DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NÜN 11.01.2022 TARİHLİ YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) HAFTALIK DURUM RAPORU

11 Ocak 2022 Salı

Küresel olarak, yeni vaka sayısı geçtiğimiz hafta (3-9 Ocak 2022) belirgin şekilde artarken, yeni ölüm vakaları sayısı bir önceki haftaya benzer şekilde kalmıştır. Altı bölgede, geçen hafta 15 milyondan fazla yeni vaka bildirilmiş olup önceki haftaya göre %55’lik bir artış ve 43.000'den fazla yeni ölüm vakası rapor edilmiştir.

Bu raporda aşağıda yer alan başlıklar halinde COVID-19 ile ilgili en son veriler paylaşılmaktadır:

 • Küresel Epidemiyolojik Durum
 • Özel konu: önemli ve endişe verici SARS-CoV-2 varyantları  hakkında güncelleme
 • DSÖ Bölgelerine Göre Genel Durum

KÜRESEL EPİDEMİYOLOJİK DURUM

9 Ocak 2022 itibariyle veriler

Küresel olarak, yeni vaka sayısı geçtiğimiz hafta (3-9 Ocak 2022) belirgin şekilde artarken, yeni ölüm vakaları sayısı bir önceki haftaya benzer şekilde kalmıştır. Altı bölgede, geçen hafta 15 milyondan fazla yeni vaka bildirilmiş olup önceki haftaya göre %55’lik bir artış ve 43.000'den fazla yeni ölüm vakası rapor edilmiştir. 9 Ocak itibariyle, 304 milyondan fazla teyit edilmiş vaka ve 5,4 milyondan fazla ölüm vakası bildirilmiştir.

Yüzde 11'lik bir düşüş bildiren Afrika Bölgesi hariç, tüm bölgeler haftalık vaka insidansında artış bildirmiştir. Güney-Doğu Asya bölgesi geçen hafta yeni vakalarda en büyük artışı (%418) bildirmiş olup , onu Batı Pasifik Bölgesi (%122), Doğu Akdeniz Bölgesi (%86), Amerika Bölgesi (%78) ve Avrupa Bölgesi (%31) takip etmiştir. Afrika Bölgesinde (%84) ve Amerika Bölgesinde (%26) yeni haftalık ölüm vakaları artmıştır. Batı Pasifik Bölgesi'nde yeni ölüm vakalarının sayısı bir önceki haftaya benzer bir şekilde gerçekleşirken, Doğu Akdeniz Bölgesi (%11), Avrupa Bölgesi (%10) ve Güneydoğu Asya Bölgesi'nde ( %6) düşüş rapor edilmiştir .

Şekil 1: DSÖ bölgeleri tarafından haftalık olarak bildirilen COVID-19 vakalarının sayısı, 9 Ocak 2022**

*Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

100.000 nüfus başına en yüksek haftalık vaka insidansını bildiren bölgeler, Avrupa Bölgesi (100.000 nüfus başına 765,8 yeni vaka) ve Amerika Bölgesi olmaya devam etmektedir (100.000 nüfus başına 597,9 yeni vaka). Her iki bölge de 100.000 nüfus başına sırasıyla 2,2 ve 1,4 ölümle en yüksek haftalık insidansı bildirirken, diğer tüm bölgelerde 100.000 kişide <1 yeni ölüm vakası rapor edilmiştir.

En çok yeni vaka  bildiren ülkeler sırasıyla Amerika Birleşik Devletleri (4 610 359 yeni vaka; %73 artış), Fransa (1 597 203 yeni vaka; %46 artış), Birleşik Krallık (1 217 258 yeni vaka) rapor edildi. ; %10 artış), İtalya (1 014 358 yeni vaka; %57 artış) ve Hindistan (638 872 yeni vaka; %524 artış) olmuştur.

Tablo 1. DSÖ Bölgelerine göre, son yedi günde bildirilen ve kümülatif COVID-19 vakalarının ve COVID-19 kaynaklı ölümlerin sayısı,  9 Ocak 2022 verileri**

* Yedi gün öncesine kıyasla son yedi gün içinde yeni doğrulanmış vaka/ölüm sayısındaki yüzdelik değişim.

** Ek 1,veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

COVID-19 ile ilgili en son veriler ve bilgiler için lütfen aşağıdaki adresleri ziyaret ediniz:

  DSÖ COVID-19 Paneli

  DSÖ COVID-19 Haftalık Operasyonel Güncelleme ve Haftalık Epidemiyolojik Güncelleme

 

Şekil 2. Ülkelere ve bölgelere göre, son yedi günde 100.000 nüfus başına bildirilen COVID-19 vakaları, 3 - 9  Ocak 2022 **

** Ek 2, veri, tablo ve şekil notlarına bakınız 

Şekil 3. Ülkelere ve bölgelere göre, son yedi günde 100.000 nüfus başına bildirilen COVID-19 ölüm vakaları, 3 - 9 Ocak 2022 **

** Ek 2, veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

 

Özel Odak: SARS-CoV-2 ilgilenilen varyantlar ve endişe edilen varyantlar hakkında güncelleme

DSÖ, ulusal makamlar, kurumlar ve araştırmacılarla işbirliği içinde, SARSCoV-2 varyantlarının bulaşma veya hastalık özelliklerini değiştirip değiştirmediğini veya hastalığın yayılmasını kontrol etmek için uygulanan aşıların, terapötiklerin, teşhislerin veya halk sağlığı ve sosyal önlemlerinin (PHSM) etkinliğini etkileyip etkilemediğini rutin olarak değerlendirmektedir. Potansiyel endişe verici varyantlar (VOC'ler), önemli varyantlar (VOI'ler) veya izleme altındaki varyantlar (VUM'ler), küresel halk sağlığına yönelik riske dayalı olarak düzenli olarak değerlendirilmektedir. Kanıtlar ortaya çıktıkça, varyantların sınıflandırmaları, dolaşımdaki varyantların sürekli evrimini ve değişen epidemiyolojilerini yansıtacak şekilde revize edilecektir. Varyant sınıflandırması için kriterler ve mevcut VOC, VOI ve VUM listeleri, WHO SARS-CoV-2 varyantları izleme web sitesinde mevcuttur. Ulusal yetkililer, yerel önemli/endişe verici diğer varyantları belirlemeyi seçebilir ve bu değişkenlerin etkilerini araştırmak ve raporlamak için teşvik edilir.

VOC'lerin coğrafi yayılımı ve yaygınlığı

SARS CoV-2'nin mevcut küresel epidemiyolojisi, Omicron varyantının ortaya çıkması, Delta varyantının prevalansının azalması ve Alfa, Beta ve Gama varyantlarının çok düşük düzeyde dolaşımı ile karakterize edilir. Seyahatle ilgili Omicron vakalarının tanımlanmasının ardından, birçok ülke bu VOC'nin topluluk iletiminin yanı sıra kümelerini de rapor etmektedir. Son 30 gün içinde toplanan örneklerle GISAID'e yüklenen 357.206 diziden 208.870'i (%58,5) Omicron, 147.887'si (%41,4) Delta, 12'si (<0,1%) Alfa, ikisi (<0,1%) idi. ) Gama, biri (<%0,1) Beta olup altı dizi (<%0,1) dolaşımdaki diğer varyantlardan oluşmuştur (VOI'ler Mu ve Lambda dahil). Unutulmamalıdır ki, küresel VOC dağılımı, ülkeler arasındaki sıralama kapasiteleri ve örnekleme stratejilerindeki farklılıklar ve ayrıca raporlamadaki gecikmeler de dahil olmak üzere gözetim sınırlamaları dikkate alınarak yorumlanmalıdır.

VOC'lerin özelliklerindeki farklılıklar

VOC'lerin fenotipik etkilerine ilişkin mevcut kanıtlar Tablo 2'de ve ayrıca COVID 19 Haftalık Epidemiyolojik Güncelleme'nin önceki sürümlerinde özetlenmiştir. 14 Aralık 2021'deki son güncellemeden bu yana, Omicron hakkındaki son literatür dahil olmak üzere VOC'lerin fenotipik özellikleri hakkında birkaç yeni yayın bulunmaktadır. Bildirilen çalışmaların bazıları hakemli değildir ve bu nedenle bulgular bu sınırlama dikkate alınarak yorumlanmalıdır.

Omicron Varyantı hakkında güncelleme

Omicron varyantının önemli bir büyüme avantajı vardır ve diğer varyantların yerini hızla almaktadır. Bu varyantın, önceki varyantlara kıyasla daha kısa bir ikiye katlanma süresine sahip olduğu, aşılanmış olanlar arasında veya daha önce SARS-CoV-2 enfeksiyonu öyküsü olanlar arasında bile bulaşma meydana geldiği gösterilmiştir; bu varyantın bağışıklıktan kaçabileceğine dair artan kanıtlar vardır.(1–4) Danimarka'da, Omicron varyantı ile ilk enfeksiyon vakası 22 Kasım 2021'de tespit edilmiş ve Kasım 2021'in sonlarında topluluk iletimi gerçekleşmiştir. Hakemli olmayan bir ön baskı Danimarkalı haneler arasındaki Aralık 2021 boyunca hane halkı arasında ikincil saldırı oranını (SAR) tahmin etmek için Danimarkaya ait kayıtları kullanmıştır.

SAR, Omicron (toplam birincil vaka: 2225) ve Delta varyantı (toplam birincil vaka: 9712) olan hanelerde sırasıyla %31'e karşı %21 olup tahmini SAR, tüm gruplarda Omicron için Delta varyantından daha yüksek çıkmıştır.(3)

Ek olarak, aşılanmamış haneler Delta varyantına kıyasla Omicron ile enfekte olduklarında 1,17 kat daha yüksek SAR'a sahipken, aşılı bireyler ve bir destek dozu alan kişiler sırasıyla 2,61 kat ve 3,66 kat daha yüksek SAR'a sahip olduğu görülmüş olup Omicron varyantının bağışıklıktan kaçma kabiliyetine dair kanıt sağlamaktadır (aşılanmış kişilerde mutlak enfeksiyon riskinin aşılanmamış kişilere göre daha düşük kaldığını unutmayın) . Hastalık şiddeti açısından, Omicron varyantının diğer varyantlara kıyasla daha az şiddetli olduğuna dair artan kanıtlar vardır. (5-8)

Omicron varyantı nedeniyle vaka insidansında ilk hızlı artışları belgeleyen, Güney Afrika'nın Gauteng eyaletinden hakemli olmayan bir ön baskı, 14 Kasım'dan 11 Aralık 2021'e kadar SARS-CoV-2 enfeksiyonu ile hastaneye yatırılan hastaların klinik ciddiyetini karşılaştırmıştır ( Beta ve Delta varyantlarının baskın varyantlar olduğu dönemlerle (sırasıyla 29 Kasım - 26 Aralık 2020 ve 2 Mayıs - 29 Mayıs 2021) Omicron'un dolaşımdaki baskın varyant haline geldiği bir dönem).(9) 'Omikron baskın' dönemde, hastaneye kabul oranları daha düşüktü, 'Beta baskın' dönemde kabul edilen vakaların %18,9'u ve 'Delta baskın' döneminde %13.7'si kabul edilirken, vakaların % 4.9'u kabul edilmiştir.

Benzer şekilde, Beta (%60,1; 4,672/7,774) ve Delta (%66,8; 3,058/4.574) dönemleriyle karşılaştırıldığında, son dönemde daha az hasta (%28,8; 1,276/4,438) ciddi hastalık geliştirmiştir. Bu çalışmada şiddetli hastalık, aşağıdakilerden biri veya daha fazlası olarak tanımlanmıştır: akut solunum sıkıntısı sendromunun gelişmesi, ek oksijen veya invaziv mekanik ventilasyon, yüksek bakım veya yoğun bakım ünitesinde tedavi veya ölüm. Ek olarak, "Omicron baskın dönem" sırasında kabul edilen hastaların, "Delta baskın dönem" sırasında kabul edilen hastalara göre ciddi hastalığa sahip olma olasılığı %73 daha az olduğu görülmüştür (Adjusted Odds Ratio 0.27, %95 CI 0.25 0.31).%95 CI 0.25 0.31).

Omicron varyantının Aralık 2021'den bu yana tespit edildiği Amerika Birleşik Devletleri'nden hakemli olmayan bir retrospektif kohort çalışması, demografik özellikler, komorbiditeler, ilaç aşılanma durumu ve sağlığın diğer sosyo-ekonomik belirleyicileri üzerinde SARS-CoV-2 ile enfeksiyonu takiben 3 günlük olumsuz sonuç riskini karşılaştırmak üzere eğilim-skor eşleştirmesi kullandı.. (8) Acil servise (ED) başvurma, hastaneye yatış, yoğun bakım ünitesine kabul ve mekanik ventilasyon gibi sonuçlar iki kohort arasında karşılaştırılmıştır.

Bu kohortlar, Omicron varyantının baskın olduğu 15 ila 24 Aralık 2021 arasında SARS-CoV-2 ile enfekte olanları, 'Omicron kohortunu' (n=14 054) ve Delta varyantının baskın olduğu 1 Eylül ila 15 Aralık 2021 arasında enfekte olanları baskın (n=563 884), 'Delta kohortu'nu temsil ediyordu. Delta kohortu ile karşılaştırıldığında, Omicron kohortunda acil servise kabul dahil olmak üzere olumsuz bir sonuç riski daha düşük olduğu görülmüştür (Risk Oranı [RR] 0.30, %95 CI 0.28-0.33); hastaneye yatış (RR 0,44, %95 GA 0,38-0,52); YBÜ kabulü (RR 0.33, %95 CI 0.23-0.48) ve mekanik ventilasyon (RR 0.16, %95 CI 0.08 0.32). Benzer şekilde, Delta kohortuna kıyasla Omicron'da 5 yaşın altındakiler arasında acil servise gitme veya hastaneye yatış riski daha düşük olduğu görülmüştür (sırasıyla RR=0.19, %95 CI 0.14-0.25 ve RR=0.36, %95 CI 0.19 0.68). ). Bu bulgular, Amerika Birleşik Devletleri'nde şu anda çocuklar arasında mutlak vaka ve hastaneye yatış sayısı artarken, Omicron'un dolaşımda olduğu dönemde hastaneye yatış riskinin diğer yaş gruplarına kıyasla Delta varyantı baskın dönemden hala daha düşük olduğunu göstermektedir.

 

Güney Afrika'da 15 kişiden oluşan küçük bir kohort çalışması (henüz hakemli değil), Omicron varyantı ile enfeksiyonun, bireyin Delta varyantına karşı nötralize edici antikor bağışıklık tepkisini geliştirdiğini göstermiştir.(10) Çalışmaya, Omicron varyantının baskın olduğu dönemde (n=13) SARS-CoV-2 ile enfekte olan daha önce aşılanmış ve aşılanmamış bireyler dahil edilmiştir. Katılımcılar, semptom başlangıcından sonraki ortalama dört gün  sonra kayıt edilmiş ve yine kayıttan sonra ortalama 14 gün sonra örneklenmiştir. İki katılımcı, her iki zaman noktasında da Omicron'u nötralize etmemiş ve analizden çıkarılmıştır. Kalan 13 katılımcıdan ikisinde kayıt sırasında tespit edilebilir SARS-CoV-2 bulunamamış, bu da enfeksiyonun zaten temizlendiğini ve bu nedenle bu katılımcılardan enfeksiyondan sonra örnek alındığını göstermiştir. Katılımcılardan alınan kan, kayıt sırasında ve kayıttan sonra ortlama 14 gün boyunca hem Omicron hem de Delta varyantlarını nötralize etmek için kullanılmıştır. Omicron varyantı için kayıt ile sonraki ziyaret arasında odak azaltma nötralizasyon testinin geometrik ortalama titresinde 14.4 katlık bir artış (%95 CI 5.5-37.4) ve Delta varyantı için FRNT50'nin GMT'sinde 4.4 katlık bir artış (%95CI 2.1- 9.2) (80 ila 354) görülmüştür.

Bu çalışma, Omicron ile enfekte olan bireylerde Delta varyantı nötralizasyonunda bir artış olabileceğini ve bunun da Delta'nın bu bireyleri yeniden enfekte etme yeteneğinin azalmasına neden olabileceğini düşündüren küçük bir kohort hakkında erken kanıtlar sunmaktadır. Vaka kontrol testi negatif bir çalışma, Omicron ile yeniden enfeksiyona karşı korumanın diğer varyantlardan daha düşük olduğu hipoteziyle, Katar'daki Omicron ve diğer varyantlarla yeniden enfeksiyonu önlemede SARSCoV-2 ile önceki enfeksiyonun etkinliğini tahmin etmiştir.(11) Vakalar (SARSCoV-2 için PCR-pozitif olanlar) ve kontroller (PCR-negatif olanlar) bilinen SARS-CoV-2 enfeksiyonuna maruz kalma riskindeki farklılıkları kontrol için  cinsiyet, 10 yaş grubu, milliyet ve PCR testinin takvim zamanı ile eşleştirilmiştir.

 

Semptomatik yeniden enfeksiyona karşı korunma, Alfa varyantı için %90.2 (%95 GA: 60,2-97,6), Beta varyantı için %84.8 (%95 GA: 74.5-91.0), %92.0 (%95 GA: 87.9-94.7) olarak tahmin edilmiştir. Delta varyantı için ve Omicron varyantı için %56,0 (%95 CI: 50,6-60,9). Hastaneye yatma veya yeniden enfeksiyona bağlı ölüme karşı önlem, Alfa varyantı için %69,4 (%95 GA: -143.6-96.2), Beta varyantı için %88,0 (%95 GA: 50.7-97.1), %100 (%95 GA) olarak tahmin edilmiştir. : Delta varyantı için 43.3-99.8) ve Omicron varyantı için %87.8 (%95 GA: 47.5-97.1). Bu çalışma, Alfa, Beta veya Delta ile semptomatik yeniden enfeksiyonun önlenmesinde önceki enfeksiyonun sağladığı korumanın sağlam olduğunu ileri sürmüş; Omicron ile yeniden enfeksiyona karşı böyle bir koruma, yaklaşık %60 oranında daha düşük olduğu görülmüştür. Hastaneye yatmaya veya yeniden enfeksiyonda ölüme karşı önceki enfeksiyon koruması, varyanttan bağımsız olarak sağlam kalmıştır. Bunların tümü, Omicron varyantının genel fenotipik ve klinik profilini temsil etmeyebilecek ön sonuçlardır ve önümüzdeki haftalarda daha fazla kanıt elde edildiğinde muhtemelen değişecektir. Bunun bir sonucu olarak, Omicron ile ilgili genel risk çok yüksek kalmaktadır. Omicron varyantı hakkında daha fazla bilgi, DSÖ tarafından 7 Ocak 2022 tarihli güncellenmiş Teknik Özet ve Üye Devletler için Öncelikli Eylemlerde bulunabilir.

 

Şekil 4: Son 30 gün içinde endişe verici varyantların (VOC'ler) Delta ve Omicron'un prevelansı (11 Ocak 2022 itibariyle veriler)

 

Tablo 2: Endişe Verici Varyantların fenotipik etkilerinin* özeti

DSÖ Sınıfladırması

Alfa

Beta

Gama

Delta

Omicron

Bulaşıcılık

Artmış bulaşıcılık (12)

Artmış bulaşıcılık (13,14)

Artmış bulaşıcılık (14,15)

Artmış bulaşıcılık (14,16,17)

Artmış bulaşıcılık (1-4)

Hastalığın şiddeti

Olası artmış hastaneye yatış riski (18,19),

olası artmış hastalık şiddeti ve ölüm riski (20,21)

Olası artmış hastaneye yatış riski  (19) ve olası artmış hastane mortalitesi riski (22)

Artmış hastaneye yatış riski (19),

olası artmış hastalık şiddeti riski (23)

Artmış olası hastaneye yatış riski (24,25)

Olası azalmış hastaneye yatış riski ve azalmış ciddi hastalık riski 5-8

Tekrar enfekte olma riski

Nötralize edici aktivite korunmuş olup (26)

yeniden enfeksiyon riski aynı kalmaktadır (27)

Nötralize edici aktivitede azalma bildirilmiş olup D614G virüsü tarafından tetiklenen Thücresi yanıtı etkili kalmaktadır (28)

Nötralize edici aktivitede orta derecede azalma bildirilmiştir (29)

Nötralize edici aktivitede azalma bildirilmiştir (30-32)

Artmış  yeniden enfeksiyon riski (11,33)

Tanı üzerine etkileri

Sınırlı etki – S geni hedef başarısızlığı (SGTF); çoklu hedef RTPCR'den elde edilen genel sonuç üzerinde hiçbir etki yoktur, Ag RDT'ler üzerinde bir etki gözlenmemiştir (34)

RT-PCR veya Ag RDT'ler üzerinde herhangi bir etki gözlenmemiştir (32)

Bugüne kadar herhangi bir şey rapor edilmemiştir

RT-PCR veya Ag RDT'ler üzerinde herhangi bir etki gözlenmemiştir (35)

PCR, Omicron'u algılamaya devam ediyor.

Ag-RDT'ler üzerindeki etki araştırılıyor:

Omicron'u tespit etmek için hassasiyette azalma olup olmayacağı konusunda sonuçlar karışıktır.

(1,8,36–38)

 

Tablo 3, varyantların ürüne özel aşı etkinliği/etkinliği (VE) üzerindeki etkisini özetlemekte ve VOC olmayan ortamlara kıyasla varyantların ortamlarındaki VE'deki azalmayı nicelleştirmektedir. Burada VE'yi yalnızca Endişe Verici Delta ve Omicron varyantlarına karşı değerlendiren çalışmaları gözden geçirmekteyiz. 14 Aralık güncellemesinden bu yana, Delta ve Omicron'a karşı COVID-19 aşısının etkinliğine dair kanıt sağlayan toplam 13 yeni çalışmayı rapor etmekteyiz.

Ek kaynaklar:

SARS-CoV-2 Varyantlarını İzleme

COVID-19'un yeni varyantları: Bilgi boşlukları ve araştırma

SARS-CoV-2'nin genomik dizilimi: halk sağlığı üzerinde maksimum etki için uygulama kılavuzu

COVID-19 bağlamında halk sağlığı ve sosyal önlemlerin uygulanmasına ve düzenlenmesine ilişkin hususlar

 

Tablo 3. Endişe Verici Varyantlara karşı aşı performansının özeti (8 Ocak 2022)

 

 

Omikron VOC

14 Aralık'taki son güncellemeden bu yana, altı yeni çalışma ile Omicron varyantına karşı COVID-19 aşılarının aşı etkinliğinin (VE) azaldığına dair kanıt sunulmuştur.  Bu çalışmaların dördü, Omicron varyantı ile ilişkili şiddetli hastalığa karşı VE'ye dair ilk tahminleri sunmaktadır.

Güney Afrika'da yapılan, hakemli bir test negatif vaka kontrol çalışmasında, 18 yaş ve üzeri yetişkinler arasında 133.437 PCR test sonucunu analiz etmiştir ve Omicron'un dolaşımdaki baskın varyant olduğu 15 Kasım-7 Aralık 2021 döneminde ikinci dozun alınmasından ≥ 14 gün sonra Pfizer BioNTech-Comirnaty'nin hastaneye yatışa karşı VE'sinin azaldığını tespit edilmiştir 46. Hastaneye yatışa karşı VE, Delta'nın dolaşımdaki baskın varyant olduğu 1 Eylül- 31 Ekim 2021 döneminde %93 iken (%90-94), bu dönemde %70 (%95 GA: %62 ila %76) idi. 

 

İkinci bir test-negatif çalışma (henüz hakem incelemesi yapılmamıştır), Güney Afrika'daki sağlık çalışanları arasında Omicron nedeniyle hastaneye yatışa karşı takviye Janssen-Ad26.COV2.S dozunun VE'sini değerlendirmiştir 47. Aşısız sağlık çalışanları ile karşılaştırıldığında aşılamadan Omicron ile hastaneye yatışa karşı iki doz Janssen Ad26.COV2.S 'in takviye dozdan 14-27 gün sonra VE'si %84 (%67 ila %92) idi  bu da destekleyici uygulamadan 1-2 ay sonrasına kadar korunmuştur.

Birleşik Krallık'tan yapılan üçüncü bir test negatif vaka kontrol çalışması (henüz hakem incelemesi yapılmamıştır), Omicron varyantı ile enfeksiyon nedeniyle hastaneye yatışa karşı Pfizer BioNTech-Comirnaty, Moderna-mRNA-1273 veya AstraZeneca-Vaxzevria aşılarının ortak VE'sini ikinci dozun alınmasından 2-24 hafta sonra  %72 (%55 ila %83)  bulmuştur. İkinci dozdan 25 hafta sonra bu oran %52'ye (%21-71) düşmüştür 48.  Ancak her aşının VE'ye katkısı bilinmemektedir.  Bir takviye mRNA aşısı dozu, aşılamadan ≥ 14 gün sonra hastaneye yatışa karşı VE'yi %88'e (%78 ila %93) yükseltmiştir.

Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan dördüncü bir test negatif vaka kontrol çalışması (henüz hakem incelemesi yapılmamıştır) Moderna-mRNA-1273 aşısının 16-23 Aralık 2021 tarihleri arasında geniş bir sağlık sisteminin 18 yaş ve üstü üyeleri arasında Omicron ve Delta nedeniyle hastaneye yatışları önlemedeki etkinliğini değerlendirmiştir 49.  Rakamlar Omicron nedeniyle hastaneye yatışa karşı VE'yi tahmin etmek için çok küçük olmasına ve önemli kafa karıştırıcı etkenlere göre ayarlanmasının zor olmasına rağmen, yazarlar iki doz için %16,5 (%0-89,1) ve üç doz için %100 (%95 GA, aşılanan grupta vaka olmadığı için mevcut değil) düzenlenmemiş VE bildirmektedir. Delta nedeniyle hastaneye yatışa karşı iki dozun düzenlenmiş VE değeri %98,0’dir (%87,2 ila %99,7).  İkinci ve üçüncü dozdan itibaren maksimum potansiyel takip süresi sırasıyla yaklaşık 11 ay ve iki aydır.  Bu çalışma aynı zamanda Moderna-mRNA-1273'ün VE'sini Omicron'a bağlı enfeksiyona karşı değerlendirmiştir.  İkinci dozdan 14-90 gün sonra düzenlenmiş VE %30,4’dür (%5,0 ila %49,0) ve ikinci dozdan 6 ay sonra %0'a düşmüştür.  20 Ekim 2021'den sonra üçüncü bir aşı dozu almış bağışıklığı yeterli kişiler arasında Omicron'a karşı VE, %63.6’dır (%57,4 ila %61,5) ve medyan takip süresi 36 gündür.  Omicron enfeksiyonuna karşı üç doz Moderna-mRNA-1273'ün VE'si bağışıklığı baskılanmış kişilerle sınırlandırıldığında önemli ölçüde daha düşüktür (VE: %11,5, %95 GA: %0 ila %66,5).  Delta kaynaklı enfeksiyona karşı iki doz aşının VE'si Omicron için olandan önemli ölçüde daha yüksektir, ancak aynı zamanda ikinci dozdan bu yana zaman içinde düşüş göstermiştir.  14-90 gün ve 271-365 gün içinde aşılananlar arasında VE, sırasıyla %82.8 (%69.6 ila %90.3) ve %52,9 (%43,7 ila %60,5)’dur.  20 Ekim 2021'den sonra rapel doz alan kişiler için Delta enfeksiyonuna karşı üç dozun VE'si %95,7'dir (%94,2 ila %96,8).

Beşinci test-negatif çalışma (henüz hakem incelemesi yapılmamıştır), Kanada'da 18 yaş ve üzeri kişilerde Omicron ve Delta'ya bağlı enfeksiyona karşı Pfizer BioNTech-Cominarty'nin VE'sini değerlendirmiştir50. Bulgular, Pfizer BioNTech-Comirnaty'nin ikinci dozun alınmasından 7-59 gün sonra Omicron ile enfeksiyonu önlemede etkili olmadığını göstermiştir (VE: -%2, %95 GA: -%38 ila %25).  Omicron nedeniyle enfeksiyona karşı VE artmıştır, ancak Pfizer BioNTech-Comirnaty'nin rapel dozunu aldıktan ≥7 gün sonra VE düşük kalmıştır (%37, %95: %18 ila 51).  Aynı çalışma, Delta kaynaklı enfeksiyona karşı VE'nin ikinci Pfizer BioNTech Comirnaty dozundan 7-59 gün sonra %82'de (%79 ila %85) yüksek seviyede kaldığını ancak ikinci dozdan sekiz ay sonra %66'ya (%60 ila %71) düştüğünü bulmuştur. Üçüncü bir aşı dozunun alınması, aşıyı aldıktan 7 gün sonra Delta'ya karşı VE'yi %93'e yükseltmiştir (%91 ila %94).

Omicron varyantına karşı erken VE tahminleri, potansiyel önyargılar nedeniyle dikkatle yorumlanmalıdır, ancak bu ön sonuçlar, Delta'ya göre aşılamadan sonra geçen süre arttıkça etkinlikte daha büyük düşüşler ile birlikte, aşıların Omicron varyantına karşı genel etkinliğinin azaldığına dair kanıtlar sunmuştur.  Bu VE bulguları, son nötralizasyon çalışmalarından elde edilen bulgularla tutarlıdır (bkz. Tablo 3).  Omicron varyantı nedeniyle bir takviye doz aşının enfeksiyona ve hastaneye yatışa karşı VE'yi iyileştirdiği görülse de, korumanın hem büyüklüğünü hem de süresini değerlendirmek için daha fazla veriye ihtiyaç vardır.

 

Delta VOC

Birkaç ilave çalışma, COVID-19 aşılarının Delta varyantına karşı etkinliğini değerlendirmiştir.  Delta varyantının baskın varyant olduğu bir dönemde Güney Afrika'da bir sağlık çalışanı grubu arasında yürütülen geriye dönük bir kohort çalışması (henüz hakem incelemesi yapılmamıştır), Janssen-Ad26.COV2.S aşısının ortalama 3,6 aylık bir takip süresi boyunca hastaneye yatış ve ölümü önlemede sırasıyla  %67 (%62 ila %71) ve %82 (74 ila %89) etkili olduğunu bulmuştur 51. İskoçya, Birleşik Krallık'ta Delta baskın bir dönemde yetişkinler arasında yapılan bir başka retrospektif çalışma, AstraZeneca-Vaxzevria aşısının, ikinci dozun alınmasından 14-27 gün sonra hastaneye yatış veya ölümü önlemede %83.7 (%79,7 ila %87,0) etkili olduğunu ve VE'nin yaklaşık beş ay sonra %53.6'ya (%48,4 ila %58,3) düştüğünü bulmuştur 52.

Beş yeni çalışma, mRNA aşılarının takviye dozunun Delta varyantı nedeniyle enfeksiyon ve hastalıkları önleme yeteneğini değerlendirmiştir.  Singapur'da yapılan bir retrospektif kohort çalışmasında (henüz hakem incelemesi yapılmamıştır), Delta'nın baskın olduğu dönemde her bir aşının iki dozuna kıyasla üç doz Pfizer BioNTech-Comirnaty ve Moderna-mRNA-1273'ün aşı etkinliğinin arttığını bulmuştur53.  Enfeksiyona, semptomatik hastalığa ve şiddetli hastalığa karşı üçe karşı iki doz Pfizer BioNTech-Comirnaty’nin VE'si sırasıyla %73 (%71-74), %72 (%71-74) ve %95 (%92-97) olmuştur. Pfizer BioNTech-Comirnaty birincil serisinden sonra Moderna-mRNA-1273'ün bir rapel dozu, bir Pfizer BioNTech-Comirnaty rapel dozu almaya kıyasla enfeksiyon (%82), semptomatik hastalık(%82) ve şiddetli hastalık (%92) için daha yüksek VE tahminleriyle sonuçlanmıştır.Moderna-mRNA-1273'ün enfeksiyon ve semptomatik hastalığa karşı iki dozu ile karşılaştırıldığında üç dozun VE'si sırasıyla %86 (%81 ila %90) ve %85’dir (%79 ila %89) ve şiddetli hastalık için herhangi bir tahmin mevcut değildir.  Bu çalışma için rapel dozun alınmasından itibaren maksimum potansiyel takip süresi altı haftadır.

Bugüne kadar birçok çalışma, Delta varyantına karşı, özellikle Delta'ya bağlı şiddetli hastalığa karşı, aşılanmış kişilerde VE'nin zamanla azaldığına dair yüksek VE kanıtı sağlamıştır.  Son yapılan çalışmalarda, koruma süresini tam olarak değerlendirmek için daha fazla veriye ihtiyaç duyulmasına rağmen, rapel doz aşılamanın Delta'ya karşı VE'yi iyileştirebileceğine dair daha fazla kanıt sağlamaktadır.

 

 

DSÖ BÖLGELERİNE GÖRE DURUM

 

Afrika Bölgesi

 

Altı hafta boyunca haftalık vakalarda sürekli bir artış gösteren Afrika Bölgesi, 260.000'den fazla yeni vaka bildirmiştir ve haftalık vaka insidansında bir önceki haftaya göre %11’lik bir düşüş bildirmiştir. Bu düşüşe temel olarak Mozambik (17.667'ye karşı 26.860 yeni vaka) ve Güney Afrika (53.433'e karşı 60.142 yeni vaka) tarafından bildirilen yeni haftalık vakalardaki düşüşler neden olmuştur.  Bununla birlikte, bir önceki haftaya göre Bölgedeki ülkelerin üçte biri  (16/49; %57) hala %50'nin üzerinde vaka artışları bildirmiştir.

En yüksek sayıda yeni vaka bildiren ülkeler sırasıyla; Güney Afrika 53.433 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 90,1 yeni vaka; %11 azalma), Zambiya (23.628 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 128,5 yeni vaka; %10 azalma) ve Etiyopya (18.999 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 16,5 yeni vaka; %34 azalma) olmuştur.

Bölge'de haftalık yeni ölüm vakalarının sayısı artmaya devam etmektedir, bu hafta bildirilen 2100'den fazla yeni ölüm vakası ile birlikte bir önceki haftaya göre %84'lük bir artış gözlenmiştir.  Bu artış büyük ölçüde 6 Ocak'ta geriye dönük 500 ölüm vakasının raporlanmasından kaynaklanmaktadır ve bu da haftalık ölümlerde %176'lık bir artışa neden olmaktadır. En yüksek sayıda yeni ölüm vakası bildiren ülkeler; Güney Afrika (1173 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına 2 yeni ölüm; %176 artış), Zimbabve (131 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm;% 1 azalma) ve Madagaskar (90 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm; %190 artış) olmuştur.

 

 

 

 

DSÖ Afrika Bölge Ofisi: https://www.afro.who.int/health-topics/coronavirus-covid-19

Amerika Bölgesi

 

Amerika Bölgesi, bir aydan fazla bir süredir haftalık vakalarda artış eğilimi göstermeye devam etmektedir ve bir önceki haftaya göre %78'lik artış ile bu hafta şimdiye kadar bildirilen en yüksek haftalık vaka sayısını (altı milyondan fazla yeni vaka) bildirmiştir. Bölge ayrıca bir önceki haftaya göre %25'lik artışla 14.000'den fazla yeni ölüm vakası bildirmiştir.  Haftalık vaka ve ölümlerdeki bu artış, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki büyük artışlardan ve dört yeni ülkenin (%80) bir önceki haftaya göre %50 üzerinde artış bildirmesinden kaynaklanmaktadır.

En çok yeni vaka bildiren ülkeler; Amerika Birleşik Devletleri (4.610.359 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 1392,4 yeni vaka; %73 artış), Arjantin (461.408 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 1020,9 yeni vaka; % 101 artış) ve Kanada (254.299 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 673,8 yeni vaka; % 15 artış) olmuştur.

En yüksek sayıda yeni ölüm vakası bildiren ülkeler; Amerika Birleşik Devletleri (11.182 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına 3,4 yeni ölüm; %26 artış), Brezilya (766 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm; %16 artış) ve Meksika (560 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm; %28 artış) olmuştur.

 

 

DSÖ Amerika Bölge Ofisi: https://www.paho.org/en/topics/coronavirus-infections/coronavirus-disease-covid-19-pandemic

Doğu Akdeniz Bölgesi

 

Doğu Akdeniz Bölgesi, bir önceki haftaya göre sırasıyla %86 artış ve %11 düşüşle 200.000'den fazla yeni vaka ve 1000'den fazla yeni ölüm vakası bildirmiştir.  Bu hafta, tüm yeni vakaların %35'i Lübnan (38.112 yeni vaka) ve Fas (31.701 yeni vaka) olmak üzere iki ülkeden bildirilmiştir. Bir önceki hafta, Bölgedeki 12 ülke (%57) yeni vaka sayısında %50 veya üzerinde artış olduğunu bildirmiştir ve Kuveyt vakalarda en yüksek orantılı artışı bildirmiştir (2812'ye karşı 13.197 yeni vaka, %369 artış) .

En yüksek sayıda yeni vaka bildiren ülkeler;  Lübnan (38.112 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 558,4 yeni vaka; %90 artış), Fas (31.701 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 85,9 yeni vaka; %222 artış) ve Birleşik Arap Emirlikleri (18.373 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 185,8 yeni vaka; % 23 artış) olmuştur. Bu ülkeler, Bölge'deki tüm yeni vakaların neredeyse yarısını (%44) oluşturmaktadır.

En yüksek sayıda yeni ölüm vakası bildiren ülkeler; İran (208 yeni ölüm, 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm; %29 azalma), Ürdün (172 yeni ölüm, 100.000 nüfus başına 1,7 yeni ölüm, %28 azalma) ve Mısır (170 yeni ölüm, 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm; %14 azalma) olmuştur.

 

 

DSÖ Doğu Akdeniz Bölge Ofisi: http://www.emro.who.int/health-topics/corona-virus/index.html

 

Avrupa Bölgesi

 

Avrupa Bölgesi'nde yeni vaka sayısı bu hafta da artmaya devam etmiş olup, bir önceki haftaya göre %31’lik artışla 7,1 milyondan fazla yeni vaka bildirmiştir. Ancak, bildirilen 20.000'den fazla yeni ölüm vakası ile birlikte haftalık ölüm sayısı düşmeye devam etmiştir, bir önceki haftaya göre %10'luk bir düşüş yaşanmıştır.

Bölgedeki ülkelerin %44’ü (27 ülke), bir önceki haftaya kıyasla vakalarda %50 ve üzerinde bir artış bildirmiştir ve en yüksek artışlar Kosova (842'ye karşı 204 yeni vaka, %313 artış)  , Grönland (1883'e 475 yeni vaka, %296 artış) ve İsrail’den (100.353'e karşı 26.913 yeni vaka, %273 artış ) bildirilmiştir.

En fazla yeni vaka bildiren üç ülke; Fransa (1.600.121 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 2460,2 yeni vaka, %46 artış), Birleşik Krallık (1.217.258 yeni vaka, 100.000 nüfus başına 1793,1 yeni vaka, %10 artış) ve İtalya ( 1.014.358 yeni vaka, 100.000 nüfus başına 1700,8 yeni vaka; %57 artış) olmuştur.

En çok ölüm vakası bildiren ülkeler; Rusya (5645 yeni ölüm; 100.000  nüfus başına 3,9 yeni ölüm, %10 azalma), Polonya (2150 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına 5,7 yeni ölüm; %34 azalma) ve Almanya (1822 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına 2,2 yeni ölüm; yüzde oranı bir önceki haftaya benzer) olmuştur.

 

 

 

DSÖ Avrupa Bölge Ofisi: https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19.

 

Güneydoğu Asya Bölgesi

 

Güneydoğu Asya Bölgesi, geçen hafta boyunca  %418'lik bir artış ile  699.000'den fazla yeni vaka bildirmiş olup bu insidans 2021 Ağustos ayının ortasından beri görülmemiştir. Bölgedeki yedi ülke (%78), bir önceki haftaya kıyasla vakalarda %50’nin üzerinde bir artış bildirmiştir.

Hindistan'dan sonra, yeni vakalardaki en yüksek artışlar Doğu Timor (6’ya karşı 17 yeni vaka, %183 artış) ve Bangladeş tarafından bildirilmiştir.

En çok yeni vaka bildiren üç ülke;  Hindistan (638.872 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 46,3 yeni vaka; %524 artış), Tayland (39.992 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 57,3 yeni vaka; %104 artış) ve Bangladeş (7234 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 4,4 yeni vaka; %125 artış) olmuştur.

Haftalık ölüm vakalarında ise bir önceki haftaya göre %6'lık düşüş yaşanmış olup 2300'den fazla yeni ölüm vakası bildirilmiştir.  En çok yeni ölüm vakası bildiren üç ülke; Hindistan (2020 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına  <1 yeni ölüm, yüzde oranı bir önceki haftaya benzer), Tayland (105 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm, %25 azalma) ve Sri Lanka (100 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm; %26 azalma) olmuştur.

 

DSÖ Güney Doğu Asya Bölge Ofisi: https://www.who.int/southeastasia/outbreaks-and-emergencies/novel-coronavirus-2019.

Batı Pasifik Bölgesi

 

Batı Pasifik Bölgesi'nde bildirilen yeni vakaların sayısı, geçen hafta bildirilen 732.000'den fazla yeni vaka ile iki katından (%122) fazla artış göstermiştir Bölgedeki ülkelerin 27 ülkeden 10'u (%37) vaka insidansında %50'nin üzerinde artış bildirmiştir ve en yüksek artışlar; Filipinler, Japonya (23.168'e karşı 2777 yeni vaka, %734 artış) ve Guam'dan (666’ya karşı 92 yeni vaka, %624 artış) bildirilmiştir.

En çok yeni vaka bildiren üç ülke; Avustralya (420.079 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 1647,4 yeni vaka; %204 artış), Vietnam (130.302 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 133,9 yeni vaka, %19 artış) ve Filipinler (89.409 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 81,6 yeni vaka, %880 artış) olmuştur.

Bu hafta, bir önceki haftanın rakamlarına benzer şekilde 2700'den fazla yeni ölüm vakası bildirilmiştir. En fazla yeni ölüm vakası rapor eden üç ülke; Vietnam (1507 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına 1,5 yeni ölüm, %6 azalma), Filipinler (590 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm, % 65 artış) ve Kore (343 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm; % 24 azalma) olmuştur.

 

DSÖ Batı Pasifik Bölge Ofisi: https://www.who.int/westernpacific/emergencies/covid-19

 

 

Teknik Rehber ve Diğer Kaynaklar

 • Teknik rehberler: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance
 • DSÖ Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) Paneli: https://covid19.who.int/
 • Haftalık COVID-19 Operasyonel Güncellemeleri: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/strategies-and-plans
 • DSÖ COVID-19 Vaka Tanımları: https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Surveillance_Case_Definition-2020.2
 • COVID-19 Tedarik Zinciri Kurumlar Arası Koordinasyon Hücresi Haftalık Durum Güncellemesi: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-operations
 • Araştırma ve Geliştirme: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov
 • COVID-19 hakkında çevrimiçi kurslar: https://openwho.org/channels/covid-19; ve mevcut olan diğer ulusal diller: https://openwho.org/channels/covid-19-national-languages
 • DSÖ Akademi COVID-19 mobil öğrenim uygulaması: https://www.who.int/about/who-academy/the-who-academy-s-covid-19-mobile-learning-app
 • Uluslararası toplumun, tüm ülkelere virüse hazırlanması ve müdahale etmesi konusunda sağladığı desteği özetleyen Stratejik Hazırlık ve Müdahale Planı (SPRP): https://www.who.int/publications/i/item/strategic-preparedness-and-response-plan-for-the-new-coronavirus
 • EPI-WIN: bireyler, kuruluşlar ve topluluklara uyarlanmış bilgiler: https://www.who.int/teams/risk-communication
 • Halk İçin Öneriler Ve Tavsiyeler

 

Ekler:

 

Ek 1. VOC'nin aşılar üzerindeki etkilerine ilişkin ilave notlar

 

• VE'deki azalmalar, mutlak VE tahmininin gösterdiği gibi, mutlaka koruma kaybı anlamına gelmez. Örneğin, mRNA aşıları için semptomatik hastalığa karşı VE'de yüzde 10'luk bir azalma, yine de ~%85'lik yüksek aşı etkinliği anlamına gelmektedir. Benzer şekilde, aşılar şiddetli hastalığa karşı daha yüksek VE göstermiştir; bu nedenle, VOC'lere bağlı ciddi hastalıklara karşı VE'de küçük azalmalar hala önemli koruma anlamına gelmektedir.

• Tablo 3, azalma olmaksızın VOC'lerin COVID-19 aşı performansı üzerindeki etkisini özetlemektedir ve bu nedenle, sadece son dozdan 4 ay sonra VE'yi değerlendiren çalışmaları içermez.

• Tam aşılama (nihai dozdan 7 gün sonra) için VOC'ye özgü aşı etkinliği veya etkililiği (VE) tahminlerini sunan çalışmalar, VE'deki azalma düzeyini belirlemek için o aşı ürünü için bir karşılaştırmalı VE tahminiyle değerlendirilir. Semptomatik hastalık için VOC VE, VOC olmayan ortamlardan elde edilen faz 3 randomize RCT sonuçlarıyla karşılaştırılır.

Bu sonuçlara ilişkin kararsızlık veya faz 3 RCT tahminlerinin olmaması nedeniyle şiddetli hastalık ve enfeksiyon için, VOC VE, mümkün olduğunda aynı çalışmadan elde edilen VOC VE olmayan tahminlerle (veya Beta, Gama veya Delta değerlendirilirken aynı çalışmadan Alpha VE ile) karşılaştırılır; enfeksiyon için, AstraZeneca Vaxzevria hariç tutularak,  (VOC olmayana bağlı enfeksiyona karşı VE'nin faz 3 tahmini mevcut olduğunda ve karşılaştırıcı olarak kullanılır) karşılaştırılır. Bazı durumlarda, bir VOC'ye karşı çok yüksek bir VE tahmini rapor edilirse (yani >%90) bir karşılaştırıcı olmadan bile şiddetli hastalık veya enfeksiyon sonucu için bir çalışma dahil edilebilir.

 

• Çalışmaların popülasyon, sonuç tanımları, çalışma tasarımı ve farklı çalışmalar arasında bir ürün için VE tahminlerini karşılaştırırken farklılıkları kısmen açıklayabilecek diğer metodolojik hususlarda farklılık gösterdiğini belirtmek de önemlidir. Ek olarak, tabloda özetlenen azalmalar VE nokta tahminlerini temsil eder ve çalışmalar arasında önemli ölçüde farklılık gösteren bu tahminler etrafındaki belirsizlik aralıklarını temsil etmez. VE'de belirtilen azalmalar, bu sınırlamalar göz önünde bulundurularak yorumlanmalıdır.

• Tam aşılamanın ardından >7 gün ve <6 ay süre sonra toplanan örnekleri kullanan ve referans olarak ana suşu kullanan nötralizasyon çalışmaları Tablo 3'e dahil edilmiştir.

 

 

Ek 2.Ülkelere ve bölgelere göre endişe verici varyantların listesi, 11 Ocak 2022 verileri**

 

 

 

 

 

* Bu güncellemede yeni eklenmiştir.

"     ", bu varyant için bilgilerin DSÖ tarafından resmi kaynaklardan alındığını gösterir.

" o  " ifadesi, bu varyant için bilgilerin DSÖ tarafından resmi olmayan kaynaklardan alındığını ve daha fazla bilgi elde edildikçe inceleneceğini belirtir.

** Seyahat edenler (örn. Giriş noktalarında tespit edilen importe vakalar)  veya yerel vakalar (toplulukta tespit edilen) arasında VOC tespitini bildiren ülkeleri / bölgeleri / alanları içerir. Endişe verici varyantın tespit edildiğini hiç bildirmemiş ülkeleri, bölgeleri ve alanları hariç tutmaktadır.

Ayrıca bkz. Ek 3 Veri, tablo ve şekil notları.

 

Ek 3. Veri, tablo ve şekil notları

 

Sunulan veriler, ülkelerden/bölgelerden DSÖ'ye bildirilen, büyük ölçüde DSÖ vaka tanımlarına (https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV Surveillance_Case_Definition-2020.2) ve sürveyans klavuzuna (https://www.who.int/publications/i/item/who-2019-nCoV-surveillanceguidance-2020.8) dayanan resmi laboratuvar onaylı COVID-19 vaka ve ölümlerine dayanmaktadır. Doğruluk ve güvenilirliği sağlamak için adımlar atılırken, tüm veriler sürekli doğrulama ve değişikliğe tabidir; ve bu verileri yorumlarken, gerçek vaka ve ölüm oranı insidansının olduğundan düşük tahmin edilmesi ve bu verileri küresel düzeyde yansıtmada değişken gecikmeler gibi, sunulan sayıları etkileyen birkaç faktör nedeniyle dikkatli olunmalıdır. Vaka tespiti, dahil etme kriterleri, test stratejileri, raporlama uygulamaları ve veri kesme ve gecikme süreleri ülkeler/bölgeler arasında farklılık göstermektedir. Az sayıda ülke/bölge, şüpheli ve laboratuvar onaylı vakaları birlikte rapor etmektedir. DSÖ, ulusal halk sağlığı yetkilileri ve diğer kaynaklar tarafından yayınlanan bilgi ürünleri arasında farklılıklar olması beklenmektedir.

Halk sağlığı yetkililerinin çok sayıda vakayı veya ölümü toplam sayımlarından çıkaran veri uyuşturma çalışmaları yürütmesi nedeniyle, yeni vakalar/ölümler sütunlarında uygun şekilde negatif sayılar gösterilebilir. Çıkarmaların önceki günlere uygun şekilde paylaştırılmasına olanak tanıyan ek ayrıntılar ortaya çıktığında, grafikler buna göre güncellenecektir. epi-data-support@who.int adresine e-posta gönderilerek yapılan geçmiş veri düzenlemesinin bir kaydı talep edilebilmektedir. Talep ederken lütfen ilgilendiğiniz ülke (ler)i, süreyi ve talep / kullanım amacını belirtiniz. Önceki durum raporları düzenlenmeyecektir; en güncel veriler için https://covid19.who.int/ adresine bakınız. Ülkeler, bölgeler ve alanlar ve DSÖ Bölgeleri (önceki sayılarda rapor edilmiştir) tarafından son yedi gün içinde bildirilen doğrulanmış COVID-19 vakaları ve ölümleri  “https://covid19.who.int/table” adresinde mevcuttur: 'Ülkeler', benzer statüdeki ülkeleri, bölgeleri, alanları veya diğer yargı yetkilerini ifade edebilmektedir.

Kullanılan isimler ve bu yayındaki materyalin sunumu, DSÖ tarafından herhangi bir ülkenin, bölgenin, şehrin veya otoritenin yasal statüsü, yetkileri veya hudutlarının sınırlandırılması ile ilgili herhangi bir fikrin ifade edildiği anlamına gelmemektedir. Haritalardaki noktalı ve kesik çizgiler, henüz tam olarak anlaşmaya varılamayan yaklaşık sınır çizgilerini temsil etmektedir.

Ülkeler ve bölgeler, DSÖ yönetim bölgesi altında düzenlenmiştir. Belirli şirketlerin veya üreticilerin ürünlerinden bahsedilmesi, DSÖ tarafından onaylandığını veya söz konusu benzer nitelikteki diğer ürünlerin yerine önerildiğini ima etmemektedir. Hatalar ve eksiklikler hariç olmak üzere, tescilli ürünlerin isimleri, baş harfleri büyük olacak şekilde ayırt edilmektedir.

(1) Kosova'ya yapılan tüm atıflar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1244 (1999) sayılı kararı bağlamında anlaşılmalıdır. Haritada Sırbistan ve Kosova vakalarının sayısı (UNSCR 1244, 1999) görselleştirme amacıyla hazırlanmıştır.

 

 

Referanslar

 

1. SARS-CoV-2 variants of concern and variants under investigation -https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1040076/Technical_Briefing_31.pdf. :42.

2. CDCMMWR. SARS-CoV-2 B.1.1.529 (Omicron) Variant — United States, December 1–8, 2021. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2021;70. doi:10.15585/mmwr.mm7050e1

3. Published. Preliminary findings from study after Christmas party in Oslo. Norwegian Institute of Public Health. Accessed December 14, 2021. https://www.fhi.no/en/news/2021/preliminary-findings-from-outbreak-investigation-after-christmas-party-in-o/

4. Kuhlmann C, Mayer CK, Claassen M, et al. Breakthrough Infections with SARS-CoV-2 Omicron Variant Despite Booster Dose of MRNA Vaccine. Social Science Research Network; 2021. doi:10.2139/ssrn.3981711

5. Cele S, Jackson L, Khan K, et al. SARS-CoV-2 Omicron Has Extensive but Incomplete Escape of Pfizer BNT162b2 Elicited Neutralization and Requires ACE2 for Infection.; 2021:2021.12.08.21267417. doi:10.1101/2021.12.08.21267417

6. Roessler A, Riepler L, Bante D, Laer D von, Kimpel J. SARS-CoV-2 B.1.1.529 Variant (Omicron) Evades Neutralization by Sera from Vaccinated and Convalescent Individuals.; 2021:2021.12.08.21267491. doi:10.1101/2021.12.08.21267491

7. Sheward et al. Preliminary Report - Early release, subject to modification - Quantification of the neutralization resistance of the Omicron Variant of Concern. Google Docs. Accessed December 14, 2021.

https://drive.google.com/file/d/1CuxmNYj5cpIuxWXhjjVmuDqntxXwlfXQ/view?usp=embed_facebook

8. Redd AD, Nardin A, Kared H, et al. Minimal Cross-over between Mutations Associated with Omicron Variant of SARS-CoV-2 and CD8+ T Cell Epitopes Identified in COVID-19 Convalescent Individuals. Immunology; 2021. doi:10.1101/2021.12.06.471446

9. Kim P, Gordon SM, Sheehan MM, Rothberg MB. Duration of SARS-CoV-2 Natural Immunity and Protection against the Delta Variant: A Retrospective Cohort Study. Clinical Infectious Diseases. Published online December 3, 2021:ciab999. doi:10.1093/cid/ciab999

10. Hwang H, Lim JS, Song SA, et al. Transmission dynamics of the Delta variant of SARS-CoV-2 infections in South Korea. The Journal of Infectious Diseases. Published online December 2, 2021:jiab586. doi:10.1093/infdis/jiab586

11. Buchan SA, Tibebu S, Daneman N, et al. Increased household secondary attacks rates with Variant of Concern SARS-CoV-2 index cases. Clinical Infectious Diseases. 2021;(ciab496). doi:10.1093/cid/ciab496

12. Tegally H, Wilkinson E, Giovanetti M, et al. Emergence of a SARS-CoV-2 variant of concern with mutations in spike glycoprotein. Nature. Published online 2021. https://doi.org/10.1038/s41586-021-03402-9

13. Sinha S, Tam B, Wang SM. Altered interaction between RBD and ACE2 receptor contributes towards the increased transmissibility of SARS CoV-2 delta, kappa, beta, and gamma strains with RBD double mutations. bioRxiv. Published online January 1, 2021:2021.08.30.458303. doi:10.1101/2021.08.30.458303

14. Curran J, Dol J, Boulos L, et al. Transmission characteristics of SARS-CoV-2 variants of concern Rapid Scoping Review. medRxiv. Published online January 1, 2021:2021.04.23.21255515. doi:10.1101/2021.04.23.21255515

15. Campbell F, Archer B, Laurenson-Schafer H, et al. Increased transmissibility and global spread of SARS-CoV-2 variants of concern as at June 2021. Eurosurveillance. 2021;26(24):2100509.

16. Dhar MS, Marwal R, Vs R, et al. Genomic characterization and epidemiology of an emerging SARS-CoV-2 variant in Delhi, India. Science. Published online October 14, 2021:eabj9932. doi:10.1126/science.abj9932

17. Bager P, Wohlfahrt J, Fonager J, Albertsen. Increased Risk of Hospitalisation Associated with Infection with SARS-CoV-2 Lineage B.1.1.7 in Denmark. doi:Bager, Peter and Wohlfahrt, Jan and Fonager, Jannik and Albertsen, Mads and Yssing Michaelsen, Thomas and Holten Møller, Camilla and Ethelberg, Steen and Legarth, Rebecca and Fischer Button, Mia Sara and Gubbels, Sophie Madeleine and Voldstedlund, Marianne and Mølbak,

Kåre and Skov, Robert Leo and Fomsgaard, Anders and Grove Krause, Tyra, Increased Risk of Hospitalisation Associated with Infection with SARS-CoV-2 Lineage B.1.1.7 in Denmark. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3792894 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3792894

18. Paredes MI, Lunn SM, Famulare M, et al. Associations between SARS-CoV-2 variants and risk of COVID-19 hospitalization among confirmed cases in Washington State: a retrospective cohort study. medRxiv. Published online January 1, 2021:2021.09.29.21264272. doi:10.1101/2021.09.29.21264272

19. NERVTAG paper on COVID-19 variant of concern B.1.1.7. GOVUK. Published online 2021. https://www.gov.uk/government/publications/nervtag-paper-on-covid-19-variant-of-concern-b117, http://files/64/nervtag-paper-on-covid-19-variant-of-concern-b117.html %[2021/02/08/18:37:19

20. Pascall DJ, Mollett G, Blacow R, Bulteel N, et al. The SARS-CoV-2 Alpha variant causes increased clinical severity of disease. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.17.21260128v1

21. Pearson CA, Eggo. Estimates of severity and transmissibility of novel South Africa SARS-CoV-2 variant 501Y.V2. https://cmmid.github.io/topics/covid19/reports/sa-novel-variant/2021_01_11_Transmissibility_and_severity_of_501Y_V2_in_SA.pdf

22. Freitas ARR, Beckedorff OA, Cavalcanti LP de G, et al. The emergence of novel SARS-CoV-2 variant P.1 in Amazonas (Brazil) was temporally associated with a change in the age and sex profile of COVID-19 mortality: A population based ecological study. The Lancet Regional Health -Americas. 2021;1:100021. doi:10.1016/j.lana.2021.100021

23. Fisman DN, Tuite AR. Progressive Increase in Virulence of Novel SARS-CoV-2 Variants in Ontario, Canada. medRxiv. Published online July 12, 2021:2021.07.05.21260050. doi:10.1101/2021.07.05.21260050

24. McAlister FA, Nabipoor M, Chu A, Lee DS, Saxinger L, Bakal JA. Lessons from the COVID-19 Third Wave in Canada: The Impact of Variants of Concern and Shifting Demographics. Infectious Diseases (except HIV/AIDS); 2021. doi:10.1101/2021.08.27.21261857

25. Muik A, Wallisch AK, Sänger B, et al. Neutralization of SARS-CoV-2 lineage B.1.1.7 pseudovirus by BNT162b2 vaccine–elicited human sera. Science. Published online 2021:eabg6105.

26. Gallais F, Gantner P, Bruel T, et al. Anti-SARS-CoV-2 Antibodies Persist for up to 13 Months and Reduce Risk of Reinfection. medRxiv. Published online January 1, 2021:2021.05.07.21256823. doi:10.1101/2021.05.07.21256823

27. Wibmer CK, Ayres F, Hermanus T, et al. SARS-CoV-2 501Y.V2 escapes neutralization by South African COVID-19 donor plasma. Nat Med. Published online March 2021. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3365429223

28. Sabino EC, Buss LF, Carvalho MPS, et al. Resurgence of COVID-19 in Manaus, Brazil, despite high seroprevalence. The Lancet. 2021;397(10273):452-455.

29. Public Health England (PHE). SARS-CoV-2 Variants of Concern and Variants under Investigation in England. Technical Briefing 20. Public

Health England; 2021. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1009243/Technical_Briefing_20.pdf

30. Planas D, Veyer D, Baidaliuk A, et al. Reduced Sensitivity of Infectious SARS-CoV-2 Variant B.1.617.2 to Monoclonal Antibodies and Sera from Convalescent and Vaccinated Individuals. Microbiology; 2021. doi:10.1101/2021.05.26.445838

31. Public Health England (PHE). SARS-CoV-2 Variants of Concern and Variants under Investigation..Technical Briefing 18.; 2021. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1001358/Variants_of_Concern_VOC_Technical_Briefing_18.pdf

32. Classification of Omicron (B.1.1.529): SARS-CoV-2 Variant of Concern. Accessed November 30, 2021. https://www.who.int/news/item/26-11-2021-classification-of-omicron-(b.1.1.529)-sars-cov-2-variant-of-concern

33. Public Health England. SARS-CoV-2 lateral flow antigen tests: evaluation of VOC1 (Kent, UK) and VOC2 (South Africa). GOV.UK. Accessed June 21, 2021. https://www.gov.uk/government/publications/sars-cov-2-lateral-flow-antigen-tests-evaluation-of-voc1-and-voc2/sars-cov-2-lateral[1]flow-antigen-tests-evaluation-of-voc1-kent-uk-and-voc2-south-africa

34. Bekliz M, Adea K, Essaidi-Laziosi M, et al. Analytical Performance of Eleven SARS-CoV-2 Antigen-Detecting Rapid Tests for Delta Variant. Infectious Diseases (except HIV/AIDS); 2021. doi:10.1101/2021.10.06.21264535

35. Andrews N, Stowe J, Kirsebom F, et al. Effectiveness of COVID-19 vaccines against the Omicron (B.1.1.529) variant of concern. :16.

36. Pfizer and BioNTech Provide Update on Omicron Variant. Published December 8, 2021. Accessed December 11, 2021. https://www.businesswire.com/news/home/20211208005542/en/Pfizer-and-BioNTech-Provide-Update-on-Omicron-Variant

37. Dejnirattisai W, Shaw RH, Supasa P, et al. Reduced Neutralisation of SARS-COV-2 Omicron-B.1.1.529 Variant by Post-Immunisation Serum.; 2021:2021.12.10.21267534. doi:10.1101/2021.12.10.21267534

38. Schmidt F, Muecksch F, Weisblum Y. Plasma neutralization properties of the SARS-CoV-2 Omicron variant. Google Docs. Accessed December 13, 2021. https://drive.google.com/file/d/1zjJWsybGaa3egiyn5nQqTzBtl0kmvMUu/view?usp=embed_facebook

39. Wilhelm A, Widera M, Grikscheit K, et al. Reduced Neutralization of SARS-CoV-2 Omicron Variant by Vaccine Sera and Monoclonal Antibodies. Infectious Diseases (except HIV/AIDS); 2021. doi:10.1101/2021.12.07.21267432

40. Thiruvengadam R, Awasthi A, Medigeshi G, et al. Effectiveness of ChAdOx1 nCoV-19 vaccine against SARS-CoV-2 infection during the delta (B.1.617.2) variant surge in India: a test-negative, case-control study and a mechanistic study of post-vaccination immune responses. The Lancet Infectious Diseases. Published online November 2021:S1473309921006800. doi:10.1016/S1473-3099(21)00680-0

41. Arbel R, Hammerman A, Sergienko R, et al. BNT162b2 Vaccine Booster and Mortality Due to Covid-19. New England Journal of Medicine. Published online December 8, 2021. doi:10.1056/NEJMoa2115624

42. Goldberg Y, Mandel M, Bar-On YM, et al. Protection and Waning of Natural and Hybrid COVID-19 Immunity. Epidemiology; 2021. doi:10.1101/2021.12.04.21267114

43. Emary KRW, Golubchik T, Aley PK, et al. Efficacy of ChAdOx1 nCoV-19 (AZD1222) vaccine against SARS-CoV-2 variant of concern 202012/01 (B.1.1.7): an exploratory analysis of a randomised controlled trial. The Lancet. 2021;397(10282):1351-1362. doi:10.1016/S0140-6736(21)00628-0

44. Heath PT, Eva Galiza FP, David Neil Baxter M, et al. Efficacy of the NVX-CoV2373 Covid-19 Vaccine Against the B.1.1.7 Variant. medRxiv. Published online May 2021:2021.05.13.21256639-2021.05.13.21256639. doi:10.1101/2021.05.13.21256639

45. Madhi SA, Baillie V, Cutland CL, et al. Efficacy of the ChAdOx1 nCoV-19 Covid-19 Vaccine against the B.1.351 Variant. New England Journal of Medicine. Published online March 2021:NEJMoa2102214-NEJMoa2102214. doi:10.1056/NEJMoa2102214

46. Sadoff J, Gray G, Vandebosch A, et al. Safety and Efficacy of Single-Dose Ad26.COV2.S Vaccine against Covid-19. New England Journal of Medicine. Published online April 2021:NEJMoa2101544-NEJMoa2101544. doi:10.1056/NEJMoa2101544

47. Shinde V, Bhikha S, Hoosain MZ, et al. Preliminary Efficacy of the NVX-CoV2373 Covid-19 Vaccine Against the B.1.351 Variant [Authors, highest degree, and affiliation/institution]. medRxiv. Published online March 2021:2021.02.25.21252477-2021.02.25.21252477. doi:10.1101/2021.02.25.21252477

48. Thomas SJ, Moreira ED, Kitchin N, et al. Six Month Safety and Efficacy of the BNT162b2 mRNA COVID-19 Vaccine. medRxiv. Published online July 28, 2021:2021.07.28.21261159. doi:10.1101/2021.07.28.21261159

49. Ella R, Reddy S, Blackwelder W, et al. Efficacy, safety, and lot to lot immunogenicity of an inactivated SARS-CoV-2 vaccine (BBV152): a double-blind, randomised, controlled phase 3 trial. medRxiv. Published online July 2, 2021:2021.06.30.21259439. doi:10.1101/2021.06.30.21259439.

 

Etiketler: