DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NÜN 22.03.2022 TARİHLİ YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) HAFTALIK DURUM RAPORU

22 Mart 2022 Salı

Ocak 2022'nin sonundan bu yana tutarlı bir düşüşün ardından, yeni haftalık vaka sayısı art arda ikinci hafta da yükselmiş ve 14-20 Mart 2022 tarihleri, arasında bir önceki haftaya göre %7'lik bir artış bildirilmiştir. Bölgesel düzeyde, Batı Pasifik Bölgesi'nde haftalık yeni vaka sayısı artmıştır.

Bu raporda aşağıda yer alan başlıklar halinde COVID-19 ile ilgili en son veriler paylaşılmaktadır:

 • Küresel Epidemiyolojik Durum
 • Özel konu: önemli ve endişe verici SARS-CoV-2 varyantları  hakkında güncelleme
 • DSÖ Bölgelerine Göre Genel Durum
 • Haftalık Operasyonel Güncellemenin Özeti

KÜRESEL EPİDEMİYOLOJİK DURUM

20 Mart 2022 itibariyle veriler

Ocak 2022'nin sonundan bu yana tutarlı bir düşüşün ardından, yeni haftalık vaka sayısı art arda ikinci hafta da yükselmiş ve 14-20 Mart 2022 tarihleri, arasında bir önceki haftaya göre %7'lik bir artış bildirilmiştir. Yeni ölüm vakaları sayısı azalma eğilimini sürdürmüştür (bir önceki haftaya göre -%23) (Şekil 1). Altı DSÖ bölgesinde 12 milyondan fazla vaka ve 33.000'den az ölüm vakası rapor edilmiştir (Tablo 1). 20 Mart 2022 itibariyle, küresel olarak 468 milyondan fazla doğrulanmış vaka ve 6 milyondan fazla ölüm vakası rapor edilmiştir.

Bölgesel düzeyde, Batı Pasifik Bölgesi'nde haftalık yeni vaka sayısı artmış (+%21), Avrupa Bölgesi'nde sayı sabit kalmış ve Doğu Akdeniz'de (%-41), Afrika'da (%-33), Güney-Doğu Asya (%-23) ve Amerika (%-17) bölgelerinde azalmıştır. Öte yandan, Batı Pasifik Bölgesi'nde haftalık yeni ölüm vakalarının sayısı artarken (+%5) diğer bölgelerde düşmüştür: Amerika (%-42), Doğu Akdeniz (-%38), Afrika (%-19) ), Avrupa (%-18) ve Güneydoğu Asya (%-18).

Birkaç ülke test stratejilerini aşamalı olarak değiştirdiğinden, gerçekleştirilen toplam test sayısının ve sonuç olarak tespit edilen vaka sayısının azalmasına neden olduğundan, bu eğilimler dikkatle yorumlanmalıdır.

Şekil 1: DSÖ bölgeleri tarafından haftalık olarak bildirilen COVID-19 vakalarının sayısı,  20 Mart 2022**

*Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Ülke düzeyinde, en yüksek haftalık yeni vaka sayısı Güney Kore (2 817 214 yeni vaka; +%34), Vietnam (1 888 694 yeni vaka; +%13), Almanya (1 538 666 yeni vaka +%14), Fransa (582 344 yeni vaka; +%39) ve Avustralya’dan (513 388 yeni vaka; +%161) rapor edilmiştir.

Haftalık en çok yeni ölüm vakası rapor eden ülkeler Rusya Federasyonu (3 681 yeni ölüm; - %19), Amerika Birleşik Devletleri (3 612 yeni ölüm; -%58), Brezilya (2 242 yeni ölüm; -%32) bildirildi. ), Güney Kore (2 033 yeni ölüm; +%41) ve Çin (1921 yeni ölüm; -2%) olmuştur.

Tablo 1. DSÖ Bölgelerine göre, son yedi günde bildirilen ve kümülatif COVID-19 vakalarının ve COVID-19 kaynaklı ölümlerin sayısı,  20 Mart 2022 verileri**

* Yedi gün öncesine kıyasla son yedi gün içinde yeni doğrulanmış vaka/ölüm sayısındaki yüzdelik değişim.

** Ek 2,veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

*** Son WEU'da insan faktörü nedeniyle Afrika Bölgesi'nde vaka sayısında artış yaşanmıştır.

COVID-19 ile ilgili en son veriler ve bilgiler için lütfen aşağıdaki adresleri ziyaret ediniz:

  DSÖ COVID-19 Paneli

  DSÖ COVID-19 Haftalık Operasyonel Güncelleme ve Haftalık Epidemiyolojik Güncelleme

 

Şekil 2. Ülkelere ve bölgelere göre, son yedi günde 100.000 nüfus başına bildirilen COVID-19 vakaları, 14-20 Mart 2022 **

** Ek 2, veri, tablo ve şekil notlarına bakınız 

Şekil 3. Ülkelere ve bölgelere göre, son yedi günde 100.000 nüfus başına bildirilen COVID-19 ölüm vakaları, 14-20 Mart Şubat 2022 **

 ** Ek 2, veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

 

Özel Konu: SARS-CoV-2 önemli varyantlar ve endişe verici varyantlar hakkında güncelleme

DSÖ, ulusal makamlar, kurumlar ve araştırmacılarla işbirliği içinde, SARSCoV-2 varyantlarının bulaşma veya hastalık özelliklerini değiştirip değiştirmediğini veya hastalığın yayılmasını kontrol etmek için uygulanan aşıların, terapötiklerin, teşhislerin veya halk sağlığı ve sosyal önlemlerinin (PHSM) etkinliğini etkileyip etkilemediğini rutin olarak değerlendirmektedir. Potansiyel endişe verici varyantlar (VOC'ler), önemli varyantlar (VOI'ler) veya izleme altındaki varyantlar (VUM'ler), küresel halk sağlığına yönelik riske dayalı olarak düzenli olarak değerlendirilmektedir. Kanıtlar ortaya çıktıkça, varyantların sınıflandırmaları, dolaşımdaki varyantların sürekli evrimini ve değişen epidemiyolojilerini yansıtacak şekilde revize edilecektir. Varyant sınıflandırması için kriterler ve mevcut VOC, VOI ve VUM listeleri, DSÖ SARS-CoV-2 varyantları izleme web sitesinde mevcuttur. Ulusal yetkililer, yerel önemli/endişe verici diğer varyantları belirlemeyi seçebilir ve bu değişkenlerin etkilerini araştırmak ve raporlamak için teşvik edilir.

Endişe Verici Koronavirüs varyantlarının (VOC) coğrafi yayılımı ve prevelansı

SARS-CoV-2'nin mevcut küresel epidemiyolojisi, Omicron varyantının küresel egemenliği ile karakterize edilir. Son 30 gün içinde toplanan örneklerle GISAID'e yüklenen 412.982 diziden (i), 412.119'unu (%99,8) Omicron ve 259'unu (%0,1) Delta oluşturmuştur.

Omicron varyantının Kasım 2021'deki ilk raporlanmasından bu yana, GISAID'de 2,4 milyondan fazla dizi depolanmıştır. Ocak 2022'nin ilk haftasında Omicron, gönderilen dizilerin %90'ını oluşturmuştur; Beşinci haftaya kadar, Omicron diğer tüm varyantların büyük ölçüde yerini almış olup şu anda dünya çapında gönderilen dizilerin %99,8'inden fazlasını oluşturmaktadır.

Omicron, BA.1, BA.1.1, BA.2 ve BA.3 dahil olmak üzere bir dizi soyundan gelen soylara sahiptir. Son 30 gün içinde, BA.2, bildirilen 251.645 dizi (%85.96) ile baskın varyant haline gelmiştir. Aynı dönemde 125.485 BA.1.1 dizisi (%8,98), 54 724 BA.1 dizisi (%4,26) ve 70 BA.3 dizisi (<0,1%) GISAID'e yüklenmiştir.

Başlıca Omicron soyundan gelen soylar arasında, haftalık eğilimler (şekil 4, panel A), BA.2'nin nispi oranının 2021'in sonundan beri istikrarlı bir şekilde arttığını ve BA.2'nin 2022'nin yedinci haftasında baskın soy haline geldiğini göstermektedir. Bu eğilim en çok Güneydoğu Asya Bölgesi'nde telaffuz edilmekte olup bunu Doğu Akdeniz, Afrika, Batı Pasifik ve Avrupa Bölgeleri izlemektedir. BA.2 şu anda Amerika Bölgesi'nde baskın suştur.

Bununla birlikte, gönderilen BA.1 ve BA.1.1 dizilerinin mutlak sayıları ve ayrıca BA.2 dizilerinin mutlak sayısındaki belirgin bir plato, 2022'nin başından bu yana Omicron'un soyundan gelen soylarında yakın zamanda bir düşüş eğilimine işaret etmektedir (şekil 4 , B paneli). Örnek toplama ve dizilerin GISAID'e sunulması arasındaki gecikme nedeniyle en son haftalara ait veriler eksik olabileceğinden, bu eğilim biraz dikkatle yorumlanmalıdır.

VOC'lerin küresel dağılımı, sıralama kapasitelerindeki farklılıklar ve ülkeler arasındaki örnekleme stratejilerindeki farklılıklar ve ayrıca raporlamadaki gecikmeler de dahil olmak üzere, sürveyans sınırlamaları dikkate alınarak yorumlanmalıdır. Ayrıca, bazı ülkeler, sunulan dönem boyunca test ve sıralama politikalarını değiştirmiş olabilir.

(i) Düşük kapsamlı diziler hariç olmak üzere, 16 Şubat ile 17 Mart 2022 tarihleri arasında (veri çıkarma sırasında rapor edilen son örnek) numune toplama tarihleriyle GISAID'e gönderilen dizileri içerir. Toplam 100'den fazla dizi gönderen ülkeler için oranlar tahmin edilmektedir. Son 30 gün içinde 47 ülke GISAID'e toplam 100 ve üzeri dizilim sunmuştur.

(ii) Haritalar için yüklenen GISAID verilerinin ve küresel epidemiyolojik raporlamanın, Omicron soyundan gelen soy dizisi verilerine kıyasla mutlak sayılarda biraz farklı olduğunu lütfen unutmayınız. İkincisi, manuel GISAID kullanılabilir veri klavuzundan alınmıştır.

Şekil 4. Örnek toplama haftasına göre GISAID'e sunulan diziler için Omicron soylarının küresel dağılımı ve nispi oranı

Grup A. Numune toplama haftasına göre son 4 haftadaki Omicron soylarının nispi oranları

Grup B. Örnek toplama haftasına göre Omicron soylarının insidansı.

 

 

 

 

SARS-CoV-2 rekombinant varyantları

Aynı virüsün varyantlarının rekombinasyonu doğal bir fenomendir ve beklenen bir mutasyon olayı olarak kabul edilebilir. DSÖ, Delta ve BA.1 varyantları veya BA.1 ve BA.2 varyantları arasında rekombinasyon olmak üzere birkaç rekombinant varyant hakkında bilgilendirilmiştir. Potansiyel kontaminasyon veya birlikte enfeksiyonun doğrulanması ve dışlanmasından sonra, ortaya çıkan diğer herhangi bir varyant için olduğu gibi bu rekombinantlara aynı izleme ve değerlendirme süreci uygulanır. İki Delta ve Omicron rekombinantı ve bir BA.1 x BA.2 rekombinantına artık Pango soy tanımlamaları XD, XE ve XF verilmiştir. Mevcut ön kanıtların hiçbiri, bu rekombinant varyantların daha yüksek bulaşıcılık veya daha ciddi sonuçlar ile ilişkili olduğunu göstermemektedir. DSÖ, diğer SARS-CoV-2 varyantlarının yanı sıra rekombinant varyantları izlemeye devam etmektedir ve daha fazla kanıt elde edildiğinde güncellemeleri yayınlayacaktır.

Omicron'un Özellikleri

VOC'lerin fenotipik etkilerine ilişkin mevcut kanıtlar, COVID-19 Haftalık Epidemiyolojik Güncelleme'nin önceki yayınlarında rapor edilmiştir. 8 Mart 2022'deki son güncellemeden bu yana, Omicron literatürü de dahil olmak üzere VOC'lerin fenotipik özellikleri hakkında birkaç yeni yayın yapılmıştır (Tablo 2). Bu çalışmalardan bazıları hakemli bir incelemeden geçmemiştir ve bu nedenle bulgular bu sınırlama dikkate alınarak yorumlanmalıdır.

Tablo 2: İlgili Omicron varyantına ilişkin mevcut kanıtların özeti

Alan

Gösterge / İndikatör

Ana Sonuçlar

Epidemiyoloji

Hastalık prevelansı/insidansı üzerindeki etkisi

Ocak 2022'nin sonundan bu yana istikrarlı bir düşüşün ardından, üst üste ikinci hafta için, 14-20 Mart 2022  tarihleri arasında yeni haftalık vaka sayısı bir önceki haftaya göre %7 artmıştır.

Batı Pasifik Bölgesi'nde haftalık yeni vaka sayısı artarken (+%21), Avrupa Bölgesi'nde sayı sabit kalmakta olup Doğu Akdeniz Bölgesi'nde (%-41), Afrika Bölgesi'nde (%-33), Güney Doğu Asya Bölgesi'nde (%-23) ve Amerika Bölgesinde (%-17) azalmıştır. Test politikalarındaki değişiklik-lerin rapor edilen vakaların sayısını etkileyebileceğini belirtmek önemlidir.

 

Omicron varyantı, 16 Şubat ve 17 Mart 2022 (GISAID) tarihleri arasında toplanan örneklerin %99,8'ini temsil eden, küresel olarak baskın dolaşımdaki varyant iken, Delta varyantı %0,1'i temsil etmektedir. Omicron Pango soyları arasında şu anda en yaygın olanı BA.2 (%86), ardından BA.1.1 (%9), BA.1 (%4) ve BA.3 (<%0,1) suşlarıdır.

 

Bulaşıcılık üzerindeki etkisi

GISAID verilerinin (1) güncellenmiş bir analizi, Omicron'un 21 Mart 2022'ye kadar mevcut yeterli dizi verisi ile 67 ülkede Delta'ya göre hala bir büyüme oranı avantajına sahip olduğunu ve bunun değişmeyen bir üreme süresi varsayımı altında epidemiyolojik bağlamlarda %5  (%95 GA: %74-103)  havuzlanmış ortalama iletim avantajına (yani etkin üreme sayılarındaki nispi fark) çevrildiğini göstermektedir (yani, bir kişinin enfekte olduğu andan başka bir kişiye bulaştığı ana kadar geçen süre).

 

Bununla birlikte, Omicron'un azaltılmış bir üreme süresine ilişkin kanıtlar, iletim avantajının daha düşük olabileceğini düşündürmek-tedir; %20 daha kısa üreme süresi için, Omicron'un Delta'ya göre tahmini havuzlanmış ortalama iletim avantajı %74'tür (%95 GA: %66-%90).

 

Aynı analiz, değişmeyen bir üreme süresi varsayımı altında %72'lik (%95 GA: %55-%82) bir havuzlanmış ortalama iletim avantajıyla, Omicron Pango soyu BA.2'nin Pango soyu BA.1'e göre bir büyüme oranı avantajını gösterir.

Omicron dizilerinin sayısı arttıkça ve daha fazla ülkeden veriler elde edildikçe bu tahminler satabil hale gelmektedir.

Birleşik Krallık(2) tarafından 11 Mart 2022'de yayınlanan ve 01 Aralık 2021 ile 01 Mart 2022 arasında toplanan numunelere ilişkin verileri kullanan güncellenmiş bir analiz, BA.2'nin BA.1'e kıyasla daha yüksek bir büyüme oranına  (ortalama: haftada % 78.8) sahip olduğunu ve hane halkı içinde (%13,6; %95 GA: %13.2-14,0 ve %10,7; %95 GA: %10,6-10,8) ve hane halkı temaslıları dışında (%5,3; %95 CI: %4,7-%5,8'e karşı %4,2; %95 CI: %4,0-%4,3) daha yüksek sekonder atak oranına sahip oluğunu  doğrulamaktadır .

Hastalık şiddeti üzerindeki etkisi

Omicron'un farklı ayarlarda Delta ile karşılaştırıldığında sürekli olarak daha düşük önem derecesine sahip olduğu bulunmuştur (3–7).

BA.1 ve BA.2 ile enfekte hastaları karşılaştıran güncellenmiş bir analiz, Birleşik Krallık'ta hastaneye yatış riskinde (HR=0.91; %95 GA: 0.85-0.98) hiçbir fark olmaksızın, daha önce yayınlanmış verilere benzer bulgular göstermektedir (2)

Amerika Birleşik Devletleri (8) ve Güney Afrika9'da Ocak 2022'nin sonundan bu yana rapor edilen hastaneye yatış sayısında hala sürekli bir düşüş varken, Birleşik Krallık 2022'nin 9. haftasına kıyasla 10. haftada hastaneye yatışlarda bir artış bildirmiştir (13.38). 100.000'de 11.67'ye karşı 100.000'de) (10) .

 Bağışıklık Tepkisi

Tekrar enfekte olma üzerindeki etkisi

Daha önce diğer SARS CoV-2 varyantları ile enfekte olmuş kişiler arasında Omicron varyantı için daha yüksek yeniden enfeksiyon oranları bildirilmiştir.

BA.1'i takiben BA.2 ile yeniden enfeksiyon Danimarka'da hafif hastalıkla ilişkilendirilirken (11) Katar'da yürütülen bir çalışma, Omicron Pango soylarından biriyle daha önce enfeksiyonun diğer Omicron Pango soylarıyla enfeksiyona karşı koruma sağlayabileceğini bildirmiştir; BA.1 ile enfeksiyonun ardından BA.2'ye karşı %94,9 (%95 GA: %88,4-97,8) ve BA.2 ile enfeksiyonun ardından BA.1'e karşı %85,6 (%95 GA: %77,4-90,9) koruma. (12)

Aşılama üzerindeki etkisi

Aşı etkinliği (VE) çalışmalarının sonuçları dikkatle yorumlanmalıdır, çünkü tahminler uygulanan aşı tipine ve doz sayısına ve zamanlamaya (farklı aşıların ardışık uygulaması) göre değişir. Daha fazla bilgi için, Omicron varyantı için VE sonuçlarının yorumlanması bölümüne bakınız.

Antikor tepkileri üzerindeki etki

Son güncellemeden bu yana Omicron'a verilen antikor yanıtları hakkında yeni veri yoktur. 23 laboratuvardan alınan nötralizasyon verilerinin analizi, Omicron varyantı (13) ile ilişkili nötralizasyonda 20 kat azalma bulmuştur.

Bu bulgular, vahşi tip SARS-CoV-2 ile karşılaştırıldığında BA.1 ve BA.2'ye daha düşük nötralize edici antikor titreleri ve BA.1 ve BA.2 için benzer tepkiler bildiren son çalışmaların sonuçlarıyla tutarlıdır. (14,15)

Yakın tarihli bir başka çalışma, aşılanmış bireylerde BA.1 ve BA.2'ye benzer nötralize edici olmayan antikor tepkileri bulmuştur (16). Genel olarak, bu sonuçlar BA.1 ve BA.2'ye benzer hümoral tepkileri göstermektedir.

Tanı Araçları

PCR testleri üzerindeki etkisi

Omicron'un çoklu gen hedeflerini içeren PCR tahlilleri üzerindeki etkisine dair yeni bir kanıt yoktur. BA.2 soyu, S-geni hedef başarısızlığından sorumlu 69-70 delesyonundan yoksun olan Omicron'un soyundan gelen tek varyantıdır. Birden fazla gen hedefini içeren SARS-CoV-2 için PCR testlerinin değerlendirilmesi, Omicron varyantının bu testlerin doğruluğu üzerindeki sınırlı etkisinin öngörülmüştür (17,18).

Hızlı tanı testleri üzerindeki etkisi

Omicron'un antijen bazlı hızlı tanı testleri (Ag-RDT'ler) üzerindeki etkisine dair yeni bir kanıt yoktur.

Mevcut veriler, diğer varyantlara kıyasla Omicron'u saptamak için Ag RDT'lerinin tanısal performansı hakkında çelişkili sonuçlar göstermek-tedir: bazı çalışmalar Ag-RDT'lerin duyarlılığının azal-dığını gösterirken (19- 22), diğerleri Omicron'u saptamak için, Delta veya diğer VOC'lere kıyasla, Ag-RDT testlerinin karşılaştırılabilir duyarlılığını bildirmiştir. (23-26).

Tedavi Üzerindeki Etkisi

Antiviraller üzerindeki etkisi

Omicron varyantına karşı antiviral ajanların etkinliğinde hiçbir farklılık göstermeyen ön verilerin yayınlanmasından bu yana yeni bir kanıt bulunmamaktadır (27-29).

Biyolojikler üzerindeki etkisi

Başlangıçta, monoklonal anti-korların Omicron'lu hastaları tedavi etme etkinliği üzerine yapılan çalışmalar, üç geniş ölçüde nötralize edici monoklonal antikor (sotro-viimab, S2X259 ve S2H97) için korunmuş nötralize edici aktivite ve diğer monoklonal antikorların etkinliğinde bir azalma bildirmiştir (30-34).

Bununla birlikte, ek klinik öncesi kanıtlar, sotrovimab'ın BA.2 Pango soyuna karşı azaltılmış nötralize edici aktivitesini ve casirivimab-imdevimab'ın BA.1 Omicron Pango soyuna karşı etkinliğinin olmadığını göstermektedir (35).

Diğer tedavi seçenekleri

İnterlökin-6 reseptör bloker-lerinin ve kortikosteroidlerin şiddetli ve kritik hastalığı olan hastaların tedavisinde etkili olmadığına dair kanıt yoktur.

 

Ek Kaynaklar:

 

Şekil 5. Birincil serilerin aşı etkinliği (VE) ve endişe verici Delta varyantına karşı hatırlatma aşılaması

Şekil 6. Birincil serilerin aşı etkinliği (VE) ve endişe verici Omicron varyantına karşı hatırlatma  aşılaması

 

Şekil 5 ve 6, sırasıyla Delta ve Omicron varyantlarının, hem birincil seri aşılar hem de hatırlatma aşıları için zaman içinde ürüne özgü aşı etkinliği (VE) üzerindeki etkisini özetlemektedir. Son güncellemeden bu yana, tümü VE'yi Delta'ya karşı değerlendiren ve üçü de Omicron'a karşı VE'yi değerlendiren beş yeni çalışma rakamlara eklenmiştir. (36–40) Omicron çalışmalarından bir çalışma, AstraZeneca-Vaxzevria hakkında yeni VE verileri sağlamıştır (37) , iki (henüz hakemli değil) Moderna-Spikevax (37,38) ve dört (ikisi henüz hakemli değil) Pfizer BioNTech-Comirnaty'de (37–40) VOC'lere karşı aşı performansı hakkında ek bilgiler Ek 4'te bulunabilir.

Delta varyantı için VE sonuçlarının yorumlanması (iii)

Bugüne kadar 31 çalışma, COVID 19 aşılarının Delta varyantına bağlı hastalık ve enfeksiyona karşı etkinliğine dair kanıtlara katkıda bulunmaktadır. Delta'ya karşı VE, Omicron'unkinden önemli ölçüde daha yüksektir ve semptomatik hastalık ve enfeksiyon için zamanla daha kademeli olarak azalır, şiddetli hastalığa karşı zamanla sadece hafif düşüşler olur. Birincil serilerle aşılamanın ilk üç ayında Delta varyantı ile ciddi hastalık sonuçları için, mRNA aşıları için sekiz (%100) VE tahmininin tümü (Moderna-Spikevax ve Pfizer BioNTech-Comirnaty) ve beşte dördü (%80) Adenovektör aşıları (AstraZeneca-Vaxzevria ve Janssen Ad26.COV2.S) için VE tahminleri ≥ %70 olmuştur. Aşılamadan sonraki üç ayın ötesinde, mRNA aşıları için 18 (%100) VE tahmininin tümü ve adenovektör aşıları için 10 (%50) VE tahmininden beşi ≥ %70 olarak gerçekleşmiştir.

Semptomatik hastalık ve enfeksiyon için, ilk VE tahminleri şiddetli hastalığa göre daha düşük olma eğilimindeydi ve VE zaman içinde daha önemli ölçüde azaldı. Yine de, birincil serilerle aşılamanın ilk üç ayındaki semptomatik hastalık sonuçları için, mRNA aşıları için tüm 11 (%100) VE tahminleri ≥ %70 idi; adenovektör aşılar için dörtten ikisi (%50) VE tahminleri ≥ %70 idi.

Aşılamadan sonraki üç ayın ötesinde, mRNA aşıları için 15 (%47) VE tahmininden yedisi ve adenovektör aşıları için üç (%0) VE tahmininden hiçbiri ≥ %70 olmamıştır. Bir mRNA aşısının veya AstraZeneca-Vaxzevria'nın birincil serisinin tamamlanmasından sonra mRNA hatırlayma aşılaması, destekleyici dozun ardından altı ay boyunca devam eden bir destek dozundan sonraki üç ay içinde VE'yi semptomatik hastalığa karşı tüm çalışmalarda (12/12 tahminleri) ≥ %70'e getirmiştir (dört VE tahminlerinin tümü ≥ %70). Semptomatik hastalığa karşı inaktive aşıların (Pekin CNBG-BBIBP CorV ve Sinovac-CoronaVac) VE için sınırlı veri mevcut olup zaman içinde enfeksiyona karşı inaktive aşıların VE ile benzer bir patern görülmüştür: ilk üç ay içindeki tek VE tahmini Sinovac-CoronaVac'ın tamamlanması ≥ %70 iken, bu da üç ila altı ayda <%50'ye düşmüştür; bununla birlikte, Sinovac-CoronaVac primer serisini takiben çeşitli platformlarla yapılan hatırlatma aşılaması, herhangi bir rapel dozun alınmasından sonraki ilk üç ay içinde tüm çalışmalarda (6/6 VE tahminleri) VE'yi ≥ %70'e ulaştırmıştır.

Omicron varyantı için VE sonuçlarının yorumlanması (iii)

Bugüne kadar, Omicron varyantına karşı yapılan on VE çalışması, birincil seri COVID-19 aşılarının tüm sonuçlar için (şiddetli hastalık, semptomatik hastalık ve enfeksiyon) diğer ilgili varyantlar için gözlemlendiğinden daha az koruma sağladığını göstermektedir. Önemli olarak, Omicron varyantına karşı VE tahminleri, şiddetli hastalık için en yüksek seviyede kalırken, semptomatik hastalık ve enfeksiyon için daha düşüktür. Hatırlatma aşılaması, tüm ürünler için tüm sonuçlar için VE'yi önemli ölçüde iyileştirir. Bununla birlikte, rapellerden sonraki kısa takip süresi nedeniyle, bir rapel dozun ardından VE'nin süresini karakterize etmek için daha fazla veriye ihtiyaç vardır. Omicron'a karşı inaktive aşıların koruma süresi hakkında henüz bir veri mevcut değildir.

(iii) Her aşı platformunda %70 veya üzerinde olan tüm VE tahminlerinin oranını hesaplayarak, Omicron ve Delta için kanıtların toplamını, her bir aşı platformu için hastalık sonucuna göre (enfeksiyon, semptomatik hastalık, şiddetli hastalık) her hastalık sonucu için özetler. Lütfen tek bir çalışmanın birden fazla VE tahminine katkıda bulunabileceğini unutmayınız.

Şiddetli hastalık için, birincil seri aşılamanın ilk üç ayı içinde, mRNA aşıları için altı VE tahmininden dördü (%67) ≥%70 iken ve vektör aşıları için her ikisi de <%50'lik bir VE bildiren sadece iki çalışma mevcuttur.

Aşılamadan sonraki üç ayın ötesinde, mRNA aşıları için 15 (%40) VE tahmininden altısı ve adenovektör aşıları için beş (%0) VE tahmininden hiçbiri ≥ %70 olarak gerçekleşmemiştir. Hatırlatma aşılaması, tüm çalışmalarda VE'yi şiddetli hastalığa karşı iyileştirmiş ve 16 tahminin tümü VE’yi ≥ %70 olarak göstermiştir (15 tahmin bir mRNA güçlendiriciyi değerlendirdi ve bir tahmin, bir takviye Janssen-Ad26.COV2.S dozunu değerlendirdi) 14 gün ile üç ay arasında hatırlatma doz yapılması durumunda mRNA güçlendiricisinden üç ila altı ay sonra, beş (%100) tahminin tümü VE’yi ≥ %70 olarak göstermiştir.

Semptomatik hastalık ve enfeksiyona karşı ilk VE tahminleri, şiddetli hastalığa göre daha düşük olma eğilimindeydi ve VE zaman içinde önemli ölçüde azalmıştır. Semptomatik hastalık için, birincil serilerle aşılamanın ilk üç ayı içindeki sonuçlar, mRNA aşıları için sekiz VE tahmininden ikisi (%25) %70 iken adenovektör aşıları için VE tahminleri yoktur (AstraZeneca-Vaxzevria ve Janssen-Ad26.COV2.S). Aşılamadan sonraki üç ayın akabinde, mRNA aşıları için 12 (%0) VE tahmininden hiçbiri ve AstraZeneca-Vaxzevria için iki (%0) VE tahmininden hiçbiri %50 değildir. Bir mRNA aşısının veya AstraZeneca-Vaxzevria'nın birincil serisinin tamamlanmasından sonra mRNA rapel doz aşılama, 10 VE tahmininden dördü %70 ve tüm 12 %50'lik rapel doz uygulamasından 14 gün ila üç ay sonra VE'yi semptomatik hastalığa karşı iyileştirmiştir.Ancak, rapel doz koruması,  mRNA rapel dozunun alınmasını takiben üç ila altı ayda VE'nin %50 olduğunu gösteren mevcut beş (%20) tahminden biri ile aşılamadan bu yana zamanla azalmıştır. Enfeksiyona karşı VE benzer bir patern göstermiştir.

 

Şili'den yeni bir ön baskı çalışması (aşılamadan sonra birden fazla zaman noktası için VE tahminleri sunma kriterini karşılamadığından grafiklere dahil edilmemiştir), Sinovac-CoronaVac'ın VE'sini, Omicron'un baskın olduğu bir dönemde üç ila beş yaş arasındaki çocuklar arasında enfeksiyona ve hastaneye yatışa karşı değerlendirmiştir 41. Sinovac-CoronaVac'ın ikinci dozunun alınmasından 14 gün veya daha uzun süre sonra hastaneye yatış ve enfeksiyona karşı VE, sırasıyla %65.2 (%95 GA: %50,4-75,6) ve %37,9 (%95 GA: %36,1-39,6) çıkmıştır ve ikinci dozun alınmasından sonra maksimum takip süresi yaklaşık 14 haftadır.

 

 

 

DSÖ BÖLGELERİNE GÖRE DURUM

 

Afrika Bölgesi

 

Afrika Bölgesi, bir önceki haftaya göre %33'lük bir düşüşle 25.000’den fazla yeni vaka bildirmiştir. Aralık 2021'in sonundan bu yana vaka sayıları azalmaya devam etmiştir. Buna rağmen, Bölgedeki dokuz (%18) ülke vakalarda %20'nin üzerinde bir artış bildirmiştir, ancak bu ülkeler 100'den az yeni vaka sayısı bildirmiştir. En yüksek sayıda yeni vaka bildiren ülkeler sırasıyla; Güney Afrika (9797 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 16,5 yeni vaka; yüzde oranı bir önceki haftaya benzer), Réunion (8514 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 951,0 yeni vaka; %6 artış) ve Zimbabve (2095 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 14,1 yeni vaka; %37 azalma) olmuştur.

Bölge,  haftalık yeni ölüm vakalarında bir önceki haftaya göre %19’luk düşüş ile 200'ün üzerinde yeni ölüm vakası bildirmiştir. En yüksek sayıda yeni ölüm vakası bildiren ülkeler; Güney Afrika (167 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm; yüzde oranı bir önceki haftaya benzer), Zimbabve (12 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm; %29 azalma), Cezayir (9 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm; yüzde oranı bir önceki haftaya benzer) ve Réunion (9 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına 1,0 yeni ölüm; %36 azalma) olmuştur.

 

 

 

 

DSÖ Afrika Bölge Ofisi: https://www.afro.who.int/health-topics/coronavirus-covid-19

Amerika Bölgesi

 

Amerika Bölgesi, bir önceki haftaya göre sırasıyla %17’lik ve %42’lik düşüşle 738.000'den fazla yeni vaka ve 8800'den fazla yeni ölüm vakası bildirmiştir. Bununla birlikte, Bölgedeki 13 (%23) ülke yeni vakalarda %20 veya daha fazla artış bildirmiştir, en yüksek artışlardan bazıları Saint Pierre ve Miquelon'da (298'e karşı 52 yeni vaka, %473 artış), Curacao'da (375'e karşı 102 yeni vaka, %268 artış) ve Meksika’da (22.418'e karşı 11.193 yeni vaka, %100 artış gözlenmiştir. En çok yeni vaka bildiren ülkeler; Brezilya (267.998 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 126,1 yeni vaka; %19 azalma), Amerika Birleşik Devletleri (212.751 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 64,3 yeni vaka; %16 azalma) ve Şili (95.205 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 498,0 yeni vaka; % 19 azalma) olmuştur.

En yüksek sayıda yeni ölüm vakası bildiren ülkeler; Amerika Birleşik Devletleri (3612 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına 1,1 yeni ölüm; %58 azalma), Brezilya (2242 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına 1,1 yeni ölüm; %32 azalma) ve Meksika (829 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm; %156 artış) olmuştur.

 

 

DSÖ Amerika Bölge Ofisi: https://www.paho.org/en/topics/coronavirus-infections/coronavirus-disease-covid-19-pandemic

Doğu Akdeniz Bölgesi

 

Doğu Akdeniz Bölgesi, 74.000'den fazla yeni vaka ile haftalık yeni vakalarda azalma bildirmeye devam etmiş olup bir önceki haftaya göre %41'lik düşüş bildirmiştir. Bununla birlikte, Ürdün yeni haftalık vakalarda %20 veya daha fazla artış bildirmiştir (25.502'ye karşı 16.449 yeni vaka; %55 artış).

En yüksek sayıda yeni vaka bildiren ülkeler; Ürdün (25.502 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 249,9 yeni vaka; %55 artış), İran (19.454 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 23,2 yeni vaka; %45 azalma) ve Bahreyn (7594 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 446,3 yeni vaka; % 31 azalma) olmuştur.

Bölgede geçen hafta, 1000 yeni ölüm vakasının bildirilmesiyle birliikte %38’lik düşüş gözlenmiştir. En yüksek sayıda yeni ölüm vakası bildiren ülkeler; İran (719 yeni ölüm, 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm; %34 azalma ), Ürdün (77 yeni ölüm, 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm, %133 artış) ve Lübnan (43 yeni ölüm, 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm; %26 azalma) olmuştur.

 

 

DSÖ Doğu Akdeniz Bölge Ofisi: http://www.emro.who.int/health-topics/corona-virus/index.html

 

Avrupa Bölgesi

 

7-13 Mart 2022 haftasında bildirilen artışın ardından, Avrupa Bölgesi'nde haftalık yeni vakaların sayısı stabil kalmış (<%1) ve 5,2 milyondan fazla yeni vaka rapor edilmiştir. Bölgedeki on ülke (%18), yeni vakalarda %20 veya daha fazla artış bildirmiştir ve en yüksek artışlar: Cebelitarık (471'e karşı 231 yeni vaka; %104 artış), Man Adası (1814'e karşı 903 yeni vaka; %101 artış), Malta (1628'e karşı 887 yeni vaka; %84 artış) ve Guernsey’de (2077'ye karşı 1196 yeni vaka; %74 artış) gözlenmiştir.

Bölgede, yeni ölüm vakalarının sayısı azalmaya devam etmiştir ve bir önceki haftaya göre %18’lik bir düşüşle 13.000'den fazla yeni ölüm vakası bildirilmiştir. En çok ölüm vakası bildiren ülkeler; Rusya (3681 yeni ölüm; 100.000  nüfus başına 2,5 yeni ölüm, %19 azalma), Almanya (1345 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına 1,6 yeni ölüm; %8 azalma) ve İtalya (910 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına 1,5 yeni ölüm; %9 azalma) olmuştur.

 

 

 

DSÖ Avrupa Bölge Ofisi: https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19.

 

Güneydoğu Asya Bölgesi

 

Güneydoğu Asya Bölgesi’nde Ocak 2022’nin sonundan bu yana yeni vakalarda gözlenen düşüş eğilimi,  269.000’den fazla yeni vakanın bildirilmesiyle birlikte bir önceki haftaya göre %23’lük azalma ile devam etmektedir. Bölgesel düzeydeki düşüş eğilimine rağmen, Bölgedeki bir ülke, %20 veya daha fazla artış bildirmiştir: Bhutan (4384'e karşı 2822 yeni vaka; %55 artış). En çok yeni vaka bildiren üç ülke; Tayland (169.144 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 242.3 yeni vaka;%7 artış), Endonezya (71.988 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 26,3 yeni vaka; %49 azalma) ve Hindistan (16.850 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 1,2 yeni vaka; %40 azalma) olmuştur.

Bölgesel olarak, yeni ölüm vakalarının sayısı azalmaya devam etmektedir ve bir önceki haftaya göre %18'lik bir düşüş ile 2800'ün hemen altında yeni ölüm vakası bildirilmiştir. En çok yeni ölüm vakası bildiren üç ülke; Endonezya (1572 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına  <1 yeni ölüm, %21 azalma), Hindistan (629 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm, %23 azalma) ve Tayland (537 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm; % 13 artış) olmuştur.

 

DSÖ Güney Doğu Asya Bölge Ofisi: https://www.who.int/southeastasia/outbreaks-and-emergencies/novel-coronavirus-2019.

Batı Pasifik Bölgesi

 

Batı Pasifik Bölgesi, Aralık 2021'in sonundan bu yana artış eğilimi göstermekte olup 6 milyondan fazla yeni vaka ile bir önceki haftaya göre yeni haftalık vakalarda %22’lik bir artış bildirmiştir. Bölgedeki on (%44) ülke yeni vakalarda %20 veya daha fazla artış bildirmiştir ve ve en yüksek artışlar Laos (6449'a karşı 1538 yeni vaka; %319 artış), Avustralya  (513.388'e karşı 196.803 yeni vaka; %161 artış),  Amerikan Samoası (623'e karşı 247 yeni vaka; %152 artış), Vanuatu (352'ye karşı 146 yeni vaka; %141 artış) ve Fiji’de (148'e karşı 63 yeni vaka; %135 artış gözlenmiştir.

Yeni haftalık ölümlerin sayısı da artmaya devam etmiş olup %5'lik bir artış ile 7000'den az yeni ölüm vakası bildirilmiştir. En fazla yeni ölüm vakası rapor eden üç ülke; Kore (2033 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına 4,0 yeni ölüm, %41 artış), Çin (1921 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm, % 2 azalma) ve Japonya (1016 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm; % 18 azalma) olmuştur.

 

 

DSÖ Batı Pasifik Bölge Ofisi: https://www.who.int/westernpacific/emergencies/covid-19

COVID-19 Haftalık Operasyonel Güncellemenin Özeti

 

Haftalık Operasyonel Güncelleme (WOU), COVID-19 SPRP 2021 çerçevesine karşı devam eden küresel ilerleme hakkında güncelleme yapmayı ve ülke düzeyinde eylemleri ve DSÖ'nün ülkelere verdiği desteği vurgulamayı amaçlayan COVID-19 Stratejik Hazırlık ve Müdahale Planı (SPRP) izleme ve değerlendirme ekibi tarafından hazırlanan bir rapordur.

22 Mart'ta yayınlanan COVID-19 Haftalık Operasyonel Güncelleme baskısında öne çıkan noktalar şunlardır:

 

Bir söylenti uyarısı ve yalanlama sistemi aracılığıyla Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde COVID-19 söylentileriyle mücadele etme mitingi

DSÖ, Suudi Arabistan halk sağlığı laboratuvarının ulusal bir grip merkezi olarak tanınmasını tavsiye etmektedir.

•DSÖ ve Zambiya Sağlık Bakanlığı, “Act-A Health Systems Connector”ün desteğiyle COVID-19 müdahalesini ve sağlık hizmetlerinin sürekliliğini artırıyor

DSÖ/Avrupa, Acil Müdahale Bilgi Yönetim Sistemi (ERIMS) girişimi aracılığıyla Azerbaycan için acil müdahaleye yönelik veri analizi ve bilgi yönetimi konusunda bir çalıştay düzenliyor

Laos Sağlık Bakanlığı ve DSÖ, yerel medyayı olası Omicron dalgasına hazırlıyor

Çokuluslu Bolivya Devleti, COVID-19 müdahalesi için grip kapasitelerinden yararlanıyor

DSÖ, Küresel Sağlık Tesisleri Veritabanı oluşturuyor:Birinci basamak sağlık hizmetlerine ve Evrensel Sağlık Hizmetine (UHC) daha iyi erişim sağlamak için COVID-19'dan alınan içgörülerden yararlanılması

BM Kriz Yönetim Ekibinden (UNCMT) güncellemeler

Çevrimiçi COVID-19 aşı eğitim kurslarının etkisinin ölçülmesi

Operasyon Desteği ve Lojistik

•Pandeminin akut aşamasını sona erdirmek için ülke çapında ve küresel ilerlemeyi gösteren küresel göstergelerin bir alt kümesinde ilerleme

 

 

Teknik Rehber ve Diğer Kaynaklar

 • Teknik rehberler: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance
 • DSÖ Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) Paneli: https://covid19.who.int/
 • Haftalık COVID-19 Operasyonel Güncellemeleri: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/strategies-and-plans
 • DSÖ COVID-19 Vaka Tanımları: https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Surveillance_Case_Definition-2020.2
 • COVID-19 Tedarik Zinciri Kurumlar Arası Koordinasyon Hücresi Haftalık Durum Güncellemesi: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-operations
 • Araştırma ve Geliştirme: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov
 • COVID-19 hakkında çevrimiçi kurslar: https://openwho.org/channels/covid-19; ve mevcut olan diğer ulusal diller: https://openwho.org/channels/covid-19-national-languages
 • DSÖ Akademi COVID-19 mobil öğrenim uygulaması: https://www.who.int/about/who-academy/the-who-academy-s-covid-19-mobile-learning-app
 • Uluslararası toplumun, tüm ülkelere virüse hazırlanması ve müdahale etmesi konusunda sağladığı desteği özetleyen Stratejik Hazırlık ve Müdahale Planı (SPRP): https://www.who.int/publications/i/item/strategic-preparedness-and-response-plan-for-the-new-coronavirus
 • EPI-WIN: bireyler, kuruluşlar ve topluluklara uyarlanmış bilgiler: https://www.who.int/teams/risk-communication
 • Halk İçin Öneriler Ve Tavsiyeler

 

Ekler:

 

Ek 1.Ülkelere ve bölgelere göre endişe verici varyantların listesi, 22 Mart 2022 verileri**

 

 

 

* Bu güncellemede yeni eklenmiştir.

"     ", bu varyant için bilgilerin DSÖ tarafından resmi kaynaklardan alındığını gösterir.

" o  " ifadesi, bu varyant için bilgilerin DSÖ tarafından resmi olmayan kaynaklardan alındığını ve daha fazla bilgi elde edildikçe inceleneceğini belirtir.

** Seyahat edenler (örn. Giriş noktalarında tespit edilen importe vakalar)  veya yerel vakalar (toplulukta tespit edilen) arasında VOC tespitini bildiren ülkeleri / bölgeleri / alanları içerir. Endişe verici varyantın tespit edildiğini hiç bildirmemiş ülkeleri, bölgeleri ve alanları hariç tutmaktadır.

Ayrıca bkz. Ek 2 Veri, tablo ve şekil notları.

 

Ek 2. Veri, tablo ve şekil notları

 

Sunulan veriler, ülkelerden/bölgelerden DSÖ'ye bildirilen, büyük ölçüde DSÖ vaka tanımlarına (https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV Surveillance_Case_Definition-2020.2) ve sürveyans klavuzuna (https://www.who.int/publications/i/item/who-2019-nCoV-surveillanceguidance-2020.8) dayanan resmi laboratuvar onaylı COVID-19 vaka ve ölümlerine dayanmaktadır. Doğruluk ve güvenilirliği sağlamak için adımlar atılırken, tüm veriler sürekli doğrulama ve değişikliğe tabidir; ve bu verileri yorumlarken, gerçek vaka ve ölüm oranı insidansının olduğundan düşük tahmin edilmesi ve bu verileri küresel düzeyde yansıtmada değişken gecikmeler gibi, sunulan sayıları etkileyen birkaç faktör nedeniyle dikkatli olunmalıdır. Vaka tespiti, dahil etme kriterleri, test stratejileri, raporlama uygulamaları ve veri kesme ve gecikme süreleri ülkeler/bölgeler arasında farklılık göstermektedir. Az sayıda ülke/bölge, şüpheli ve laboratuvar onaylı vakaları birlikte rapor etmektedir. DSÖ, ulusal halk sağlığı yetkilileri ve diğer kaynaklar tarafından yayınlanan bilgi ürünleri arasında farklılıklar olması beklenmektedir.

Halk sağlığı yetkililerinin çok sayıda vakayı veya ölümü toplam sayımlarından çıkaran veri uyuşturma çalışmaları yürütmesi nedeniyle, yeni vakalar/ölümler sütunlarında uygun şekilde negatif sayılar gösterilebilir. Çıkarmaların önceki günlere uygun şekilde paylaştırılmasına olanak tanıyan ek ayrıntılar ortaya çıktığında, grafikler buna göre güncellenecektir. epi-data-support@who.int adresine e-posta gönderilerek yapılan geçmiş veri düzenlemesinin bir kaydı talep edilebilmektedir. Talep ederken lütfen ilgilendiğiniz ülke (ler)i, süreyi ve talep / kullanım amacını belirtiniz. Önceki durum raporları düzenlenmeyecektir; en güncel veriler için https://covid19.who.int/ adresine bakınız. Ülkeler, bölgeler ve alanlar ve DSÖ Bölgeleri (önceki sayılarda rapor edilmiştir) tarafından son yedi gün içinde bildirilen doğrulanmış COVID-19 vakaları ve ölümleri  “https://covid19.who.int/table” adresinde mevcuttur: 'Ülkeler', benzer statüdeki ülkeleri, bölgeleri, alanları veya diğer yargı yetkilerini ifade edebilmektedir.

Kullanılan isimler ve bu yayındaki materyalin sunumu, DSÖ tarafından herhangi bir ülkenin, bölgenin, şehrin veya otoritenin yasal statüsü, yetkileri veya hudutlarının sınırlandırılması ile ilgili herhangi bir fikrin ifade edildiği anlamına gelmemektedir. Haritalardaki noktalı ve kesik çizgiler, henüz tam olarak anlaşmaya varılamayan yaklaşık sınır çizgilerini temsil etmektedir.

Ülkeler ve bölgeler, DSÖ yönetim bölgesi altında düzenlenmiştir. Belirli şirketlerin veya üreticilerin ürünlerinden bahsedilmesi, DSÖ tarafından onaylandığını veya söz konusu benzer nitelikteki diğer ürünlerin yerine önerildiğini ima etmemektedir. Hatalar ve eksiklikler hariç olmak üzere, tescilli ürünlerin isimleri, baş harfleri büyük olacak şekilde ayırt edilmektedir.

(1) Kosova'ya yapılan tüm atıflar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1244 (1999) sayılı kararı bağlamında anlaşılmalıdır. Haritada Sırbistan ve Kosova vakalarının sayısı (UNSCR 1244, 1999) görselleştirme amacıyla hazırlanmıştır.

 

Ek 3. Şekil 5 ve Şekil 6 için Yöntemler

 

Şekiller, VE'yi Omicron varyantına karşı değerlendiren Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, İsrail, Katar, Güney Afrika, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan 14 çalışmayı ve VE'yi Delta varyantına karşı değerlendiren Avrupa Bölgesi, Amerika Bölgesi ve Güneydoğu Asya Bölgesi''ndeki çeşitli ülkelerin yanı sıra Katar ve Tayland'dan 31 çalışmayı içermektedir.

Grafiğe dahil edilen VE çalışmaları, COVID-19 aşı etkinliği çalışmalarının devam etmekte olan sistematik bir incelemesinden tanımlanmıştır. Tüm çalışmalar kohort veya test negatif çalışmalardır. Sistematik inceleme ve dahil etme/hariç tutma kriterleri için belirlenen yöntemler view-hub.org'da mevcuttur. Çalışmalar, Delta veya Omicron varyantının dolaşımda baskın varyant olduğu bir dönemde gerçekleştirilmiştir. Omicron veya Delta varyantınının laboratuvar tarafından doğrulanmış vakalarına ilişkin tahminler dahil edilmiştir. Ek olarak, birincil seri VE için, yalnızca aşılamadan bu yana ayrık zaman aralıkları için VE tahminleri sağlayan ve zaman içinde VE'deki değişiklikleri değerlendiren çalışmalar dahil edilmiştir.

Birincil VE serisi için, tahminler yalnızca VE'yi birden fazla zaman periyodu için rapor eden çalışmaların grafiğine dahil edilir.

 

Ek 4. Endişe Verici Varyantlara karşı birincil seri aşı performansının özeti (17 Mart 2022 itibariyle VE verileri; 14 Mart 2022 itibariyle Nötralizasyon verileri)

 

 

VOC'nin aşılar üzerindeki etkilerine ilişkin ilave notlar

 

VE'deki azalmalar, mutlak VE tahmininin gösterdiği gibi, mutlaka koruma kaybı anlamına gelmez. Örneğin, mRNA aşıları için semptomatik hastalığa karşı VE'de yüzde 10'luk bir azalma, yine de ~%85'lik yüksek aşı etkinliği anlamına gelmektedir. Benzer şekilde, aşılar şiddetli hastalığa karşı daha yüksek VE göstermiştir; bu nedenle, VOC'lere bağlı ciddi hastalıklara karşı VE'de küçük azalmalar hala önemli koruma anlamına gelmektedir.

Ek 4, azalma olmaksızın VOC'lerin COVID-19 aşı performansı üzerindeki etkisini özetlemektedir ve bu nedenle,  son doz uygulamasının akabindeki 4 aydan sonrasındaki VE'yi değerlendiren çalışmaları içermez.

Tam aşılama (nihai dozdan ≥ 7 gün sonra) için VOC'ye özgü aşı etkinliği veya etkililiği (VE) tahminlerini sunan çalışmalar, VE'deki azalma düzeyini belirlemek için o aşı ürünü için bir karşılaştırmalı VE tahminiyle değerlendirilir. Semptomatik hastalık için VOC VE, VOC olmayan ortamlardan elde edilen faz 3 randomize RCT sonuçlarıyla karşılaştırılır.

Bu sonuçlara ilişkin kararsızlık veya faz 3 RCT tahminlerinin olmaması nedeniyle şiddetli hastalık ve enfeksiyon için, VOC VE, mümkün olduğunda aynı çalışmadan elde edilen VOC VE olmayan tahminlerle (veya Beta, Gama veya Delta değerlendirilirken aynı çalışmadan Alpha VE ile) karşılaştırılır; enfeksiyon için, AstraZeneca Vaxzevria hariç tutularak,  (VOC olmayana bağlı enfeksiyona karşı VE'nin faz 3 tahmini mevcut olduğunda ve karşılaştırıcı olarak kullanılır) karşılaştırılır. Bazı durumlarda, bir VOC'ye karşı çok yüksek bir VE tahmini rapor edilirse (yani >%90) bir karşılaştırıcı olmadan bile şiddetli hastalık veya enfeksiyon sonucu için bir çalışma dahil edilebilir.

Çalışmaların popülasyon, sonuç tanımları, çalışma tasarımı ve farklı çalışmalar arasında bir ürün için VE tahminlerini karşılaştırırken farklılıkları kısmen açıklayabilecek diğer metodolojik hususlarda farklılık gösterdiğini belirtmek de önemlidir. Ek olarak, tabloda özetlenen azalmalar VE nokta tahminlerini temsil eder ve çalışmalar arasında önemli ölçüde farklılık gösteren bu tahminler etrafındaki belirsizlik aralıklarını temsil etmez. VE'de belirtilen azalmalar, bu sınırlamalar göz önünde bulundurularak yorumlanmalıdır.

Tam aşılamanın ardından >7 gün ve <6 ay süre sonra toplanan örnekleri kullanan ve referans olarak ana suşu kullanan nötralizasyon çalışmaları Ek 4'te yer almaktadır.

 

Referanslar

 

1. Campbell F, Archer B, Laurenson-Schafer H, et al. Increased transmissibility and global spread of SARS-CoV-2 variants of concern as at June 2021. Eurosurveillance. 2021;26(24):2100509.

2. UK Health Security Agency. Technical Briefing 38: SARS-CoV-2 Variants of Concern and Variants under Investigation in England.; 2022. Accessed February 21, 2022. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1060337/Tec hnical-Briefing-38-11March2022.pdf

3. Ferguson N, Ghani A, Hinsley W, Volz E. Report 50: Hospitalisation Risk for Omicron Cases in England. Imperial College London; 2021. Accessed December 23, 2021. https://www.imperial.ac.uk/media/imperialcollege/medicine/mrc-gida/2021-12-22-COVID19-Report-50.pdf

4. Ulloa AC, Buchan SA, Daneman N, Brown KA. Early Estimates of SARS-CoV-2 Omicron Variant Severity Based on a Matched Cohort Study, Ontario, Canada. Epidemiology; 2021. doi:10.1101/2021.12.24.21268382

5. Lewnard JA, Hong VX, Patel MM, Kahn R, Lipsitch M, Tartof SY. Clinical Outcomes among Patients Infected with Omicron (B.1.1.529) SARS-CoV-2 Variant in Southern California. Epidemiology; 2022. doi:10.1101/2022.01.11.22269045

6. Wang L, Berger NA, Kaelber DC, Davis PB, Volkow ND, Xu R. Comparison of Outcomes from COVID Infection in Pediatric and Adult Patients before and after the Emergence of Omicron. Infectious Diseases (except HIV/AIDS); 2022. doi:10.1101/2021.12.30.21268495

7. Wolter N, Jassat W, Walaza S, et al. Early assessment of the clinical severity of the SARS-CoV-2 omicron variant in South Africa: a data linkage study. The Lancet. Published online January 2022:S0140673622000174. doi:10.1016/S0140-6736(22)00017-4

8. U.S. Centers for Disease Control and prevention. COVID-19 Forecasts: Hospitalizations: updated 16 March 2022. Published 2022. Accessed March 7, 2022. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019- ncov/science/forecasting/hospitalizations-forecasts.html

9. National Institute for Communicable Diseases. COVID-19 Hospital Surveillance Update: South Africa-Week 10 2022. NICD; 2022. Accessed March 21, 2022. https://www.nicd.ac.za/wp-content/uploads/2022/03/NICD-COVID-19- Weekly-Sentinel-Hospital-Surveillnace-update-Week-10-2022.pdf

10. UK Health Security Agency. Weekly national Influenza and COVID-19 surveillance report: Week 11 report. Published online 2022. Accessed March 21, 2022. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1061534/We ekly_Flu_and_COVID-19_report_w11.pdf

11. Stegger M, Edslev SM, Sieber RN, et al. Occurrence and Significance of Omicron BA.1 Infection Followed by BA.2 Reinfection. Infectious Diseases (except HIV/AIDS); 2022. doi:10.1101/2022.02.19.22271112

12. Chemaitelly H, Ayoub HH, Coyle P, et al. Protection of Omicron Sub-Lineage Infection against Reinfection with Another Omicron Sub-Lineage. Epidemiology; 2022. doi:10.1101/2022.02.24.22271440

13. Netzl A, Tureli S, LeGresley E, Muhlemann B, Wilks SH, Smith DJ. Analysis of SARS-CoV-2 Omicron Neutralization Data up to 2021-12-22.; 2022. Accessed January 9, 2022. https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.12.31.474032v1.full.pdf

14. Yu J, Collier A ris Y, Rowe M, et al. Comparable Neutralization of the SARS-CoV-2 Omicron BA.1 and BA.2 Variants. Infectious Diseases (except HIV/AIDS); 2022. doi:10.1101/2022.02.06.22270533

15. Iketani S, Liu L, Guo Y, Liu L, Huang Y, Wang M. Antibody Evasion Properties of SARS-CoV-2 Omicron Sublineages. :12.

16. Bartsch YC, Cizmeci D, Kang J, et al. BA.2 Evasion of Vaccine Induced Binding and Functional Non-Neutralizing Antibodies. Infectious Diseases (except HIV/AIDS); 2022. doi:10.1101/2022.02.25.22271511

17. U.S. Food and Drug Administration. SARS-CoV-2 Viral Mutations: Impact on COVID-19 Tests. Published 2021. Accessed December 17, 2021. https://www.fda.gov/medical-devices/coronavirus-covid-19-and-medicaldevices/sars-cov-2-viral-mutations-impact-covid-19-tests#omicron

18. Metzger CM, Lienhard R, Seth-Smith HM. PCR performance in the SARS-CoV-2 Omicron variant of concern? Swiss Med Wkly. 2021;151(49-50). doi:10.4414/smw.2021.w30120

19. Bekliz M, Perez-Rodriguez F, Puhach O, et al. Sensitivity of SARS-CoV-2 Antigen-Detecting Rapid Tests for Omicron Variant. Infectious Diseases (except HIV/AIDS); 2021. doi:10.1101/2021.12.18.21268018

20. Bekliz M, Adea K, Alvarez C. Analytical sensitivity of seven SARS-CoV-2 antigen-detecting rapid tests for Omicron variant. Published December 22, 2021. Accessed December 23, 2021. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.12.18.21268018v1

21. Adamson B, Sikka R, Wyllie AL, Premsrirut P. Discordant SARS-CoV-2 PCR and Rapid Antigen Test Results When Infectious: A December 2021 Occupational Case Series. Infectious Diseases (except HIV/AIDS); 2022. doi:10.1101/2022.01.04.22268770

22. Osterman A, Badell I, Basara E, et al. Impaired detection of omicron by SARS-CoV-2 rapid antigen tests. Med Microbiol Immunol. Published online February 20, 2022. doi:10.1007/s00430-022-00730-z

23. Deerain J, Druce J, Tran T, et al. Assessment of the analytical sensitivity of ten lateral flow devices against the SARSCoV-2 omicron variant. J Clin Microbiol. Published online December 22, 2021:jcm.02479-21. doi:10.1128/jcm.02479-21

24. Kanjilal S, Chalise S, Shah AS, et al. Analytic Sensitivity of the Abbott BinaxNOWTM Lateral Flow Immunochromatographic Assay for the SARS-CoV-2 Omicron Variant. Infectious Diseases (except HIV/AIDS); 2022. doi:10.1101/2022.01.10.22269033

25. Regan J, Flynn JP, Choudhary MC, et al. Detection of the Omicron Variant Virus with the Abbott BinaxNow SARSCoV-2 Rapid Antigen Assay. Infectious Diseases (except HIV/AIDS); 2021. doi:10.1101/2021.12.22.21268219

26. Soni A, Herbert C, Filippaios A, et al. Comparison of Rapid Antigen Tests’ Performance between Delta (B.1.61.7; AY.X) and Omicron (B.1.1.529; BA1) Variants of SARS-CoV-2: Secondary Analysis from a Serial Home Self-Testing Study. Infectious Diseases (except HIV/AIDS); 2022. doi:10.1101/2022.02.27.22271090

27. Ullrich S, Ekanayake KB, Otting G, Nitsche C. Main Protease Mutants of SARS-CoV-2 Variants Remain Susceptible to Nirmatrelvir (PF-07321332). Biochemistry; 2021. doi:10.1101/2021.11.28.470226

28. Dabrowska A, Szczepanski A, Botwina P, et al. Efficacy of Antiviral Drugs against the Omicron Variant of SARS-CoV2. Microbiology; 2021. doi:10.1101/2021.12.21.473268

29. Vangeel L, Chiu W, De Jonghe S, et al. Remdesivir, Molnupiravir and Nirmatrelvir Remain Active against SARS-CoV-2 Omicron and Other Variants of Concern. Microbiology; 2021. doi:10.1101/2021.12.27.474275

30. Planas D, Saunders N, Maes P, et al. Considerable Escape of SARS-CoV-2 Variant Omicron to Antibody Neutralization. Immunology; 2021. doi:10.1101/2021.12.14.472630

31. VanBlargan LA, Errico JM, Halfmann PJ, et al. An Infectious SARS-CoV-2 B.1.1.529 Omicron Virus Escapes Neutralization by Several Therapeutic Monoclonal Antibodies. Microbiology; 2021. doi:10.1101/2021.12.15.472828

32. Cameroni E, Saliba C, Bowen JE. Broadly neutralizing antibodies overcome SARS-CoV-2 Omicron antigenic shift. Published December 14, 2021. Accessed December 23, 2021. https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.12.12.472269v1

33. Wilhelm A, Widera M, Grikscheit K, et al. Reduced Neutralization of SARS-CoV-2 Omicron Variant by Vaccine Sera and Monoclonal Antibodies. Infectious Diseases (except HIV/AIDS); 2021. doi:10.1101/2021.12.07.21267432

34. Roche. Ronapreve does not retain neutralising activity against the Omicron variant. Published 2021. Accessed December 17, 2021. https://www.roche.com/dam/jcr:dfe6dcb4-d787-45d6-9b1dffc17d667e4c/2021216_Roche%20statement%20on%20Ronapreve%20Omicron.pdf

35. World Health Organization. Therapeutics and COVID-19: living guideline-3 March 2022. Published online 2022. Accessed March 7, 2022. https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-therapeutics-2022.2

36. Butt AA, Talisa VB, Yan P, Shaikh OS, Omer SB, Mayr FB. Vaccine Effectiveness of Three vs. Two Doses of SARS-CoV2 mRNA Vaccines in a High Risk National Population. Clinical Infectious Diseases. Published online March 4, 2022:ciac178. doi:10.1093/cid/ciac178

37. Baum U, Poukka E, Leino T, Kilpi T, Nohynek H, Palmu AA. High vaccine effectiveness against severe Covid-19 in the elderly in Finland before and after the emergence of Omicron. Published online March 13, 2022:2022.03.11.22272140. doi:10.1101/2022.03.11.22272140

38. Norddahl GL, Melsted P, Gunnarsdottir K, et al. Effect of booster vaccination against Delta and Omicron variants in Iceland. Published online March 1, 2022:2022.02.26.22271509. doi:10.1101/2022.02.26.22271509

39. Fowlkes A. Effectiveness of COVID-19 Vaccines in Preventing SARS-CoV-2 Infection Among Frontline Workers Before and During B.1.617.2 (Delta) Variant Predominance — Eight U.S. Locations, December 2020–August 2021. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2021;70. doi:10.15585/mmwr.mm7034e4

40. Oliveira CR, Niccolai LM, Sheikha H, et al. Assessment of Clinical Effectiveness of BNT162b2 COVID-19 Vaccine in US Adolescents. JAMA Network Open. 2022;5(3):e220935. doi:10.1001/jamanetworkopen.2022.0935

41. Araos R, Jara A, Undurraga E, et al. Effectiveness of CoronaVac in children 3 to 5 years during the omicron SARSCoV-2 outbreak. Published online March 19, 2022. doi:10.21203/rs.3.rs-1440357/v1

42. Ella R, Reddy S, Blackwelder W, et al. Efficacy, safety, and lot to lot immunogenicity of an inactivated SARS-CoV-2 vaccine (BBV152): a, double-blind, randomised, controlled phase 3 trial. Published online July 2, 2021:2021.06.30.21259439. doi:10.1101/2021.06.30.21259439

Etiketler: