DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NÜN 6.01.2022 TARİHLİ YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) HAFTALIK DURUM RAPORU

06 Ocak 2022 Perşembe

27 Aralık 2021 - 2 Ocak 2022 tarihleri arasında, Ekim ayından bu yana kademeli bir artışın ardından, küresel haftalık yeni vaka sayısı bir önceki haftaya göre %71 oranında keskin bir artış gösterirken yeni ölüm vakası sayısı %10 azalmıştır.

Bu raporda aşağıda yer alan başlıklar halinde COVID-19 ile ilgili en son veriler paylaşılmaktadır:

 • Küresel Epidemiyolojik Durum
 • DSÖ Bölgelerine Göre Genel Durum

KÜRESEL EPİDEMİYOLOJİK DURUM

2 Ocak 2022 itibariyle veriler

27 Aralık 2021 - 2 Ocak 2022 tarihleri arasında, Ekim ayından bu yana kademeli bir artışın ardından, küresel haftalık yeni vaka sayısı bir önceki haftaya göre %71 oranında keskin bir artış gösterirken (Tablo 1) yeni ölüm vakası sayısı %10 azalmıştır. Bu, geçen hafta rapor edilen 9,5 milyona yakın yeni vakaya ve 41.000'den fazla yeni ölüm vakasına tekabül etmektedir. 2 Ocak itibariyle, küresel olarak toplam yaklaşık 289 milyon vaka ve 5,4 milyonun biraz üzerinde ölüm bildirilmiştir (Şekil 1).

Tüm bölgeler haftalık vaka insidansında bir artış bildirmiş olup en büyük artışı bildiren bölgeler  sırasıyla Amerika Bölgesi (%100), Güney Doğu Asya (%78), Avrupa (%65), Doğu Akdeniz (%40), Batı Pasifik (%38) ve Afrika (%7) Bölgeleri olmuştur. Afrika Bölgesi, yeni ölüm sayısında haftalık artış (%22) bildiren tek bölge olmuştur. Amerika Kıtası (%18), Batı Pasifik (%10), Güneydoğu Asya (%9), Doğu Akdeniz (%7) ve Avrupa (%6) Bölgeleri dahil olmak üzere diğer tüm bölgeler ölüm insidansında bir düşüş bildirmiştir.

Şekil 1: DSÖ bölgeleri tarafından haftalık olarak bildirilen COVID-19 vakalarının sayısı, 2 Ocak 2022**

*Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Avrupa Bölgesi, haftalık vakaların en yüksek insidansını (100.000 nüfus başına 577.7 yeni vaka) bildirmeye devam etmiş, onu Amerika Bölgesi (100.000 nüfus başına 319,0 yeni vaka) izlemiştir. Her iki bölge de 100.000 nüfus başına sırasıyla 2,4 ve 1,1 ölümle en yüksek haftalık insidansı bildirirken, diğer tüm bölgeler 100.000 kişide <1 yeni ölüm rapor etmiştir.

En çok yeni vaka bildiren ülkele sırasıyla Amerika Birleşik Devletleri (2 556 690 yeni vaka; %92 artış), Birleşik Krallık (1 104 316 yeni vaka; %51 artış), Fransa (1 093 162 yeni vaka; 117 yeni vaka) % artırmak); İspanya (649 832 yeni vaka; %60 artış) ve İtalya (644 508 yeni vaka; %150 artış) olmuştur.

Tablo 1. DSÖ Bölgelerine göre, son yedi günde bildirilen ve kümülatif COVID-19 vakalarının ve COVID-19 kaynaklı ölümlerin sayısı,  2 Ocak 2022 verileri**

* Yedi gün öncesine kıyasla son yedi gün içinde yeni doğrulanmış vaka/ölüm sayısındaki yüzdelik değişim.

** Ek 1,veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

COVID-19 ile ilgili en son veriler ve bilgiler için lütfen aşağıdaki adresleri ziyaret ediniz:

  DSÖ COVID-19 Paneli

  DSÖ COVID-19 Haftalık Operasyonel Güncelleme ve Haftalık Epidemiyolojik Güncelleme

Şekil 2. Ülkelere ve bölgelere göre, son yedi günde 100.000 nüfus başına bildirilen COVID-19 vakaları, 27 Aralık 2021- 2 Ocak 2022 **

** Ek 2, veri, tablo ve şekil notlarına bakınız 

Şekil 3. Ülkelere ve bölgelere göre, son yedi günde 100.000 nüfus başına bildirilen COVID-19 ölüm vakaları, 27 Aralık 2021- 2 Ocak 2022 **

** Ek 2, veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

 

Ek kaynaklar:

SARS-CoV-2 Varyantlarını İzleme

COVID-19'un yeni varyantları: Bilgi boşlukları ve araştırma

SARS-CoV-2'nin genomik dizilimi: halk sağlığı üzerinde maksimum etki için uygulama kılavuzu

COVID-19 bağlamında halk sağlığı ve sosyal önlemlerin uygulanmasına ve düzenlenmesine ilişkin hususlar

 

DSÖ BÖLGELERİNE GÖRE DURUM

 

Afrika Bölgesi

 

Afrika Bölgesi, 294.000'den fazla yeni vaka bildirmiştir ve haftalık vaka insidansında bir önceki haftaya (%7) benzer bir artış yaşanmıştır. Bir önceki haftaya göre Bölgedeki ülkelerin yarısından fazlasında (28/49; %57) %50'nin üzerinde vaka artışları gözlemlenmiştir.

En yüksek sayıda yeni vaka bildiren ülkeler sırasıyla; Güney Afrika (60.142 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 101,4 yeni vaka; %48 azalma), Etiyopya (28.590 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 24,9 yeni vaka; %43 artış) ve Mozambik (26.860 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 85,9 yeni vaka; %298 artış) olmuştur.

Bölge, bir önceki hafta bildirilen sayıya göre %22’lik artışla 1100’den fazla yeni haftalık ölüm vakası bildirmiştir. En yüksek sayıda yeni ölüm vakası bildiren ülkeler; Güney Afrika (425 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm; yüzde oranı bir önceki haftaya benzer), Zimbabve (132 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm;% 28 artış) ve Cezayir (55 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm; %12 artış) olmuştur.

 

 

 

DSÖ Afrika Bölge Ofisi: https://www.afro.who.int/health-topics/coronavirus-covid-19

Amerika Bölgesi

 

Amerika Bölgesi, bir önceki haftaya göre %100 artışla 3,2 milyondan fazla yeni vaka bildirmiştir. Artış eğilimi büyük ölçüde Amerika Birleşik Devletleri'ndeki vaka insidansından kaynaklanmaktadır ve Bölgedeki ülkelerin %70'inden fazlası (39/56) vakalarda %50'nin üzerinde artış bildirmiştir.

En çok yeni vaka bildiren ülkeler; Amerika Birleşik Devletleri (2.556.690 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 772,4 yeni vaka; %92 artış), Arjantin (229.192 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 507,1 yeni vaka; % 290 artış) ve Kanada (180.587 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 478,5 yeni vaka; % 90 artış) olmuştur.

Ölüm vakalarında bir önceki haftaya göre %18’lik düşüş yaşanmış olup 100.000’den fazla yeni ölüm vakası bildirilmiştir. En yüksek sayıda yeni ölüm vakası bildiren ülkeler; Amerika Birleşik Devletleri (8004 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına 2,4 yeni ölüm; %22 azalma), Brezilya (664 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm; %16 azalma) ve Meksika (646 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm; %31 artış) olmuştur.

 

 

DSÖ Amerika Bölge Ofisi: https://www.paho.org/en/topics/coronavirus-infections/coronavirus-disease-covid-19-pandemic

Doğu Akdeniz Bölgesi

 

Doğu Akdeniz Bölgesi'ndeki ülkeler, son iki ayda stabil haftalık vaka sayısı bildirmiş olup, bu hafta 107.000'den fazla vaka bildirilerek yeni haftalık vaka sayısında %40'lık bir artış olduğunu bildirmiştir. Bölgedeki ülkelerin yarısı (11/22) vakalarda %50'nin üzerinde artış olduğunu bildirmiştir, en yüksek artışlar Fas (9833'e karşı 2959 yeni vaka, %232 artış); Kuveyt (2812'ye karşı 888 yeni vaka, %217 artış) ve Bahreyn’den (3159'a karşı 1108 yeni vaka; %185 artış) bildirilmiştir.

En yüksek sayıda yeni vaka bildiren ülkeler;  Lübnan (20.029 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 293,4 yeni vaka; %70 artış), Birleşik Arap Emirlikleri (14.963 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 151,3 yeni vaka; %164 artış) ve Ürdün (12.856 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 126,0 yeni vaka; % 28 azalma) olmuştur.

Bölge'deki haftalık ölüm insidansı %7 azalırken, en yüksek sayıda yeni ölüm vakası bildiren ülkeler; İran (291 yeni ölüm, 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm; %8 azalma), Ürdün (240 yeni ölüm, 100.000 nüfus başına 2,4 yeni ölüm, %5 azalma) ve Mısır (197 yeni ölüm, 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm; %23 azalma) olmuştur.

 

 

DSÖ Doğu Akdeniz Bölge Ofisi: http://www.emro.who.int/health-topics/corona-virus/index.html

 

Avrupa Bölgesi

 

Avrupa Bölgesi, bir önceki haftaya göre %65’lik artışla 5,4 milyonun biraz altında yeni vaka bildirmiştir. Bununla birlikte, Bölge’de 22.000'den fazla yeni ölüm vakası bildirilmiş olup haftalık ölüm insidansında bir önceki haftaya göre %6 azalma olmuştur.

Bölgedeki ülkelerin %43’ü (26/61), bir önceki haftaya kıyasla vakalarda %50’nin üzerinde bir artış bildirmiştir ve en yüksek artışlar Karadağ (9093'e karşı 1299 yeni vaka, %353 artış),Yunanistan (170.029'a karşı 39.594 yeni vaka, %329 artış) ve Kıbrıs’tan (19.311'e karşı 5135 yeni vaka, %276 artış) bildirilmiştir.

En fazla yeni vaka bildiren üç ülke; Birleşik Krallık (1.104.316 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 1626,7 yeni vaka, %51 artış), Fransa (1.093.162 yeni vaka, 100.000 nüfus başına 1680,8 yeni vaka, %117 artış) ve İspanya ( 649.832 yeni vaka, 100.000 nüfus başına 1372,9 yeni vaka; %60artış) olmuştur.

En çok ölüm vakası bildiren ülkeler; Rusya (6300 yeni ölüm; 100.000  nüfus başına 4,3 yeni ölüm, %10 azalma), Polonya (3265 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına 8,6 yeni ölüm; %15 artış) ve Almanya (1791 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına 2,2 yeni ölüm; %16 azalma) olmuştur.

 

 

 

DSÖ Avrupa Bölge Ofisi: https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19.

 

Güneydoğu Asya Bölgesi

 

Güneydoğu Asya Bölgesi’nden, Temmuz 2021'in sonundan bu yana bildirilen haftalık vaka sayısındaki düşüş eğiliminin ardından, vaka insidansında %78'lik bir artış gözlenmiş olup 135.000'den fazla haftalık yeni vaka bildirilmiştir. Bununla birlikte, 2400'den fazla yeni ölüm vakası bildirilmiş olup, haftalık yeni ölümlerin sayısı %9 azalmıştır. Bölgedeki ülkelerin yarısı (5/10), haftalık yeni vaka sayısında %10'un üzerinde artışlar bildirmiştir. Hindistan'dan sonra, yeni vakalardaki en yüksek artışlar Bangladeş (3213'e karşı 2170 yeni vaka, %48 artış) ve Maldivler (1188'e karşı 907 yeni vaka, %31 artış) tarafından bildirilmiştir.

En çok yeni vaka bildiren üç ülke;  Hindistan (102.330 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 7,4 yeni vaka; %120 artış), Tayland (19.588 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 28,1 yeni vaka; %6 artış) ve Sri Lanka (4286 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 20,0 yeni vaka; %8 artış) olmuştur.

En çok yeni ölüm vakası bildiren üç ülke; Hindistan (2088 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına  <1 yeni ölüm, %8 azalma), Tayland (140 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm, %31 azalma) ve Sri Lanka (135 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm; yüzde oranı bir önceki haftaya benzer) olmuştur.

 

DSÖ Güney Doğu Asya Bölge Ofisi: https://www.who.int/southeastasia/outbreaks-and-emergencies/novel-coronavirus-2019.

Batı Pasifik Bölgesi

 

Batı Pasifik Bölgesi, bir önceki haftaya göre haftalık vaka insidansında %38’lik artışla 329.000’den fazla yeni vaka, haftalık ölüm insidansında ise %10’luk azalma ile 2700’den fazla yeni ölüm vakası bildirmiştir. Bölgedeki ülkelerin yaklaşık üçte biri (8/27, %30) vaka insidansında %50'nin üzerinde artış bildirmiştir ve en yüksek artışlar; Filipinler (9124'e karşı 833 yeni vaka, %995 artış), Fiji (1614'e karşı 192 yeni vaka, %741 artış) ve Avustralya’dan bildirilmiştir.

En çok yeni vaka bildiren üç ülke; Avustralya (138.240 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 542,1 yeni vaka; %203 azalma), Vietnam (109.637 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 112.6 yeni vaka, yüzde oranı bir önceki haftaya benzer) ve Kore (31.615 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 61,7 yeni vaka, %25 azalma) olmuştur.

En fazla yeni ölüm vakası rapor eden üç ülke; Vietnam (1603 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına 1,6 yeni ölüm, yüzde oranı bir önceki haftaya benzer), Kore (449 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm, % 14 azalma) ve Filipinler (358 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm; % 30 azalma) olmuştur.

 

DSÖ Batı Pasifik Bölge Ofisi: https://www.who.int/westernpacific/emergencies/covid-19

 

 

Teknik Rehber ve Diğer Kaynaklar

 • Teknik rehberler: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance
 • DSÖ Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) Paneli: https://covid19.who.int/
 • Haftalık COVID-19 Operasyonel Güncellemeleri: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/strategies-and-plans
 • DSÖ COVID-19 Vaka Tanımları: https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Surveillance_Case_Definition-2020.2
 • COVID-19 Tedarik Zinciri Kurumlar Arası Koordinasyon Hücresi Haftalık Durum Güncellemesi: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-operations
 • Araştırma ve Geliştirme: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov
 • COVID-19 hakkında çevrimiçi kurslar: https://openwho.org/channels/covid-19; ve mevcut olan diğer ulusal diller: https://openwho.org/channels/covid-19-national-languages
 • DSÖ Akademi COVID-19 mobil öğrenim uygulaması: https://www.who.int/about/who-academy/the-who-academy-s-covid-19-mobile-learning-app
 • Uluslararası toplumun, tüm ülkelere virüse hazırlanması ve müdahale etmesi konusunda sağladığı desteği özetleyen Stratejik Hazırlık ve Müdahale Planı (SPRP): https://www.who.int/publications/i/item/strategic-preparedness-and-response-plan-for-the-new-coronavirus
 • EPI-WIN: bireyler, kuruluşlar ve topluluklara uyarlanmış bilgiler: https://www.who.int/teams/risk-communication
 • Halk İçin Öneriler Ve Tavsiyeler

 

 

Ek 1. Veri, tablo ve şekil notları

 

Sunulan veriler, ülkelerden/bölgelerden DSÖ'ye bildirilen, büyük ölçüde DSÖ vaka tanımlarına (https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV Surveillance_Case_Definition-2020.2) ve sürveyans klavuzuna (https://www.who.int/publications/i/item/who-2019-nCoV-surveillanceguidance-2020.8) dayanan resmi laboratuvar onaylı COVID-19 vaka ve ölümlerine dayanmaktadır. Doğruluk ve güvenilirliği sağlamak için adımlar atılırken, tüm veriler sürekli doğrulama ve değişikliğe tabidir; ve bu verileri yorumlarken, gerçek vaka ve ölüm oranı insidansının olduğundan düşük tahmin edilmesi ve bu verileri küresel düzeyde yansıtmada değişken gecikmeler gibi, sunulan sayıları etkileyen birkaç faktör nedeniyle dikkatli olunmalıdır. Vaka tespiti, dahil etme kriterleri, test stratejileri, raporlama uygulamaları ve veri kesme ve gecikme süreleri ülkeler/bölgeler arasında farklılık göstermektedir. Az sayıda ülke/bölge, şüpheli ve laboratuvar onaylı vakaları birlikte rapor etmektedir. DSÖ, ulusal halk sağlığı yetkilileri ve diğer kaynaklar tarafından yayınlanan bilgi ürünleri arasında farklılıklar olması beklenmektedir.

Halk sağlığı yetkililerinin çok sayıda vakayı veya ölümü toplam sayımlarından çıkaran veri uyuşturma çalışmaları yürütmesi nedeniyle, yeni vakalar/ölümler sütunlarında uygun şekilde negatif sayılar gösterilebilir. Çıkarmaların önceki günlere uygun şekilde paylaştırılmasına olanak tanıyan ek ayrıntılar ortaya çıktığında, grafikler buna göre güncellenecektir. epi-data-support@who.int adresine e-posta gönderilerek yapılan geçmiş veri düzenlemesinin bir kaydı talep edilebilmektedir. Talep ederken lütfen ilgilendiğiniz ülke (ler)i, süreyi ve talep / kullanım amacını belirtiniz. Önceki durum raporları düzenlenmeyecektir; en güncel veriler için https://covid19.who.int/ adresine bakınız. Ülkeler, bölgeler ve alanlar ve DSÖ Bölgeleri (önceki sayılarda rapor edilmiştir) tarafından son yedi gün içinde bildirilen doğrulanmış COVID-19 vakaları ve ölümleri  “https://covid19.who.int/table” adresinde mevcuttur: 'Ülkeler', benzer statüdeki ülkeleri, bölgeleri, alanları veya diğer yargı yetkilerini ifade edebilmektedir.

Kullanılan isimler ve bu yayındaki materyalin sunumu, DSÖ tarafından herhangi bir ülkenin, bölgenin, şehrin veya otoritenin yasal statüsü, yetkileri veya hudutlarının sınırlandırılması ile ilgili herhangi bir fikrin ifade edildiği anlamına gelmemektedir. Haritalardaki noktalı ve kesik çizgiler, henüz tam olarak anlaşmaya varılamayan yaklaşık sınır çizgilerini temsil etmektedir.

Ülkeler ve bölgeler, DSÖ yönetim bölgesi altında düzenlenmiştir. Belirli şirketlerin veya üreticilerin ürünlerinden bahsedilmesi, DSÖ tarafından onaylandığını veya söz konusu benzer nitelikteki diğer ürünlerin yerine önerildiğini ima etmemektedir. Hatalar ve eksiklikler hariç olmak üzere, tescilli ürünlerin isimleri, baş harfleri büyük olacak şekilde ayırt edilmektedir.

(1) Kosova'ya yapılan tüm atıflar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1244 (1999) sayılı kararı bağlamında anlaşılmalıdır. Haritada Sırbistan ve Kosova vakalarının sayısı (UNSCR 1244, 1999) görselleştirme amacıyla hazırlanmıştır.

Etiketler: