DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NÜN 28.12.2021 TARİHLİ YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) HAFTALIK DURUM RAPORU

28 Aralık 2021 Salı

20-26 Aralık tarihleri arasında, Ekim ayından bu yana kademeli bir artışın ardından, küresel yeni vaka sayısı bir önceki haftaya göre %11 artmış olup yeni ölüm vakaları sayısı ise önceki hafta bildirilen sayıya benzer şekilde gerçekleşmiştir.

Bu raporda aşağıda yer alan başlıklar halinde COVID-19 ile ilgili en son veriler paylaşılmaktadır:

 • Küresel Epidemiyolojik Durum
 • SARS-CoV-2 Omicron varyantı hakkında Kısa Güncelleme
 • DSÖ Bölgelerine Göre Genel Durum

KÜRESEL EPİDEMİYOLOJİK DURUM

26 Aralık 2021 itibariyle veriler

20-26 Aralık tarihleri arasında, Ekim ayından bu yana kademeli bir artışın ardından, küresel yeni vaka sayısı bir önceki haftaya göre %11 artmış (Tablo 1) olup yeni ölüm vakaları sayısı ise önceki hafta bildirilen sayıya benzer şekilde gerçekleşmiştir. Bu, 5 milyonun biraz altında yeni vakaya ve 44.000'den fazla yeni ölüme tekabül etmektedir. 26 Aralık itibariyle, dünya genelinde 278 milyondan fazla vaka ve 5,4 milyonun biraz altında ölüm vakası rapor edilmiştir (Şekil 1).

Amerika Bölgesi, geçen hafta yeni vakalarda en büyük artışı (%39) bildirirken, onu %7'lik bir artış bildiren Afrika Bölgesi izlemiştir. Güneydoğu Asya Bölgesi yeni vakalarda önceki haftaya göre (%12) bir düşüş bildirmeye devam ederken, Avrupa, Doğu Akdeniz ve Batı Pasifik Bölgelerinde yeni vakaların sayısı önceki hafta bildirilenlere benzer şekilde gerçekleşmiştir. Afrika Bölgesi, yeni ölüm sayısında en yüksek artışı (%72) bildirirken, onu Güney-Doğu Asya Bölgesi (%9) ve Amerika Bölgesi (%7) izlemiştir. Avrupa ve Doğu Akdeniz Bölgesi ölüm insidansında sırasıyla %12 ve %7’lik bir düşüş bildirirken, Batı Pasifik Bölgesi'nde insidans önceki haftalara benzer şekilde gerçekleşmiştir.

Şekil 1: DSÖ bölgeleri tarafından haftalık olarak bildirilen COVID-19 vakalarının sayısı, 26 Aralık 2021**

*Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Avrupa Bölgesi, haftalık vakaların en yüksek insidansını (100.000 nüfus başına 304,6 yeni vaka) bildirmeye devam etmiş olup onu Amerika Bölgesi takip etmiştir (100.000 nüfus başına 144.4 yeni vaka). Her iki bölge de 100.000 nüfus başına sırasıyla 2,6 ve 1,2 ölümle en yüksek haftalık insidansı bildirirken, diğer tüm bölgeler 100.000 kişide <1 yeni ölüm vakası bildirmiştir.

En çok yeni vaka bildiren ülkeler  Amerika Birleşik Devletleri (1 185 653 yeni vaka; %34 artış), Birleşik Krallık (611 864 yeni vaka; %20 artış), Fransa (504 642 yeni vaka; %41 artış) rapor edildi. ); İtalya (257 579 yeni vaka; %62 artış) ve Almanya (197 845 yeni vaka; %30 düşüş) olmuştur.

Haftalık Epidemiyolojik Güncelleme'nin (6 Ocak'ta yayınlanacak) bir sonraki sayısının, yalnızca COVID-19'un küresel ve bölgesel epidemiyolojisini kapsayan yoğunlaştırılmış versiyonlar olacağını lütfen unutmayınız.

 

Tablo 1. DSÖ Bölgelerine göre, son yedi günde bildirilen ve kümülatif COVID-19 vakalarının ve COVID-19 kaynaklı ölümlerin sayısı,  26 Aralık 2021 verileri**

* Yedi gün öncesine kıyasla son yedi gün içinde yeni doğrulanmış vaka/ölüm sayısındaki yüzdelik değişim.

** Ek 1,veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

COVID-19 ile ilgili en son veriler ve bilgiler için lütfen aşağıdaki adresleri ziyaret ediniz:

  DSÖ COVID-19 Paneli

  DSÖ COVID-19 Haftalık Operasyonel Güncelleme ve Haftalık Epidemiyolojik Güncelleme

Şekil 2. Ülkelere ve bölgelere göre, son yedi günde 100.000 nüfus başına bildirilen COVID-19 vakaları, 20-26 Aralık 2021 **

** Ek 2, veri, tablo ve şekil notlarına bakınız 

Şekil 3. Ülkelere ve bölgelere göre, son yedi günde 100.000 nüfus başına bildirilen COVID-19 ölüm vakaları, 20-26 Aralık 2021 **

** Ek 2, veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

 

SARS-CoV-2 Omicron varyantı hakkında Kısa Güncelleme

Yeni endişe verici varyant olan Omicron'la ilgili genel risk çok yüksektir. Tutarlı kanıtlar, Omicron varyantının 2-3 günde iki katına çıkma süresiyle Delta varyantına göre bir büyüme avantajına sahip olduğunu ve varyantın baskın SARS-CoV-2 varyantı, haline geldiği ülkeler de dahil olmak üzere, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri gibi birçok ülkede vaka insidansında hızlı artışlar görüldüğünü göstermektedir. Bununla birlikte, şimdi Güney Afrika'da vaka insidansında bir düşüş gözlemlenmiştir. Hızlı büyüme oranı muhtemelen hem bağışıklıktan kaçınmanın hem de Omicron varyantının asıl artan bulaşıcılığının bir kombinasyonudur. Birleşik Krallık, Güney Afrika ve Danimarka'dan alınan erken veriler, Delta varyantına kıyasla Omicron için hastaneye yatış riskinin daha düşük olduğunu göstermektedir bununla birlikte oksijen kullanımı, mekanik ventilasyon ve ölüm dahil olmak üzere şiddetin klinik belirteçlerini ve şiddetin aşılamadan ve/veya önceki SARSCoV-2 enfeksiyonundan nasıl etkilenebileceğini anlamak için daha fazla veriye ihtiyaç vardır. Ayrıca ciddi hastalığı olan hastaların tedavisinde kortikosteroidlerin ve interlökin 6 reseptör blokerlerinin etkili olmaya devam etmesi beklenmekte olup ön veriler monoklonal antikorların Omicron varyantını daha az nötralize edebileceğini düşündürmektedir. Güven verici bir şekilde, ön veriler, PCR veya antijen bazlı hızlı tanı (Ag-RDT) testleri kullanılarak yapılan testlerin Omicron varyantından etkilenmediğini gösteriyor. Bu varyant hakkında daha fazla bilgi, DSÖ tarafından 23 Aralık 2021'de yayınlanan Üye Devletler için güncellenmiş Teknik Özet ve Öncelikli Eylemlerde bulunabilir.

Ek kaynaklar:

SARS-CoV-2 Varyantlarını İzleme

COVID-19'un yeni varyantları: Bilgi boşlukları ve araştırma

SARS-CoV-2'nin genomik dizilimi: halk sağlığı üzerinde maksimum etki için uygulama kılavuzu

COVID-19 bağlamında halk sağlığı ve sosyal önlemlerin uygulanmasına ve düzenlenmesine ilişkin hususlar

 

DSÖ BÖLGELERİNE GÖRE DURUM

 

Epidemiyolojik Hafta (20-26 Aralık 2021)

 

Afrika Bölgesi

 

Afrika Bölgesi 274.000'den fazla yeni vaka bildirmiş olup insidanstaki haftalık artış, önceki haftanın insidansına (%53) kıyasla daha küçüktür (%7). Bölgedeki ülkelerin yaklaşık üçte ikisinde (32/49; %65) vaka insidansında %50'nin üzerinde artışlar gözlenmiştir. En çok vaka rapor eden ülkeler Güney Afrika (115 328 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 194.5 yeni vaka; %29 düşüş), Etiyopya (19 940 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 17,3 yeni vaka; %610 artış) rapor edildi. ) ve Kenya (19 023 yeni vaka; 100.000'de 35.4 yeni vaka; %207 artış) olmuştur.

 

Bölge, bir önceki hafta bildirilen sayıya kıyasla %72'lik bir artışla 900'den fazla haftalık yeni ölüm vakası rapor etmiştir. En çok yeni ölüm vakası Güney Afrika (428 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm; %87 artış), Zimbabve (103 yeni ölüm; 100.000'de <1 yeni ölüm; %119 artış) ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nden (79 yeni ölüm; 100.000'de <1 yeni ölüm; %888 artış) bildirilmiştir.

 

 

DSÖ Afrika Bölge Ofisi: https://www.afro.who.int/health-topics/coronavirus-covid-19

Amerika Bölgesi

 

Amerika Bölgesi, bir önceki haftaya göre sırasıyla %39 ve %7’lik bir artışla 1,4 milyondan fazla yeni vaka ve 12.000'den fazla yeni ölüm bildirmiştir. Ülkelerin yarısı (28/56) %10'un üzerinde artış rapor etmiş olup en yüksek artışlar Saint Kitts ve Nevis (3 yeni vakaya karşı 38, küçük sayılar da olsa %1167 artış); Birleşik Devletler Virjin Adaları (367'ye karşı 42 yeni vaka, %774 artış) ve Porto Riko’dan (32 162'ye karşı 3736 yeni vaka, %761 artış) bildirilmiştir. Bununla birlikte, en çok yeni vaka bildiren ülkeler Amerika Birleşik Devletleri (1185653 yeni vaka; 100.000'de 358,2 yeni vaka; %34 artış), Kanada (78 847 yeni vaka; 100.000’de 208,9 yeni vaka %101 artış) ve Arjantin (65 966 ​​yeni vaka; 100.000'de 146.0 yeni vaka; %106 artış) olmuştur.

 

En çok yeni ölüm vakası bildiren ülkeler ise Amerika Birleşik Devletleri (9355 yeni ölüm; 100.000'de 2,8 yeni ölüm; %7 artış), Brezilya (997 yeni ölüm; 100.000'de <1 yeni ölüm; %42 artış) rapor edildi. ) ve Meksika (797 yeni ölüm; 100.000'de <1 yeni ölüm; %41 artış) olmuştur.

 

DSÖ Amerika Bölge Ofisi: https://www.paho.org/en/topics/coronavirus-infections/coronavirus-disease-covid-19-pandemic

Doğu Akdeniz Bölgesi

 

Doğu Akdeniz Bölgesi'ndeki haftalık vaka insidansı, 76.000'den fazla yeni vaka ile bir önceki hafta bildirilen insidansa benzer şekilde gerçekleşmiştir. Ülkelerin yarısı (11/22) vakalarda %10'un üzerinde artış bildirmiş olup en yüksek artış Birleşik Arap Emirlikleri (5678'e karşı 1133 yeni vaka, %401 artış); Somali (363'e karşı 95 yeni vaka, %282 artış) ve Suudi Arabistan’dan (1668'e karşı 549 yeni vaka, %204 artış) bildirilmiştir. En yüksek sayıda yeni vaka bildirimide bulunan ülkeler Ürdün (17 952 yeni vaka; 100.000'de 267.9 yeni vaka; %34'lük bir düşüş), İran (13 894 yeni vaka; 100 000'de 16.5 yeni vaka; %16 düşüş) ve Lübnan  (11 795 yeni vaka; 100.000'de 172.8 yeni vaka; %8 artış) olmuştur.

 

Bölgedeki haftalık ölüm insidansı %7 azalırken, en çok yeni ölüm vakası bildiren ülkeler İran (315 yeni ölüm; 100.000'de <1 yeni ölüm; %15'lik bir düşüş), Mısır (256 yeni ölüm; 100.000'de <1 yeni ölüm; %15'lik bir düşüş) ve Ürdün (253 yeni ölüm; 100.000'de 2.5 yeni ölüm; önceki haftaya benzer) olmuştur.

 

 

 

DSÖ Doğu Akdeniz Bölge Ofisi: http://www.emro.who.int/health-topics/corona-virus/index.html

 

Avrupa Bölgesi

 

Avrupa Bölgesi, önceki hafta bildirilen sayıya benzer şekilde 2,8 milyondan fazla yeni vaka bildirmiştir. Bununla birlikte, haftalık ölüm insidansı %12 azalmış ve 24.000'den fazla yeni ölüm vaksı rapor edilmiştir. İstikrarlı eğilime rağmen, ülkelerin üçte biri (20/61) vakalarda %10'un üzerinde haftalık bir artış bildirmiş olup en yüksek artışlar Malta (4107'ye karşı 1103 yeni vaka, %272'lik bir artış), İsrail (9076'ya karşı 4886) yeni vakalar, %86 artış) ve Portekiz’den (55 217 vs 30427 yeni vaka, %81 artış) rapor edilmiştir. En çok yeni vaka bildiren ülkeler Birleşik Krallık (611 864 yeni vaka; 100.000'de 901.3 yeni vaka; %20 artış), Fransa (504642 yeni vaka; 100.000'de 775.9 yeni vaka; %41 artış) ve İtalya (257 579 yeni vaka; 100.000'de 431,9 yeni vaka; %62 artış) olmuştur.

 

En çok yeni ölüm vakası rapor eden ülkeler Rusya Federasyonu (7015 yeni ölüm; 100.000'de 4,8 yeni ölüm; %9 düşüş), Polonya (2842 yeni ölüm; 100.000'de 7,5 yeni ölüm; %5 düşüş) bildirilmeye devam etti. ve Almanya (2131 yeni ölüm; 100.000'de 2,6 yeni ölüm; %18'lik bir düşüş) olmuştur.

 

 

 

 

DSÖ Avrupa Bölge Ofisi: https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19.

 

Güneydoğu Asya Bölgesi

 

Rapor edilen haftalık vaka sayısındaki düşüş eğilimi, Güneydoğu Asya Bölgesi'nde devam etmiş ve 76.000'den fazla yeni vaka bildirilmiş olup bir önceki hafta bildirilen sayıya göre %12'lik bir düşüş yaşanmıştır. Bununla birlikte, 2700 yeni ölüm vakası bildirilerek haftalık yeni ölüm vakası sayısı %9 artmıştır. Bölgedeki sadece iki ülke haftalık vakalarda artış bildirmiştir: Bangladeş (2170 yeni vakaya karşı 310 yeni vaka, %23 artış) ve Maldivler (907 yeni vakaya karşı 838 yeni vaka, %8 artış). Bununla birlikte, en çok yeni vaka bildiren ülkeler  Hindistan (46 527 yeni vaka; 100.000'de 3.4 yeni vaka; %7 düşüş), Tayland (18 442 yeni vaka; 100.000'de 26,4 yeni vaka; %19) bildirilmeye devam etti. azalma) ve Sri Lanka (3964 yeni vaka; 100.000'de 18.5 yeni vaka; %42 azalma) olmuştur.

 

En çok yeni ölüm vakası bildiren ülkeler ise Hindistan (2260 yeni ölüm; 100.000'de <1 yeni ölüm; %14 artış), Tayland (203 yeni ölüm; 100.000'de <1 yeni ölüm; öncekine benzer şekilde) bildirilmeye devam etti. hafta) ve Sri Lanka (132 yeni ölüm; 100.000'de <1 yeni ölüm; önceki haftaya benzer) olmuştur.

 

 

DSÖ Güney Doğu Asya Bölge Ofisi: https://www.who.int/southeastasia/outbreaks-and-emergencies/novel-coronavirus-2019.

 

Batı Pasifik Bölgesi

 

Batı Pasifik Bölgesi'nde bildirilen vaka ve ölümlerin insidansı, 238.000'den fazla yeni vaka ve 3000'den fazla yeni ölümle, önceki hafta bildirilen sayılara benzer şekilde gerçekleşmiştir. Bununla birlikte, bölgedeki 27 ülkeden yedisi, vaka insidansında %10'un üzerinde bir artış bildirmiş ve en yüksek artışlar Fransız Polinezyası (40'a 8 yeni vaka, %400 artış), Fiji'den (39 yeni vakaya karşı 192 yeni vaka) bildirildi. , %392 artış) ve Avustralya’da gerçekleşmiştir. En çok yeni vaka bildiren ülkeler Viet Nam (112 087 yeni vaka; 100.000'de 115.2 yeni vaka; %11 düşüş), Avustralya (45 560 yeni vaka; 100 000'de 178.7 yeni vaka, %135 artış), ve Güney Kore (42 367 yeni vaka; 100.000'de 82.6 yeni vaka; %11'lik bir düşüş) olmuştur.

 

En çok yeni ölüm vakası bildiren ülkeler ise Viet Nam (1656 yeni ölüm; 100.000'de 1.7 yeni ölüm; önceki haftaya benzer şekilde), Güney Kore (523 yeni ölüm; 100.000'de 1.0 yeni ölüm; %12 artış) bildirildi ) ve Filipinler (512 yeni ölüm; 100.000'de <1 yeni ölüm; %12'lik bir düşüş) olmuştur.

 

 

 

DSÖ Batı Pasifik Bölge Ofisi: https://www.who.int/westernpacific/emergencies/covid-19

 

Teknik Rehber ve Diğer Kaynaklar

 • Teknik rehberler: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance
 • DSÖ Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) Paneli: https://covid19.who.int/
 • Haftalık COVID-19 Operasyonel Güncellemeleri: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/strategies-and-plans
 • DSÖ COVID-19 Vaka Tanımları: https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Surveillance_Case_Definition-2020.2
 • COVID-19 Tedarik Zinciri Kurumlar Arası Koordinasyon Hücresi Haftalık Durum Güncellemesi: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-operations
 • Araştırma ve Geliştirme: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov
 • COVID-19 hakkında çevrimiçi kurslar: https://openwho.org/channels/covid-19; ve mevcut olan diğer ulusal diller: https://openwho.org/channels/covid-19-national-languages
 • DSÖ Akademi COVID-19 mobil öğrenim uygulaması: https://www.who.int/about/who-academy/the-who-academy-s-covid-19-mobile-learning-app
 • Uluslararası toplumun, tüm ülkelere virüse hazırlanması ve müdahale etmesi konusunda sağladığı desteği özetleyen Stratejik Hazırlık ve Müdahale Planı (SPRP): https://www.who.int/publications/i/item/strategic-preparedness-and-response-plan-for-the-new-coronavirus
 • EPI-WIN: bireyler, kuruluşlar ve topluluklara uyarlanmış bilgiler: https://www.who.int/teams/risk-communication
 • Halk İçin Öneriler Ve Tavsiyeler

 

Ek 1. Veri, tablo ve şekil notları

 

Sunulan veriler, ülkelerden/bölgelerden DSÖ'ye bildirilen, büyük ölçüde DSÖ vaka tanımlarına (https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV Surveillance_Case_Definition-2020.2) ve sürveyans klavuzuna (https://www.who.int/publications/i/item/who-2019-nCoV-surveillanceguidance-2020.8) dayanan resmi laboratuvar onaylı COVID-19 vaka ve ölümlerine dayanmaktadır. Doğruluk ve güvenilirliği sağlamak için adımlar atılırken, tüm veriler sürekli doğrulama ve değişikliğe tabidir; ve bu verileri yorumlarken, gerçek vaka ve ölüm oranı insidansının olduğundan düşük tahmin edilmesi ve bu verileri küresel düzeyde yansıtmada değişken gecikmeler gibi, sunulan sayıları etkileyen birkaç faktör nedeniyle dikkatli olunmalıdır. Vaka tespiti, dahil etme kriterleri, test stratejileri, raporlama uygulamaları ve veri kesme ve gecikme süreleri ülkeler/bölgeler arasında farklılık göstermektedir. Az sayıda ülke/bölge, şüpheli ve laboratuvar onaylı vakaları birlikte rapor etmektedir. DSÖ, ulusal halk sağlığı yetkilileri ve diğer kaynaklar tarafından yayınlanan bilgi ürünleri arasında farklılıklar olması beklenmektedir. Halk sağlığı yetkililerinin çok sayıda vakayı veya ölümü toplam sayımlarından çıkaran veri uyuşturma çalışmaları yürütmesi nedeniyle, yeni vakalar/ölümler sütunlarında uygun şekilde negatif sayılar gösterilebilir. Çıkarmaların önceki günlere uygun şekilde paylaştırılmasına olanak tanıyan ek ayrıntılar ortaya çıktığında, grafikler buna göre güncellenecektir. epi-data-support@who.int adresine e-posta gönderilerek yapılan geçmiş veri düzenlemesinin bir kaydı talep edilebilmektedir. Talep ederken lütfen ilgilendiğiniz ülke (ler)i, süreyi ve talep / kullanım amacını belirtiniz. Önceki durum raporları düzenlenmeyecektir; en güncel veriler için https://covid19.who.int/ adresine bakınız. Ülkeler, bölgeler ve alanlar ve DSÖ Bölgeleri (önceki sayılarda rapor edilmiştir) tarafından son yedi gün içinde bildirilen doğrulanmış COVID-19 vakaları ve ölümleri  “https://covid19.who.int/table” adresinde mevcuttur: 'Ülkeler', benzer statüdeki ülkeleri, bölgeleri, alanları veya diğer yargı yetkilerini ifade edebilmektedir.

 

Kullanılan isimler ve bu yayındaki materyalin sunumu, DSÖ tarafından herhangi bir ülkenin, bölgenin, şehrin veya otoritenin yasal statüsü, yetkileri veya hudutlarının sınırlandırılması ile ilgili herhangi bir fikrin ifade edildiği anlamına gelmemektedir. Haritalardaki noktalı ve kesik çizgiler, henüz tam olarak anlaşmaya varılamayan yaklaşık sınır çizgilerini temsil etmektedir.

Ülkeler ve bölgeler, DSÖ yönetim bölgesi altında düzenlenmiştir. Belirli şirketlerin veya üreticilerin ürünlerinden bahsedilmesi, DSÖ tarafından onaylandığını veya söz konusu benzer nitelikteki diğer ürünlerin yerine önerildiğini ima etmemektedir. Hatalar ve eksiklikler hariç olmak üzere, tescilli ürünlerin isimleri, baş harfleri büyük olacak şekilde ayırt edilmektedir.

(1) Kosova'ya yapılan tüm atıflar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1244 (1999) sayılı kararı bağlamında anlaşılmalıdır. Haritada Sırbistan ve Kosova vakalarının sayısı (UNSCR 1244, 1999) görselleştirme amacıyla hazırlanmıştır.

Etiketler: