DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ’NDE EBOLA

28 Nisan 2022 Perşembe

Demokratik Kongo Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Equateur eyaleti Mbandaka'dan bir vakanın doğrulanmasının ardından ülkede Ebola virüsü hastalığı salgını ilan etmiştir.

28 Nisan 2022

Özet

Demokratik Kongo Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Equateur eyaleti Mbandaka'dan bir vakanın doğrulanmasının ardından ülkede Ebola virüsü hastalığı (EVH) salgını ilan etmiştir. Semptomların başlangıcı 5 Nisan'dır. Vaka, 21 Nisan'da ölmüştür ve güvenli ve temkinli bir defin işlemi yapılmıştır. Aile üyesi olan ikinci vaka 25 Nisan'da doğrulanmıştır. 27 Nisan itibariyle 267 temaslı tespit edilmiştir; Temaslı takibi, ileri araştırmalar, evlerin ve sağlık tesislerinin dekontaminasyonu gibi diğer önlemler devam etmektedir.

Mevcut salgın, Equateur eyaletindeki üçüncü ve 2018'den bu yana ülkedeki altıncı EVH salgınıdır. Equateur eyaletindeki önceki salgınlar, sırasıyla 130 ve 54 doğrulanmış ve olası vaka ile 2020 ve 2018 yılında meydana gelmiştir.

Salgına genel bakış

23 Nisan 2022'de Demokratik Kongo Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Mbandaka'dan 31 yaşında bir erkek olan bir vakanın laboratuvar tarafından doğrulanmasının ardından Ebola virüsü hastalığı (EVH) salgını ilan etmiştir (Mbandaka, kuzeybatı Equateur eyaletinde bulunan yaklaşık 1,2 milyon nüfuslu bir şehir). 5 Nisan'da semptomları başlayan, ateş ve baş ağrısı olan vaka, 16-21 Nisan tarihleri arasında, enfeksiyon önleme ve kontrol (IPC) önlemlerinin yetersiz olduğu ​​ iki sağlık kuruluşuna kabul edilmeden önce sıtma ilaçları ve antibiyotiklerle evde tedavi altına alınmıştır. 21 Nisan'da semptomların devam etmesi ve hemorajik belirtilerin ortaya çıkması nedeniyle Wangata'daki Genel Sevk Hastanesine kabul edilmiştir. Vaka, 21 Nisan'da ölmüştür ve güvenli ve temkinli bir defin işlemi yapılmıştır.  Mbandaka'daki bölge laboratuvarı tarafından alınan bir kan numunesi, 21 Nisan'da ters transkriptaz-polimeraz zincir reaksiyonu (RT-PCR) ile Ebola virüsü için pozitif olarak test edilmiştir ve ayrıca 22 Nisan'da analiz edilen oral sürüntü numunesi de Ebola virüsü için pozitif olarak test edilmiştir. Doğrulanması için, kan örnekleri ve oral sürüntüler referans laboratuvarına, Kinşasa'daki Ulusal Biyomedikal Araştırma Enstitüsü'ne (INRB), gönderilmiştir ve RT-PCR ile Ebola virüsü için pozitif test edilmiştir.

25 Nisan'da sağlık yetkilileri, ilk vakanın aile üyesi olan Mbandaka'dan 25 yaşındaki bir kadın olan ikinci bir EVH vakasını doğrulamıştır. 13 Nisan'da semptomlar gelişmiştir ve beş gün evde tedavi edilmiştir. Semptomatik iken bir ibadethaneyi, sağlık merkezini, eczaneyi ve bir hemşire evini ziyaret etmiştir. 25 Nisan'da ölmüştür ve aynı gün güvenli ve temkinli defin işlemi yapılmıştır.

Ebola virüsü hastalığı Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki hayvan rezervuarlarında mevcuttur ve bu EVH salgınından önce, ülke 1976'dan bu yana 13 EVH salgını bildirmiştir. Mevcut salgın, Equateur eyaletindeki üçüncü ve 2018'den bu yana ülkedeki altıncı EVH salgınıdır. Equateur Eyaletindeki son salgın, 130 doğrulanmış ve olası vaka kaydedildikten ve ilk vakaların bildirilmesinden yaklaşık altı ay sonra, Kasım 2020'de sona erdiği açıklanmıştır (daha fazla ayrıntı, 18 Kasım 2020'de Hastalık salgını haberlerinde yayınlanmıştır).

Kinşasa'daki INRB'de tam genom dizilimi yapılmıştır ve sonuçlar, bu salgının hayvan popülasyonundan yeni bir yayılmayı temsil ettiğini göstermektedir.

Şekil-1: Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki doğrulanmış EVH vakaları, 27 Nisan itibariyle

Halk sağlığı yanıtı

Sağlık Bakanlığı (SB), DSÖ ve diğer ortaklarla koordineli olarak salgını kontrol altına almak ve daha fazla yayılmasını önlemek için önlemler başlatmıştır. Sağlık Bakanlığı, müdahaleyi koordine etmek için ulusal ve bölge acil durum yönetim komitelerini harekete geçirmiştir. Mevcut salgını yönetmek için çok disiplinli ekipler yeniden görevlendirilmektedir. Sahada salgın kontrol müdahaleleri düzenlenmektedir ve vaka incelemesi, temaslı izleme, giriş noktalarında ve kontrol noktalarında sürveyans, şüpheli vakaların izolasyonu, laboratuvar doğrulaması, sağlık tesislerinde IPC önlemlerinin yanı sıra toplum katılımı ve sosyal seferberliği içermektedir.

EVH müdahale girişimleri şunları içermektedir:

• EVH'nin önlenmesine, semptomların erken tanınmasına ve tedavi arayışı ve aşılamaya odaklanan topluluklarla güçlü katılım.

• Doğrulanan iki vakaya yönelik devam eden derinlemesine müdahaleler dahil vaka incelemeleri ve temaslı izleme faaliyetleri. Bugüne kadar, iki şüpheli vakanın EVH testinin negatif çıktığı 267 temaslı tespit edilmiştir.

• Etkilenen bölgelerde uyarı sistemi kurulmaktadır.

• Mbandaka'da on altı kontrol noktası etkinleştirilmiştir.

• Mbandaka'da fonksiyonel bir laboratuvar kurulmuştır ve malzemeler teslim edilmiştir.

• 24 Nisan'da, aşı tedarikine ilişkin Uluslararası Koordinasyon Grubu, Goma'da depolanan Ervebo lisanslı aşının 1307 dozunu almıştır ve kullanımını onaylamıştır. 26 Nisan'da 200 doz Ervebo aşısı ve buna uygun enjeksiyon araçları Mbandaka'ya ulaşmıştır. Halka aşı (enfekte olan hastaların yakın temaslı olduğu kişilerin aşılanması) 27 Nisan'da başlamıştır. Daha fazla doz gerekli olduğunda ve Mbandaka'da ultra soğuk zincir kapasiteleri güçlendirildiğinde sevk edilecektir.

• Mbandaka Ebola Tedavi Merkezinin devam eden değerlendirmesi ve rehabilitasyonu ve diğer sağlık tesislerinin tarama, triyaj ve izolasyon kapasitelerinin güçlendirilmesi.

• 26 Nisan'da Mbandaka'da 20 monoklonal antikor tedavisi kursu alınmıştır

• Enfeksiyon Önleme ve Kontrol (IPC) tedbirleri başlatılmıştır ve bunlar arasında sağlık tesislerinin dekontaminasyonu, sağlık tesislerinin değerlendirilmesi ve desteklenmesi ve sağlık çalışanlarının IPC önlemlerinin uygulanması konusunda eğitilmesi ve su ve sanitasyon rehabilitasyonu yer almaktadır.

DSÖ risk değerlendirmesi

Ön bilgiler, teyit edilen ilk vakanın, 16-21 Nisan tarihleri ​​arasında iki sağlık kuruluşuna sevk edilmeden önce semptomların başlangıcından itibaren evde tedavi edildiğini göstermektedir. Vaka hemorajik bulguların başlamasından sonra izole edildiğinden ilde EVH yayılma riski vardır. Ek olarak, sağlık tesislerinde uygulanan yetersiz IPC önlemleri nedeniyle, EVH onaylanmadan önce hastanın ziyaret ettiği iki tesisteki sağlık çalışanları ve yanındaki  hastalar arasında yayılma riski de vardır.

İlk vakanın maruziyeti bilinmemektedir ve bu nedenle bu aşamada salgının kapsamını değerlendirmek zordur.

EVH'nin Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde endemik olduğu ve Ebola virüsünün bölgedeki hayvan rezervuarlarında mevcut olduğu göz önüne alındığında, hastalıktaki mevcut canlanma beklenmedik değildir. Yoksulluk, toplumsal güvensizlik, zayıf sağlık sistemleri ve siyasi istikrarsızlık gibi çevresel ve sosyoekonomik faktörlerin bir araya gelmesi, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde EVH'nin ortaya çıkış oranını hızlandırıyor olabilir.

Mbandaka, 2020 ve 2018'de iki EVH salgını yaşamış olsa da, önceki salgınlar sırasında sağlık tesislerinde IPC önlemleri gibi kapasitelerin oluşturulmasıyla elde edilen iyileştirmelerden bazıları, mevcut salgınla mücadele etmek için zaman içinde sürdürülmemiştir. Etkin bir müdahalede bulunmak için ilin sağlık profesyonellerinin desteklenmesine ihtiyaç vardır. Ayrıca, daha önceki salgınlar sırasında devreye alınan sağlık altyapısının yeniden aktif hale getirilmesi için lojistik desteğe ihtiyaç duyulmaktadır.

Mbandaka şehrinin Kongo Nehri sınırında olması ve başkent Kinşasa, Kongo Cumhuriyeti, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Angola ile nehir ve kara bağlantıları olması nedeniyle bu salgının bölgesel ve uluslararası yayılma riskini engellememektedir. Mbandaka'nın ayrıca Orta Afrika Cumhuriyeti ve Kongo Cumhuriyeti sınırındaki Sud Ubangi eyaleti ve Demokratik Kongo  Cumhuriyeti'nin başkenti Kinşasa ile hava bağlantıları vardır.

 

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde EVH ile ilişkili risk, hayvan rezervuarlarının veya önceki yayılma olaylarına dahil olan ara konakların varlığı, bu salgınların yüksek sıklığı, çevresel ve antropojenik faktörler (1) ve devam eden şiddet ve çatışma nedeniyle uzun süreli bir insani kriz bağlamında devam eden diğer kolera, kızamık, maymun çiçeği ve COVID-19 salgını salgınları nedeniyle halk sağlığı sektörünün azaltılmış kapasitesi nedeniyle yüksektir.

Bölgesel ve küresel düzeyde risk sırasıyla orta ve düşük olarak değerlendirilmektedir. DSÖ durumu yakından izlemekte olup daha fazla bilgi elde edindikçe risk değerlendirmesini güncelleyecektir.

DSÖ tavsiyesi

DSÖ, insanlarda Ebola virüsü hastalığı bulaşmasını azaltmanın etkili bir yolu olarak aşağıdaki risk azaltma önlemlerini önermektedir:

  • Enfekte meyve yarasaları veya kuyruklu / kuyruksuz maymunlar ile temastan ve bunların çiğ etlerinin tüketiminden kaçınarak vahşi yaşamdan insana bulaşma riskini azaltmak. Hayvanlara eldiven ve diğer uygun koruyucu giysilerle temas edilmelidir. Hayvansal ürünler (kan ve et) tüketilmeden önce iyice pişirilmelidir.
  • Ebola semptomları olan kişilerle, özellikle vücut sıvılarıyla doğrudan veya yakın temastan kaçınarak insandan insana bulaşma riskini azaltmak. Şüpheli vakaların acilen sağlık taramasının, triyajın yapılması ve buna göre izole edilmesi için sağlık kuruluşuna sevk edin. EVH'den şüphelenilen veya teyit edilen hastaların bakımı sırasında uygun kişisel koruyucu ekipman (KKD) giyilmelidir. Hastaları hastanede ziyaret ettikten sonra ve ayrıca herhangi bir vücut sıvısına dokunduktan veya temas ettikten sonra düzenli el yıkama gereklidir.
  • Devam eden araştırmaların ayrıntılı analizine ve Ebola Virüsü Hastalığı Yanıtına  ilişkin DSÖ Danışma Grubu'nun değerlendirmesine dayanarak olası cinsel bulaşma riskini azaltmak.
  • DSÖ, EVH'den kurtulan erkeklerin semptomların başlangıcından 12 ay boyunca veya Ebola virüsü için yapılan sperm testleri iki kez negatif çıkıncaya kadar güvenli seks yapmalarını önermektedir. Vücut sıvıları ile temasından kaçınılmalı, sabun ve su ile yıkanılması tavsiye edilmektedir.

 

  • DSÖ, kanında Ebola virüsü testi negatif çıkan nekahat dönemindeki erkek veya kadın hastaların izolasyonunu önermemektedir.
  • Tüm EVH kontrol müdahalesi, etkilenen topluluklarla güven oluşturmayı ve önleyici tedbirleri uygulamaları ve yanıt müdahalelerine bağlı kalmalarını desteklemeyi amaçlayan güçlü topluluk katılımına dayandırılmalıdır.
  • EVH vakalarının erken tespiti, izolasyonu ve tedavisi için sağlık iş gücünün eğitimine ve yeniden eğitilmesine ve ayrıca güvenli ve temkinli definler ve IPC halka yaklaşımına ilişkin yeniden eğitime devam ediniz.
  • Hastaları yönetmek ve dekontaminasyon için tüm sağlık bakım ortamlarında KKD'lerin kullanıldığından emin olun ve IPC kapasitelerini (WASH ve atık yönetimi dahil) değerlendirin.
  • Teyit edilmiş vakaların ve ön saf çalışanlarının temaslılarının temaslılarını ve temaslıları halka aşılaması için hazırlanın.
  • Güvenli ve temkinli defin uygulamalarını güçlendirmek için topluluklarla etkileşim kurun.

Uluslararası seyahat veya ticaret:

DSÖ, mevcut duruma göre Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne seyahat veya ticaret konusunda herhangi bir kısıtlama önermemektedir.

[1] insanların doğa üzerindeki etkisi ile ilgili veya bunlardan kaynaklanan

Etiketler: