ABD VE AVRUPA’DA BİRÇOK ÜLKEDE GÖRÜLEN ÇİKOLATA ÜRÜNLERİYLE BAĞLANTILI SALMONELLA TYPHİMURİUM SALGINI

27 Nisan 2022 Çarşamba

27 Mart 2022'de Birleşik Krallık, monofazik Salmonella Typhimurium sekansı tip 34 enfeksiyonu olan bir grup vakayı DSÖ'ye bildirmiştir. İncelemeler sonucunda salgın Belçika'da üretilen ve en az 113 ülkeye dağıtılan çikolatayla bağlantılı olduğu görülmüştür.

27 Nisan 2022

Özet olarak salgın

27 Mart 2022'de Birleşik Krallık, monofazik Salmonella Typhimurium sekansı tip 34 enfeksiyonu olan bir grup vakayı DSÖ'ye bildirmiştir. İncelemeler sonucunda salgın Belçika'da üretilen ve en az 113 ülkeye dağıtılan çikolatayla bağlantılı olduğu görülmüştür. 10 Nisan'da INFOSAN tarafından küresel bir uyarı yayınlanarak küresel düzeyde ürünleri geri çağırma süreci başlatılmıştır. Bugüne kadar, 11 ülkeden, söz konusu çikolata ürünlerinin tüketimiyle bağlantılı olduğundan şüphelenilen toplam 151 genetik olarak ilişkili vaka bildirilmiştir. DSÖ Avrupa bölgesinde ve dünya genelinde hastalığın yayılma riskini, ürünlerin tam olarak geri çağrılmasına ilişkin bilgi sağlanana kadar orta düzeyde olarak değerlendirilmektedir.

 

Salgına genel bakış

 

DSÖ, Büyük Britanya Birleşik Krallığı ve Kuzey İrlanda'nın (Birleşik Krallık) UST Ulusal Odak Noktası tarafından, kaynağı belli olmayan geniş çapta yayılmış bir Salmonella enterica serovar Typhimurium (S. Typhimurium) kümesi hakkında 27 Mart 2022'de bilgilendirilmiştir.

Moleküler işaretleme, S. Typhimurium sekans işaretleme (ST) 34 bakterisinin izole edildiğini doğrulamış ve epidemiyolojik kanıtlar, 25 Nisan 2022 itibariyle en az 113 ülkeye ve tüm DSÖ Bölgelerinde bölgelerine (1) dağıtılmış olan Belçika'dan gelen çikolata ürünleriyle baplantılı olduğunu göstermiştir.

 

Aralık 2021 ve Ocak 2022'de Belçika'nın Arlon kentindeki Ferrero Corporate tesisindeki yayıkaltı suyu tanklarında insan salgın vakalarına uyan monofazik S. Typhimurium tespit edilmiştir. Hijyen önlemleri ve negatif sonuçlanan Salmonella testi uygulandıktan sonra, söz konusu ürünlerin (Kinder Surprise, Kinder Mini Eggs, Kinder Surprise Maxi 100g ve Kinder Schoko-Bons dahil olmak üzere bu tesiste (Arlon) üretilmiş tüm Kinder ürünleri) Avrupa ve dünya çapında dağıtımı gerçekleştirilmiştir.

 

Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı'nın (UKHSA) analizlerine göre, salgın suşu altı tip antibiyotiğe dirençlidir: Penisilinler, aminoglikozitler (streptomisin, spektinomisin, kanamisin ve gentamisin), fenikoller, sülfonamidler, trimetoprim, tetrasiklinler.

 

25 Nisan 2022 itibariyle, 11 ülkeden söz konusu çikolata ürünlerinin tüketimiyle bağlantılı olduğundan şüphelenilen genetik olarak ilişkili toplam 151 S. Typhimurium vakası rapor edilmiştir (Şekil 1):  Belçika (26 vaka), Fransa (25 vaka), Almanya (10 vaka), İrlanda (15 vaka), Lüksemburg (1 vaka), Hollanda (2 vaka), Norveç (1 vaka), İspanya (1 vaka), İsveç (4 vaka), Birleşik Krallık (65 vaka) vakalar) ve Amerika Birleşik Devletleri (1 vaka).

 

Şekil 1. 25 Nisan 2022 itibariyle rapor edilen Salmonella Typhimurium salgın vakalarının (n=151) ve ilgili ürünlerin dağıtıldığı ülkelerin (n=113) coğrafi dağılımı.

 

 

Vakaların semptom başlangıç ​​tarihleri ​​21 Aralık 2021 ile 28 Mart 2022 arasında görülmüştür. 10 yaşın altındaki çocuklar (n=134; %89) orantısız bir şekilde etkilenmiş olup bildirilen vakaların %66'sını (n=99) kadınlar oluşturmuştur. 21 vaka için bildirilen semptomlar ve ciddiyet hakkında bilgi mevcut olup bunlardan 12'sinde (%57) kanlı ishal bildirmiş ve dokuzu (%43) ise hastaneye kaldırılmıştır. 25 Nisan 2022 itibariyle, salgınla ilişkili herhangi bir ölüm bildirilmemiştir.

 

Salmonelloz epidemiyolojisi

 

Salmonelloz, nontifoidal Salmonella bakterilerinin neden olduğu bir hastalıktır. Yaklaşık 2.500 serotip tanımlanmış olmakla birlikte, insan enfeksiyonlarının çoğuna iki Salmonella serotipi neden olmaktadır: Typhimurium ve Enteritidis.

 

Salmonelloz, mevcut salgındaki vakaların çoğunda bildirildiği gibi, akut başlangıçlı ateş, karın ağrısı, bulantı, kusma ve kanlı olabilen ishal ile karakterizedir. Semptomların başlangıcı tipik olarak Salmonella ile kontamine yiyecek veya suyun alınmasından 6-72 saat sonra ortaya çıkar ve hastalık 2-7 gün sürmektedir. Salmonelloz semptomları nispeten hafiftir ve hastalar çoğu durumda spesifik tedavi olmaksızın iyileşir. Bununla birlikte, bazı durumlarda, özellikle çocuklarda ve yaşlı hastalarda, buna bağlı dehidratasyon şiddetli ve yaşamı tehdit edici hale gelebilmektedir.

 

Salmonella bakterileri kümes hayvanları, domuzlar ve sığırlar gibi evcil ve vahşi hayvanlarda yaygın olarak bulunur; ve kediler, köpekler, kuşlar ve kaplumbağalar gibi sürüngenler dahil evcil hayvanlarda. Salmonella, hayvan yemlerinden birincil üretime ve hanelere veya yemek hizmeti veren kurum ve kuruluşlara kadar tüm besin zincirinden geçebilir. İnsanlarda salmonelloz genellikle hayvansal kaynaklı kontamine gıdaların (esas olarak yumurta, et, kümes hayvanları ve süt) tüketilmesi yoluyla bulaşır. Fekal-oral yolla da insandan insana bulaş olabilir.

 

Halk sağlığı yanıtı

 

  • Gıda zinciri araştırmaları, vakaların tespit edildiği ve ilgili üretim tesisinde üretilen tüm ürün hatlarının durdurulması ve kapsamlı ürün geri çağırmaları da dahil olmak üzere risk yönetimi önlemlerinin alındığı, haber uyarıları ve tüketicilere yönelik tavsiyelerle desteklenen ülkeler tarafından gerçekleştirilmiştir.
  •  
  • Birleşmiş Milletler Uluslararası Gıda Güvenliği Otoriteleri Ağı'nın (INFOSAN) Dünya Sağlık Örgütü/Gıda ve Tarım Örgütü, 10 Nisan'da Üye Devletleri salgından haberdar eden ve küresel bir geri çağırma başlatmak için salgınla bağlantılı ürünler hakkında bilgi paylaşan küresel bir uyarı yayınlamıştır. INFOSAN Sekreterliği, dağıtımla ilgili ayrıntıları paylaşmış olup uygulanan risk yönetimi önlemleri ve ilgili ürünlerin Üye Devletlerce dağıtımı hakkında daha fazla bilgi talep etmiştir.
  • DSÖ’ye Üye Devletler, henüz rapor edilmemiş yeni ilgili ürünlerin dağıtımını ve/veya muhtemelen salgınla bağlantılı vakaların tanımlanmasını INFOSAN aracılığıyla raporlamaya teşvik edilmiştir.

 

  • INFOSAN Sekreterliği, daha fazla bilgi elde edildikçe, etkilenen Üye Devletleri doğrudan ve INFOSAN Topluluk Web Sitesi aracılığıyla güncellemeye devam edecek ve araştırmaları tamamlamak ve bilgi alışverişini kolaylaştırmak için bölgesel düzeyde çeşitli ortaklarla (ör. Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA), Avrupa Komisyonu vb.) yakın işbirliğine devam edecektir.

 

DSÖ risk değerlendirmesi

 

Salmonella enfeksiyonları tipik olarak hafiftir ve tedavi gerektirmez, ancak çocuklar ve yaşlı bireyler, ilişkili dehidratasyona bağlı ciddi komplikasyonlar açısından daha büyük risk altındadır. Bugüne kadar vakaların çoğu, söz konusu ürünün çocukları hedef almasından kaynaklanabilecek 10 yaşın altındaki çocuklarda görülmüştür.

 

25 Nisan 2022 tarihi itibarıyla salgınla ilişkili ölüm vakası bildirilmezken, semptom ve hastalık şiddeti bilgisi mevcut vakalarda (n=21) yüksek hastaneye yatış oranı (%43; n=9) gözlenmiştir. Semptomlarla ilgili veriler de dahil olmak üzere, bu olayla ilişkili ciddiyetin daha doğru bir şekilde değerlendirilmesini sağlamak için daha fazla bilgiye ihtiyaç vardır.

 

Salgın, Belçika'da üretilen ve tüm DSÖ Bölgelerinde 113'ten fazla ülke ve bölgeye küresel olarak dağıtılan çikolata ile epidemiyolojik ve moleküler olarak bağlantılıdır. Avrupa'da bilinen 151 vakadan 150'si rapor edilmiş olsa da, Amerika Birleşik Devletleri'nde bir vaka rapor edilmiştir ve söz konusu ürünün artan tüketimine veya ilgili ürünün tatille ilgili seyahatlerin bir sonucu olarak ek yerlere taşınmasına yol açabilecek Paskalya tatili sırasında ürünlerin geniş dağılımı göz önüne alındığında, diğer ülkelerden ek vakaların rapor edilme olasılığı vardır.

 

Mevcut vakaların tanımlanmasının, tüm ülkelerde rutin olarak kullanılmayan ileri moleküler teknikler aracılığıyla yapıldığı göz önüne alındığında, vakaların bir kısmının tespit edilememe olasılığı vardır.

 

Olayın en çok etkilenen DSÖ Bölgesi, DSÖ Avrupa Bölgesi ve küresel olarak yayılma riski, ilgili ürünlerin tam olarak geri çağrılmasına ilişkin bilgi bulunana kadar orta düzeyde olarak değerlendirilmektedir. Vaka bildiren ülkeler vaka yönetimi için iyi kapasiteye sahiptir; bununla birlikte, bu olayla ilişkili hastalık şiddeti hakkındaki bilgiler hala sınırlıdır.

 

DSÖ tavsiyesi

 

Salmonellozun Önlenmesi: Önleme, tarımsal üretimden gıdaların işlenmesine, üretilmesine ve hem ticari kuruluşlarda hem de evde hazırlanmasına kadar gıda zincirinin tüm aşamalarında kontrol önlemleri gerektirir.

 

Halk için genel önleme tedbirleri arasında ayrıca şunlar yer alır: Özellikle evcil hayvanlar veya çiftlik hayvanları ile temastan sonra veya tuvalete gittikten sonra sabun ve su ile el yıkama; yiyeceklerin uygun şekilde pişirilmesini sağlamak; sadece pastörize veya kaynamış süt içmek; güvenli sudan yapılmadığı sürece buzdan kaçınmak; meyve ve sebzelerin iyice yıkamak.

 

DSÖ, genel halka, salgın ve ilgili ürünler hakkında daha fazla bilgi almak için ulusal hükümetleri tarafından sağlanan bilgileri takip etmesini tavsiye etmektedir.

 

Sürveyans:

 

İlgili ürünlerin dağıtıldığı DSÖ’ye Üye Devletler, Salmonella türünün neden olduğu veya neden olduğundan şüphelenilen vakaları araştırmalı ve DSÖ'ye bildirmelidir. Gelişmiş halk sağlığı sürveyans faaliyetlerinin de başlatılması tavsiye edilir.

 

Yetersiz veya Tam Genom Dizisi (WGS) kapasitesine sahip olmayan Üye Devletler, çoklu ilaca direnç profillerine sahip Salmonella Typhimurium suşları ile insan enfeksiyonlarına karşı tetikte olmalı ve araştırmalıdır; özellikle de  kanamisin/gentamisin, trimetoprim veya ko trimoksazol (trimetoprim-sülfametoksazol) ve kloramfenikola karşı dirençli veya direnç işaretlerine sahip olan suşları.

 

Tedavi: Sağlıklı bireylerde hafif veya orta şiddette vakalarda rutin antimikrobiyal tedavi önerilmemektedir. Bunun nedeni, antimikrobiyallerin bakterileri tamamen ortadan kaldıramaması ve daha sonra ilacın etkisiz hale gelmesine neden olabilecek dirençli suşlara neden olabilmesidir. Ağır vakalarda tedavi elektrolit replasmanı (sodyum, potasyum ve klorür iyonları gibi kusma ve ishal yoluyla kaybedilen elektrolitleri sağlamak için) ve rehidrasyondur.

 

Ayrıntılı bilgi

 

(1) İlgili ürünlerin dağıtıldığı tespit edilen ülkelerin listesi aşağıdaki gibidir (25 Nisan itibariyle):

Arnavutluk, Cezayir, Andora, Arjantin, Ermenistan, Aruba (Hollanda), Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, Beyaz Rusya, Belçika, Benin, Bosna ve Hersek, Brezilya, Britanya Virjin Adaları (Birleşik Krallık), Bulgaristan, Burkina Faso, Kamboçya, Kamerun, Kanada, Cayman Adaları (Birleşik Krallık), Orta Afrika Cumhuriyeti, Çin, Komorlar, Kongo (Brazzaville), Fildişi Sahili, Hırvatistan, Curaçao (Hollanda), Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Danimarka, Cibuti, Dominik Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi, Estonya, Fiji, Finlandiya, Fransa, Fransız Guyanası (Fransa), Fransız Polinezyası (Fransa), Gabon, Gürcistan, Almanya, Yunanistan, Guadeloupe (Fransa), Gine, Hong Kong, Macaristan, İzlanda, İrlanda, İsrail, İtalya, Kazakistan, Kosova, Kuveyt, Kırgızistan, Letonya, Lübnan, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Mali, Malta, Martinik (Fransa) , Moritanya, Mauritius, Mayotte (Fransa), Meksika, Moldova, Monaco, Mo ngolia, Karadağ, Fas, Hollanda, Yeni Kaledonya (Fransa), Yeni Zelanda, Nijer, Norveç, Umman, Paraguay, Polonya, Portekiz, Katar, Kore Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Reunion (Fransa), Romanya, Rusya Federasyonu, Ruanda, San Marino, Suudi Arabistan, Senegal, Sırbistan, Singapur, Slovakya, Slovenya, İspanya, Surinam, İsveç, İsviçre, Tacikistan, Tayland, Togo, Türkiye, Türkmenistan, Ukrayna, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri, Özbekistan, Vatikan, Viet Nam.

 

Etiketler: