borno ve Taraba eyaletleriyle sınır komşusudur. Özellikle hem Nijerya hem de Kamerun ile sınır komşusu olan Çad Cumhuriyeti'ne daha fazla uluslararası yayılma riski de bulunmaktadır. Bu nedenle ulusal ve bölgesel düzeyde risk yüksek olarak değerlendirilmektedir. Küresel düzeyde, risk düşük kabul edilmektedir.

  

DSÖ Tavsiyesi

DSÖ, Kolera hastalığının bulaşmasını önlemek için güvenli su ve sanitasyona erişimin iyileştirilmesini, uygun atık yönetiminin, gıda güvenliği uygulamalarının ve hijyenik uygulamaların iyileştirilmesini tavsiye etmektedir. Temel halk sağlığı iletişimi mesajları da kullanılmalıdır.

Özellikle topluluk düzeyinde sürveyansın güçlendirilmesi tavsiye edilmektedir. Mortaliteyi azaltmak için salgından etkilenen bölgelerde sağlık bakım hizmetine erişimin iyileştirilmesi de dahil olmak üzere uygun vaka yönetimine erişim geliştirilmelidir.

Hastalığın yeni bölgelere yayılma riskini azaltmak için Kolera salgınını hızlı bir şekilde saptamaya ve salgına yanıt vermeye yönelik ulusal hazırlığın sağlanmasına ihtiyaç duyulacaktır. Salgın, aktif nüfus hareketlerinin olduğu sınır bölgelerinde meydana geldiğinden, DSÖ, ilgili ülkeleri işbirliğine ve düzenli bilgi paylaşımına teşvik etmektedir.

DSÖ, mevcut bilgilere dayanarak Kamerun’a yönelik herhangi bir seyahat veya ticaret kısıtlaması getirilmesini tavsiye etmemektedir.

Kolera hakkında daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki linklere bakınız:

Etiketler: